ဘာသာတရား ႏွင့္ ဘာသာမရွိသူ (ကမၻာသစ္ဆီသို႕ - Go to the new Earth)

သင္သည္ ဘာသာတရားမ်ားကိုေလးစားေသာ္လည္း ဘာသာမရွိ Free Thinker (or) Atheist ျဖစ္ပါက

၁။ သင္သည္မအားမလပ္ေအာင္လုပ္စရာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။

၂။ သင္သည္စား၀တ္ေနေရး၊မပူပင္ရေအာင္၀င္ေငြရွိသူျဖစ္ရမည္။

၃။ သင္သည္အနာေရာဂါ၊ဒုကၡဆင္းရဲ နဲေသာသူျဖစ္ရမည္။

၄။ သင္သည္ ပညာမေတာက္တေခါက္တတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

၅။ သင္သည္မိမိအခ်ိန္၊လုပ္စရာမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၆။ စား၀င္၊အိပ္ေပ်ာ္၊ သြားလာႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။

 

ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္အစြမ္းျဖင့္ ဤေလာကၾကီးတြင္ ငယ္စဥ္ကရပ္တည္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္အစြမ္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ ဆရာလုပ္မႈမ်ား၊ စကားနားထိုးတတ္မႈမ်ား၊ မာန္မာနမ်ား၊ အျပစ္တင္တတ္မႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္းမ်ား စသည့္ေအာက္တန္းက်ေသာ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ခံယူျပီး၊ သူေတာင္းစားကဲ့သို႔ ဒုကၡေရာက္ အားနည္းသူမ်ားအား စာနာျခင္းမဲ့စြာ ဥပကၡာျပဳတတ္ပါသည္။ မိမိအားနည္းခ်က္မ်ားကို မိမိစြမ္းအားျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ျပဳျပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္ေသာခါမွ ေက်နပ္ဖြယ္အဆင့္ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘာသာတရားတစ္ခု၏ ဆံုးမမႈေအာက္တြင္သာ ဘ၀ကိုရပ္တည္ႏိုင္ပါမည္။

 

Faith ယံုၾကည္ခ်က္သည္ လူတိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ လူတိုင္းအသက္ရွင္ၾကသည္။ ေငြ၊ ရာထူး၊ ပညာ၊ အာဏာ စသျဖင့္ လိုခ်င္ၾကသည္မွာ လူ႕သဘာဝျဖစ္ေသာ္လည္း မရႏိုင္ေသာအခါ အံ့ၾသဘြယ္လူ႕ဘဝကို စဥ္းစားမိၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္ အိုင္စတိုင္းက အစအဆံုးမရွိျခင္း၂ခုမွာ  စၾကၤာဝဌာႏွင့္ လူ၏မိုက္မဲမႈျဖစ္သည္ ..ဟု ဆိုသည္။ မိမိယံုၾကည္ခ်က္သည္ ဘာျဖစ္ေနပါသလဲ။ အခ်ိဳ႕သည္ သနားစရာ စြဲလမ္းမႈမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနသည္။ မူရစ္ေဆး၊ လိင္၊ အာဏာ၊ ေငြ၊ အခ်စ္၊ အရွက္ ..စသည္ကိုကို အသက္ႏွင့္လဲျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကေသာ အလြန္မိုက္မဲသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအုပ္စု ကြ်ႏ္ုပ္ မပါလိုပါ။

 

ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ဝါဒ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားတစ္ဆူ ရွိသည္ဟု ယံုျခင္းမွာ ကမၻာလူဦးေရ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားမရွိ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း စာရိတၱသြန္သင္ခ်က္ အလြန္ေကာင္းလွေသာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၊ တာအို စသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဖန္ဆင္းရ်င္ဘုရားလဲမရွိ၊ ကိုယ္ေက်နပ္၊ သူမ်ားကို မထိခိုက္လွ်င္ ျပီးျပီ၊ဆိုေသာသူမ်ားတြင္၊  အဆိုးဆံုးမွာ ေလာကၾကီးက ခဏတျဖဳတ္ေနတာ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေသခဲ ..ဟု ေပ်ာ္ပါးေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

 

ဘာသာတရား အားလံုးသည္ မိမိဘဝကို ေက်နပ္၊ ေရာင့္ရဲေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြႏွင့္အာဏာထက္ ပိုသာလြန္ေသာ ဘဝေက်နပ္ျခင္းမွ လူေလးစားမႈ (အေရးပါမႈ၊ အေရးေပးခံရမႈ)ကို လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။ လူၾကိဳက္မ်ားျခင္းႏွင့္ လူေလးစားခံရျခင္းမွ မတူညီပါ။ လူၾကိဳက္မ်ားေအာင္၊ လူေလးစားခံရေအာင္ ၾကိဳးစားေနထိုင္ရင္းႏွင့္ပင္ လူ႕ဘဝ၊ ဧကရာဇ္ၾကီးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ Purpose of Live ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွာေဖြရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၾကသည္။

 

တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာသစ္ကို သဲသဲမဲမဲ ရွာေဖြၾကသည္။ အာကာသယဥ္ ဗိြဳင္ေယဂ် ၂၀၁၄တြင္ ေနစၾကၤာဝျငာ အျပင္သို႕ ေရာက္သြားေလျပီ။ အဆံုအစမရွိေသာ အနႏၵစၾကၤာဝျငာတြင္ ကမၻာသစ္ရွာေနသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ထာဝရဘုရား ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျပီး၊ ထာဝရဝိညာဥ္ေလာက ကမၻာသစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ သိပၸံပညာနည္းျဖင့္ လက္ေတြ႕ ကမၻာသစ္ေတာ့ ေတြ႕ဖို႕ လမ္းမျမင္ပါ။ ဝိညာဥ္ကမၻာသစ္ကို ေတြ႕ထားျပီးသူ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

 

ဘာသာတရားမ်ားတြင္ သခင္ေယရႈ၏ လမ္းျပမႈ၊ လက္ေတြ႔ျပခဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ စြန္႔လႊတ္အေသခံျခင္းစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာ့က္မႈမွာ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ထာ၀ရအသက္လမ္္းေၾကာင္း (ဝိညဥ္ ကမၻာသစ္) ပင္ျဖစ္ပါသည္။  April 29, 2011 at 5:57am

 

 

 

If you respect to all religion but you are no religion or Free Thinker  or Atheist....

 

- You are busy with many tasks

- You hav enough income for eating, living and clothing

- You don't suffer from serious sickness and you are consider healthy

- You have formal education such as a diploma or degree..etc

- You are good in time management for your life and living, working..

- Of course, you have no problem of eat,sleep,living...

 

I don't have above situation at this moment. I once satisfy my life as those facts at my young age. Now, i can not stand by my own. Many of my weakness such as mistakes, teach-other, talk-in caustic and dissatisfied terms, pride, blame, selfishness are my low class character and behaviors. I tried to correct those weakness as my best way of effort also i will not reach satisfied myself.  Living under a teaching of a religion is the best for me.

Everybody has "Faith".  All are living with their own faith.  It is nature of human being to get oney, rank, education, power ..etc. When he/she can tried many years and could not get those things, they start to think about wonderful life.  Scientist Einstein said, there are two things "no beginning and no end".  Those two things are "Universe and Stupidness-of-men".  What is my faith?  Some are living with addiction to drug, sex, power, money, love, shame ..etc. They try to protect with their life and they all are called soupidness.  I do not want to be like this. 

Religious faith and Philosophy faith are wonderful.  Most of the religious faith is believe a creation God.  Other group is not believing a creation God,  their Philosophy faith such as Buddhist, Confucius, Taoism ..etc  are based on next life, character, good attitude .. But there is a group without believing above two faith. Their faith is to satisfy their life without affecting to others.  The worst faith is "Live is a short and enjoy it, do all good or bad things while living".. This type is very dangerous faith.

All religion are teaching people how to satisfy own life. There is another thing "being respect by others" is more than power and money. Famous and Respect is too much different but look similar.  People live to be famous or to be respected by people and great leaders, great emperors were died and end their life.

Alternately, we are looking for new earth seamlessly. Space vehicle "Voyager" travelled to the end of our sun-universe in 2014 to explore the endless universe.  Scientist believe that there is a "new earth" inside the endless universe and they work very hard to look for "new earth".  I thinks, all scientists will not find the "new earth" in this universe.

But, many people already found new earth. It is not is physical universe , they found at spiritual world.

Many religions showed love, surrender attitude but JESUS CHRIST  practically showed to us.  JESUS's Love, Die with sacrificed attitude, Surrender, and finally Alive again (resurrection) is my spiritual faith (New Earth, Spiritual World.

God Bless You.