သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ၾသဂုတ္-၂၀၁၄ အမွတ္(၁၅၆)

ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

 

ႀကီးျမတ္ျခင္း သုိးသူငယ္(ဒါးက)

ေနခ်င္တယ္ သခင့္အရိပ္ S Jame

ထာဝရတိုင္ ေစာလားေသာ

 

သက္ေသခံခ်က္() သက္မြန္(ကေလး)

ဘုရားေက်ာင္းသည္ခရစ္ယာန္တိုင္း၏အားျဖည့္ရာေနရာျဖစ္သည္။ (ေနာ္အဲ)

သက္ေသခံခ်က္ ဆာေဖာ

 

ထြန္းေတာက္ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ ္ (ဆရာေတာ္ေစာစံေအာင္)

ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ () MD တမူး

စုေဆာင္းမိေသာစကားစုမ်ား (Lily)

ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ (နန္းေမရီလင္း)U.Y.G

***********

ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ (နန္းေမရီလင္း)U.Y.G
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ စံုလင္ေတာ္မူ၍ လူသားမ်ဴိးႏြယ္ အသီးသီး တို႔၏ ခိုလံွဳ ကိုးစားရာ ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ အဖ ဘုရား သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ တည္ရွိပါေစ။ ျမတ္ေသာ သခင္ ေယရႈ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ေက်းဇူး တင္ပါ၏ အဖ။ သခင့္စကားစာေစာင္ကို စီစဥ္ ထုတ္ေဝေပးတဲ့ အယ္ဒီတာ ဆရာ မင္းေအာင္သက္လြင္တို႔ မိသားစုအေပၚကို ဘုရား သခင္ရဲ့ ႂကြယ္ဝျပည့္စံုတဲ့ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သြန္းေလာင္း ခ်ေပး ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလို္က္ပါတယ္။ ယုဒသန္ အသင္းေတာ္ စင္ကာပူ JBCS ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီစာေစာင္ေလးထဲကေန ေဖာ္ျပပါတယ္။ သမီး အတြက္ ဝိညာဥ္ေရး မ်က္စိဖြင့္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဘုရား သခင္ရဲ့ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီး မဂၤလာအျဖာျဖာ JBCS အသင္းေတာ္ကို ပို၍ သြန္းေလာင္း ခ်ေပးပါေစ။

ဝိညာဥ္မ်ဴိးေစ့ ပို၍ႀကဲႏုိင္ပါေစ။ ကၽြန္မ သက္ေသခံခ်က္ စာေရး ခ်င္တာ ၾကာပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္မ ေျပာတယ္ သမီးကို ဒီႏုိင္ငံမွာ ေနခြင့္ ေပးရင္ သမီး သက္ေသ ခံမယ္လို႔။ ဘုရားသခင္က ေနခြင့္ ေပးတယ္။ ဒီႏုိင္ငံ လာဖို႔ အားေပးခဲ့တဲ့ တစ္ဦး တည္းေသာ အေဒၚကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လြယ္လြယ္ ကူကူ ေတာ့ မေနခဲ့ရဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ပါဘ။ဲ ခက္ခဲေလ ခရစ္ေတာ္ကို ပိုေတြ႔ရ ေလဘဲ။ ဒီေရာက္မွ ႏွလုံးသား ထဲက ခရစ္ေတာ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ စာေရးရမယ္ဆိုရင္ မကုန္ႏုိင္ပါဘူး။ ေန႔ရက္ စဥ္တိုင္း ေက်းဇူး ေတာ္ေတနြ ဲ႔ ျပည့္ေနလို႔ပါဘ။ဲ တကယ္ပါဘ။ဲ ေယရႈ ေၾကာင့္ သာ အသက္ရွင္တာ၊ ေယရႈေၾကာင့္သာ က်န္းမာတာ၊ ေယရႈေၾကာင့္သာ လြတ္ေျမာက္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ့ အႀကံအစည္က ဒူဘုိင္းႏိုင္ငံကို ဟိုတယ္ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ သြားခ်င္တယ္။ အင္တာဗ်ဴးလဲေျဖၿပီးၿပီ။ (၂)လ ေစာင့္ရမယ္တဲ့။ ဗီဇာ က်လာဖို႔ (၂)လ ေက်ာ္သြားတယ္။ မက်လာဘူး။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္ကို ေျပာတယ္။ သမီး ႏုိင္ငံျခား သြားခ်င္တယ္။ ေယရႈ သမီးကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခား ပို႔ေပးပါလို႔ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္တယ္။ တစ္ေန႔က် ေတာ့ ကၽြန္မ အေဒၚက ေျပာတယ္။ စကၤာပူ သြားမလားတဲ့။ အိမ္ အကူ အေနနဲ႔တဲ့။ အေဒၚလဲ သြားမယ္တဲ့။ ကၽြန္မတို႔ တူဝရီး ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ သြားရမယ္ဆိုေတာ့ သြားမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Agent fee က (၇)လ ဆပ္ရမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ က Passpost လက္ထဲမွာဆိုေတာ့ ကၽြန္မ အရင္သြားရမယ္တဲ့။ အေဒၚက ေနာက္မွ လိုက္လာမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေတြ တင္ၿပီးၿပီတဲ့။ (၇) ပတ္ ေလာက္ဆို က်လာမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းတယ္။ စကၤာပူ နဲ႔ ဒူဘိုင္း အလိုေတာ္ရွိတဲ့ေနရာကို ပုိ႔ေပးပါလို႔။ agent ဆီမွာ သင္တန္း သြားတက္ ရတယ္။ တစ္ခါႏွစ္ခါဘဲ သြားတက္ၿပီး သြားမတက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေန႕ေတာ့ ကၽြန္မ အိမ္နားက ဖုန္းဆိုင္က အေဒၚက ေခၚေျပာတယ္။ ကၽြန္မ အေဒၚကို အိမ္အကူ အေနနဲ႔ စင္ကာပူ သြားမလားတဲ့။ agent (၂) လခ ဘဲ ေပးရမယ္တဲ့။ အေဒၚက ကၽြန္မကို သြားမလားတဲ့။ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းျမတ္သလဲ။ agent ခ (၇)လ ကေန (၂)လခပဲ ေပးရေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ အႀကံအစည္ ျမင့္ျမတ္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေဒၚကို ဘုရားသခင္ အလိုရွိရင္ သြားမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ တယ္။ နဂိုတံုးက တင္ထားတဲ့ agent ကို မသြားေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီကို မလာခင္ တစ္ပတ္က ကၽြန္မ ေခ်ာင္း ဆိုး တာ တအားဘဲ။ ကၽြန္မ ငယ္ငယ္ေလး ထဲက ရင္က်ပ္ရွိတယ္။ အမိုးနဲ႔အပါးက လုပ္ႏုိင္လို႔လားတဲ့။ စကၤာပူ အိမ္အကူ လုပ္ ရတာ ပင္ပန္းတယ္ေနာ္တဲ့။ ေဆးေသခ်ာ စစ္သြားအံုးတဲ့။ ေဆးစစ္ေတာ့ ေအာင္တယ္။ (၂)ရက္ ေလာက္ၾကာေတာ့ ဗီဇာ က်လာ တယ္။ မိဘက ပင္ပန္းတာမို႕ မသြား ေစခ်င္ဘူး။ အေဒၚက ဘုရားသမီးဘဲတဲ့ ဘုရား သခင္ ျပင္ဆင္ေပးမွာတဲ့ေလ။ ကၽြန္မက ယံုၾကည္တယ္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ အႀကံ အစည္ဘဲေပါ့။ agent နဲ႔ အမိုး သြားေတြ႔တယ္။ ကၽြန္မ အလုပ္ လုပ္ရမဲ့ အိမ္ရွင္ ေတြ အေၾကာင္း နဲနဲ သိလာရတယ္။ (၃)လ ျပည္႔ရင္(၂)ပတ္မွာ တစ္ရက္ အားလပ္ခြင့္ ေပးမယ္တဲ့။ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရခြင့္ရလို႔ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မိဘက ခြင့္ျပဳ လိုက္တယ္။ အေဒၚ့ကို ကၽြန္မ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူသြားမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ၁၄.၁၁.၂၀၁၁ သာြ းရမယ္တဲ့။ ေလယာဥ္လက္မွတ္လဲ ဝယ္ၿပီးၿပီးတဲ့။ ကၽြန္မ သြားခ်င္ တာဘဲ သိတယ္။ သြားရင္ လိုအပ္တာ ဝယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံလည္း မရွိပါဘူး။ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ဖိုးလည္း မရွိပါဘူး။ ဘုရားသခင္က အလံုးစံုကို တာဝန္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ ေပးပါတယ္။

သြားတဲ့ေန႔ ေလဆိပ္ ေရာက္ေတာ့ စာရြက္စာတမ္း စစ္ေတာ့ တံဆိပ္တံုး မပါလို႔ မရဘူးတဲ့။ agent က လိုက္မပို႕ဘူး၊ သူ႕ကို ဖုန္းဆက္ေတာ့လည္း မရ။ ေလဆိပ္ထဲ ဝင္လို႔မရဘူး။ အမိုး ကလည္း ေသခ်ာ မစစ္ေဆးရ ေကာင္းလား ဆိုၿပီး ဆူတယ္၊ ကၽြန္မ စိတ္ညစ္သြားတယ္။ ေရာက္ခါနီးမွ အၿမီးက တစ္ ေနတယ္ ေလ။ ကၽြန္မ ဆု မေတာင္းမိဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ဘုရားသခင္က မေတာင္းဘဲ လိုအပ္ရင္ ေပးတဲ့ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ agent ကို ဖုန္းေခၚလို႔ ရသြားတယ္။ agent ေရာက္လာၿပီး သူသြားတုန္းက ဒီအတိုင္းဘဲ သြားတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူးလို႕ေျပာတယ္။ ေလယာဥ္က ထြက္ေတာ့မယ္။ သူနဲ႔ ကၽြန္မ ေလယာဥ္ရံုးအထဲ ဝင္သြားၿပီး ပထမ တန္းစီတဲ့ ေနရာကို မသြားဘဲ အျခားဘက္ကို တန္းစီ ၾကည့္တယ္။ စစ္တဲ့သူက တံဆိပ္တံုးမပါလို႔ မရဘူးတဲ႔။ စကၤာပူက ေပးလိုက္တဲ့ အတိုင္းဘဲ လို႕ agent က ျပန္ေျပာတယ္။ ေလယာဥ္မယ္က ေလယာဥ္ထြက္ခ်ိန္ နီးေနၿပီးလို႔ ေျပာေတာ့ ဒါဆို ဒီမွာ လက္မွတ္ ထိုးသြားတဲ့။ တကယ္လို႔ စကၤာပူေလဆိပ္က လက္မခံရင္ သူတို႔ တာဝန္ မယူဘူးလို႔ ေျပာၿပီး ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။

agent က ဆုေတာင္းသြားတဲ့။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမယ္တဲ့။ စင္ကာပူေရာက္ေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ white card ကို မျဖည့္ လာမိျပန္ဘူး။ ဘယ္လို ျဖည့္ရမွန္း မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ကူညီမဲ့သူ အားလံုးကို စီစဥ္ ေပးထားပါတယ္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွာ တာဝန္က် လံုၿခံဳေရး က ကၽြန္မကို ေတြ႔ေတာ့ စာရြက္ ျဖည့္ၿပီးၿပီလားတဲ့။ ကၽြန္မက မျဖည့္ရေသး ဘူးလို႕ ေျပာေတာ့ ဒါနဲ႔ သူက ကၽြန္မ စာရြက္ယူၿပီး သူျဖည့္ေပးတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ။ ေကာင္တာ ေရာက္လို႕ စာရြက္ ျပလိုက္ေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ ရၿပီတဲ့။ ေက်းဇူးေတာ္ ပဲ။ အိမ္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာႀကိဳတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ စကၤာပူကို ေရာက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းမယ္ေလ။ စံုစမ္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္းနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳရလဲ။ ဘုရား သားသမီးေတြဘဲ စိတ္ပ်က္လို႔ မေနနဲ႔။ ဘုရား ျပင္ဆင္ေပးမယ္။ ယံုၾကည္လိုက္ပါ။

GOD is good all time.That’s amazing Grace. Praise the Lord. (ဟာေလလုယာ)။ လူသည္ အထူးထူး အျပားျပား ႀကံစည္တတ္၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရား၏ အႀကံေတာ္သည္ တည္လိမ့္မည္။ သုတၱံ(၁၉း၂၁) ငါသည္ သင္တို႔ကို အက်ဴိးနည္းေစျခင္းငွာ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္တို႔သည္ ေျမႇာ္လင့္ေသာ အက်ဴိးကိုရမည္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွာသာ၊ သင္တို႔အဘုိ႔ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ တို႔ကို ငါသိ၏။ တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တို႔ုသည္ ငါ့ကို ေခၚ၍ သြားလာၾက လိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းေသာအခါ သင္တို႔ စကားကို ငါနားေထာင္မည္။ ငါ့ကို ရွာေသာ အခါ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ႏွင့္ ရွာလွ်င္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သင္တို႔ကို အေတြ႔ခံမည္။(ေယရမိ၂၉း၁၁-၁၃)။ ။ နန္းေမရီလင္း
--------------------------------------------------------------------------

Download 
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/AUG2014.pdf