သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ေမလ-၂၀၁၄ the Lord's Word 153

ကဗ်ာမ်ား

ေက်းဇူးရွင္ေမေမ (သဲျမတ္မြန္)

သခင္ေယရႈခရစ္ သုိးသူငယ္ (ဒါးက)

ခ်စ္ရပါေသာ ေမေမႏွင့္ အမိေျမထံသို႔ မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂံု)

ေမေမ (မ.က.န)ေဆာင္းဦး

အေမ့ေမတၱာ ေကာလင္းသhttp://www.jbcs.org.sg/main/index.php/lord-word

အေမ ေတာႏွင္းပန္း

ေဆာင္းပါး၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ေက်းဇူးပါပဲ အေဖႏွင့္ အေမ ဂ်ဴလီယာက်ဲရ္ဒိမ္း(သို.)ၾကည္ေအး

ေမေမ့ရင္တြင္းစကား(၁) လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလးရဲ႕ေမေမ

စုေဆာင္းမိေသာစကားစု (Lily)

ထူးျခားေသာေက်းဇူးေတာ္ (သို႕) အေမတစ္ေယာက္၏သက္ေသခံခ်က္ Moriah’s mum. (8-2-2014)

အေမ့အသံ ပန္းနီနီ(ကရာနီ)

A tribute to Mother Mary (ဖ်ာပံု)

အေမ့လက္ရာ (ဟင္းမ်ိဳးစံု) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္

မည္သူမဆို စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကိုscan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္၍ ျဖစ္ေစ email ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ႏွင့္
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပို႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သို႕ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကို လစဥ္ ဖတ္လိုပါက
Facebook account ; lord’s word တ ြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစံု (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account
lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလံုးသား)ထံ friend request လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။

Download @ JBC Website
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/lord-word