သခင္ေယရႈ၏ဒ႑ာရီႏွင့္သမိုင္း - ေရးသားျပဳစုသူ ေရႊေပး

အင္တာနက္ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ေဖ့စ္ဘုတ္ စသည္တို႕တြင္ ျမန္မာမ်ား အေျခတင္ေရးသား၊ ကြန္မင့္မ်ားစြာ လုပ္ၾကေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသျဖင့္ ေရးရာမ်ားစြာတြင္ သခင္ေယရႈအေၾကာင္း ဘာသာေရး အေခ်တင္ေျပာခ်က္မ်ားမွ၊ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ ရုန္႕ရင္းစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ရပါသည္။ ယခု စာေရးသူ ေရႊေပးသည္ အလြန္စိတ္ရွည္စြာ အင္တာနက္တြင္ ေျဖၾကား၊ ရွင္းလင္းေပးသူျဖစ္သည္။ သူ႕အား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ ဗုဒၶဘာသာ၊ လူ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မေဆြးေႏြးပဲ၊ ေယရႈ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား စိတ္ရွည္စြာ၊ ေမတၱာျဖင့္ ရွင္းလင္းေလ့ရွိပါသည္။

ယခု စာအုပ္သည္ ဧဝံေဂလိ လက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာသည္ အင္မတန္ထူးျမတ္ေသာ တရားေတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေယရႈႏွင့္ဗုဒၶ ႏွစ္ဦးကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ အင္မတန္ရွင္းလင္းပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသူ ခရစ္ယန္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၂မ်ိဳးစလံုး ေလ့လာသင့္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အရင္းအျမစ္ကို မသိပဲ ရုပ္ထုကိုးကြယ္သည္၊ လူကို ရွိခိုးဦးခ်သည္၊ ..စသျဖင့္ သူတို႕ယံုၾကည္ျခင္းကို ထိမိခိုက္မိေအာင္ မေျပာဆိုရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

စာေရးသူ ကိုေရႊေပးက ဗုဒၶဘာသာသည္ ေကာင္းျမတ္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘာသာျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင့္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူသည္ သခင္ေယရႈကို ကိုးကြယ္ရပါသနည္း ေမးခြန္းကိုေျဖထားပါသည္။ သူ႕အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ က်င့္စဥ္အားျဖင့္၊ နိဗာန္ေရာက္ရန္၊ ၃၇ဘံုမွ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရး မျဖစ္ႏိုင္၊ ေယရႈကိုးကြယ္မႈျဖင့္သာ ရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဟု ဆိုပါသည္။ လူအားလံုး မိမိယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း အသက္ရွင္ၾကပါသည္။

မိမိ ဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေနသလဲ၊ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ .. ေမးခြန္းကိုလည္း ရွင္းလင္း၊ ေခ်ာေမြ႕စြာ ရွင္းျပထားပါသည္။ ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အလားတူ ရွင္းလင္းစြာ ေျဖထားပါသည္။

ပထမပိုင္းတြင္ ေယရႈ(၁၈)ႏွစ္ ေပ်ာက္ေနျခင္းကို ရွင္းလင္းျပထားသည္။ ထို႕ေနာက္ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု၊ တကယ္အျဖစ္အပ်က္၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဝါဒျပိဳင္ဆိုင္ပြဲၾကီးအေၾကာင္းကို မူရင္းစာအတုိင္း ေဖၚျပထားသည္။ စာ(၁၂၂-၁၉၉)ကို အက်ဥ္းေဖၚျပရလွ်င္...

ဝါျပိဳင္ဆိုင္ပြဲၾကီး၊ (၁၉၃၆ခု ဧျပီလ ၂၃ရက္)

ျပည္ခရိုင္၊ ဝက္ထီးကန္ျမိဳ႕ကေလးႏွင့္ ေလးမိုင္ခန္႕ေဝးေသာ ေျမျပန္ခ်င္း၊ ခရစ္ယန္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ေက်ာက္ကြင္းရြာတြင္ ရြာသူၾကီး ဦးေလွာင္ (ခ်င္း ဗုဒၶဘာသာ) ႏွင့္ ဇနီးသည္ (ခ်င္း-ခရစ္ယာန္) လင္မယား ေအးခ်မ္းသာယာစြာ၊ ေနထိုင္ေပါင္းသင္းေနၾကသည္။ ထိုရြာတြင္ ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာ ဦးေရႊေအာင္ႏွင့္ ရြာသူၾကီးဦးေလွာင္တို႕ ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ရြာမွာလာေရာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ နားေထာင္ေလ့ရွိရာမွ ေနာက္ဆံုး ဝါျပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ ျဖစ္လာသည္။ ဤေန႕ကား ျမန္မာႏိုင္င့ ဗုဒၶသာသနာသမိုင္း ေမာ္ကြန္းတင္ရမည့္ ေန႕ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ ဖန္ဆင္းရွင္အိုင္ႆရနိမၼာဝါဒ ႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အနတၱဝါဒတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ ေန႕ၾကီးျဖစ္သည္။ ေထာင္၊ေသာင္း မကေသာ ပရိႆတ္ၾကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေဟာေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ပဋိပကၡ မျဖစ္ၾကပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးၾကီး ယွဥ္ျပိဳင္ ေဟာေျပာၾကရာ ဤျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးကား ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ တစ္ၾကိမ္တည္းသာ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည့္ ပထမႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ယွဥ္ျပိဳင္ ေဟာေျပာပြဲၾကီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အရွင္ဥကၠဌ၊၊ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာၾကီး ဦးသာဒင္(မႏၱေလး) တို႕ ေျပာဆိုၾကသည္။ အျပန္အလွန္ တေနကုန္ ေျပာရင္း၊ ေခ်ပရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ပရိတ္ႆတ္မ်ားထဲမွ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္စု (၈)စုက ဗုဒၶဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းသြားသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဝါဒ ရံႈးႏိုမ့္သြားေၾကာင္း တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

အရံႈးေပးျခင္းႏွင့္ ရံႈးႏိုမ့္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ မဆန္းပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ကိုပင္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံသြားျခင္းမွာ ေလာကအျမင္တြင္ ရံႈးႏိုမ့္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လက္ဝါးကပ္တိုင္သည္ ခရစ္ယန္မဟုတ္ေသာ လူသားမ်ားအတြက္ မိုက္မဲျခင္း(ရံႈးႏိုမ့္ျခင္း) ျဖစ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူ၊ ခရစ္ယန္မ်ားအတြက္ ထာဝရအသက္၊ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏ (၁ေပ၁)။

သံုးသပ္ခ်က္မွာ .. ရွင္ဥကၠဌသည္ ယေန႕ ေထရဝါဒ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဝင္ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရျပီးျဖစ္သည္။ ကိုေရႊေပး က ထိုရြာမွ ဗုဒၶဘာသာ ရြာသူၾကီး ဦးေလွာင္၏ ေျမးျဖစ္သူ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္မိုးမွာ ယေန႕ ခရစ္ယာန္ စာေဟာဆရာေတာ္ၾကီး တစ္ပါးအျဖစ္ ေအာင္ပင္လယ္ သာသနာနယ္တြင္ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျငင္းခုန္ေျပာဆို၊ ဝါဒျပိဳင္ပြဲသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရေခတ္ ျဖစ္ေသာအေၾကာင့္ အင္အားၾကီးသူ၊ ဗုဒၶဘာသာပရိတ္ႆတ္ကလည္း တရားမွ်တစြာ အားေပးၾကျပီး၊ အစိုးရကလည္း ရန္ကုန္မွညြန္ၾကားခ်က္အရ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ရာဇဝတ္ဝန္၊ တရားသူၾကီးႏွင့္ ပုလိပ္မ်ားလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကသည္။ ဗုဒၶပိဋိကတ္၊ ဗုဒၶဝင္က်မ္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းတို႕ကို အေသးစိတ္၊ အေျခတင္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား ရံႈးႏိုမ့္သြားမႈ အေၾကာင္းရင္းက ကိုေရႊေပးက ျပန္လည္ ရွင္းျပထားပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း
- သခင္ေယရႈအေၾကာင္း၊ ဗုဒၶႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
- ေဂါတမဗုဒၶအေၾကာင္းႏွင့္ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး
- ပိဋိကတ္သံုးပံု (သုတ္၊ ဝိနည္း၊ အဘိဓမၼာ) အေၾကာင္း
- သဂၤါယနာတင္ျခင္း
- ကံ ကံ၏အက်ိဳး  တို႕ကို နားလည္လြယ္ရန္ အက်ဥ္းေရးထားသည္။

ဘာသာၾကီး၄ခုတို႕ယံုၾကည္ခ်က္ (ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိျႏၵဴ၊ မူဆလင္) တို႕အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ေရးျပထားသည္။

စာအုပ္တစ္ဝက္သည္ ေမးခြန္း(၂၅)ခုျဖစ္သည္။

က်မ္းစာရွိ ပံုပမာမ်ားအျပင္ ေခတ္လူမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားစြာ ကိုးကားထားသည္။ မာသာထရီစာက ေသခါနီး၊ အနာမ်ားျဖင့္ နံေစာ္ေနသာ လူနားအားျပဳစုေပးေနစဥ္ ၾကည့္ရႈေလ့လာသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္က ေဒၚလာတစ္သန္းေပးရင္ေတာင္ ဒီအလုပ္မ်ိဳးလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ..ဟုေျပာရာ၊ မာသာထေရစာက ..သူလဲ ေဒၚလာတစ္သန္းအတြက္ဆိုရင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး..ဟု ျပန္ေျပာသည္။ အေမရိကန္မွာ အာကာသႏွင့္ဒံုးက်ည္မ်ား၏ ဖခင္ဟု တင္စားခံရေသာ Dr Bran အား ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိေၾကာင္းကို သက္ေသျပခိုင္းေသာအခါ ေနမင္းၾကီးကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႕ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းေပးရအံုးမလား ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အစၥေရးရွိ ဂိလေဘာေတာင္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်မ္းစာျပန္ၾကည့္ရာ ဒါဝိတ္မင္းစကား (၂ရာ၂း၂၁)ကို ေတြ႕ျပီး စိုက္ပ်ိဳးရန္လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ႏွစ္၃၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ္လည္း ႏႈတ္၏အသီးသည္ ျမဲေနျခင္းေၾကာင့္ လွွ်ာ၊ ႏႈတ္ထြက္စကားကို ဆင္ျခင္ရန္ ..စသည့္တို႕ကို ဥပမာမ်ားစြာကို ေရးသား ေဖၚျပရင္း ေမးခြန္း(၂၅)ခုကို ေျဖထားပါသည္။

ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးခြန္း(၂၅)ခု တြင္ ရွင္းလင္း၊ ေျပျပစ္စြာျဖင့္ ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ေယရႈအသက္တာႏွင့္ က်မ္းစာကို ျပည့္စံုေစေသာ ဧဝံေဂလိ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ က်မ္းခ်က္မ်ား၊ ေက်းဇူးေတာ္၊ ေက်းဇူးရွင္ ဘုရားအေၾကာင္း၊ က်မ္းမာခ်မ္းသာျခင္းတရား၊ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္း၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္တရား၊ ထာဝရဘုရား၏ေမတၱာ၊ ေနာက္ဆံုး ေယရႈကိုးကြယ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာေဖၚျပေသာ အျပစ္တရား၊ ပညတ္တရားႏွင့္ ဘုရားေက်းဇူးတရား(၃)မ်ိဳး တို႕ကို ရွင္းလင္းေဖၚျပထား၏။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ .. ဖတ္ရႈသူတေယာက္စီတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ အသစ္တဖန္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ..ဟု အဆံုးသပ္ထားပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရြာတိုင္းမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ ဟိျႏၶဴ ဓမၼဆရာမ်ား တည္းခိုႏိုင္ပါသည္။ ေမတၱာတရား ၾကီးမားေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သဃာ၊ မိဘ၊ဆရာ မ်ားကို အလြန္ရိုေသ ကိုင္းရိႈင္းၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး လွိ်ဳ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ ကိုေရႊေပး ေရးထားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်၊ ေဝငွႏိုင္ရန္ လိုသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအဖို႕ သခင္ေယရႈ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကို ခံစားရရွိျပီး၊ ေဝမွ်ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္၊ အေျပာႏွင့္မက၊ ပံုသက္ေသ ျပႏိုင္သူျဖစ္ရန္ ႏိႈးေဆာ္၊အားေပး ထားပါသည္။ တစ္အုပ္လံုး ဖတ္ျပီးေသာအခါ ဘုရားရွင္ထံမွ ဝိညာဥ္ခြန္အား၊ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း တို႕ကို ခံစားရပါသည္။

စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၆၇ ရွိရာ အခန္းအခ်ိဳ႕ကို 8MB pdf (www.mediafire.com/view/0ac2j4c91vau319/jesus.by.shwepay.pdf) ေဒါင္းလုပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရယူလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကို ေဖၚျပထားသည္။  (ေရႊေပး ၀၉-၂၀၄၅၁၃၉၊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )။  စာေရးသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက တစ္အုပ္လံုးကို pdf file အျဖစ္ ေဒါင္းလုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မုရန္

သင္တို႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေသာသူ ရွိသမွ်တို႕အား ႏူးညံ့ေသာသေဘာ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသေဘာႏွင့္ ျပန္ေျပာျခင္းငွါ ကာလအစဥ္မျပတ္ အသင့္ရွိေနၾကေလာ့။ (၁ေပ ၃း၁၅)