က်မ္းမာခ်မ္းသာျခင္းတရား - စာေရးသူ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း

က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းတရားသည္ ခရစ္ေတာ္
ႏွစ္ျခင္းဆရာ ေဟာဟန္ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ခရစ္ယာန္
သူေတာ္စင္ၾကီးမ်ား ေဟာခဲ့ေသာ ဧဝံေဂလိ တရားမဟုတ္ပါ။

(၂၀) ရာစု ေရာက္မွ ေပၚေပါက္လာျပီး ေလာကသို႕
ခရစ္ေတာ္ၾကြလာ၇သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွ အာရံုလႊဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယေန႕အခ်ိန္သည္ က်မ္းမာခ်မ္းသာရန္
တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနရမည့္ အခ်ိန္သမယ မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ အလြန္မွ နီးကပ္လာေနပါျပီ။
ေနာဧႏွင့္ ေသာဒံုေဂေမာရတို႕ အခ်ိန္ကကဲ့သို႕ သင္မျဖစ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္

Prosperity Gospel

၇၅မ်က္ႏွာ စာအုပ္ငယ္ ရယူလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္
စာေရးသူ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း (ရန္ကုန္) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဦးေအာင္ႏိုင္ (စင္ကာပူ)
gbcandrew@gmail.com

 

ဆက္စပ္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕ (မုရန္)