ဗက္လင္ၾကယ္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္သက္ေသခံစာေစာင္


ဆိုး တည္းျဖတ္ေသာ ဗက္လင္ၾကယ္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္သက္ေသခံစာေစာင္ ၂၀၁၃၊ ဧျပီလ
ဘယ္ကာလအထိေတာ့ အာမမခံႏိုင္ေသာ္လည္း ဗက္လင္ၾကယ္ကို ဒီတစ္လျပန္လည္ထြက္လာသည္ကိုပင္ အားရ၀မ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤစာေစာင္ကေလးကို ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေသာ ဆရာအင္ဒရူး (စင္ကာပူ)၊ ယခုလအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ပါ၀င္ေပးလႈေသာ ေနာ္ထူးသြဲ႔ႏွင့္ေစာအယ္ဆိုး (မေလးရွား) တို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပါ၀င္ေရးေပးသူအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဗက္လင္ၾကယ္ႏွင့္ထိေတြ႔သူ မွန္သမွ် ၀ိညာဥ္ေရးရာ တည္ေဆာက္မႈတစ္ခုခု ရပါေစဟု နာမေတာ္ျမတ္၌ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။ အာမင္ (အစဥ္သျဖင့္ ဆိုး) ဟုအမွာစကားေရးသားထားပါသည္။

မာတိကာ (ဗက္လင္ၾကယ္ ၂၇)
ထူးေ၀ေက်ာ္ - သခင္ညႊန္တဲ့လမ္း
ဆိုး သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း  ဆိုး
အေသြးတစ္စက္ ထာ၀ရအသက္(ကဗ်ာ) - စထီလုပ္ဟီ (ကမ္းနားေညာင္ဆိုင္)
ပညတ္(၄)မ်ိဳး - အင္ဒရူး(စင္ကာပူ)
အနမ္းတစ္ပြင့္(ကဗ်ာ) - ေမာင္လြမ္းသူ (က်ံဳေပ်ာ္)
ခရစ္ယာန္လူငယ္ႏွင့္၀ိညာဥ္ေရးရာ - ရဲညြန္႔(လူငယ္ဌာန)
ငါတို႔အိပ္မက္ေတြ(ကဗ်ာ) - ေကာင္းအိမ္ေမႊး
အျခားေသာဧ၀ံေဂလိတရား - ေလာမဲ
ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရား - Rev Augustus
ထာ၀ရေမတၱာ - Eh Soe
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးပါ၀င္သည္ - စံ၀င္းခ်ိဳ
ျပည့္တံဆာနံဖူး - အင္ဒရူး(စင္ကာပူ)
အိမ္ျပန္လမ္းစိတ္ခ်ရျပီ - မိုးေဇာ္ဦး (သက္ေသခံခ်က္)
ကြ်န္ေတာ့ကိုဘုရားသခင္သိတယ္ - ေအာင္ေရႊ(ခ)ဥာဏ္လင္း
ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္မ်ား - ဆိုး
ေမတၱာခင္း၍လက္ကမ္းသူ - ထူးေ၀ေက်ာ္
ပင္လယ္ကမ္းနားမွၾကယ္ငါးမ်ား - ဆိုး+စည္သူ

Editor ဆိုး၊ ထူးေ၀ေက်ာ္ 
Ph  (09) 509 2413   (09)73015844
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.