ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔ First Burmese Baptist Church မွ Agape Media တရားေဒသနာမ်ား၊

သခင္ေယရွဳေမြးဖြားလါျခင္းသတင္းေကာင္း-ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔ First Burmese Baptist Church မွ Agape Media တရားေဒသနာမ်ား၊ သက္ေသခံသီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားးကို ဆရာလတ္ေယရွဲ ႏွင့္ အသင္းသားမ်ား၏ ဘေလာက္တြင္ ေဖၚျပထားခ်က္မ်ားကို မုရန္မွ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။ မီဒီယာအဖြဲ႔သားမ်ား ဆရာလတ္ေယရွဲ၊ ဦးရစ္ခ်ပ္၊ ဦးဒစ္ကီ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းသီဆိုတီးမႈတ္သူမ်ား အားလံုးဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...။

Church Website: http://fbbcsf.org
Agape Blog:  http://fbbcagapemedia.blogspot.sg


မုရန္တင္ျပခ်က္အခ်ိဳ  ့
Agape & Fanny from America အေမရိကားမွာျမန္မာဓမၼဂီတအေၾကာင္း 23Apr2012
ပိုးကရင္ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ စတင္ၾကျပီ ...Agape Christmas! 12Dec2011


တရားေဒသနာမ်ား

ခရစ္စမတ္၏ႏွစ္သက္ဘြယ္ေကာင္းေသာနွစ္သာရမ်ား- ဆရာလတ္ေယရွဲ Dec 21
”အ့ံဘြယ္သခင္၊ တန္ခုိးရွင္၊ သန္ ့စင္ဘြားျမင္ျပီ” - ဆရာလတ္ Dec 13
"Merry Christmas" by YAF San Francisco
အားငယ္သူတုိ ့၏မိတ္ေဆြ - ဆရာလတ္ေယရွဲ Dec 24
ေက်းဇူးပလႅင္ေတာ္ရင္းသုိ ့-ဆရာလတ္ေယရွဲ Nov 15
ေနရာ - ဆရာေတာ္ႏုိ၀ယ္ရွန္လုံ Oct 2
တပည့္ေတာ္စစ္ - သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာဦး၀င္းတင္ Aug 28
ရိပ္သိမ္းျခင္းကာလ -ဆန္ဖရန္လူငယ္မ်ား Aug 26
ရိပ္သိမ္းျခင္းကာလ -ဆန္ဖရန္လူငယ္မ်ား Aug 14
"Assurance of Salvation" by Rev. Shwe Hlaing Dwa Aug 9
ကမၻာေလာက၊အေသြးအသားႏွင့္၊ စာတန္ -သင္းေထာက္ ဦးတင္ေရြွ Aug 9
သခင္ေယရွုတပါးတည္းသာလ်ွင္ - သင္းေထာက္ဦးေဇာ္ေအာင္ Aug 2 (Late Decon)FBBC Christmas Choir 2013
Glory in the Highest
The Gift Goes On Medley
Come, Let Us Worship the King
The One
O! Holy Night
It's Christmas Finaleဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား၊
တံတုိင္း - ေနာ္သာကေလး
ေပြ ့ခ်ီမယ္ - ဒီလုိင္လါး
ကုိယ္ေတာ္တြက္ျဖစ္ေစမယ္ - လူငယ္မ်ား
ကုိးစားေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ - လူငယ္မ်ား
ဒီလမ္းကေလး- လူငယ္မ်ား


သက္ေသခံေ၀မွ်ျခင္းမ်ား၊

ေနာ္ေဘာက္လဇြန္ (ဆယ္ဖုိ ့တဖုိ ့ေပးျခင္း)
ရွဒန္ေဇာ္ေအာင္ (လူငယ္မ်ားေန ့)
ရွယ္လီေလာ (လူငယ္မ်ားေန ့)
သင္းေထာက္ညီညီျမင့္ (မိခင္မ်ားေန ့)
ကုိထြန္းေနာင္၀င္း (မိခင္မ်ားေန ့)
Deacon Rachel Chu (Mother's Day)
Michelle Chang
Shirley Lau (25th Anniversary Testimony)
မျပဳံးျပဳံးၾကည္
အန္တီဧျပီရွန္လုံ
စာရာလွေအာင္ (အားဂ်ီ)
ေဒၚေရခ်ယ္ခ်ဴး (သင္းေထာက္)
ေဒၚဂ်ာေဘာက္
ကုိရစ္ခ်တ္ခူး (Webmaster)
ေနာ္လုေဖါ (Bakersfield)


Agape Blog: http://fbbcagapemedia.blogspot.sg