ေဒါက္တာပရိုက္စ္(ေခၚ)ဆရာပရိုက္ Dr. Johnathan Price ႏွင္ မ်က္မျမင္မေလးအေမရိကန္သာသနာျပဳဆရာ ေဒါက္တာ ပရိုက္စ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ၁၈၂၁ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္က သာသနာျပဳျခင္း၌ ၀ိုင္း၀န္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ပညာကို တတ္ၾကြမ္းျပီး အထူးသျဖင့္ မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသျခင္၌ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္ရင္း မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ကုသေပးျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္းကို ေထာက္ကူခဲ့ရာမွ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းၾကသျဖင့္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ၁၈၂၂ခုႏွစ္၊ ေမ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာပရိုက္စ္၏ ဇနီးသည္သည္ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္၄င္း၊ ေသြး၀မ္းေရာဂါေၾကာင့္၄င္း၊ ကြယ္လြန္သြားရွာသည္။ ဆရာေတာ္ယုဒသန္၊ ဆရာမေဟဇယ္တိုင္း၊ ဆရာေတာ္၀ိဒ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ အသင္းေတာ္မွ တပည့္မ်ားအားလံုး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျဖစ္ရသည္။ ေဒါက္တာပရိုက္စ္ သည္ ဇနီးသည္ ရုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အပ်က္မခံသလို မ်က္စိေ၀ဒနာ ကုသမႈကိုလည္း မယတ္မေလ်ာ့ေစဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာပရိုက္စ္ ၏ မ်က္စိေ၀ဒနာကုသမႈႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းမႈတို႔ကို ဘၾကီးေတာ္မင္းၾကီးက ၾကားသိလာသည္။ ဘၾကီးေတာ္ မင္းၾကီးသည္ ေဒါက္တာပရိုက္စ္ကို ေနျပည္ေတာ္တို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔ ျမစ္ဆိပ္နားတြင္ အိမ္ေဆာက္ေပးျပီး ေနထုိင္ေစကာ၊ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ကုသေစသည္။ ထို႔အျပင္ နန္းတြင္း သမားေတာ္ ရာထူးကိုလည္း ခန္႔အပ္ရာ ေဒါက္တာပရိုက္စ္ကလည္း လက္ခံလိုက္ပါသည္။ ထိုသတင္းၾကားကစ၌ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္ စိတ္ပ်က္ရသည္။ သာသနာျပဳရန္ မိမိေခၚလာသူမွာ သာသနာျပဳရန္အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္ နန္းတြင္း သမားေတာ္ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႔၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း အဆင္ေျပႏိုင္ျခင္းသည္ ေဒါက္တာပရိုက္စ္၏ ကူညီမႈလည္း တစိတ္တေဒသ ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။

ေဒါက္တာပရိုက္စ္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔က ဆရာပရိတ္ ဟု ေခၚၾကသည္။ မႏု အမည္ရွိေသာ ျမန္မာကျပား မိန္းကေလး၏ မ်က္စိေ၀ဒနာကို ကုသေပးရာ၌ မေပ်ာက္ကင္းႏီုင္ပဲ မ်က္စိႏွစ္ကြင္းကြယ္သြားရသည္။ ေဒါက္တာပရိုက္စ္ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ျပီး၊ ထိုမိန္းကေလးကို အလြန္သနားသြားသျဖင့္ လက္ထပ္ယူလိုက္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႔  ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနထိုင္၍ သာသနာျပဳခြင့္ရစဥ္တြင္ စစ္ကိုင္းရွိ ေဒါက္တာပရိုက္စ္ တို႔၏ ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္းကို ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။

၁၈၂၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေဒါက္တာပရိုက္စ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႔ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အားလံုးကို ျမန္မာမင္းက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းရွိ ေဒါက္တာပရိုက္စ္၏ ေနအိမ္တြင္ ဇနီးသည္ မ်က္မျမင္မေလး မႏု တစ္ဦးတည္းသာ က်န္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး အက်ဥ္းခ်ခံရျပီးေနာက္ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ စစ္ေျပျငိမ္းေရး သံတမန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒါက္တာပရိုက္စ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ယုဒသန္တို႔ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကသည္။ စစ္ေျပျငိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။

ေဒါက္တာပရိုက္စ္သည္ စစ္ကိုင္းရွိ ဇနီးသည္ထံ ျပန္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ အမရပူရသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ျပီး ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ထံတြင္ ဆက္လက္ အမႈထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ဘၾကီးေတာ္မင္းၾကီးက ေဒါက္တာပရိုက္စ္(ခ)ဆရာပရိတ္ ကို "သီရိနႏၷာေက်ာ္စြာ" ဘြဲ႔ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာပရိုက္စ္သည္ အမရပူရျမိဳ႔တြင္ ကြယ္လြန္သည္အထိ ေနထိုင္ရင္း ဘုရင့္အမႈေတာ္ထမ္းရင္း သာသနာျပဳခဲ့ပါသည္။

ဂလမ္းေပါင္း
မွီျငမ္းစာအုပ္
အေျချပျမန္မာ့ခရစ္ယာန္သမိုင္း (ဂိုလမ္းေပါင္) စာမ်က္ႏွာ ၈၀-၈၂
. ၁၆ရာစုမွ ၂၁ရာစုအထိ HHILEO MISSION မွ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလ ထုတ္ေ၀သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၇၀ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက်မ္းစာအသင္း၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း (Trader Hotel ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္) တြင္ က်ပ္ ၂၈၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။