ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရစ္စမတ္ျဖစ္ပါေစ ...သခင့္စကား၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္၁၃၆ LW136 December 2012


LW 136 December 2012
SWEET DECEMBER 
Download:
http://thelordword.com/documents/lw136.pdf

ခရစၥမတ္ကဗ်ာ (မင္းေအာင္သက္လြင္)
ဒီဇင္ဘာ ေဆာင္းတစ္ည (Happy Birthday Jesus )
ခရစၥမတ္ေန႔ F. Penny (mizo) တမူး
ခရစၥမတ္ ေဆာင္းဦး
ခရစၥမတ္အခ်ိန္ Mary (ဖ်ာပံု)
ေန႔သစ္ခြန္အား နန္းရထိုက္ (က . န .ခ)
အေျပာေကာင္းသူနဲ႔ အေကာင္းေျပာသူ L နန္ကိုင္
ဆုေတာင္းသံ မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း အသင္းေတာ္- ေမွာ္ဘီ)
အမုန္းစကား ထူးေဝေက်ာ္
"ေဘာင္မဲ့ေမတၱာ" ဝင္းျမင့္ဦး
ႏွစ္သစ္ (New Year) လုဒိ
A Good Deed Keeps the Mind Happy အန္တီတစ္ဦး
သင္မပိုင္ေသာ မနက္ျဖန္ မာရာနသာ နီနီခိုင္
အေႂကြး (MOM) Aunty Tin Tin Nyunt
ငတ္ေနသူေတြ အငတ္ေျပပါေစ (မင္းေအာင္သက္လြင္)


ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ပါေစ။ မည္သူမဆို စာမူမ်ားေရးသားေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။
Min Aung Thet Lwin Blk 76A, #30-02, Red Hill Road, Singapore 151076. Phone (+65) 81 222 320 ,email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
{ FACEBOOK ; lord’s word, lord’s heart } [ www.thelordword.com] [ www. jbcs.org.sg]