သခင့္စကား the Lord's Word No.133 Sep 2012


ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား

သခင့္စကား ၁၁ ႏွစ္ျပည့္သည့္တိုင္ အေစခံခြင့္ ေပးေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။
the Lord Word 133, Sep 2012. 11 th anniversary.
HAPPY BIRTHDAY " THE LORD WORD"
သခင့္စကား ၁၃၃၊ စက္တင္ဘာ၊ (၁၁ ႏွစ္ျပည့္)
အေစခံလမ္းမွ - မင္းေအာင္သက္လြင္
Download:  http://thelordword.com/documents/lw133.pdf

ကဗ်ာ၊စာေပမ်ား
Born Again သာဂိေစာ
တမ္းတမိတဲ့ေမတၲာ စကၤာပူေရာက္ (ေတာင္ႀကီးမနန္း)
လက္ကိုင္ Samuel Soe Lwin
ထာ၀ရအေဖၚ
မွတ္တမ္းဝင္အခ်စ္ (ကနခ)နန္းရထိုက္
သင္ခန္းစာ ခ်စ္လင္းေလး
ျပင္ဆင္ပါ F-Penny (Mizo)
သခင့္စကားတန္ဖိုးထား  ဇီးရိုး

သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္၀ိညာဥ္ေရးရာ
ဘုရားရွင္ျမတ္ - Samuel Soe Lwin
ဘုရားရွင္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ မွားယြင္းေသာအယူအဆမ်ား
ေယာ ၃း၁၆ Chit Lin Lay
ဘုရားသခင္၏ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း (အန္ဒရူး)
ခ်န္ထားေပးပါ ဓမၼဟာသ - မင္းေအာင္သက္လြင္
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ဓမၼဟာသ-မင္းေအာင္သက္လြင္
ေနထိုင္ခြင့္ (မင္းေအာင္သက္လြင္)


ကာတြန္း
သနားလိုက္တာ  - မင္းေအာင္သက္လြင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - အလုပ္ခ်ိန္ အတြင္းမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာႀကီးက သက္သက္ သာသာ
အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားက ေခၽြးထြက္သံယို ျဖစ္ကာ ပင္ပန္းလို႕
ေနပါတယ္။ အလုပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာႀကီးက က်န္းမာေရး အတြက္
ေခၽြးထြက္ သံယို ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားက ေအးေအး ေဆးေဆး
သက္သက္သာသာ နားေနပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို သနားတာလဲ။ အတူတူ
တလွည့္စီ ပင္ပန္းေနလိုက္ၾကတာ အားလံုး သနားစရာ ေကာင္းတဲ့ သူေတြခ်ည္းပါဘဲ။

The LORD’S
Word 1-133
--------------------------------------

၁၁ ႏွစ္ျပည့္
ေက်းဇူးစကား
သခင့္စကား စာေစာင္အား ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ျဖန္႕ခ်ိခဲ့ပါသည္။ စာေစာင္ စတင္သည့္ေန႕မွစ၍ ၁၁ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္သည့္တိုင္ေအာင္ အေစခံခြင့္ေပးေသာ အဖဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ စာေစာင္ အတြက္လိုအပ္ေသာ အလွဴေငြ၊ စာမူ၊ မိတၱဴကူးျခင္း၊ ျဖန္႕ေဝေပးျခင္း၊ စာစီစာရိုက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ဆက္ကပ္ေပးၾကကုန္ေသာ ဆရာ၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ၊ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာယအားလံုးႏွင့္တကြ ဖတ္ရႈခြန္အားယူၾကကုန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္။ (မင္းေအာင္သက္လြင္)

သခင့္စကား၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္၊ အမွတ္စဥ္၁၃၃၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊
ႏိုင္ငံတကာမွျမန္မာခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္မိတ္သဟာရမ်ား အတြင္း အခမဲ့ျဖန္႔ခ်ိရန္ ကန္႔သတ္ထုတ္ေ၀သည္။