သခင့္စကား အမွတ္(၁၃၀) Jun-2012 The Lord's Word


ကဗ်ာမ်ား
သိုးရိုင္းမွတ္တမ္း - မင္းေအာင္သက္လြင္
သူရဲေကာင္းေမေမ - နန္းရထိုက္ (ကနခ)
အေမသို႔ - Mary (ဖ်ာပံု)
ေမေမသို႔ (ထြယ္ဆန္ေအာင္-နမ့္ဖတ္ကာ)
အမွတ္ရလွ်က္ပါေဖေဖ - Thian Hnem Par
ကားတင္သူ TLT
ေမ့ေနေလ်ာ့သလား - F.Penny(Mizo) တမူး

Download:
http://thelordword.com/documents/lw130.pdf


သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ေယရႈအံ့ဘြယ္ေမတၱာေတာ္ - အငယ္ဆံုးသူေလး
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသက္ေသခံခ်က္ - မီခ်ီကို
လိမၼာမွ အိမ္ပါမယ္ - မနန္း(ေတာင္ၾကီး)
ရယ္စရာေကာင္းေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား - ၁ ရွီးခူ(ေကြ႔ကုန္းအသင္းေတာ္)
ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္စိတ္ခ်မ္းသား (ယံုၾကည္သူ)
က်မ၏စကား - ေကာလင္းသူ
နမိတ္ - L နန္းကိုင္
ေ၀ငွၾကစို႔ Thian Hnem Par
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ - M.L (H.P.G)
ဆက္ကပ္ဖို႔အခ်ိန္တန္ျပီ - နန္းရထိုက္
အေမးနဲ႔အေျဖ - ဇီးရိုး
တဏွာနဲ႔၀ါ၀ါ - ၈၊   အျပစ္၀န္ခ်သက္ေသခံျခင္း - သိုးမဲမေလး
ဆု (အယ္လ္ထုေရာ္)
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း - မေလး(တပ္ၾကီးကုန္းအသင္းေတာ္၊ ေမွာ္ဘီ)
ဥခြံ - ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

Download:
http://thelordword.com/documents/lw130.pdf၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
(၁) ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ (ျမန္မာျပည္)
(၂) ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္စာအုပ္ဆိုင္ (စင္ကာပူ)
(၃) စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္စာအုပ္ဆိုင္ (စင္ကာပူ)
(၄) မုရန္မဂၢဇင္း၊ စင္ကာပူ (ပင္နီစူလာပလာစာ၊ ၄ထပ္၊ ေမျမန္မာ #04-03)