နာခံတတ္ျခင္း This will give you chills


ေလာမဲ 
(မရွယ္လီသန္း ေပးပို႔သည္ကို ျမန္မာျပန္သည္)

လူငယ္တဦးဗုဒၶဟူးေန႔ညေန သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သင္းအုပ္ဆရာ က ဘုရားသခင္ကို နာခံတတ္ရန္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ “ဘုရားသခင္ဟာ လူေတြကိုတိုက္ ရိုက္စကားေျပာေသးလား” ဟု စိတ္ထဲမွာသံသယျဖစ္ေနပါသည္။

အစီစဥ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီေသာက္ မုန္႔စားရင္းႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။ တဦး ျခင္းစီ၏ အသက္တာတြင္း ဘုရားသခင္မွနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ေ၀ငွခဲ့ၾကသည္။ ၁၀ နာရီခန္႔မွာေတာ့ လူငယ္သည္ အိမ္ကိုကားေမာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကားေမာင္းရင္း ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

“ အဖဘုရား လူသားေတြဆီကို စကားေျပာေသးတယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို  စကားေျပာပါ။ ကြ်န္ေတာ္နား ေထာင္ပါ့မယ္၊ အေကာင္းဆံုးနာခံတတ္ရန္ ကြ်န္္ေတာ္ႀကိဳးစားပါ့မယ္”

ကားလမ္းမအတိုင္းေမာင္းရင္း “ကားကိုရပ္ၿပီး ႏို႔တဂါလံ၀ယ္ရန္  ထူးျခားတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္”

လူငယ္သည္ေခါင္းကိုခါလွ်က္ အသံထြက္ၿပီးေျပာလိုက္မိပါသည္။ “ ဒါဘုရားသခင္ဆီကလား”   သူဘာအေျဖမွမရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားကိုဆက္ေမာင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္စိတ္ထဲကေပၚလာပါသည္။ “ႏို႕တဂါလံ၀ယ္ပါ”

လူငယ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေခၚသံကိုမသိသျဖင့္ ဧလိယဆီေျပးသြားေသာ ရွေမြလ အျဖစ္ကိုသတိရလိုက္ ပါသည္။

“ ေကာင္းၿပီ၊ ဒါဘုရားသခင္ဆီကဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္၀ယ္ပါ့မယ္” ဒါေလးကေတာ့ နာခံဖို႔မခက္ပါဘူး။ ဒီႏို႔ကို သူျပန္ေသာက္လည္းရသျဖင့္ ခက္ခဲေသာစမ္းသပ္မႈမဟုတ္ဟု သူနားလည္လိုက္ပါသည္။ သူႏို႕တဂါလံ ၀ယ္ၿပီး အိမ္ကိုကားဆက္ေမာင္းလိုက္ပါသည္။ သူ ၇ လမ္းေျမာက္ကို ျဖတ္ေနစဥ္ စိတ္ထဲမွတခု ခံစားလာ ပါသည္။

“အဲဒီလမ္းထဲကိုေကြ႔၀င္သြား”

ဟာ.. ဒါမဟုတ္တာ ဟုဆိုလ်က္လမ္းဆံုကိုေက်ာ္လ်က္ ကားဆက္ေမာင္းလိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၇လမ္း ထဲကိုသြားရန္စိတ္ထဲမွ ထပ္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေနာက္လမ္းဆံုတခုတြင္ သူျပန္လွည့္လာၿပီး ၇လမ္း သို႔ဆက္ေမာင္းလိုက္ပါသည္။ သူမသိမသာေနာက္ေျပာင္လ်က္ အသံထြက္ေျပာလိုက္ပါသည္။

“ဟုတ္ကဲ့ပါဘုရား- က်ေနာ္ လိုက္လုပ္ပါ့မယ္။”

သူအိမ္လံုးေရအနည္းငယ္ခန္႔ေက်ာ္ေမာင္းလွ်က္ ရပ္သင့္ေၾကာင္းစိတ္ထဲမွာ ရုတ္တရက္ခံစားရသျဖင့္ ကားကို လမ္းေဘးသို႔ထိုးရပ္လိုက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ သူေရာက္ေနသည့္ေနရာမွာ အေရာင္းအ၀ယ္စီးပြါးေရးေသစား ရပ္ကြက္ျဖစ္ေနၿပီး ဆိုင္မ်ားပိတ္လ်က္ အိမ္မီးမ်ားပိတ္လ်က္ရိွေနသျဖင့္ အားလံုးအိပ္ယာ၀င္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။

စိတ္ထဲမွာ ထပ္မံခံစားလိုက္မိပါသည္။ ခံစားမိလိုက္သည္မွာ- “ ကားလမ္းတဖက္မွာရိွတဲ့အိမ္ကို ႏို႔သြားေပး လိုက္ပါ။” လူငယ္သည္ အိမ္ကိုၾကည့္ေသာ္ မီးအားလံုးမွိတ္ထားသျဖင့္ အိမ္ရိွလူမ်ား အျပင္ထြက္ သို႔မဟုတ္ အိပ္ကုန္ၿပီဟု ထင္လွ်က္ သူ႔ကားတခါးကိုဖြင့္ၿပီး ကားထဲမွာ ထိုင္ေနပါသည္။

“ အဖဘုရား- ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အိမ္ရွင္ေတြအားလံုးအိပ္ကုန္ၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ေခၚႏိုးလိုက္ရင္ အိမ္ရွင္ေတြ  စိတ္ဆိုးကုန္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္အရူးျဖစ္လိမ့္မယ္”

သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီအိမ္ကို ႏြားႏို႔သြားပို႔ရန္စိတ္ထဲမွ ထပ္မံခံစားရျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူသည္ကား တခါးကိုဖြင့္လွ်က္ “ ေကာင္းပါၿပီ ဒါဘုရားသခင္ဆီကဆိုလွ်င္ အဲဒီအိမ္တခါး၀ဆီသြားၿပီး  ႏို႔သြားပို႔လိုက္ မယ္၊ အိမ္ရွင္လည္းစိတ္ဆိုး ကြ်န္ေတာ္လည္းအရူးျဖစ္ေပါ့ ဟုတ္ၿပီလား၊ ကြ်န္ေတာ္က နာခံတတ္သူျဖစ္ျခင္ တယ္ေလ၊ ခိုင္လံုတဲ့အေထာက္အထားတခုေတာ့ရိွရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ကြ်န္ေတာ္ေခၚတာကို အိမ္ရွင္က ခ်က္ျခင္း မေျဖရင္ ကြ်န္ေတာ္ျပန္ၿပီ။ ”

ကားလမ္းကိုျဖတ္ေလွ်ာက္ၿပီး အိမ္၏ေခါင္းေလာင္းကို ႏွိပ္လိုက္ပါသည္။ အထဲမွအသံကို ၾကားလိုက္ပါ သည္။ လူတဦးမွ ေအာ္ၿပီးေမးလာပါသည္။ “ ဘယ္သူလဲ၊ ဘာလိုျခင္လဲ” လူငယ္မထြက္သြားႏိုင္ခင္ တခါး ဖြင့္လာပါသည္။

အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသားသည္ တီရွပ္အကၤ်ီ၀တ္လွ်က္ အိပ္ယာထဲမွထလာသည့္ ပံုျဖစ္ေနၿပီး မ်က္ႏွာတြင္ ေက်နပ္ သည့္ပံု မေတြ႔ရေပ။

“ ဘာလဲ”

လူငယ္သည္ ႏို႔ကိုကမ္းေပးလိုက္ၿပီး “ ခင္ဗ်ားအတြက္ႏြားႏို႔၀ယ္လာတာပါ”


အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသားသည္ ႏြားႏို႔ယူၿပီး ခန္းမလမ္းထဲသို႔ ေျပး၀င္သြားပါသည္။ ခန္းမလမ္းထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတဦး ထြက္လာၿပီး ႏြားႏို႔ကိုင္လွ်က္ မီးဖိုေခ်ာင္ခန္းထဲသို႔၀င္သြားပါသည္။ အမ်ိဳးသားသည္ ငိုေနေသာခေလးငယ္ ကိုခ်ီလွ်က္ အမ်ိဳးသမီးေနာက္က လိုက္သြားပါသည္။ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသာ၏ပါးျပင္ေပၚတြင္ မ်က္ရည္စီးလွ်က္ ရိွေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားသည္ ငိုလွ်က္စကားစေျပာပါေတာ့သည္။

“ ငါတို႔ေတြ အခုဘဲဆုေတာင္းေနတာပါ။ ဒီလေပးစရာဘီလ္ မ်ားလို႔ ငါတု႔ိေတြ ပိုက္ဆံ ျပတ္သြားတယ္။ ခေလးအတြက္ ေသာက္စရာႏို႔လံုး၀မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔ရဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ေဖၚျပဖို႔ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းေနတာပါ”

အိမ္ရွင္၏ဇနီးသည္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္မွလွမ္းေအာ္လွ်က္-

 

“ ေကာင္းတမန္ျဖင့္ ႏို႔ပို႔ေပးဖို႔ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ကြ်န္မဆုေတာင္းေနတာ၊ ရွင္ဟာ ေကာင္းကင္တမန္လား”

လူငယ္သည္ အိတ္ထဲမွာရိွသမွ်ပိုက္ဆံအားလံုထုတ္လိုက္ၿပီး အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသား၏ လက္ထဲကိုထည့္ကာ ကားဆီသို႔လွည့္ထြက္လာပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ပါးျပင္ေပၚသို႔မ်က္ရည္မ်ားက်လာပါေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဆုေတာင္းသံမ်ားကို ေျဖလွ်က္ရိွေၾကာင္း သူသိလိုက္ပါသည္။

ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။  ဖိလိပၸိ ၄း၁၃

သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ တစံုတခုေသာဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသည္အတုိင္းငါျပဳမည္။ ေယာဟန္ ၁၄း၁၄

ယံုၾကည္ျခင္းပါလ်က္ပဌနာျပဳ၍ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို သင္တို႔သည္ရၾကလိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ မႆဲ၂၁း၂၂

ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကားသင္တို႔သည္ ဆုေက်းဇူးကိုရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းသမွ် တို႔ကိုရၾကလိမ့္မည္။  သင္တို႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ သူတပါး၌အျပစ္တင္ခြင့္ရွိလွ်င္၊ သူ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ ၾကေလာ့။ လႊတ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ မည္။   မာကု ၁၁း ၂၄-၂၅

လက္ဆင့္ကမ္းေသာသူတိုင္းၾကြယ္၀ေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာရရိွပါေစေသာ္။