မိခင္မ်ားေန႔ အမွတ္တရ၊ .. ပုခက္လႊဲေသာလက္ ..


 အေမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳစာလႊာ
 အေမမ်ားေန႕ကိုအၿမဲထာ၀ရ အမွတ္ရၾကပါေစရန္
 အကာ ႏွင့္ ဇင္မာမင္းညိဳတို႔မွ ေပးပို႔လိုက္ျခင္း ..
 မိခင္သည္ သားသမီးမ်ားကို လမ္းျပသည္၊
 သားသမီးမ်ား၏ အိပ္မက္ႏွင့္ဆႏၵမ်ား အေကာင္ထည္ေပၚရန္ ကူညီသည္။
 မိခင္၏ ဥာဏ္ပညာ၊ သားသမီးအေပၚယံုၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ
 ေန႔စဥ္အမွ် ထြန္းလင္းလာသည္။

 မိခင္အားလံုးသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္
 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကသည္။
 မိခင္ေမတၱာသည္ ဆင္းရဲျခင္းမရွိ၊ အက်ည္းမတန္၊ အိုမင္းျခင္းမရွိ။
 မိခင္ေမတၱာသည္ ထာ၀ရ လွပေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 မိခင္သည္ ထမင္းတစ္ပန္းကန္ကို သားသမီး၂ဦးကို ခြဲေ၀ေၾကြးသည္။
 သူမစားဖို႔ မခ်န္ထားပါ။
 သားသမီးမ်ားက "အေမ မဆာဘူးတဲ့၊ သူကအေမပဲတဲ့" ..ဟုေျပာၾကသည္။
 မိခင္က သင္သည္ စစ္သားဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။
 သင္သည္ ကိုရင္ဆိုရင္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ . ေျပာသည္။
 ေသာ္ျငားလည္း ကြ်န္ေတာ္ ပန္းခ်ီဒီဇိုင္းျဖစ္သြာသည္။ ပီကာဆို လိုပန္းခ်ီဆြဲသည္။

 နားသိပ္မၾကားေသာ သားငယ္ 
 ေက်ာင္းမွ ဆက္လက္မသင္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း စာကို
 မိခင္က ဖတ္ျပီး မိခင္ကိုယ္တိုင္ စာသင္ေပးေတာ့သည္။
 ထိုသားငယ္သည္ အေမရိကားမွ ေသာမတ္အယ္ဒီဆင္ ျဖစ္သည္။
 မီးလံုးတီထြင္မႈျဖင့္ အလင္းရေစျခင္းမွာ မ်ားစြာေသာမိဖမ်ားအတြက္
 နမူနာျဖစ္သည္။

 မိခင္၏  ဘုရားရွင္အေၾကာင္း တက်ပ္သား ေဒသနာ ေျပာျပခ်က္သည္
 ဘုန္ေတာ္ၾကီး၏ တပိသာ တရားေဒသနာႏွင့္ ညီမွ်သည္။ အေမမိခင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္က်င့္ၾကံျခင္းသည္
 အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဘ၀၏ အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ္ ေလာကတြင္ မိခင္တစ္ဦးတည္း ရွိပါသည္။
 
Book title by Kate Dougls Wiggin (1856-1923)
 မိခင္မ်က္ႏွာၾကည့္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္တတ္ျခင္းျဖင့္
 သားသမီးမ်ား ဘ၀အစျပဳသည္။
 တတ္သိပညာရွင္ - ပေရာဖက္ရွင္နယ္လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္
 မိခင္အလုပ္ သည္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္သည္။
 ပုခက္လႊဲေသာလက္သည္ ေလာကကို အုပ္စိုးသည္
 
အေမရိကန္ ကဗ်ာဆရာၾကီး William Ross Wallance (1819-1881)
 
 
သုတၱံက်မ္း ၃၁း ၁၀-၃၁
သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိန္းမကို အဘယ္သူေတြ႔ရသနည္း။ ထုိသုိ႔ေသာ မိန္းမသည္ ပတၱျမား ထက္အဘိုး သာ၍ ထုိက္ေပ၏။  သူ၏ ခင္ပြန္းသည္ သူ႔ကိုယံု၍၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ထိုမယားသည္ မိမိခင္ပြန္း အက်ိဳးကို မဖ်က္၊ တသက္လံုးျပဳစုတတ္၏။ သိုးေမြးႏွင့္ဝါကို ရွာ၍၊ မိမိလက္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္တတ္၏။ ကုန္သည္သေဘၤာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍၊ စားစရာကိုေဝးေသာအရပ္မွ ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။ မိုဃ္းမလင္းမွီ ထလ်က္၊ အိမ္သူအိမ္ သားတုိ႔အား စားစရာကို၄င္း၊ ကြၽန္မတို႔အား အငန္းအတာကို၄င္း ေပးေဝတတ္၏။ ေကာင္းမြန္စြာ ဆင္ျခင္၍၊ လယ္ကြက္ကို ဝယ္ယူတတ္၏။ ကိုယ္တိုင္လုပ္၍ ရေသာေငြႏွင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစုတတ္၏။ မိမိခါးကို ခြန္အားႏွင့္ စည္း၍၊ မိမိလက္တုိ႔ကို သန္ျမန္ေစတတ္၏။ မိမိလုပ္ေသာ ဥစၥာေကာင္းသည္ကို ရိပ္မိ၍၊ သူ၏ မီးခြက္သည္ တညလံုး မေသတတ္။ ခ်ည္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တန္ဆာတုိ႔ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ကိုင္၍ လုပ္ေဆာင္ တတ္၏။ ဆင္းရဲေသာ သူတုိ႔အား လက္ကိုျဖန္႔၍၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔အား လက္ရံုးကို ဆန္႔တတ္၏။ မိုဃ္းပြင့္ က်ေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္ သူ အိမ္သားတုိ႔အတြက္ မစုိးရိမ္။ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔သည္ ကတီၱပါနီကိုဝတ္ၾက၏။ ကိုယ္အဘို႔ေစာင္တို႔ကို ရက္၍၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေမာင္းေသာအထည္ကို ဝတ္တတ္၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း ၿမိဳ႔တံခါးတို႔၌ ျပည္သားအသက္ ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္ ထုိင္၍၊ ထင္ရွားေသာသူျဖစ္ရ၏။ ေခ်ာေသာအထည္အလိပ္ကို ရက္၍ေရာင္းတတ္၏။ ခါးစည္းတို႔ကို လည္း ကုန္သည္၌ခ်တတ္၏။ သူလုပ္ေသာ အထည္အလိပ္သည္ ခိုင္ခ့့ံ၍၊ လွေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္၊ သူသည္ေနာင္ကာလ၌ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ပညာစကားကို ေျပာတတ္၍၊ ေမတၱာတရားအားျဖင့္ ႏႈတ္ျမြတ္တတ္ ၏။ အိမ္သူအိမ္သား ျပဳမူသမွ်တို႔ကို ၾကည့္ရႈတတ္၏။ ပ်င္းရိျခင္း အစာကိုမစားတတ္။ သူ၏ သားသမီးတုိ႔သည္ ထ၍၊ အမိကိုေကာင္းႀကီးေပးတတ္ၾက၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းကလည္း၊ လူမ်ိဳးသမီးအမ်ားတုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳၾကၿပီ။ သို႔ရာတြင္၊ သင္သည္ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ကို လြန္ကဲသည္ဟု သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းတတ္၏။ ယဥ္ေက်းေသာအရာသည္ လွည့္စားျခင္းႏွင့္ယွဥ္တတ္၏။ လွေသာအဆင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာမိန္းမ မူကား၊ ခ်ီးမြန္းျခင္းကို ခံရလိ့မ္မည္။ ထုိသုိ႔ေသာ မိန္းမက်င့္ရာ အက်ိဳးကိုေပးေလာ့။ သူျပဳေသာ အမႈသည္ ၿမိဳ႔တံခါး တို႔၌ သူ၏ အသေရကို ထင္ရွားေစသတည္း။

ေရွာလမုန္မင္းႀကီး စီရင္ေရးထားေသာ သုတၱံက်မ္းၿပီး၏။


 ... The End ...
 
Murann 2010 - Mother Day

.