တကယ္ေတာ့

တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘဝဟာ ခနတာ တိုတိုေလးပါ၊

ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား သူ႔ထက္ငါ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတာ။

.

     တကယ္ေတာ့ လူ႔အသက္ဟာ ကုန္လြယ္လြန္းတာ၊

     ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား သူတစ္ပါးအေပၚကို အႏိုင္လို ခ်င္ၾကတာ။

ရိုးလြန္းသူက ၊ ဆိုးလြန္းသူကို ကဲ့ရဲ ႔

ေကာင္းလြန္းသူက ၊ ေဟာင္းလြန္းသူကို တြန္းႏွဲ႔

သစ္လြန္းသူက ၊ ညစ္လြန္းသူကို မဲ့ရြဲ ႔

ေတာ္လြန္းသူက ၊ ေခ်ာ္လြန္းသူကို အျပစ္ဖြဲ႔

သန္႔လြန္းသူက ၊ ညံ့လြန္းသူကို ခနဲ႔တဲ့တဲ့

တတ္လြန္းသူက ၊ ညပ္လြန္းသူကို ၿဖဲခ်ဲ ႔

ေျဖာင့္လြန္းသူက ၊ ေကာက္လြန္းသူကို ကုတ္ဖဲ့

မူလြန္းသူက ၊ ထူလြန္းသူကို တြန္းဖဲ့

ရွိလြန္းသူက ၊ ပိ လြန္းသူကို ဆြဲဖဲ့ ႔ ႔ ႔ ႔ ႔

     ေၾသာ္ ….. တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘဝဆိုတာ

     ေရပြက္ပမာ အခိုးအေငြ႔ လိုပါ၊

အရာအားလံုးဟာ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ ….

ဘာမွ မရွိလို႔လဲ ဘံု မေပ်ာက္ၾကနဲ႔ ၊

ဘာမွ မလိုလို႔လဲ ဂုဏ္ မေမာက္ၾကနဲ႔ ။

     တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘဝဟာ တို လြန္းတယ္ဆိုတာ

     မငိုရေသးခင္မွာ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။

            ( မင္းေအာင္သက္လြင္ )