သန္႔ရွင္းျခင္းျဖင့္ဘုရားထံဒူးေထာက္ဆပ္ကပ္ရာမွ မဂၤလာရွိေသာအသက္တာရရွိျခင္း - ဆရာေဒးဗစ္လားဆရာေဒဗစ္လား

ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။
ေလာကတြင္ ဘုရားကို မသိသေယာက္၊ သိသေယာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ကြ်န္ေတာ့္အသက္တာတြင္ ဟန္ေဆာင္မႈအသက္တာ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါသည္။  ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ အလႈေငြတက္၊ ေလာကၾကီးတြင္ ေလွ်ာက္သြားရာတြင္ ဟုတ္သလိုလိုရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသေရးရွင္ေရး ျပသနာမွာ ဒါေတြ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူး၊ ကင္ဆာျဖစ္သည္၊  - ေသမဲ့ေန႔ကို ထိုင္ေစာင့္ေသသြားသူ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိပါသည္။ အေျခအေနေပၚမွာ က်ဆံုးသူေတြထဲမွာ ဘုရားကို တကယ္ယံုေသာသူမ်ား မပါ၀င္ပါ။

စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ...
လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ အသက္တာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္းက ဘုရားေခၚျခင္းခံရသည္။  ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာပဲ ဒူးေထာက္တယ္။ ဘာျပသနာလဲ၊ ကင္ဆာလား၊ ဆရာ၀န္ေရွ႔မွာ ဒူးမေထာက္ပဲ၊ ဘုရားကို ဒူးေထာက္ပါ။ Europe မွာ No Resurrection, No Christian ေရးထားတာေတြ႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီဆရာကို ဘုရားေတာ္ေတာ္သံုးတယ္။ သြားေတြ႔ျပီး မူဆလင္ထဲ သြင္းမယ္ ဆိုေသာလူႏွင့္လည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေလာကၾကီးမွာ အေျဖလံုး၀မရွိဘူး၊ အေျဖမရွိရင္ ခရစ္ေတာ္ဆီလာခဲ့ပါ။ အေျဖကိုေတြ႔မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာသာေရး မေျပာဘူး၊ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာမည္။  အင္ေဖာ္ေမးရွင္း အေၾကာင္းမေျပာဘူး၊ ထရန္စေဖၚေမးရွင္းပဲ ေျပာမည္။

ရွင္ေပတရုက သူေတာင္းစားကို ငါအားေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။ ေရႊမရွိ၊ ေငြမရွိဘူး၊ .. ဟုေျပာသည္။ ပိုက္ဆံေပးလိုက္ပါက သူေတာင္းစားဘ၀က လြတ္မွာမဟုတ္ပါ။ ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍ေလွ်ာက္ပါ ဆိုေတာ့ ထေလွ်ာက္ျပီး သူေတာင္းစားဘ၀က လြတ္သြားသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြား ေရာဂါျဖစ္မွာေၾကာက္၊ ေငြမရွိမွာေၾကာက္၊ ဘာျဖစ္သြားမလဲ မေကာင္းတာပဲ စဥ္းစားေနတဲ့ အသက္တာကေန ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ႏွစ္ အသက္တာကို ဒီေနရာ (အမ္စီေအ) မွာ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာပတ္မယ္ ေျပာခဲ့သည္။ လူမည္သည္ကား အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေနဒါမွာ SAR ျဖစ္ခဲ့စဥ္၊ တေနကုန္တန္းစီျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးေနၾကသည္။ မိမိအသင္းသားမ်ားကို သြားမထိုးရန္၊ ေယရႈခရစ္အေသြးေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာထားေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ေလာကၾကီးတြင္ အေကာင္းၾကီးကို ေဆးသြားထိုး၍ မေကာင္းျဖစ္သြားသူမ်ားရွိပါသည္။

စံပီးႏွင့္ဆရာေအာင္ဒိုး သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း
(ဆရာစံပီး၏ သီခ်င္း၂ပုဒ္  အားေပး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံပါသည္။)

ေလာကအရာမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ျမိဳ၀ါးေနျခင္းမ်ားစြားရွိပါသည္။  ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးထားျခင္းကို အမဂၤလာျဖစ္ေစျခင္း မ်ားစြာ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းမွာ ဘုရား၌တကယ္ရွိလွ်င္၊ ေယရႈတကယ္ရွိလွ်င္ မဂၤလာျဖစ္ေစမည္။

ဘုရားထံဆပ္ကပ္ ဆုေတာင္းေသာအခါ
ဒီေန႔၊ ဒီကာလတြင္ ဆရာလအုန္းလထြယ္ သိသူမ်ားရွိပါသလား။ အစာအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ေနသည္။ လြတ္ေျမာက္စရာလမ္းမရွိ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားတတ္ႏိုင္ပါသည္။ အားလံုးကို ဖြင့္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အႏွစ္၂၀ ေနာက္က်ေနသည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းပဲ ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထရန္စေဖၚေမးရွင္းဆိုသည္မွာ လာ .. ဆုေတာင္းမည္။
အေၾကြး .. ဆုေတာင္းပါ။ ေက်ရမည္။ ေနာက္တစ္ခါ ေငြမေခ်းနဲ႔ေတာ့။ သင္သည္ ရွည္ေသာ အသက္ႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရမည့္သူ ျဖစ္သည္။ အသက္၄၀၊ ၅၀ ရွိျပီ .. ေျပာသူမ်ား .. ေမာေရွသည္ အသက္၁၂၀တြင္ ခြန္အားမေရာ့ပါ။ လူ႔သက္တမ္း ၁၂၀ျဖစ္၍ ဘုရားေခၚသည္။ မ်က္စိမမႈန္၊ သြားမက်ိဳး ...။ ကြ်န္ေတာ္ ကမၻာပတ္မည္ ထြက္လာစဥ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္စကားမတတ္ပဲ၊ မ်ားစြာရွက္ခဲ့ရသည္။ မ်က္ရည္က်ခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စကား နားမလည္၊ အဂၤလိပ္လို တရားေဟာခ်င္ပါသည္ .. ဆုေတာင္းခဲ့သည္မွာ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပည့္စံုလာပါသည္။ အဂၤလိပ္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ တရားေဟာႏိုင္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္မ်ား ေခၚေသာအခါ အရမ္း၀မ္းသာ၊ ေၾကာက္ရြံခဲ့သည္။ ဘုရားထံဆပ္ကပ္ ဆုေတာင္းေသာအခါ လူမည္း၊ လူျဖဴမ်ားစြာ ထြက္လာျပီး ဆပ္ကပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အလြန္အံ့ၾသစရာျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္က ဥယာဥ္၌စိုက္ေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္တြင္ အသီးမေတြ႔ေသာအခါ ခုတ္ပစ္ေလာ့ ဟုဆိုသည္။ ဥယာဥ္မႈးက တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ေပးပါရန္၊ အပင္ပတ္လည္တြင္ တူးျပီး ေနာက္ေခ်းထည့္ပါမည္  ဟုေျပာခဲ့သည္။ လုကာ ၁၃း ၆  ကြ်န္ေတာ္ ထိုက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ အရမ္း ရင္ထဲတြင္ ငိုေၾကြး၊ ၀မ္းနည္းမိသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာက္စားမူရစ္၊ ကိုယ္စိတ္အလိုက်အသက္ရွင္၊ ဘုရားအတြက္လုပ္ခဲ့တယ္ ဟု ဟုတ္သေယာင္ေယာက္ထင္ေနသည္။ အသီးမရွိပါ။ ေလာကတြင္ လူတီထြင္ထားေသာ မီးလံုး၊ ပီယာႏို။ စသည္တို႔ ရွိေနျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာ ကြ်န္ေတာ္ကို ဘုရားရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိသြားေသာအခ်ိန္တြင္ အမဂၤလာမွ၊ မဂၤလာျဖစ္သြားပါသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ခံစားရျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အနာေရာဂါကင္းရွင္းျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

မဂၤလာျဖစ္ေစျခင္း
ပြဲေတာ္အေၾကာင္း နားမလည္ပဲ စားေသာအခါ၊ အခ်ိဳ႔သူမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ရသည္။ အခ်ိဳ႔ ေသသြားရသည္။ ပြဲေတာ္ကို ဘာမွန္း၊ ညာမွန္းမသိ စားေသာက္ခဲ့သည္။ အမဂၤလာျဖစ္ခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္သည္ အျပစ္ေျဖစရာမဟုတ္ပါ။ ပြဲေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရသည့္အေနႏွင့္စားေသာက္ပါက မဂၤလာျဖစ္သြားပါသည္။ ေက်းဇူးတင္လြန္း၍ ပြဲေတာ္ကို စားေသာက္ေသာအခါ မဂၤလာျဖစ္ပါသည္။

၁၀ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးေသာအခါလည္း မ်ားစြာ အမဂၤလာျဖစ္ရသည္။ ဆရာမ်ားကလည္း အမဂၤလာမျဖစ္ရန္အတြက္ ေၾကာက္လန္႔ျပီး လာေပးၾကသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္စဥ္ ပညတ္တရားႏွင့္အညီအသက္ရွင္ရန္ ၁၀ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးရပါသည္ .. ဆိုေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အေျခတင္ေမး၊ေျဖရသည္။ ေၾကာက္လန္႔ျခင္၊ ပညတ္တရားမ်ားေၾကာင့္ေပးလႈျခ်င္းမဟုတ္ပဲ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္လြန္းတဲ့အတြက္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးပါသည္ ဟူ၌ ျဖစ္ရမည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္ျမန္ေသသြားေအာင္ ေလာကတြင္ စာတန္က လုပ္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေစာင့္ပါဥိး ဟု သေဘၤာသဖန္းပင္ကဲ့သို႔ အသီးသီးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေစပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တရားေဟာရာမွာ Gifted ျဖစ္ပါသည္။ တရားေဟာပဲေကာင္းသည္။ တရားေဟာေကာင္းပါသည္ဟု ေျပာသူတို႔၏အသက္တာမွာ မေျပာင္းလဲၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္းပဲ တရားေဟာလွ်င္ပါက လူမ်ားအသက္တာကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္နားလည္လာေသာအခါ ဒူးေထာက္၊ ဆုေတာင္းရပါသည္။  ဘုရားေရွ႔တြင္ ဒူးေထာက္ရပါသည္။ အလာပၸစကားမ်ားေျပာစဥ္ပင္ Dirty Joke မ်ားပင္ မေျပာေတာ့ပဲ ႏႈတ္ကိုေစာင့္စည္းရသည္။

ဘုရား သင့္ကို ဒီေလာကမွာထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိသြားပါက၊ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ ေလာကမွ ထြက္သြားေသာအခါ ဘုရားကိုေက်းဇူးတင္သည္ ဟူေသာ ဆရာမူးလာ၊ ေတာင္ၾကီးတြင္ ကြယ္လြန္စဥ္တြင္ လက္ေထာင္ျပီး ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ဘုရားမႏွစ္သက္ျခင္းကိုသိရန္
ရွန္ဆုန္သည္ နာဇရိလူျဖစ္သည္။ သူ႔အားျဖင့္ လူမ်ိဳးတကာေကာင္းၾကီးျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ရွန္စုန္အသက္တာ ဖိလိပၸိအမ်ိဳးသမီးကို ယူသည္။ ဘုရားမၾကိဳက္၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျခေသၤ့ကို လက္နက္မရွိေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္က်ေရာက္လာသည္။ ဟာေလလုယ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ဘုရားအတူရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧမာေႏြလ .. ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေသာဘုရား။ ဘုရားအလိုေတာ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားမႏွစ္သက္သည္ကို သိရန္ျဖစ္သည္။

ဤခြက္သည္ကြ်ႏ္ုပ္ကိုလြန္ မသြားႏုိင္၍ ေသရည္အရက္ေသာက္စားမႈ၊ ခိုင္နီး (ေဆးငံု) ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား၊  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း က်မ္းစာမွာ မလုပ္ရဟုပါသလား .. ျပပါ၊  စသျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ေနသူမ်ား ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကတၱပၸစိတ္ .. ဘုရားမႏွစ္သက္မွန္းသိေသာအခါ ေရွာင္ႏိုင္၍ ေယာသပ္လည္း ဒုတိယ ဘုရင္ျဖစ္သြားသည္။
ဘုရားႏွင့္ သြားတတ္ေသာအခါ၊ အသီးသီးလာမည္ျဖစ္သည္။  ဆပ္ကပ္ေသာအခါ ဘုရားအသံုးခ်ပါသည္။

GOD TV အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ယခုလို လိုက္ေဟာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၊ ဘုရားေျပာခိုင္းေသာအရာကို GOD TV လႊင့္ခြင့္ရေအာင္ ဘုရားသခင္က လမ္းစဖြင့္ေနျပီျဖစ္သည္။ ဘုရားကို ၀န္ခံလွ်င္ ၾကီးေသာအမႈျဖစ္ရန္ ျဖစ္သည္။  ကြ်န္ေတာ္ ဘတ္စကားခပင္ မရွိပဲ၊ ေကာင္းၾကိးေပးရန္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီျပီး အမႈေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းပါ။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါမွ၊ ဘုရားအသံုးျပဳလာပါသည္။ Likeness of Christ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူေသာအသက္တာျဖစ္ရန္ သန္႔ရွင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုပဲ လိုသည္။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း
ရုပ္ရွင္မင္းသားၾကီး၏ ရိႈၚပြဲၾကီးမ်ားကို၊  ဆာလံ ၂၃ ျဖင့္ စတင္ဆိုသည္။ လူမ်ားလက္ခုပ္တီးၾကသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ကေလးတစ္ဦး ေျပးတက္လာျပီး မင္းသားၾကီးမဆိုခင္ ဆာလံ ၂၃ တစ္လံုးခ်င္း ရြတ္ဆိုေသာအခါ လူအားလံုး လက္ခုတ္မတီးႏိုင္ပဲ၊ တိတ္ဆိတ္ မ်က္ရည္က်ရသည္။ မင္းသားၾကီးရြတ္ေသာ ဆာလံ၂၃ မွာ စာသားးပဲရွိပါသည္။ သိုးထိန္းၾကီးလည္း ရြတ္ဖတ္သူ ႏွလံုးသားတြင္ ရွိဖို႔လိုသည္ .. ဟု မင္းသားၾကီးသိသြားရပါသည္။

ဒါေလးမ်ား ဆိုေသာ ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာ အခ်က္ကေလးမ်ားက မိမိအသက္တာကို ဆြဲခ်ပါသည္။ ျခေသၤ့အပုတ္ေကာင္ထဲမွာ ရွိေနေသာ ပ်ားရည္ကဲ့သို႔ ရွိရန္။ ေလာကၾကီးသည္ ျခေသၤ့အေသေကာင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပ်ားရည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရန္။ ရွန္ဆုန္အသက္တာတြင္လည္း မိမိလုပ္ခ်င္တာမ်ား လုပ္ခဲ့ျပီး သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ ရုတ္သိမ္းခံရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမရွိခဲ့ပဲ မိမိခြန္အားႏွင့္လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၊ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ ျပန္လည္ခြန္အားရရွိျပီး ဘုရားရဲ့ တန္ခိုးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးဆံုးအရာမွာ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေက်းဇူးတင္စရာ အျမဲလုပ္ပါသည္။ ေကာင္းတင္တမန္ ၃စုရွိသည္။ စစ္တိုက္  ၊ ကြယ္ကာေပး (မာေဂလ)၊  ခ်ီးမြမ္းျခင္း (လူစီဖာ) တို႔ျဖစ္သည္။ လူစီဖာက ဘုရားေနရာယူရန္ၾကိဳးစားလာေသာအခါ ဘုရားက ေအာက္သို႔ခ်လိုက္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေသာ စာတန္က နားလည္သည္။ ၃စုထဲတြင္ တစ္စု ျပဳတ္က်သြားေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဘုရားသခင္က လူမ်ားအားလုပ္ေစသည္။ ထိုကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းကာ ခ်ီးမြမ္းသူမ်ားကို စာတန္ေၾကာက္ရြံ႔ပါသည္။

ေဒဗစ္လား
ဘန္ေကာက္၊ အမ္စီေအအသင္းေတာ္
19-Jun-2011  MCA Bangkok

Audio Link
http://burmesebible.com/audio/Rev.Sai%20Aye_sermon_3.10.2010_M.C.A%20Bangkok.mp3


.