မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Oct 07th

Last update08:13:39 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6618
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာပြဲထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ၄ရက္ေန႔ မနက္၁၀နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ၆ရက္ေန႔ ညေန၅နာရီတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဓမၼဆရာမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ေရာက္ရွိျပီး ေန႔၊ည ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေ၀ငွျခင္း၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို ၀တ္ျပကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၂၃ ေယာက္ ဘုရားရွင္ကို လက္ခံ၊ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။

တင္ျပသူ၊ ဆရာဦးေဇာ္မင္း (Rev. Dr. U Zaw Min - MCA Thailand)
http://www.youtube.com/watch?v=dw8va9dJFlU

ဆက္ႏွြယ္ေသာ ေဆာင္းပါး - Click Here

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

Give Up, Be Still and Silent လက္ေလ်ာ့၊ တိတ္ဆိတ္၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေန - ေစာပက္ထရစ္


မိမိအစြမ္းအစ၊ မိမိရဲ႕ထက္ျမက္မႈ၊ ၾကိဳးစားမႈ ေတြနဲ႕အဆင္မေျပေတာ့တဲ့အခါမွာ ဘာလုပ္မလဲ? ရီရတဲ့အခ်ိန္ရွိသလို၊ ငိုရတဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ ၀မ္းေျမာက္တဲ့အခ်ိန္ရွိသလို၊ ၀မ္းနည္းရတဲ့အခ်ိန္လဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္အားလံုးကို လက္ေလ်ာ့ျပီး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာေနရမဲ့ အခ်ိန္လဲရွိပါတယ္။

ေဒသနာက်မ္း အခန္းၾကီး ၃၊ ဒီေန႔လိုခ်င္တဲ့အခ်က္၊ စကားလံုးရွိတယ္။ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္မွာ ဘုရားၾကံစည္တဲ့အတိုင္းရွိတယ္။ ငို၊ရီခ်ိန္၊ ရခ်ိန္၊ေပးခ်ိန္၊ ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ား.. ဆီးပူးရေသာအခ်ိန္နွင့္ဥစၥာေပ်ာက္ရေသာအခ်ိန္၊ သိုထားရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပစ္လိုက္ရေသာအခ်ိန္ ... ပစ္လုိက္ရေသာအခ်ိန္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ Give Up ..ဆိုတာ အရႈံးေပးလိုက္ရတာ၊ လက္လႊတ္လိုက္ရတာ၊ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္၊ လက္ေျမ်ာက္လိုက္ရတဲ့အခ်ိိန္ကို ေျပာပါတယ္။ To be silent အဲဒီအခ်ိန္က တလွည့္စီသြားမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အဲဒီလိုမ်ိဳး တခ်ိန္ခ်ိန္ေရာက္လာတတ္တယ္။ လက္လႊတ္လိုက္ရတယ္။
အရင္အပတ္က If you fight, GOD will fight with you ဆိုျပီး ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သြားတယ္။ တံုးတံုးတိုက္၊ လုပ္မယ္ကိုင္မယ္ လုပ္ရတဲ့အခ်ိန္လဲရွိတယ္။ အဲဒီလို တြန္းထိုးတိုက္ခိုက္ရတာကို ရပ္လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္လည္းရွိတယ္။ ဆန္႔က်င္ဖက္ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ က်မ္းပိုဒ္မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္တယ္ ထင္တဲ့က်မ္းပိုဒ္မ်ားရွိတယ္။ ယူတတ္၊ တြဲတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

Give Up ဆိုတာ
တိုက္ခိုက္၊ရုန္းကန္မႈေတြကို ရပ္လိုက္ရတယ္။ လုပ္လုပ္လဲ မရေတာ့ပါ။ တိတ္ဆိတ္စြာေနရေသာအခ်ိန္ဆိုတာ ..ဘယ္သူမွစကားမေျပာပဲ..ေသရမယ္ဆိုသေလာက္ပဲ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္နဲ႔စကားေျပာရတဲ့အခ်ိန္ရွိပါတယ္။ ရွင္ေပါလုက ဘုရားနဲ႔မရပ္မနားဆက္တိုက္ဆုေတာင္းရမယ္.. ဆိုတယ္။ အခု တိတ္ဆိတ္စြာေနရမယ္ ဆိုေတာ့ ဘုရားကိုေျပာေနတာကို ဖ်က္လိုက္မလား။ ရွင္ေပါလုက မျခားမလပ္ဆုေတာင္းပါေျပာပါတယ္။ ဘာလုပ္ရမွာလဲ..ရွင္ေပါလုေျပာတဲ့ အျခားမလပ္ဆုေတာင္းျခင္းဟာ အေၾကာင္းအရာတခုကို ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနတာ၊ ကိုယ့္လိုခ်င္မႈေတြ တခ်ိန္လံုးေျပာေန၊ ဆုေတာင္းတာကို မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ခ်ီးမြမ္းေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာ အခက္အခဲတခုကို ဆုေတာင္းတယ္ဆိုပါေတာ့။ စိတ္ပူတဲ့အခါ ဒီအေၾကာင္းကိုပဲ ထပ္တလဲလဲ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဘုရားမၾကိဳက္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကို ဘက္ေပါင္းစံုက ရွင္းျပခဲ့ျပီပဲ..ဘုရားနားလည္ျပီးသားကို ထပ္တလဲလဲေျပာေနျခင္းဟာ နားပူေအာင္လုပ္တာနဲ႔ တူလာပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္စြာေနရမဲ့အခ်ိန္ဆိုတာ ကိုယ္စိတ္ပူ၊ေၾကာင့္က်တာ ဘုရားသိရင္ေတာ္ျပီ၊ ဘာလုပ္ရေတာ့မလဲ... အဲဒီအေၾကာင္းကို ထပ္မေျပာနဲ႔။

ေမာေရွလည္း ခႏၱာျပည္၀င္ဖို႔..ဘုရားသခင္ကေျပာတယ္။ မ၀င္နဲ႔ေတာ့ ဆိုေပမဲ့ အသက္၁၂၀ က်န္းမာေရးေဒါင္ေဒါင္ျမည္ခ်ိန္ ခႏၱာျပည္၀င္ခ်င္လို႔ ဘုရားသခင္က ထပ္မေျပာနဲ႔လို႔ ဟန္႔တားခဲ့ပါတယ္။ ၂ေကာ၁၂ ရွင္ေပါလု၊ အသားထဲကဆူး ..မာနတ္၏တမန္တည္းဟူေသာ ဆူး သူ႔မွာရွိတယ္။ တခ်ိဳ႔ကလည္း သူ႔မွာေရာဂါတခုခု ယူဆတယ္။ တခ်ိဳ႔က မယူဆဘူး၊ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းေၾကာင္း ခံစားရတဲ့ဒုကၡလို႔ ဆိုလိုတယ္။ ဘုရားသခင္က ေတာ္ျပီ၊ ထပ္မေျပာနဲ႔၊ ရပ္လိုက္ေတာ့ လို႔ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေျပာေတာ့ ကိုယ္သက္သာမယ္ ထင္ေပမဲ့ ဘုရားဖက္က မသက္သာပါဘူး။ တစ္စံုတေယာက္ အေၾကာင္းအရာတခုကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာေနရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္လဲ။


မဂၤလာေဆာင္ စပ်စ္ရည္ကုန္သြားတဲ့ကိစၥ၊
ေယာဟန္အခန္ၾကီး၁ မွာ  ေယရႈမိခင္က ေျပာတယ္။ ခ်က္ခ်င္းသိျပီး အရွက္ကြဲေတာ့မယ္၊ ခ်က္ခ်င္း၀ယ္လို႔ရတဲ့အရာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေယရႈကို သူ႔ရဲ့စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေျပာတဲ့အခါ ..အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္သည္ငါႏွင့္အဘယ္ဆိုင္သနည္း၊ ငါ့အခ်ိန္မေရာက္ေသး ..ဟုဆိုပါတယ္။ တဖက္က ၾကည့္ရင္ ရုိင္းပါတယ္။ သူ႔အေမကို ..အခ်င္းမိန္းမလို႔ ေခၚတယ္။ က်မ္းစာဖတ္ျပီး ကိုယ့္အေမကို အခ်င္းမိန္းမ လို႔ သြားေျပာလို႔ မသင့္၊မရပါ။ ေယရႈမွာ ဘုရားဇာတိနဲ႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ ေယရႈကို ေနာက္တခါ ထပ္ေျပာဖို႔မရွိပါ။ ဘုရားကို ေျပာပါ၊ နားေထာင္ပါတယ္။ သိပ္မထပ္ေစပါနဲ႔။ လူေတြ ေျပာတဲ့အတိုင္း၊ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ဘုရားကမလုပ္ပါ။ ဘုရားက သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူလုပ္ပါတယ္။ လူလံုး၀ လုပ္မရေတာ့ဘူး၊ ဘုရားပဲလုပ္ေတာ့မယ္ ..ဆိုရင္ သူ႔ရဲ့အခ်ိန္လိုတယ္။ ဘုရားဖန္ဆင္းထားတဲ့ စနစ္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး၊ သဘာ၀တရားကို ေမွာက္ခံုေမွာက္လွန္ မလုပ္ပါ။ သူဆံုးျဖတ္မယ္။ ဘုရားကို အခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။

Give Up ဆိုတာ ဒီတိုင္း၊ ေရစုန္ကိုေမ်ာခိုင္းတာမဟုတ္ပါ။ ဘုရားကို အခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။ ဘုရားလုပ္ပါလိမ့္မယ္..ဆိုတာ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဘုရားလုပ္သြားတာ ကြက္တိျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေရွာင္လိုက္၊ ပါးစပ္ပိတ္ထားလိုက္။

၃၇ခုေျမာက္ ဆာလံ၊ အငယ္ ၇ခုေျမာက္
ထာ၀ရဘုရားေရွ႔မွာျငိမ္၀ပ္စြာေန၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ငံ့လင့္ေလာ့။ ...တိုက္ခိုက္ရမဲ့အခ်ိန္ရွိသလို..ဘုရားေရွ႔မွာ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျပီး ငံ့လင့္ဆိုတာ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနခိုင္းတာမဟုတ္ပါ။ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထိုင္ျပီးၾကည့္ပါ။ ဘုရားလုပ္တာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

၄၆ခုေျမာက္ေသာ ဆာလံ၊ အငယ္၁၀
ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ေနၾကေလာ့။ ငါကားဘုရား သခင္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။ လူမ်ိဳးတိို႔တြင္ ငါသည္ ဘုန္းပြင့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘုန္းပြင့္မည္။ ၁၁ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူ၏။ ယာကုပ္၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ျငိမ္၀ပ္စြာေနေလာ့ ဆိုတာ ကိုယ္လဲျငိမ္၊ ပါးစပ္လည္းျငိမ္၊ အေတြးလည္းျငိမ္၊ အဲဒီလိုေနဖူးရင္ တကယ့္အရသာ၊ တသက္လံုးေနခ်င္စိတ္ျဖစ္သြားမယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလိုမျဖစ္ဘူး၊ လႈပ္ၾကြျပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူကျငိမ္ေနရေပမဲ့ စိတ္ကမျငိမ္၊ ဘုရားလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ၀င္ရႈတ္ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္၀ပ္စြာေန၊ တိတ္တိတ္ေနဆိုတာ သင္ယူရမွာျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ တြန္းထိုးရုန္းကန္ျပီးျပီပဲ။ မရေတာ့တဲ့အခါ လက္ကိို အသာေလးဆုတ္လိုက္။ ဘုရားကို ၾကိဳးစားျပီး ဖက္တြယ္ထားတာ ၾကာေတာ့ လက္အံေသလာတယ္။ ဘုရားက အၾကီးၾကီးပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္က ေသးေသးေလး..ဘယ္ၾကာၾကာဖက္တြယ္ထားႏိုင္ပါ့မလဲ။ လႊတ္လိုက္။ မက်ေတာ့ဘူ။ ကိုယ္ကဘုရားကို ကိုင္ထားတာလား၊ ဘုရားက ကိုယ့္ကို ကိုင္ထားတာလာ။၊ ဘုရားက ကိုယ့္ကိုကိုင္ထားတာ ေသခ်ာပါတယ္။ Give Up ဆိုတာ ဘုရားလက္ထဲကိုပဲ ထည့္လိုက္။ ျငိမ္၀ပ္စြာေနထိုင္လိုက္ပါ။

ဘုရားသခင္က သူ႔ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
တခါတေလမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဓါးစာခံျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ အသံုးခ်ခံရတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ စိုးရိမ္၊ ပူပန္မႈေနာက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါသြားျခင္းဟာ ဘုရားကို မယံုသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘုရားကို ယံုပါသလား၊ စိတ္ခ်ပါသလား ..ေမးရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပဳမူက်င့္ၾကံေနတာ ဘုရားကို စိတ္မခ်သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

တခါက လူတစ္ေယာက္၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါးတခုကို ၾကိဳးတန္းျပီး ၾကိဳးေပၚလမ္းေလွ်ာက္ျပတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူတစ္ေယာက္ေလာက္ ေလးတဲ့ပစၥည္းကို ထမ္းျပီး ဟိုဘက္ကမ္းကို ၾကိဳးတန္းလမ္းေလွ်ာက္ျပတယ္။ ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္လူတစ္ေယာက္ကို ထမ္းျပီး တဖက္ကမ္းကို ၾကိဳးတန္းလမ္းေလွ်ာက္ကူးႏိုင္တယ္။ ယံုပါသလား..ဆိုေတာ့ ယံုပါတယ္။ ဘယ္သူလိုက္မလဲ ဆိုေတာ့ ..ယံုေတာ့ယံုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မလုိက္ဖူး ..လို႔ေျပာၾကမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္မခ်ဘူးေပါ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ျငိမ္ျငိမ္မေနပဲ၊ တခ်ိန္လံုးေျပာေနတာေလာက္ စိတ္ပ်က္စရာ မရွိပါဘူး။ ယံုတယ္၊ စိတ္ခ်တယ္၊ ကိုးစားတယ္ ဆိုရင္ ျငိမ္ျငိမ္ေလးေနဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တကိုယ္လံုးျငိမ္၊ ပါးစပ္လည္းပိတ္ထား၊ အဲဒီအေတြ႔အၾကံဳကို ခံစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တြန္းထိုးရုန္းကန္ရင္း ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ကြန္ပလိန္းမ်ားရွိေနၾကပါတယ္။

အပ္ႏွံျခင္း
၃၇ခုေျမာက္ဆာလံ အငယ္၅မွာ ေတြ႔ရသည္။ ထာဝရဘုရားေရွ႕မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေန၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ငံ့လင့္ေလာ့၊၊ မိမိအမႈ၌ ေအာင္တတ္ေသာ သူ၊ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္တို႔ကို ၿပီးစီးေစေသာသူ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္မပူႏွင့္၊၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အပ္ႏွံတယ္ဆိုတာ ..ဥပမာ General Power ကိုယ္နားမလည္၊ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အခါ ကြ်မ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္တတ္သူကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုး၊ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို အပ္ႏွင္းလိုက္တယ္..ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀င္လုပ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ဘူး။ အခုေတာ့ ..အပ္လဲအပ္ႏွံထားတယ္။ လိုက္လုပ္ေနေသးတယ္။ ရႈပ္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ အပ္ထားတယ္ဆိုရင္ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ေနလိုက္ေလ။ ဘာလို႔၀င္ရႈပ္၊ ၀င္လုပ္ေနသလဲ..။ အနႏၵဘုရားရွင္ဆီကို ကိုးစားျပီး အပ္ႏွံလိုက္တာပဲ။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀င္လုပ္၊ ၀င္ရႈပ္စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။

ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ ကိစၥအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ မိဘသားသမီး၊ အိမ္ေတာင္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ျပသနာမ်ားကို မေျဖရွင္းတတ္ဘူးဆိုရင္၊ စိုးရိမ္စရာရွိတယ္။ သိတယ္။ ေၾကာင့္က်တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္သလား ဆိုေတာ့လည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဆီ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။ ဒိေတာ့ ဘုရားက ျငိမ္ျငိမ္ေလးေန၊ ဘုရားလုပ္ရမဲ့အပိုင္းကို ဘုရားကလုပ္သြားပါလိမ့္မယ္။

သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမ၊သြန္သင္တဲ့အခါ ကြ်မ္းက်င္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ .ေျပာစရာအခ်က္အလက္နဲ႔ ေျပာရတယ္။ ဘုရားသခင္ကိုပဲ အပ္ႏွံထားလိုက္တယ္။ အျငိမ္မေနႏိုင္ဘူး၊ ေျပာခ်င္လာတယ္။ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျပီး၊ ႏႈတ္ကိုပိတ္က ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္မႈကို ၾကည့္ေနဖို႔ပါပဲ။

ေဟဇကိမင္းၾကီးအေၾကာင္း
စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ရႈရိမင္း ၀ိုင္းရံတိုက္ခိုက္တဲ့ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ ဒိလူမ်ိဳးမရွိေတာ့ပါ။ ဘာဘုလုန္ေခတ္ထက္ ေစာတယ္။ အဆီးရီးယန္းအင္ပါယာျမိဳ႔ေတာ္ ဟိုဘက္သည္ဖက္ ၃ရက္ ေလွ်ာက္ရတဲ့အထိ ၾကီးက်ယ္လွျပီး၊ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား သူတို႔ေျခေအာက္ေရာက္ရတယ္။ အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ပါတယ္။ သူတို႔လက္ေအာက္ မေနရင္ မထားဘူး ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ ေယရုဆလင္ဆိုတာ ေသးေသးေလးပါ။ အစၥေရးလူမ်ိဳးကို ရာဇသံလာေပးတယ္။ အညံ့ခံဖို႔၊ ရာဇသံေပးတဲ့အခါ ဓမၼရာဇ၀င္ စတၱဳထေစာင္၊ အခန္း၄၊ အငယ္၉-၁၀မွာ ..ေဟဇကိကို ေျပာပါ။ သင္ကိုးစားေသာ ဘုရားက ရွင္ဘုရင္နဲ႔ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို အာရႈရိလက္က ကယ္ပါလိမ့္မယ္..လို႔ အလိမ္မခံရပါေစနဲ႔..ဆိုတဲ့ ရာဇသံ ..ခြ်င္းခ်က္မရွိအညံ့ခံဖို႔၊ ေစာေစာစီးစီး အညံ့ခံရင္ သက္သာမယ္။ ယွဥ္တိုက္လဲ ရစရာအေၾကာင္းမရွိ...ေဟဇကိမင္းဟာ ရာဇသံကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲကို ယူသြားျပီး ..ဘုရားသခင္၊ ဒီလိုေျပာပါတယ္။ သူ႔ ဆုေတာင္းပဌနာပါ ပါတယ္။ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဘုရားကို အၾကြင္းမဲ့ရွာတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ လက္ေတာ္ရဲ့ အၾကြင္းမဲ့ကိုးစားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ့အင္အား ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ..ျပန္တိုက္ဖို႔ စီစဥ္မႈေတြ လံုး၀မလုပ္ေတာ့ပဲ အကုန္ရပ္လိုက္ေတာ့တယ္။ ဘာမွလႈပ္ရွာမႈမရွိေတာ့။ လႈပ္ရွားလို႔လဲ ႏိုင္မွာမဟုတ္... အပိုေတြမလုပ္နဲ႔။ (ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္အက်ိဳးမရွိတဲ့ အပိုအလုပ္ေတြ၊ အေျပာေတြ လုပ္ေနသလား)။ အဲဒီညမွာပဲ ရန္သူတပ္သားေတြ အေသေကာင္ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ေဟဇကိရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈဟာ သိပ္လွပါတယ္။ သူ႔ကိုေပးတဲ့ ရာဇသံကို ဘုရားထံသြားေပးပစ္လိုက္တယ္။ အၾကြင္းမဲ့ ခိုလႈံျခင္း၊ ကိုးစားျခင္း၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျခင္း အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုပါ။

သမၼာက်မ္းစာမွာ ဒီလိုအျဖစ္ပ်က္ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ေမာေရွာ ပင္လယ္၂ျခမ္းကြဲျပီး လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေနာက္ကလိုက္လာတဲ့ အဲဂုတၱဳတပ္ၾကီး ပင္လယ္ထဲေရာက္သြားျခင္း.. စတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိပါတယ္။

သူ႔ရဲ့သေဘာက ဒီအတိုင္းရွိမယ္။ လႈပ္ရွားရမဲ့အခ်ိန္၊ တိုက္ရမဲ့အခ်ိန္ ရွိသလို၊ ျငိမ္၀ပ္စြာ၊တိတ္ဆိတ္စြာေနျပီး ဘုရားလုပ္တာကို ငံလင့္ရမဲ့အခ်ိန္လဲရွိပါတယ္။ လူမ်ိဳးေတြ ငါ့ဘုန္းပြင့္ျပီဆိုတဲ့ အတိုင္း ေဟဇကိမင္းရဲ့ ရန္သူ၂သိန္းေလာက္ ..တညတည္းမွာပဲ ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာကို သင္ယူရမလဲ .. အပ္ႏွံျပီးေတာ၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျပီး၊ ခ်ီးမြမ္းေနဖို႔ပါ။ ဘုရားကို အပ္ႏွံျပီး ထပ္တလဲလဲ ဘုရားကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းေနရပါတယ္။ ဘုရားက လုပ္ေနျပီဆိုျပီး ခ်ီးမြမ္းေနဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
End Message

01July2012
ေစာပက္ထရစ္ ေဒသနာလင့္ခ္
http://www.sawpatrick.net

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ဟု..သတင္းထြက္လာသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း George Yeo ဦးေဆာင္ေသာ၊ အစိုးရ EDB ႏွင့္ Singapore Summit 2013 တြင္မိန္႔ခြန္းေျပာပါရန္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလက္ခံျပီး၊ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ်င္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Singapore Summit မွ ျမန္မာကလပ္ကို တရားဝင္ခ်ဥ္းကပ္၊လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေပးျခင္းႏွင့္ စင္ကာပူအစိုးရလူၾကီးမ်ားႏွင့္တရားဝင္ေတြ႔ဆံုေပးျခင္းမ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိႏိုင္သည္။ စင္ကာပူသည္ စီးပြားႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ဆြဒ္ဇာလန္ပံုစံ ႏိုင္ငံအာဏာရေခါင္းေဆာင္အားလံုးႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။ ယခုစင္ကာပူဆန္းမစ္ ၂၀၁၃တြင္ ေဟာေျပာမည့္လူ၃၁ဦးတြင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ George Yeo နွင့္ သန္႔ျမင့္ဦး (ကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းဦးသန္႔၏ေျမး၊ ကမၻာ့ႏွင့္ျမန္မာအေၾကာင္းစာေရဆရာ၊သမိုင္းသုေတသီ) ၃ဦးျဖစ္သည္။ က်န္ ၁၈ဦးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမ်ားမွ CEO, Chairman စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ ျမန္မာကလပ္မွာ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၇ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႏႈွိင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ NLD တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာအလႊာေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို လူဦးေရမ်ားမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စင္ကာပူအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွသာ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ မူလက NTU တကၠသိုလ္ လူဦးေရ၂၀၀၀ခန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ လူငါးေထာင္ဆန္႔ေသာ Sentosa Resort World တြင္ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ရံပံုေငြေကာက္ျခင္း၊  အလႈေငြေတာင္းျခင္းမ်ားမလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္။ လႈဒါန္းလိုသူမ်ား ျမန္မာကလပ္ (သို႔မဟုတ္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္လႈဒါန္းရန္ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ကို ကုန္က်စရိတ္မ်ားကာမိရန္အတြက္ ေဒၚလာ၃၀ S$30 ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ စင္ကာပူလူေနမႈစရိတ္အရ တန္ဘိုးမမ်ားလွပါ။ စင္ကာပူအစိုးရမွ အမ်ိဳးသားေန႔လက္မွတ္မ်ားကို မဲေဖါက္ျပီး ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ေပးေသာ္လည္း ေမွာင္ခိုေရာင္းစားသူမ်ားရွိေနျမဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လူတန္းစားမ်ိဳး စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားတြင္ သိပ္မရွိလွပါ။ အလုပ္သမား၊အိမ္ေစ လူတန္းစားမ်ား၊ လူစုလူေဝးမသြားလိုသူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္
Daw Aung San Suu Kyi Meeting With Myanmar Family Singapore တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲတက္မည္ဟု လူ၃၀၀၀ခန္႔က ဆႏၵျပဳထားသည္။ လက္မွတ္ကို ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္း၊  အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္  စပြန္စာလုပ္သူမ်ားက ဝယ္ယူေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္ကူညီပူးေပါင္းမႈမ်ားျဖင့္ ယခုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ လူ၅၀၀၀အျပည့္လာေရာက္ အားေပးၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ေန႔ရက္။ ၂၂-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၃ (မနက္ပိုင္း  ၁၁နာရီအထိ)
ေနရာ။ စင္တိုးစား Sentosa World Resort


Singapore Submit 20-22 September 2013
Vanue: Shangri-La Hotel, Singapore
Contact Person: Debbie Tang
Email: registration@singaporesummit.sg
Telephone: +65 6393 0235
Speakers
Daw Aung San Suu Kyi
Chairperson of the Lower House Committee on the Rule of Law, Peace and Tranquility, Myanmar Parliament
Chairperson, National League for Democracy
Dominic Barton
Global Managing Director, McKinsey & Company
Kurt M. Campbell
Chairman and Chief Executive Officer, The Asia Group, LLC
Laurence D. Fink
Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock, Inc.
Stuart T. Gulliver
Group Chief Executive, HSBC Holdings plc
Nobuyuki Hirano
President, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Hu Shuli
Editor-in-Chief, Caixin Media
Dean, School of Communication and Design, Sun Yat-sen University
His Excellency, Pak Muhammad Jusuf Kalla
Chairman of the Indonesian Red Cross Society
Former Vice President of Indonesia
Koh Boon Hwee
Chairman, Credence Partners Pte Ltd
Tan Sri Mohd Hassan Marican
Chairman, Singapore Power Limited
Deepak Parekh
Chairman, HDFC Ltd.
Michael Pettis
Professor of International Finance, Guanghua School of Management, Peking University
Kenneth Rogoff
Thomas D. Cabot Professor of Public Policy, Harvard University
Jim Hagemann Snabe
Co-Chief Executive Officer, SAP AG
Tony Tan Caktiong
Chairman and Chief Executive Officer and Executive Board Member, Jollibee Foods Corporation
Chairul Tanjung
Founder and Chairman, CT Corp
Thant Myint-U
Chairman, Yangon Heritage Trust
Sir Andrew Witty
Chief Executive Officer, GlaxoSmithKline
Wu Shangzhi
Chairman, CDH Investments
Marjorie Yang
Chairman, Esquel Group
George Yeo
Vice Chairman of Kerry Group and Chairman of Kerry Logistics
Former Minister for Foreign Affairs, Singapore
*****************************
Myanmar Community and DASSK meeting
Dat: 22-Sept-2013  morning until 11am
Location: Sentosa World Resort
Entrance Fee:  $30
Organizer: MYANMAR CLUB (SINGAPORE)
Event Capacity: 5000 pax
Myanmar Community and Team recorded at MMC:  57
Ticket Distribution:
Some tickets will sell to Myanmar communities. Most ticket to sell by Q & with IC or Passport.
Update news at Myanmar Club Facebook
Facebook Information
1. Facebook "Daw Aung San Suu Kyi Meeting With Myanmar Family Singapore":  ~3000 (9-Sept-2013)
2. DASSK event in Singapore News:
* Facebook "Myanmar Club (Singapore)"
* Facebook "I want to meet with DASSK in Singapore"

Myanmar Club Contact:
ေကာင္းျမတ္ႏြယ္ 5th Fr, Peninsula Plaza

Reference
http://www.singaporesummit.sg/index.php/main/content/venue
http://mingalaronline.biz/stories/dassk.singapore.2013.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


သူေဌးစိတ္ကူး
 - မင္းေအာင္သက္လြင္

ေငြမက္လို႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

အေျခပ်က္ အေနခက္တဲ့ ေလာက မွာ

ေငြ မရွိတဲ့ ဘဝဆိုတာ ၊ ေန မထိတဲ့ ပန္းလိုပါ

လူ မသိ သူ မသိနဲ႕ ၊ အပူ မိေနခဲ့ သမွ်

မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရ ၊ ေယာကၡမ မၾကည္ျဖဴတဲ့ ဘဝ

အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ေထာင္မွာ အရိုင္းအစိုင္း တစ္ေကာင္ပါ။

သား မယား အျမင္မွာ ၊ ဖြတ္က်ား လို႕ ထင္လာ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ခနဲ႕တာ ၊ နင္းျပားလို႕ မဲ့ရြဲ႕ကာ

အသံုး မက်တဲ့ သူလိုလို၊ ရိုးအ တဲ့ သူလိုလို

ေသာက္သံုး မက်တဲ့ သူလိုလို ၊ ေမ်ာက္ရံွဳးေအာင္ ကတဲ့ သူလိုလို

လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ ထိုးကာ ၊ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ိဳးလာ

ဆန္ကုန္ေျမေလး လူပို လို နဲ႕ ရန္လံုေၾကေအးကာ အၿငိဳအျငင္ ခံရတယ္။

 

ဒီလိုနဲ႔ - - -

မခံႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႕မွာ ၊ အႀကံပိုင္နဲ႕ ေတြ႕ကာ

တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႕ မွတ္ထားတဲ့ သညာေတြကို

အရင္းအႏီွးျပဳကာ ေငြေတြရွာ ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ေရႊ ေတြပါ။

 

ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ ၊

စိတ္ကူးကေလးနဲ႕ ရူးခဲ့ရတဲ့ ေန႕ေတြလဲ၊

ရြာျပန္ရင္ အေႂကြးကင္းေတာ့မွာ

ဒီအေတြးေလးနဲ႕ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြလဲ၊

 

အမ်ား ရွဳပ္မိတဲ့ အခါ တရားတစ္ပုဒ္ ေရာက္လာ စံ ရလဲ ေအာက္ေျခ မလြတ္ပါ။

အမွား လုပ္မိတဲ့အခါ ကုလား တရုတ္ ေဟာက္တာ ခံ ရလဲ စိတ္ မပ်က္ပါ၊

တစ္ခါ မွန္ ရင္ အေတြးေလးထဲမွာ ၊ ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ။    ။

 

မင္းေအာင္သက္လြင္

 (ဝန္ခံခ်က္။     ။ ျပည္ပေရာက္ မိတ္ေဆြ (ေရႊ) မ်ားအားလံုးအတြက္ အမွတ္တရ ေရးဖြဲ႕ပါသည္)

(ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတၱံ႕။ မသဲ ၆း၃၃)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


Come, now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God   Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose you now