မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Nov 01st

Last update08:04:57 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5630
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေၾကာင္ကေလးနဲ႔ ေၾကာင္ေမေမ


နားေထာင္တက္ျခင္းမွေလ့လာျခင္းသို႔ 
ေနသူရိန္
ေၾကာင္ကေလး တစ္ေကာင္ဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔မွာ ေၾကာင္ေမေမက ေၾကာင္ကေလးကို ေခၚျပီး “သား ၾကီးျပင္းလာျပီေနာ္.. ေနာက္ ၃ ရက္ၾကာရင္ ေမေမရဲ႕ႏို႔ကို သားမစို႔ရေတာ့ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ အစာသြားရွာရမယ္” လို႔ မွာတယ္။

ေၾကာင္ေမေမ စကားၾကားေတာ့ ေၾကာင္ကေလးက အထိတ္တလန္႔ ” ေမေမ ဘယ္လိုအစာမ်ဳိးကို သားရွာရမလဲ?” လို႔ ေမးတယ္။

“ဘယ္လိုအစာမ်ဳိးကို စားရမလဲဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းၾကီး ေမေမလည္း ေျပာမျပတတ္ဘူး။ ေမေမတို႔ ဘိုးေဘးေတြ ထားခဲ့တဲ့နည္းကိုပဲ အရင္အသံုးျပဳၾကတာေပါ့။ ပထမဦးဆံုး ညေရာက္ရင္ လူေနအိမ္ ေခါင္မုိးေပၚမွာ သားသြားပုန္းေနပါ။ ေနာက္ ထပ္ခုိးေပၚမွာ၊ ေသတၱာေဘးမွာ၊ အိုးေဘးေတြမွာ သားသြားပုန္းေနျပီး လူေတြေျပာတဲ့ စကားကို ေသခ်ာနားေထာင္ပါ။ သားအလိုလိုေနရင္း အစာရွာတတ္သြားပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေၾကာင္ေမေမက မွာတယ္။

ပထမညမွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ ထပ္ခိုးမွာ သြားပုန္းေနျပီး ကေလးေလးကို မွာေနတဲ့ လူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ “သား.. ငါးနဲ႔ႏြားႏို႔ကုိ ေရခဲေသတၱာထဲ ေသခ်ာသိမ္းထားေနာ္၊ ေၾကာင္ေတြက ငါးနဲ႔ႏြားႏို႔ကို အရမ္းၾကိဳက္တယ္”

ဒုတိယညမွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ အိုးေဘးကေန မိန္းမၾကီးတစ္ဦးရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ “အသားေျခာက္နဲ႔ ဝက္အူေခ်ာင္းေတြကို ေသခ်ာသိမ္းေနာ္။ ၾကက္ကိုလည္း ေသခ်ာေလွာင္ထားဦး.. ေၾကာင္ခုိးစားလိုက္မယ္”

တတိယညမွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ ေခါင္မိုးေပၚကေန သမီးကို ဆူေနတဲ့ ေဘးအိမ္က မိန္းမၾကီးစကားကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ “ငါးနဲ႔ ႏို႔ေျခာက္ေတြ ေၾကာင္စားလို႔ကုန္ျပီ မဟုတ္လား? ေသခ်ာသိမ္းထားပါလို႔ မွာထားရက္နဲ႔.. ေၾကာင္ေတြက အနံ႔ခံေကာင္းၾကတယ္။ မုန္႔ေတြကိုလည္း ေသခ်ာသိမ္းထားဦး။ မနက္က်ရင္ စားဖို႔ မက်န္ဘဲေနဦးမယ္”

ဒီလိုနဲ႔ ၃ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ေၾကာင္ေမေမကို လာေတြ႔ခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ” ေမေမ.. ေမေမစကားအတိုင္းပဲ လူေတြေျပာတာကိုပဲ သား ေသခ်ာနားေထာင္ခဲ့တယ္။ သား ဘာစားသင့္သလဲဆိုတာကို လူေတြက ေန႔တိုင္းသားကို သင္ေပးတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
နားေထာင္ျခင္းပညာနဲ႔ လူေတြေျပာတာကို အရင္နားေထာင္ျပီး ဘဝမွာ ကြ်မ္းက်င္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္။ ေၾကာင္ကေလးဟာ တေျဖးေျဖး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အစားအစာကို ရွာယူႏိုင္ခဲ့တယ္။

“တစ္ျခားလူေျပာတဲ့ စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ အရင္နားေထာင္ပါ။ သူတို႔ရဲ႕စကားက ကိုယ့္ကို တေျဖးေျဖး သင္ယူသြားလိမ့္မယ္”

လူ႔ဘဝမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ျခားလူေတြက ကိုယ့္ကို တကူးတက လာသင္ေပး၊ ျပေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္သင္ခ်င္၊ တတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူမ်ားေျပာတာကို မ်ားမ်ားနားေထာင္၊ လူမ်ားလုပ္တာကို မ်ားမ်ားၾကည့္ျပီး သင္ယူတတ္ရမယ္။

ေနသူရိန္
 

သို႔ျဖစ္၍၊ ငါခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္နားၾကားျခင္းငွါလ်င္ျမန္ၾကေစ။ စကားေျပာ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းငွါ၄င္းေႏွးၾကေစ။  ယာကုပ္ ၁း၁၉
 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

By Jesus အေကာင္းျမတ္ဆံုးစြဲလမ္းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina


၂၄-ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ ျမစ္ၾကီးနား
စာတန္ႏိုင္ငံက်ဆံုးျပီး၊ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္။  ဘုရားသခင္က ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ်ားကို ၇ဆ ျပန္ေပးႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္။ ေဘးက မိတ္ေဆြကိုေျပာပါ ..  ဘုရားသခင္က ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ်ားကို ၇ဆ ျပန္ေပးႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္။

ဘာသာတရားထဲက ထြက္ျပီး ဘုရားနဲ႔မိတ္သဟာရျပဳၾကပါစို႔။ ဆရာစံတိုးနဲ႔ ဘန္ေကာက္မွေတြ႔ပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္ျမစ္ၾကီးနားကိုလာဖို႔ အၾကံ၊ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ဘုရားရွင္အၾကံရွိလို႔ အခုလိုေရာက္လာပါတယ္။ ရယူေသာသူမျဖစ္ေစပဲ၊ ေပးေသာသူျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေပးကမ္းျခင္းကို သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္အမႈေတာ္မေဆာင္ခင္က၊ အဆိုေတာ္ျဖစ္ခ်င္လွပါတယ္။ နည္းမ်ိဳးစံု ေလ့က်င့္ခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကားက အဆိုေတာ္ၾကီးရဲ့ ဗြီဒီယိုကိုၾကည့္ျပီး တံခါးပိတ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ရတယ္။ 

ေပတရု၊ေယာဟန္တို႔ ငါတို႔မွာဘာမွမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈနာမေတာ္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာလည္း ေယရႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာသာေရးထဲမွာေတာ့ ဟန္ေဆာင္မႈရွိတယ္။ လက္ေျမာက္၊လက္ခ်တာ ဘုရားစိတ္မ၀င္စားပါ။ ဟာေလလုယလုပ္တာနဲ႔မဆိုင္ပါ။ ႏွလံုးသားထဲမွာဘုရားရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါလဲ လုပ္ယူလို႔မရပါဘူး။ ဟာေလလုယ ဆိုရင္ လက္ေျမာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ဘယ္ကေပၚလာတာလဲ။ လက္ေျမွာက္၊လက္ခ်သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေနၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ လက္ေျမွာက္၊လက္ခ် အားလံုးကိုခ်စ္ပါတယ္။ လက္ေျမွာက္ျပီး ေပါက္ကရစဥ္းစားေနသူကိုလည္း ခ်စ္ပါတယ္။ 

ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားတို႔၊
ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္သလဲဆိုေတာ့ အလႈေငြအိတ္ရဖို႔မဟုတ္ပါ။ ဆရာအေခၚခံခ်င္ဖို႔လဲမဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ၾကိဳက္သလိုေခၚလို႔ရပါတယ္။ ရီဘရင္ Rev..မထည့္လဲရတယ္။ ေဒးဗစ္လား ေခၚလဲ ျပသနာမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒးဗစ္လားထဲက ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္သြားဖို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အရမ္းစိတ္၀င္စားတယ္။ ႏွလံုးသားထဲမွာ၊  ကြ်န္ေတာ့္ကို ေဒါက္တာ တပ္စရာလဲမလိုဘူး။ က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္ေတြေတာ့ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ေဒါက္တာ တပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အျပင္ကလူေတြထက္ အတြင္းကလူေတြကို ပိုျပီးစိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ငုတ္တုတ္ထိုင္ျပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကိုမရေသးတဲ့ သူေတြ ခရစ္ေတာ္ရသြားဖို႔ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ 

ဘုရားေက်ာင္းလာတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဒုကၡေရာက္လို႔လာတဲ့သူ၊ ဒုကၡေရာက္မွစိုးလို႔လာတဲ့သူ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဘာေၾကာင့္မို႔ အမႈေဆာင္လုပ္သလဲဆိုေတာ့ ခရစ္ယန္ဆိုျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ကို မသိေသးတဲ့လူေတြ၊ ဘုရားကိုတကယ္ရသြားဖို စိတ္၀င္စားျပီး၊ အမႈေဆာင္လုပ္ရပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း တပါတ္တစ္ခါ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘုရားေက်ာင္းလာရံုနဲ႔ ခရစ္ယာန္လို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

ငါ့သိုး ..ဆိုတာ ဘုရားစကားကို နားေထာင္တဲ့လူ၊ သိုးထိန္းနဲ႔ သိုး အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့လူ။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ဆက္သြယ္ေနတဲ့သူကို ေခၚပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေဒဗစ္လားလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မသိခဲ့ရပါဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီဘုရားနဲ႔ အဆက္သြယ္ရတဲ့အခါ .. ဆလံ၂၃ကို အလြတ္ရတာထက္ ပိုျပီးေတာ့ အဲဒီ သိုးထိန္းနဲ႔အဆက္သြယ္ရဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းလာ၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ အလႈေငြထဲ့၊ ဆုေတာင္း၊ ပြဲေတာ္စား၊ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို မရခဲ့ပါဘူး။ ပြဲေတာ္စားျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ကိုေအာက္ေမ့သတိရတဲ့ အေနနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္လႊတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ 

မစိုးရိမ္နဲ႔လို႔ ဘုရားကေျပာတာကို သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ပိုက္ဆံနဲ႔အာဏာရွိသူက မစိုးရိမ္နဲ႔ေျပာရင္ ေက်းဇူးတင္ၾကတယ္။ ဘုရားက မစိုးရိမ္နဲ႔ေျပာထားတာကို ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္ေနရပါသလဲ။ ျငိမ္ျငိမ္ေနပါ။ အခ်ိန္တန္ရင္ အသီးသီးမယ္၊ အရြက္မညွိဳးႏြမ္း၊ ေန႔ညမပ်က္ တရားေတာ္ကို ဆင္ခ်င္ေအာက္ေမ့ပါ။ က်န္တဲ့အရာမ်ားကို ငါတာ၀န္ယူတယ္လို႔ ဘုရားကေျပာထားျပီးပါျပီ။ ေယရႈ စတင္ေျပာတဲ့စကားက ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးျပီ၊ ေနာင္တရၾကေလာ့..ဆိုတာ နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ 

(ဘုရားေက်ာင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားအား တစ္ခုစီသရုပ္ျပ၊ ေျပာဆိုပါသည္။)

ဆုေတာင္ျခင္းမွာ လွပေအာင္ ေျပာဆို၊ဆုေတာင္းတာထက္ ကိုယ္ေတာ္က ႏွလံုးသားကိုပဲ ၾကည့္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားကိုပဲ စိတ္၀င္စားတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမလာခင္၊ ၀တ္စားဆင္ရင္မႈမ်ားကို အရင္ျပင္ဆင္ပါတယ္။ အျပင္ပန္းသ႑န္ထက္ အတြင္းႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္ ပိုျပီးႏွစ္သက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီက်မ္းစာကို ပံုျပင္လို႔ယူဆခဲ့တယ္။ ဘုရားရဲ့စကား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ တကယ့္ျဖစ္ခဲ့တာေတြလို႔ သိသြားဖို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။ ေယရႈလက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံခဲ့တာ၊ သေဘာေပါက္သြားသူက က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာ၊ အျပစ္ေတြ၊ နာက်င္ခံစားမႈေ၀ဒနာေတြ အားလံုး ကားတိုင္နဲ႔အတူ ယူေဆာင္သြားျပီးဆိုတာ ႏွလံုးသားမွာ သိရွိသြားသူအဖို႔ ေလာကမွာ ဘာမွမလိုေတာ့ပါဘူး။ 

ကခ်င္၊ကရင္၊ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာ ၾကီးမားေသာ ႏိုးထမႈျဖစ္ပါဦးမယ္။ ၃ႏွစ္၃ရာ ဆပ္ကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာကို ပံုျပင္လို မွတ္တဲ့လူေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ကရင္လူမ်ိဳးေတြလည္း ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ အသံေကာင္း၊ အဆိုေတာ္၊ ပညာတတ္ေတြ အမ်ားၾကီးခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သာသနာကို ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကတဆင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြကို စတင္သာသနာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ အရက္ရဲ့ေက်းကြ်န္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဘိန္း ေက်းကြ်န္မ်ားျဖစ္လာၾကတယ္။ ခ်င္းေတြကေတာ့ ၂မ်ိဳးစလံုး စံုသြားတယ္။ ဒါေတြ က်ိန္ျခင္းအဂၤလာေတြပါ။ ဘုရားသခင္ ႏွလံုးသားထဲမွာ အဆက္သြယ္ရွိသြားရင္ ဒါေတြ လြတ္ေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏွလံုးသားထဲမွာ ဘုရားကိုသိရပါမယ္။ 

၂နဲ၂ေပါင္းရင္ ၄ရတယ္ဆိုတာ ထင္တာလား၊ သိတာလား။ သိတာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ေနလို႔မရပါ။ မိဘ၊ ဖိုးဘြား၊ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား ေျပာျပလို႔ ဘုရားကို သိရတာထက္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ေတာ့ကို ဂယနဏ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ၂ရက္ၾကာေအာင္ ေမ့ေမ်ာေနျပီး၊ သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆးရံု၊ ပိုက္ေတြနဲ႔ တြဲေလာင္း၊ ဆက္ေနရတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။ ၇ရက္တိုင္ေအာင္ ေ၀ဒနာမ်ားခံစားျပီးမွာ၊ ဘုရားရွင္နဲ႔အတူရွိမႈကို ခံစားရတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အတူရွိေနေၾကာင္း သိရွိသြားပါတယ္။ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို အရမ္းဆာငတ္ပါတယ္။ ေမာေရွရဲ့အသက္တာလို ကိုယ္ေတာ္အတူရွိေအာင္၊ စိတ္အထင္နဲ႔မလုပ္၊မသြားေတာ့ပဲ၊ ကိုယ္ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ ကိုယ္သိေနရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကို ပူေဇာ္တဲ့အခါ စိတ္အထင္နဲ႔မလုပ္ေတာ့ပါ။ ဘုရားအလိုေတာ္ကို သိျပီးပူေဇာ္တဲ့ အေဗလကို ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္အလိုအတိုင္း ပူေဇာ္တဲ့ ကာကၠိန ရဲ့ ပူေဇာ္မႈကို ဘုရားသခင္ လက္မခံပါဘူး။

ယံုၾကည္ျခင္းသည္၊ ၾကားနာျခင္းမွလာျပီး၊ ဘုရားအလိုေတာ္ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္အထင္နဲ႔လုပ္ရင္ ဘုရားျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါတယ္။ 

ဆရာ့ကို ေငြလာလႈတယ္ဆိုရင္၊ သူတို႔ ေျပာတဲ့အတိုင္း သံုးစြဲရတယ္။ ဆရာအတြက္သံုးပါ ဆိုမွာ ကိုယ့္အတြက္သံုးရတယ္။ သစၥာရွိရပါတယ္။ ဘုရားေကာင္းၾကိးေပးဖို႔ဆိုရင္ အစြဲေတြ ျဖဳတ္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဂိုဏ္ဂနအစြဲ၊ လူမ်ိဳးအစြဲမ်ားကို ရွိေနရင္၊ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း၁၁ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ (က်မ္းစာဖတ္သည္)။ အခန္း၁၂တြင္ ဘုရားကု နံ၀ိညာဥ္၊ သစၥာႏွင့္ ကိုးကြယ္ေသာ အာျဗာဟံကို ဘုရားသခင္ ေတြ႔ရွိ၊ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ပါသည္။ ဤအမႈကို အမႈးျပဳၾကသည္  ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္တယ္။

စာတန္လည္း ငါ .. ၅လံုးနွင့္ က်ဆံုးသြားပါတယ္။

ကေနဒါလူမ်ိဳးမ်ား၊ အသင္းေတာ္မွာ တရားမေဟာခင္ ၃နာရီေလာက္ သီဆို၊ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္။ သူတို႔မွာ... ဘုရားပဲရွိတယ္..တဲ့။ လူၾကီးေတြလဲ သီဆို၊ခ်ီးမြမ္းရင္း တရားေဟာဖို႔ ေစာင့္ရတယ္။ ေဟာရင္လဲ ၀ိညာဥ္ခြန္အားအတိုင္း ၃နာရီေလာက္ ေဟာရတယ္။ တနာရီၾကာတရားေဟာရင္ ၀ိညာဥ္မၾကီးထြားေသးလို႔..တဲ့။  ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီအသင္းေတာ္မွာ အခ်ိန္ေပး၊ ၾကီးထြားလာခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ အစြဲအလမ္းမ်ား ေပ်ာက္သြားရပါတယ္။ ဘာသာစြဲေတာင္ မရွိေတာ့ပါ။ လူအားလံုးကို မခြဲျခား၊ အစြဲမ်ား ေဖ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကြ်န္ေတာ္လာျခင္းဟာ အရာခပ္သိမ္းမွာ အၾကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း လာေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစဖို႔၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းအတြက္ မဟုတ္ပါ။ 

သင့္အားျဖင့္ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းၾကီးရေအာင္၊ လူမ်ိဳးတကာ၊ ေရာက္ရာ တကမၻာလံုးမွာေကာင္းၾကီးရပါေစ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ပဲ ရပ္မသြားေစဖို႔၊ ေယရႈကို တကယ္ရရွိသြားရင္ သင့္မွာ ဂိုဏ္ဂနအစြဲမ်ား မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေယရႈက သူ႔ကိုသတ္ေနတဲ့လူေတြကို  သူတို႔မသိလို႔လုပ္ေနပါတယ္၊ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ဆုေတာင္းေပးသြားပါတယ္။ သူမ်ား မုန္းတဲ့လူကို ကိုယ္ကခ်စ္ႏိုင္ရင္ ဒါ..ခရစ္ေတာ္ရဲ့ စိတ္သေဘာပါ။ 

အေမရိကန္မ်ားေပးဆပ္မႈ
ရွိသမွ်စြန္႔၍၊လက္ေတာ္သို႔အပ္မည္ ..သီခ်င္းစပ္သူ အမ်ိဳးသမီးက၊ သူ႔ေယာကၤ်ား အာဖရိကသြား သာသနာျပဳစဥ္ သတ္ျပီးစားပစ္ခံရတယ္။ ေနာက္ သူ႔သားၾကီးကို သြားဖို႔ ထပ္လႊတ္တယ္။ သူ႔ေယာကၤ်ားအတြက္ မပူဘူး။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ေရာက္မွာ၊ ဒါေပမဲ့ သတ္စားတဲ့ အာဖရိကလူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲေစဖို႔ သူ႔သားၾကီးကို ထပ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သားၾကီးလည္း သတ္စားခံလိုက္ရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သားတစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ စြန္႔လႊတ္ျပီးတဲ့အခါ အငယ္ဆံုးသားကို လႊတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမ မ်က္ရည္က်တယ္။ အာဖရိကန္ေတြ မာေၾကာျပီး၊ လူသတ္စားတဲ့သူေတြ၊ ငါတို႔ကို အသက္ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ေယရႈေမတၱာကို သိဖို႔ သားအငယ္ဆံုးကို လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသားအငယ္ဆံုးအားျဖင့္ အာဖရိကန္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္မ်ား ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

အိႏၷိယမွာ သာသနာျပဳသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၊ သူ႔ေယာကၤ်ားနဲ႔သားကို အရွင္လတ္လတ္ မီးရိႈ႔သတ္ခဲ့တဲ့ လူေတြကို ခြင့္လႊတ္တယ္။ အိႏၷိယအစိုးရ တာ၀န္ခံက အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးကို ျပန္ဖို႔ေျပာေပမဲ့၊ သူမက သူတို႔ ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိ၊လက္ခံလာတဲ့အထိ ေနမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

Relationship with God  ဘုရားနဲ႔တကယ္အဆက္အသြယ္ ရွိထားတဲ့လူကို ခရစ္ယာန္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကိုယ့္ထဲမွာ ဘုရားတကယ္ရွိျပီလား?  ေသရင္ဘယ္သြားမလဲဆိုတာ သူေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတဲ့ လူဆိုးၾကီးလည္း ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံျပီးတဲ့ေနာက္ ပရာဒိသုဘံု (ေကာင္းကင္ဘံု)ကို ေရာက္မယ္ဆိုတာ သိသြားပါတယ္။

ရွင္ေပါလု ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အသက္ရွင္ခဲ့ရာကေန ခရစ္ေတာ္ရရွိျပီးတဲ့ေနာက္ လူမ်ိဳးတကာတို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ဧ၀ံေဂလိေျပာခဲ့တယ္။ ရွင္ေပါလုဟာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္သူ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းျမတ္ဆံုးစြဲလမ္းမႈ
တခ်ိဳ႔က ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပဲ ဘုရားရွိတယ္ ထင္ၾကတယ္။ ဘုရားက်ိန္း၀တ္တယ္ ထင္ၾကတယ္။ ဒါဆို ဘုရားရဲ့ေနရာက ေသးေသးလဲပဲျဖစ္မ်ာေပါ့။ က်မ္းစာမွာ ပါပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ေဆးလိပ္၊ အရက္မေသာက္ရဲဘူး။ အျပင္မွာလုပ္ၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာေတာ့ အဟုတ္ၾကီး၊ အျပင္မ တျခားစီ၊ ဤေလာက၏အလင္း၊ ဆားျဖစ္သည္ ..ဆိုတာ အျပင္ေလာကမွာလည္း စံနမူနာျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေပါလု၊ ဂ်ပ္ဆင္..နာမည္တူေတြက နာမည္ေလးေကာင္းျပီး၊ ေလာကအလင္းမျဖစ္တာမ်ိဳး၊ တကယ္အလင္းျဖစ္ဖို႔၊ ဘုရားေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔၊ ဆက္သြယ္မႈရွိသြားရင္ မေကာင္းတာေတြကို အလိုလို မလုပ္ခ်င္ေတာ့ပါ။ အဲဒါေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ရရွိသြားတဲ့အခါ  မေကာင္းတဲ့စြဲလမ္းမႈမ်ားဟာ မစင္ကဲ့သို႔ျဖစ္သြားတယ္ ..လို႔ဆိုပါတယ္။ 

ဘုရားသခင္ကို စြဲလမ္းမႈဟာ ေလာကအစြဲ ကာမဂုဏ္၊အာရံုမ်ားထက္ အမ်ားၾကီးေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာ သခင္ေယရႈကို ရထားျပီးရင္၊ ေလာကအရာအားလံုးဟာ မစင္လိုပဲ မခင္တြယ္ေတာ့ပါဘူး။ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။

လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ရွိလွ်င္ ခပ္သိမ္းအရာမ်ား အသစ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေယရႈေၾကာင့္သာ အသက္ရွင္ေၾကာင္း သီဆိုဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔။  ဆုေတာင္းၾကပါမယ္။

ေယရႈေၾကာင့္သာ.. အသက္ရွင္သည္၊ ေယရႈေၾကာင့္သာ ျပည့္စံုသည္။ ေယရႈေၾကာင့္ပဲ......

ဆရာေဒးဗစ္လား
၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆-ဇနၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ (ျမစ္ၾကီးနား၊ အားသစ္ေလာင္းပြဲ)http://www.youtube.com/watch?v=Y2zzomU2mBI

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

 

 

 ဘု၇ားသခင္ပရိုဂရမ္ နဲ႔ ခ်က္ၾကီးကာတြန္းမ်ား
လဲ့၀င္း ေပးပို႔တဲ့ ကြန္ျပဴတာကာတြန္းအခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး Net, Online လမ္းေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိုက္လာၾကပံုသရုပ္ေဖၚပါတယ္။ ေရးဆြဲသူ လွထြန္းဦး နဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ကာတြန္း ၀ါသနာအိုးအခ်ိဳ႔ ...

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)Hillsong သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းအဖြဲ႕ကို အခုေခတ္ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားအၾကားမွာ အလြန္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလွပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဟီးေဆာင္းအသင္းေတာ္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ခဲ့သူကေတာ့ ဘုရားသီခ်င္းမ်ားကို ေရးစပ္၊ သီဆိုတဲ့ သင္းအုပ္ဆရာ ဒါလိန္းဇခ်စ္ Zschech ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူမကို ၁၉၆၅ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး၊  ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕က ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀ႏွစ္သားအရြယ္မွာ တယ္လီဗီးရွင္း ကေလးသရုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ငယ္စဥ္အရြယ္မွာပဲ မိဘႏွစ္ပါး ကြာရွင္းျပက္စဲမႈ ျဖစ္တဲ့အခါ အရမ္းစိတ္ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ မိခင္၊ ဖခင္တို႕၂ေယာက္ ကြာရွင္းျပက္စဲမႈ ဒဏ္ကို ငယ္ရြယ္ကေလးဘဝမွာ ကုစားႏိုင္တာကေတာ့ ဘုရားသခင္ပဲျဖစ္ေၾကာင္း သိလာပါတယ္။ သူမ အသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ဖခင္ျဖစ္သူက မိတ္ဆက္ေပးျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္းကို ပံုမွန္ေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားရရွိခဲ့ျပီး၊ ဘဝၾကင္ေဖၚေကာင္းကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္ ဟီေဆာင္းအသင္းေတာ္ အမႈထမ္းျဖစ္လာျပီးေနာက္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္မွာ သူမရဲ့ ဘုရားသီခ်င္းေခြ "Shout to the Lord" ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ "People Just Like Us" - 1994 အယ္လဘန္က ၾသစေၾတးလွ်ားႏိုင္ငံမွာ ဘုရားသီခ်င္းေတြထဲက ပထမဆံုး ေရာင္းေကာင္းဆံုး ေရႊဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဇခ်စ္ နဲ႕ သူမခင္ပြန္း မတ္ခ္ တို႕ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ Amy, Chloe, Zoe ဆိုတဲ့ သမီးသံုးေယာက္ရွိပါတယ္။

၁၉၉၆-၂၀၀၇ ေတြမွာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း ဟီးလ္ေဆာင္းအသင္းေတာ္မွာ သင္းအုပ္ဆရာမအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အျခားတစ္ဦးကို ေနရာေပးျပီး၊ သူမ ကေတာ့ အသင္းေတာ္မွာပဲ ၊ သီခ်င္းေရးစပ္ျခင္း၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ သူမ စပ္ဆိုတဲ့ ဘုရားသီခ်င္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တကမၻာလံုးက အသင္းေတာ္ေတြမွာ သီဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေလာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ သူအစြမ္းအစ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ဟီးေဆာင္းကြန္ဖရင့္မ်ား
၁၉၈၆ ခုနွစ္မွ စတင္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ကြန္ဖရင့္မ်ားကို ၾသစေၾတလ်ားႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕၊ ဟီးေဆာင္းအသင္းေတာ္မွာ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ဴလိုင္လအခ်ိန္ က်င္းပပါတယ္။ လန္ဒန္ျမိဳ႕၊ ဥေရာပနဲ႕အေမရိကေတြမွာ ကြန္ဖရင့္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၆မွာ လူ ၁၅၀ခန္႕နဲ႕ စတင္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၉ မွာ လူ တစ္ေသာင္းအထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂၀၁၄မွာေတာ့ လူ ၂ေသာင္း၆ေထာင္ မွတ္ပံုတင္၊ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက ခရစ္ယန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။

သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္သမၼာက်မ္းစာ

ေဟရွာယ ၁၄း၁၂ မွာ လူစီဖာအေၾကာင္းကို ေရးထားပါတယ္။ လူစီဖာ (သို႕မဟုတ္) မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္လို႕ အမည္ရွိတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ဟာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဦးေဆာင္ရပါတယ္။ သူတို႕သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေၾကာ္ၾကားလာခ်ိန္ လူစီဖာ ရဲ့ ဘဝင္ျမင့္၊ ေျမာက္ၾကြလာမႈက ဘုရားသခင္ကို ျပိဳင္ဆိုင္ျပီး၊ ေနရာလုခ်င္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုမွ မရေတာလို႕ ဘုရားသခင္က လူစီဖာကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္က ႏွင္ထုတ္တဲ့အခါ၊ လူစီဖာ ကမၻာေျမေပၚက်လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူစီဖာ ကို စာတန္မာနတ္လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ ကမၻာေျမၾကီးမွာ ၁၉၀၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ေခတ္စားလာပါတယ္။ ပထမပိုင္း သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားဟာ တကယ့္ကို ဘုရားသခင္ဝိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ပါတယ္။


ေဟရွာယ ၁၄း၁၂
၁၂အုိနံနက္သား၊ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္၊ သင္သည္ ေကာင္းကင္က က်ေလၿပီတကား၊၊ အျပည္ျပည္တုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္ေသာသင္သည္၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ခုတ္လွဲျခင္းကုိ ခံရေလၿပီတကား၊၊ ၁၃သင္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ငါတက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တုိ႔အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကုိ ငါေျမွာက္မည္၊၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္၊၊ မုိဃ္းတိမ္ထိပ္ေပၚသုိ႔ငါတက္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာ ဘုရားကဲ့သုိ႔ ငါေနမည္ဟု စိတ္အႀကံ ရွိေလၿပီ။ ၁၅သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္မရဏာႏုိင္ငံ၊ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲသုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိခံရေလၿပီ၊၊

ယခုေခတ္ အသင္းေတာ္အားလံုးဟာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႕ စတင္ၾကပါတယ္။ ယခင္က ဓမၼသီခ်င္းမ်ားစြာ စပ္ဆိုခဲ့ျပီး၊ အခုေခတ္ေပၚ ဓမၼသီခ်င္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ စပ္ဆိုၾကပါတယ္။ အသင္းေတာ္မ်ားစြာ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ တီးမႈတ္၊ကခုန္ျခင္းကို ဦးစားေပးလာတဲ့အခါ၊ ေရွးေခတ္က နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္လာတာမ်ိဳးလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဓိက ဘုရားေက်ာင္းမွာ အခ်ိန္ေပးရမွာကေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာလာတဲ့အတိုင္း တရားေဟာရမယ္။ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရပါတယ္။ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ စြဲလမ္းေစတဲ့အတြက္ အထူးသျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းေခါင္းေဆာင္၊ သင္းအုပ္မ်ား အသင္းေတာ္မွာ ဦးေဆာင္လာဖို႕ မသင့္ပါဘူး။ ယခုေခတ္မွာေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဟာၾကားတဲ့ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားပဲ အသင္းေတာ္ကို ထိမ္းသိမ္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေခတ္ တကမၻာလံုးမွာ အင္တာနက္ကြန္ယက္က ျခံဳလႊမ္းထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာမ်ားမွာ၊ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ လကၼ၄၀၊ ၆၀ တီဗြီၾကီးမ်ား Flat LCD TV မ်ားဟာ အလြန္ေစ်းခ်ိဳေနပါတယ္။ ေဒၚလာ၃ရာ (က်ပ္၃သိန္း) ပဲေပးရျပီး၊ အင္တာနက္လိုင္းကလည္း တစ္လကို ေဒၚလာ၂၀ (က်ပ္၂ေသာင္း) ေလာက္ဆို အင္တာနက္လိုင္း ေကာင္းေကာင္းရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အင္တာနက္တီဗြီ  Youtube လိုမ်ိဳးမွာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသီခ်င္းေျမာက္မ်ားစြာ အလြယ္တကူဖြင့္ နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အညီွေဟာက္၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြလဲ တီဗြီ၊ ဟန္းဖုန္းေတြမွာ အလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ေရွာင္ရွားျပီး၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ား  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ညီတဲ့ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကိုပဲ အခမဲ့ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူအိမ္တိုင္းမွာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသီခ်င္းမ်ားကို ၂၄နာရီ ဖြင့္ထားျပီး ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း တီဗြီ၊ ဗြီဒီယို ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း၊ တရားေဒသနာမ်ားကို နားဆင္ေနၾကတာ ေကာင္းပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားေရာက္ပါဝင္ျခင္း၊ မိမိအိမ္မွာပဲ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ အိမ္ေထာင္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို တီဗီြကိုဖြင့္၊ အတူတကြ သီဆို၊ နားေထာင္ ခ်ီးမြမ္းဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈကိုးကြယ္သူ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ မိမိအိမ္မွာ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား - သာယာခ်ိဳျမိန္စြာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းႏိုင္တာ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို သခင္ႏွစ္သက္ပါတယ္။
ျငီတြားျခင္းကို လံုးဝမႏွစ္သက္ပါဘူး...

ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ားကို ဖြင့္နားေထာင္၊ အိမ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားရဲ့ ဘဝအသက္တာဟာ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း.. ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ခံစားရပါတယ္။


သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါတယ္။

ဒါဝိတ္မင္းၾကီး  (လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္၃၀၀၀) ကတည္းက သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ တူရိယာတီးမႈတ္၊ ပတ္သာတီး၊ ကခုန္ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ ဓမၼသစ္၊ ဓမၼေဟာင္းမ်ားမွာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဆာလံ ၁၅ဝ
၁သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ၾကက္ေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ထူးဆန္းေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ အလြန္ တရာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၃တံပိုးမႈတ္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ တေယာႏွင့္ေစာင္းကိုတီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၄ပတ္သာတီးလ်က္၊ ကခုန္လ်က္ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ႀကိဳးႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ တုရိယာကို တီးလ်က္ ႏွဲခရာကို မႈတ္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ၅အသံက်ယ္ေသာ သံလြင္ကို တီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့၊၊ အႀကီးဆံုးေသာ လင္းကြင္းကိုလည္း တီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၆အသက္ရွိေသာသူအေပါင္း တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ ၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ ရွင္အာသပ္အစရွိေသာ ပေရာဖက္မ်ားတို႔သည္ စီရင္ေရးထားေသာ

ဆာလံက်မ္းၿပီး၏၊၊

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ကြ်ႏ္ုပ္အား ေခၚျပီးအနားမေပးခင္
ကိုယ္ေတာ္ထံ ေတာင္းဆိုခ်က္ေလးတစ္ခု
ကြ်ႏ္ုပ္ဘာလိုသလဲ ကြ်ႏ္ုုပ္သိတယ္
ဆုေတာင္းခ်က္ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္မဟုတ္ပါ

ေျမာက္မ်ားေသာ လူအမ်ားယေန႔ဘ၀ဟာ
ေနစရာ ျငိမ္သက္မႈအိမ္မရွိစစ္ပြဲမ်ားရပ္ၾက သင့္သားသမီးမ်ားအတြက္
သူတို႔မ်က္ရည္ သုတ္ေပးပါ

ယံုၾကည္ျခင္း ေန႔ရက္ပါ
ဆာေလာင္ျခင္းႏွင့္စစ္တိုက္မႈမ်ားကို
ေ၀းသြားေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လွတယ္
တစ္ေကာင္းခ်င္းငွက္ကေလးေရတြက္
ငိုသံမ်ားၾကားမိကာ ဆုေတာင္းမိတာပါ

..


Before I lay me down to rest
I ask the Lord one small request
I know I have all I could need
but this prayer is not for me

Too many people on this day
Don't have a peaceful place to stay
Let off fighting cease that your children may see peace
Wipe their tears of sorry away

To believe in a day
When hunger and war will pass away
To have a hope amidst despair
That every sparrow's counted
That you hear the cries and listen to each prayer

Let me try always to believe
That we can heal the hearts that grieve
Please help us not ignore the anguished cries of the poor
Or their pain will never leave

To believe in a day
When hunger and war
To have a hope amidst d
That every sparrow's counted
That you hear the cries and listen to each prayer

Jackie Evancho Talking to GOD
Father...I do very best , I can .. continue singing with highest tone..


To believe in a day
When hunger and war will pass away
To have a hope amidst despair
That every sparrow's counted
That you hear the cries and listen to each prayer

Youtube
http://youtu.be/foUrBztgzZA

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ခင္တြယ္မႈ ေလးတခုအတြက္ ယေန႔တိုင္ရုန္းကန္ေနဆဲကြယ္
ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ အိမ္မက္ပမာ အရာမထင္ခဲ့
တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျမတ္ႏိုးဆံုး အသက္ရွင္မီးဇာကုန္သြားရင္
တမလြန္မွာ ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳး ေရာက္မွာလဲ

Cho:  တကယ္ေတာ့ လူေလာကရဲ့
တက္မက္စရာပစၥည္းေတြ
နမ္းဆင္ စံႏိုင္မႈဟာ လူအသက္ကို မကယ္ႏိုင္ဘူး
အၾကင္သူအဖို႔ လိုက္ေရွာက္သင့္တဲ့ အသက္လမ္းသာ ရွာခဲ့ေတာ့
ခရစ္ေတာ္တဖန္ မၾကြေရာက္ေသးခင္မွာ

ယံုၾကည္မႈ တခါးဖြင့္စဥ္ တိုး၀င္ခြင့္ေတြ ရွိေသးတယ္
ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေရာက္လာခဲ့ရင္ အခြင့္ရရန္မလြယ္ေတာ့ဘူး
မေရရာတဲ့လူဘ၀ရဲ့ စီးေရအတိုင္းသာ ဆက္ေမ်ာရင္
မဆန္ႏိုင္အဆံုး ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးေရာက္မွာလဲ