မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Aug 28th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6520
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ျမန္မာ HCF - ေဆာင္ပုဒ္၊က်မ္းခ်က္မ်ား

  Healthcare Christian Fellowship, HCF Singapore ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ကို ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွာ National University Hospital NUH စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအဖြဲ႔ကေတာ့ ၁၉၉၅ ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားစြာ စင္ကာပူေရာက္လာျပီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္မွ တည္တည္တံ့တံ့ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

   ကမၻာ HCF အဖြဲ႔ၾကီးကိုေတာ့ ၁၉၃၆ ခုနွစ္မွာ ေတာင္အာဖရိကမွ ခရစ္ယာန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဖရန္စစ္ ဂ်ရင္း Francis Grim ဆိုသူက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔၏ဖခင္ ေဆးရံုတက္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေဆးရံုတြင္ သူ႔ဖခင္အတြက္  ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈ၊ ေဆး၀ါး၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ .. စသည္တို႔မွာ လံုေလာက္ပါသည္္။ သို႔ေသာ္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မွာ လစ္လွ်ဴထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုမ်ားတြင္ သခင္ေယရႈ၏ ခ်စ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အနာေရာဂါေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း တို႔ကို လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္း၊ၾကိဳးစား စတင္ခဲ့ပါသည္။

  ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တြင္ HCF အဖြဲ႔မ်ားရွိေနျပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ရွိေနျပီျဖစ္သည္။  က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း မိတ္ႆယအဖြဲ႕၏ေဆာင္ပုဒ္၊က်မ္းခ်က္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားကို အင္တာနက္၀က္ဆုိဒ္
http://www.hcfsg.co.cc တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။


က်မ္းခ်က္မ်ား .. (က်မ္းအလြတ္ရြတ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးေလ့ရွိသည္)
၁။ (လု၊၁ဝး၉)
လူနာမ်ားကို ခ်မ္းသာ ေပးၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၌ တည္ေထာင္ေသာ အခ်ိန္နီးၿပီး ဟုသူတို႔အား ေဟာေျပာၾကေလာ့။(လု၊၁ဝး၉)
1. Heal the sick who are there and tell them, ‘The Kingdom of God is near you.’ (Luke 10:9)

၂။ (မ၊၉း၃၇-၃၈)
ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က၊ စပါးရိတ္စရာ မ်ားစြာ႐ွိ၏။ ရိတ္ေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္ မူမည္အေၾကာင္း၊ စပါး႐ွင္ကို ဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟုတပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။(မ၊၉း၃၇-၃၈)
2. Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field.” (Matt 9:37-38)

၃။ (ေကာ၊၃း၂၃)
လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား ၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔၊ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳၾကေလာ့။(ေကာ၊၃း၂၃)
3. Whatever you do, work at it all your heart, as working for the Lord, not for men.
   (Col 3:23)


၄။ (ေယာ၊၂ဝး၂၁)
တဖန္ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႐ွိေစသတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္။ (ေယာ၊၂ဝး၂၁)
4. Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.”
  (John 20:21)


၅။ (၁ေကာ၊၁ဝး၃၁)
သင္တို႔သည္စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကို ျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့။(၁ေကာ၊၁ဝး၃၁)
5. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
   (1Cor 10:31)


၆။ (၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)
သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔အားထာဝရ အသက္ကိုေပးေတာ္မူ၍၊ထိုအသက္သည္ လည္းသားေတာ္၌ပါ၏။ သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ကို မရေသာသူမူကား အသက္ကိုမရ။ (၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)
6. And this is the testimony; God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.
  (1Jn 5:11-12)


၇။ (၁ေယာ၊၁း၉)
ကိုယ္အျပစ္တို႔ကိုေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ဒုစ႐ိုက္႐ွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါဘုရားသခင္သည္သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၄င္းျပည့္စံုေတာ္မူ၏။(၁ေယာ၊၁း၉)
7. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
  (1Jn 1:9)


၈။ (၁ေကာ၊၁ဝး၁၃)
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာစံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းကိုသာသင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရား သခင္သည္သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္း ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္း ကိုသင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါအခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္း ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္း အရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္္ ျပဳျပင္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။(၁ေကာ၊၁ဝး၁၃)
8. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.  (1 Cor 10:13)

၉။ (သု၊၃း၅-၆)
ထာဝရဘုရားကိုစိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းကင္းမဲ့ကိုးစားေလာ့။ကိုယ္ဥာဏ္ကိုအမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ လမ္းခရီး တို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္ မူမည္။(သု၊၃း၅-၆)
9. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.  (Proverbs 3:5-6)

၁ဝ (ေယာ၊၁၆း၂၄)
ယခုတိုင္ေအာင္ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္း ၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ရၾကလိမ့္မည္။(ေယာ၊၁၆း၂၄)
10. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
  (John 16:24)

H.C.F Myanmar Fellowship (၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဆက္သြယ္ရန္)
ဥကၠဌ ဆရာဦးေစာထီအယ္ (၈၁၆ဝ၃၁၃၄)
ဒု ဥကၠဌ ဆရာမေနာ္အယ္ဝါး (၉ဝ၂၁၂၃၆၅)
အတြင္းေရးမွဴး ဆရာမဆဲဘြယ္ (၉၇၅၂၆၈၅၇)
ဘ႑ာေရးမွဳး ဆရာမစန္းစန္းလွ (၈၁၆၁၇၅၁၄)

က်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း
(Home-cell)
တြင္ပါဝင္ပါရန္ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ဆုေတာင္းေစလိုေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ႐ွိပါက၊ ဆက္သြယ္ရန္-
၁။ ဆရာမလြင္လြင္ေမာင္(၉၇၅၈၉၆၂၅)။ (Home-cell)

   တနလၤာေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၂။ ဆရာမေနာ္အယ္ဝါး(၉ဝ၂၁၂၃၆၅)။
(Home-cell)
    ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၃။ ဆရာမေနာ္ဆဲဘြယ္(၉၇၅၂၆၈၅၇)။
(Home-cell)
    ေသာၾကာေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၄။ ဆရာမေနာ္လားပြဲ (၉၆၇၄၉၅၇၁)။
(Home-cell)
    ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန ၅းဝဝ နာရီ
၅။ ဆရာဦးေစာထီအယ္ (၈၁၆ဝ၃၁၃၄)
၆။ ဆရာဦးစံဝင္းခ်ဳိ (၉၂၃၁၈ဝ၄၃)
၇။ ဦးေစာေအာင္ႏိုင္ (၈၂၈၂၂၇၉၅)
 

အပါတ္စဥ္ Cell Groups မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေနအိမ္တြင္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းၾကသည္။ လစဥ္ ေနာက္ဆုံးအပတ္အဂၤါေန.တုိင္း  HCF ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းရွိပါသည္။ လိပ္စာ -  Boys' Brigade 105 Ganges Avenue, Singapore 16969


မွီျငမ္းခ်က္မ်ား
http://burmesebible.com/document/hcfmyanmar.pdf
http://hcfsg.co.cc
http://www.jbcs.org.sg/bornagain/index.php/2009-02-08-07-30-25/246-myanmar-hcf-in-singapore

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

.ဆရာျမတ္ထြန္း (2012, MCA တရားေဒသနာ)၊ ဘုရားသခင္ကိုေၾကနပ္ေစဖို႕..

က်ေနာ္တို႕အဖြဲ႕ အမ္စီေအကို ေရာက္လာေတာ့ ၊ အားလံုးနီးပါးက ပထမဆံုးေရာက္သူေတြ ျဖစ္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႕ကို လာၾကိဳတဲ့ အမ္စီေအ ဆရာမန္းထြန္းျမတ္၊ က်ေနာ့္နာမည္က ျမတ္ထြန္း၊ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေတာ္နဲ႕ဆရာမာရွယ္၊ ဆရာဆိုင္မြန္၊ ဆရာဆူး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ နဲ႕ ေဆးကုသျခင္းမ်ား .. ပါလာတဲ့ဆရာဝန္ေတြက လူငယ္မ်ားဆိုေပမဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား သြားဆရာဝန္ၾကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂မွာ ၾသစေၾတးလ်ားအဖြဲ႕၊ ျမန္မာအဖြဲ႕၊ ခ်င္းမုိင္အဖြဲ႕မ်ား ဘန္ေကာက္၊ ရေနာင္းျမိဳ႕ ေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအေလုပ္သမားေတြကို ေဆးကုသေပးၾကပါမယ္။ ေဆးကုျပီးရင္ က်ေနာ္တို႕က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဝငွပါတယ္။ ေနာက္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ၾကပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ကေတာ့ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ အခု ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမွာ ဇနီးသည္က ဆရာဝန္ျဖစ္ျပီး၊ က်ေနာ္ကေတာ့ သင္းအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႕အတူ ျမန္မာျပည္တလႊား သြားလာရင္း ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕မွာ သားတစ္ဦးနဲ႕ ေနထိုင္ပါတယ္။ ဒါေလာက္ပါပဲ.
.
အခု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
ေရာမ ၁၁း ၃၆ ကို အတူဖတ္ၾကပါမယ္။ 
... ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ ... ကိုယ္ေတာ္အထဲက ၄င္း၊ ... ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ .. ကိုယ္ေတာ္အဘို႕အလို႕ငွာ၄င္း ... ျဖစ္ၾက၏။ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးေစေတာ္မူသတည္း..။ 
.အဲဒီ ခပ္သိမ္းေသာ အရာဆိုတာ အဆိုးေတြေရာ၊ အေကာင္းေတြေရာ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေတြေရာ၊ ဝမ္းနည္းျခင္းေတြေရာ အားလံုးပါ ပါတယ္။ ဒီမွာ က်ေနာ္တို႕ စုေပါင္းျပီး ေအးျငိမ္းစြာ ကိုးကြယ္ဝပ္ျပဳရျခင္းဟာ က်ေနာ္တို႕ ေကာင္းျမတ္လို႕မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္ျခင္းေၾကာင့္သာ က်ေနာ္တို႕ ကိုးကြယ္ဝပ္ျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ေယရမိျမည္တမ္း ၃း၃၈ 
အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ရွိသည့္အတိုင္း မဂၤလာႏွင့္အမဂၤလာ ျဖစ္တတ္သည္ မဟုတ္ေလာ...
.
ၾကားနာရတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ကို နားလည္ႏိုင္ေစဖို႕၊ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...။
.
.
ျဖစ္ပ်က္သမွ် အားလံုးကို ဘုရားကေတာ့ နားလည္ေပမဲ့ ၊ က်ေနာ္တို႕ကေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ နားမလည္ႏိုင္ေပမဲ့လည္း ျဖစ္ပ်က္သမွ် အားလံုးကို က်ေနာ္တို႕ ေက်နပ္ရပါမယ္။


.
ဒီကေန႕ က်ေနာ္တို႕ ေက်နပ္ေနတာ ဘာေတြအတြက္လည္း....? 
* ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြ အတြက္ ေက်နပ္ေနတာလား။ ပညာတတ္ျဖစ္ရလို႕ ေက်နပ္ေနပါသလား။
* စီးပြားဥစၥာမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ေနတာလား။ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားဟာ တမဟုတ္ျခင္း ေျပာင္းလဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
* က်ေနာ္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ မိုးရြာလို႕ လူမေရာက္လာဘူး ဆိုရင္၊ လူမရွိရင္ ရင္ေတြ တဒိန္းဒိန္း ခံုပါတယ္။ လူမလာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဒုကၡပါပဲ..ဆိုျပီး စိတ္ပူတတ္ပါတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူမလာလဲ တစ္ေယာက္ထဲရွိရင္ အဲဒီတစ္ေယာက္နဲ႕ပဲ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ေငငွဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ သီဆိုခ်ီးမြမ္းေနၾကတာ ပရိတ္သတ္ကို ေျဖေဖ်ာ္ေနတာလား.. မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားကို ေၾကနပ္ေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ျမန္မာစကားပံု ရွိပါတယ္။ အိတ္ေဖါင္းရင္စိတ္ေျပာင္းတယ္... တဲ့။ ေငြ၊လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေနရင္ ကိုယ့္စိတ္ေတြ ေၾကနပ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အိတ္ေဖါင္းျခင္း၊ ပိန္ျခင္း အေပၚမွာ ေက်နပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ေၾကနပ္ဖို႕က အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟ ေနာက္ေခ်းပံုထဲကေန နန္းေတာ္ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ 
.
.
က်ေနာ္တို႕ရဲ့ ေက်နပ္ျခင္း
* ငါ့မိန္းမက အေခ်ာလွဆံုးမိန္းမ၊ ဒီမိန္းမေခ်ာကို သူမ်ားလိုက္ျပ၊ လိုက္ၾကြားေနရာျပီး ေက်နပ္ေနရမွာလား။ တကယ္ေတာ့ .. ဒီလို ဇနီးသည္ ေခ်ာေခ်ာ ေပးထားတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ေၾကနပ္ဖို႕ ခ်ီးမြမ္းရပါမယ္။ 
* ငါ့ေယာကၤ်ား သူေဌးျဖစ္လို႕ ေက်နပ္ေနပါသလား။ သူေဌးရဲ့ ဇနီးသည္ျဖစ္ေတာ့ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနမလား။ အခ်ိန္မေရြး ေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္ျပီး ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ပါတယ္။ သူေဌး ခင္ပြန္းကို ေပးထားတဲ့ ဘုရားသခင္အေပၚပဲ ေက်နပ္ရမွာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ လာသည္ ..ဆိုျပီး ဘုရားရွင္ေၾကနပ္ဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ အိမ္ေထာင္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကဆရာဝန္၊ ပ်ဥ္ဦးလြင္ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမႈး ျဖစ္ျပီး ေဆးခန္းမ်ားနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ေတြ ဟိုေျပာင္း၊ သည္ေျပာင္း လုပ္ရပါတယ္။ ကိုယ့္ေဆးခန္းမွာ လူေတြ မ်ားမ်ားလာရင္ ဇနီးသည္က ျပံဳး၊ ေပ်ာ္ပါတယ္။ လူနာမ်ားမ်ား လာရင္ ဝင္ေငြလည္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဇနီးသည္ကို လူနားမ်ားတယ္ ဆိုတဲ့အရာေပၚ ေက်နပ္မေနဖို႕၊ ဘုရားသခင္ေက်နပ္ပါသလား..ဆိုတာပဲ ဘုရားအေပၚေက်နပ္ေစဖို႕ ေျပာပါတယ္။ လူနာ တစ္ရာလာရင္လဲ ဘုရားရွင္ေၾကြးမွာပဲ၊ လူနာ တစ္ေယာက္ထဲလာရင္လဲ ဘုရားရွင္ေၾကြးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ရင္ထဲက လိႈက္လွဲစြာနဲ႕ ဘုရားရွင္ကို ေက်နပ္တယ္ဆိုရင္ ၊ မယံုမရွိပါနဲ႕.. ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲသူကို ဘုရားရွင္က ခ်ီးေျမွာက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အမႈေဆာင္ေတြ သီခ်င္းဆို အသံသိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္အသံေကာင္းတာကို ေက်နပ္တာထက္ ဘုရားရွင္ကို ေက်နပ္ရပါတယ္။ တီးခတ္တဲ့ သူမ်ားလည္း သူတို႕တတ္ေျမာက္တဲ့ ဂီတတီးခတ္ကြ်မ္းက်င္မႈကို ေက်နပ္မေနပဲ.. ဒီအစြမ္းစကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဘုရားအေပၚကို ေက်နပ္ရပါမယ္။ ကိုယ့္အစြမ္းအစေပၚ ေက်နပ္ေနျပီး ေအာက္ေျခလြတ္ရင္ ျပဳတ္က်ႏိုင္ပါတယ္။


.
////////////
သက္ေသခံလိုပါတယ္။
က်ေနာ္ ဖိလစ္ပိုင္ကို က်မ္းစာသင္တန္း (၃)နွစ္ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဘုရားက အဲဒီမွာ သြန္သင္ပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အခက္ခဲမ်ားထဲက ၃ခ်က္ပဲ ေျပာပါမယ္။ 
* အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္းမတတ္ျခင္း၊ မတတ္လို႕ဆိုျပီး အသင္းေတာ္ေတြမွာ ကိုယ္တတ္သလို ေလ််ာက္ေျပာလို႕ မရပါဘူး။ မနည္းေလ့လာဆည္းပူး၊ ေျပာဆိုရပါတယ္။ ခက္ခဲလွပါတယ္။ 
* ေငြေၾကးမျပည့္စံုပါဘူး။ အခုပဲ မနက္စာ အခက္ခဲရွိပါတယ္။ 
* ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စပို႕သက္တမ္းကုန္လို႕၊ သက္တမ္းတိုးရပါမယ္၊ တိုးရစ္ဗီဇာ ကေန မစ္ရွင္ဗီဇာ ေျပာင္းဖို႕ အေ၇းတၾကီး လိုေနပါတယ္။ 
.
ျမန္မာျပည္မွာ သင္းအုပ္၊ လူမ်ားနဲ႕မိသားစုနဲ႕ေနထိုင္ႏိုင္ျပီး၊ ဘာလို႕ အခုလို တစ္ေယာက္ထဲ ဆင္းရဲဒုကၡခံေနရပါသလဲ။ ေက်နပ္စရာ ဘာမွာမရွိပါဘူး။ ေသာၾကၤာေန႕မနက္ တစ္ေယာက္ထဲ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အသံတစ္ခုကို ၾကားေယာင္ပါတယ္
.. You must be satisfy... ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေၾကနပ္ဖို႕ဆိုေပမဲ့.. အဲဒီတုန္းက လိုအပ္တာကို ဆုေတာင္းရမယ္ဆိုရင္ ... က်မ္းစာေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ စပြန္စာလိုခ်င္ေနတယ္။ .. ဗီဇာလုပ္ေပးမဲ့လူ ေပၚလာပါေစ..လို႕ ဆုေတာင္းရမွာပါပဲ။ 
.
ဒါေပမဲ့ ဘာမွမေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ဒီလိုအေျခအေန ျဖစ္ရတာ ေက်နပ္ပါတယ္..လို႕ ေျပာဖို႕ .. ဘယ္ေျပာထြက္ႏိုင္ပါ့မလဲ၊ ေျပာရင္လဲ ကုိယ္ကမွ မေက်နပ္ျဖစ္ေနတာ ..ေက်ပန္ပါတယ္လို႕ ဘုရားကိုေျပာရင္ လိမ္ေျပာသလိုျဖစ္ေနမွာပါ။ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းဆုေတာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဒီလိုအေျခအေန ျဖစ္ေနရတာ ဘုရားအလိုေတာ္အျဖစ္ တဲ့အေၾကာင္း .. ဝန္ခံေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕... ပထမအၾကိမ္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္း၊ တတိယအၾကိမ္း ၾကိဳးစားျပီး ေက်နပ္ပါတယ္..လို႕ ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ ဆုေတာင္းရင္း မငိုပဲနဲ႕ မ်က္ရည္မ်ား က်ဆင္းလာပါတယ္။ ..အဲဒိအခ်ိန္မွာ ခြန္အားေတြ ရလာျပီး.. 
.
က်ယ္ေလာင္စြာနဲ႕ LORD ., I SATISFY .. လို႕ ေအာ္ဟစ္လိုက္ပါတယ္။ 
.
အေျခအေနကိုနားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မႈနဲနဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ဆက္လက္ျပီး ႏႈတ္က အထပ္ထပ္ ဘုရားသခင္ကို ေက်နပ္ပါတယ္လို႕ ဆက္တိုက္ ေျပာႏိုင္လာပါတယ္။ တကယ္လဲ ေက်နပ္ခံစားရျပီး၊ ေစာေစာက ဝမ္းနည္းမေၾကနပ္ျဖစ္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ဟာ အရင္က ခရစ္ယန္မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာျပီး သင္းအုပ္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာလဲ စကားလံုး လွလွေလးေတြ မေျပာတတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ မ်က္ရည္က်ေနေပမဲ့ ရင္ထဲမွာ အရမ္းဝမ္းေျမာက္၊ ေက်နပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပထမေတာ့ စိတ္မပါပဲ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ေနာ့ တကယ္ပဲ ေက်နပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
.
ေနာက္ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးခ်ိန္မွာ ဝမ္းေျမာက္မႈေတြ ခံစားရေပမဲ့ စားပြဲေပၚမွာ စားစရာ ေရာက္မလာပါဘူး။ 
.
ဖုန္းတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ ပတ္စတာ သင္းအုပ္လားလို႕ အဂၤလိပ္လို ေမးတပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ ေျဖေတာ့ .. ပတ္စတာကို လိုအပ္တာေတြ ကူညီဖုိ႕ ဖုန္းဆက္တာပါ။ သူကေတာ့ ဘယ္သူပါ..လို႕ မိတ္ဆက္ရင္း ၊ လိုအပ္တာေတြေျပာပါဆိုေတာ့.. ခုန (၃)ခ်က္ကို ေျပာျပလိုက္ရတာေပါ့။ သူက ေသခ်ာ နားေထာင္ျပီး၊ အခုေတာ့ လုပ္မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ လကုန္တဲ့အခါ အေၾကာင္းျပန္ပါမယ္ ..နဲ႕ စကားဆံုးသြားပါတယ္။ 
.
သူက မတတ္ႏုိင္ေပမဲ့ ကိုယ့္အခက္ခဲကို နားေထာင္ေပးမဲ့လူ ေပၚလာတာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။ အခက္ခဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ေျပာျပခြင့္ရခဲ့ေတာ့ ပိုျပီး ရင္ထဲေပ့ါသြားပါတယ္။ 
.
ေနာက္ထပ္ တယ္လီဖုန္းတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ သူ႕ကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေခၚတဲ့ ျမန္မာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၊ ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ျပီး တခါမွမေတြ႕ရေသးသူ၊ အိမ္ထိေရာက္လာျပီး စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေခၚ၊ ထမင္းေကာင္းေကာင္း ေကြ်းသြားပါတယ္။ ၾကိဳက္တာ မွာစား သူငယ္ခ်င္း...တဲ့။ 
.
အခု ေျပာရတာ လြယ္ေပမဲ့၊ အဲဒီတုန္းက ေတာ့ အရမ္းခက္ခဲခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ 
//////////
.

.
အားနည္းသူမ်ားအေၾကာင္း၊ ဒါဝိတ္

သိုးေက်ာင္းသား ဒါဝိတ္ကို သံုးသပ္ရရင္၊ သူ႕ရဲ့ အေရးၾကီးဆံုး အခ်က္က ဘုရားကို ေက်နပ္ေအာင္ ေနထိုင္၊ ဝပ္ျပဳကိုးကြယ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သိုးေက်ာင္းသားဆိုေတာ့ ပညာအရည္ခ်င္းလဲ ရွိမဲ့ပံုး မေပၚပါဘူး။ ပညာတတ္မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ခႏၱာအင္အားလည္း နည္းမွာပါ။ သူ႕အစ္ကိုမ်ားပဲ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကို နံပါတ္တစ္ ထားတဲ့ ဒါဝိတ္ကို သိုးေက်ာင္းသားအျဖစ္ကေန ဘုရင္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ခ်ီးေျမွာက္ပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ ၁၀တန္း ေအာင္လို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတဲ့ ဆုေတာင္းပြဲမွာ၊ လူငယ္တစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းခ်က္ တင္တယ္။ သူ ၁၀တန္း စာေမးပြဲက်နယ္။ သူ႕အတြက္ ခက္ခဲေနလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါ ေျပာလာပါတယ္။ လူအမ်ားၾကားမွာ က်ေနာ္ ၁၀တန္းေအာင္လို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းမဲ့အစား ..ဒီလူငယ္ ၁၀တန္းက်တာကို ဘယ္လိုဆုေတာင္းရမွန္းကို မသိႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အိုး ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူပါလို႕ ဘာေျပာရမွန္မသိျဖစ္ေနခ်ိန္ .. အမႈေဆာင္တစ္ေယာက္က ထျပီး၊ ... ညီေလး၊ ဘာမွစိတ္မပူနဲ႕.. အစ္ကို သူငယ္တန္း ၇ခါ က်ျပီး အခုလို ျဖစ္လာတာပဲ။ ...ေျပာဆိုအားေပးသူ ေပၚလာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ဝမ္းေျမာက္ခံစားရပါတယ္။ 
.
ဒါဝိတ္ကို ခ်ီးေျမွာက္တဲ့ ဘုရားလဲ ဒီဘုရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
က်ေနာ့္ သား ၁၁ႏွစ္အရြယ္၊ ကေနာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ ေဝငွခ်ိန္၊ ေနာက္လိုက္ပါတယ္။ သူ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ကေနာ္က ေမးပါတယ္။ သားငယ္ .. ဘယ္လိုဆုေတာင္းလဲ ေျပာပါဦး..ဆိုေတာ့ သူက လြယ္ပါတယ္..အေဖရယ္၊ ..အိုဘုရား.. ကိုယ္ေတာ္ က်ေနာ္ကို ေက်နပ္ေတာ္မူပါ...လို႕ပဲ ဆုေတာင္းတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ 
.
ဒီလိူကို ၾကည့္မရဘူး၊ ရန္ကုန္မ်ာ ကားၾကပ္တယ္ ..စသျဖင့္ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခေနေတြေပၚ မေၾကနပ္ျဖစ္ေနပါသလား။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အတြင္းထဲက မေၾကနပ္မႈေတြ ျဖစ္လာရျခင္းပါ။ ဘုရားသခင္ေက်နပ္ေအာင္ ေနမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ ႏွလံုးသားထဲ ဝင္လာတဲ့အခါ အံ့ၾသစရာ အရာရာ ခ်စ္စရာေကာင္းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ 
.
အားလံုးအတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါမယ္။ 
.
ခင္ဗ်ားတို႕ ခံစားေနရတာေတါ က်ေနာ္နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားကေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအနားမွာ ဘုရားကို အာရံုျပဳပါ။ ခက္ခဲမႈ ၊ ျပသနာ၊ ပင္ပမ္းမႈေတြ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ သိပါတယ္။ နားလည္ပါတယ္။ အနာဂါတ္ကို လွပေအာင္ ဖန္တီးေပမဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားထဲက ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်နပ္ပါတယ္။ ၾကီးမားေသာ အံ့ၾသဘြယ္ ကို ေပးတဲ့ ဘုရား၊ မိမိႏႈတ္နဲ႕ ဘုရားသခင္ကို ေက်နပ္ပါတယ္..လို႕ေျပာျပီး၊ ဘုရားနဲ႕အတူ ရွိေနဖို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အာမင္...။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကို ဆယ္မိနစ္စီ ေျပာဆိုၾကျခင္းပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အင္အယ္ဒီအဖြဲ႕က ၾကီးေလးၾကီး၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ .ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ၁၂လ ေက်ာ္ေလာက္ၾကာမွ လူမ်ားစြာေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္လာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုခ်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕ ခဏေတြ႕ဆံုေျပာခြင့္ေတာ့ ရလိုက္ပါတယ္ (ဓါတ္ပံု)။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို  သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ဥကၠ႒၊ NLD ပါတီ)၊ သူရဦးေရႊမန္း(နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)၊ ဦးတင္ေအး (ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ဦးေဌးဦး (ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)၊ UNA ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ NBF ကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္း၊ FDAကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသိန္းထြန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ)၊ တို႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေတာ့ အမ်ားၾကီး၊ တေပ်ာ္တပါးၾကီးပါပဲ။ မနက္စာ အတူစားေသာက္ရင္း ေျပာဆိုခြင့္ေပးျခင္းပါ။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္ စဥ္းစားေနပါတယ္။

ဒီစာေရးေနစဥ္မွာပဲ လတ္တေလာကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဆရာေအာင္သင္း စာေပေဟာေျပာပြဲ (ျမသန္းတင့္ႏွင့္အတူ၊ ၁၉၉၄)  အင္တာနက္က ျပန္နားေထာင္ေနပါတယ္။ ဆရာၾကီးေအာင္သင္းက …

“က်ေနာ္လူငယ္ေတြကိုပဲေျပာမယ္။ လူၾကီးေတြက မေျပာေကာင္း၊ ကိုယ့္ထက္လည္းအေတြ႕ၾကံဳရင့္၊ အသက္ၾကီးေတာ့ မေျပာသင့္ပါဘူး။ လူငယ္ေတြကိုပဲေျပာရတယ္။  သူတို႕လုပ္မဲ့အလုပ္ကို လူငယ္ပညာေရး ၾကိဳးစားၾကဖို႕ ေျပာေပးေနတဲ့ က်ေနာ့္ကို အစိုးရက ေရႊတံဆိပ္ေပးသင့္တယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ ပညာၾကိဳးစားဖို႕ေျပာေတာ့ အစိုးရကိုယ္စားေျပာရတာ အစိုးရက က်ေနာ္ကိုေက်းဇူးတင္ရမယ္။ အဂၤလိပ္ကို လက္နက္ခ်င္းမမွ်လို႕ အညံ့ခံလိုက္ရတယ္ ဆိုေပမဲ့ အမွန္အတိုင္းေရးရင္ ပညာမတတ္လို႕ အညံ့ခံလိုက္ရပါေရးရပ၏ ..လို႕ေရးရပါမယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ တရုပ္ျပည္ဆိုရင္ ပညာနဲ႕လုပ္စားျပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက ပစၥည္းေတြ၊ လူေတြေတာင္ ဝယ္ေနျပီ၊ ေသနပ္နဲ႕ တရုပ္ကိုခုခံဖို႕က အခုေခတ္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ပညာနဲ႕ စစ္မတိုက္ပဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲ..ဒါမ်ိဳးေတြ ရိုးေနျပီ၊ အခုေခတ္က ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္တိုက္ျပီး သိမ္းပိုက္တာ က်ည္ဆံကုန္တယ္၊ စီးပြားေရးပညာနဲ႕ပဲ ျမန္မာျပည္ကပစၥည္းေတြကို မတရာေစ်းႏႈန္းနဲ႕ဝယ္တယ္၊ အစိုးရက ပညာမတတ္ေတာ့ ျမစ္ဆံုကိုေရာင္းစားတာမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥစၥာဆိုတာ တသက္လံုးရွာရမွာ၊ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ပညာပဲရွာၾကပါလို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္….”  စသျဖင့္ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေမြးရပ္ေျမ ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္ မွာစာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ဆရာေမာင္သာခ်ိဳ က လူၾကီးေတြ၊ ကိုယ့္သားသမီးမ်ား ပညာတတ္၊ အားကစား၊ ကို္ယ္ကာယဖြံ႕ျဖိဳး၊ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္၊ ေငြခ်မ္းသာေနသူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူမ်ားစြာ လက္ရွိဗမာျပည္မွာ ရွိေနတာ၊ သဘာဝတရားကို ခံစားခ်က္မရွိရင္ ပညာေတြဘယ္ေလာက္တတ္၊ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိေပမဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူဟာ ပညာတတ္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွလံုးသားအဟာရ နားလည္ရမယ္။ ႏွလံုးသားၾကီးမားဖို႕ ငယ္စဥ္က ဆရာမင္းသုဝဏ္ရဲ့ ၾကက္တူေရြးအာေဂါင္နီ၊ ပါပီကေလးပုတုတု .. ကဗ်ာ ေတြကို ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒါမွလဲ သဘာဝတရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္ရမယ္ဆိုျပီး စစ္ဝတ္စံုအားလံုးခြ်တ္ျပီး အရပ္ဝတ္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝယ္ခဲ့တဲ့ အိမ္ဘယ္ႏွစ္ခု ရန္ကုန္မွာ လိုက္ရွာၾကည့္ပါ။ လမ္းေဘးက စြတ္က်ယ္နဲ႕အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံဆီကို ကားခဏရပ္ျပီး၊ မေနႏိုင္လို႕သြားေမးတယ္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဝန္ၾကီးရံုးအသြား တစ္ပတ္လံုးျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့လင္မယားကို ဘယ္ကလာသလဲ၊ အဆင္ေျပရဲ့လား၊ ဘာေၾကာင့္စြတ္က်ယ္ပဲ တစ္ပတ္လံုးဝတ္ရပါသလဲ ေမးေတာ့.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွန္းသိလို႕ ေၾကာက္ရြံ႕၊ရိုေသစြာနဲ႕..အရင္က၊ အဆင္မေျပဘူး။ အခု အေၾကာ္ေရာင္းေတာ့ အဆင္ေျပလာပါတယ္။ အက်ၤ ီဆိုလို႕ စြတ္ၾကယ္တစ္ထည္ထဲရွိလို႕ ဒါပဲဝတ္ရျခင္းပါ ..ေျဖေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အလြန္ဝမ္းနည္းသြားတယ္။ ခ်က္ခ်င္း သူ႕တိုက္ပံုအက်ၤ ီအနက္ကို ခြ်တ္ေပးျပီး၊ အတင္းယူခိုင္းျပီး ျပန္သြားပါတယ္။  ေယာကၤ်ားက သူ႕မိန္းမကို ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ျပန္ေျပာျပတယ္။ မင္းနဲ႕ငါ ရန္ကုန္ေရာက္လာခ်ိန္ မင္းနဲ႕ငါတို႕ ဘယ္ေဆြမ်ိဳးကမ်ား အက်ၤ ီတစ္ထည္ ေပးဖူးသလဲ။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးသြားတဲ့ တိုက္ပံုအကၤ် ီကိုကိုင္ျပီး မ်က္ရည္တသြင္သြင္ က်ဆင္းရတယ္။ ကားေမာင္းဒရိုင္ဘာ တပ္ၾကပ္ၾကီးေက်ာ္စိန္၊ အတူပါလာတဲ့ ဗိုလ္ထြန္းလွတို႕ ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ ပညာတတ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးသားၾကီးမားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားၾကီးမားေအာင္ ဆရာမင္းသုဝဏ္ရဲ့ ၾကက္တူေရြးအာေဂါင္နီ၊ ပါပီကေလးပုတုတု ကဗ်ာေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သားေၾကာ္ေကြ်းျပီး၊ ႏွလံုးသားၾကီးမားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကခ်င္ျပည္ေရာက္စဥ္ ဂ်ပန္ကျပန္လာတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေလးက သူမ ဂ်ပန္ေရာက္စဥ္ ႏွင္းဆီပန္းလွလွကို ပန္ျခံကခူးမယ္လုပ္တံုး မိသြားတယ္။ ဗမာျပည္ကဆိုတာ သိသြားျပီး၊ နင္တို႕က သဘာဝကိုမခံစားတတ္ဘူး၊ ပန္းကိုခ်စ္ရင္ ဒီအတိုင္းလွပေနေအာင္ ထိန္းထားေပါ့။ နင္တို႕က သဘာဝအလွပေတြ အားလံုးကို ေရာင္းစားဖို႕ပဲသိတယ္ ဖ်က္ဆီးေနလို႕ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေနတာေပါ့..လို႕ေျပာခံလိုက္ရပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ့ ဂ်ပန္မႈ ၁၀၀ ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ကမၻာကိုလႊမ္းတဲ့ဂ်ပန္စိတ္ ထူးျခားခ်က္ ၁၀၀ကို ေရးထားပါတယ္။ နံပါတ္(၁)အခ်က္ကေတာ့ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ျမတ္ႏို္းျခင္း ..ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားပြင့္လို႕ အစိုးရက ရံုးပိတ္ရက္ေက်ျငာျပီး ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစပါတယ္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေမးခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႕မတည့္သူ ပါေနတဲ့ ထမင္းစားပြဲကို က်ေနာ္လာဖို႕ဖိတ္ၾကားရင္၊ က်ေနာ္ျငင္းပယ္မိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏွလံုးသားမၾကီးမားႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္ေတာ္လာပါလို႕ မိတ္ေဆြက မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕၊ ၾကားခံေခၚေပးရင္ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကိုခဏေမ့ထားျပီး ထမင္းစားပြဲကို လာျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားခံေစ့စပ္ေပးသူမ်ားက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဖို႕ဆိုတာ မတည့္သူမ်ားအတြက္ မလြယ္ပါဘူး။ အတိုက္အခံနဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာႏိုင္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရရွိေနသူက အေပၚစီးမွာရွိပါတယ္။ အေပၚစီးေရာက္ေနရင္ ကိုယ့္အလွည့္၊ သူ႕အလွည့္ဆိုသလို မတည့္သူမ်ားကို ေထာင္ထဲဆြဲထည့္လိုက္ျခင္းဟာ စစ္အစိုးရေခတ္က နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးက မေတြ႕ခ်င္ဘူး စကားတစ္လံုးေျပာလိုက္တာနဲ႕ တပည့္ေတြက ဖမ္းဆီးေထာင္ထဲထည့္လိုက္တာပါပဲ။

အခုေခတ္မွာ အစိုးရကိုအျပစ္ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီးၾကီးရွိေပမဲ့၊ အခုေတြ႕ဆံုပြဲကိုေတာ့ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားစြာနဲ႕ ၾကိဳဆိုပါတယ္။

ဥပမာ က်ေနာ့္တို႕ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားခဲ့စဥ္က အဖြဲ႕ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ တစ္ဖြဲ႕ကဦးေဆာင္လုပ္တဲ့ အခန္းအနားဆို အျခားတစ္ဖြဲ႕က မလာခ်င္ပါဘူး။ အရင္စစ္အစိုးရတုန္းကေတာ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုျပီး ပါတီိကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ေခၚျပီးေဆြးေႏြးပါတယ္။ အခုအစိုးရသစ္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုပြဲကေန အင္န္အယ္ဒီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႕နဲ႕ ပိုမိုနီးစပ္ခဲ့ေပမဲ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ခပ္ေဝးေဝး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕ ေတြ႕ဖို႕ကေတာ့ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဝးေနရပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႕ကေတာ့ တစ္တြဲတြဲနဲ႕ နီးစပ္ေနျပီး၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈ္င္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ေတာင္ ခပ္ေဝးေဝး ျဖစ္ေနသလို အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။

ခပ္ေဝးေဝးျဖစ္ေနခ်ိန္တဲ့ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ထမင္းစားဖိတ္ရင္ သူနဲ႕ကိုယ္ ႏွစ္ေယာက္ထည္းဆိုရင္ လာဖို႕ဝန္မေလးပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႕အဆင္မေျပတဲ့လူတစ္ေယာက္ ပါမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္လက္ခံဖို႕ ဝန္ေလးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုသူမ်ားဟာ ပညာတတ္ရမယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးသားၾကီးမားရပါမယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခ်စ္တတ္ရပါမယ္။ ဝန္ၾကီးလုပ္ျပီး ခပ္တည္တည္နဲ႕ ခန္႕ခန္႕ၾကီးလုပ္ေနသူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုကို စကားလံုးၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာေနတဲ့ လူၾကီးအခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ လူၾကီးအမ်ားစုကေတာ့ မီဒီယာကို ေၾကာက္လို႕ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အခုေတာ့ ထိပ္တန္းလိႈ႕ဝွက္ဆိုျပီး အနီးကပ္ဖိတ္ၾကား၊ မနက္စာ ထမင္းစားပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မက်င္းပခင္မွာ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂ေယာက္ကို သီးျခားတယ္လီဖုန္းဆက္ စကားေျပာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရသစ္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ပထမဆံုး ပင္စင္ေပးလိုက္ေတာ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား သာဓုေခၚရတယ္။ ေနာက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အင္အယ္ဒီအမတ္မ်ားစြာ လႊတ္ေတာ္မွာေနရာရလာပါတယ္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ အျပင္ထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၄မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အားလံုးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပ ေလယဥ္၊ သေဘၤာ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္လာပါတယ္။ ကားေစ်း၊ ဖုန္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာျပီး၊ အေဝးေျပး ကားလမ္းမၾကီးမ်ား အသင့္တင့္ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။

ဆိုးဝါးခ်က္ေတြကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေဆြးေႏြးမႈမွာ လိုင္စင္/ပါမစ္ အေဝမတည့္ေတာ့၊ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ကားပါမစ္ေတြေပးျပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုပ္၊ ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ စီးပြားကုန္ကူးသန္းမႈ အခြန္ေငြ (အစိုးရက အခြံပဲရသည့္ေငြ) ခြဲေဝမႈကို စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား နဲ႕ မိုဘိုင္းအဖြဲ႕၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားစြာ အျပိဳင္အဆိုင္ ေဝစုလုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အၾကီးစား သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဓါတ္ေငြ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ပုလဲ၊ေၾကးနီ၊နီကယ္ ..စတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႕စက္ပစၥည္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း၊ကြန္ျပဴတာ၊ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း၊ အဝတ္ထည္၊စားေသာက္ သြင္းကုန္မ်ားကို လိုင္စင္/ပါမစ္ ကိစၥအထူးရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာလဲ လိုင္စင္/ပါမစ္ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။

လာဘ္စား၊ အခြန္ေရွာင္လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္၊ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ဖို႕ ဥပေဒအသက္ဝင္လာဖို႕ အရမ္းခက္ေနပါတယ္။ ဥပေဒမစိုးမိုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေရးၾကီးဆံုးဥပေဒျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုယ္တိုင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ကေန အရပ္သားအာဏာကို အႏွစ္၃၀နဲ႕ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ သမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီ ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ မွာ က်မ္းက်ိန္ပါတယ္။ ရိုးသား၊ေျဖာင့္မတ္ျပီး၊ ဟိတ္ဟန္မရွိတဲ့ သမၼတသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္မစားဘူး..ဒါေပမဲ့ လာဘ္စားသူမ်ားနဲ႕အတူအလုပ္လုပ္တတ္ပါတယ္။  စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ေဝးသူ၊ လက္သမား၊ သစ္ေတာအင္ဂ်င္နီယာ၊ ပရိဘာကလုပ္ငန္းရွင္ကေန ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလးအျဖစ္ ၁၀ႏွစ္တာဝန္ထမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃မွာ ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ေရြးခံရျပီး၊ ၂၀၁၄မွာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတအျဖစ္ ခက္ခဲစြာေရြးခံရပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၂ႏွစ္အတြင္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၅မွာေတာ့ ၾကံခိုင္ေရးပါတီနဲ႕အင္အယ္ဒီပါတီ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရျဖစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဆိုးျမင္ဝါဒအရဆိုရင္ ၾကံခိုင္ေရး (ၾကံဖြံ႕)ေတြက ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွာ အာဏာစြန္႕မွာမဟုတ္ဘူး..လို႕ေျပာၾကပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံဖြံ႕အစိုးရကေတာ့ မဲရံႈးရင္လဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ၄၀%ေလာက္ ေနရာရဖို႕ ပီအာစနစ္ကို အတင္းအာဓမၼ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အဆိုးဝါးဆံုး ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကေတာ့ အိမ္ျခံေျခ ေစ်းမ်ား အဆမတန္ၾကီးမားေနျခင္းကို ဘယ္လိုမွထိန္းမရႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ဒီေစ်းကြက္မွာ ဝင္ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္တဲ့ ျခံေျမ၊လယ္ေျမမ်ားကို အပိုင္ယူထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖက္စပ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားရဲ့ ဝိသမေလာဘသမားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာမ်ားစြာ အစိုးရက ေျမေတြ ေစ်းနည္းနည္းနဲ႕ ခရိုနီ၊အာဏာပိုင္မဟုတ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရင္း အိမ္ျခံေျမေစ်း တည္ျငိမ္သြားမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းႏႈန္းကို ေရာက္သြားမွ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံ၊ အေသးစား၊အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဝင္လာပါမယ္။ အလုပ္ကိုင္ေပါမ်ားလာျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈက လြတ္ေျမာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတြ႕ဆံုပြဲက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျပီး မတူညီသူ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ၁၃ဦး ေတြ႕ဆံုၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕လည္း သမၼတ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေတြ႕ဆံုသင့္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္အလြန္ဆင္းရဲေနပါတယ္။ အလုပ္ကိုင္အလြန္ရွားပါးေနျပီး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ၾကီးမားေနျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလြန္ကြာျခားေနျခင္း၊ လူငယ္မ်ား ေငြေနာက္လိုက္ေနျခင္း၊ စင္ကာပူနဲ႕ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို အလုပ္လုပ္ဖို႕ ထြက္ခြာလာတဲ့ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနျခင္း။ အိမ္ေဖၚမ်ားကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးရတဲ့အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ အလုပ္ကိုင္အလြန္ရွားပါးေနပါတယ္။ ျမန္မာလူထုကလည္း ကိုယ္ဆင္းရဲမြဲေတတာကိုေတာင္ မသိႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္သား ၄သိန္းနဲ႕ ဘုန္းၾကီးသီလရင္ ၄သိန္း တို႕နဲ႕ ကမၻာေပၚမွာ စစ္သားနဲ႕ဘုန္းၾကီးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနရတာကို ဝမ္းနည္းရမလား၊ ဝမ္းသာရမလား လို႕သာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ ၁၃ဦးမွာ နံပါတ္(၁) သမၼတဦးသိန္းစိန္လား၊ ကာ/ခ်ဳပ္လား၊ အနားယူသြားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးလား… အားလံုးကိုပဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာေတာ့ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕လူထုၾကားကို မၾကာခဏသြားေရာက္ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။ အဲ.. မိေခ်ာင္းစရိုက္နဲ႕လူၾကီး မ်က္ရည္က်ေနလဲ အားမနာပဲ၊ ထုတ္ပယ္၊ ခ်န္ထားရစ္ဖို႕ (ဦးဆန္းဆင့္လို ေနာင္မျဖစ္ေစဖို႕) သမၼတၾကီးကိုေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။  လူၾကီးမင္းမ်ားရဲ့ လက္ထဲမွာ တိုင္းျပည္အနာဂါတ္ရွိေနပါတယ္။

ဇာနီၾကီး  (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

အဖေက်းဇူး

နံနက္ အာရံုလင္းခ်ိန္ ဟိုေကာင္းကင္ထက္မွာ
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ ခံစားရ
ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္ျဖစ္ပါေစ၊ ေတာင္ေအာက္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ

ညဥ့္ခ်မ္း သန္းေကာင္ယံျဖစ္ပါေစ၊  အဖဘုရားရဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ

ျငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ခံစားရ
အဆင္ေျပေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ လံုေလာက္လွ်က္ေန

Cho:  အုိအဖ . . ကိုယ္ေတာ္အား . . အစဥ္ခ်ီးမႊမ္းမည္

နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမႊမ္း၍မကုန္ပါ
ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမားေမတၱာ ဂရုဏာ
အဖဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားလွ


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)တိုးတတ္ေနတဲ႕ အိုင္တီေခတ္
အနာဂတ္ေတြက မွန္ၾကည္ေပၚမွာ
ပုပၸနိမိတ္က နာဂစ္နဲ႔ဂီရီ ညီအကို
ေဟာ….၂၄ ဒီဂရီေစာင္းမယ္တဲ႔
ဖန္ဆင္းတဲ႔ လက္ရာ မဟာပထ၀ီ
ရာသီေဖါက္ၿပန္လိုက္တာမ်ား
အခ်မ္းတတ္တဲ႔ ေႏြ ငွက္ဖ်ားပါ
တိမ္တိုက္ေတြ ယူယူသြားလိုက္တာက
အက္စစ္မိုးေတြနဲ႔ န်ူဴးကလီးယား(nucleus)
အဖန္ဖန္ေၿပာၾကားထားလည္း
(ဒါက…ဘုရားစကားလို႕ေျပာလိုက္တာ ဘိုက္ဘယ္(Bible)ထဲ႔မွာ…)
ေအာ္- ေလေၿပေတြ ပင္႔မေနနဲ႔ေမာင္ေရ
ပဌာေတာ္က မီးခြက္ေတြ ေရြ႕ေန
ေနရာမွန္ အဖအိမ္က
ပေတၱကုေတၱ ေန႕ေလးပါ   ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .