မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Nov 26th

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5746
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

လီဆူဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ဇနီးသည္တို႕ စင္ကာပူ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳပြဲ 10 Mar 2014


10 Mar 2014 ညေနပိုင္းတြင္၊ တရားေဒသနာႏွင့္သက္ေသခံသြားပါသည္။ ယုဒသန္အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္မ်ိဳးသူ Matthew မွ ၾသဝါဒစကားေျပာရန္အခ်ိန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုသာ နံပါတ္(၁)ထားရန္ ဘဝအသက္တာကို သားသမီး၊ေျမး (၁၈)ဦး၊ ျမစ္ တစ္ဦး အဘိုးအဖြားျဖစ္သူ၏ ၾသဝါဒ၊သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္သည္။

Click Here to listen mp3
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/lesu.u.aung.thein2.mp3

9-Mar-2014 တြင္ စင္ကာပူသို႕ ေဆးစစ္ရန္ေရာက္ရွိေနေသာ ဆရာဦးေအာင္သိန္း၊ ဇနီးေဒၚခင္တင္တို႕ Grace Baptist Church ႏွင့္ Little Myanmar Fellowship (City Hall) သို႕လာေရာက္မိတ္သဟာရျပဳပါသည္။ လီဆူဆရာ ဦးေအာင္သိန္းက ကိုကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအစ Praise Worship အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ တရားေဒသနာႏွင့္သက္ေသခံျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဆရာတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံကို ရန္ကုန္ဒလျမိဳ႕အသင္းေတာ္မွ ဆရာေနာေနာက က်န္းမာေရး၊ ဘု၇ားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရာ၊ ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ဦးတို႕ အသင္းေတာ္ေရွ႕တြင္ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခံသြားခဲ့ပါသည္။ အသက္ၾကီးေသာ္လည္း မိမိအျပစ္မ်ားကို လူေရွ႕မေျပာႏွင့္ ဘုရားေရွ႕မွာပင္ မိမိအျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္ေသာ မာန္မာနႏွင့္မိမိကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္သူ၊ ေယာဘကဲ့သို႕သူဟု လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ သူမ်ားေခါင္းေပၚ အတင္းလက္တင္ျပီး၊ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိပါသည္။ စာေရးသူ ျပည္ပအသင္းေတာ္တစ္ခု ေရာက္စဥ္ကာလ ျမန္မာျပည္တြင္အလြန္နာမည္ၾကီးလွေသာ သင္းအုပ္ဆရာၾကီးတစ္ပါးကို ကားျဖင့္ ၾကိဳပို႕ လုပ္ေပးခြင့္ရခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုဆရာၾကီးသည္ ျပည္ပအသင္းေတာ္ေလး တစ္ခုသို႕ လာေရာက္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာအခါ အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ဆရာက တရားေဟာ၊ ဆုေတာင္းခြင့္အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စဥ္ေပၚတြင္ထိုင္ေစျပီး ဝတ္ျပဳျခင္းအဆံုးတြင္ ပရိတ္သတ္အား ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းသာ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ ထိုဆရာၾကီးသည္ စာေရးသူတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ့္ လူေရွ႕၊ သူေရွ႕တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ဦးကို ေကာင္းၾကီးေပးပါဟု ခြင့္မေတာင္းပဲ၊ ဖမ္းခ်ဳပ္သလို ဆြဲကိုင္ ေခါင္းေပၚလက္တင္ ေကာင္းၾကီးမ်ားအတင္းေပး၊ ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ ထိုဆရာၾကီသည္ ရန္ကုန္တြင္ လူသိ၊ နာမည္ၾကီးဆရာၾကီးးျဖစ္ေသာ္လည္း ကံအားေလ််ာ္စြာ ႏိုင္ငံျခားရွိ စာေရးသူတို႕အသင္းေတာ္မွာ ရန္ကုန္သားနည္းပါးလွေသာေၾကာင့္ ထိုဆရာၾကီးကို သိသူနည္းေနသည္။  ထိုဆရာၾကီးကို မသိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕မ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံျခားေရာက္လာသူ ပရိတ္သတ္လူမ်ားစြာတို႕က ၾကည့္ရႈေနၾကသည္။

ဆရာတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ Little Myanmar အသင္းေတာ္ လူငယ္မ်ားေရွ႕တြင္ တစ္ခါမွ မသိဖူးေသာ ဓမၼဆရာဦးေနာေနာ ေကာင္းၾကီးေပးသည္ကို ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ေယာက္စလံုး ေရွ႕ဆံုးထြက္ျပီး၊ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခံျခင္းမွာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အတုယူစရာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အားလံုးသည္ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္မ်ား မကင္းႏိုင္ပါ။ အနည္းဆံုး ဗီဇအျပစ္မ်ားရွိပါသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွာ အသက္ၾကီးေလ ပိုျပီးအျပစ္မ်ားလွပါသည္။ ကမၻာဦးက်မ္း ၃၈ တြင္ အသက္ၾကီးေသာယုဒက ျပည့္တဆာအဝတ္စား ဆင္ယင္ထားေသာ ေသဆံုးသြားသည့္ မိမိသား၏ဇနီး (ေခြ်းမ) တာမကို က်ဳးလြန္ခဲ့သည္။ ေနာင္အခါတြင္ အသက္ၾကီးေသာ ယုဒက "သူ၏အျပစ္ထက္၊ ငါ့အျပစ္ကသာ၍ၾကီးေပသည္"  ဟု  လူေရွ႕၊ ဘုရားေရွ႕တြင္ အျပစ္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသာမက လူမ်ား၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုလည္း ရေပသည္။ အလားတူ က်မ္းစာတြင္ ဒါဝိပ္မင္းၾကီးႏွင့္ဗသေရွဗ တို႕က်ဴးလြန္မႈမ်ား ..စသျဖင့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေနမဟိက်မ္းစာတြင္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ေနဟမိကိုယ္တိုင္ကစျပီး အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပြဲမ်ား လုပ္ျပီး ကၠဳသေရလႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူးေထာင္ရေပသည္။

ျမန္မာျပည္ သာသနာအတြက္လည္း အသက္ၾကီးသူ၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားက လီစူးဦးေအာင္သိန္းကဲ့သို႕ ဆုေတာင္းခံဖို႕လိုပါသည္။ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္လည္း ေနဟမိက်မ္းစာကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျပီး လူၾကီးမ်ား ဝန္ခံ၊ ဆုေတာင္းခံႏိုင္ပါက မည္မွ်ေကာင္းေပမည္နည္း။

ဆရာ လီစူးဦးေအာင္သိန္းတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ဘုရားေရွ႕၊ လူေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္အျပစ္ဝန္ခံ၊ ဆုေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ သူတို႕၏ က်မ္းမာေရးေဆးစစ္မႈ၊ သူတို႕မိသားစုသားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊေငြ၊ဥစၥာ၊အိမ္ေျမယာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ အကင္းမွ်သာရွိပါသည္။ ၾကြယ္ဝေသာ ဝိညာဥ္အသီးမ်ား ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း ..စသည္တို႕ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

Little Myanmar မွညီငယ္၊ ညီမငယ္မ်ားက ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိျခင္းျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမႈ၊ လူေရွ႕ဘုရားေရွ႕မ်က္ႏွာရေစမႈမ်ားကို သက္ေသခံေျပာၾကားၾကပါသည္။ ဆရာေနာေနာမွ ေကာင္းၾကီးေပးျပီး ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို အဆံုးသတ္ပါသည္။
ဆရာခင္ ၊ ဆရာေအာင္ႏိုင္ +65 8282 2798, +65 92318043 မုရန္...။

 

Lion Home, Toa Payoh - biweekly worship on March 2014

 

Little Myanmar Fellowship, Saya Aung Naing, Saya U Aung Thein & wife, grandchild, Saya Khin

 

Little Myanmar Praise & Worship Team - paryer, Lesu U Aung Thein


Reference:

1. Murann Audio:
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/lesu.u.aung.thein2.mp3

2. Saya Sai Aye Gospelinterview 2014 Published on Sep 9, 2014
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/aungthein.lesu.htm

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ပြဲေတာ္ခုႏွစ္ပါး (Rev. မ်ိဳးသူ)

ဘုရားသခင္က “ငါသည္ နဴတ္ထြက္အတိုင္း ျပဳမည္။ ၾကံသည့္အတိုင္း စီရင္မည္” ဟု ေဟရွာယ ၄၆း၁၁ တြင္ ေျပာထားသည္။ ၾကံသည္အတိုင္း စီရင္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုးကြယ္ေသာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္သည္။ သူသည္ ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား တႏွစ္တြင္ ပြဲၾကီး(၇)ပြဲကို က်င္းပခိုင္းခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ ၾကီးမားေသာ အၾကံအစည္ကို အရိပ္အျမြက္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုပြဲမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာအစမွ အဆံုးကို ပံုေဆာင္သည္။ ထိုပြဲၾကီး (၇)ပြဲကို တခုျခင္းစီေလ့လာၾကပါစို႔။

 

၁။ ပသခါပြဲ

ပသခါပြဲ၏ အဓိက အရာသည္ ပသခါသိုး ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔လူမ်ားကို ေနာက္ဆံုး အီဂ်စ္မွ ကယ္ႏူတ္ရန္ သိုးတေကာင္ကို တအိမ္နဴန္း ႏွင့္ မိမိအိမ္ေရွ႕တြင္ သတ္ျပီး အိမ္၏ တံခါးထုပ္နဲ႔ တံခါးတိုင္ ႏွစ္ဘက္တြင္ သုတ္ခိုင္းသည္။ မသုတ္လွ်င္ အိမ္ရွိ သားဦး ေသရမည္။ ေသြးကို ေတြ႔သည့္အခါမွ ေသမင္းတမန္က ေက်ာ္သြားမည္။ သားဦးလည္း အသက္က လြတ္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာ္သြားျခင္းကို (ပသခါ)ဟု ေခၚသည္။ ေယရွဳခရစ္ေတာ္သည္ ထို ပသခါ သိုးျဖစ္ေပသည္။ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္က ေယရွဳကို ျမင္လွ်င္ “ဤေလာက၏ အျပစ္ကို ယူေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကို ၾကည့္ေလာ့” ေယာဟန္ ၁း၂၉ ႏွင့္ ၁း၃၆ မွာ သက္ေသ ခံထားသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ ညစာစားပြဲမွာ သခင္ေယရွဳက သူ႔ကို ပသခါသိုးအေနႏွင့္ သူ႔၏ကိုယ္ကို ပံုေဆာင္သည့္ မုန္႔ကို စားျပီး သူ၏ေသြးကို ပံုေဆာင္သည္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ျပီးမွ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားရဘို႔ ေျပာခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကို သင္၏ ပသခါသိုးအေနျဖင့္ ခံယူရန္ ႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သူ႔ကို သင္၏ ပသခါသိုးအေနႏွင့္ မခံယူခဲ့လွ်င္ ေသမင္းသည္ သင္၏ အသက္ကို နဴတ္ယူလိမ့္မည္။ ထာ၀ရေသျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းကို သင္ေရာက္မည္။ သခင္ေယရွဳကို သင္၏ ပသခါသိုးအေနႏွင့္ လက္ခံမည္ ဆိုလွ်င္ ေသမင္းတမန္က သင့္အား ထိ၍မရေတာ့ေပ။ ေက်ာ္သြားရပါမည္။ သင္သည္ ေသျခင္းမွ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။

 

၂။ အဇုမပြဲ

ထိုပြဲသည္ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့မုန္႔ကို စားရေသာ ပြဲျဖစ္သည္။အိမ္ထဲတြင္ တေဆးလံုး၀ မရွိရပါ။ တေဆးဆိုသည္မွာ အျပစ္ကို ပံုေဆာင္ပါသည္။ သခင္ေယရွဳခရစ္က ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ တေလာကလံုး၏ အျပစ္မ်ားကို အေ၀းသို႔ ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ “အေရွ႕မ်က္ႏွာစြန္းသည္ အေနာက္မ်က္ႏွာစြန္းႏွင့္ ေ၀းသည္အတိုင္း၊ ငါတို႔ အျပစ္မ်ားကို ငါတို႔ႏွင့္ ေ၀းေစေတာ္မူ၏” ဟု ဆာလံ ၁၀၃း၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နဴတ္ကပတ္ေတာ္သည္ “အမွဳျပီးျပီ” ဟု ကားတိုင္းေပၚတြင္ ေယရွဳမိန္႔ေတာ္မူျပီး အသက္ကို စြန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ျပည့္စံုသြားသည္။ ‘၇’ ဂဏန္းသည္ ျပီးျပည့္စံုျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္။ အျပစ္တခုမွ် မက်န္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြး(အေသခံျခင္း) က ေဆးေၾကာေပးလိုက္သည္။ ေယရွဳသည္ ကိုယ္စားအေသခံေပးေသာ ပသခါသိုးျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေသာသူမ်ား၏ အျပစ္အလံုးစံုသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံရမည္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေျဖာင့္မတ္သူ(ေခၚ) အျပစ္ကင္းသူ(ေခၚ) သန္႔ရွင္းသူ ျဖစ္လာရသည္။

 

၃။ အဦးသီးပြဲ

အဇုမပြဲ(ေခၚ) တေဆးမဲ့ ပြဲ ခံယူေနခ်ိန္ (၇) ရက္အတြင္းတြင္ ပထမေန႔ဟု ေခၚေသာ တနဂၤေႏြ ေန႔ရက္ေရာက္ေသာအခါ အဦးရိတ္ေသာ ေကာက္လိွဳင္းတစည္းကို ထာ၀ရဘုရားအား ဆပ္ကပ္ရသည္။ ဤအရာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ပံုေဆာင္ထားသည္။ “ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႔တြင္ အဦးသီးေသာ အသီးျဖစ္ေတာ္မူျပီ။ “ ဟု ၁ေကာ ၁၅း၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္ ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။” ဟုလည္း ၁ေကာ ၁၅း၂၃ တြင္ တဆက္တည္း ကတိေပးထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကမာၻအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးပါေစသတည္း။

 

၄။ ခုႏွစ္သီတင္းပြဲ (ေခၚ) ပင္ေတကုတၱပြဲ

အဦးသီးပြဲမွ ရက္ငါးဆယ္ေျမာက္ေသာအခါ ဤခုႏွစ္သီတင္းပြဲကို က်င္းပရသည္။ ထာ၀ရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ အသစ္ကို ဆက္ရေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။ ဤပူေဇာ္သကၠာ အသစ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီးေနာက္ ရက္ငါးဆယ္အလြန္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ တရာႏွစ္ဆယ္ေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ အေပၚတြင္ ဆင္းသက္ျပီး အသင္းေတာ္ကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္၏ ေမြးေန႔သည္ ထိုေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အသစ္ေသာ ဣသေရလ ျဖစ္သည္။

 

၅။ တံပိုး မွဳတ္ပြဲ

ဤတံပိုးမွဳတ္ပြဲသည္ ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုေသာ ပြဲျဖစ္သည္။ တံပိုးမွဳတ္ျခင္းႏွင့္ တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ဆင္းသက္၍ ေသလြန္ေသာသူတို႔ႏွင့္ အသက္ရွင္ေသာ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔အား မိုးတိမ္ေပၚသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို အရိပ္အျမြက္အားျဖင့္ ျပထားေသာ ပြဲျဖစ္သည္။(၁ သက္ ၄း၁၃-၁၇) အေရွ႕ပြဲေလးပြဲသည္ ျပီးျပည့္စံု သြားျပီျဖစ္သည္။ ဤတံပိုးမွဳတ္ပြဲသည္လည္း ဧကန္အမွန္ ေရာက္လာမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

 

၆။ အျပစ္ေျဖရာေန႔

ဤပြဲကို တရားစီရင္ရာေန႔ ဟူ၍ လည္းေခၚသည္။ လူတိုင္းဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ျဖဴေသာ ပလႅင္ၾကီး ေရွ႕၌ ေသလြန္ေသာ မယံုၾကည္သူ အၾကီးငယ္တို႔ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေန႔သည္ ဧကန္အမွန္ ေရာက္လာမည္ အမွန္ပင္။(ဗ်ာ ၂၀း၁၁-၁၅)

 

၇။ သေကေနပြဲ

ဤပြဲသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာပြဲျဖစ္သည္။ ေျမအသီးအႏွံကို သိမ္းယူျပီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး ရႊင္လန္းလ်က္၊ သစ္ခက္တဲ၌ ေနၾကသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ “ ဘုရားသခင္၏ တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ ရွိ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤတဲသစ္သည္ ေကာင္းကင္သစ္၊ ေျမၾကီးသစ္ႏွင့္ ေယရွဳရွလင္ျမိဳ႕သစ္ ျဖစ္သည္။ ဤတဲသစ္တြင္ ယံုၾကည္သူအေပါင္း ႏွင့္ အတူ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည္။ ဤေန႔သည္လည္း ဧကန္အမွန္ ေရာက္လာမည္ပင္။

ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား။ ၾကံသည္အတိုင္း စီရင္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ယခုမျပည့္စံုေသးေသာ ေနာက္ဆံုး(၃) ပြဲကို တေန႔ျပည့္စံုလာရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ အလြဲမယူၾကပါႏွင့္။ တံပိုးမွဳတ္သံကို တေန႔တြင္ ၾကားရၾကလိမ့္မည္။ သစၥာရွိစြာ အသက္ရွင္လ်က္ အေစခံၾကပါ။ အခ်ိန္ကို တန္ဘုိးရွိရွိ အသံုးျပဳၾကပါရန္ အားေပးရင္းျဖင့္။

အမွဳေတာ္ျမတ္၌

ဆရာမ်ိဳးသူ


မုရန္-၄ တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။

မုရန္(၄) မဂၢဇင္း
Oct-2012 ရန္ကုန္တြင္ထြက္ျပီ
Download - Click Here

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - အလုပ္ခ်ိန္ အတြင္းမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာႀကီးက သက္သက္ သာသာ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားက ေခၽြးထြက္သံယို ျဖစ္ကာ ပင္ပန္းလို႕ ေနပါတယ္။ အလုပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာႀကီးက က်န္းမာေရး အတြက္ ေခၽြးထြက္ သံယို ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားက ေအးေအး ေဆးေဆး သက္သက္သာသာ နားေနပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို သနားတာလဲ။ အတူတူ တလွည့္စီ ပင္ပန္းေနလိုက္ၾကတာ သနားစရာေကာင္းတဲ့သူေတြခ်ည္းပါဘဲ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္သည့္တန္ဖိုးၾကီးအိမ္ယာမ်ား
ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႔တည္းတြင္ တိုက္အိမ္မ်ားစြာ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေဆာက္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ သတင္းစာမွာ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္၊ တိုက္အလံုးေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ကို စည္ပင္မွခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေနေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ေျမကြက္ရွင္မ်ားကို တရားစြဲမည္ ..လို႔ဖတ္ရပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဘူဒိုဇာႏွင့္ျပန္ျဖိဳဖ်က္ျပီး ျဖိဳဖ်က္ခေတာင္းမည္ ..လို႔ ေကာလဟာလမ်ားထြက္ေနတာေၾကာင့္ အိမ္ဖ်က္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ကူးေနမိပါတယ္။ ရယ္စရာပါ။ ၾကည့္ျမင္တိုင္မွာေနတဲ့ ဦးေက်ာ္ရဲ့ ၄ထပ္က ေပ၈၀၀ တိုက္ခန္းေလးကိုလည္း တစ္သက္လံုးေအးေအးေဆးေဆး ေနမယ္စိတ္ကူးေနခ်ိန္၊ အိမ္ေျမလုပ္ငန္းရွင္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက မင္းတိုက္ခန္း အခုဆို သိန္း၅၀၀ေလာက္ ေစ်းေပါက္ေနျပီး..လို႔ ေျပာလာတယ္။ သေဘၤာသားေဟာင္း အသက္၅၀ေက်ာ္ၾကီးက ေဒၚလာနဲ႔ျပန္တြက္ၾကည့္ေတာ့ ေဒၚေလာ၅ေသာင္းၾကီးမ်ားေတာင္တန္ဘိုးရွိေနျပီလုိ႔ သိလိုက္ရတယ္။ ဝယ္တုန္း ၁၉၉၅က ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေလာက္ပဲရွိတာ အခု ၅ဆေတာင္ ေစ်းတက္သြားေတာ့ ေက်နပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပါ့.. အိမ္ပိုင္တဲ့လူေတြက အိမ္ေျမေစ်းတက္ေတာ့ ေက်နပ္ပီတျဖစ္ေနေပမဲ့ အိမ္မပိုင္သူမ်ားေတာ့ ရန္ကုန္မွာကိုယ္ပိုင္အိမ္ရဖို႔ အိပ္မက္ေတြပ်က္သြားရတယ္။ စင္ကာပူမွာအလုပ္လာလုပ္ျပီး ျမန္မာျပည္ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဝယ္မဲ့လူမ်ား အရမ္းစိတ္ပ်က္သြားတဲ့ ေခတ္ပ်က္ၾကီးပါ။

ဒါေပမဲ့ စိတ္ပ်က္စရာမရွိပါ။ ျမန္မာ့ခရိုနီစိတ္ထားရွိတဲ့ လူတန္းစားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျမေစ်းတက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အိမ္ေျမေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ခရိုနီအုပ္စုနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လူၾကီးမင္းနဲ႔ ခရိုနီလူၾကီးမင္းတို႔ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ျပသနာေျပလည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းကို ၾကည့္ပါ။

ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဂ်ာကာတာ၊ ပီနန္၊ ကြာလာလန္ပူ၊ ဟိုခ်ီမင္း စတဲ့အေရွ႔ေတာင္အာရွျမိဳ႔ေတြကိုၾကည့္ပါ။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာဆိုတာ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို ေခၚပါတယ္။ ေဒၚလာ၂ေသာင္းအထက္ ေစ်းႏႈန္းဆိုရင္ လူလတ္တန္းစားမ်ားရဲ့ အိမ္ယာျဖစ္သြားျပီး၊ ေဒၚလာ၃ေသာင္းအထက္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာ၊ ကြန္ဒိုလို႔ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေဘာင္အတြင္းကို ျမန္မာျပည္လည္း ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း တန္ဘိုးနည္းအိမ္ယာတိုက္ခန္းမ်ား Low Cost Housing လုပ္ဖို႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ ၈ထပ္၊ ၁၆ထပ္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၾကည့္ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္မ်ားေပးသြင္းရမဲ့ေငြမ်ားဟာ အလြန္မ်ားပါတယ္။ တရားဝင္ေပးသြင္းရမွာက ၈ထပ္ဆို သိန္း၃၀၀၊ လိုင္စင္ေၾကး သိန္း၃၀ရွိေနပါတယ္။ ဒါက တရားဝင္ေစ်းပါ။ ဥပေဒနဲ႔မညီေဆာက္လုပ္၊ ပံုစံမကိုက္တာမ်ိဳးကို စည္ပင္ဝန္ထမ္းရဲ့ အလြန္ေတာက္ေျပာင္လွတဲ့ ေထာက္လွမ္း၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ေရွာင္ရွားဖို႔က လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီေတာ့ မလည္လို႔ကေတာ့ ကန္ထရိုက္တာ တစ္ခါတဲနဲ႔ပြဲျပီး၊ ေထာင္ထဲေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စည္ပင္အဖြဲ႔ကလည္း စင္ကာပူလို BCA Building Control Acts မေျပာနဲ႔ ထိုင္း၊ လာအိုလိုေတာင္မွ ဥပေဒမရွိဘူး။ ရွိတဲ့ဥပေဒဥပေဒကလည္း ထံုးစံအတိုင္း မလိုက္နာႏိုင္တဲ့ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားေတာ့ အားလံုးဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပမာ ..ဧည့္စာရင္းတိုင္ရမယ္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေၾကာင္းေထာက္ခံစာပါမွ ခရီးသြားရမယ္ ဆိုတဲ့ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ဥပေဒနဲ႔ ဦးက်ိဳးေနတာၾကာလွျပီဆိုေတာ့ ... လက္ရွိေဆာက္လုပ္ေရးဥပေဒဆိုတာကလည္း  ဥပေဒ၆မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ၾကားရတယ္။ က်ဳပ္သိတာေတာ့ ၂မ်ိဳးပဲ၊ လိုတမ်ိဳး၊ မလိုတမ်ိဳး ..  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လႊတ္ေတာ္အထက္ပိုင္း ဥပေဒၾကီးေတြခ်ျပေနတာ တခ်ိန္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းျပီး၊ တကယ္လုပ္မဲ့အေျခအေန ေရာက္လာမွာပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေစာင့္တာေပါ့ေလာ...။

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အိမ္ေဆာက္လိုင္စင္ေစ်းၾကီး၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေစ်းၾကီးမႈေတြကိုပဲ ေရးပါမယ္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွတန္ဖိုးနည္းအိမ္ေစ်းႏႈန္း

ဘာေၾကာင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွျမိဳ႔ၾကီးေတြမွာ တန္ဘိုးနည္းတိုက္ခန္းကို ေဒၚလာတစ္ေသာင္း (သိန္း ၁၀၀) နဲ႔ ေဆာက္ႏိုင္ျပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရဘူးလဲလို႔ လူၾကီးေတြက ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။ ဟ.. ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေစ်းက ၾကီးတာကိုး ....လို႔ သိသြားျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း သံ၊သြတ္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အုတ္ေစ်းေတြ ဘာေၾကာင့္ၾကီးရသလဲ ေလ့လာေတာ့ လူၾကီးေတြက ႏိုင္ငံျခားကေန ျမန္မာျပည္တြင္းအဝင္ေပးကမ္းရတာ (ရက္တိတ္ Red Tape) ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိသြားပါေလေရာဗ်ာ...။ ကြန္တိန္နာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပံုစံျဖစ္ေအာင္ ပစၥည္းေတြသြင္းဖို႔ အခြန္ေတြေလွ်ာ့ေကာက္၊ လပ္ဘ္စားသူေတြ ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္လုပ္ပါတယ္။ ေၾကာက္လို႔ မွန္မွန္လုပ္ၾကပါေတာ့တယ္။ သြင္းကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ၁၂၀၀မွာ မပါတဲ့ပစၥည္းေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒါလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားလို႔ သတ္မွတ္ျပီး လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ခရိုနီၾကီးမ်ားက အၾကီးအက်ယ္သြင္းလာတာမ်ိဳးေတြေတာ့ လြတ္ျပီး၊ ကြန္တိန္နာ နည္းနည္းပဲသြင္းလာသူမ်ားကေတာ့ ေအးဂ်င့္နဲ႔ထုတ္ယူရတယ္။ ပစၥည္းေစ်းက ေဒၚလာတစ္ေသာင္းဆိုရင္ စာရြက္စာတန္းေၾကးေပါင္းလိုက္ရင္ ေဒၚလာ၂ေသာင္းေက်ာ္သြားျပီး။ ဒီေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ တိုက္အိမ္ေစ်းက ၂ဆေစ်းၾကီးသြားပါပေကာလား။

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ သယ္ပို႔ခမွာ ကားခကေတာ့ အေရွ႔ေတာင္အာရွေစ်းႏႈန္းေလာက္ျဖစ္ေပမဲ့၊ ဂိတ္ေၾကးေတြက ေပးလြန္းလွပါပေကာလား။ ေအရွားေဝါက လုပ္ေပးတဲ့လမ္းမၾကီးက ေကာက္လိုက္တာ ကားတစ္စီးကို က်ပ္ေသာင္းနဲ႔ခ်ီေပးရတယ္။

ေနာက္ဆံုး ေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ စည္ပင္ဌာနက တာဝန္ေက်ဝန္ထမ္းက အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးထက္ေတာင္ အစြမ္းထက္ေသးတယ္။ ေဆးမွားသုတ္မိရင္ေတာင္ အေဆာက္ဦးပံုစံမွာပါတာနဲ႔ မတူလို႔ဆိုျပီး ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေဘာင္ထဲဝင္သြားေအာင္ လုပ္ရေတာ့ ပိုကုန္ျပန္တယ္။ အဲ .. အဆင္ေျပတဲ့ ကန္ထရိုက္တာမ်ားရဲ့ တိုက္အိမ္ေတြကေတာ့ အိုေကတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔လည္း ပံုစံဒီဇိုင္းေပး ဆိုေတာ့ ေပးလိုက္ရတယ္။ ဘယ္ကသာ အတိအက်ျဖစ္ရမွာလဲ။ ေျမပိုင္ရွင္နဲ႔ေငြပိုင္ရွင္မ်ားက ဒီလုိလုပ္ပါ ေျပာတာလြယ္တယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္နဲ႔ စည္ပင္ကိုေပးထားတဲ့ ပံုစံက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မတူႏိုင္ဘူး။ အိမ္ပံုစံကလည္း သူမ်ားဆီက ေကာ္ပီကူးယူထားတာကို ဟိုျဖည့္သည္ေျဖ့ လုပ္ရတာေတာင္ တစ္လေလာက္ၾကာတယ္။ ကုိယ့္ဖာသာလုပ္ရင္ ပိုၾကမယ္။ ဒီေတာ့ အာခီတက္ပံုစံက တစ္မ်ိဳး ၊ အထဲက Civil Drawing ဆြဲတဲ့လူကလည္း မီးစဥ္ၾကည့္ကေပေတာ့။ ေဆာက္ရင္းဆြဲ၊ ဆြဲရင္းေဆာက္နဲ႔ ျမန္ျမန္ျပီးေအာင္လုပ္ရပါတယ္။ အေျခအေနမဟန္ရင္ ကန္ထရိုက္တာေတြ ေျပးဖို႔ ျပင္ထားရတယ္။

ျမန္မာျပည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္က ပစၥည္းဝယ္ေဆာက္ရမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္မွာေဆာက္တာထက္ေတာင္ အနည္းဆံုး ၃ဆေလာက္ ေစ်းၾကီးေနပါျပီ။ အေရွ႔ေတာင္အာရွျမိဳေတာ္မ်ားက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာ ေစ်းႏႈန္းကို မီမဲ့အခ်ိန္ကေတာ ေနာက္ ၅ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၀ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္၅ႏွစ္ဆို အေရွ႔ေတာင္အာရွက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ဗီယက္နမ္လို အရင္၁၀ႏွစ္က တစ္ေဒၚလာ ဗီယက္နမ္ေငြ ၂၀၀၀ ေဒါင္ ရွိပါတယ္။ အခု ေတာ့ ကန္တစ္ေဒၚလာကို ၂၀၀၀၀ ေဒါင္ (၁၀ဆ) တက္သြားပါျပီး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ ခရိုနီမ်ားကလည္း ဗီယက္နမ္ပံုစံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္း အခု ကန္တစ္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ က်ပ္ကေန ေနာက္၅ႏွစ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္ ကန္တစ္ေဒၚလာ ၂၀၀၀က်ပ္ အသာေလးျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၅ႏွစ္အတြင္းမွာ အိမ္ေစ်း တစ္အိမ္ က်ပ္သိန္း၅၀၀ေတာ့ ေလွ်ာ့မွာမဟုတ္ေပမဲ့၊ အခုသိန္း၅၀၀=ကန္ေဒၚလာ၅ေသာင္း ကေန ေနာက္၅ႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္း၅၀၀=ကန္ေဒၚလာ၂ေသာင္းခြဲျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ပဲ အေရွ႔ေတာင္အာရွ အိမ္ေျမေစ်းကြက္ႏႈန္းထားကို တေျဖးေျဖးျပန္ေရာက္သြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စာေရးသူရဲ့ မွန္းဆခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ကို ေရာင္းျပီး ငွားေနမယ္ဆိုရင္ ငွားခကိုလည္းတြက္ရပါမယ္။ ကုိယ့္မွာအပိုရလာတဲ့ ေငြကလည္း အျငိမ္မေနပါဘူး။ ဟိုဟာလုပ္၊ ဒီဟာလုပ္နဲ႔ ခဏေလးကုန္သြားရင္ ေနာက္ငါးႏွစ္ေနမွ အိမ္ျပန္ဝယ္လိုသူ ငိုသြားရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သြားမလုပ္နဲ႔ႏြားျပဳတ္သြားမယ္ ဆိုစကားအတိုင္း အိမ္ေျမေစ်းကြက္၊ ကန္ထရိုက္တာလုပ္ငန္းကို စာေရးသူ ေဝးေဝးကေရွာင္ပါတယ္။ ဥာဏ္မမီတဲ့အလုပ္ပါ။

အျမန္ဆံုးတိုက္အိမ္ေစ်းမွန္ရန္ေျဖရွင္းနည္း
ရန္ကုန္ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းဆိုရင္ ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴလ်ဴ သြင္းလာႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီယက္နမ္အစိုးရဆီက အကူညီေတာင္းပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ၆လအတြင္း အျပီးေဆာက္ျပီး၊ ဗီယက္နမ္ အစိုရဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဗီယက္နမ္စစၥတမ္၊ ကြန္ျပဴတာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဗီယက္နမ္က ေစ်းခ်ိဳ၊ အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့ ဗီယက္နမ္ထုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းေစပါ။ ဘာမွာ အခြန္မေကာက္ပါနဲ႔။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂ႏွစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔လုပ္ျပီးရင္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားက တာဝန္လြဲယူႏိုင္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ဘက္ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း Export Check လုပ္မယ္။ ျမန္မာျပည္ဘက္ကလည္း Import Check လုပ္မယ္။ ဝိသမစီးပြားလုပ္ခ်င္တဲ့ လပ္ဘ္ေပး ပစၥည္းသြင္းလာသူမ်ားကို ေထာင္ခ်ပစ္လိုက္မယ္ ..ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေလးတစ္ခု ပြင့္လာမယ္ထင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေဒသအစိုးရမ်ား ဥပမာ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသအစိုးရကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ေပးလိုက္ျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အခြန္မဲ့ တင္သြင္းခြင့္ေပးမယ္။ ဒါဆိုရင္ ကြန္တိန္နာမ်ား မြန္ျပည္နယ္ကတဆင့္ ရန္ကုန္ကို သယ္လာရင္လည္း ရန္ကုန္က ဖ်က္ပစ္ဖို႔မလြယ္တဲ့ Red Tape စနစ္ကို ေက်ာ္လႊားနိုင္မဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ... ရန္ကုန္ကြန္တိန္နာ အစိုးရဆိပ္ကမ္းက Red Tape စနစ္မသံုးပဲ၊ ေအရွားေဝါ အၾကီးဆံုးကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းကို တင္သြင္းရင္ေကာ Red Tape စနစ္မရွိဘူးလား ေမးပါမယ္။ အေျဖကေတာ့ ေအရွားဝါးလို ဧရာမကုမဏီၾကီးမ်ားမွာလည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္ Red Tape ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းစီနီယာၾကီးမ်ားဟာ အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေတာ့ ဟိုဘက္မွာလုပ္တဲ့အတိုင္း ခရိုနီပိုင္ကုမဏီမွာလဲ လုပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Red Tape ဟာ စနစ္ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ လူေၾကာင့္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ပါေစ  ခရိုနီလိုအဆင့္မ်ိဳးအတြက္ေတာ့ လြယ္ကူ၊ ေပးရကမ္းရနည္းတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးတကယ္လုပ္ခ်င္ရင္ ၂၀၁၃မွာေတာ့ ခရိုနီကုမဏီမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းဟာ အျမတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖို႔ေတာ့ ၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရိုနီမ်ားကို ေက်ာ္လြန္မဲ့ အင္အားစုၾကီးတစ္ရပ္ တရုပ္ျပည္ၾကီးလို တရွိန္ထိုးေပၚလာမဲ့ အလားအလာရွိပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေငြေကာင္းႏိုင္ၾကပါေစ။  ဝတ္မႈန္  ၃-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၃

ကြန္ဒိုဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားစြာထဲမွေၾကာ္ျငာတစ္ခု (ၾကည့္ရံုသာျဖစ္သည္။မုရန္မွဝယ္ရန္အားမေပး-Now, wrong time)
မိုးျမင့္စံမိသားစုေဆာက္လုပ္ေရးကုမဏီလိမိတက္ (Download Link)
http://mingalaronline.biz/stories/lowcost.housing.pdf

To Continue Reading about Lowcost Housing and House/land Price in Myanmar
click here
http://murann.com/stories/lowcost.housing.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I LEFT MY VOICE


I Lift My voice
In Song Unto Thy Name
I Lift My Hands
You’re Everyday The Same
Come Fill Me Now
Lord Jesus Let It Be Let Now My Lips
Speak New Song Praise To Thee
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


သူေဌးစိတ္ကူး
 - မင္းေအာင္သက္လြင္

ေငြမက္လို႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

အေျခပ်က္ အေနခက္တဲ့ ေလာက မွာ

ေငြ မရွိတဲ့ ဘဝဆိုတာ ၊ ေန မထိတဲ့ ပန္းလိုပါ

လူ မသိ သူ မသိနဲ႕ ၊ အပူ မိေနခဲ့ သမွ်

မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရ ၊ ေယာကၡမ မၾကည္ျဖဴတဲ့ ဘဝ

အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ေထာင္မွာ အရိုင္းအစိုင္း တစ္ေကာင္ပါ။

သား မယား အျမင္မွာ ၊ ဖြတ္က်ား လို႕ ထင္လာ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ခနဲ႕တာ ၊ နင္းျပားလို႕ မဲ့ရြဲ႕ကာ

အသံုး မက်တဲ့ သူလိုလို၊ ရိုးအ တဲ့ သူလိုလို

ေသာက္သံုး မက်တဲ့ သူလိုလို ၊ ေမ်ာက္ရံွဳးေအာင္ ကတဲ့ သူလိုလို

လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ ထိုးကာ ၊ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ိဳးလာ

ဆန္ကုန္ေျမေလး လူပို လို နဲ႕ ရန္လံုေၾကေအးကာ အၿငိဳအျငင္ ခံရတယ္။

 

ဒီလိုနဲ႔ - - -

မခံႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႕မွာ ၊ အႀကံပိုင္နဲ႕ ေတြ႕ကာ

တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႕ မွတ္ထားတဲ့ သညာေတြကို

အရင္းအႏီွးျပဳကာ ေငြေတြရွာ ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ေရႊ ေတြပါ။

 

ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ ၊

စိတ္ကူးကေလးနဲ႕ ရူးခဲ့ရတဲ့ ေန႕ေတြလဲ၊

ရြာျပန္ရင္ အေႂကြးကင္းေတာ့မွာ

ဒီအေတြးေလးနဲ႕ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြလဲ၊

 

အမ်ား ရွဳပ္မိတဲ့ အခါ တရားတစ္ပုဒ္ ေရာက္လာ စံ ရလဲ ေအာက္ေျခ မလြတ္ပါ။

အမွား လုပ္မိတဲ့အခါ ကုလား တရုတ္ ေဟာက္တာ ခံ ရလဲ စိတ္ မပ်က္ပါ၊

တစ္ခါ မွန္ ရင္ အေတြးေလးထဲမွာ ၊ ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ။    ။

 

မင္းေအာင္သက္လြင္

 (ဝန္ခံခ်က္။     ။ ျပည္ပေရာက္ မိတ္ေဆြ (ေရႊ) မ်ားအားလံုးအတြက္ အမွတ္တရ ေရးဖြဲ႕ပါသည္)

(ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတၱံ႕။ မသဲ ၆း၃၃)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္း
ဘဝအဓိပၸာယ္
အၿမဲရွိမယ့္ အသက္ကိုေပးသူ
ေယရႈတစ္ပါးတည္း
ဆံုးရႈံးမယ့္ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္
အသက္စြန္႔ကာကယ္တင္ခဲ့ဲဲၿပီး

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့ အစအလယ္နဲ႔အဆံုး
ကြၽႏု္ပ္ရ့ဲဘုရင္
ကြၽႏု္ပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္းကင္ဖခင္
အစဥ္ေဖးမ လမ္းခရီး အသက္နဲ႔သမၼာတရား
ကြၽႏု္ပ္ဘဝကိုစံုလင္ေစၿပီး

ခိုင္ခံ့တဲ့ရဲတိုက္ျဖစ္၍
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ခိုလႈံျခင္းအေၾကာင္း
ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ေၾကာက္ရြ႔ံ ျခင္းကင္းေစ
ထာဝရအၿမဲအလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ျခင္းကင္း
ေနမင္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႔ ဘုရင္

ေယ ရႈ . . ေယ ရႈ . .
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္အစြဲလန္းဆံုးသူ . .

ႏွလံုးသားက တမ္းတျခင္းနဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အဆံုးမရွိတဲ့ သခင့္ရဲ့အခ်စ္နဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းခ်င္

ASwelLanSoneThu.ppt