မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 24th

Last update07:12:13 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5584
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘ၀ရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္ တံခါးပိတ္သံေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္)

ကၽြန္ေတာ္ဟာ တကၠစီေမာင္းတဲ႕အလုပ္နဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူတစ္ေယာက္ပါ။ ေန႕လည္ပိုင္းေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ခ်င္တဲ႕ အလုပ္ေလးေတြ၊ ၀ါသနာပါတာေလးေတြ လုပ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ညဆိုင္းကိုသာ ေမာင္းပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္႕ တကၠစီဟာ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ရင္ဖြင္႕ရာ ဌာနလဲ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ကားငွားတဲ႔ ခရီးသည္ဟာ ကားထဲ၀င္လိုက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္႕အေနာက္က ခံုမွာထိုင္လိုက္ျပီးတာနဲ႕ သူတို႕ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က မသိရပါဘဲ သူတို႕ရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္း ဇာတ္စံု ခင္းၾကေတာ႕တာပါဘဲ။ ဘာဘဲေျပာေျပာ မေမွ်ာ္လင္႕ဘဲ ၾကားခဲ႔ရတဲ႕ သူတို႕ေျပာျပတဲ႕ ဇာတ္ေၾကာင္းေတြထဲမွာ အခ်ိဳ႕ေတြက အံ႕အားသင္႕စရာေတြ ျဖစ္ခဲ႔ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ႕ ဂုဏ္ယူစရာ စိတ္အားတက္စရာေတြ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားက်ေတာ႕ ေပ်ာ္ရ႔ႊင္ရယ္ေမာစရာ၊ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ား က်ေတာ႔လည္း ၀မ္းနည္း စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္.. လူတိုင္းမွာ မတူညီတဲ႕ ဘ၀ကိုယ္စီ ရွိတတ္ၾကျပီး အဲဒီဘ၀ေတြကေန မတူညီတဲ႕ သင္ခန္းစာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ရခဲ႔ပါတယ္။

 
မွတ္မွတ္ရရေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ တကၠစီေမာင္းခဲ႔တဲ႕ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အဖြားအိုတစ္ေယာက္ကို ေမာင္းပို႔ခဲ႔ရတဲ႕ ခရီးေလာက္ ဘယ္အျဖစ္အပ်က္ကမွ ကၽြန္ေတာ္႕ရဲ႔စိတ္ႏွလံုးကို ထိထိခိုက္ခိုက္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္ရေစႏိုင္ခဲ႕တာ မရွိေတာ႕ပါဘူး။ အဲဒီညက တစ္ခုေသာ ၾသဂုတ္လရဲ႕ ညတစ္ညပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တကၠစီ ရံုးခ်ဳပ္ကေန ဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္တစ္ခုရဲ႕ လိပ္စာေျပာျပီး အဲဒီက လူတစ္ေယာက္ကို သြားၾကိဳဖို႕ အမိန္႔တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံရရွိလိုက္ပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကေတာ႕ ခုလို ညသန္းေခါင္ေတာင္ ေက်ာ္ေနျပီဆိုေတာ႕ ပါတီပြဲတစ္ခုခုကေန အိမ္ျပန္မဲ႔သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ လင္မယားရန္ျဖစ္လို႕ စိတ္တုိတုိနဲ႕ အိမ္ကဆင္းမဲ႕သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ႕ မနက္အလုပ္ေစာေစာဆင္းမဲ႔သူ တစ္ေယာက္ေယာက္က ျမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ႔ စက္ရံုတစ္ခုခုကို သြားလိမ္႕မယ္လို႕ ထင္ေနခဲ႔တာပါဘဲ။
 
လိပ္စာအတိုင္း ေမာင္းသြားေတာ႕ အဲဒီကို ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားတဲ႔အခ်ိန္ဟာ မနက္ ၂နာရီခြဲ ရွိေနပါျပီ။ ေျမညီထပ္ ျပတင္းေပါက္က မီးေရာင္ျပျပေလး တစ္ခုကလြဲလို႕ အေဆာက္အဦးတစ္ခုလံုးဟာ ေမွာင္မဲ တိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္.. ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း အိမ္ေတြဟာ နီးနီးနားနားမွာ မရွိၾကဘဲ ဟိုးခပ္ေ၀းေ၀းမွာသာ ရွိေနၾကတာမို႕ ေတာ္ေတာ္ကို ေျခာက္ျခားစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အထီးက်န္ အေဖာ္မဲ႔ေနတဲ႔ အိမ္တစ္လံုးနဲ႔ တူပါတယ္.. ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးသာဆို တစ္ျခား တကၠစီေမာင္းသူေတြဟာ ကားဟြန္း တစ္ၾကိမ္ႏွစ္ၾကိမ္ တီးျပီး ခနေလာက္ ေစာင္႕ၾကည္႕ျပီးတာနဲ႕ လူသံမၾကားရရင္ ခ်က္ျခင္း ေမာင္းထြက္သြားၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အိမ္သံုးကားေတြ ဘာေတြ မရွိတဲ႕ သူေတြ အတြက္ေတာ႕ ခုလို ညဥ္႕နက္သန္းေခါင္မွာ တကၠစီသာမရရင္ သူတို႕အတြက္ အေတာ္ကို အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကပါလိမ္႕မယ္ဆိုတဲ႕ အေတြးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ မသကၤာစရာ အေနအထားမ်ိဳးကလြဲလို႕ သာမန္အတိုင္းဆို အိမ္တံခါးေပါက္ထိေအာင္ အေရာက္သြားျပီး စံုစမ္းေလ႕ရိွပါတယ္.. တကယ္လို႕မ်ား တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔မွ သြားႏိုင္လာႏိုင္တဲ႕ ခရီးသည္မ်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ႔ရင္ လိုအပ္တဲ႔အကူအညီ ေပးႏိုင္ေအာင္ ဆိုတဲ႔စိတ္မ်ိဳး အျမဲတမ္း ထားခဲ႕ပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင္႕ အခုလည္း အဲဒီအိမ္ရဲ႔ တံခါး၀ကို သြားေရာက္ျပီး တံခါးကို ေခါက္လိုက္တဲ႕အခါ “ခနေလာက္ ေစာင္႔ေပးပါ” ဆိုတဲ႕ အသံတစ္သံ ထြက္လာပါတယ္.. အသံကို နားေထာင္ျခင္းအားျဖင္႕ အသံပိုင္ရွင္ဟာ အင္အားခ်ည္႕နဲ႕ျပီး အေတာ္ေလးကို အသက္ၾကီးျပီလို႕ ခန္႕မွန္းရပါတယ္.. ျပီးေတာ႕ တစ္စံုတစ္ခုကို ၾကမ္းျပင္ေပၚ ဒရြတ္တိုက္ဆြဲေနတဲ႕ အသံကိုလည္း ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ အေတာ္ေလးၾကာတဲ႕ အခ်ိန္မွာေတာ႕ တံခါးဖြင္႕သံ ၾကားလိုက္ရျပီး အသက္ ၈၀ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္တဲ႕ အဖြားအိုတစ္ဦး တံခါးေပါက္ကေန ေပၚလာပါတယ္.. အဖြားအိုရဲ႕ ပံုစံက အေတာ္ေလးကို ေသးေကြးျပီးေတာ႔ ပိန္လွီေဖ်ာ႕ေတာ႕ကာ နာမက်န္းျဖစ္ေနတာ ၾကာေနခဲ႕ပံု ရပါတယ္.. သူ၀တ္ထားတာက ပြင္႕ရိုက္၀တ္စံုျဖစ္ျပီး ေခါင္းေပၚမွာေတာ႕ ဦးထုပ္ေလးတစ္လံုးကို ေဆာင္းထားပါတယ္.. အဖြားအိုရဲ႕ အျပင္အဆင္ပံုစံဟာ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ရုပ္ရွွင္ေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ရတတ္တဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္.. သူ႕ေဘးမွာေတာ႕ ႏိုင္လြန္ ခရီးေဆာင္အိတ္ေလး တစ္လံုးပါ။ အိမ္ကိုၾကည္႕ရတာ လူမေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနျပီျဖစ္တဲ႕ ပံုစံေပါက္ေနျပီး ရွိသမွ် ပရိေဘာဂေတြကိုလည္း အ၀တ္စေတြနဲ႕ ဖံုးအုပ္ထားပါတယ္.. နံရံေပၚမွာေတာ႔ နာရီတစ္လံုးတစ္ေလမွ ခ်ိတ္ထားတာ မေတြ႔ရသလို ဘီဒိုေတြထဲမွာလည္း အသံုးအဆာင္ပစၥည္းေတြ ရွိမေနပါဘူး။ အိမ္ရဲ႕ေထာင္႕ တစ္ေနရာမွာေတာ႕ ကဒ္ထူေသတၱာေလး တစ္ခုနဲ႕ ဓာတ္ပံုတစ္ခ်ိုဳ႕ ရွိေနခဲ႔ပါတယ္။
 
“အဖြားရဲ႕ အိတ္ကို သယ္ေပးပါလားကြယ္” သူမက ကၽြန္ေတာ္႕ကို ခ်ိဳသာေအးေဆးတဲ႕ အသံေလးနဲ႕ လွမ္းေျပာလိုက္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ႕ သူ႕အိတ္ေသးေလးကို ကားဆီကို အရင္ သြားထားလိုက္ျပီး တစ္ခါ အဖြားအိုကို တြဲေခၚဖို႕ အိမ္တံခါးေပါက္ကို ျပန္လာခဲ႕ပါတယ္.. အဖြားအိုဟာ ကၽြန္ေတာ႕ လက္ကိုတြဲလိုက္ျပီး ေျဖးေျဖးသာသာ လမ္းစေလွ်ာက္ပါတယ္.. တုန္ခ်ိေႏွးေကြးေနတဲ႔ ေျခလွမ္းေတြေၾကာင္႕ သတိထားျပီး တြဲေခၚခဲ႕ရပါတယ္.. ကားဆီေရာက္လို႕ ၀င္ထိုင္ျပီးခ်ိန္မွာ အဖြားအိုက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုပါတယ္..
 
“ရပါတယ္ အဖြား ကိစၥမရွိပါဘူး.. ကၽြန္ေတာ္က ခရီးသည္ေတြကို ဒီလိုဘဲ ကူညီေနက်ပါ. အဖြားကိုလဲ မိခင္တစ္ေယာက္ကို သေဘာထားျပီး ကူညီတာပါ” လို႕ ကၽြန္ေတာ္က ျပံဳးျပီး ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။
 
“မင္းဟာ အေတာ္သိတတ္တဲ႕ ကေလးဘဲ”… လို႕ အဖြားအိုက ေျပာလိုက္ျပီး လိပ္စာကဒ္ျပားေလးတစ္ခုကို ထုတ္ေပးပါတယ္… ျပီးေတာ႕ “ဒီလိပ္စာကို သြားမွာပါ.. ဒါေပမဲ႕ အဖြားကို ျမိဳ႕ထဲလမ္းအတိုင္း ေမာင္းပို႕ေပးပါလားကြယ္” လို႕ ေျပာပါတယ္။
 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ခ်က္ျခင္းဘဲ “အဖြား ျမိဳ႕ထဲကေနေမာင္းရင္ ဒီလိပ္စာအတိုင္းဆို တေကြ႔တပတ္ၾကီး ျဖစ္သြားလိမ္႕မယ္.. အခ်ိန္လဲပိုၾကာလိမ္႕မယ္..” လို႕ ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္.။
 
“အို… ရပါတယ္.. အဖြားက အလ်င္မလိုပါဘူး.. ေျဖးေျဖးသြားၾကတာေပါ႕.. အဖြားမွာ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးဆိုလို႕လဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ႕ဘူး… ျပီးေတာ႕ လူ႕ေလာကမွာ ၾကာၾကာေနဖို႕ အခ်ိန္လဲ အဖြားမွာ မရွိေတာ႕ပါဘူးကြယ္.. အဖြားကို ၾကည္႕ေပးေနက် ဆရာ၀န္ကလည္း လူမမာေစာင္႕ေရွာက္ေရး ေဂဟာနဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးျပီး အဲဒီမွာ သြားေနဖို႕ စီစဥ္ေပးလို႕ အခု အဲဒီကို သြားရမွာပါ..”
 
အဖြားရဲ႕ တုန္တုန္ရီရီ စကားသံအဆံုးမွာ ေနာက္ၾကည္႕မွန္ကေန ကၽြန္ေတာ္ သူ႕မ်က္ႏွာကိုၾကည္႕လိုက္ေတာ႕ အဖြားရဲ႕ မ်က္၀န္းေတြဟာ ညအေမွာင္ထဲမွာ တဖ်တ္ဖ်တ္ ေတာက္ပေနခဲ႕တယ္.. ဘုရားေရ… မ်က္ရည္ေတြမ်ားလား။ ကၽြန္ေတာ္႔လက္က ခရီးအကြာအေ၀းကို ေဖာ္ျပတဲ႕ မီတာဆီ အလုိလို ေရာက္သြားျပီး မီတာခလုပ္ကို တိတ္ဆိတ္စြာ ပိတ္လိုက္မိပါတယ္.. ျပီးေတာ႕ “အဖြား သြားခ်င္တဲ႕ ေနရာေတြကိုေျပာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္းပို႕ေပးပါမယ္ ” လို႕ ေျပာလိုက္မိပါေတာ႕တယ္။
 
ေနာက္ ၂နာရီေလာက္မွာေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ ျမိဳ႕ထဲတစ္ေလွ်ာက္ေမာင္းႏွင္ေနပါျပီ.. အဖြားအိုဟာ အေဆာက္အဦး တစ္ခုကို ညႊန္ျပျပီးေတာ႕ သူငယ္စဥ္ခါက အလုပ္လုပ္ခဲ႕တဲ႕ ရံုးလို႕ ေျပာျပပါတယ္.. အျခား လမ္းတစ္ခုကို ျဖတ္သြားခ်ိန္မွာလည္း အိမ္တစ္အိမ္ကိုျပျပီး သူနဲ႕ သူ႕ခင္ပြန္းတို႕ ညားကာစ အခ်ိန္ေတြတုန္းက ေနခဲ႕တဲ႕ အိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပီး အိမ္ေရွ႕နားမွာ ကားကိုရပ္ခိုင္းကာ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာေအာင္ ေငးၾကည္႕ေနခဲ႕ပါတယ္.. တစ္ခါ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြ ေရာင္းတဲ႕ ဆိုင္ေရွ႕မွာ ကားရပ္ခိုင္းျပီးေတာ႕ ထိုေနရာဟာ တစ္ခ်ိန္က အလြန္နံမည္ၾကီး ထင္ရွားတဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ႕ေၾကာင္းနဲ႕ ထိုစားေသာက္ဆိုင္ဟာ သူမတို႕ လင္မယား အျမဲတမ္း စားေသာက္တတ္တဲ႕ ဆိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပျပန္ပါတယ္.. တခါတေလမွာေတာ႕ အေဆာက္အဦး အခ်ိဳ႕ေရွ႕ ျဖတ္တဲ႕အခါ ကားကို ေျဖးေျဖးေမာင္းခိုင္းတတ္ျပီး စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာဘဲနဲ႕ အၾကာၾကီး ေငးေမာေနတတ္ပါတယ္။ အဖြားအိုရဲ႕ပံုစံက အရာရာကို ေနာက္ဆံုး နႈတ္ဆက္တဲ႕ ေဆြးေဆြးျမည္႕ျမည္႕ အၾကည္႕မ်ိဳးနဲ႕ တူေနတာမို႔ ၾကည္႕ရတာ ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းလြန္းေနပါတယ္။ အဖြားအိုရင္ထဲမွာ ဘယ္လိုမ်ား ခံစားေနရမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေတြးၾကည္႕မိျပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ၀မ္းနည္းလာမိပါတယ္။
 
အေရွ႕ဘက္ဆီက အရုဏ္ဦး အလင္းေရာင္ေလး ေပၚထြက္လာတဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ႕ “အဖြား ပင္ပန္းသြားျပီကြယ္.. ေျပာထားတဲ႕ လိပ္စာအတိုင္းသာ ကားကို ဆက္ေမာင္းပါေတာ႕ ” လို႕ေျပာလိုက္ျပီး မ်က္လံုးကိုမွိတ္လိုက္ကာ ကားေနာက္မွီကို မီွခ်လိုက္ပါေတာ႕တယ္.. ကၽြန္ေတာ္လဲ တိတ္ဆိတ္စြာဘဲ ကားကို ဆက္ေမာင္းခဲ႕လိုက္ပါတယ္.. အဖြားအို ေပးထားတဲ႕ လိပ္စာအတိုင္း ေရာက္တဲ႕အခ်ိန္မွာ ရွည္ေမွ်ာေမွ်ာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္.. တကယ္ဘဲ လူမမာေတြအတြက္ ျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္တဲ႕ ေဂဟာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္.. ကားကို အေဆာက္အဦးရဲ႕ ေပၚတီကို အေရာက္ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္းသြားလိုက္တဲ႕အခ်ိန္မွာ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပံုရတဲ႕ လူ၂ေယာက္ဟာ ေျပးထြက္လာကာ ကားဆီကို ေရာက္လာျပီး အဖြားအိုကို ဂရုတစိုက္ အေလးအနက္ထားကာ ကူညီေဖးမေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္.. ၾကည္႕ရတာ အဖြားအို ေရာက္အလာကို အဆင္သင္႕ ေစာင္႕ဆိုင္းေနပံုရပါတယ္.. ကားေနာက္ခန္းထဲ ထည္႕ထားတဲ႕ အဖြားအိုရဲ႕ အိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္ သြားယူလာျပီးတဲ႔အခ်ိန္မွာ အဖြားအိုဟာ ၀ီွးခ်ဲ ေပၚေရာက္ေနပါျပီ။
 
“ကားခ ဘယ္ေလာက္ က်သလဲကြယ္ ” လို႕ အဖြားအိုက သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ေသးေသးေလးကို ဖြင္႕လိုက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္႕ကို လွမ္းေမးလိုက္ပါတယ္..
 
“မေပးရပါဘူးခင္ဗ်ာ” ကၽြန္ေတာ္က ျပံဳးျပီး ျပန္ေျဖလိုက္ေတာ႕
 
“အို မဟုတ္တာ မင္းမွာလဲ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးက ရွိဦးမယ္ေလ… ပိုက္ဆံ ယူပါကြယ္..” အဖြားက စိတ္မေကာင္းတဲ႕ ေလသံေလးနဲ႕ ျပန္ေျပာပါတယ္။
 
“တစ္ျခား ခရီးသည္ေတြ ရွိပါေသးတယ္အဖြား.. ဒီကအျပန္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ခရီးသည္ ရဦးမွာပါ.. ကၽြန္ေတာ႕ အတြက္ စိတ္မပူပါနဲ႕.. ” လို႕ ျပန္ေျပာလိုက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္႕ စိတ္ထဲ ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ ၀ီွးခ်ဲေပၚက အဖြားအိုကို ခါးညႊတ္ျပီး ေပြ႕ဖက္လိုက္မိပါတယ္.. အဖြားကလည္း ကၽြန္ေတာ႕ကို သူ႕လက္ကေလးေတြနဲ႕ ျပန္လည္ေပြ႔ဖက္ပါတယ္။
 
“မင္းဟာ အဖြားအိုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေလးေတြကို စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ေက်နပ္မႈ ရသြားေအာင္ ကူညီ္ေပးခဲ႕သူပါကြယ္.. အဲဒီအတြက္ ေက်းဇူး အထူးပါ ကေလးရယ္… ”
 
အဖြားရဲ႕ စကားက ကၽြန္ေတာ္႕ ႏွလံုးသားကို ဆုတ္ညစ္လိုက္သလို ခံစားလိုက္မိပါတယ္.. ဒါဟာ သူ႕အတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြတဲ႕လား… ကၽြန္ေတာ္ ဘာစကားမွ ထပ္မေျပာျဖစ္ေတာ႕ဘဲ အဖြားရဲ႕ လက္ကို ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဖ်စ္ညစ္လိုက္ျပီး ကားဆီကို ေလွ်ာက္သြားကာ ကားကို ေမာင္းထြက္ခဲ႕လိုက္ပါေတာ႕တယ္.. ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္းထြက္လာျပီးတဲ႕ေနာက္မွာ တံခါးပိတ္သံတစ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္႕နားထဲမွာ သဲသဲကြဲကဲြ ၾကားလိုက္ရပါတယ္.. ဒီအသံဟာ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားတဲ႔ တံခါးပိတ္သံတစ္ခုလို႕ ကၽြန္ေတာ္႕စိတ္ထဲ ခံစားလိုက္မိပါတယ္။
 
အဲဒီက အျပန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ခရီးသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထပ္မတင္ျဖစ္ေတာ႕ဘဲ ကားကို ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ႔စြာ ေမာင္းလာခဲ႕မိပါတယ္.. ဦးေႏွာက္တစ္ခုလံုးလဲ ဗလာျဖစ္ေနခဲ႕ျပီး အဲဒီေန႕တစ္ေန႕လံုး စကားေတာင္ မေျပာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္႕ ရင္ထဲမွာ အဖြားအိုအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္ ခံစားေနခဲ႕မိပါတယ္.. တကယ္လို႕မ်ား အဖြားအိုဟာ သူရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေလးမွာ စိတ္မရွည္ ၊ ေဒါသၾကီးတဲ႕ တကၠစီသမား တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕မ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ႕မိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္သာ သူေျပာတဲ႕ ျမိဳ႕ထဲလမ္းအတိုင္း ေမာင္းေပးဖို႕ ျငင္းဆန္ခဲ႔မိရင္၊ သို႕မဟုတ္ တစ္ေခါက္ေလာက္ ကားဟြန္းတီးျပီး လူထြက္လာတာ မေတြ႔လို႕ ကားေမာင္းထြက္သြားခဲ႕မိရင္ ဆိုတဲ႕အေတြးေတြနဲ႕ ဖိစီးေနခဲ႕မိပါတယ္.. ဒီလိုသာျဖစ္ခဲ႔ရင္ေတာ႕ ဒီအဖြားအိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြဟာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိသြားခဲ႕မယ္ မထင္ဘူး… ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕လုပ္လိုက္မိတဲ႕ ေကာင္းမႈေလးတစ္ခု အတြက္ေတာ႕ ဘယ္ေတာ႕မွ ေမ႕လို႕ မရေအာင္ သတိရေနဦးေတာ႕မွာပါ။
 
အသက္ၾကီးလာတဲ႕ အိုမင္းမစြမ္းနဲ႕ အထီးက်န္ဘ၀ အခ်ိန္ေတြမွာ အျခားသူေတြရဲ႕ ဂရုစိုက္ေႏြးေထြးမႈ၊ ၾကင္နာေစာင္႕ေရွာက္မႈ၊ နားလည္သိတတ္မႈ၊ ေဖးမကူညီမႈ တို႕ဟာ လိုအပ္လွပါတယ္ေလ… တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ႔ ခုလို ဘ၀တံခါးၾကီး ပိတ္သြားတဲ႕အသံကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြလည္း ၾကံဳရေပလိမ္႕ဦးမယ္ မဟုတ္ပါလား။

 

Kent Nerburn ရဲ႕ The Cab Ride I’ll Never Forget ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။


ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္)


ေဇာ္ေလး၊ ေမာင္ေမာင္လြင္၊ ေျပသိန္း တို႔၏ အီးေမးမွရရွိပါသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခ်ီေဆာင္ၿခင္း/Rapture


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)

၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၃ ကိုဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္ ၇မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္. ဒီက်မ္းကို စာေရးသူအရင္ကဖတ္တံုးကဆို ဆိုလိုရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ဖတ္ေနေပမဲ့ဘာေတြေၿပာေနမွန္းကိုမသိဘူး ပြဲေန႔ေတြကိုဟိုဟာလုပ္ဒီဟာလုပ္ နဲ႔ဘဲ႐ွုပ္ေနတာဘဲ ေနာက္ၿပီးဒီပြဲေန႔ေတြဟာကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး ဓမၼေဟာင္းမွာဂ်ဳးေတြကိုလုပ္ခိုင္းခဲ့တာလို႔ ဘဲထင္ခဲ့တယ္. ဒီပြဲေန႔ေတြကိုဘုရားသခင္ကအလကား သက္သက္လုပ္ခိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး အားလံုးဟာအဓိပၸါယ္႐ွိတယ္ဆိုတာကို သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ လမ္းၿပမွုေၾကာင့္နားလည္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္ဒီကိုလာၾကတဲ့ယံုၾကည္သူအားလံုးကိုလဲသိေစၿခင္တာနဲ႔ ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေကာေလာသဲ ၂: ၁၆- ၁၇  မွာ “ ပြဲေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔တို႔” ဆိုတာ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာတို႔၏အရိပ္ လို႔ေၿပာထားတယ္. ဒီပြဲေန႔ေတြအားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ွု ကိုရည္ညြန္းေနတာဘဲ ဒီပြဲေန႔ေတြအကုန္လံုးကိုလဲ ခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ဘဲၿပည့္စံုေစမွာဘဲ. ဒါေၾကာင့္ေနာင္အနာဂတ္န ဲ႔ပက္သက္ တဲ့ဒီပြဲေန႔ေတြကို အေၿခခံေလာက္သိဖို႔လိုတယ္. သခင္ခရစ္ေတာ္ၿပန္လာမဲ႔ေန႔ကိုဘယ္သူမွမသိပါဘူး ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၿပန္လာခ်ိန္နီးရင္ၿဖစ္မဲ့ signs ေတြအမ်ားၾကီးကို က်မ္းစာတအုပ္လံုးကေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေရးၿပီး အသင့္ၿပင္ၿပီးေစာင့္ေနဖို႔အလို႐ွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္၇မ်ိဳးကေတာ့  1)ပသခါ Passover 2)အဇုမ တေဆးမဲ့မုန္႔ unleavened bread  3)အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္း First Fruits  4)ပင္ေတကုေတၱပြဲ Pentecost   5)တန္ပိုးမႈတ္ပြဲ Trumpets   6)အျပစ္ေျဖရာေန Atonement   7) သေကေနပြဲ tabernacles  ဆိုၿပီးခြဲလို႔ရတယ္.။

နံပါတ္ 1, 2, 3, 4 ကေတာ့ခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ ၿပည္စံုၿပီးသြားၿပီလို႔တြက္လို႔ရ က်န္၃ပြဲကေတာ့ ၿဖစ္ၿပီး, ၿဖစ္ေနဆဲ,ၿဖစ္လာေတာ့မယ္ လို႔ေၿပာလို႔ရတယ္္. ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြဟာ ၁နွစ္မွာသံုးခါ ပသခါ,ပင္ေတကု,သေကေနပြဲ ေတြမွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုမလာမေနလာရတယ္.

1)    ပသခါပဲြဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ေမာေရွ ဣသေရလလူမ်ိဳး (Jew) ေတြကို အဲဂုတၱဳျပည္ (Egypt) ကမထြက္ခင္မွာ အဲဒီလရက္ 10ရက္ေန႔မွာ အျပစ္မပါ၊ အခါမလည္သိုးကိုေ႐ြးၿပီး 14ရက္ေန႔ညေနေစာင္းေနမဝင္ခင္မွာ ဣသေရလအမ်ဳိးအစည္းအေဝး ပရိသတ္အေပါင္း အေ႐ွ႔မွာသတ္ရတယ္. ဓမၼသစ္ၾကေတာ့ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၁:၂၉ မွာေယာဟန္က သခင္ေယရုွ ကို ၿမင္ေတာ့ "ဤေလာက၏အျပစ္ကို ေဆာင္သြားေသာဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ့" လို႔ေၿပာခဲ့တယ္. အခုေခတ္ေခၚတဲ့ Palm Sunday ဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းက 10ရက္ေန႔ဘဲ ဒါေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲကို ၿမည္းကေလးစီးၿပီးဝင္လာေတာ့ လူေတြကဝိုင္းၿပီး Hosanna ဆိုၿပီးေၾကြးေၾကာ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကိုသတ္ဖို႔ရာထားတဲ့သိုးေတြေခၚလာ တဲ့အခ်ိန္ဘဲ ေနာက္ေတာ့သိုးေတြကို 14ရက္ေန႔အထိအျပစ္အနာအစာ႐ွိမ႐ွိ ႐ွာသလိုဘဲ ခရစ္ဝင္က်မ္း 4က်မ္္းစလံုးမွာဖတ္ၾကည့္ရင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ေတြကခရစ္ေတာ္ကိုသတ္ဖို႔ အၿပစ္႐ွာၾကံၾကတာဘဲ ဒါေပမဲ့ပိလတ္မင္းကိုတိုင္က အၿပစ္မ႐ွိလို႔ေၿပာေပမဲ့လဲ 14ရက္ေန႔ညေနေစာင္းမွာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကပလႅင္ေပၚမွာသိုး႐ဲ႔အေသြးသြန္းခဲ့သလိုဘဲ ကားတိုင္ေပၚမွာကိုယ္ေတာ္အသက္ေပးၿပီးအေသြးသြန္းခဲ့တယ္။

2)    အဇုမတေဆးမဲ့မုန္႔ နဲ႔ ပသခါ  ကေတာ့ တစ္ရက္ထဲလို႔ထင္ရတယ္ ဘာေၾကာင့္ဆိုဘုရားသခင္ရဲ႔ နာရီက ေနဝင္တာနဲ႔ေနာက္တစ္ရက္လို႔တြက္တယ္ ကမာၻဦးက်မ္း ၁:၅ “  ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ပဌမေန႔” လို႔႔ေခၚတယ္. ဒါေၾကာင့္၁၄ရက္ေန႔ည ေနဝင္တာနဲ႔ ၁၅ရက္ေန႔စတယ္. 7ရက္ တေဆးမပါတဲ့မုန့္ကိုစားရတယ္ ပထမေန႔ နဲ႔ ေနာက္ဆံုး7ရက္ ေၿမာက္ေန႔ကဥပုသ္ေန႔ၿဖစ္တယ္. က်မ္းစာက “တေဆး” ဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္လဲရွိတယ္မေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္လဲရွိတယ္ ဒီေနရာမွာေတာ့ မေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္ “အၿပစ္” ကိုတင္စားေၿပာတာၿဖစ္တယ္. ခရစ္ေတာ္ဟာ “အၿပစ္မပါတဲ့မုန့္” လို႔ဆိုလိုတယ္ ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္၅:၆-၇ ကိုဖတ္ရင္နားလည္ နိုင္တယ္။

3)    အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္း ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေသေသာသူအားလံုးထဲမွွာ “ပထမဆံုး ေသျခင္းမွ႐ွင္ၿပန္ထေျမာက္ေသာသူၿဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔လုပ္တဲ့ပြဲေန႔ၿဖစ္တယ္ အခုေခတ္အေခၚ Easter. ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၁၅ း၂၀-၂၃မွာပါတယ္.။

4)    အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္းက ေန ေနာက္7ပတ္/49ရက္ေန႔ုၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ကို ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔လို႔ေခၚတယ္. ဓမၼေဟာင္းမွာ ဣသေရလလလူမ်ိဳးေတြ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္ၿပီး ရက္50ေၿမာက္ေန႔မွာ ထာဝရဘုရားသည္ မီး ျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မတူတယ္လို႔ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၁၉ မွာေၿပာတယ္. ပင္ေတကုေတၱအဓိပၸါယ္က ဂရိ(Greek)လို ရက္50ကိုေခၚတာ. ဓမၼသစ္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၁မွာ ခရစ္ေတာ္ကသန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကိုေစာင့္ဖို႔မွာခဲ့တယ္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၂ မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား တမန္ေတာ္ေတြအပၚမီးလွ်ာကဲ့သို႔ဆင္းသက္တယ္. ဓမၼေဟာင္းကာလက ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေရာက္ရင္ ဒုတိယအၾကိမ္ရိတ္ေသာ အဦးသီးေသာအသီး(wheat/ဂ်ဳံ)နဲ႔ တေဆးျဖင့္ေဖာင္းၾကြေနတဲဲ့မုန္႔ႏွစ္လံုး ကိိုထာဝရဘုရားအဘို႔ ခ်ီလႊဲရတယ္ အဓိပၸါယ္ကေနာင္တခ်ိန္ ၾကရင္ ခရစ္ေေတာ္ရဲ႔အေသြးေၾကာင့္္သာ ေၿဖာင့္မတ္သူလိို႔သတ္မွတ္ခံရတဲဲ့ ဒုစ႐ိုက္အၿပစ္နဲ႔လံုးလံုး မကင္းနိုင္ေသးတဲ့ ယံုၾကည္သူ ဣသေရလလူမ်ိဳးနဲ႔တပါးအမ်ိဳဳးသားမ်ား ကိုဘုရားသခင္ကလက္ခံ တယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဘဲ.။

5)    အခုေခတ္က်မ္းစာေလ့လာသူမ်ားက တန္ပိုးမွုတ္တဲ့ပြဲေန႔ဟာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို “ခ်ီေဆာင္ၿခင္း” (Rapture) ၿဖစ္နိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလာၾကတယ္.

ထိုပြဲေန႔ဟာ အခုေခတ္ calendar ဆိုရင္ Sep or Oct မွာၾကၿပီး က်မ္းစာကေၿပာတဲ့calendar နဲ႔ဆို "7လ ရဲဲ႔႔ ပထမေန႔” မွာက်င္းပပါတယ္. Rabbi(ဂ်ဳးလူမ်ိဳးက်မ္းတတ္ဆရာ) မ်ားရဲ႔အဆိုအရ ဒီပြဲေန႔ဟာ လဆန္းေန႔(new moon) ၿဖစ္တဲဲ့အတြက္ေ႐ွးက Satellite ေတြမ႐ွိေတာ့့ လဆုတ္ၿပီးေနာက္ဘယ္အခ်ိန္မွာ "လ" စထြက္မလဲဆိုတာ အခ်ိန္အတိအၾကမေၿပာနိုင္တဲ့အတြြက္ လူနွစ္ေယာက္ကိုသက္ေသအၿဖစ္ခန့္ထားရတယ္ ဒီလူနွစ္ေယာက္ဟာ "လ" စထြက္တာကိုၿမင္တာ နဲ႔ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းကိုေၿပးၿပီးခ်က္ၿခင္းေၿပာရတယ္ အဲဒီအခါၾကမွ တန္ပိုးမွုတ္လိုက္တာနဲ႔ ဥပုသ္ေန႔စတယ္ဆိုတာ ဣသေရလတမ်ိဳးလံုးသိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္.

ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ မဂၤလာေဆာင္ရင္လုပ္တတ္တဲ့ အစဥ္အလာတခုက မိန္းကေလးကလက္ခံလိုက္ ၿပီဆို သတို႔သားကသူ႔အိမ္ကိုၿပန္ၿပီး သတို႔႔သမီးေနဖိို႔အိမ္ၿပင္ဆင္ရတယ္ ၿပီးရင္သူ႔အေဖကိုၿပရ တယ္ အေဖကၾကည့္ၿပီးစိတ္္ၾကိဳက္ၿဖစ္မွ သတိုးသမီးကိုသြားေခၚရတယ္.။

ဒါေၾကာင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၁၄:၂- ၃ မွာခရစ္ေတာ္က “ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္း အမ်ားရွိ၏။...သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍သင္တို႔ေနစရာ အရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။”

(ရွင္မႆဲ၂၄:၃၆) မွာ “ထိုအခ်ိန္နာရီကုိကားအဘယ္သူမွ်မသိ...ငါ့ခမည္းေတာ္တပါးတည္းသာသိေတာ္မူ၏” လို႔ေၿပာခဲ့တယ္. သိုးသငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၉:၇-၉  မွာဖတ္ၾကည့္ပါ။

တံပိုးမႈတ္ၿခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါတယ္ ဥပမာရန္သူဝိုင္းရန္အသံတမ်ိဳး လူစုရင္အသံတမ်ိဳး စသည္ၿဖင့္ အသံအတိုးအက်ယ္ အသံအတိုအ႐ွည္ဆိုၿပီး ခြဲထားတယ္လို႔ေၿပာၾကတယ္.။

က်မ္းစာထဲကတန္ပိုးမွုတ္ၿခင္း 4မ်ိဳးကိုေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္.။

1. ဓမၼေဟာင္းမွာ ပရိသတ္စည္းေဝး (ေတာလည္ရာ၁၀) - ဓမၼသစ္ Rapture/ ခ်ီေဆာင္ၿခင္း (ယံုၾကည္သူမ်ား ကို ခရစ္ေတာ္က ေကာင္းကင္မွာလာေတြ႔ၿပီး တတိယေကာင္းကင္(heaven) ကိုေခၚသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္. ရွင္မႆဲ၂၄:၃၁, ေကာရိ ႏၱဳ၁၅:၅၂, သက္သာေလာနိတ္၄:၁၆)

မွတ္ခ်က္: ခ်ီေဆာင္ၿခင္းနဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာၿခင္းက မတူဘူးဆိုတာသတိထားေစၿခင္ပါတယ္

2. ဘုရင္ ေၿမွာက္ရင္/အၿဖစ္ေၾကြးေက်ာ္ (ဓမၼရာဇဝင္ တတိယေစာင္ ၁:၃၄, ဆာလံက်မ္း၉၈:၄-၆) - သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရင္တကာတို႔ရဲ႔ဘုရင္ သခင္တကာတို႔ရဲ႔သခင္ဆိုတာ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာေနရာအမ်ားၾကီီးမွာေဖာ္ၿပထားပါတယ္ တကယ္ကမာၻကိုအုပ္ခ်ဳပ္မွာကေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ၿပန္ၾကြလာၿပီီးမွပါ. သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရဖူမ်ားေဆာင္းပြဲ or မင္းေၿမွာက္တင္ပြဲလဲ႐ွိပါတယ္ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၉:၁၁-၁၂, ၁၆)

3. Jubilee/ယုဘိလ အနွစ္၅၀ၿပည့္ရင္ လြတ္ခြင့္ေပးရတယ္ ကိုယ္မွာဆံုး႐ုံးခဲ့တာေတြၿပန္ရတယ္ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၅) - အာဒံနဲ႔ဧဝေၾကာင့္ ဆံုး႐ံွုးခဲ့တဲ့တာေတြလဲ မၾကာေတာ့ေသာအနာဂတ္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရင္အၿဖစ္အနွစ္၁၀၀၀အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါၿပန္ရေတာ့မွာပါ။

4. စစ္ခ်ီဖို႔ - ရန္သူေတြ႔ရင္သတိေပးဖို႔ - တရားစီရင္ၿခင္းရဲ႔အစ လူေတြကိုေနာင္တရၾကရန္သတိေပး(ေယာလအနာဂတၱိက်မ္း၂:၁) အနာဂတ္မွာၿဖစ္နိုင္ေၿခက အႏၱိခရစ္, မိစာၦပေရာဖက္ နဲ႔အေပါင္းအပါေတြရဲ႔လက္ထဲ ကဣသေရလတိုင္းၿပည္္ၾကမဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္နိုင္တယ္။

6)    အျပစ္ေျဖရာေန႔ကိုတန္ပိုးမွုတ္ပြဲကေန 10ရက္ေၿမာက္ေန႔ မွာက်င္းပတယ္ ဥပုသ္ေန႔ၾကီးၿဖစ္တယ္ လူတိုင္းကိုယ့္အၿပစ္ကိုေနာင္တရရမယ္ တေန႔လံံုးအစာေ႐ွာင္ခ်ိဳးၿခံတယ္. တနွစ္လံုးမွာအဲဒီေန႔ တရက္ဘဲ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတပါးတည္း အသန္႔ရွင္းဆံံုးအတြင္းခန္းထဲသို႔ဝင္နိုင္တယ္. ဣသေရလတစ္မ်ိဳးလံုးေ႐ွ႔မွာ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ကို မဲခ်တယ္ တေကာင္ကထာဝရဘုရားအဘို႔ အျပစ္ေျဖရာယဇ္အၿဖစ္ပူေဇာ္ၿပီး  ေနာက္ဆိတ္တေကာင္ရဲ႔ေခါင္းေပၚ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက လက္ႏွစ္ဘက္ကိုတင္ၿပီး ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဒုစရိုက္မွစ၍ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသမွ်တို႔ကို ေဘာ္ျပၿပီး ေတာထဲလႊတ္လိုက္တယ္။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၂၉, ၀တ္ျပဳရာက်မ္း၁၆).

ဒီမွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္တယ္ "ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ငါတို႔အဘုိ႔ထာဝရေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိ ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့္ မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ႏွင့္သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ တခါတည္းဝင္ေတာ္မူ၏" (ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ၉) ဆိတ္၂ေကာင္လံုးကလဲ ခရစ္ေတာ္ကိုဘဲပံုေဆာင္တာဘဲ တေကာင္ကအေသခံ တယ္ ေနာင္တေကာင္ကအၿပစ္ေတြယူသြားတယ္. ဒါေၾကာင့္ကားတိုင္ေပၚမွာသခင္ခရစ္ေတာ္က "အမႈၿပီးၿပီ" လို႔ေၿပာခဲ့တာ.။

အနာဂတ္မွာၿဖစ္နိုင္ေၿခက အသင္းေတာ္/သတို႔သမီးကို အၿပစ္စစ္ေၾကာတဲ႔ေန႔ (မွတ္ခ်က္:ငရဲၾကမဲ့အၿပစ္လို႔မဆိုလိုပါ ယံုၾကည္သူမ်ားအသက္တာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘုရားစကားနားေထာင္္     မေထာင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ Judgement ကိုဆိုလိုပါသည္)။

မယံုၾကည္သူဣသေရလမ်ားအတြက္အဲဒီေန႔ဟာ ကယ္တင္႐ွင္သခင္ေယ႐ွုကိုၿငင္းပယ္ခဲ့တဲ အမွားအတြက္ေနာင္တရပြဲ ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္. ဒီတခါၿဖစ္မဲ့ တတိယကမာၻစစ္ဟာ ဣသေရလတိုင္းၿပည္ကို လုရကေနစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ဣသေရလလူမ်ားဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာအေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္ေနမွာပါ အဲဒီအခါၾကမွဘဲခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔ရဲ႔ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ သိလာၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ဇာခရိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၂မွာ"သူတို႔သည္ မိမိတို႔ထိုးေဖာက္ေသာငါ့ကို ရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ တေယာက္တည္း ေသာသားအတြက္ အဘသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းသကဲ့သို႔၊ ထိုသူအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရၾကလိမ့္မည္" သခင္ေယ႐ုွကိုယ္တိုင္ကလဲ ရွင္မႆဲ ၂၃:၃၉ “ငါဆိုသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ၾကြလာေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစေသာဟု သင္တို႔မေျပာမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ သင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမျမင္ရၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

ေနာက္တခုက ေယဇေက်လအနဂတၱိက်မ္း၄၆:၁ မွာဥပုသ္ေန႔ႏွင့္လဆန္းေန႔၌ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း တန္တိုင္းတံခါးဖြင့္ထားရမည္ လို႔ေၿပာပါတယ္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီတိုးဝင္နိုင္ေသးတယ္ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔သနားၿခင္းဂ႐ုဏာကို မ႐ုတ္သိမ္းေသးဘူး အသက္စာေစာင္ဖြင့္ထားဆဲဘဲလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္.  စာေရးသူအထင္ကေတာ့ကမာၻကိုမီးနဲ႔မေဆးခင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ဘုရားသခင္ကမယံုၾကည္သူမ်ားကို အခြင့္ေပးထားဆဲဘဲလို႔ထင္ပါတယ္.။

7)      သေကေနပြဲ/သိုထားပြဲ ကေတာ့အၿပစ္ေၿဖရာေန႔ ေနာက္ ၅ရက္ေၿမာက္ က်မ္းစာရဲ႔calendarအရ 7လရဲ႔၁၅ရက္ေန႔ေၿမာက္မွာလုပ္ရပါတယ္. 7ရက္ၾကာတယ္ 7ရက္လံုးေပ်ာ္ပြဲခံရတယ္.။

ဘာေၾကာင့္ သိုထားပြဲလို႔ေခၚလဲဆို က်မ္းစာမွာအသီးအနွံရိတ္တာ၃ခါေဖာ္ၿပထားတယ္ ပထမဆံုးရိတ္တာက အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္းပြဲ, ဒုတိယရိတ္တာကပင္ေတကုေတၱပြဲ, တတိယနဲ႔ေနာက္ဆံုးရိတ္တာက သိုထားပြဲ. မႆဲ၁၃:၃၀ မွာစပါးပင္နဲ႔ေတာပင္ ႏွစ္ပင္႐ွင္ေပါက္ေနေပမဲ့ စပါးရိတ္သည္ကာလေရာက္ရင္ ေတာ့ ေတာပင္ကိုအရင္ေ႐ြးၿပီး မီး႐ိုွ႔ဖို႔စည္းထားၿပီး  စပါးကိုေတာ့က်ီ၌စုသိမ္းမယ္. ရွင္မာကု၄:၂၉ အသီးမွည့္၍ ရိတ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ လယ္ရွင္သည္ မဆိုင္းမလင့္၊ တံစဥ္ႏွင့္ ရိတ္ေစတတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၄:၁၄- ၁၉ကိုဖတ္ၾကည့္ရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔လက္ထဲမွာတံစဥ္႐ွိတယ္ဆိုတာေတြ႔ရမယ္.  မႆဲ၃:၁၁-၁၂မွာခရစ္ေတာ္ကို "လက္ေတာ္တြင္စံေကာပါလ်က္၊ မိမိေကာက္နယ္တလင္း ကိုရွင္းလင္းေစသျဖင့္၊ မိမိဂ်ံဳစပါးကို က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထား၍၊ အဖ်င္းကိုကား မၿငိမ္းႏိုင္ေသာမီးႏွင့္ရႈိ႔ ေတာ္မူ လတံ့ဟု ေယာဟန္ေဟာေျပာ၏" လို႔လာတယ္.။

သေကေန ဆိုတာ တဲေတာ္, ဗိမာန္ေတာ္ အတူတူပါဘဲ ထြက္ေျမာက္ရာ၂၉:၄၄-၄၆ မွာ “ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို႔တြင္ ငါေန၍၊ သူတို႔၏ဘုရားျဖစ္မည္။” အဓိပၸါယ္က ဘုရားသခင္လူသားေတြၾကားထဲမွာအတူလာေနတာကိုေၿပာတာ. အနာဂတ္ၾကရင္ ဘုရားနဲ႔လူအတူတူေနၾကမယ္ဆိုတာဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၀,၂၁,၂၂အၿပင္ က်မ္းစာထဲမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႔နိုင္ငံကိုတည္ေထာင္မဲ့အေၾကာင္း အနွစ္၁၀၀၀စိုးစံမဲ့အေၾကာင္း ဒီအၿပင္ထာဝရဘုရားနဲ႔အၿမဲေနရမဲ့အေၾကာင္းေတြကိုလဲ ယံုၾကည္သူတိုင္းဖတ္မိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္.။

အခုေရးထားတာေတြဟာအတတ္နိုင္ဆံုး အက်ည္းခ်ံဳးၿပီးေရးထားပါတယ္ အခ်ိန္ရရင္ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေလ့လာၾကည့္ပါလို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္.။
God Bless You All


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)
MCA အင္တာနက္ (mcathailand.com) မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ျမန္မာျပည္နယ္ျမိဳ႔ကေလးတခုဆီကုိ အလည္ျပန္သြားတဲ့ စင္ကာပူအေျခခ် ျမန္မာတစ္ဦးကို သူျပန္အလာမွာ ေမးၾကည့္ပါတယ္။  ဟာဗ်ာ.. က်ဳပ္တို႔ ဖားအံျမိဳ႔ဆိုတာ အရင္က ေတာျမိဳ႔ပဲ၊ အိမ္ေစ်း၊ေျမေစ်းဆိုတာ ေစ်းခ်ိဳသလားမေမးနဲ႔၊ အခုမ်ား အိမ္စုတ္ကေလးတခုေတာင္ ဘယ္ေလာက္လဲ ေမးၾကည့္ေတာ့ သိန္း၅၀၀၊ သိန္းေထာင္ဂဏန္း ေျပာေနၾကတယ္။ ကြန္ေတာ္ပိုင္တဲ့ စင္ကာပူ ၃ခန္း၊ အိမ္ကေလးဆို စင္ကာပူေဒၚလာ ၄သိန္းေလာက္ေစ်းေပါက္တယ္။ ျမန္မာေငြဆိုရင္ သိန္း၂၀၀၀ေက်ာ္ေပါ့။ စင္ကာပူက အိမ္ကိုေရာင္းျပီး၊ ကိုယ့္ဇာတိ ဖားအံျမိဳ႔ထဲမွာ အိမ္၀ယ္ရင္ေတာင္ သိန္း၂ေထာင္နဲ႔ အိမ္ေကာင္းေကာင္းမရေတာ့ဘူးဗ်ာ... ျမန္မာျပည္အေျချပန္ခ်ခ်င္ေနတာ၊ မလြယ္ဘူးဗ်ိဳ႔.. ျမန္မာေတြ အရမ္းခ်မ္းသာေနၾကျပီ၊ လိုက္လို႔မမွီေတာ့ဘူး... ျပန္ေျဖသံၾကားရပါတယ္။

ေၾသာ္ ..အိမ္ငွားေစ်း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာေတာ့ သူမစံုစမ္းခဲ့ရဘူးဆိုပဲ။ ျပီးေတာ့ သူက သူေဌးအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ပံုရပါတယ္။

တိုင္းျပည္တခု၊ ေဒသတခု တိုးတက္သလား၊ မတိုးတက္ဘူးလား ဆိုတာကို အဲဒီေဒသမွာ အိမ္ငွားခဘယ္ေလာက္လဲ၊ အိမ္ေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ ..ဆိုတာစံုစမ္းၾကည့္လိုက္ရံုနဲ႔ အလြယ္တကူ (လူျပိန္းနည္း) သိႏိုင္ပါတယ္။ လူတန္းစား သူေဌးအဆင့္နဲ႔၊ သာမန္လူအဆင့္ လို႔ ၂မ်ိဳးခြဲျပီးေလ့လာမယ္ခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲခါစ ၂၀၁၁ႏို၀င္ဘာေလာက္က အထက္၊အလယ္၊ေအာက္ ျမန္မာျပည္ျမိဳ႔ေတြကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူလတ္တန္းစား အမ်ားစုနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အိမ္ေစ်းေတြ မတရားေျမာက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရာင္း၀ယ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိပ္မၾကားရပါ။ မိမိအိမ္ကိုပဲ ပါးစပ္နဲ႔ေရွာက္ေအာ္ဟစ္၊ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကတယ္။ အခု ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လေလာက္မွာေတာ့ ကားပါမစ္လည္းမရွိေတာ့၊ ကား၀ယ္သူေတြလည္း ပိုက္ေဘာမိ၊ အိမ္၀ယ္ထားသူမ်ားလည္း ပိုက္ေဘာမိျဖစ္ေနပါတယ္။


အိမ္ေစ်းအေရာင္းအ၀ယ္တံ့သြားျပီလား
ေနာက္တခါ ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္ေစ်းေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ တံ့သြားခ်ိန္၊ စင္ကာပူကို ျမန္မာကြန္ဒိုမ်ား လာေရာင္းတာကို ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ ၂၀% အရင္ေပး၊ အရစ္က် ၃ႏွစ္အတြင္းေပး .. ဆိုတဲ့ စင္ကာပူကြန္ဒိုစတိုင္ ျမိဳလည္နဲ႔ ကီလို၂၀ေက်ာ္ ေ၀းတဲ့ေနရာေတြမွာ၊ လက္ညိဳးထိုး၊ လာေရာင္းၾကပါတယ္။ ေဒၚလာ တစ္သိန္းကေန ၂သိန္းေက်ာ္၊ ၃သိန္းအထိ ေစ်းေပါက္တယ္။ လက္ထဲ ေငြစုေဆာင္းမိထားတဲ့ ေရႊျမန္မာ၊ စင္ကာပူပီအာေတြ ေတာ္ေတာ္၀ယ္ၾကတယ္ ၾကားရတယ္။ ဒီလူေတြလည္း ပိုက္ေဘာမိဦးမွာပါပဲ။  အိမ္တအိမ္ ပိုက္ေဘာမိ ၀ယ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ အရင္းေတာ့မရံႈးပါဘူး။ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ျပန္ေရာင္းရင္ အျမက္ထြက္ေပမဲ့၊ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ငွားစားရင္လည္း သိပ္အျမက္မရ၊

အိမ္ေစ်းႏႈန္းကိုမၾကည့္ပဲ၊ အိမ္ငွားခေစ်းႏႈန္းကို ၾကည့္ပါ။ အိမ္ေစ်း သိန္း၅၀၀ ေပါက္ေနတဲ့ ဖားအံျမိဳ႔တစ္၀ိုက္ဆို အဲဒီလိုအိမ္မ်ိဳးကို ငွားရင္ တလ ၂သိန္းေတာင္မေပးရတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ စင္ကာပူမွာ ေဒၚလာ၄သိန္းတန္အိမ္ကိုငွားရင္ တစ္လ $2500 ေပးရမယ္။ တစ္ႏွစ္ကို အိမ္တန္ဖိုးရဲ့ 7.5% ေလာက္ အျမက္ရတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီေငြ ေဒၚလာ၄သိန္းကို စင္ကာပူဘဏ္ထဲ ထည့္ထားရင္ 1% ေတာင္ မရပါဘူး။ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္ထဲထည့္ထားရင္ေတာ့ 8% အတိုးရေပမဲ့ ၊ ျမန္မာဘဏ္ကို ဘယ္သူမွမယံုပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္၀ယ္ျပီး ငွားစားမယ္ဆိုရင္လည္း ဖြတ္မြဲျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ သိန္း၅၀၀တန္ကို တလ ၂သိန္းပဲ ငွားခရေတာ့ 4.8% အျမက္ရမယ္။ အလွ်င္းမသင့္လို႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို ဂရံကိစၥ အႏိုင္က်င့္ခံရရင္ ၀ယ္ထားတဲ့အိမ္ပါ ေျပာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာေနတဲ့ ဘယ္သူမွ ျမန္မာျပည္က အိမ္ကို၀ယ္ဖို႔လည္း စိတ္မကူးပါ။ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္ထဲေငြထည့္ထားဖို႔ဆို ေ၀းလာေ၀းေပါ့.။ ယံုၾကည္မႈ Thrust ပ်က္ျပားေနတာကိုး။ အခု အစိုးရသစ္က ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနတာ၊ အစိုးရသစ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားစြာကေတာ့ ေပးတဲ့အခြင့္အေရးေတြယူျပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံေနၾကပါတယ္။


ဗီယက္နမ္ အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္း
ကြ်န္ေတာ္ ဗီယက္နမ္ကို္ေရာက္ျပီး စင္ကာပူ-ဗီယက္နမ္ စက္မႈဇံုကို ေလ့လာမိတယ္။ စင္ကာပူမွာရွိေနတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယား ကုမၸဏီမ်ားကို စင္ကာပူအစိုးရက ေခၚလာတယ္။ ေဟာင္ေလွ်ာင္းဘဏ္က ဦးေဆာင္ျပီး၊ စင္ကာပူအစိုးရ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ဖက္စပ္လာလုပ္ၾကတယ္။ ဗီယက္နမ္ကို မယံုေပမဲ့၊ စင္ကာပူကို ယံုေတာ့ ကုမၸဏီမ်ားစြာ လာေရာက္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ၾကတယ္။ စင္ကာပူအစိုးရေခါင္းေဆာင္ျပိး Kuala Lumpur Singapore Shanghai Beijing Nanjing Tianjin South Vietnam ေတြမွာ ေအာင္ျမင္စြာ စက္မႈဇံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ျပီး၊ စက္မႈဇံုအလုပ္လာလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဗီယက္နမ္က Canary Project လို အိမ္ေျမ၊ ဆိုင္ခန္း၊ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကေန ဗီယက္နမ္ကို လာေရာက္အေျခခ်၊ စီးပြားလုပ္ဖို႔ဆိုတာ နံပါတ္(၁) အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္အတြင္း အျမက္ရဖို႔ ေသခ်ာရပါတယ္။ ပထမ၃ႏွစ္အတြင္း အျမက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ဗီယက္နမ္ အစိုးရနဲ႔သူေဌးမ်ားက လက္၀ါးအုပ္ထားပါျပီ။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းကို ဦးစားေပး၊ လာေရာက္ရင္းႏွီးရပါတယ္။ ရင္းႏွီးတဲ့အခါမွာလည္ 4M & 1E ဆိုတဲ့ Manpower (Human Resource), Material (raw material & spare parts), Management (Method, Technology) နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္က Money ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ "M" ေလးမ်ိဳးနဲ႔ "E" ဆိုတဲ့ Environment (ကာလ၊ေဒသ၊အေျခအေန) ေတြအေပၚမူတည္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရပါတယ္။

ဥပမာ .. Property Market ကိုပဲ ၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင္၊ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျပည္ပကေန၊ ဗီယက္နမ္ျပန္လာရင္ 5Year PR ေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ အခြင့္အေရးအတူတူပဲ။ မဲေပးခြင့္ပဲ မရွိတာ။ အိမ္ေျမ၊ ကုမၸဏီေထာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ အခြင့္အေရး အတူတူရပါတယ္။ စင္ကာပူပီအာ ဆိုရင္ ကေလးေက်ာင္းစရိတ္၊ ေဆးကုသစရိတ္ ေစ်းၾကီးတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းေနစရိတ္၊ ေဆးကုသစရိတ္မ်ား အလြန္ေစ်းခ်ိဳလို႔ ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားကမွ အစိုးရေက်ာင္း၊ အစိုးရေဆးရံုကို မသြားၾကပါဘူး။  အိမ္၀ယ္မယ္ဆိုရင္ စင္ကာပူက ၄သိန္းေက်ာ္တန္ ကြန္ဒိအဆင့္ အိပ္ခန္း၂ခန္း 80 sqm အိမ္တစ္ခုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ေသာင္းေလာက္ပဲေပးရတယ္။ ျမိဳနဲ႔ 20km ေလာက္ေ၀းတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ကန္ေဒၚလာ ၂သိန္းေလာက္ ေပးရတဲ့ အိမ္မ်ိဳးကို ခ်က္ျခင္း ေဆာက္ျပီးသား၊ အသင့္တက္ေနရံုပဲ၊ တခုပဲရွိပါတယ္။ ျမန္မာေရာ၊ ဗီယက္နမ္ပါ လူေတြကို အေၾကြးမေပး၊ အရစ္က်မေရာင္းပါဘူး။ ေငြအေၾကေပးရွင္းျပီး ၀ယ္ရပါတယ္။ ခရစ္တစ္ကပ္စနစ္ ဗီယက္နမ္မွာရွိေပမဲ့ လူထုက မသံုးၾကပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ဗီယက္နမ္ခ်မ္းသားသူမ်ားပဲ ခရစ္တက္ကဒ္ သံုးၾကပါတယ္။ Installment Selling ဆိုတာမရွိေသးပါဘူ။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းခ်ိဳတဲ့ ဗီယက္နမ္ကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအေျမာက္အမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္၊ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံၾကပါတယ္။

ဗီယက္နမ္မွာ တိုက္ခန္းေနလူတန္းစား မရွိသေလာက္ပါ။ လံုးခ်င္းအိမ္၊ အိမ္နဲ႔ေျမ၊ ၂ထပ္၊ ၃ထပ္ စသျဖင့္ တိုက္အိမ္ၾကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သလို၊ ဘက္ထရီမီးသံုးျပီး၊ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းစားသူထံက လွ်ပ္စစ္မီး၀ယ္သံုးတဲ့ ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႔ရြာမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔လည္က အိမ္တစ္လံုး 20x80 feet ၂ထပ္အိမ္တစ္လံုးဆို ကန္ေဒၚလာ ၂ေသာင္းေတာင္ မေပးရပါဘူး။ ကြန္ဒိုလို တိုက္ခန္းတခုကို ေဒၚလာ၅ေသာင္းေပး၀ယ္တာထက္ ၂ဆေလာက္လည္း ေစ်းခ်ိဳတယ္။ ျပိးေတာ့ ျမိဳ႔လည္ေခါင္းဆိုေတာ့ စီးပြားလုပ္စားလည္းရပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ျမိဳ႔အလည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ဟိုတယ္။ ကုမၸဏီအၾကီးၾကီးေတြ၊ ေရနံ၊ ေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ Business District ေျမေတြကေတာ့ 1sq m ေစ်းႏႈန္းဟာ စင္ကာပူေစ်းႏႈန္းနီးပါး ျမင့္မားလွပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ဗီယက္နမ္တစ္ခုတည္း အိမ္ေျမ၊ေစ်းႏႈန္း သက္သာလွတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ဥပမာ၊ ျမန္မာအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ထိုင္း၊မေလးရွား ျမိဳ႔မ်ားျဖစ္တဲ့ ကြာလာလမ္ပူ၊ ဂ်ဟိုး၊ ပီနန္၊ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္ ျမိဳ႔မ်ားမွာလည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာလွပါတယ္။ ဘန္ေကာက္နဲ႔ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႔လယ္ေခါင္မွာေတာင္ စင္ကာပူ အိမ္ခန္း၃လံုးအက်ယ္၊ အိမ္တခုငွားရင္ တလ ကန္ေဒၚလာ၃၀၀ - ၅၀၀ ေလာက္ပဲေစ်းရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခါစဆိုေတာ့ ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေစ်းေတြ ၾကီးသြားရျခင္းပါ။

လုပ္အားခကေတာ့ ျမန္မာျပည္ထက္စာရင္ ပွ်မ္းမွ်လစာ ျမင့္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ရတဲ့ လစာေငြက မိသားစုတခု ေကာင္းေကာင္းေနႏိုင္၊ စားႏိုင္၊ ေက်ာင္းထားႏိုင္ပါတယ္။ က်ဴရွင္ေတြလည္း မရွိ၊ ဟိုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၁၉၈၈ မတိုင္မီကလို လူလတ္တန္းစားမ်ားအမ်ားစု ျဖစ္ေအာင္ ဗီယက္နမ္အစိုးရက ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ကေန ၁၀၀၀ အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပွ်မ္းမွ်ဆိုင္ကယ္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ျပီး၊ လူတိုင္းနီးပါး ျမိဳေနလူေတြ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ဆိုင္၊ ခရီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘတ္စကားစနစ္ကို သိပ္အားမေပးပဲ၊ ဆိုင္ကယ္စနစ္ကို သံုးပါတယ္။ ေကာင္းခ်က္ကေတာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတိုးတက္လာတယ္။ ဆိုးခ်က္ကေတာ့ ေလထု အရမ္းညစ္ညမ္းပါတယ္။ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ သြားလာၾကရတယ္။ အစိုးရအတြက္ေတာ့ ဓါတ္ဆီေရာင္းအျမက္ေငြ အမ်ားၾကီးရပါတယ္။  ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးကို ေဒၚလာ ၄ေသာင္းေက်ာ္ဆိုေတာ့ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတစ္လံုးေစ်းျဖစ္ေနပါတယ္။ ကားသြင္းခြင့္ကို အထူးတင္းၾကပ္ထားပါတယ္။ လူခ်မ္းသာမ်ားသာ ကား၀ယ္စီးႏိုင္ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းကေလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံထက္ ပိုေစ်းၾကီးေနပါတယ္။ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ ၂ခုေပါင္းရင္ ျမန္မာျပည္ထက္ ၃ဆေလာက္ပိုထြက္ပါတယ္။ အဲဒီ၀င္ေငြကို တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရး Infra Sturcture ေတြမွာသံုးတဲ့အတြက္ ကတၱရာလမ္းမၾကီးမ်ားကို အျပည့္၊ လမ္းၾကိဳၾကားအထိ ခင္းေပးထားပါတယ္။ ကားလမ္းၾကမ္းလို႔ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ဘီးပြန္းပဲ့ရင္၊ ျပည္သူလူထု ေငြပိုကုန္မယ္။ ျပည္သူေတြ ေငြပိုကုန္ရင္ တိုင္းျပည္နစ္နာမယ္ ..ဆိုတဲ့ စိတ္ထား၊ အစိုးရမွာရွိပါတယ္။


ႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသူမ်ား
ေနာက္ဆံုး အရာရာေစ်းခ်ိဳေနတဲ့အျပင္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဘားကလပ္၊ ေဂါက္ကလပ္၊ ကုန္တိုက္မ်ားလည္း အသင့္ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ လိုအပ္တာေတြ အကုန္ရႏိုင္တယ္။ ေစ်းသက္သာခ်င္ရင္ လိုကယ္ ဗီယက္နမ္မ်ားလို ေနထိုင္စားေသာက္၊ ေနာက္ဆံုး ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်သြားရင္ ခ်က္ခ်င္းလိုလို ဗီယက္နမ္ပီအာကို ရႏိုင္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသူမ်ားက မိမိလုပ္ငန္း ၅ႏွစ္ အနည္းဆံုး အာမခံခ်က္ရဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ Return Money ဆိုတဲ့ ရင္းႏွီးေငြရဲ့ ဘယ္ႏွစ္ရာႏႈန္းျပန္ရမလဲကို ၾကည့္ပါတယ္။ လာေရာက္လုပ္ကိုရင္း ဗီယက္နမ္ Property မ်ားမွာ ရင္းႏွီးဖို႔အတြက္ နည္းလမ္း၃မ်ိဳး ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းမ်ားဟာ မဟာ တရုပ္ျပည္ၾကီးက အရင္က်င့္သံုးခဲ့တာကို ဗီယက္နမ္မ်ားက ေကာ္ပီလုပ္ အသံုးခ်ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အဖြဲ႔လည္း ဗီယက္နမ္နဲ႔တရုပ္မ်ားဆီက ေကာ္ပီလုပ္ထားျပီးပါျပီ။ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။

ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ (၃)မ်ိုး
၁။ ဗီယက္နမ္းလူမ်ိဳး (ဥပမာ USA Citizen, EU Citizen, Australia citizen ..etc) မ်ားကို ဗီယက္နမ္ပီအာ (အျမဲေနထိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားကဲ့သို႔ အိမ္ေျမ၀ယ္ခြင့္ေပးျခင္း)၊
၂။ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ထာ၀ရေနထိုင္၊ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံေစျခင္း
၃။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ FDI Foreign Direct Investment အျဖစ္ တရား၀င္လာေရာက္ျပီး၊ ကုမၸဏီနာမည္ျဖင့္ အိမ္ေျမမ်ားကို ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျခင္း.. တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္ေစ်းႏႈန္း၊ အဆမတန္ၾကီးေနျခင္းဟာ က်သြားဖို႔ လမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ေနာက္၂ႏွစ္ၾကာရင္ ျမန္မာျပည္၊ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းဟာ ဗီယက္နမ္းလိုပဲ ၁၃ရာႏႈန္းအထက္ ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု  အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာဟာ အခု က်ပ္၆၀၀ ေစ်းေပါက္ေပမဲံ။ ေနာက္၂ႏွစ္ၾကာရင္ က်ပ္၁၀၀၀ေလာက္ ျပန္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ဆိုရင္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလည္း ပိုအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။ 

ျမန္မာျပည္ ျပန္ျပီး စီးပြားလုပ္လိုသူမ်ား၊ ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပပါေစ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေစ်းၾကီးလွေသာျမန္မာျပည္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား ဆက္လက္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဖာ္ေအာင္
၂၆-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၂


ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ား

ေစ်းၾကီးလွေသာျပည္ျမန္မာျပည္
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:323731


ျမန္မာျပည္ အိမ္ေျမေစ်းၾကီးမႈအေၾကာင္း ..ဆက္စပ္ေဆာင္းပါးတခု
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:290534


ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုပ္လင့္ 
http://mingalaronline.biz/vsip/Lease Agreement_for Commercial Use_...

http://mingalaronline.biz/vsip/Canary Plaza presentation 03032012.pdf


ဗီယက္နမ္သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူ ျမန္မာမ်ား ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔

 


GEA Process Integration Pte Ltd in VINAMILK project, Ho Chi Minh City


Burmese Supervisors and Vietnamese Work Force

 


Burmese Business Visitors from Sg at Floating Restaurant on Saigon River
(Saigon River is same as Rangoon River, yellow color)

 


Burmese Businessman Family from NY City at Shreton Hotal, Ho Chi Min City, Vietnam

 


Burmese Women Football - missed 1st place. Beaten by Vietnamese Women in Final
by penalty shootout.

The End..  26Sep2012

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


Lord I lift Your Name on High
Lord I love to sing Your praises.
I'm so glad You're in my life.
I'm so glad  You came to save us.  (repeat)

You came from Heaven to Earth

To show The Way.
From the Earth to The Cross,
My debt You paid.
From The Cross to the grave,
From the grave to the sky,
Lord I lift Your Name on High;  (3x)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

၁၅၄ ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ Have you any room for jesus? 351

၁ သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေနရန္အရပ္ရွိသလား။
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္၊
ျပစ္ရွိသူလက္ခံမည္လား။

ထပ္ဆိုရန္။
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။

၂ ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသာ၊
သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ။
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား၊
ေနရာသင္သည္ဖြင့္မေပး။

၃ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေခၚဘိတ္စဥ္ခါ၊
ေယရွုဘို႔ခ်ိန္ရွိသလား။
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ။
နက္ျဖန္တိုင္ေအာင္မဆိုင္းရာ။

၄ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္၊
ေနရား၊ အခ်ိန္ကိုဆက္သ။
မၾကာခင္သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္
ေတာင္းပန္သံကုိသင္မၾကား။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အဖေက်းဇူး

နံနက္ အာရံုလင္းခ်ိန္ ဟိုေကာင္းကင္ထက္မွာ
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ ခံစားရ
ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္ျဖစ္ပါေစ၊ ေတာင္ေအာက္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ

ညဥ့္ခ်မ္း သန္းေကာင္ယံျဖစ္ပါေစ၊  အဖဘုရားရဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ

ျငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ခံစားရ
အဆင္ေျပေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ လံုေလာက္လွ်က္ေန

Cho:  အုိအဖ . . ကိုယ္ေတာ္အား . . အစဥ္ခ်ီးမႊမ္းမည္

နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမႊမ္း၍မကုန္ပါ
ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမားေမတၱာ ဂရုဏာ
အဖဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားလွ