မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Oct 22nd

Last update07:12:13 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5573
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

နားလည္ရခက္ေသာ နားလည္မႈ - ကိုၾကီးသုန္


နားလည္ရခက္ေသာ နားလည္မႈ

အတိတ္ဆုိတာ ကုန္လြန္ေလၿပီးခဲ့ေသာ အရာမ်ားဟု လူတုိင္း သိရွိၾကေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မ်က္ေမွာက္ဆုိေသာ ပစၥဳပၸန္တြင္ ၿမဲၿမံစြာ၊ တင္းက်ပ္စြာ ႀကိဳးစားေနထုိင္ေနၾကသည္မွာလည္း လူေတြပဲ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တုိ႔ ဆုိသည္မွာလည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾကာရွည္ေသာ သမုိင္းမွတ္တုိင္ (အတိတ္)သာ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အဆုိျပဳပါရေစ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အတိတ္ဆုိသည္က ေရွ႔ဆက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနႏုိင္သည့္ အတားအဆီးတစ္ခုလုိ႔မထင္။ ဒီ အတိတ္ေတြထဲက သင္ခန္းစာေတြယူၿပီး ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္သည္လုိ႔ အထင္ရွိသည္။ သေဘာထားျခင္း မတူလုိ႔၊ စကားအေျခအတင္ ျဖစ္ပါေစေတာ့ရယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္၍ ဒီစာကုိ ေရးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူတုိင္းကေတာ့ အတိတ္ကုိ ေမ့ျဖစ္ထားခဲ့သည္က မ်ားပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အကုန္လုံးမဟုတ္ရင္ေတာင္ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးသား အတိတ္ေတြကုိ ျပန္ေတြးေတာေလ့ရွိသည္။

ငယ္ငယ္က ကၽြန္ေတာ္က ဆုိးသြမ္းမုိက္မဲတဲ့သူ တစ္ေယာက္မျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ဆုံးမျခင္းႏွင့္ေတာ့ မလြတ္ကင္းခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ျဖတ္ထုိးဥာဏ္ ေကာင္းသူတစ္ေယာက္လုိ႔ေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထင္မွတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ၃တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က စာေမးပြဲအနီးအနားတြင္ ကုိယ့္ဘာသာ တင္းတိမ္ေသာစိတ္ျဖင့္ စာက်က္ပ်င္းခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ အားမရေသာ အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စာျပရင္း ခဲတံခၽြန္ျဖင့္ ေပါင္ကုိ ၃/၄ခ်က္ထုိးကာ သြန္သင္ဆုံးမဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္ေပါက္ ႀကီးငယ္က်ခဲ့သည္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစြာ မွတ္မိေနသည္။ ၉ တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀တုန္းကလည္း ေက်ာင္းစာအုပ္ၾကားထဲ ကာတြန္းစာအုပ္ညွပ္၍ စာက်က္ေနသေယာင္ ေဆာင္ေနသည္ကုိ အေမမိသြားေသာအခါတြင္လည္း သံေခ်းတက္ အသြားတုံးေနေသာ ဓါးျဖင့္ ေပါင္ကုိ ခုတ္၍တစ္နည္း ရုိက္၍တစ္ဖုံ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ အညိဳအမဲ စြဲေနေအာင္ ဆုံးမခံခဲ့ရဖူးသည္။ ဒီလုိေျပာေနလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကုိ မုန္းေနသည္လုိ႔ေတာ့ မထင္လုိက္ပါႏွင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကုိ အရမ္းခ်စ္တဲ့ သားတစ္ေယာက္ပါ။ တျခား ေမြးခ်င္းေတြထက္ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကုိ ပုိခ်စ္သည္လုိ႔ေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထင္မိပါသည္။ အေမ့ရဲ႕ ေစတနာ ေဒါေသာျဖင့္ ရုိက္ပုတ္ဆုံးမျခင္းေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခဲဆိပ္ မတက္ခဲ့သလုိ၊ ေမးခုိင္ပုိးလည္း မ၀င္ခဲ့ပါ။ ေသလုေမ်ာပါး ဆုံးမခံခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေတာ္ေလး အီစလံေ၀ေအာင္ေတာ့ ဆုံးမခံခဲ့ရပါသည္။ အဆုိပါ ဆုံးမခံခဲ့ရမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပညာေရးမွာ အထူးအခၽြန္ဆုံး မျဖစ္ခဲ့ေတာင္မွ တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ တကၠသုိလ္ထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးမျခင္းဆုိသည္က ရုိက္ခံရတုန္းခဏ နာက်င္စရာျဖစ္ေပမဲ့ ေနာင္အက်ိဳးကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အဆုိျပဳပါရေစ။

အသက္အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ကုိယ္ပုိင္အယူအဆေတြနဲ႔ ေလာကလမ္းကုိ ေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္လည္း မိဘမ်ားထံမွ မဟုတ္ပဲ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဆုံးမခံရမႈတစ္မ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္မံရရွိခဲ့ျပန္ပါသည္။ အေမရုိက္ဖူးလုိ႔ ငိုခဲ့ရသည့္ မ်က္ရည္ေတြထက္ ကၽြန္ေတာ္ ပုိက်ခဲ့ရသည္၊ ပုိ၍ ၀မ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ ၾကားဖူးေနက် စကားတစ္ခုလုိေပါ့…  ``ဘုရား ရုိက္တယ္… ဘုရားရုိက္တယ္´´ ဆုိသည့္အတုိင္းပါပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘုရား အႀကီးအက်ယ္ ဆုံးမခဲ့ပါသည္။ မ်က္ရည္လည္ရႊဲဆုိသည့္အတုိင္း တစ္ရက္မ်ားမက ငုိေၾကြးခဲ့ရဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္တူကုိယ္တူ ဘ၀ေဖာ္တစ္ဦးကုိ ဘုရားထံမွ ရရွိဖူးခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုိဘ၀ေဖာ္ကုိ ခ်စ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပုိခ်စ္သည္။ ထုိထက္ဆုိးသည္က ဘုရားထက္ ပုိခ်စ္မိသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဆုလာဘ္ကုိ ဘုရားျပန္႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္လား မသိ။ ဘုရားထက္ ဦးစားေပးမိသြားျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္တူသည္ ထုိဘ၀ေဖာ္သည္လည္း သစၥာမဲ့ကာ ကၽြန္ေတာ့္အား အေၾကာင္းမဲ့ စြန္႔ခြာသြားခဲ့သည္မွာ အေတာ္ပင္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဤသည္ကုိကား ဘုရား ကၽြန္ေတာ့အား ဆုံးမခဲ့သည္လုိ႔ မထင္ခဲ့ပါ။ ထုိအခ်ိန္တြင္း ေဖာ္မျပႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ ထုိအသိျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားထက္ အေရးႀကီးတာမရွိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္က်ဳံးႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးမျခင္းဆုိသည္က အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျပစ္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုသာျဖစ္ေတာ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးဆက္မွာလည္း ကုိယ္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လုိ႔ မွတ္ယူႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆုံးမခံေနရစဥ္အတြင္း၌လည္း မိမိ ဘာေတြမွားေနလည္းဆုိတာ ဆင္ျခင္ႏုိင္လွ်င္ သာ၍ေကာင္းေပသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိမိကုိ ဆုံးမေနစဥ္အတြင္း ကုိယ္အက်ိဳးနည္းေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳမူေနသည္ဟု လူတုိင္းထင္တတ္က်ပါသည္။ မိဘ၏ ဆုံးမျခင္းကုိ သားသမီးျဖစ္ဘူးေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားတုိင္း ခံဖူးခဲ့ၾကသလုိ၊ ဘုရားရဲ႔ သားသမီးျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္သူေတြသည္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆန္႔က်င္လာလွ်င္၊ ဘုရားထက္သာ၍ အျခားေသာအရာေတြကုိ ဦးစားေပးမိလာလွ်င္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္  ဘုရား၏ ဆုံးမမႈကုိ ခံရႏုိင္ၾကေပမည္။ ဘုရားရဲ႔ ဆုံးမမႈကုိ ခံခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြအတြက္နဲ႔ ဘုရားရဲ႔ ဆုံးမျခင္းကုိ မခံရေသးပါဘူးဆုိတဲ့ သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆင္ျခင္ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္ ဒီစာစုေလးကုိ လက္ေညာင္းခံ ေရးသားလုိက္ရျခင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငသုန္၏ အေရးအသား အေတြးအေခၚမ်ား အာေဘာ္မ်ားကုိ ေဘးခ်ိတ္ကာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ ေလးမ်ားျဖင့္ ဒီစာစုေလးကုိ အဆုံးသတ္ခ်င္ပါသည္။ ဆုံးမျခင္းဆုိတာ ``နားလည္ရခက္ေသာ နားလည္မႈ´´ လုိ႔ေတာ့ ထပ္မံကာ ေျပာခဲ့ပါရေစ။ ကဲပါ စကားမရွည္ေတာ့ဘူး နားလည္ရခက္သြားရင္ သက္ျပင္းရွည္ခ် ေအာက္က က်မ္းပိုဒ္ေလးေတြကုိ ဖတ္ကာ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ ဒီစာစုေလးအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ သိကၽြမ္းျခင္း၌ တုိးပြား ႏုိင္ၾကပါေစ…။

``ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကုိ ဆုံးမေတာ္မူတတ္၏။ လက္ခံေတာ္မူသမွ်ေသာ သားတုိ႔ကုိ ဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူတတ္၏ဟု သူငယ္တုိ႔ကုိ ဆုိသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔ကုိ ေျပာဆုိေသာ ၾသ၀ါဒစကားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ၾကသေလာ။´´ (ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၂း၆)

``ငါခ်စ္သမွ်ေသာ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ငါစစ္ေဆး၍ သူတုိ႔ကုိ ဆုံးမတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ကုိယ္ ႏႈိးေဆာ္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။´´ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၁၉)

``ဆုံးမျခင္းမည္သည္ကား၊ ခံရစဥ္အခါ ၀မ္းေျမာက္စရာမထင္၊ ၀မ္းနည္းစရာထင္တတ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဆုံးမျခင္းကုိ ခံရေသာ သူတုိ႔သည္၊ ေနာက္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်ိဳးကုိ ခံရၾက၏။´´ (ေဟၿဗဲ ၁၂း၁၁)


``မ်က္စိအေညာင္းခံ ဖတ္ၿပီး အသိတစ္ခု တုိးပြားသြားတယ္ဆုိရင္ပဲ လက္ေညာင္းခံ ရုိက္ရက်ိဳးနပ္သြားပါၿပီ။´´

ကၽြန္ေတာ့္စာ႐ႈသူေတြကုိ အစဥ္အၿမဲ ေလးစားလွ်က္....

- ကုိႀကီးသုန္ (၂၀-၃-၂၀၁၃)


by Myat Thu Morris (Notes) and မခင္သစၥာ Facebooks.

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အားလံုးေကာင္းေပသည္။ (ခရစ္စမတ္ေန႔စဥ္ခြန္အား) ဒီဇင္ဘာ၁၉၊ ခရစ္စမတ္


Text by Cindy Hess Kasper, Image by Ko William

မၾကာေသးမီက ကြ်န္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကေလးဘ၀ကပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိကြ်မ္းခဲ့ေသာ မက္သယူးဆိုသည့္ လူရြယ္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းခဲ့ရသည္။ တခ်ိန္က သူသည္ ခရစ္စမတ္အစီအစဥ္တြင္ Kerk-patrick ႏွင့္ Michael W. Smith တို႔ ေရးစပ္သည့္ All is Well သီခ်င္းကို ေယာကၤ်ားေလးတပင္တိုင္သံျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ သီဆိုခဲ့သည္။ ထိုသီခ်င္းကို သာယာျငိမ့္ေညာင္းစြာ သီဆိုထားရာ သတိရေအာက္ေမ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အမွတ္တရပင္။

အမႈခပ္သိမ္း ေကာင္းေပ၏။ သင့္အသံျမွင့္၍ သီဆိုပါ။
ဧမာေႏြလ ဘုရားသခင္သည္ ယခုဖြားျမင္ျပီ၊
ငါတို႔၏အရွင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ယခုဖြားျမင္ျပီ
ဟာေလလုယ၊ ဟာေလလုယ၊ အမႈခပ္သိမ္းေကာင္းေပ၏။

ထိုသီခ်င္းစာသားမ်ားကို ေမြးေန႔ေတာ္အခါ သမယတြင္ ၾကားရသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္စရာပင္။

သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႔မွာ ၄င္းတို႔၏အသက္တာ ဗရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသတင္းေကာင္းကို အာရံုျပဳခံယူႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ၊ ထိုသူတို႔သည္ ခ်စ္ခင္ရသူကို ဆံုးရံႈးရျခင္း၊ အစဥ္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း၊ အသည္းအသန္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ေရာဂါစြဲကပ္ျခင္း၊ တခုမဟုတ္ တခုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ သူတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ကြ်နိဳပ္တို႔အတြက္ အမႈခပ္သိမ္း ဘာမွမေကာင္း ဟု က်ယ္ေလာင္စြာျမည္ဟီးေနသည္။

သို႔ရာတြင္ကယ္တင္ရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ကို ဆင္ႏြဲေနသူမ်ားအဖို႔ စိတ္၀ိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ေနေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္း ေကာင္းေၾကာင္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ကြ်န္မတို႔ နာက်င္ခံစားရစဥ္ အထီးက်န္မျဖစ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်န္မတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနျပီး၊ မည္သည့္အခါမွ် မစြန္႔ဟု ဂတိရွိထားပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၁၃း၅)၊ ငါ့ေက်းဇူးသည္သင့္အဖို႔ေလာက္ေၾကာင္း (၂ေကာ ၁၂း၉) ကိုယ္ေတာ္က ကြ်န္မတို႔လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္အေၾကာင္း ဂတိေတာ္ရွိ၏။ (ဖိ ၄း၁၉)။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ေတာ္က အံ့ၾသဘြယ္ ထာ၀ရအသက္ကိုလက္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ကတိေတာ္ထားရွိ၏ (၁၀း၂၇-၂၈)။

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက ကဗ်ာဆရာ ဂြ်န္ဂရစ္၀ွစ္တီးယား ေရးသားသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္အေရွ႔မွာသာမက၊ အေနာက္မွာလည္း ဘုရားသခင္တည္ရွိေနေတာ္မူေသာ္ေၾကာင့္ အမႈခပ္သိမ္း အားလံုးေကာင္းေပ၏ ဟူေသာ္ ကဗ်ာကို ကြ်န္မတို႔ လက္ခံသေဘာတူျပီ။ - Cindy Hess Kasper


ဘုရားသခင္၏ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေခါင္းအံုးပမာအမွီျပဳရာျဖစ္ျပီး
ကတိေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးသားကို ျငိမ္သက္ေစသည္။

ဖတ္ရန္ - ဆာ ၄၆း ၁-၃
ငါသည္သင့္ကို မစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ကတိေတာ္ရွိ၏။ ေဟျဗဲ ၁၃း၅
သမၼာက်မ္းစာ တႏွစ္တာ  ေယာန ၁-၄၊ ဗ်ာ -၁၀

မုရန္ေန႔စဥ္ခြန္အား
http://murann.com/dailybread.htm


JBCS ေန႔စဥ္ခြန္အား
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread

 

Our Daily Bread (Myanmar)
၂၀၁၁မွစတင္ျပီး အင္တာနက္လႊင့္တင္သည္။

ေလးစားအပ္ ပါေသာ ၾကြေရာက္ လာၾကတဲ့ မိဘေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား...
RBC Ministries မွ Our Daily Bread (ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္) ကိုျမန္မာလို ေဖၚျပ ထားပါသည္၊ ဤေနရာ http://myanmar-odb.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါသည္။

 

အထက္ပါ ေန႔စဥ္ခြန္အား၀က္ဆိုက္မ်ားအားလံုး အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အားသည္ အေမရိကားမွ RBC Ministry မွ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေလးမွာ ၾကီးထြာလာေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္မွာ စင္ကာပူတြင္ရွိသည္။ ဆက္လက္ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

မုရန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ကေလးကစားစရာ တစ္ခုလိုလုပ္ထားၾကပါတယ္။ျပီးေတာ့ တက္စီးၾကပါတယ္။


In the search for a low-cost, fuel-efficient, safe, and environmentally friendly alternative to motorcycles, the mayor of a city in the Philippines recently rolled out two incredible taxis crafted from one of our favorite renewable materials � bamboo! Rustico Balderian, mayor of Tabontabon, has commissioned the construction of two taxis made from 90% bamboo that are powered by coconut biodiesel � take that steel-based cars!

Bamboo is an incredible material � it is rapidly renewable, environmentally friendly, and does not require a ton of processing for it to be incorporated into designs. But did you know that its tensile strength is just as good as that of steel? This remarkable strength makes bamboo a fitting and exceptionally sustainable material for Tabontabon�s new taxis.

Toti Eco 1, bamboo taxi, coconut biodiesel, tabontabon, phillipines, sustainable design, green design, transportation

The two vehicles are called the Eco 1 and Eco 2. The Eco 1 seats 20 people and can run on one gallon of biodiesel for about 80 hours. Eco 2 works just as well, but seats around 8. Both vehicles are made by Tabontabon�s out-of-school youth, 90% of each vehicle is made out of bamboo, and they are covered in traditional Filipino woven mats called banig. Both vehicles are operating
today � now if we could only get one in blue.

စိုး၀င္း (နယူးေယာက္) ေပးပို႔သည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို မယံုၾကည္သူမ်ားက ယခုလုိ ေမးေလ့ရွိပါသည္။

“ဘုရားရွိေၾကာင္း သက္ေသျပပါ“

ထိုသို ့ အေမးခံရသည့္အခါတိုင္း ယံုၾကည္သူမ်ားထံမွ ေအာက္ပါကဲ့သို ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းျပ၍ ေျဖရွင္းေလ့ရွိပါသည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ဆရာဦးညြန္႔လွ

(သီခ်င္းေနာက္ခံျဖင့္).. ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေလာကမွာလူေတြဟာ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္စားရတယ္။ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရတယ္။ ဘယ္အရာမွ အလကားမရဘူး ဆိုတဲ့၊ အေတြးအေခၚနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတာ မွားသလားဆိုေတာ့လည္း ေလာကမွာ လူေတြဟာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမလုပ္ပဲ လက္ျဖန္႔ေတာင္းစား ေနရင္လဲ၊ ဘုရားသခင္ သ႑န္တညီတည္း ဖန္ဆင္းထားတဲ့၊ လူဆိုတာ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္တဲ့ လူပ်င္းေတြ၊ ျဖစ္ေနရင္လည္း အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး၊ Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ကုန္လြန္ေသာ
ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ ရက္ေျပာင္းကာ ကူးလို႔
ႏွစ္ေတြလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ပါ

- ဒီကေန႔မွာ ေရွ႔ဆက္မွန္းႏိုင္ေသာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ
အနိစၥသေဘာတရားေတြ လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔မယ္
ရက္ေတြကို ဘယ္သူမွ အတိအက်မမွန္းဆႏိုင္

Cho: ဒီကေန႔မွာ သင့္ရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆန္းစစ္ေတြးၾကည့္ပါ
ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္ ေပးဆပ္စရာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းေတြကို ခ်ီးမြမ္းကာ ေနာက္တေန႔ဆုိင္းေလေသာ္
လြန္ကာမွ တမ္းတလဲ မရႏိုင္ ... ဒီကေန႔ အေရးၾကီးဆံုးေန႔ပါ

- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ဒီကေန႔ျပီးေတာ့ ေနာက္တေန႔မွာ
ဘာျဖစ္မလဲ အတိအက်မသိႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ေပးဆပ္ဖို႔အရာေတြ

- ျမတ္ဘုရားရွင္ သင့္ရဲ့အသက္တာကို
လြန္ခဲ့ေသာ ေႏွာင္းရက္တုိင္းမွာ
အစဥ္ၾကည့္ရႈမစခဲ့တာေတြ
ျပန္လည္ကာ ဆန္းစစ္သတိရပါ