မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Nov 27th

Last update07:35:31 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6729
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

The Gril with the Green Tattoo ! အစိမ္းေရာင္ Tattoo ႐ွင္ မိန္းခေလး


Ko Chris

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္လိုက္ရတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ The Girl with the Dragon Tattoo ပါပဲ။ မင္းသမီးရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာေပၚမွာ Tattoo ထိုးထားမယ္ဆိုတာ ဇာတ္ကားနာမည္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ သိႏိုင္ေပမယ့္ အဲ့ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ မင္းသမီးက သူ႔ကိုအႏိုင္က်င့္ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ လူယုတ္မာႀကီးရဲ႕ကိုယ္ေပၚမွာ Tettoo ေတြျပန္ထိုးၿပီး မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ ပညာျပန္ေပးလိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့။ Tattoo … Tattoo။ တခ်ိဳ႕ Tattoo က်ေတာ့႐ုပ္ပံုေတြ၊
အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ စာလံုးေတြ၊ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ Bar Code ေတြ၊ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ခရစ္ယာန္က်မ္းပိုဒ္ေတြ၊ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ခ်စ္သူရည္းစားျမင္ေတြ႕သေဘာက်ေစမဲ့

အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ...စံုေနတာပါပဲေ လ။ အင္းေလ ထိုးၾကေပါ့။ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္႐ွိတာပဲေလ။ ဒီ Tattoo ေတြကိုေတြ႕တိုင္း..ေတြ႕တိုင္း..ဟိုတုန္းက Tattoo အစိမ္းေရာင္နဲ႔မိန္းခေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို သတိရမိတယ္။

ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးတို႔ဟာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္မွာ ဖေရာ္ရီတာျပည္နယ္၊ ပင္စာကိုလာၿမိဳ႕မွာ ႐ွိေနၾကတယ္။ သားသမီးေတြက အိပ္ရာကို ညေန (၆း၃ဝ)ေလာက္ကတည္းက အေစာႀကီးဝင္သြားၾကတယ္။ ခရီးပန္းလာၿပီေလ။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ေမာၿပီး ေျခပစ္လက္ပစ္နဲ႔ေပါ့။ ဟိုတယ္အခန္းထဲက ထိုင္ခံုမွာထိုင္ၿပီး အနားယူေနၾကတယ္။ အခန္းက သိပ္မသန္႔လွဘူး။ အန႔ံအသက္႐ွိတယ္ေလ။ အဲ့ဒါနဲ႔ကြၽန္ေတာ္လည္း လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ရင္း ပတ္ဝန္းကိုေလ့လာလိုက္ဦးမယ္ဆိုၿပီး ဟိုတယ္အျပင္ဘက္ကိုထြက္လာခဲ့ေတာ့တယ္။ ႀဏ ဓါတ္ဆီျဖည့္တဲ့ ရပ္နားရာေနရာကို လမ္းေလွ်ာက္လာလိုက္မိတယ္။ ဟိုတယ္ရဲ႕ေဘးမွာ ကပ္လ်က္႐ွိေနတာကိုး။

ပိုက္ဆံ႐ွင္းတဲ့ေကာင္တာရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာရပ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးကိုေတြ႕လိုက္ရတယ္။ အသက္ (၃ဝ)ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ႐ွိေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကိုၾကည့္ရတာ အင္မတန္မွပင္ပန္းႏံုးခ်ိေနတဲ့ပံုေပၚတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၁ဝ)ႏွစ္ကာလမ်ားမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမဲ့အဆိုးေတြအားလံုး အခုပဲသူ႔အေပၚကိုႀကိဳၿပီး က်ေရာက္ထားလို႔ (၁ဝ)ႏွစ္ေလာက္ ဒဏ္ခံထားရတဲ့ပံုစံမ်ိဳး။ ငယ္႐ြယ္တဲ့ကေလးဘဝအသက္တာကို လံုးဝေပ်ာ္႐ႊင္စြာမခံစားရဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္အျမန္ရပ္ၿပီး ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္႐ွာစားခဲ့ရတဲ့ဘဝကို ေစာစီးစြာ ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ပံုပဲ။

အဲ့ဒီႏြမ္းလ်ေနတဲ့ သူ႔ပံုစံေတြကိုၾကည့္ရင္းမွ မထင္မွတ္ဘဲသူ႔ရဲ႕လက္မွ “X” အမွတ္အသားပံု အစိမ္းေရာင္ Tattoo ႀကီးကိုေတြ႕လိုက္ရေတာ့တာပဲ။ ေကာင္တာေပၚမွာတင္ထားတဲ့ သူ႔ရဲ႕လက္က အဲ့ဒီ Tattoo ႀကီးဟာ အသိအသာထင္အ႐ွားႀကီးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အလြန္႔ကို စပ္စုမိပါေတာ့တယ္။သူမက ျပန္ေျပာတာကေတာ့ 'ဒါလား? ဘာအဓိပၸါယ္မွကို မ႐ွိတာ။ အေမေလ..အေမေပါ့။ သူမူးၿပီး ျပန္လာတဲ့ညတစ္ညမွာ ကြၽန္မလက္ကိုယူၿပီးေသရာပါထိုးေပးခဲ့တာ' တဲ့။ ဟိုက္႐ွားပါး။ တစ္ကမၻာလံုးတုန္ခါသြားတယ္။ သူမကေတာ့ ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျဖတယ္ေလ။ကြၽန္ေ
တာ္က ဆက္ေမးေတာ့ သူက 'ကြၽန္မ (၁၃)ႏွစ္ေလာက္ပဲ ႐ွိဦးမယ္ထင္တယ္' တဲ့။ဟိုက္... (၁၃)ႏွစ္။ ပိုဆိုးၿပီ။

(၁၃)ႏွစ္မွာ အေမက အရက္မူးၿပီး သမီးရဲ႕လက္မွာ  Tattoo ထိုးေပးခဲ့တယ္တဲ့။

ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းက်ေတာ့ ျပန္စဥ္းစားလိုက္ၾကည့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ (၁၃)ႏွစ္တုန္းကဆိုရင္ ..ဘာျဖစ္ခဲ့လဲေပါ့။ အဲ့ဒီအသက္အ႐ြယ္တုန္းကကြၽန္ေတာ့္မွာ အဝတ္အစားျပႆနာ႐ွိတယ္။ ပိုလို႐ွပ္အက်ႌအစား Brand ႐ွိတဲ့အက်ႌေတြ၊ Nike ဖိနပ္အစား Reebok  ဖိနပ္ေတြ အေမဝယ္လာမွာကိုသိပ္႐ွက္တာပဲေလ။ Brand ဆိုမွ Brand ။ Brand Drama ေလ။ သူမ်ားကိုလည္း ၾကြားခ်င္တယ္၊ အေကာင္းလည္း ႀကိဳက္တယ္၊ အဝတ္အစားအနိမ့္ကိုဝတ္လို႔ ႐ြယ္တူေတြအထင္ေသး ေလွာင္ေျပာင္တာကိုလည္း ႐ွက္တတ္တယ္ေလ။ ကဲ...အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးကို အသက္ (၁၃)ႏွစ္ Tattoo  အထိုးခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ေန႔ကိုျပန္ပို႔လိုက္။ ေက်ာင္းေရာက္ပါၿပီတဲ့..လက္မွာလည္း ဧရာမအစိမ္းေရာင္ “X" Tattoo ႀကီးနဲ႔။ တျခားေက်ာင္းသားေတြဘာေျ
ပာမယ္ထင္လဲ?အေမရိကား အေနာက္ႏိုင္ငံေလ။ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ေျပာပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝက်င့္သံုးတဲ့တိုင္းျပည္။ သူမေကာ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ? အေမမူးေနတုန္းထိုးတဲ့ျမင္ကြင္းကို မိတ္ေဆြျမင္ၾကည့္ၿပီး သူမရဲ႕ေနရာမွာ မိတ္ေဆြရဲ႕ (၁၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ လက္ကေလးကို ခဏေလာက္အစားထိုးၾကည့္ ၾကည့္ပါလား? အေမရဲ႕မူးလို႔တုန္ေနတဲ့လက္၊ အိမ္မွာ႐ွိတဲ့ စုပ္တံနဲ႔ညႀကီးသန္းေခါင္မွာ ဒုကၡခံခဲ့ရေပမယ့္ အေတြ႕အႀကံဳေလ။

ေၾသာ္ မိဘေပးတဲ့ အေမြဆို
တာ ဒါမ်ိဳးလည္း ႐ွိပါလားလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မိတယ္။ ေသရာပါေလ...။

ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိဘေတြေပးလိုက္တဲ့ေသရာပါ အမွတ္ဆိုးႀကီးေတြအေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနမိေတာ့တယ္။ အမွတ္ေကာင္းေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဘယ္လိုအမွတ္အသားပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ...ကိုယ့္ေပၚမွာဘယ္လိုအမွတ္အသား ႐ွိေနလဲဆိုတာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ထင္တယ္။ ျပန္မဆန္းစစ္ ၾကည့္သင္ဘူးလား? မိဘေတြသာမက ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ရည္းစားေဟာင္းေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ေတြကေရာ ကိုယ့္အေပၚမွာ ဘာတံဆိပ္ေတြ..ေသရာပါ႐ိုက္ေပးလိုက္ၾကသလဲ? တခါတခါက်ေတာ့ သူတို႔ Tattoo ထိုးလိုက္ၿပီဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ႔ အထိုးခံလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မ်ား ႐ွိေနခဲ့မလား?

ႏွစ္အနည္းငယ္ ေနာက္ျပန္ေ႐ြ႕ၿပီး အလုပ္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားလိုက္တယ္။ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္တစ္ေယာက္က.. ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို Memo တစ္ေစာင္ယူလာေပးၿပီး၊ အဲ့ဒီ Memo မွာပါတဲ့ Memo ေရးတဲ့ဝန္ထမ္းရဲ႕ အသံုးမက်
တဲ့စာစီပံုေတြ၊ Memo မွတ္တမ္းတင္ပံုေတြကို ေသခ်ာဖတ္ၿပီး...အေကာင္းဆံုးျပန္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီ Memo ကိုေရးတဲ့ အသံုးမက်တဲ့သူဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သူလံုးဝမသိဘူးေလ။ေၾသာ္..တိုက္ဆိုင္ေလစြဤေလာက..ဤေလာက။ အနီေရာင္စာလံုးကြင္းႀကီးေတြ ကြင္းထားၿပီး 'သံုးစားလို႔မရဘူး' ဆိုတဲ့ စာတမ္းကို Memo မွာမွင္အနီေရာင္နဲ႔ ထင္းေနေအာင္ေရးထားတယ္။ ဒီစာ႐ြက္ကိုကိုင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္စားပြဲ႐ွိရာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းတာတဲ့ေျခလွမ္းတိုင္းဟာ ေလးလံလို႔ေပါ့။


႐ွက္လည္း႐ွက္မိတယ္။ ခံျပင္းတာလည္း ျဖစ္မိတယ္။ လံုးဝကို တန္ဖိုးမ႐ွိတဲ့ဘဝကို အပို႔ခံလိုက္ရသလိုပဲ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဘုရား႐ွင္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အဲ့ဒီအေတြးေတြကို ေတြးေနတာကို ျဖတ္ေတာက္ေပးပစ္ လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့သူက 'အဲ့ဒီ Memo ဟာ သားရဲ႕တန္ဖိုးကိုသတ္မွတ္တဲ့ Memo မဟုတ္ဘူးေလသား။ အေဖေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ သားဟာ အေဖရဲ႕သားပဲေလ' တဲ့။

ကမၻာႀကီး တအားကိုေအးျမသြားတယ္။ အားအင္ေတြျပည့္လာလိုက္တာ။ အေဖ့ကိုေက်းဇူးတင္လိုက္တယ္။ စာတန္ရဲ႕ဖ်က္ဆီးမႈေအာက္ကေန ကြၽန္ေတာ့္ကို ခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္မွီ ဝင္ကယ္လိုက္လို႔ေလ။

စားပြဲမွာ ဝင္ထိုင္လိုက္တယ္။ ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ေပါ့။ Memo ကိုသတိၱ႐ွိ႐ွိ အစအဆံုး တလံုးမက်န္ျပန္ဖတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းေအာက္မွာ႐ွိေနတဲ့ ျပတ္သားတဲ့၏စိတ္ဓါတ္အျပည့္နဲ႔ေလ။ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးအလုပ္တစ္ခုကိုအဲ့ဒီကုမၸဏီအတြက္လုပ္ေပးခဲ့လိုက္တယ္။

အဲ့ဒီေနရာမွာ ဘုရား႐ွင္သာ မဝင္ခဲ့ဘူးဆိုရ
င္ ကြၽန္ေတာ္ဘာျဖစ္မလဲ? မိတ္ေဆြကေတာ့ ထင္မွာပဲေလ။ ဒါဘာဆန္းသလဲလို႔? ဒါဘဝပဲေလ။ ဒီထက္ဆိုးတာကိုေတာင္ ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕ရဦးမွာေပါ့။ Drama လာ႐ိုက္မေနနဲ႔ စသည္ျဖင့္ေပါ့...။မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကီးေတြေတြ႕ၿပီး အႀကီးေတြကို ေမ့ပစ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး အေသးေလးတစ္ခုက မေမ့ႏိုင္ဘဲ ျခလိုလႈိက္စားၿပီး မၾကာခင္ဘဝတစ္ခုလံုးကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္လိုက္ႏိုင္တာကို မေမ့သင့္ဘူးေလ။ မဟုတ္ဘူးလား? ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေပၚမွာ႐ွိေနတဲ့အမွတ္အသား အေသးေလးေတြကို အထူးဂ႐ုစိုက္ပါလို႔ေျပာခ်င္တယ္။

စိတ္ပညာအရ လူဆိုတာ အႀကီးမားဆံုးဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊ အနာတရျဖစ္မႈေတြကို အျမန္ဆံုးေမ့ေပ်ာက္လိုက္ႏိုင္ေပမဲ့ မထင္မွတ္တဲ့အေသးေလးေတြ က်ေတာ့ အ႐ိုးစြဲေအာင္ စိုက္ေနရစ္ၾကတတ္တယ္ တဲ့။ ဒါကိုပဲ မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တာပါ။ ျမင္တယ္ဟုတ္။

ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕တင္ျပခ်က္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာကို စာဖတ္သူမိတ္ေဆြ မစစ္ခင္ဘဲ အခုကြၽန္ေတာ့္ဘာသာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ခႏၶာေပၚမွာ ဘာအမွတ္ေလးေတြ ႐ိုက္ႏွိပ္လိုက္ထားသလဲလို႔ေလ။ ေတြ႕လိုက္ရပါၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းကို ေတြ႕လိုက္ရတာ။ 'တျခားလူေတြေျပာတာကိုယံုလြယ္ၿပီး သိပ္ဂ႐ုစိုက္ လြန္းတယ္ဆိုတဲ့ Tattoo  ပါပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္သူဆိုတာေမ့သြားၿပီး လူ(ဇာတိပကတိလူ)ေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကို သိပ္ႀကိဳက္ေနမိတဲ့..ကြၽန္ေတာ္ပါတကား။ 'ေျပာပါဦး ကြၽန္ေတာ္ေကာင္းေၾကာင္း'၊ 'ၾကားခ်င္လြန္းလို႔' ။ ႐ံုးမွာလည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို မထင္ရင္မထင္သလို ၾကြားတတ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ေလ။ အထူးသျဖင့္ 'မိန္းမကေတာင္ ဂုဏ္ယူၿပီးေျပာလိုက္ေသးတယ္။ အဲ့ဒါကြၽန္ေတာ္ေပါ့' ဆိုတဲ့ေလသံေလးနဲ႔ ခပ္ၾကြားၾကြားေလးေျပာေလ့႐ွိတတ္ တယ္။ အလိုေလး...ျမတ္စြာဘုရားသခင္...ထာဝရအဘ ကယ္ေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တကယ့္ကို Tattoo ထုိးခံထားရပါလား။ Moral Support ဆို ဆိုၿပီး တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသူတို႔အေျပာနဲ႔ဝိုင္းၿပီး ေရတိမ္ႏွစ္သတ္ေနၾကတာပါလား? 'ေျပာေပး'နဲ႔'ၾကားခ်င္' အုပ္စုႏွစ္စုလံုးဟာမာနတ္ရဲ႕တန္ခိုးျဖစ္တဲ့ 'လွည့္စားျခင္း' နိယာမကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးေနၾကပါလား?။ 'ေျပာေပး' ဆိုတဲ့အုပ္စုကေတာ့ ဧဝအုပ္စုေလ။ စာတန္က လွည့္ျဖားၿပီးလို႔ စာတန္ခန္႔ထားတဲ့ လက္ေထာက္ေတြေပါ့။ သူတို႔ကေျပာတဲ့ေနရာမွာ ႐ွယ္ေတာ္တယ္။ ဖံုးမယ္။ ဖာမယ္။ 'အလံုး' ကို 'အျပား' ျဖစ္ေအာင္ေျပာမယ္။ ေျမႇာက္ေျပာတဲ့သူတို႔စကားေတြကို Moral Support လို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ၾကမယ္။ 'ၾကားခ်င္' ဆိုတဲ့အုပ္စုကေတာ့ အာဒံေလ။ 'အာပလာ' ျဖစ္ေနလို႔ အဲ့ဒီသူမ်ားရဲ႕ Deception  'ဒဏ္'ကို နားက သိပ္ၾကားခ်င္ေနတဲ့သူေတြေပါ့။

မွတ္ခ်က္ခ်တာကေတာ့ လာ'ေျပာေပး'တဲ့သူေတြကို ေဝဖန္စရာအေၾကာင္းကိုမ႐ွိဘူးေလ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတို႔က မာနတ္နဲ႔ အေပးအယူလုပ္သူေတြေလ။ အေျပာခံရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘဝကိုသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွတ္ခ်က္ခ်သင့္တယ္။ ဆိုလိုတာက 'ေရတိမ္ဆက္အနစ္ခံၿပီး၊ သူမ်ားသတ္တာကိုဆက္ငံု႔ခံေနမလား? ဒီအခ်ိဳးကိုျပင္မလား? ဆိုတာပါပဲ။

ကဲ...ဒီ Tattoo အျပင္ဘာ႐ွိေသးလဲ။ ဆက္႐ွာၾကည့္စမ္းလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အမိန္႔ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ..ေဟာ-ေတြ႕လိုက္ရျပန္ပါၿပီ..ေနာက္တစ္ခု။ 'အားငယ္တတ္တဲ့ Tattoo ' ေလ။ အဲ့ဒါလည္း Satanic Deception (စာတန္ရဲ႕လွည့္ဖ်ားျခင္းတမ်ိဳးပဲ) ဘာကိုေနရင္းထိုင္ရင္း အားငယ္ေနမိပါလိမ့္..ေတြ႕ၿပီ။ Attention Seeker (အားလံုးရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈကို ၂၄။၇ လိုခ်င္သူ)။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕မိန္းမ၊ အမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြအားလံုးကို လုပ္ႀကံလိမ္လည္ထားတာကေတာ့ 'စိတ္ထိခိုက္တတ္တယ္' ဆိုတဲ့ Tattoo  နဲ႔ပဲ။

ပထမ ႊေအအသသ က သူမ်ားက ကိုယ့္ေပၚလာ လားထိုးသြားတာ။ ဒုတိယ ႊေအအသသ ကိုျမင္ဘူးတဲ့လူတိုင္းက 'ဟဲ့...မေျပာနဲ႔ေလ။ စိတ္ထိခိုက္သြားမယ္။ ဖံုးၾကဟဲ့၊ဖာၾကဟဲ့နဲ႔ေပါ့' ။ 'ဒါေတြကို ေတြ႕လိုက္ရတိုင္း ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ပီတိေတြျဖာလ်က္၊ ေက်နပ္လ်က္ေပါ့။ ငါ့ကိုဂ႐ုစိုက္ၾကပါလားဆိုၿပီးဂုဏ္ျဒပ္အျပည့္နဲ႔ မ်က္ႏွာေမာ္လို႔ေပါ့။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ လူတိုင္းက '႐ွက္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါစာရင္း' ထဲကို ကြၽန္ေတာ့္ကိုသြင္းထားၾကတာေလ။ အမွားေတြ...အမွားေတြ။ သိပါတယ္ မွားမွန္း။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳက္တယ္ေလ။ ၾကားရတာ သိပ္အရသာ႐ွိလုိ႔။

ကဲ...ေနာက္ထပ္ဘာမ်ား႐ွိဦးမလဲ? ႐ွာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာလံုးဝကို ဘာ Tattoo မွထပ္မေတြ႕ေတာ့ဘူး။ ေသခ်ာရဲ႕လား။ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဦးဆိုၿပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေဟာ..ေတြ႕လိုက္ရပါၿပီ။ တတိယနဲ႔ ေနာက္ဆံုး Tattoo ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ခႏၶာေပၚမွာမဟုတ္ဘူး။ ေသာ့ခတ္သိမ္းထားတတ္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာဝင္ထိုးသြားတာ။ ကိုယ္တိုင္ထိုးတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားကဝင္ထိုးတာလဲမဟုတ္ဘူး။ ဒါဆိုဘယ္သူလဲ..ဒီမေကာင္းတဲ့အလိမ္မွတ္ခ်က္ Tattoo ကိုထိုးတာ ဘယ္သူလဲ? မေကာင္းတာမွန္သမွ်ရဲ႕ ဖခင္ပဲေပါ့။ အလိမ္႐ွင္ မာနတ္အစုတ္အျပတ္ေလ။ ထိုးထားတဲ့ ေရးသြင္းခ်က္ေတြကေတာ့ ငါဟာ –

* ဆိုးတဲ့ လင္ေယာက်ၤားပါလား?
* ခိုးတတ္တဲ့ဝန္ထမ္းပါလား?
* ႐ုပ္ဆိုးတဲ့အက်ည္းတန္ အမည္းစက္ေတြ အျပည့္နဲ႔ပါလား?
* ေသရင္ ငရဲကိုေရာက္ဖို႔ ပိုမ်ားပါလား?
* ဘုရားရဲ႕ သားဆိုတာ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား?
စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေၾကာက္စရာႀကီးပါမိတ္ေဆြ။
* စာတန္က ဒီအမွားေတြကို (တတိယ Tattoo အေနနဲ႔) စိတ္ထဲမွာ ထိုးထားလိုက္ၿပီးႏွင့္ၿပီ။
* စစ္ၾကည့္လိုက္လို႔ ေတြ႕လိုက္ရတာ။
* မစစ္မ်ား မစစ္ရင္ေတာ့...ရင္ေလးစရာ။ ေသတဲ့အထိေပါ့ ...႐ွိေနမယ့္ ႊေအအသသ ေတြေလ။
* ကိုယ္ကလည္း ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ ဒုတိယ Tattoo ကိုထိုးၿပီး သူမ်ားကိုျပၿပီး အခ်က္ေပးထားေသးတယ္။ 'သတိ-စိတ္ထိခိုက္တတ္သည္' တဲ့။
*  သူမ်ားရဲ႕ လာထိုးတဲ့ ပထမ ႊေအအသသ ကလည္း႐ွိေနေသးတယ္။ 'ၾ<ြကားႏိုင္သမွ် ၾ<ြကားပါ' တဲ့။
*  ဒီၾကားထဲ ဘုရားဆီကလာတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို စာတန္က လာခိုးတာက ခဏ၊ ခဏ။
* ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို စာတန္က လာလာခိုးျပန္ေသးတယ္။

အခုမွပဲ အကြၽတ္တရားရၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို (Fully Scan လုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့) အရာအားလံုးကို လံုးလံုးျမင္မိေတာ့တယ္။ အမွားကိုျမင္ၿပီ။ ဟုတ္ၿပီ...ဘာလုပ္မလဲ? အေရးႀကံဳလာရင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ေလ့႐ွိတတ္တဲ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ စံနမူနာကို ျပန္မွတ္မိလိုက္တယ္။ သူဘယ္ေတာ့မွလူတကာဆီဖုန္းဆက္ၿပီး အကူအညီမေတာင္းဘူး။ ဒူးေထာက္ခ်လိုက္ၿပီး ဘုရားကို ေျပာေတာ့တာပဲ။

ကိုယ့္ဒူးေတြကို အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။ 'ဒီ Tattoo (၃)ခု ကိုယ့္ဘဝထဲမွပေပ်ာက္ဖို႔ ဒူးေထာက္စမ္း' လို႔ေလ။ ဘုရားဆီမွာ ဝန္ခ်ေတာ့တာေပါ့။ ဆုေတာင္းေနစဥ္ အကုန္လံုးဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ေနာင္တရမိတယ္။ ျပန္လည္း မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းဆက္ကပ္မိတယ္။ကဲ...ဆုေတာင္းၿပီးၿပီ။ အခုဘာဆက္လုပ္မလဲ။ ငါဘယ္လို ဒီ Tattoo (၃)ခုကို ျပင္ရမလဲ? စဥ္းစားေနခိုက္ ဘုရား႐ွင္ဝင္လာတယ္။ 'ေပ်ာက္ေသာသား'ပံုျပင္ေလးကို ခ်က္ခ်င္းကြၽန္ေတာ့္အား အမွတ္ရေစတယ္။ သူေျပာခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕စကားလံုးေတြေလ။ ေတာင္းပန္စကားေျပာၿပီးရင္ 'အေဖ..ကြၽန္ေတာ့္ကိုအေဖ့ရဲ႕အေစခံ သာသာပဲထားၿပီး ျပန္လက္ခံပါ' လို႔ ေျပာမယ္လို႔ႀကံစည္ခဲ့ေပမဲ့လည္း 'အေဖ..ဘုရား႐ွင္နဲ႔အေဖ့ကို ကြၽန္ေတာ္ျပစ္မွားမိခဲ့ပါၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသားလို႔ေခၚဖို႔ မထိုက္တန္ပါဘူး' လို႔ပဲ ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။ Make me like one of your hired man ဆိုတဲ့စကားလံုး (၈)လံုးကို မေျပာႏိုင္ခဲ့ဘဲ ဘာေၾကာင့္'ကြၽန္ေတာ့္ကို သားလို႔ေခၚဖို႔မထိုက္တန္ပါဘူး' လို႔ ေျပာၿပီး အဆံုးသတ္ခဲ့တယ္လို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ?

ဆိုလိုရင္းက 'ဘုရားနဲ႔အေဖကို ကြၽန္ေတာ္ျပစ္မွားမိပါၿပီ' လို႔ ေျပာၿပီး 'ကြၽန္ေတာ့္ကို ကြၽန္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ျပန္လက္ခံၿပီး၊ ကြၽန္တန္းလ်ားမွာေတာ့ထားေပးပါ' လို႔ နိဂံုးသတ္ေျပာၿပီး တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္မဲ့ သူ႔ရဲ႕ေတာင္းပန္ခ်က္ပါ။ ဒါေပမယ့္ 'အေစခံကြၽန္' Tattoo အပိုင္း လံုးဝေပ်ာက္ထြက္သြားတယ္။ဟာေလလုယာ။ အေဖက လံုးဝ အဲ့ဒီစကားလံုး (၈)လံုးကို ေျပာခြင့္မေပးလိုက္ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက 'ဘုရားနဲ႔ အေဖ့ကို ကြၽန္ေတာ္ျပစ္မွားမိပါၿပီ' လို႔ေတာင္းပန္တဲ့စကားေျပာ ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အေဖဟာ စကားအားလံုးကိုဖ်က္ေတာက္လိုက္ၿပီး သားကိုဘာမွဆက္မေျပာေစေတာ့ဘူး။ 'အေစခံကြၽန္Tattoo ' လံုးဝမထိုးေစရဘူးေလ။ အေဖ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သားကို 'အေစခံကြၽန္ Tattoo ' မထိုးသလို၊ သားကိုယ္တိုင္ သူ႔ကိုယ္သူ 'အေစခံကြၽန္ Tattoo 'ထိုးမွာကိုလည္း လံုးဝမျဖစ္ေစလိုက္ဘူး။ အေဖဟာ သားရဲ႕ 'အေစခံပဲျဖစ္ေစပါရေစ' ဆိုတဲ့စကားကို လံုးဝမထြက္ေစဘဲ ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ေက်းဇူးႀကီးလိုက္တာ အေဖရယ္...။

အဲ့ဒီေပ်ာက္ေသာသား အိမ္ျပန္လာတဲ့ေန႔ဟာ ထိုးထားသမွ် Tettoo အားလံုး ပေပ်ာက္သြားတဲ့ေန႔ပါ။
မိတ္ေဆြ ...ဘုရားသခင္ဆီကို ျပန္လာပါ။ ဒီသေဘာပါပဲ။
*  ဝက္စားက်က္ထဲမွာ လူးလွိမ့္ေနခဲ့ၿပီး ဝက္စာ စားခဲ့ရတဲ့ဘဝ (တနည္းအားျဖင့္ သူမ်ားေကြၽးတာစားရတဲ့ဘဝ ႊေအအသသ တစ္)
* ညဥ့္ငွက္ျပည့္တန္ဆာမ်ားနဲ႔ တစ္ကုတင္ထဲသြားအိပ္ခဲ့တဲ့ဘဝ (တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ဘဝကို သူတို႔နဲ႔ တစ္ဘဝထဲျဖစ္ေစေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို Tattoo ထိုးတဲ့ဘဝ ( Tattoo ႏွစ္)
* ကြၽန္ျဖစ္ေစရမယ့္ဘဝ (တနည္းအားျဖင့္ စာတန္ေပးတဲ့ အႀကံနည္းလမ္းနဲ႔ ကြၽန္ျဖစ္ေစတဲ့ဘဝ Tettoo သံုး)
ဒီလို ႊေအအသသ ေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ႐ွိခဲ့႐ွိခဲ့ မိတ္ေဆြခရ
စ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္က သင့္ကို
* သူ႔ေမတၱာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သားအျဖစ္ လက္ခံတယ္။
* သူ႔အေသြးနဲ႔ ေ႐ြးဝယ္ထားတဲ့သားအျဖစ္ သင့္ကိုသူျမင္တယ္။ သူ႔အေသြးနဲ႔ ႊTattoo ေတြကို ေဆးၿပီးေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္တာပါ။

ကဲ...ေမးပါရေစ ..သင့္မွာ႐ွိတဲ့ ဘာ Tattoo ကိုအခုပဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခ်င္ပါသလဲ ေျပာပါမိတ္ေဆြရယ္။
အစိမ္းေရာင္ Tattoo  နဲ႔ မိန္းခေလးေရ ..မင္း Tattoo ႐ွိ႐ွိသမွ် အားလံုးပေပ်ာက္ပါေစ။

ဘုန္းစည္းစိမ္၌စံပါယ္ေသာခရစ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ေသာနာမေတာ္၌

ဘာသာျပန္ဆိုသူ
Chris Htet Naing U

(အဖိုးဆရာႀကီးဦးေမာင္ဦးႏွင့္အဖြားဆရာမႀကီးေဒၚခင္ဆံုတို႔အားဂုဏ္ျပဳလ်က္ ေရးသားပါသည္။)
(CHRISHNU@gmail.com သုိ႔တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ၾကရေအာင္)

THANK YOU & GOD BLESS YOU.
 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေန႔စဥ္ခြန္အား - ျမန္မာစာအင္တာနက္၊ အာရ္ဘီစီျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေန႔စဥ္ခြန္အား အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁ တြင္ စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မုရန္မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။ Welcome RBC Burmese/Myanmar Daily Bread.

http://myanmar-odb.org/

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္း

RBC သာသနာကို စတင္တည္ေထာင္သူ M. R. De Haan သည္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေလးနက္ တည္ၾကည္ေသာအသံႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုတစိုက္မတ္မတ္သင္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးကို လူသိမ်ားထင္ရွားသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္းတို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ လက္ခံၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္၌ႀကီးထြားရင့္က်က္လာေစေရး ဆရာႀကီးက ဤသာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သစၥာခံ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္ရွိ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာန ေသးေသးေလးမွ Detroit Bible Class ေလး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဆရာ၀န္ႀကီးသည္ ရာေထာင္ခ်ီေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆာငတ္ေနသူ ေသာတရွင္တိုင္း၏အိမ္သိို႔ု ဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
ဆရာႀကီး၏ျပတ္သားေသာ၊ ခက္ထန္မာေက်ာေသာအသံတို႔ေၾကာင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္မည့္အလားအလာမရွိေသာ္လည္း ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေလးမွာ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ Dr. De Haan ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အဓိကအေျချပဳကာ ထင္ဟပ္သြန္သင္ခ်က္သည္ လူမ်ားစြာအတြက္ သမၼာက်မ္းပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ပညာအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ ေဟာေျပာ ခ်က္ကို က်မ္းစာေလ့လာရာ၌ အေထာက္အကူအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေပးရန္ ေသာတရွင္မ်ားက ဆရာႀကီးကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပံုႏွိပ္ခဲ့ေသာစာအုပ္ကား ယေန႔ထိတိုင္ ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ေပးရေသာ Discovery Series စာအုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ အရင္းအျမစ္စာေစာင္ေလးကို ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
Dr. De Haan ၏ ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အတိုင္း the Grand Rapids, Michigan အေျချပဳ သာသနာလုပ္ငန္းသည္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ေလး၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ အေျချပဳမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ၀န္ခံဆက္ကပ္လ်က္ RBC သာသနာလုပ္ငန္းမွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ့လာရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ေ၀မွ်ျဖန္႔ေ၀ေပးေနပါသည္။ Dr. De Haan ဤ သာသနာကို စတင္ခ်ိန္က တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းေလးအျဖစ္သာ အေျချပဳစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ တြင္ US ရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔႐ံုးခ်ဳပ္၌ ခရစ္ယာန္၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ထိေအာင္ သခင္ဘုရားက ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ံုးခြဲမ်ားႏွင့္ RBC resources မ်ား ျဖန္႔ေ၀ ေပးေနေသာ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားလည္း ကမၻာအႏွ႔ံတြင္ ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မႈ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည့္ Our Daily Bread ဟုေခၚေသာ ေန႔စဥ္၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အေထာက္အကူျပဳစာအုပ္ေလးကို ဘာသာေပါင္း ၃၀ နီးပါး ဘာသာျပန္ဆိုထုတ္ေ၀လ်က္ရွိပါ သည္။
(ေရဒီယို သမၼာက်မ္းသင္ခန္းစာ) Radio Bible Class မွ RBC Ministries ဟူ၍ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အမည္ေျပာင္းေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ မိတ္္ေဆြမ်ားထံသို႔ ေပးကမ္း ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရင္းအျမစ္မ်ား ထပ္တိုးပြားမႈကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

အာရ္ဘီစီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ

ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ လူအေပါင္းတို႔ထံသို႔ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေရး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သဏၭာန္တူေသာအသက္တာ၌ ႀကီးထြားလာေရး၊ ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းလာေရး၊ ထိုသူမ်ားကိုကူညီရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ သစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ဆက္ကပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီ ဟန္း၏ တတိယမ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ ဆရာ မတ္ ဒီ ဟန္း သည္ လက္ရွိသာသနာလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းႀကီးထြားလ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိ ေသာ္လည္း  ေဒါက္တာ ဒီ ဟန္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာမူ၀ါဒအတိုင္း အာရ္ဘီစီက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။
ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ၿပီး ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ ႏွစ္သက္သူ၊ ဘုရား၏လူ၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ ဒီ ဟန္းအား အမွတ္ရေနပါသည္။
“ခြန္အားေပးမစသူ´´ အျဖစ္ အမည္တြင္သူ ဆရာႀကီး ရစ္ခ်က္ ဒီ ဟန္းမွာ ဘုရား သခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သစၥာရွိစြာပိုင္းျခားသြန္သင္လ်က္၊ သာသနာလုပ္ငန္း၌လည္း သမၼာဓိတည္ၾကည္စြာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ “ဘုရားရွင္ကိုယံုၾကည္၍ မွန္ရာကို ေဆာင္ရြက္ပါ´´ဟူသည့္ စကားက သူႏွစ္သက္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆရာႀကီး မတ္ ဒီ ဟန္းသည္ သနားၾကင္နာတတ္သူျဖစ္ၿပီး၊ မွန္ကန္တိက်မႈကို အေလးထားသည္။ ဘုရားျမတ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အခ်က္က်က် ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္၊ ၾသ၀ါဒမ်ား မတိမ္းေစာင္းရေလေအာင္ အာ႐ံုစိုက္သူျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္၊
အာဘီစီ ေန႔စဥ္ခြန္အား (ျမန္မာဘာသာ) မွ တဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

Congratulation!! to Myanmar-ODB

Sue Kheong Lye, Andry Rumangkang, Yudi Setiawan, Romualdo Salazar, Naw Day Day, CP Hia, Christina Yik ..etc.

http://myanmar-odb.org/

မုရန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ေက်ာင္းဝင္းထဲက ေက်ာင္းသားေလး သံုးေယာက္ဟာ သူတို႕ ရဲ႕ အေဖေတြ ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ၾကြားလံုးထုတ္ၿပီး ေျပာေနၾကတယ္။

ပထမ ေက်ာင္းသား - ငါ့အေဖက ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ေရးတာ ေဒၚလာ ၅ဝေတာင္ ရတယ္။

ဒုတိယ ေက်ာင္းသား - ငါ့အေဖက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ေရးတာ ေဒၚလာ တစ္ရာ ေတာင္ ရတယ္။

တတိယ ေက်ာင္းသား - ငါ့အေဖက တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္ ေရးတာ ဘုရား ေက်ာင္းထဲ ထိုင္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြ အားလံုးကို လူရွစ္ေယာက္ ေလာက္ေတာင္ အလွဴေငြအိတ္နဲ႔ လိုက္ေကာက္ ရတယ္ တဲ့။

မင္းေအာင္သက္လြင

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ေျပာင္းဖူးမွာ အာဟာရ ဓာတ္ မ်ားစြာ ပါဝင္ တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အက်ိဳး ေက်းဇူး
မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးမွာ ဗီတာမင္ B1 ပါဝင္တာေၾကာင့္ ကာဗို ဟိုက္ဒရိတ္တည္ေဆာက္ၿဖိဳခြဲမႈမွာ အသံုးျပဳႏိုင္သလို ဗီတာမင္ B5 ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ဇီဝကမၼဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ေဖာလိတ္ ပါဝင္တာ ေၾကာင့္ ဆဲလ္သစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစသလို ဗီတာမင္စီပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေရာဂါေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။


ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္

ေျပာင္းဖူးမွာ ဗီတာမင္ B9 လို႔ေခၚ တဲ့ ေဖာလိတ္ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးက်န္း မာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါ တယ္။ ေဖာလိတ္ဓာတ္ပါတဲ့ အစားအ စာကို မ်ားမ်ားစားတာေၾကာင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ တာနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါထတာေတြရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။


ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္

ေျပာင္းဖူးရဲ႕ ေနာက္ထပ္ က်န္းမာ ေရးအက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္က အဆုတ္ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ေပးတာပါ။ ေျပာင္း ဖူးမွာ Beta Cryptoxanthin ပါဝင္တာ ေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ တဲ့သူေတြဟာ ေျပာင္းဖူးကို ပံုမွန္စားေပး ရင္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္း ၃၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။


မွတ္ဥာဏ္ကို အားေကာင္းေစပါတယ္

ေျပာင္းဖူးမွာ သိုင္ယာမင္း ဒါမွမ ဟုတ္ ဗီတာမင္ B1 ပါဝင္တာေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္အစြမ္းကို ေကာင္းမြန္ေစပါ တယ္။ ဒီအာဟာရဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ ေတြကို အားေကာင္းေစၿပီး ေတြးေခၚႏိုင္ တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို တိုးတက္ေစ ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးဟာ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။


အျမင္အာ႐ံုကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္

ေျပာင္းဖူးမွာ ဘီတာကယ္႐ိုတင္း၊ ေဖာလိတ္နဲ႔ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ဇီဇန္ သင္းတို႔ မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအာဟာရဓာတ္ေတြက မက္ကူလာယိုယြင္း ပ်က္စီးမႈလိုမ်ိဳး မ်က္စိေရာဂါေတြ မျဖစ္ ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။


ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ႕က်ေစပါတယ္

ေျပာင္းဖူးမွာFerulic Acid မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါက အင္တီေအာက္ဆီး ဒင့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ တြင္း ေရာင္ရမ္းမႈ၊ အိုမင္းမႈနဲ႔ ကင္ဆာ ေရာဂါတခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအစားေတြကို မျဖစ္ ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။


ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ႕ က်ေစပါတယ္

ေျပာင္းဖူးတစ္ခြက္စာ ပမာဏမွာ တစ္ေန႔တာ လိုအပ္တဲ့ အမွ်င္ဓာတ္ ၁၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ အမွ်င္ဓာတ္ ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတာက ေျပာင္းဖူးရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးေက်း ဇူးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အမွ်င္ဓာတ္က ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာအဆင့္ကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ အမွ်င္ ဓာတ္ဟာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိသူေတြ မွာ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။


ဂ႐ုစိုက္ရန္

ေလ့လာမႈအရ ေျပာင္းဖူးဟာ သစ္ သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမ်ားစု ထက္ အာဟာရဓာတ္ ပိုမိုပါဝင္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ေျပာင္းဖူးထဲကို အဆီ၊ ဆားနဲ႔ သၾကားေတြ ထည့္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၾကပါတယ္။ ေျပာင္းဖုူးကို ျပဳတ္ၿပီး သုပ္စားတာ ဒါမွမဟုတ္ စြပ္ ျပဳတ္ ျပဳတ္ေသာက္တာေတြက က်န္းမာ ေရးနဲ႔ ပိုညီညြတ္ပါတယ္။

Good Health

Mg Mandalay
MyanmarinSingapore.com မွတဆင့္ေဖၚျပသည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ခ်စ္သူ႕ရွင္းတမ္း(၃)

(မင္းေအာင္သက္လြင္)


လျပည့္လွဝန္း ျပည့္ၿဖိဳး႐ႊန္းလဲ့

ခ်စ္သူ႕မ်က္ႏွာ ၾကည္သာယာကို တစိမ့္စိမ့္ထိ ၾကည့္ေနခ်င္လဲ - -

လုပ္ခြင္ထဲက ကုလားတရုတ္ ပုပ္သည့္မ်က္ႏွာ နိစၥဓူဝ ျမင္ေနရလို႕

ေအာ့ႏွလံုးနာ ရင္တြင္းမွာ မၾကည္ ခ်စ္္သူကိုသာ ၾကည့္ေနခ်င္သည္။

ႀကိဳးၾကာသံမ်ိဳး နားဝင္ခ်ိဳသည့္ ခ်စ္သူ႕ဆိုသံ နားဆင္ခ်င္လဲ - -

သူေဌး မန္ေနဂ်ာ ဆဲတိုင္းထြာသည့္ ယုတ္ေသာစကား ခါခါၾကားရ

နားဝ မသက္သာ၊ တို႕ဘဝ နာနာကို ခ်စ္သူ ခ်ိဳသာ သိေစခ်င္သည္။

ပန္းေမြ႕ယာခင္း ရနံ႕ထံု သင္းသည္႕၊

ခ်စ္သူ႕ရင္ခြင္ ေမြ႕ယာခြင္မွာ တိုးဝင္ ခိုနား ေမွးစက္လိုက္ခ်င္ေသာ္လဲ - -

လုပ္ခြင္ ဆိုးယုတ္ ဆူးခလုတ္ႏွင့္

ေနပူထဲက တို႕ဘဝနာကို ခ်စ္သူ ၾကည္သာ ျမင္ေစ့ခ်င္သည္။

ပန္းပ်ား ဖေယာင္း ညင္သာေပ်ာင္းသည့္

ခ်စ္သူ႕လက္စံု ဖူးေတြ႕ႀကံဳရင္း ညင္သာလက္တြဲ ဆြဲကိုင္ခ်င္လဲ -

တို႕လက္ထဲမွာ တူသံ လႊသြား အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္

ဘဝတိုက္ပြဲ ဝင္ေနပံုကို ခ်စ္သူ ၾကည္ျပာ ေတြ႕စမ္းခ်င္သည္။

အိုဘယ့္ ခ်စ္သူ တို႕ခ်စ္သူ ငဲ့

ေဝးစဥ္ခန ဖူးေတြ႕ရဖို႕

သခင့္ထံဆုပန္ ႀကိဳးစားေနသည္ကို၊

ခ်စ္သူ ယံုစမ္းေစခ်င္ လြန္းလွပါသည္။ ။

(ဝန္ခံခ်က္။ ခ်စ္ခင္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရိုးသား ႀကိဳးစားေနသူ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေဘာ္ဒါမ်ား

အားလံုး အတြက္ အမွတ္တရ အျဖစ္ ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all