မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Feb 27th

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6031
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဒီအမ်ိဳးသမီးငယ္ တရားေဟာ၊သက္ေသခံ Testimonyကိုယ့္ကိုခ်စ္တဲ့ အေဖက

. ဒုစရိုက္ေတြကို လုပ္ရင္
. ဆံုးမတယ္
. ဘုရားရွင္က တရားမွ်တပါတယ္
. ဒုစရိုက္ေတြကိုလုပ္ရင္ သတိအရင္ေပးပါတယ္
. သတိေပးလို႕မရမွ ဆံုးမပါတယ္
ဒီအမ်ိဳးသမီးငယ္ တရားေဟာ၊ သက္ေသခံသြားတာ .. ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မယံုၾကည္သူ ျမန္မာမ်ားကေတာ့ သူတို႕ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ ဝက္ဆိုဒ္ေတြမွာ တင္ထားျပီး.. အမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာေတြကေတာ့ လက္ခံၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စိတ္၊ စစ္အာဏာရွင္စိတ္နဲ႕ ေခ်မႈန္းပစ္ခ်င္သူမ်ားရဲ့ ကြန္မင့္မ်ားက စိုးရိမ္စရာရွိပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ဝိညာဥ္ေရး ေပါက္ခဲ့လို႕ ႏုနယ္ေပမဲ့၊ ဘုရားသခင္ အမ်ားၾကီး အသံးျပဳပါတယ္။ အတင္းမတိုက္တြန္းပဲ မည္းစမ္းရင္း ယံုၾကည္လာျပီး သက္ေသခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးျပီ ထူးဆန္း/ရယ္ရႊင္/ဟာသလြင္ျပင္'s video.တင္ထားပါတယ္။ ၂ပတ္အတြင္း လာေရာက္နားေထာင္သူ ၁သိန္း၂ေသာင္းေက်ာ္ပါျပီ။
က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာကိုေစာ္ကားေနတဲ့ အစြန္းေရာက္ မိန္းကေလးတေယာက္ရဲ႕ video file ေလးပါ။ အင္မတန္ေစာ္ကားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြပါဝင္ပါတယ္။ နိင္ငံေတာ္အလံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထု အေလးျပုတဲ႔ သူေတြလဲ သူေျပာတဲ႔အတိုင္းဆို အရူးေတြျဖစ္ကုန္ျပီထင္တယ္။
ယံုၾကည္ရာ ကိုးကြယ္ရာပါ။ ကိုယ္ ကိုးကြယ္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မိဖို႔အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ သိထားဖို႔လိုပါတယ္ ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။ 
ခုေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုဟာ ကိုယ္ကိုကြယ္တဲ႔ဘာသာ ရဲ႕ ေလးနက္မႈကိုမသိလို႔ အျခားဘာသာထဲက ိုလြယ္ကူစြာ သြတ္သြင္း ခံေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္ အျခားသူေတြကိုလည္းမ်ွေဝေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ မဂၤလာ တရားေတာ္နဲ႔ညီပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ျပီးေအာင္ကိုနားမေထာင္ႏိုင္ပိတ္လိုက္ရပါတယ္သူမ်ားဘာသာေစာ္ကားတာမၾကိုက္ပါဘူး။တျခားခရစ္ယန္ေတြအဲလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ဘုရားဘဲျဖစ္ျဖစ္ေကာင္းတာကိုဘဲေဟာတာပါ မေကာင္းတာသင္တဲ့ဘုရားမရွိပါဘူး ဘုရားဆိုတာ သူ႔ကို ကိုးကြယ္ၿပီးအစြန္းေရာက္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး သူေျပာတာေတြကို လိုက္နာဖို႔ပါ သူတစ္ပါးဘာသာကို ေစာ္ကားဖို႔ ေဂါတမျမတ္စြာကမသင္သလို ေယရႈခရစ္ကလည္းမသင္ပါဘူး 
.
ကြ်န္ေတာ္ကြန္မင့္
ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ရွယ္လုပ္တာ၊ ရုပ္ထုကိုးကြယ္တယ္လို႕ မွားေျပာမိရွာတာပါ။ တကယ္ေတာ့ မိန္းကေလးေျပာသလို ျမင္ရတဲ့အရာကို ေအာက္ေမ့သတိရေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြလဲ မယ္ေတာ္ရုပ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ရုပ္ေတြ ... ခရစ္ေတာ္ကိုေအာက္ေမ့သတိရေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ သူမ ကိုယ္တိုင္ရထားတဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း နဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို ရွယ္လုပ္သြားတာပါ..။
နားမေထာင္ရေသးရင္ ၁၇မိနစ္ သူမ သက္ေသခံခ်က္ရွိပါတယ္ ..
ေဖ့စ္ဘုတ္အမည္- ထူးဆန္း/ရယ္ရႊင္/ဟာသလြင္ျပင္ Zarni Gyi .. ေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ျမန္မာမ်ား ရွယ္လုပ္သြားၾကပါျပီ၊ S Gum Aung နဲ႕လံုးဝျခားနားပါတယ္..
.
ေဆြးေႏြးခ်က္
သူမ သက္ေသခံခ်က္ကို ဘာလို႕ က်ေနာ္တို႕ဝက္ဆိုဒ္မွာ ရွယ္မလုပ္ရဲပါသလဲ .. Good Question..

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အေမွာင္က်ျခင္း

တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ - မင္းေအာင္သက္လြင္
အဲဒီေန႕က ကၽြန္ေတာ္ ညဂ်ဴတီ ဆင္းေနရပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမား အက္ဥပေဒအရ ညဘက္မွာ ညဂ်ဴတီဆင္းတဲ့ သူေတြဟာ အနည္းဆံုး အလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ အလုပ္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေအာင္လို႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီက စင္ကာပူ တရုတ္ မိသားစုပိုင္ အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ သေဘၤာ အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္း ေတြကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က စက္ေမာင္း သမားပါ။ ဘိုလို CNC Lathe machine machinist လို႕ေခၚတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ထရိုး တြင္ခံုစက္ ေမာင္းသမားပါ။ ဒီေန႕မွာေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြက အေရးႀကီး အျမန္ လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းမို႕ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ ညလံုးေပါက္ စက္ခုတ္စား ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အတူတူ ညဂ်ဴတီ က်တဲ့ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသား သံဂေဟဆက္သမား မစၥတာ ဆာမိ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ည၈နာရီကေန မနက္ ၈နာရီအထိ အလုပ္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝပ္ေရွာ့ တစ္ခုလံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း အလုပ္ လုပ္ေနတံုး ည ၁၁နာရီခြဲေလာက္မွာ ရုတ္တရက္ မီးအေမွာင္ က်သြားပါတယ္။ ေခါင္မိုး မ်က္ႏွာက်က္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ မီးေခ်ာင္းေတြ အားလံုး မွိတ္သြားသလို ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ CNC စက္ႀကီးလဲ ထိုးရပ္သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ မ်က္စိထဲ ဘာမွ မျမင္ရသလို ဘာသံမွလဲ မၾကားရေတာ့တာမို႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေပ ၃ဝ နီးပါး ေလာက္အကြာမွာ သံဂေဟ ဆက္ေနတဲ့ မစၥတာ ဆာမိ ကို ῝ဟဲလို ဆာမိ အာယူ အိုေက῞ လို႕ ဘိုလို လွမ္းေအာ္ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ῞အိုင္ အိုေက။ အိုင္ အိုေက῞ ဆိုတဲ့ ဆာမိရဲ႕ ျပန္ထူးသံကို ၾကားလိုက္ရေပမဲ့ အေမွာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္ စမ္းတဝါးဝါးနဲ႕ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တံုးက ကၽြန္ေတာ္ စင္ကာပူ ေရာက္တာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနပါၿပီ။ တစ္ခါမွ စင္ကာပူမွာ မီးမျပတ္ (အေမွာင္ မက်)ဖူးပါဘူး။ စင္ကာပူမွာ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ ျဖစ္သလို အေရးႀကီး အျမန္လိုတဲ့ ပစၥည္းကို သူေဌးနဲ႕ အရာရွိေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႕ အပ္ႏွံ လုပ္ ေဆာင္ ခိုင္းခ်ိန္မွာမွ ရုတ္တရက္ မီးျပတ္သြားတာမို႕
ရုတ္တရက္ ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိခဲ့ပါ။ ဝပ္ေရွာ့ အတြင္းပိုင္းမွာ ေမွာင္ေနေပမဲ့ အျပင္မွာ လ သာ ေနတာေၾကာင့္ ဝပ္ေရွာ့ရံုထဲကေန ႏွစ္ေယာက္သား အျပင္ကို ထြက္လာခဲ့ၾက ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ကိုယ့္ ဝပ္ေရွာ့ တစ္ခုထဲ ဝါယာေရွာ့ ျဖစ္ၿပီး မီးျပတ္ သြားတယ္လို႕ထင္လိုက္မိေပမဲ့ အျပင္ထြက္ၾကည့္လိုက္မွ ေဘးနားမွာ ရွိတဲ့ ၿခံခ်င္း ကပ္လ်က္က တျခား အလုပ္ရံု ဝပ္ေရွာ့ေတြအျပင္ လမ္းေဘး မီးတိုင္ ေတြပါ မီး မလာတာကိုေတြ႕လိုက္ရေတာ့မွ စက္ရံု ဧရိယာ တစ္ခုလံုး အေမွာင္က် မီးျပတ္သြားတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ လိုက္မိပါ တယ္။

ဝပ္ေရွာ့ ရံုးခန္းထဲကို စမ္းတဝါးဝါး ျပန္ဝင္လာၿပီး ဝပ္ေရွာ့ အရာရွိရဲ႕ ဟန္းဖုန္းကို လွမ္း ဆက္လိုက္ပါတယ္။ ῞ဟဲလို မစၥတာ အားကေရာင္ လား အခု ဝပ္ေရွာ့ထဲမွာ မီးျပတ္သြားလို႕ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘူး အျမန္လာခဲ့ပါ῞ လို႕ ဘိုလို လွမ္း သတင္းပို႕လိုက္ပါတယ္။ ည ၁၁နာရီ ခြဲေနတာမို႕ သူတို႕ မအိပ္ ေသးတဲ့အတြက္ အဆက္အသြယ္ ရသြားခဲ့ပါတယ္။ ဝပ္ေရွာ့ ေဘးနားက သစ္ပင္ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရယ္ ဆာမိရယ္ လံုၿခံဳေရး အန္ကယ္ႀကီးရယ္ သံုးေယာက္သား ထိုင္ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။

နာရီဝက္ေလာက္ အၾကာမွာ ဝပ္ေရွာ့ထဲကို ကားႏွစ္စီး ေရွ႕မီး ႏွစ္လံုး ထြန္းၿပီး ဒရၾကမ္း ေမာင္းဝင္လာပါတယ္။ ေရွ႕အစီးက မာစီဒီး အနက္ေရာင္ ျဖစ္တာမို႕ သူေဌးအႀကီးေကာင္ စီးတဲ့ ကားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္က ကားက BMW အျပာေရာင္ေလးမို႕ သူေဌး အငယ္ေကာင္ ကားမွန္း သိလိုက္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လွမ္းေခၚတာက ဝပ္ေရွာ့ အရာရွိ ကိုပါ။ တကယ္တမ္း ေရာက္လာတာက သူေဌး ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဝုန္း ဒိုင္း ဆိုတဲ့ ကားတံခါး ဖြင့္သံ ေဆာင့္ပိတ္သံနဲ႕အတူ သူေဌးႏွစ္ေယာက္စလံုး ကားေပၚက ေျပးဆင္းလာၾကပါတယ္။
သူေဌး အႀကီးေကာင္က စြပ္က်ယ္ လက္တို အျဖဴ ေဘာင္းဘီတုိ ပြပြနဲ႕ ေရာ္ဘာေျခညႇပ္ ဖိနပ္ စီးထားတာမို႕ ညအိပ္ ခါနီး အဝတ္အစား ေတာင္ မလဲ ႏိုင္ဘဲ အူယားဖားယား ေျပးထြက္ လာခဲ့ပံု ရပါတယ္။ အငယ္ ေကာင္ကေတာ့ စပို႕ရွပ္ လက္တို စတိုင္ ေဘာင္းဘီရွည္ ဝပ္ကင္းရွဴး ဝတ္ထား တဲ့အျပင္ မ်က္ႏွာမွာလဲ ဘီယာခိုး ေတြနဲ႕ နီျမန္းေနတာမို႕ သူ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ညစာစား ဘီယာ ေသာက္ ရာကေန ေျပးလာပံု ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဆာမိလဲ အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့နဲ႕ အလုပ္ လုပ္ေနတံုး မီးျပတ္သြားေၾကာင္း ရွင္းျပ ၾကပါတယ္။

သူေဌး ႏွစ္ေယာက္စလံုး ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ရွင္းျပတာကို နားမေထာင္ ဘဲ  သူေဌး အႀကီးေကာင္က ရံုးအေပၚထပ္ကို ေျပးတက္ သြားသလို သူေဌး အငယ္ေကာင္ကလဲ ဝပ္ေရွာ့ အေနာက္ဘက္ ေျပးသြားတာမို႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဆာမိ လဲ သူေဌးအငယ္ေကာင္ေနာက္ကို ေျပးလိုက္ သြားခဲ့ပါတယ္။

သူေဌး အငယ္ေကာင္က ဝပ္ေရွာ့ အေနာက္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ေလမႈတ္ စက္ကို မိန္းခလုတ္သြားခ် လိုက္ပါတယ္။ အက္စစ္ ဓါတုေဗဒ ကန္ထဲမွာ ခရိုမီယမ္ (ခ႐ုမ္း) (Chrome) စိမ္ထားတဲ့ သေဘၤာအင္ဂ်င္ ပစ္စတင္ ကေရာင္း (Piston crown) ေတြရဲ႕ ေမာ္တာ ခလုတ္ေတြကို လိုက္ပိတ္ေနပါတယ္။  ေနာက္မွ သိရတာက သူေဌး အႀကီးေကာင္ဟာ ရံုးအပၚထပ္မွာရွိတဲ့ သူ ေမြးထားတဲ့ အလွေရႊငါးကန္ ထဲက ေရႊငါးေတြ အသက္ရႈႏိုင္ဖို႕ လႊတ္ထားတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ ပန္႕ ခလုတ္ ေတြကို သြားပိတ္လိုက္ၿပီး ဘထၳရီနဲ႕ ပန္႕ကို ဆက္  ၿပီး ျပန္ေမာင္းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ၂ နာရီေက်ာ္ ေလာက္မွ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ၿပီးရမဲ့ ပစၥည္းလဲ အခ်ိန္မီ မၿပီးခဲ့သလို စက္ရံု မန္ေနဂ်ာ ေရးဆြဲ ထားတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈ
လမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္လဲ အဲဒီညက အေမွာင္ က် ခဲ့တာ ေၾကာင့္ အခ်ိတ္အဆက္ မမိဘဲ အစီ အစဥ္ေတြ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ေျပာင္းသြား ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕ မနက္ သတင္းစာထဲမွေတာ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ၿမိဳ႕နယ္ႀကီး ၅ခုမွာ ညက ၃နာရီေလာက္ လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္း ျပတ္ ေတာက္ၿပီး အေမွာင္က် သြားတယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီး အမည္းႀကီးနဲ႕ သတင္းထူး တစ္ပုိဒ္ အျဖစ္ ပါလာခဲ့ပါ တယ္။ အခုေခတ္ အေမွာင္က်တာက လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္တာျဖစ္ေပမဲ့ ေရွးယခင္က အေမွာင္က်ရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ အလင္း မရွိျခင္း။ အလင္းကို ဖံုးအုပ္ ကြယ္ကာထားလို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
႐ွင္မႆဲ ၅း၁၄-၁၆ သင္တို႕သည္ ဤေလာက၏ အလင္း ျဖစ္ၾက၏။ ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ ဖံုးထားေလ့ မရွိ။
႐ွင္မာကု ၄း၂၁ ဆီမီးကို ဆီမီးခံုေပၚမွာမတင္၊ ေတာင္းဇလား ေအာက္ ခုတင္ေအာက္၌ ဖံုးထားျခင္းငွာ ယူခဲ့သေလာ။
ရွင္လုကာ ၈း၁၆ ဆီမီးထြန္းၿပီးလွ်င္ အိုးေမွာက္၍ ဖံုးထားေလ့ မရွိ။ ခုတင္ ေအာက္၌လဲ ထားေလ့မရွိ။ ဝင္ေသာသူသည္ အလင္းကို ျမင္ေစျခင္းငွာ ဆီမီးခံု အေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။


သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ တပည့္ေတာ္ သံုးပါးျဖစ္တဲ့ ႐ွင္မႆဲ၊ မာကု နဲ႕ လုကာ တို႕ဟာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းကို တၿပိဳင္တည္း ေရးသား ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ အသက္တာမွာ အလင္းမေပ်ာက္။ အေမွာင္ မက်ေရာက္ဖို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမွာင္က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ သံုးခ်က္ရွိတယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္။ မီးအိမ္၊ မီးခြက္ကို -

၁) ေတာင္းဇလားေအာက္၌ ဖံုးအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂) ခုတင္ေအာက္၌ ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၃) အိုးေအာက္၌ဖံုးအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ တို႕ဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

 

၁) ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ - -
ေတာင္းးဇလား ဆိုတာက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ဆိုလိုျခင္းပါ။ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ အေလးခ်ိန္၊ တင္းေတာင္း ေတြနဲ႕ ခ်ိန္တြယ္ရပါ တယ္။ စီးပြားေရး သမားဆိုတာက အနညး္နဲ႕ အမ်ား ဆိုသလို အျမတ္ပိုရေအာင္ မမွန္ကန္တဲ့ နည္းေတြ သံုးရပါတယ္။ ပိုေျပာရတာ ရွိပါတယ္။ ေစ်းကို ပိုေခၚရပါ တယ္။ စီးပြားမက္လြန္း။ ေလာဘ တက္လြန္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ သမၼာတရား အလင္းေရာင္ကို စီးပြားေရး ေတာင္းဇလားနဲ႕ ဖံုးအုပ္ လိုက္မိတဲ့အတြက္ ယံုၾကည္သူ ေတြရဲ႕ အသက္တာဟာ အေမွာင္ က်ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေရးျပရရင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ စီးပြားကို လုိခ်င္လြန္းတဲ့ ယာကုပ္ဟာ ဦးေလး လာဗန္ရဲ႕ သိုးႏြား ဆိတ္ေတြကို ကလိမ္ကက်စ္ က်ၿပီး ယူခဲ့တယ္။ သူ႕ရဲ႕ အလင္းေရာင္ကို ေတာင္းဇလားနဲ႕ ဖံုးအုပ္ၿပီး အေမွာင္ က်ေရာက္ ေစခဲ့တယ္ ဆိုတာ က်မ္းစာထဲမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ က ၃၁း၁-၁၅

 

၂) ခုတင္ေအာက္၌ -----
ခုတင္ ဆိုတာ တဏွာရာဂ ကို ဆိုလို တာပါ။ ေမထံုသံဝါသ ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ လူေတြဟာ ခုတင္ေပၚမွာ ေမထံု သံဝါသ ျပဳၾက ပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ ျခင္းျဖင့္ ေမထုန္ျပဳျခင္းဟာ တင့္တယ္ေပမဲ့။ မသန္႕ ရွင္းေသာ ေမထုန္ ဟာ မတင့္တယ္ ပါဘူး။ မတရားေသာ ေမထုန္ မွီဝဲ လြန္းသူ။ ေဖာက္ျပန္ေသာ တဏွာ ရာဂ ေရယာဥ္ေၾကာမွာ ေမ်ာပါတဲ့ သူဟာ မိမိရဲ႕ သမၼာ တရား အလင္း ေရာင္ကို ခုတင္ေအာက္မွာ ထား လိုက္တဲ့အတြက္ ဆီမီး အလင္းက မလင္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ အေမွာင္ က်ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ အေကာင္း ဆံုး သာဓက ကေတာ့ ရွံဆုန္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာနဲ႕ ေမထုန္မွီဝဲ လြန္းတဲ့အတြက္ ရန္သူ႕ လက္ ေအာက္ က်ေရာက္ မ်က္လံုး ေဖာက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ တရားသူႀကီး ၁၆း၁၆-၁၇
ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးလဲ သူမ်ား မယား ကို တပ္မက္မိတဲ့အတြက္ ဆိုးက်ိဳး ျပန္ခံ ရပါတယ္။ တိုင္းတပါးမွာ စီးပြားလာရွာတဲ့ သူတစ္ခ်ိဳ႕ ေတြဟာ စိတ္လြတ္ ကိုယ္လြတ္နဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ၾကပါတယ္။ စင္ကာပူက ကၽြန္ေတာ္ ပထမ ဦးဆံုး လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၅ေယာက္ ေလာက္ ရွိတဲ့အထဲမွာ အိမ္ေထာင္ မျပဳရေသးလို႕ သူတို႕ကိုယ္ သူတို႕ လူပ်ိဳ လို႕ ေၾကျငာထားတဲ့သူ ၁ဝေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူတို႕ဟာ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕မွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ အိမ္ေထာင္ မျပဳရ ေသးေပမဲ့ လူကြယ္ရာမွာ ျပည့္တန္ ဆာေတြ အေပ်ာ္ ရည္းစားေတြနဲ႕ ေဖာက္ျပား မွားယြင္းၿပီးတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို လူေတြဟာ ဆီမီးကို ခုတင္ေအာက္မွာ ဖံုး ထားတဲ့အတြက္ ေလာက အတြက္ အလင္း မလင္း ႏိုင္ခဲ့ ၾကပါဘူး။

၃) အိုးေအာက္၌ -----
အိုး (ခြက္၊ပန္းကန္) ဆိုတာကေတာ့ အစား အ ေသာက္နဲ႕ ပတ္သက္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ၁ေကာ ၁ဝး၃၁ မွာ သင္တို႕သည္  စားေသာ္၄င္း ေသာက္ေသာ္၄င္း --- ဘုရား သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈ ကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့လို႕ က်မ္းစာက သတိေပး ထားပါတယ္။ အစား အေသာက္ ေမႊေႏွာက္ လို႕ ဒုကၡေရာက္ရသူေတြ ဒုနဲ႕ ေဒး ရွိပါတယ္။ ῞အစားမေတာ္ တစ္လုတ္῝ (အစား အေသာက္ မီးလိုေတာက္) ဆိုတဲ့ စကားဟာ ေတာ္ ေတာ့ကို တာသြားပါတယ္။ ဧေသာ ဟာ အစားတစ္လုပ္ ပဲဟင္းတစ္ခြက္ အတြက္ နဲ႕ သားဦးအရာ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာနဲ႕ လြဲသြားခဲ့ရပါတယ္။
က ၂၅း၂၉-၃၄
မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အသက္တာမွာ ဘယ္အရာအားျဖင့္မွ အေမွာင္ မက်ေရာက္ မိပါေစနဲ႕။          ။ မင္းေအာင္သက္လြင္


 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

သင္းအုပ္ဆရာသံုးပါး ေန႔လည္စာ စားေနၾကစဥ္ တစ္ေယာက္က

”ေႏြရာသီေရာက္ကတည္းက ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ ထပ္ခိုးနဲ႔ ငါ့အခန္းထဲမွာၾကြက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေပးတယ္။အသံနဲ႔ ေျခာက္လန္႔ၾကည့္တယ္။ ပိုးသတ္ေဆးလည္းသံုးတယ္။ ေၾကာင္ေတြ လည္း ထားတယ္။အကုန္စမ္းၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ေတြ ဘာကိုမွ ေၾကာက္လန္႔ပံုမေပၚဘူး”

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


(စကၤာပူမွာရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြေရာ တျခားသူေတြပါ ဒီပိုစ့္ေလးကို ၀ိုင္း Share ၿပီး မိမိအနီးအနားတ၀ိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း)
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္......

အျပစ္ေျပာတယ္လို႔ မထင္ေစခ်င္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ Request လုပ္တာပါ။ ျမန္မာကို ဂုဏ္သိကၡာရွိေစမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုပဲ ျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အႏွိ္မ္ခံဘ၀က လြတ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေရးတာျဖစ္ပါတယ္။

စကၤာပူေရာက္ ေရႊျမန္မာေတြ ေရႊအျဖစ္ကေန ရႊံ႕အျဖစ္ကို မေရာက္ေစဖို႔ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ တစ္ခုအတြင္းမွာ တျခားဘာသာျခား တစ္ေယာက္မ်ား အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးရစ္ေနရင္ ဘယ္လိုမ်ား ခံစားရပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစားရသလို သူတို႔ေကာ မခံစားရႏုိင္ဘူးလားလို႔ ေတြးၾကည့္မိပါသလားခင္ဗ်ာ....။ မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ေအးေအးလူလူ ေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီ Church ေနာက္ဖက္လမ္း ဟိုဘက္ျခမ္းက ကြင္းထဲမွာ ေအးေအးေဆးေဆး သြားေသာက္လုိ႔ ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ မထိန္းႏုိင္မသိမ္းႏုိင္ ေသာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း မိမိရဲ႕ အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ထုိင္ေသာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မဟုတ္တာေလးတခုကို သတိျပဳေပးပါခင္ဗ်ာ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာမ်ားခင္ဗ်ာ.....
ေနာက္တခုက အဲဒီ Church ၀င္းထဲမွာ အရက္၊ ဘီယာေတြထိုင္ေသာက္ၾကၿပီး ဘူးခြံေတြ ပစ္ထားခဲ့ၾကတာကိုလည္း မ်က္စိနဲ႔ တပ္အပ္ ျမင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ Church ဆုိတာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦျဖစ္ပါတယ္။ 

ကမာၻမွာ ျမန္မာေတြ ဂုဏ္တက္ေစဖို႔ အေမစုက ကမာၻပတ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ လက္နဲ႔ေရး ေျခနဲ႔ ဖ်က္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေစတဲ့ ခုလိုလုပ္ရပ္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ယခင္က လုပ္ခဲ့ဖူးရင္လည္း ေနာင္မွာ ဆင္ျခင္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ Peninsula Plaza အနီးတ၀ိုက္ဟာ စကၤာပူရဲ႕ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ City Hall ပတ္၀န္းက်င္တ၀ိုက္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ သူတို႔လည္း ေသခ်ာေပါက္ ျမင္ေတြ႔သြားႏုိင္မယ့္ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟာ ကိန္းနဲ႔ ခန္းနဲ႔ ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစမယ့္ အျပဳအမူအေျပာအဆုိမ်ိဳးကို မျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ရွက္ဖြယ္လိလိျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ထုိင္ျပဳစားေသာက္ၿပီးသြားခဲ့ရင္လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ က်န္ရစ္တဲ့ အမိႈက္ေတြကို အမိႈက္ပံုးထဲ စုထည့္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ အမိႈက္ပံုး ျပည့္ေနရင္ အမိႈက္ပံုးနားမွာ စုထားေပးခဲ့တာမ်ိဳးေလး ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေစခ်င္ပါတယ္။ 

ညေနကျမင္ခဲ့ရတဲ့ ျမင္ကြင္းကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာ၊ ရွက္စရာေကာင္းလွတဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခုပါ။ Church ရဲ႕ ျမက္ခင္းျပင္ထဲမွာ စားၿ့ပီးေသာက္ၿပီးသား အမိႈက္ေတြ၊ အေအးဘူးခြံေတြ၊ စကၠဴစုတ္ေတြ၊ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေတြ ဟာ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ အမိႈက္ပံုတခုလို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ၊ ရွက္ဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ 
တနဂၤေႏြေန႔ ေရာက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ စကၤာပူမွာ ရွိၾကတဲ့ ျမန္မာအေပါင္းတို႔ဟာ ျမန္မာဆုိင္ေတြစုေ၀းရာ Peninsula Plaza နဲ႔ အနီးတ၀ိုက္ကို သြားၾကၿပီး မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾကတတ္ပါတယ္။ Peninsula Plaza, Shopping Centre, 99, Funan Mall, Peninsula Plaza တဖက္ျခမ္းက Church ထဲမွာေရာ အမ်ားအျပား ထုိင္ကာတမ်ိဳး၊ မတ္တပ္တသြယ္နဲ႔ စု႐ံုးစု႐ံုးနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ညေနေမွာင္ရီပ်ိဳးစမွာ Peninsula Plaza ကေန အိမ္ျပန္ဖို႔ လမ္းဟိုဘက္ျခမ္းကိုကူးတယ္။ မီးပြိဳင့္ေဒါင့္နားအေရာက္မွာ စိတ္ပ်က္စရာ၊ စိတ္မေကာင္းစရာ ျမင္ကြင္းတခုကို လွမ္းေတြ႔လိုက္ရတယ္။ 
စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားသို႔   Sann Maung Maung (Facebook)

 မုရန္မွတ္ခ်က္
လစ္တဲျမန္မာနဲ႔သခင္စကား၊ မုရန္မိတ္ေဆြမ်ား တနဂၤေႏြေန႔ St Andrew Church သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႔ေလးနဲ႔ ျမန္မာမ်ားရဲ့ စားၾကြင္းက်န္မ်ားကို လူမျမင္ခင္ရွင္းလင္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ဖို႔သတိရဆုေတာင္းမိပါတယ္။

St Andrew သည္ စင္ကာပူျမိဳ႔လည္ေခါင္ရွိ တိုးရစ္မ်ားၾကည့္ရႈသည့္ အဓိကေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ Church ကို ေန႔စဥ္နံနက္၈နာရီမွ ည၉နာရီအထိ Open to All Public ဖြင့္ထားသည္။ ျမန္မာဘုရားပုထိုးမ်ားကဲ့သို႔ ဘုရားရွိခိုး၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို Church အတြင္းမွထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ျငိမ္သက္စြာ ရွိခိုး၊ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သမိုင္း
၁၈၂၃  Sir Stamford Raffles (စင္ကာပူစတင္ခဲ့သူ) မွေနရာေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။
၁၈၃၄ အင္ဂလိကန္ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်သည္
၁၈၃၇ ပထမဆံုးဘုရားရွိခိုးပြဲျပဳလုပ္သည္။ Revd Edmund White ဦးေဆာင္သည္။
၁၈၃၈ St Andrew ကိုစတင္ေဆာက္လုပ္သည္။ ၁၈၄၅ ႏွင့္ ၁၈၄၉ ၂ၾကိမ္မိုးၾကိဳးပစ္ခံရျပီး ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။
၁၈၅၆ ေဖာင္ေဒးရွင္း (အုတ္ျမစ္) အသစ္ကို အိႏၷိယ၊ ကလကတၱာျမိဳ႔မွ ဘစ္ေရွာ့ လာေရာက္ခ်ေပးသည္။
၁၈၆၂ လက္ရွိဘုရားေက်ာင္းကိုစတင္တည္ေဆာက္သည္။
၁၈၇၀ Cathedral ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ မေလးရွား၊ ဆာရာဝပ္ႏွင့္ လာဘြန္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည္။
၁၉၀၉ C.J Ferguson-Davie စင္ကာပူပထမဆံုး ဘစ္ေရွာ့ျဖစ္သည္။
၁၉၄၂ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ အေရးေပၚေဆးရံုအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
၁၉၅၂ အေနာက္ဖက္မုဒ္အေဆာက္ဦ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသည္။
၁၉၇၃ စင္ကာပူအစိုးရက သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွထိမ္းသိမ္းေပးသည္။
၁၉၈၃ ေနာင္ဘက္မုဒ္အေဆာက္ဦ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသည္။
၁၉၈၉ Baptistry ဗတၱိဇံမဂၤလာ ေဆာက္လုပ္သည္။

၂၀၀၅ Quiet Places အေဆာက္အဦမ်ားကို ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသည္။ ေျမေအာက္ခမ္းမႏွင့္အမ်ားျပည္သူျပခန္းမ်ားပါဝင္သည္။

ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို တနဂၤေႏြညေန၆နာရီတြင္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္စတင္ျပီး၊ ဝတ္ျပဳျခင္းကို ၇နာရီတြင္စတင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂၤလိကန္အသင္းေတာ္မွ ေစလႊတ္ေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားက ဦးေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ဧည့္သည္ဆရာမ်ားလည္ တရားေဒသနာေဟာၾကသည္။ လက္ရွိ ဆရာခင္ (ဥိးခင္ေမာင္ဖုန္းေရႊ - အျငိမ္းစာကထိက၊ NTU) ႏွင့္လူငယ္၊လူၾကီးမ်ားက အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို စည္ရံုးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

Download St Andrew Palmlet
http://murann.com/ebooks/st.andrew.story.pdf

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ဆရာဦးသိန္းလြင္

ဒုကၡထဲမ်ာ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းလွ်င္

ေယရႈရွင္ကို စဥ္သတိရပါ

သင့္ကိုေစာင္မပို႔ေဆာင္ ေကာင္းၾကီးေပမည္

ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ါအားကိုးပါ

** ေလာကမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ေသာအခါ

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အနားမွာျမဲစြာ

လက္ကိုဆြဲလွ်က္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူရွာ

ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ခိုလႈံရာ

  Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္း
ဘဝအဓိပၸာယ္
အၿမဲရွိမယ့္ အသက္ကိုေပးသူ
ေယရႈတစ္ပါးတည္း
ဆံုးရႈံးမယ့္ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္
အသက္စြန္႔ကာကယ္တင္ခဲ့ဲဲၿပီး

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့ အစအလယ္နဲ႔အဆံုး
ကြၽႏု္ပ္ရ့ဲဘုရင္
ကြၽႏု္ပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္းကင္ဖခင္
အစဥ္ေဖးမ လမ္းခရီး အသက္နဲ႔သမၼာတရား
ကြၽႏု္ပ္ဘဝကိုစံုလင္ေစၿပီး

ခိုင္ခံ့တဲ့ရဲတိုက္ျဖစ္၍
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ခိုလႈံျခင္းအေၾကာင္း
ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ေၾကာက္ရြ႔ံ ျခင္းကင္းေစ
ထာဝရအၿမဲအလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ျခင္းကင္း
ေနမင္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႔ ဘုရင္

ေယ ရႈ . . ေယ ရႈ . .
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္အစြဲလန္းဆံုးသူ . .

ႏွလံုးသားက တမ္းတျခင္းနဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အဆံုးမရွိတဲ့ သခင့္ရဲ့အခ်စ္နဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းခ်င္

ASwelLanSoneThu.ppt