မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Aug 30th

Last update08:16:32 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5297
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

10.10.2010 ကြ်ႏ္ုပ္မိသားစု


http://murann.com/images/Burmese_Royal_Family.jpg

ယေန႔သည္ ၁၀ရက္၊ ၁၀လ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။
၁၀၊၁၀၊၁၀ ဟုလည္းေျပာႏိုင္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္တို႔
ရွစ္ေလးလံုး နွင့္လည္း ၾကံဳဖူးၾကပါသည္။ 8.8.88
ကိုးေလးလံုးႏွင့္လည္း ၾကံဳဖူးၾကပါသည္၊ 9.9.99
ယခု ဆယ္သံုးလံုးႏွင့္ ၾကံဳေနပါျပီ။ 10.10.10


ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္တာတြင္ ေလာကၾကီးကိုေျပာင္လဲပစ္လိုက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾကီးျပင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ လူ႔မွာအၾကံ ခရုမွာအဆံ ဆိုသကဲ့သို႔ ေသသည့္တိုင္၊ မာန၊ ဇြဲ မေလွ်ာ့ပါ။
ယခု သင္ဘယ္အသက္အရြယ္ရွိပါသနည္။ အသက္၃၀ေအာက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကြ်ႏ္ုပ္ေရးမည့္အရာကို သင့္မိခင္၊ဖခင္၊ ဦးေလးမ်ားထံ ေဖါ၀ပ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ အသံုးက်ေကာင္းက်ပါမည္။ သင္ (သို႔မဟုတ္) သင့္မိဘမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ေနသူျဖစ္ပါကလည္း ယခုစာမွာ အသံုးက်မည္မဟုတ္ပါ။
တကယ္ေတာ့ လူ႔အၾကံ၊ ေသခါမွေလွ်ာ့ ၊ လူ႔အလို-နတ္မလိုက္ႏိုင္ .. ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ လူသည္မည္သည့္အခါမွ ေက်နပ္ေရာင္ရဲသူမဟုတ္ပါ။


ကြ်န္ႏ္ုပ္ကုိယ္ကိုပဲ ေျပာလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ျဖစ္ေနေသာ မိတ္ေဆြ။ သင့္၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ န.အ.ဖ စစ္အစိုးရႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏မိခင္ျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔ နွစ္ေပါင္း ၅၀ခန္႔ မိသားစုျပႆနာရွိပါသည္။ အာဏာရွင္ ဖခင္ န.အ.ဖ ျဖစ္သူက ငါၾကိဳက္တာ..လုပ္မယ္။ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ရမယ္.. မၾကိဳက္ရင္ အိမ္ကထြက္၊ မထြက္ရင္ ေထာင္ခ်ပစ္လိုက္မယ္၊ ထိုးၾကိတ္၊ရိုက္ႏွက္မယ္ ... ဆိုျပီး ေအာ္ဟစ္သည္။

အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ မိခင္ကလည္း လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီေပးရမယ္။ မတရားလုပ္တာမခံဘူး။ ဒို႔အေရး...ဒို႔အေရး ... ေအာင္ရမည္၊ ဦးရန္ေအာင္ .. ေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ မိခင္ျဖစ္သူက အိမ္ကမဆင္းဘူး။ ဖခင္ျဖစ္သူက "အိမ္ကမဆင္းရင္ ေနအိမ္မွာပဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားမယ္၊ အျပင္မထြက္နဲ႔ " လုပ္ထားခ်င္သည္။
သားသမီးမ်ား (တိုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူလူထုအမ်ား) အိမ္ကထြက္ေျပးၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ထ၊ ေတာ္လွန္ၾကသည္။ တိုင္းျပည္ၾကီးပ်က္စီးျပီး လူေတြလည္း နာက်င္၊ ခံစားရသည္။ အိမ္ေျပးဘ၀ကေတာ့ ကိုယ့္အိမ္မွာေလာက္ ဘယ္အဆင္ေျပပါ့။ တိုင္းျပည္လဲ ဖြတ္ဖြတ္ေက်ေတာ့သည္။

ဒီလိုပင္ျဖစ္သည္ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိမိအိမ္ေထာင္စုကိုပဲ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ယေန႔မနက္မွာ မိတ္ေဆြ၂ဦးကို Shouting Father & Mother is useless ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူ ဖခင္ကလည္း မိမိအလုပ္လုပ္၊ ၀င္ေငြရွာရသည္။ " ဒီကေလးေတြကို မိခင္ကမထိန္းဘူး၊ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္၊ စာမၾကည့္၊ ဂိမ္းကစား၊ ..." ...အျပစ္တင္ ေအာ္ဟစ္လွ်င္ (မေအာ္ေတာင္ .. အသံမာသြားလွ်င္).. မိခင္ျဖစ္သူလည္း ဘယ္ခံမလဲ၊ အနဲဆံုး အသံမာမာနဲ႔ ျပန္တြယ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႔လင္မယားမ်ား အိုးခြက္၊ဂုန္ဂြမ္ မက၊ ရိုက္ႏွက္လုပ္ရင္လဲ အားနဲေသာ ဒီမိုကေရစီမိန္းမပဲခံရရွာပါသည္။ အေမကို အေဖကရိုက္ေတာ့ သားသမီးေတြလည္း ငိုယုိၾကရသည္။ မိဘရန္ျဖစ္လွ်င္ သားသမီးေတြ အရမ္းစိတ္ထိခိုက္ပါတယ္။ မိမိေရွ႔မွာ မိခင္ကို ဖခင္က ရိုက္ႏွက္၊ထိုးၾကိတ္ သည္ကိုေတြ႔ဖူးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ပိုျပီးကိုယ္ခ်င္းစာမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္သူက စျပီးျပင္ရမည္နည္း ။ ..


မိန္းမနဲ႔ သားသမီးမ်ားက အာဏာရွင္ေယာကၤ်ားေျပာတဲ့အတိုင္း လိုက္လုပ္သင့္သလား ... လိုက္လုပ္လွ်င္ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားေသာအခါ ဗမာႏိုင္ငံၾကီးကဲ့သို႔ ပ်က္စီးေရးကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံေလးကဲ့သို႔ အဆင္ေျပသြားမည္ လည္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖခင္က အရမ္းသိတတ္၊လိမ္မာပါးနပ္မွ ျဖစ္ႏိုင္မည္။ မိခင္ကိုလည္း ေလွ်ာ့မတြက္ေစလိုပါ...။
ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ၊ သင္က အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုရင္ ပညာပိုရွိသည္။ ပိုသိတတ္သည္။ ၊ ပိုျပီးတာ၀န္ရွိသည္ .. မဟုတ္ပါလား။
ျပင္မယ္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ကစျပီးျပင္သည္က ပိုလြယ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေအာ္မယ္ Shouting ၾကံရင္ တနာရီေစာင့္လိုက္ပါ။ အသက္၊စည္းစိမ္၊က်န္းမာေရးကို ရုတ္တရက္ မထိခိုက္မဲ့ကိစၥကို အိမ္ေထာင္ဖက္၊သားသမီးနဲ႔ ျငင္းခုန္ရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္.. ဂ်မန္စစ္တပ္က်င့္သံုးသလို တရက္ေစာင့္ျပီးမွ ေျပာပါ။

ေဒါသ၊ ေဒါသ၊
သင္မေျပာေသာ္လည္း သင့္အမူအရာက ေဒါသထြက္ေၾကာင္းျပေနပါတယ္။
တဖက္သားမွာလည္း ေဒါသရွိပါသည္။
သင္ကဦးေႏွာက္သမား .. သင့္ဇနီးကႏွလံုးသားသမား
တ၀က္စီမွ်စားၾကပါလား.....

မႆဲ ၂၂ း ၃၆-၄၀
ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့၊ ကိုယ္ႏွင့္စက္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့၊ ဤပညတ္ႏွစ္ပါးတို႔ကား ပညတၱိက်မ္း ႏွင့္ အနဂတၱိက်မ္း ရွိသမွ်တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာပင္ျဖစ္သတည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။


ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

the lord's word 125 January 2012 (New Year), သခင့္စကား ၁၂၅ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၂


သက္ေသခံခ်က္ - T.W.T (Leik Tho)

က်မ အနည္းငယ္ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ က်မက ေရာဂါ အရမ္း ထူတ့ဲ သူပါ။

စလံုး ေရာက္ေတာ့ေရာဂါေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးခန္း သြားျပေတာ့ေဒၚလာ ၁၆၀ ကုန္သြားပါတယ္။ အဲဒါလဲ မသက္သာပါဘူး။ က်မက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ပါ။ က်မအတြက္ Day off မရွိပါဘူး။ အဲဒီလို စိတ္အရမ္းညစ္ေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ အိမ္နီခ်င္း အစ္မ တစ္ေယာက္ဆီက သခင့္စကားစာေစာင္ကို ဖတ္လိုက္ရတယ္။ သက္ေသ ခံခ်က္ စာမူေတြ ဖတ္လိုက္ရေတာ့ ခြန္အားရွိသြားၿပီး ဘုရားသခင္က အရာ ခပ္သိမ္း တတ္ႏိုင္ တယ္ဆိုတာယံုၾကည္ လာပါတယ္။ က်မ ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ရင္ သခင့္စကားစာေစာင္မွာ သက္ေသခံပါ့မယ္လို႕ ဘုရားကို ကတိ ေပးၿပီး ဆုေတာင္းခံခ့ဲပါတယ္။

အံ့ၾသစရာပါဘဲ ကိုးရက္ေျမာက္ေန႕မွ ဒီေန႕ အထိ က်မ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းၿပီးက်မ္းမာစြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရခ့ဲလို႕ ဘုရား သခင္ သည္ သိုးထိန္း ျဖစ္ကာလမ္းျပထိန္းေက်ာင္း လွ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသခံ လိုက္ပါတယ္။ ။TWT

 

မာတိကာ Index
ကဗ်ာမ်ား

ေရာင္စံုခရစ္စမတ္ - ( စီးယိုကေညာ )
ခြန္အားၾကီးသူ - မေလး (တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္-ေမွာ္ဘီ)
ခ်ီးမြမ္းျခင္းရဲ့အႏွစ္သာရ - (အရိမသဲ) L.K.Aung
ေတြးမၾကည့္နဲ႔လက္ေတြ႔သိမယ္ - Samuel Soe Lwin ဆာလံ ၃၄:၈
အစနဲ႔အဆံုးၾကား - Mai Mai

သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ေရာဂါ - ေဒးေဒး(အင္းစိန္) [ေစာသဒါးထူး]
Blue Star Brothers [ေစာသဒါးထူး]သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ၁၆ရက္ေန႔တြင္ခရစ္ေတာ္၌အိပ္ေပ်ာ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ - ( မိုနာ )
အယ္ဒီတာထံေပးစာ - မနန္း(ေတာင္ႀကီး)
ညီမမ်ားသို႔ေပးစာ - အန္တီတဦး
သူတို႔ဘ၀ႏွင့္သူတို႔အလွျခင္းျဖာ - မာရာနသာနီနီခိုင္
မူးတင္းပဲတင္း - Mom
သက္ေသခံခ်က္ - (ရနံ႕ပန္း- တန္႕ယန္း)၊ ( မိုင္)၊ T.W.T (Leik Tho)
တဏာနဲ႔ပါ၀ါ (၃) - သက္ေသ (အမည္မသိ မိန္းကေလးတစ္ဦး)
စင္ကာပူပိုင္ စိန္႕ဂၽြန္ကၽြန္းေပၚမွာ - (မင္းေအာင္သက္လြင္)

Download Link
http://thelordword.com/documents/lw125.pdf

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

လူ႔ေလာကၾကီးနဲ႔လူသားေတြအတြက္အသက္ရွင္ျပီးအက်ဳိးေဆာင္ခဲ့သူေတြအနက္
မာသာထရီဇာဟာတစ္ဦးအပါအ၀င္ပါ။ရွိရွိသမၽွကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျပီးအငယ္ဆံုးေသာသူေတြအတြက္
တတ္စြမ္းသေလာက္လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုလူေတြအတြက္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းအတြက္
ဘာကိုမွလည္းမေတာင္းဆိုခဲ့သလို၊လုပ္ေပးရေလာက္ေအာင္တန္ေကာတန္ရဲ႔လားလို႔
သံသယလည္းမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။သူမဆီကခြန္အားရယူၾကပါစို႔။


မာသာထရီဇာ

အဂၢနက္စ္ဂြန္ဇာဘိုဂ်က္ဇုကို၁၉၁၀ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ၊၂၆ရက္ေန႔တြင္ေအာ္တုိမင္အင္ပါယာ၊
ဥဇကပ္(ယခုကာလ၊မက္ဆီဒိုးနီးယားႏိုင္ငံရဲ႔ျမိဳ႔ေတာ္၊စကုပ္ဂ်ီ)မွာဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။သူမဟာ
အယ္လေဘးနီးယားႏိုင္ငံ၊စကိုဒါေဒသကလာတဲ့နီကိုေလနဲ႔ဒရာနာဘိုဂ်က္ဇုမိသားစုရဲ႔
အငယ္ဆံုးသမီးေလးျဖစ္ပါတယ္။အယ္လေဘးနီးယန္းႏိုင္ငံေရးေလာကမွာက်င္လည္ေနတဲ့
သူမရဲ႔ဖခင္နီကိုေလကြယ္လြန္ခ်ိန္၊၁၉၁၉ခုႏွစ္အခ်န္မွာသူမဟာအသက္(ဂ)ႏွစ္အရြယ္သာရွိပါေသးတယ္။
ဖခင္ကြယ္လြန္ျပီးခ်ိန္မွာမိခင္ျဖစ္သူကသူမကိုရိုမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္
သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ဖခင္နီကိုေလဟာပရစ္ဇန္ကိုဆိုဗိုကလာသူျဖစ္ျပီးမိခင္ဒရာနာကေတာ့
ဒါကိုဗီကာကိုဆိုဗိုေဒသအနီးကရြာေလးတစ္ရြာကျဖစ္ပံုရပါတယ္။

သူမရဲ႔ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀ကိုအိႏၵိယျပည္မွာသာသနာျပဳခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲအသက္တာျဖစ္
ရပ္ေတြကၾကီးစိုးလြမ္းမိုးထားပံုရပါတယ္။အသက္၁၂ႏွစ္အရြယ္မွာေတာ့အဂၢနက္စ္ကေလးဟာ
ဘာသာေရးေလာကထဲကို၀င္ေရာက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႔ေနာက္ဆံုအဓိဌာန္ကို
သူမဘုရားဖူးသြားေလ့ရွိတဲ့လက္ႏိုက္စ္ကမက္ေဒါနားရုပ္တုေရွ႔ ေမွာက္မွာဆုေတာင္းေနစဥ္
၁၉၂၈ခုႏွစ္ရဲ႔ၾသဂုတ္လ၊၁၅ရက္ေန႔မွာခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။သီလရွင္တစ္ပါးျဖစ္လာဖို႔အတြက္
အသက္၁၈ႏွစ္အရြယ္မွာေလာ္ရီတိုကသီလရွင္ေက်ာင္းကို၀င္ဖို႔အိမ္ကထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့အဂနက္စ္ဟာအိမ္ကမိခင္နဲ႔အစ္မေတြကိုျပန္ဆံုေတြ႔ခြင့္မၾကံဳေတာ့ပါဘူး။

ပထမဦးစြာအဂၤလိပ္စာသင္ဖို႔အဂၢနက္စ္ဟာအိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ရပ္ဖ္ဖာဟမ္မွာရွိတဲ့ေလာ္ရီတို
သီလရွင္ေက်ာင္းကိုသြားရပါတယ္။ဒီေက်ာင္းဟာအိႏၵိယကခေလးသူငယ္ေတြကိုအဂၤလိပ္စာသင္
ဖို႔အတြက္ေလာ္ရီတိုကသီလရွင္ေတြတက္ေလ့ရွိတဲ့ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။၁၉၂၉ခုႏွစ္မွာေတာ့
အဂၢနက္စ္ဟာအိႏၵိယျပည္ကိုေရာက္ရွိလာျပီးဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခနားကဒါဂ်ီလင္မွာသာသနာ
အမႈေတာ္ကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။အဂၢနက္စ္ဟာသူမတို႔ရဲ႔ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းမွာကေလးေတြကို
စာသင္ေနရင္းအနီးမွာရွိတဲ့စိန္႔ထရီဇာေက်ာင္းမွာဘင္ဂါလီဘာသာကိုသင္ယူခဲ့ပါတယ္။
၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔မွာေတာ့သီလရွင္တစ္ပါးအျဖစ္သစၥာဆိုခဲ့ပါတယ္။
စိန္႔ထရီစီဒီလီစီေယာ့ဆ္ရဲ႔ဘြဲ႔နာမကိုခံယူလိုေပမယ့္ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကအျခားသီလရွင္
တစ္ပါးခံယူသြားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္စပိန္ဘာသာအရထရီဇာဆိုတဲ့အမည္ကိုဘဲခံယူလိုက္ပါတယ္။

ကလၲကတၲားျမိဳ႔အေရွ႔ဖက္ပိုင္းကအႏၲာလီကြန္ဗင့္ေက်ာင္းမွာစာျပေနတဲ့အခ်ိန္၊၁၉၃၇ခုႏွစ္၊ေမလ
(၁၄)ရက္ေ႕နမွာ ေတာ့ေလးနက္တဲ့သစၥာကိုျပဳခဲ့ပါတယ္။အဲဒီမွာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္နီးပါးတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ျပီးခ်ိန္၊၁၉၄၄ခုႏွစ္မွာေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ေက်ာင္းမွာ
စာသင္ျပရတာကိုသီလရွင္ထရီဇာေပ်ာ္ပိုက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ပတ္ပတ္လည္မွာျမင္ေနရတဲ့
ကလၲကတၲားရဲ႔ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈကသူမကိုပိုျပီးစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။
၁၉၄၃ခုႏွစ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ဘဂၤလားငတ္မႈေခါင္းပါးမႈေဘးကျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးဆီအနိတၳာရုံေတြနဲ႔
အနိစၥတရားကိုသယ္ေဆာင္လာခ်ိန္၊၁၉၄၆ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ဟိႏၵဴနဲ့မူဆလင္
လူမ်ဳိးတို႔ရဲ႔အဓိကရုဏ္းၾကီးကလၲကတၲားျမိဳ႔ၾကီးကိုဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေစခဲ့ျပီးေခ်ာက္ခ်ားစရာ
ဌာေနတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၆ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔၊ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလိုကလၲကတၲားကေနဒါဂ်ီလင္ကေလာ္ရီတို
ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကိုအသြားမီးရထားဘူတာရံုမွာေခၚသံကိုသူမၾကားလိုက္ရျပီ။
..ငါဟာကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကထြက္ခြာျပီးေတာ့ဆင္းရဲသားေတြေတာထဲမွာေနထိုင္ရင္းသူတို႔ကို
ကူညီရမယ္။ဒါဟာအထက္ကလာတဲ့အမိန္႔ျဖစ္တယ္။ဒါကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ
ငါ့ရဲ႔ယံုၾကည္ျခင္းပ်က္သံုးသြားျခင္းဘဲ..
လို႔သူမခံယူခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ေလာ္ရီတိုသီလရွင္၀တ္ရုံျဖဴအစားအျပာစင္းအနားသတ္ေတြပါတဲ့၀တ္ရုံ
ကိုေျပာင္းလဲ၀တ္ဆင္ ျပီးဆင္းရဲသားေတြအတြက္စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။အိႏၵိယ
လူမ်ဳိးအျဖစ္ခံယူျပီးပန္တာကေဆးရုံမွာလအနည္းငယ္ၾကာေဆးပညာသင္ယူျပီးသည့္ကာလ
ကလၲကတၲားရဲ႔ဆင္းရဲသားရပ္ကြပ္ထဲမွာအလုပ္စတင္ခဲ့ပါတယ္။အစဦးဆံုးေမာ္တစ္ဂ်္ေဟးလ္
မွာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင့္တယ္။မ်ားမၾကာမီလူမြဲေတြနဲ႔ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသူေတြအတြက္
စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။၁၉၄၉ခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္စုကသူမရဲ႔
လုပ္ငန္းမွာပါ၀င္လာခဲ့ျပီးဆင္းရဲဆကာ့အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားအတြက္
အမႈေတာ္ကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။

မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာသူမရဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုအာဏာပိုင္ေတြကသတိျပဳမိ
လာျပီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကအသိအမွတ္ျပဳမႈကိုေဖၚျပလာပါတယ္။မာသာထရီဇာရဲ
႔ဒိုင္ယာရီအရဆိုရင္ေတာ့ပထမႏွစ္ဟာအခက္အခဲေတြနဲ႔နပန္းလံုးေနရတဲ့ကာလပါဘဲ။
၀င္ေငြတျပားမွမရွိတဲ့အတြက္အစားအေသာက္နဲ့အေထာက္အပံ့အတြက္ေျဖရွင္းစရာ
နည္းလမ္းကေတာ့လိုက္လံေတာင္းရမ္းရျခင္းပါဘဲ။အစဦးပိုင္းလေတြမွာသံသယေတြ
နဲ႔အထီးက်န္မႈေတြေၾကာင့္ပိုျပီးသက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ကြန္ဗင္းေက်ာင္းကိုျပန္ခ်င္တဲ့
အထိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႔ဒိုင္ယာရီထဲမွာ
..သခင္ဘုရားကဆင္းရဲျခင္းကားတိုင္ကိုထမ္းဖို႔လြပ္လပ္တဲ့သီလရွင္တစ္ပါးျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ျပီ။
ဒီကေန႔သင္ခန္းစာေကာင္းကိုရခဲ့ျပီ။ဆင္းရဲသားေတြၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ဒုကၡဟာသူတို႔အတြက္
ပင္ပန္းလွပါတယ္။သူတို႔အတြက္ေနစရာအိမ္၊အစားအစာနဲ႔က်န္းမာေရးအတြက္
ဘယ္ေလာက္မ်ားခက္ခက္ခဲခဲၾကိဳးပမ္းရမလဲ။ဒီလိုနဲ႔ကၽြန္မဟာအလိုေတာ္အတိုင္း
ဒီမွာဘဲဆက္ေနဖို႔ဆႏၵျပဳခဲ့ပါတယ္။သူတို႔မ်က္ရည္တစ္စက္မက်ေစရပါဘူး။..

Missionary of Charity အျဖစ္ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို၁၉၅၀ခုႏွစ္
၊ေအာက္တိုဘာလ(ရ)ရက္ေန႔မွာဗာတီကန္ကခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။မစ္ရွင္ကေတာ့သူမ
အဆိုအတိုင္းေျပာရပါက
..ဆာေလာင္သူ၊အ၀တ္မဲ့သူ၊အိမ္မဲ့ယာမဲ့၊ဒုကၡိတ၊မ်က္မျမင္၊ႏူနာစြဲသူမ်ား၊အပယ္ခံမ်ား၊
လူအသိုင္းအ၀ိုင္းကစြန္႔ပယ္ျခင္းခံရသူမ်ား၊လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေန
သူမ်ား၊လူတိုင္းႏွာေခါင္းရႈံ႔မႈခံေနရသူမ်ား…
အတြက္ပါဘဲ။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကကလၲကတၲားမွာသီလရွင္(၁၃)ပါးနဲ႔စတင္ခဲ့တဲ့အမႈဟာခုခ်ိန္မွာေတာ့
ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာမိဘမဲ့ေဂဟာေတြ၊ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္္းေတြ၊
ဂရုဏာလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့သီလရွင္ေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနပါျပီ။

၁၉၅၂ခုႏွစ္၊ကလၲကတၲားျမိဳ႔ေတာ္မွာေသခါနီးလူေတြအတြက္ေဂဟာတစ္ခုကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့
ပါတယ္။အာဏာပိုင္ေတြရဲ႔အကူအညီနဲ႔စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို
အခမဲ့ေသခါနီးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေဂဟာကိုေရာက္လာ
သူေတြဟာေဆးကုသမႈကိုခံယူရတဲ့အျပင္ေသဆံုးသူေတြကလည္းလူလိုသူလိုဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊
ကိုယ့္ရဲ႔ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသျဂိဳၤလ္ခြင့္ရၾကပါတယ္။သူမရဲ႔အဆိုအရ
..တိရိစၧာန္သဖြယ္အသက္ရွင္ခဲ့ရေပမယ့္နတ္သမီး၊နတ္သားေတြလို
ခ်စ္ခင္မႈ၊လိုလားမႈရွိရွိေသဆံုးခြင့္ရျခင္း..ပါတဲ့။

မၾကာမီမွာေတာ့မာသာထရီဇာဟာအနာၾကီးေရာဂါသည္ေတြအတြက္ ရွန္တိနဂၢ္ဂါ ဆိုတဲ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမိဳ႔ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႔ဂရုဏာရွင္အဖြဲ႔ကလည္းကလၲကတၲားျမိဳ႔
တစ္၀ွမ္းအနာၾကီးေရာဂါသည္ေတြကိုလိုက္လံရွာေဖြျပီးအစာေရစာ၊ေဆး၀ါးနဲ႔အနာကိုပတ္တီး
စည္းေပးၾကပါတယ္။ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့မိဘမဲ့ကေလးေတြတျဖည္းျဖည္းနဲ႔မ်ားျပားလာခ်ိန္မွာ
သူတို႔ေတြအတြက္ေဂဟာတစ္ေဆာင္ေဆာက္ဖို႔စိတ္ကူးရွိလာပါတယ္။၁၉၅၅ခုႏွစ္မွာ အိမ္မဲ့ယာမဲ့နဲ႔မိဘမဲ့လေလးေတြအတြက္ နမၼာလရွိရႈဗပၼာန္
ေဂဟာကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


ဂရုဏာသီလရွင္မ်ား

အမႈေတာ္ဟာအလွဴရွင္ေတြကိုေရာပါ၀င္ဆက္ကပ္လိုသူေတြကိုပါဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ား
အတြင္းမွာအိႏိၵယႏိုင္တစ္၀ွမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာေတြ၊မိဘမဲ့ေဂဟာေတြနဲ႔အနာၾကီးေစာင့္ေရွာက္
မႈေဂဟာေတြကိုအေျမာက္အမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။မာသာထရီဇာဟာသူမလုပ္ကိုတကမၻာလံုး
အတိုင္းအတာျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။အိႏိၵၵယျပင္ပရဲ႔ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအေနနဲ႔
ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမွာသီလရွင္ငါးပါးပါ၀င္တဲ့ေဂဟာတစ္ေဆာင္ကို၁၉၆၅ခုႏွစ္မွာဖြင့္လွစ္ႏုိင္ငံခဲ့
ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာေရာမ၊တန္ဇန္းနီးယားနဲ႔ၾသစၾတီးယားေတြမွာ
လည္းေကာင္း၊၁၉၇၀ခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာအာရွ၊အာဖရိက၊ဥေရာပနဲ႔အေမရိကမွာေဂဟာ
နဲ႔ေဖာင္ေဒးရွင္းဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။

၁၉၆၃ခုနွစ္မွာဂရုဏာကိုယ္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ကိုထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီးေတာ့၁၉၇၆ခုႏွစ္မွာေတာ့သီလရွင္
မ်ားအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။မာသာထရီဇာရဲ႔လုပ္ငန္းမွာသာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြေရာ၊
ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူေတြပါပူးေပါင္းပါ၀င္လာပါတယ္။၁၉၈၄ခုႏွစ္မွာဖာသာ
ဂ်ဳိးဇက္လန္းဂ္ေဖါ့ဒ္နဲ႔ဂရုဏာဘုန္းေတာ္ၾကီးသာသနာျပဳအဖြဲ႔ကိုထူေထာင္ျပီးသာသနာအမႈ
ကိုျပဳခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ဂရုဏာသာသနာျပဳအဖြဲ႔ဟာႏိုင္ငံေပါင္း၁၂၀မွာကိုယ္ေတာ္
အပါး၄၅၀၊သီလရွင္အပါး၅၀၀၀နဲ႔ေက်ာင္း၊ေဂဟာေတြအပါအ၀င္သာသနာလုပ္ငန္းေပါင္း
၆၀၀ေက်ာ္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါျပီ။

မာသာထရီဇာဟာအိႏၵိယအစိုးရရဲ႔အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုခံရျပီး၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာပဒၵမာသီရိဘြဲ႔ကို
လည္းေကာင္း၊၁၉၆၉ခုႏွစ္မွာေနရုူးဆုတံဆိပ္ကိုလည္းေကာင္းခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး
၁၉၇၂ခုႏွစ္ေတြမွာလည္းအလားတူဘြဲ႔တံဆိပ္ၾကီးေတြခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္၁၉၈၀ခုႏွစ္
မွာအိႏိၵယရဲ႔အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံသားဆုတံဆိပ္ဘာရက္ရတ္တၲနာဆုတံဆိပ္အပ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
၁၉၇၉ခုႏွစ္မွာေတာ့ကမၻာ့ႏုိဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုၾကီးကိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။မာသာထရီဇာကို
ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ဆုတံဆိပ္ေတြကေတာ့မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပါဘဲ။

၁၉၉၇ခုႏွစ၊္မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔မွာဂရုဏာသာသနာျပဳလုပ္းငန္းရဲ႔အၾကီးအကဲရာထူးမွအနား
ယူျပီးေနာက္၁၉၉၇ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွာေတာ့လူ႔ေလာကထဲကအျပီးအပိုင္အနား
ယူထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။လူကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ္လည္းသူမရဲ႔လက္ရာေျခရာေတြကေတာ့
လူသားေတြအတြက္ဆက္လက္အက်ဳိးျပဳေနဆဲပါဘဲ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


စင္ကာပူဂ်င္-၁

ယမန္ႏွစ္က စင္ကာပူဝယ္

ဆံရွည္ တသသ ဝတ္စားလွႏွင့္

ေရေပၚဆီလူ အူတူတူသည္

မိဘမ်ားက ၿခံေျမေရာင္း၍

လံုးပါးပါးကာ ေငြေခ်းေပါင္ထား

ႏိုင္ငံျခားသို႕ ပို႕ပါေသာ္လည္း

သေကာင့္သားမွာ

ပညာ မညြတ္ ေအာက္ေျခလြတ္၍

စင္ကာပူဂ်င္ နာမည္တြင္ၿပီး

အရက္ပုန္း ဘီယာ ၊ ရြက္ပုန္း ကညာႏွင့္

ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး ႀကံဳရာသြားၿပီး မူးရမ္းကားေသာ္ - -

ေဒၚလာေငြရံႈး လူလဲ ျပဳန္း၍

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေခါင္းေပၚရြက္ၿပီး

ေလယာဥ္ပ်ံစီး ရြာသို႕ ျပန္စဥ္

ခရီး ေရာက္မဆို္က္ ေရာဂါ ခိုက္၍

ေရခဲတိုက္တြင္ အသက္ဝိညာဥ္ မိုက္ေလၿပီ။

ေကာင္ေသ ေျမသို႕ ျမႇဳပ္ေလသတည္း။

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဘုန္းႀကီးေ႐ြးႏႈတ္႐ွင္ ထာဝရဘုရား
ကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္ ကြၽႏု္ပ္ခုိလံႈရာဘုရား
အႏိႈင္းမဲ့ေယ႐ႈ နာမတစ္ပါးသာ
တန္ခိုးမ်ားအထက္ အစဥ္အုပ္စိုးသူ

ကြ်ႏ္ုပ္အသက္အျမစ္ျဖစ္ရာ
ထာ၀ရေက်ာက္
ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀လႈပ္ရွားရာႏွင့္ကင္းေစ
ႏွလံုးသား၏ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္
ကြ်ႏ္ုပ္အသက္၏ကယ္တင္ျခင္းသခင္

သခင့္ရဲ႕ဘုန္းႏႈတ္မွာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
သခင့္ရဲ႕စကားႏွလံုးမွာ ႐ွင္သန္လ်က္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပး သခင္နာမေတာ္

ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ဝမ္းေျမာက္ေစထာဝရအၿမဲ
သခင့္၌ကြၽႏု္ပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္၍
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကိုခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပးသခင္နာမ . . .

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)
AYarYarTatSwanNaingThi.ppt