မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Jul 05th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6411
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ ေစာဘြဲ႕မွဴး ေဒါက္တာကိုကိုလြင္ (Iron Cross)

 

ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၉ ႏွစ္ျပည့္ ၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃ အမွတ္တရ၊ မိုးမခ
ဓာတ္ပံု - IC Live Show
ကုိဘြဲ႕ အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ေရးစရာေတြအမ်ားႀကီးပါပဲ။  ဒီလုိ စာတပုဒ္နဲ႔ သူ႔ အေၾကာင္း ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖၚျပဖုိ႔ ဆုိတာ မလြယ္လွပါဘူး။  ဒါေပမယ့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သိတဲ့ သူ႔ အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကုိ ပရိသတ္ေတြလည္း သိရေအာင္ ေျပာျပပါ့မယ္။
သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ တေယာက္ပါ။  ပထမဆံုး သူနဲ႔ စေတြ႕တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ၿပီးခါနီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္က ဂစ္တာကုိ ရွစ္တန္း ေလာက္ကတည္းက တီးခဲ့ေတာ့ စနစ္တက်မဟုတ္ေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္ေလး တီးတတ္ေနပါၿပီ။  ေဆးေက်ာင္းမွာဆုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ လက္သံေတြခ်ည္းပဲ ဆုိပါေတာ့။  ေဆးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့ ဆရာ၀န္ ေပါက္စေတြကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ Convocation Dinner ကုိ တႏွစ္တခါ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။  ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား Fresher တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အရမ္းကုိ ပါ၀င္ တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖခ်င္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ထံုးစံအရ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တီး၀ုိင္းကပဲ တီးခတ္ခြင့္ရေတာ့ သိပ္ပါခ်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတန္းက ေက်ာင္းသားေတြ တီးလုိ႔မရလဲ ဆုိမယ္ကြာ ဆုိၿပီး စာရင္းသြင္းၾကပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ဆုိမယ့္သူမ်ားလြန္းေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖခ်ိန္နဲ႔ လူဦးေရ မေလာက္မင ျဖစ္ၾကေတာ့ အသံစစ္ပဲြ (Audition) က်င္းပၿပီး လူေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ စီစဥ္ရပါတယ္။  ဒါကလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဆုိမယ့္သူေတြက သတ္မွတ္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနၾကမုိ႔ ႏွစ္တုိင္း လူေရြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပေနၾကပါ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အသံစစ္ဖုိ႔ Professional အႏုပညာရွင္ေတြ ဖိတ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းက တတိယႏွစ္တက္ေနတဲ့ ကုိ၀င္းစည္သူ (အခု Medi Myanmar ပုိင္ရွင္) က သူ႔ရဲ႕ ဆရာျဖစ္တဲ့ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကုိ ဖိတ္ေခၚေပးခဲ့ပါတယ္။  ကုိ၀င္းစည္သူက အဲဒီႏွစ္ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ တီး၀ုိင္းမွာ Keyboardist ပါ။  အရမ္းလည္း ေတာ္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကုိဘြဲ႕ကုိ နာမည္ႀကီး Guitarist တေယာက္အျဖစ္ သိရွိထားခဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Keyboard သမားရဲ႕ ဆရာလုိ႔ သိရခ်ိန္မွာ စိတ္ထဲနည္းနည္းေတာ့ အံ့ၾသမိပါတယ္။  (Emperor Band က “Leonard ေမာင္ေမာင္လြင္” ဟာလည္း ကုိဘြဲ႕ ရဲ႕ တပည့္ အရင္းပါ။)
ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း သူ႔ရဲ႕တပည့္ေတြကုိ ဂီတေလာကရဲ႕ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူေတြအျဖစ္ သိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ ဟာ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အကုန္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ၿပီး “ဆရာတဆူ” ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိခဲ့ရပါတယ္။
အဲဒီ ေဆးေက်ာင္းပြဲအတြက္ သီခ်င္းတုိက္ၾကတဲ့အခါမွာ လုိအပ္တာေတြကုိ သင္ၾကား၊ ညႊန္ျပ ေပးဖုိ႔ သူက သီခ်င္း တုိက္ ရက္တုိင္း လာေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြက ကၽြန္ေတာ္ တီးတတ္တာကုိ သိေတာ့ ေနရာေပးတဲ့ အေနနဲ႔ အခ်ိဳ႕သီခ်င္းေတြကုိ ပါ၀င္ တီးခတ္ ေစခဲ့ရင္းနဲ႔ သူကလည္း လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေျပာျပရင္းနဲ႔ မထင္မွတ္ဘဲ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ေငြေရးေၾကးေရး အေၾကာင္း လံုး၀ မေျပာဘဲနဲ႔ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။  ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႕ကုိ ခ်စ္ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ တပည့္ေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဆရာ တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တာ ေနမွာပါ။  ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပင္ပမွာ ဖြဲ႕ထားတဲ့ တီး၀ုိင္းအတြက္ သင္ၾကားျပသ ေပးတာအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အတြက္ ေတးသီခ်င္းေတြကုိပါ သူေရးေပးခဲ့ပါတယ္။  ဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူဟာ ေန႔ေရာ၊ ညပါ ေတြ႕ၾကရင္း အလြန္ရင္းႏွီးခင္မင္တဲ့ ဆရာတပည့္ ဘ၀ကုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
သူ႔အေၾကာင္းေျပာရရင္ မပါ မျဖစ္တာကေတာ့ သူအစားအေသာက္ အလြန္ခံုမင္တဲ့ အေၾကာင္းကထိပ္ဆံုးကပါ။  ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စေတြ႕ခ်ိန္မွာ သူဟာ အရင္က “ဆုိးသြမ္းမူးယစ္ခဲ့တဲ့ ေစာဘြဲ႕မွဴး” မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ သူ ကုိးကြယ္တဲ့ “ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေကာင္းတေယာက္” ျဖစ္ေနပါၿပီ။  မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ အားလံုးကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။  သူ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ လံုး၀ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။  ဒါေတြရဲ႕ ေနရာမွာ အစားအေသာက္နဲ႔ မ်ား အစားထုိးသလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ သူမတူေအာင္ စားရင္းနဲ႔ အ၀လြန္တဲ့ အဆင့္ကုိေတာင္ ေရာက္ေနပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္ဟာလည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက ၀ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္ ႀကိဳက္တာေတြလည္း အတူတူျဖစ္ေနေတာ့ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ အတြဲညီခဲ့ ၾကပါတယ္။  မနက္အေစာႀကီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိဘေတြအိမ္ျဖစ္တဲ့ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္းကုိ သူစီးေနက် ေလးဘီးကားေလးနဲ႔ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ (ေသသည္အထိလည္း ကုိယ္ပုိင္ကား မရွိခဲ့ပါဘူး။) ၿပီးရင္ ေအာက္ကေန တျပြတ္ျပြတ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေခၚတတ္ပါတယ္။  ထြက္ၾကည့္ရင္ “ကုိကုိ.. ၀က္သားသြားစားၾကရေအာင္” ဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။  ၀က္သားကုိေတာ့ အလြန္ႀကိဳက္တတ္ခဲ့သူပါ။  ၿပီးရင္ ဆရာတပည့္ ႏွစ္ေယာက္ (၁၉) လမ္း ဘက္က ၀က္သားနဲ႔ ၾကာဇံ ကုိ မနက္စာ တ၀ႀကီး အုပ္ၾကပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္ပန္းကန္ေလာက္ဆုိ ဆက္မစားႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။  သူကေတာ့ (ပုိတယ္မထင္ၾကပါနဲ႔) (၇) ပြဲ၊ (၈) ပြဲက အသာေလးပါပဲ။  တခါတေလ စားၿပီး ေခါင္းထဲက မူးလုိ႔ မထႏုိင္ဘဲ ဆုိင္မွာ ဆက္ထုိင္ေနၾကရပါတယ္။
တခါကလည္း သူေနတဲ့ (၃၇) လမ္း အိမ္ေအာက္မွာ ဖြင့္တဲ့ အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆြဲဆုိင္မွာ (၇) ပြဲေလာက္စားၿပီး မထႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။  ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚလုိ႔ သြားၿပီး စားထားတဲ့ ေခါက္ဆြဲဖုိးေတြရွင္း (စားထားတဲ့ ပန္းကန္ေတြ ထပ္ထားတာမွ အမ်ားႀကီးပါပဲ)၊ သူ႔ကုိ မႏုိင္မနင္း တြဲေခၚရင္း သူ႔အိမ္ ပထမထပ္ကုိ ပုိ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေလာက္အထိစားတာပါ။  ကၽြန္ေတာ္ လုိက္မစားျဖစ္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ စားေနရင္း လက္လြန္သြားလုိ႔ ပုိက္ဆံမေလာက္ေတာ့ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လွမ္းေခၚ ၿပီး ပုိက္ဆံလာရွင္းခုိင္းတတ္ပါတယ္၊
ေနာက္တခုကေတာ့ အပူအပင္မရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တီး၀ုိင္းခေတြရလုိ႔ ပုိက္ဆံရွင္းရင္ ရတဲ့ ပုိက္ဆံကုိ လက္ထဲမွာ ဆုတ္ကုိင္ၿပီး (ပုိက္ဆံအိတ္ မကုိင္တတ္ပါဘူး) သူ႔မိသားစုကို ကားငွားၿပီး သူ႔ဆီလာခုိင္းပါတယ္။  (မိသားစုကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ေနရာမွာလည္း စံျပပါပဲ။) ေရာက္လာရင္ သူ႔ဇနီး မေဖာ၀ါးနဲ႔ ကေလး ဗုစုခရုေတြကုိ ေခၚၿပီး ၀က္သားသြားစား၊ Video အေခြ၀င္ငွား၊ အိမ္ျပန္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ တေနကုန္ Video ၾကည့္ပါေတာ့တယ္။  ေနာက္ေန႔အတြက္ ပူပင္ျခင္း ေသာကေတြ သူ႔ဆီမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး၊
သူ႔အေၾကာင္းေျပာရင္ “ခ်စ္စမ္းေမာင္” အေၾကာင္းလည္း ခ်န္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။  သူဟာ ခ်စ္စမ္းေမာင္ကုိ သူ႔ သားသမီးအရင္းနဲ႔မျခား သံေယာဇဥ္တြယ္ၿပီး ပညာ အေမြေတြ ေပးခဲ့တာပါ။  ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚကုိလည္း သူကုိယ္တုိင္ပဲ ဆြဲတင္ေပးခဲ့သူပါ။  သူက ခ်စ္စမ္းေမာင္ကုိ “ဖုိးခြားေလး” လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်န္အဖြဲ႕သားေတြက ညီေလးအရြယ္မုိ႔ “ညီေလး” လုိ႔ေခၚၾကရင္းက ဂီတေလာကထဲမွာေတာ့ “ကုိညီေလး” လုိ႔ သူ႕ကုိ ေခၚၾကပါတယ္။
အဲဒီ ဖုိးခြားေလးကုိ အိမ္မွာသင္၊ Studio မွာသင္၊ ေခြေတြမွာ ၀င္တီးခုိင္းရံုတင္မကဘဲ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ ေခၚလာၿပီး Guitar Lesson ေခြေတြကုိ ျပေလ့ရွိပါတယ္။ (အဲဒီေခတ္က ေအာက္စက္လုိ႔ ေခၚတဲ့ Video Deck က အိမ္တုိင္းမွာ မရွိေသးပါဘူး။)
ျပီးရင္ စင္ေပၚတင္ၿပီး ပြဲထုတ္ေပးပါတယ္။
နာမည္ရမယ့္ တီးလံုးေတြကုိ သူမတီးဘဲနဲ႔ ခ်စ္စမ္းေမာင္ကုိ ေပးတီးပါတယ္။
ဘာတဲ့ ….. “အသက္ (၁၇ )ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အသက္အငယ္ဆံုး Guitar သူရဲေကာင္းေလး ခ်စ္စမ္းေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား…..” ဆုိတာ သူကုိယ္တုိင္ ေၾကျငာေပးခဲ့တာပါ။  ဒီလုိ ဆရာမ်ိဳး ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိႏုိင္မလဲလုိ႔ ေတြးၾကည့္မိပါေသးတယ္၊
ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Symphony တီး၀ုိင္း၊ ေနာင္ Iron Cross ဆုိၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘယ္သူမွ မသိလုိ႔ “ေစာဘြဲ႕မွဴး ဦးစီးေသာ” ဆုိၿပီး အမည္ေပး ေၾကာ္ျငာခဲ့ရပါတယ္။  ဒါကုိ သူက ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာမည္ႀကီးလာၿပီး ေနာက္ေျပာင္ စကားႏုိင္လုၾကတဲ့ အခါမွာ “မင္းတုိ႔ကုိ အခုမွ လူသိတာ၊ အရင္ကေတာ့ ‘ေစာဘြဲ႕မွဴး ဦးစီးေသာ’ ဆုိၿပီး လုပ္ခဲ့ရတဲ့ေကာင္ေတြ” ဆုိၿပီး အႏုိင္ယူတတ္ပါတယ္။
ရီစရာ အလြန္ ေျပာတတ္သလုိ Own Tune ေတြလည္း ေျပာတတ္ပါတယ္။  Own Tune ေတြ တကယ္ အေရးေကာင္းသလုိ မဟုတ္တာကို ဟုတ္ေအာင္ ဇာတ္လမ္းစဥ္ၿပီး Own Tune လုပ္တတ္ပါတယ္။  ရီစရာ အေၾကာင္းတခုကုိ ရခုိင္က လာတဲ့သူနဲ႔ေတြ႔ရင္ ရခုိင္မွာတုန္းက ဆုိၿပီး Own တတ္သလုိ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ကလာတဲ့ သူနဲ႔ေတြ႕ရင္ တခါက ျမစ္ႀကီးနားမွာ ဆုိၿပီး ေျပာတတ္ပါတယ္။  အျမဲအတူေနၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္ေတာ့ အေၾကာင္းသိေတြမို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူေရွ႕မွာ သူ႕ကုိ “ကုိဘြဲ႕ Own ျပန္ၿပီ” လုိ႔ ေျပာရင္ သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ “ေခြးသားေလးေတြ” ဆုိၿပီး ဆဲတတ္ပါတယ္။  တကယ္ေတာ့ စိတ္မဆုိးပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အစသန္ေတာ့ တခါက သူ႔ကုိ “ကိုဘြဲ႕ ဒီႏွစ္ ရုပ္ရွင္ေနာက္ခံေတးနဲ႔ အကယ္ဒမီရမယ္ၾကားတယ္” ဆုိၿပီး ေနာက္ၾကပါတယ္။ သူကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အမွတ္မရွိဘဲ တကယ္ယံုၿပီး ပြဲမွာ၀တ္ဖုိ႔ Suit ေတြ ဘာေတြ တကယ္သြားအပ္ေနပါၿပီ။  အစအေနာက္ အသန္ဆံုး ခင္ေမာင္သန္႔က “ကုိဘြဲ႕… အကယ္ဒမီပြဲ တက္မယ္ဆုိရင္ မုတ္ဆိတ္ပါရိပ္ရမယ္” ဆုိၿပီး ေနာက္တာ တကယ္ယံုၿပီး မုတ္ဆိတ္ရိတ္မယ္ လုပ္ေတာ့မွ မနည္း ျပန္ျဖည္ယူရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ပီျပင္ေအာင္ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာေတြ၊ မင္းသား မင္းသမီးေတြကအစ ဖုန္းဆက္ခုိင္းၿပီး အပီအျပင္ စီစဥ္ခဲ့တာကုိး။
Iron Cross ျဖစ္တည္စအခ်ိန္မွာ အလုပ္ကလည္း သိပ္မရ၊ အားလံုးကလည္း Session ထြက္တီးၾကနဲ႔ Iron Cross ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ တေယာက္တည္း ျဖစ္ေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုဘြဲ႕ နဲ႔ ခ်စ္စမ္းေမာင္က Success နဲ႔သြားတီး (Success က စုိးလြင္လြင္၊ ကုိင္ဇာ တုိ႔နဲ႔ အရမ္းနာမည္ရေနတဲ့ အခ်ိန္)၊ ခရမ္း နဲ႔ ခင္ေမာင္သန္႔ က New Wave နဲ႔ Session သြားခုတ္၊ Keyboards ကလည္း Permanent မျဖစ္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ဆုိပါေတာ့။
တရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္က အဖြဲ႕သားအားလံုးကုိ အစည္းအေ၀းေခၚပါတယ္။  Session ဆက္တီးေနၾကမယ္ဆုိရင္ Iron Cross ဆုိတာလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။  ဒါေၾကာင့္ Session ဆက္တီးၾကမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တီး၀ုိင္းက ထြက္မယ္။  မတီးဘဲ တလ၊ ႏွစ္လ ေလာက္ ေအာင့္ေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ရေအာင္ ရွာေပးမယ္ ဆုိၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကုိ အခုေျပာျပရတာက အဲဒီ့ အခ်ိန္တုန္းက ကုိဘြဲ႕မွဴးနဲ႕ ခင္ေမာင္သန္႔က လြဲရင္ အားလံုးက လူပ်ိဳေတြပါ။  အဲဒီေတာ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြရဲ႕ သားေကၽြးမွဳ၊ မယားေကၽြးမွဳ ေတြကုိ ကုိယ္ခ်င္း မစာတတ္ခဲ့ဘဲ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာ တခုတည္းၾကည့္ၿပီး ေျပာခဲ့မိတာကုိ ကုိယ္ အိမ္ေထာင္က်မွ သိခဲ့ရလုိ႔ပါ။ ခင္ေမာင္သန္႔က အိမ္ေထာင္သည္ ဆုိေပမယ့္ သူ႔ထက္စာရင္ ကေလး ဗုစုခရုေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ကိုဘြဲ႕အတြက္ Session မတီးရေတာ့ရင္၊ Iron Cross အေနနဲ႔လည္း အလုပ္မရေသးခင္ သူ႔ မိသားစု တစုလံုး ရပ္တည္ေရးအတြက္ တကယ့္ကုိ ရင္ေလးစရာပါ။  ဒါေပမယ့္ ကိုဘြဲ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕သားေတြကုိ ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ ယံုၾကည္တဲ့ စိတ္တခုနဲ႔ ပဲ Session တီးတာကုိ ရပ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။  အဲဒီ့အခ်ိန္က သူ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဖုန္းဆက္ရင္ ေျပာေနၾက စကားေလးေတြ မွတ္မိေနပါေသးတယ္။
“ကုိကုိ ……. အလုပ္ျမန္ျမန္ရွာေပးေနာ္၊ ဒီမွာ ငတ္ကုန္လိမ့္မယ္တဲ့….။”
ကၽြန္ေတာ္က ၾကိဳးစားေနတဲ့အေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ရွင္းျပေတာ့မွ
“ေနာက္တာပါကြာ…. I believe in you” ဆုိၿပီး ျပန္ေျပာတတ္ပါတယ္။  အဲဒီ့လုိ သူဟာ “ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္” အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အဖြဲ႕ အေပၚမွာ ယံုၾကည္ အနစ္နာခံခဲ့လုိ႔လည္း Iron Cross ဆုိတာ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ၊
အျမဲလုိ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနက်ဆုိေတာ့ ေနာက္ဆံုး သူတကယ္ ေနမေကာင္းျဖစ္လုိ႔ Studio ကေန အိမ္ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေနမေကာင္းတာကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး Video ျပန္ၾကည့္မလုိ႔လား ဆုိၿပီးေတာင္ ေနာက္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။  ဒါေပမယ့္ သူ ေဆးရံုတင္လုိက္ရၿပီ ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စကားမေျပာႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။
သူဆံုးေတာ့ (၃၉) ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။  အ၀လြန္ၿပီး ေရာဂါေပါင္းစံု ျဖစ္ေနတဲ့သူဆုိေတာ့ အဆုတ္အေအးပတ္ၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ရာက ေဆးရုံတက္လုိက္ရၿပီး အိမ္မျပန္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ သူခ်စ္တဲ့ မိသားစု၊ သူခ်စ္တဲ့ Iron Cross နဲ႔ သူ႔ ပရိသတ္ေတြကုိ ခြဲသြားခဲ့ရတာပါ။
ကုိၿငိမ္းခ်မ္းေအး အေနနဲ႔ ကိုဘြဲ႕ အမွတ္တရ မိုးမခ အြန္လိုင္းမီဒီယာမွာ ဒီလို စီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  ကုိဘြဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။  က်င္လည္ခဲ့တဲ့ ဘ၀အစံုမွာ အမွတ္ရစရာေတြကလည္း မ်ားလြန္းလွပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္ ေရးျပခဲ့တာေတြက သူ႔ ပံုၾကမ္းေလးေပၚရံုေလာက္ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါၿပီ။
ေဒါက္တာကုိကုိလြင္ (Iron Cross)
၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃
မုိးမခ မွတ္ခ်က္။    ။  ဤ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အစီအစဥ္ အတြက္ ေဆာင္းပါး ခ်ီးျမွင့္ေပးသူ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာကုိကုိလြင္ (Iron Cross) အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း မိုးမခ က မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး အလြမ္းေျပ အျဖစ္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ေရးဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္ သီဆို ခဲ့ ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း အဆိုေတာ္ အမ်ားအျပား ျပန္လည္ သီဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ရဲ႕ မွတ္တိုင္ သီခ်င္းတပုဒ္ ျဖစ္သည့္ “ေတာင္တန္းေဒသ၏ မီးအိမ္ရွင္မ” သီခ်င္းကိုလည္း မိုးမခ ပရိသတ္ အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။
“ေတာင္တန္းေဒသ၏ မီးအိမ္ရွင္မ” ၊ သံစဥ္/စာသား/ဖြဲ႕ဆို ေစာဘြဲ႕မွဴး (၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား)
Music Video URL: http://youtu.be/oCdLN9BIrQk

ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ဂစ္တာ ေမွာ္ဆရာႀကီး (Naing Zaw (Lazy Club))

ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ဂစ္တာ ေမွာ္ဆရာႀကီး (Naing Zaw (Lazy Club))

ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ဂစ္တာ ေမွာ္ဆရာႀကီး ႏိုင္ေဇာ္ (Lazy Club) (နံနက္ခင္း သတင္းဂ်ာနယ္ (၃၁၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၈) တြင္ မူရင္း ပံုႏွိပ္သည္။  မိုမခ က ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ (၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃) အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အမွတ္တရ ျပန္လည္...

- See more at: http://moemaka.com/#sthash.Eb6j5BG7.dpuf

 

 

 

 

ေစာဘြဲ႕မွဴး အတြက္ အမွတ္တရ စကားမ်ား

ေစာဘြဲ႕မွဴး အတြက္ အမွတ္တရ စကားမ်ား

ေစာဘြဲ႕မွဴး အတြက္ အမွတ္တရ စကားမ်ား (ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ) ၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃ ဓာတ္ပံု မွ်ေဝသူ- IC အန္တီတို႔ ေခတ္တုန္းက ဂီတပညာရွင္ေတြဟာ တဦးကို တဦး တကယ့္ ေမာင္ႏွမအရင္း ေတြလို အင္မတန္ ခ်စ္ခင္ၾကတာကြယ့္။   ဒီ ေခတ္မွာလို တည္းခိုစရာ...

- See more at: http://moemaka.com/#sthash.Eb6j5BG7.dpuf

 

 

 

ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ ေစာဘြဲ႕မွဴး (Dr. Ko Ko Lwin (Iron Cross))

ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ ေစာဘြဲ႕မွဴး (Dr. Ko Ko Lwin (Iron Cross))

ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ ေစာဘြဲ႕မွဴး ေဒါက္တာကိုကိုလြင္ (Iron Cross) (ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ (၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃) အမွတ္တရ၊ မိုးမခ) ဓာတ္ပံု – IC Live Show ကုိဘြဲ႕ အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ေရးစရာေတြအမ်ားႀကီးပါပဲ။  ဒီလုိ စာတပုဒ္နဲ႔ သူ႔...

Read more »

သန္းေခါင္ယံ တံခါးေခါက္သံ (Salai Thwa Aung)

သန္းေခါင္ယံ တံခါးေခါက္သံ (Salai Thwa Aung)

သန္းေခါင္ယံ တံခါးေခါက္သံ ဆလိုင္းသႊေအာင္ (ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ (၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃) အမွတ္တရ မိုးမခ) ဓာတ္ပံုမွ်ေဝသူ – Doney MP ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ၌ အေရးေပၚ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ တခုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားျခင္း မရွိဘဲ ေရာက္သြားခဲ့သည္။...

- See more at: http://moemaka.com/#sthash.Eb6j5BG7.dpuf


ဇာလိႈင္း (သို႔) ေစာဘြဲ႕မွဴး ရဲ႕ ေ၀ဖန္ေရးသမား ဘ၀ တခဏ (Yar Zar)

ဇာလိႈင္း (သို႔) ေစာဘြဲ႕မွဴး ရဲ႕ ေ၀ဖန္ေရးသမား ဘ၀ တခဏ (Yar Zar)

ဇာလိႈင္း (သို႔) ေစာဘြဲ႕မွဴး ရဲ႕ ေ၀ဖန္ေရးသမား ဘ၀ တခဏ ရာဇာ (ဂီတပညာရွင္ ေစာဘြဲ႕မွဴး ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ (၂၄၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃) အမွတ္တရ၊ မိုးမခ) ပန္းခ်ီ – ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ၊ မွ်ေဝသူ – ဘုိဘို ျမန္မာ ့စတီရီယိုေလာကမွာ ဘက္စံု ထူးခၽြန္သူဆိုတာ...

- See more at: http://moemaka.com/#sthash.tY69ZbK3.dpuf

 

Iron Cross နဲ႔ ခ်စ္စမ္းေမာင္


ခ်စ္စမ္းေမာင္ သက္ေသခံျခင္း

TKBC , Tokyo-Japan
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔ လူဒီေလာက္မ်ားမယ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ နဲ႔ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အမ္၀ိုင္စီ MYC (Myanmar Young Crusader) ကပါ။ ဘိန္းစားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး (ရယ္သံမ်ား)။ ဒါေပမဲ့ ၀ိုင္စီနဲ႔ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘိန္းစားေတြနဲ႔ အတူေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ အရမ္းရင္းႏွီးသြားတဲ့အခါ

Read More

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ေမြ႔ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္၊ ယံုၾကည္စြာနားေထာင္ျခင္း - MCA Bangkok


ဆရာေဒးဗစ္လား...
2 Dec 2012 MCA Bangkok ဘန္ေကာက္ အမ္စီေအအသင္းေတာ္ ေဒသနာ

ေရာဂါျဖစ္ဖူးမွ Healing အေၾကာင္းကို သိႏိုင္သည္။ မိမိလည္း ေရာဂါကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ MRT, CT Scan,ရွိသမွ် စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ခံယူ၊ အေခါင္းၾကီးထဲ၀င္သြားရသလို စက္ၾကီးထဲ၀င္ရ၊ မလႈပ္ရ၊ လႈပ္တာနဲ႔ စမ္းသပ္တာ ျပန္စရ၊ ဟင္း..ဆိုျပီး မလႈပ္ပဲေနရ.. ျပီးေတာ့လည္း ဘာမွမထူးလာဘူး။ Medical Appointment, တခါတခါ ယူဖို႔လည္း လႏွင့္ခ်ီျပီး ေစာင့္ရသည္။ ေသခ်င္သူမ်ား ေသတာၾကာေလာက္သည္။ ေဆးမ်ားကို စားသံုး .. ေဆးရံု၊ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္သည္။ Appointment ေရာဂါျပသရန္ ၆လခန္႔ေစာင့္ရသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ေသသြားႏိုင္သည္။ သြားျပေသာ္လည္း ဘာမွမထူးပါ။ ေနာက္ဆံုး ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပဲ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ ေဆးမစားရဖူးဟု မဆိုလိုပါ။ အခန္းတံခါးပိတ္လိုက္ျပီး ကုိယ္ေတာ္..ေသခ်င္ေသ၊ ရွင္ခ်င္ရွင္..ကိုယ္ေတာ့္လက္ထဲအပ္ႏွံလိုက္ပါသည္။

ဘုရားႏွင့္မိတ္သဟာျပဳျခင္းနည္းလာလွ်င္ စိုးရိမ္၊ ၀ိညာဥ္အားနည္းျပီး ဇာတိအားၾကီးလာသည္။
အားယူစရာ တနည္းပဲရွိသည္ .. ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာပဲရွိပါသည္။ တနဂၤေႏြတခုတည္း .. ဒီေန႔ ေဟာသြားတဲ့တရားေတာ္ကို ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေမႊ႔ေလ်ာ္ျပီး၊ ေန႔ညမပ်က္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရန္ျဖစ္သည္။

စာတန္ကို အမိန္႔ေပးရသည္။ အသာတၾကည့္ေျပာလို႔မရပါ။

ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္ကို အခြင့္မေပးပါႏွင့္၊ ဒါ၀ိပ္ကို ဘုရားသခင္က အျပစ္ေပးရန္ ၃ခုကို ေရြးခိုင္းေသာ္လည္း ဒါ၀ိပ္က တခုမွမေရြးပဲ၊ ဘုရားလက္သို႔အပ္ႏွံလုိက္ပါသည္။ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံလိုက္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ထြက္လာေသာ တန္ခိုးပါေသာစိတ္ကို ခံယူျပီးအသက္ရွင္ရန္၊ ထာ၀ရဘုရားတရားေတာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ အေယာက္စီတိုင္း ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ..။

 


ဆရာတူးဂ်ာ - MCA Bangkok, 16Dec2012 ဆုေတာင္းျခင္း
ဘုရားရွင္ေပးမဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အာမင္။

ပတၱရားမလာခင္ မိမိကားတာရာပ်က္စီးေနသည္၊ ကားတာယာ လဲလွယ္ျပီး၊ ေရွာ့အက္ေဇာ့ပါ ၂ခုလဲလွယ္ကာ စိတ္ခ်စြာ တနာရီေမာင္းျပီး ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားေဂဟာ ဦးေဆာင္သူ ဦးကိုကို ကို အျမင္လြဲမွားျပီး သတ္ရန္၊ လာၾကည့္သူ လူဆိုး၊မာဖီယာတစ္ဦး..ကေလးမ်ားေဂဟာတြင္ ယိုးဒယားလို ဆုေတာင္းေသာကေလးမ်ားအသံကို ၾကားျပီး၊ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အားလံုး အတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
ေၾကာက္ရြံျခင္းသည္ စာတန္လက္နက္ျဖစ္သည္။
အျပစ္တကာ အၾကီးဆံုးအျပစ္မွာ..နားမေထာင္ျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္း ..ဟုတ္ပါသည္။

ေကာင္းမေကာင္းသိၾကြမ္းရာအသီးကို မစားပါႏွင့္ဆိုပါလွ်က္ မယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းေရာက္လာခဲ့သည္။ မယံုၾကည္ျခင္းကို အျပစ္ဟု မထင္ၾက။ စာတန္က ဖံုးထားပါသည္။ ဧ၀ ေျပာစကားကို နားေထာင္ျပီး၊ စားလိုက္သည္။ အာဒံက မစားပါနဲ႔လို႔ တားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧ၀က အရင္စားျပီး၊ ဘိုင္းကနဲ လဲမေသသြားပါ။ အာဒံကလည္း လိုက္စားျပီး ေကာင္းမေကာင္းသိၾကြမ္းျပီးသည့္ေနာက္၊ ဘုရားသခင္က ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွာ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသည္။

မယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ရရွိသည္။
ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။

လူ႔စကား ..မတည္ပါ။ ဘုရားစကား..ဂတိတည္ပါသည္။

အီမိုဒီယံ မိတ္ေဆြတစ္ဦး
ပိနဲသီး အမွ်င္မ်ားပါစားျပီး ၀မ္းေရွာသြားသည္။ နယူးဇီလန္ျပန္ရန္ ေလယဥ္ေပၚတက္ခါနီး အီမိုဒီယံေျပး၀ယ္ေပးလိုက္သည္။ သူလည္း ေဆးေကြ်းတာစားသည္။ ၀မ္းပိတ္သြားပါသည္။ အီမိုဒီယံ ၀မ္းပိတ္ေဆး၊ အစြမ္းထက္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ...သူ႔ကို ကူညီတိုက္ေကြ်းျခင္းသည္။

ယံုၾကည္စြာနားေထာင္မႈ (က်မ္းပိုဒ္-လုကာ ၅)
ခရစ္ေတာ္ ေရႊေရာင္လႊမ္းေသာအခ်ိန္၊ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ခ်ိန္ ... ခရစ္ေတာ္ေနာက္မ်ားစြာ လိုက္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္တက္ခါနီး သူ႔ကိုမည္သုိ႔ျမင္သနည္း..ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ စြန္ခြာသြားသူမ်ားစြာရွိသည္။ ေရႊေရာင္လႊမ္းစဥ္ ေလွ၂စီးကို ကိုယ္ေတာ္ျမင္သည္။ ထိုေလွေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္၍ တရားေဟာေလသည္။ ေပတရု မရေတာ့ဘူးဆိုျပီး ေလွကိုသိမ္းေနခ်ိန္၊ ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာျပီး စကားေတာ္ရပ္ခ်ိန္ ေရနက္ရာသို႔ေရႊ႔ေလာ့ ..ဟုအမိန္႔ေပးသည္။ ပိုက္ကြန္ပစ္လိုက္ရာ ..ဘယ္လိုမွငါးမရတဲ့ေနရာ ..ငါးမ်ားစြာရရွိသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္၊စကားကို နားေထာင္သည္။

ေဆးလိပ္၊အရက္သမားမ်ားကို မေကာင္းေၾကာင္း၊ သြားမေျပာႏွင့္၊ သူတို႔က ပိုသိသည္။ ရုန္းထြက္လို႔မရေသာေၾကာင့္သာ လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အရက္ထက္ ေကာင္းသည့္အရာကို မေတြ႔ေသးေသာေၾကာင့္ ေသာက္စားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘမဲ့ကေလး.. သူေဌးၾကီးက လာျပီးလက္ေဆာင္ေပး၊ ဘာလိုခ်င္ပါသလဲ ..ေမးေတာ့ ကေလးက၊ သူေဌးၾကီးေရွ႔ ဒူးေထာက္ျပီး၊ ေျခေထာက္ကိုကိုင္ကာ သူေဌးၾကီးကိုပဲလိုခ်င္ပါတယ္..လို႔ ကေလးကေျဖပါတယ္။

၀မ္းေျမာက္ျခင္းခံစားမႈ

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဟာ ျမတ္ေသာပုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာရွာေနတဲ့ ေငြ၊ ဘ၀ ေတြကို စြန္႔ျပီး သခင္ေနာက္ကို လိုက္သြားတဲ့ ေပတရုလိုပါပဲ။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူကို ေပးမယ္ဆိုတာ ေဒၚလာတစ္သန္း ေငြေၾကးနဲ႔လည္း မလဲႏိုင္ပါဘူး။ သခင္ဘုရားနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခင္တြယ္ဆံုး အသက္တစ္ေခ်ာင္းဟာ ..အျမဲတမ္းစိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ေရာေႏွာေသာ အသက္ျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိခ်ိန္မွာ မေပ်ာက္မကြယ္ေသာအသက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ရွင္းမျပႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္အနည္းငယ္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ျပီးေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားစြာ ခံစားရပါတယ္။

ေကာင္းကင္တြင္ မ်က္ရည္က်ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္က သုတ္ေပးမည္ျဖစ္တယ္။ ယခုအသက္ရွင္စဥ္ကာလ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆပ္ကပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားႏွင့္အဆက္သြယ္ရရွိရန္ျဖစ္တယ္။ ရိုးရိုးေလးပဲ ဆပ္ကပ္ရန္... ၀င္လာဖို႔ အခြင့္ေတာင္းသည္။ ေရနက္ရာသို႔ေရႊ႔ခုိင္းသည္။ ပိုက္ကြန္ခ်ခိုင္းသည္။ ငါးမ်ားစြာရရွိပါသည္။

ဆပ္ကပ္ျခင္း
ကိုယ္ေတာ္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ လက္ေတာ္သို႔အပ္ႏွံပါသည္။ ယေန႔မွစ၍ ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သို႔ ေျပးေသာ္လည္းမေမာ..ေကာင္းၾကီးေပးပါ။ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္..ကမၻာအဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိပါေစေသာ္...။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ေဘာစိနဲ႔ ေျပာၾကည့္တာ ...
at Friday, June 17, 2011


စကားတတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က သူ႔သူေဌးကို လစာတိုးေတာင္းဖို႔ ဥာဏ္ႂကြယ္ႂကြယ္နဲ႔ စာေရးခဲ့ပါတယ္ ...


Dear Bo$$


In thi$ life, we all need $some thing mo$t de$perately. I think you $hould Be under$tanding of the need$ of u$ worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company.


I am $sure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.


Your$ $incerely

Norman $oh

ဒါေပမယ့္ သူ ့ထက္ပိုၿပီးလည္တဲ့ သူေဌးဆီက ျပန္စာရေတာ့ သူ႔ခမ်ာ ပက္လက္လန္မတတ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။


Dear NOrman,


I kNOw you have been working very hard. NOwadays, NOthing much has changed. You Must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet.


NOw the newspaper are saying the world's leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad.


I have NOthing more to add NOw. You kNOw what I mean.


Yours truly,

Manager

ClementZaw
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:214096

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ခရစ္ယန္ဘာသာ၏ သမိုင္း
   ခမည္းေတာ္ (ထာ၀ရဘုရား)၊ သားေတာ္ (ေယရႈ) ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဟူေသာ ၃ပါးတစ္ဆူကို ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

 This is a translation of "History of CHRISTIANITY" in Burmese Language

စာမ်က္ႏွာ ၅၆ မ်က္ႏွာ၊  ျမန္မာဘာသာျပန္ ထားပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ၾကည့္ရႈသိမ္းဆည္းထားျပီး၊ ဗဟုသုတလိုလားသူမ်ား ..ဖတ္ရႈ၊ကိုးကားဖို႔ သင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။ သမိုင္းသီးသန္႔ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ က်င့္ထံုးနဲ႔၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းရွင္းေရးထားပါသည္။


မာတိကာ

၁။ ေယရႈဘ၀အသက္တာ (ဘီစီ ၆-၄  မွ ေအဒီ ၂၉-၃၆)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

Friday, 20 November 2009 14:29 - Murann, re-post

God is Working

က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္။  “ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ညႊန္ၾကားၾကေလာ့။ ဘုန္းေတာ္ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌၄င္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔၌၄င္း ေဘာ္ျပၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍၊ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ဘုရားတကာ တို႔ထက္ ေၾကာက္ရြံ႔ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅ရာ ၁၆း ၂၃-၂၅

လူငယ္အမ်ားစုဟာ ။ ေတးဂီတ၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း ေတြမွာ ပါရမီ ေကာင္းၾကပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားက ေမာေရွရဲ့ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ကို အလြန္အားၾကီးတဲ့ လက္နက္အျဖစ္ ပင္လယ္ၾကီးကို ၂ပိုင္းခြဲေစခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ေပါလုရဲ့ လက္သံုးပု၀ါကို လူနာမ်ား နားမက်န္းသူမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း၊ခ်မ္းသာေစခဲ့ပါတယ္။ သခင္ေယရႈက သူငယ္ေလးရဲ့ ေသးငယ္တဲ့ စားစရာကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဆာေလာင္ေနတဲ့သူ႔ ေနာက္ကို လိုက္ေနသူမ်ားကို ေကၽြးေမြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ .. ထာ၀ရဘုရားဟာ ယံုၾကည္သူမ်ားစြာက ေတးဂီတအားျဖင့္ု အသံုးခ်ရာမွ  စိတ္ေလလြင့္ေနေသာ သား၊သမီး မ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဂီတပညာအားျဖင့္ အသင္းေတာ္မွာ  ဘုရားအမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပါရမီရွင္ လူငယ္မ်ားစြာကို အျမဲတမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားဟာ အသင္းေတာ္တိုင္းကိုလည္း ဂီတပညာရွင္မ်ား ေပးအပ္ထားတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ ျခင္း နဲ႔ ဘာသာေရး အခမ္းအနားေတြ ပိုျပီးအသက္၀င္လာတာ သူတို႔တစ္ေတြရဲ့ ေတးဂီတအားျဖင့္ ျဖစ္ျပီး ဂီတဟာ လူ႔စိတ္ႏွလံုးသားကို သာယာျမဳးၾကြ ေစပါတယ္။

Fanny Crosby ရဲ့ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားမွာ သူတစ္ဦးတည္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ စပ္ဆိုထားတဲ့  ေဒသနာက်မ္း ၁၂း၆  နဲ႔  ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၄-၅ တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျခားသူမ်ားကို မျပသပဲ ထားခဲ့ပါတယ္။ ပါေမကၡ ကက္နက္ အိုစဘက္ ဆိုသူက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လူအမ်ားကို ဖြင့္ျပခဲ့တဲ႔အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ 

တစ္ေန႔ မက္ဆာခ်ဴူးခ်က္ျပည္နယ္က က်မ္းစာကြန္ဖရင့္တခုမွာ Miss Fanny Crosby ကို  Dwight L. Moody ဆိုသူက သက္ေသခံဖို႔ရာ ေမးခြန္းတခု ေမးပါတယ္။ သူမရဲ့ အသက္တာမွာ ယံုၾကည္မႈ အတြက္ဘယ္လို တည္ေဆာက္ပါသလဲ တဲ့.. ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုဖို႔ ပထမေတာ့ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ျပီးမွ ျငိမ္သက္စြာ ထျပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္။ “ကြ်န္မ ေရးထားျပီး ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္း မရွိေသးတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းတပုဒ္ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ့ ၀ိညာဥ္ကဗ်ာ လို႔ အမည္ မဲွ႔ထားပါတယ္။ ရံဖန္ရံခါ  ဒုကၡဆင္းရဲ ခံစားရခ်ိန္မ်ားမွာ ကြ်န္မ ႏွလံုးသားကို ႏွစ္သိမ့္အားေပးဖို႔ရာ  ဒီဓမၼသီခ်င္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ဆိုပါတယ္။   သူမဟာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျပတဲ့အခ်ိန္မွာ လူမ်ားစြာ မ်က္ရည္ က်ခဲ့ရပါတယ္။    “Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing; but O the joy when I shall wake within the palace of the King! And I shall see Him face to face, and tell the story—saved by grace!” အသက္၂၅ႏွစ္ အရြယ္မွာပဲ သခင္ေယရႈရဲ့ မ်က္ႏွာကို သူမ ပထမဆံုး ျမင္္ရလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

Frances Jane "Fanny" Crosby (1820-1915) ဟာ အေမရိကန္ ဓမၼသီခ်င္းေရးသူ နဲ႔ ကဗ်ာ ဆရာမ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ အသက္တာမွာ အပုဒ္ေရ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ မ်က္စိ မျမင္တဲ့ Fanny Crosby ကုိ ဓမၼဆရာတဦးက သနားဂရုနာနဲ႔  “သခင္က မ်က္စိအလင္းကို မေပးခဲ့ေပမဲ့ - အျခားေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို သူမ အေပၚ သက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္”  လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါ သူမ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္ေျပာ လိုက္တာကေတာ့   “ကြ်န္မ ေမြးစအခ်ိန္မွာ ဘာအလိုခ်င္ဆံုးလဲလို႔ အသနားခံခြင့္ရရင္ မ်က္စိမျမင္ဘဲ ေမြးဖြားရွင္သန္ျခင္းကိုပဲဲ ကြ်န္မ လိုခ်င္ပါတယ္” ။  အံ့အားသင့္သြားတဲ့ ဓမၼဆရာက “ဘာေၾကာင့္လဲ” လို႔ ျပန္ေမးေတာ့   “ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မ ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္ခ်ိန္မွာ ပထမဆံုး ျမင္ရမဲ့ မ်က္ႏွာက ကြ်န္မရဲ့ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္လို႔ပါ”  လို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္။    

Fanny ၏ ဓမၼသီခ်င္းအခ်ိဳ႔
ဘုရားျမတ္သခင္အား ဘုန္းၾကီးေစသတည္း  ၆၆
ကယ္တင္ရွင္ လြန္မသြားပါႏွင့္  ၂၀၂
ေခၚေတာ္မူသံကုိ ကြ်ႏု္ပ္ၾကားရျပီ  ၁၇၁
ကယ္တင္ရွင္ ငါ့ကိုလမ္းျပသည္ .. ၂၅၄

Author:
Rev. Latt Yishey ဆရာေတာ္ ဦးလတ္ေယရွဲ Pastor Blog မွ English ဘာသာမွ ျမန္မာျပန္ဆိုထားပါသည္။
First Baptist Burmese Church, San Francisco

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Because He Lives

God sent His son, they called Him Jesus
He came to love, heal, and forgive.
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives.
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, All fear is gone.
Because I know He holds the future,
And life is worth the living just because He lives.