မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Jul 28th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6439
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သင့္မ်က္လံုးကို ငွားပါ................ Borrow Your Eyesက်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အလွဴအတန္း ရက္ေရာတယ္လို႔ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု  ထူးျခားတဲ့ အလွဴဒါနေလးတစ္ခုနဲ့ မိတ္ဆက္ေပး ပါရေစ။ အဲဒီအလွဴက ေငြေၾကး အကုန္အက်လည္း မရွိပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္ေလးမွာ တတ္နိုင္သေလာက္ လုပ္သြားလို႔ ရပါတယ္။ အခ်ိန္ေလး နည္းနည္းေလာက္ ေပးနိုင္ရင္ ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရန္ကုန္၊ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲၿခံ) က မ်က္မျမင္ေတြအတြက္ အသံအလွဴဒါနပါ။
မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲၿခံ) မွာ ဒီနွစ္ မူလတန္းကေန အထက္တန္းအဆင့္အထိ ေက်ာင္းသား ၇၁ ဦး ရွိၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လက္မႈပညာ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ၇၉ ဦး ရွိပါတယ္။ အဲဒီ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသားေတြ ဖတ္နိုင္ေအာင္လို႔ စီမံထားတဲ့ မ်က္မျမင္စာအုပ္ေတြ ရွိေပမဲ့ စာအုပ္အထူႀကီးေတြ၊ လံုးခ်င္းဝတၱု ေတြကို မ်က္မျမင္ စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Talking Book အျဖစ္နဲ႔ ထုတ္ေဝဖို႔ စီစဥ္တာပါ။ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းေတြ၊ စာေစာင္ေတြ၊ သုတရသ စာအုပ္ေတြကုိ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Talking Book အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးပါတယ္။အဲလိုမ်ိဳး Talking Book ေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း အင္အားနဲ႔ မလုံေလာက္တဲ့ အတြက္ အသံအလွဴရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚ ထားပါတယ္။
အသံအလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္အားတဲ့ အားလပ္ရက္ေတြမွာ ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ အသံသြင္းခန္းမွာ သြားေရာက္ၿပီး အသံဒါန ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Talking Book အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရမယ့္ စာအုပ္ေတြလည္း ေက်ာင္းမွာ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။ အသံအလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ခ်င္း၊ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ခ်င္းက စၿပီး လုံးခ်င္းစာအုပ္ေတြ အထိ ဖတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို မသြားေရာက္နိုင္တဲ့ အလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ အသံသြင္းၿပီး အသံဖိုင္ကို လွဴဒါန္း နိုင္ပါတယ္။ အဲလိုမ်ိဳး လွဴဒါန္းမယ္ဆိုရင္ အသံ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ဖို႔ ဂရုစိုက္ရပါမယ္။
အေသးစိတ္ သိခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲျခံ)၊ အမွတ္ – ၁၆၅၊ ဗဟုိလမ္း၊ ၂ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၆၆၁၆၈၉၊ ၆၆၂၀၃၄၊ အီးေမးလ္
mcfb@mptmail.net.mm ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္။ www.mcfblind.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွာလည္း ေလ့လာ ႏုိင္ပါတယ္။
မဆီမဆိုင္ပဲ ေျပာရမလား ….  အဆိုေတာ္ ေလးျဖဴရဲ႕ “သင္၏နားကိုငွားပါ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကို သတိရမိလို႔ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ “သင့္မ်က္လံုးကို ငွားပါ” လို႔ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

Ma Than Thar

Received from Thant Hlaing Tun's email.

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore


ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore
ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘုရားဆီကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနထိုင္သြားလာေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဘုရား တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့အလုပ္ကို ေရွာင္တတ္မယ္၊ ဘုရား ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္မယ္။ ရင္းႏွီးထားဖို႕လိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ျပသနာအနည္းငယ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လွည့္စားျခင္းခံရတဲ့အသက္တာ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ကိုယ္က ဘုရားနဲ႕အတူသြားလာ၊ ရင္းႏွီးတယ္ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံဖို႕လိုပါတယ္။

ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါ .... ဆိုတဲ့အပိုဒ္ပါ။ သီခ်င္းေတြလည္း အရမ္းဆိုလို႕ေကာင္းပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က ဒါကိုတမ်ိဳးျမင္တယ္။ တမန္ေတာ္ေခတ္ ေယရႈအထက္အရပ္ကို ၾကြသြားေတာ္မူျပီးတဲ့ေနာက္ ဝိညာဥ္ေတာ္သက္ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ တမန္ေတာ္ ၂ မွာေရးထားပါတယ္။ ျပည့္ဝျပီး လူေတြ မိန္းေမာျခင္းခံစားရတယ္။ အထူးသျဖင့္ အီဗင္ဂ်ယ္လိကယ္ ေတြက လက္မခံၾကပါဘူး။ သူတို႕က သခင္ေယရႈ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခံတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဂ်ိဳးငွက္သ႑န္နဲ႕ မိုးေကာင္းကင္ေပၚက က်ဆင္းလာျပီး ေယရႈအေပၚနားလိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြလာျပီးသြားျပီ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ တံဆိပ္ခပ္ျပီးသြားျပီ။ တစ္ခါပဲ ဆင္းၾကြမယ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္က က်ေနာ္တို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႕ အတူရွိေနျပီျဖစ္လို႕ ခဏခဏ ၾကြဆင္းလာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ တခါၾကြဆင္းလာတာနဲ႕ လံုေလာက္တယ္ လို႕ခံယူၾကပါတယ္။ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၁-၂၂)

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပည့္စံုေသးဖူးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

ေယရႈကိုယံုၾကည္ျခင္း

ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေယရႈကို ယံုပါသလဲ။ ဟိုး.. ကားေမွာက္တံုးက ငါ့ကို သူမ်ားေတြလိုေသဆံုးမသြားေစပဲ အသက္ကိုကယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့အသက္ကိုကယ္တဲ့ ေယရႈကို ယံုတယ္ လို႕ေျပာရင္ မွားပါတယ္။ ေယရႈဟာ သင့္ကိုယ္ခႏၱာအသက္ကို ကယ္ရံုနဲ႕ ယံုတယ္ဆိုရင္ မကယ္တင္ႏိုင္ပဲ ေသရေတာ့မယ္ဆို မယံုေတာ့သလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေယရႈကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဝိညာဥ္အသက္ ကယ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ခႏၱာအသက္၊ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ တန္ခိုးမ်ားေၾကာင့္ ယံုတယ္ဆိုရင္ မွားေနပါေသးတယ္။ မိမိရဲ့ ဝိညာဥ္ အသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေယရႈကိုယံုရပါမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ ဝိညာဥ္စိတ္ခ်သြားရတယ္။ ဒီေတာ့ အတြင္းသက္ေသ ရွိသြားပါျပီ။ အတြင္းသက္ေသရသြားသူဟာ ေသရမွာမေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ ခႏၱာကိုယ္ ေသဆံုးရမွာကို လံုးဝမေၾကာက္ေတာ့တဲ့ အတြင္းသက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္သူဓမၼဆရာမ်ား အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ၾကတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခိုးပါရပါမယ္။ ဘုရားမွာ တန္ခိုးရွိတယ္။ အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ ဘုရားတန္ခိုးပါမွ ျဖစ္မယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားမွာလဲ တန္ခိုးရွိတယ္။ ဥပမာ ေမာေရွ အဲဂုတၱဳျပည္က ဖာေရာဘုရင္မ်ားဆီ သြားျပီး ဘုရားတန္ခိုးျပတယ္။ ဖာေရာဘုရင္ရဲ့ နတ္ဝိဇၹာ ေမွာ္ပညာရွင္မ်ားလည္း တန္ခိိုးရွိတယ္ေနာ္။ ေမာေရွကို ဘုရားေပးထားတဲ့ တန္ခိုးအတိုင္း ေတာင္ေဝွးက ေမြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပေတာ့ နတ္ဝိဇၹာေမွာ္ေတြလည္း လုပ္ျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ရာမွာ တန္ခိုးပါမွ အမႈေတာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္၊ အမႈျပီးျပီ ျဖစ္ပါမယ္။

 

ဧဝံေဂလိ ျပန္႕ႏွံျခင္း

တမန္ေတာ္ေခတ္က ဘုရားတန္ခိုးမ်ားစြာ ျပသခဲ့တယ္။ ဒါေလာက္ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတာင္ ယံုၾကည္သူမ်ား မယိုင္မလဲၾကပါဘူး။ ေရာမအင္ပါယာလက္ထက္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညွင္းဆဲျခင္း ၾကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္လဲ ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို တံက်င္လ်ိဳသလို တုတ္နဲ႕ထုတ္ျခင္းေပါက္ထိုးတယ္။ ေရနံနဲ႕စိမ္ျပီး မီးရိႈ႕တယ္။ မီးေလာင္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ ညွင္းပမ္းခံမ်ားၾကားမွာ ေရာမအာဏာပိုင္ေတြက စားပြဲကိုခင္းျပီး ညစာစားေသာက္ၾကတယ္။ ဒါေလာက္ထိေအာင္ ရက္စက္စြာ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာမဘုရင္ၾကီး ကြန္စတန္တင္ လက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဘုရင္ၾကီးက အိပ္မက္မက္တယ္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္နဲ႕ စစ္ခ်ီရင္ ေအာင္ႏိုင္မယ္လို႕ နမိတ္ဖတ္ျပီး သူ႕စစ္ပြဲေတြမွာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ေရွ႕မွာထားျပီး ခ်ီတက္ေအာင္ျမင္ေစတယ္။ စစ္တကယ္ ေအာင္ႏိုင္ေတာ့ ေရာမႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ မဝင္မေနရ အတင္းၾကပ္ သြတ္သြင္း၊ ဝင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာၾကီး တစ္ခုလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ျပသနာၾကီးေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ဘုရင္က ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ ရာထူးအာဏာ က်ယ္ျပန္လိုတဲ့အတြက္ အိပ္မက္အရ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာဆိုတာ့ မွားယြင္းေနပါတယ္။

ကြန္စတန္တင္ ဘုရင္လက္ထက္ကစျပီး၊ ဘာသာေရး လုပ္စားတဲ့ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကီးစိုးတဲ့ေခတ္ျဖစ္လာတယ္။ က်မ္းစာကို သူတို႕လိုတဲ့အပိုင္းပဲ ထုတ္ႏုတ္ဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္ေစျပီး ဘာသာျပန္ခြင့္လဲမေပးဘူး။ လူတိုင္းကိုလဲ မဖတ္ခိုင္းဘူး။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သူတို႕အာဏာရွိေရးအတြက္ အသံုးခ်သလို လုပ္ၾကပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္လာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းနဲ႕ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘုရင္က ဦးစားေပးလာတယ္။

ေနာက္ သခင္ေယရႈေဟာၾကား၊ လက္ေတြ႕ျပခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းတရားေတြလည္း တေျဖးေျဖး ေပ်ာက္ဆံုးလာျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွာ ကိုယ္ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဘာသာဘက္ကို ဦးတည္လာျပန္တယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ေနရင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မယ္ အယူဝါဒ ရိုမင္ကာသိုလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕ကို အဓိကထားျပီး သြန္သင္လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ေယရႈေျပာခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္၊ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းလမ္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး အေမွာင္လႊမ္းေသာ ခရစ္ယာန္ေခတ္ကာလ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဟာ တမန္ေတာ္ေခတ္ကလို တန္ခိုးမရၾကပါဘူး။ အာဏာ၊ေငြနဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာေခတ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေခတ္ ရွိေနတဲ့ က်မ္းစာအုပ္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတို႕စိတ္တိုင္းက် က်မ္းေတြကို ထုတ္ႏုတ္ျပီး က်မ္းစာအုပ္အသစ္ ထုတ္တယ္။ တကယ့္အမွန္ကန္ က်မ္းစာကို ဖတ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူမ်ားကို လိုက္လံ သတ္ျဖတ္ပစ္တယ္။ ဘာသာေရး အာဏာရွင္ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရိုးရာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ခရစ္ယာန္

မိမိရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ဓေလ့မ်ားကိုလဲ စြဲကိုင္တဲ့ အက်င့္ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္အသက္ရွင္လာၾကတယ္။ ဥပမာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ဖားစည္ သေကၤတအေၾကာင္း ရာဇဝင္ေကာင္းေကာင္းသိထားသူမ်ား ရွိမွာပါ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမွာ မေနာတိုင္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမွာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ ..စသျဖင့္ ဒါေတြဟာ ရိုးရာ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားက က်န္ရစ္တဲ့ ဓေလ့ထံုးစံ သေကၤတေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရင္ ဒါေတြကို နားလည္ရပါမယ္။ နတ္စားအက်င့္ေတြကို ေရာစပ္လုပ္ရင္း . ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဆို ကေလးေမြးလာရင္ ဂ်င္းနဲ႕အမဲသားေထာင္းျပီ ေကြ်းတဲ့စရိုက္မ်ိဳးေတြ ရွိေနေသးတယ္။ တရုပ္လူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူတစ္ဦး သူတို႕မွာ အဖိုးအဖြား အရိုးအိုးေတြ သိမ္းထား၊ ေအာက္ေမ့သတိရတဲ့ အက်င့္ဓေလ့ေတြ ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျပီးေနာက္ ဒါေတြအားလံုး ၊ အရိုးအိုးေတြ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ အိမ္မွာမထားေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဓမၼဆရာျဖစ္ေနေပမဲ့ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သိတယ္။ မေျပ ာရဲၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အားနာတယ္၊

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါလုပ္မွ ငါရမယ္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားၾကျပန္ပါတယ္။

 

ပရိုတက္စတင့္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမာတင္လူသာ

၁၅ရာစုေလာက္မွာ အရမ္းက်င့္ေလေလ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းမရေလေလ ခံစားရတဲ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ မာတင္လူသာ ဆိုတဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ေပၚထြက္လာတယ္။ သူ႕မွာ ျငိမ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မခံစားရေတာ့ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ရင္း ဧဖက္ ၂း၈ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာသေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရရွိသြားပါတယ္။ သူက ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ားကို ရဲတင္းစြာေဟာေျပာေတာ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ေတြက ျပန္လာဖို႕ေခၚတယ္။ သူက ျပန္မလာေတာ့ စစ္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ေတြ ႏိုးၾကားလာၾကတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းတရားဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွ ရတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေယရႈျပဳခဲ့တဲ့အမႈ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ား ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒီအုပ္စုကို ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားက ပုန္ကန္သူမ်ား ပရိုတက္စ္ လုပ္သူမ်ားလို႕ သတ္မွတ္ရင္း ေနာက္ဆံုး ပရိုတက္စတင့္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါေတာ့မယ္။

မာတင္လူသာေၾကာင့္ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသူမ်ားက လမ္းနည္းနည္းလြဲလာတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးရင္ ဘာမဆိုလုပ္လို႕ရတယ္။ ဘုရားသခင္ခြင့္လြတ္တယ္ တလြဲယူဆသူမ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ဂြ်န္ဝက္စေလ ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးက လမ္းမွန္ကို ျပန္တည့္ေပးပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးဆိုျပီး ဘလိုင္းဖိန္႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေနရံု မရွိသင့္ပဲ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအသက္တာကို လိုက္ေလွ်ာက္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ဂြ်န္ဝက္စေလက သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေလာက ပ ိုျပီးသန္႕ရွင္းလာပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္လာပါတယ္။

 

ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ (ရယ္စရာ)

ဓမၼဆရာတစ္ဦးရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ကာစ အခ်ိန္ သူ႕ေနာက္လိုက္တဲ့အခါ နတ္ဆိုးထုတ္တာေတြ ေတာ္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ သူက အသံအက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေယရႈမာနနဲ႕ ထြက္ လို႕ေအာ္ဟစ္ျပီး နတ္ဆိုးဝင္ေနပါတယ္လို႕ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား ေခါင္းကို လက္တင္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးကို ခင္ဗ်ားမွာ နတ္ဆိုးရွိတယ္။ အဲဒီနတ္ဆိုး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ လို႕ေအာ္ေျပာရင္း တဆင့္တက္တယ္။ နတ္ဆိုး နာမည္ေျပာ လို႕ေမးလိုက္ေတာ့ ... ဆုေတာင္းခံသူက ရုတ္တရက္ ေမာင္ႏိုင္ လို႕ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္။ ဓမၼဆရာရဲ့ နာမည္ကလဲ ဦးေမာင္ႏိုင္ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာ ၾကက္ေသျဖစ္သြားတယ္။ သူ႕နာမည္ကို ေအာ္ျပီး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္လို႕ ဘယ္ေအာ္ရဲေတာ့မလဲ။ ဒါနဲ႕ ဓမၼဆရာလဲ အသံေလ်ာ့သြားတယ္။

အဲဒီဓမၼဆရာေနာက္ လိုက္ေလ့လာေနတဲ့ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးက မ်က္ႏွာေလးဇီးရြက္ေလာက္နဲ႕ ဆရာထံ ခ်ဥ္ကပ္ေျပာလာတယ္။ ဆရာေျပာစရာရွိလို႕ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာဦးေမာင္ႏိုင္က ဘာလဲ ..ေမးတယ္။ ဆရာရယ္.. ဆရာတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရား သခင္ေယရႈကို ေယရႈ ေယရႈ လို႕ အသံက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ေျပာေနတာ ၾကားရတာ စိတ္မခ်မ္းသာလို႕ပါ။ ေလ်ာ့ေျပာလို႕မရဘူးလား ဆရာရယ္...တဲ့ (ရယ္သံမ်ား)

 

ေတာ္မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း

မသဲ ၁၃း၂၄ မွာ ေတာမ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။ ေကာင္းေသာစပါးနဲ႕ လကၡဏာတူတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ႏႈတ္ပစ္လိုက္ရမလား ေမးေတာ့ မႏႈတ္ပစ္ပါနဲ႕။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့က အပင္နဲ႕မွားျပီးႏႈတ္မိမွာစိုးလို႕ မႏႈတ္ပစ္ဖို႕ မွာၾကားပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ အခ်ိန္တန္ အသီးသီးပါမယ္။ အခ်ိန္တန္လို႕ အသီးမသီးတဲ့အခါက်မွ ဒီအပင္ ေတာမ်ိဳးေစ့က လာတာ ေသခ်ာေပါက္သိတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားသခင္က ပယ္ရွင္းေတာ္မူမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမရွိရင္ ခုတ္ပစ္ပါမယ္။

တခါက ဓမၼဆရာတစ္ဦး ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းဆီ ေရာက္လာျပီး၊ သူ႕မိန္းမက သူ႕ရဲ့ သာသနာျပဳခရီးမွာ အျမဲတမ္း ကိုးလိ္ုးကန္႕လန္႕လုပ္တယ္။ မကူညီပဲ ေႏွာက္ယွက္လို႕ အခု ဒီမိန္းမကို စြန္႕ပစ္လိုက္ျပီး ခ်င္းေတာင္တန္းမွာ တစ္ဦးတည္း သာသနာျပဳထြက္ေတာ့မယ္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ခင္ဗ်ား ဒီမိန္းမတေယာက္ေတာင္ မေျပာင္းလဲေစပဲနဲ႕ ၊ မိန္းမကို စြန္႕လႊတ္ျပီး ခ်င္းေတာင္မွာ သာသနာျပဳမယ္ဆိုရင္ ခ်င္းေတာင္မွာလဲ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ့ သာသနာကိုလဲ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ား သာသနာျပဳသြားမဲ့ခရီးအတြက္လည္း က်ေနာ္ ဆပ္ကပ္မေပးႏိုင္ဘူး လို႕ ျငင္းပယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာျပဳ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး မိမိနဲ႕မိသားစုကို အရင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုပါတယ္။ (အတူပါလာေသာ ဂီတမႈး ေနာေနာဦးစြာေျပာင္းလဲျပီး သူ႕ဖခင္လဲ ေျပာင္းလဲလာျခင္းကို ဆက္ေျပာပါသည္)။

 

ဆုေက်းဇူးမွာ အသီးသီးဖို႕ျဖစ္သည္

ေတာမ်ိဳးေစ့ ၾကီးထြားတဲ့အရွိန္က ျမန္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစထက္ေတာင္ ျမန္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအသင္းေတာ္ တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အခုလို တရားပြဲေတြမွာလဲ ေတာမ်ိဳးေစ႕လဲ လာပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ...အန္တီကို ေမးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အန္တီ ဘယ္လမ္းသြားေနတာ အန္တီသိပါတယ္ .. လို႕ အေျဖေပးတယ္။ ေတာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ဟာေလလုယ အက်ယ္ၾကီးလဲ လုပ္တယ္။ တခါတေလ မသိမသာ မ်က္ရည္က်ျပီး သူထာဝရအသက္ကို ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာရေၾကာင္းကို က်ယ္ေလာက္စြာ ေျပ ာတတ္သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေတာ္မ်ိဳးေစ့နဲ႕၊ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရွိေနပါတယ္။

ေပါလုက စိုက္ပ်ိဳးေတယ္။ အာေပါလုက ေရေလာင္းတယ္။ ၾကီးထြားေစတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ အလုပ္က ေတာမ်ိဳးေစ့ကို ၾကည့္ေနစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာ ၾကီးထြားေနဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ၌တည္လ်င္ မ်ားစြာေသာအသီးသီးမည္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေခၚထားျခင္း ခံရသူဆိုတာ ဒီအခန္းထဲ ရွိေနသူအားလံုး ေခၚထားခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူက နည္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံရဖို႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကီးထြားေနဖို႕ လိုပါတယ္။

ခြက္၅၀၊ ခြက္၃၀၊ ခြက္၁၀ ဥပမာအတိုင္း ခြက္၅၀ရသူ ၂ဆတိုးပြားေအာင္ လုပ္ျပီး ျပန္အပ္ပါတယ္။ ခြက္၃၀ ရသူလဲ ဒီလိုပဲ ၂ဆ တိုးပြားေစပါတယ္။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကို တိုးပြားေအာင္လဲ မလုပ္ႏိုင္သူမ်ား အံသြားၾကိတ္ခဲရာအရပ္ကို အပ္ခံရပါတယ္။ ႏႈတ္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေၾကးဇူး ဆိုတာ အသီးသီးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမသီးရင္ အခ်ိန္မတန္မီ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံရပါတယ္။ Untimely Death လို႕အဂၤလိပ္လို ေခၚပါတယ္။

က်ေနာ့္အစ္ကို ရွိပါတယ္။ မႏွစ္က ေသဆံုးသြားပါျပီ။ က်ေနာ္ကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေျပာပါတယ္။ သူ အသက္ရွင္လိုပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေပးပါ လို႕ေျပာေပမဲ့ က်ေနာ္ သူ႕ကို ျမင္ကတည္းက သူေသေတာ့မယ္။ အသီးမသီးတဲ့အတြက္ ေစာစီးစြာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရေတာ့မယ္ ဆိုတာ သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၈ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ို အခ်ိန္ အမ်ားၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက အသီးမသီးဘူး။ အသက္တာ ဆိုးဝါးစြာ အသက္ရွင္တယ္။ မေသခ်င္ေပမဲ့ အခ်ိန္မတန္ခင္ ရုတ္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္။

Perfect Will ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္အေၾကာင္း မနက္ဖန္ သင္ေပးပါမယ္။ တရားစီရင္ျခင္း Judgement အေၾကာင္းပါ။

 

က်ေနာ့္ အသက္တာ ေန႕တိုင္း လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚက ေယရႈကို စဥ္းစားတိုင္း တန္ခိုးရပါတယ္။ ေယရႈလုပ္ခဲ့တဲ့အမႈက က်ေနာ့္ကို တန္ခိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ (က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာပါသည္)။ ဒီတန္ခိုးနဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေယရႈကားတိုင္ေပၚ အေသခံတာကို စဥ္းစားျပီး ဘာခံစားမႈမွ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ Something Wrong တခုခု မွားေနပါျပီ။ ခံစားမႈ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေဖာင္းျပား ခရစ္ယာန္ ဆိုတာလည္းရွိပါတယ္။ (ရယ္စရာ)။ တရားေဟာတာ လာနားေထာင္ျပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ေတြ ရလို႕၊ ေဖာင္းေနတယ္။ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ ျပားသြားတယ္။ ခြန္အားမရွိေတာ့လို႕ ဘုရားေက်ာင္းေျပးျပီး နားေထာင္လိုက္ရ ျပန္ေဖာင္းလာျပန္တယ္။ ဆရာဆိုလဲ ကိုယ့္ဆရာမွ။ တရားေဟာတာၾကားရင္ ကိုယ့္ကို ေစာင္းေျပာေနတယ္ဆိုျပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး .. ေဖာင္းျပားခရစ္ယန္ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျပသနာက သူမ်ားကို လက္ညိဳးမထိုးသင့္ပါ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္က ျပသနာျဖစ္ေနတာကို နားလည္ဖို႕လိုိပါတယ္။

ေတာမ်ိဳးေစ့ေတြ က်ေနာ္ ပ ူတာအိုသြားတုန္းက ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ျပသနာျဖစ္လို႕ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ိတ္ပိတ္ထားရတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေတာ္မ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့နဲ႕ အသြင္သ႑န္တူပါတယ္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႕... ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ဆိုတာ ... အခ်ိန္တန္... အသီးသီးမယ္..။ ျမစ္နားမွာစိုက္တဲ့အပင္လို.. အရြက္မညိဳဳးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ျဖစ္တယ္။ ျပဳေလသမွ်တို႕၌ ေအာင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ကပ္ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။

 

ဆရာၾသဂတ္စတပ္မွာ ေကာင္းၾကီးေပး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း ပထမေန႕ အဆံုးသတ္ပါသည္။ စေန႕၊ တနဂၤေႏြ ၂ညဆက္တိုင္ 45 Thomson Road (Novena MRT) Thomson Rod Baptist Church တြင္ ညစဥ္ ၁၀နာရီအထိ ေဟာၾကားေနပါသည္။ မလာတတ္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ ...98941045 91098795 90068912

the End...

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

  ဆရာေရႊ ဆိုတဲ့ လူေျဖာင့္၊စိတ္တို သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ပါးေရွ့မွာ သူ႔အေၾကာင္းမသိတဲ့ ဧည့္သည္ ဧ၀ံေဂလိ ဆရာတစ္ဦး တရားေဟာတဲ့ပါတယ္။  ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ ထည့္ေျပာတယ္။

   တစ္ခါက .. တဲ့ .....   ရြာတစ္ရြာကို လူငယ္ သင္းအုပ္ဆရာအသစ္အေနနဲ႔၀င္လာတယ္။ ရြာအျပင္ ရြာအ၀င္ တဲေလးတစ္ခုမွာ အသက္၆၀ေက်ာ္ အဖြားၾကီးတစ္ေယာက္ထဲေနလို႔ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ .. သူကို အမွန္တရားေျပာလြန္းအားၾကီးလို႔ ရြာအျပင္ထုတ္ထားေၾကာင္း .. သိရတယ္။ အင္း ..ရြာကလူေတြ သက္ၾကီးရြယ္အိုကို ဒီလိုမလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း တရားေဟာရဥိးမယ္ဆိုျပီး ဆက္ထြက္သြားခ်ိန္မွာ ေနာက္က အဖြားအိုက  "ဟဲ့  မ်က္ေစ့တဖက္ေစြေနတဲ့ သူငယ္၊ မင္းရဲ့ ေဘာပင္ေမ့က်န္ေနတယ္ကြဲ႔"  ... လို႔ေအာ္ေျပာလိုက္ေတာ့ .. တရားေဟာဆရာလူငယ္ စိတ္ဆိုးသြားျပီး ... ရြာျပင္ထုတ္ထားတာ နဲေတာင္နဲေသးတယ္လို႔ ေတြးမိလိုက္တယ္ .. တဲ့။  ဧ၀ံေဂလိ စကားေျပာရင္ လည္း မွန္ကန္ေပမဲ့ သတိထားေျပာဆိုဖို႔ တရားေဒသနာတိုက္ေၾကြးသြားပါတယ္ ... 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

၂၀၁၁ ျမန္မာျပည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခဲ့ခ်ိန္ကစျပီး၊ ဂူဂယ္ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ဂူဂယ္နဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္ တို႕မွာ ေလာေလာဆယ္ ေဇာ္ဂ်ီပဲ လူသံုးမ်ားေနပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ ဆိုရွယ္နက္ဝပ္ ျမန္မာျပည္မိုဘိုင္းဖံုး ေခတ္စားလာခ်ိန္မွာ ကြန္မင့္ေတြကို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႕ပဲ ရိုက္ပို႕ေနတဲ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၆% မိုဘိုင္းအင္တာနက္မွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ယူနီကုတ္က မယွဥ္ႏိုင္ျဖစ္သြားျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းေလာက၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ေလာကမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကိုသံုးမွ လူအၾကည့္မ်ားတဲ့အတြက္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဦးမွာလဲ ျပည္သူလူထုက ေဇာ္ဂ်ီးကိုပဲ ဆက္လက္အားေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီေတာ့ ယူနီကုတ္ကို ဘယ္ေနရာမွာ သံုးၾကမလဲ။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႕လို လူျပိန္း၊ ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားကေတာ့ အလြယ္တကူ ရိုက္ႏွိပ္၊ ဖတ္ရႈ၊ ေကာ္ပီေပစ္ Copy-Paste လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကိုပဲ ဆက္လက္သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ အသိုင္းအဝုိင္းကေတာ့ ယူနီကုတ္ကို ဆက္လက္ျမွင့္တင္ေပးရပါမယ္။ 

Wikipedia, Feb2014 မွာၾကည့္ရင္ ယူနီကုတ္နဲ႕ေဇာ္ဂ်ီ၂ခုမွာ ယူနီကုတ္မွာ အခ်က္အလက္ ပိုစံုလင္လာပါတယ္။ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက ယူနီကုတ္ကို အားေပးျမွင့္တင္ေနပါတယ္။ 

ျမန္မာယူနီကုတ္ သုေတသနျပဳျခင္းကို ဂူဂယ္၊ မိုက္ကရိုေဆာ့ လိုကုမၸဏီၾကီးမ်ားကပဲ ေငြအကုန္ခံ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက ေငြမရွိေတာ့၊ ျမန္မာသုေတသီမ်ားမွာ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ 

ဘာသာျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႕ အဘိဓာန္အဆင့္ပဲ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂူဂယ္မ်ာ ကမၻာ့နာမည္ၾကီး အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ တရုပ္၊ ဂ်ပန္ စာမ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွာ အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ႏိုင္ေပမဲ့၊ ျမန္မာဘာသာလည္း မၾကာခင္ ရရွိပါမယ္။ 

ေစာင့္ေမွ်ာ္ရန္

http://translate.google.com/  (Google Translate)

http://www.bing.com/translator  (Bing Translate)

*************************

 

iOS 7+ တြင္ ျမန္မာလို ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီ

မိုုးသိၾကား (http://www.moethagyar.info/2013/11/ios-7.html ) ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃

iOS 7 ႏွင့္အထက္ကို ယေန႔ထိ Jailbreak လုပ္လို႔ မရေသးတာ အားလံုးပဲသိၾကပါလိမ့္မယ္။ Jailbreak မရေသးတဲ့အတြက္ ျမန္မာစာ အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရမွာပါ။
အခုေတာ့ ဒီအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာ Developer တစ္ဦးျဖစ္သူ (ယခင္ကလည္း iDevice အတြက္ ေဇာ္ဂ်ီကို ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့သူ၊ Mogok Browser, Likebook App မ်ားကိုေရးသားသူ) “ကိုသန္႔သက္ခင္ေဇာ္” က iOS 7 ႏွင့္အထက္မွာ ျမန္မာစာကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါၿပီ…

 


ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္…

 

  • မိမိ iDevice ၏ “Safari Browser” မွေန၍ “http://d.pr/f/M8Es+” ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။ (သို႔မဟုတ္) ဤေနရာကို ႏွိပ္ၿပီးသြားပါ။
  • ထိုအခါ iDevice ၏ Setting ထဲသို႔ေရာက္သြားၿပီး “Install” ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
  • “Install” လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာ မည္သည့္ App တြင္မဆို ျမန္မာစာ(ေဇာ္ဂ်ီ) ႏွင့္ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ Install လုပ္ၿပီးေသာ္လည္း ဖတ္႐ႈ၍ မရေသးပါက iDevice ကို Reboot လုပ္ပါ။


ယူနီကုဒ္ ဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္…

  • မိမိ iDevice ၏ “Safari Browser” မွေန၍ “http://d.pr/f/x4at+” ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။ (သို႔မဟုတ္) ဤေနရာကို ႏွိပ္ၿပီးသြားပါ။
  • ထိုအခါ iDevice ၏ Setting ထဲသို႔ေရာက္သြားၿပီး MON3 Anonta1 ကို “Install” ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
  • “Install” လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာ မည္သည့္ App တြင္မဆို ျမန္မာစာ(ယူနီကုဒ္) ႏွင့္ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ Install လုပ္ၿပီးေသာ္လည္း ဖတ္႐ႈ၍ မရေသးပါက iDevice ကို Reboot လုပ္ပါ။

**မိမိအသံုးျပဳမည့္ ေဖာင့္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ Install လုပ္ပါ။ ႏွစ္ခုလံုး ထည့္ထားပါက ယူနီကုဒ္ေဖာင့္သာလွ်င္ အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မည္**

ျပန္လည္ဖ်က္ပစ္လိုပါက Settings -> General -> Profiles -> Remove ႏွင့္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာေဖာင့္ကို သြင္းယူၿပီးေသာ္လည္း “Safari Browser” တြင္ ျမန္မာဆိုက္မ်ားအား ဖတ္႐ႈရာတြင္ ျမန္မာစာ မေပၚေသးပါ။ ျမန္မာလို မွန္ကန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္၍ လုပ္ေဆာင္ပါ..

Safari Browser တြင္ျပင္ဆင္နည္း

  • ပထမဦးစြာ “Safari” ကို ဖြင့္ၿပီး ျမန္မာဆိုက္ တစ္ခုကိုဖြင့္ပါ၊ ထိုေနာက္  ကို ႏွိပ္ၿပီး  ပံုကို ေရြးလိုက္ပါ။
  • Location ကို Bookmarks တြင္ထားပါ။ အမည္ကို “Zawgyi Force” ဟု ေပးၿပီး “Save” လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

- See more at: http://moemaka.com/archives/39183#sthash.nghaxhAp.dpuf

 

*****************************

ေဇာ္ဂ်ီ ႏွင့္ ယူနီကုတ္ ျမန္မာေဖာင့္ ၂၀၁၁

ကမၻာေပၚက ျမန္မာ၀က္ဆိုက္ရဲံ ၃၈ရာႏႈန္းဟာ ယူနီကုတ္ကိုေျပာင္းသံုးကုန္ျပီဆိုပဲ။ ယူနီကုတ္က ဖတ္ဖို႔ဆိုေလာေလာဆယ္ Firefox ကိုသံုးရင္ ဖတ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ IE  Google.Crome ေတြမွာေတာ့ မၾကာခင္ေကာင္းေကာင္းျမင္ရမွာပဲ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သိပ္မစြန္ေသးဘူး။

Google Search တြင္ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္   ျမန္မာ   စာလံုးကို ရွာၾကည့္ပါက၊ About 2,640,000 ေပၚလာပါသည္။
ယူနီကုတ္ေဖာင့္
မြန်မာ စာလံုးကိုရွာၾကည့္ပါက (Cut & Paste လုပ္ပါ) About 633,000 results ေပၚလာပါသည္။
၂၀၁၁တြင္ ေဇာ္ဂ်ီက ယူနီကုတ္ထက္ ၄ဆမွ် အသံုးမ်ားေနေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ပါသည္။(In Oct 2011)ဟုတ္ပါတယ္။ လက္ေရးျမန္မာစာနည္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာစာလံုးေရးတဲ့ ၀င္းဘားမိစ္၊ ၀င္းအင္း၀ ကေနတဆင့္ ေဇာ္ဂ်ီ လို ရိုက္ရလြယ္တဲ့ ေဖာင့္ေပၚလာေတာ့  ျမန္မာစာ အင္တာနက္မွာ ကမၻာနဲ႔ယွဥ္ဖို႔ အလြန္ေႏွးေနတယ္။ ယူနီကုတ္ကို သံုးဖို႔ အာေပါက္ေအာင္ေျပာလဲ ယူနီကုတ္က ရိုက္ရတာခက္ေတာ့ မသံုးၾကတာ ၅ႏွစ္ေလာက္ၾကာေနျပီ။ ယူနီကုတ္ျမန္မာစာရိုက္နည္းက ေရွးက အုိလံပီယာလက္ႏွိပ္စက္ရိုက္တဲ့နည္းစနစ္ကို ျပန္သံုးထားတာကိုး...။  အစိုးရကလည္း အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကိစၥဆိုေတာ့ ၀င္မေျပာဘူး။   ယူနီကုတ္ကို ပုဂၢလိကပညာရွင္ ၂အုပ္စု (ေဇာ္ဂ်ီ နဲ႔ ယူနီကုတ္) ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတယ္။ ရိုက္ရတာ လြယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေဇာ္ဂ်ီေျပာင္းသံုးၾကတာပဲ...။

အားရင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေဖာင့္ကို ေထာက္ခံမလဲ။


ခက္တာကေတာ့ ယူနီကုတ္ Myanmar Website ေတြကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ Microsoft IE ကိုသံုး၊ ယူနီကုတ္ Myanmar Website ကိုၾကည့္ခ်င္ရင္ Mozila Firefox ကိုသံုး လုပ္ေနရမွာပဲ။ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ က်င့္သားရေနသူမ်ား ဘယ္...လြယ္လြယ္နဲ႔ ယူနီကုတ္ ရိုက္ရခက္တာၾကီးကို သံုးခ်င္ပါ့မလဲေနာ္....။

ေလာေလာဆယ္ နာမည္ၾကီးသတင္းဌာန ၀က္ဆိုက္ေတြကေတာ့ ယူနီကုတ္မသံုးၾကေသးဘူး....။ ျမန္မာအိုင္တီပရိုကေတာ့ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ယူနီကုတ္ကို ၂၀၁၁ ဇႏၱ၀ါရီကစျပီး သံုးခ်လိုက္ျပီ။ (မွတ္ခ်က္၊ ၂၀၁၂ တြင္ http://www.myanmaritpro.com/ သည္ ေဖာ္ဂ်ီကိုျပန္သံုးေနျပန္ပါသည္။)

ယူနီကုတ္ ၀ီကီပီဒီယာ http://my.wikipedia.org/ မွာေတာ့ အခ်က္အလက္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာပါတယ္။   ေဇာ္ဂ်ီ ၀ီကီပီဒီယာ http://wikimyanmar.co.cc မွာေတာ့ ၄၀၀၀ေက်ာ္ပဲ ရွိေနပါတယ္။ (In Oct 2011)

သာမန္ Users ေတြမွာၾကည့္ရင္ .. Web Brouser ေလာကမွာ 
၁။ အင္တာနက္အိတ္စပိုရာ IE (46%)  
၂။ မိုဇီလာ Mozilla Firefox (29%)  
၃၊ ဂူဂယ္ကရုန္း Google Crome (12%)

http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers

ကြ်န္ေတာ္လည္း သာမန္ User တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနမိပါတယ္...။  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ IE နဲ႔ ေဇာ္ဂ်ီ၀က္ဆိုက္ေတြကို IE နဲ႔သံုး၊   ယူနီကုတ္၀က္ဆိုက္ေတြကို Mozila Firefox နဲ႔သံုး .. ေခတ္မေနာက္က်ေအာင္ ခြသံုးရမဲ့ပံုစံျဖစ္ေနတယ္ဗ်ိဳ႔......

ေနာက္ဆက္တြဲ Update

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း Wikipedia ၂မ်ိဳးရွိေနသည္။
၁။ ယူနီကုတ္ (ပိေတာက္၊ ပရဗိုက္၊ ျမန္မာ(၃) သံုးေသာ
http://my.wikipedia.org
၂။ ေဇာ္ဂ်ီသံုးေသာ
http://www.wikimyanmar.co.cc/   တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အမ်ားစုမွာ ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ စာရိုက္ေနက်ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ယူနီကုတ္ (လက္ႏွိပ္စက္နည္း) ကို ကြန္ျပဴတာအမ်ားစုက မသံုးႏိုင္ေသးပါ။ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုတ္ ေဖာင့္၂မ်ိဳးစလံုးကို ရိုက္ရန္ ၂၀၁၁ အထိ မလြယ္ကူေသးပါ။ အခ်ိဳ႔က Web Browser ၂မ်ိဳးသံု ေဖာင့္၂မ်ိဳး စာလံုးရိုက္ၾကသည္ (IE, Mozzila)၊  ယူနီကုတ္ကို MyanmarITpro.com စသည့္၀က္ဆိုက္မ်ားက ၂၀၁၀ မွစျပီး အားေပးလာသည္။ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္မ်ားကလည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ ယူနီကုတ္သို႔ ေျပာင္းလာၾကသည္။

Mozzila Browser
NHM Keyboard သံုးျခင္းျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုတ္ ၅.၂ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရႏိုင္ပါသည္။
Myanmar3 font ေဒါင္းလုပ္ပါ။
Keyboard Install & Use method ...http://www.myanmarlanguage.org/tools/nhm-keyboard-unicode
ေဇာ္ဂ်ီအတြက္ Alt+Shift,   ယူနီကုတ္အတြက္ Shift+1 ျဖင့္ ၂မ်ိဳးစလံုးရိုက္ႏိုင္ပါသည္။
(ယူနီကုတ္ထည့္ထားရင္ - ေဇာ္ဂ်ီမွ ႏွစ္လံုးဆင့္စာလံုးမ်ား ရိုက္မရျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူနီကုတ္ကို ျပန္ျဖဳတ္လိုက္ရပါတယ္။ Oct 2011 သတင္းအရ မိုက္ကရိုေဆာ့ပ္ Window 8 မွာ ျမန္မာယူနီကုတ္ ေဖာင့္ Myanmar Text Regular ကိုထည့္သြင္းထားျပီလို႔ သိရပါတယ္။ Myanmar NLP Lab, ျပည္ပကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ျမန္မာကြန္ျပဴတာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ယူနီကုတ္ကြန္ဆိုတီယမ္တို႔ ကူညီၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္းေရးသူ - ယုဇနကိုကို)


ယူနီကုတ္၀က္ဆိုက္တြင္ (ဥပမာ .. ၀ီကီပီဒီယာ my.wikipedia.org) တြင္ စာရိုက္လိုပါက၊ ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ရိုက္ထားေသာ စာမ်ားကို ေဖာင့္ကြန္ဗတ္တာ ျဖင့္ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Online Coverter:
http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm

အျခားကြန္ွဗတ္တာ မ်ားမွာ


သင္သည္ ကြန္ျပဴတာပထမဆံုးေဖာင့္ ၀င္းဗားမိစ္ကို သံုးေနဆဲဆိုပါက၊ Winburmse <--> Zawgyi or Unicode ေျပာင္းရန္


Download  80KB


***************************************************************

ျမန္မာကီးဘုုတ္ လက္ကြက္ ေလ့က်င္ခန္း ပရိုုဂရမ္ (Unicode)

Tuesday, 17 July 2012 14:00 administrator


WHIZZO TYPING TUTOR

WHIZZO TYPING TUTOR

ျမန္မာကီးဘုုတ္ လက္ကြက္ ေလ့က်င္ခန္း ပရိုုဂရမ္

WHIZZO TYPING TUTOR

မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး ထပ္ဆင့္ေၾကာ္ျငာ၊ ဇူလိုုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၂

(သူငယ္ခ်င္း ေရ … ျမန္မာယူနီကုဒ္ Typing ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေလ့က်င့္လို႕ ရေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ WHIZZO TYPING TUTOR ေလးကို သူငယ္ခ်င္း စမ္းသုံး လို႕ရေအာင္ ပို႕ေပးလိုက္တယ္။ သုံးရတာလည္း လြယ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း။ ျပီးေတာ့ free ေနာ္။ သူငယ္ခ်င္းလည္း သုံးရတာ လြယ္တယ္ အဆင္ေျပတယ္ ဆိုရင္ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးပါ အုံးေနာ္။

WindowXP မွာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မေဖာ္ျပရင္ iComplex3 ကို install လုပ္ေပးဖို႕ လို အပ္ပါတယ္

Window7 မွာ WHIZZO TYPING TUTOR ကို install ျပဳလုပ္ျပီး နဲ႕ စတင္ အသုံးျပဳ လို႕ရပါတယ္။ iComplex ကို install လည္း လုပ္စရာမလိုဘူးေနာ္။)

DOWNLOAD ျပဳလုပ္ရန္

WHIZZO TYPING TUTOR
http://whizzosystem.com/WhizzoTypingTutor.exe

iComplex

 

**********************************************

 

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သံုးျပီး မိမိကြန္ျပဴတာမွ ရွာေဖြျခင္း

Thursday, 09 September 2010 20:11 မုရန္ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ မိမိကြန္ျပဴတာမွသံုးျခင္း


၁။ ေဖာင့္ဖိုင္ ZawgyiOne20071204.ttf  ကို ေဒါင္းလုတ္ ျပီးရင္ c://WINDOWS/Fonts  မွထည့္ပါ။
ေဖာင့္ရယူရန္ ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
http://www.zawgyi.net/ တြင္ယူပါရန္၂။ ေဇာ္ဂ်ီစာလံုးမ်ား အင္တာနက္မွာ မျမင္ေသးရင္ ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ျပီး Install လုပ္ပါ။
zerf-
EW installer

၃။ အီးေမး နဲ Internet Explore ေတြမွာမျမင္ရေသးရင္ ေအာက္ကနည္းအတိုင္း စမ္းၾကည့္ါပ။

၄။ စာလံုးရိုက္ရန္
မိမိရိုက္ေသာစာလံုးမ်ား အဂၤလိပ္စာျဖစ္ေနရင္  Ctrl+Shift ႏွိပ္ျပီး ရုိက္ၾကည့္ပါ။ Ctrl+Shift ကိုသံုးျပီး အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ကီးဘုတ္ ၂ခုကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ပိုျပီးအေသးစိတ္သိလိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ၾကည့္ပါ။ မိဇၹိမသတင္းဌာနမွ Jun 2007 အခ်ိန္မွာ ကူးယူထားပါတယ္။
http://burmesebible.com/monywa/fonts/

အဆင္မေျပေသးရင္ေတာ့ အနီးအနားက ျမန္မာအင္တာနက္ဆိုင္ကိုLaptop ကိုေရာယူသြားပါ။ ဒါေလာက္ေတာ့ (ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္မတတ္ႏိုင္ရင္) အခမဲ့ ျဖစ္ေစ၊ ေဒၚလာငါးက်ပ္၊တစ္ဆယ္ေလာက္နဲ႔ျဖစ္ေစ လုပ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။
(သို႔မဟုတ္) ကြန္ျပဴတာမွာ ျမန္မာစာေရးတတ္သူ လူငယ္မ်ားကို အကူအညီေတာင္းၾကည့္ပါ။

၅။ ကေနာင္ ေဖါင့္ကြန္ဘတ္တာ Kanaung Font ConverterDownload  80KB
၆။  သမၼာက်မ္းစာတြင္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားရွာျခင္း။
BurmeseBible.com အင္တာနက္မွ ရွာသည့္ကြက္လပ္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ ျမန္မာစာရိုက္ႏွိပ္ျပီးအလြယ္တကူရွာႏိုင္ပါသည္။ ဂူဂယ္၊ ရာဟူး စသည့္ ထိပ္တန္း Search Engine တို႔အားျဖင့္ ျမန္မာစာလံုးကို အင္တာနက္တြင္ ရွာႏိုင္ပါသည္။ သင္နာမည္ကို ရိုက္ႏွိပ္ျပီးရွာၾကည့္ပါ။

သင့္နာမည္လည္း အင္တာနက္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါမည္။


မိန္မပ်ိဳကေလးမ်ားဟာ လွလွပပေနခ်င္ၾကတဲ့ Facebook ပစၥည္းေရာင္းေၾကာ္ျငာတစ္ခုကိုၾကည့္ပါ။

မိတ္ေဆြ ဒီစာကိုဖတ္ေနတာ ဘုရားနဲ႔နီးေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ေလာကဟာ အင္မတန္ Tempatation ဆြဲေဆာင္မႈအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ သာမန္လူငယ္တစ္ဦးအတြက္ Facebook, Twitter, Google, Yahoo စတဲ့ Chatting လိုင္းေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္သြားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုယူၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း၊ မိဘ၊ေမာင္ႏွမ၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မိတ္သဟာရျပဳဖို႔ စိတ္ေကာက္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြအဖို႔ အင္တာနက္မွာ မိတ္ေဆြသစ္ရွာရတာ ဒီေခတ္ၾကီးရဲ့ လူငယ္အမ်ားစုပါပဲ။ အင္တာနက္ထဲမွာ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ကာမဂုဏ္၊ စာတန္ ၀က္ဆိုဒ္ေတြ တစ္ပံုၾကီးထဲမွာ အခုလို ဘုရားအေၾကာင္း၀က္ဆိုဒ္ကို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သံုးျပီး ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းဟာ ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးတစ္ခုပါ။

အခုဒီစာေရးခ်ိန္ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ရိုက္ရတာလြယ္လို႔ အင္တာနက္ၾကည့္သူေတြ၊ ဘေလာက္လုပ္သူေတြ တြင္က်ယ္စြာသံုးေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ဟာ ယူနီကုတ္အဆင့္မရွိေသးလို႔ ဥပမာ ၀လံုး နဲ႔ သုည (စာလံုး နဲ ့ ဂဏန္း) ေတြ အတူတူသံုးထားတာမ်ိဳးလို .. ယူနီကုတ္နဲ႔ညီေအာင္လုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္မလြယ္ေသးပါဘူး။နိဂံုး
ဘာပဲျဖစ္ပါေစ၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔အညီ ၀င္းဒိုးအိတ္ Window 8 Operation System မွာ ျမန္မာေဖာင့္ ယူနီကုတ္တခု ဘာမွအင္စေတာ Install လုပ္စရာမလိုပဲ ဖတ္လုိ႔ရေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ၀င္းအင္း၀၊ ျမန္မာ Myanmar 3 စတဲ့ ေဖာင့္ေတြလည္း အထူးတလည္ install လုပ္ေနစရာမလိုပဲ ျမန္မာစာကို ကြန္ျပဴတာ၊ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ဖတ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုး .. အိုလံပီယာလက္ႏွိပ္စက္ ျမန္မာစာရိုက္နည္းကိုပဲ ျပန္လွန္ ေလ့က်င့္ၾကပါစို႔ ..လို႔..။

The End.....
၀တ္မႈန္

Sep-2011

--
Grace be with you all
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ဘီယာဆိုင္မွာ ဇီဇာေၾကာင္ကာ ေမာင္ မထိုင္ႏိုင္ပါ

အမ်ားသံုးၿပီး ေစ်းေပါတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာ။

 

ဘာဘီက်ဳကို ပါတီလူစုၿပီး ေမာင္ မကိုင္ႏိုင္ပါ

ထမင္းတစ္ဆုပ္ ဟင္းအပုပ္နဲ႔ စကၠဴစုတ္ထဲမွာ။

 

အေပါင္ဆိုင္မွာ ေယာင္ေတာင္ေပါင္ေတာင္ ေမာင္ မငိုင္ႏိုင္ပါ

လမ္းေဘးက အလုပ္ၾကမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ။

 

အပ်ိဳတစ္သုတ္နဲ႔ ဘီယာစုပ္ၿပီး ေမာင္ ဘိုလို မမွဳတ္ခ်င္ပါ

တီဗီြ အစုတ္ ပဲေလွာ္တစ္ထုတ္နဲ႔ ေရေႏြး မွဳတ္ေသာက္တတ္သူပါ။

 

4D ထီ ဆိုင္မွာ တန္းစီၿပီးေတာ့ ကံ ကို ေမာင္ မေမွ်ာ္ႏိုင္ပါ

ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ဆို ဘာမဆိုလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသူပါ။

 

သူေဌးႀကိဳက္တဲ့ ေခြးမိုက္လို႔ ေမာင္ အေခၚမခံႏိုင္ပါ

အလုပ္ၾကမ္းသမား ေရာင္းရင္းမ်ားနဲ႔ လက္ရည္ တစ္ျပင္တည္းပါ။

 

ဒစၥကို ဘားမွာ ညီအစ္ကို ကုလား နဲ႔ ေမာင္ မကႏိုင္ပါ။

ေျခလွဳပ္လက္လွဳပ္ ေလခၽြန္ျပီးေတာ့ ေမာင္က အပ်င္းေျဖတတ္သူပါ။

 

ေႏြေနပူပူ သူေဌး ဆူတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ

ေငြလည္ခ်ဴယူ ကညာျဖဴေတြနဲ႔ ေမာင္ မၾကဴႏိုင္အားပါ။

 

ေခၽြးေစးကပ္ေနတဲ့ ေမာင့္ရင္ဘတ္ရဲ ႔ အနီးဆံုး တစ္ေနရာမွာ

အတင္း မတုတ္တတ္တဲ့ ရြာက မိဘုတ္အတြက္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ကပ္ထားမွာ။                   ။

မင္းေအာင္သက္လြင

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


Lord I lift Your Name on High
Lord I love to sing Your praises.
I'm so glad You're in my life.
I'm so glad  You came to save us.  (repeat)

You came from Heaven to Earth

To show The Way.
From the Earth to The Cross,
My debt You paid.
From The Cross to the grave,
From the grave to the sky,
Lord I lift Your Name on High;  (3x)