မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Apr 28th

Last update08:58:23 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6182
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ပညာမေတာက္တေခါက္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း

ကြ်နု္ပ္သည္ ထာ၀ရဘုရားကိုသိေသာ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယန္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေခတ္ပညာမေတာက္တေခါက္တတ္ျပီး မိမိျမိဳေနထိုင္ရာအနီးတြင္လည္း ေခါင္းမာေသာ မိမိကို နားေပါက္ေအာင္ေဟာေျပာႏိုင္သူမရွိပါ။ ပညာတတ္ ေက်ာင္းဆရာတဦးကိုေတာ့ အရမ္းေလးစားခဲ့ပါသည္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ေတာ္ေပ်ာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ခရစ္စမတ္

(လွမင္းသူ)

ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ရာက္ျပီ။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ခရစ္စမတ္ရွိသည္။ မႏွစ္ကလည္း ခရစ္စမတ္ ရွိခဲ့သည္။ တႏွစ္ကလည္း ခရစ္စမတ္ ရွိခဲ့သည္။ ခရစ္စမတ္ ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း ခရစ္စမတ္ ရွိဦးမည္။ ေနာက္တႏွစ္မွာလည္း ခရစ္စမတ္ ရွိဦးမည္။ ခရစ္စမတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိဦးမည္။ခရစ္စမတ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုု က်င္းပသည္။ တႏွစ္ႏွင့္တႏွစ္မတူေအာင္ က်င္းပသည္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးမတူေအာင္က်င္းပသည္။ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ မတူေအာင္က်င္းပသည္။ စကၤာပူမွာလည္း ခရစ္စမတ္ကိုု က်င္းပသည္။ စကၤာပူမွာ ဒီဇင္ဘာလဆန္းကတည္းက ခရစ္စမတ္သီခ်င္းမ်ား ၾကားရသည္။ ခရစ္စမတ္သီခ်င္းမ်ားသည္ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ကုုန္စံုုဆိုုင္မ်ား၊ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ကာ ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္မ်ားကိုုလည္း အရြယ္မ်ိဳးစံု၊ ပံုစံမ်ိဳးစံု စျပီးေတြ႕ရသည္။ တေတာင္အျမင့္ကေန၊ ေပငါးဆယ္ထက္မနည္းျမင့္သည္အထိ အရြယ္အစားစားရွိသည္။ ေအာက္ေျခကား၊ ေအာက္ေျခ၀ိုင္း၊ ေအာက္ေျချပား၊ ထိပ္ခြ်န္၊ထိပ္ကား၊ထိပ္ျပားျဖင့္ ပံုစံစံုသည္။ ဆင္ယင္ျခယ္သမွဳမ်ားကလည္း သူ႔ထက္ငါအျပိဳင္အဆိုုင္။ မီးေျပးေတြကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္သည္။ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးဆင္သည္။ မီးပန္းဆိုင္းေတြ၊ မီးရွဳးပန္းေတြ၊အလွခ်ယ္မီးလံုးေတြကို ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ရသည္။ စင္တာကေလာ့အရုုပ္၊ ေရခဲရုပ္၊ ခရစ္စမတ္ကာတြန္းအရုပ္မ်ားကို ေနရာမ်ားစြာမွာ ေတြ႕ရသည္။ အရုပ္၀တ္စံုုမ်ားကို လူတခ်ိဳ႕က ၀တ္ဆင္ကာ လူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ၾကသည္။ ကေလးေတြအတြက္လည္း ခရစ္စမတ္ ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ားကိုလည္း က်င္းပေပးသည္။ လက္ေဆာင္မ်ားကိုလည္း အလကားေပးသည္။

 

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


Care-ဂရုစိုက္မႈ၊ Worry-စိုးရိမ္မႈ၊ Problem-ျပသနာ၊ Need-လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ထိုအရာမ်ားကို သင္သယ္ေဆာင္ေနရပါသလား။
JESUS-ေယရႈ က သူသယ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေနပါသည္ မိတ္ေဆြ။

သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။  ၁ေပး၅း၇

 

 


ယံုၾကည္ျခင္း-ေလာင္စာဆီ
ဘုရားသခင္၏ ေလာင္စာဆီ (ဓါတ္ဆီ)ကို ျဖည့္ျပီး ဘုရားစကား-Word of God ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ျခင္း-Faith ကားကုိေမာင္းက ဘ၀ခရီး-Life ကိုသြားမည္။

သို႔ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။

 

 


အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးျခင္း  ေဟး.. ရွဥ့္ေလးေရ၊ ေဆာင္းရာသီမွာစားဖို႔ အစာေတြျပည့္လို႔ပါလား။ ဘယ္လိုျဖည့္ပါသလဲ... အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးပါတယ္..။ 

ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့ နားေထာင္၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သင္၌ သိုထားေလာ့။  သုတၱံ ၇း၁

 


ဘာလို႔ ..သူတို႔ဒီလိုျဖစ္ေနၾကသလဲ ?  .... ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။ ေကာင္ျမတ္ေၾကာင္း..၀မ္းေျမာက္ခ်ီးမြမ္းေနၾကတာပါ...

ဟာေလလုယာ....

The End..

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကို ဆယ္မိနစ္စီ ေျပာဆိုၾကျခင္းပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အင္အယ္ဒီအဖြဲ႕က ၾကီးေလးၾကီး၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ .ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ၁၂လ ေက်ာ္ေလာက္ၾကာမွ လူမ်ားစြာေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္လာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုခ်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕ ခဏေတြ႕ဆံုေျပာခြင့္ေတာ့ ရလိုက္ပါတယ္ (ဓါတ္ပံု)။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို  သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ဥကၠ႒၊ NLD ပါတီ)၊ သူရဦးေရႊမန္း(နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)၊ ဦးတင္ေအး (ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ဦးေဌးဦး (ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)၊ UNA ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ NBF ကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္း၊ FDAကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသိန္းထြန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ)၊ တို႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေတာ့ အမ်ားၾကီး၊ တေပ်ာ္တပါးၾကီးပါပဲ။ မနက္စာ အတူစားေသာက္ရင္း ေျပာဆိုခြင့္ေပးျခင္းပါ။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္ စဥ္းစားေနပါတယ္။

ဒီစာေရးေနစဥ္မွာပဲ လတ္တေလာကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဆရာေအာင္သင္း စာေပေဟာေျပာပြဲ (ျမသန္းတင့္ႏွင့္အတူ၊ ၁၉၉၄)  အင္တာနက္က ျပန္နားေထာင္ေနပါတယ္။ ဆရာၾကီးေအာင္သင္းက …

“က်ေနာ္လူငယ္ေတြကိုပဲေျပာမယ္။ လူၾကီးေတြက မေျပာေကာင္း၊ ကိုယ့္ထက္လည္းအေတြ႕ၾကံဳရင့္၊ အသက္ၾကီးေတာ့ မေျပာသင့္ပါဘူး။ လူငယ္ေတြကိုပဲေျပာရတယ္။  သူတို႕လုပ္မဲ့အလုပ္ကို လူငယ္ပညာေရး ၾကိဳးစားၾကဖို႕ ေျပာေပးေနတဲ့ က်ေနာ့္ကို အစိုးရက ေရႊတံဆိပ္ေပးသင့္တယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ ပညာၾကိဳးစားဖို႕ေျပာေတာ့ အစိုးရကိုယ္စားေျပာရတာ အစိုးရက က်ေနာ္ကိုေက်းဇူးတင္ရမယ္။ အဂၤလိပ္ကို လက္နက္ခ်င္းမမွ်လို႕ အညံ့ခံလိုက္ရတယ္ ဆိုေပမဲ့ အမွန္အတိုင္းေရးရင္ ပညာမတတ္လို႕ အညံ့ခံလိုက္ရပါေရးရပ၏ ..လို႕ေရးရပါမယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ တရုပ္ျပည္ဆိုရင္ ပညာနဲ႕လုပ္စားျပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက ပစၥည္းေတြ၊ လူေတြေတာင္ ဝယ္ေနျပီ၊ ေသနပ္နဲ႕ တရုပ္ကိုခုခံဖို႕က အခုေခတ္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ပညာနဲ႕ စစ္မတိုက္ပဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲ..ဒါမ်ိဳးေတြ ရိုးေနျပီ၊ အခုေခတ္က ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္တိုက္ျပီး သိမ္းပိုက္တာ က်ည္ဆံကုန္တယ္၊ စီးပြားေရးပညာနဲ႕ပဲ ျမန္မာျပည္ကပစၥည္းေတြကို မတရာေစ်းႏႈန္းနဲ႕ဝယ္တယ္၊ အစိုးရက ပညာမတတ္ေတာ့ ျမစ္ဆံုကိုေရာင္းစားတာမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥစၥာဆိုတာ တသက္လံုးရွာရမွာ၊ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ပညာပဲရွာၾကပါလို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္….”  စသျဖင့္ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေမြးရပ္ေျမ ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္ မွာစာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ဆရာေမာင္သာခ်ိဳ က လူၾကီးေတြ၊ ကိုယ့္သားသမီးမ်ား ပညာတတ္၊ အားကစား၊ ကို္ယ္ကာယဖြံ႕ျဖိဳး၊ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္၊ ေငြခ်မ္းသာေနသူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူမ်ားစြာ လက္ရွိဗမာျပည္မွာ ရွိေနတာ၊ သဘာဝတရားကို ခံစားခ်က္မရွိရင္ ပညာေတြဘယ္ေလာက္တတ္၊ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိေပမဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူဟာ ပညာတတ္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွလံုးသားအဟာရ နားလည္ရမယ္။ ႏွလံုးသားၾကီးမားဖို႕ ငယ္စဥ္က ဆရာမင္းသုဝဏ္ရဲ့ ၾကက္တူေရြးအာေဂါင္နီ၊ ပါပီကေလးပုတုတု .. ကဗ်ာ ေတြကို ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒါမွလဲ သဘာဝတရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္ရမယ္ဆိုျပီး စစ္ဝတ္စံုအားလံုးခြ်တ္ျပီး အရပ္ဝတ္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝယ္ခဲ့တဲ့ အိမ္ဘယ္ႏွစ္ခု ရန္ကုန္မွာ လိုက္ရွာၾကည့္ပါ။ လမ္းေဘးက စြတ္က်ယ္နဲ႕အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံဆီကို ကားခဏရပ္ျပီး၊ မေနႏိုင္လို႕သြားေမးတယ္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဝန္ၾကီးရံုးအသြား တစ္ပတ္လံုးျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့လင္မယားကို ဘယ္ကလာသလဲ၊ အဆင္ေျပရဲ့လား၊ ဘာေၾကာင့္စြတ္က်ယ္ပဲ တစ္ပတ္လံုးဝတ္ရပါသလဲ ေမးေတာ့.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွန္းသိလို႕ ေၾကာက္ရြံ႕၊ရိုေသစြာနဲ႕..အရင္က၊ အဆင္မေျပဘူး။ အခု အေၾကာ္ေရာင္းေတာ့ အဆင္ေျပလာပါတယ္။ အက်ၤ ီဆိုလို႕ စြတ္ၾကယ္တစ္ထည္ထဲရွိလို႕ ဒါပဲဝတ္ရျခင္းပါ ..ေျဖေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အလြန္ဝမ္းနည္းသြားတယ္။ ခ်က္ခ်င္း သူ႕တိုက္ပံုအက်ၤ ီအနက္ကို ခြ်တ္ေပးျပီး၊ အတင္းယူခိုင္းျပီး ျပန္သြားပါတယ္။  ေယာကၤ်ားက သူ႕မိန္းမကို ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ျပန္ေျပာျပတယ္။ မင္းနဲ႕ငါ ရန္ကုန္ေရာက္လာခ်ိန္ မင္းနဲ႕ငါတို႕ ဘယ္ေဆြမ်ိဳးကမ်ား အက်ၤ ီတစ္ထည္ ေပးဖူးသလဲ။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးသြားတဲ့ တိုက္ပံုအကၤ် ီကိုကိုင္ျပီး မ်က္ရည္တသြင္သြင္ က်ဆင္းရတယ္။ ကားေမာင္းဒရိုင္ဘာ တပ္ၾကပ္ၾကီးေက်ာ္စိန္၊ အတူပါလာတဲ့ ဗိုလ္ထြန္းလွတို႕ ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ ပညာတတ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးသားၾကီးမားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားၾကီးမားေအာင္ ဆရာမင္းသုဝဏ္ရဲ့ ၾကက္တူေရြးအာေဂါင္နီ၊ ပါပီကေလးပုတုတု ကဗ်ာေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သားေၾကာ္ေကြ်းျပီး၊ ႏွလံုးသားၾကီးမားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကခ်င္ျပည္ေရာက္စဥ္ ဂ်ပန္ကျပန္လာတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေလးက သူမ ဂ်ပန္ေရာက္စဥ္ ႏွင္းဆီပန္းလွလွကို ပန္ျခံကခူးမယ္လုပ္တံုး မိသြားတယ္။ ဗမာျပည္ကဆိုတာ သိသြားျပီး၊ နင္တို႕က သဘာဝကိုမခံစားတတ္ဘူး၊ ပန္းကိုခ်စ္ရင္ ဒီအတိုင္းလွပေနေအာင္ ထိန္းထားေပါ့။ နင္တို႕က သဘာဝအလွပေတြ အားလံုးကို ေရာင္းစားဖို႕ပဲသိတယ္ ဖ်က္ဆီးေနလို႕ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေနတာေပါ့..လို႕ေျပာခံလိုက္ရပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ့ ဂ်ပန္မႈ ၁၀၀ ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ကမၻာကိုလႊမ္းတဲ့ဂ်ပန္စိတ္ ထူးျခားခ်က္ ၁၀၀ကို ေရးထားပါတယ္။ နံပါတ္(၁)အခ်က္ကေတာ့ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ျမတ္ႏို္းျခင္း ..ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားပြင့္လို႕ အစိုးရက ရံုးပိတ္ရက္ေက်ျငာျပီး ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစပါတယ္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေမးခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႕မတည့္သူ ပါေနတဲ့ ထမင္းစားပြဲကို က်ေနာ္လာဖို႕ဖိတ္ၾကားရင္၊ က်ေနာ္ျငင္းပယ္မိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏွလံုးသားမၾကီးမားႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္ေတာ္လာပါလို႕ မိတ္ေဆြက မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕၊ ၾကားခံေခၚေပးရင္ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကိုခဏေမ့ထားျပီး ထမင္းစားပြဲကို လာျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားခံေစ့စပ္ေပးသူမ်ားက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဖို႕ဆိုတာ မတည့္သူမ်ားအတြက္ မလြယ္ပါဘူး။ အတိုက္အခံနဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာႏိုင္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရရွိေနသူက အေပၚစီးမွာရွိပါတယ္။ အေပၚစီးေရာက္ေနရင္ ကိုယ့္အလွည့္၊ သူ႕အလွည့္ဆိုသလို မတည့္သူမ်ားကို ေထာင္ထဲဆြဲထည့္လိုက္ျခင္းဟာ စစ္အစိုးရေခတ္က နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးက မေတြ႕ခ်င္ဘူး စကားတစ္လံုးေျပာလိုက္တာနဲ႕ တပည့္ေတြက ဖမ္းဆီးေထာင္ထဲထည့္လိုက္တာပါပဲ။

အခုေခတ္မွာ အစိုးရကိုအျပစ္ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီးၾကီးရွိေပမဲ့၊ အခုေတြ႕ဆံုပြဲကိုေတာ့ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားစြာနဲ႕ ၾကိဳဆိုပါတယ္။

ဥပမာ က်ေနာ့္တို႕ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားခဲ့စဥ္က အဖြဲ႕ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ တစ္ဖြဲ႕ကဦးေဆာင္လုပ္တဲ့ အခန္းအနားဆို အျခားတစ္ဖြဲ႕က မလာခ်င္ပါဘူး။ အရင္စစ္အစိုးရတုန္းကေတာ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုျပီး ပါတီိကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ေခၚျပီးေဆြးေႏြးပါတယ္။ အခုအစိုးရသစ္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုပြဲကေန အင္န္အယ္ဒီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႕နဲ႕ ပိုမိုနီးစပ္ခဲ့ေပမဲ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ခပ္ေဝးေဝး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕ ေတြ႕ဖို႕ကေတာ့ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဝးေနရပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႕ကေတာ့ တစ္တြဲတြဲနဲ႕ နီးစပ္ေနျပီး၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈ္င္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ေတာင္ ခပ္ေဝးေဝး ျဖစ္ေနသလို အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။

ခပ္ေဝးေဝးျဖစ္ေနခ်ိန္တဲ့ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ထမင္းစားဖိတ္ရင္ သူနဲ႕ကိုယ္ ႏွစ္ေယာက္ထည္းဆိုရင္ လာဖို႕ဝန္မေလးပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႕အဆင္မေျပတဲ့လူတစ္ေယာက္ ပါမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္လက္ခံဖို႕ ဝန္ေလးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုသူမ်ားဟာ ပညာတတ္ရမယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးသားၾကီးမားရပါမယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခ်စ္တတ္ရပါမယ္။ ဝန္ၾကီးလုပ္ျပီး ခပ္တည္တည္နဲ႕ ခန္႕ခန္႕ၾကီးလုပ္ေနသူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုကို စကားလံုးၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာေနတဲ့ လူၾကီးအခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ လူၾကီးအမ်ားစုကေတာ့ မီဒီယာကို ေၾကာက္လို႕ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အခုေတာ့ ထိပ္တန္းလိႈ႕ဝွက္ဆိုျပီး အနီးကပ္ဖိတ္ၾကား၊ မနက္စာ ထမင္းစားပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မက်င္းပခင္မွာ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂ေယာက္ကို သီးျခားတယ္လီဖုန္းဆက္ စကားေျပာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရသစ္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ပထမဆံုး ပင္စင္ေပးလိုက္ေတာ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား သာဓုေခၚရတယ္။ ေနာက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အင္အယ္ဒီအမတ္မ်ားစြာ လႊတ္ေတာ္မွာေနရာရလာပါတယ္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ အျပင္ထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၄မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အားလံုးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပ ေလယဥ္၊ သေဘၤာ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္လာပါတယ္။ ကားေစ်း၊ ဖုန္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာျပီး၊ အေဝးေျပး ကားလမ္းမၾကီးမ်ား အသင့္တင့္ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။

ဆိုးဝါးခ်က္ေတြကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေဆြးေႏြးမႈမွာ လိုင္စင္/ပါမစ္ အေဝမတည့္ေတာ့၊ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ကားပါမစ္ေတြေပးျပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုပ္၊ ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ စီးပြားကုန္ကူးသန္းမႈ အခြန္ေငြ (အစိုးရက အခြံပဲရသည့္ေငြ) ခြဲေဝမႈကို စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား နဲ႕ မိုဘိုင္းအဖြဲ႕၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားစြာ အျပိဳင္အဆိုင္ ေဝစုလုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အၾကီးစား သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဓါတ္ေငြ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ပုလဲ၊ေၾကးနီ၊နီကယ္ ..စတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႕စက္ပစၥည္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း၊ကြန္ျပဴတာ၊ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း၊ အဝတ္ထည္၊စားေသာက္ သြင္းကုန္မ်ားကို လိုင္စင္/ပါမစ္ ကိစၥအထူးရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာလဲ လိုင္စင္/ပါမစ္ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။

လာဘ္စား၊ အခြန္ေရွာင္လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္၊ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ဖို႕ ဥပေဒအသက္ဝင္လာဖို႕ အရမ္းခက္ေနပါတယ္။ ဥပေဒမစိုးမိုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေရးၾကီးဆံုးဥပေဒျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုယ္တိုင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ကေန အရပ္သားအာဏာကို အႏွစ္၃၀နဲ႕ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ သမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီ ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ မွာ က်မ္းက်ိန္ပါတယ္။ ရိုးသား၊ေျဖာင့္မတ္ျပီး၊ ဟိတ္ဟန္မရွိတဲ့ သမၼတသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္မစားဘူး..ဒါေပမဲ့ လာဘ္စားသူမ်ားနဲ႕အတူအလုပ္လုပ္တတ္ပါတယ္။  စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ေဝးသူ၊ လက္သမား၊ သစ္ေတာအင္ဂ်င္နီယာ၊ ပရိဘာကလုပ္ငန္းရွင္ကေန ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလးအျဖစ္ ၁၀ႏွစ္တာဝန္ထမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃မွာ ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ေရြးခံရျပီး၊ ၂၀၁၄မွာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတအျဖစ္ ခက္ခဲစြာေရြးခံရပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၂ႏွစ္အတြင္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၅မွာေတာ့ ၾကံခိုင္ေရးပါတီနဲ႕အင္အယ္ဒီပါတီ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရျဖစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဆိုးျမင္ဝါဒအရဆိုရင္ ၾကံခိုင္ေရး (ၾကံဖြံ႕)ေတြက ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွာ အာဏာစြန္႕မွာမဟုတ္ဘူး..လို႕ေျပာၾကပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံဖြံ႕အစိုးရကေတာ့ မဲရံႈးရင္လဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ၄၀%ေလာက္ ေနရာရဖို႕ ပီအာစနစ္ကို အတင္းအာဓမၼ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အဆိုးဝါးဆံုး ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကေတာ့ အိမ္ျခံေျခ ေစ်းမ်ား အဆမတန္ၾကီးမားေနျခင္းကို ဘယ္လိုမွထိန္းမရႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ဒီေစ်းကြက္မွာ ဝင္ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္တဲ့ ျခံေျမ၊လယ္ေျမမ်ားကို အပိုင္ယူထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖက္စပ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားရဲ့ ဝိသမေလာဘသမားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာမ်ားစြာ အစိုးရက ေျမေတြ ေစ်းနည္းနည္းနဲ႕ ခရိုနီ၊အာဏာပိုင္မဟုတ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရင္း အိမ္ျခံေျမေစ်း တည္ျငိမ္သြားမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းႏႈန္းကို ေရာက္သြားမွ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံ၊ အေသးစား၊အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဝင္လာပါမယ္။ အလုပ္ကိုင္ေပါမ်ားလာျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈက လြတ္ေျမာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတြ႕ဆံုပြဲက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျပီး မတူညီသူ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ၁၃ဦး ေတြ႕ဆံုၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕လည္း သမၼတ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေတြ႕ဆံုသင့္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္အလြန္ဆင္းရဲေနပါတယ္။ အလုပ္ကိုင္အလြန္ရွားပါးေနျပီး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ၾကီးမားေနျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလြန္ကြာျခားေနျခင္း၊ လူငယ္မ်ား ေငြေနာက္လိုက္ေနျခင္း၊ စင္ကာပူနဲ႕ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို အလုပ္လုပ္ဖို႕ ထြက္ခြာလာတဲ့ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနျခင္း။ အိမ္ေဖၚမ်ားကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးရတဲ့အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ အလုပ္ကိုင္အလြန္ရွားပါးေနပါတယ္။ ျမန္မာလူထုကလည္း ကိုယ္ဆင္းရဲမြဲေတတာကိုေတာင္ မသိႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္သား ၄သိန္းနဲ႕ ဘုန္းၾကီးသီလရင္ ၄သိန္း တို႕နဲ႕ ကမၻာေပၚမွာ စစ္သားနဲ႕ဘုန္းၾကီးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနရတာကို ဝမ္းနည္းရမလား၊ ဝမ္းသာရမလား လို႕သာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ ၁၃ဦးမွာ နံပါတ္(၁) သမၼတဦးသိန္းစိန္လား၊ ကာ/ခ်ဳပ္လား၊ အနားယူသြားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးလား… အားလံုးကိုပဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာေတာ့ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕လူထုၾကားကို မၾကာခဏသြားေရာက္ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။ အဲ.. မိေခ်ာင္းစရိုက္နဲ႕လူၾကီး မ်က္ရည္က်ေနလဲ အားမနာပဲ၊ ထုတ္ပယ္၊ ခ်န္ထားရစ္ဖို႕ (ဦးဆန္းဆင့္လို ေနာင္မျဖစ္ေစဖို႕) သမၼတၾကီးကိုေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။  လူၾကီးမင္းမ်ားရဲ့ လက္ထဲမွာ တိုင္းျပည္အနာဂါတ္ရွိေနပါတယ္။

ဇာနီၾကီး  (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီက်ဴး။ ၆၇ တ၊ ၃း၁
Tis the Blessed Hour of Prayer 352

၁ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ စိတ္မ်ားႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိ၊
ကယ္တင္ရွင္မိတ္ေဆြနားမွာစည္းေဝးေနၾကသည္။
ယံုလ်က္ႏွင့္ထံေတာ္လာလွ်င္၊ ေဘးမ်ဳိးမ်ဳိးမွကြယ္ကာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

ထပ္ဆိုရန္။
ဆုေတာင္းရန္ခ်ိန္သည္မဂၤလာရွိ၏။
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

၂ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ ကယ္တင္ရွင္သည္လာမည္။
ၾကင္နာျခင္းကရုုဏာရိွ၊ ဆုေတာင္းသံနာမည္။
ဝန္ထုပ္မ်ားေျခေတာ္ရင္းမွာခ်ထားရန္မိန္႔ေသာခါ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။


၃ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္၌ပင္ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးလွ်င္
ေတာင္းေသာဆုေက်းဇူးကုိပင္ရလိမ့္မည္အစဥ္။
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစံုလင္ေသာခါ၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားကင္းကြာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

----


TIS THE BLESSED HOUR OF PRAYER
Words: Fan­ny Cros­by, 1880
Music: W. How­ard Doane

’Tis the blessèd hour of prayer, when our hearts lowly bend,
And we gather to Jesus, our Savior and Friend;
If we come to Him in faith, His protection to share,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

Refrain

Blessèd hour of prayer, blessèd hour of prayer,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

’Tis the blessèd hour of prayer, when the Savior draws near,
With a tender compassion His children to hear;
When He tells us we may cast at His feet every care,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

Refrain

’Tis the blessèd hour of prayer, when the tempted and tried
To the Savior Who loves them their sorrow confide;
With a sympathizing heart He removes every care;
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

အလုိေတာ္ရွိရာျပဳေတာ္မူပါက်ဴး။ ၂၂၄ ေဟရွာ၊ ၂၉း၁၆
Have Thine own way, Lord 318

၁ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အုိးထိန္း၊ ကြၽႏု္ပ္အိုးေျမ၊
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အား၊ ေစာင့္ေနစဥ္ခါ၊
သေဘာေတာ္ရွိတုိင္း၊ ပံုသြင္းလုပ္ေပး။

၂ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ယေန႔စံုစမ္း၍စစ္ေတာ္မူပါ။
ေရွ႔ေတာ္မွာႏွိမ့္ခ်၊ ဒူးေထာက္စဥ္ခါ၊
မိုးပြင့္ထက္ျဖဴေအာင္၊ ေဆးေတာ္မူပါ။

၃ အလုိေတာ္ရွိရာျပဳေတာ္မူပါ။
ဒုကၡေရာက္သည္ခါ၊ မေတာ္မူပါ။
တန္ခိုးေတာ္မဟာ၊ ကိုယ္ေတာ္၌သာ၊
တို႔ေတာ္မူၿပီးခါ၊ ခ်မ္းသာေပးပါ။

၄ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္သာအုပ္စိုးမူပါ။
ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ျပည့္ေစၿပီးခါ၊
ခရစ္ေတာ္ဘုရား စိတ္တြင္ကိန္းပါ။
------

HAVE THINE OWN WAY, LORD
Words: Adelaide A. Poll­ard, 1907
Music: “Adelaide,” George C. Steb­bins, 1907


Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Thou art the Potter, I am the clay.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Search me and try me, Master, today!
Whiter than snow, Lord, wash me just now,
As in Thy presence humbly I bow.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Wounded and weary, help me, I pray!
Power, all power, surely is Thine!
Touch me and heal me, Savior divine.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Hold o’er my being absolute sway!
Fill with Thy Spirit ’till all shall see
Christ only, always, living in me.

လမ္းတေရွာက္လံုးက်ဴး။ ၂၅၄ တရား၊ ၃၂း၁၂
All the way 209

ထာဝရဘုရားတပါးတည္းသာလွ်င္ေဆာင္သြားေတာ္မူ၏။

၁ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကိုလမ္းျပသည္၊
ဘယ္ေတာ့တရန္ရွိသနည္း။
ငါ့ကုိလမ္းျပေတာ္မူရွင္အား
ဤဘဝအသက္ရွင္သည္တြင္၊
စံုစမ္းျခင္းမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ပင္
ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေသာအခါ၊
ကုိယ္ေတာ္စီရင္တုိင္းျဖစ္ပါ။

၂ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကုိလမ္းျပစဥ္၊
ေထာက္မအားေပးလ်က္ႏွင့္ပင္။
စံုစမ္းျခင္းကုိခံႏုိင္ဘုိ႔ရာ၊
ေကြၽးေတာ္မူအသက္မုန္႔မွာ။
ခြန္အားျပည့္လ်က္ ေမာပန္းျခင္းကင္း။
ေသာက္လ်က္ေနသက္စမ္းေရတြင္း၊
ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွထြက္စီးေလ၊
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစမ္းေရျမင္ေပ။


၃ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကုိလမ္းျပသည္။
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းအံ့ဘြယ္တည္း။
ထက္အဘအိမ္ေတာ္တြင္ၿငိမ္းစြာ၊
ေနစိမ့္ငွါဂတိေတာ္ထား။
ကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္အေတာင္ျဖန္႔လ်က္
ထြန္းေတာက္ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္၊
ထုိအခါစဥ္သီခ်င္းဆိုမည္။
ေယရွုငါ့ကုိလမ္းျပၿပီ။

------
ALL THE WAY MY SAVIOR LEADS ME
Words: Fanny Crosby
Music: Ro­bert Low­ry

All the way my Savior leads me

What have I to ask beside?
Can I doubt His tender mercy,
Who through life has been my Guide?
Heav’nly peace, divinest comfort,
Here by faith in Him to dwell!
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well;
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well.

All the way my Savior leads me
Cheers each winding path I tread,
Gives me grace for every trial,
Feeds me with the living Bread.
Though my weary steps may falter
And my soul athirst may be,
Gushing from the Rock before me,
Lo! A spring of joy I see;
Gushing from the Rock before me,
Lo! A spring of joy I see.

All the way my Savior leads me
O the fullness of His love!
Perfect rest to me is promised
In my Father’s house above.
When my spirit, clothed immortal,
Wings its flight to realms of day
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way;
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way.

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt