မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Dec 20th

Last update05:51:11 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5836
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ThanksGiving Day ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ(၁၄)ဆရာဦးျမေအး
က်မ္းပိုဒ္

ဆာလံ ၁၀၀
၁ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊  ထာဝရ့ဘုရားအား ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုလ်က္၊ အထံေတာ္သို႔ ဝင္ၾကေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ ေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ထာဝရဘုရားသည္ငါတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔၏ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ၾက၏။ အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသိုးစုလည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၄ေက်းဇူးေတာ္ကို ႀကီးမားပါသည္ဟု ဝန္ခံလ်က္၊ တံခါးေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ တန္တိုင္းေတာ္တို႔ကို၄င္း ဝင္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီမြမ္း၍ နာမေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။  ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲ ရွိ၍၊ သစၥာေတာ္ သည္ ကာလအဆက္ဆက္ တည္ေလသတည္း။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုး၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းေဒါက္တာသိန္းေဌး (Translated)

ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး
ငါသည္ သင္၏ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ပညတ္သည္ကား ...
၁။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္။
၂။ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကုိယ့္အဘို႔ မလုပ္ႏွင့္၊ ဦးမခ်၊ ၀တ္ မျပဳႏွင့္။
၃။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို မုသာနွင့္ဆိုင္၍ မျမြတ္ဆိုႏွင့္။
၄။ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ ေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။
၅။ သင္၏ မိဘမ်ားကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။
၆။ လူ႔အသက္ကို မသတ္ႏွင့္။
၇။ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။
၈။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။
၉။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။
၁၀။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ၏ ဥစၥာပစၥည္း တစံုတခုမွ လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။
Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

Oh India --------- SMART COUNTRY

အိႏၷိယႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားကို အနည္းငယ္ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ အခုေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းတရုပ္ႏိုင္ငံရဲ့ တိုးတက္မႈကို လိုက္ဖို႔ အိႏၷိယ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရသစ္က အထူးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကုလားေခါင္းေပါင္းနဲ႔တရုပ္တိုက္ပံု ျမန္မာအမ်ိဳးသား၀တ္စံု ၀တ္ထားသူမ်ား အိႏၷိယရဲ့ေကာင္းတဲ့ စိတ္ထား (မဟတၱမဂႏၶီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ဓါတ္)။ ကြန္ျပဴတာ IT ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လိုက္နာျပီး ေအာက္ကပံုမ်ားကို ရယ္ရႊင္ဖြယ္အျဖစ္ပဲ သင္ခဏ္းစာ ယူႏိုင္ပါေစ...။

မုရန္

 

 

 

 

 

 တရုပ္ျပည္ရဲ့ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ကမၻာေပၚရႇိ ေနထိုင္စားေသာက္ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဆင့္ ၃၅ အထိခုန္တက္ လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ားစြာျမင့္မားသည့္ မီလန္၊ ပဲရစ္၊ ေရာမ၊ ဗီယင္နာ၊ မက္ဒရစ္၊ ဘာစီလိုနာ၊ ျမဴးနစ္၊ ဘာလင္၊ ဒူဘိုင္းအပါအ၀င္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ကို ၂ ႏႇစ္ဆက္တိုက္ ျဖတ္ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္

Wednesday, 18 July 2012 10:54
ကမၻာေပၚရႇိ ေနထုိင္စားေသာက္ ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မႇာ အဆင့္ ၃၅ အထိ ခုန္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္သုေတသနဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Mercer တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးႏႇင့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ ကုန္က်စရိတ္မႇာ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၁၅၉ အထိသာ ရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္မူ အဆင့္ ၇၀ သို႔ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုတြင္မူ အဆင့္ ၃၅သို႔ ဆက္တိုက္ခုန္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ မီလန္၊ ႐ိုးမား၊ ဗီယင္နာ၊ မက္ဒရစ္၊ ဘာစီလိုနာ၊ ျမဴးနစ္၊ ဘာလင္၊ ဒူဘိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္း ဆက္တိုက္ျဖတ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုစာရင္းမႇာ ၂၀၁၂ မတ္လအထိ သုေတ သနျပဳ ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တြက္ခ်က္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အိမ္ငႇားႏႈန္း၊ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္း၊ အစားအေသာက္ေစ်း၊ အ၀တ္အထည္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္း၊ အပန္းေျဖ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ အခ်က္ေပါင္း ၂၀၀ အား ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကို ကုန္က်စရိတ္ကို အေျခခံၿပီး အျခားႏိုင္ငံစံုမႇ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၁၄ ၿမိဳ႕အတြက္ တြက္ခ်က္ထားခ်က္မ်ားအရ ထြက္ေပၚလာသည့္ စာရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကမၻာ့ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕မႇာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇာလည္း ကမၻာ့ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္ အဆင့္ ၈ မႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္တြင္ အဆင့္ ၆ သို႔ ခုန္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ယခုအခါတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႏႇင့္ အဆင့္ ၁၀ ဆင့္သာ ကြာျခားၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ႏႇင့္ အဆင့္ႏႇစ္ဆင့္သာ ကြာျခားသည္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကုန္က်စရိတ္မႇာ ထုိင္း၊ မေလးရႇား၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊အင္ဒိုနီးနား၊ တ႐ုတ္စသည့္ေဒသတြင္းႏႇင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕ႀကီး ၅၀ စာရင္းတြင္ အာရႇမႇဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ၆ ႏိုင္ငံသာ ပါရႇိၿပီး အဆိုပါ ၆ ႏိုင္ငံမႇ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၁ ၿမိဳ႕သာပါ၀င္ၿပီး တ႐ုတ္ႏႇင့္စင္ကာပူမႇလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ အိမ္နီးခ်င္း၊ ေဒသတြင္းဟူသည့္ ႏိုင္ငံမႇၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရႇိေၾကာင္း ေတြ႔ရႇိရသည္။ ဘန္ေကာက္၊ မနီလာ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ မြမ္ဘိုင္း၊ နယူးေဒလီ၊ ဟန္ႏိြဳင္း၊ ဒါကာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Cost of Living ကဲ့သို႔ ျမင့္မားသည့္ အဆင့္တြင္ ရႇိမေနေၾကာင္း သိရသည္။
Mercer မႇ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အေပၚ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏႇင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ Project Appraisal And Progress Reporting ဌာနမႇ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႇဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က ''Mercer ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က တကယ္ေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာ မဟုတ္ဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Cost of Living ကိုပဲ အဓိကေျပာတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသူ တစ္ဦးလာေရာက္ေနထုိင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က ဒါရႇိတယ္ဆိုတာ တြက္ျပထားတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Cost of Living မႇာလဲ အဓိက ျမင့္တက္တာကေတာ့ စားေသာက္စရိတ္ပိုင္းထက္ Living Cost ကေတာ့ တကယ္ကို ျမင့္တက္လာတာပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြထက္ကို ျမင့္တာရႇိတယ္။ ငႇားရမ္းခ၊ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ အဓိက ျမင့္တက္တယ္။ ဟိုတယ္စရိတ္ဆိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဟိုတယ္ခက အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ျမင့္တက္ေနတယ္။ အဲဒီ Living Cost ေၾကာင့္ ရန္ကုန္က Cost of Living မႇာ ဒီအဆင့္ထိ ျမင့္ တက္သြားတာလို႔ ျမင္ပါတယ္''ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''Cost of Living ျမင့္တက္တာနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံသားေတြ ၀င္ေငြရၿပီး လိုက္ပါေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က Decent Pay ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြ တစ္ရက္၀င္ေငြနဲ႔ ျမင့္တက္လာတဲ့ Cost of Living နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ လစာ၀င္ေငြျဖစ္ဖို႔လည္း လိုတယ္။ လူတစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြ ျမင့္တက္႐ံုနဲ႔ ဒါကိုျမင့္တက္လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး၊ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္း ၀င္ေငြျမင့္တက္မႇ ၀င္ေငြျမင့္တက္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာပါ။ ဥပမာ-ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ဆိုတာ လံုးေပါင္းႀကီးကို တြက္ထားတာ။ ဒီလို လံုးေပါင္း  GDP ကိုျပန္တြက္တဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းေပၚမႇာ ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး။ သူေဌးတစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္တည္း တစ္လကို က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ေငြရေနၿပီး ေက်းလက္ကလူက တစ္ လကို ႏႇစ္ေသာင္း၊ သံုးေသာင္းပဲ ၀င္ေငြရႇိေနတာေတြ ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးက်ေတာ့ အားလံုးပ်မ္းမွ်ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ဒီေလာက္ရႇိပါတယ္ဆိုတာကို ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ တကယ္တမ္း ျမင့္တက္လာတဲ့ Cost of Living နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံသားေတြလိုက္ပါ ေနထိုင္ႏိုင္မယ့္၀င္ေငြဆိုတာ Household Income ကိုပဲ ေျပာရမႇာပါ။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အလုပ္၊ ေန႔စဥ္ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ လစာေငြရႇိဖို႔အထိ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အသက္အရြယ္ Working Ace အပိုင္းအျခားထဲမႇာ ရႇိတဲ့သူတိုင္း သင့္ေတာ္တဲ့အလုပ္ရဖို႔အထိ လုပ္ရမယ္''ဟု ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က ေျပာျပခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Cost of Living  ျမင့္တက္ျခင္းမႇာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန ထိုင္လုပ္ကိုင္ရသူႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ တြင္ပါသက္ေရာက္မႈရႇိေၾကာင္း၊ သံုး ႏႇစ္အတြင္း ေနထိုင္စရိတ္ ႏႇစ္ဆျမင့္ တက္ျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္က်စရိတ္ ႏႇစ္ဆထိတိုးလာျခင္း၊ အျခားေရမီးႏႇင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္စရိတ္ျမင့္တက္လာ ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ပံုမႇန္မရႇိျခင္းမ်ား ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈရႇိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ နယ္ပယ္စံုမႇ၀န္ထမ္းလုပ္သားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။
ေန႔စားေဆးသုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက''ကြၽန္ေတာ့္ဆီမႇာ ျငမ္းတက္ေဆးသုတ္ ကြၽမ္းက်င္ဆို တစ္ရက္ ၆၀၀၀ ရတယ္။ ကြၽမ္းက်င္ဆို ၄၅၀၀ နဲ႔ မကြၽမ္းက်င္တဲ့သူ ၃၅၀၀ က်ပ္ေပးထားရတယ္။ သူတို႔ အလုပ္ စဆင္းတာနဲ႔ တစ္ေယာက္ကို က်ပ္ ၅၀၀ မနက္စာစားဖို႔ ထုတ္ေပးရတယ္။ ေန႔လည္ထမင္းဖိုး ထုတ္ေပးရတယ္။ ညေနက်မႇ လုပ္အားခထဲက ျပန္ႏုတ္ရတယ္။ တစ္ေယာက္ကို အနည္းဆံုး တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၂၅၀၀ ကေတာ့ အားလံုး ကုန္က်တာခ်ည္းပဲ။ ဒါေတာင္ ေနစရိတ္သက္သာလို႔ မဟုတ္ရင္ ဒီထက္ပိုကုန္တယ္။ တစ္ခုေတာ့ရႇိတယ္ အလုပ္မျပတ္ဖို႔လိုတယ္။ အလုပ္ျပတ္လပ္သြားရင္ နားေနၾကရေသးတယ္''ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္က ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းပါ။ လစာရင္းက တစ္လကို က်ပ္ ၁၃၈၀၀၀ ရပါတယ္။ တစ္လကို အနည္းဆံုး ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုန္တယ္။ အိမ္ငႇားေနရတဲ့အတြက္ပါ။ ဒါေတာင္ သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး သံုးေလးေယာက္ ငႇားေနရတာ''ဟု ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆး ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုမႇ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
''ကြၽန္မက တစ္လကို ၇၀၀၀၀ ရတယ္။ ကြၽန္မထက္ နည္းနည္းနိမ့္တဲ့သူက ၆၀၀၀၀ ကစရတယ္။  ၁၁၀၀၀၀ ေလာက္အထိ ရတဲ့သူရႇိတယ္။ အိမ္မႇာစားတဲ့ စရိတ္ပါထည့္တြက္ရင္ တစ္ရက္က်ပ္ ၁၄၀၀ေလာက္ေတာ့ ကုန္တယ္''ဟု ဒဂံုစင္တာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အေရာင္းစာေရးမ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ
စင္ကာပူ ၅၉၇၁၁
ဘ႐ူႏိုင္း ၄၉၃၈၄
မေလးရႇား ၁၅၅၆၈
ထုိင္း ၉၃၉၆
တ႐ုတ္ ၈၃၈၂
သီရိလကၤာ ၅၆၇၄
အင္ဒိုနီးရႇား ၄၆၆၆
ဖိလစ္ပိုင္ ၄၀၇၃
အိႏၵိယ ၃၆၉၄
ဗီယက္နမ္ ၃၃၅၉
လာအို ၂၆၅၉
ကေမၻာဒီးယား ၂၂၁၆
ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ ၁၆၉၃
ျမန္မာ ၁၃၂၅
ထမင္း တစ္နပ္၀ယ္၊ တစ္နပ္ခ်က္စားရသည့္ မိသားစုရႇိေသာ ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးေရး ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ရက္ကုန္က်စရိတ္
အေၾကာင္းအရာ ကုန္က်ေငြ(က်ပ္)
အလုပ္သြားျပန္ ၄၀၀
ထမင္းစရိတ္ႏႇင့္ အဆာေျပ ၁၇၀၀
အျခားအသံုးစရိတ္ ၂၀၀ မႇ ၃၀၀
ေနစရိတ္ ၁၈၀၀ မႇ ၂၂၀၀
(မိသားစုရႇိ၍ တစ္လ က်ပ္ ၄၀၀၀၀ မႇ ၆၀၀၀၀ တန္ အခန္းငႇားရမ္းေနထိုင္ရ။ ေရမီးစည္ပင္ခြန္မ်ား တစ္လ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ထပ္ကုန္သည္)
ထမင္း၀ယ္စားရသည့္ ေန႔စား ေဆးသုတ္လုပ္သားတစ္ဦး၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ရက္ကုန္က်စရိတ္
အေၾကာင္းအရာ ကုန္က်ေငြ(က်ပ္)
အလုပ္အသြားအျပန္ ၄၀၀
(ဘတ္စကား)ထမင္းစရိတ္ ၁၆၀၀
(မနက္၊ ည)နံနက္ႏႇင့္ေန႔လည္ အဆာေျပ ၈၀၀ မႇ ၁၀၀၀
အျခားအသံုးစရိတ္ ၂၀၀ မႇ ၃၀၀
ေနစရိတ္ ၅၀၀
(ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းျဖင့္ အခန္းက်ဥ္းစုငႇားခ၊ လူပ်ဳိလူလြတ္ တစ္ဦးအတြက္၊ မိသားစုရႇိက ပိုမိုကုန္က်)
အမ်ားစုလုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္အကိုင္အခ်ဳိ႕၏ ပ်မ္းမွ် လစဥ္၀င္ေငြ၊ အနိမ့္ဆံုး မျဖစ္မေန လစဥ္ကုန္က်ေငြျပဇယား(က်ပ္)
လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိတစ္ဦး ရရႇိသမ်အား အေခြၽတာဆံုးသံုးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္က်စရိတ္
အလုပ္အမ်ဳိးအစား လစဥ္၀င္ေငြ လစဥ္ကုန္က်ေငြ

အျမင့္ဆံုး အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး အနိမ့္ဆံုး
ကုန္ပစၥည္းစစ္ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ၁၃၈၀၀၀ ၁၂၆၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၈၄၀၀၀
အေရာင္းစာေရး ၁၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀
ေန႔စားေဆးသုတ္လုပ္သား ၁၈၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၇၅၀၀၀
ေန႔စားပန္းရံလုပ္သား ၁၈၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၆၀၀၀၀
ကမၻာ့ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားထဲတြင္ Cost of Living အျမင့္ဆံုး ၿမိဳ႕ ၅၀ စာရင္း
၂၀၁၂ အဆင့္ ၂၀၁၁ အဆင့္ ၿမိဳ႕အမည္ ႏိုင္ငံ
တိုက်ိဳ ဂ်ပန္
လူအန္ဒါ အန္ဂိုလာ
အိုဆာကာ ဂ်ပန္
ေမာ္စကို ႐ုရွား
ဂ်နီဗာ ဆြစ္ဇာလန္
ဇူးရစ္ ဆြစ္ဇာလန္
စင္ကာပူ စင္ကာပူ
အင္န္ဒီေဂ်မီနာ ခ်က္
ေဟာင္ေကာင္ ေဟာင္ေကာင္
၁၀ ၁၁ နာဂိုရာ ဂ်ပန္
၁၁ ၁၄ ဆစ္ဒနီ ဩစေၾတးလ်
၁၂ ၁၀ ေဆာ္ေပၚလို ဘရာဇီး
၁၃ ၁၂ ရီယိုဒီဂ်နီယို ဘရာဇီး
၁၄ ၁၆ ဘန္းန္ ဆြစ္ဇာလန္
၁၅ ၂၁ မဲလ္ဘုန္း ဩစေၾတးလ်
၁၆ ၂၁ ရွန္ဟိုင္း တ႐ုတ္
၁၇ ၂၀ ေဘဂ်င္း တ႐ုတ္
၁၈ ၁၅ ေအာ္စလို ေနာ္ေဝ
၁၉ ၃၀ ပါးတ္ ဩစေၾတးလ်
၂၀ ၁၂ လစ္ဘာဗယ္လ္ ဂါဗြန္
၂၁ ၁၇ ကိုဗင္ေဟဂင္ ဒိန္းမတ္
၂၂ ၁၉ ဆိုးလ္ ေတာင္ကိုရီးယား
၂၃ ၃၄ ကန္ဘာရာ ဩစေၾတးလ်
၂၄ ၃၁ ဘရစ္စဘိန္း ဩစေၾတးလ်
၂၅ ၁၈ လန္ဒန္ အဂၤလန္
၂၆ ၄၄ ခါးတြန္မ္ ဆူဒန္
၂၇ ၄၆ အဒီလိတ္ ဩစေၾတးလ်
၂၈ ၂၉ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ႐ုရွား
၂၉ ၅၁ ကာရကတ္စ္ ဗင္နီဇြဲလား
၃၀ ၄၃ ရွန္ဇန္း တ႐ုတ္
၃၁ ၃၈ တဲလ္အဗစ္ အစၥေရး
၃၁ ၃၈ ကြမ္က်ိဳး တ႐ုတ္
၃၃ ၃၂ နယူးေယာက္ အေမရိကန္
၃၄ ၂၃ ႏိုက္ယားေမး ႏိုင္ဂ်ာ
၃၅ ၇၀ ရန္ကုန္ ျမန္မာ
၃၆ ၆၁ ကင္ရွာစာ ကြန္ဂို
၃၇ ၂၇ ပဲရစ္ ျပင္သစ္
၃၈ ၂၅ မီလန္ အီတလီ
၃၉ ၄၁ လာဂို႔စ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
၃၉ ၆၃ ဘမာကို မာလီ
၄၁ ၆၇ အဘစ္ဂ်န္ အိုင္ဗရီကို႔စ္
၄၂ ၃၄ ေရာမ အီတလီ
၄၃ ၅၅ ဘရာဇာဗယ္လီ ကြန္ဂို
၄၄ ၃၉ ဂ်ီဘိုးဒီ ဂ်ီဘိုးဒီ
၄၅ ၃၃ ဘရာဇီးလီးယား ဘရာဇီး
၄၆ ၃၉ စေတာ႕ဟုမ္း ဆြီဒင္
၄၇ ၃၇ ႏူမီယာ နယူးကယ္လီဒိုးနီးယား
၄၈ ၃၆ ဗီယင္နာ ဩစႀတီးယား
၄၉ ၄၈ ဘာကု အဇာဘိုင္ဂ်န္
၅၀ ၂၅ ဗစ္တိုးရီးယား ခ်ီလီ
၅၀ ၄၄ ဒါကာ ဆီနီေဂါ
Ref: Mercer.com

Comments

+2 #25 မုိ က္ ခဲ 2012-07-19 15:17
ကန္စြန္း ေ၇လုံ ျပဳတ္ ၊ ဆား ၊ ထ မင္း နဲ ႕ ပဲ စား ျပီး ေနစ၇ာ အတြက္ ေခၽႊ တာေႏ၇ တယ္......
+3 #24 မုိ က္ ခဲ 2012-07-19 14:08
yes..it's right...our yangon is very expensive to live and servive..now we are too tired of living in yangon with our salary...we didnt have no chance for our pretty future, How do we can find the way for this problem?
+12 #23 Myanmar Hero 2012-07-19 12:09
ကမၻာေပၚရႇိ ေနထိုင္စားေသာက္ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဆင့္ ၃၅ အထိခုန္တက္ လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ားစြာျမင့္မားသည့္ မီလန္၊ ပဲရစ္၊ ေရာမ၊ ဗီယင္နာ၊ မက္ဒရစ္၊ ဘာစီလိုနာ၊ ျမဴးနစ္၊ ဘာလင္၊ ဒူဘိုင္းအပါအ၀င္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ကို ၂ ႏႇစ္ဆက္တိုက္ ျဖတ္ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္

ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုသာမာန္ျပည္သူျပည္သားေတြေတာင္ ဒါေတြေတြ႕ျမင္ႏုိင္တယ္။ ကယ္.... ဘဘတုိ႕..... ၀န္ထမ္းေတြကို လစာတိုးျမွင့္ေပးသင့္ၿပီ။ အခြန္အခေတြေလွ်ာ့ေကာက္သင့္ၿပီ။ ႏုိင္ငံတူႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အေျခခံလစာက အႏွိမ့္ဆံုး ၁၀၀၀၀၀(တစ္သိန္း)ထက္ေတာ့ ေပးသင့္ေလာက္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတုိးတက္ဖုိ႕ဆိုတာ ျပည္သူေတြေကာင္းစားမွ ႏိုင္ငံလည္းလ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္ဆုိတာ ဘဘတို႕အသိဆံုးပါ။
+11 #22 KO KYAW - BUTALIN 2012-07-19 12:08
ရပ္ကြက္ထဲမွာ ရိွတဲ့ေၿမေတြကလည္း က်ေနာ္ပဲပိုင္တယ္
ရပ္ကြက္ကလူေတြကိုေစ်းၾကီးၾကီးနဲ ့ၿပန္ေရာင္းရေအာင္ကလည္း ဒီလူေတြဆီမွာပိုက္ဆံမရိွဘူးဗ်။ တၿခားေနရာကလူေတြမ်ားလာ၀ယ္ၾကယင္ေတာ့ေဆာ္ထည့္လိုက္ဦးမယ္။

က်ေနာ္ပဲရပ္ကြက္ထဲကထြက္သမွ်ကုန္ၾကမ္းေတြထုတ္ေရာင္း က်ေနာ္ပဲအၿမတ္ရ က်ေနာ္က အခြန္လည္းေရွာင္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ပဲခ်မ္းသာလာတာပဲ။ ရက္ကြက္ကေတာ့မြဲသထက္မြဲ စားစရာေတြကလည္း က်ေနာ္သူတို ့ဆီကေနေပၚခ်ိန္မွာ ေစ်းနည္းနည္းနဲ ့၀ယ္ အကုန္ထုတ္ေရာင္းၿပီးၿပီဆိုေတာ့ သူတို ့လုိခ်င္ယင္ၿပန္၀ယ္ဖို ့က ေစ်းၾကီးေပးမွပဲရေတာ့မယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလူေတြပိုက္ဆံမရိွေတာ့ ေစ်းၾကီးလည္းမေပးနိဳင္ေတာ့ပါဘူး။

က်ေနာ္အခုတၿခားေနရာကေနတင္သြင္းေရာင္းတာေတြလည္းေရာင္းလို ့မေကာင္းဖူးဗ်။ ၀ယ္မွမ၀ယ္နိဳင္ၾကေတာ့တာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလား မေကာင္းဖူး လုပ္ရတာလို ့က်ေနာ္ေၿပာေနတာေပါ ့။ က်ေနာ္ကေတာ့ မမွဳပါဘူး။ သူတို ့ေတြကိုပဲသနားတာပါ။

(သေဘာေၿပာတာပါဗ်ာ)
+18 #21 Reader Library 2012-07-19 09:47
၀င္ေငြနဲ႕ ထြက္ေငြမမွ်တာ မိသားစုေတြေတာ္ေတာ္ကိုဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္
+27 #20 suvanadipa 2012-07-19 08:28
လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အေႀကာင္းျပျပီး အာဏာရွင္တို႔ ႀကီးစိုးတဲ႔ နိုင္ငံေတြမွာ အာဏာနဲ႔ ၎တုိ႔ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ ေအာင္ ထင္သလိုလုပ္ရင္းနဲ႔ လူမွုစီးပါြးေရး ပ်က္စီးရတာပါ။ စာရင္းမွာ ႀကည္႔ရင္ ဆူဒန္၊ကြန္ဂို၊မာလီ တိုကိုလည္းထိပ္ပိုင္းမွာေတြ႔ရပါတယ္။
+25 #19 KO KYAW - BUTALIN 2012-07-19 08:26
ေနစရိတ္ေတြမတက္ေအာင္ ပိုက္ဆံရိွတဲ့လူေတြက အိမ္ၿခံေၿမပဲ၀ယ္ေနၾကတာကို အတန္အသင့္ထိန္းနိဳင္ေအာင္ ေနစရာ တလုံး ထက္ပိုတဲ့ owner occupied property မွန္သမွ် သူမ်ားနိဳင္ငံေတြမွာလို လစဥ္အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္ပါ။ အိမ္းၿခံေၿမေစ်းကိုအတန္အသင့္ေလ်ာ ့ခ်နိဳင္မယ္ထင္ပါတယ္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြတိုးတက္ေအာင္ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသူေတြက အိမ္ၿခံေၿမမွာပဲအာရုံစိုက္မေနပဲ တိုင္းၿပည္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးေစမယ္ ့ သူမ်ားဆီကကုန္ေခ်ာေတြမသြင္းရပဲ မိမိဆီကကုန္ၾကမ္းပဲတင္ပို ့ရတာမ်ိဳးမၿဖစ္ေအာင္စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြေဆာက္ၾကပါမယ္။ နည္းပညာေတြစက္ေတြ အကုန္၀ယ္လို ့ရပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္မရိွယင္ နိဳင္ငံၿခားက ယာယီတင္သြင္းၿပီး ၿပည္တြင္းကလူေတြကို သင္တန္းေပးရပါမယ္။

အစိုးရက ခနတာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြၿဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ ့လစာတိုးၿခင္း ေဆာက္လုပ္ေရးေတြမွာ ပိုသုံးဆြဲၿခင္း စသၿဖင့္ ၀ယ္လိုအားနဲ ့ေငြသုံးနိဳင္အားတက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မွဳ economic stimulation ေတြလုပ္ရပါမယ္။ အခုကေတာ့ လူေတြကလည္း၀င္ေငြနည္း အလုပ္အကိုင္အခါင့္အလမ္းကလည္းနည္းေတာ့ စီးပြားေရးကမေကာင္းဘူးပဲ ဥကၠဌၾကီးနဲ ့တကြတၿခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါေအာ္ေနရပါတယ္။ ဘယ္ေကာင္းမွာလည္းဗ်ာ တုိင္းၿပည္ရဲ ့ၾကြယ္၀မွုကလူနည္းစုလက္ထဲပဲရိွၿပီး က်န္တဲ့လူေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွသိပ္ၾကီးၾကီးမလုပ္နိုင္တာ။

အစိုးရက အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းငယ္ေတြပိုမိုဖြံ ့ၿဖိဳးေအာင္ အခြန္ေငြေလ်ာ ့ၿပီးဆြဲေဆာင္ၿခင္းတၿခားနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ေထာက္ပ့ံၿခင္းေတြလုပ္သင့္ပါတယ္။

ကုန္ေစ်းနွဳန္းမၾကီးပဲေနမလာဗ်ာ ကုန္ၾကမ္းပဲတင္ပို ့ ကုန္ေခ်ာမွန္သမွ်သူမ်ားဆံကသြင္းၿဖစ္ေနတာ။ ကုိယ့္ဆံကအလုပ္အကိုင္ေတြသူမ်ားဆီတင္ပို ့တာနဲ ့အတူတူပဲဗ်ာ။

လူဗိန္းနည္းနဲ ့အၾကမ္းတြက္ၾကည့္တာပါ ေသခ်ာ သုေတာသနၿပဳယင္အေသးစိတ္ထြက္လာမယ္ဗ်ာ။
-29 #18 johnnyilay.truth 2012-07-19 08:09
Quoting oonayoo:
bro နာလပိန္းတံုးခင္ဗ်ာ၊ bro သံုးတဲ့လစဥ္သံုးေငြ ပ်မ္းမွ်ကို (ခရီးစရိတ္+စားစရိတ္+ဖုန္းစရိတ္) အားလံုးေပါင္းၾကည့္ပါ၊ စာရင္းလုပ္ၿပီးသံုးဖူးရင္ တလကို လူတေယာက္က ဘယ္ေလာက္လုိမလဲ၊ မိသားစုတစ္စုက ဘယ္ေလာက္လိုမလဲ သိလာလိမ့္မယ္။ အခုလိုမ်ဳိး ဆင္းရဲသားေတြကို နားလည္မႈမရွိတဲ့ စကားေတြ အၿမဲေျပာထြက္ေနတာ ရွက္တတ္သင့္ပါတယ္။


စားေသာက္ကုန္က်စရိတ္ႀကီးေတြဟာ ခရီးစရိတ္ေတြ ၊စားစရိတ္
ေတြ ၊ဖုန္းစရိတ္ေတြနဲ ့ဘာမွမဆိုင္ဘူး။အခုလို စားေသာက္ကုန္
က်စရိတ္ႀကီးေနတာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြႀကီးေနလို ့ပဲ။မင္းတို ့သိတာ
က ၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ရတယ္။အဲဒီ၀င္ေငြထဲကေန ကုန္က်
စရိတ္ကို ႏုတ္ခ်လိုက္မယ္။ဒါပဲတတ္တယ္။အဓိက ကုန္ေစ်းႏႈန္း
ႀကီးေနတာကိုမသိႀကဘူး။
+55 #17 Zawtika 2012-07-19 05:52
ဒီ စစ္တမ္း သာ အမွန္ျဖစ္ခဲ႔ရင္
အနိမ္႔ဆံုးေသာ လူေနမႈ အဆင္႔အတန္း
အနိမ္႔ဆံုးေသာ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
အနိမ္႔ဆံုးေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
အနိမ္႔ဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး ၀န္ေဆာင္မႈ
အနိမ္႔ဆံုးေသာ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
အနိမ္႔ဆံုးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
အနိမ္႔ဆံုးေသာ အစားအေသာက္ အဆင္႔အတန္း
ေတြ လႈိင္ေဘာလယ္ ေနတဲ႔ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမဳိ႕က
ေနထုိင္စားေသာက္ ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စာရင္းမႇာ အဆင့္တက္လာခဲ့တယ္ ဆိုေတာ႔
မရွက္တတ္ရင္ ဂုဏ္ယူစရာပါဘဲ။
+44 #16 oonayoo 2012-07-19 02:42
Quoting johnnyilay.truth:
အင္း ဟုတ္မယ္။ အဲဒါေႀကာင့္ ဟိုရက္ပိုင္းတုန္းက လခစားအလုပ္
သမားေတြ စရိတ္ႀကီးလြန္းလို ့ဆႏၵျပတာျဖစ္မယ္။ေငြဆိုတာ သံုး
လို ့မကုန္ပါဘူး။ျဖဳန္းလို ့ကုန္တာပါ။ဆင္းရဲသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
က စားစရာမရိွရင္ေနမယ္ အက်ီအသစ္၊ေဘာင္းဘီအသစ္ ၊
ပိုက္ဆံအိတ္အသစ္ေတြနဲ ့။တစ္ကယ္လိုအပ္တာက်ေတာ့မ၀ယ္
ႀကဘူးေလ။

bro နာလပိန္းတံုးခင္ဗ်ာ၊ bro သံုးတဲ့လစဥ္သံုးေငြ ပ်မ္းမွ်ကို (ခရီးစရိတ္+စားစရိတ္+ဖုန္းစရိတ္) အားလံုးေပါင္းၾကည့္ပါ၊ စာရင္းလုပ္ၿပီးသံုးဖူးရင္ တလကို လူတေယာက္က ဘယ္ေလာက္လုိမလဲ၊ မိသားစုတစ္စုက ဘယ္ေလာက္လိုမလဲ သိလာလိမ့္မယ္။ အခုလိုမ်ဳိး ဆင္းရဲသားေတြကို နားလည္မႈမရွိတဲ့ စကားေတြ အၿမဲေျပာထြက္ေနတာ ရွက္တတ္သင့္ပါတယ္။
-110 #15 johnnyilay.truth 2012-07-18 22:30
အင္း ဟုတ္မယ္။ အဲဒါေႀကာင့္ ဟိုရက္ပိုင္းတုန္းက လခစားအလုပ္
သမားေတြ စရိတ္ႀကီးလြန္းလို ့ဆႏၵျပတာျဖစ္မယ္။ေငြဆိုတာ သံုး
လို ့မကုန္ပါဘူး။ျဖဳန္းလို ့ကုန္တာပါ။ဆင္းရဲသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
က စားစရာမရိွရင္ေနမယ္ အက်ီအသစ္၊ေဘာင္းဘီအသစ္ ၊
ပိုက္ဆံအိတ္အသစ္ေတြနဲ ့။တစ္ကယ္လိုအပ္တာက်ေတာ့မ၀ယ္
ႀကဘူးေလ။
+47 #14 ph0enix 2012-07-18 18:28
ေန့စားဆိုေပမဲ့ ပန္းရံသမား လခက ပုိမ်ားေနတယ္ ငါတို့ထက္ :)
+190 #13 Change 2012-07-18 18:10
သမၼတႏွစ္ေယာက္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြလစာနဲ႕ပါတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတေျပာသည္
က်ဳပ္ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြထဲက တစ္လ ၅၀၀၀ ရတဲ့သူက
တစ္လအသုံးစားရိတ္ရယ္ စုေဆာင္းေငြရယ္ႏွုတ္အျပီး တစ္လ ေငြ ၁၀၀၀ ပိုတယ္။
အဲဒီပိုတဲ့ ေငြ ၁၀၀၀ ကိုသူတို႕ဘယ္ေနရာမွာသုံးပစ္သလဲ ဆိုတာ က်ဳပ္မသိဘူး။
ဂ႐ုလည္းမစိုက္ဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႕သမၼတကေျပာသည္
က်ဳပ္ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြထဲက တစ္လ ၁၀၀၀၀၀ ရတဲ့သူက
တစ္လအသုံးစားရိတ္က ေငြ ၁၅၀၀၀၀ ေလာက္ကုန္တယ္။
အဲဒီလိုတဲ့ ေငြ ၅၀၀၀၀ ကိုသူတို႕ဘယ္ေနရာကရသလဲ ဆိုတာ က်ဳပ္မသိဘူး။
ဂ႐ုလည္းမစိုက္ဘူး။
+50 #12 USaytanar 2012-07-18 16:38
As a layman, may I express my experience.

During 1990s, when I went to abroad, I felt everything (in abroad) was so so so expensive. I have to bring (everything from Myanmar to abroad) to save.

After year 2000, when I went to abroad, I felt everything (in abroad) was so so so cheap. I have to buy and bring back to Myanmar as much as I can to save.

Verification can be done with everyone who used to go abroad 1990s to up to date.

Therefore........................
For me, I fully support EMG on this topic.

Please note that I discuss nothing about "land price" which is clearly very very expensive compared to world market.
+73 #11 salamander 2012-07-18 16:33
ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ ၁၆၉၃
ျမန္မာ ၁၃၂၅

ဘုရားဘုရား ......... ရုိဟင္ဂ်ာေတြထက္ေတာင္ ၀င္ေငြနည္းေနပါေရာ.လား။ ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲကြယ္။
+20 #10 USaytanar 2012-07-18 16:24
Solution 1 Increase the (per capita) income (Myanmar 1325 while Singapore 59711) by following rules and regulations.

Why does the per capita income of Myanmar very very low? The answer is.........
Governments (previous and existing) always favor CRONIES and always being highly corrupted.

Solution 2: Try to Lower down the living cost. Find out more residential, commercial, industrial and hotel complex.

Why the living cost is so so so high? Governments allow to speculate the properties since that benefit cronies and generals.
+91 #9 KO KYAW - BUTALIN 2012-07-18 16:17
သယ္ယူပို ့ေဆာင္စရိတ္အလြန္ေစ်းၾကီးပါ တယ္။ အေၾကာင္းရင္းက စက္သုံးဆီေစ်းၾကီးပါတယ္။ အေၾကာင္း၇င္းကေတာ့ ၿပည္တြင္းကလုံေလာက္ေအာင္ ခ်က္လုပ္ရမယ့္အစား သူမ်ားဆီက ခ်က္ၿပီးဆီကုန္ေခ်ာကိုသြင္းရပါတယ္။ သြင္းတဲ့လူေတြကလည္း လက္၀ါးၾကီးအုပ္စနစ္လိုၿဖစ္ေနေတာ့ေစ်းကအိမ္နီးခ်င္းနိဳင္ငံေတြထက္ၾကီးပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ ့စားေသာက္ကုန္ေစ်းက စကာၤပူထက္ေတာင္မ်ားတဲ့ဟာကမ်ားပါတယ္။ အံ့ၾသဖို ့မေကာင္းဘူးလား။

ေနစရိတ္ကလည္းတရိပ္ရိပ္တက္လာေနတယ္။

ဒီအတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကယင္ေတာ့ ရန္ကုန္ေန သာမန္လူတန္းစားတို ့အေရးေတြးေလေတြးေလ ရင္ေလးေလ။ အစိုးရကအၿမန္ဆုံးေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းေအာင္လုပ္နည္းလမ္းေတြရွာၾကံသင့္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္းေတြးမိတာေလးပါ။
+46 #8 ဖိုးစည္ 2012-07-18 16:11
Quoting blackhat:
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သာမန္လူတန္းစားတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ် ေနထိုင္စရိတ္ဟာ EMG တြက္ခ်က္မႈအရ...၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ (USD 168) ၀န္းက်င္ပဲရွိတာကို Paris ထက္ ျမင့္တယ္ဆိုတာ အရူးသြားေျပာရင္ေတာင္ မယံုဘူး. Paris မွာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈကုန္က်စရိတ္က အနည္းဆံုး EUR 600 to 1.000,00 ထိ ရွိပါတယ္။ စဥ္းစဥ္းစားစားလည္း ေျပာၾကပါ။ Mercer ရဲ႕တြက္ခ်က္မႈက Rental Accommodation Cost ကို New York City ေပၚမူတည္ တြက္ခ်က္ထားတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပထားတာကိုလည္း သတိထားၾကပါဦ။

Mercer, ECA အစရိွတဲ့ survey ေတြဟာ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားကို ကုမၸဏီအလုပ္ေတြနဲ႔ သြားလုပ္တဲ့ လူေတြနဲ႔သာ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ၿပီး .. local ေတြနဲ႔ သြယ္၀ုိက္ ၿပီးသာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ Mercer website မွာလဲၿပီးခဲ့တဲ့ 12 လအတြင္း US Dollar နဲ႔သက္ဆုိင္ရာ ေငြ လွဲလွယ္ႏွဳံးက အဓိကအခ်က္လို႔ ဆုိပါတယ္.. ၿမန္မာေငြေစ်းကို တရား၀င္ လဲလွယ္ႏွဳံး ေၿပာင္းလဲ သက္မွတ္လိုက္တာေႀကာင္႔လဲ Mercer survey မွာ ရန္ကုန္ ၿမင္႔တက္လာတာ ၿဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္ .. ေနာက္တစ္ခ်က္က ေၿမေစ်းေတြ သိသိသာသာ တက္လာတဲ့ အခ်က္ပါ ..

ေနာက္ဆံုးေၿပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီ survey ေတြဟာ US မွာ ၿမန္မာၿပည္ကို လာၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့လူအတြက္ သူ႔ ကုမၼဏီက ဘယ္ေလာက္ သူ႔အတြက္ ေပးရမလဲ ဆိုတာ တြက္တာ မ်ိဳးပါ.. အဲဒီလူဟာ ရန္ကုန္မွာ ေနေပမယ့္ New York က လူေနမွဳ အဆင္႔မ်ိဳးလိုခ်င္ရင္ေတာ့ သူ႔ကုန္က်စားရိတ္က နည္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အခု ေငြ 5 သိန္းယူသြား.. ရန္ကုန္မွာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ ေနလို႔ ရတယ္ New York မွာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ ေနလို႔ရတယ္ ဒီလိုႏွိဳင္းယွဥ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ..

EMG အေနနဲ႔ က သတင္းေပးခ်င္ေစာ ႀကီးသြားလို႔ အေသးစိတ္ မတင္ၿပတာပဲ ၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္ ..
+70 #7 hsu hsu 2012-07-18 15:03
ကမၻာ႔ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ယွဥ္မယွဥ္ယွဥ္ လူေတြကေတာ႔ က်ပ္တည္းေနၾကတာပဲမလား
+61 #6 USaytanar 2012-07-18 13:59
Two different opinions of this news

1) U Than Shwe: I am very proud of our country to be 35 all over the world.

2) Tourist: I will not come back again.
+51 #5 cassie 2012-07-18 13:48
နိုင္ငံျခားသားေတြရယ္
အဘတို့အဖြဲ့ရယ္ အဲ ျပီးေတာ့
အဘတို့နဲ့ေပါင္းျပီးေဆာ္ တဲ့ ဟိုလူတစ္စုရယ္ အတြက္ေတာ. ဟုတ္ပါလိမ့္ မယ္
က်ုဴပ္တို့အတြက္ကေတာ့ ကုန္စရာလဲ ဘာမွကိုမရွိေတာ့တာပါဗ်ာ.....
+141 #4 keeyan 2012-07-18 13:37
တလြဲဆံပင္ေကာင္းတဲ့ တုိ႕ ျမန္မာျပည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ အမြဲဆုံး တုိင္းျပည္က ျမန္မာျပည္ပါ ။ကမၻာ့အမြဲဆုံး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အနည္းဆုံး ႏုိင္ငံေတြထဲက တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ ျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ရဲ႕ ေန႕စဥ္ ေနထိုိင္မွဳကုန္က်စရိတ္က ထိတ္လန္႕စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ေနတာ...
၁။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန လူထုရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေတြ အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားလုိ႕လား.....
၂။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က ျမိဳ႕အဂါၤရပ္နဲ႕ ညီမွ်တဲ့ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္မွဳ ရွိသြားလုိ႕လား......
၃။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ နယ္တဝုိက္ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီရျပီလား မီးအားေကာျပည့္သြားလုိ႕ရ........
၄။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕မွဳေတြကုိိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စနစ္က် စီမံကြပ္ကဲႏုိင္ျပီလား ..........
အဲဒါေတြ ေျပာင္းလဲတုိးဆက္သြားလုိ႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနထုိင္မွဳ ကုန္က်စရိတ္ တက္သြားတယ္ဆုိရင္ လက္ခံႏဳိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြမေျပာင္းလဲပဲ စရိတ္စကျမင့္တက္သြားတယ္ဆုိရင္ေတာ့.......မွားေနျပီ .။ လူေတြမြဲကိန္းဆုိက္မယ့္အေနအထားဘက္ကိုဦးတည္ေနျပီလုိ႕ပဲယူဆပါတယ္
+133 #3 nga shwe 2012-07-18 13:27
က်ေနာ္ကေတာ့တပ္မေတာ္အစိုးရကိုေလးစားလာျပီ
ျမန္မာနိုင္ငံမွာအလုပ္ျပီးကိုယ့္ထက္ living cost နည္းတဲ့ျပင္သစ္မွာ မိသားစုထားရင္ ေတာ္ေတာ္စုမိမွာ
+77 #2 virus2009 2012-07-18 13:20
ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳး သူ႕ အလိုလိုျဖစ္သြားသေလာ.... ေမးခြင္.ရလ်င္ ေမးခ်င္ပါသည္။ မည္သူ႕ တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း..............
+169 #1 Khun July 2012-07-18 12:40
ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ... ၿမိဳ႕ရန္ကုန္ရယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပဲရစ္၊ မီလန္၊ ေရာမၿမိဳ႕ေတြထက္ေတာင္ ေနထိုင္မွဳစရိတ္ႀကီးတယ္ ဆိုပဲဗ်။ ဝမ္းနည္းရမွာလား ဝမ္းသာရမွာလား မိသိန္းၾကည္ရယ္ လို႕ပဲ ဟစ္လိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။

ေစ်းၾကီးလွေသာျပည္ျမန္မာျပည္

စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမိတ္ေဆြသစ္တဦးက ျမန္မာစကားသင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုျပီး၊ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေတာ့ သြားဖြင့္ဖို႔ ေငြေၾကးမတတ္ႏီုင္လို႔ စင္ကာပူမွာပဲ ဖြင့္ထားတာရွိတယ္။ သူတို႔ Golden Mine ေရွာ့ပင္စင္တာမွာ အခန္းရွိျပီးသား။ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမန္မာေတြရဲ့ ပင္နီစူလာပလာစာက အခန္းခေစ်းၾကီးလြန္းလို႔ မငွားႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ စင္ကာပူလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား တႏွစ္ကို ၅သန္းေလာက္မွာ ၁ရာႏႈန္းပဲ ျမန္မာျပည္ကို အလည္သြားဦးေတာ့ သူတို႔က ျမန္မာစကား အနည္းက်ဥ္းေတာ့ သင္ခ်င္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ထမင္းစားေရေသာက္၊ ျမန္မာစကားသင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ခ်င္ေၾကာင္း။
ျပီးေတာ့ သူက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာလည္း စီးပြားေရးေတြ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူက အေရွ႔ေတာင္အာရွ ဘာသာစကားမ်ား ထမင္းစားေရေသာက္ တတ္ေၾကာင္း။ ထိုင္း၊ မေလး၊ ဖိလစ္ပင္း၊ ကေမၻာဒီယားစကားမ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဗီယက္နမ္စကား ျဖစ္ေၾကာင္း။

သူ႔ရဲ့ ဆမ္ေဆာင္းဂယ္လစီ တယ္လီဖုန္းမွာ Lingopal ဆိုတဲ့ ဗီယက္နမ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခဏ္းကို ဖြင့္ျပတယ္။ သူေျပာလို႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ iPhone ဖြင့္ျပၤီး၊ Lingopal ကိုေဒါင္းလုပ္ၾကည့္တယ္။ ေလ့က်င့္ခဏ္ ၂၂ခုမွာ ပထမ၂ခုကို အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ခြင့္ FREE ေပးတယ္။ က်န္တဲ့ ၂၀ခုကို လိုခ်င္ရင္ US$1.99 ေပးရမယ္ဆိုလို႔ ရပ္ထားတယ္။

ေနာက္ everydayviet.com ဆိုတဲ့ အင္တာနက္ကို ဖြင့္ျပျပီး၊ အဲဒီထဲက တေန႔ စကားလံုး ၄လံုးပဲ Self Learning Vietnamese သင္ခဏ္စာ ၃မိနစ္ကို ဖြင့္ျပတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာပဲ .. တေန႔တလံ၊ ပုဂံဘယ္ေျပးမလဲေပါ့... တလေလာက္ အခ်ိန္ေပးေလ့က်င့္ရင္ ဘာသာစကားေျပာတာေတာ့ လြယ္မွာပါ။ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ဖို႔ေတာ့ ခက္မွာေပါ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံက Now Opening Business for Foreigners လို႔ေျပာျပီး၊ သူက ျမန္မာျပည္ကို ဘာသြားလုပ္ရမလဲ ကြ်န္ေတာ့ကို တိုင္ပင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရိုးရိုးပဲ ေမးပါတယ္။ What is your main purpose?  Tell me openly.. လို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ .. ဟိုလိုလို၊ သည္လိုလို ေျဖပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဇတ္လမ္းျပီးသြားပါတယ္။ သူ႔မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္း မရွိပါဘူး။ တိုးရစ္ေတြကို ကူညီခ်င္သလိုလို၊ ျမန္မာေတြကို ကူညီခ်င္သလိုလို၊ ျပီးေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ျပီး အျမက္အစြန္းရခ်င္တယ္ ဆိုလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာသင့္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မေရယာ၊ မေသခ်ာ၊ မေျပာရဲ ျဖစ္ေနသူအတြက္ေတာ့ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔မလြယ္ဖူး ဆိုတာ စဥ္းစားေနမိပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ့ အိုင္ဖုန္းကို Apple Store မွာ Burmese ဆိုျပီး ရိုက္ႏွိပ္ရွာၾကည့္တယ္။ I-lingo learn burmese ဆိုတာ ေတြ႔လို႔ အလကားရမလားဆိုျပီး ႏိုင္ငံျခားသားအတြက္ ၾကည့္ေတာ့ US$12.98 ေတာင္ေပးရတယ္။ ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားထက္ ေစ်းၾကီးလွခ်ည္လား ေရႊဗမာတို႔ရယ္ ...

ပင္နီစူလာဆိုင္ခန္းေတြလည္း၊ တျခားေနရာထက္ ေစ်းၾကီး၊ အစားေသာက္ေတြလည္းေစ်းၾကီး၊  ျမန္မာျပည္တြင္းက အိမ္ေျမေတြလည္း ေစ်းၾကီး၊ စီတ္ေနစိတ္ထားကလည္း ေရႊျမန္မာဆိုျပီး ဘ၀င္ၾကီးၾကီးနဲ႔  ရင္ႏွီးျမဳတ္ႏွံဖို႔ေတာ့  .. အစိုရသစ္၊ လူၾကီးမင္းတို႔ရယ္ ..တခုခုေတာ့လုပ္ရဦးပါမယ္...။

၀တ္မႈန္ (စင္ကာပူ)
5-July-2012

Views: 1497

Comment by ၀တ္မႈန္ on Tuesday
ျမန္မာျပည္ အိမ္ေျမေစ်းၾကီးမႈအေၾကာင္း ..ဆက္စပ္ေဆာင္းပါးတခု....
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:290534
Comment by ၀တ္မႈန္ on Monday
ဒုတိယအၾကိမ္ အိမ္ေစ်းၾကီးမႈ တြင္ ေဒၚလာသိန္းဂဏန္းရွိေသာ လက္ယားေနသည့္ ေငြရွင္သူေဌးကေလးမ်ား ပိုက္ေဘာမိသြားပါျပီ။ မတရားေစ်းၾကီးလွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ေျမ၊ ကြန္ဒိုမ်ားကို ၀ယ္ေရာင္းလုပ္စားသူမ်ား၊ ေစ်းၾကီးမွန္းသိရက္နွင့္ ၀ယ္လိုက္သူမ်ား ေနာက္ထပ္ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ ပိုက္ေဘာမိသြားၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ ဟိုး.. ၂၀၀၀ ကာလကလည္း တခါ အိမ္ေျမအေသးစားကေလးမ်ာ မတရားေစ်းႏႈန္းထိုးတက္သြားသျဖင့္ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္စားသူမ်ား ပိုက္ေဘာမိခဲ့ဖူးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံလိုသူ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ား မိမိစုေဆာင္းေငြမ်ားကို ျမန္မာျပည္ဘဏ္မ်ားတြင္သာ ထည့္သြင္းထားရန္ စီးပြားေရးၾကြမ္းက်င္သူမ်ားက အၾကံေပးၾကသည္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၈% သည္ တႏွစ္အတြင္းေျပာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ ၂၀၁၃ေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမုတ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ခ်စြား ရင္းႏွီးလာေသာအခါ  ျမန္မာျပည္ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ျဖစ္လာပါမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေစ်းၾကီးလွေသာျမန္မာျပည္မွ SIM card, Fix Phone, Domestic Air, Housing စသည္တို႔ ကမၻာႏွင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္လာပါမည္။ အထူးသျဖင့္ S$1=600 kyat သည္ ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 15% ပံုမွန္ေဖါင္းပြလာမည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ သင့္ေငြမ်ားကို က်ပ္ေငြေျပာင္းထားျပီး ျမန္မာဘဏ္တြင္ တႏွစ္ခန္႔ ထည့္သြင္းျခင္း  (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာျပည္တြင္းဘဏ္တြင္ ေဒၚလာမ်ားထည့္သြင္းထားျပီး ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ တႏွပ္စား၊ ဂြင္ရွာသူမ်ားသျဖင့္ မိမိလည္း ထိုကဲ့သို႔ တႏွစ္အတြင္ ေငြတေသာင္းရင္းႏွီးလွ်င္ အျမက္၂ဆရႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းျပီးလုပ္စားရန္ ဂြင္ရွာေနသူမ်ား .. ေလာေလာဆယ္ ကားပါမစ္ကိတ္စတြင္ ဘီးစနက္လူလည္မ်ား ခံလိုက္ရျပီျဖစ္သည္။ ေစ်းၾကီးလွေသာ ျမန္မာျပည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ၊ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္သာယာဘ၀သို႔ ေရာက္ပါေစ...။
Comment by ZinY on Saturday
ျမန္မာျပည္နဲ႕ပတ္သက္တာေတြ အကုန္လုံး ေစ်းၾကီးတယ္၊
ဖုံးေခၚခဆို တျခားႏိုင္ငံေခၚရတာထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုေစ်းၾကီးတယ္၊
ျမန္မာျပည္က ကားေစ်းေတြ၊ အိမ္ေစ်းေတြလဲ ၾကည့္ပါလား၊ လိုက္လို႕ကို မမွီႏိုင္ေလာက္ဘူး၊
ေရႊျမန္မာေတြက သိတ္ကို ခ်မ္းသာၾကတာ၊

ျမန္မာ ေဆာ့ဝဲ ေစ်းၾကီးတာလဲ မေျပာနဲ႕ေတာ့
ေဆာ့ဝဲ ေရးဘို႕ ပရိုဂရန္မာ ျမန္မာျပည္က ကုမၸဏီမွာ Outsource လုပ္ၾကည့္ပါလား၊
ေဒၚလာနဲ႕ကို ေစ်းအမ်ားၾကီး လိုခ်င္ၾကတယ္
Comment by chogyi on July 10, 2012 at 9:00pm
ေစ်းၾကီးမွာေပါ့ကဘာမွာဗမာကအခ်မ္းသာဆံုး
စကၤာပူမွာS$ သန္း၂၅၀တန္တဲ့ ဘန္ဂလိုဝယ္ထားတာ
ဗမာၿပည္ကသာမန္ ဦးစီးအရာ႐ွိေလးတေယာက္ဆိုတာသတိၿပုဳသင့္တယ္
သံရံုးကသူေတာင္းစားေတြအေနနဲ႔ စကၤာပူကၿမန္မာ sorry ဗမာက်ြန္ေတြဆီကမ႐ွိမဲ့ရွိမဲ့ေငြေလးေတြကိုဒၿမတိုက္မေၾကပါ
နဲ႔သူတို႔မိမိဘေတြမနက္စာပဲၿပဳတ္ေလးကိုဆီရြဲရြြဲေလးစမ္းစားဘို႔
ပို႔ၾကပါေစ
Comment by ၀တ္မႈန္ on July 6, 2012 at 3:24am
ဆက္စပ္ေဆာင္းပါး..
စင္ကာပူ - ပင္နီစူလာပလာစာေစ်းဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခ၊ ျမန္မာမ်ားေစ်းဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အဆမတန္ေစ်းၾကီးရျခင္း
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:312046

စင္ကာပူ - ပင္နီစူလာပလာစာေစ်းဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခ၊ ျမန္မာမ်ားေစ်းဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အဆမတန္ေစ်းၾကီးရျခင္း

စစ္အစိူးရလက္ေအာက္မွာ ၾကီးျပင္း၊လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာမ်ား၊ စင္ကာပူေရာက္တာေတာင္ အခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္၊ ေခ်ာက္ခ်ျခင္း၊ ရဲတိုင္ျခင္း၊ တရားမ၀င္အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုျပီး တိုင္ၾကားျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းေအာ္ဟစ္ရန္ျဖစ္ျခင္း .. စတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြ အမ်ားၾကီး ဒီဘက္အထိ ကူးစက္လာပါတယ္။ ကံေကာင္းအေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ ၂၀၀၇ သံယာသပိတ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းမ်ားေနာက္ပိုင္း ျမန္မာမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္၊ အဆင္ေျပလာၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္ကလည္း ၂၀၁၁မွာ အက်င့္ဆိုးရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားကို သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အတိုက္အခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အတိတ္နာက်ည္းမႈမ်ားကို သင္ပုန္းေခ်ျပီး၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပန္လည္ညီညြတ္ေနၾကေတာ့ ပိုျပီး၀မ္းေျမာက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။

ပင္နီစူလာဆိုင္ခန္းေစ်းၾကီးေနျခင္း
အခုေရးလိုတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ျမန္မာမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း စီးပြားျပိဳင္ရင္း၊ ပင္နီစူလာမွာ ဆိုင္ခန္း အျပိဳင္အဆိုင္ဖြင့္လိုက္၊ ဆိုင္ခန္းခေတာင္ အရင္းမေၾတေတာ့ ဆိုင္ျပဳတ္သြားလိုက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က သူလုပ္ရင္ျဖစ္မွာပဲ ထင္ျပီး၊ ဆိုင္ငွားခ ေစ်းပိုေပးျပီး ဆိုင္ဖြင့္လိုက္၊ ျပဳတ္သြားလိုက္နဲ႔ .. အခု စီးပြားသိပ္မေကာင္းတဲ့ ၂၀၁၁ေနာက္ပိုင္း ပိုဆိုးလာပါတယ္။ 

ျမန္မာေတြ ဆိုင္ခန္းငွားခ ေစ်းအျပိဳင္ေပးျပီး၊ ငွားၾကတာ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ပါျပီ။ အထက္ပါ http://www.commercialguru.com.sg ဆိုတဲ့ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ကို ၾကည့္ပါ။ ပင္နီစူလာနားက တျခားေရွာ့ပင္စင္တာေတြမွာ တေပပတ္လည္ကို $4.65 ေလာက္ပဲဲ ငွားရမ္းခေစ်းေပါက္ခ်ိန္မွာ၊ အလားတူေနရာတခုကို တေပပတ္လည္ S$15 ေလာက္အထိ၊ အဆမတန္ ေၾကးၾကီးေပး ေၾကာ္ျငာေနပါတယ္။

ပင္နီစူလာ ဆိုင္ခန္းအမ်ားစုကို စင္ကာပူကလားမ်ားက ပိုင္ပါတယ္။ အရင္၁၀ႏွစ္က တခန္းကို ေဒၚလာ ၁၂၀၀ေလာက္ ပဲရွိတာ၊ အခု ၂၅၀၀ေက်ာ္ထိ ဗမာေတြ ေစ်းၾကီးေပးျပီး အျပိဳင္ငွားရမ္းေတာ့ အခု ဆိုင္၀င္ေငြက ဆိုင္ရွင္ကို ငွားခေပးေနရသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကုလားေတြက ကန္ထရိုက္သက္တမ္းျပည့္ရင္ ေစ်းအဆမတန္တင္ျပီးေတာင္းေတာ့ အခု ျမန္မာဆိုင္ခန္းဖြင့္သူေတြ ဟိုေျပာင္းလိုက္၊ သည္ေျပာင္းလိုက္နဲ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကပါတယ္။

ညီညြတ္ၾကပါ။
အနီးနားက ေရွာ့ပင္စင္တာေတြမွာ ေစ်းႏႈန္း ၄၀ရာႏႈန္းေလာက္ သက္သာေပမဲ့ ဗမာမ်ားတဲ့ေနရာမွာ ၊ အလုပ္ျဖစ္မလားဆိုျပီး ေစ်းပိုေပးတဲ့ ျမန္မာမ်ား၊ ဆက္လက္ျပီး ေစ်းမျဖက္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေစ်းျဖတ္ျပီး အဆမတန္ေစ်းေပးေတာ့ အရင္ဖြင့္ေနတဲ့ ျမန္မာဆိုင္ချမာ ပိုသက္သာတဲ့ဆိုင္ကို ေျပာင္းရတယ္။ အလုပ္သိပ္ရွပ္ပါတယ္။

ေနာက္လာျပီး ေစ်းပိုေပး ဆိုင္ဖြင့္သူေတြလည္း ဆိုင္ခန္းခနဲ႔ ေထာင္းေတာ့ ၾကာၾကာမခံပါဘူး။ အရံႈးေပၚျပီး ဆိုင္ပိတ္လိုက္ရတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ကိုယ့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပာျပပါ။ အနီးအနားက ပင္နီစူလာဟိုတယ္၊ ဟိုက္စထရိ၊ ေရွာ့ပင္စင္တာေတြမွာပဲ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ငွားေနပါ။ ပင္နီစူလာမွာေတာ့ မကိုက္ေတာ့ပါဘူ။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စြာနဲ႔ ေစ်းမဖ်က္ၾကပါနဲ႔ေတာ့လို ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္ ..ခင္ဗ်ား....။

၀တ္မႈန္
စင္ကာပူ

Views: 2525

Comment by Leo on May 11, 2012 at 3:08pm
Good point.

Now a day, some MM shops can be found at Peninsula Shopping Centre & Excelsoir , opposite of Peninsula Plaza.

Rental over there would be cheaper than that of Peninsula Plaza. But the cost they charged is about the same with Peninsula Shops.

Just for info.

Comment by Lady Victo on May 9, 2012 at 5:39pm
ေသာျကာေန့ ညေနေရာက္တိုင္း အသြားခ်င္ဆုံးေနရာက အဒိေနရာပဲ.. စားခ်င္တာေလးစား ၀ယ္ခ်င္တာေလး၀ယ္..နဲ ့.. ဆိုင္ခန္းခေတြေစ်းျကီးလို ့လားမသိဘူး.. ထမင္းဆိုင္ေတြယူခ်က္ကလည္းကမ္းကုန္ပဲ.. ဟိုေန ့ကဆိတ္သားဟင္းနဲ ့..အရြက္၂မ်ဴိးစားပါတယ္.. ၆.၅ $ ယူလိုက္တယ္..ဘာလို ့လဲေတာ ့မေမးေတာ့ပါဘူး ကိုယ္လည္းဗိုက္ဆာလို ့စားလိုက္ပါတယ္..ဒါနဲ ့.. အိမ္ကအမ်ိဴးသားအတြက္၀ယ္မယ္လို ့စဥ္းစားမိတယ္.. ဒါပင္မဲ ့ အဒိဆိုင္ ကမ၀ယ္ဘူး.. ေစ်းျကီးတယ္ဆိုျပီး. .. တျခားဆိုင္ကသြား၀ယ္တယ္.. ဆိတ္ပဲ နဲ ့ သရက္ခ်ဥ္နဲ ့ပါ.. ထည္ ့ေပးေတာ ့ ဆိတ္သား ၂တုန္း ပဲမ်ားမ်ားနဲ ့.. အမရယ္နည္းနည္းထည္ ့ေပးပါ ဥိးဆိုေတာ ့.. ဆိတ္သားက ေစ်းျကီးတယ္လို ့ေျပာပါတယ္.. အဒါနဲ ့.. ၄.၅ $ ေပးခဲ ့ရပါတယ္.. hawker က hala ဆိုင္ေတြမွာ.. ဆိတ္သား သို မဲသား ကို အရြက္တစ္မ်ိဴးဆို ၃.၅ ကေန ၄ $ထိယူပါတယ္.. ကိုယ္လည္းထမင္းမေရာင္းဘူးလို ့သူတို အဆမတန္ေစ်းတင္ထားတယ္လို ့လည္း မစြပ္ဆဲြ ရက္ပါဘူး.. ဒါပင္မဲ ့အနည္းငယ္မ်ားေစ်းျကီးေနသလားလို ့ပါ.. အဆိုးဆုံးကေတာ ့ကိုယ္ဆီလာအားေပးတဲ ့သူေတြကို မ်က္နွာထားတည္တည္ျကီးေတြနဲ ့.. ဘာစားမွာလဲ..လို ့အေမးခံလိုက္ရတိုင္း.. စိတ္တို မိပင္မဲ ့ .. ေအာ္ ကုိယ္တျခားနိုင္ငံသားေတြေတာင္သည္းခံရတာပဲ.. ကိုယ္ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းပဲဆို ျပီးေတာ.သြားျမဲ သြားဆဲ စားဆဲ ပါပဲ...
Comment by Mr. Moon on May 8, 2012 at 11:36pm
ဒီလိုျဖစ္ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ေတြးၾကည့္ရင္ ရိပ္ရိပ္ေလးျမင္လာမွာပါဗ်ာ။ တခ်ိန္က မတရားသျဖင့္ ခို္းထား၀ွက္ထားအေခ်ာင္ရထားတဲ့ ေငြမည္းေတြကို ေငြျဖဴေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြထဲက အကုန္အက်သက္သာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ေနမွာပါ။ တခါတေလ Peninsula Plaza ေရာက္တိုင္း ေတြးၾကည့္မိဖူးပါတယ္ ဒီဆိုင္ေလးကေတာ့ သိပ္ေရာင္းမေကာင္းဘူး ဒီဆိုင္ေလးကေတာ့ မဆိုးပါဘူး ဒါေပမယ့္ တစ္လအျမတ္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္မွာလဲလို႕ စိတ္တြက္ တြက္ၾကည့္မိပါရဲ႕။ ဆိုင္ခန္းငွားခေတာင္ ကာမိပါ့မလားလို႕ေတာင္ ေတြးမိေသးပါရဲ႕။ ဆိုင္ခန္းငွားခေတာ့ ရႏိုင္ပါတယ္ အျမတ္ေတာ့ မတြက္ႏိုင္ဘူးထင္ပါရဲ႕။ နာမည္တပ္ျပီ ပိတ္ထားတဲ့ ဟာေတြေတာင္ရွိေသး။ တကယ္ေတာ့ သူတို႕လိုခ်င္တာက အမည္ခံသက္သက္ပါ စကၤာပူမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနတာေပါ့ ဒီေငြေတြ ဘယ္ကရသလဲလို႕ ဆိုခဲ့ရင္ ဟဲဟဲ ျပစရာရွိတာေပါ့။ တကယ္စီးပြားေရးလုပ္ေနသူေတြ တကယ္နစ္နာေစပါတယ္။ အဆမတန္ ဆိုင္ခန္းခေတြ ေစ်းတက္ေနတာေတြ ေနရာမရွိတာေတြေၾကာင့္ ကြမ္းယာဆိုင္ေလးပဲ ဖြင့္ေနရရွာတယ္။ ကြမ္းယာဆိုင္ေတြမ်ားလာသေလာက္ ကြမ္းယာေစ်းကေတာ့ မက်သြားပါလား။ မေျပာေတာ့ပါဘူးဗ်ာ မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြျဖစ္ေနဦးမယ္ ပိုျပီလုိက္လုပ္လာမွ ေစ်းပိုတက္ေနလိမ့္မယ္ ဟဲဟဲ.....

ျမန္မာ စူပါကုမၸဏီၾကီးမ်ားရဲ့ အဆမတန္ေပးျပီး၊ေျမအိမ္၀ယ္ယူမႈ ျပီးဆံုးျပီလား

ျမန္မာျပည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ေဒၚလာမ်ား၀င္လာမႈေၾကာင့္ က်ပ္ေငြအထူးခိုင္မာလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရနဲ႔ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာာင္ျခင္း၊ စူပါကုမၸဏီၾကီးမ်ားရဲ့ အင္ဖရာစထရပ္ခ်ာဆိုတဲ့ ေျမအိမ္၊ေျခကုတ္စခန္းမ်ားဆက္တိုက္၀ယ္ယူမႈျခင္း၊ အေသးစား၊အလတ္စားစိးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀ါျမိဳခံေနရျခင္းႏွင့္ အျခားမသိႏိုင္ေသာႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး ေပၚလစီေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ထံုးစံအတိုင္း အိမ္ေျမေစ်းမ်ား တဟုန္ထိုး၊ တက္သြားသည္မ်ာ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံေလးသည္လည္း ကမၻာ့စီးပြားေရးအလားအလာ ၂၀၁၂တြင္ မေကာင္းဟု ျမင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရထိပ္ပိုင္း၀န္ၾကီးမ်ား၊သမၼတ စသည္တို႔သည္ လစာ၃ပံုတပံုေလွ်ာ့ခံရျပီး၊ အိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မၾကံဳစဖူးတက္သြားပါသည္။ အစိုးရက ယခုအၾကိမ္တြင္ အမ်ားၾကီးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အိမ္၀ယ္ျခင္းကို ေငြသားလက္ငင္း၂၀ရာႏႈန္းေပးရန္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေစ်းမက်ေသာ္လည္း၊ တံ့ေနေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားစြာ၏ အလုပ္ပါမစ္မ်ားကို သက္တမ္းဆက္တိုးမေပးေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာျမန္မာမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္နားခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ရုတ္တရက္ ျမန္မာဘဏ္မ်ား အတိုးႏႈန္း ၁၂ရာႏႈန္းမွ၊ ၈ရာႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျပီး၊ က်ပ္ေငြေစ်းကို ေစ်းျပန္ထိန္းေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြေဖါင္းပြမႈျဖစ္ေနက် ျမန္မာျပည္တြင္ ေငြပိန္က်ံဳ႔ျခင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ၄ရာႏႈန္းေတာင္ဘဏ္တိုးႏႈန္းခ်ျခင္းမွာ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ႏိုင္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။ အေမရိကန္ဆိုလွ်င္ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ပြိဳင့္ဂဏန္းတိုး၊ေလွ်ာ့လွ်င္ တကမၻာလံုးလႈပ္ရွားရသည္။ ထိုဂရက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေငြတိုးေပးယူျပီး စိးပြားလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားစြာ အရႈံးေပၚ၊ ျပန္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရသည္။ စင္ကာပူတြင္လည္း ထိုဂရက္ေၾကာင့္ ပင္နီစူလာပလာစာတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္မေပးပဲ၊ထြက္ေျပးေသာအမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ရာဂဏန္း၊ေထာင္ဂဏန္း ေငြလႊဲသူမ်ားျပန္ရေသာ္လည္း ေသာင္း၊သိန္းဂဏန္း လြဲအပ္ထားသူမ်ားအဖို႔ ျပန္ရဖို႔မေသခ်ာျဖစ္သြားရသည္။

စူပါကုမၸဏီၾကီးတခုတြင္ အာဏာရွိသူ၊ အစုရွယ္ရာမ်ားစြာပိုင္သူသည္ အလြန္အခ်က္ခ်ာက်လွေသာ ေနရာတခုကို ေပါက္ေစ်းထက္ အမ်ားၾကီးပိုေပးျပီး ၀ယ္လိုက္သည္။ ယခင္က အစိုးရေဟာင္းပိုက္ဆံျဖင့္လုပ္ကိုင္စားေသာသူမ်ား ယခုအခါ ကုမၸဏီၾကီး၏ ေငြျဖင့္ သူႏွင့္ခင္မင္သူ၏ေျမအိမ္ကို ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္သည္။ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ကလည္း သေဘာတူရသည္။ ထိုမတန္တဆေစ်းရရွိသြားသူအနီးအနားကအိမ္မ်ားလည္း ေစ်းတက္ကုန္သည္။ ေတာသေဌး (သို႔မဟုတ္) ျမိဳ႔ေပၚမွာဘိုးဘြားအိမ္ေရာင္းခ်ျပီးလက္ထဲေငြရွိသူမ်ား၊ ပါမစ္မ်ားလုပ္ကိုင္စားျပီးေငြရႊင္သူမ်ားက၊ ႏိုင္ငံျခားျပန္၊ နယ္စပ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားလည္း ေငြေပါေနေသာေၾကာင့္ လိုက္၀ယ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ေစ်းပ်က္ေလေတာ့သည္။  ထိုင္း၊ မေလးရွား ျမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္ ေဒၚလာေသာင္းဂဏန္းျဖင့္ ၀ယ္ႏိုင္သည့္အိမ္၊ေျမမ်ားကို ျမန္မာျပည္ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္ ေဒၚလာသိန္းဂဏန္း အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေငြေပါျပီး၊ အာဏာမရွိသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနရသည္။

အေရွ႔ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသို႔ စနစ္ေျပာင္းေသာအခါ အစိုးရေငြျဖင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္၊ သိမ္းပိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ကြာဟမႈၾကီးမားသြားျပီး၊ တိုင္းျပည္လဲ လပ္စားမႈတြင္ သံသရာလည္ေနရေပသည္။ ေဂ်ာ့ဆိုးရိုး ဆိုသည္သည္  အဂၤလန္စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာဘီလွ်ံေပါင္းမ်ားစြာ အျမက္ထုတ္ယူသြားျခင္း၊ တရုပ္၊ရုရွားတို႔တြင္ ၀ိသမသူေဌး၊ အစိုးရဥပေဒ ကစဥ့္ကရားျဖစ္ေနခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဘီလွ်ံနာမ်ားစြာ ျဖစ္လာျခင္း၊ ထြက္ေျပးျခင္း၊ လိုက္ဖမ္းရျခင္းမ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနရသည္။

ျပည္ပေနထိုင္ျပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ကာ ႏိုင္ငံအက်ိဳးလုပ္ခ်င္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) စိးပြားလုပ္ခ်င္သူမ်ား  (သို႔မဟုတ္) အမတ္ျဖစ္လိုသူမ်ား ..ေငြမပါပဲ၊ လူခ်ည္းသြားေရာက္ေလ့လာေနရေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္သတည္း...။

၀တ္မႈန္

Views: 1316

ဆင္ခရြန္ကကိုလတ္ နဲ႔ 2011 စင္ကာပူ၊ျမန္မာအေျခအေန


ကြ်န္ေတာ့္မွာ ခင္မင္ေလးစားရဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေလာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္ဂ်င္နီယာေပါက္စ မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္က နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထြက္လာျပီး စင္ကာပူမွာ သူမ်ားမလုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘၤာက်င္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္ေတြကို လာလုပ္ခ်ိန္မွာ ကိုလတ္ဆိုတဲ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို ခင္မင္ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ့အလုပ္ၾကိဳးစား၊ တတ္သိ ကြ်မ္းက်င္မႈေၾကာင့္ သူအလုပ္လုပ္တဲ့ Syncron ဆိုတဲ့ သေဘၤာေအာ္တိုေမးရွင္း ကုမၸဏီေလးမွာ သူေဌးေတာ္ေတာ္အားကိုးရတဲ့လူ ျဖစ္လာပါတယ္။
သူလည္းပဲ ျမန္မာျပည္ ဖားအံဘိလပ္ေျမစက္ရံုက Government Gazetted Office ဘ၀ကေန ထြက္လာျပီး စင္ကာပူအလုပ္လာရွာတဲ့အခ်ိန္ Syncron မွာလုပ္ေနတဲ့ ဗမာတစ္ေယာက္က တစ္လစာ ပြဲခေပးရမယ္.. ေျပာျပီး အလုပ္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က အခုေခတ္လို အလုပ္မရခင္ ေဒၚလာ၃ေထာင္ေက်ာ္ ပြဲစားခေပးရတဲ့ေခတ္မဟုတ္ေသးပါဘူး.. ပြဲစားဆိုတာလည္း ရွားပါတယ္။ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဗမာနည္းေသးေတာ့ လပ္ေပးတဲ့အက်င့္ (ေဆာရီး .. လက္ေဆာင္ေပးတဲ့အက်င့္) ရေနတဲ့ ဗမာမ်ားကို ကူညီမဲ့ ပြဲစားလူတန္းစား နည္းပါးတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အဲ .. လကုန္ေတာ့ အတူအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ စီနီယာ ျမန္မာအစ္ကိုၾကီးကို ကိုလတ္ တစ္လစာေပးလိုက္ရပါတယ္။ ပြဲစားကို ေပးရမယ္ဆိုလို႔ တစ္လစာ (အဲဒီေခတ္က ေဒၚလာ၁၅၀၀) ေပးလိုက္ရေပမဲ့ ဘယ္ေက်နပ္ႏိုင္မလဲ။ ကုမ႑ီမွာ လအနည္းငယ္လုပ္ျပီးတာနဲ႔ အဲဒီပြဲစားဟာ သူနဲ႔အတူလုပ္ေနတဲ့ ဗမာမိတ္ေဆြ အစ္ကိုၾကီးကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနတာ  .. မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနရပါတယ္။

မၾကာခင္မွာပဲ ကိုလတ္အလုပ္လုပ္တာ သူေဌးကသေဘာက်လာတယ္။ ျမန္မာျပည္ကထြက္လာသူ ဗမာမ်ားကလည္း ဗမာရွိတဲ့ကုမၸဏီကုိ လိုက္ရွာျပီး လည္တဲ့လူက တိုက္ရုိက္ ကုမ႑ီကို ဖုန္းဆက္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာပို႔ လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေဌးက ကိုလတ္ကို Recommend လုပ္ခိုင္တယ္။ ကိုလတ္ကလည္း အဲဒီ အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့ ဗမာေတြကို တကယ့္ဘြဲ႔ရ အင္ဂ်င္နီယာဟုတ္တယ္ .. သိတာေၾကာင့္ သူေဌးကို အလုပ္ခန္႔ဘို႔ ေထာက္ခံလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလူေတြကိုလည္း သူ႔ေရွ႔က အစ္ကိုၾကီးလုပ္သြားသလို .. အီးပီ(Employment Pass) က်ရင္ တစ္လစာပြဲခေပးရမယ္ေနာ္ .. သူေဌးကိုေပးရသလို၊ စာေရးမကို ေပးရသလို၊ အျပင္က ပြဲစားတစ္ဦး စာရြက္စာတမ္းလုပ္ေပးသူကို ေပးရသလို ... အလုပ္သိပ္လိုခ်င္ေနတဲ့ လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာေလးကလည္း အခုခ်က္ခ်င္းေပးစရာမလိုဘူး ..ပထမလခထုတ္မွ ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ ... ေပးမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ ဗမာေလးေတြ ၃ေယာက္ေလာက္ အလုပ္ခန္႔လိုက္ပါတယ္။

၁၉၉၀ေခတ္ စင္ကာပ့ူ၊ ကနဦးျမန္မာမ်ား
စကားမစပ္ေျပာရရင္ အဲဒီေခတ္က စင္ကာပူမွာ Work Permit ဆို မေလးရွား၊ အိႏၵိယား အလုပ္သမားေတြေလာက္ပဲ အစိုးရက ခ်ေပးျပီး ဗမာဆိုရင္ အီးပီ Employment Pass ပဲရွိတယ္။ စင္ကာပူ ပီဒင္ကိုစင္တာက အင္မီဂေရးရွင္းဌာနမွကိုယ္တိုင္သြားတင္ရတယ္။ ကုမ႑ီက စာေရးမေတြက မအားေတာ့ အလုပ္သမားကိုပဲ ကိုယ့္ဖာသာသြားတင္ခိုင္းတယ္။ တစ္လကေန ၂လအထိ ေစာင့္ရတယ္။ အီးပီမက်ခင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရေပမဲ့ Visa ကိုေတာ့ တစ္လျပီးတလ သက္တမ္းတိုးေပးပါတယ္။ ၂လေက်ာ္လာရင္ Visa Extension ေပးေတာ့ဘူး။ မေလးရွားက စင္ကာပူနဲ႔ကပ္ရပ္ ဂ်ဟိုးျမိဳ႔ေလးကို ေရလက္ၾကားေက်ာ္ျပီး စေတးေရွာင္ရတယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္းက ဗမာပတ္စပို႔ဆိုရင္ အေရွ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအားလံုးကို ဗီဇာမလိုဘူး၊ ၀င္ထြက္သြားလာလို႔ရေတာ့ စင္ကာပူမွာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ကုတ္ကပ္ေနျပီး စေတးမရေတာ့ဘူးဆိုမွ မ်က္ႏွာဇီးရြက္ေလာက္နဲ႔ ဂ်ဟိုးျမိဳ႔ေလးကို ထြက္ခြာရပါတယ္။

ဂ်ဟိုးမွာ အခုေခတ္ 2011 မွာဆို ဟိုတယ္၊စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ဗမာအလုပ္သမားေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေနပီ။ အဲဒီဗမာေလးမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခ်ိန္မွာ သူတို႔ကေျပာတယ္။ တဖက္ကမ္းက စင္ကာပူျမိဳ႔ၾကီးကို လွမ္းလွမ္းၾကည့္ျပီး စင္ကာပူမွာအလုပ္သြားလုပ္ခ်င္ေနၾကတာ .. အခုေခတ္ ဂ်ဟိုးျမိဳ႔က ဗမာကေလးမ်ားရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္၂၀က ဂ်ဟိုးျမိဳ႔ေရာက္ ဗမာကေလးမ်ားရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အလုပ္မရွိ၊ တေန႔ စင္ကာပူ ၅ေဒၚလာေပးျပီး အလွည့္က် ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရတဲ့ ဗမာတည္းခိုခန္းေလးမွာ စင္ကာပူတစ္ေခါက္ျပန္၀င္ခြင့္ရေရးပါပဲ။ အခု ပင္နီစူလာ ပလာစာမွာ ျမန္မာဆိုင္ၾကီးေတြဖြင့္ျပီး သူေဌးလုပ္ေနတဲ့ ဗမာမ်ားဟာ တခါက ဂ်ဟိုးဘာရူး  ဆိုတဲ့ျမိဳ႔ကေလးကို မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့  ..
ကိုလတ္ အေၾကာင္းဆက္ပါမယ္။

အဲဒီ ကိုလတ္ရဲ့ ေထာက္ခံစာနဲ႔ ခန္႔လိုက္ေတာ့ ကုမၸဏီမွာ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ရတယ္။ တစ္နာရီကုိ ၉ေဒၚလာေလာက္ သူေဌးကေပးတယ္။ ၀ပ္ေရွာ့မွာလည္း အလုပ္ေတြအမ်ားၾကီးဆိုေတာ့ အျပင္က စင္ကာပူလူမ်ိဳးအလုပ္သမားကို ေခၚခိုင္းရင္ တစ္နာရီ ေဒၚလာ၂၀ေလာက္ ေပးရျပီး သိပ္ခိုင္းမေကာင္းဘူး။ ဗမာကေတာ့ အိုဗာတိုင္လည္းရေတာ့ ခိုင္းလို႔တအားေကာင္းတယ္။ ညနက္သန္းေကာင္လည္း မညီးမျငဴလုပ္ေပးတယ္။ အီးပီမက်ခင္ တစ္လေလာက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရတဲ့ ပိုက္ဆံ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလာက္ဟာ စင္ကာပူ၊မေလးရွားမွာ ၃လေလာက္ ေကာင္းေကာင္းစားေသာက္ေနထိုင္လို႔ရတယ္။ ျမန္မာျပည္က ထြက္လာကတည္းက ေခ်းငွားထြက္လာသူမ်ားပါ။

အီးပီကလည္း ကုမၸဏီသိပ္မေကာင္းရင္ Reject ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေဖာင္ျဖည့္ကတည္းက ကိုယ့္ဘြဲ႔၊ အလုပ္အကိုင္ စာရင္းေတြမွာ ကိုးရိုးကားယားျဖစ္သြားရင္ .. ဥပမာ ဘြဲ႔ရတဲ့ခုႏွစ္ထက္ အလုပ္စလုပ္တဲ့ခုႏွစ္က ေစာေနရင္ ... Reject ျဖစ္သြားတယ္။ ကုမၸဏီမွာ ႏိုင္ငံျခားသား သိပ္မ်ားေနရင္လည္း Reject ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုလတ္သူေဌးကေတာ့ တနာရီ ၉ေဒၚလာနဲ႔ ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳ ဗမားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ ဗမာအင္ဂ်င္နီယာေပါက္စ ကိုလတ္လည္း ရွိျပီးသားဆိုေတာ့ ကိုဘိုလတ္ ေထာက္ခံရင္ အီးပီတင္ေပးလိုက္တယ္။ အီးပီမက်သူေတြပဲ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္အသစ္မရွာခင္ ဗမာျပည္ကေငြထပ္မွာစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ အီးပီ က်သြားရင္ေတာ့ ကိုလတ္က တစ္လစာ ပြဲစားခရမယ္ေလ။ တကယ္လည္း အီးပီက်လာတဲ့အခ်ိန္ ကိုလတ္ရဲ့ ႏွလံုးသားက ပထမအစ္ကိုၾကီးေလာက္ မခက္ထန္ပါဘူး။ လူကသာ မာေၾကာ၊ျပတ္သား၊အလုပ္လုပ္တတ္၊ ခိုင္းတတ္ေပမဲ့ ႏွလံုးသားက ႏူးညံ့ေတာ့ သူတို႔ေခြ်းႏွီးစာ တစ္လစာကို ယူရမွာ စိတ္မသန္႔ဘူး၊ အေရးထဲ အီးပီက်သြားသူေတြက ကိုလတ္ရယ္ ..ခဏဆိုင္းပါဦး၊ ေနာက္လေပးပါမယ္ ... ဘာညာနဲ႔ လုပ္ေတာ့ ကိုလတ္က စိတ္ပ်က္လာျပီး ေပးမေနပါနဲ႔ေတာ့ကြာ  ဆိုျပီးပြဲခမယူေတာ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ကိုလတ္ ဘယ္ေတာ့မွ ပြဲခယူတဲ့အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ရဲ့ ရိုးသား၊ေျဖာင့္မတ္၊ တည့္တည့္ေျပာတတ္တဲ့အက်င့္နဲ႔ ပြဲစားလုပ္စားလို႔ မရဘူးဆိုတာ ခပ္ေစာေစာပဲ သေဘာေပါက္သြားခဲပါတယ္။


RIT ေက်ာင္းသားနဲ႔ Eco ေက်ာင္းသူ

ခပ္တိုတိုေရးရင္ ကိုလတ္တို႔မိသားစု စင္ကာပူကို ေရာက္လာၾကတယ္။ အမ်ိဳးသမီး မၾကည္ ကလည္း ခပ္ထက္ထက္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က ပညာထူးခြ်န္သူ။ ကိုလတ္ကလည္း အာအိုင္တီ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္က ပညာထူးခြ်န္တဲ့လူ။ အရင္ ေရႊျပည္သာျမိဳ႔ငယ္ေလးမွာတုန္းကေတာ့ ပညာေတာ္တဲ့ ေကာင္ကေလးနဲ႔ေကာင္မေလး တို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီးမွာ ေက်ာင္းလာတက္ၾကတယ္။ သူတို႔မိဘမ်ားကေတာ့ အသြင္မတူတဲ့အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ကိုလတ္ ဇနီးသည္အမ်ိဳးမ်ားက ေရႊျပည္သာမွာ ကုန္သည္ပြဲစား၊ ေငြေၾကးအသင့္တင့္ရွိသူမ်ား၊ ကိုလတ္အမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ၀န္ထမ္းမ်ိဳး .. ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သြားတက္တဲ့ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူ၊ ျပိဳင္ဆိုင္ၾကတာေပါ။ ေနာက္ဆံုး အာအိုင္တီနဲ႔အီကို ေခတ္ဆိုေတာ့ ကိုလတ္နဲ႔မၾကည္ ၂ေယာက္ လူၾကံဳပစၥည္းပို႔၊ေတြ႔ၾကရင္းကေန ဘြဲ႔ရျပီးေနာက္ပိုင္း ညားေလသတည္း ျဖစ္သြားတယ္။ ၂ဖက္ေသာမိဘမ်ားကေတာ့ ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလ.. ငါ့သား၊ ငါ့သမီး .. ငါတို႔နဲ႔ အဆင္သိပ္ေျပတဲ့လူနဲ႔ ညားေစခ်င္ေပမဲ့ ကံတရားအတိုင္ ကိုလတ္၊ မၾကည္တို႔ ပညာတတ္ေမာင္ႏွံရဲ့ ဘ၀ခရီးအစေပါ့။ မၾကည္ကို ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းထားေပးတဲ့ အေဒၚအရင္းေခါက္ေခါက္ (ပါေမကၡခ်ဳပ္ကေတာ္ၾကီး) ဆိုရင္ ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလ ငါ့တူမရယ္ ဆိုျပီး သူျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားတဲ့ တူမေလးကိုႏွေမ်ာရွာတယ္။
ကိုလတ္ကေတာ့ ခပ္တည္တည္ေပါ့။

ျမန္မာျပည္အိမ္ေစ်းၾကီးမႈ (ပထမအၾကိမ္)
စင္ကာပူမွာ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ကိုလတ္ ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာတယ္။ ဇနီးသည္ကလည္း တားေပမဲ့ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြေတြ ေဒၚလာသိန္းခ်ီထုတ္ျပီး ဗမာျပည္ျပန္၊ အိမ္ငွား၊ ကား၀ယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ စီးပြားေရးသမားေတြက အစိုးရေငြကို တရားမ၀င္ေၾကျငာမွာ အရမ္းေၾကာက္ေတာ့ ေငြကိုလက္ထဲကိုင္မထားခ်င္ဘူး။ ကားစုတ္ေတြကိုလည္း သိန္းရာ၊ေထာင္ ေပးပီး၀ယ္ရတယ္။ တယ္လီဖုန္းတလုံုးကိုလည္း သိန္း၅၀ေလာက္ ေစ်းေပါက္ေနခ်ိန္။ (ေငြလဲႏႈံးက US$1=S$1.7, Kyat 200 in 1997) အခ်ိန္မွာဆိုေတာ့ ေဒၚလာေစ်းသိပ္ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကို သိန္း၅၀၊ ၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကန္ထရိုက္တိုက္ေတြ ေခတ္စားေနခ်ိန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ကိုလတ္၊ မၾကည္တို ၀ယ္ေရာင္း ခ်က္ခ်င္း၊ လက္ငင္း အျမက္ေငြရတဲ့ ေျမကြက္၊ လက္ညိုးထိုးေရာင္၊၀ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ေစ်းကလည္း တက္လိုက္တာ .. သိန္း၂၀နဲ႔ေျမကြက္၊ ေနာက္လူတစ္ေယာက္က သိန္း၂၅သိန္းေပးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေရာင္းပစ္တယ္။ တစ္လအတြင္ စာရင္းခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ သိန္း၅၀ေလာက္ အျမက္ထြက္တယ္။ စင္ကာပူမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄ေသာင္းၾကီးမ်ားေတာင္ တစ္လအတြင္း အျမက္ထြက္သြားတာ၊ ကိုယ္ေတြ႔ဆိုေတာ့ ဆက္လုပ္တာေပါ့။ ၀ယ္ထားတာေတြ ေရာင္းလိုက္ေတာ့ သိန္း၂၀၀ေလာက္ျဖစ္လာရင္ .. အဲဒီေခတ္က ေငြကို ဆာလာအိတ္နဲ႔ သယ္တဲ့ေခတ္၊ အျမင့္ဆံုးေငြစကၠဴက က်ပ္၂၀၀ တန္ပဲရွိေတာ့ သိန္း၅၀ဆို ဆန္အိတ္ ၅အိတ္ေလာက္အထုတ္ၾကီးျဖစ္လာတယ္။ ေငြေတြတရားမ၀င္ေၾကျငာလိုက္ရင္ ဒုကၡပါပဲ .. အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ ဒီေငြေတြကို ေသခ်ာတဲ့ Property အိမ္ေျမအျဖစ္၊ ျမန္ျမန္ေျပာင္းထားမယ္  .. ဆိုျပီး ေနာက္ေန႔မွာ ေျမေတြလိုက္၀ယ္ပစ္လုိက္တယ္။ ၀ယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြရဲ့ ကာလေပါက္ေစ်းတန္ဘိုးေတြကို လင္မယား၂ေယာက္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ရင္၊ စင္ကာပူက ဗမာျပည္ျပန္လာတာ မွန္သြားျပီလို႔ ထင္ၾကတယ္။

သိပ္မၾကာပါဘူး။ ေငြေတြလည္း တရားမ၀င္မေၾကျငာပဲ၊ အစိုးရက သြင္းကုန္ေတြ ပိတ္လိုက္တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရပ္သြားတယ္။ မေလးရွားအစိုးရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ ကလည္း စီးပြားေရးကပ္ဟာ အေမရိကန္က ဂ်ဴးသူေဌးၾကီး ေဂ်ာ့ဆိုးရိုး ေၾကာင့္ဆိုျပီး မေလးရွားရင္းဂစ္ေငြလဲႏႈံးကို ျမန္မာအစိုးရ တစ္ေဒၚလာ ၆က်ပ္ခြဲ အေသသတ္မွတ္သလို၊ သူကလည္း အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ မေလးရွား ၄.၈ ရင္းဂစ္ အေသသတ္မွတ္ပစ္တယ္။ ထိုင္းဘုရင္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရးကပ္ကထြက္ဖို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ရွိတဲ့ေရႊေငြ၊လက္၀တ္လက္စားေတြ လာေရာက္အပ္ႏံွရန္ အားေပးလို႔ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္ဖို႔ ေရႊေငြလက္၀တ္လက္စားေတြ အစိုးရဆီလာေရာက္အပ္ႏွံကူညီၾကတယ္။ (တႏွစ္ေလာက္အတိုးမဲ့ အစိုးရကို ေငြေခ်းတာေပါ့။ ေနာက္ ..ျပန္ေပးပါတယ္။  ျမန္မာအစိုးရက ေနာက္ပိုင္းမွာ ေငြတရားမ၀င္မေၾကျငာပဲ ဘဏ္ထဲအပ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြကို ထုတ္ခြင့္မရေအာင္ ဘဏ္ေတြကိုပဲ တရားမ၀င္ေၾကျငာပစ္လိုက္ပါတယ္။ အံ့ဘြယ္လုပ္ရပ္ပါ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ေနာက္ ၃လေလာက္ အၾကာမွာ ရန္ကုန္မွာ ေပၚပင္၊ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္အလုပ္ ရပ္သြားပါတယ္။ အစိုးရက ေငြေတြ တရားမ၀င္ မေၾကျငာေတာ့ဘူး ေသခ်ာေတာ့ ဌာေနသူေဌးမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားကေတာ့ ဗိုလ္ေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ ခ်မ္းသာလွ်က္ပါပဲ။ စီးပြားေရးေလာကထဲ အခုမွေကာက္၀င္လာတဲ့ ေဒၚလာေငြေတြ ပိုက္ျပီးျပန္လာတဲ့ ကိုလတ္တို႔ေတာ့ ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးဘ၀နဲ႔၊ စင္ကာပူမွ သမီးေရွ႔ေရး ခ်န္ထားတဲ့ ေဒၚလာေငြေတြလည္းကုန္သြားတယ္။ ပိုက္ေဘာမိသြားတယ္ေပါ့...။ စင္ကာပူက ဗမာျပည္အျပီးျပန္လာျပီး ၆လအတြင္း ေဆြမ်ိဳးေတြကလည္း ယံုလို႔ (အတိုးရမွာေသခ်ာလို႔) ေခ်းထားတဲ့ အေၾကြးေတြနဲ႔ ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးဘ၀အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကိုလတ္ စင္ကာပူ Syncron မွာ ၂ႏွစ္ျပန္လာလုပ္ျပီး အေၾကြးေတြေက်ေအာင္ ဆပ္ေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အျပီးတကာ အျပီးဆိုျပီး ဗမာျပည္ကို ျပန္သြားျပီး အေၾကြးမဲ့၊ ေျမပိုင္ရွင္ ဘ၀နဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆး တရားအားထုတ္ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ အခုဒီစာေရးခ်ိန္မွာ သူအသက္က ငယ္ပါေသးတယ္။ ၅၀ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးပဲရွိပါေသးတယ္။ ဇနီးသည္ကေတာ့ အိမ္၊ေျမအက်ိဳးေဆာင္ဘ၀နဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေအးေဆးစြာေနထိုင္ၾကပါတယ္။


၂၀၁၁ အရပ္သားအစိုးရတက္ခ်ိန္ (အစိုးရအသစ္)

စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ၊ ျဖစ္ျပန္ပါျပီ။ အေျခအေနမေကာင္းေသးပါဘူး၊ အိမ္ေျမေစ်းေတြ အရမ္းတက္ေနျပန္ပါျပီ။ ကမၻာ့စီးပြားေရးလည္း မေကာင္းလွပါဘူး။ စင္ကာပူမွာ လုပ္ကိုင္ရတာလဲ အိမ္ေစ်း၊ ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္ေတြ တက္၊ အလုပ္ကလည္း ရွားလာတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႔ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္းေကာင္းလာေတာ့ ျမန္မာျပည္ျပန္ပို႔သူမ်ား မကိုက္ေတာ့ဘူး ျဖစ္လာတယ္။  ေဒၚလာေစ်းကလည္း ၄ႏွစ္အတြင္း S$1=Kyat 900 to 600 က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ေတာ့ ေခတ္ပ်က္ၾကီးမွာ ပိုျပီခက္ခဲပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကို ယံုၾကည္စြာ ၀င္လာ၊ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံတဲ့ ကုမ႑ီေတြ အလြန္နဲလွပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းလဲ အလြန္ရွားေနေသးတယ္။ ပြဲစား၊ လခစားလုပ္ေနက် ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ကုမ႑ီၾကီးမ်ားျမန္မာျပည္ကို၀င္လာမွ ျပည္ေတာ္ျပန္သင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္သပ ဆိုရင္ေတာ့ ေငြမရင္းႏွီးပဲ၊ လူပဲရင္းႏွီးတဲ့လုပ္ငန္းပဲ ျပန္လုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။၂၀၁၂ ျမန္မာျပည္အိမ္ေစ်းၾကီးမႈ (ဒုတိယအၾကိမ္)
အခု ဇူလိုင္လမွာ ျမန္မာျပည္ကအိမ္ယာေစ်းၾကီး ေနရာမ်ား အေရာင္း၀ယ္ရပ္တံ့သြားပါျပီ။ ျမန္မာတျပည္လံုး သိန္၁၀၀ တန္တဲ့ အိမ္ကို သိန္း၅၀၀၊ သိန္း ၁၀၀၀ စသျဖင့္ ၂ႏွစ္ရွိျပီ၊ အေရာင္း၀ယ္ေတြ ျဖစ္လိုက္ၾကတာ။ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္တက္လာကတည္းက စီးပြားေရး ၀ိသမသမားေတြရဲ့ က်ားပါစပ္ထဲကို အာဏာရွိသူမ်ား၊ ေငြရွိသူမ်ား ကားယားျပီး ၀င္လာၾကပါတယ္။ ကားပါမစ္ဆိုေတာ့လည္း သူတို႔ပဲ လက္ဦးေအာင္လုပ္တယ္။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းဆိုလဲ သူတို႔ပဲ။ အစိုးရသစ္က လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားနဲ႔ အတိုက္အခံက လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား  .. ၀ိသမစီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔ ဥာဏ္ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ေျပာရမဲ့ ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစခရီးပါ။ ပိုက္ေဘာမိသူမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေလာကဓမၼတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုလတ္တို႔လည္း ထပ္မံျပီ ၂ခါရွိ၂ခိရွာ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို ဆုေတာင္းပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က အိမ္ေစ်းေတြ မတရားေစ်းၾကီးေနရသလဲ၊ စင္ကာပူ ပင္နီစူလာဆိုင္ခန္းငွားခေတြ အရမ္းေစ်းၾကီးေနရပါသလဲ .. ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈလို႔ပဲ ေကာက္ႏုတ္ပါတယ္။
ကိုလတ္ (သို႔မဟုတ္) ကိုလတ္လိုျမန္မာမ်ားေရ
ေငြကို ရင္းႏွီးျပီးလုပ္တဲ့ စီးပြားေရး  ကုမၸဏီတိုင္း၊ CEO ေကာင္းေကာင္းငွားခန္႔ထားရတဲ့ ၂၁ရာစု၊ စီးပြားေရးေခတ္ၾကီးပါ။ ျမန္မာျပည္လည္း ေျပာင္းလဲလာေနပါျပီ၊  ျမန္မာျပည္ေခတ္ဆိုးၾကီး (စစ္အာဏာရွင္စနစ္) ကို ေက်ာ္လြန္ေတာ့မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခုဆို ျမန္မာပတ္စပို႔ဆိုရင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတခ်ိဳ႔ ( Indonesia, Philippine, Cambodia , Malaysia စင္ကာပူမပါ) Arrival Visa or Transit Visa ေပးေနပါျပီ။

ျမန္မာျပည္ျပန္ခ်င္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္တဦးက သူ႔ရဲ့ကုမၸဏီေဘာ့စ္ကိုေမးတယ္။ Can our company to go Myanmar?  ဆိုေတာ့  ျမန္မာေတြကိုနားလည္တဲ့ စင္ကာပူေဘာ့စ္ကေျဖတယ္..  Boss answered with smile, "of course. When we go Myanmar to extend business - you have to go with me" ..

ေဘာစ္က ျပံဳးျပီးေျပာတဲ့စကားက .. ျမန္မာျပည္မွာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေတြခ်ဲ႔ရင္၊.... မင္းကိုပဲ ေခၚသြားရမွာေပါ့.. ။

ဖတ္ရႈသူမိတ္ေဆြမ်ား ရႊြင္လန္းပါေစလို႔ ....

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
Sept 2011

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္။
ဘာေၾကာင့္ႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူ ထိပ္ဆံုးမွာခ်မ္းသာလာျပီး၊ ျမန္မာေအာက္ဆံုးမွာဆင္းရဲသြားသလဲဆိုတာ ေကာက္ႏုတ္ရရင္
၁။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မွ ငါသာလွ်င္ပဌာန မူ၀ါဒေၾကာင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားေပၚလာျခင္း
၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ၾကီးလြန္းလွျပီး ေရႊျမန္မာဟု အမည္ခံျခင္းမွာ အိုေကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံၾကီး ဥပမာ အေမရိကား၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကို အံတု ရံႈခ်၊ အတိုက္ခံလုပ္ျခင္း
၃။ ဆင္းရဲဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္ပအလုပ္သြားလုပ္သူမ်ား၊ ၀င္ေငြေကာင္းလာပါက စုေဆာင္း၊ စီးပြားလုပ္ရန္ထက္၊ သံုးျဖဳန္း၊ ေပ်ာ္ပါးလိုစိတ္မ်ားျခင္း (ဥပမာ.. ၁၀ႏွစ္ စင္ကာပူမွာေနေသာ္လည္း ေဒၚလာတစ္ေသာင္း လက္ထဲမရွိပဲ၊ ေဒၚလာတစ္ေသာင္း အေၾကြးတင္သြားျခင္း ..)
၄။ စင္ကာပူအစိုးရကဲ့သို႔ ေခြ်တာစုေဆာင္းမႈမလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ စင္ကာပူလူလတ္တန္းစားမ်ားကဲ့သို႔ မေခြ်တာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ အစိုးရက ေခြ်တာစုေဆာင္းေရး CPF စနစ္ႏွင့္ လူတိုင္းအိမ္ပိုင္ေရး အိမ္ယာစီမံကိန္း HDB ရွိပါသည္။ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္မ်ားတြင္လည္း စား၀တ္ေနေရး၊ အေျခခံမ်ားကို အစိုးရက အထူးဂရုျပဳေပးပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၀ိသမေလာဘသားမ်ား ဥပမာ A Company, B Company တို႔က လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ တစ္ဦးခ်င္းေငြေၾကးကို ေခြ်တာစုေဆာင္း၊ ၾကြယ္၀လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္ကို ဆက္လက္ဖတ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။  မုရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
Practical Christian Living Course

http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=170:-practical-christian-living-course&catid=9:bible-study&Itemid=10

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

First Song, auto play, click "stop" button

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က်မ္းစာ
စီစဥ္သူ - ဆရာလတ္ေယရွဲ၊ ဂီတမႈး အယ္ေဘာက္ေနာ္

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က်မ္းစာ
ဆို-ပိုးဒါလီသိန္းတန္၊ ေရး-ေစာရူဘီ
က မၻာ ေျမ အ စ နဲ႕ အ ဆံုး၊ ကပ္ ကမၻာ ကုန္ သည့္ ထိ တိုင္ ေရး သား ျပဳ စု  ထို ေဟာ တမ္း မ်ား
စံု လင္ လာ တဲ့ အခါ  အ သက္ ႏွင့္ ျပည့္ စံုေသာ က်မ္း တန္ခိုး ၾကီး မား ေသာ တရား
(ေမြး ဖြား သန္႕ စင္ လူ ေတြ နဲ႕ ဝန္း က်င္) အဘယ္ သို႕ ျပဳ မူ ေန ထိုင္ ဖို႕ ဆံုး မ ပဲ့ျပင္ သြန္ သင္ လို႕
(လမ္း ျပ ပို႕ ေဆာင္ ထာဝရ အ သက္ လမ္း မွာ)
.
CHO; က်မ္း စာ ကြ်ႏ္ုပ္ ေျခ ေရွ႕ က ေမွာင္ေန ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဆူး ခင္း လမ္း မွာ
ေျခ လွမ္း ေတြကို မမွား ရ ေအာင္ လမ္း ျပ ရွင္ ဖတ္ပါ .. ကြ်ႏ္ုပ္ ေရွ႕ ေရး အ တြက္ မွာ
ကိုယ ္ေတာ္ အလို ေတာ္ ရွိ ေသာ  ဘဝ ျဖစ္ ရ ေအာင္   အ စဥ္ အျမဲ သြန ္သင္ ေပး သူ
အား ေပး သူ သခင္ ဘုရား (ဝိ ညာဥ္ ေတာ္ ႏွင့္ မႈတ္ သြင္း ႏုတ္ က ပါတ္ ေတာ္
သန္႕ရွင္း သမၼာ က်မ္း စာ)
.
အ ဘယ္ မွ် ပ်က္ စီး လဲ ထိုး ေဖာက္ ဝင္ လာ တဲ့ အခါ ဘုန္း တန္း ခိုး ၾကီး မား ထို စကား မ်ား
လ ူေတြ ရဲ့ ႏွလံုး ကို  .. ေျပာင္း လဲ ျပဳျပင္ ႏိုင္ ေစ ဖို႕ တြန္း အား ေပး တဲ့
(ျမင့္ ျမတ္ လြန္း တယ္  လူ ေတြ ရဲ ့ၾကား မွာ)

 

 

ေတာင္းဆုပန္ေခြ်
ဆို-အယ္လုေအာင္  ကဗ်ာ-လတ္ေယရွဲ   သံစဥ္-ဂ်ပန္
၁။ 
ေဝဒနာဖိစီး..ပူျပင္းမီလွ်ံပမာ..
ႏွလံုးသားအသဲေလးကြ်မ္းေလာင္္ကာ - ရုန္းမထြက္ႏိုင္..
ဘယ္ပံုဘယ္နည္းေျပးထြက္ခြာ-အေျဖရယ္မရွိ..
အားလံုးစြန္႕ခြာ - ခိုကိုးရာမဲ့ - အနႏၱဘုန္းရွင္ထံပါး..
ပူေဆြးျခင္းမ်ားေတြနဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ကာ - ဘုန္းေတာ္ရွင္ဘုရား ..
ပိုးဖလံလို - ပူမွန္းသိလ်က္မီလွ်ံထဲ - ကိုသာ - ဇြတ္တိုးခဲ့ျပီ ..
ခ်စ္ျခင္းအရွင္ဘုရား - ေၾကကြဲျခင္းနဲ႕ အရွင့္ထံပါး ..
တိုးဝင္ကာ - ေတာင္ဆုပန္ေခြ်

၂။
မီီွရာကင္းမဲ့ - ေပ်ာက္ေသာသားငယ္လို ..
ေျပာင္းလဲျခင္းတရားရဲ့ စီးေရထဲ - ေမွ်ာလြင့္ကာ ..
ၾကင္နာေသာအဘရဲ့ ေမတၱာ - ဆာေလာင္ေနဆဲ ..
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘဝရဲ့ ဝကၤဘာထဲ - ၾကိတ္မွိတ္ခံစားေန ..
အနႏၱဘုန္းေတာ္ရွင္ဘုရား - ေနာင္တနဲ႕ျပန္လာခဲ့ပါရေစ - လက္ခံမည္လား ..
ေမတၱာရွင္မိုက္ျပစ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ကာ ..
ခံစားခြင့္ေပးသနား - အရွင္ဘုရားထံမွာ
ယံုစားရင္းနဲ႕ သခင္ေျခရင္း - တိုးဝင္ကာ ေတာင္းဆုပန္ေခြ် ...

၃။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ့ ေျခရင္းသို႕ - ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားနဲ႕ တိုးဝင္ကာ
ေဝဒနာရယ္ေျပေစသား - သနားမူပါ ..
ညွစ္စြန္းလွတဲ့အျပစ္ေတြမ်ားစြာကို - ေျခရင္း၌ထား ..
ခ်စ္ျခင္းအရွင္ဘုရား - ငိုကြ်းရင္းနဲ႕သခင္ထံပါး ...
ခ်စ္ျခင္းအရွင္ဘုရား - ငိုေကြ်းရင္းနဲ႕သခင္ထံပါး ..
တိုးဝင္ေကား - အားကိုးရာရွာ - အို အရွင္ဘုရား..
ရွိသမွ်အျပစ္ရဲ့ အေကြ်းေတြကို - ေျဖလႊတ္ေပးသနား .
ပန္ၾကားအခါခါ ..
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ - သခင္ထံပါး - တိုးဝင္ကာ - ေတာင္းဆုပန္ေခြ် ...

 

 

 

အုပ္စိုးပဲ့ကိုင္ရွင္
ဆို - အင္ခြန္ဇကြဲ   ေရး - ေစာရူဘီ
CHO; (လက္ခုတ္တီး၍ခ်ီးမြမ္းၾက၊ လက္ခုတ္တီး၍ခ်ီးမြမ္းက
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ားသီဆို ဟာေလလုယ)
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာအရာထဲက ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္သူ ဒုကၡႏြံ႕ထဲမွာႏွစ္စဥ္
ၾကိဳးစားရွာႏိုင္ေသာ ေရွ႕ကတားဆီးကူညီမစ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးျမတ္ေသာအရွင္
လူမ်ိဳးတို႕တြင္ စိုးစံဂုဏ္ေတာ္ အရွိန္အဝါထြန္းေတာက္ေန
ေျမၾကီးအျမစ္တည္၍ ထိုတိုက္ျမစ္စြဲျမဲေစမူရာ လိႈင္းလံုးေတြနဲ႕ပင္လယ္သမုဒၵရာ
ပိုင္းျခားစီရင္ေသာ မိုးၾကိဳးလွ်ပ္ပစ္ ၾကယ္တာရာနကၡတ္အုပ္စိုးပဲ့ကိုင္ေသာအရွင္
တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားရွင္ ဂုဏ္ေတာ္သီဆိုခ်ီးမြမ္းပါ။

 

 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
ဆို-ပိုးဒါလီသိန္းတန္   ေရး-အားဆီ
v1 
စကားလံုးေတြထက္ထိေရာက္တာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါ
နည္းလမ္းေကာင္းေတြထက္ အက်ိဳးရွိတာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါ

Cho: ေမတၱာမရွိလွ်င္ အခ်ီးႏွီးပါ။ အသက္ခႏၱာစြန္႕လည္း 
ေမတၱာရွိလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းမည္ လူသားတို႕ကမၼာမွာ

v2
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြထက္ေကာင္းျမတ္တာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါ
ႏွင္းပန္းေလးေတြထက္ ေမႊးျပတာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါ

 

 

ရွာေတြ႕ခဲ့ပါျပီ
ဆို-လဇြန္တန္ေနာင္    ေရး-ေစာရူဘီ
အစမွာေတာ့ အခါခါပူေဆြးေန၊ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ငါဘယ္ေရာက္မလဲ
အစဥ္ပဲေတြးပူေန၊ ေတြ႕လိမ့္ႏိုးျငိမ္သက္မႈကိုလိုက္ရွာရင္း 
အထီးက်န္စြာ ခိုလႈံရာကင္းမဲ့လြန္းတဲ့ခ်ိန္ အစမွာေတာ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေမွ်ာ္လင့္ေန
ေနာင္တခ်ိန္မွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ႏိုင္ဖို႕အေရးကိုပါ၊ အခုမွရွာေတြ႕ခဲ့ျပီသခင္ရဲ့လမ္း
စိုးရိမ္စရာအရာရာဟာ လြင့္ေပ်ာက္ခဲ့ရျပီ
.
Cho: ေနာင္တခ်ိန္ တမလြန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္ဘဝအတြက္ မရွိခဲ့ပါ
ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာေတြ႕ခဲ့ပါျပီ၊ ေနာင္ဘဝအတြက္ေရႊနန္းေတာ္ထာဝရနန္း
ထက္သို႕ေခၚေဆာင္သြားမဲ့ေန႕ရက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ရလို႕ ကြ်ႏ္ုပ္ဝမ္းေျမာက္ရပါျပီ

 

 

ဂတိေတာ္ထားရာျပည္
ဆို-ညီညီျမင့္     ေရး-ေဒါက္တာဘီလီ
အႏိုင္ယူတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႕ အရာရာကိုစိုးမိုးေန၊ ျဖဴစင္တဲ့သေဘာထားေတြလည္း 
တေျဖးေျဖးနဲ႕ခမ္းေျခာက္လာျပီ၊ အက်င္နာကင္းမဲ့လြန္းတဲ့ ကမၻာေျမထဲမွာ
ရက္စက္မႈမ်ား ျပည့္ႏွက္လြန္းေန ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေျပာခဲ့တဲ့
အခ်ိန္နာရီေရာက္လုျပီ၊ လူေတြကိုယ္က်င့္တရားေတြလည္း 
ေလာဘေခတ္ရဲ့အက်င့္လိုပဲ ၊ ေနာင္တႏွလံုးသားနဲ႕ သခင္ဆီမျပန္ခဲ့ရင္ 
ကိုယ္ေတာ္အျမတ္ေတာ္ မီးနဲ႕ကန္႕က်ေရာက္လာမယ္။ 

Cho: 
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားျပန္လာခ်ိန္နီးလို႕လာျပီ၊  သဘာဝကပ္ဆိုးေတြလည္း 
အခ်ိန္မတန္ပဲေရာက္လို႕လာျပီ၊ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားနဲ႕ ကမၻာေျမပ်က္စီးလို႕လာျပီ
အစာေရစာေခါင္းပါးေနလို႕ ငိုေၾကြးမႈမ်ားနဲ႕သာ ဒီရင္ႏွလံုးသားမ်ားလည္းကြယ္
(မေအးခ်မ္းႏိုင္ျပီ)

ပူေလာင္မႈမ်ားနဲ႕ကမၻာေျမေလာင္ကြ်မ္းလုေနျပီ၊ ေျမငလ်င္ၾကီးမ်ားလည္း 
(ခဏခဏပဲ လႈပ္ခတ္လာျပီ)၊ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ျပန္လာခ်ိန္နီးျပီ
ခ်ီေဆာင္ျခင္းရဲ့ေန႕ရက္ နီးသထက္နီးလာျပီ၊ ကိုယ္ေတာ္ျပန္လာခ်ိန္ေန႕ရက္ေတြ
တေျဖးေျဖးနဲ႕နီးလို႕လာျပီ၊ ဝိညာဥ္ဆီမီးျဖည့္လို႕ရယ္
ကိုယ္စီျပင္ဆင္ရမဲ့အသက္တာေတြ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေပးထားတဲ့ 
(ဂတိေတာ္ထားရာ ျပည္ဝင္စားခ်ိန္ ေန႕ရက္နီးနီးလို႕လာျပီ)

 

 

ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ
ဆို-အယ္လုေအာင္    ေရး-ေဒါက္တာဘီလီ
အၾကြင္းမဲ့သြန္သင္ပါ၊ ကူညီပါ၊ လမ္းျပေပးပါ၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား
ဇာတိစိတ္ ငါ့အလိုအတိုင္း မရွင္ေစပဲ၊ ဝိညာဥ္သေဘာျဖင့္သာ အဆံုးတိုင္ေအာင္
တည္ၾကည္ေစပါ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တံဆိပ္ခပ္ေတာ္မူပါ
.
Cho: 
သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အေပၚထြန္းလင္းေစေတာ္မူပါ
ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္အားျပည့္ဝေစပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏သက္ေသျဖစ္ေစေတာ္မူပါ
တပါးတည္းေသာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ သမၼာတရားကိုသာ သြန္သင္ေပးပါ
သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၊ ကြ်ႏ္ုပ္အထဲမွာ အစဥ္ကိန္းေတာ္မူပါ

 

ေနာက္လွည္ၾကည့္မေနနဲ႕
ဆို-ညီညီျမင့္   ေရး-ေစာရူဘီ
သခင္သြားရာ ကြ်ႏ္ုပ္လိုက္မည္၊ ေျခလွမ္းမ်ားအားမာန္အျပည့္
ေခါင္းခ်စရာမရွိျငားလည္း ေနာက္ေတာ္ကိုကြ်ႏ္ုပ္လိုက္မည္
သခင့္လမ္းမွာပူေဆြးစရာ လူေတြကဲ့ရဲ့အျပစ္တင္ၾကမယ္
သိုျငားလည္း သင္မူကား သခင့္ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းေျပာေလာ့
.
Cho: 
ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႕၊ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႕ေဟ့...
လုပ္ငန္းဝင္ ထြန္တံုးကိုင္ကာ ေငးေမာ
ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႕၊ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႕ေဟ့...
စိုက္ပ်ိဳးပါ၊ အခ်ိန္မွီ ရိတ္သိမ္းဖို႕ရာတာဝန္မ်ား
လက္ေတြ႕က်မဲ့ သခင့္လူမ်ား အေစခံရာလမ္းမွာ

 

 

ေရွးဦးဆရာ
ဆို-ခရစ္စတင္းလွစင္း   ေရး-ေဒါက္တာဘီလီ
အေမ႕ရဲ့ဝမ္းတြင္း သေႏၶသားဘဝက ေစာင့္ေရွာက္ရင္းနဲ႕
အကာအကြယ္ေတြေပးကာ နာက်င္လြန္းတဲ့ဝမ္းရဲ့ ဒုကၡေတြခံစားရင္း
သူ႕ရဲ့ရင္ေသြးေလးကို ေမြးဖြားေစခဲ့သူ
ရွင္သန္ၾကီးထြားလာမဲ့ အပင္ငယ္ေလးေတြရဲ့ ဘဝထာဝစဥ္စိမ္းလန္း
စိုေျပႏိုင္ဖို႕ ခႏၶာေသြးေခြ်းေတြနဲ႕
ရင္းတဲ့အသျပာေတြနဲ႕ ေလာဘရဲ့အတတ္ေတြကို သင္ယူေစခဲ့ေသာသူ
ဝမ္းနည္းအားငယ္စရာေတြ ၾကံဳလည္း၊ က်င္နာႏွစ္သိမ့္မႈနဲ႕ မ်က္ရည္သုတ္ေပးသူ
ဘဝရဲ့လမ္းမ်ားစြာထဲ မွန္ကန္စြာ ေရွာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႕ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝ ရေစဖို႕
သမၼာတရားအားျဖင့္ သြန္သင္လမ္းျပသူ
.
CHO:
ေရွးဦးဆရာအေမပဲေလ၊ သြန္သင္ဆံုးမရင္းနဲ႕ ပဲ့ျပင္ေပးတတ္သူ
ေႏြးေထြးက်င့္နာစြာ ယုယသူ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႕ႏွစ္သိမ့္ျခင္းေတြ ေပးတတ္သူ
လမ္းျပၾကယ္စင္၊ အေမွာင္ေတြရွင္းလင္းေပးသူ၊ ထြန္းလင္းတတ္ေသာေနမင္းၾကီး
ပမာ ရင္ကိုေႏြးေထြးေစေသာသူ၊ ျမင့္မိုလ္ေတာင္ၾကီး ျမင့္မားလြန္းတယ္ ဒါေပမဲ့ 
အေမေမတၱာေတာ့ မမွီႏိုင္ဘူးကြယ္၊ ေကာင္းကင္ျပာလည္း ၾကီးမားလြန္းတယ္
ဒါေပမဲ့ အေမ့ေမတၱာေလာက္ေတာ့ မၾကီးမားႏိုင္ဘူးကြယ္

 

 

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ကင္းရာ
ဆို-ေဒါင္းေနာ၊ ဇူလိုင္ဂ်ာဆိုင္း    ေရး-အယ္ဂ်ာလ
ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င့္အေကာင္းဆံုး အမြန္ျမတ္ဆံုး လိုသူကိုေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲသူ
ငယ္သူကို ေဖးမစာနာတတ္သူ၊ အဆင္မေျပသူအားလံုးကို သနားငဲ့ညာသူ
လူဆိုတာ ကုိယ့္အက်င့္၊ ကိုယ္ျမတ္ႏို္းသူ၊ ထင္တာေတြအားလံုး အမွန္လို႕သာ
ခင္တြယ္ရာကိုယ့္အျပဳအမူတိုင္းဟာ တကယ္ဆိုရင္
ကိုယ့္အက်င့္နဲ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသို႕ မေရာက္ႏိုင္ဘူး
.
CHO:
သင္တို႕၏ႏွလံုးသားမ်ား ငါ့အားေပးဆပ္ပါေလာ့၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်
အားကိုးယံုၾကည္ေလာ့
သင္တို႕၏မ်က္စိမ်ား ငါသြားေသာလမ္းကိုၾကည့္မွတ္ၾကေစေလာ့၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်
အားကိုးယံုၾကည္ေလာ့၊ သမၼာက်မ္းထဲက အလိုအတိုင္း၊ သင္တကယ္ကိုးစားအပ္ႏွံရင္
သင့္ရဲ့အၾကံစည္မ်ားလည္း တည္ၾကလိမ့္မည္

 

 

အိပ္မေပ်ာ္ေသာည
ေရး၊ဆို-အယ္ဂ်ာလ
ညည္းတြားရင္းနဲ႕အသက္ရႈၾကပ္တဲ့ဘဝေတြ၊ ဒီကမၻၾကီးထဲ အမ်ားၾကီး အခက္အခဲမ်ား 
တိုက္ခိုက္ရုန္းကန္၊ ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ဘယ္မွာလဲ ရွာရခတ္
အေတြးဆိုးမ်ားနဲ႕ မြန္းက်ပ္ဖိစီးတဲ့အခါ 
ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ထြက္ေပါက္ရေအာင္ ေျဖရွင္းမလဲ၊ ေလာဘေဒါသမုန္တိုင္းမ်ားထဲက
ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ထြက္ေပါက္ရေအာင္ ေျဖရွင္းမလဲ
ဒုကၡေၾကာင့္ အိပ္မရတဲ့သူေတြထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္စက္ခြင့္ကို 
ဘယ္သူေပးလဲ၊ ေသာကေၾကာင့္ အိပ္မရတဲ့သူေတြထဲမွာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
အိပ္စက္ခြင့္ကို ဘယ္သူျပင္ဆင္ေနတာလဲ
(ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ေက်းဇူးမ်ားစြာ ေရတြက္ရင္းဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းသီဆိုကာ
အသက္ဆက္ရွင္ေတာ့မယ္)

 

 

ဒီရာသီ ဒီအလြမ္း
ဆို-နန္ေတာင္လွစင္း   ေရး-ေစာရူဘီ
ေတာင္ေပၚမွာေလေျပငယ္ေလး၊ ေဆာ့ကစားရင္းနဲ႕
သယ္ေဆာင္လာျပန္ျပီ ေငြႏွင္း အေအးဓါတ္က ခတ္ပိုပို
(ေဆာင္းႏွင္းေတြ ေဝတိုင္းပဲ သတိရတယ္) ဒီရာသီနဲ႕ဒီအလြမ္းေလးပါ
(အလြမ္းေလးမ်ား) ဒီလိုအခ်ိန္ခါမွာဆံုမယ္
ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစ၊ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့ပါေစ
(ႏႈတ္ဆက္လာအတူ ေမရီခရစ္စမတ္ပါ)
ဒီရာသီနဲ႕ဒီစကားေလး
.
CHO;
ေနၾကာ၊ ေရေနၾကာ မညွိဳးနဲ႕ပြင့္ပါ၊ အျမဲတမ္းပြင့္ပါေလ
(မညွိဳးတမ္းေလ)၊ ဒီရာသီကုန္ခါ ဆံုးမဲ့အျဖစ္ကို စိုးေၾကာက္မိသူပါ
(ဒို႕ရဲ့အရွင္ေယရႈ ေမြးဖြားတဲ့အခ်ိန္)
ဒီရာသီေလး (ထာဝရမဆံုးခ်င္) ေနၾကာေရေနၾကာ မညွိဳးနဲ႕ပြင့္ပါ
အျမဲတမ္းပြင့္ပါေလ (မညွိဳးတမ္းေလ) အၾကိမ္ၾကိမ္ပါ ၾကံဳလာခဲ့ရေနလဲ
အျမဲပဲ မရိုးႏိုင္ပါ  (ဒို႕ရဲ့ အရွင္ေယရႈ ေမြးဖြားတဲ့အခ်ိန္)
ဒီရာသီေလး ထာဝရရွိေစခ်င္

 

 

ခရစ္စမတ္ ၂၀၁၄

မုရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄

http://murann.com/hymn/9praise.sanfrancisco.2014.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ကခ်င္မိတ္သဟာရ ကန္ဘာကန္ (စင္ကာပူ)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လစဥ္ေနာက္ဆံုးပါတ္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းရွိပါသည္။ လာမည့္အပတ္တြင္ အထူးအစီအစဥ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲေတာ္ သီဆို၊တီးမႈတ္ ခ်ီးမြမ္းၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

နမူနာ ကခ်င္ရိုးရာသီခ်င္းဗြီဒီယို (အစမ္းေလ့က်င္စဥ္)


Bethesda Chapel

http://blip.tv/bcff-daly-city-san-francisco-bay-area

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!