မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Mar 30th

Last update04:02:54 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6100
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သင့္မ်က္လံုးကို ငွားပါ................ Borrow Your Eyesက်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အလွဴအတန္း ရက္ေရာတယ္လို႔ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု  ထူးျခားတဲ့ အလွဴဒါနေလးတစ္ခုနဲ့ မိတ္ဆက္ေပး ပါရေစ။ အဲဒီအလွဴက ေငြေၾကး အကုန္အက်လည္း မရွိပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္ေလးမွာ တတ္နိုင္သေလာက္ လုပ္သြားလို႔ ရပါတယ္။ အခ်ိန္ေလး နည္းနည္းေလာက္ ေပးနိုင္ရင္ ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရန္ကုန္၊ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲၿခံ) က မ်က္မျမင္ေတြအတြက္ အသံအလွဴဒါနပါ။
မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲၿခံ) မွာ ဒီနွစ္ မူလတန္းကေန အထက္တန္းအဆင့္အထိ ေက်ာင္းသား ၇၁ ဦး ရွိၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လက္မႈပညာ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ၇၉ ဦး ရွိပါတယ္။ အဲဒီ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသားေတြ ဖတ္နိုင္ေအာင္လို႔ စီမံထားတဲ့ မ်က္မျမင္စာအုပ္ေတြ ရွိေပမဲ့ စာအုပ္အထူႀကီးေတြ၊ လံုးခ်င္းဝတၱု ေတြကို မ်က္မျမင္ စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Talking Book အျဖစ္နဲ႔ ထုတ္ေဝဖို႔ စီစဥ္တာပါ။ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းေတြ၊ စာေစာင္ေတြ၊ သုတရသ စာအုပ္ေတြကုိ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Talking Book အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးပါတယ္။အဲလိုမ်ိဳး Talking Book ေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း အင္အားနဲ႔ မလုံေလာက္တဲ့ အတြက္ အသံအလွဴရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚ ထားပါတယ္။
အသံအလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္အားတဲ့ အားလပ္ရက္ေတြမွာ ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ အသံသြင္းခန္းမွာ သြားေရာက္ၿပီး အသံဒါန ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Talking Book အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရမယ့္ စာအုပ္ေတြလည္း ေက်ာင္းမွာ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။ အသံအလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ခ်င္း၊ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ခ်င္းက စၿပီး လုံးခ်င္းစာအုပ္ေတြ အထိ ဖတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို မသြားေရာက္နိုင္တဲ့ အလွဴရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ အသံသြင္းၿပီး အသံဖိုင္ကို လွဴဒါန္း နိုင္ပါတယ္။ အဲလိုမ်ိဳး လွဴဒါန္းမယ္ဆိုရင္ အသံ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ဖို႔ ဂရုစိုက္ရပါမယ္။
အေသးစိတ္ သိခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲျခံ)၊ အမွတ္ – ၁၆၅၊ ဗဟုိလမ္း၊ ၂ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၆၆၁၆၈၉၊ ၆၆၂၀၃၄၊ အီးေမးလ္
mcfb@mptmail.net.mm ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္။ www.mcfblind.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွာလည္း ေလ့လာ ႏုိင္ပါတယ္။
မဆီမဆိုင္ပဲ ေျပာရမလား ….  အဆိုေတာ္ ေလးျဖဴရဲ႕ “သင္၏နားကိုငွားပါ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကို သတိရမိလို႔ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ “သင့္မ်က္လံုးကို ငွားပါ” လို႔ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

Ma Than Thar

Received from Thant Hlaing Tun's email.

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေကာင္းေပသည္၊ ဝိညာဥ္ဖို႕... - ဆရာရဲဝင့္လတ္

ထိုဓမၼသီခ်င္းေရးသားခဲ့သူ သီခ်င္းေရးဆရာၾကီး၊မွာ အလြန္ခ်မ္းသာလွသည္။ အေမရိကားတြင္ အိမ္ေျမတိုက္တာမ်ာစြာပိုင္ခဲ့ရာ အားလံုးမီးေလာင္ျပီး၊ ဆံုးရံႈးသြားသည္။ ေနာက္ သမီးမ်ားႏွင့္ဇနီးသည္တို႕ သေဘၤာျဖင့္ အဂၤလန္ကိုသြားရာ သေဘၤာနစ္ျပီး၊ သမီး၃ဦး၊ အားလံုးေသဆံုးသြားပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ဆရာၾကီးက ေကာင္းေပသည္၊ဝိညာဥ္ဘို႕ ..သီခ်င္းကို စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ 
ယခု ဒံေယလ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ လူငယ္၃ေယာက္၊ ေရႊရုပ္ထုမကိုးကြယ္ေသာေၾကာင့္ မီးလွ်ံသို႕ထည့္ခံရခ်ိန္ ...အရွင္မင္းၾကီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕မွာ ေျပာစရာမရွိပါ..ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္၊ ကယ္ႏိုင္သည့္ဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရင္ၾကီးလက္မွလဲလြတ္ေစႏိုင္ေသာဘုရား၊ ေနာက္ဆံုး ဘုရား မကယ္လွ်င္လဲ ထာဝရဘုရားကိုသာကိုးကြယ္ပါမည္..ဟု ယံုၾကည္မႈအတြက္အသက္အေသခံခဲ့သည္။ မကယ္လွ်င္လဲ ဘုရားအလိုေတာ္ျဖစ္သည္ ဟု အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ျပသနာမ်ားအေပၚ ..အလုပ္ရဖို႕၊ က်မ္းမာဖို႕၊ Pass ရဖို႕၊ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႕..ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ မေတာင္းရပါ မဟုတ္ပါ။ ထိုအဆင့္ထက္ပိုျမင့္ျပီး ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ရပ္တည္၊ ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႕ ၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႕ ဆုေတာင္းရပါမည္။ ယခုေခတ္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ က်မ္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း Prosperity Gospel မ်ားၾကားတြင္ ဆုေတာင္းခ်က္ျမင့္မားရန္ လိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕မိသားစု ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အိမ္အသစ္တစ္ခု ရရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္အဆင္မေျပပါ။ ဇနီးေမာင္ႏွံဆုေတာင္းခ်က္တြင္ ထိုအိမ္နီးခ်င္းအား ေယရႈနာမျဖင့္ အျခားသို႕ေမာင္းထုတ္ပါ ..ဟု ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ရွက္စရာေကာင္းေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္ပါသလဲ။ ေနာက္ပိုင္း ဆုေတာင္းခ်က္ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။

စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတို႕သည္ အေၾကြေစမွာ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႕ တြဲလွ်က္လာပါသည္။ ခြဲထားမရပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူအသက္တာတြင္ ျပသနာမ်ားကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ ျပသနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္၊ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ ဆုေတာင္းဖို႕လုိပါသည္။

အသက္တာမွာ မွားယြင္းခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႕။    ဆရာရဲဝင့္လတ္ 22-Feb-2014၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္၊စင္ကာပူ

Audio to download/listen
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/jbcs.2014.02.22.saya.yewint.latt.mp3

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


Time 100 ကမၻာေက်ာ္ တိုင္းမဂၢဇင္းရဲ့ ႏွစ္စဥ္ ၾသဇာၾကီးမားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၁၀၀ ေရြးခ်ယ္တဲ့ စာရင္း ၂၀၁၂ ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္၊ Oprah Winfrey (9 times), Obama, Hilary Clinton (7 times), Steve George, Angela Merkel (5 times), George W.Bush, Bill Clinton, Bill Gate, Hu Jintao, Condoleezza Rice, George Clooney, Jamie Dimon (4 times), Nelson Mandela, Dalai Lama, Rupert Murdoch, Larry Page, Mark Zuckerberg, Aung San Suu Kyi (3 times) တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အေရြးခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ (ဒီပဲယင္းအေရးခင္း)၊ ၂၀၀၈ (ေရႊ၀ါေရာင္အေရးခင္း)၊ ၂၀၁၂ (ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအေရးအခင္း)  ... စတဲ့ အေရးအခင္းၾကီးေတြ ေပၚလာတိုင္း၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ မွတ္ေက်ာက္တင္ရမဲ့လူေတြ ထြက္ေပၚလာေလ့ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမန္၊ တရုပ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ေနရာမွာ ရွိတဲ့ စူပါပါ၀ါႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လို႔ သူတို႔ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ၾသဇာၾကီးမားတဲ့အဆင့္ထဲ ေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေသးေသးေလးျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္လဲမဟုတ္ ကမၻာကိုေတာင္ ၾသဇာၾကီးမားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳ၊ တဆင့္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

Ref
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_100

ဒါနဲ႔ ကမၻာေလာကၾကီးမွာ လူေတြအေပၚ၊ ၾသဇာအသက္ေရာက္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ၾကီး ၁၀၀ကို
book by Michael Hart http://amaana.org/ismailim.html မွာတင္ျပထားပါတယ္။ လူဆိုးေတြလည္း အဲဒီ စာရင္း၁၀၀မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ အထက္ပါ ၂၀၁၂ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္မွ မပါပါဘူး။ ျပဳစုတဲ့ Michael Hart စာအုပ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ၾကာခဲ့ပါျပီး၊
အခု တိုင္း၁၀၀ မွာ လူေကာင္းမ်ားက ၇၅ရာႏႈန္းေလာက္ ရွိျပီး၊ ေနာက္ေနာင္ လူဆိုးမ်ားက ပိုျပီးၾသဇာၾကီးလာရင္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ေရာက္ဖို႔နီးလာျပီေျပာရပါမယ္။ ေအာ္ပရာ၀င္ဖေရကို စံနမူနာယူရမဲ့လူလား..ဆိုတာလည္း၊ ေမးခြန္းေကာင္းတခုပါပဲ။ လူေကာင္းဆိုတာ အေျပာေကာင္းရံုတင္မက ..ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ျမင့္ျမတ္မွ လူေကာင္းလို႔သတ္မွတ္ရပါမယ္။

မုရန္
၅-ႏို၀င္ဘာ-၂၀၁၂

 

 

 

 

 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


စင္ကာပူဂ်င္-၁

ယမန္ႏွစ္က စင္ကာပူဝယ္

ဆံရွည္ တသသ ဝတ္စားလွႏွင့္

ေရေပၚဆီလူ အူတူတူသည္

မိဘမ်ားက ၿခံေျမေရာင္း၍

လံုးပါးပါးကာ ေငြေခ်းေပါင္ထား

ႏိုင္ငံျခားသို႕ ပို႕ပါေသာ္လည္း

သေကာင့္သားမွာ

ပညာ မညြတ္ ေအာက္ေျခလြတ္၍

စင္ကာပူဂ်င္ နာမည္တြင္ၿပီး

အရက္ပုန္း ဘီယာ ၊ ရြက္ပုန္း ကညာႏွင့္

ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး ႀကံဳရာသြားၿပီး မူးရမ္းကားေသာ္ - -

ေဒၚလာေငြရံႈး လူလဲ ျပဳန္း၍

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေခါင္းေပၚရြက္ၿပီး

ေလယာဥ္ပ်ံစီး ရြာသို႕ ျပန္စဥ္

ခရီး ေရာက္မဆို္က္ ေရာဂါ ခိုက္၍

ေရခဲတိုက္တြင္ အသက္ဝိညာဥ္ မိုက္ေလၿပီ။

ေကာင္ေသ ေျမသို႕ ျမႇဳပ္ေလသတည္း။

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


Lord I lift Your Name on High
Lord I love to sing Your praises.
I'm so glad You're in my life.
I'm so glad  You came to save us.  (repeat)

You came from Heaven to Earth

To show The Way.
From the Earth to The Cross,
My debt You paid.
From The Cross to the grave,
From the grave to the sky,
Lord I lift Your Name on High;  (3x)