မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, May 30th

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 6272
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း နဲ႔ ပံုပမာမ်ားကို နည္းနည္းေရးခ်င္ပါတယ္ - ေမာင္သာမန္


ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားတို႔ ..

ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း နဲ႔ ပံုပမာမ်ားကို နည္းနည္းေရးခ်င္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို စာေတြ႔မဟုတ္ပဲ၊ လက္ေတြယူေဆာင္လာသူပါ။ သူခ်စ္တဲ့ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားအျဖစ္ကေန လူအျဖစ္ ကမၻာေျမေပၚမွာ ေယရႈဆိုတဲ့ သာမန္လူသားေလးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေနျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္၃ႏွစ္ကိုေတာ့ အံ့ၾသဘြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ပါတယ္။ အၾကီးမားဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါပဲ။ ဘုရားကိုခ်စ္ပါ။ မိမိအနားကလူမ်ားကိုခ်စ္ပါ ..ဆိုတဲ့ စကားလံုး၂ခ်က္ကို ေျပာတယ္။ လက္ေတြ႔လည္းျပပါတယ္။

ေၾကာ္ ..ဒါနဲ႔၊ ေယရႈက ငရဲက်မွာမသိရွာတဲ့ လူဆိုး၊ လူမိုက္၊ မိန္းမမိုက္ အားလံုးကိုလည္း ခ်စ္ျပီး၊ တခ်ိန္မွာသူတို႔ ေနာင္တရမဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ခံဖို႔ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေယရႈဟာ ၾကားမေနပါဘူး။ နတ္ဆိုး၊သူရဲဆိုး၊ စုန္း၊ကေ၀မ်ားရဲ့ အရွင္သခင္ စာတန္မာနတ္ဖက္သားေတြကို ျပက္ျပက္သားသား ေျပာဆို၊တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ဒါကိုမသိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြက ေယရႈကို အေသသတ္ခဲ့ေပမဲ့၊ လူသာေသပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ Holy Sprit သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ဟာ ကမၻာတည္သေရႊ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔နဲ႔အတူ ရွိေနမွာပါ။

မုရန္အတြက္ေတာ့ ဘ၀မွာ ေယရႈရဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ အတူရွိတဲ့အတြက္ လံုျခံဳပါတယ္။ ျငိမ္သက္ပါတယ္။ ေလာကဒုကၡဆင္းရဲျခင္းေတြ ေပၚလာရင္ ၾကံၾကံခံႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။  မိမိရဲ့ ေငြအား၊ ပညာအား၊ ရာထူး စတဲ့ အရာေတြကို အားကိုးေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ေယရႈမလိုေသးပါဘူး။ သူေဌးၾကီးျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိန္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပမဲ့မိတ္ေဆြမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္၊ ခရစ္ေတာ္ထံကို လာခဲ့ပါ။  ဒုကၡေရာက္သူ၊ စိတ္ပင္ပမ္းညိဳွးငယ္သူ၊ ဘာမွမတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို ကူညီေပးျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ ဆိုတဲ့ ေယရႈရဲ့ ေမတၱာျပျခင္းပါ။

ဒါေၾကာင့္ သူေဌးကို ထမင္း၀ယ္ေၾကြးျခင္းထက္ တကယ္လိုအပ္တဲ့သူကို ထမင္းတနပ္၊ ေငြတက်ပ္ ေပးျခင္းဟာ ေယရႈနဲ႔ေတြ႔ျခင္းပဲျဖစ္ေၾကာင္း  ေအာက္က ပံုပမာ၂ခု ထပ္မံေရးသားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီစာကို မိတ္ေဆြတို႔၊ သားသမီးရဲ့ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြမ်ားထံ ေဖါ၀ပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။


ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ..

မုရန္


ေယရႈ အလည္လာျခင္း

Tuesday, 16 February 2010 09:19 ေမာင္သာမန္
E-mail Print PDF


ေယရႈ အလည္လာျခင္း
PLEASE SEND BACK YOU WILL UNDERSTAND WHY


မယု သူ႔အိမ္ရဲ့ စာတိုက္ေသတၱာေလးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ စာတေစာင္ပဲေတြ႔ရပါတယ္။ စာကို ဖြင့္မဖတ္ခင္မွာ စာအိတ္ကို ကိုင္ျပီးၾကည့္တယ္။ ဟယ္.. စာအိပ္ကလည္း တဆိပ္ေခါင္းလည္း မပါဘူး၊ စာတိုက္ တဆိပ္တံုးလည္း ထုမထားဘူး .. မယု ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႔ လိပ္စာပဲေရးထားတာ။  စာကို ေဖါက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါေတာ့တယ္...။ခ်စ္စြာေသာ မယု

ကြ်န္ေတာ္ ဒီ စေနေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္အလည္အပါတ္ လာေရာက္ပါမယ္။ သင့္အိမ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေခတၱခဏ လာေရာက္ပါမယ္။

အစဥ္ ခ်စ္ေမတၱာျဖစ္
ေယရႈ

 


မယုရဲ့ လက္ေတာင္ ကတံုကရင္ျဖစ္ေနျပီး စာကို သူရဲ့ အခန္း စားပြဲေပၚတင္လိုက္ပါတယ္။  "ဘာေၾကာင့္မ်ား ဘုရားရွင္ ငါ့ဆီကို အလည္လာရတာလဲ .. ငါက အထူးစပယ္ရွယ္လူလဲ မဟုတ္။  ဘုရားရွင္ အတြက္ ေပးစရာ၊ ဆပ္ကပ္စရာ ..ငါ့မွာမရွိ ... "   .. အေတြးေတြၾကားမွာ မယု တေယာက္၊ ရုတ္တရက္ သူ႔မီးဖိုေခ်ာင္ ေၾကာင္အိမ္ထဲမွာ ထမင္း၊ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္စရာ ဘာမွမရွိတာကို သတိရလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

အိုး .. ဒုကၡပါပဲ .. ညေနစာ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ ေစ်းထဲ ေျပးျပီး ေစ်း၀ယ္ရအံုးမယ္ လို႔ .. ညီးညဴလိုက္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ မယု .. သူ႔ရဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ကေလးကို ဖြင့္ျပီး ရွိသမွ် ပိုက္ဆံကို ေရတြက္ၾကည့္ပါတယ္။ က်ပ္တေထာင္တန္တစ္ရြက္ နဲ႔ ႏွစ္ရာတန္ တရြက္ ရွိတယ္။

မဆိုးဘူး .. ဆန္၄လံုး နဲ႔ ပဲျပဳတ္တစ္ဗူး ကေတာ့ ၀ယ္ျဖစ္ေအာင္ ၀ယ္မယ္။

မယု .. အေႏြးထည္ေကာက္၀တ္၊ ေစ်းျခင္းေတာင္းကို ေကာက္ဆြဲျပီးေစ်းကို ခပ္သုတ္သုတ္ကေလး ေလွ်ာက္သြားလိုုက္ပါတယ္။


ေပၚဆန္းေမႊး ဆန္၄လံုး ၀ယ္လိုက္တယ္။ ၾကက္သားတဆယ္သား နဲ႔ အာလူး၊ ဆီ ၅က်ပ္သား ၀ယ္လိုက္တယ္။ ငါးပိရည္လုပ္ဖို႔ ငပိေကာင္၅က်ပ္သား ၀ယ္ျပီး ပဲျပဳတ္တစ္ဘူးလည္း ၀ယ္လို႔ရေသးတယ္။ တစ္ရာတန္တစ္ရြက္ပဲ က်န္တဲ့အထိ ၀ယ္လုိက္တယ္။

ေစ်းက အျပန္ေတာ့ စိတ္နဲနဲ ေပါ့သြားတယ္။ ညေနစာဆပ္ကပ္ဖို႔ ၀ယ္လာတဲ့ ေစ်းျခင္းေလးနဲ႔ အိမ္ျပန္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ သူ႔ကို ႏႈတ္ဆက္ေခၚသံတစ္ခု ၾကားလိုက္တယ္။

ေဟး .. အစ္မ ......၊ တစ္ခုေလာက္ အကူညီေတာင္းပါရေစ .. တဲ့။

ညစာအတြက္ စဥ္းစား လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ မယု မၾကားဘူး၊  အ၀တ္ႏြမ္းႏြမ္း၊  ညစ္စုတ္စုတ္ေတြနဲ႔ ေယာကၤ်ား နဲ႔ မိန္မ လူႏွစ္ေယာက္ သူ႔ေရွ႔နားမွာ ပိတ္ရပ္ေနတာေတာင္ သတိမထားမိပါဘူး။

အစ္မရယ္ အကူအညီေပးပါဦး၊ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ .. လို႔ ေျပာသံၾကားေတာ့

မယုက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လိုက္တယ္။

သူတို႔ဟာ ညစ္ပတ္ေပေရေနတယ္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ျပံဳးျပီး မယုကို ၾကည့္ေနၾကတယ္။ မယုနားလည္လိုက္တာကေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အလုပ္တခုခု လုပ္ခ်င္ေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေပါက္သိလိုက္ပါတယ္။

မယုက ... အစ္မၾကီး နဲ႔ အစ္ကိုၾကီးတို႔ရယ္။ ကြ်န္မ ဒီညေန လာမဲ့ အထူးဧည့္သည္အတြက္ နည္းနည္းပါးပါး ေစ်း၀ယ္လာတာပါရွင္။ လာမဲ့ ဧည့္သည္ကို ေကြ်းေမြး ဧည္ခံဖို႔ ဆန္၄လံုး နဲ႔ ပဲျပဳတ္နည္းနည္းပဲ ၀ယ္လာတာပါ .. လို႔ ေျပာလိုက္မိတယ္။

အမ်ိဳးသားက .. ေၾသာ္ .. သေဘာေပါက္ပါတယ္ အစ္မရယ္ ..ေက်းဇူးပဲဗ်ာ .. လို႔ေျပာျပီး ေဘးက မိန္မရဲ့ လက္ကို ဆြဲျပီး လွည့္ထြက္သြားၾကေတာ့တယ္။မယုက ရပ္ျပီး သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ေငးၾကည့္ေနမိပါတယ္။ မယု ႏွလံုးသားမွာ စစ္ကနဲ စိတ္မသိုးမသန္႔ ခံစားလိုက္မိပါတယ္။ ႏႈတ္ကလည္း ရုတ္တရက္ ..

အစ္ကိုၾကီး ... ေနပါဦး ... လို႔ လွမ္းေခၚလိုက္မိတယ္။


သူတို႔ စံုတြဲ .. ရပ္ျပီး လွည့္ၾကည့္ခ်ိန္ မယုက အေျပးကေလး သူတို႔ဆီ လိုက္သြားတယ္။ဒီေစ်းျခင္းေတာင္းကို ၾကည့္ပါအံုး၊ ကြ်န္မရဲ့ ဧည့္သည္ကို ခ်က္ျပဳတ္ ဧည့္ခံေပးဖို႔ အကူလိုပါတယ္.. ေျပာရင္း ေစ်းျခင္းေတာင္းကို ေယာက္က်ားျဖစ္သူ လက္ထဲ ထည့္လိုက္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ ..သိပ္ေက်းဇူးတင္တာပဲ အစ္မရယ္ .. လုိ႔  အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူက ေျပာေနယ္။ ျပီးေတာ့ ...

ကြ်န္မက သူ႔ရဲ့ ဇနီးသည္ပါ .. လို႔ ဆက္ေျပာတဲ့အခါ  .. ေဆာင္းရာသီ မနက္ခင္းမွာ ခ်မ္းတံုေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အသံကို မယု သတိထားမိလိုက္ပါတယ္။

မယုက ကြ်န္မမွာ အေႏြးထည္ အပို အိမ္မွာရွိပါတယ္ .. ေျပာျပီး သူ႔အေႏြးထည္ကို ခြ်တ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ပုခံုးေပၚ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ .. အစ္မရယ္ .. သိပ္ေက်းဇူးတင္တာပဲ .. လို႔ ထပ္ေျပာျပန္တယ္။ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ဘက္ကို အတူ ေလွ်ာက္လာေတာ့ အိမ္တံခါး၀ေရာက္ခ်ိန္မွာ မယုတစ္ေယာက္ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ျဖစ္လာတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘုရားရွင္ ငါ့ဆီ အလည္လာခ်ိန္မွာ ဆပ္ကပ္စရာလဲ ဘာမွ မရွိေသးပါလား .. လို႔ စိုးရိမ္လာျပန္ပါတယ္။

မယု သူ႔ရဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဖြင့္ျပီး ေမႊေႏွာက္ျပီး အိမ္ေသာ့ကို ရွာတယ္။ ရွာရင္း စာတိုက္ပံုးေလးကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ စာတစ္ေစာင္ အသစ္ေရာက္ေနတာ သတိထားလိုက္မိတယ္။ စာပို႔သမားက တရက္ကို ႏွစ္ခါ လာပို႔ေလ့ မရွိပါဘူး။

ခ်စ္စြာေသာ မယု

သင့္ကို ထပ္ျပီးေတြ႔ရတာ ေကာင္းလွပါတယ္။
သင့္ရဲ ခ်စ္ေမတၱာနဲ႔ ေကြ်းေမြးတဲ့ ညစာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
သင့္ရဲ့ လွပတဲ့ အေႏြးထည္အတြက္လည္း ထပ္မံ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အစဥ္ ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္
ေယရႈ


ေလေအးေအးတိုက္ခတ္ေနဆဲပါပဲ..  အေႏြးထည္မရွိေပမဲ့ မယု ေအးခ်မ္းမႈကို သတိမထားမိေတာ့ပါဘူး။


ေမာင္သာမန္

The End......
Received from Christina Ng (ODB)
သၾကားထက္ ခ်ိဳေသာအရာ

Thursday, 04 March 2010 06:49 administrator
E-mail Print PDFအသက္ရေနျဖစ္တဲ႕ လူၾကီးတစ္ေယာက္ဟာ ေအးစက္ေနတဲ႕ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္း ေလးတစ္ခုေပၚမွာ ထိုင္ေနပါတယ္.. မုတ္ဆိတ္ ပါးသိုင္းေမြး ပရဗ်စ္၊ စုတ္ျပဲညစ္ႏြမ္းေနတဲ႕ အ၀တ္အစားေတြနဲ႕ လမ္းေဘးမွာ ထိုင္ေနတဲ႕ သူ႕ကိုလမ္းသြားလမ္းလာ လူေတြက သာမန္ကာလွ်ံကာ ၾကည္႕သြားၾကရံုက လြဲလို႕ဘယ္သူကမွအေရးတယူ မရွိၾက.. ဟုတ္ပါတယ္ေလ အိမ္မရွိ ယာမရွိ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနတဲ႕သူ႕လိုလူ တစ္ေယာက္ကို ဘယ္သူကမ်ား ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ လုပ္ခ်င္ပါ႕မလဲ….ေရခဲလုမတတ္ ေအးခ်မ္းလြန္းတဲ႕ ခုလိုခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စုတ္ျပဲေနတဲ႕သူ႕ကုတ္အက်ၤ ီအေဟာင္းေလး ထက္စာရင္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ထူထူထဲထဲရွိမဲ႕အကၤ်ီမ်ိဳး သူ႕အတြက္ သိပ္ကို လိုအပ္ေနတာေတာ႕ အမွန္ပါ…

ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ အသက္ ၃၅ႏွစ္ခန္႕ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာပလက္ေဖာင္းေလးအတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ လာေနပါတယ္.. ေလွ်ာက္လာရင္းနဲ႕အမ်ိဳးသမီးဟာ သူ႕အနားအေရာက္မွာ ရပ္တန္႕လိုက္ျပီး သူ႕ကို ငံု႕ၾကည္႕လိုက္ကာ“ ဦးေလး.. ရွင္ေနေကာင္းရဲ႕လား” လို႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ဆိုလိုက္ပါတယ္..ၾကည္႕လိုက္တာနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးဟာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အထက္တန္းလႊာက ျဖစ္မယ္ဆိုတာအဖိုးအိုက သိလိုက္ပါတယ္.. သူမဟာ လွပသစ္လြင္တဲ႕ ထူထူထဲထဲ ကုတ္အကၤ်ီကို၀တ္ဆင္ ထားပါတယ္… ျပီးေတာ႕လဲ သူမကို ၾကည္႕ရတာ ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္းဆိုတာကို ဘယ္ေသာခါမွ ခံစားခဲ႕ရဖူးပံု မေပၚပါဘူး.. ဒီလို အမ်ိးသမီးတစ္ေယာက္က သူနဲ႕ လာျပီး စကားေျပာဆို ပတ္သက္ဖို႕ဆိုတာ အေၾကာင္းကို မရွိပါ…သူဟာလည္း တစ္ျခား လမ္းသြားလမ္းလာေတြလိုဘဲ သူ႕ကို ရယ္စရာလုပ္ဖို႕စေနာက္ဖို႕ သက္သက္နဲ႕ စကားလာေျပာေနတာသာ ျဖစ္မွာပါ.. ဒါေၾကာင္႕လဲအမ်ိဳးသမီးကို “ ခင္ဗ်ား ကိုယ္႕လမ္းကို သြားပါ.. က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္းေနပါရေစလို႕ ” ေအာ္ဟစ္ျပီး ေျပာလိုက္ပါတယ္..

အံ႕ၾသစရာက အမ်ိဳးသမီးဟာ ထြက္မသြားဘဲ ဆက္ျပီး ရပ္ေနတုန္းပါ…. ညီညာျပီးျဖဴေဖြး လွပေနတဲ႕ သြားေတြကို ေပၚေအာင္ ျပံဳးလိုက္ရင္းက “ ရွင္ဗိုက္ဆာေနသလား ” လို႕ သူ႕ကို ေမးျပန္ပါတယ္… “ မဆာပါဘူး က်ဳပ္ကသမၼတၾကီးနဲ႕ အတူတူ ညစာစားျပီးျပီ ခင္ဗ်ားသာ ခုခ်က္ျခင္းဒီကထြက္သြားစမ္းပါဗ်ာ ” လို႕ ခပ္ရြဲ႕ရြဲ႕ ျပန္ေျဖ လိုက္ပါတယ္….အမ်ိဳးသမီးဟာ ထြက္ျပီး မသြားသလို အျပံဳးလဲ မပ်က္ပါဘူး.. ျပီးေတာ႕အဖိုးအိုရဲ႕လက္ေမာင္းေတြကို အသာအယာ ဆုပ္ကိုင္လိုက္ပါတယ္.. “ ဟာ ခင္ဗ်ားဘာလုပ္တာလဲ က်ဳပ္ေျပာျပီးျပီ.. က်ဳပ္ကို မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕ ခင္ဗ်ားဒီေနရာက ထြက္သြားပါ.. ” လို႕ အဖိုးအိုက ေဒါသတၾကီး တံု႕ျပန္ပါတယ္..

ဒီအခ်ိန္မွာ ရဲအရာရွိ တစ္ေယာက္ ေရာက္လာျပီး “ အစ္မၾကီး ျပႆနာ တစ္ခုခုျဖစ္ေနသလား.. ကၽြန္ေတာ္ ဘာမ်ား ကူညီေပးရပါမလဲ ” လို႕ ေမးပါတယ္..အမ်ိဳးသမီးက “ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး ရဲအရာရွိၾကီးရယ္.. ဒီလူကိုထရပ္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္မ ၾကိဳးစားေနတာပါ.. ကၽြန္မကို တစ္ဆိတ္ေလာက္ကူညီေပးပါလားရွင္.. ” ရဲအရာရွိဟာ သူ႕ေခါင္းကို ကုတ္လိုက္ရင္း “ဒီအဖိုးၾကီး ဂ်က္ ဟာ ဒီေနရာမွာ ေနလာတာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ ၾကာပါျပီ.. သူဟာဘယ္သူ႕ကုိမွေတာ႕ ဒုကၡ မေပးခဲ႕ပါဘူး.. သူ႕ကို ဘာမ်ားလုပ္မလို႕ပါလဲ ”လို႕ေမးလိုက္ပါတယ္..

“ရွင္ ဟိုနားက ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကို ေတြ႔တယ္မဟုတ္လား.. ကၽြန္မ သူ႕ကိုအဲဒီဆိုင္ေလးထဲကို ေခၚသြားျပီး တစ္ခုခု ေကၽြးခ်င္တယ္… ျပီးေတာ႕လဲဒီေလာက္ခ်မ္းေအးလြန္းတဲ႕ ရာသီဥတုဒဏ္ကေန ခနေလးျဖစ္ျဖစ္ သူ႕ကိုလြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တယ္.. ”

“ ခင္ဗ်ား ရူးေနသလား က်ဳပ္ အဲဒီအထဲကို မသြားခ်င္ဘူး ” ေျပာေနရင္းမွာဘဲသူ႕ကို သန္မာတဲ႕ လက္ႏွစ္ဖက္ ေတြနဲ႕ ဆြဲထူမျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္.. “ရဲအရာရွိၾကီး က်ုဳပ္ကိုလႊတ္ပါဗ်.. က်ဳပ္ေအးေအး ေဆးေဆး ေနပါရေစ..က်ဳပ္ဘာအမွားမွလဲ လုပ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး ” လို႕ အဖိုးအို ဂ်က္ဟာ အေၾကာက္အကန္ျငင္းမိပါတယ္..

“ ခင္ဗ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနကို ဖန္တီး ေပးတာေနတာကိုမမိုက္မဲခ်င္စမ္းပါနဲ႕” ရဲအရာရွိက ခပ္ထန္ထန္ သူ႕ကို ျပန္ေျပာပါတယ္..ေနာက္ဆံုးေတာ႕ အမ်ိဳးသမီးၾကီးနဲ႕ ရဲအရာရွိဟာ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႕ သူ႕ကိုေကာ္ဖီဆိုင္ေလးထဲကို ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚလာႏိုင္ခဲ႕ျပီး ဆိုင္ရဲ႕ အတြင္းဘက္ခပ္က်က် ေကာင္တာအနီးမွာ သူ႕ကို ထိုင္ေစလိုက္ပါတယ္.. အခ်ိန္က မနက္စာစားခ်ိန္ေက်ာ္သြားျပီး ေန႕လည္စာစားခ်ိန္လဲ မေရာက္ေသးတဲ႕ အတြက္ဆိုင္အတြင္းထဲမွာေတာ႕ လူသူ ရွင္းလင္းေနပါတယ္.. ဆိုင္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူဟာစားပြဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး သူတို႕ရဲ႕ စားပြဲမွာ လာရပ္ျပီး ေမးပါတယ္.. “ရဲအရာရွိ ခင္ဗ်ာ.. ဘာမ်ားျဖစ္လို႕ပါလဲ.. ဒီအဖိုးၾကီးက ခင္ဗ်ားတို႕ကိုဒုကၡမ်ားေပးေနလို႕လား ”

“ ဘာမွ ဒုကၡ မေပးပါဘူး… သူ႕ကို ဒီအစ္မၾကီးက ေကၽြးေမြးဖို႕ ေခၚလာတာပါ.. ”ရဲအရာရွိရဲ႕ စကားအဆံုးမွာ “ အိုး ဒီေနရာဟာ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြနဲ႕သင္႕ေတာ္တဲ႕ေနရာ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ.. ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆိုင္ဟာလူၾကီးလူေကာင္းေတြ ၀င္ထြက္သြားလာ စားေသာက္တဲ႕ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္..ဒီလိုလမ္းေပၚက လူတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆိုင္ထဲမွာ လာစားေနတာ သူမ်ားေတြေတြ႔သြားရင္ ဆိုင္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ပါလိမ္႕မယ္…” လို႔ဆိုင္မန္ေနဂ်ာက ေျပာလိုက္ပါတယ္..

“ ကဲ အမ်ိဳးသမီး ခင္ဗ်ားေတြ႔တယ္ မဟုတ္လား.. က်ဳပ္ေျပာခဲ႕သားဘဲ ..ဒီလိုေနရာကို က်ဳပ္မလာခ်င္ပါဘူးလို႕.. က်ဳပ္သြားေတာ႕မယ္..ဒီလိုေနရာမ်ိဳးကိုလဲ ဘယ္ေတာ႕မွ ထပ္မလာဘူး.. ” အဖိုးအို ဂ်က္ကသြားတစ္ေခ်ာင္းမွ မရွိေတာ႕တဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ဖြင္႔ဟရင္း ေဒါသျဖစ္စြာေျပာလိုက္ပါတယ္..

အမ်ိဳးသမီးဟာ ဆိုင္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာကို ေသခ်ာၾကည္႕လိုက္ျပီးျပံဳးျပလိုက္ရင္းက “ မန္ေနဂ်ာ.. ရွင္ ဒီလမ္းမၾကီးေပၚမွာ ရွိတဲ႕ အက္ဒီႏွင္႕ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုၾကီးကို သိတယ္ မဟုတ္လား. ” လို႕ေမးလိုက္ပါတယ္.. ဒီေတာ႕ မန္ေနဂ်ာက စိတ္မရွည္တဲ႕ေလသံနဲ႕ “ သိပါတယ္..သူတို႕ဟာ အပတ္စဥ္တိုင္း ကုမၸဏီ အစည္းအေ၀းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆိုင္ရဲ႕အထူးခန္းမွာ အျမဲ လုပ္ပါတယ္.. ဘာျဖစ္လို႕ပါလဲ ” လို႕ျပန္ေျဖပါတယ္..အမ်ိဳးသမီးက “ ဒါဆိုရင္ သူတို႕ရဲ႕ အပတ္စဥ္ အစည္းအေ၀းေၾကာင္႕ရွင္တို႕ဆိုင္ရဲ႕ အစားအေသာက္ေတြ ပိုျပီး ေရာင္းခဲ႕ရတဲ႕ အတြက္ သူတို႕ဟာရွင္တို႕ ဆိုင္ကို တစ္ဘက္တစ္လမ္းက အက်ိဳးျပဳေနတယ္ ဆိုတာေတာ႕ ရွင္လက္ခံတယ္မဟုတ္လား.. ”

“အဲဒီကိစၥ ခင္ဗ်ားနဲ႕ မဆိုင္ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္.. ” မန္ေနဂ်ာကေဒါသထြက္လာပံုရတဲ႕ ေလသံနဲ႕ ျပန္ေျပာပါတယ္..

“ကၽြန္မက အဲဒီ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုရဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥ ပင္နီလုပ္ အက္ဒီ ပါ.. ”

“ဗ်ာ…. ” မန္ေနဂ်ာရဲ႕ အမူအယာက ခ်င္ျခင္းဘဲ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္..

အမ်ိဳးသမီးက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ျပံဳးလိုက္ရင္း “ကၽြန္မက ခါတိုင္းလုပ္တဲ႕အဲဒီပြဲနဲ႕ မတူတဲ႕ စားေသာက္ပြဲေလး တစ္ခုကို အခု လုပ္ခ်င္ပါတယ္..ရွင္တို႕ဆိုင္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြ ယူလာခဲ႕ပါ.. ”

စားပြဲမွာ ရပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ႕ ရဲအရာရွိကုိ တစ္ခ်က္ၾကည္႕လိုက္ျပီး “

ရဲအရာရွိၾကီးကိုလည္း ကၽြန္မတို႕နဲ႕အတူတူ စားေသာက္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္.. ”

“ေတာ္ပါျပီခင္ဗ်ာ ေက်းဇူးပါ.. ကၽြန္ေတာ္က တာ၀န္ခ်ိန္တြင္း ျဖစ္ေနပါတယ္….”

“ဒါဆိုရင္ အျပန္ကို ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္ေတာ႕ ယူသြားပါရွင္.. ”

“ေကာင္းပါျပီဗ်ာ .. ေကာ္ဖီေတာ႕ ယူသြားပါ႕မယ္.. ”

 

ရဲအရာရွိစကား အဆံုးမွာ မန္ေနဂ်ာက

“ကၽြန္ေတာ္ ရဲအရာရွိ ယူသြားဖို႕အတြက္ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ ယူလာေပးပါ႕မယ္..ဒီ၀ိုင္းအတြက္လဲ အေကာင္းဆံုး အစားအေသာက္ေတြကို ယူလာခဲ႕ပါ႕မယ္ ခင္ဗ်ာ ”လို႕ေျပာျပီး မန္ေနဂ်ာက စားပြဲကေန ထြက္ခြာသြားပါတယ္..

မန္ေနဂ်ာ ျပန္အထြက္ကိုေစာင္႕ျပီး ရဲအရာရွိက အမ်ိဳးသမီးကို “ ခင္ဗ်ားသူ႕ကို လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တာဘဲ ” ဟုလွမ္းေျပာလိုက္ပါတယ္..

“ ကၽြန္မ ဒီလိုေတာ႕ မရည္ရြယ္ပါဘူး… ကၽြန္မ အေနနဲ႕ အန္ကယ္ ဂ်က္ ကိုဒီေခၚလာတာ အေၾကာင္း အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္..” ေျပာရင္းက အမ်ိဳးသမီးဟာထိုင္ခံုေပၚ ထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္. အဖိုးၾကီးဘက္ကို လွည္႕ျပီး စကားစတင္ေျပာပါတယ္..

“ အန္ကယ္ ဂ်က္ ရွင္ကၽြန္မကို မွတ္မိလား.. ”

အဖိုးအို ဂ်က္ဟာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေသေသခ်ာခ်ာစူးစမ္းစြာၾကည္႕ေနရင္းက “ က်ဳပ္ထင္တာ.. ခင္ဗ်ားဟာ က်ဳပ္ကိုရင္းရင္းႏွီးႏွီး သိေနပံုဘဲ”

“ဟုတ္ပါတယ္ .. ကၽြန္မက အရင္တုန္းကထက္စာရင္ ရင္႕ေရာ္သြားခဲ႕ပါျပီ..အခုအခ်ိန္မွာ ဟိုအရင္ အခ်ိန္တုန္းက ထက္စာရင္ ေငြေၾကးဥစၥာ အရာရာျပည္႕စံုေကာင္း ျပည္႕စံုေနျပီလို႕ ဆိုႏိုင္ေပမဲ႕ ကၽြန္မ ငယ္စဥ္ကာလတုန္းကရွင္ ဒီဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ခဲ႕တဲ႕အခ်ိန္ ကၽြန္မဟာ ေအးခဲေနတဲ႕ခုလိုရာသီမ်ိဳးမွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာနဲ႕ လမ္းတကာ ေလွ်ာက္ျပီး အစားေလးတစ္လုပ္အတြက္ အလုပ္ေတာင္းခဲ႕ရဖူးတဲ႕အခ်ိန္ေတြကို ဘယ္ေတာ႕မွမေမ႕ပါဘူးရွင္…”

“ အစ္မၾကီး”

ရဲအရာရွိထံမွာ အံ႕ၾသတၾကီး ေလသံက လႊတ္ခနဲ ထြက္က်လာပါတယ္.. ဒီလိုဂုဏ္သေရရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာနဲ႕ လမ္းေတြေပၚမွာေလွ်ာက္သြားခဲ႕ ဖူးတယ္ ဆိုတာကို သူဘယ္လို လုပ္ျပီး ယံုႏိုင္မွာလဲ..

အမ်ိဳးသမီးက သူ႕ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းကို စတင္ျပီး ရွင္းျပပါတယ္.. “ ကၽြန္မဟာအဲဒီအခ်ိန္က ေကာလိပ္ေက်ာင္းက ထြက္လာကစ ဒီျမိဳ႕ကေလးကို အလုပ္ရွာဖို႕ေရာက္လာပါတယ္.. ဒါေပမဲ႕ ကံဆိုးခ်င္ေတာ႕ အလုပ္တစ္ခုတစ္ေလမွကို ေတာ္ေတာ္နဲ႕ရွာလို႕မရခဲ႕ပါဘူး.. ဘယ္သူကမွ အလုပ္မခန္႕ခဲ႕ၾကပါဘူး… ေနာက္ဆံုးေတာ႕လက္ထဲမွာ ျပားေစ႕ေလး အနည္းငယ္က လြဲလို႕ ဘာမွ မက်န္ေတာ႕တဲ႕အခါ ကၽြန္မငွားေနတဲ႕ အခန္းပိုင္ရွင္က အခန္းငွားခ မေပးႏိုင္ေတာ႕တဲ႕ ကၽြန္မကုိေမာင္းထုတ္လိုက္ပါတယ္.. ဒီလိုနဲ႕.. ေဖေဖာ္၀ါရီလရဲ႕ ျပင္းလြန္းတဲ႕အေအးဒဏ္ေအာက္မွာ ခိုနားရာမရွိ၊ ငတ္ျပတ္ဆင္းရဲစြာနဲ႕ လမ္းေတြေပၚမွာေလွ်ာက္သြားေနခဲ႕ရင္း ဒီေနရာေလးကို စားစရာ တစ္ခုတစ္ေလ ရလို ရျငားေရာက္လာခဲ႕ပါတယ္.. ”

အဖိုးၾကီးဂ်က္ဟာ ပါးစပ္ကို ဟလိုက္ျပီး “ အိုး က်ဳပ္မွတ္မိျပီ… က်ဳပ္ဟာဟိုနားက ေကာင္တာမွာ ရပ္ေနခဲ႕တယ္. ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကိုေမးတယ္.. အစားအေသာက္နည္းနည္းေပးပါ.. ဆိုင္မွာရွိတဲ႕ အလုပ္ကို လုပ္ေပးပါ႕မယ္လို႕ေျပာခဲ႕တယ္ေလ. က်ဳပ္က ဆိုင္၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ႕ အျပင္လူကို အလုပ္ခိုင္းတဲ႕အခ်က္ဟာ ဆိုင္ရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရာက်တဲ႕အတြက္ အလုပ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႕တယ္.. ”

“ဟုတ္ကဲ႕ .. ကၽြန္မသိပါတယ္ အန္ကယ္ဂ်က္.. ျပီးေတာ႕ ရွင္ဟာ ကၽြန္မ တစ္သက္ျမင္ဖူးသမွ်ထဲမွာ အၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ႕ အသားညွပ္ ဆင္းဒ၀စ္ၾကီးတစ္ခုနဲ႕ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကို ေပးျပီးေတာ႕ ဟိုေထာင္႕နားက စားပြဲမွာ သြားထိုင္စားပါလို႕ေျပာခဲ႕တယ္. ကၽြန္မက ရွင္ ကၽြန္မေၾကာင္႕ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္မွာကိုစိုးရိမ္ေနခဲ႕ေပမဲ႕ ရွင္က ကၽြန္မ အတြက္ က်သင္႕ေငြကို ေကာင္တာမွာသြားရွင္းေနတာ ေတြ႕လိုက္ပါတယ္.. ဒီေတာ႕မွ အားလံုး အဆင္ေျပသြားျပီဆိုတာသိမွ စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႕ အစားကို စားႏိုင္ခဲ႕တယ္.. ”

“ခင္ဗ်ား ဒီေနာက္ပိုင္း အလုပ္ရသြားခဲ႕သလား.. ” အဖိုးဂ်က္ကအမ်ိဳးသမီးၾကီးကို ေမးလိုက္ပါတယ္..

“ဟုတ္တယ္.. သိပ္မၾကာခင္မွာ ကၽြန္မဟာ အလုပ္တစ္ခုကို ရလိုက္တယ္..အလုပ္လုပ္တဲ႕ အခါ သူမ်ားေတြထက္ပိုျပီး အလုပ္မွာ ေစတနာထားတယ္..ၾကိဳးစားတယ္.. ကၽြန္မက ငတ္ျပတ္တဲ႕ ဘ၀ကို ေရာက္ခဲ႕ဖူးေတာ႕ ဒီဘ၀ကိုျပန္မသြားခ်င္ဘူးေလ.. ဒီေတာ႕ ဘာလုပ္သလဲ… သူမ်ားထက္ ပိုၾကိဳးစားရတာေပါ႕ကၽြန္မရဲ႕ လံု႕လ ၀ရိယေကာင္းမႈေၾကာင္႕ မၾကာခင္မွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထူေထာင္လာႏိုင္ခဲ႕တယ္.. ကံတရားရဲ႕ ေဖးမမႈလဲ ပါတာေပါ႕ေလ.. ”အမ်ိဳးသမီဟာ သူမရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဆြဲဖြင္႕လိုက္ပါတယ္.. ျပီးေတာ႕လိပ္စာကဒ္ျပားေလး တစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လိုက္ရင္းက

“ရွင္ ဒီမွာ စားေသာက္ျပီးစီးတဲ႕အခါ ဒီလိပ္စာေလးအတိုင္းေရာက္ေအာင္သြားျပီး ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိနဲ႕ သြားေတြ႔ေစခ်င္တယ္..ကၽြန္မတို႕ ကုမၸဏီမွာ ရွင္႕အတြက္ သင္႕ေတာ္တဲ႕ အလုပ္တစ္ေနရာကို သူစီစဥ္ေပးလိမ္႕မယ္.. ျပီးေတာ႕ ရွင္႕အတြက္ အ၀တ္အစား၀ယ္ဖို႕၊ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႕ ေငြတစ္ခ်ိဳ႕ကို သူ ထုတ္ေပးလိမ္႕မယ္.. ရွင္ကိုယ္႕ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ႕ တစ္ေန႕အထိ ေထာက္ပံ႕ပါလိမ္႕မယ္..ရွင္ ဘယ္လို အကူအညီဘဲ လုိလို ကၽြန္မဆီ လာခဲ႕ပါ… ကၽြန္မ ရွင္႕အတြက္အျမဲတမ္း တံခါးဖြင္႕ထားပါတယ္ အန္ကယ္ဂ်က္.. ”

အဖိုးအုိ ဂ်က္ရဲ႕ ပါးျပင္ေပၚမွာ မ်က္ရည္ေတြ စီးက်လာရင္းက “ခင္ဗ်ားကိုဘယ္လို ေက်းဇူးတင္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ႕ပါဘူးဗ်ာ… ”

“ေက်းဇူးတင္ဖို႕ မလိုပါဘူး အန္ကယ္ ဂ်က္ရယ္.. ကူညီထိုက္သူကို ကူညီရတာ၀မ္းေျမာက္စရာပါ.. ရွင္႕ရဲ႕ စာနာ ေထာက္ထား တတ္တဲ႕ စိတ္ထားေလးကိုကၽြန္မဘယ္ေတာ႕မွ မေမ႕ပါဘူး.. ရွင္ေကၽြးခဲ႕တဲ႕ ဆင္းဒ၀စ္နဲ႕ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ဟာ ကၽြန္မဘ၀မွာ တန္ဖိုးအၾကီးဆံုး အရာေတြပါ… ဘယ္လိုမွတန္ဖိုးျဖတ္လို႕မရပါဘူး.. ကၽြန္မကို ခုလို ကူညီတတ္ျခင္းရဲ႕ လမ္းစကိုလမ္းျပခဲ႕တဲ႕ သူကလဲ အန္ကယ္ဂ်က္ ကိုယ္တိုင္ပါ”

စားေသာက္ေနတဲ႕ အဖိုးအိုဂ်က္ကို ႏႈတ္ဆက္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ရဲအရာရွိဟာ ေကာ္ဖီဆိုင္ရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ထြက္လာ ၾကပါတယ္..ဆိုင္ေရွ႕အေရာက္မွာ တစ္ေယာက္တစ္လမ္း ထြက္ခြာမသြားခင္ ဆိုင္အ၀နားမွာေခတၱရပ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးဟာ ရဲအရာရွိကို ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုပါတယ္..

“ ရွင္႕ရဲ႕ အကူအညီအတြက္ ေက်းဇူးအထူး တင္ပါတယ္ ရဲအရာရွိမင္းရယ္.. ”

“အိုး ေက်းဇူးတင္ဖို႕ မလိုပါဘူး မစၥ အက္ဒီ.. ကၽြန္ေတာ္ကေတာင္ေက်းဇူးတင္ရမွာပါဗ်ာ.. ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ သိပ္ထူးဆန္း အံ႕ၾသစရာအျဖစ္အပ်က္ကေလးကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္.. ဘယ္ေတာ႕မွ ေမ႕ႏိုင္မဲ႕ အျဖစ္အပ်က္လဲမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.. ကၽြန္ေတာ႕ ရင္ထဲကို ေတာ္ေတာ္ ထိပါတယ္.. ခင္ဗ်ားရဲ႕ေကာ္ဖီအတြက္လဲ ေက်းဇူးပါ မစၥ အယ္ဒီ.. ”

ရဲအရာရွိရဲ႕ လက္ထဲက ေကာ္ဖီခြက္ကို သတိရလိုက္မိတဲ႕ အမ်ိဳးသမီးဟာ “အိုးရွင္ ေကာ္ဖီကို ဘယ္လို ေသာက္တယ္ ဆိုတာ ေမးဖို႕ ကၽြန္မ ေမ႕သြားတယ္ အခုယူလာတာ ဘလက္ေကာ္ဖီ သက္သက္ဘဲ ထင္တယ္.. ႏို႕ ျဖစ္ျဖစ္ သၾကားျဖစ္ျဖစ္ထပ္ယူမလား. ”

ရဲအရာရွိဟာ လက္ထဲက ေကာ္ဖီခြက္ကို ငံု႕ၾကည္႕လိုက္ရင္းက ျပံဳးလိုက္ျပီးေတာ႕“ကၽြန္ေတာ႕ အတြက္ သၾကားေတြ ႏို႕ေတြ မလိုေတာ႕ ပါဘူးဗ်ာ.. ဒီေန႕ ခင္ဗ်ားအန္ကယ္ ဂ်က္ကို ေပးလိုက္တဲ႕ ေစတနာေမတၱာေတြက အဲဒီအရာေတြထက္ ခ်ိဳပါတယ္..တန္ဖိုးၾကီးလွပါတယ္.. ေစတနာ ေမတၱာ နဲ႕ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္းဆိုတဲ႕ အရာေတြဟာဘယ္အရာနဲ႕မွ မတူေအာင္ ခ်ိဳျမိန္လြန္း လွပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ႕ ရင္ထဲမွာလဲ ဒီအခ်ိဳဓာတ္ေတြ ကူးစက္ျပီး ေနာက္ထပ္ဘယ္လို သၾကားမွ မလိုေတာ႕ပါဘူးဗ်ာ..” လို႕ ေျပာလိုက္ပါေတာ႕တယ္..


ေရးသူ။ မသိရေသးပါ

*****************************
ဘယ္ဘေလာ႔ကလဲေတာ႔ မသိလုိက္ပါဘူးဗ်ာ သူငယ္ခ်င္းက ပို႔ေပးလို႔ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္တာပါ အရမ္း ရင္ထဲထိတဲ႔ ခံစားခ်က္ကေလးပါသူငယ္ခ်င္းမ်ား ဒီပိုစ္ ကေန သူမတူေအာင္ၾကိဳးစားလိုစိတ္မ်ားတိုးပြားလိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္ .သင္သည္လည္း ထြန္းေတာက္နိုင္တဲ႔လူသားျဖစ္လာနုိင္တယ္ အလင္းေရာင္လည္းေပးနုိင္တယ္ ဆိုတာေတြကို ဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ပါနဲ႔

လူ႔ဘဝ စြန္႔ခြါခ်ိန္မ်ားမွာ ဘာမွ မလုပ္နုိုင္ဘူးဆိုတာ မွတ္ထားပါ .
--
“လုပ္သလို မျဖစ္ေသးတဲ႔အခ်ိန္မွာ
ျဖစ္သလို မလုပ္ပါနဲ႔........”
“လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ရေသးခင္
လုပ္ေနတာကို လုပ္ခ်င္ေနပါေစ.......”

ကိုသိန္းေမာ္ပို႔လိုက္ေသာ e.mail ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။ မည္သူေရးမွန္း မသိေသာ္ လည္း ေရးသူကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။  ...  Aye Nyein


အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘ၀မွာ သူ႔တပါးကို ကူညီရင္ ေက်းဇူးျပန္သိတတ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ ၁၀ႏွစ္မ်ားစြာၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေပမဲ့ .. အသက္ရွင္ေနတုန္း ေက်းဇူးသိတတ္ေပးျခင္း ..Literature တစ္ခုအျဖစ္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။  ေက်းဇူးမသိတတ္သူမ်ားနဲ႔ ၾကံဳရရင္ ခံစားရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ... သမၼာက်မ္းစာ ရွင္လုကာ ၁၇း ၁၁-၁၉ မွာ ေယရႈက အႏူေရာဂါသည္ ၁၀ဦးကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့အခါ အားလံုး၀မ္းသာအားရနဲ႔ ထြက္သြားၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းေသာသူပဲ ျပန္လာျပီး ေက်းဇူးတင္စကားလာေျပာပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ .. ကူညီမယ္ဆိုရင္ ေယရႈလို ေမတၱာထားျပီး ... ကူညီႏိုင္သေရြ႔ကူလုိက္ပါ။ ... ေက်းဇူးမသိသူ၊ မသိသလို ဟန္ေဆာင္ေနသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာရင္လည္း ..  ေၾသာ္ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘုရားရွင္ ေယရႈေတာင္မွ ၁၀ေယာက္ကူညီရင္ ၉ေယာက္ ေက်းဇူးတင္ဖို႔ သတိမရၾကဘူး ... ဆိုျပီး  ေမတၱာထားႏိုင္သူဟာ  "ဒီဘ၀မွာပဲ ကိုယ္စိတ္၀ိညာဥ္ ခ်မ္းသာရႏိုင္ရံုမက  .. ေနာင္ေသလြန္တဲ့တိုင္ ထာ၀ရအသက္ရမယ္လို႔"  က်မ္းစာမွ ေရးထားပါတယ္။

The End

ဆရာစံတိုး၏ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းရွင္းျပမႈကို Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=xcAxtbx011U 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

Agape Media , First Burmese Baptist Church of San Francisco (Rev Latt Yishey)

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၊ ရန္ကုန္ျမဳိ ့တြင္ၾကီးက်ယ္စည္ကားစြာက်င္းပမည့္၊
ဆရာယုဒသန္၊ျမန္မာျပည္သာသနာအႏွစ္ (၂၀၀) ျပည့္၊ ဓမၼသဘင္ပြဲေတာ္အတြက္၊ လွဳံ ့ေဆာ္ေရး
သတင္းစကားႏွင့္၊ ဓမၼေဒသနာတပုဒ္ေ၀ငွလုိက္ပါသည္။
ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဴပ္မွေစလြတ္၍၊ အေမရိကန္တခြင္လည့္လည္ေဟာေျပာေနေသာ၊
သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာဦး၀င္းတင္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကုိေရာက္စဥ္ေ၀ငွခ်က္၊မွေကာက္နွဳတ္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

"တပည့္ေတာ္စစ္"
- Click to view and listen -
ရွင္လုကာ၊ ၁၄း၂၅-၂၇
သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာဦး၀င္းတင္၊

ေမတၱာျဖင့္၊
ဆရာလတ္ေယရွဲ
ဆန္ဖရန္စစၥကုိ၊

အျခားေဒသနာမ်ားစြာကိုလည္း ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲႏွင့္ဓမၼဆရာမ်ားစြာတို႔ ၏ ဗြီဒီယို၊ ေအာ္ဒီယို ရုပ္/သံမ်ားကို ၾကည့္ရႈ၊နားဆင္ရန္
http://fbbcsf.org
http://fbbcagapemedia.blogspot.com/ 

 

 

 

ဗြီဒီယို၊ ေအာ္ဒီယို ရုပ္/သံမ်ားကို ၾကည့္ရႈ၊နားဆင္ရန္

http://www.fbbcsf.org/pastorsmessages.htm
http://fbbcagapemedia.blogspot.com/

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ကာလိုက္ကာဆြဲသမားမ်ား အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ျပင္ဆင္ေနမႈေတြကို မျပီးခင္ပရိႆတ္မျမင္ရေအာင္ ဇတ္ဆရာကၾသ၀ါဒေပးေနပံု။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

IRVIN TUCKER ျပဳစုတဲ့ ECONOMICS TODAY ဆိုတဲ့စာအုပ္၊  Arts ၀ိဇာဘြဲ႔အတြက္၊ တကၠသိုလ္တက္စဥ္မွာ စိးပြားေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား တစ္ဘာသာအျဖစ္ ယူၾကပါတယ္။ အီကို၊အေကာင့္တင့္ ဘြဲ႔သမားေတြေတာ့ မယူမေနရဘာသာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္လည္း ဒီစာအုပ္ကို အလြန္ၾကိဳက္ပါတယ္။ လူျပိန္းေတြဖတ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားအဆင့္မီပညာတတ္ေတြ တစ္ပံုရွိ အသက္ရွိ၊ထင္ရွား ရွိေနပါေသးတယ္။ အသက္၆၀ေက်ာ္ အရြယ္ေတြပါ။ အစိုးရသစ္က အသံုးခ်ေနပါတယ္...Good...

တစ္လကို က်ပ္၃သိန္းေပးရင္ေတာင္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ခိုင္းတဲ့တာ၀န္ကို လုပ္မဲ့လူေတြပါ။ ေၾသာ္ ဒါနဲ႔ ေဒၚနီ... PhD, NUS Singapore.  ပါခ်ဳပ္ေဟာင္း (ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္) လို ကပ္ဖားျပီး၊ ေျမွာက္စားလို႔ ေျမာက္ၾကြေနသူမ်ားက ပိုျပီးမ်ားျပားလွပါတယ္။ သူတို႔လည္း ႏိုင္ငံျခားဘြဲ႔ေတြ ရၾကတာပါပဲ။ 

ကမၻာေပၚမွာ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ ဂ်ဴးေတြ၊ အာရပ္ေတြ ဘာေၾကာင့္သူေဌးၾကီးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါသလဲ။ အခု ကိုးရီးယားသူေဌးနဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ခရစ္ယာန္အေတြးေခၚအသံုးခ်ေတာ့ ခ်မ္းသာလာၾကတယ္။ ဘုရားမဲ့၀ါဒ တရုပ္ေတြလည္း ခရစ္ယာန္အေတြးေခၚကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်တယ္။ အခုခ်မ္းသာလာျပီ..။

"ဒီေငြေတြဟာ ဘုရားေပးထားတာ၊ ဘုရားပိုင္တယ္"  ဆိုတာ ..ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ ေငြေၾကးအေတြးပါ ငါ့ေငြမဟုတ္၊ တေစာက္ကန္း အရမ္းမသံုးနဲ႔၊ ငရဲေရာက္သြားမယ္.... ဆိုတဲ့အေတြးေခၚပါ။ တရုပ္ေတြကေတာ့ ...ဒီေငြေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္တယ္....ဆိုတဲ့အေတြးေခၚရိုက္သြင္းပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ပါ။
http://ubdavid.org/advanced/practical/practical-christian_22.html
ျမန္မာဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ ခရစ္ယန္မဟုတ္သူမ်ား  "ဘုရားသခင္"  ဆိုတဲ့ေနရာမွာ  "ႏိုင္ငံေတာ္"  လို႔ အစားသံုးျပီး၊ ျမန္မာဘာသာျပန္ဖို႔ပါ။

*********************

အခု ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ပညာရွင္ေတြစကား နားေထာင္လာတယ္။ ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္ အၾကံေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း နာလည္၊ အေကာင္ထည္ေဖၚလာတယ္” 

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒု-၀န္ၾကီးေတြက ပညာရွင္ေတြလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ..စီမံဘ႑ာ၊ ဆက္သြယ္ေရးဒု၀န္ၾကီး ...
က်ေနာ့္ကိုသာ ပုသိမ္၊ အေကာက္ခြန္ ဒု-ဦးစီးမႈး၊ (သို႔မဟုတ္) အၾကီးဆံုးရာထူး ပုသိမ္ျမိဳ႔ အခြန္ဦးစီးမႈးရာထူး ခန္႔လိုက္ရင္ 
၁။ စိတ္ဓါတ္က်ျပီးအလုပ္က ၃လအတြင္းထြက္
၂။ လပ္အမ်ားဆံုးယူတဲ့၅ေယာက္ေလာက္ကို၊ အလုပ္ထုတ္၊ ေထာင္ခ်၊ သူတို႔ပိုင္ပစၥည္းေတြခ်ိတ္ပိတ္ခိုင္း (ဘယ္ရဲမွ..ပိုက္ဆံမေပးရင္မလုပ္ဘူူး)
၃။ ကိုယ္တိုင္လဲမလုပ္မျပဳတ္၊မရႈပ္ ...အမ်ားနည္းတူလပ္စားတာကို အထက္အရာရွိအမိန္႔အတိုင္း ၾကံ့ၾကံ့ခံျပီးေန....

က်ေနာ္ ..ဒီသံုးမ်ိဳးထဲက နံပါတ္(၁) ပဲ ျဖစ္ဖိုလမ္းမ်ားတယ္...မလြယ္ဘူးဗ်ိဳ႔.....။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ေတာင္ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ျပီး၊ ေအးေအးေဆးေဆး ေနတယ္။

လုပ္ႏိုင္သူေတြ၊ လုပ္ခြင့္ရသူေတြ  ...ဆက္လုပ္...။

အခုခ်ိန္ထိ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ကာ/ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ...အားလံုး ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပဇတ္ကေနတာ၊ တာ၀န္ေက်ပါတယ္...။ 

အခြန္ေကာက္ရာမွ ပညာရွင္စာရင္းစစ္နဲ႔၊ စနစ္တက်ေကာက္ျပီးရင္၊ ျမန္မာျပည္ အခြန္ေငြ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ ၁၅ဘီလွ်ံ ရလာမယ္။ နံပါတ္(၁) ခရိုနီကုမဏီၾကီးေတြကို ေသခ်ာစာရင္းစစ္ Audit လုပ္ျပီး၊ အမွန္ကန္အျမတ္ေငြကို ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ အျမတ္ရဲ့ ၄၀%ကို အခြန္ေပးရတာ ကမၻာ့ထံုးစံျဖစ္ပါတယ္။

အခြန္ရျပီးရင္ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးဆံုးက အခြန္ေငြကို စနစ္တက်သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။

စင္ကာပူမွာေတာ့ အခြန္ေကာက္ရေအာင္ ေကာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ျခစားမႈမရွိသေလာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခြန္ကို သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ျခအေသးေလးမရွိ၊  ျခအၾကီးစားၾကီးေတြပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

 


သတင္းေကာင္းတပုဒ္

ျပည္တြင္း အခြန္အရာရွိ ၂၈ ဦး လာဘ္စားမႈျဖင့္ အေရးယူခံရ

| July 17, 2013 | Hits:1  Irrawaddy.org

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိ ၁၄ ဦးကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီး က်န္အရာရွိ ၁၄ ဦးကိုလည္း ဆက္လက္ အေရးယူသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ အထုတ္ခံရသည့္ ယင္းအရာရွိမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၅ ဦး ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ၅ ဦး ၊ မႏၲေလးတိုင္းမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၃ ဦး ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ  လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၁ ဦးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနအေျပာင္းခံရသူ အခြန္အရာရွိ ၇ ဦး၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသူ အရာရွိ ၂ ဦး အပါအ၀င္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး အဆင့္ႏွင့္ အထက္ တာ၀န္ရွိသူ အရာ႐ွိမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းေရးရာဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ဒီတခါ Case ကိုေတာ့ CID (မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔) ကို မလႊဲဘူး။ ေနျပည္ေတာ္က တိုက္႐ိုက္ဆင္းၿပီး စံုစမ္းသြားတာ။ အခု ေနာက္ပိုင္း အခြန္ကိစၥေတြကို ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက စံုစမ္းရမယ္ဆိုတာ တိတိက်က် မရွိေသးဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ CIDမွ ရဲအရာရွိတဦးက ဆိုသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြန္အခမ်ားကို အျပည့္အ၀ မထမ္းေဆာင္ လိုေသာေၾကာင့္ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းကာ နားလည္မႈျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထား အျပည့္ မေပးေတာ့ဘဲ တ၀က္ သို႔မဟုတ္ ႏႈန္းထားတခုသာ ေပးေဆာင္ၿပီး အခြန္၀န္ထမ္းကို ေငြေၾကး လာဘ္ထိုးျခင္းျဖင့္ အခြန္ေရွာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အခြန္အရာ႐ွိမ်ားသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရာတြင္ အျပည့္အ၀ ေကာက္ယူျခင္း မရွိဘဲ နားလည္မႈျဖင့္ အခြန္ေလွ်ာ့ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာန ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားက ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ဘ႑ာ ဆံုး႐ံႈးေစမႈျဖင့္ အေရးယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အထုတ္ခံရတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဘယ္ဌာန ဘယ္ကုမၸဏီမွာမွ အလုပ္၀င္လို႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က ၀န္ထမ္းအျဖစ္က အထုတ္ခံရတာေပါ့။ ရာထူးကေန အထုတ္ခံရရင္ေတာ့ တျခားဌာန တခုခုမွာ အလုပ္ျပန္၀င္လို႔ ရပါတယ္။ အခုက ၀န္ထမ္းအျဖစ္က ထုတ္ပစ္လုိက္တာဆိုေတာ့ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ပဲ” ဟု ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းေရးရာဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိက ေျပာသည္။

အခြန္ဌာနမွ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕  လာဘ္ယူေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဟု ဆိုရာတြင္ လာဘ္ယူသူကိုသာမက လာဘ္ေပးသူကိုပါ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အႀကံေပး ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

“အခြန္က လူေတြက လုပ္ငန္းတခုကို အခြန္ေဆာင္ခိုင္းတဲ့အခါ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပိုေတာင္းတယ္။ ဥပမာ သိန္း ၁၀၀ က်ရင္၂၀၀ ေတာင္းတယ္။ ေဆာင္ရမယ့္လူကလည္း သူေဆာင္ရမယ့္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ားေနေတာ့ မေဆာင္ခ်င္ဘူး။ မေဆာင္ခ်င္ရင္ ညွိခိုင္းတယ္။ ပိုက္ဆံယူတာေပါ့။ အခုလို လုပ္ၾကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က သန္း ၁ ေထာင္ရမယ့္ဟာ သန္း ၁၀၀ ေလာက္ပဲ ရေတာ့မွာ။ အဓိကကေတာ့ ေခါင္လုံဖို႔လိုတယ္။ ေခါင္လံုရင္ ေအာက္ေျခကို ရွင္းလို႔ရၿပီ။ အခု ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ပညာရွင္ေတြစကား နားေထာင္လာတယ္။ ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြလည္း နားေထာင္လာတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းကလည္း တရားမ၀င္ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားကုိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ တရားမ၀င္ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း ၅ ဦး၊ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ၃၃ ဦး၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္း ၅ ဦး စုစုေပါင္း ၄၃ ဦးကုိ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရာထူးခ်၊ ဌာနေျပာင္း စသည့္ အေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းကလည္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရာက္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ထုတ္ယူရာတြင္ လာဘ္ေပးလာဘဘ္ယူမႈမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ  အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း ၁၆ ဦးကို ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက မယူမေနရ အၿငိမ္းစားေပး အေရးယူခဲ့သည္။

 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေခါင္းေဆာင္၂ဦး
သမၼတဦးသိန္စိန္(ျမန္မာ 2011) ႏွင့္ ဥကၠဌငုယင္ဗင္လင့္ (ဗီယက္နမ္ 1986)

ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ၁၉၈၆မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကလြတ္ေအာင္ ယခုဦးသိန္းစိန္လုပ္ေနတာနဲ႔ တပံုစံထဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ပါတယ္။ ၄ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ ပြင္လင္းစြာပဲ ဥပေဒေတြအားလံုးျပဳစုခဲ့ျပီဆိုျပီး ေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေထာက္ခံသူ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို အာဏာလႊဲေပးလိုက္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ဗဟိုေကာ္မတီအၾကံေပးလုပ္ရင္း 1997 မွာအျငိမ္းစားယူျပီး၊ သတင္းစာနဲ႔တီဗြီေတြမွာပဲ What to do immediately ေဆာင္းပါးေတြ မေၾကမနပ္ေရးရင္း.. 1998 အသက္ ၈၁ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္လည္း ဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ ၂၀၁၅ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရက်မွမဟုတ္ပဲ အခုကတည္းက ညြန္႔ေပါင္းသင့္ပါျပီ၊ အတိုက္ခံေတြကို ၀န္ၾကီးရာထူးမ်ား ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုသူေတြအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္လဲ 2019 ေနာက္၆ႏွစ္အၾကာ အျငိမ္းစားယူျပီး၊ သတင္းစာနဲ႔တီဗြီေတြမွာပဲ What to do immediately ေဆာင္းပါးေတြ မေၾကမနပ္ေရးရပါလိမ့္မယ္။

 

၀င္ေငြေကာင္းလာခ်ိန္ ေငြကိုးကြယ္သူဘ၀ ေရာက္သြားေလ့ရွိသည္။
For the love of money is a root of all kinds of evil. 1Timothy6:10   (မုရန္)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ပစၥည္းဥစၥာ

ေငြေၾကးနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဝယ္ယူလို႔ရႏိုင္သလို ရာထူး၊ ေနရာေတြကိုလည္း ဝယ္ယူလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့စားဝတ္ေနေရးဆိုတာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီးေနာက္သင့္မွာရွိတဲ့ပိုလွ်ံတဲေငြတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္တိုင္းရဲ႕အေရးပါမႈဟာေသးသထက္ေသးငယ္သြားပါတယ္။


လိုအင္ဆႏၵ
လိုအင္ဆႏၵကေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ႕ရန္သူျဖစ္တယ္။ေရာင့္ရဲတင့္တိမ္ႏိုင္သူမွေပ်ာ္ရႊင္တယ္။ဆန္းစစ္ခ်က္အရ တျခားလူနဲ႔အနိမ့္အျမင့္မႏႈိင္းယွဥ္ဘဲရတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာဝင္ေငြေကာင္းလို႔ရတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ ငါးဆလို႔ဆိုပါတယ္။

အသိဉာဏ္
အသိဉာဏ္ရဲ႕ပံ့ပိုးမႈဟာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ပိုထက္ျမက္တဲ့လူဟာ အလိုဆႏၵပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရတယ္။ပုိျမင့္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈကိုမရေလဆႏၵမျပည့္ဝေလမေပ်ာ္ရႊင္ေလျဖစ္တယ္။

ေနာက္ၿပီးအသိဉာဏ္ျမင့္တိုင္းလူလူခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကိုအဆင္ေျပေခ်ာမြတ္ေအာင္

လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔မဆိုသာပါဘူး။

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!