မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Sep 16th

Last update08:32:22 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

E-mail Print PDF


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအမွတ္ (၁)

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
ခ်ီးမႊမ္းျခင္းဆိုတာ ဘုရားရွင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ခ်ီးမႊမ္းတဲ့သူကေတာ့ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ သိုးေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ခ်ီးမြမ္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သိုးေတြေက်ာင္းေနကတည္းက သိုးေတြကိုလုဖို႔ ျခေသၤ့ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြနဲ႔ နဘမ္းလံုးရင္း၊ ဒါ၀ိပ္ဟာ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့  ျပသနာေတြနဲ႔ေနရင္း ဘုရားကိုအစဥ္ ခ်ီးမႊမ္းေနတဲ့ ဒါ၀ိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပသနာေတြၾကားမွ ညည္းတြားေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဒီေန႔ အသက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ညည္းတြားျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္ဆင္ခ်င္ပါ။ ယေန႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဘို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းက လိုခ်င္တာကို ေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကေတာ့ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဘုရားထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ရေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံတိုး၀င္ျပီး အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ အသက္ရွင္ပါမိတ္ေဆြ။


သီခ်င္းအမွတ္ (၂)
ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ
သခင္ေယရႈဟာ အရာခပ္သိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမိတ္ေဆြ နားဆင္သြားေသာ သီခ်င္းမွာ ေယရႈဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ အသက္လည္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ခိုလႈံရာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ သမၼာတရားျဖစ္တယ္ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမွာ မေဖၚျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႔အလိုငွာ၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏ လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ မိတ္ေဆြ .. အသက္တာထဲမ်ာ သခင္ေယရႈရွိရင္ အားလံုးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်မႈကို ေပးႏိုင္သလို၊ အ၀ိဇၹာအမွာင္ဖံုးေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္မ်က္စိေတြကိုလည္း အလင္းေပးမဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ေျမၾကီးအသက္တာမွာ တခါတေလ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခိုလႈံကိုးစားရာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပူပန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳစဥ္မွာ သခင္ေယရႈဟာ ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့ အရွင္ျဖစ္သလို အေကာင္းဆံုးေသာမိတ္ေဆြ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုင္ပင္ဖက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လံုျခံဳမႈေပးမဲ့၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့သူဟာလည္း သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယရႈနဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနတာလား၊ ျပန္စဥ္းစားပါ။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ထာ၀ရအသက္ရျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္သူမွ ၾကံစီလို႔မမွီႏိုင္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။ လံုျခံဳမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခ်မႈရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး၊ ျပည့္စံုျပီျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ မိတ္ေဆြ။


သီခ်င္း၂ပုဒ္နားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။ Link of 14 minutes by U Nyunt Hla  (Click Here)
http://burmesebible.com/audio/UNyuntHla1.mp3

ခရစ္စမတ္ဓမၼသီခ်င္း၅ပုဒ္ (၁၇ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.Chrismas.Hymns.mp3


ရိုးရာဓမၼသီခ်င္း၁၀ပုဒ္ (၅၀ မိနစ္)
http://burmesebible.com/hymn/UNyunt.Hla.hymns.mp3

 

ဆရာဦးညြန္႔လွ၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္နားဆင္ရန္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား အင္တာနက္လင့္
http://haineni.ning.com/group/song/forum/topics/3410811:Topic:103425

၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြစံုလင္မယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ

အေမြခံသားသမီးျဖစ္ရမယ္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း၊ ေယရႈႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာဦးညြန္႔လွ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား)

 

Hymns...

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104

 

ဆရာဦးညြန္႔လွသီခ်င္းမ်ား

Hits: 5364
Comments (5)Add Comment
...
written by nawmoepwintlay, February 28, 2013
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေ ်းဇူးတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by myo thu aung, March 13, 2013
ဘ၀သစ္ဓမၼေတးစီးရီးမ သီခ်င္မ်ားလည္းတင္ ပးပါအုုံးခင္ဗ်ာ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by war, August 08, 2013
ဘုရားသီခ်င္းနားေထာ ္ရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြ ္းပါတယ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by kyu lay, August 19, 2013
god bless u all !
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by wah, August 21, 2013
Thank u.May god bless u.
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သခင့္စကား အမွတ္စဥ္(၁၄၇) ႏို္ဝင္ဘာလ ၂၀၁၃


Download:
http://thelordword.com/lw147.pdf

စိတ္ Angel ( Kalay )
သမၼာသတိျဖင့္ Samuel Soe Lwin
ခြင္႔လႊြတ္ပါသခင္ (သက္ေသခံခ်က္ - တိုးတိုးစိုး)
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေတြ႕- ဇြန္ပန္း
သက္ေသခံခ်က္ သဲျမတ္မြန္ ( Thian Hnem Par )
တန္ဘိုးထားတတ္ဖို႔ဘဲလိုတယ္ Marry ( ဖ်ာပံု )
ဂဏန္းမိသားစုအိမ္ (ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္- ရွီးခူ)
မိတ္ေဆြ-ညီအစ္ကို စြဲကပ္သည္ထက္ သာ၍စြဲကပ္သူ (ဆရာေစာစံေအာင္)
ေရြးခ်ယ္ရာ L နန္ကိုင္
ဖက္ရွင္က်ေသာ ႏွလံုးသား (နန္းသီတာေအးေရႊ)
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၁ ( ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူ ) မင္းေအာင္သက္လြင္
(လူလိမၼာဆုေတာင္း) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္

မည္သူမဆိုစာမူေရးပို႔ႏိုင္ပါသည္ thelordword@gmail.com, 81222320 (Mobile)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းမာဒေလနား (ျပင္ဦးလြင္)

ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လူႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္တုိ႕၏ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေလးနက္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ စကားေျပာျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေ၀မွ်ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ နာမ္၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ "ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႕သည္ နာမ္၀ိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏" (ေယာ - ၄း၂၄)။ "ထိုသို႕ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏" (တ-၁း၂၇) ။မိမိ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ထိေတြ႕ခ်ိန္သည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႕ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တို႕ အသက္တာ၌ အႏွစ္သက္ဆံုး ေက်နပ္ဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ရေပမည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)တကယ္အျဖစ္ဆိုတဲ့ အေမရိကားေရာက္ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္းပါ။ ေလာ့အိန္ဂ်ယ္ျမိဳ႔မွာ ကားတစ္စီးကို ေရွ႔၂ေယာက္၊ေနာက္၃ေယာက္ပဲ စီးရမဲ့အစား၊ ဗမာျပည္လိုပဲ ေရွ႔၃ေယာက္၊ ေနာက္၄ေယာက္နဲ႔စီးလာတယ္။  ရဲအဖမ္းခံရပါေလေရာ။ ရဲ၂ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က လိုင္စင္ေတာင္းၾကည့္ရင္း၊ သံသယျဖစ္လို႔ (ဗမာလူမ်ိဳးေတြလားလို႔ထင္တာနဲ႔) ေမးလိုက္တယ္။ အဂၤလိပ္လိုေပါ့။  မင္းတို႔ဘာလူမ်ိဳးေတြလဲ .. ဆိုေတာ့  ငါတို႔ဗမာလူမ်ိဳးေတြ.. လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ အဲဒီရဲက ေနာက္ကရဲကို လွမ္းၾကည့္ျပီး ..လွမ္းေျပာတာကေတာ့  .. ေဟ့ေကာင္၊ေဟ့ေကာင္၊ ဒီမွာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြတဲ့ကြ ..လို႔ ဗမာလိုေျပာလိုက္သတဲ့။

အေမရိကန္မွာၾကီးျပင္းလာျပီး၊ ရဲအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဗမာလူမ်ိဳး၂ေယာက္ေတြကိုး။  အေမရိကားေရာက္ေနျပီပဲ .. ဘာျဖစ္လို႔ ဗမာျပည္က ဒီလိုအက်င့္ေဟာင္း ေနာက္မွေလးေယာက္၊ ေရွ႔မွာ၃ေယာက္စီးတာကို အေမရိကန္မွာက်င့္သံုးေနရတာလဲ။

စင္ကာပူမွ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မိတ္ေဆြက လိုက္ပို႔လို႔ ပင္နီစူလာ ပလာစာလို႔ေခၚတဲ့ ေနရာလိုက္ပို႔တယ္။ အထပ္တိုင္း ဗမာဆိုင္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဗမာစာေတြနဲ႔ျပီး ကြန္ျပဴတာေတြ စသျဖင့္ ေရာင္းေနၾကတာ စံုေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ေတြရဲ့ေရွ႔မွာ စာပြဲေသးေသးေလးနဲ႔ ကြမ္းယာေတြ ေရာင္းေနၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ဒီ တံေထြးေထြး၊ ညစ္ပတ္တဲ့ ကြမ္းယာကို ဖိုင္း (ဒဏ္ေငြ) ၅၀၀ေဒၚလာေတာင္ တင္းက်ပ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဗမာျပည္က၊ မူးယစ္ေဆးရြက္ၾကီး၊၊ တံေထြး၊ ညစ္ပတ္နဲ႔ ဒီကြမ္းယာကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပဲ ေရာင္း၊၀ယ္၊ စားျပီးေတာ့ ေထြးရဲတယ္။ အံၾသတယ္ကြာ ....။ စင္ကာပူေရာက္ျပီပဲ .. စင္ကာပူလို ေကာင္းေကာင္းေနလိုက္ေတာ့ေပါ့။

တေျဖးေျဖးလာမယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ ဆူကြန္ဗစ္မွာ ျမန္မာေတြ အထည္ေတြ၊ဘာေတြ လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းေနၾကတာ၊ အရင္ကလဲ သူတို႔ရွိၾကပါတယ္။ ဗမာမွန္းမသိေအာင္ေနၾကရတယ္။ အခုတစ္ေခါက္ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္လာေတာ့ အၾကီးအက်ယ္ပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ ဆဲလား၊ဆိုလား ဗမာလိုပဲ ေျပာေနၾကတာ၊ ဟ.. ဘယ္လိုျဖစ္သြားသလဲေမးေတာ့  ပတ္စ္ပို႔ေတြ ထုတ္ေပးလိုက္လို႔ ရဲဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ဘူး။ အရင္က မေျပာရဲဘူး၊ ဗမာမွန္းသိသြားမွာစိုးလို႔ အခုေတာ့ တရား၀င္ေနလို႔ရေတာ့ ကိုေရႊဗမာက ဇာတိျပလာတယ္။

ထိုင္းလင္းေရာက္ေနျပီပဲ .. ထိုင္းလူမ်ိဳးလိုေနလိုက္ေပါ့...။

ေရာက္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီႏိုင္ငံလိုေနလိုက္ဖို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလာတဲ့ ဘ၀သစ္မွာ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြနဲ႔ ေနၾကဖို႔ေျပာခ်င္တာပါ။ အက်င့္ေဟာင္းေတြကို ေမ့ေျဖာက္ပစ္လိုက္ေပါ။

ေဒသနာ။  Rev ဆရာျမင့္ေဆြ  ဘန္ေကာက္ MCA အသင္းေတာ္။ 11-Sep-2011 အသစ္ေသာအသက္တာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။
၅မိနစ္အသံနားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။
က်မ္းခ်က္မ်ား။
လုကာ ၅ း ၃၃-၃၉  စပ်စ္ရည္သစ္ႏွင့္သေရဗူးသစ္
ရုသ ၁ း ၁၅-၁၇  ကိုယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြ်န္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။
 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းဆိုသည္မွာ အာရံု၅ပါးကို အလြန္အက်ဴးမခံစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစားက်ဴးျခင္း၊ ႏႈတ္လွ်ာခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ မ်ားခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ အနံအရသာ၊ မ်က္စိအာရံု (တီဗြီ၊ဗြီဒီယို)၊ အထိအေတြ႔ (အႏွိပ္၊အနင္းခံျခင္း)၊ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းတက္မက္မႈ စသည္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းျခင္းလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ကလာတိ ၅ း ၂၂ တြင္ ၀ိညာဥ္ပကတိ အက်ိဳးမ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ယခုက်မ္းပိုဒ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကာမဂုဏ္ ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

မာသာထရီဆာ၏ မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ခ်ိတ္ဆြ ဲထားေသာ ကဗ်ာ

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ

လူေတြဟာမႀကာခဏအက်ိဳးသင့္အေႀကာင္းသင့္

မဟုတ္တာေတြလုပ္တတ္သလုိ

 ယုတၱိမတန္ အတၱဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္းလုပ္တတ္ႀကတယ္

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ……….သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။

  Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ALIVE, ALIVE
Key G

Alive, Alive, Alive forevermore
My Jesus is alive, alive forevermore,
Alive, Alive, Alive forevermore,
My Jesus is Alive forevermore.

(Sing Hallelujah) 2

My Jesus is alive forevermore.
(Sing Hallelujah) 2
My Jesus is alive forevermore.