မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Jul 05th

Last update06:13:27 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ တရားေဟာခ်က္မ်ား (ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ - ရန္ကုန္)

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ တရားေဟာခ်က္မ်ား (ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ - ရန္ကုန္)

E-mail Print PDF

အမွာစာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ေဟျဗဳန္ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားအသင္းေတာ္၌ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္ေဟာၾကား ေဝငွသည့္တရား ေဒသနာေတာ္မ်ားကို၊ မူလအစက ကက္ဆက္တိတ္ေခြႏွင့္အသံဖမ္းယူထားၿပီး၊ လိုအပ္သူမ်ားအား ျပန္လည္ကူးယူေစျခင္းျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳခဲ့ပါသည္။

ထိုမွတဆင့္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ လစဥ္ပထမပတ္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္ ေဟာၾကားသည့္ တရားေဟာခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးပံုႏွိပ္ၿပီး၊ ဘုရားလာေရာက္ဝတ္ျပဳၾကသူမ်ားအားျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ ပါသည္။

ဤသို႔ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားသာမက အျခားဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကပါ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားေသာ တရားေဟာခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈသည့္အခါ ခြန္အားရေၾကာင္းႏွင့္ ပံုမွန္စာေစာင္မ်ားထုတ္ေဝေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္ေဝးေရာက္ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ မအားလပ္၍ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မလာေရာက္ႏိုင္ သူမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဖတ္ရွုၿပီးဝိညာဥ္ခြန္အားတိုးပြားေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ထပ္မံပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။

၄င္းအျပင္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏တိုက္တြန္း ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပခ်က္အရ၊ ၄င္းတို႔အတြက္ တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ဝိညာဥ္ခြန္အားတိုးပြားေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဓမၼပညာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၌ျဖစ္ေစ၊ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔တရားေဟာခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ “တရားေဟာခ်က္ပေဒသာ” စာအုပ္အျဖစ္၊ ကန္႔သတ္ထုတ္ေဝလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“တရားေဟာခ်က္ပေဒသာ” ကို ဖတ္ရွုၾကကုန္ေသာသူအေပါင္း ဝိညာဥ္ခြန္အားတိုးပြား၍ တဆင့္ျပန္လည္ေဝငွ ေပးႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။


(သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း)
သင္းအုပ္ဆရာႀကီး
ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔

Editor:   ဆရာၾကီးကို ၁၉၃၁ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ လက္ရွိအသက္ရွင္ေနေသာ သား၃ေယာက္ႏွင့္ သမီး၅ေယာက္ရွိပါသည္။ သားၾကီးျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း ျပည္ပ သာသနာျပဳ (မနီလာ၊ အေရွ႔ဖ်ားအသံ)  ျဖစ္သလို၊ ဒုတိယသားျဖစ္ေသာ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးေဇာ္မင္း သည္လည္း ျပည္ပသာသနာျပဳ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္၊ MCA) ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၆၇မွစတင္ျပီး ေဟျဗဳန္ညီအစ္ကိုမ်ား အသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္ျဖစ္ျပီး အမႈေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႔ DD ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ International Biography Centre, Cambridge အဖြဲ႔က ႏွစ္တစ္ရာ ေက်ာ္စြာဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီး၊ American Biographical Institue မွလည္း 2000 – Man of the Year ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

Link
http://burmesebible.com/sermons/utmt/zg/index.htm

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

လန္ဒန္ခရီးစဥ္ တရားေဒသနာ - ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (ရန္ကုန္ျမိဳ႔)။

၁၇-ၾသဂုတ္-၂ဝဝ၃

ဒီကေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေန႔ေတာ္လို႔ေခၚတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ရာေန႔ လို႔ ေခၚတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔။ အဲဒီ ခြန္ႏွစ္ ရက္မွာ ပထမရက္လို႔ေခၚတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔၊ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ေတာ့ က်တာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအပါတ္ေတာ့ ပို၍ မဂၤလာရွိတယ္။ ထူး ကဲေသာ မဂၤလာ တပါးနဲ႔ ဆင္ခ်င္ စရာျဖစ္တဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္း စာေန႔တဲ့။ သမၼာက်မ္းစာ တယ္ျပီးေတာ့ အ့ံၾသစရာေကာင္းပါတယ္ ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ သမၼာက်မ္းစာ ဘာေၾကာင့္အံ့ၾသစရာ ေကာင္း သလဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းစာကို ႏွဳတ္ ထြက္တာက ထာဝရ ဘုရားသခင္ ျဖစ္တယ္။ ထာဝရဘုရားသခင္က သမၼာက်မ္းစာကိုႏွူတ္ ထြက္ တဲ့ အတြက္မွန္ရမယ္။ ဘုရားဆိုတာက လွည့္စားျခင္းမရွိဘူး။ မုသာ မရွိဘူး။ တခုိးဟာ အာဏာဟာ ဘယ္ေတာ့မွနည္းမသြားပါဘူး။ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါကို တရားသိတဲ့ လူေတြ၊ စာတတ္တဲ့လူေတြ မဟုတ္၊ လူျဖစ္ရင္သိတာဘဲ။ အံ့ၾသ စရာေနာ္။ ေတာၾကီးေတြ၊ေတာင္ၾကီး ေတြမွာ အင္မတန္ရိုင္းတဲ့လူေတြလည္း ဘုရားဆိုတာေတာ့ သူတို႔ သိတယ္။ အတြင္းအာရံုကေန သိတယ္။ ေက်ာက္တံုး ၾကီး နဲ႔ေပၚတာရွိသလို၊ သစ္ပင္ၾကီးနဲ႔ ေပၚတာ ရွိတယ္။ ေရတခြန္ၾကီးနဲ႔ေပၚတာ ရွိတယ္။ အတြင္းသက္ေသလို႔ ေခၚပါတယ္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

တံခါးေခါက္လွ်င္ ႏွလံုးသားကိုဇြင့္ေပးစိုးစံေစပါ - ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္


01-Dec-2013
ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္ (ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ တနဂၤေႏြတရားေဒသနာ)
က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊
- မႆဲ ၁း၂၁ (ဖြားျမင္ျခင္း)။
- ေယာဟန္ ၁၀း၁၀ (ငါလာခ်ိန္သည္)။ မ
- ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀-၂၂ (စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္ျခင္း)
ဦးစြာပထမ Sweet December ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာတစ္လလံုး Jesus ကို ႏွလံုးသားျဖင့္လက္ခံလွ်င္ ဘဝအသက္တာေျပာင္းလဲပါမည္။ သခင္ေယရႈကို ဥပကၡာမလုပ္ရန္၊ နာရီတိုင္း၊စကၠန္႔တိုင္း၊ ႏွလံုးသားမွ ေယရႈေမြးဖြားရန္လိုသည္။ ခဏတာ၊ တစ္လေလာက္ ေယရႈကို သင့္ထံ ထိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါရန္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေပျပာပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ မစ္ရွင္ႏွစ္ပတ္ခရီးစဥ္
ရန္ကုန္မွာဖားအံ၊ ကားေျပာင္းစီးျပီး ျမိဳင္ၾကီးငူ၊ ထိုေနာက္ ဖားပြန္ေရာက္သည္။ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ေကအင္ယူ၊ ဒီေကဘီေအ ဂိတ္မ်ားကို ကားရပ္ျပီး စစ္ေဆးခံေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရသူ ဆရာဂ်ဴဝယ္ ယခင္က အျမဲသြားေသာခရီးျဖစ္ျပီး၊ လြမ္းမိသည္။ ယခင္ ဆရာဂ်ဴဝယ္ ဖားပြန္ခရီးသြားစဥ္ နယ္ေျမမျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရမ္းခက္ခဲေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ကားဒရိုင္ဘာကိုသာ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး၊ ခရီးသည္မ်ား ကားေပၚမွဆင္းစရာမလိုပဲ အဆင္ေျပပါသည္။ ဖားပြန္တြင္ ပုသိမ္-ေျမာင္းျမအသင္းေတာ္မွ ေစလႊတ္ေသာ လူငယ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ခရစ္ေတာ္အားယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဖားပြန္ေဒသသို႔ အေီးစခံလာေရာက္သူ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ဆက္ကပ္သူ၊ ၃၊ ၄၊ ၅ႏွစ္ ဆက္ကပ္သူ၊ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ ဆက္ကပ္ေနသူ လူငယ္မ်ားစြာ အစခံခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ေၾကာင့္၊ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္၊ အမ်ားအျပားေသဆံုးသြားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုလူငယ္ ၃၀လည္း ဖားပြန္တြင္ရွိေနျပီး၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ က်မ္းစာေက်ာင္း၊ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားမွျဖစ္သည္။ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္လာခ်ိန္သည္ ၄နာရီမွ တစ္ေန႔လံုး သူတိုေနထိုင္ရာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွ ဆင္းလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၃ရက္တိုင္ အတူဝတ္ျပဳ၊ က်မ္းစာသင္၊ ဆုေတာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေၾကြးေမြး၊ေပးကမ္းျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ ဆရာေဒးဗစ္လားအဖြဲ႔ လာၾကိဳသည္။ ဆရာေဒးဗစ္လားအဖြဲ႕ရန္ကုန္ေရာက္ေနမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ သူတို႔ႏွင့္၃ညတာ ၈မိုင္လမ္းဆံုတြင္၊ ၾကီးမားေသာ တရားေဒသနာ၊ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို Excel Tower တြင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ျမစ္ၾကီးနားသြားရန္ရွိျပီး၊ ဆရာေဒးဗစ္လားတို႔ အဖြဲ႕ႏွင့္ ၃ရက္ခရီးကို ဆက္လက္လိုက္ရန္ ေလယဥ္လက္မွတ္လံုးဝမရေသာေၾကာင့္၊ မလိုက္ျဖစ္ေတာ့ပဲ ပုသိမ္၊ေခ်ာင္းသာမွ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဒီဆရာတရားေဟာတာ မ်က္မွန္မတတ္ဘူး ဟုေျပာခံရသည္။ မေၾကာက္ပဲ ေျပာစရာရွိတာ ရွင္းရွင္းေဟာေျပာခဲ့ျခင္းကို ေဒသခံမ်ားက မ်က္မွန္မတပ္ပဲေဟာသည့္ တရားဟု ဆိုလိုသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေလခ်ိဳေအးတရားမ်ား မဟုတ္ပဲ၊  စာတန္မာနတ္ကို ေခ်မႈန္းရမည့္ တရားမ်ားကိုေဟာရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အသံက်ယ္ေလာင္စြာေဟာရျခင္းမွာလည္း မိတ္ေဆြမ်ားအား စာတန္မာနတ္က ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုေသာေၾကာင့္၊ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝအသက္တာကို ရရွိေစရန္ အသံျမွင့္ျပီး တရားေဒသနာေဟာရျခင္းျဖစ္သည္။

Sprit ဟူေသာ အရက္ျပန္သည္၊ ေအးျမပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသားေပၚမွအနာေပၚ Sprit က်ပါက အလြန္စပ္သြားသည္။ စပ္သြားမွ အနာေပ်ာက္မည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လည္း ထိုအလားသ႑န္တူသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခံရျပီး နာက်င္ခံစားရပါက မိမိအနာကိုေပ်ာက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မနက္ဖန္ ျမန္မာျပည္သို႔ ထပ္မံခရီးထြက္ရန္ရွိေသာေၾကာင့္ သတိရဆုေတာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။


တရားေဒသနာ

(ကမၻာဦး ၁း၂၆-၃၁) 
၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္ ပင္လယ္ငါးကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ သားယဥ္တို႔ကို၄င္း၊ ေျမတျပင္လံုးႏွင့္တကြ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၇ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမ ကို ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္၊ ၂၈အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာေမြးဘြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစ၍ ႏိုင္ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ငါးတို႔ ကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာလႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။

၂၉ဘုရားသခင္ကလည္း၊ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့။ ေျမတျပင္လံုး၌ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို၄င္း၊ မ်ိဳးေစ့ကိုျဖစ္ေစေသာ အသီးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သစ္ပင္အမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း၊ သင္တို႔စားစရာဘို႔ ငါေပး၏။ ၃ဝေျမသား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ စားစရာအဘို႔၊ ျမက္ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၃၁ဘုရားသခင္ သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈလွ်င္၊ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္ သည္ ဆဌမေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏။


ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထိုဖန္ဆင္းထားေသာအရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈလွ်င္ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္။

(ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂၁-၂၂)
၂၁ ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လွ်က္ေန၏။
အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကို ၾကား၍ တံခါးဖြင့္အ့ံ၊ ထိုသူရွိရာငါဝင္၍ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္မည္။ သူလည္း ငါႏွင့္အတူ စားေသာက္ရလိမ့္မည္။
၂၁ ငါသည္ေအာင္ျမင္၍ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသကဲ့သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္။
၂၂ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူ ဧည့္သည္ကား ၾကားပါေစ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။


ကမၻာဦးဖန္ဆင္းျခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္က လူသားကို
၁။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။
၂။ တေလာကလံုးကို အုပ္စိုးခြင့္ကိုေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စာတန္စကားကို နားေထာင္ေသာမိေသာ လူသားအတြက္ ထိုအခြင့္၂ခု ဆံုးရံႈးသြားသည္။ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာၾကီး ျဖစ္လာသည္။ ေလာကၾကီးတြင္ စာတန္၏အုပ္စိုးျခင္းကို ခံေနရသည္။ ေယာကၤ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏က်ိန္ျခင္းကိုခံရျပီးေနာက္ ပင္ပမ္းစာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊သားေမြးျခင္းမ်ား ခံစားရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စင္ကာပူတြင္ အေယာက္၃၀ခန္႔စုေပါင္းေနထိုင္ရာ စားေသာက္စရိတ္သည္ အခက္ခဲၾကီးတစ္ခုျဖစ္ရသည္။ ထိုစဥ္က အင္ဂ်င္နီယာမိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ မနက္ပိုင္မွ ည၁၁နာရီတိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ျပီး၊ ပါစီပန္ဂ်င္းဟင္းသီးရြက္ဆိုင္မွ ျခင္းေတာင္း၂ခုႏွင့္အျပည့္ သူ၏ကားေပၚတင္လာျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လာေပးေလ့ရွိသည္။ စားေသာက္ဖို႔အဆင္ေျပရသည္။ သူက ဆရာ..ဒီေလာကၾကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆင္းရဲ၊ပင္ပမ္းစြာ အလုပ္လုပ္ရတာ အျပစ္ရဲ့ပင္ပမ္းျခင္းေတြပဲ..ဟုေျပာပါသည္။

ယခုအခါ မပင္ပမ္းေတာ့ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။

အမွတ္(၁)
အျပစ္က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ သားေယာကၤ်ားကို ဖြားျမင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားကို တံခါးလာေခါက္သည္။  နဖူးမွေျခဖ်ားထိေအာင္ ေခြ်းေပါက္ေပါက္က်သည့္တိုင္ ပင္ပမ္းစြာလုပ္ရေသာ ဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ေယရႈက အျပစ္တရားမွ ေရြးႏႈတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္ထားရန္သာလိုသည္။ မိတ္ေဆြႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။ ထမင္းပြဲအတြက္ပါ တာဝန္ယူမည္ဟု ဆိုသည္။ ေယရႈအားမိိမိက ေကြ်းစရာမလိုပါ။ ေယရႈက မိမိကိုေကြ်းမည္၊ ေကြ်းလိုသည္ဟု ေကြ်းမည့္သူက တံခါးေခါက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေနမိေဗာရွက္ဆိုသူ ေျခ ဆြံ႕အ၊ မသန္မစြမ္းသူ၊ ဒါဝတ္မင္း၏ လူမ်ားကို အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕စြာျဖင့္ တံခါးပိတ္၊ေနထိုင္ရသည္။ ေခြးေသေကာင္ဘဝျဖစ္သည္။ သူကို သတ္မည္စိုးရိမ္ရခ်ိန္တြင္ တံခါးေခါက္ေခါက္ျပီး၊ ဖြင့္ဝင္လာခ်ိန္ကာ ေရွာလုမင္း၏ တစ္ဦးတည္းက်န္ေနေသာ သားေတာ္ ေနမိေဗာရွက္ကို ဒါဝတ္မင္းက ခ်ီးေျမွာက္လိုသည္ဟု ဆိုလာသည္။ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိတ္ႏွင့္ပင္ အတူထမင္းစားခြင့္ကို ရရွိသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူပင္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ဘုရင့္စားပြဲၾကီးသူထံေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးခဲ့သူ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေတာေတာင္၊ အရပ္ေဒသေရာက္ပါေစ စားေသာက္ပြဲကို ခမ္းနားစြာျပင္ဆင္ျပီး၊ အက်ၤ ီအျဖဴ၊ ေဘာင္ဘီဝတ္ျပီး စားေသာက္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္က အစားအေသာက္အတြက္ ပူစရာမရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပင္ပမ္းမႈအားလံုးေပ်ာက္သြားရန္ တံခါးေခါက္ခ်ိန္ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။

အမွတ္(၂)
ငါ၏ ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္..ဟုဆိုသည္။ ေလာက၏ ကြ်န္မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ သခင္ဘဝေရာက္သြားရျပီ၊ ေလာကတြင္ေနစဥ္ ဟိုဟာေၾကာက္ရ၊ သည္လူေၾကာက္ရ၊ သင္းအုပ္ဆရာကိုပင္ ေၾကာက္ရ၊ ကြ်န္ဘဝသို႔ေရာက္ေနေသာ ေလာကကြ်န္ျဖစ္ေနလွ်င္ တံခါးကိုပဲ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ သခင္အရာမွာ စိုးစံသည့္ အာဏာကိုျပန္ရရွိမည္။ အျပစ္မွ ကယ္ခြ်န္မည့္ ေမရွိယျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္လည္းျဖစ္သည္။

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္၊ အလုပ္လုပ္ေနရေသာအခါ ဘုရားႏွင့္ဝတ္ျပဳခ်ိန္မရေတာ့ပါ။ ယခု တံခါးကိုဖြင့္ေပးလိုက္ေသာအခါ စားဝတ္ေနေရးကို ဘုရားကတာဝန္ယူလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို သေဘာေပါက္သြားေသာအခါ ဘုရားႏွင့္ဝတ္ျပဳခ်ိန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ပိုထြက္လာရသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနျခင္းကို ကယ္တင္ရွင္က တာဝန္ယူလိုပါသည္။ ကယ္တင္ရွင္တာဝန္ယူျပီးသည့္ေနာက္ မိမိအလုပ္အကိုင္ကို မလုပ္ရေတာ့ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိအလုပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေသာလည္း ပင္ပမ္းျခင္းမရွိ၊ ဘုရားကတာဝန္ယူေသာေၾကာင့္ ေပ့ါပါး၊ ျငိမ္သက္ျခင္းရရွိျပီး၊ ရုန္ကန္စရာမလိုေတာ့သည္ အေျခေနသို႔ ေရာက္မည္။ 

အသင္းေတာ္တြင္ အသင္းေတာ္တံခါးကို မဖြင့္ေပးပဲ၊ ပိတ္ထားျခင္းကို ေျပာလိုပါသည္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမိတ္သဟာရျပဳရင္း စိတ္ပ်က္ရသည္။ သို႔ေသာ္ မေၾကာက္ႏွင့္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္ဟူေသာ အားေပးမႈေၾကာ့္ ဆက္လက္လုပ္ရန္ ခြန္အားရပသည္။ လုပ္ရမည္မွာ ဆာငတ္ေနေသာ အသင္းသားမ်ားအတြက္၊ တံခါးလာေခါက္ျခင္းကို ဖြင့္ေပးရန္္ ဆုေတာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ဆိုရာတြင္
- ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွင္မ်ား၊ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေနမႈကို နားလည္သင့္သည္။ ယခုမွာ စစ္သား၃ေသာင္းကို ေခၚျပီး လူမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွင္ျဖစ္သည္။
- ဝိညာဥ္ေရး အာဏာရွင္ဆိုသည္မွာ တံခါးကိုလာေခါက္ျပီး၊ ကယ္တင္ရွင္ကိုလက္ခံရန္ ဖြင့္ေပးရမည့္အစား၊ တံခါးမဖြင့္ေပးပဲ၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တံခါးကို ပိတ္ထားၾကသည္။ ဝိညာဥ္ေရးအာဏာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ အသင္းသားမ်ားမွာ သိပ္သနားစရာေကာင္းပါသည္။

အမ္ဘီစီ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ားစြာလည္း Constitution, Institution မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကသည္။ ဝိညာဥ္တံခါးကိုဖြင့္ရန္ တက္ျပီးေျပာေသာအခါ လက္ခုတ္တီးၾကိဳဆိုၾကသည္။ ယုဒသန္အသင္းေတာ္မွ ဥကၠဌျဖစ္သူႏွင့္ သင္းေထာက္ျဖစ္သူတို႔ ၂ဦးလည္း ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္မ်ား ဝိညာဥ္မ်က္စိပြင့္လာလွ်င္ စာတန္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေက်ာ္လႊားကာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂၁-၂၂ အရ ဝိညာဥ္ေရးလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားသခင္က တံခါးေခါက္ေနျခင္းကို ႏွလံုးသားႏွင့္လက္ခံ၊ ဖြင့္ေပးပါက စားဝတ္ေနေရးကို ဘုရားသခင္ကတာဝန္ယူမည္။ ထို႔အျပင္ ေလာကကိုအုပ္စိုးျခင္းအာဏာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာတိုက္တြန္းသြားပါသည္။

The End...

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ဒံေယသ

တစ္ေန႕ေသာအခါ ဆန္းေဒးစကူးတြင္ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ ေခၚစဥ္ ကေလးတစ္ေယာက္က သူ႕နာမည္ကို ျပင္၍ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ ဒံေယသ .. ပါ ဆရာမ"

"ဟဲ့.. ဒံေယလ မဟုတ္ဘူးလားကြဲ႕.."

"မဟုတ္ဘူး။ ဒံေယသ..၊ က်မ္းစာထဲက လ၊ ကြ်န္ေတာ္က သ.."

"ၾကံၾကံဖန္ဖန္ကြယ္၊ ဘာလဲဟဲ့ .. ဒံေယသ"

ခ်ာတိတ္က ျပဳံး၍  " ဟုိတံုးက ဒီရြာမွ လူစြမ္းေကာင္းေပါ့။ ခြန္အားလည္း ၾကီးတယ္၊ ဥာဏ္ရွိတယ္။ ဥစၥာခ်မ္းသာျပီး ေကာင္မေလးေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေပါ့".. ဟု ေျပာလွ်င္

"ေၾသာ္.. ဒါဆိုရင္ သူ႕ကို မင္းအားက်ေနတာေပါ့"

"ဟုတ္ကဲ့ .. ေမေမကလည္း အားက်ခိုင္းပါတယ္"

"ဒီ နာမည္ကို အမွားမခံပံု ေထာက္ေတာ့ မင္း.. ေတာ္ေတာ္ ၾကိဳက္တယ္ ထင္ပါရဲ့"

ေကာင္ကေလးက သက္ျပင္းကို ခ်၍  "ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေလာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမက အရမ္းကို ၾကိဳက္လို႕ မည့္ထားတာပါဗ်ာ" .. ဟု ေျဖေလသည္။

x  x  x  x  x  x  x

အားကိုးရတဲ့ဘုရားေက်ာင္းေစာင့္

ဘုရားေက်ာင္း ျပင္ေဆာက္ဖို႕ သစ္သားမ်ား ပံုထားရာ၊ တစ္ေခ်ာင္းစ၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းစ ဝင္ဝင္ခိုးေနသျဖင့္ ၊ သင္းအုပ္ဆရာက ညည္းညူသည္။ ဘုရားေက်ာင္းဥပုဒ္ စာေျဖေက်ာင္းသားေလးက

"မေန႕ညေနက ဆရာၾကီးထမင္းျပန္စားတုန္း သူခိုး ခိုးသြားတာ"

"ဟ.. မင္းျမင္လိုက္လို႕လား"

"ျမင္တာေပါ့"

ဆရာၾကီးက စုတ္တခ်က္ သတ္လိုက္ျပီး၊  " ျမင္လိုက္ရင္ ေအာ္လိုက္ပါလားကြ၊ ငါတို႕လူေတြ ဝိုင္းဖမ္းျပီး၊ မေဆာ္လိုက္ရတာ နာတာပဲ.."  ဟု ေျပာလွ်င္

"ဆရာကလဲ  သူ႕အျပစ္လုပ္ေနတာကို ကြ်န္ေတာ္ ေအာ္လိုက္ရင္ သူရွက္သြားမွေပါ့။ သူရွက္သြားမွာစိုးလို႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ အိပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရေသးတယ္" .. ဟု ျပန္ေျဖေလသတည္း။

x  x  x  x  x  x  x

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္

ဧဝံေဂလိထြက္ေသာ အဖြဲ႕ကို မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးသည့္ တာဝန္ခံမ်ားက ျမန္မာလို ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းရာတြင္ စကားေျပာ ေႏွးသြားေသာေၾကာင့္

"ခင္ဗ်ားရဲ့ ..အမ်ိဳးသား.. မွတ္ပံုတင္..ျပပါ" ဟု ေမးလိုက္သည္။ အိုက္တင္ကလဲ ေကာင္းလွသည္။ ဇိုမီး ခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လာေသာ ခ်င္းဆရာမေလး လ်န္ဒိန္မန္က ခ်က္ျခင္းပင္ မ်က္နွာ ရဲသြားက ေျဖလိုက္သည္က...

"ကြ်န္မမွာ အမ်ိဳးသားမရွိဘူး။ ကြ်န္မ အပ်ိဳေလ.."  တဲ့။

x  x  x  x  x  x  x

ဗီဒီယိုရံုမ်ားေခတ္စားစဥ္က

ဦးသာေအးသည္ ဘုရားေက်ာင္း မွန္မွန္တက္သူျဖစ္သည္။ ဇနီးသည္ ငယ္ငယ္ မေအးမိကို ယူထားျပီး၊ မေအးမိႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ ဘုရားေက်ာင္း ပ်က္ခဲလွသည္။  တေန႕ မိုက္တိုင္ဆန္ လက္ေဝွပြဲ ဗြီဒီယိုျပမည္ျဖစ္၍ ဘုရားေက်ာင္းအခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ေနသည္။ ဦးသာေအး အၾကံထုတ္သည္။

"ဟဲ့.. ေအးမိ"

"ရွင့္"

"နင္ ဘုရားေက်ာင္းအရင္သြားနွင့္၊ ငါကိစၥရွိလို႕ ေနာက္မွလာခဲ့မယ္၊ ဘုရားေက်ာင္းမသြားရင္ ငါနဲ႕ေတြ႕မယ္"  ဟုေျပာသည္။

မေအးမိကလည္း ပါးသည္။ ေယာကၤ်ား ဘုရားေက်ာင္း လာေတာ့မည့္ပံု မေပၚေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ကဲ့ ..ဟုေျပာျပီး ဗီဒီယိုရံုသို႕ ေျပးေလသည္။

ရံုထဲေရာက္မွာ လက္ေဝွ႕ပြဲျဖစ္ေနသည္ကို သိရျပီး၊ မထူးေတာ့ ဆိုကာ ဆက္ၾကည့္ေနလိုက္သည္။ ခဏအၾကာ ဦးသာေအး ေရာက္လာျပီး၊ မေအးမိ ေနာက္က ထိုင္ခံုမွာ ဝင္ထိုင္သည္။ ဦးသာေအး၏ ေဟာင္ဖြာ၊ေဟာင္ဖြာ အားေပးသံမ်ား ေၾကာင့္ မေအးမိ ေနာက္လွည့္ၾကည္လိုက္ရာ..

"ဟင္.. ရွင္..ရွင္.."

"ဟယ္.. မေအးမိ"

မေအးမိက ပိုလွ်င္သည္။ ..."က်မကိုေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း အတင္းႏွင္လႊတ္ျပီး ရွင္..ရွင္ကေတာ့"

"ဟဲ..ဟဲ.. မိန္းမကလည္းကြာ၊ ဘုရားေက်ာင္းမသြားရင္ ငါနဲ႕ေတြ႕မယ္..ေျပာထားတာပဲ။ ေတြ႕ေနျပီပဲကြာ." ဟူသတည္း။

x  x  x  x  x  x  x

ဆုေတာင္းမွားလို႕

တေန႕တြင္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံက သင္းအုပ္ဆရာအား

"ဆရာ.. အားပုေလး ၊ ဒီႏွစ္ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရလို႕ ဆုတက္ယူရတယ္"

"ဟုတ္သလား.. ဝမ္းသာစရာပဲ"

"ဆုေတာင္းေပးလို႕ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆရာ၊ ဆက္ျပီး ဆုေတာင္းေပးပါဦးေနာ္" ..ဟုေျပာခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႕ႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္ေသာအခါ ဆရာက စေျပာသည္။

"အားပူေလး စာေတာ္ရဲ့လား"

"ေတာ္ပါတယ္ဆရာ၊ ဒီႏွစ္ေတာ့ ဂုဏ္ထူး ၃ဘာသာ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္" ..

ဆရာက ျပံဳးလိုက္ျပီး

"ေတာ္ရမွာေပါ့၊ အထူးစပါယ္ရွယ္ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္၊ မပူနဲ႕၊ လွယဥ္ေက်းမယ္ ျဖစ္ေအာင္လဲ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္၊ ဟဲ..ဟဲ" ဟုေျပာေသာအခါ

"ဆရာ မွားေနျပီ၊ အားပူ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ့္သားပါ၊ ေယာကၤ်ားကေလး .."

"ေဟ"

"ဆရာ ဆုေတာင္းမွားလို႕ထင္တယ္။ အားပု အခု မိန္းကေလးလို ဝတ္စားခ်င္ ျဖစ္ျဖစ္ေနတာ.."

ဆရာ့ဒုကၡကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါခင္ဗ်ား..။ ဟိုက္ကနဲ ေအာ္ရင္း ေဆာရီး၊ ေဆာရီး ဟု ေျပာရံုမွတပါး၊ အျခားမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါေလ။

x  x  x  x  x  x  x

ေက်းဇူးရွင္၏ အလုပ္အကိုင္

တနဂၤေႏြေန႕တြင္ သင္းအုပ္ဆရာ စာၾကည့္မ်က္မွန္ေမ့က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ျပန္ယူရန္ အခ်ိန္မရွိ၊ မ်က္မွန္မပါပဲ က်မ္းစာမဖတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ အခက္ခဲကို ရိပ္မိသူ တစ္ဦးက၊ သူ႕အိမ္သို႕အျမန္ျပန္ျပီး မ်က္မွန္ ၁၀လက္ ယူလာေပးသည္။ စမ္းၾကည့္ရာ တစ္လက္ႏွင့္အဆင္ေျပသြားသည္။ ဘုရားေက်ာင္းျပီးလွ်င္ ထိုလူအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာသည္။ ""

"ခင္ဗ်ားကို တကယ္ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ.. ဧကႏၱ၊ ခင္ဗ်ား မ်က္မွန္ ၾကြမ္းက်င္သူ ထင္တယ္"

"မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က အေဟာင္းပစၥည္းေတြ စုေဆာင္းဝါသနာပါလို႕၊ စုထားတဲ့မ်က္မွန္ေတြပါ" ဟုေျပာျပီး၊ သူစုေဆာင္းထားေသာ ပန္းျခင္းလွလွေလး တခုကို ဆရာ့အား လက္ေဆာင္ ထပ္ေပးပါသည္။

"အိုး.. သိပ္လွပါလား။ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဗ်ာ..၊ ဒါနဲ႕ မိတ္ေဆြ နာမည္နဲ႕ အလုပ္ကိုင္ေလး သိပါရေစ"

ထိုသူက သက္ျပင္းရိႈက္ျပီး

"နာမည္က .. စမစ္၊ အလုပ္အကိုင္ကေတာ့ .. အင္း... သခ်ိဳ ၤင္း အမႈထမ္း ဆိုပါေတာ့.."

x  x  x  x  x  x  x

တရားေဟာေကာင္းတဲ့ဆရာ

ဆရာၾကီးအာေပါသည္ သူ႕ကိုယ္သူ တရားေဟာ ေကာင္းသည္ဟု ယူဆသည္။ သူ တရားေဟာေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ နံရံကပ္ေၾကာ္ျငာျဖင့္ ကပ္ထားေလ့ရွိသည္။

တေန႕ .. နယ္ျမိဳ႕မွာ ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သူေဟာမည့္ ေၾကျငာမ်ား ကပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ျပီး ေက်နပ္လွ်က္ရွိသည္။

အားၾကိဳးမာန္တက္ ေဟာလိုက္မည္ ၾကံထားရာ၊ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ေရာက္ေသာ လူ ၁၅ေယာက္သာ ေတြ႕ရသည္။

"ဘယ္ႏွယ္လဲ..လူနည္းလွခ်ည္လားကြ"

"အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေရာက္လာမွာပါ" ဟု ႏွစ္သိမ့္ျပီး၊ အခ်ိန္ေရြ႕ကာ၊ ေစာင့္ေသာ္လည္း လူ၂၅ေယာက္သာ ရွိသည္။ ဆရာ အာေပါက စိတ္ပ်က္ပ်က္ျဖင့္

"ဘယ္ႏွယ္လဲဗ်ာ၊ လူ သံုး၊ေလးရာ ေလာက္ရွိမယ္ထင္တာ"

"ဟုတ္ကဲ့. မေန႕က လူ၄၀၀ေလာက္ဆီကို ဆရာနာမည္နဲ႕ တရားေဟာမဲ့အေၾကာင္း ..စာေတြ လိုက္ေဝလိုက္ေသးတယ္၊ အဲဒီလူေတြ တစ္ေယာက္မွ ေပၚမလာဘူးဗ်ာ.."

"ဟင္.. ဒါဆို အခုလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ"

"သူတို႕က မဖိတ္ပဲ ေရာက္လာတာ၊ တစ္ေယာက္မွ ဆရာကိုလည္း မသိဘူး၊ ဆရာေဟာတာလဲ မၾကားဖူးဘူးေလ.."

ဆရာအာေပါ ချမာ ေဟ..ကနဲ ေအာ္လိုက္မိပါေတာ့သတည္း။

x  x  x  x  x  x  x

ေသမင္းရဲ႕လက္နက္

ရြာတစ္ရြာရွိ ကရင္အသင္းေတာ္ တပါးတြင္ ဗမာလိုေဟာေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ ဗမာက်မ္းစာအုပ္မရွိပါ။

တေန႕တြင္ ဧည့္သည္ ဗမာ အသင္းသားတစ္ေယာက္ ရြာမွာ ေသဆံုးသြားသည္။

သင္းအုပ္ဆရာက အသုဘပြဲတြင္ ဗမာလိုၾကိဳးစား ေဟာရသည္။ ကရင္က်မ္းစာကို ဖတ္ျပီး ဗမာလို ဘာသာျပန္ေဟာရသည္။

'ေသမင္း၏လက္နက္' ဟူေသာ စကားလံုးကို ဗမာလို မေျပာတတ္ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္

"ေသမင္းရဲ႕ေသနပ္" ဟု ဘာသာျပန္ကာ "ေဟ့.. ေသမင္းရဲ့ေသနပ္၊ ဘယ္မွာလဲ၊ မင္းေသနပ္နဲ႕ ဒီလူကို ပစ္လို႕ရမလား" .. ဟု ေဟာေလသည္။

စိတ္ပါစြာ နားေထာင္သူတစ္ေယာက္က ရုတ္တရက္

"ဆရာ.. သူက၊ ေသနပ္နဲ႕ပစ္ခံရျပီး ေသတာမဟုတ္ပါဘူး။ ငွက္ဖ်ားနဲ႕ ေသတာ" .

"အင္.."

ေၾကကြဲၾကရမည့္အစား ဝါးကနဲ မရယ္မိေအာင္ ၾကိဳးစား ပါးစပ္ပိတ္ခဲ့ရသည့္ ညကို ယခုတိုင္ သတိရေနပါသတည္း။


End...

တစ္မ်က္ႏွာဟာသမ်ား၊ (စာအုပ္ငယ္မွ)  ဆိုး

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


အေမရိကန္အဂၤလိပ္စကားေျပာ CD for Burmese
ေက်းဇူးတင္စကား
ေရွးဦးစြာ အဂၤလိပ္စကားေျပာစီဒီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘုရား၊တရား၊ မိဘဆရာမ်ား အားလံုး၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဂါရ၀ျပဳပါသည္။ အထူးၾကိဳးစား တီထြင္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္စာလံုးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အသံဖမ္း၊ အသံသြင္း နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကေသာ ထက္မိုး (နယူးေဒလီ - ယခု 2011 in Perth, Australia) အဖြဲ႔ႏွင့္ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား၊ အားေပးကူညီၾကေသာ မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ျမန္မာမိသားစု သတင္းဂ်ာနယ္၊ လမ္းျပၾကယ္ ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္၊ မံုရြာျမိဳ႔အဖြဲ႔သားမ်ား၊ ျဖစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ အဖြဲ႔သားမ်ား၊ ဆန္ဖရန္စစၥက္ို၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္တို႔မွ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဤစီဒီျဖင့္ အေမရိကန္ေရာက္ကာစ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အနည္းငယ္တိုးတက္လာမည္ (သို႔မဟုတ္) မိမိ၏မိတ္ေဆြမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးပို႔ၾကမည္ဆိုလွ်င္ပင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေက်နပ္ပါသည္။

နားဆင္ေသာသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)


ေၾကာ္ျငာ 35MB Power Point file (with Audio)
To Download

http://www.mediafire.com/?2zf5d14v87kld8f


စာအုပ္ကို ေဒါင္းလုပ္ရန္ Link
http://murann.com/ebooks/Eng.all.Parts.with.index.for.tokyo.pdf


ပရိုမိုးရွင္းစာမ်က္ႏွာ
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/spoken-american-english-cd

ျဖန္႔ေ၀လိုသူမ်ား ..ဆက္သြယ္ရန္ 
Zaw Aung ,   contact@murann.com

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Key C
- ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္
ျမန္မာျပည္သားတိုင္း ခရစ္ေတာ္သိရမယ္
ယံုၾကည္ခ်က္ ဆံုးျဖက္ခ်က္ ခ်ရင္းေဆာင္ရြက္မယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

- သာသနာအတြက္ အသင့္ရိွထားရမယ္
သာသနာခရီးအတြက္ တို ့တေတြဆက္ကပ္မယ္
သခင္ဘုရား ေပးအပ္တဲ့ ၀တၱရားေက်ဘို ့ကြယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

Cho; လူေတြေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနခိ်န္
သခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းေတြကို
ၾကားရလို ့ရင္မွာ ထာ၀ရတြယ္ညိသြားေအာင္
ၾကိုးစားမယ္ သာသနာခရီးမွာ


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

O Holy Night! The stars
are brightly shining
It is night of
our dear Salvior's birth

Long lay the Words
in sin and error pining
'Til He appeared and
the Soul felt its worth

A thrill of hope, the
weary world rejoices
For yonder breaks a
new and glorious morn

Fall on your knees
O hear the angel voices
O night divive, O night
who Christ was born

2.
Truly He taught us
to love one another
His law is love and
His gospel is peace

Chains shall He break for
the slave is our brother
And in His name all
oppression shall cease

Sweet hymns of joy in
grateful chorus raise we
Let all within us praise
His holy name

Christ is the Lord
O praise His name forever
His power and glory
ever more proclaim

O night divive, O night
When Christ was born

ေယရႈသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ဥပေဒသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သူ၏ တရားေဒသနာသည္ ဧဝံဂလိျဖစ္သည္။ O night divive, O night - - when Christ was born.


Hillsong - O Holy Night (Christmas)

http://www.youtube.com/watch?v=AjkvbTfjNpg (Lyrics)
http://www.youtube.com/watch?v=fhcZ6b2FSsk (7 year old song)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .