မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Jan 25th

Last update03:06:16 PM GMT

You are here:: ရယ္ရႊင္ဘြယ္မ်ား ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

E-mail Print PDF

Hits: 1737
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္-၈မိုင္၊ရန္ကုန္


ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ မွာ ရန္ကုန္ေရာက္ခ်ိန္၊ တူမျဖစ္သူေနတဲ့ လႈိင္သာယာ၊ န၀ေဒးအိမ္မွ ၈မိုင္၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ကို တနဂၤေႏြေန႔၊ ဘုရားရွိခိုးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည္မွာ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း၊ ေဒသနာၾကားနာဖို႔ႏွင့္ ကခ်င္အသင္းေတာ္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမန္မာအစီအစဥ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ နားေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္အ၀င္တြင္ ေ၀ငွေသာ အစီစဥ္စာရြက္တြင္ ယခင္အပတ္က တရားေဒသနာကို ရိုက္ႏွိပ္ေပးထားပါသည္။ ဆရာဦးေယာသပ္မွ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာပါသည္။

ပထမဆံုးၾကားရတာကေတာ့ သက္ေသခံျခင္း၊ ဖတ္ျပပါတယ္။ ညီအစ္ကိုအသင္းေတာ္ဟာ အသင္းသားမ်ားရဲ့သက္ေသခံလုပ္ငန္းကို အလြန္၊တန္ဖိုးထားတယ္လို႔ သိရသည္။ ၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္မွာ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း နဲ႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဦးစားေပးတဲ့အတြက္ သက္ေသခံျခင္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဓမၼသီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း၊သီဆိုျခင္းမ်ားက ပံုမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးခ်ိန္၊ ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ထူးျခားမႈကို ေတြ႔ရွိပါသည္။ အသင္းသားမ်ား ထိုင္ခံုမ်ားမွ ထလျပီး၊ လြတ္ေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ပလႅင္ကိုဒူးေထာက္၊ ေနရာယူ၊ ဆုေတာင္းခံၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္က်မွေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေနရာရပါသည္။ ေနရာလည္း အလြန္က်ဥ္းလွပါတယ္။ ပိုမိုေနာက္က်သူမ်ား ခမ္းမျပင္ပတြင္ တီဗြီျဖင့္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းတက္ေရာက္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

အထူးဆုေတာင္းျခင္းကို အသင္းသားမ်ား၊ ေရွ႔သို႔လာေရာက္ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းခံျခင္းသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းကို အလြန္အေလးထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ စုေပါင္း၊ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ပင္ မလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေရာက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားႏွင့္မိမိ ႏွစ္ဦးတည္း ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳရပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ား ..ဥပမာ၊ အာကာသယဥ္မႈးမ်ား၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားသည္ က်မ္းစာအုပ္ပင္မရွိေတာ့ပါ။ ထိုအခါမ်ားတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုသာ ရွိပါေတာ့သည္။ 

ဆုေတာင္းျခင္းဦးေဆာင္ေပးျပီးသည့္ေနာက္၊ ဓမၼသီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားပါသည္။ 
ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းမွ ဘုရားရွင္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ေဒသနာျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအပတ္ တနဂၤေႏြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ရွိပါသည္။ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျပီးသည့္ေနာက္ ပြဲေတာ္အစီအစဥ္အတြက္ ခေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းမခံရေသးသူမ်ား မပါ၀င္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ေရွ႔ပိုင္းေနရာမ်ား လြတ္လပ္သြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ား စုရံုးျပီး၊ ေရွ႔တိုးထိုင္က ပြဲေတာ္၀င္ၾကပါသည္။ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ဆရာဦးေယာသပ္ စသည့္ သင္းေထာက္ဆရာမ်ား၊ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ားက ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ၊ ပြဲေတာအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆပ္ကပ္ေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ မိမိတြင္ဘုရားေပးထားေသာ ထူးခြ်န္မႈမ်ားျဖင့္၊ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ကေလးမ်ား ဆန္းေဒးစကူးအစီအစဥ္၊ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔၊ ဆုေတာင္းျခင္းအဖြဲ႔၊ ေန႔ကေလးထိန္းအဖြဲ႔၊ ခရစ္ေတာ္သက္ေသခံျခင္းအဖြဲ႔မ်ား..စသျဖင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ကို၊ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလွ်ာက္ေနသူမ်ားအား မိတ္သဟာရဖြဲ႔ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္။ မုရန္မီဒီယာ

ဓါတ္ပံု။ ဆရာေယာသပ္ႏွင့္အေမြခံသား
ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္တြင္အမွတ္တရ


Click Here to get PDF Pulpit      ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္မ်ား

http://burmesebible.com/pulpit/

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ယာန္တို႕၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား Christian Basic Faith (Anglican Church)

အသင္းေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယရႈေခတ္ကာလမွ စတင္ျပီး ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (က်မ္းစာ) တြင္ပါသည့္ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို စြဲစြဲျမဲျမဲယံုၾကည္ရန္လိုပါသည္။ အဂၤလိကန္အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ ဝန္းျခံအတြင္း အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဖတ္ရႈျပီး၊ ႏွလံုးသားတြင္ သိုျမည္းထားမည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

The Ten Commandments Exodus 20:2-17 ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါး ထြက္ ၂၀း၂-၁၇

1. You shall have no other Gods but me
ငါမွတစ္ပါး အျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ

2. You shall not make for yourself any idol, nor bow down to it or worship it.
ငါ့ဖို႕အလို႕ငါ ရုပ္ထုမလုပ္ရ

3. You shall not misuse the name of the Lord your God
ငါ့၏နာမကို အလြဲမသံုးစားႏွင့္

4. You shall remember to keep the Sabbath day holy
ဥပုပ္ေန႕ကို အစဥ္သာ သန္႕ရွင္းေစပါ

5. Honor your father and mother
သင္၏မိဘကိုရုိေသစြာ ျပဳေလာ့

6. You must not kill
တပါးသူ အသက္ကို မသတ္ရ

7. You must not commit adultery
သူ႔မယားကုိမျပစ္မွားႏွင့္

8. You must not steal
သူ႔ဥစၥာကို မခုိးႏွင့္

9. You must not give fault evidence against your neighbor
ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူတဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကိုမခံႏွင့္ (လိမ္မေျပာရ)

10. You must not be covetous of your neighbors' goods, you shall not be envious of his house nor his wife or anything that belong to your neighbor
ကိုယ္ႏွင့္္ စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ အိမ္ကို တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ မယား၊ သူ၏ကြၽန္ ေယာက္်ား မိန္းမ၊ ႏြား၊ ျမည္းမွစ၍ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ ဥစၥာတစံုတခု ကိုမွ် တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

The ten commandments are written by God and given to Moses on the mount Sinai by the form of two stones tablets. They are code of living of God's people. They tell off the Christians duty to God, to himself and to others. Many countries base their laws on these commandments.
အထက္ပါ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးသည္ ဘုရားသခင္က ေမာေရွအားျဖင့္ ဆိုင္းနိုင္းေတာင္ထိပ္ေပၚမွ၊ ေက်ာက္ျပားၾကီးႏွစ္ခုေပၚတြင္ ေရးသားျပီး ေမာေရွအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားအတြက္ ဘုရားဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယန္မ်ား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိႏွင့္ဆက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္လည္း ျဖစ္သည္။

 

The Christian Sacraments ခရစ္ယာန္တို႕ သာသနာေဘာင္သို႕ဝင္ေရာက္ျခင္း

These are the rites that Jesus. Himself underwent and commanded of His followers. A sacrament is an outward visible sign of an inward spiritual grace received through obedience and trust.
ခရစ္ေတာ္ေယရႈ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ သာသနာေဘာင္ဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္သူ႕ေနာက္လိုက္မ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ သာသနာေဘာင္ဝင္ျခင္းသည္ လူ႕အျမင္အားျဖင့္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အတြင္းသ႑န္ျဖစ္ရပ္၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစသည္။

Holy Communion
ဗတၱိဇံမဂၤလာခံျခင္း

Baptism
Jesus was baptized by John. His second cousin in the Jordan River Replacing the Old Testament nte of Circumcision. Jesus commanded that His disciples be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and obey all that He has commanded.
ႏွစ္ျခင္း
ေယရႈသည္ ေရာဟန္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့သည္။ ေယာဟန္သည္ ေယရႈ၏ ညီအစ္ကိုတစ္ဝမ္းကြဲျဖစ္သည္။ ေယာ္ဒန္ျမစ္တြင္ ေရႏွစ္ျခင္းကို ခံျခင္းသည္၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအရ လုပ္ေဆာင္ေသာ အေရပ်ားလွီးျခင္း လုပ္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ အစားထိုးလိုက္ေသာ သာသနာေဘာင္ဝင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ျဖစ္သည္။ ေယရႈက သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို ဗတၱိဇံႏွစ္ျခင္းေပးရာတြင္ ခမည္းေတာ္ (ဘုရားသခင္)၊ သားေတာ္ (ေယရႈ) ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ (၃ပါးတစ္ဆူ) တို႕အား ရိုေသေလးစား၊နာခံရန္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။

Jesus was presiding over the Passover Meal (Covenant nte of the Old Testament) when in breaking the unleavened bread. He declared. "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me'., likewise after supper He took the cup of wine, saying "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me."
ေယရႈသည္ ပသခၤါပြဲေတာ္ (ပဋိညဥ္ေဟာင္း၊ ဓမၼေဟာင္းတြင္ ယာဇ္ေကာင္ကိုသတ္ျခင္း) ကို မလုပ္ေတာ့ပဲ ပဋိညဥ္သစ္အျဖစ္ ပြဲေတာ္စားေသာက္သည္။ မုန္႕ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျပီးမွ မုန္႕ကိုဖဲ့၍ ေျပာသည္မွာ "ဤမုန္႕ကား ငါ၏ကိုယ္ျဖစ္သည္။ ယူ၍စားၾကေလာ့" ဟုမိန္႕ေတာ္မူသည္။ ခြက္ကိုလည္းယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျပီးမွ သူတို႕အားေပးေတာ္မူ၍ သင္တို႕ရွိသမွ်သည္ ေသာက္ၾကေလာ့။ ဤခြက္သည္ကား ငါ၏ပဋိညဥ္တရားသစ္ႏွင့္ဆိုင္သည္" ဟုဆိုသည္။ ေယရႈကိုေအာက္ေမ့သတိရေစသည့္အလို႕ငွာ ပြဲေတာ္စားေသာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

In partaking of the elements of bread and wine during Holy Communion, the Christian walking in penitence and in obedience, feeds on the by and the blood of Christ spiritually in his/her heart.
အဆိုပါလုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ မုန္႕ႏွင့္စပ်စ္ရည္ စားေသာက္ျခင္းအမႈကို သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပြဲေတာ္ဝင္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ေယရႈကားတိုင္ေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္းကို ေအာက္ေမ့သတိရရန္၊ နာခံလိုက္ေရွာက္သည္ မိမိဘဝလမ္းခရီးေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ အသား၊ အေသြးမ်ား ေပးဆပ္ခဲ့သည္ကို ႏွလံုးသားတြင္ အျမဲသတိရရန္ျဖစ္သည္။

 

The Christian Faith , I believe in the Holy Spirit 
ခရစ္ယာန္တို႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ယံုၾကည္ခ်က္

The Holy Spirit is the Spirit of God who co-exists with the Father and The Son. He was actively involved in the creation at the beginning of time.
သန္ ့ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သားေတာ္တို႕ႏွင့္ အတူရွိေနသည္။ အစဦး ဖန္ဆင္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အထူးပါဝင္ခဲ့သည္။

The Holy Spirit convicts people of sin, righteousness and judgment (John 16: 7-11). He dwells in any person who accepts Jesus as his only LORD and Savior. He is the Spirit of Jesus Christ.  Jesus had promised His disciples that God would send the Holy Spirit to be with them forever. The Holy Spirit would be the Comforter and the Counselor, and He would teach them all things that are needed for life. (John 14;15-27).
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ လူတို႕၏ အျပစ္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ စီရင္ျခင္း တို႕တြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္သည္။ သူကိန္းဝပ္ရာ မည္သည့္လူမဆို သခင္ေယရႈကို သူ၏ကယ္တင္ရွင္ဘုရားအျဖစ္ လက္ခံသည္။ သူသည္ သခင္ေယရႈ၏ဝိညာဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေယရႈက တပည့္ေတာ္မ်ားအား သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ထာဝရေပးခဲ့မည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္ေပးခဲ့သည္။ သန္ရရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးသည္။ ၊ တိုင္ပင္စကားေျပာသည္။ လူသားတိုင္းအတြက္ ဘဝအတြက္လုိအပ္ခ်က္အားလံုးကို သင္ေပးပါသည္။

This happened 50 days after the resurrection of Jesus Christ, at Pentecost. The Holy Spirit arrived in great power all his followers who were gathered at Jerusalem. The indwelling Spirit of God enabled the good news of Jesus Christ to be proclaimed to all parts of the known world.
လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၅၀၊ ေယရႈခရစ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ေနာက္ပိုင္း အျဖစ္ပ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယရႈေနာက္လိုက္မ်ား၊ စုေဝးရာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ အလြန္အားၾကီးစြာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ တကမၻာလံုးမွာ ဘုရားသခင္၏ သန္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲျခင္းေနျခင္းသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

Today, the Holy Spirit continues His work in every Christian. He transforms each one of us to be like Jesus and to do the work of Jesus.
ယေန႕တြင္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ ခရစ္ယန္တိုင္းႏွင့္အတူ ရွိေနသည္။ သူသည္ ေယရႈႏွင့္တူလာေအာင္၊ ေယရႈလမ္ျပခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အေယာက္စီတိုင္းကို  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေနပါသည္။

 


THE CHRISTIAN FAITH
I believe in Jesus Christ, God's only Son, our LORD

Christian believe that Jesus Christ was conceived of the Holy Spirit. He was born of a Jewish Virgin, Mary about 2000 years ago in Bethlehem in modern day Isreal. He lived for about 3 years on earth. He taught the people about the kingdom of God, healed the sick, gave the blind their sight and even arised the dead. He was crucified on a cross in Jerusalem even though he lived sinless life and he was not guilty of any crime.

He died and was buried 2000 years ago. He physically died but on the third day, He was resurrected, never to die again. There were many witnesses to his resurrection.

40 days later, He ascended to heaven. He is alive today and seated at the right hand of God. Jesus will return at the end of time to judge the world.

Jesus Christ is unique. He is the only human being who lived a sinless life and who conquered death by His resurrection. He is the only person who is both fully man and fully God. He is God's chosen savior of the world. He said, "He who has seen me has seen the Father"

He is ALIVE today.

Jesus Christ is his name in Greek, "Jesus" means God Saves "Christ" means the Anointed One in Hebrew. this name Jesus Christ is "Yeshua Maschiah"

 

 

THE CHRISTIAN FAITH
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.

Christians believe in the one and only God who is perfect all-knowing and all powerful. He is the creator of the entire universe and every living thing in it. He created man in His own image - having free will, intellect emotions, spirit and body for fellowship with Him.

God is revealed to us in the wonders of creation. God is also revealed to us through the Jews whom he chose as His people. He raised Moses to lead the Isrealites out of slavery in Egypt, through the 0 plagues in Egypt and the spectacular crossing of the Red Sea into the Promised Land of Canaan.

He revealed his name to Moses - He is the great I AM ; He is also known as the God of Abraham, Isaac and Jacob. the God of the living the Holy One of Isreal, and the Father of the LORD JESUS CHRIST.

God is fully revealed in the person of Jesus Christ.

 

THE CHRISTIAN FAITH
I believe in the on holy catholic and apostolic church.

The one holy church refers to the one body of people who are called into the Kingdom of God through faith in Jesus Christ to belong to end obey God

The church is catholic, which means universal and serves all peoples in the entire world Catholic also means orthodoxy based on the Bible

The Apostolic church is responsible to bring the gospel (good news of Jesus) to all people.

THE COMMUNION OF SAINT  This communion of saints refers to ordinary believers today including those who lived in the past and those who will in the future confess that Jesus is their only LORD and Saviour.

THE FORGIVENESS OF SING  Sin separates man from God. Jesus died on the cross to pay the price for our sins. In doing so, He reconciled man to God When we turn from our sins and acknowledges Jesus sacrificial death on the cross for us.  appropriate this forgiveness so that we become children of God who initiate Him by following Jesus example and obeying Jesus commands

THE RESURRECTION OF THE BODY

The future when Jesus Christ comes again. there will be a resurrection of our body

THE LIFE EVERLASTING

Believers will live in new heavens and new earth in the eternal presence of God.

 

The End...(Murann.com)
Copy from St Andrew Church, City Hall, Singapore

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


Care-ဂရုစိုက္မႈ၊ Worry-စိုးရိမ္မႈ၊ Problem-ျပသနာ၊ Need-လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ထိုအရာမ်ားကို သင္သယ္ေဆာင္ေနရပါသလား။
JESUS-ေယရႈ က သူသယ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေနပါသည္ မိတ္ေဆြ။

သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။  ၁ေပး၅း၇

 

 


ယံုၾကည္ျခင္း-ေလာင္စာဆီ
ဘုရားသခင္၏ ေလာင္စာဆီ (ဓါတ္ဆီ)ကို ျဖည့္ျပီး ဘုရားစကား-Word of God ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ျခင္း-Faith ကားကုိေမာင္းက ဘ၀ခရီး-Life ကိုသြားမည္။

သို႔ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။

 

 


အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးျခင္း  ေဟး.. ရွဥ့္ေလးေရ၊ ေဆာင္းရာသီမွာစားဖို႔ အစာေတြျပည့္လို႔ပါလား။ ဘယ္လိုျဖည့္ပါသလဲ... အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးပါတယ္..။ 

ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့ နားေထာင္၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သင္၌ သိုထားေလာ့။  သုတၱံ ၇း၁

 


ဘာလို႔ ..သူတို႔ဒီလိုျဖစ္ေနၾကသလဲ ?  .... ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။ ေကာင္ျမတ္ေၾကာင္း..၀မ္းေျမာက္ခ်ီးမြမ္းေနၾကတာပါ...

ဟာေလလုယာ....

The End..

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

Sunday, May 18, 2014

(Vicar Eric Wood’s article from the WESTERN GAZETTE UK on 18 May 2014.)

Vicar of Sherborne Canon Eric Woods.

Last week the media finally cottoned-on to the fact that much of the meat we eat is halal – that is, meat from animals slaughtered in such a way that their blood drains before consumption.

Halal meat is mandatory for the followers of Islam. The animals’ throats are cut while the Muslim slaughterer proclaims in Arabic ‘In the name of Allah, Allah is great.’ And Muslim slaughterhouses do not stun the animal first, as they believe that only if it is conscious will the blood drain completely.'

I wrote about the invasion of halal meat in this column back in February 2013, and my views have not changed. In fact the problem is worse than I thought. For example, I knew that most New


For this is what is happening. All the main supermarkets admit to selling halal meat. Only Morrison’s, as far as I am aware, has its own slaughterhouses and can guarantee that its British meat products are not halal. Many restaurant chains are serving halal meat: all chicken served by Pizza Express, for example, is slaughtered that way.

The scandal is that none of the supermarkets or restaurant chains are prepared to label their products as either halal or non-halal. The reason is pretty obvious: they know that observant Muslims will seek out the information and give them their custom, while the rest of us are none the wiser.

Tesco’s has made the utterly fatuous statement that it would be misleading to label halal meat as halal, because they didn’t ask for the animals to have their throats cut whilst still conscious.

For some people this is a religious issue. Sikhs, for example, are strictly forbidden to eat meat that has been ‘ritually slaughtered’. Many Christians do not wish to subscribe to the creeping Islamisation of our country.

For others it is a matter of animal welfare. The in-coming president of the British Veterinary Association has called for a total ban on this method of slaughter as inhumane. The RSPCA agrees.

Meanwhile a bill requiring all halal and kosher meat to be labelled at the point of sale was defeated in the House of Commons because it would ‘discriminate’ against Muslims and Jews. How? And why don’t our PC politicians listen to the leaders of those faith communities, who are also calling for labelling?

Without labelling, none of us has any choice. But we have the right to know what we are eating. Now the media has woken up to the fact, perhaps something will happen. I’m not holding my breath.'

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္

အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

I Worship You Almighty God Key D

I worship You Almighty God
There is none like you
I worship You O Prince of Peace  
That is what I want to do 

I give You praise ,
For You are my righteousness 
I worship You Almighty God   
There is none like You