မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Nov 28th

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ရယ္ရႊင္ဘြယ္မ်ား ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

E-mail Print PDF

Hits: 1704
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Heart Attack နွင့္ ကြ်န္မအျမင္ Marry (ဖ်ာပံု)


မင္းေအာင္သက္လြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ သခင့္စကားစာေစာင္မွ တဆင့္ေဖၚျပသည္။
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/lord-word

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ခရီးလမ္း


ေန႔စဥ္ခြန္အား
13-Oct-2011

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ဤနည္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ ဘုရားသခင္က ဘ၀သစ္ကို အစျပဳေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ေတာ္လမ္းျမတ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ (တရား ၁၁း၁၂) အခ်ိန္ယူရမည္။ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ မ်ားစြာေလ့က်င့္သံုးရန္လိုသည္။ ျငိမ္ျငိမ္ေလးရပ္လွ်က္ ျပံဳးျပေနပါက ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲျပီဟု ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ အသက္တာခရီး မည္၍မည္မွ်ေျပာင္းလဲ ေျပာင္းလဲ၍ရွင္သန္သည္၊ မည္သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းသည္ကို ၾကည့္ရမည္။ အသက္တာေျပာင္းလဲျခင္းဟူသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာဘ၀ေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္က အသက္တာသစ္ခရီးအတြက္ ေလ့လာ ဆည္းပူးျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ (ေရာမ ၆း၄) Julie Ackerman Link

အတိတ္အေမွာင္ထုမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ခရစ္ေတာ္၌ အသစ္ေသာအသက္တာ၊ သခင္ျပဳခဲ့သမွ်အမႈကို ေစ့ေစ့ရႈျမင္ပါ။ ေျပာင္းလဲျခင္းလင္းအာရံုတက္ေလျပီ။ - Hess

အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္၊ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူသည့္ နည္းတူ၊ ငါတို႔သည္လည္း အသစ္ေသာ အသက္၌ က်င္လည္ၾကသတည္း။ (ေရာမ ၆း၄)


http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)
Cartoon:  Mg Myo

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ
စာမ်က္နွာ ၄၄၄ ရွိျပီး၊ ေဆးပညာဆရာ၀န္၊သူနာျပဳ၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းမ်ား ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္း ေမလ၁၉၄၂ မွ ဧျပီ၁၉၄၅ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္းမ်ားေဆးကုသခဲ့ပံု၊ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား ျပင္းထန္လွေသာ ဒု-ကမၻာစစ္ၾကီး၏ ဗံုးဒဏ္မ်ားၾကားတြင္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ဂရုနာမ်ားသည္ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ ၁၉၆၇ ၾသဂုတ္လ
ဒုတိယအၾကိမ္ ၁၉၆၈၊ ဇူလိုင္လ
တတိယအၾကိမ္ ၂၀၁၀၊ မတ္လ  .. ထုတ္ေ၀သူ၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း (ရေေအာင္စာေပ)၊ ျဖန္႔ခ်ိသူ စပယ္ဦးစာေပ ျဖစ္သည္။အမွာစာမ်ား

ဂ်ပန္ေခတ္ ဘီအုိင္ေအေဆးရံုၾကီးတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေဆးကုသျခင္းမ်ားမွာ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ျဖစ္ေပၚရန္ ပါေမကၡဦးဧေမာင္ (ျမန္မာစာ) ၏ ပထမအမွာစာတြင္၊ မိမိတို႔၏အသက္ေဘးအႏၱရယ္ကို မည္သို႔မွ် ပမာဏမထားပဲ၊ လူနာမ်ားကိုသာ ဂရုျပဳၾကည့္ရႈေနၾသည္။ ေရႊ႔တန္သူမ်ားကို ေရႊ႔၊ ေျပာင္းတန္သူမ်ားကို ေျပာင္းရသည္။ ေသြးသံရဲရဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာေသာ လူနာမ်ားကို ေဖးမ ခ်ီပိုးသယ္ေဆာင္ယူၾကရျပန္သည္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွာ ေန႔ေန႔၌သာမက၊ ညည၌လည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ လာသျဖင့္ လူနာကိစၥ အ၀၀ကို ညေမွာင္ထုထဲတြင္ပင္ ခက္ခက္ခဲခဲ၊ တပင္တပန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဤသည္တို႔ကို ေဒါက္တာျမင့္ေဆြထံမွ ၾကားသိရျပန္ေသာအခါ ထိုသူနာျပဳဆရာမမ်ားသည္ ကရိုင္းမီးယားစစ္အတြင္းက စစ္ေျမျပင္၌ သူနာျပဳလုပ္ငန္းကို သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္သူနာျပဳဆရာမ ေလာရင့္ႏိုက္တင္းေဂးလ္ (Florence Nightingale) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္ သူနာျပဳဆရာမ ဂ်င္နီေဗး (Genevieve) စေသာ ကမၻာေက်ာ္ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၏ စံခ်ိန္ေအာက္ မည္သို႔မွ် မႏိုမ့္ဟု တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္မိပါသည္ .. ဟု ေရးသားထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္မွ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ မဟာ၀ိဇၹာ အမွာစာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (အလုပ္ပင္ပမ္း၊အားျပက္ေဆးရံုေရာက္ျခင္း)၊ ဗိုလ္ေန၀င္း (အူးအတက္ေရာင္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း)၊ ဗိုလ္မႈးစိန္မွန္ (အလူးလဲ၊ဗိုက္နာျခင္း)၊ ဗိုလ္လကၤ်ာ၊ ဗိုလ္စၾကာ (ေဆးရံုအတြက္ဘီအိုင္ေအေထာက္ပံေၾကးေပးသူ)၊ ဗိုလ္ထိန္လင္း၊ ဦးႏု (ေသြးအားနည္းေရာဂါကုစဥ္)၊ သခင္ျမ (လိပ္ေခါင္းေရာဂါကုျခင္း)၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ေက်ာ္စိန္ (ေျခာက္လံုးျပဴးဒဏ္ရာကုစဥ္)၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ စေသာ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏႈိက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သိသမွ်ကေလးမ်ားလည္း ေရးသားထားေပသည္၊ စစ္မွတ္တမ္းလည္းျဖစ္သည္။ အထုပတၱိသေဘာလည္းပါသည္။ အေတြးအေခၚအေရးအသား၊ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအားပညာေပးသေဘာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါသည္။ ေဆးပညာကုထံုးမ်ား၊ ေဆးရွားပါးစဥ္မည္သုိ႔ရွာၾကံကုရသည္မ်ား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစလက္သံုး မွတ္တမ္းဟု အမွာစာေရးထားသည္။

တည္းျဖတ္သူ ဆရာမာယ က ရသပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဗုဒၶ၀ါဒီပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရယ္ရြယ္ဘြယ္မ်ား၊ အခ်စ္ရသ (အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္၊ - စာမ်က္ႏွာ 96-105 (၉)မ်က္ႏွာတိတိ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရေရးသားခဲ့သည္၊  အေထြးႏွင့္စာေရးသူေဒါက္တာျမင့္ေဆြအေၾကာင္း၊  ဦးေအး(၂)ႏွင့္ဆရာမကေလးေမေမစု၊ ရိုရုိၾကီးေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ဆရာမကေလး မကယ္လီ ႏွစ္ေယာက္တည္းဆိုရင္ကြယ္ စေသာ အခန္းမ်ားမွာ အခ်စ္ရသျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မ်ားဖမ္းဆီးသတ္ျဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ေလာကငရဲ၊ ေရႊေတာင္တိုက္ပြဲမွ ဒဏ္ရာရ ရဲေဘာ္မန်ား၊ သင္တုန္းဓားဒဏ္ရာႏွင့္ဆာဒူးၾကီး၊ ဗံုးဒဏ္ထိသူမ်ား၊ အထုတ္ထဲတြင္ ေျခာက္လံုးျပဴးက်ည္ဆံသိုေလွာင္ထားသည့္ သခင္ေက်ာ္စိန္ ..စသည့္ သနားဖြယ္ကရုဏာရသ၊ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မ်ားမ်ား၊ အဌာ၀ကသခင္ဖိုးလွၾကီး၊ ရြာစားၾကီးစိန္ေဗဒါ တို႔၏ ေသမင္းႏွင့္အသက္လုျခင္းမ်ား၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ အားထုတ္စြန္႔စားျခင္း အခန္းမ်ားစြာျဖင့္ ရသစံုလင္ေၾကာင္း အမွာစာ ေရးသားေပးထားပါသည္။

ထိုအမွာစာမ်ားမွာ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀စဥ္ (၁၉၆၈) အတိုင္း ျပန္လည္ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာ၀န္ၾကီးဦးဘသန္းႏွင့္ေဆးရံုမွတ္တမ္းမ်ား


အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္အေျပး၊ ဂ်ပန္အ၀င္တြင္ ဘီအိုင္ေအ ေဆးရံုကို ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဘသန္းမွ ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး F.R.C.S ရရွိေသာ ရွားရွားပါးပါး ကာနယ္ေအာင္ခင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးဘသန္း ဆရာ၀န္ၾကီး၂ဦးကိုသာ စာေရးသူမွတ္မိေၾကာင္း။ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးသူ၊ ျမန္မာဆန္လွျပီး၊ ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုသည္၊ သမီးျဖစ္သူ ကစ္တီ (ေနာင္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ဇနီး-ေဒၚခင္ေမသန္း) က စႏၱယားသီခ်င္းၾကီးမ်ား တီးသည္၊ ၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္း၊သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ အားခ်ိန္မ်ားတြင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ သီဆို၊တီးမႈတ္၊ ကျပက ခက္ခဲလွေသာ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုၾကီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။ ဆရာၾကီးဦးဘသန္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) တြင္ ပါေမကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ အမႈထမ္းစဥ္တြင္လည္း ပတၱလားေခါက္တုန္း၊ သီခ်င္းဆိုတုန္းပင္ျဖစ္သည္ ဟု ေရးထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီး၏ အနစ္နာခံ၊ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးပီသပံု၊ သူ႔တပည့္မ်ားကို ခ်စ္ခင္၊ ဂရုစိုက္ပံု အထူးသျဖင့္ သမီးလိုခ်စ္ေပီး၊ အလြန္အားကိုးရေသာ သူနာျပဳဆရာမ ေဒၚခင္ၾကည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္လက္ထပ္ပြဲတြင္ ဖခင္ရင္းကဲ့သို႔ မဂၤလာေဆာင္၊ ေဆးရံုမွထြက္ခြာခြင့္ေပးရပံုမ်ားကို ၀မ္နည္း၊၀မ္းသာ ေရးသားထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေစတနာမ်ား အထူးသျဖင့္ FRCS ပါရဂူ ဆရာ၀န္ၾကီးေဒၚရင္ေမ မိမိကိုယ္တိုင္မီးဖြားပီးကာစမွာပင္ ဆရာမၾကီးကိုယ္တိုင္အသက္ကယ္ရမည့္ ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ညေမွာင္ေမွာင္တြင္ လာေခၚေသာ ဒလ၀မ္ကုလား၏ ဆိုက္ကားႏွင့္ သျခၤဳင္းကုန္ကိုျဖက္ေက်ာ္ကာ ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ အသက္ကယ္၊ကုသျခင္းမ်ားမွာ အံ့ဘြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးဦခ်န္တိတ္၊ စစၥတာေဒၚအမာ၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးပါရဂူဆရာ၀န္၃ဦး. စသည္တို႔၏ ေစတနာ၀န္ထမ္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဆးပညာႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆးရံုတက္၊ မက်န္းမာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ အလြန္ သံေ၀ဂရဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ သိရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဆးရံုတက္စဥ္ သူနာျပဳဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ခ်စ္စကားဆိုျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္မွာ အလြန္ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အစ္မျဖစ္သည္ ေဒၚခင္ၾကီး (သခင္သန္းထြန္းဇနီးသည္)၊ စာေရးသူ ေဒါက္တာ္ျမင့္ေဆြ၏ ဇနိးသည္ျဖစ္လာမည့္ သူနာျပဳဆရာမ မတင္ေထြး (အေထြး) တို႔အေၾကာင္းကိုမ်ားမွာ ပုထုစဥ္လူသားမ်ား၏ လူငယ္ဘ၀၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းအလုပ္၊ အခ်စ္ေရးရာမ်ားမွာ လြမ္းစရာေကာင္းပါသည္။

ရဲေဘာ္ေရာင္းရင္းမ်ား အေၾကာင္း၊ ဇတ္လမ္းတိုမ်ားစြာေရးသားခဲ့ျပီး စာအုပ္အဆံုးတြင္လည္း ဆရာ၀န္ၾကီး၊ ဆရာ၀န္ငယ္၊ သူနာျပဳမႈးႏွင့္ဆရာမမ်ား၊ ေဆးစပ္ဆရာမ်ား၊ ဆာဂ်င္သံုးဦး၊ ဘ႑ာစိုၾကီးဦးေရႊ၊ စာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားၾကီးမ်ား၊ ေဂဟာမႈမ်ားမွ အဆံုး၊ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ားအားလံုးကို  အမည္ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားတြင္ ဦးဘသန္း(ခြဲစိတ္ပါရဂူ)၊ ေဒၚရင္ေမ(မီးယပ္သားဖြားပါရဂူ)။ ဦးခ်န္တိတ္ (မ်က္စိပါရဂူ)၊ ေဒါက္တာအက္(စ္)ဆင္း(ေး၀ါးကုပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးသန္းေအာင္ (အဆုတ္ေရာဂါပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးလွေရႊ (ကြယ္လြန္)၊ ဦးေအး (ပဲခူးခရိုင္ ဆရာ၀န္ၾကီး)၊ ဗိုလ္မႈးၾကီးေမာင္ေမာင္သန္း (မဂၤလာဒံုေဆးရံုတပ္မႈး)၊ ေဒါက္တာဦးၾကည္ေပါ (ခြဲစိတ္ပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးျမင့္ေဆြ (စာေရးသူ)၊ ေဒါကတာဦးစံျမင့္၊ ေဒါက္တာဦးကြမ္းလြင္၊ ေဒါက္တာဦးရန္ရွင္း၊ ေဒါက္တာအက္(စ္)လား (ကြယ္လြန္)၊ ေဒါက္တာေစာစိန္ေလ်ာင္း (ကြယ္လြန္သူ) တို႔ျဖစ္သည္။ ေဆးသင္တန္းေအာင္ဆရာ၀န္ကေလးမ်ား ၃၂ဦးႏွင့္ အျခားသူမ်ားစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က "မယ္ခုေမွ်ာ္" ေတးသီခ်င္းသံေလးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ နားတြင္းသို႔ သာသာယာယာ ၀င္သြားသည့္ နည္းတူ၊ အေတြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္းကာလ အေတာ္ၾကာလာေသာအခါ သူ၏ သာယာေသာ ဓမၼသီခ်င္းသံကေလး ကြ်န္ေတာ့နားထံသို႔ ခ်ိဳေအးစြာ ၀င္လာသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အေထြး၏ ဓမၼသီခ်င္းသံကို ျပန္လည္ေဖၚျပလိုသည္။ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ၁၂၅  ေဟ၊ ၁၂း၂ The old Rugged Cross  289

၁  ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ထူထားေသာတိုင္ေတာ္သည္
ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ ဒုကၡခံ ရာတိုင္တည္း
ျပစ္ေလာကကိုကယ္ရန္ ေသခံရာ တိုင္ေတာ္ကို
ကြ်နိုပ္သည္ ထူးပင္ခ်စ္ခင္ျမက္ႏုိး။

ထပ္ဆိုရန္။   တုိင္ေတာ္ကို ကြ်ႏိုပ္သည္ ေလးျမက္မည္
လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္လံကို ခ်ထားမည္၊
ကြ်န္ဳပ္သည္ မွီတြယ္ေသာ တိုင္ေတာ္ကို
သရဖူ ကိုတေန႔ ျဖင့္လဲခ်င္။

၂  ေလာကလံုး ရြံရွာေသာ လက္ဝါကပ္တိုင္ေတာ္၏
ဆြဲနိုင္ေသာ တခိုးသည္ အံ့ဖြယ္တည္း။
ထက္ေကာင္းကင္ ဘုန္းေတာ္ပင္ သိုးသငယ္စြန္႔ျပီးကာ၊
သစ္တိုင္မွာ ေသခံရန္ ၾကြဆင္းလာ။

၃  ေသြးေတာ္နွင့္ စြန္းကြက္ေသာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္သည္
အံ့ၾသဖြယ္ တင့္တယ္လွေပ၏္၊
ကြ်နိုပ္ကို ျပစ္လႊတ္လ်က္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္
ေယရွုရွင္ ထိုတိုင္ေပၚမွာ ေသခံ။

၄   တိုင္ေတာ္ကို ကြ်နိုပ္သည္၊ စဥ္သစၥာရွိပါမည္၊
ကဲ့ရဲ႔ျခင္း ျပစ္တင္ျခင္း ခံလိုသည္၊
ေကာင္းကင္ဘံုစံဖို႔ရာ  ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေခၚေသာခါ
ကုိယ္ေတာ္နွင့္ အတူ ဘုန္းေတာ္ဝင္စား။


ထိုဓမၼသီခ်င္းသံသည္ ခရစ္ယာန္တို႔အေနအားျဖင့္ အလြန္သာယာေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဤသီခ်င္းကို သူသီဆိုေနေသာ အခါမွာမွ အေထြးသည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဘာသာတျခားစီျဖစ္ေနမွန္းသိခဲ့ရေလသည္။ .. ဟု စာေရးသူက သူ႔ဇနီးသည္ျဖစ္လာမည့္ သူနာျပဳဆရာမေလး အေထြးအေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ မဂၤလာပြဲကို ဆရာ၀န္ၾကီး ဦဘသန္းထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္း၊ ဦးလွေရႊမွာ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ သတိုးသား၏ မိဘအျဖစ္ ဗိုလ္လကၤ်ာႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္လွ၊   သတိုးသမီး၏မိဘအျဖစ္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္ၾကီး၊ သူတို႔သားအရံ ေဒါက္တာလွေရႊ ၏ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္ခံုေပၚတြင္ သူတိုးသား ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကထိုင္ျပီး၊ သတိုးသမီး အေထြးက သတိုးသားအရံေဒါက္တာဦးေအးတို႔ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္စီးနင္းခဲ့ပံုမ်ား ၊ အပ်ိဳရံ ေရႊမန္းသူ မေရႊမိတို႔ႏွင့္ ေကာ္ဖီ၊မုန္႔၊ အိုက္စခရင္မ်ား ဧည့္ခံေၾကြးေမြးေသာ မဂၤလာပြဲကိုလည္း အမွတ္တရေရးထားပါသည္။

ထိုေဆးရံုၾကီးမွတ္တမ္းကို ဖတ္ျပီးူ၊ လူလူျခင္း ရိုင္းပင္းကူညီေသာ အဂါေပေမတၱာ၊ အႏိႈင္းမရေမတၱာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ခဲယဥ္းလွေသာ၊ ေဆးပစၥည္း ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာအစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားဘ၀ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္၊ စာအုပ္မ်ား ရွိေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးတြင္ ေဆးကုသမႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ေဆးရံုမ်ား၊ ျမန္မာနယ္စပ္ေဆးရံုမ်ားအေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကဲ့သို႔ ႏွလံုးလွ ဆရာ၀န္မ်ား ျပဳစုေရးသားမည့္ စာအုပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏နိဂံုးစာ
၁၉၆၆တြင္ သံယာေဆးရံုၾကီးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေရွ႔သို႔စာေစာင္ အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ေသာ သိပၸံျမင့္ဦး၊ ဥိးေမာင္ေမာင္မိုးႏွင့္ ဓါတ္ပံုဆရာတဦးတို႔ လာေရာက္စဥ္ မိမိ၏ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း ေျပာျပခဲ့ရာမွာ သူတို႔က မွတ္တမ္းစာအုပ္ေရးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမန္ာစာပါေမကၡေဟာင္း ဦးေအးေမာင္ကလည္း မျဖစ္မေနေရးရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ဦးသာတင္ (ဦးမာယ) က တည္းျဖတ္ေပးခဲ့သည္။  အသက္၅၅ႏွစ္အရြယ္ထိ စာေရးဖို႔ေ၀းစြ၊ ေဆးစာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ျပီး (၅၅)ႏွစ္ေရာက္မွ စာေရးရျခင္းျဖစ္သည္။ (၈)လေက်ာ္ ေရးသားခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားကို ႏွလံုးေရာဂါဒဏ္ခံစားခ်ိန္ ႏႈတ္တိုက္ေပးသည္ကို တူမေလးခင္ေမျမင့္ႏွင့္မအုန္းခင္တို႔က ျပန္ေရးေပးခဲ့သည္။ သားသပည့္ ေမာင္ခ်စ္ဟန္မွာလည္း လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သည္။ တူမေလးမႏုႏုသာကလည္း အကူအညီေပးခဲ့ရာမွာအထုပတၱိပီးဆံုးခဲ့သည္။ အကူညီေပးခဲုသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။

မွတ္သားဖြယ္ ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏ မွာၾကားခ်က္တခုမွာ  "တာ၀န္မ်ာကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လံုး၀မပါ" ဟု အထင္ေရာက္ကာ မေပါ့ဆပဲ၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္ထားၾကရန္ လိုအပ္လွေၾကာင္းကို အထူးသတိေပးခ်င္ေပသည္။ သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးျဖစ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ျမင္ဒိဌ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာ ထားေသာသူ၊ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္၊ လက္ကိုင္ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ သစၥာရီေသာသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၷရယ္အေပါင္းမွ ကင္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရိရေလသည္ .. ဟု သတည္။

မုရန္အယ္ဒီတာ
၅-ေမ-၂၀၁၂


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


Lord I lift Your Name on High
Lord I love to sing Your praises.
I'm so glad You're in my life.
I'm so glad  You came to save us.  (repeat)

You came from Heaven to Earth

To show The Way.
From the Earth to The Cross,
My debt You paid.
From The Cross to the grave,
From the grave to the sky,
Lord I lift Your Name on High;  (3x)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ကခ်င္မိတ္သဟာရ ကန္ဘာကန္ (စင္ကာပူ)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လစဥ္ေနာက္ဆံုးပါတ္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းရွိပါသည္။ လာမည့္အပတ္တြင္ အထူးအစီအစဥ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲေတာ္ သီဆို၊တီးမႈတ္ ခ်ီးမြမ္းၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

နမူနာ ကခ်င္ရိုးရာသီခ်င္းဗြီဒီယို (အစမ္းေလ့က်င္စဥ္)


Bethesda Chapel

http://blip.tv/bcff-daly-city-san-francisco-bay-area

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .