မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Oct 25th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: ရယ္ရႊင္ဘြယ္မ်ား ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

E-mail Print PDF

Hits: 1686
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေယရုဆလင္ျမိဳ အျဖစ္ပ်က္ႏွင့္စာလွ်င္ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ေသးပါ။

ဆရာ. Lagwi Bawm Luk ႏွင္ ဆရာျမင့္စိုး (BCFF, Daly City, 14-Sep-2008)
ျပန္လည္တင္ျပသည္။

ေယရမိ ျမည္တမ္း  ၃း ၂၁ -၂၅ "ထိုသို႔ အကြ်ႏိုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးသည္ ဆင္ျခင္၍ သတိရေသာအခါ
ေမွ်ာ္လင့္စရာ အခြင့္ရွိပါသည္"
ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ဖ်က္ဆီးခံရေသာအခါ ပေရာဖက္ၾကီး ေယရမိ
မ်က္ရည္က်ျပီး ျမည္တမ္းရသည္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ၾကီးသည္ ေျမာက္ဖက္မွလြဲလွ်င္ ဘက္အားလံုး ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖင့္ ရန္သူမ်ားကို သဘာ၀ျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ဖက္မွ လာေသာ ရန္သူမ်ားကို ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရပါသည္။ ျမိဳ႔သားမ်ား ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ မိန္းမသည္ မိမိရင္ေသြး၊ မိမိခ်ီပိုက္ေသာသားကို စားရပါမည္ေလာ။ ယဇ္ပေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရပါမည္ေလာ၊ လူအၾကီးအငယ္တို႔ တံုးလံုးေနရၾကပါ၏၊ အကြ်ႏိုပ္တို႔ အပ်ိဳႏွင့္လူပ်ိဳတို႔သည္ ထားျဖင့္ေသၾကရပါျပီ။ ျမိဳ႔တြင္ ေျမေခြးမ်ားျဖင့္ ျပည့္သြားသည္ စသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ လက္ရွိ
ေလာကႏွင့္တူသည္ဟု ထင္မိပါသည္။ 

ကခ်င္သတင္းဌာနအေနႏွင့္ အသင္းေတာ္တခုကို အစိုးရမွ ျဖိဳဖ်က္သိမ္းရန္ သေဘာတူေၾကာင္းကို ကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာတပါးက ေထာက္ခံစာေၾကျငာျခင္းအေၾကာင္း သတင္းထည့္ေရးပါသည္။ စိတ္ထဲတြင္ ထိုသို႔အမည္ႏွင့္ ေရးထားျခင္းအတြက္ တမ်ိဳးတမည္ခံစားရင္း မိမိေမာင္းေသာ ကား အျခားသူႏွင့္တိုက္မိျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသင္းအုပ္ဆရာအေၾကာင္း သတင္းေရး၍ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ရသလား ထင္မိေသာ္လည္း မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ မွန္ကန္သည့္သတင္းကို ေရးေသာေၾကာင့္ ေခ်ာ္လဲျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ရေသာအခါ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားစြာေတြ႔ရသည္။ ကားတိုက္ျခင္း၊ ေနစရာအိမ္မရွိေတာ့ျခင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္လာျခင္း၊ ေဆးရံုတက္ျခင္း။ အလုပ္ျပဳတ္သြားျခင္း၊ ေဆးရံုမွာ Bill ေငြေတာင္းခံလႊာ မ်ားစြာေရာက္လာျခင္း စသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔လာေသာအခါ ၄င္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ေျခေခ်ာ္က်ျခင္းကဲ့သို႔ ခံယူျပီး၊ အလိုေတာ္အတိုင္း ခံလိုက္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။ 

သူမ်ား ခံရစဥ္တြင္ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ထင္ရွားေစျခင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းခံယူရန္ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ခံလိုက္ရစဥ္တြင္ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္လည္း မခ်ီးမြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားတြင္း ဘုရားသခင္ရွိေနပါက ေလာက ဒုကၡမ်ားတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမ်ားသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုရပါသည္။ ေဟရွာရ ၄၀ တြင္ ထာ၀ရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ မိမိတို႔ အေတာင္ကို အသစ္ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္၊ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း၊ ခရီးသြားေသာ္လည္း မေမာၾက။ မိမိတို႔ ဘ၀တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္ေနရပါသည္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ျမိဳ႔တြင္ အိမ္ေျခမရွိသူ Homeless မ်ားစြာ ရွိျပီး လူမ်ားထံမွေတာင္းစားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသူမ်ား ဆိုင္းဘုတ္တခုကို ေထာင္ထားသည္ကို ၾကည့္မိရာ  Homeless but not Hopeless ဟုေရးထားသည္ကို မွတ္သားမိပါသည္။

ကြ်ႏိုပ္တို႔ ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသည္ ေယရုဆလင္ျမိဳ အျဖစ္ပ်က္ႏွင့္စာလွ်င္ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ေသးပါ။

သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္။ A slip, Not a Fall ဟူေသာ
ေဒသနာကို အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ေနသူမ်ား အတြက္ ေျခေခ်ာ္ျခင္းပံုပမာႏွင့္ယွဥ္ျပီး  "ကမၻာကိုေျပာင္းလဲ
ရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သူ၏ ေသခါနီးမွ မိမိကုိယ္ ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ဖို႔ သတိရျခင္းဥပမာ"  ႏွင့္
ေယရမိျမည္တမ္း ကဗ်ာ၅ပုဒ္အေၾကာင္း အားေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
Praise Songs (Web Link)

မွတ္ခ်က္။
ဆရာေဘာင္လု Lagwi Bawm Luk  သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ျပီး အေမရိကားသို႔ ေျပာင္းေရြ႔အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဂ်ပ္ဆန္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ဆရာၾသဂတ္စတပ္ မွ ဆရာေဘာင္လုတို႔ မဂၤလာပြဲကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ ကပ္ဘာကမ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမွားေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ (၂၀၀၉) ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဒလီစီးတီးျမန္မာအသင္းေတာ္ BCFF တြင္အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
Daly City BCFF New Year 2009


မွတ္ခ်က္။
ဆရာလုခ္ (Bawn Luk Lagwi @ Ba Aung) BCFF Daily City Burmese Fellowship Ordination အခန္းအနားကို 25-March 2012  6pm (Sunday) တြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ကိုးရီးယားႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တခု Korean First Baptist Church of San Francisco, 220 Avalon Drive, CA 94015  Contact: 1 (510) 789 9275, 1(650) 515 1434  တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးလာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ဆရာလုခ္ ကိုယ္စားဖိတ္ၾကားပါသည္။

ဆရာလုခ္သည္ ေဒလီစီးတီးျမိဳရွိ လူသာရီယန္အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာမိသားစုမိတ္သဟာရကို ဆရာ၆ပါးျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈တြင္ ဆရာဦးဘေရႊ၊ ဆရာဦးျမေအး၊ ဆရာမေဒၚခရစ္စတင္းအန္း၊ ဆရာဆလိုင္းျမင့္စိုး၊ ဆရာမတ္မို၊ ဆရာေဘာင္လုခ္ .. ၆ပါးတို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳခဲ့ေသာအသင္းေတာ္တခုျဖစ္သည္။ ဆရာလုခ္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႔ ေရာက္ျပီး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ကခ်င္အခန္းအနား၊ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမ်ား၊ လူမႈေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္လည္း တက္ၾကြ၊ႏိုးထစြာႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီေလ့ရွိပါသည္။ ကခ်င္တူေဒး အဇြဲ႔အားျဖင့္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို Baptist Seminary မွ အခ်ိန္ျပည့္ M.Div ဆည္းပူး၊ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ပါသည္။   ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ တဦးတည္းေနထိုင္ေသာ္လည္း စင္ကာပူ၊ကခ်င္မိတ္သာဟာရတြင္ လက္ထပ္ခဲ့ေသာ သူ၏ဇနီးႏွင့္ သားငယ္တို႔ရွိရာ ထိုင္းႏီုင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၀တြင္ ၁၀စုႏွစ္ခြဲခြာေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ဆရာလုခ္မိသားစု၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ ျပန္လည္ဆံုစည္းေနထိုင္ရျပီေနာက္၊
D.Min မာစတာဘြဲ႔အတြက္ ဆက္လက္ဆည္းပူးလွ်က္ရွိသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။

ဆရာေဘာင္လု၏ သိကၡာတင္ အခမ္းအနားအတြက္ အားလံုးသတိရဆုေတာင္းေပးပါရန္

နာမေတာ္အားျဖင့္
ေဇာ္ေအာာင္ (မုရန္၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔)
 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

မလႈပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား


(ဆရာေစာစံေအာင္)

“ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ မလႈပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံကို ရသည္ျဖစ္၍၊ ခန္႔ျငားေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာႏွင့္ဘုရားသခင္ကို ေလ်ာက္ပတ္စြာဝတ္ျပဳႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို စြဲလမ္းၾကကုန္အံ့။”(ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၈)ေလာက၌ ႐ွိသည့္အဘယ္အရာမဆို မတည္ၿမဲေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္တိုင္းသာမကသာမန္လူသားတိုင္းလည္း သိ႐ွိၾကမည္ဟု ထင္မွတ္ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ကလည္းေလာကအရာမွန္သမွ် မတည္ၿမဲေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္ကိုသာ ခိုလံႈကိုးစားတတ္ရန္ သဘာ၀ေဘးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေျမငလွ်င္၊ဆူနာမီေရလိႈင္း၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း၊ ေရႀကီးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ သတိေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ငလွ်င္ဒဏ္ကိုႀကိဳတင္မွန္းဆၿပီးမွ တည္ေဆာက္တတ္ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ေမလက ၉.၀စေကး႐ွိ ငလွ်င္ေၾကာင့္ ဆူနာမီလိႈင္းလံုးမ်ားဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါသည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ဘုရားေက်ာင္းျပိးေတာ့ ပလႅင္ေပၚမွာသင္းအုပ္ဆရာရဲ့ ဝတ္ရံုၾကီးတင္ျပီး အေရးေပၚ အေပါ့ပါးသြားေနပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ထူး ဆိုေတာ့ အသင္းသားေထာင္နဲ႕ခ်ီလာၾကပါတယ္။ အေပ်ာ္လြန္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္လူၾကီးကိုေဇာက္ထိုး သင္းအုပ္ဝတ္ရံုၾကီးေကာက္ျခံဳဳျပီး၊ ပရိတ္သတ္ၾကီးကိုလုိက္ႏႈတ္ဆက္ေနပါေတာ့တယ္။ သိသူမ်ားက ရယ္ေမာ၊  မသိသူ မ်ားက ဟယ္..သင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါးဆိုျပီး တရိုတေသ၊ ႏႈတ္ဆက္ေနၾကပါတယ္။

သင္းအုပ္လဲ အေပါ့ပါးသြားျပီး ျပန္လာခ်ိန္ ဝတ္ရံုေပ်ာက္လို႕ ဇေဝဇဝါနဲ႕ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္ လိုက္ရွာေနတယ္။

ေဟာ.. ေတြ႕ျပီ။ သင္းအုပ္ဆရာေဒါသနဲ႕.. ဒီေကာင္ဆိုျပီး ေအာက္ကိုခပ္သုတ္သုတ္ ဆင္းလာတယ္။ ကိုေဇာက္ထိုး ဝတ္ရံုခြ်တ္ေျပးတာ သင္းအုပ္ဝတ္ရံုျပန္ရျပီး လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္သြားတယ္။  ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ကိုေဇာ္ထိုး။

ငါ..သင္းအုပ္ဆရာကို ပန္းသီတစ္ျခင္းနဲ႕ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္ .. လို႕ေျပာျပပါတယ္။

******

တစ္ေန႕ သင္းအုပ္က ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထူးဆုေတာင္းေပး၊ အခ်ိန္ေပးေနလို႕ ကိုေဇာက္ထိုးက သိပ္ၾကည့္မရဘူး။ လမ္းေဘးတယ္လီဖုန္းဆီသြားျပီး သင္းအုပ္မိုဘိုင္းဖုန္းဆီ ဆက္လိုက္တယ္။ ဟဲလို..ဆရာ၊ ..ကြ်န္ေတာ္ ဦးလွဘူးပါ၊ ဝင္ဒါမီယာလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၁၆(က)မွာ ေနပါတယ္။ အိမ္ေမြးေန႕ပြဲ အေရးတၾကီး ဆုေတာင္းေပးဖို႕၊ ဆရာ အကူညီေပးပါဦး၊.. ဖုန္းဆက္ေခၚတယ္။ ဆရာလဲ ဘုရားေက်ာင္းျပီးျပီိဆိုေတာ့ ခ်က္ျခင္း တကၠစီငွားျပီး ဝင္ဒါမီယာလမ္းကို သြားတယ္။ အိမ္နံပါတ္ ၁၆၊ ၁၇ ပဲရွိျပီး၊ ၁၆(က)ဆိုတာ မရွိပါဘူးေျပာလို႕ ခုနေခၚတဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကို လွမ္းေခၚေမးတယ္။ က်မတို႕က လမ္းေဘးဖုန္းေျပာတဲ့ဆိုင္ပါ ..ေျဖေတာ့ ေဒါသတၾကီးနဲ႕ ျပန္လာတယ္။ ဒီေကာင္ပဲျဖစ္မွာ စံုစမ္းေတာ့ ကိုေဇာ္ထိုးချမာ ဝန္ခံလိုက္ရရွာတယ္။

ငါ ..သင္းအုပ္ဆရာကို တကၠစီအသြားအျပန္ ေငြတစ္ေသာင္းေလ်ာ္ေပးျပီး၊ ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္...တဲ့။

End

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ
စာမ်က္နွာ ၄၄၄ ရွိျပီး၊ ေဆးပညာဆရာ၀န္၊သူနာျပဳ၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းမ်ား ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္း ေမလ၁၉၄၂ မွ ဧျပီ၁၉၄၅ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္းမ်ားေဆးကုသခဲ့ပံု၊ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား ျပင္းထန္လွေသာ ဒု-ကမၻာစစ္ၾကီး၏ ဗံုးဒဏ္မ်ားၾကားတြင္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ဂရုနာမ်ားသည္ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ ၁၉၆၇ ၾသဂုတ္လ
ဒုတိယအၾကိမ္ ၁၉၆၈၊ ဇူလိုင္လ
တတိယအၾကိမ္ ၂၀၁၀၊ မတ္လ  .. ထုတ္ေ၀သူ၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း (ရေေအာင္စာေပ)၊ ျဖန္႔ခ်ိသူ စပယ္ဦးစာေပ ျဖစ္သည္။အမွာစာမ်ား

ဂ်ပန္ေခတ္ ဘီအုိင္ေအေဆးရံုၾကီးတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေဆးကုသျခင္းမ်ားမွာ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ျဖစ္ေပၚရန္ ပါေမကၡဦးဧေမာင္ (ျမန္မာစာ) ၏ ပထမအမွာစာတြင္၊ မိမိတို႔၏အသက္ေဘးအႏၱရယ္ကို မည္သို႔မွ် ပမာဏမထားပဲ၊ လူနာမ်ားကိုသာ ဂရုျပဳၾကည့္ရႈေနၾသည္။ ေရႊ႔တန္သူမ်ားကို ေရႊ႔၊ ေျပာင္းတန္သူမ်ားကို ေျပာင္းရသည္။ ေသြးသံရဲရဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာေသာ လူနာမ်ားကို ေဖးမ ခ်ီပိုးသယ္ေဆာင္ယူၾကရျပန္သည္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွာ ေန႔ေန႔၌သာမက၊ ညည၌လည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ လာသျဖင့္ လူနာကိစၥ အ၀၀ကို ညေမွာင္ထုထဲတြင္ပင္ ခက္ခက္ခဲခဲ၊ တပင္တပန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဤသည္တို႔ကို ေဒါက္တာျမင့္ေဆြထံမွ ၾကားသိရျပန္ေသာအခါ ထိုသူနာျပဳဆရာမမ်ားသည္ ကရိုင္းမီးယားစစ္အတြင္းက စစ္ေျမျပင္၌ သူနာျပဳလုပ္ငန္းကို သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္သူနာျပဳဆရာမ ေလာရင့္ႏိုက္တင္းေဂးလ္ (Florence Nightingale) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္ သူနာျပဳဆရာမ ဂ်င္နီေဗး (Genevieve) စေသာ ကမၻာေက်ာ္ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၏ စံခ်ိန္ေအာက္ မည္သို႔မွ် မႏိုမ့္ဟု တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္မိပါသည္ .. ဟု ေရးသားထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္မွ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ မဟာ၀ိဇၹာ အမွာစာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (အလုပ္ပင္ပမ္း၊အားျပက္ေဆးရံုေရာက္ျခင္း)၊ ဗိုလ္ေန၀င္း (အူးအတက္ေရာင္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း)၊ ဗိုလ္မႈးစိန္မွန္ (အလူးလဲ၊ဗိုက္နာျခင္း)၊ ဗိုလ္လကၤ်ာ၊ ဗိုလ္စၾကာ (ေဆးရံုအတြက္ဘီအိုင္ေအေထာက္ပံေၾကးေပးသူ)၊ ဗိုလ္ထိန္လင္း၊ ဦးႏု (ေသြးအားနည္းေရာဂါကုစဥ္)၊ သခင္ျမ (လိပ္ေခါင္းေရာဂါကုျခင္း)၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ေက်ာ္စိန္ (ေျခာက္လံုးျပဴးဒဏ္ရာကုစဥ္)၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ စေသာ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏႈိက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သိသမွ်ကေလးမ်ားလည္း ေရးသားထားေပသည္၊ စစ္မွတ္တမ္းလည္းျဖစ္သည္။ အထုပတၱိသေဘာလည္းပါသည္။ အေတြးအေခၚအေရးအသား၊ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအားပညာေပးသေဘာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါသည္။ ေဆးပညာကုထံုးမ်ား၊ ေဆးရွားပါးစဥ္မည္သုိ႔ရွာၾကံကုရသည္မ်ား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစလက္သံုး မွတ္တမ္းဟု အမွာစာေရးထားသည္။

တည္းျဖတ္သူ ဆရာမာယ က ရသပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဗုဒၶ၀ါဒီပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရယ္ရြယ္ဘြယ္မ်ား၊ အခ်စ္ရသ (အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္၊ - စာမ်က္ႏွာ 96-105 (၉)မ်က္ႏွာတိတိ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရေရးသားခဲ့သည္၊  အေထြးႏွင့္စာေရးသူေဒါက္တာျမင့္ေဆြအေၾကာင္း၊  ဦးေအး(၂)ႏွင့္ဆရာမကေလးေမေမစု၊ ရိုရုိၾကီးေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ဆရာမကေလး မကယ္လီ ႏွစ္ေယာက္တည္းဆိုရင္ကြယ္ စေသာ အခန္းမ်ားမွာ အခ်စ္ရသျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မ်ားဖမ္းဆီးသတ္ျဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ေလာကငရဲ၊ ေရႊေတာင္တိုက္ပြဲမွ ဒဏ္ရာရ ရဲေဘာ္မန်ား၊ သင္တုန္းဓားဒဏ္ရာႏွင့္ဆာဒူးၾကီး၊ ဗံုးဒဏ္ထိသူမ်ား၊ အထုတ္ထဲတြင္ ေျခာက္လံုးျပဴးက်ည္ဆံသိုေလွာင္ထားသည့္ သခင္ေက်ာ္စိန္ ..စသည့္ သနားဖြယ္ကရုဏာရသ၊ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မ်ားမ်ား၊ အဌာ၀ကသခင္ဖိုးလွၾကီး၊ ရြာစားၾကီးစိန္ေဗဒါ တို႔၏ ေသမင္းႏွင့္အသက္လုျခင္းမ်ား၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ အားထုတ္စြန္႔စားျခင္း အခန္းမ်ားစြာျဖင့္ ရသစံုလင္ေၾကာင္း အမွာစာ ေရးသားေပးထားပါသည္။

ထိုအမွာစာမ်ားမွာ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀စဥ္ (၁၉၆၈) အတိုင္း ျပန္လည္ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာ၀န္ၾကီးဦးဘသန္းႏွင့္ေဆးရံုမွတ္တမ္းမ်ား


အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္အေျပး၊ ဂ်ပန္အ၀င္တြင္ ဘီအိုင္ေအ ေဆးရံုကို ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဘသန္းမွ ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး F.R.C.S ရရွိေသာ ရွားရွားပါးပါး ကာနယ္ေအာင္ခင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးဘသန္း ဆရာ၀န္ၾကီး၂ဦးကိုသာ စာေရးသူမွတ္မိေၾကာင္း။ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးသူ၊ ျမန္မာဆန္လွျပီး၊ ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုသည္၊ သမီးျဖစ္သူ ကစ္တီ (ေနာင္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ဇနီး-ေဒၚခင္ေမသန္း) က စႏၱယားသီခ်င္းၾကီးမ်ား တီးသည္၊ ၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္း၊သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ အားခ်ိန္မ်ားတြင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ သီဆို၊တီးမႈတ္၊ ကျပက ခက္ခဲလွေသာ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုၾကီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။ ဆရာၾကီးဦးဘသန္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) တြင္ ပါေမကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ အမႈထမ္းစဥ္တြင္လည္း ပတၱလားေခါက္တုန္း၊ သီခ်င္းဆိုတုန္းပင္ျဖစ္သည္ ဟု ေရးထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီး၏ အနစ္နာခံ၊ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးပီသပံု၊ သူ႔တပည့္မ်ားကို ခ်စ္ခင္၊ ဂရုစိုက္ပံု အထူးသျဖင့္ သမီးလိုခ်စ္ေပီး၊ အလြန္အားကိုးရေသာ သူနာျပဳဆရာမ ေဒၚခင္ၾကည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္လက္ထပ္ပြဲတြင္ ဖခင္ရင္းကဲ့သို႔ မဂၤလာေဆာင္၊ ေဆးရံုမွထြက္ခြာခြင့္ေပးရပံုမ်ားကို ၀မ္နည္း၊၀မ္းသာ ေရးသားထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေစတနာမ်ား အထူးသျဖင့္ FRCS ပါရဂူ ဆရာ၀န္ၾကီးေဒၚရင္ေမ မိမိကိုယ္တိုင္မီးဖြားပီးကာစမွာပင္ ဆရာမၾကီးကိုယ္တိုင္အသက္ကယ္ရမည့္ ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ညေမွာင္ေမွာင္တြင္ လာေခၚေသာ ဒလ၀မ္ကုလား၏ ဆိုက္ကားႏွင့္ သျခၤဳင္းကုန္ကိုျဖက္ေက်ာ္ကာ ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ အသက္ကယ္၊ကုသျခင္းမ်ားမွာ အံ့ဘြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးဦခ်န္တိတ္၊ စစၥတာေဒၚအမာ၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးပါရဂူဆရာ၀န္၃ဦး. စသည္တို႔၏ ေစတနာ၀န္ထမ္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဆးပညာႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆးရံုတက္၊ မက်န္းမာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ အလြန္ သံေ၀ဂရဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ သိရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဆးရံုတက္စဥ္ သူနာျပဳဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ခ်စ္စကားဆိုျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္မွာ အလြန္ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အစ္မျဖစ္သည္ ေဒၚခင္ၾကီး (သခင္သန္းထြန္းဇနီးသည္)၊ စာေရးသူ ေဒါက္တာ္ျမင့္ေဆြ၏ ဇနိးသည္ျဖစ္လာမည့္ သူနာျပဳဆရာမ မတင္ေထြး (အေထြး) တို႔အေၾကာင္းကိုမ်ားမွာ ပုထုစဥ္လူသားမ်ား၏ လူငယ္ဘ၀၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းအလုပ္၊ အခ်စ္ေရးရာမ်ားမွာ လြမ္းစရာေကာင္းပါသည္။

ရဲေဘာ္ေရာင္းရင္းမ်ား အေၾကာင္း၊ ဇတ္လမ္းတိုမ်ားစြာေရးသားခဲ့ျပီး စာအုပ္အဆံုးတြင္လည္း ဆရာ၀န္ၾကီး၊ ဆရာ၀န္ငယ္၊ သူနာျပဳမႈးႏွင့္ဆရာမမ်ား၊ ေဆးစပ္ဆရာမ်ား၊ ဆာဂ်င္သံုးဦး၊ ဘ႑ာစိုၾကီးဦးေရႊ၊ စာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားၾကီးမ်ား၊ ေဂဟာမႈမ်ားမွ အဆံုး၊ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ားအားလံုးကို  အမည္ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားတြင္ ဦးဘသန္း(ခြဲစိတ္ပါရဂူ)၊ ေဒၚရင္ေမ(မီးယပ္သားဖြားပါရဂူ)။ ဦးခ်န္တိတ္ (မ်က္စိပါရဂူ)၊ ေဒါက္တာအက္(စ္)ဆင္း(ေး၀ါးကုပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးသန္းေအာင္ (အဆုတ္ေရာဂါပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးလွေရႊ (ကြယ္လြန္)၊ ဦးေအး (ပဲခူးခရိုင္ ဆရာ၀န္ၾကီး)၊ ဗိုလ္မႈးၾကီးေမာင္ေမာင္သန္း (မဂၤလာဒံုေဆးရံုတပ္မႈး)၊ ေဒါက္တာဦးၾကည္ေပါ (ခြဲစိတ္ပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးျမင့္ေဆြ (စာေရးသူ)၊ ေဒါကတာဦးစံျမင့္၊ ေဒါက္တာဦးကြမ္းလြင္၊ ေဒါက္တာဦးရန္ရွင္း၊ ေဒါက္တာအက္(စ္)လား (ကြယ္လြန္)၊ ေဒါက္တာေစာစိန္ေလ်ာင္း (ကြယ္လြန္သူ) တို႔ျဖစ္သည္။ ေဆးသင္တန္းေအာင္ဆရာ၀န္ကေလးမ်ား ၃၂ဦးႏွင့္ အျခားသူမ်ားစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က "မယ္ခုေမွ်ာ္" ေတးသီခ်င္းသံေလးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ နားတြင္းသို႔ သာသာယာယာ ၀င္သြားသည့္ နည္းတူ၊ အေတြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္းကာလ အေတာ္ၾကာလာေသာအခါ သူ၏ သာယာေသာ ဓမၼသီခ်င္းသံကေလး ကြ်န္ေတာ့နားထံသို႔ ခ်ိဳေအးစြာ ၀င္လာသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အေထြး၏ ဓမၼသီခ်င္းသံကို ျပန္လည္ေဖၚျပလိုသည္။ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ၁၂၅  ေဟ၊ ၁၂း၂ The old Rugged Cross  289

၁  ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ထူထားေသာတိုင္ေတာ္သည္
ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ ဒုကၡခံ ရာတိုင္တည္း
ျပစ္ေလာကကိုကယ္ရန္ ေသခံရာ တိုင္ေတာ္ကို
ကြ်နိုပ္သည္ ထူးပင္ခ်စ္ခင္ျမက္ႏုိး။

ထပ္ဆိုရန္။   တုိင္ေတာ္ကို ကြ်ႏိုပ္သည္ ေလးျမက္မည္
လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္လံကို ခ်ထားမည္၊
ကြ်န္ဳပ္သည္ မွီတြယ္ေသာ တိုင္ေတာ္ကို
သရဖူ ကိုတေန႔ ျဖင့္လဲခ်င္။

၂  ေလာကလံုး ရြံရွာေသာ လက္ဝါကပ္တိုင္ေတာ္၏
ဆြဲနိုင္ေသာ တခိုးသည္ အံ့ဖြယ္တည္း။
ထက္ေကာင္းကင္ ဘုန္းေတာ္ပင္ သိုးသငယ္စြန္႔ျပီးကာ၊
သစ္တိုင္မွာ ေသခံရန္ ၾကြဆင္းလာ။

၃  ေသြးေတာ္နွင့္ စြန္းကြက္ေသာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္သည္
အံ့ၾသဖြယ္ တင့္တယ္လွေပ၏္၊
ကြ်နိုပ္ကို ျပစ္လႊတ္လ်က္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္
ေယရွုရွင္ ထိုတိုင္ေပၚမွာ ေသခံ။

၄   တိုင္ေတာ္ကို ကြ်နိုပ္သည္၊ စဥ္သစၥာရွိပါမည္၊
ကဲ့ရဲ႔ျခင္း ျပစ္တင္ျခင္း ခံလိုသည္၊
ေကာင္းကင္ဘံုစံဖို႔ရာ  ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေခၚေသာခါ
ကုိယ္ေတာ္နွင့္ အတူ ဘုန္းေတာ္ဝင္စား။


ထိုဓမၼသီခ်င္းသံသည္ ခရစ္ယာန္တို႔အေနအားျဖင့္ အလြန္သာယာေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဤသီခ်င္းကို သူသီဆိုေနေသာ အခါမွာမွ အေထြးသည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဘာသာတျခားစီျဖစ္ေနမွန္းသိခဲ့ရေလသည္။ .. ဟု စာေရးသူက သူ႔ဇနီးသည္ျဖစ္လာမည့္ သူနာျပဳဆရာမေလး အေထြးအေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ မဂၤလာပြဲကို ဆရာ၀န္ၾကီး ဦဘသန္းထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္း၊ ဦးလွေရႊမွာ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ သတိုးသား၏ မိဘအျဖစ္ ဗိုလ္လကၤ်ာႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္လွ၊   သတိုးသမီး၏မိဘအျဖစ္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္ၾကီး၊ သူတို႔သားအရံ ေဒါက္တာလွေရႊ ၏ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္ခံုေပၚတြင္ သူတိုးသား ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကထိုင္ျပီး၊ သတိုးသမီး အေထြးက သတိုးသားအရံေဒါက္တာဦးေအးတို႔ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္စီးနင္းခဲ့ပံုမ်ား ၊ အပ်ိဳရံ ေရႊမန္းသူ မေရႊမိတို႔ႏွင့္ ေကာ္ဖီ၊မုန္႔၊ အိုက္စခရင္မ်ား ဧည့္ခံေၾကြးေမြးေသာ မဂၤလာပြဲကိုလည္း အမွတ္တရေရးထားပါသည္။

ထိုေဆးရံုၾကီးမွတ္တမ္းကို ဖတ္ျပီးူ၊ လူလူျခင္း ရိုင္းပင္းကူညီေသာ အဂါေပေမတၱာ၊ အႏိႈင္းမရေမတၱာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ခဲယဥ္းလွေသာ၊ ေဆးပစၥည္း ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာအစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားဘ၀ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္၊ စာအုပ္မ်ား ရွိေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးတြင္ ေဆးကုသမႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ေဆးရံုမ်ား၊ ျမန္မာနယ္စပ္ေဆးရံုမ်ားအေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကဲ့သို႔ ႏွလံုးလွ ဆရာ၀န္မ်ား ျပဳစုေရးသားမည့္ စာအုပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏နိဂံုးစာ
၁၉၆၆တြင္ သံယာေဆးရံုၾကီးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေရွ႔သို႔စာေစာင္ အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ေသာ သိပၸံျမင့္ဦး၊ ဥိးေမာင္ေမာင္မိုးႏွင့္ ဓါတ္ပံုဆရာတဦးတို႔ လာေရာက္စဥ္ မိမိ၏ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း ေျပာျပခဲ့ရာမွာ သူတို႔က မွတ္တမ္းစာအုပ္ေရးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမန္ာစာပါေမကၡေဟာင္း ဦးေအးေမာင္ကလည္း မျဖစ္မေနေရးရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ဦးသာတင္ (ဦးမာယ) က တည္းျဖတ္ေပးခဲ့သည္။  အသက္၅၅ႏွစ္အရြယ္ထိ စာေရးဖို႔ေ၀းစြ၊ ေဆးစာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ျပီး (၅၅)ႏွစ္ေရာက္မွ စာေရးရျခင္းျဖစ္သည္။ (၈)လေက်ာ္ ေရးသားခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားကို ႏွလံုးေရာဂါဒဏ္ခံစားခ်ိန္ ႏႈတ္တိုက္ေပးသည္ကို တူမေလးခင္ေမျမင့္ႏွင့္မအုန္းခင္တို႔က ျပန္ေရးေပးခဲ့သည္။ သားသပည့္ ေမာင္ခ်စ္ဟန္မွာလည္း လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သည္။ တူမေလးမႏုႏုသာကလည္း အကူအညီေပးခဲ့ရာမွာအထုပတၱိပီးဆံုးခဲ့သည္။ အကူညီေပးခဲုသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။

မွတ္သားဖြယ္ ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏ မွာၾကားခ်က္တခုမွာ  "တာ၀န္မ်ာကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လံုး၀မပါ" ဟု အထင္ေရာက္ကာ မေပါ့ဆပဲ၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္ထားၾကရန္ လိုအပ္လွေၾကာင္းကို အထူးသတိေပးခ်င္ေပသည္။ သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးျဖစ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ျမင္ဒိဌ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာ ထားေသာသူ၊ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္၊ လက္ကိုင္ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ သစၥာရီေသာသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၷရယ္အေပါင္းမွ ကင္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရိရေလသည္ .. ဟု သတည္။

မုရန္အယ္ဒီတာ
၅-ေမ-၂၀၁၂


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကိုယ္ေတာ္မွတပါး အျဖားအားကိုးရာမရွိပါ
ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကြ်ဳႏိုပ္၏ ခုိလႈံရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ ကိုးစားရာ ကြ်ဳႏိုပ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကိုယ္ေတာ္ဟာ

ကိုယ္ေတာ္မွတပါး ကြ်ႏိုပ္၏ ခိုလႈံရာ
ကြ်ႏိုပ္၏လြတ္ေျမာက္ရာ ကြ်ႏိုပ္၏ ခံစားရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ အလိုအပ္ဆံုးဟာ ကိုယ္ေတာ္သာ

ကြ်ႏိုပ္အသက္တာခရီးလမ္းခရီးမွာ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးသူဟာ
ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာ  ကြ်ႏိုပ္၏ အလံုးစံု အခ်ဳပ္အခ်ာပါ
ကြ်ႏိုပ္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ကြ်ႏိုပ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္း
ကြ်ႏုိိပ္၏ လံုျခံဳျခင္း၊ ကြ်ႏိုပ္၏ က်န္းမာျခင္း
ကြ်ႏိုပ္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဟာ
အသက္ရွင္ေသာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တပါးပါ

ခ်ီးေမွ်ာက္ပါ၏ ကိုယ္ေတာ္၊  ခ်ီးမြမ္းပါ၏ ကိုယ္ေတာ္
ကိုးကြယ္ပါ၏ ထာ၀ရဘုရားကို
ကိုယ္ေတာ္မွတပါး

MCA (Bangkok) .  Saya Tun Mya / Saya Sai Aye
2007 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ဘုရားသခင္အားဘုန္းႀကီးေစေသာက်ဴး။

 To God be the Glory 355
 
၆၆ ဆာ၊ ၂၉း၂
  
 ၁ ဘုရားျမတ္သခင္အားဘုန္းႀကီးေစသတည္း။
 ေလာကကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္သားေတာ္ကုိစြန္႔ၿပီ
 ျပစ္ေျဖလႊတ္ေဆးေၾကာရန္သက္ေတာ္ျမတ္စြန္႔ရာ၊
 လူတိုင္းတို႔ဝင္ေစရန္သက္တံခါးဖြင့္ထား။
  
 ထပ္ဆိုရန္။
 ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊
 ေလာက၊ သံေတာ္ၾကားေစ။
 ခ်ီးမြမ္ေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊
 လူတို႔ဝမ္းေျမာက္ၾကေစ။
 သားေတာ္ျဖင့္အဘထံေတာ္ျမတ္ဝင္ၾကပါ။
 ျပဳထားမဟာမႈေၾကာင့္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ။
  
 ၂ ေသြးေတာ္ျဖင့္ဝယ္ေသာကယ္တင္ျခင္းျပည့္စံုလွ၊
 ယံုၾကည္သူတိုင္းဘုိ႔ဂတိေတာ္လာသည္ကား၊
 ဆိုးယုတ္ဆံုးျပစ္မွားသူအမွန္ယံုၾကည္လွ်င္၊
 ထုိခဏခ်င္းတြင္ျပစ္လြတ္ျခင္းကုိသိျမင္။
  
 ၃ ႀကီးေသာမႈသင္ေပးၿပီ၊ ႀကီးေသာမႈျပဳၿပီ။
 သားေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္ငါတို႔ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႀကီး၏။
 သို႔ေသာ္ေယရွုရွင္ကိုဖူးေတြ႔ရေသာခါ၊
 အံ့ၾသဝမ္းေျမာက္ျခင္းသာ၍ႀကီးမည္မွန္ပါ။
 ------


http://burmesebible.com/hymn/zaw/066.htm
ျမန္မာ့ဓမၼသီခ်င္း သံစဥ္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks