မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Sep 19th

Last update05:41:52 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 924
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

The Savior is born ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္သည္ - ဆရာလတ္ေယရွဲ

The Savior is born

ေယရႈကိုယ္တိုင္ေျပာျခင္းမွာ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္သည္
ဘာအတြက္လဲ၊ ဘယ္ကိုသြားတဲ့လမ္းခရီးလဲ . ဆရာလတ္ေယရွဲ (Rev. Latt Yishey)

ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းတဲ့အျဖစ္က ထြက္ရတဲ့လမ္းျဖစ္သည္။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက်သြားသည့္ကားတြင္ ကားေမာင္းသူသည္ ကားေပၚမွခုန္ခ်ျပီး ေခ်ာက္ကမ္းပါးသစ္ကိုင္းေပၚခို ေနရသည္။ ေသရေတာ့မည္ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ေအာ္ေသာအခါ  ငါ့သား၊ ငါသည္မွာရွိသည္ ဟူေသာ သခင္ေယရႈအသံၾကားရသည္။ ငါ့ကိုယံုၾကည္လွ်င္ သစ္ကိုင္းကို လႊတ္လိုက္ဟူေသာ အသံကိုၾကားရသည္။ ျပန္မေျဖပဲျငိမ္သြားသည္ .. ျပီးမွ  အေပၚမွာဘယ္သူရွိေသးသလဲ ဟု ထပ္ေအာ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေယရႈဘုရားေပးေသာ လမ္းတစ္ခုတည္းရွိပါသည္။ ယံုၾကည္စြာႏွင့္လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အသက္ေပးခ်စ္တဲ့သူ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

(သခင္ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလါမ်ား)။

တႏွစ္တခါ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ က်င္းပတာမဟုတ္ပါ။ အပတ္စဥ္၊ တနဂၤေႏြကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းလည္း Easter Sunday ျဖစ္တယ္။

အိမ္၊ ရံုး၊ အျပင္မွာ ၀ါယာၾကိဳးေတြရႈပ္ေနေအာင္ ဆက္သြယ္ထားၾကသည္။ ေရနံပိုက္လိုင္းေတြလည္း ဆက္သြယ္ပို႔ေပးေနသည္။ ေလထဲမွာလည္း၊ ေၾကးနန္း၊ ေရဒီယို၊ တီဗီလႊင့္တာေတြလည္း ဆက္သြယ္ေရးေတြပါ။ တေနရာကတေနရာ၊ စီးဆင္းေနတဲ့အရာမ်ားျဖစ္သည္္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြလည္း စီဆင္းေနတာလည္း ဒီသေဘာပါ။

ခရစ္ေတာ္ေသျခင္း မဆံုးသြားပါ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီ .. ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာစီးဆင္းလာျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျပာျပလိုပါသည္။

၁။ ခိုင္ခန္႔ျမဲျမံေသာယံုၾကည္ျခင္း
ေကာင္ၾကီးမဂၤလာကို ရရွိပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္သည္ အလြန္အေရးၾကီးသျဖင့္၊ ခိုင္ခံျမဲျမံဖို႔လိုပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း စီးဆင္းရာလမ္းကို ရွင္းလင္းထားရန္လိုပါသည္္။  ခရစ္ေတာ္ အေသခံျပီးေနာက္ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ၊ သံသယေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားခဲသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္၊ထြက္သြားၾကသည္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ၾကံဳရတဲ့အခါ ယံုၾကည္ျခင္းျမဲျမံလာျပန္သည္။ ထေျမာက္ျခင္းကို အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ အသက္ရွင္ေသာေျမွ်ာ္လင့္ျခင္းတည္း
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း အသက္ရွင္မည္ ..ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာမဆို၊ လုပ္ရကိုင္ရဲပါသည္။ ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာကို ၀င္စားရမည္ဆိုသည့္ ဂတိေတာ္ကို ေပးထားပါသည္။ ငါ့အဖအိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ငါသည္ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္လည္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ထင္ျပသျပီး၊ အသက္ရွင္လွ်က္ လူ၅၀၀ေရွ႔တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔တက္သြားသည္။ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးထားပါသည္။ အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟူေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည္။

၃။ ဒုကၡျပသနာမ်ားၾကား၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ျခင္း
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။ စာတန္အားျမင့္ အျမဲပိတ္ဆို႔ေနေသာ ဒုကၡမ်ား၊ အျပင္ခႏၷာသည္ မည္မွ်ျဖစ္ပါေစ အတြင္ခႏၱာခိုင္ခံ၊ေတာင့္တင္းပါသည္။ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ပါေစ .. ထိုၾကားမွ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရပါသည္။ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို သည္းခံသူမဂၤလာရွိသည္။ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္း၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္၊ မၾကားဖူးေသာ ေရာဂါမ်ားၾကားတြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ရရွိေသာ တတိယေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။

၄။ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုး
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ။ ဘုရားရား၏တန္ခိုးျဖင့္ ကြယ္ကာျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းမွေကာင္းၾကီးႏွင့္တန္ခိုးမ်ား စီးဆင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတန္ခိုးသည္ ခရစ္ေတာ္ အရွင္ဘုရားထံမွာလာသည္။ ၾကံစည္၍မမွီိႏိုင္ေသာ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးမည္ ဟုဆိုသည္။ ကြယ္ကာ၊ ေစာင့္ေရွာက္၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးသည္။ ကမၻာေျမၾကီးဆံုးတိုင္ သက္ေသျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ သာ၍ၾကီးေသာအမႈကို ျပဳလိမ့္မည္။ တန္ခိုးရွိပါသည္။ တန္ခိုးရွိေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ခႏၱာတြင္ ကိန္းေအာင္းျခင္းျဖင့္ ရရွိသည္။ ရွန္ဆံု၊ ဒံေယလ၊ ေယာသပ္ တို႔တြင္ တန္ခိုးမ်ားကို ျပသႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႔၊ သီဆို၊ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသည္ တန္ခိုးကို ျပသေနပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို သိမွတ္ရန္၊ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာတခုျဖစ္သည္။

၅ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္း
ေနာက္ဆံုးတခု၊ ပထမဆံုးေျပာရမည့္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ အေရးၾကီးဆံုးအရာတခုျဖစ္သည္။ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္း ဟူေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာျဖစ္သည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းမရွိ။ (၂ေကာ ၅း၁၇) အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါ၊ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မ၀င္ရ ဟုဆိုသည္။  ကြႏ္ုပ္တို႔ရွိသမွ်အျပစ္အားလံုးကို ယူေဆာင္၊ ေသဆံုးသြားရသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း Born Again, New Creation သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္က နိေကာဒင္ကို ေျပာခဲ့သည္။ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းရွိမွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္၀ါးကပ္တိုင္ ၃ခုတြင္ ခိုးသားတဦးေနာက္တရျပီး၊  ေျပာင္းလဲေသာအခါ၊ ခရစ္ေတာ္ ယခုပင္ငါႏွင့္အတူရွိမည္ ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာမွ ဘုရား၏ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ား ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ခရစ္ေတာ္မွတဆင့္ စီး၀င္ေရာက္လာပါသည္။

ထိုသို႔ ေလာကရွိ ၀ိုင္ယာၾကိဳးမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေလလႈိင္မ်ားမွတဆင့္စီးဆင္းသလို ဘုရားသခင္၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚသို႔ 
တသြင္သြင္စီးဆင္းပါသည္။ ေလာကျမစ္မ်ားမွာ တိမ္ေကာျပီး၊ နည္းသြား၊ ခမ္းေျခာက္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ထံမွ ၾကြယ္၀ေသာေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားမွာ မခမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ အျမဲစီးဆင္းေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးအေပၚေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစ။

ဆရာေတာ္လက္ေယရွဲ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို
ဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၁၂

က်မ္းပိုဒ္၊ ၁ေပ ၁း၃-၆
အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ညစ္စြန္းျခင္း၊ ညွိဳးႏြမ္းျခင္းႏွင့္ကင္းစင္ေသာ အေမြေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ခံရေစမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ႀကီးစြာေသာကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကိုတဖန္ ျဖစ္ဘြားေစ ေတာ္မူေသာ၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။         ထိုအေမြေတာ္သည္ကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ျပင္္ဆင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ ေသာ သင္တို႔အဘို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌သိုထားလ်က္ရွိေသာ အေမြတည္း။ အရည္က်ိဳ၍ စံုစမ္းျခင္းကို ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္ဆီးတတ္ေသာေရႊကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းထက္၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းကုိ စစ္ေၾကာစံုစမ္း ေသာအရာသည္ သာ၍ျမတ္သည္ႏွင့္၊ ေယရႈခရစ္ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာအခါ အခ်ီးအမြမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ အလိုငွါျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊

http://www.fbbcagapemedia.blogspot.com/2012/04/blog-post_06.html

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ခရစ္ယာန္မိသားစု - စာအုပ္မွ တဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ
စာမ်က္နွာ ၄၄၄ ရွိျပီး၊ ေဆးပညာဆရာ၀န္၊သူနာျပဳ၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းမ်ား ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္း ေမလ၁၉၄၂ မွ ဧျပီ၁၉၄၅ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္းမ်ားေဆးကုသခဲ့ပံု၊ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား ျပင္းထန္လွေသာ ဒု-ကမၻာစစ္ၾကီး၏ ဗံုးဒဏ္မ်ားၾကားတြင္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ဂရုနာမ်ားသည္ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ ၁၉၆၇ ၾသဂုတ္လ
ဒုတိယအၾကိမ္ ၁၉၆၈၊ ဇူလိုင္လ
တတိယအၾကိမ္ ၂၀၁၀၊ မတ္လ  .. ထုတ္ေ၀သူ၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း (ရေေအာင္စာေပ)၊ ျဖန္႔ခ်ိသူ စပယ္ဦးစာေပ ျဖစ္သည္။အမွာစာမ်ား

ဂ်ပန္ေခတ္ ဘီအုိင္ေအေဆးရံုၾကီးတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေဆးကုသျခင္းမ်ားမွာ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ျဖစ္ေပၚရန္ ပါေမကၡဦးဧေမာင္ (ျမန္မာစာ) ၏ ပထမအမွာစာတြင္၊ မိမိတို႔၏အသက္ေဘးအႏၱရယ္ကို မည္သို႔မွ် ပမာဏမထားပဲ၊ လူနာမ်ားကိုသာ ဂရုျပဳၾကည့္ရႈေနၾသည္။ ေရႊ႔တန္သူမ်ားကို ေရႊ႔၊ ေျပာင္းတန္သူမ်ားကို ေျပာင္းရသည္။ ေသြးသံရဲရဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာေသာ လူနာမ်ားကို ေဖးမ ခ်ီပိုးသယ္ေဆာင္ယူၾကရျပန္သည္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွာ ေန႔ေန႔၌သာမက၊ ညည၌လည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ လာသျဖင့္ လူနာကိစၥ အ၀၀ကို ညေမွာင္ထုထဲတြင္ပင္ ခက္ခက္ခဲခဲ၊ တပင္တပန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဤသည္တို႔ကို ေဒါက္တာျမင့္ေဆြထံမွ ၾကားသိရျပန္ေသာအခါ ထိုသူနာျပဳဆရာမမ်ားသည္ ကရိုင္းမီးယားစစ္အတြင္းက စစ္ေျမျပင္၌ သူနာျပဳလုပ္ငန္းကို သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္သူနာျပဳဆရာမ ေလာရင့္ႏိုက္တင္းေဂးလ္ (Florence Nightingale) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္ သူနာျပဳဆရာမ ဂ်င္နီေဗး (Genevieve) စေသာ ကမၻာေက်ာ္ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၏ စံခ်ိန္ေအာက္ မည္သို႔မွ် မႏိုမ့္ဟု တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္မိပါသည္ .. ဟု ေရးသားထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္မွ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ မဟာ၀ိဇၹာ အမွာစာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (အလုပ္ပင္ပမ္း၊အားျပက္ေဆးရံုေရာက္ျခင္း)၊ ဗိုလ္ေန၀င္း (အူးအတက္ေရာင္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း)၊ ဗိုလ္မႈးစိန္မွန္ (အလူးလဲ၊ဗိုက္နာျခင္း)၊ ဗိုလ္လကၤ်ာ၊ ဗိုလ္စၾကာ (ေဆးရံုအတြက္ဘီအိုင္ေအေထာက္ပံေၾကးေပးသူ)၊ ဗိုလ္ထိန္လင္း၊ ဦးႏု (ေသြးအားနည္းေရာဂါကုစဥ္)၊ သခင္ျမ (လိပ္ေခါင္းေရာဂါကုျခင္း)၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ေက်ာ္စိန္ (ေျခာက္လံုးျပဴးဒဏ္ရာကုစဥ္)၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ စေသာ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏႈိက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သိသမွ်ကေလးမ်ားလည္း ေရးသားထားေပသည္၊ စစ္မွတ္တမ္းလည္းျဖစ္သည္။ အထုပတၱိသေဘာလည္းပါသည္။ အေတြးအေခၚအေရးအသား၊ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအားပညာေပးသေဘာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါသည္။ ေဆးပညာကုထံုးမ်ား၊ ေဆးရွားပါးစဥ္မည္သုိ႔ရွာၾကံကုရသည္မ်ား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစလက္သံုး မွတ္တမ္းဟု အမွာစာေရးထားသည္။

တည္းျဖတ္သူ ဆရာမာယ က ရသပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဗုဒၶ၀ါဒီပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရယ္ရြယ္ဘြယ္မ်ား၊ အခ်စ္ရသ (အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္၊ - စာမ်က္ႏွာ 96-105 (၉)မ်က္ႏွာတိတိ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရေရးသားခဲ့သည္၊  အေထြးႏွင့္စာေရးသူေဒါက္တာျမင့္ေဆြအေၾကာင္း၊  ဦးေအး(၂)ႏွင့္ဆရာမကေလးေမေမစု၊ ရိုရုိၾကီးေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ဆရာမကေလး မကယ္လီ ႏွစ္ေယာက္တည္းဆိုရင္ကြယ္ စေသာ အခန္းမ်ားမွာ အခ်စ္ရသျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မ်ားဖမ္းဆီးသတ္ျဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ေလာကငရဲ၊ ေရႊေတာင္တိုက္ပြဲမွ ဒဏ္ရာရ ရဲေဘာ္မန်ား၊ သင္တုန္းဓားဒဏ္ရာႏွင့္ဆာဒူးၾကီး၊ ဗံုးဒဏ္ထိသူမ်ား၊ အထုတ္ထဲတြင္ ေျခာက္လံုးျပဴးက်ည္ဆံသိုေလွာင္ထားသည့္ သခင္ေက်ာ္စိန္ ..စသည့္ သနားဖြယ္ကရုဏာရသ၊ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မ်ားမ်ား၊ အဌာ၀ကသခင္ဖိုးလွၾကီး၊ ရြာစားၾကီးစိန္ေဗဒါ တို႔၏ ေသမင္းႏွင့္အသက္လုျခင္းမ်ား၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ အားထုတ္စြန္႔စားျခင္း အခန္းမ်ားစြာျဖင့္ ရသစံုလင္ေၾကာင္း အမွာစာ ေရးသားေပးထားပါသည္။

ထိုအမွာစာမ်ားမွာ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀စဥ္ (၁၉၆၈) အတိုင္း ျပန္လည္ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာ၀န္ၾကီးဦးဘသန္းႏွင့္ေဆးရံုမွတ္တမ္းမ်ား


အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္အေျပး၊ ဂ်ပန္အ၀င္တြင္ ဘီအိုင္ေအ ေဆးရံုကို ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဘသန္းမွ ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ေပသည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီး F.R.C.S ရရွိေသာ ရွားရွားပါးပါး ကာနယ္ေအာင္ခင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးဘသန္း ဆရာ၀န္ၾကီး၂ဦးကိုသာ စာေရးသူမွတ္မိေၾကာင္း။ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးသူ၊ ျမန္မာဆန္လွျပီး၊ ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုသည္၊ သမီးျဖစ္သူ ကစ္တီ (ေနာင္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ဇနီး-ေဒၚခင္ေမသန္း) က စႏၱယားသီခ်င္းၾကီးမ်ား တီးသည္၊ ၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္း၊သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ အားခ်ိန္မ်ားတြင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ သီဆို၊တီးမႈတ္၊ ကျပက ခက္ခဲလွေသာ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုၾကီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။ ဆရာၾကီးဦးဘသန္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) တြင္ ပါေမကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ အမႈထမ္းစဥ္တြင္လည္း ပတၱလားေခါက္တုန္း၊ သီခ်င္းဆိုတုန္းပင္ျဖစ္သည္ ဟု ေရးထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီး၏ အနစ္နာခံ၊ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးပီသပံု၊ သူ႔တပည့္မ်ားကို ခ်စ္ခင္၊ ဂရုစိုက္ပံု အထူးသျဖင့္ သမီးလိုခ်စ္ေပီး၊ အလြန္အားကိုးရေသာ သူနာျပဳဆရာမ ေဒၚခင္ၾကည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္လက္ထပ္ပြဲတြင္ ဖခင္ရင္းကဲ့သို႔ မဂၤလာေဆာင္၊ ေဆးရံုမွထြက္ခြာခြင့္ေပးရပံုမ်ားကို ၀မ္နည္း၊၀မ္းသာ ေရးသားထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေစတနာမ်ား အထူးသျဖင့္ FRCS ပါရဂူ ဆရာ၀န္ၾကီးေဒၚရင္ေမ မိမိကိုယ္တိုင္မီးဖြားပီးကာစမွာပင္ ဆရာမၾကီးကိုယ္တိုင္အသက္ကယ္ရမည့္ ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ညေမွာင္ေမွာင္တြင္ လာေခၚေသာ ဒလ၀မ္ကုလား၏ ဆိုက္ကားႏွင့္ သျခၤဳင္းကုန္ကိုျဖက္ေက်ာ္ကာ ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ အသက္ကယ္၊ကုသျခင္းမ်ားမွာ အံ့ဘြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးဦခ်န္တိတ္၊ စစၥတာေဒၚအမာ၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးပါရဂူဆရာ၀န္၃ဦး. စသည္တို႔၏ ေစတနာ၀န္ထမ္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဆးပညာႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆးရံုတက္၊ မက်န္းမာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ အလြန္ သံေ၀ဂရဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ သိရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဆးရံုတက္စဥ္ သူနာျပဳဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ခ်စ္စကားဆိုျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္မွာ အလြန္ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အစ္မျဖစ္သည္ ေဒၚခင္ၾကီး (သခင္သန္းထြန္းဇနီးသည္)၊ စာေရးသူ ေဒါက္တာ္ျမင့္ေဆြ၏ ဇနိးသည္ျဖစ္လာမည့္ သူနာျပဳဆရာမ မတင္ေထြး (အေထြး) တို႔အေၾကာင္းကိုမ်ားမွာ ပုထုစဥ္လူသားမ်ား၏ လူငယ္ဘ၀၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းအလုပ္၊ အခ်စ္ေရးရာမ်ားမွာ လြမ္းစရာေကာင္းပါသည္။

ရဲေဘာ္ေရာင္းရင္းမ်ား အေၾကာင္း၊ ဇတ္လမ္းတိုမ်ားစြာေရးသားခဲ့ျပီး စာအုပ္အဆံုးတြင္လည္း ဆရာ၀န္ၾကီး၊ ဆရာ၀န္ငယ္၊ သူနာျပဳမႈးႏွင့္ဆရာမမ်ား၊ ေဆးစပ္ဆရာမ်ား၊ ဆာဂ်င္သံုးဦး၊ ဘ႑ာစိုၾကီးဦးေရႊ၊ စာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားၾကီးမ်ား၊ ေဂဟာမႈမ်ားမွ အဆံုး၊ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ားအားလံုးကို  အမည္ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားတြင္ ဦးဘသန္း(ခြဲစိတ္ပါရဂူ)၊ ေဒၚရင္ေမ(မီးယပ္သားဖြားပါရဂူ)။ ဦးခ်န္တိတ္ (မ်က္စိပါရဂူ)၊ ေဒါက္တာအက္(စ္)ဆင္း(ေး၀ါးကုပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးသန္းေအာင္ (အဆုတ္ေရာဂါပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးလွေရႊ (ကြယ္လြန္)၊ ဦးေအး (ပဲခူးခရိုင္ ဆရာ၀န္ၾကီး)၊ ဗိုလ္မႈးၾကီးေမာင္ေမာင္သန္း (မဂၤလာဒံုေဆးရံုတပ္မႈး)၊ ေဒါက္တာဦးၾကည္ေပါ (ခြဲစိတ္ပါရဂူ)၊ ေဒါကတာဦးျမင့္ေဆြ (စာေရးသူ)၊ ေဒါကတာဦးစံျမင့္၊ ေဒါက္တာဦးကြမ္းလြင္၊ ေဒါက္တာဦးရန္ရွင္း၊ ေဒါက္တာအက္(စ္)လား (ကြယ္လြန္)၊ ေဒါက္တာေစာစိန္ေလ်ာင္း (ကြယ္လြန္သူ) တို႔ျဖစ္သည္။ ေဆးသင္တန္းေအာင္ဆရာ၀န္ကေလးမ်ား ၃၂ဦးႏွင့္ အျခားသူမ်ားစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚခင္ၾကည္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က "မယ္ခုေမွ်ာ္" ေတးသီခ်င္းသံေလးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ နားတြင္းသို႔ သာသာယာယာ ၀င္သြားသည့္ နည္းတူ၊ အေတြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္းကာလ အေတာ္ၾကာလာေသာအခါ သူ၏ သာယာေသာ ဓမၼသီခ်င္းသံကေလး ကြ်န္ေတာ့နားထံသို႔ ခ်ိဳေအးစြာ ၀င္လာသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အေထြး၏ ဓမၼသီခ်င္းသံကို ျပန္လည္ေဖၚျပလိုသည္။ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ၁၂၅  ေဟ၊ ၁၂း၂ The old Rugged Cross  289

၁  ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ထူထားေသာတိုင္ေတာ္သည္
ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ ဒုကၡခံ ရာတိုင္တည္း
ျပစ္ေလာကကိုကယ္ရန္ ေသခံရာ တိုင္ေတာ္ကို
ကြ်နိုပ္သည္ ထူးပင္ခ်စ္ခင္ျမက္ႏုိး။

ထပ္ဆိုရန္။   တုိင္ေတာ္ကို ကြ်ႏိုပ္သည္ ေလးျမက္မည္
လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္လံကို ခ်ထားမည္၊
ကြ်န္ဳပ္သည္ မွီတြယ္ေသာ တိုင္ေတာ္ကို
သရဖူ ကိုတေန႔ ျဖင့္လဲခ်င္။

၂  ေလာကလံုး ရြံရွာေသာ လက္ဝါကပ္တိုင္ေတာ္၏
ဆြဲနိုင္ေသာ တခိုးသည္ အံ့ဖြယ္တည္း။
ထက္ေကာင္းကင္ ဘုန္းေတာ္ပင္ သိုးသငယ္စြန္႔ျပီးကာ၊
သစ္တိုင္မွာ ေသခံရန္ ၾကြဆင္းလာ။

၃  ေသြးေတာ္နွင့္ စြန္းကြက္ေသာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္သည္
အံ့ၾသဖြယ္ တင့္တယ္လွေပ၏္၊
ကြ်နိုပ္ကို ျပစ္လႊတ္လ်က္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္
ေယရွုရွင္ ထိုတိုင္ေပၚမွာ ေသခံ။

၄   တိုင္ေတာ္ကို ကြ်နိုပ္သည္၊ စဥ္သစၥာရွိပါမည္၊
ကဲ့ရဲ႔ျခင္း ျပစ္တင္ျခင္း ခံလိုသည္၊
ေကာင္းကင္ဘံုစံဖို႔ရာ  ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေခၚေသာခါ
ကုိယ္ေတာ္နွင့္ အတူ ဘုန္းေတာ္ဝင္စား။


ထိုဓမၼသီခ်င္းသံသည္ ခရစ္ယာန္တို႔အေနအားျဖင့္ အလြန္သာယာေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဤသီခ်င္းကို သူသီဆိုေနေသာ အခါမွာမွ အေထြးသည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဘာသာတျခားစီျဖစ္ေနမွန္းသိခဲ့ရေလသည္။ .. ဟု စာေရးသူက သူ႔ဇနီးသည္ျဖစ္လာမည့္ သူနာျပဳဆရာမေလး အေထြးအေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ မဂၤလာပြဲကို ဆရာ၀န္ၾကီး ဦဘသန္းထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္း၊ ဦးလွေရႊမွာ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ သတိုးသား၏ မိဘအျဖစ္ ဗိုလ္လကၤ်ာႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္လွ၊   သတိုးသမီး၏မိဘအျဖစ္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္ၾကီး၊ သူတို႔သားအရံ ေဒါက္တာလွေရႊ ၏ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္ခံုေပၚတြင္ သူတိုးသား ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကထိုင္ျပီး၊ သတိုးသမီး အေထြးက သတိုးသားအရံေဒါက္တာဦးေအးတို႔ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္စီးနင္းခဲ့ပံုမ်ား ၊ အပ်ိဳရံ ေရႊမန္းသူ မေရႊမိတို႔ႏွင့္ ေကာ္ဖီ၊မုန္႔၊ အိုက္စခရင္မ်ား ဧည့္ခံေၾကြးေမြးေသာ မဂၤလာပြဲကိုလည္း အမွတ္တရေရးထားပါသည္။

ထိုေဆးရံုၾကီးမွတ္တမ္းကို ဖတ္ျပီးူ၊ လူလူျခင္း ရိုင္းပင္းကူညီေသာ အဂါေပေမတၱာ၊ အႏိႈင္းမရေမတၱာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ခဲယဥ္းလွေသာ၊ ေဆးပစၥည္း ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာအစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားဘ၀ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္၊ စာအုပ္မ်ား ရွိေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးတြင္ ေဆးကုသမႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ေဆးရံုမ်ား၊ ျမန္မာနယ္စပ္ေဆးရံုမ်ားအေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကဲ့သို႔ ႏွလံုးလွ ဆရာ၀န္မ်ား ျပဳစုေရးသားမည့္ စာအုပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏နိဂံုးစာ
၁၉၆၆တြင္ သံယာေဆးရံုၾကီးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေရွ႔သို႔စာေစာင္ အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ေသာ သိပၸံျမင့္ဦး၊ ဥိးေမာင္ေမာင္မိုးႏွင့္ ဓါတ္ပံုဆရာတဦးတို႔ လာေရာက္စဥ္ မိမိ၏ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း ေျပာျပခဲ့ရာမွာ သူတို႔က မွတ္တမ္းစာအုပ္ေရးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမန္ာစာပါေမကၡေဟာင္း ဦးေအးေမာင္ကလည္း မျဖစ္မေနေရးရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ဦးသာတင္ (ဦးမာယ) က တည္းျဖတ္ေပးခဲ့သည္။  အသက္၅၅ႏွစ္အရြယ္ထိ စာေရးဖို႔ေ၀းစြ၊ ေဆးစာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ျပီး (၅၅)ႏွစ္ေရာက္မွ စာေရးရျခင္းျဖစ္သည္။ (၈)လေက်ာ္ ေရးသားခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားကို ႏွလံုးေရာဂါဒဏ္ခံစားခ်ိန္ ႏႈတ္တိုက္ေပးသည္ကို တူမေလးခင္ေမျမင့္ႏွင့္မအုန္းခင္တို႔က ျပန္ေရးေပးခဲ့သည္။ သားသပည့္ ေမာင္ခ်စ္ဟန္မွာလည္း လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သည္။ တူမေလးမႏုႏုသာကလည္း အကူအညီေပးခဲ့ရာမွာအထုပတၱိပီးဆံုးခဲ့သည္။ အကူညီေပးခဲုသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။

မွတ္သားဖြယ္ ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏ မွာၾကားခ်က္တခုမွာ  "တာ၀န္မ်ာကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လံုး၀မပါ" ဟု အထင္ေရာက္ကာ မေပါ့ဆပဲ၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္ထားၾကရန္ လိုအပ္လွေၾကာင္းကို အထူးသတိေပးခ်င္ေပသည္။ သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးျဖစ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ျမင္ဒိဌ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာ ထားေသာသူ၊ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္၊ လက္ကိုင္ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ သစၥာရီေသာသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၷရယ္အေပါင္းမွ ကင္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရိရေလသည္ .. ဟု သတည္။

မုရန္အယ္ဒီတာ
၅-ေမ-၂၀၁၂


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I Worship You Almighty God Key D

I worship You Almighty God
There is none like you
I worship You O Prince of Peace  
That is what I want to do 

I give You praise ,
For You are my righteousness 
I worship You Almighty God   
There is none like You

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

(လွမင္းသူ)

ျငိမ္သက္ျခင္းတိုု႔ လႊမ္းမိုုးရာ

ဆိတ္ျငိမ္ျခင္းမ်ား တည္ရွိရာ

 

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .