မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Nov 01st

Last update08:04:57 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 969
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

က်ဆံုးသည့္ ကမ္းတက္တပ္သား ျမန္မာလူငယ္ သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္း

၂၀၀၁ အာဖဂန္တြင္ ပထမဆံုးက်ဆံုးသည့္ ကမ္းတက္တပ္သား ျမန္မာလူငယ္ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ Jan 18, 2010 ကိုဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ ေမာင္ ပီထိပ္ (Maung P. Htaik)သည္ ၂၀၁၁ အတြင္း အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္မွ ပထမဆံုး က်ဆံုးခဲ့သည့္ တပ္သား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဆမ္ (Sam) ဟု ရင္းႏွီးစြာ ေခၚေဝၚၾကသည့္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ေမာင္ထိပ္သည္ Helmund ျပည္နယ္အတြင္း ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့သည္။ 

ေမာင္ထိပ္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေမရီလန္းျပည္နယ္ရွိ Hagerstown တြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ တြင္ Smithsburg အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သူ႔ကုိ ၁၉၉၀ ဇူလိုင္ ၁၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္၌ ေမြးဖြားသည္။ ေမာင္ထိပ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တြင္ မိသားစုႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခဲ့သည္။ ေ
မာင္ထိပ္သည္ ေျမာက္ကယ္ရုိလုိင္းနားျပည္နယ္ ရွိ Camp Lejeune မွ ႏုိင္ငံရပ္ျခားစစ္ဆင္ေရး ေရတပ္ တပ္မ (၂)၊ စစ္တိုင္း (၂) ၏ တပ္ရင္းႀကီး (၉)၊ တပ္ရင္း (၂) တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ အေမရိကန္ ေရတပ္၌ မႏွစ္ ဧၿပီက  စတာဝန္ထမ္းခဲ့ၿပီး ဒုတပ္ၾကပ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံခဲ့ရသည္။ မႏွစ္ ဇူလိုင္က တာလီဘန္တုိ႔ႏွင့္ စစ္ဆင္ႏႊြဲေနရသည့္ အာဖဂန္ နစၥတန္သုိ႔ ေမာင္ထိပ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႕ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၈ရက္က က်င္းပေသာ သူ႔ အသုဘအခမ္းအနားတြင္ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္၌ တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိသည့္ ခရမ္းေရာင္ႏွလံုးသား (Purple Heart) ဆုတံဆိပ္ကုိ သူ႔မိခင္ ေဒၚ ဖေလာ္ရီေရႊႏွင့္ ဖခင္ ဦးလွေရႊတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အသုဘသို႔ ေမရီလန္း ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Martin O’Malley လည္း တက္ေရာက္သည္။ အသုဘတြင္ ေမာင္ထိပ္၏ အကုိ Dan Yar ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း  ဂ်ိဳးဇက္ႏုိင္တို႔က ေမာင္ထိပ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာခဲ့ကာ ျမန္မာအဆုိအဖြဲ႕မွလည္း ဓမၼသီခ်င္း သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ေမာင္ထိပ္၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ အာလင္တန္အမ်ိဳးသားသုသာန္ ၌ ဇန္နဝါရီ ၁၈ တြင္ ျမွဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။

*****************

သတင္းကေတာ့ ဒါေလာက္ပါပဲ။ ယံုၾကည္သူ ဦးလွေရႊ ႏွင့္ ဇနီးသည္ ေဒၚစန္းစန္ျမ တို႔မွာ သားငယ္ေလးက ဘုရားအလုပ္အမ်ားၾကီးလုပ္တယ္။ ေမရီလင္းက သူတို႔ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း အမ်ားၾကီးပါ၀င္ဆပ္ကပ္ပါတယ္။ မိသားစုကလည္း ဘုရားနဲ႔ေမြ႔ေလွ်ာ္ၾကပါတယ္။ လိမၼာတဲ့ သားေလးအတြက္ လူအားျဖင့္ေတာ့ ေျဖဆယ္လို႔မရပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ရပါတယ္။ အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာလည္း ျမန္မာလူငယ္ေလးတစ္ဦးအေၾကာင္း တဖြဖြ၊ ေျပာဆို၊ ဂုဏ္ျပဳၾကပါတယ္။ အေမရိကန္အလံလႊမ္းျခံဳထားတဲ့ ေမာင္ပီထိုက္ရဲ့ ေခါင္းတလားကို အေမရိကန္သို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မ်ားမွာလည္း ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳ၊စည္းေ၀းမ်ား နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳေအာက္ေမ့သတိရ သက္ေသခံေျပာၾကားၾကပါတယ္။

မုရန္မွ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးလွေရႊကို ဆက္သြယ္တဲ့အခါ ဖခင္ျဖစ္သူက ဘုရားရွင္ေပးထားတဲ့ အရာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းအျဖစ္ ခံယူပါတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ စင္ကာပူ Church Of Singapore COS  မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသင္းေတာ္လူၾကီးအျဖစ္ ျမန္မာယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႔ အမႈေဆာင္သြားခဲ့တဲ့ မိသားစုျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ COS ျမန္မာမိတ္သဟာရ။ ဓမၼဆရာျဖစ္တဲ့ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း တို႔ က်န္ရစ္သူ၊ မိသားစုအတြက္ ေအာက္ေမ့သတိရ၊ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစတဲ့ သားငယ္ - သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္း ေမာင္ပီထိုက္ရဲ့  အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခန္းအနားနဲ႔ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္၊ Jan 18, 2010 သျငိဳလ္ပြဲကို အေမရိကန္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာမွာ Family buries Marine who 'never let up ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳေရးသားထားပါတယ္။

His enlistment took his family by surprise, said his brother, Dan Yar, 25. He asked his brother why he joined, but he did not get an answer, he said.

Maung P. Htaik told his family that he was going to be a scientist when he grew up. But after graduating from high school in 2009, he became a Marine.Wednesday, January 19, 2011Washington Post Staff Writer By Christy GoodmanFamily buries Marine who 'never let up

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/18/AR2011011806147.html


ဘုရားရွင္သည္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္အတြက္ သူ႔ရဲ့သားသမီးမ်ားကို တန္ဆာပလာအျဖစ္ အသံုးခ်ေလ့ရွိပါသည္။ 

ေမာင္သာမန္

 

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘုရားကုိေျကာက္ေသာဖခင္ - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ (NY City)


ဆရာဦးမ်ိဴးေမာ္
မုဆိုးမတေယာက္ ဖခင္တာဝန္။မိခင္တာဝန္ယူေသာဖခင္ကုိဂုဏ္ျပဳသည့္အေနနွင့္ သမီးတေယာက္စတင္ခဲ့သည္၊ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ေျမးနွင့္သမီးအိမ္ေရာက္လာ။ ေျမးလူမမာ ဦးေနွာက္အေမွးေရာင္ေရာဂါရွိသူအတြက္ ေငြေရး ေျကးေရး အကူအညီေတာင္း။ အဖိုးဆီကအကူညီမရေသာေျကာင့္ မရွက္မေၾကာက္ အကူအညီေတာင္းရသည့္ အေျခအေနေရာက္ရသည္၊

၁၂ဂ း ၃ ဆာလံကိုအေျချပဳ ေဟာျကားပါသည္၊ ထာဝရဘုရားကုိေျကာက္ရြံ။ လမ္းအတိုင္းသြားသူ မဂၤလာရွိသည္၊ ဘုရားသခင္ေတာင္းဆိုမွု ၂ခ်က္မွာ ဘုရားကုိေျကာက္ျပီး။ ဘုရားလမ္ျပရာေလွ်ာက္ေသာသူျဖစ္ရန္၊ ရိုေသေလးစားမွူမွ နာခံမွူရေစပါသည္၊


ပထမ
ေျကာက္ရြံျခင္း
ဇာတိနွင့္ေမြးလာသူ။ ထာဝရဘုရားကုိမေျကာက္ရြံ။ ေျကာက္ရြံေစရန္ သြန္သင္မည္။ ဆာလံ ၃၄း ၁၁
မတရားေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိမေျကာက္ (ဆလံ၃၁)

ေၾကက္၊ မေၾကာက္ စမ္းသပ္ရန္၊ တျခားအရာမ်ားကို ေၾကာက္ ေနသလား။ လူေျကာက္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေၾကာက္ေနလွ်င္ ဘုရားကုိ မေၾကာက္ေသးဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္၊

ေပတရု. နမည္အဓိပါယ္မွာ ေက်ာက္ ဟုဆိုလိုပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္သူသည္ ပထမ လူေတြကုိေၾကာက္ရြံသူျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊ ဘုရားသခင္ကုိေၾကာက္သူ လူမ်ားကိုမေၾကာက္၊ ေဟျဗဲဲ ၁၃ း ၆

ငါသည္အဘယ္သူကိုေၾကာက္အံ့နည္း၊ ဆာလံ ၂၇ း ၁-၃ သုိးေက်ာင္းသာ ဒါဝိပ္သည္ ေဂါလိယကိုမေၾကာက္ပါ၊ ရွင္ဘုရင္။စစ္သူျကီးမ်ားကအစ အားလံုး ေဂါလိယကုိေၾကာက္ ျကသည္၊ေနာက္ဆံုးဒါဝိပ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္၊

ဘုရားသည္အဖျဖစ္ေသာေျကာင့္ မေၾကာက္ခ်င္ျကပါ။ သိုေသာ္ ဘုရားသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္၊

၁၈ ရာစုတြင္ အေမရိကန္ ရီဘိုင္း Revival ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ေဂ်ာ္နသန္
Jonathan Edward တရားေဟာခဲ့သည္၊ Siners of tha hand of angry GOD ဟုု Medison Square တြင္စတင္ျပီး ေဟာျကားကာ အေမရိကန္မ်ားဘုရားကုိေျကာက္ကာ ေျပာင္းလဲမွုျကိးျဖစ္ခဲ့ေျကာင္း အသင္းေတာ္သမိုင္းတြင္ ေတြ႔နိုင္ပါသည္၊

ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံေသာ သူသည္ ဒုစရိုက္ကို ရံြမုန္းသည္ သုတၱံ ၈ း ၁၃။ အသက္စမ္းေရတြင္းျဖစ္သည္ (၁၄ း ၁၆) အသက္ရွင္။ အလိုဆႏၵျပည့္။ ေဘးဥပါတ္ကင္း။ စည္းစိမ္ရွိ။ ဂုဏ္သေရရိွ။ ဆင္းရဲျခင္းမရွိ၊

ဖခင္မ်ား ကုိယ္ကုိေမးပါ။ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ေၾကာက္ေနသလား။ မက်န္းမာေဆးကုသစရိတ္မ်ား ေၾကာက္ ေနသလား။ ကေလးမ်ား ပညာသင္စရိတ္အတြက္ ေၾကာက္ေနသလား။ လူေတြကိုေၾကာက္ နနသလား။ ဘုရားကုိတကယ္ ေၾကာက္ရင္ ဘာကုိမွမေၾကာက္ဘဲ ရဲရဲရင့္ရင့္ရင္ဆိုင္နိဳင္မည္ျေစ္ပါသည္၊


ဒုတိယ
လမ္းခရီးေတာ္သို႔လိုက္သူ မဂၤလာရွိသည္၊ ကုိယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္တာဘာျဖစ္သလဲ ယူဆသူမ်ား ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္သည္၊ ဖခင္သည္ လမ္းေပ်ာက္မေနရန္ျဖစ္သည္၊ လမ္းမွန္ကုိေလွ်ာက္ေသာဖခင္ျဖစ္ရန္လိုသည္၊ ေယာရွုအား ဘုရားက လက္ဝဲလက္ယာမတိမ္းဘဲ လူမ်ိုးေတာ္အားဦးေဆာင္ရန္။ ေယာရွု ၁ း ၇

ဓမြၽသီခ်င္း၂၄၉ လမ္းျပမူပါ။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ ကြန္ဖိဒင့္ Confidence သံသရမရွိဘဲ ေလွ်ာက္ရန္၊ ကြ်န္ုပ္လမ္းကုိျပပါ ဟုပါသည္၊ ထာဝရဘုရားသည္ လမ္းညြန္သူမဟုတ္ပါ၊ သင္ႏွင့္အတူလိုက္ေသာ လမ္းျပသူျဖစ္သည္၊ လမ္းညြန္သူနွင့္ လမ္းျပသူ မတူပါ၊

လမ္းက်ဥ္းႏွင့္ လမ္းက်ယ္ ၂ခုရွိပါသည္၊ မသဲ ၇ း ၁၃-၁၄
လမ္းက်ယ္သည္ ေလ်ာက္သူမ်ား။ အဆံုးမွာ ပ်က္စီးျခင္းေရာက္သည္၊ လမ္းက်ဥ္းသည္ ေလွ်ာက္ရသည္မွာခက္သည္။ အေဖမ်ားသည္ ေပ်ာ္ပါးခ်င္သည္။ သို ့ေသာ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိရပါမည္၊ ေလးမင္း Layman မ်ားအတြက္ လမ္းက်ယ္မွာ ေလွ်ာက္ရသည္မွာ လြယ္ပါသည္၊ ေျခမေခ်ာ္ရန္ မစပါ။ ဆာ ၁၇ း ၅


ကြ်န္ုေတာ္၏ တရားေဟာခ်က္တခုရွိသည္၊ (ေခါင္းစဥ္ - ေခါင္းလႊဲ)
ဇနီးသည္ေဆြမ်ိဳးတြင္ ႏွစ္ျခင္းမွ ခြဲထြက္ျပီး တျခားခရစ္ယန္အဖဲြ႑ေျပာင္းသြားျပီး ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအျကိမ္လာေေတာ့မည္  ဆိုကာ ကေလးမ်ားပညာသင္ရင္မလို။ ေက်ာင္းမေနေတာ့။ ယခုေတာ့ ထိုအသင္းေတာ္က ေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း မေလာက္။ ဒုကြေရာက္ေလသည္၊ ယံုျကည္မွု လြဲမွားလွ်င္။ေရြးခ်ယ္မွူမွားလွ်င္လည္း မလြယ္ပါ၊

ဧေနာက္သည္ဘုရားသခင္နွင့္အတူသြာလာပါသည္၊ ကမာၻဦး ၅အေမရိကတြင္ ဖခင္တေယာက္ အလုပ္မသြားခင္ပင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ဝင္ အရက္ေသာက္သူ၊ သားငယ္ေလးက နွင္းေတာမွ ဖခင္ေျခရားမ်ားကုိနင္းျပီး ဖခင္ေနာက္သို႔ လုိက္ေနသည္ကုိေတြ႔ကာ။ ေနာင္တရေလသည္၊ သားသမီးမ်ားလည္း ဖခင္ေျခရာကိုလိုက္ေလ့ရွိသည္၊ ဖခင္ေျဖေခ်ာ္ျပီးမလဲရန္အေရးျကီးလွပါသည္၊

ျမန္မာစကားပံု အရင္လို လမ္းအုိလိုက္။
ေရာမစစ္ဗိုလ္ ေကာေနလိ သည္ ဘုရားသခင္ကုိေၾကာက္ရံြေသာေျကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရပါသည္၊ တမန္ေတာ္ ၁ဝ း ၂

ဥပမာ ပံုသက္ေသ
အသက္ရြယ္ျကီးေသာအေဖတေယာက္ ေျမးပင္ရေနသည္၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္မွူျဖစ္ကာ။ ဇနီးသည္ ဝမ္းနည္းေျကကြဲျပီး။ သားသမီးမ်ားအင္မတန္မေျကနပ္ျဖစ္သည္၊ ေနာက္ပုိင္း ဖခင္ျကီး အမွားကုိဝန္ခံျပီးျပက္သြားျပီး။သူ႔သားက ဖိတ္ေခၚေသာေျကာင့္ ထိုအိမ္ေထာင္သို႔သြားရာ မိခင္ျကီးကေျပာေလသည္မွာ ကြ်န္မေယာက္်ားသည္ အလြန္တာဝန္ေက်ေသာဖခင္။ အလြန္တာဝန္ ေက်ေသာအဖိုး။ လုိေလေသး မရွိေအာင္ ထားေပးနိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္္၊ သုိ႔ေသာ္ သူအေပၚတြင္ ေမတၱာႏွင့္သစၥာတရားပ်က္တယ္ ဟုဆိုေလသည္၊

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပန္စဥ္းစားရန္တာဝန္ေက်ေသာ ဖခင္ျဖစ္ျပီလား၊ သူ႔ဇနီး။သားသမီးမ်ားအေပၚ တာဝန္ေက်ျပြန္ရံုမက။ ေမတၱာ။သစၥာ ေပးနိုင္သူဖခင္ျဖစ္္ျပီလား၊

အဆံုးသတ္တြင္ ဘုရားသခင္ကုိေၾကာက္ရြံေသာ။ ဘုရားလမ္းျပရာလုိက္ေလွ်ာက္ေသာ ဖခင္မ်ားျဖစ္ျကေစဘုိ႔ ဆင္ခ်င္ဆက္ကပ္ သံုးသပ္ျကရန္ႏွင့္။ ဇနီး သားသမီးမ်ားသည္လည္း ဖခင္ကုိပံ့ပုိး ကူညီအားေပးေသာ မိသားစုမ်ားျစစ္ေစရန္  တိုက္တြန္းေျပာျကားပါသည္၊

ဘုရားသခင္အားလံုးကုိ ေကာင္းျကီးေပးပါေစ၊
ဆုေတာင္းၾကစုိ႔၊ (ဖခင္မ်ား လမ္းေပ်ာက္ခဲ့မွူမ်ားအတြက္။ ဖခင္ကုိရွုံခ်အျပစ္တင္ခဲ့ေသာ ဇနီးသားသမီးမ်ာအတြက္)

မွတ္ခ်က္၊ ဆရာဦးမ်ိဳးေမာ္ တရားေဒသနာကို ျပန္လည္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာသည္ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ ျမန္မာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ အထုပၸတိ အက်ဥ္းကို ဖတ္ရန္။ Click Here

Rev. Myo Maw Audio Page Father Day Audio Click to listen

ေမာင္သာမန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


တစ္ခါက လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရွိသတဲ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ လင္ျဖစ္သူက စဥ္းစားမိတယ္။

”အင္း။ ငါတို႔ ေပါင္းလာတာၾကာျပီ။ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘယ္သူက ပိုျပီး အျပစ္ပိုလုပ္မိသလဲ ဆိုတာ မသိရဘူး။ ”

ဒီလိုေတြးမိျပီး အၾကံတစ္ခုရတာနဲ႔ မိန္းမျဖစ္သူကို ေခၚလိုက္သတဲ့။

”ရွင္မေရ။ လာပါအံုးကြာ။ မင္းကို ေျပာစရာ ရွိလုိ႔”

”အလုပ္ရွဳပ္ရတဲ့အထဲ ရွင္ကလဲ တေမွာင့္။ ကဲ.. ေျပာ ဘာေျပာမလို႔လဲ”

” ဒီလိုမိန္းမရာ ။ ငါေတြးေတြးေနတာ တစ္ခုရွိတယ္။ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အျပစ္ ဘယ္သူပိုမ်ားသလဲလို႔ သိခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ငါတို႔ တစ္ခုခု စမ္းသပ္ၾကရင္ ေကာင္းမယ္။”

”ရွင့္မလဲ ရွဳပ္ရွဳပ္ရွက္ရွက္ရယ္။ ကဲ မိန္႔ေတာ္မူပါဦး။ ဘယ္လိုစမ္းသပ္မလို႔လဲ”

” ဒီလိုေလ။ ငါက မင္းကလြဲလို႔ တျခား မိန္းကေလးေတြကို စိတ္နဲ႔ တစ္ခါ ျပစ္မွားမိရင္ ပဲလံုးေလးတစ္လံုးကို ငါ့တို႔ ထမင္းစားပြဲ၀ိုင္းေပၚမွာတင္မယ္။ မင္းကလဲ ငါကလြဲလို႔ တျခားေယာက်္ားေလးေတြကို စိတ္နဲ႔တခါ ျပစ္မွားမိလို႔ရွိရင္ ပဲလံုးတစ္လံုးတင္ရမယ္။ ကဲ ဘယ့္ႏွယ့္လဲ သေဘာတူတယ္မဟုတ္လား”

”ကဲပါေလ။ ထားပါေတာ့ သေဘာတူပါတယ္။ ငါ့ေယာက်္ားႏွယ္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ေတာ္”

ဒီလိုနဲ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ သေဘာတူျပီး စမ္းသပ္ခ်က္ကို အစျပဳလိုက္တယ္။ ရက္မ်ားမၾကားမွီမွာပဲ လင္ျဖစ္သူခ်ည္းကသာ တင္ေနရတဲ့ ပဲလံုးေလးေတြဟာ ထမင္းစားပြဲေပၚမွာ တျဖည္းျဖည္း ပံုလာေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီမွာပဲ လင္ျဖစ္သူက ”ဟာ ငါ့တို႔ ေယာက္်ားေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ ေဖာက္ျပန္တတ္တာပဲ။ အျပစ္ေတြလည္း မိန္းမတဲ့စာရင္ ပိုလုပ္မိတတ္ၾကပါလား”လို႔ ေတြးမိတယ္။ အဲဒီလို ေတြးမိျပီး မိန္းမျဖစ္သူကို ေတာင္းပန္ဖို႔ ေခၚလိုက္သတဲ့။

”ရွင္မေရ။ သစၥာရွင္မၾကီးေရ။ ငါေတာ့ မွားပကြာ။ မင့္အေပၚမွာ သစၥာေဖာက္ခဲ့တာမ်ား ပဲလံုးေတြက သက္ေသခံေနျပီေလ။ ငါေတာင္းပန္ပန္ပါတယ္။ မင္းတို႔ဟာ ငါတို႔ထက္ အျပစ္လုပ္နည္းတယ္ဆိုတာ ဒီစမ္းသပ္ခ်က္က သက္ေသျပေနျပီီ”

”ေၾသာ္။ ရွင့္ႏွယ့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ မွားရန္ေကာ။ ကြ်န္မရွင့္ကို ေန႔တိုင္း ပဲဟင္းခ်က္ေၾကြးေနတာ ရွင္ကမွ သတိမျပဳမိပဲကိုး” လို႔ မယားျဖစ္သူက လင္ျဖစ္သူကို ေျပာလိုက္ပါေတာ့တယ္။

(မွတ္ခ်က္။ ဟာသသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ် ထိခိုက္ နစ္နာေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ။)

လွမင္းသူ

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ျမန္မာနဲ႔အေမရိကန္သမိုင္းမွာ ... ပထမဆံုး၊ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦး၊ ျမန္မာျပည္ကို ၁၉ႏို၀င္ဘာ၂၀၁၂ လာလည္တာ .. မုရန္ရဲ့ဗဟုသုတက႑မွာ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ အာဏာရ၊ပါတီ၊ ျမန္မာသမၼတဥိးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ကို သြားေရာက္ျပီး၊ အင္အယ္ဒီပါတီ၀င္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ ေနာက္ ေျခာက္ေသြေနတဲ့ အင္းယားကမ္းက ရန္ကုန္သကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခမ္းမမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေတြက ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကို နားေထာင္၊ၾကည့္ရႈ အံ့ၾသ၊၀မ္းသာမိပါတယ္။ သံသယေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။

၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာကေန ျမန္မာဘာသာျပန္ထားတာေလးကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

အေသာ့ႏွင္ျခင္းေလာ
အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အေမရိကန္တို႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔ေလ့ရွိေသာ အေျပာင္းအလဲ ပံုစံအရဆိုလွ်င္ အိုဘားမား၏ ျမန္မာသို႔ေျခလွမ္းသည္ အေသာ့ႏွင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
သမိုင္းအစဥ္အရ ယင္းသို႔ေသာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား တံခါးစ အဖြင့္တြင္ အတန္ရန္မူေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒျဖင့္ အစပ်ိဳးသည္၊ ယင္းေနာက္ ဆက္ဆံေရးအဖြင့္တီးလံုးစသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိတ္ဖက္ျဖစ္လာေတာ့သည္။
ကနဦးအခ်က္ျပမႈမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ယင္းႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆာင္းပါးရွင္ Max Fisher က The Washington Post သတင္းစာတြင္
ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္၃ခုႏွင့္ ယွဥ္ထိုးကာ သြက္သြက္ျမန္ျမန္ႏွင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။
ေတာင္အာဖရိကအေျပာင္းအလဲႏွင့္ စဖြင့္ လပိုင္းအၾကာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေရာက္လာသည္။ ၈ႏွစ္အၾကာမွ သမၼတေျခလွမ္းသည္။ ဆားဗီးယားအစအဖြင့္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး အေရာက္ပိုရန္ ၁၀ႏွစ္ ၾကာသည္။ သမၼတလာရန္ကား ၁၂ႏွစ္ၾကာသည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား၀န္ၾကီးေရာက္ရန္ ၅ႏွစ္ၾကာသည္။ သမၼတက ၉ႏွစ္အၾကာမွ ေရာက္ရွိလာသည္။
ျမန္မာတြင္ကား တံခါးဖြင့္ျပီး ၈လအၾကာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေရာက္လာသည္။ လ၂၀ အၾကာတြင္ သမၼတေရာက္လာေတာ့မည္။
"ဒါဟာ ..စစ္ေအးေခတ္ လြန္တဲ့ကာလ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈအတြက္ အျမန္ဆံုးနဲ႔ လက္ေတြ႔အက်ဆံုး မွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏိုင္တယ္" ဟု Max Fisher က ဆိုသည္။
Ref: Why Obama trip to Burma is such a big deal'  The Washington Post

တရုပ္ျပည္ၾကီးသို႔ သမၼတနစ္ဆင္
အေမရိကန္သမၼတနစ္ဆင္ (1915-1994) ဆိုသူဟာ သူ႔လက္ထက္ 1969 to 1974 ၅ႏွစ္အတြင္းမွာ ဗီယက္နမ္စစ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္၊ ျပသနာေပါင္းစံုတက္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား ဆိုသူေၾကာင့္ တရုပ္ျပည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္းရွင္-ကြန္ျမဴနစ္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲမွာ တရုပ္ျပည္နဲ႔ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ့အေနနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္တရုပ္ျပည္ၾကီးကို ပထမဆံုး အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ၁၉၇၂ခုႏွစ္မွာ အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တရုပ္ျပည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အရွိန္ဟုန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။              ဗိယက္နမ္စစ္က အေမရိကန္ထြက္ခြာႏိုင္ျခင္း၊ တရုပ္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သမၼတနစ္ဆင္ သမၼတအျဖစ္ျပန္အေရြးခံရပါတယ္။ ..ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ခ်ရရင္ ..တရုပ္ျပည္ေျပာင္းလဲစနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတနစ္ဆင္ရဲ့ ဟင္နရီကစ္ဆင္ဂ်ား (ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္မည့္လူ) July 1971 မွာ တရုပ္ျပည္ ေရွ႔ေျပးအလည္သြားျပီး ၈လ အၾကား Feb 1972 မွာ သမၼတနစ္ဆင္ တရုပ္ျပည္လာလည္ခဲ့ေတာ့ ပိုျပီးအေရးၾကီးလို႔ အျမန္ဆံုးအေသာ့ႏွင္တယ္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ပါေစ...
အေမရိကန္သမၼတ စတင္ေရြးခံရျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အိုဘားမားေျပာသြားတဲ့စကားရွိပါတယ္။  အိုဘားမားက “ဒီေန႔ တမာၻလံုးကုိ ထပ္မံၿပီး သက္ေသျပလိုက္တာက အေမရိကန္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့အင္အားဟာ လက္နက္အင္အားနဲ႔ ေငြေၾကးၾကြယ္၀မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး၊ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စံနမူနာေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ အခြင့္အေရး၊ မဆုတ္မနစ္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ ျမန္မာလူထုေခါင္းေတာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အိုဘားမား ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံအက်ိဳးပိုမိုထမ္းရြက္ႏိုင္ပါေစလို႔ ..ဆုေတင္းလိုက္ပါတယ္။  မုရန္ 19-Oct-2012

Ref:  Spring Flowers, Young Prince နဲ႔ ဗီြဒိယိုတင္ေပးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိုးမခ၊ ျမန္မာစင္ကာပူ အင္တာနက္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

Error: Embedded data could not be displayed.  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key - G

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး
ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္ပါေစ
အႏၱရယ္ေလျပင္း တိုက္ခတ္ေနလည္း
စိတ္ပ်က္စရာမလိုဘူး

အကာျပင္ မိုးသက္မုန္တိုင္းဂရုမစိုက္ပါဘူး

ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ေလာကေမွာင္မိုက္ထဲ .. လမ္းစေပ်ာက္တဲ့အခါ

မီးခြက္ေလးတခုလို .. မေရရာတဲ့အျဖစ္ကို
လမ္းျပကာ အစဥ္ျမဲ .. လက္တြဲသြားလိမ့္မယ္
လမ္းသစ္ေလးတခုလို . . လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစ
ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းတံပိုးမ်ား
တိုက္ခတ္ေနလည္း
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ ဆင္းရဲတြင္းငတ္မြန္ခဲ့ပါရေစ

ၾကင္သူေမာင္ႏွမ မိဘမ်ားနဲ့ ခြဲရေပမဲ့လည္း
ခိုလႈံစရာမရွိေတာ့ေပမဲ့ ၀မ္းမနည္းပါဘူး
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္ အျမဲတမ္း၀မ္းေျမာက္မည္။