မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Mar 06th

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1041
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

He changed my life - ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္

သက္ေသခံခ်က္
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္ေတာ္မူပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အသက္တာလုပ္ေဆာင္မႈ ေတြမွာ ေဖးမကူညီေစာင့္မမႈေတြက သူသည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္ သာမက ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ကပါ သိၾကပါတယ္။
ေသာမတ္(စ္) အကြိနတ္(စ္)က လူသားတိုင္းရဲ႕နာမ္သက္ေတြက စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို လိုလားေတာင့္တၾကတယ္လို႔ ေရးခဲ့တယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေလာကမွာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးလူသားတဦးျဖစ္ခ်င္သလို ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သိရွိပိုင္ဆိုင္ လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ကိုသြားမွာလဲ၊ ဘာအတြက္ ဒီေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနရတာ လဲ ဆိုတာေတြက ကြ်န္ေတာ္အေတာင့္တဆံုးေသာ ဘဝရဲ႕ အေျဖေတြပါ။

ဒါထက္ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္ခဲ့တဲ့ အျခားတခုက ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အလြတ္လပ္ဆံုးေသာ လူသား တစ္ဦးျဖစ္လိုတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ လြတ္လပ္မႈက လူတကာေတြလိုခ်င္ၾကတဲ့ တံခါးမရွိဒါးမရွိ ဝင္ထြက္သြားလာၿပီး လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ လြတ္လပ္မႈက
“လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ရာကို သိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္မႈအစစ္အမွန္ ပါ´´။
ဒီေန႔လူအမ်ားစုက ဘယ္အရာဟာ လုပ္သင္လုပ္ထိုက္သာဆိုတာ သိၾကေပမဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔တေတြက ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈရဲ႕ လက္ေအာက္မွာပဲရွိေနၾကလို႔ပါ။ ဒီအရာ အတြက္ အေျဖရဘို႔ဆိုတာက လူအမ်ားစုလိုဘဲ ဘာသာတရားတခုခုမွာ ရွိသင့္တယ္လို ထင္တဲ့အတိုင္း အသင္း ေတာ္ရဲ႕ အစီအစဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ပါဝင္လိုက္တယ္။ မနက္၊ ေန႔ ႏွင့္ ညဝတ္ျပဳအစီအစဥ္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္ သြားခဲ့တယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈေတြထက္ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ နာမ္သက္ဝိညာဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဆိုးဝါးစြာ ဆာငတ္ေတာင့္တ မႈတို႔ကို ရွိတာ တေန႔တျခားသိလာရတယ္။
ဘာသာေရးမွာ လူမႈေရးေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ေကာလိပ္မွာလည္း ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူတကာရဲ႕ အျမင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကမၻာမွာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးလူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေခၚဆိုၾကတယ္။ ကံအ ေကာင္းဆံုး လူသားတစ္ဦးရယ္လို႔လည္း ဆိုၾကေလရဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အျခားလူေတြနဲ႔အတူတူ၊ အႏူႏူဆိိုတာ ကိုေတာ့ သူေတာ့မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အသက္တာမွာေတာ့ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေနခ်ိန္မွာ“အာဂလူေပါ့ဗ်ာ´´အဆင္မေျပေတာ့တဲ့အခါမွာေတာ့
“ဗာလလူ´´(ဘာမွမဟုတ္တဲ့သူ)ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ဘဝဟာ အဏၰဝါျပင္ထဲက တက္မဲ့ေလွကားလိုဘဝရဲ႕ အေကြ႕အေကာက္ေတြၾကားမွာ ဘယ္လူး ညာလိမ္နဲ႔ ကယ္ သူမဲ့ပါဘဲ။ ဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္တဲ့ လူသားျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုေနပါလို႔နည္းေပးလမ္းျပ႐ံုမက၊ ဘယ္လိုလုပ္ပါဆိုၿပီး ခြန္အားေပးမဲ့လူကို ေတြ႕လို႔ လွေပမဲ့ မေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ နည္းေပးႏိုင္ၾကေပမဲ့ ဘယ္သူကမွ ကြ်န္ေတာ့္ကို စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈကို မေပးစြမ္းေလေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အစစအရာရာ သဲထဲေရသြန္ပါဘဲ။

ကြ်န္ေတာ့္လိုပဲ ဒီတကၠသိုလ္ေကာလိပ္ထဲမွာႏွင့္ ဘဝရဲ႕လမ္းမွာ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျဖဴစင္တဲ့စိတ္ရင္းမ်ားနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ဘဝရဲ႕ အဓိပၸါယ္စစ္ကို ကြ်န္ေတာ့္ထက္ လံု႔လစိုက္ၿပီး ရွာေဖြေနၾကမယ္ဆိုတာ ထင္ မိေပမဲ့ သတိမထားျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ တေန႔မွာေတာ့ လူနည္းစုတဖြဲ႕ကို အမွတ္မထင္သတိထားမိလာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေနထိုင္သြားလာပံုေတြက လံုးဝကို ကြာျခားလွတယ္။ သူတို႔ဘာကိုယံုတယ္ ဘာေၾကာင့္ ယံုတယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာစြာသိေနၾကသလိုပဲမို႔ သူတို႔နဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္ ဆႏၵျဖစ္မိတယ္ (သူတို႔ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံ သည္ျဖစ္ေစေပါ့) ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္အားက်မိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕တဲ့ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုကေတာ့ ေလမလာမီ ယိုင္လဲေတာ့မဲ့သူေတြလိုဘဲ ဘာကိုယံုတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ယံုတယ္ဆိုတာကို မသိၾကပါဘူး။ တစ္ ခ်ိဳ႕ေတာ့လည္း မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားတဲ့ ဘီလူးေတြပါဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ သတိထားမိတဲ့ ဒီလူနည္း စု တဖြဲ႕ကေတာ့ အားလံုးနဲ႔ ကြာျခားေနတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရကို သိ႐ံုမက ဘယ္ကို ဦးတည္သြားေနတယ္ဆိုတာကိုပင္ သိရွိထားၾကပံုျဖစ္ေနေလရဲ႕။

ကြ်န္ေတာ္သိမွတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ဒီအဖြဲ႕ေလးကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာအေၾကာင္းကို အေျပာသက္သက္ သာမက လက္ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လြတ္လပ္မႈေတြက ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာ အမွီမျပဳဘူးဆိုတာ သိလာရတယ္။ ဒီအရာက ကြ်န္ေတာ့မွာ မရွိေသးတဲ့ အရာပါဘဲ။ လူသားဆိုတာက ကိုယ္မပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာ  အျခားသူမွာရွိရင္ ရယူလိုတာသဘာဝမို႔ ကြ်န္ေတာ္သူတို႔နဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ဘို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေျခာက္ေယာက္အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးၾကရာမွ ဘုရားတရား ပိုင္းကို ေရာက္လာတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာသိတဲ့အတိုင္း ဘုရားတရားစလာတာနဲ႔ဟာ… ဒါက ဟိုလူ ေတြရဲ႕ ဘုရားပါ… ခရစ္ယာန္ပါပဲဆိုၿပီး ေလွာင္ၾကေျပာင္ၾကတာက လူေတြရဲ႕ ႐ိုးရာထံုးစံတမ္းတစ္ခုလို ပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ကိုလည္း အနည္းငယ္ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေစလို႔ ခရစ္ယာန္အေၾကာင္း စိတ္မဝင္စား သလိုထင္ေအာင္ ကုလားထိုင္မွာ မွီထိုင္ရင္း
“ေျပာျပစမ္းပါ ဘာက မင္းတို႔ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစတာလဲ… ဘာေၾကာင့္မင္းတို႔က တျခားေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာ ေတြႏွင့္ေနထိုင္မႈမွာ ကြာျခားတာလဲ… ဘာေၾကာင့္လဲ´´ဟု ဆက္တိုက္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တယ္။ ဘုရား တရားမွာ အေတာ္စိတ္အားထက္သန္ၿပီး စိတ္ခ်မႈအျပည့္ရွိပံုရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ကြ်န္ေတာ့္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စကားတခြန္းကို တည္ၾကည္စြာ ေျပာတဲ့ အရာက “ေယ႐ႈခရစ္´´ဆို တာပါဘဲ။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီအမိႈက္သ႐ိုက္ေတြကို မေပးပါနဲ႔ ဘုရားတရား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ႏွင့္ က်မ္းစာေတြကို ကြ်န္ေတာ္ၿငီးေငြ႔ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီအရာေတြ မေျပာပါနဲ႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အေျဖစကားကို ထိုအမ်ိဳး သမီးက
“ ဒီမွာ ကြ်န္မရွင့္ကို ဘာသာေရးအေၾကာင္းမေျပာပါဘူး။ ကြ်န္မေျပာတာက ေယ႐ႈခရစ္အေၾကာင္း ပါဘဲ´´
ဒီအရာ ကြ်န္ေတာ့ကို အေတာ္ေလးအသိဝင္ေစတယ္။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာက ဘာသာေရးမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာသာေရးဆိုတာ လူက ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳၿပီး ဘုရားထံအေရာက္သြားဘို႔ပါဘဲ။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္၌က လူသားထံသို႔လာၿပီး အပါယ္ငရဲမွေန ေကာင္းရာဘံုသို႔ေရာက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပး ၿပီး ကယ္မသူဆိုတာကို ကြဲျပားစြာျမင္ေတြ႔ေစတယ္။
ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ ဒီမိတ္ေဆြသစ္ေတြက စိန္ေခၚၿပီး ေျပာတဲ့အရာက
“ေယ႐ႈခရစ္ဟာ ဘုရားျဖစ္လ်က္နဲ႕ လူ႔ဇာတိခံယူၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔အျပစ္ေတြအတြက္ကားတိုင္တြင္ အေသခံကာ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဒီ (၂၁)ရာစု လူသားတို႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းဟုတ္ မဟုတ္ ဆန္းစစ္ဖို႔ပါဘဲ´´
ဒီစကားေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားရေတာ့ လက္ခံလိုက္တယ္။ ဘုရားကိုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အၾကံေပးစိန္ေခၚမႈကိုေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ခရစ္ယာန္ေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့စာေတြ ေရးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕စကားတစ္ခုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္
“ၾကည့္ပါ ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာ ရပ္လ်က္ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကို ၾကား၍ တံခါးဖြင့္အံ့၊ ငါသည္ ဝင္၍ု သူႏွင့္အတူ စားေသာက္ မည့္သူသည္လည္း ငါနဲ႕အတူစားေသာက္မည္´´ (ဗ်ာ၊ ၃း၂၀) ဆိုတဲ့ စကားေတာ္မ်ားပါဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္ေရေပၚမွာ လွမ္းၾကြတယ္။ ေရကို ဝိုင္ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။ ဒီအရာေတြႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္ႏွလံုးသားက လက္ခံေပမဲ့ အသိစိတ္ကေတာ့ တျခားစီပါဘဲ။ တံငါနားနီး တံငါ ဆိုသလို ျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ ေနာက္ဆံုးစကားဝိုင္းကေန ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဆယ္နာရီမွာ အိပ္ရာ၌ ရွိေနေပမဲ့ နံနက္ေလးနာရီတိုင္ေအာင္ အိပ္လို႔မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီအရာေတြကို ေမ့ပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၁၉၅၉ ကြ်န္ေတာ္ တကၠသိုလ္ဒုတိယႏွစ္မွာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ လူတခ်ိဳ႕ကေမး တယ္။ ေယ႐ႈအသက္ရွင္တာ ဘယ္လိုသိလဲဆိုလာတိုင္း ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ အေျဖကိုၾကည့္ပါ။ ဟိုအရင္ကြ်န္ေတာ့ ရဲ႕ ဘဝေဟာင္းနဲ႔ အခု ဘဝသစ္ဆိုတာပါဘဲ
“အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာပဲ ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးအတြင္းကို ၾကြလာေတာ္မူၿပီး ေျပာင္းလဲေစတာက ခရစ္ေတာ္ပါ´´
သင္၏ အျပစ္သည္ ကမၺလာလိုနီေသာ္လည္း မိုးပြင့္ကဲ့သို႔ ျဖဴေစမယ္ဆို တာက စံုလံုးကန္းယံုတဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တို႔က ေသခ်ာတဲ့ သက္ေသ ေတြပါ။ ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ေပမဲ့ လူတကာ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ေျပာရမဲ့အရာက အကယ္၍ လူတစ္ ဦးက အစစအရာရာမွာ အျမင္မေတာ္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အဲဒီ့လူဟာ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ မႏွစ္ၿမိဳ့ႏိုင္တဲ့ အက်င့္ ပါ။ ဒီကမၻာကြ်န္ေတာ္ အမုန္းခဲ့ဆံုးလူတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အေဖပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖဟာ အရက္မွာေတာ့ စူဠလိပ္ပါဘဲ။ ေက်ာင္းမွာသူငယ္ခ်င္းေတြက စၾကေနာက္ၾကေလတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ အျပင္ပိုင္းက ရယ္ေမာႏိုင္ေပမဲ့ ရင္တြင္းမွာေတာ့ ငိုပဲငိုမိတယ္။ အေဖ့ကို ကြ်န္ေတာ္မုန္းတဲ့စိတ္မ်ိဳး ဒီေလာ ကမွာ ဘယ္သူထံမွာမွ ရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အ႐ိုက္ႏွက္ခံထားရတဲ့အေမ့ကို ျမင္တိုင္း အေဖ့ကို အစေဖ်ာက္ ၿပီး လူတကာကို အေဖခရီးထြက္သြားတယ္လို႔ပင္ ေျပာခ်င္မိေလာက္ေအာင္ အၾကံအစည္မ်ိဳးျဖင့္ ပိတုကာရကကံကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္ က်ဴးလြန္ဖို႔ ဝန္မေလးေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို မုန္းမိတာပါ။

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ဆက္ကပ္ၿပီးတဲ့ ငါးလေလာက္မွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံမွ မုန္း တီးမႈကို ခ်စ္ျခင္းေမတၲာသို႔ ေျပာင္းသြားေစတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေတြ ကြ်န္ေတာ့အသက္တာမွာ ျပည့္လွ်ံလာတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၲာေတာ္ေအာက္မွာ ခိုဝင္ရာမွ ရရွိလာတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ စစ္မွန္တဲ့ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္ သာရေတြနဲ႔ အတူ ကြ်န္ေတာ္ အေဖ့ကို ခ်စ္တတ္လာတယ္။ ဆက္ဆံတတ္လာတယ္။ အေဖရဲ႕ရွိရင္းစြဲ အေျခ အေနမွာပဲ
“အေဖ… အေဖ့ကို သားခ်စ္တယ္´´
ဆိုတဲ့စကားေလးက အေဖ့အတြက္ အထူးအဆန္းျဖစ္ေစခဲ့ တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ပုဂၢလိကေကာလိပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ကို ျပန္ပို႕ၾကခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့အခန္းထဲကို ဝင္လာၿပီး ေျပာတဲ့အေဖ့စကားကို ကြ်န္ေတာ္ဘယ္ေတာ့မွ မ ေမ့ႏိုင္ပါဘူး။
“သား အရက္ဂ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့ အေဖ့လို လူကို သား ဘယ္လိုခ်စ္ႏိုင္တာလဲ´´
ဆိုတဲ့စကားကို ကြ်န္ ေတာ္ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေလာက္ကေတာ့ အေဖ့ကို ရြံမုန္းတဲ့ အေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေဝငွျဖစ္တယ္။ အဆံုးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္စကားလံုးျဖင့္ ရွင္းျပလို႔မရႏိုင္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆ ဟာယ ျပဳရာမွ ရရွိလာတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္တဲ့အရာေတြအားျဖင့္ အေဖ့ကို သာမက လူ အားလံုးကိုလည္း သူတို႔အရွိအတိုင္း ခ်စ္ႏိုင္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပရင္း နာရီအနည္းငယ္အၾကာမွာ
“သား… ဘုရားသခင္က အေဖရဲ႕ အသက္တာကို သားမွာ သူျပဳတဲ့အတိုင္း ျပဳႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အေဖလည္း ထိုဘုရား ကို လက္ခံဆည္းကပ္လိုတယ္´´
ဆိုတဲ့စကားႏွင့္အတူ ကြ်န္ေတာ္အေဖဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူျဖစ္လာ တယ္။

အသက္တာေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္အသက္တာမွာေတာ့ လအေတာ အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္စိေရွ႕တြင္ပဲ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါတယ္။ အေဖရဲ႕အျဖစ္က အေမွာင္တြင္းမွာလာၿပီး မီးထြန္းလင္းလိုက္သလိုပါဘဲ။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာ ယ ျပဳျခင္းတို႔သည္ ဘဝအသက္တာမ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ ဓမၼမိတ္ေဆြအေနနဲ႕ ခရစ္ယာန္ေတြ ကို ပ်က္ရယ္ျပဳႏိုင္သလို ေလွာင္ေျပာင္ႏိုင္တယ္။ ႐ႈတ္ခ်မႈလည္း ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ၿပီး ေျမာက္ခဲ့တဲ့ အမႈေတြကေတာ့ လူသားေတြအေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ၊ ေျပာင္းလဲေနေစျမဲပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေနျဖင့္ သူတစ္ပါးအား ေရာ့ အင့္ လို႔ ေပးလို႔မရသလို ယူလိုက္ဟူ၍လည္း အဓမၼျပဳႏိုင္ေကာင္းေသာအရာ မဟုတ္ပါေလ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ထာဝရအသက္ႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ မႈကို ခရစ္ေတာ္၌ ရယူသကဲ့သို႔ ဓမၼမိတ္ေဆြအတြက္ ခရစ္ေတာ္၌သာ ယူရေပမည္။ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ရွိေသာ၊ သိရွိေသာ၊ ရရွိေသာ အရာတို႔ကို ေျပာျပႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ခံရယူရန္ကား ဓမၼမိတ္ေဆြ၏ အပိုင္းသာျဖစ္ ေလ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဓမၼအေဆြ၏ အသက္တာအားေျပာင္းလဲေတာ္မူ၍၊ ဓမၼ အေဆြသည္ စစ္မွန္ေသာ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုျပဳရင္း . . .

နာမေတာ္ျမတ္၌
SAMUEL SOE  LWIN
မွတ္ခ်က္။ Josh McDowell ၏  More than a carpenter မွ He changed my life အား ျမန္မာမူျပဳ ပါသည္။

Ref:
http://soelwin.info/?p=142

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

(လွမင္းသူ)

တခါက အလုပ္ေခၚတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ လူႏွစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းပါတယ္။ လူတေယာက္ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳ ၂၅ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိျပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ၂ ခန္႔သာ အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးျပီးသြားလို႔ တကယ္အလုပ္ခန္႔တဲ့ အခါ ၂ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိေသးတဲ့ လူကို အလုပ္ရွင္က ခန္႔လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ၂၅ႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူက "သူ႔လို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူကိုေတာ့ မခန္႔ပဲ ၂ ႏွစ္သာ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူကို ခန္႔ရေကာင္းမလား" ဆိုျပီး မေက်မနပ္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ကို ေမးျမန္းပါေတာ့တယ္။ အလုပ္ရွင္က " ခင္ဗ်ား ၂၅ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳရွိတယ္ ဆိုတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ ၂၅ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳ ဆိုတာ တႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳကို ၂၅ ခါ ေျမွာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိတေယာက္ရဲ့ အေတြ႕ၾကံဳက ၂ ႏွစ္သာ ရွိေသးေပမဲ့ အဲဒီ ၂ ႏွစ္ နဲ႔ တန္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလူကို ခန္႔လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။" လို႔ ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားကလည္း ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီးခါစ အခ်ိန္မွာ အေတြ႕အၾကံဳဟာ ႏုနယ္လွပါေသးတယ္။ ႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အဲဒီလို ႏုနယ္လွတဲ့ ဘ၀ကေန ရင့္က်က္ျခင္းဘက္ကို တဆင့္ျပီးတဆင့္ တက္လွမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏွစ္ျပီးတႏွစ္ ၀ိညာဥ္သေဘာမ်ား ျပည့္၀တဲ့ အသက္တာကို ေယရွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကိဳးစားတက္လွမ္းရင္း ၀ိညာဥ္ေလွခါးရဲ့ အထက္ပိုင္းကို ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတႏွစ္လည္း ဒီေလွခါးထစ္၊ ေနာက္တႏွစ္လည္း ဒီေလွခါးထစ္ ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္မွာ ၂၅ ထစ္ကို ေရာက္ရမယ့္အစား ပထမအထစ္မွာတင္ တစ္ေနသူမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ရင့္က်က္ဖို႔ ႏွစ္မ်ားစြာ လိုတာ မွန္ေပမဲ့၊ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျပီးတိုင္းလည္း အလိုလို ရင့္က်က္သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိကိုယ္တိုင္ ရင့္က်က္ဖို႔ ၾကိဳးစားမွသာ ရင့္က်က္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာဟာ ေရဆန္ကို ကူးေနၾကသူမ်ားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။။ အကူးရပ္လိုက္တာနဲ႔ ေရစီးထဲ ေမွ်ာပါသြားျပီး ေနာက္ေၾကာင္းကို ေတာင္ ျပန္လည့္ႏိုင္ၾကပါေသးတယ္။

မရင့္က်က္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဟာ ကေလးတေယာက္နဲ႔တူပါတယ္။ တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလုက မရင့္ က်က္ေသးတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကေလးသူငယ္နဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္ထားတာကို ေကာရိန္သုၾသ၀ါဒစာမွာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ညီအစ္ကိုတို႔၊ အထက္ကငါသည္ဝိညာဥ္လူတို႔အားေဟာေျပာသကဲ့သို႔ သင္တို႔အား ေဟာေျပာရေသာ အခြင့္မရွိဘဲ၊ ဇာတိပကတိ လူတို႔အား၎၊ ခရစ္ေတာ္၌သူငယ္ကေလးတို႔အား၎၊ ေဟာေျပာသကဲ့သို႔ ေဟာေျပာရ၏။
၁ ေကာ ၃း၁


စာေရးဆရာ ဂြ်န္မက္အာသာကလည္း ရင့္က်က္မွဳမရွိေသးတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္ထားပါေသးတယ္။ သူက ရင့္က်က္မွဳမရွိေသးတဲ့ ခရစ္ယာန္တေယာက္ရဲ့ လကၡဏာတခုက တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားဟာ မိမိဘို႔ပဲ သိတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္လိုတာမရရင္ အသားကုန္ေအာ္ဟစ္တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္ရဲ့ လိုအင္ ဆႏၵျပည့္စံုဖို႔ တခုတည္းပဲ သိတယ္။ လိုတာရလို႔ရွိရင္ရဲ့ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကဘူး။ တျခားသူေတြကို အကူအညီ မေပးႏိုင္သလို၊ တျခားသူအတြက္လည္း ဘာမွ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါဘူး။ သူမ်ားဆီက ရဖို႔ပဲ သိတတ္ၾကပါတယ္။

ကေလးျဖစ္လို႔ ကေလးလို က်င့္ၾကံျပဳမူတာက မမွားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးဘ၀ အရြယ္လြန္သြားေပမဲ့ ကေလးတေယာက္လိုပဲ "တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေနဦးမယ္။ အမွီခံဘ၀ပဲ ရွိေနဦးမယ္" ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းနည္းဖြယ္အတိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ အသင္းေတာ္မ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေျခအေနကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ပဲ ၾကည့္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ျပသနာ ေျပရွင္းသြားဖို႔၊ ကိုယ္ဘယ္လို သက္သက္သာသာ ေနႏိုင္ဖို႔ေလာက္ပဲ စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တိုးတက္မွဳက ရပ္တန္႔ေနျပီး တကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ ျပဳမွဳတတ္တဲ့ အမွီခံ ကေလးငယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။ ပံုမွန္အတိုင္းၾကီးထြားမွဳ မရွိတဲ့ "ကေလးလူၾကီး" မ်ားကို ေတြ႕ရတာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ကေလးဘ၀မွာပဲ ရပ္တန္႔ ေနသူမ်ားဟာ အမွားအမွန္ကိုလည္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိၾကပါဘူး။ ကေလးငယ္တေယာက္ဟာ တြားသြားေနရင္း ေတြ႕ကရာကို ေကာက္စားတတ္သလို၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ ကေလးအဆင့္သာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာလည္း အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မရွိပဲ ေတြ႕ကရာ အကုန္လက္ခံတတ္ၾကပါတယ္။ မရင့္က်က္မွဳ နဲ႔ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းကင္းမဲ့မွဳ တို႔ဟာ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလမွာ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ဘ၀မွပဲ ရပ္တန္႔ေနသူမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ ၾကီးထြားရင့္က်က္ၾကဖို႔ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုက ထပ္ခါတလဲလဲ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။


"အေၾကာင္းမူကား၊ သူတပါးတို႔သည္ လူပရိယာယ္ႏွင့္ အျပစ္သို႔ေသြးေဆာင္ျခင္းငွါ လွည့္ျဖားေျပာ ဆိုသျဖင့္၊ ငါတို႔သည္ေနာက္တဖန္ ခပ္သိမ္းေသာ ၾသဝါဒေလတိုက္၍ ဖရိုဖရဲလြင့္သြားေသာ သူငယ္မျဖစ္ဘဲလ်က္၊
ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ သမၼာတရားကို ေဟာေျပာသျဖင့္၊
ဦးေခါင္းတည္း ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္မွာ အရာရာတို႔၌ ႀကီးပြား ၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။
" ဧဖက္ ၄း ၁၄-၁၅

၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ၾကီးထြားရင္က်က္ခ်င္ရင္ "လွည့္ဖ်ားေျပာဆိုတတ္တဲ့ လူမ်ားရဲ့ ခပ္သိမ္းေသာ ၾသ၀ါဒေလမ်ား တိုက္ရာေနာက္ကို ဖရိုဖရဲ လြင့္ပါသြားတဲ့ သူငယ္လို" မျဖစ္ရပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က သမၼာတရားဟာ ဘာလည္း ဆိုတာကို အျမဲသိေနေအာင္ ေလ့လာေနရျပီး၊ အဲဒီ သိတဲ့ သမၼာတရားကို ေမတၱာစိတ္နဲ႔ ေဟာေျပာႏိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒီသမၼာတရားဟာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သ႑န္တူျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာေလေလ၊ ရင့္က်က္မွဳ ပိုျပီး ၾကီးထြားလာေလေလ၊ ပိုျပီး ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ေလေလ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟျဗဲ ၾသ၀ါဒစာမွာလည္း ေရးသားထားပါေသးတယ္။

"သင္တို႔သည္ ကာလၾကာေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္သို႔ေရာက္သင့္ ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္၌ ေရွ႕ဦးစြာ သင္ရေသာ တရားႏုတို႔ကို သူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရေသာ အၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေၾကခဲေသာအစာကုိမသံုးေဆာင္၊ ႏုိ႔ကိုသာသံုးေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။
ႏို႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ သူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရား၌ေလ့လာျခင္းမရွိ။
ေကာင္း က်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူ ေသာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏။
"

ေဟျဗဲ ၅း၁၂-၁၄

ေဟျဗဲ ၾသ၀ါဒစာ ေရးသူက " သင္တို႔ဟာ ကေလးမ်ားပဲ ျဖစ္ၾကပါေသးလား။ ကာလအတန္ၾကာ သင္ၾကားခံခဲ့ရလို႔ ဆရာအျဖစ္ေရာက္သင့္ေပမဲ့၊ ခုထက္ထိ ႏို႔ကိုသာ တိုက္ေၾကြးေနရတုန္းပါပဲလား။ ေၾကခဲတဲ့အစာကို မစားႏိုင္ၾကေသးပါလား။ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ ေလးနက္ၾကြယ္၀မွဳမ်ားကို ေတြ႕ထိခံစားႏိုင္ၾကျခင္း မရွိေသးၾကပါလား။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါတကား။" လို႔ ကရုဏာ ေဒါေသာနဲ႔ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုဒ္ငယ္ ၁၄မွာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း နဲ႔ ရင့္က်က္မွဳ တို႔ဟာ ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း ေျပာဆိုထားတာကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ " ေကာင္း က်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူ သာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏"

ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ ၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္စြမ္းဟာ ခံစားမွဳ တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ လွဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္စြာ ရႏိုင္တဲ့ အထူးဆုေက်းဇူး တခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းစာကို အခ်ိန္ေပး ေလ့လာသင္ယူျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နားလည္မွဳ တိုးတက္လာျခင္းအားျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဥာဏ္ကို ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

"ေငြကိုရွာတတ္သကဲ့သုိ႔ ပညာကို ရွာ၍၊ ဝွက္ထားေသာ ဘ႑ကို စူးစမ္းတတ္သကဲ့သုိ႔၊ ဥာဏ္ကို စူးစမ္းလွ်င္၄င္း၊
ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ေသာသေဘာ၌ က်င္လည္၍၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု လိမ့္မည္။" သုတၱံ ၂း၁-၅

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းဟာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွဳပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွဳဟာ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းမာေရး ဂရုစိုက္သူမ်ားဟာ က်မ္းမာဖို႔အတြက္ သူတို႔စားတဲ့ အစားအစာကို ဂရုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္အစားအစာက အဆီမ်ားတယ္။ ဘယ္အစားအစာကေတာ့ ျဖင့္ အာဟာရဓါတ္ အျပည့္ပါတယ္ စသည္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ခြဲျခားသိရွိၾကပါတယ္။ အႏာၱရယ္ရွိတဲ့ ဓါတ္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသူမ်ားကလည္း အႏာၱရယ္က ကင္းေ၀းဖို႔အတြက္ ခြဲျခားသိႏိုင္စြမ္း ရွိရပါတယ္။ လုပ္နည္းကိုင္နည္း၊ ၾကိဳတင္သတိထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား အားလံုးကို ဂရုတစိုက္နဲ႔ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ ႏိုင္မွ အသက္ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပစၥည္မ်ားကိုင္တြယ္ရာမွာ အႏာၱရယ္ ကင္းႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္လူနာမ်ားမွာလည္း မခြဲခင္မွာ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ႏိုင္ဖို႔ ခြဲျခားသိႏိုင္စြမ္း ရွိရပါတယ္။ ဘယ္ဆရာကေကာင္းတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တယ္။ အေသအေပ်ာက္ မရွိဘူး။ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျပီးမွ အခြဲ ခံတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမွလည္း မိမိအသက္ဟာ မလိုလားအပ္ပဲ ဆံုးရွဳံးသြားျခင္းက ကာကြယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔နည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ရင့္က်က္ဖို႔အတြက္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း "ေလယူရာတိမ္း၊ယိမ္းႏြဲ႕သြားျခင္း" မရွိပဲ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ ေစ့ငုစြာ ပိုင္းျခားခြဲျဖာျခင္း၊ အတြင္းက်က် ေလ့လာဖတ္ရွဳျခင္း မ်ားကို ႏိုးၾကားစိတ္၊ သတိစိတ္၊ သမၼာတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္းအတာတခု အထိ အဲဒီ အတတ္ပညာကို တတ္ကြ်မ္းျခင္းျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွဳကို ဦးတည္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္မ်ားအေပါင္းတို႔...။

"ခရစ္ယာန္သက္တမ္းၾကာျမင့္လာတာနဲ႔ အမွ် ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ၾကပါစို႔။ သူငယ္ဘ၀မွာတင္ ေပ်ာ္ေမြ႕မေန၊ "အႏွီးကိုစြန္႔၊ ႏို႔ဘူးကို ျပစ္၊ လူၾကီးျဖစ္ၾက" ရုံတင္မကပဲ ၀ိညာဥ္ ေရးရာမွာ ဘုိးေအၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကဖို႔ ၾကိဳးစားၾကပါစို႔။"

လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

အားလံုးကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္အားျဖင့္

လွမင္းသူ

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


တခါက ဆင္တေကာင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့အခါ ၀ယ္မဲ့လူက ဆင္ကိုလွည့္ပတ္စစ္ေဆးတယ္။ ကိုေဇာက္ထိုး အဲဒီေနရာကို ေရာက္လာျပီး၊ သူတို႔နဲ႔အတူဆင္ကို စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ေနေတာ့ ဆင္ပြဲစားက အသာေခၚထုတ္သြားျပီး၊ ေငြက်ပ္တသိန္းေပးျပီး၊ လာမၾကည့္ပါနဲ႔၊ ဒီမွာပဲ ေနေပးပါ .. ေျပာလို႔ အဲဒိလူ လာမၾကည့္ေတာ့ပဲ ျငိမ္ျငိမ္ပဲ ခပ္လွမ္းလွမ္းကၾကည့္ေနရတယ္။

ေနာက္ဆံုး ဆင္အေရာင္း၀ယ္ ေစ်းတဲ့သြားျပီး၊ ၀ယ္သူက ဆင္ကို ယူသြားျပီးမွ၊ ပြဲစားက ခုနလူ
ကိုေဇာက္ထိုး ဆီေရာက္လာျပီး၊ ၀ူး... အေရာင္းအ၀ယ္ အလုပ္ေတာ့ျပီးသြားျပီ၊ ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ေမးရဦးမယ္။ ခင္ဗ်ား ဆင္ကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ေတာ့ ဘာအျပစ္အနာဆာ ေတြ႔သလဲ ေျပာျပပါဦး..ေမးလိုက္တယ္။ ကိုေဇာက္ထိုးျပန္ေျပာလိုက္တာက   "ဟာ.. ဒီအေကာင္ကို ဆင္ လို႔ေခၚသလား၊  ဒါေလာက္ၾကီးတဲ့ အေကာင္ၾကီး ဘာေကာင္လဲလို႔ ကြ်န္ေတာ္လွည့္ပတ္ၾကည့္တာပါဗ်ာ..."  .တဲ့။


Moral of Story

ျငိမ္ျငိမ္ေလးနဲ႔ ပြဲစားေျပာတဲ့အတိုင္း ခပ္လွမ္းလွမ္းကပဲ မတ္တပ္ရပ္ၾကည့္ေနေတာ့ က်ပ္ေငြ တသိန္း ရသြားတယ္ေပါ့။ လူ႔ဘ၀မွာလည္း ပါးစပ္ပိတ္၊ ခိုင္းတာလုပ္ရင္ ေငြရေပမဲ့ လူေတြက (အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္ ဗမာေတြ) ပါးစပ္ေပါက္ကို မဖြင့္ရရင္ မေနႏိုင္ေတာ့ ေငြမရပဲ၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး လူမ်ိဳးစာရင္းမွာ ၀င္သြားရတယ္။ ပါစပ္ေပါက္ပိတ္ျပီး အလုပ္ပဲလုပ္ႏိုင္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ႏိုင္မွာပါ။

က်မ္းပိုဒ္တခု ေဟရွာရ ၅၃း၇ ကေတာ့ ေယရႈနည္းလမ္းပါပဲ။ ပေရာဖက္ၾကီး ေဟရွာယက သခင္ေယရႈ မေမြးဖြားခင္ ႏွစ္၇၀၀က ေရးခဲ့တယ္။ ေယရႈဟာ စကားမေျပာပဲ ပံုသက္ေသျပျပီး တိတ္ဆိတ္စြာ အျပစ္မဲ့လူသားအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျပစ္ေတြအတြက္ အေသခံခဲ့တယ္။ ဒီနည္းလမ္းလိုက္နာသူ ဂ်ဴးေတြသာမက၊ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္လူမဆို Success ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရမွာေသခ်ာပါတယ္။

Ref: http://murann.com/stories/b.elephant.htm

Isaiah 53:7
He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth;he was led like a lamb to the slaughter,and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Isaiah 53:7


ေဟရွာရ ၅၃း၇
ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကို ဆယ္မိနစ္စီ ေျပာဆိုၾကျခင္းပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အင္အယ္ဒီအဖြဲ႕က ၾကီးေလးၾကီး၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ .ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ၁၂လ ေက်ာ္ေလာက္ၾကာမွ လူမ်ားစြာေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္လာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုခ်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕ ခဏေတြ႕ဆံုေျပာခြင့္ေတာ့ ရလိုက္ပါတယ္ (ဓါတ္ပံု)။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို  သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ဥကၠ႒၊ NLD ပါတီ)၊ သူရဦးေရႊမန္း(နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)၊ ဦးတင္ေအး (ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ဦးေဌးဦး (ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)၊ UNA ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ NBF ကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္း၊ FDAကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသိန္းထြန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ)၊ တို႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေတာ့ အမ်ားၾကီး၊ တေပ်ာ္တပါးၾကီးပါပဲ။ မနက္စာ အတူစားေသာက္ရင္း ေျပာဆိုခြင့္ေပးျခင္းပါ။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္ စဥ္းစားေနပါတယ္။

ဒီစာေရးေနစဥ္မွာပဲ လတ္တေလာကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဆရာေအာင္သင္း စာေပေဟာေျပာပြဲ (ျမသန္းတင့္ႏွင့္အတူ၊ ၁၉၉၄)  အင္တာနက္က ျပန္နားေထာင္ေနပါတယ္။ ဆရာၾကီးေအာင္သင္းက …

“က်ေနာ္လူငယ္ေတြကိုပဲေျပာမယ္။ လူၾကီးေတြက မေျပာေကာင္း၊ ကိုယ့္ထက္လည္းအေတြ႕ၾကံဳရင့္၊ အသက္ၾကီးေတာ့ မေျပာသင့္ပါဘူး။ လူငယ္ေတြကိုပဲေျပာရတယ္။  သူတို႕လုပ္မဲ့အလုပ္ကို လူငယ္ပညာေရး ၾကိဳးစားၾကဖို႕ ေျပာေပးေနတဲ့ က်ေနာ့္ကို အစိုးရက ေရႊတံဆိပ္ေပးသင့္တယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ ပညာၾကိဳးစားဖို႕ေျပာေတာ့ အစိုးရကိုယ္စားေျပာရတာ အစိုးရက က်ေနာ္ကိုေက်းဇူးတင္ရမယ္။ အဂၤလိပ္ကို လက္နက္ခ်င္းမမွ်လို႕ အညံ့ခံလိုက္ရတယ္ ဆိုေပမဲ့ အမွန္အတိုင္းေရးရင္ ပညာမတတ္လို႕ အညံ့ခံလိုက္ရပါေရးရပ၏ ..လို႕ေရးရပါမယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ တရုပ္ျပည္ဆိုရင္ ပညာနဲ႕လုပ္စားျပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက ပစၥည္းေတြ၊ လူေတြေတာင္ ဝယ္ေနျပီ၊ ေသနပ္နဲ႕ တရုပ္ကိုခုခံဖို႕က အခုေခတ္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ပညာနဲ႕ စစ္မတိုက္ပဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲ..ဒါမ်ိဳးေတြ ရိုးေနျပီ၊ အခုေခတ္က ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္တိုက္ျပီး သိမ္းပိုက္တာ က်ည္ဆံကုန္တယ္၊ စီးပြားေရးပညာနဲ႕ပဲ ျမန္မာျပည္ကပစၥည္းေတြကို မတရာေစ်းႏႈန္းနဲ႕ဝယ္တယ္၊ အစိုးရက ပညာမတတ္ေတာ့ ျမစ္ဆံုကိုေရာင္းစားတာမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥစၥာဆိုတာ တသက္လံုးရွာရမွာ၊ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ပညာပဲရွာၾကပါလို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္….”  စသျဖင့္ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေမြးရပ္ေျမ ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္ မွာစာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ဆရာေမာင္သာခ်ိဳ က လူၾကီးေတြ၊ ကိုယ့္သားသမီးမ်ား ပညာတတ္၊ အားကစား၊ ကို္ယ္ကာယဖြံ႕ျဖိဳး၊ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္၊ ေငြခ်မ္းသာေနသူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူမ်ားစြာ လက္ရွိဗမာျပည္မွာ ရွိေနတာ၊ သဘာဝတရားကို ခံစားခ်က္မရွိရင္ ပညာေတြဘယ္ေလာက္တတ္၊ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိေပမဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူဟာ ပညာတတ္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွလံုးသားအဟာရ နားလည္ရမယ္။ ႏွလံုးသားၾကီးမားဖို႕ ငယ္စဥ္က ဆရာမင္းသုဝဏ္ရဲ့ ၾကက္တူေရြးအာေဂါင္နီ၊ ပါပီကေလးပုတုတု .. ကဗ်ာ ေတြကို ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒါမွလဲ သဘာဝတရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္ရမယ္ဆိုျပီး စစ္ဝတ္စံုအားလံုးခြ်တ္ျပီး အရပ္ဝတ္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝယ္ခဲ့တဲ့ အိမ္ဘယ္ႏွစ္ခု ရန္ကုန္မွာ လိုက္ရွာၾကည့္ပါ။ လမ္းေဘးက စြတ္က်ယ္နဲ႕အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံဆီကို ကားခဏရပ္ျပီး၊ မေနႏိုင္လို႕သြားေမးတယ္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဝန္ၾကီးရံုးအသြား တစ္ပတ္လံုးျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့လင္မယားကို ဘယ္ကလာသလဲ၊ အဆင္ေျပရဲ့လား၊ ဘာေၾကာင့္စြတ္က်ယ္ပဲ တစ္ပတ္လံုးဝတ္ရပါသလဲ ေမးေတာ့.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွန္းသိလို႕ ေၾကာက္ရြံ႕၊ရိုေသစြာနဲ႕..အရင္က၊ အဆင္မေျပဘူး။ အခု အေၾကာ္ေရာင္းေတာ့ အဆင္ေျပလာပါတယ္။ အက်ၤ ီဆိုလို႕ စြတ္ၾကယ္တစ္ထည္ထဲရွိလို႕ ဒါပဲဝတ္ရျခင္းပါ ..ေျဖေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အလြန္ဝမ္းနည္းသြားတယ္။ ခ်က္ခ်င္း သူ႕တိုက္ပံုအက်ၤ ီအနက္ကို ခြ်တ္ေပးျပီး၊ အတင္းယူခိုင္းျပီး ျပန္သြားပါတယ္။  ေယာကၤ်ားက သူ႕မိန္းမကို ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ျပန္ေျပာျပတယ္။ မင္းနဲ႕ငါ ရန္ကုန္ေရာက္လာခ်ိန္ မင္းနဲ႕ငါတို႕ ဘယ္ေဆြမ်ိဳးကမ်ား အက်ၤ ီတစ္ထည္ ေပးဖူးသလဲ။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးသြားတဲ့ တိုက္ပံုအကၤ် ီကိုကိုင္ျပီး မ်က္ရည္တသြင္သြင္ က်ဆင္းရတယ္။ ကားေမာင္းဒရိုင္ဘာ တပ္ၾကပ္ၾကီးေက်ာ္စိန္၊ အတူပါလာတဲ့ ဗိုလ္ထြန္းလွတို႕ ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ ပညာတတ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးသားၾကီးမားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားၾကီးမားေအာင္ ဆရာမင္းသုဝဏ္ရဲ့ ၾကက္တူေရြးအာေဂါင္နီ၊ ပါပီကေလးပုတုတု ကဗ်ာေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သားေၾကာ္ေကြ်းျပီး၊ ႏွလံုးသားၾကီးမားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကခ်င္ျပည္ေရာက္စဥ္ ဂ်ပန္ကျပန္လာတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေလးက သူမ ဂ်ပန္ေရာက္စဥ္ ႏွင္းဆီပန္းလွလွကို ပန္ျခံကခူးမယ္လုပ္တံုး မိသြားတယ္။ ဗမာျပည္ကဆိုတာ သိသြားျပီး၊ နင္တို႕က သဘာဝကိုမခံစားတတ္ဘူး၊ ပန္းကိုခ်စ္ရင္ ဒီအတိုင္းလွပေနေအာင္ ထိန္းထားေပါ့။ နင္တို႕က သဘာဝအလွပေတြ အားလံုးကို ေရာင္းစားဖို႕ပဲသိတယ္ ဖ်က္ဆီးေနလို႕ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေနတာေပါ့..လို႕ေျပာခံလိုက္ရပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ့ ဂ်ပန္မႈ ၁၀၀ ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ကမၻာကိုလႊမ္းတဲ့ဂ်ပန္စိတ္ ထူးျခားခ်က္ ၁၀၀ကို ေရးထားပါတယ္။ နံပါတ္(၁)အခ်က္ကေတာ့ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ျမတ္ႏို္းျခင္း ..ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားပြင့္လို႕ အစိုးရက ရံုးပိတ္ရက္ေက်ျငာျပီး ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစပါတယ္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေမးခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႕မတည့္သူ ပါေနတဲ့ ထမင္းစားပြဲကို က်ေနာ္လာဖို႕ဖိတ္ၾကားရင္၊ က်ေနာ္ျငင္းပယ္မိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏွလံုးသားမၾကီးမားႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္ေတာ္လာပါလို႕ မိတ္ေဆြက မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕၊ ၾကားခံေခၚေပးရင္ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကိုခဏေမ့ထားျပီး ထမင္းစားပြဲကို လာျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားခံေစ့စပ္ေပးသူမ်ားက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဖို႕ဆိုတာ မတည့္သူမ်ားအတြက္ မလြယ္ပါဘူး။ အတိုက္အခံနဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာႏိုင္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရရွိေနသူက အေပၚစီးမွာရွိပါတယ္။ အေပၚစီးေရာက္ေနရင္ ကိုယ့္အလွည့္၊ သူ႕အလွည့္ဆိုသလို မတည့္သူမ်ားကို ေထာင္ထဲဆြဲထည့္လိုက္ျခင္းဟာ စစ္အစိုးရေခတ္က နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးက မေတြ႕ခ်င္ဘူး စကားတစ္လံုးေျပာလိုက္တာနဲ႕ တပည့္ေတြက ဖမ္းဆီးေထာင္ထဲထည့္လိုက္တာပါပဲ။

အခုေခတ္မွာ အစိုးရကိုအျပစ္ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီးၾကီးရွိေပမဲ့၊ အခုေတြ႕ဆံုပြဲကိုေတာ့ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားစြာနဲ႕ ၾကိဳဆိုပါတယ္။

ဥပမာ က်ေနာ့္တို႕ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားခဲ့စဥ္က အဖြဲ႕ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ တစ္ဖြဲ႕ကဦးေဆာင္လုပ္တဲ့ အခန္းအနားဆို အျခားတစ္ဖြဲ႕က မလာခ်င္ပါဘူး။ အရင္စစ္အစိုးရတုန္းကေတာ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုျပီး ပါတီိကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ေခၚျပီးေဆြးေႏြးပါတယ္။ အခုအစိုးရသစ္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုပြဲကေန အင္န္အယ္ဒီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႕နဲ႕ ပိုမိုနီးစပ္ခဲ့ေပမဲ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ခပ္ေဝးေဝး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕ ေတြ႕ဖို႕ကေတာ့ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဝးေနရပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႕ကေတာ့ တစ္တြဲတြဲနဲ႕ နီးစပ္ေနျပီး၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈ္င္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ေတာင္ ခပ္ေဝးေဝး ျဖစ္ေနသလို အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။

ခပ္ေဝးေဝးျဖစ္ေနခ်ိန္တဲ့ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ထမင္းစားဖိတ္ရင္ သူနဲ႕ကိုယ္ ႏွစ္ေယာက္ထည္းဆိုရင္ လာဖို႕ဝန္မေလးပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႕အဆင္မေျပတဲ့လူတစ္ေယာက္ ပါမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္လက္ခံဖို႕ ဝန္ေလးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုသူမ်ားဟာ ပညာတတ္ရမယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးသားၾကီးမားရပါမယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခ်စ္တတ္ရပါမယ္။ ဝန္ၾကီးလုပ္ျပီး ခပ္တည္တည္နဲ႕ ခန္႕ခန္႕ၾကီးလုပ္ေနသူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုကို စကားလံုးၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာေနတဲ့ လူၾကီးအခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ လူၾကီးအမ်ားစုကေတာ့ မီဒီယာကို ေၾကာက္လို႕ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အခုေတာ့ ထိပ္တန္းလိႈ႕ဝွက္ဆိုျပီး အနီးကပ္ဖိတ္ၾကား၊ မနက္စာ ထမင္းစားပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မက်င္းပခင္မွာ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂ေယာက္ကို သီးျခားတယ္လီဖုန္းဆက္ စကားေျပာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရသစ္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ပထမဆံုး ပင္စင္ေပးလိုက္ေတာ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား သာဓုေခၚရတယ္။ ေနာက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အင္အယ္ဒီအမတ္မ်ားစြာ လႊတ္ေတာ္မွာေနရာရလာပါတယ္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ အျပင္ထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၄မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အားလံုးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပ ေလယဥ္၊ သေဘၤာ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္လာပါတယ္။ ကားေစ်း၊ ဖုန္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာျပီး၊ အေဝးေျပး ကားလမ္းမၾကီးမ်ား အသင့္တင့္ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။

ဆိုးဝါးခ်က္ေတြကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေဆြးေႏြးမႈမွာ လိုင္စင္/ပါမစ္ အေဝမတည့္ေတာ့၊ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ကားပါမစ္ေတြေပးျပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုပ္၊ ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ စီးပြားကုန္ကူးသန္းမႈ အခြန္ေငြ (အစိုးရက အခြံပဲရသည့္ေငြ) ခြဲေဝမႈကို စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား နဲ႕ မိုဘိုင္းအဖြဲ႕၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားစြာ အျပိဳင္အဆိုင္ ေဝစုလုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အၾကီးစား သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဓါတ္ေငြ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ပုလဲ၊ေၾကးနီ၊နီကယ္ ..စတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႕စက္ပစၥည္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း၊ကြန္ျပဴတာ၊ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း၊ အဝတ္ထည္၊စားေသာက္ သြင္းကုန္မ်ားကို လိုင္စင္/ပါမစ္ ကိစၥအထူးရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာလဲ လိုင္စင္/ပါမစ္ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။

လာဘ္စား၊ အခြန္ေရွာင္လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္၊ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ဖို႕ ဥပေဒအသက္ဝင္လာဖို႕ အရမ္းခက္ေနပါတယ္။ ဥပေဒမစိုးမိုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေရးၾကီးဆံုးဥပေဒျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုယ္တိုင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ကေန အရပ္သားအာဏာကို အႏွစ္၃၀နဲ႕ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ သမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီ ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ မွာ က်မ္းက်ိန္ပါတယ္။ ရိုးသား၊ေျဖာင့္မတ္ျပီး၊ ဟိတ္ဟန္မရွိတဲ့ သမၼတသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္မစားဘူး..ဒါေပမဲ့ လာဘ္စားသူမ်ားနဲ႕အတူအလုပ္လုပ္တတ္ပါတယ္။  စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ေဝးသူ၊ လက္သမား၊ သစ္ေတာအင္ဂ်င္နီယာ၊ ပရိဘာကလုပ္ငန္းရွင္ကေန ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလးအျဖစ္ ၁၀ႏွစ္တာဝန္ထမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃မွာ ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ေရြးခံရျပီး၊ ၂၀၁၄မွာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတအျဖစ္ ခက္ခဲစြာေရြးခံရပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၂ႏွစ္အတြင္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၅မွာေတာ့ ၾကံခိုင္ေရးပါတီနဲ႕အင္အယ္ဒီပါတီ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရျဖစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဆိုးျမင္ဝါဒအရဆိုရင္ ၾကံခိုင္ေရး (ၾကံဖြံ႕)ေတြက ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွာ အာဏာစြန္႕မွာမဟုတ္ဘူး..လို႕ေျပာၾကပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံဖြံ႕အစိုးရကေတာ့ မဲရံႈးရင္လဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ၄၀%ေလာက္ ေနရာရဖို႕ ပီအာစနစ္ကို အတင္းအာဓမၼ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အဆိုးဝါးဆံုး ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကေတာ့ အိမ္ျခံေျခ ေစ်းမ်ား အဆမတန္ၾကီးမားေနျခင္းကို ဘယ္လိုမွထိန္းမရႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ဒီေစ်းကြက္မွာ ဝင္ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္တဲ့ ျခံေျမ၊လယ္ေျမမ်ားကို အပိုင္ယူထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖက္စပ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားရဲ့ ဝိသမေလာဘသမားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာမ်ားစြာ အစိုးရက ေျမေတြ ေစ်းနည္းနည္းနဲ႕ ခရိုနီ၊အာဏာပိုင္မဟုတ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရင္း အိမ္ျခံေျမေစ်း တည္ျငိမ္သြားမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းႏႈန္းကို ေရာက္သြားမွ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံ၊ အေသးစား၊အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဝင္လာပါမယ္။ အလုပ္ကိုင္ေပါမ်ားလာျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈက လြတ္ေျမာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတြ႕ဆံုပြဲက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျပီး မတူညီသူ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ၁၃ဦး ေတြ႕ဆံုၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕လည္း သမၼတ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေတြ႕ဆံုသင့္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္အလြန္ဆင္းရဲေနပါတယ္။ အလုပ္ကိုင္အလြန္ရွားပါးေနျပီး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ၾကီးမားေနျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလြန္ကြာျခားေနျခင္း၊ လူငယ္မ်ား ေငြေနာက္လိုက္ေနျခင္း၊ စင္ကာပူနဲ႕ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို အလုပ္လုပ္ဖို႕ ထြက္ခြာလာတဲ့ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနျခင္း။ အိမ္ေဖၚမ်ားကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးရတဲ့အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ အလုပ္ကိုင္အလြန္ရွားပါးေနပါတယ္။ ျမန္မာလူထုကလည္း ကိုယ္ဆင္းရဲမြဲေတတာကိုေတာင္ မသိႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္သား ၄သိန္းနဲ႕ ဘုန္းၾကီးသီလရင္ ၄သိန္း တို႕နဲ႕ ကမၻာေပၚမွာ စစ္သားနဲ႕ဘုန္းၾကီးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနရတာကို ဝမ္းနည္းရမလား၊ ဝမ္းသာရမလား လို႕သာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ ၁၃ဦးမွာ နံပါတ္(၁) သမၼတဦးသိန္းစိန္လား၊ ကာ/ခ်ဳပ္လား၊ အနားယူသြားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးလား… အားလံုးကိုပဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာေတာ့ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕လူထုၾကားကို မၾကာခဏသြားေရာက္ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။ အဲ.. မိေခ်ာင္းစရိုက္နဲ႕လူၾကီး မ်က္ရည္က်ေနလဲ အားမနာပဲ၊ ထုတ္ပယ္၊ ခ်န္ထားရစ္ဖို႕ (ဦးဆန္းဆင့္လို ေနာင္မျဖစ္ေစဖို႕) သမၼတၾကီးကိုေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။  လူၾကီးမင္းမ်ားရဲ့ လက္ထဲမွာ တိုင္းျပည္အနာဂါတ္ရွိေနပါတယ္။

ဇာနီၾကီး  (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Key A
Beat: Slow Go Go
Intro: [A Gbm, D, Bm E)2

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


လမ္းျပပါ

၁။
လူတိုင္းကို သက္စြန္႔ရွာသူအေၾကာင္း
အကြ်ႏု္ပ္ေဟာေျပာေသာအခါ
ခိုင္မာေသာႏွလံုး ထက္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ
သူတို႔မွာ ရွိတတ္ၾကတဲ့ 

ဆင္ခ်င္ဥာဏ္ အတတ္သိပံၸေတြဟာ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားမွ မႏွစ္သက္ေပ 
မွန္ရာလမ္းမွ  လြဲရမဲ့အျဖစ္ကို 
သူတို႔နားမလည္ရွာဘူး .......

၂။
အိုအဖဘုရားသခင္ ...
ထိုသူတို႔အား လမ္းျပပါ 
မေရယာေသာအေတြး 
အခ်ည္းနွီးေသာအက်င့္ေတြ
ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ မက္ေမာေန ....
 
ႏွိမ့္ခ်ေသာေမတၱာကို 
ထိုသူတို႔မသိမွတ္ေသာခါ 
အကြ်ႏု္ပ္၏ သနား၍အံ့ၾသျခင္း၊ ႏွေမ်ာ၍ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား....
ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ သိမွာပါ .....


ဂီတာကို..စႏၱယားကဲ့သို႔ အံ့မခန္းတီးျပျခင္း
THE SOUL SURVIVOR

ေရး - ဆလိုင္းသြဲ႔ေအာင္။  ဆို - ခ်စ္စမ္းေမာင္


မွတ္ခ်က္။  ခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ့ ယူၾကဳ ဗီြဒီယို  ဟာ လူေပါင္း ၂သိန္း၃ေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ဖတ္ရႈ၊နားဆင္သြားပါျပီ။ အဓိပၸါယ္နားလည္သူေတြေတာ့ နည္းေပေသာ္ျငားလည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အဖဘုရားသခင္အေၾကာင္း ဂီတပညာနဲ႔ ေျပာသြားပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ပါ။ CHIT SAN MAUNG (Young Christian Crusader) နဲ႔ Founder David Yone Mo တို႔ရဲ့ ခ်ီးမြမ္းသီဆို၊တီးမႈတ္ျခင္း Gospel Music ဟာ ျမန္မာျပည္တလႊား အလြန္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ပါ။
ျမည္းစမ္းၾကည့္ရန္ လင့္ခ္
http://www.youtube.com/watch?v=Eq_CgvG4Wo8


အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ...
ခ်စ္စမ္းေမာင္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love
My comfort, my shelter, tower of refuge and strengh;
Let ev'ry breath, all that I am, never cease to worship You.

Chorus

Shout to the Lord, all the earth, let us sing
Power and Majesty, praise to the King;
Mountains how down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of your hands.
Forever I'll love You. forever I'll stand
Nothing compares to the promise I have in You.