မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Nov 27th

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 991
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Thuya Thwin: Communist-Turned-Christian Businessman Monday, July 14, 2014

(Thuya Thwin’s short autobiography from Ko Zaw Aung’s email on 25 January 2014.) This is the autobiography of my strange or extraordinary life as I recalled it recently. My parents were devout Buddhists and I grew up as a devout Buddhist boy. But I ended up with CPB (Communist party of Burma) in the jungle of North-East Burma after being imprisoned for involving in the student uprisings in late 1970s.


Only when CPB suddenly and unexpectedly imploded in 1991 I became a businessman on the China border and later back in Rangoon and I did start a new life again. To make the long story short, I passed my matriculation in 1974 and got admitted into famous RIT (Rangoon Institute of Technology).

As the only son my parents really wanted me to become an educated one. My original aim too was to study hard at RIT, become a graduate engineer, and get a high-paying job in a foreign country like Singapore or Australia like many of RIT graduate engineers have been doing for years now. But everything changed after that infamous U Thant Uprising in December 1974.I, A Revolutionary Student


Very soon after I got into RIT the Labour Uprising broke out in June 1974. Then in December 1974 U Thant Uprising followed. After U Thant’s death former UN General Secretary’s body was brought back to Rangoon and kept at Kyaik-ka-san Ground before the burial at Kyandaw Cemetery.

We university students then grabbed U Thant’s heavy metal-casket, brought back into Rangoon University’s Campus, built the temporary tomb at the still-vacant site of General Ne Win-destroyed Student Union Building, and buried U Thant there.

I was young and though I didn’t know much about politics back then I cheerfully followed the student crowd and participated in the Uprising. After Ne Win’s thugs invaded Rangoon University campus and took away U Thant’s casket in the bloody raid all universities were closed for nearly six months. I was happy.

When RIT and all other universities were reopened later the 1975 Labour Anniversary Uprising and the 1976 Thakhin-Kodaw-Mhaing’s hundred-year anniversary Uprising broke out one after another. While universities were being closed regularly during late 1970s I became a student politician.

And I eventually became a Communist and joined CPB’s UG (Under Ground). I’d lost my faith and abandoned my religion and the sad result was that I couldn’t even sit down with my deeply-religious father at the meals at our home.

Then in 1978 I was arrested by MIS (Military Intelligence Service) and sent to notorious Insein Prison while I was a fourth-year mechanical engineering student at RIT. After two years in Insein they let me go but kicked me out of RIT for good.

I had nowhere else to go and nothing else meaningful to do but joining CPB guerrillas in the jungle. I had become a Communist insurgent (Tha-Bone) in the jungles of North-Eastern Burma in early 1980.


Rangoon Institute of Technology, Rangoon, Burma.


Notorious Insein Prison in Rangoon.

 


I, A Communist Insurgent

I became part of the Student Army with CPB on the North-Eastern border. I initially dreamt to be an educated person, but that dream was over as I was a student politician and then a revolutionary and finally an armed-insurgent. But I had no regrets and remorse for what I had done thus far.

At the beginning in the jungle I had a strong believe that our Communist Revolution would eventually succeed. But after a few months in the jungle I soon realised that our revolution would never be successful. But I still decided to continue on the road I myself had chosen to march on.

Jungle was tough and we had to do a lot of 3-to-4 day marches. We students were about 300 strong and as I had some education especially science and mathematics as an engineering student they picked me for training at Artillery Unit. After the training I was posted into 120-mm Artillery Unit of CPB’s Engineering & Heavy Weapon Corps.

 I, A CPB’s 120-mm Gunner At Si-Si-Wan-Tar-Pan

Our Artillery was extremely powerful against Burmese Army as Communist China then was helping our CPB with abundant resources. We were taking massive positions at Si-Si-Wan-Tar-Pan in the Muse-Kyukoke region by the Chinese border.

In 1987 CPB staged a massive surprise offensive and captured hills 1,2,3,4, and 5 as the devastated Burmese Army withdrew back. But they regathered and launched a gigantic counter-offensive operation against our positions. Burma Army basically threw its light-infantry-divisions 33rd, 77th, and 99th at us and suffered enormous casualties.

Every day, I still remembered, five jet planes of Burma-Air-Force attacked our hills one after another. The air-force planes constantly strafed our positions with machine-guns and bombed us with napalm devices. Like watching a war-movie we could watch from our own hill the punishing air-raids of our other hills.

Once their machine-gun bullets landed at about an-arm-length away from the huge stockpile of artillery shells on our hill. We were really lucky as a direct-hit would blow us away to hell or heaven whatever. So I didn’t die there and even managed to return fire at Burmese Army’s attackers with hundreds of rounds from our four 120-mm artillery guns.

In our unit there were more than 500 ethnic Wa soldiers and I was the only Burmese among them bloody Wa. All students who took the jungle to join CPB were scattered all over the region and we hardly had chance to see or talk to each other.

CPB’s North-eastern Special War Region was a giant war-operation involving three Bureaus with more than 50,000 men reaching down to the Karen State in Lower Burma. But most of the men were not Burmese but ethnic nationals mainly Wa, Kachin, Kokang, and Shans. And some Chinese nationals too. I was by then married to a Chinese woman and during those big battles she went back to China and delivered our eldest daughter there.

 


CPB's Wa soldiers during the 1988 Maiyang Battle.


CPB’s Sudden Collapse and My New Life as Businessman


In 1991 without really expecting it our CPB, though such a huge and historical organization, suddenly imploded. All the armed ethnic groups inside CPB had split and individually signed their own peace agreements with Burmese Army and managed to squeeze out Burmese Army’s permission to rule their own little ethnic-enclaves as their own fifedoms.

Within a short period of one month all Burmese Leaders and cadres of CPB, about sixty of them old men, had to flee back to China where they had been given permanent sanctuary by Chinese Communists.

Once the CPB's new headquarters was established back inside China I was in such confusion that I didn’t even know what to decide for a while. I could either stay with ethnic armies like UWSA or follow the Burmese leaders fleeing into China?

By then the Chinese border region of Htain-Chan was going through a business boom because of sudden peace on the border and accompanying trade opportunities between Burma and China. So I decided to stay on the border and started a tea shop in Shweli (Ruili) Town on the border.

I also started a gemstone and jade dealing business there. My shop was called “Joy” and it was a very successful business. In late 1990s my mother passed away and I got a twenty-two days permit to come back to Rangoon.

Business was booming in newly-opened Burma and I thus decided to come back to Rangoon and established a soft-drink business. I also brought back my Chinese wife and our two daughters. My C-Plus soft-drink business was a great success and we then had two more children here in Rangoon.

 Failure of My Wealthy Life


I was a miserable failure in both politics and warfare but a great success in business. But once money started flowing in the expensive pleasures also came together. By then the meaning of my life was just to make more and more money and also to spend as much as I could as I started in believing that life was short and I should chase happiness by enjoying the bodily pleasures.

Soon I was spending my nights till daylights at nightclubs and karaoke-bars. Except No-4 Heroin I managed to indulge in every illicit drug available in Rangoon. Chasing prostitutes and having so many mistresses so often eventually caused my Chinese wife to abandon me and go back to China with our children.

So I divorced her and very soon married the second wife. She was a young Kachin woman and a devout Christian and she eventually changed my life back to goodness. She kept on saying to me that she was so afraid that I would finally die without knowing the true God. It would be the waste of my valuable life, she kept on reminding me.

At first I didn’t really understand her serious words but I began to give serious attention to what she had been saying to me after all.


A Kachin Baptist church in a Kachin village.
Rebirth of Me: I, A Born-again Christian

After our six years of marriage one day I followed her attending a mass at Kachin Baptist Church on Myay-ni-gone’s Ma-Po Road. Being among Christians was totally different from my Buddhist days when I was growing up in a devout Buddhist household.

There were a lot of happy singings and delightful greetings among Christians at my wife’s church and I finally gained peace and tranquillity by regularly attending the church as I slowly became a Christian sympathizer. Finally in December 2007 Antie Bout the Church Secretary sort of told me that she had put down my name in the coming Baptism list. I didn’t say anything back to her then.

To covert to another religion at the later part of one’s life is always a difficult decision for one and it put a lot of serious and difficult thoughts in my head? But the conversion for me was easier as both my Buddhist parents had passed away many years ago.

I also understand more of Christianity after two days of intensely studying Bible’s Baptism at the church. My Baptism was done in the swimming pool at film-director Zaw K Ko’s house. After my baptism the Parish Reverend said to me that my name now is with Jesus Christ in the Heaven. When I heard that I felt like I myself was already in the Heaven.

Since then I strongly decided that from now on I would live a decent Christian life and stop doing all the bad things I had been doing till then. In 2008 right after the devastating storm Nagis I volunteered extensively for many months in the storm-affected Delta.


I’d even brought back many homeless Christians back to Rangoon and employed them in my soft-drink factory. They also started a small parish just beside my factory. I have also been reading and studying more of Bible and doing more evangelical works all over Burma.

Right now I am in Singapore witnessing at this ceremony together with Reverend David Lah. Before I even met Saya David Lah I had listened to so many of his preaching-tapes. One particular teaching I felt that I was touched by his preaching was the example of people who ate their delicious meal without removing a droplet of shit even though they could have removed it when the shit dropped into their good meal.

The example for me was that I could let myself relapse by going to Karaoke-bar once and once only by thinking that just one trip would not damage my good deeds. But just once is enough as I shouldn’t be doing it at all.

Our Jesus is the true God devoting permanently till the end of this world. And I a God-less Communist warrior roaming the jungles before has been deeply embraced and welcomed into the family of devout Christian Kachins. I have found the true happiness in Jesus Christ and Holy Spirit since I decided to live the rest of my life as a Christian.

May God Bless Each and Every one of You!


-------------------------------------------------------------------------------------------


(Thuya Thwin was my classmate from our RIT First Year Section-D (1974-75) to Fourth Year Mechanical (1977-78). What I still remember is he was arrested sometime in RIT and he eventually disappeared after he was released from Insein Prison and he showed up in RIT during our Final Year in late 1980. Later we found out he was totally banned from RIT for life.

Now I know he became a Communist, then surrendered to the army, and now a capitalist and entrepreneur and a Christian convert. I've been seeing his photos in many RIT reunions. Last one was in "1974-80 RIT Reunion" which basically is my RIT batch even though I started in 1972. What a strange life? I hope he still remember me from our RIT days. This is the direct translation of his short auto-biography.)
Please watch Thuya Thwin's Testimony At Singapore Baptist Convention.

 

Source:  
Hla Oo's Blog http://hlaoo1980.blogspot.sg (Myanmar Language @murann)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

မဂၤလာတရားေတာ္(၂)

လွမင္းသူ

 စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏။ စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ တို႔သည္သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလတံ့၊

မႆဲ ၅း ၃-၄

 ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကၾကီးအား လူသားမ်ားအျမင္ႏွင့္ မတူသည့္ အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ျမင္သည္။ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားထက္ ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားကို ဘုရားသခင္မွ အထူးအေလးထား ဦးစားေပးတတ္ေၾကာင္းကို ခရစ္၀င္ က်မ္းမ်ား၌ ေတြ႔ရတတ္သည္။ အသျပာ ႏွစ္ျပားလံုး လွဴဒါန္းေသာ မုဆိုးမ၊ မ်က္မျမင္ သူေတာင္းစား၊ ေဖာက္ျပားေသာ မိန္းမငယ္၊ နဴနာစြဲေသာသူ တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အား အထူးဂရုဏာသက္ေစျပီး ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ အေလးထားကုသေပးသူမ်ား၊ ကယ္တင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာ ဆင္းရဲသည့္သူမ်ားကို မဂၤလာရွိသူ မ်ားအျဖစ္လည္း ရွဳျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကမာၻလူသားတို႔၏ အျမင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ဟုတ္ပါ၏ေလာ။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


(တစ္)

‘‘ေဒါက္တာဂုတ္က်ားနဲ႔ ေဒါက္တာစုတ္ဖြားတို႔ပါလားဘယ္လဲဗ်’’

‘‘လက္ခုပ္ပင္ႀကီးေအာက္ ခဏသြားၾကမလို႔ပါဗ်ာ။ အႏို႔ ေဒါက္တာမိုးေမွာင္ကေကာ’’

ေတာေခြးသံုးေကာင္ ေတာ လမ္းတစ္ခုမွာ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ေတြ႕ၾကဆံုၾကတုန္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္လိုက္ၾကတဲ့အသံပါ။ ႏွစ္ ေကာင္က တစ္ဖက္၊ တစ္ေကာင္ တည္းကတစ္ဖက္။ ဂုတ္က်ားနဲ႔ စုတ္ဖြားကႏွစ္ေကာင္ဘက္က။ မိုးေမွာင္က တစ္ေကာင္တည္း ဘက္က။ တစ္ေကာင္ရဲ႕နာမည္ ကို တစ္ေကာင္ကလွမ္းေခၚၾကတဲ့ အခါ ႐ိုး႐ိုးနာမည္ေတြမဟုတ္ ေတာ့ဘဲနဲ႔ ေဒါက္တာဆိုၿပီး ဝိေသ သျပဳလို႔ေခၚဆိုၾကတာကို သတိ ထားမိလိုက္သဗ်။ ဘယ္အခ်ိန္က ဘယ္လိုလုပ္ကာ အဘယ္ဆရာ ေတြနဲ႔ အဘယ္ပညာေတြကိုေလ့ လာလိုက္စားခဲ့ေလတယ္မသိ။ ေခြးသံုးေကာင္ရင္ဆိုင္စကား ေျပာပံုကိုၾကားလိုက္ရတာကို ေထာက္ခ်င့္ၾကည့္႐ံုနဲ႔ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ေတာ့ရၿပီးၾကၿပီလို႔ ေကာက္ ခ်က္ခ်မိပါေလရဲ႕။ တိရစၧာန္ေတြ စုေဝးေနထိုင္ၾကရာ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ေတာႀကီးထဲမွာ အဘယ္မည္ ေသာကာလကမ်ား ပီအိပ္ခ်္ဒီ ပ႐ိုဂရမ္ (PhD program)ေတြကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ဆဲြၿပီး ေဒါက္တာပြဲ ႀကီးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ေလတယ္မသိ။

ေတာလမ္းကေလးအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္လာလိုက္တဲ့အခါ တစ္ေနရာေရာက္ျပန္ေတာ့ ႏြားမ ႀကီးတစ္ေကာင္ရဲ႕အသံနဲ႔ တည့္ တည့္တုိးျပန္ေလသဗ်။ ႏြားမႀကီး က သူ႔သားႏြားေပါက္စကေလး ကို တစ္ခုခုကိုခိုင္းေနတဲ့ပံုပါ။

‘‘ေမေမေျပာမယ္. . .  ဟိုး အေရွ႕ဘက္  ေတာစပ္နားက ေညာင္မုတ္ဆိတ္ပင္ႀကီးကို သား သိတယ္မဟုတ္လား။ အဲသည့္မွာ ေဒါက္တာၾကာျဖဴဆုိတဲ့ ႏြားမႀကီး တစ္ေကာင္ရွိတယ္။ ႏြားႏို႔တစ္ ပုလင္းခဏေခ်းလိုက္ပါလို႔ေျပာ ဟုတ္ပလား . . . မနက္ျဖန္ခါ ေမေမျပန္ဆပ္မယ္လို႔။ အညာကုကၠိဳပင္ႀကီးေအာက္က ေဒါက္တာႏွာတိုဆိုရင္ ေမေမ့ကိုသူသိတယ္’’

ႏြားကေလးက သူ႔အေမ ႏြားမႀကီး ေဒါက္တာႏွာတိုစကား ဆံုးတဲ့အခါ ဘြတ္အဲဆုိတဲ့အသံနဲ႔ နာခံေတာ္မူၿပီးတဲ့သကာလ အၿမီး ကေလးကို ေလထဲမွာတန္းထား ၿပီးတဲ့အခါ ကဆုန္ေပါက္လို႔ ခုန္ ေျမာက္ကာေျပးထြက္သြားခဲ့ပါ ေလသဗ်။

(ႏွစ္)

‘‘အႏို႔ . . . အေဆြေျမေခြးေရ၊စံုနံ႔သာၿမိဳင္မွာ ပီအိပ္ခ်္ဒီဆိုၿပီး အစီအစဥ္တလြဲေတြကို မပီမျပင္ဆြဲၿပီးတဲ့သကာလ ရင္မွာ မေအးခ်မ္းရတဲ့ပညာေရးလမ္းႀကီးေဖာက္ေနရတဲ့အေၾကာင္း ကေလးမ်ားရွိခဲ့ရင္ လင္းပါေလဦး ခင္ဗ်’’

အဲဒါ ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္းရဲ႕ ေမးခြန္းစကားပါ။

‘‘အပိုမလုပ္ဘဲနဲ႔ အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ လူသားေတြကို အူယား လို႔ခင္ဗ်’’

အို . . . ဘယ့္ႏွယ္လူသား ေတြကိုပဲ အူယားရျပန္ေလသတဲ့။ လူေတြက သက္ဆိုင္ရာဘာသာ ရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုခုမွာ ႐ူး႐ူးမိုက္ မိုက္နဲ႔ စူးစိုက္ကာ အာ႐ံုဝင္စားႏွစ္ ျမႇဳပ္ထားၿပီးတဲ့သကာလ အသစ္ ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုခုကို လူ႔ေလာ ကအက်ဳိးအတြက္အသံုးခ်ရန္ အလို႔ငွာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေဖာ္ ထုတ္တာေၾကာင့္  ေဒါက္တာ ေအာ့ဖ္ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ (Doctor of Philosophy)ဆိုၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီ အပ္ႏွင္း   ခ်ီးျမႇင့္ေလတဲ့ဥစၥာ။ တိရစၧာန္ေတြက အူယားရျပန္ ေလသတဲ့။

‘‘ငါတို႔တိရစၧာန္ေတြလည္း ပီအိပ္ခ်္ဒီလုပ္ႏိုင္ပါတယ္ကြလို႔ လုပ္ျပခ်င္တာပါ။ မခံခ်င္လြန္း လို႔’’တဲ့။

အဲသဟာ ေတာကိုဦးေဆာင္ ေနသူေျမေခြးရဲ႕အယူအဆပါ။

ႏြားမႀကီးၾကာျဖဴက လယ္ တစ္ကြက္မွာ ျမက္ဘယ္ႏွပင္ရွိ သနည္းဆိုတဲ့က်မ္းဘုတ္အုပ္နဲ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကိုဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါ ေလသတဲ့။ ႏြားမႀကီးႏွာတိုကက် ေတာ့ စံုနံ႔သာၿမိဳင္၌ ႏွစ္စဥ္ႏြားေခ်း ထြက္ရွိမႈ အၫႊန္းကိန္းဆိုတဲ့က်မ္း ဘုတ္အုပ္နဲ႔ ေဒါက္တာ၊ ဂုတ္က်ားဆိုတဲ့ေခြးက   ေခြးမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္  အူသနည္းက်မ္းဘုတ္အုပ္နဲ႔ေဒါက္တာ၊ စုတ္ဖြားဆိုတဲ့ေခြးက  ေခြးနဲ႔လူသားဆိုတဲ့ က်မ္းဘုတ္အုပ္နဲ႔ေဒါက္တာ၊ မိုးေမွာင္ဆိုတဲ့ေခြးက အၿမီးႏွန္႕ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားက်မ္းဘုတ္အုပ္နဲ႔ေဒါက္တာ။ ခုန္အုပ္ နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဒါက္တာျဖစ္တဲ့ က်ား၊ ေအာက္အီအီးအြတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ ေဒါက္တာျဖစ္တဲ့ ေတာၾကက္ဖ၊ ေမ်ာက္နဲ႔လူသား တူပံုမ်ားနဲ႔ေဒါက္တာျဖစ္တဲ့ ေမ်ာက္၊ သစ္ဆြဲနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဒါက္တာျဖစ္တဲ့ဆင္၊ ေရငုပ္ နည္းေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ေဒါက္တာျဖစ္တဲ့ဖ်ံ၊ အို . . . တစ္ေတာလံုးရွိရွိ သမွ် နာမည္ေရွ႕မွာ ေဒါက္တာ ေတြတပ္ကုန္ၾကသဗ်။

(သံုး)

တစ္ရက္ ဦးေသွ်ာင္ေျမေခြး အပါအဝင္ ၾကက္တူေရြးငွက္ႀကီး ရယ္၊ သာလိကာႀကီးရယ္၊ ဇီး ကြက္ႀကီးရယ္၊ ဂ်က္ရယ္ စကား ထုိင္ေျပာေနျဖစ္ၾကရင္းနဲ႔ ေဒါက္ တာျဖစ္ကုန္ၾကတဲ့ တိရစၧာန္ေလာ ကႀကီးအေၾကာင္းဘက္ဆီကို စကားဝုိင္းက ေျခဦးလွည့္သြားမိ သဗ်။

‘‘ဂ်က္ေရ . . . အေဆြတို႔ လူေတြဆီမွာ က်ဳပ္တို႔ေလာက္ ေဒါက္တာမ်ားပံုမရဘူးထင္တယ္’’တဲ့။

‘‘ဟုတ္ပ အေဆြေျမေခြး ရယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက ေဒါက္တာဆို တာကိုေတာင္ နာမည္ေရွ႕မွာ မတပ္လိုၾကဘူးခင္ဗ်’’

ဂ်က္ကအဲသလိုေျပာၿပီးတဲ့ အခါ ပိုလင္းသြားဖို႔ရာ အတိုကေလးရွင္းျပရပါေလသဗ်။ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီးေဒါက္တာ သန္းထြန္းက  သူ႔ကိုယ္သူဘယ္ေတာ့မွ ေဒါက္တာလို႔  မရည္ၫႊန္း ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ ႀကီးေဒါက္တာလွေဘကလည္း ေဒါက္တာဆိုတဲ့အရာကို သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္မွာသာ သံုးၿပီး မဆိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာသံုး တာဟာ အလြန္ရယ္စရာေကာင္း တယ္လို႔ ေရးသားခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားဟာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ဘယ္ေသာအခါ ကမွ ထည့္မသံုးေၾကာင္း၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာဘယ္ႏွခါ မွန္းမသိေလာက္ေအာင္ ကမၻာ့ ပညာရပ္အသိုင္းအဝုိင္းကခ်ီးျမႇင့္ တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေတြအေပၚမွာ နကမၸတိ တုန္လႈပ္ မႈမရွိေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာပပဝတီ အတြက္ ေရွာက္သီးသုပ္တစ္ပြဲဆို တာမ်ဳိး၊ ေဒါက္တာကုသအတြက္ စည္ဘီယာတစ္ခြက္ဆိုတာမ်ဳိး၊ ေဒါက္တာဝဏၰပဘာတို႔မိသားစု က အလွဴေတာ္ေငြငါးက်ပ္ဆိုတာ မ်ဳိးလုပ္သည္မွာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္မိပါ သဗ်။

‘‘ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒါက္တာ မ်ားတဲ့ေတာကို လူေတြရွိန္ပါ တယ္ဗ်’’

ေျမေခြးနဲ႔ သူ႔ေရာင္းရင္းေတြ က မေလွ်ာ့ဘဲနဲ႔ဆက္ေျပာေနခဲ့ တာပါ။

‘‘ကဲ . . . တစ္ခုေမးမယ္။ အေဆြေျမေခြးတို႔ေတာမွာ ေဒါက္ တာေတြမ်ားလာၿပီးေတာ့ ဘာ ေတြပိုထူးသြားသလဲ။ အဲဒါေလး ေျပာျပစမ္းပါ’’

‘‘ေၾသာ္ . . . ခက္ကၿပီ။ အဲဒါ ေတာ့ဘဇာထူးမွာတုံးဆရာဂ်က္ ရယ္။ ေခြးကလည္းျပာပံုထဲမွာ အိပ္ၿမဲ၊ ကြၽဲကလည္း ရႊံ႕အိုင္ထဲမွာ လူးၿမဲ၊ ႏြားကလည္း အုိင္ထဲက ေရကိုေသာက္ၿမဲ၊ ေတြ႕တဲ့ေနရာ မစင္စြန္႔၊ ႀကီးတဲ့အေကာင္က ငယ္တဲ့အေကာင္ကိုအႏိုင္က်င့္။ အဲဒါ ေတာသဘာဝပဲဥစၥာ’’တဲ့။

မွန္ပါတယ္။ တိရစၧာန္ေလာ က တိရစၧာန္သဘာဝပဲေနၾကေပ မွာေပါ့။ အဲသဟာဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ လူေတြကိုတုပကာ နာမည္ေရွ႕မွာ ေဒါက္တာတပ္ခ်င္ၾကရတာပါ လိမ့္။ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ေတြ႕တဲ့အခါ နာမည္ေရွ႕မွာ ေဒါက္တာထည့္ေခၚတာေလးကို ပဲ လွ်ာအရသာခံေနတဲ့ေတာႀကီး ထဲမွာ ေခတ္ကာလအလိုက္ အႏွစ္သာရကိုမထည့္ႏိုင္ဘဲနဲ႔ ကျဖင့္ နာမည္လိႈင္းႀကီးေတြက ဘယ့္ႏွာသို႔အဟုန္ျပင္းျပင္း၊ တိရစၧာန္ကမၻာက ဒံုရင္းဒံုရင္းပဲ မဟုတ္ပါလား။ သပၸဳရိသအႏြယ္ ဝင္သူေတာ္စင္စာ႐ႈသူ။     ။

(ေဖာ္ျပပါ သေရာ္စာသည္ စာေရးသူ ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္း၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

Bill Clinton

ဘီလ္ကလင္တြန္ဟာ ၂၁ရာစုရဲ့ အလြန္ထူးခြ်န္၊ ေလးစားရေလာက္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သန္းၾကြယ္သူေဌးလဲျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္လႈဒါန္းသူလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မက အလႈရွင္မ်ားကို လႈိ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ အလႈရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုနဲ႕ သူ႕ဘဝရဲ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးေစပါတယ္။ သူ႕ရဲ့ အၾကီးမားဆံုး လုပ္ေဆာာင္ခ်က္ၾကီးကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ၂ၾကိမ္တိုင္ ေရြးေကာက္ခံရျပီး၊ သူ႕သမၼတသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တကမၻာလံုး စစ္ေတြရပ္စဲေအာင္ၾကိဳးစားရင္း၊ စီးပြားေရးေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အာရပ္အစၥေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူးသျဖင့္ အီဂ်စ္၊အစၥေရး ၂ႏို္င္ငံအတြက္အထူး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။ သူ႕ရဲ့ သမၼတသက္တမ္း၂ဆက္ ၈ႏွစ္အျပီးမွာ ဘာသာေရးျပင္းထန္သူ သမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္ ၂ၾကိမ္ (၈ႏွစ္) သက္တမ္းအခ်ိန္မွာ မူဆလင္မ်ားကိုအၾကမ္းဖက္တုံ႕ျပန္ရင္း၊ တိုင္းျပည္လဲေတာ္ေတာ္ စီးပြားခြ်တ္ျခံဳက်သြားပါတယ္။ လူျဖဴေတြအုပ္စိုးတဲ့ အေမရိကားမွာ လူျဖဴ ၂အုပ္စု (ဒီမိုကရက္တစ္နဲ႕ရီဘာဗလီကင္)တို႕ အေမရိကန္ရဲ့ ေနာက္သမၼတကိုေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ လူမဲကျပား၊ အိုဘားမား အႏိုင္ရရွိျပီး ၂ၾကိမ္ဆက္တိုက္ သမၼတျဖစ္ေနပါတယ္။

လႈဒါန္းျခင္းစာအုပ္ေရးသူ ဘီကလင္တြန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေတြ အမ်ားၾကီးစိတ္ဝင္စားပါတယ္။ အေမရိကန္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းလာေရာက္ မရင္းႏွီးၾကေပမဲ့ အေမရိကန္ရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္ဟာ အသက္တမွ်အေရးၾကီးလွတဲ့ကာလျဖစ္လို႕ ဘီကလင္တြန္၊ သမၼတအိုဘားမား၊ အေမရိကန္ၾကီးစိုးတဲ့ ကမၻာဘဏ္တို႕ လာေရာက္ျခင္းဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကမၻာၾကီး ဘယ္ေလာက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္ႏိုးေပမဲ့ စစ္အင္အားအၾကီးဆံုး အေမရိကန္ဆိုမွ လူကေလးစားပါတယ္။ ဓနအင္အားၾကီးလာရင္ စစ္အင္အားလဲၾကီးလာပါတယ္။ စစ္အင္အားၾကီးတိုင္း ဓနအင္အားမၾကီးႏိုင္ပါဘူး။

အခု ေပးကမ္းျခင္း Giving ကိုေရးတဲ့အခါ ဘီကလင္တြန္ရဲ့ စာအုပ္ကို ေငြ၊ အာဏာရွိသူမ်ားက ႏွစ္သက္ပါတယ္။


Chuck Feeney

သူ႕ထက္ပိုျပီး ေပးကမ္းတဲ့ လူၾကိဳက္မမ်ားလွသူ သူေဌးၾကီးဖီးေခ်ာက္ေန ဆိုသူရွိပါတယ္။ သူရွာေဖြစုေဆာင္းသမွ် အားလံုးကို လႈဒါန္းပစ္ဖို႕ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ ၂၀၁၆မွာ အားလံုးကုန္ရမယ္။ ၂၀၁၃မွာ သန္းေပါင္း၄၀၀၀ ေက်ာ္ လႈဒါန္းျပီးပါျပီး၊ ေနာက္က်န္တဲ့သန္း၄၀၀၀ကို သူမေသခင္ အကုန္လႈဖို႕ စီမံထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ လိုလူမ်ိဳး ဒီကမၻာၾကီးမွာ ရွိေနတာလည္း အံ့ၾသစရာပါ။ ရွိသမွ်၊ စုေဆာင္းထားသမွ် အကုန္လႈဒါန္းတယ္ဆိုတာ ဒီေလာကၾကီးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိဘအေမြအႏွစ္၊ ေယာကၤ်ားအေမြရတာေတြ အကုန္လႈဒါန္းသူေတြေတာ့ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာ. မက္ေဒါနယ္စားေသာက္ဆိုင္ သူေဌးၾကီး မက္ကာေရာ့ကြယ္လြန္ေတာ့ သူ႕ဇနီးသည္က ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅၀၀၀ေလာက္ကို လႈဒါန္းပစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ကယ္တင္ျခင္းတပ္ Salvation Army ကို လႈဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့သမိုင္းမွာလည္း ေဝသံသႏၱာမင္းၾကီးဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ရွိခဲ့တဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ့ သက္ေတာ္စင္မွာပါရွိပါတယ္။ အလႈဒါန္းရက္ေရာလြန္းလို႕ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားကိုပါ လႈဒါန္းလိုက္တယ္ ဆိုတာ အံ့ၾသစရာပါပဲ။

Jesus Christ

မျဖစ္ႏိုင္တာ..ဆိုျပီး အသက္ကိုပါေပးလႈသူတစ္ဦး လူ႕သမိုင္းမွာ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္အေသခံတယ္။ မိဘ၊သားသမီးအတြက္ အေသခံတယ္ဆိုတာေတြ ၾကားဖူး၊ ရွိဖူးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္မသိတဲ့လူေတြအတြက္ အေသခံသြားသူ ေယရႈဆိုတဲ့လူသားတစ္ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္ေျပာရင္၊ ယံုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူသားမ်ားကို ခ်စ္လြန္းလို႕ လူသားမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးရေစဖို႕၊ ဒီဘဝ၊ ေနာင္ဘဝမွာ ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေစေရးအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ အေသခံသြားသူ ေယရႈဆိုတဲ့ လူသားတစ္ဦးရွိတယ္ ဆိုတာယံုရင္ ခရစ္ယန္လို႕ေခၚပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ အဲဒီလူသားဟာ ထာဝရဘုရားသခင္နဲ႕ တစ္ထပ္တည္းက်ေၾကာင္း၊ ဘုရားသားေတာ္အျဖစ္ လူ႕ေလာကကို ၾကြဆင္းလာျပီး၊ ေသလြန္တဲ့ေနာက္၃ရက္အၾကာမွာ ျပန္လည္အသက္ရွင္လာေၾကာင္း၊ အသတ္ခံရမွာေၾကာက္ျပီး ထြက္ေျပးသြားတဲ့ တပည့္မ်ားကို ရက္၄၀ကိုယ္ထင္ျပျပီး၊ တရားေဟာခဲ့ျပီးမွာ မိုးေကာင္းကင္ကို ဇ်န္ၾကြသြားေၾကာင္းကို ခရစ္ဝင္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာမွာ အတိအက်ေရးသား၊ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဒါေတြကို ယံုၾကည္ရင္ေတာ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ အစဦးျဖစ္ပါတယ္။

အျခားဘာသာဝင္ေတြ မေျပာနဲ႕၊ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းေတာင္ အဲဒီ ရိုးရွင္းလွတဲ့
- ေယရႈအေသခံျခင္း (အသား၊အေသြး ေပးဆပ္ျခင္း) နဲ႕
- ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း (အေလာင္းမက်န္ခဲ့ျခင္း) တို႕ကို ယံုၾကည္ဖို႕ အရမ္းခက္ပါတယ္။

ဘာသာတရားတိုင္း၊ ဖရီးသင့္ကာ ဆိုတဲ့ ဘာသာမဲ့ေတြေတာင္မွ တရားဆိုရင္ ဘယ္ဘာသာတရားျဖစ္ျဖစ္ အိုေကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗုဒၶလိုေျပာရင္ နိဗာန္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္နဲ႕အစၥလမ္းအရ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ဖို႕ က်င့္စဥ္ေတြက ကြဲျပားပါတယ္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရင္ ေယရႈအေသခံျခင္းနဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ယံုၾကည္ရံုမက၊ သူမ်ားကိုပါ ေျပာျပႏိုင္ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ လုပ္ေဆာင္မႈ အလုပ္ေတြ လုပ္ရပါမယ္။ အေရးၾကီးဆံုး ခရစ္ေတာ္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ GRACE ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈရဲ့ အေသြးနဲ႔ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ သူ႕ အသက္ကိုပါေပးဆပ္လႈဒါန္းသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  မုရန္

ညီအစ္ကိုတို႕၊ ငါတို႕သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႕၏စိတ္ႏွလံုး၍ရွိေစသတည္း။ အာမင္  ဂလာတိ ၆း၁၈

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

“ၾကီးျမက္လွေသာ”

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)

BCFC, Burmese Christian Family Church. 220 Avalon Dr. Daly City, California.-94015. usa.
Rev. Bawm luk lagwi 415 672 0770,    Salai Myint Soe 415 672 2497
Listen..
http://mingalaronline.biz/stories/bccf.hymns.2014.htm

 

ဆာလံ ၁ဝ၄

၁အိုငါ့ဝိညာဥ္၊ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးေလာ့။ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ သည္ အလြန္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ တန္ဆာဆင္ေတာ္မူ၏။ ၂အဝတ္ႏွင့္ၿခံဳသကဲ့သို႔၊ အလင္းႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ကို ၿခံဳေတာ္မူထေသာ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို မ်က္ႏွာၾကက္ကဲ့သို႔ ၾကက္ေတာ္မူထေသာ၊ ၃ေနေတာ္မူရာ အထက္ခန္း၊ အျမစ္ကို ေရ၌တည္ေတာ္မူေသာ၊ မိုဃ္းတိမ္ရထားကို စီး၍ ေလအေတာင္တို႔ျဖင့္ ၾကြသြားေတာ္မူထေသာ၊  ၄မိမိတမန္တို႔ကို ေလကဲ့သို႔ ၄င္း၊ မိမိအေစအပါးတို႔ကိုမီးလွ်ံကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစေတာ္မူထ ေသာ၊ ၅ေျမႀကီးအျမစ္ကို ကာလအစဥ္အျမဲ မေရြ႕မလႈပ္ရွားေစျခင္းငွာ၊ တည္ေတာ္မူေသာဘုရားေပတည္း။

၆ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးသကဲ့သို႔၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ဖံုးေတာ္မူ၍၊ ေရတို႔သည္ ေတာင္မ်ားအ ေပၚမွာရပ္ေနၾကပါ၏။ ၇တဖန္ဆံုးမေတာ္မူ၍ သူတို႔သည္ ေျပးၾကပါ၏။ မိုဃ္းခ်ဳန္းေတာ္မူသံကုိ ၾကား၍၊ အလ်င္အျမန္ ျပန္သြားၾကပါ၏။  ၈ေတာင္တို႔သည္တက္လ်က္၊ ခ်ိဳင့္တုိ႔သည္ ဆင္းလ်က္၊ သူတို႔ဘို႔ ခြဲေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ ၾကပါ၏။ ၉ေရတို႔သည္ ျပန္လာ၍ ေျမႀကီးကို မလႊမ္းမိုုးေစျခင္းငွာ၊ မေက်ာ္ရေသာနယ္စပ္ကို ပိုင္းျခားေတာ္မူ၏။

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ခ်ိဳင့္မ်ားထဲသို႔ စမ္းေရကို လႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ေရသည္ ေတာင္တို႔တြင္ စီးလ်က္္၊ ၁၁ေျမ တိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔အား ေသာက္ရေသာအခြင့္ကို ေပး၏။ ျမည္းရိုင္းတို႔သည္ အငတ္ေျပရၾကသည္။ ၁၂ထိုေရအနား မွာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေနရာက်၍၊ သစ္ပင္အခက္အလတ္တို႔တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၃အထက္ခန္းေတာ္ထဲက  ေတာင္မ်ားကို ေရေပးေတာ္မူ၏။ စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူျခင္း အကိ်ဳးေၾကာင့္၊ ေျမႀကီးသည္ ေရာင့္ရဲလ်က္ရွိ၏။ ၁၄တိရစာၦန္တို႔ ျမက္ပင္ကို၄င္း၊ လူသံုးဘို႔စပါးပင္ကို၄င္း၊ ေပါက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးထဲက မုန္႔ကို ထုတ္ေဘာ္ ေတာ္မူ၏။ ၁၅စပ်စ္ရည္ သည္လည္း လူတို႔ကို ရႊင္လန္းေစ၏။ ဆီအားျဖင့္္လည္းသူတို႔မ်က္ႏွာကို ေျပာင္ေစေတာ္မူ၏။ မုန္႔သည္လည္း၊ သူတို႔ႏွလံုးကို ေထာက္မ၏။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ သစ္ပင္၊ စိုက္ေတာ္မူေသာ ေလဗႏုန္ အာရဇ္ပင္ တို႔သည္လည္း ေရာင့္ရဲလ်က္ရွိၾက၏။ ၁၇ထိုအပင္တို႔၌ ငွက္တို႔သည္ အသိုက္လုပ္တတ္ၾက၏။ ထင္းရူးပင္တုိ႔၌ ေတာငန္းတို႔သည္ ေနရာက်တတ္ၾက၏။ ၁၈ျမင့္ေသာ ေတာင္တို႔သည္ ေတာဆိတ္မ်ားမွီခိုရာ၊ ေက်ာက္တို႔ သည္ ရွာဖန္ယုန္မ်ား မွီခိုရာ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၉ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္ဘို႔၊ လကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ေနသည္လည္း မိမိဝင္ရေသာ အခိ်န္ကို သိ၏။

၂ဝကိုယ္ေတာ္သည္ ေမွာင္မိုက္ကိုစီရင္ေတာ္မူ၍ ညဥ့္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုအခ်ိန္၌ ေတာတိရိစျၧြာန္အေပါင္း တို႔သည္ တြားလ်က္ ထြက္တက္ၾကပါ၏။ ၂၁ျခေသၤ့ ပ်ိဳတို႔သည္ လုယက္ျခင္းအလို႔ငွာ ေဟာက္၍၊ ဘုရားသခင္ထံမွာ အစာ ကိုရွာၾက၏။ ၂၂တဖန္ေနထြက္ျပန္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ဆုတ္သြား၍ ေနၿမဲတြင္းတို႔၌  အိပ္ေနၾကပါ၏။ ၂၃လူသည္ လည္း လုပ္ေဆာင္ျပဳမူျခင္းငွာ ညဦးတိုင္ေအာင္ ထြက္သြားပါ၏။ ၂၄အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္စီရင္ျပဳျပင္ ေတာ္မူ ေသာအရာတို႔သည္ အလြန္မ်ားျပားပါ၏။ ရွိရွိသမွ်တို႔ကုိ ပညာေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသည္ ဘ႑ာေတာ္ႏွင့္ ၾကြယ္ဝပါ၏။ ၂၅မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ တြားသြားေသာ တိရစာၦန္အစရွိေသာ တိရစာၦန္ အႀကီးအငယ္ မ်ားတို႔ေနရာ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္းေသာ သုမုဒၵရာလည္းရွိပါေသး၏။ ၂၆ထိုအရပ္၌ သေဘၤာတို႔သြားလာၾကပါ၏။ ထိုအရပ္၌ ကြန္႔ျမဴးေစျခင္းငွာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ငါးႀကီးလဝိသန္သည္လည္း ရွိပါ၏။ ၂၇ထိုသို႔ေသာတိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔သည္  အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစာေကြၽးေတာ္မူေစျခင္းငွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾကပါ၏။ ၂၈ကိုယ္ေတာ္ခ်ထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္သိမ္းယူၾကပါ၏။ လက္ေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ သူတို႔ သည္ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကပါ၏။ ၂၉မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ပင္ပန္းၾကပါ၏။ သူတို႔ အသက္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ေသ၍ မိမိတို႔ေျမမႈန္႔ထဲသို႔ ျပန္သြားၾကပါ၏။ ၃ဝတဖန္ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လႊတ္္၍ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။

၃၁ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ နိစၥအျမဲ တည္၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိအမႈေတာ္တို႔တြင္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ၃၂ေျမႀကီးကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၍ သူသည္တုန္လႈပ္တတ္၏။ ေတာင္တို႔ကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္မီးခိုးထြက္ၾကပါ၏။ ၃၃ငါသည္ အသက္ရွင္စဥ္၊ ထာဝရဘုရားကို သီခ်င္းဆိုမည္။ ငါျဖစ္သည္ကာလ ပတ္လံုး၊ ငါ့၏ဘုရားသခင္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုမည္။ ၃၄ငါဥဒါန္းက်ဴးျခင္းအသံသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၌ ငါရႊင္လန္းလိမ့္မည္။ ၃၅ပစ္မွား ေသာသူတို႔ကို ေျမႀကီးမွ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္း၍၊ မတရားေသာသူတို႔ သည္ ေနာက္တဖန္မျဖစ္ရၾက။ အိုငါ့ဝိညာဥ္ ထာဝရ ဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးေလာ့။ ဟာေလလုယ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt