မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Nov 26th

Last update06:57:16 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1229
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ခ်စ္သူမ်ားေန႔ - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၂)


ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ဘာလင္တုိင္း (ခ်စ္သူမ်ားေန႔) - ဆရာ Toe Sat

ခ်စ္သူမ်ားေန႔အေနနဲ႔ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ မေျပျဖစ္သူမ်ားေရာ .. အိမ္ေထာင္စု မရွိေသာသူမ်ားအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ စတင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳိကြဲမႈ ၃၃ရာႏႈံးရွိျပီး .. ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကား ေလ့လာဆန္းဆစ္ၾကည္ေတာ့ ၃၂ရာနႈံးရွိတာေတြ႔ရတယ္။ သိပ္မထူးဘူးေပ့ါ ...

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနားေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏

ဦး ေနာ အ သင္း ေတာ္ က်မ္း စာ ေလ့ လာ ျခင္း
အ က်ဥ္း ခ်ဳပ္ (ႏို ၀င္ ဘာ ၂၀၀၉)

ဆ ရာ ေဇာ္ သူလင္း

   ကမၻာ ဦး က်မ္း မွ အာ ျဗ ဟံ ကို အ ေျခ ခံ ၍ က်မ္း စာ ေလ့ လာ ပါ မည္..  အာ ျဗ ဟံ အ မည္ ကို က်မ္း စာ ၌ ၃၀၈ ၾကိမ္ (ဓမၼ ေဟာင္း ၂၃၄ ၾကိမ္၊ ဓမၼ သစ္ ၇၄ ၾကိမ္) ေဖၚ ျပ ထား ပါ သည္။ ေနာက္ တ ဖန္ သင္ ၏ အ မည္ ကို အာ ျဗံ ဟု မ ေခၚ ရ။ သင္ ၏ အ မည္ ကုိ အာ ျဗ ဟံ ဟု ေခၚ ရ ၏။ အ ေၾကာင္း မူ ကား၊ ငါ သည္ သင့္ ကို မ်ား စြာ ေသာ လူ အ မ်ဳိး တို႔ ၏ အ ဘ အ ရာ ၌ ခန္႔ ထား ၿပီ။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ေမာင္ညိဳ မေျပာင္းလဲခင္က သူ႔အိမ္ကို ဓမၼဆရာမ်ား.. သီခ်င္းဆိုျပီးေရာက္လာရင္ .. သိပ္သေဘာမက်လွဘူး။ ျပီးေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာရင္ .. ဟိုက်မ္းပိုဒ္က ဘယ္လို၊ ဒီက်မ္းပိုဒ္က ဒီလို ..စသျဖင့္ ေျပာၾကေတာ့ ေမာင္ညိဳ႔ အတြက္ စကားမေပါက္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ နားမလည္ ႏိုင္ဘူးေပါ့။

တေန႔ေတာ့ ေမာင္ညိဳတို႔ဆီ ႏိုင္ငံျခားက ဗိုလ္မၾကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာျပီး က်မ္းစာသင္တန္းေပးတယ္။ ေမာင္ညိဳတို႔လည္း ဗိုလ္မၾကီးေျပာတဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို တတ္သေလာက္၊ မွတ္သေလာက္ နားေထာင္၊ေရးမွတ္ေနေပမဲ့ စကားမေပါက္ဘူးေပါ့၊  က်မ္းစာသင္တန္းမွာ ထမင္းေပါင္းေၾကြးတယ္။ ထမ္းေပါင္းစားရင္း ဗိုလ္မၾကီးက အနားမွာရွိတဲ့ ေမာင္ညိဳရဲ့ ဇနီးသည္ကို ေမးတယ္။  .. How to call this in Burmese ?  ... ထမင္းေပါင္းကို ျမန္မာလို ဘယ္လိုေခၚသလဲ .. ေမးတယ္ေပါ့။ ေမာင္ညိဳရဲ့ ဇနီးသည္ကလည္း မေျဖတတ္ေတာ့ အနားက ခပ္သြက္သြက္ သူငယ္ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးကို - ထမင္းေပါင္းကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လိုေခၚသလဲ ... လို႔ ျပန္ေမးလိုက္တယ္။  ဒီအမ်ိဳးသမီးက ..ခပ္သြက္သြက္ပဲ .. ထမင္းကိုေတာ့ ရိုက္စ္ လို႔ေခၚတယ္။ ေပါင္းတာကိုေတာ့  ပလပ္စ္ လို႔ေခၚတယ္။ ဒီေတာ့ ထမင္းေပါင္း ဆိုေတာ့ ရိုက္စ္ပလပ္စ္ လို႔ေခၚတယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ .. တဲ့။

ဗိုလ္မၾကီးကလည္း .. အိုး ...  ရိုက္စ္ပလပ္စ္ Rice Plus ဆိုေတာ့  ထမင္းေတြအမ်ားၾကီးေပါ့ေနာ္ ..  Oh .... Rice Plus meaning many many rice :)    .. လို႔ေျပာရင္း ရယ္ေမာလုိက္ၾကတယ္။

စကားမေပါက္ၾကဘူး

အခု ခရစ္ေတာ္ကို သိျပီး ေျပာင္းလဲေနျပီျဖစ္တဲ့ ကိုညိဳက သူ႔ဇနီးသည္ကို ဗမာစကားနဲ႔ ... 

ေအး .... ညည္းတို႔ စကားမေပါက္ပဲ .. ေရွာက္ေျပာေန၊ ဆရာမၾကီး ဗိုလ္လို က်မ္းစာသင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ... မသိပဲေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ ... ညည္းတို႔..သတိထား။   ေကာင္းၾကီးမပါတဲ့အျပင္ .. ငရဲသြားမဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း  ကိုင္ထားတဲ့ မိဆၱာပေရာဖက္ နဲ႔ ေတြ႔လို႔ကေတာ့ .. ညည္းတို႔မွာရွိတဲ့ ဘုရားေကာင္းၾကီးေတြက .. ရိုက္စ္ပလပ္စ္ မဟုတ္ပဲ ရုိက္စ္မိုင္းနပ္စ္ ျဖစ္သြားမယ္ေနာ္ .. လို႔ လွမ္းၾကိမ္းလိုက္သတဲ့ .....။ ၈

မွတ္ခ်က္။ ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္။ ၈မိုင္မွ ဆရာဦးတင္ေမာင္ညိဳ၏ တရားေဒသနာကို မွီးပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

"သူငယ္ခ်င္း အေတာ္ ၀ လာတယ္ေနာ္ ” လုိ. ေၿပာတိုင္း ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ လွတာက ခ်က္စားလို. မရဘူး ၊ ၀တာက ဖက္ထားလို. ရတယ္ ဆိုၿပီး တဖက္သတ္ မာန္တက္ေနတဲ့ ကြ်န္မ၊ စားလို.ရတာ အကုန္စားသည္ ဆိုတဲ့ အတိုင္း အစားအေသာက္ဆို နည္းနည္း ေလးမွ အေလ်ာ့ မေပးတတ္။ တကယ္ေတာ့ အသက္ (၃၅-၄၀ ) ဆိုတဲ့ အသက္အရြယ္ ပိုင္း ဆိုတာ လူလတ္ပုိင္း လို.ေၿပာၾကတဲ့ အရြယ္ေပါ့။ ဟိုးငယ္ငယ္က ခင္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက အခုခ်ိန္ ၿပန္ေတြ.ရင္ ကြ်န္မ ခႏၶာကုိယ္ ကုိ ၀တယ္ လို. ေၿပာၾကတာ မဆန္းပါဘူးေလ။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ဆိုသူ ကေတာ့ ကြ်န္မကုိ ေတြ.တိုင္း ၀တယ္လို. သတိေပးၿမဲ ။ သူကေတာ့ ဘယ္ေလာက္စားစား မ၀တဲ့ သူကုိး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မက သူ.ကုိ ကုိယ္သူခိုး လို. ေခၚတာေပါ့။ ၿမတ္ကေတာ့ သူ့ body weight ကုိ အၿမဲ ထိန္းႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မို.လို. အခ်ိဳးအဆစ္ ေၿပၿပစ္ သြယ္လွ်တဲ့ ခႏၶာ ကုိယ္ေလးဟာ ဘယ္လို ၀တ္စားထားထား ၾကည့္လွေနေလရဲ့။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ရဲ့ ခံယူခ်က္က မိန္းမေတြမွာ ေခတ္နဲ့ အညီျပဳမွူ ေနထိုင္ တတ္္ရမယ္ေပါ့။ ဒါမွလဲ ကိုယ့္ေယာက်ၤားနဲ့ လိုက္ဖက္မဲ့ အိမ္ေထာင္ ရွင္မိန္းမ သာမက ပြဲတက္ မယား လို.ေခၚတဲ့ မိဖုရားေရာ၊ ၾကင္ယာေတာ္ ေရာ ျဖစ္မတဲ့ေလ။

(ဟုိးယခင္ ေခတ္က ဘုရင္ေတြမွာ ပြဲတက္ မိဖုရား ဆိုတာလည္း ရွိ္သလုိ၊ သူတို. မွာ သိပ္ခ်စ္ စရာေကာင္းတဲ့ ၾကင္ယာေတာ္ ဆိုတာလည္း ရွိသတဲ့။ ဘာေၾကာင့္မ်ား မိန္းမေတြကုိ ဒီလုိ ေခါင္းစဥ္ ခဲြျပီး သတ္မွတ္ ရတယ္ ဆုိတာကုိ ကြ်န္မ ေသခ်ာ နားမလည္ တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ကဲ ဒါ ထားလိုက္ ပါေတာ့ေလ။ ) ငါေယာက်ၤား ရိွသြားျပီပဲ (အိမ္ေထာင္ရွင္မ) ပဲ ဆိုၿပီး လွစရာ၊ ၿပဳၿပင္ စရာ မလိုေတာ့ ဘူးလို့ မေတြးမိပဲနဲ့ အရင္က ထက္ ပိုလွေအာင္ ၿပင္ဆင္ေန ထိုင္ရမယ္တဲ့ေလ။ သူ. အေတြး ကေတာ့ ေယာက်္ား အမ်ားစု ဟာ ေခ်ာေမာျပီး ဆြဲေဆာင္မႈ.ရွိေသာ မိန္းမ၊ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာ မိန္းမတို႕ကိုသာ ႏွစ္သက္ စြဲလန္း တတ္တယ္။ လိုခ်င္ၾကတယ္။ မက္ေမာ တန္ဖိုးထား ၾကတယ္ေပါ့့။

ကြ်န္မကေတာ့ ၿမတ္နဲ့ ခံယူခ်က္ၿခင္း ေတာ့ အနည္းငယ္ ကြဲၿပားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က သူတို႕ေတြရဲ့ အေရြးခ်ယ္ခံ ဘ၀ကိုေရာက္ဖို႕ ဆြဲေဆာင္မႈ. ရွိေအာင္၊ လွပေအာင္၊ ႏုပ်ဳိေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမွာ တဲ့လား။ ေနပါေစေတာ့။ အခုေတာ့ အရြယ္က လြန္ျပီး အိမ္္ရွင္မ လည္း ၿဖစ္ေနေလေတာ့ ဒီစကားမ်ိဳး ေၿပာၿပီေပါ့ လို.ေတာ့ မၿပံဳးမရီ ေစခ်င္ပါဘူး။ အလွအပ ဆိုတာကလည္း မိန္းကေလးတိုင္း အတြက္ မရွိမျဖစ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္မတို. မိန္းကေလးေတြ အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ အလွေဗဒ ဆိုတာ သိပ္အေရးပါတဲ့ ဘာသာရပ္ တစ္ခုပဲေလ။ လွခ်င္၊ ပခ်င္တဲ့ လူရဲ႕စိတ္အာဟာရကို အလွၿပင္ ပစၥည္း ေတြနဲ့ ထပ္ေပါင္း ျဖည့္ေပးၿပီး လွသည္ထက္ လွေအာင္ ပ်ိဳေမ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိကုိယ္ မိမိ ႏုပ်ဳိေအာင္၊ ဆြဲေဆာင္မႈ.ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ၾကရပါ ေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလး အလွကုနု္ ပစၥည္း တံဆိပ္ ေတြကလည္း ရာေထာင္ ေသာင္းမကပါပဲ ၊ ဒီ အလွအပ အတြက္ကေတာ ့ ကုန္လိုက္တဲ့ ပုိက္ဆံ။

ကြ်န္မလို လူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အလွကုန္ ပစၥည္း ေတြေရာင္းရမွာ မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ခံ မိတ္ကပ္နဲ့ သနပ္ခါး ေရၾကဲ ပါးပါး လိမ္းၿပီး ခရင္ပတ္ ေလး နည္းနည္း တုိ. ၿဖစ္ရံု အၿပင္ ကြ်န္မ ပိုမလိမ္းၿခယ္ ၿဖစ္ခဲ့ပါ။ အလွကုန္ ပစၥည္း ေတြ အစြမ္းကုန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လိမ္းၿခယ္ ပါေသာ္လည္း ထို အေရျပားေပၚက ထိုအလွ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာမ်ား ခံမွာ မို.လို.လဲ လို. ယူဆထားသူ၊ ခုေတာ့ ကြ်န္မ ကုိ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္က နားခ်ေလၿပီ၊ အေၾကာင္းအရင္းက ကြ်န္မ အသက္ ၄၀ နားနီးလာၿပီး တုတ္တုတ္ ခိုင္ခိုင္ ၿဖစ္လာတဲ့ ကြ်န္မ လက္ေမာင္း၊ ေဖာင္းဖုေနတဲ့ ကြ်န္မရဲ့ ဂုတ္ၿပင္ေတြ၊ ကုိယ္၀န္ အနည္းဆံုး ႏွစ္လေလာက္ ရွိမယ္လို. ထင္ရေလာက္တဲ့ ကြ်န္မရဲ့ ၀မ္း ဗိုက္နဲ့၊ ရုပ္ဆိုးစ ၿပဳလာတဲ့ ကြ်န္မရဲ့ ခႏၶာကုိယ္ အခ်ိဳးအစားနဲ့ ဟိုးငယ္ငယ္ကနဲ့ မတူေတာ့တဲ့ ကြ်န္မကုိ သူငယ္ခ်င္းက ဆိုလာပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းရယ္ ငယ္ငယ္ကေတာ့ ဘာမွ မလိမ္းမၿခယ္ ပဲေနတာ ငယ္ဂုဏ္ေလး ရွိေတာ့ လွေပတာေပါ့။ အိိမ္ေထာင္က်ျပီး သြားၾကတဲ့ တစ္ခ်ိဳ.ေသာ အမိ်ဳးသမီး ေတြဟာ “ငါ့ ဘ၀ရဲ. အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခု ျပီးဆုံးသြားျပီ ထင္ျပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မၿပဳမၿပင္ပဲ ေနေတာ့ ကုိယ့္ ေယာက်ာ္းက စိတ္ကုန္ၿပီး သိပ္ခ်စ္ဖို.ေကာင္းတဲ့ ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာ ၾကင္ယာေတာ္ ေလးေတြ ရွာတတ္ၾက တယ္တဲ့။ ခု တို.တစ္ေတြ အသက္ ၄၀ အရြယ္နား ေရာက္လာၿပီ ဆုိေတာ့ စတုိင္က်က် တင့္တယ္ေစဖုိ႔ ၾကည့္ေကာင္းဖို. အတြက္ Skin Care လုပ္ဖို.လိုလာၿပီ ေလတဲ့။

ၿမတ္ရယ္ နင္ေၿပာတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ခုေခတ္ၾကီးကလည္း အလွၿပင္ ပစၥည္းေတြ၊ တံဆိပ္ေတြက မိုလို ေပါက္ေနတာ။ ၿပီးေတာ့ နင္ေၿပာတဲ့ skin care လုပ္ဖို. ဆိုတာက Set လိုက္ အမ်ားၾကီး ၀ယ္သံုးရတယ္။ အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္ ကလည္း အမ်ားၾကီးရယ္။ အထူးသျဖင့္ စူပါမားကက္ေတြမွာ အလွကုန္နဲ့ ေကာ့စ္မက္တစ္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ ေကာင္တာေတြ နားကုိ ၾကည့္ရူ ေငးေမာ ခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ့ သြားၿပီ ဆုိရင္ပဲ၊ အလြန္ေခ်ာေမာ သြက္လက္တဲ့ မိန္းမပ်ိဳေလး ေတြက အနားကေနၿပီး အမ အသက္အရြယ္ ဆို အသား အရည္ကုိ ထိန္းသိမ္းခ်င္ရင္ ဒီ Skin Care ေလးသံုးပါ။ အသားအရည္က အဆီျပန္တတ္ သလား။ ေျခာက္ေသြ႔သလား ဆိုတာေတြ ေပၚမွာမူ တည္ၿပီး Dry, Oily and normal ဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္ေပါ့။

ဒီ အလွကုန္ ပစၥည္းေတြ ဘယ္လို သံုးရမယ္ ၊ ဘယ္လို ေကာင္းတယ္ ဆိုတာေတြ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျပာျပ ေနေတာ့လည္း အားနာ တတ္တဲ့ ကြ်န္မ နားေထာင္ ေပးလိုက္ရံုပဲေပါ့။ ၿပီးတာနဲ့ ကြၽန္မ အၿပံဳးနဲ့ ႏုတ္ ဆက္ၿပီး မ၀ယ္ၿဖစ္ခဲ့တာက မ်ားပါတယ္။ ဘာလို.လဲ ဆို သံုးစြဲပံု သံုးစြဲနည္းက အဆင့္ဆင့္ မို. ကြ်န္မ အတြက္ စိတ္မရွည္ ခ်င္သလို၊ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားကာ အခ်ိန္လည္း ကုန္ေစ တယ္ လို. စိတ္ထဲမွာ ထင္မိလို့ပါပဲ။

သူမေၿပာၿပတဲ့ Skin Care ကို လိမ္းပံု လိမ္းနည္း ကေတာ့ မနက္ ေရခ်ဳိးစဥ္မွာ မ်က္ႏွာကို Facial Foam (သုိ႔မဟုတ္) Cleanser နဲ႔ သစ္ရပါမယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚ မွာရွိ တဲ့ဆဲလ္ အေသႏွင့္ အညစ္အေၾကး မ်ားကုိ Cleanser က ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပး႐ုံ သာမကဘဲ ဆဲလ္ အသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံ တုိးပြား ေစတယ္ေပါ့။

ၿပီးရင္ အရင္ဆံုး ေဟာဒီ Toner ကို သုတ္လိမ္းပါ။ Toner ဆုိတာကေတာ့ အသားအေရကို ၾကည္လင္ေစ တဲ့အၿပင္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ရွိတဲ့ အညစ္ အေၾကးေတြကို ဖယ္ရွားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ေခြၽးေပါက္ေတြကိုလည္း က်ဥ္း ေစပါတယ္တဲ့။

ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနနဲ႔ အေရျပားရဲ႕ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္တဲ့ “မိြဳင္ခ်ာ႐ိုင္ဇာ” (Moisturizer) တစ္မ်ဳိး လိမ္းေပး ရဦးမယ္တဲ့။

ေန႔ခင္းဘက္မွာ လိမ္းဖို႔ကေတာ့ ေနေရာင္ကာ ဓာတ္ပါတဲ့ Dry Cream အမ်ဳိးအစား လိမ္းသင့္ၿပီး၊အမည္းစက္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္တဲ့ UV ပါ၀င္တဲ့ Day Cream ကုိ ေန႔စဥ္ Cleaning ျပဳလုပ္ၿပီးတုိင္း သုံးစြဲ သင့္ပါတယ္ေပါ့။

ေနာက္ၿပီး အမတို.လို အရြယ္ ဆို မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ မ်က္သားမ်ား ဇရာေၾကာင့္ ေဖာင္းအိ က်မလာ ေစဖို.ရာအတြက္ အသက္ ၄၀ ေလာက္ အရြယ္မွ စတင္၍ မ်က္၀န္း အတြက္ သီးသန္႔ ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ မ်က္၀န္းေဆး Eye Cream ကို စတင္ လိမ္းသင့္ပါတယ္ဆို တာေတြေပါ့။

လည္ပင္း အတြက္ Neck Creamကို လိမ္းေပးၿပီး ေျခလက္တုိ႔ကိုေတာ့ Body Lotion ကို မွန္မွန္ လိမ္းသင့္ပါတယ္ေပါ့။

ညေနဘက္မွာေတာ့ တစ္ေန႔လံုး လိမ္းျခယ္ ထားတာေတြကို ဖယ္ရွား သန္႔စင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ Cleansing Cream လိမ္းၿပီး ဖ်က္ေစ ခ်င္ၿပန္ပါသတဲ့။ မ်က္၀န္း၊ ႏႈတ္ခမ္းနီ အတြက္ေတာ့ Eye & Lip Remover ကို အသံုးျပဳရပါမယ္။

ညအိပ္ရာ ၀င္ခါနီး အခ်ိန္၌ ေရခ်ဳိး သန္႔စင္ၿပီးတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း မျပဳမီ Night Cream ကုိ ညစဥ္ မွန္မွန္ လိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့ေလ....

ဒီလို သံုးစြဲပံု အဆင့္ဆင့္ကုိ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ သြားမွ ပိုေကာင္းတယ္တဲ့။

Skin Care လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကလည္း လိမ္းလိုက္ ၊ၿခယ္လိုက္၊ ဖ်က္လိုက္နဲ့ တင္ပဲ တစ္ေန.တာ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္လိုက္ ရူပ္ပံုမ်ား မေၿပာပါနဲ့ေတာ့။

ခုေခတ္ကလည္း တံဆိပ္ေတြကို ေစ်းၾကီးေပးျပီး ၀ယ္ၿပီး သံုးၾကတဲ့ ေခတ္ ၾကီး မဟုတ္လား။ သို.ေပမဲ့ ဒီပစၥည္းေတြမွာက ဓာတု ပစၥည္းေတြ ဘယ္လို အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစသလဲဆုိတဲ့ အႏၱရာယ္ ဆိုးက်ဳိးကို ေတာ့ မည္သူမွ် မရွင္းၿပခဲ့ၾကပါဘူး၊ ကြ်န္မ ကုိယ္တိုင္လည္း မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မ သံုးစြဲရမွာကုိ စိုးရြံ.ေန မိတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ကေတာ့ အလွအပ ၀ါသနာလည္း ပါ ၊ သူ.စိတ္ကူးက သူ.ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ အတြက္ မိဖုရား ေရာ၊ ၾကင္ရာေတာ္ ၿဖစ္ခ်င္တဲ့ သူ။ ဆိုေတာ့ လည္း သူသံုးေန တဲ့ အလွကုန္ေတြ ကုိ ကြ်န္မ ၾကည့္ၿပီး အလွအပ အတြက္ ကုန္လိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံ၊ ရူပ္လိုက္တဲ့ အလုပ္ ၊လို.ေတာ့ ေၿပာမိတယ္။ ၿမတ္ကေတာ့ ဒီလိုမွ မသံုးရင္ အသားအရည္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္း မလဲေပါ့ေလ။ ကြ်န္မ ရဲ့ အရိုးဆင္းဆံုး အယူအဆေလး ကုိေတာ့ သူမကုိ ေၿပာၿပမိပါတယ္။

ပ်ိဳေမတို. အတြက္ အသားအရည္ ထိန္းသိမ္း ဖို.အတြက္ ကေတာ့ အနည္းဆံုး မနက္တစ္ၾကိမ္ ၊ ညတစ္ၾကိမ္ မ်က္နွာသန္႔စင္ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါလည္း ကြ်န္မ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေလးပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အိပ္ေရး ၀၀ မအိပ္ျခင္းဟာလည္း အသားအေရ ျပသနာေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ ၿခ်ိက္ၿခိဳက္ အိပ္ သင့္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္မ အတြက္ အလြယ္ဆံုးအလုပ္ပါ။ သို.ေသာ္ ေနစဥ္ အလုပ္လုပ္ ေနရသူဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ stress ေတြ တစ္ခါ တစ္ရံ၀င္ေတာ့ မ်က္ႏွာမွာ ႏြမ္းလ်တဲ႔သြင္ျပင္ ကုိ ေပၚေစပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ (ရ)နာရီ ဒါမွမဟုတ္ (၉)နာရီ ရွိျခင္းက စိတ္ကို ၾကည္လင္ လန္းဆန္း ေစနိုင္ျပီး အသားအေရ အတြက္ေရာ က်န္းမာေရး အတြက္ပါ အက်ိဳး ရွိေစပါတယ္။

ကြ်န္မ ေမေမ ေၿပတဲ့ ၾကည္လင္တဲ႔အသားအေရ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ သစ္သီး၀လံ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ Omega-3 ၊ ဗီတာမင္နဲ႔ Antioxidant ၾကြယ္၀ တဲ႔ အစားအစာေတြကို စားေပးရပါမယ္။ နို္႔ထြက္ပစၥည္း ၊ သၾကားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြကို မစားသံုးဘဲ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သံလြင္ဆီ ၊တို႔ကို စားသံုးမယ္ဆိုရင္ ေနေရာင္ေၾကာင့္ အသားအေရ အေရးေၾကာင္းျဖစ္ေပၚျခင္းကို အထူး ကာကြယ္ ေပးနိုင္ပါသတဲ့။

ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မက လူပ္လူပ္ရွားရွားေန ဖို.ကုိ အရမ္း ပ်င္းတဲ့ သူမို. ပို၀လြန္းတာေပါ့။ ကြ်န္မ အေနနဲ့ ေန.စဥ္လူပ္ရွားမူ. ကေတာ့ ကြန္ၿပဴတာေရွ. မွာ လက္(၁၀) ေခ်ာင္း ပဲရွိမယ္အထင္။ တကယ္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက ေသြးလည္ပတ္မွု႔ကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး အေရျပားမ်က္နွာျပင္ေတြကို ေသြးေရာင္လႊမ္း ေစပါ တယ္။ အေရျပား အေပၚယံလႊာမွာ ရွိတဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ ေတြကို ေခြ်းေတြနဲ႔အတူ ဖယ္ရွား သန္႔စင္ေပးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ Foundation သံုးတဲ့အခါ မွာ ကုိယ့္ အသားအေရာင္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔ Foundation က လူကို ၾကည့္ရ ဆိုးေစပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႔ အသားအေရ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ သင့္ေတာ္ မယ့္ Foundation ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ Sunscreen ပါတဲ့ Foundation ေလးဆို ပို အဆင္ေၿပပါတယ္။ မိတ္ကပ္ အတြက္ ကေတာ့ မ်ားမ်ား စားစား ကြ်န္မ မသံုးခဲ့ေတာ့ မသိေတာ့ဘူးေပါ့။ ကြ်န္မက ဒီေလာက္ေလး သိယံုနဲ့ လံုေလာက္ ေနတဲ့သူ။

အလွ အပဆိုတာ ကလည္း လူ.သတ္မွတ္ ခ်က္မဟုတ္လား၊ လူ သတ္မွတ္ ခ်က္ဆိုတာကလည္း ေခတ္နဲ့ အညီေၿပာင္းလဲ ေနတာ ေလ။ ဒီ ေၿပာင္းလဲ ေနတဲ့အရာ ၾကီးကုိ ကုိယ္က ေခတ္နဲ့ ညီေအာင္ ဆိုၿပီး လုိက္လုပ္ ေနလို. မၿဖစ္ၿပန္ဘူးေလ။ ကြ်န္မတို.ဟာ သဘာ၀ တရားအရ အိုမင္း ၿခင္း ဇရာ ဆိုတာကုိ ဘယ္မိတ္ကပ္ေတြ ဘယ္ေကာ့စမက္တစ္ေတြ နဲ့မွ ဖံုးဖိ မထားႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မက ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာ မိန္းမတို႕ကိုသာ ႏွစ္သက္ မက္ေမာ စြဲလန္း တတ္တယ္ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသား ေတြ ကုိေတာ့ ေၿပာၿပခ်င္တယ္။ အေမာင္တို. ၊အကိုတို.ေတြ တက္မက္ စြဲလန္းတဲ့ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာ မိန္းမ ဆိုတာလည္း တစ္ခ်ိန္က် အိုသြားမွာပါပဲ။ အရင္ အသက္ၾကီး ၿပီး အိုသြားတာနဲ့ ေနာက္မွ အသက္ၾကီးၿပီး အိုသြားတာ ပဲ ကြာတာမို. ဘာမွ မဆန္းၾကယ္ လွပါဘူး။ အေမာင္တို. အကိုတို. ေတြလည္း တစ္ၿဖည္းၿဖည္း အိုသြားၾက မွာ ပဲမဟုတ္လား။ လူဆိုတာ အရြယ္က စကား ေၿပာတယ္ ဆိုတာ ရွိေလေတာ့ သူ့အရြယ္နဲ့ သူ၊ အသိဥာဏ္ ပညာရင္.က်က္ လာၿပီး သူ့အလွေလးနဲ့သူ တင့္တန္း လန္းဆန္း က်န္းမာ ေနဖို.ရာ အဓိကပါပဲ။ အရြယ္ၾကီး လာတာနဲ့ အမွ် အသိဥာဏ္၊ ပညာလည္း ၾကီးလာမွ တန္ဖိုးရွိိတဲ့ သူ ၿဖစ္မွာ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ေၿပာခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မေတြ ဟာ ေယာက်ာ္းေတြ အတြက္ ပြဲတက္မယား ေကာ၊ ၾကင္ယာေတာ္ ေကာ တစ္ဦးတည္း ၿဖစ္ခ်င္တာ၊ ေတြထက္ ကြ်န္မကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ့္ ကုိယ္ ဘုရင္မပဲ ၿဖစ္ခ်င္ပါတယ္ လို. ၿပန္ေၿပာ မိပါေတာ့တယ္။

ေလာကႀကီးကို သဘာ၀ က်က်နဲ႔ သစၥာရွိရွိ ျဖတ္သန္းၾကမယ္ ဆုိရင္ ဘာစိတ္ဆင္းရဲမႈ.မွ ႀကံဳလာစရာ အေၾကာင္း မရွိလို. အၿမဲ လွပေနမွာပါပဲ။
ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ၿပဳၿပင္ ဖန္တီး႐ံုက လဲြၿပီး အေပၚယံ ဘာနဲ့မွ ျပဳျပင္ ဖန္တီးလုိ႔ မရပါဘူး ဆိုတဲ့ ကြ်န္မ အၿမင္ေလးကုိ စာဖတ္သူနဲ့ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ သို. ဒီစာေလးနဲ့ ၿပည္လည္ ေၿပာၿပလိုက္ ပါတယ္။
ေရးသားသူ- ေမစိုး (Shwe Mandalay)

Ref:
http://www.myshwemandalay.com

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

မာသာထရီဆာ၏ မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ခ်ိတ္ဆြ ဲထားေသာ ကဗ်ာ

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ

လူေတြဟာမႀကာခဏအက်ိဳးသင့္အေႀကာင္းသင့္

မဟုတ္တာေတြလုပ္တတ္သလုိ

 ယုတၱိမတန္ အတၱဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္းလုပ္တတ္ႀကတယ္

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ……….သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။

  Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အဖေက်းဇူး

နံနက္ အာရံုလင္းခ်ိန္ ဟိုေကာင္းကင္ထက္မွာ
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ ခံစားရ
ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္ျဖစ္ပါေစ၊ ေတာင္ေအာက္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ

ညဥ့္ခ်မ္း သန္းေကာင္ယံျဖစ္ပါေစ၊  အဖဘုရားရဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ

ျငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ခံစားရ
အဆင္ေျပေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ လံုေလာက္လွ်က္ေန

Cho:  အုိအဖ . . ကိုယ္ေတာ္အား . . အစဥ္ခ်ီးမႊမ္းမည္

နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမႊမ္း၍မကုန္ပါ
ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမားေမတၱာ ဂရုဏာ
အဖဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားလွ