မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Oct 25th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 964
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား....ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ JBCS Cell Groups

ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ

အသင္းေတာ္ဆုေတာင္း ...
ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတို႔သည္ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သျဖင့္ ငါ့မ်က္ႏွာကို ရွာလွ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကို လႊဲေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္မည္။ သူတို႔အျပစ္ကိုေျဖ၍ သူတို႔ျပည္ကိုခ်မ္းသာေပးမည္ ။ (၆ ရာ ၇း၁၄)

-JBCS အသင္းသားတိုင္း ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ၌ သြားလာတတ္ရန္
-JBCS အသငိးသားတိုင္း စစ္မွန္ေသာခ်ီးမြမ္း၊ကိုးကြယ္ျခင္းအသက္တာ ရရွိရန္
- သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္
- အသင္းေတာ္ပိုင္ေနရာအေဆာက္အဦး၊ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္
- အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္၊ အသင္းသားအားလံုးအတြက္
- သာသနာလုပ္ကြင္းမ်ားအတြက္ (ဓနု၊ ရခိုင္၊ ပုဂံေညာင္ဦး၊ ဖာပြန္၊ ေရႊလီရွမ္း၊ ၀၊ ေရႊျပည္ျမန္မာ၊ စစ္ေတြေဘာ္ဒါေဆာင္)
- အသင္းေတာ္၏ Cell Groups မ်ားအတြက္ Worship Team အတြက္၊ Prayers Team, Chor Team အတြက္
- ကေလးမ်ားအားလံုး၏ ၀ိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ ဓမၼပညာအတြက္
- ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ တို႔အတြက္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား၊ ေရာဂါဘယဆိုးမ်ား၊ စစ္မက္ေဘးဒဏ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္......Miaaion မစ္ရွင္ခရီးစဥ္မ်ား

22-28 Apr  2013 က်ိဳင္းတံု
1-3 May 2013  ခ်င္မိုင္၊ Chaing Mai
6 May - 7 Jun  စစ္ေတြ (7-10may)၊  ကေလာ(11-14May)၊ ကသာ(15-21May)၊ ပုဂံေညာင္ဦး(22-27May)၊ ျပည္(28-31May)၊
Anglican Youth (3-8June)

JBCS Cell Groups

Bedok (Every 1st Tuesday, 7:30pm)  ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆိုင္မြန္၊ တြဲဖက္-စထိုက္ေ၀ဆိုင္
Blk 64, #11-1156, Lift C, New Upper Changi Rd  ဆရာမစန္းစန္းလွ မိသားစု Tel 81617514

Bukit Panjang (Every 2nd Tuesday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ေနာ္ဂ်ဴနီးတာ၊ တြဲဖက္-ေစာခရစ္စတိုဖာ
Blk

Hougang (Every 3rd Tuesday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ကိုမင္းေဇယ်ာထြန္း၊ တြဲဖက္-ဆရာရဲ၀င့္လတ္
Blk 644 Hougang Ave 8, #08-263, Tel 64983894 ကို၀ီလ်ံ မိသားစုေနအိမ္


Taman Jurong ေခါင္းေဆာင္-ဦးစြပ္ဒိုေထာင္၊ တြဲဖက္-ကိုေဇာ္ၾကီး
Blk 368, #05-469 Corporation Drive, Tel 64017130  ဦးမ်ိဳး၀င္း မိသားစုအိမ္Admiralty (Every 2nd Thursday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ဆရာမလားထူးေအာင္၊ တြဲဖက္-ေဒၚေမစီ
Blk 317, #03-174, Woodlands Street 81
မန္းသန္း၀င္း မိသားစုအိမ္
Blk 731, #03-05, Woodlands Circle, ကိုရာဇာ မိသားစုေနအိမ္

Central (Every 3rd Thursday, 7:30pm)  ေခါင္းေဆာင္-မဂ်ာဂ်ာ၊ တဲြဖက္-ေဒၚခင္မြန္မြန္
Blk 27B, #05-134 Jalan Membina ဦးဂ်ဴလီယံ မိသားစုေနအိမ္

Boonlay Place (Every last Friday, 7:30pm)  ေခါင္းေဆာင္-ေနာ္ခင္ခင္ညြန္႔၊ တြဲဖက္-ကိုစန္းေရႊ
Blk 211  #05-149 Boon Lay Place, Tel 62616305  ဦး၀င္းဦး မိသားစုေနအိမ္

East (Every 1st Friday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ကိုလွသိန္း၊ တြဲဖက္-ေစာဘထြန္းညိဳ
Blk 551, #12-97 Pasir Ris St 51, Singapore 510551 ဦးတင္ထြန္းမိသားစု Ph: 96286977
19A Lengkong Enam Tel 91171369 မေဘဘီ မိသားစုေနအိမ္

North (Every Last Thursday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ဆရာမျမတ္စုမြန္
Blk 389  #11-1036 Yishun Ave 6  ဆရာမျမတ္စုမြန္ မိသားစုေနအိမ္

Bukit Batok (Every Thursday, 9:30pm)
ေခါင္းေဆာင္-ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေက်ာ္ဦး၊ Ph 92989769

Blue Star (Every Thursday 9:30pm)
ေခါင္းေဆာင္ - ကိုသန္႔လိႈင္ထြန္း Ph 93861259

Lantor Residence (Every Monday 9:30pm)
ေခါင္းေဆာင္-ဆရာေတာ္ေစာၾသဂတ္စတပ္ Ph 98421323

Leng Kwang Home (Friday Fortnightly, 7:30pm)
ေခါင္းေဆာင္-ဆရာမဇင္မာသြင္ Ph 91009296အသင္းေတာ္
ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္  Bible Study 13:00,  Worship 13:30
နယကသင္းအုပ္ - ဆရာေတာ္ဦးစတီဗင္  62741383  stephen@jbcs.org.sg
သင္းအုပ္ဆရာ-ေစာၾသဂတ္စတပ္ 98311323  sawaugustus@jbcs.org.sg
ဆရာေတာ္မ်ိဳးသူ 90068912  matthewkuku@jbcs.org.sg
ဆရာရဲ၀င့္လတ္  81331526  yewintlatt@jbcs.org.sg
ဆရာမဇင္မာသြင္  91009296   par.poo@gmail.com

ဥကၠဌ   president@jbcs.org.sg
ဒုဥကၠဌ vice.president@jbcs.org.sg
အတြင္းေရးမႈး  secretary@jbcs.org.sg

တနဂၤေႏြေန႔အစီအစဥ္မ်ား
သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း 12:30 - 1:30
၀ၽတ္ျပဳစည္းေ၀းၾကီး - 1:30 - 3:30
ကေလးဥပုဒ္စာေျဖ 1:30 - 3:30
လူငယ္မိတ္သဟာရ 4:30 - 6:30
အမ်ိဳးသမီးမိတ္သဟာရ  4:30 - 6:00
အမ်ိဳးသားမိတ္သဟာရ  4:30 - 6:00 (2nd & 4th weeks)

အသင္းေတာ္ ဆုေတာင္းစည္းေ၀း  အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးည ၇း၃၀
လစဥ္ ပထမတနဂၤေႏြ  ၁၂း၀၀-၁း၀၀

သံစံုေလ့က်င့္ျခင္း  အပတ္စဥ္ ေသာၾကၤာည ၇း၀၀

Praise & Worship Practise အပတ္စဥ္ ေသာၾကၤာည ၇း၃၀

Bible Study and Healing Ministry (FOB Festival of Praise)  လစဥ္ ပထမအပတ္ စေနည ၇း၃၀  (ညေနစာ ၆း၀၀)


Judson Baptist Church SINGAPORE  ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ
45 Thomson Road  Singapore 307584
********************************************************

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ေမြ႔ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္၊ ယံုၾကည္စြာနားေထာင္ျခင္း - MCA Bangkok


ဆရာေဒးဗစ္လား...
2 Dec 2012 MCA Bangkok ဘန္ေကာက္ အမ္စီေအအသင္းေတာ္ ေဒသနာ

ေရာဂါျဖစ္ဖူးမွ Healing အေၾကာင္းကို သိႏိုင္သည္။ မိမိလည္း ေရာဂါကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ MRT, CT Scan,ရွိသမွ် စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ခံယူ၊ အေခါင္းၾကီးထဲ၀င္သြားရသလို စက္ၾကီးထဲ၀င္ရ၊ မလႈပ္ရ၊ လႈပ္တာနဲ႔ စမ္းသပ္တာ ျပန္စရ၊ ဟင္း..ဆိုျပီး မလႈပ္ပဲေနရ.. ျပီးေတာ့လည္း ဘာမွမထူးလာဘူး။ Medical Appointment, တခါတခါ ယူဖို႔လည္း လႏွင့္ခ်ီျပီး ေစာင့္ရသည္။ ေသခ်င္သူမ်ား ေသတာၾကာေလာက္သည္။ ေဆးမ်ားကို စားသံုး .. ေဆးရံု၊ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္သည္။ Appointment ေရာဂါျပသရန္ ၆လခန္႔ေစာင့္ရသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ေသသြားႏိုင္သည္။ သြားျပေသာ္လည္း ဘာမွမထူးပါ။ ေနာက္ဆံုး ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပဲ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ ေဆးမစားရဖူးဟု မဆိုလိုပါ။ အခန္းတံခါးပိတ္လိုက္ျပီး ကုိယ္ေတာ္..ေသခ်င္ေသ၊ ရွင္ခ်င္ရွင္..ကိုယ္ေတာ့္လက္ထဲအပ္ႏွံလိုက္ပါသည္။

ဘုရားႏွင့္မိတ္သဟာျပဳျခင္းနည္းလာလွ်င္ စိုးရိမ္၊ ၀ိညာဥ္အားနည္းျပီး ဇာတိအားၾကီးလာသည္။
အားယူစရာ တနည္းပဲရွိသည္ .. ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာပဲရွိပါသည္။ တနဂၤေႏြတခုတည္း .. ဒီေန႔ ေဟာသြားတဲ့တရားေတာ္ကို ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေမႊ႔ေလ်ာ္ျပီး၊ ေန႔ညမပ်က္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရန္ျဖစ္သည္။

စာတန္ကို အမိန္႔ေပးရသည္။ အသာတၾကည့္ေျပာလို႔မရပါ။

ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္ကို အခြင့္မေပးပါႏွင့္၊ ဒါ၀ိပ္ကို ဘုရားသခင္က အျပစ္ေပးရန္ ၃ခုကို ေရြးခိုင္းေသာ္လည္း ဒါ၀ိပ္က တခုမွမေရြးပဲ၊ ဘုရားလက္သို႔အပ္ႏွံလုိက္ပါသည္။ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံလိုက္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ထြက္လာေသာ တန္ခိုးပါေသာစိတ္ကို ခံယူျပီးအသက္ရွင္ရန္၊ ထာ၀ရဘုရားတရားေတာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ အေယာက္စီတိုင္း ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ..။

 


ဆရာတူးဂ်ာ - MCA Bangkok, 16Dec2012 ဆုေတာင္းျခင္း
ဘုရားရွင္ေပးမဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အာမင္။

ပတၱရားမလာခင္ မိမိကားတာရာပ်က္စီးေနသည္၊ ကားတာယာ လဲလွယ္ျပီး၊ ေရွာ့အက္ေဇာ့ပါ ၂ခုလဲလွယ္ကာ စိတ္ခ်စြာ တနာရီေမာင္းျပီး ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားေဂဟာ ဦးေဆာင္သူ ဦးကိုကို ကို အျမင္လြဲမွားျပီး သတ္ရန္၊ လာၾကည့္သူ လူဆိုး၊မာဖီယာတစ္ဦး..ကေလးမ်ားေဂဟာတြင္ ယိုးဒယားလို ဆုေတာင္းေသာကေလးမ်ားအသံကို ၾကားျပီး၊ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အားလံုး အတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
ေၾကာက္ရြံျခင္းသည္ စာတန္လက္နက္ျဖစ္သည္။
အျပစ္တကာ အၾကီးဆံုးအျပစ္မွာ..နားမေထာင္ျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္း ..ဟုတ္ပါသည္။

ေကာင္းမေကာင္းသိၾကြမ္းရာအသီးကို မစားပါႏွင့္ဆိုပါလွ်က္ မယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းေရာက္လာခဲ့သည္။ မယံုၾကည္ျခင္းကို အျပစ္ဟု မထင္ၾက။ စာတန္က ဖံုးထားပါသည္။ ဧ၀ ေျပာစကားကို နားေထာင္ျပီး၊ စားလိုက္သည္။ အာဒံက မစားပါနဲ႔လို႔ တားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧ၀က အရင္စားျပီး၊ ဘိုင္းကနဲ လဲမေသသြားပါ။ အာဒံကလည္း လိုက္စားျပီး ေကာင္းမေကာင္းသိၾကြမ္းျပီးသည့္ေနာက္၊ ဘုရားသခင္က ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွာ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသည္။

မယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ရရွိသည္။
ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။

လူ႔စကား ..မတည္ပါ။ ဘုရားစကား..ဂတိတည္ပါသည္။

အီမိုဒီယံ မိတ္ေဆြတစ္ဦး
ပိနဲသီး အမွ်င္မ်ားပါစားျပီး ၀မ္းေရွာသြားသည္။ နယူးဇီလန္ျပန္ရန္ ေလယဥ္ေပၚတက္ခါနီး အီမိုဒီယံေျပး၀ယ္ေပးလိုက္သည္။ သူလည္း ေဆးေကြ်းတာစားသည္။ ၀မ္းပိတ္သြားပါသည္။ အီမိုဒီယံ ၀မ္းပိတ္ေဆး၊ အစြမ္းထက္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ...သူ႔ကို ကူညီတိုက္ေကြ်းျခင္းသည္။

ယံုၾကည္စြာနားေထာင္မႈ (က်မ္းပိုဒ္-လုကာ ၅)
ခရစ္ေတာ္ ေရႊေရာင္လႊမ္းေသာအခ်ိန္၊ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ခ်ိန္ ... ခရစ္ေတာ္ေနာက္မ်ားစြာ လိုက္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္တက္ခါနီး သူ႔ကိုမည္သုိ႔ျမင္သနည္း..ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ စြန္ခြာသြားသူမ်ားစြာရွိသည္။ ေရႊေရာင္လႊမ္းစဥ္ ေလွ၂စီးကို ကိုယ္ေတာ္ျမင္သည္။ ထိုေလွေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္၍ တရားေဟာေလသည္။ ေပတရု မရေတာ့ဘူးဆိုျပီး ေလွကိုသိမ္းေနခ်ိန္၊ ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာျပီး စကားေတာ္ရပ္ခ်ိန္ ေရနက္ရာသို႔ေရႊ႔ေလာ့ ..ဟုအမိန္႔ေပးသည္။ ပိုက္ကြန္ပစ္လိုက္ရာ ..ဘယ္လိုမွငါးမရတဲ့ေနရာ ..ငါးမ်ားစြာရရွိသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္၊စကားကို နားေထာင္သည္။

ေဆးလိပ္၊အရက္သမားမ်ားကို မေကာင္းေၾကာင္း၊ သြားမေျပာႏွင့္၊ သူတို႔က ပိုသိသည္။ ရုန္းထြက္လို႔မရေသာေၾကာင့္သာ လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အရက္ထက္ ေကာင္းသည့္အရာကို မေတြ႔ေသးေသာေၾကာင့္ ေသာက္စားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘမဲ့ကေလး.. သူေဌးၾကီးက လာျပီးလက္ေဆာင္ေပး၊ ဘာလိုခ်င္ပါသလဲ ..ေမးေတာ့ ကေလးက၊ သူေဌးၾကီးေရွ႔ ဒူးေထာက္ျပီး၊ ေျခေထာက္ကိုကိုင္ကာ သူေဌးၾကီးကိုပဲလိုခ်င္ပါတယ္..လို႔ ကေလးကေျဖပါတယ္။

၀မ္းေျမာက္ျခင္းခံစားမႈ

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဟာ ျမတ္ေသာပုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာရွာေနတဲ့ ေငြ၊ ဘ၀ ေတြကို စြန္႔ျပီး သခင္ေနာက္ကို လိုက္သြားတဲ့ ေပတရုလိုပါပဲ။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူကို ေပးမယ္ဆိုတာ ေဒၚလာတစ္သန္း ေငြေၾကးနဲ႔လည္း မလဲႏိုင္ပါဘူး။ သခင္ဘုရားနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခင္တြယ္ဆံုး အသက္တစ္ေခ်ာင္းဟာ ..အျမဲတမ္းစိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ေရာေႏွာေသာ အသက္ျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိခ်ိန္မွာ မေပ်ာက္မကြယ္ေသာအသက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ရွင္းမျပႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္အနည္းငယ္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ျပီးေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားစြာ ခံစားရပါတယ္။

ေကာင္းကင္တြင္ မ်က္ရည္က်ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္က သုတ္ေပးမည္ျဖစ္တယ္။ ယခုအသက္ရွင္စဥ္ကာလ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆပ္ကပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားႏွင့္အဆက္သြယ္ရရွိရန္ျဖစ္တယ္။ ရိုးရိုးေလးပဲ ဆပ္ကပ္ရန္... ၀င္လာဖို႔ အခြင့္ေတာင္းသည္။ ေရနက္ရာသို႔ေရႊ႔ခုိင္းသည္။ ပိုက္ကြန္ခ်ခိုင္းသည္။ ငါးမ်ားစြာရရွိပါသည္။

ဆပ္ကပ္ျခင္း
ကိုယ္ေတာ္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ လက္ေတာ္သို႔အပ္ႏွံပါသည္။ ယေန႔မွစ၍ ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သို႔ ေျပးေသာ္လည္းမေမာ..ေကာင္းၾကီးေပးပါ။ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္..ကမၻာအဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိပါေစေသာ္...။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


( ဓမၼဟာသ - မင္းေအာင္သက္လြင္)


အသင္းေတာ္ တစ္ခုမွာေပါ့ဗ်ာ။

သဘာပတိက အလွဴေငြ ေကာက္ခါနီးတိုင္း အလွဴေငြ မေကာက္ခံခင္မွာ အရင္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

 အဲဒီလို ဆုေတာင္းတဲ့ အခါတိုင္းမွာလဲ “ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႕ အလွဴေငြ မထဲ့ခင္မွာ ကိုယ္ထဲ့မဲ့ ေငြကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ထုတ္ျပီး လက္မွာ ကိုင္ထားပါ။။
အဲဒီေငြကို ဘုရားသခင္ထံမွာ အရင္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ပါမယ္ ”လို ့သတိေပးျပီး
“ အို - အဘ ဘုရားသခင္ သားသမီးတို ့ တစ္ဦးစီရဲ လက္မွာ ကိုင္ထားေသာ ေငြကို ကိုယ္ေတာ့္ရဲ့ ဥစၥာ ေငြအျဖစ္ ေပးလွဴပါတယ္ လက္ခံေတာ္မူပါ - -  ” လို ့ ဆုေတာင္းေလ့ ရွိပါတယ္။။  လူေတြ အားလံုးကလဲ “အာမင္” လို ့ ေက်ေက်နပ္နပ္'ၾကီး ဝန္ခံ၊ အလႈေငြ မေကာက္ခင္မွာ သဘာပတိက အရင္ဦးဆံုး ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းပါတယ္။။  ပရိတ္သတ္ေတြကလဲ ထံုးစံအတိုင္း ေငြကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ထုတ္ျပီး လက္မွာ ကိုင္ထားၾကပါတယ္။

သဘာပတိက -

“အို - အဘ ဘုရားသခင္ သားသမီးတို ့တစ္ဦးစီရဲ့ လက္မွာကိုင္ထားေသာ ေငြမွအပ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက က်န္ေသာ ေငြေတြအားလံုးကို ကိုယ္ေတာ့္ရဲ့ ဥစၥာ အလွဴေငြအျဖစ္ ေပးလႈပါတယ္ လက္ခံေတာ္မူပါ - ” လို ့ေျပာျပီး။ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

 အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေခါင္းငံု ့ ဆုေတာင္းေနတဲ့ ပရိတ္သတ္ အားလံုးဟာ
ၾကက္ေသ ေသသြားျပီး ခန္းမ တစ္ခုလံုး အပ္က်သံ ၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္သြားပါတယ္။

  ခနၾကာေတာ့ “အာမင္” သံအစား။ ႏွာမႈတ္သံ ျပင္းျပင္း ကို ၾကားလိုက္ရပါတယ္။

The End... 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


"အေလာင္းဝတ္တဲ့အဝတ္အစားမွာ အိတ္ကပ္မရွိလို႔ပါ" -
ဒီကေန႔အထိ သူလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးေပါင္း ၄ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လွဴဒါန္းဖို႔ ေငြေၾကး (၄)ဘီလီယံ လ်ာထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။  (တေန႕ေဒၚလာတစ္သန္း လႈဒန္းမွ မွန္းထားတဲ့အခ်ိန္ကုန္ပါမယ္)။

သူ႔ကို နယူးဂ်ာစီေန အေမရိကန္အိုင္းရစ္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ သာမန္မိသားစုတစ္စုက ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွာ သူ႔အသက္(၈ဝ)ျပည့္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ အိမ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါတဲ့အိမ္ေလးမွာ ဇနီးနဲ႔အတူ ငွားရမ္းေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္က၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ Duty Free Shop DFS လက္လီဆိုင္နဲ႕ 1960 မွာ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ စုစပ္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ဂ်ပန္ခရီးသြားမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ပါတယ္။ မၾကာမီ ေအာင္ျမင္လာျပီး ဥေရာပနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ဲ႕ထြင္လာတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ အဝတ္အစားေတြ သူ မဝတ္ဆင္ခဲ့ဖူးသလို သူ႔မ်က္မွန္ကတည္း ေဟာင္းႏြမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔လက္မွာပတ္ထားတဲ့ နာရီကလည္း ေျမေအာက္ဘူတာတစ္ေနရာမွာ ဝယ္ခဲ့တဲ့နာရီျဖစ္တယ္။ အစားအေသာက္ေကာင္းေတြကို သူ မမက္ေမာခဲ့ပါဘူး။ သူႏွစ္သက္တဲ့အစားအစာက ေစ်းခ်ဳိတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးခ်ိစ္ဆန္းဝွစ္ျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ကားမရွိဘူး။ ဘတ္စကားကိုပဲ သူအသံုးျပဳတယ္။ သူ႔ရဲ႕လက္ကိုင္အိတ္ဟာလည္း အဝတ္စနဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ့အိတ္ပဲျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ သူနဲ႔အတူ စားေသာက္ဆိုင္သြားရင္ ေဘလ္ေတြကို စနစ္တက် သူစစ္ေဆးမွာကို သင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ သူ႔အိမ္မွာ ညအိပ္ညေန သင္အိပ္ခဲ့ရင္ မအိပ္ခင္ မီးပိတ္ပါလို႔ သူသတိေပးပါလိမ့္မယ္။


ဒီေလာက္ဆင္းရဲတဲ့ အေမရိကန္အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္အ ေၾကာင္း ဘာမ်ားေျပာစရာရွိသလဲလို႔ သင္အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသလိမ့္မယ္။ သူလုပ္ခဲ့သမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ၾကည့္ရေအာင္.....  

Cornell University အတြက္ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြက စုစုေပါင္း ၅၈၈ မီလီယံ
California University အတြက္ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြက စုစုေပါင္း ၁၂၅ မီလီယံ
Stanford University အတြက္ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြက စုစုေပါင္း သန္း၆ဝ
အိုင္ယာလန္မွာ တကၠသိုလ္အသစ္ ၇ေက်ာင္းနဲ႔ ေျမာက္အိုင္ယာလန္မွာ ၂ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ တစ္ဘီလီယံကို သူလွဴဒါန္းခဲ့တယ္။

ႏႈတ္ခမ္းကဲြကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ လက္မႈပစၥည္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အၿပံဳးစစ္ဆင္ေရး "Operation Smile" ပရဟိတလုပ္ငန္းကို သူစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဆးဖိုးဝါးခေတြ ရွာေပးခဲ့တယ္။ အာဖရိကတိုက္အတြက္ ပုလိပ္ေရာဂါနဲ႔ အျခားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သူလွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔အထိ သူလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးေပါင္း ၄ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လွဴဒါန္းဖို႔ ေငြေၾကး (၄)ဘီလီယံ လ်ာထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။

သူကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္အတြက္ မၾကည့္ဘဲ အမ်ားအတြက္ၾကည့္သူ၊ ေငြေၾကးရွာေဖြတာကို ႏွစ္သက္ေပမယ့္ ေငြေၾကးေတြကို လက္ဝယ္မထားတဲ့သူ "Chuck Feeney"ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Chuck Feeney ဟာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုသူ မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ အမည္မေဖာ္တဲ့အလွဴရွင္ျဖစ္တယ ္။ သူဟာ ေငြေၾကး ၈ဘီလီယံပိုင္ဆိုင္တဲ့ The Atlantic Philanthropies ကို သူတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေမရိကန္ဥပေဒက ကင္းလြတ္ေအာင္ အေမရိကန္နဲ႔ေဝးတဲ့ Bermuda ကၽြန္းစုမွာ သြားေရာက္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းကိုလည္း သူ႔နာမည္ျဖစ္တဲ့ Chuck Feeney ကို မေပးခဲ့တဲ့အျပင္ အဲဒီမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့လူေတြကိုလည္း ဘယ္သူ႔ဆီမွာ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း မေပါက္ၾကားေစခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင္း သူတို႔လုပ္ငန္းက လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြေတြမွာ သူ႔နာမည္ကို မွတ္တမ္းမတင္ခဲ့ၾကဘူး။

၁၉၉၇ခုႏွစ္ေရာက္မွ Chuck Feeney တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Duty Free Shoppers Group ကို ျပင္သစ္ကနာမည္ႀကီးတဲ့ Bernard Arnault က ဝယ္ယူလိုက္မွ သူ႔ကို လူေတြသိခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို The Atlantic Philanthropiesထဲ သူအားလံုးလဲႊေျပာင္းခဲ့တယ္။ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြေတြဟာ Macarthur ၊ Rockefellerတို႔တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီး ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြထက္ ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။

သူ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မေနခဲ့ဘူး။ လွဴဒါန္းေငြေတြမွာလည္း နာမည္ကိုမေဖာ္ျပခဲ့ဘူး။ သူကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ ၈ဘီလီယံတန္ The Atlantic Philanthropies ကိုေတာင္ သူ႔နာမည္နဲ႔တည္ေထာင္ဖို႔ ျငင္းခဲ့တယ္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာမွ လူေတြက သူ႔ကိုသိခဲ့ၾကတယ္။ သူဟာ တစ္ကမာၻလံုးကို အံ့ၾသတုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါတယ္။  လူထူးဆန္းသူေဌးၾကီး

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မေနခ်င္သူတစ္ေယာက္ဟာ ထင္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အဖဲြ႔အစည္းက လွဴဒါန္းမယ့္အေၾကာင္းေတြကို သူတို႔မေၾကညာတတ္သလို အလွဴရွင္ဆိုတဲ့ စာတန္း၊ နာမည္ေတြ ကမည္းမထိုးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ သူလွဴဒါန္းတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြမွာ သူ႔နာမည္ကို ကမည္းမထိုးဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"အေဆာက္အဦးေတြ ဘယ္သူေဆာက္တယ္၊ ဘယ္သူလွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးဖို႔ပဲ" လို႔ သူကဆိုခဲ့ပါတယ္။


လူထူးဆန္းၾကီး
Chuck Feeney က သူဟာ "အဝတ္အစားစုတ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ အလွဴရွင္" လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ေခၽြတာမႈက လူေတြကို အံ့ၾသေစခဲ့တယ္။ သူဟာ အေဆာက္အဦးေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္ နာမည္ႀကီးခရီးသြားေနရာေတြ၊ လန္ဒန္အဆင့္ျမင့္ေနရာေတြနဲ႔ နယူးေယာက္ပန္းၿခံ အနီးအနားေတြမွာ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အဦးေပါင္း ၆ခုရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔မွာ တစ္ခုမွ သူ႔အတြက္ သူခ်န္မထားခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ဇနီးနဲ႔အတူ ဆန္ဖရန္စၥကိုေနရာတစ္ခုမွာ အိမ္ငွားေနထိုင္ၿပီး ဘတ္စကား၊ ေျမေအာက္ရထား၊ တကၠစီေတြကိုပဲ အသံုးျပဳေနခဲ့ပါတယ္။

Chuck Feeneyဟာ သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Duty Freeဆိုင္ေတြကေန ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ သူကိုယ္တိုင္ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ အဝတ္အစားေတြကို မဝတ္ဆင္ခဲ့ပါဘူး။ သူစားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြဟာလည္း ဆင္းရဲသားဆန္လြန္းခဲ့ပါတယ္။

"နာမည္ႀကီး အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္ေတြ မွာ ထမင္းတစ္နပ္ကို ေဒၚလာ(၁ဝဝ)နဲ႔ သင္စားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၅ေဒၚလာတန္တဲ့ ထမင္းတစ္နပ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပည့္ဝမႈေတြေပးႏိုင္ပါတယ္" လို႔ Chuck Feeneyက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Chuck Feeneyမွာ သားသမီးငါးေယာက္ရွိၿပီး ဒီသားသမီးေတြဟာ ထူးျခားတဲ့အလုိလိုက္ျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းေတြအေပၚ ဇိမ္ခံျခင္းေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းအားရက္ေတြမွာ သူတို႔ဟာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရပါတယ္။ ကေလးေတြထဲက သမီးတစ္ေယာက္က ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ဖုန္းအၾကာႀကီး ေျပာခဲ့မိလို႔ ဖုန္းခေဆာင္ရခ်ိန္မွာ Chuck Feeney ဟာ အိမ္ကဖုန္းကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ကဖုန္းနံေဘးမွာလည္း လမ္းေဘးဖုန္း တည္ေနရာကို ေျမပံုဆဲြကပ္ထားခဲ့တယ္။ သမီးရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကိုလည္း ဖုန္းခစာရြက္ကို ပို႔ေပးခဲ့တယ္။ စစခ်င္းမွာ သမီးက သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို အားနာခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးဟာ Chuck Feeney လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခဲ့တယ ္။ ဖခင္ရဲ႕ အမည္အေဖာ္တဲ့အလွဴေတြကိုလည္း သားသမီးေတြက ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး "အေဖ ဒီလိုလုပ္တာ နည္းနည္းေတာ့ထူးဆန္းေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ လွဴဒါန္းခံရသူေတြရဲ႕ အထူးတလည္ဆက္ဆံတာကို ကၽြန္မတို႔မခံရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ တန္းတူျဖစ္တယ္" လို႔ ဆိုခဲ့ၾကတယ္။


The Atlantic Philanthropies
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတစ္ခုမွာ "သူေဌးေတြက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ပရဟိတလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳၾကတယ္။ အမည္မသိနဲ႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မလွဴဒါန္းခဲ့ရင္ သူတို႔ရဲ႕ေနာင္မ်ဳိးဆက္အတြက ္ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္" လို႔ ေရးခဲ့တယ္။ ထင္ထင္ေပၚေပၚ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကားေနခ်င္သူေတြနဲ႔စာရင္ Chuck Feeneyက တမ်ဳိးတဘာသာ ထူးျခားတယ္၊ ဆိတ္ၿငိမ္တယ္လို႔ ဆိုရလိမ့္မယ္။

Chuck Feeneyရဲ႕ အလွဴအတန္းေတြထဲမွာ "Operation Smile" လို႔ေခၚတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုပါတ ယ္။ အဓိက,က ႏႈတ္ခမ္းကဲြကေလးသူငယ္ေတြကို ခဲြစိတ္ကုသေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါက ႏႈတ္ခမ္းခဲြစိတ္ကုသေနတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ သူဆံုခဲ့တယ္။ ေကာင္မေလးက ပါးစပ္ကိုလက္နဲ႔အုပ္ထားေပမယ့္ လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကိုေတာ့ မဖံုးကြယ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ခဲြစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ ေကာင္မေလးဟာ ၿပံဳးရယ္ေနၿပီး "ကၽြန္မရဲ႕ပံုစံက အရင္ကလို ရုပ္ဆိုးမေနေတာ့ဘူး"လို႔ ဆိုေနသေယာင္ရွိေနခဲ့တယ္။ ေကာင္မေလးကိုၾကည့္ၿပီး Chuck Feeneyက "ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ ဥစၥာပစၥည္းက တန္ဖိုးရွိလြန္းတယ္" လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခါက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ Chuck Feeney ဆီေလွ်ာက္လာၿပီး "မစၥတာရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆုကို ကၽြန္ေတာ္ရခဲ့ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီစားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေနပါၿပီ" လို႔ဆိုခဲ့တယ္။

Chuck Feeneyဟာ ျပင္သစ္စကား၊ ဂ်ပန္စကားေတြကို ေကာင္းစြာေျပာႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႔အရပ္ရပ္ ခရီးသြားရတာကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ေရာက္ရာအရပ္မွာလည္း အလွဴဒါနေတြ သူျပဳလုပ္လွဴဒါန္းေလ့ရွိတယ္ ။ The Atlantic Philanthropies လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ဝန္းက်င္ဟာ ကမာၻ႔ဝန္းက်င္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဗီယက္နမ္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းအလွဴေငြ၊ ၾသစေတးလ် ကင္ဆာရွာေဖြေရးအတြက္ လွဴဒါန္းေငြ၊ ဖိလစ္ပိုင္ မ်က္ႏွာခၽြတ္ယြင္းကေလးငယ္အတြက္ ပလပ္စတစ္ဆာဂ်င္ရီ လွဴဒါန္းေငြ စတာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

"လူေတြဟာ ေငြရွာၿပီး သူေဌးသူၾကြယ္လုပ္ၾကတယ္။ လူအမ်ားရဲ႕အာရံုကို ဖမ္းစားၾကတယ္။ လူေတြကို ဘာလုပ္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူ း။ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ ထည့္သြင္းလွဴဒါန္းတာဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပည့္စံုမႈ၊ ျပည့္ဝမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္"

အခုေခတ္လက္ရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးေတြျဖစ္တဲ့ ဘီလ္ဂိတ္၊ Warren Buffett တို႔ဟာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမွာ စံထားထိုက္တဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ Chuck Feeney ကေတာ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းမွာ သူေဌးသူၾကြယ္ေတြအတြက္ သင္ယူေလ့လာသင့္တဲ့ ဆရာေကာင္းဆိုလည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။


အခုေလာေလာဆယ္ Chuck Feeney မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွစ္ခု ရွိပါသတဲ့။
တစ္ခုက ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ၄ဘီလီယံကို အကုန္လွဴဒါန္းခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးရဲ႕ေနရာတိုင္းမွာ အကူအညီလိုသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးေၾကာင္း Chuck Feeney က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွဴဒါန္းေငြေတြကို မၾကန္႔ၾကာေစခဲ့ပါဘူး။

"ဒီေငြေတြကို ကၽြန္ေတာ္မလွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ ရင္ ကၽြန္ေတာ္အေသေျဖာင့္မွာ မဟုတ္ဘူး" လို႔ Chuck Feeney က အရယ္တစ္ဝက္နဲ႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။


သူ႔ရဲ႕ေနာက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တ စ္ခု
က သူေဌးသူၾကြယ္ေတြ စံနမူနာယူတတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
"ဘဝမွာေနထိုင္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးသလို လွဴဒါန္းမႈေတြကိုလည္း လုပ္ပါ" လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြက Chuck Feeneyကို ဘာေၾကာင့္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမခ်န္ဘဲ လွဴဒါန္းမႈေတြ လုပ္ေနသလဲလို႔ေမးေတာ့ Chuck Feeney က ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ ေျဖခဲ့ပါတယ္။

"အေလာင္းဝတ္တဲ့အဝတ္အစားမွာ အိတ္ကပ္မရွိလို႔ပါ" တဲ့.....

သူ၏ဘဝခရီးစဥ္
၁။ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ကမၻာ့စီးပြားကပ္ ကာလ၊ သာမန္မိသားစုတြင္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သည္။
၂။ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာျပီး၊ ဒု-ကမၻာစစ္အျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုးရီးယားစစ္တြင္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္အမႈထမ္းခဲ့သည္။
၃။ အစိုးရပညာသင္စရိတ္ျဖင့္ နယူးေယာက္၊ ေကာ္နဲတကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဘြဲ႕ပညာသင္ခဲ့သည္။
၄။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ အခမဲ့ပညာသင္စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူရင္း၊
၅။ မိတ္ေဆြ၄ဦးေပါင္းကာ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား အရက္ႏွင့္ကား အခြန္လြတ္တင္သြင္းျခင္းလုပ္ကာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည္။
၆။ အရက္ႏွင့္ကား အခြန္လြတ္တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္း၊ ပ်က္သုန္း၊ေၾကြးတင္ျပီး  ဟာဝိုင္ရီေလဆိပ္တြင္ ဂ်ဴတီဖရီး DFS လုပ္ငန္းေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
၇။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကမၻာအႏွံ DFS ဆိုင္မ်ားတိုးခ်ဲ႕က ၾကြယ္ဝလာေသာ ဂ်ပန္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ေရာင္းခ်၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည္။
၈။ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား ေဟာင္ေကာင္တြင္ အထက္တန္းက်စြာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း စိတ္ေျပာင္းသြားျပီး ရိုးရွင္းစြာေနထိုင္ေသာ မိသားစု ျဖစ္လာသည္။
၉။ DSF လုပ္ငန္း ေဒၚလာ ၂ဘီလွ်ံ တန္ဘိုးရွိခ်ိန္တြင္ မိမိပိုင္သမွ်ကို လႈဒန္းလိုသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရွယ္ယာ ၃၇% ကို ေရာင္းခ်လိုက္သည္။
၁၀။ အတၱလန္တစ္အဖြဲ႕ကို အခြန္မေပးရေသာ ဘာျမဴဒါကြ်န္းတြင္ ထူေထာင္ျပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္။
၁၁။ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဆက္မလုပ္ေတာပဲ အကုန္လႈဒါန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ ၂၀၁၆တြင္ အကုန္လႈက၊ ၂၀၂၀တြင္ အတၱလန္တစ္အဖြဲကို ဖ်က္သိမ္းမည္။ သူေသခ်ိန္တြင္ လက္ထဲပိုင္ဆိုင္မႈမက်န္ရစ္ေစရန္၊ ဇနီး၊သားသမီးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာပညာ၊ စားဝတ္ေနေရးဖန္တီးေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

က်မ္းပိုဒ္ မႆဲ ၆း၃-၄
သင္သည္ အလွဴဒါနကိုေပးေသာအခါ ေပးေၾကာင္းကိုမထင္ရွား ေစျခင္းငွါ၊ လက္်ာလက္ျပဳသည္အမႈကို လက္ဝဲလက္မွ်မသိေစႏွင့္။ မထင္ရွားေသာအရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာ သင္၏အဘသည္ အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလတံ့။
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

နံနက္ အာရံုလင္းခ်ိန္ ဟိုေကာင္းကင္ထက္မွာ
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ ခံစားရ
ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္ျဖစ္ပါေစ၊ ေတာင္ေအာက္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ

ညဥ့္ခ်မ္း သန္းေကာင္ယံျဖစ္ပါေစ၊  အဖဘုရားရဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ

ျငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ခံစားရ
အဆင္ေျပေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ လံုေလာက္လွ်က္ေန

Cho:  အုိအဖ . . ကိုယ္ေတာ္အား . . အစဥ္ခ်ီးမႊမ္းမည္

နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမႊမ္း၍မကုန္ပါ
ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမားေမတၱာ ဂရုဏာ
အဖဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားလွ

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray