မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Aug 02nd

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1137
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Iron Cross နဲ႔ ခ်စ္စမ္းေမာင္


ခ်စ္စမ္းေမာင္ သက္ေသခံျခင္း

TKBC , Tokyo-Japan
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။
မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔ လူဒီေလာက္မ်ားမယ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ နဲ႔ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အမ္၀ိုင္စီ MYC (Myanmar Young Crusader) ကပါ။ ဘိန္းစားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး (ရယ္သံမ်ား)။ ဒါေပမဲ့ ၀ိုင္စီနဲ႔ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘိန္းစားေတြနဲ႔ အတူေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ အရမ္းရင္းႏွီးသြားတဲ့အခါ သူတို႔ဘ၀ကို နားလည္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ၀ိုင္စီမွာ ေနခဲ့တဲ့အခါေတာ့ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ မစိမ္းပါဘူး။ အားလံုးက ကိုယ့္ေဘးနားမွာ ကခ်င္ေတြခ်ည္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အခုေရာက္လာတာ ၃ေခါက္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန အာစီယံျမဴးဇစ္အေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရျပီး ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ တခါ ေဂ်အာစိယံ အေနနဲ႔ ၂၀၀၃ဒီဇင္ဘာမွာ ထပ္မံေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္အေခါက္ေတြတုန္းက ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားထဲ မေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ အခုအေခါက္မွာေတာ့ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာနဲ႔ ေျဖေဖ်ာ္ခြင့္ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့အသက္တာကိုေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဂစ္တာပညာကို အရမ္းရူးသြတ္ပါတယ္။ ၄ႏွစ္သားေလာက္ကစျပီးေတာ့ ဂီတာစတီးပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ေရွ႔က ကြ်န္ေတာ့အစ္ကိုေတြ၊ သဘာရင့္တဲ့သူေတြနဲ႔ တီးရတာ အရမ္းသေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာလည္း မေနခဲ့ပါဘူး။ ဟသၤာတျမိဳ႔ကေန ၁၂မိုင္ေလာက္ ေ၀းတဲ့ ေတာရြာေလးမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မိဘေတြက ယံုၾကည္ျခင္းအရမ္းၾကီးတဲ့သူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့ကို ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဂီတာပညာကို အရမ္းတီးတတ္ခ်င္တယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဆန္းေဒးစကူးေတြ တက္ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ဆပ္ကပ္တယ္။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိရင္ ဒီလိုျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ မယံုၾကည္သူေတြမ်ားတယ္။ ဥပမာ ဘုန္းၾကီးပ်ံ၊ အလႈတို႔၊ မဂၤလာေဆာင္တို႔ ရွိရင္၊ ဇတ္ပြဲေတြလာတယ္။ အဲဒီမွာ ဂီတာတီးတဲ့လူေတြကို ၾကည့္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းအားက်တယ္။ ငါ ဒီလိုေနရာေလးမွာ တီးရရင္ ေသေပ်ာ္ျပီ၊ အျမဲတမ္းစဥ္းစားေနတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းဆက္တက္တယ္။ ျမိဳမက်၊ ရြာမက် ေနရာေလးမွာ ေက်ာင္းသြားတက္တယ္။ အဲဒီမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စတိတ္စင္ေလးေတြ ျဖစ္ခ်င္လာတယ္။ အေပၚတက္တီးခ်င္ပါတယ္။ တီးခြင့္ရရင္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..လို႔ ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ အစ္မအၾကီးဆံုး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးနဲ႔ရတဲ့ အစ္မေပါ့၊ အစ္မအၾကီးဆံုးက အရမ္း၀ါသနာၾကီးလြန္းအားၾကီးတယ္ ဆိုျပီး ကြ်န္ေတာ့ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ကို ေခၚျပီးေတာ့ ဂီတာသင္ခိုင္းတယ္။ သင္တဲ့အခါ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္က အမ္၀ိုင္စီ ကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အမ္၀ိုင္စီကို မေရာက္ပဲ တျခားေနရာသာ ေရာက္သြားလို႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ့ဘ၀အသက္တာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ မေတြးႏိုင္ပါဘူး။ အမ္၀ုိင္စီကို ေရာက္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းေလးစား၊ အားက်တဲ့ ဆရာေစာဘြဲမႈး က နံပါတ္ဖိုး လာျဖတ္ေနတယ္။ (ရယ္သံမ်ား)၊ ကြ်န္ေတာ္က သြားေမးတယ္။ ဆရာေစာဘြဲ႔မႈးဆိုတာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲ..ေပါ့။ သူမ်ားေတြက ၀ိုင္းရယ္ၾကတယ္။ ေစာဘြဲ႔မႈးဆိုတာက ဒီတစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္  ဆိုေတာ့ ဟုတ္လား ကိုင္ဇာတို ့၊ လႊမ္းမိုးတို႔လည္း ေစာဘြဲ႔မႈးဆိုတာ ဒီတစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္လို႔ ၾကားေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္း၀မ္းသာတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ေ၀ယ်ာ၀စၥေတြ အားလံုးလုပ္ေပးတယ္။ သူ႔ကို တပည့္ခံျပီး အျမဲတမ္း၊ သူနဲ႔အတူေနတယ္။ အမ္၀ိုင္စီမွာပဲ ေနရင္း သူက ကြ်န္ေတာ့သေဘာကို နားလည္လာျပီး၊ ကြ်န္ေတာ့ကိုလည္း သားအရင္းတစ္ေယာက္လို အရမ္းခ်စ္သြားတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သူတဲ့ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္တြဲျပီး၊ ဂီတာပညာကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ဟာ တကယ္ခ်ီးမြမ္းလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တဲ့ အျပင္မွာသာေတြ႔ျပီး၊ သူေဆးမျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာသာ ေတြ႔ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ လံုး၀ ဘိန္းစားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားမွာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို အားက်ေတာ့ သူေနာက္၊ သူလုပ္သလိုပဲ ေလွ်ာက္လုပ္ေနမိမွာ။ သူက လံုး၀ကို ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့ကို လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဥပမာ..ယဥ္ေက်းမႈကအစ၊ ကြ်န္ေတာ့ကို သြန္သင္ဆံုးမျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယက္က အတူတကြ၊ လက္တြဲလာခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိုင္းယြန္းခေရာ့စ္ Iron Cross ဆိုတဲ့ ေတးဂီတအဖြဲ႔ကို သူနဲ႔ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အတူတူ စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီးေတာ့ ေဘာ့စ္ ကိုခင္ေမာင္သန္႔တို႔၊ ကိုခရမ္းတို႔၊ ကိုဗညားလတ္ တို႔ကို ေခၚတယ္။ ျပီးေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔က ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရသူေတြ ျဖစ္ေတာ့ အဆိုေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိုေလးျဖဴ၊ ကိုငဲ၊ ကိုမ်ိဳးၾကီး၊  တို႔နဲ႔ အျမဲတမ္းပဲ ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းျပီးေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အစျပဳလို႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထဲမွာ မယံုၾကည္သူေတြလဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းဖို႔ ေမ့ေနရင္ေတာင္မွ သူတို႔က ဆုေတာင္းရမယ္။ စေတာ့မယ္ လို႔သူတို႔ကပါ၊ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ သိရွိလာၾကျပီးဆိုေတာ့ အျမဲတမ္း ဆုေတာင္းျပီးမွ စတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၆ရက္ေန႔တုန္းကဆိုရင္ လူငယ္တစ္ေယာက္က ကင္မရာေလးကိုကိုင္ျပီး အကိုတို႔၊ ဆုေတာင္းမယ္မဟုတ္လား..ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္ ဆုေတာင္းဖို႔ ေမ့ေနတယ္။ ဓါတ္ပံုရိုက္မလိုပါ။ သူတို႔ကေတာင္ သိေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္း၊ အႏုပညာလုပ္ငန္း အားလံုးဟာ အဓိက ဘုရားပါရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ဆုေတာင္းေပးပါ။ ေရွ႔ႏွစ္လည္း လာဖို႔၊ အလိုေတာ္ရွိရင္ ဒီအသင္းေတာ္မွာ ဆက္လက္လာဖို႔ရွိပါတယ္..လို႔။

Chit San Muang1 - Testimony.flv

http://www.youtube.com/watch?v=Y0I6vAvKPNE
by on Feb 13, 2010

 

 

ေျခာက္ႀကဳိးကေဝ ခ်စ္စမ္းေမာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

Thursday, 02 July 2009 15:42 Irrawaddy Blog

Iron Cross (IC) ၏ လိဒ္ဂစ္တာသမား ခ်စ္စမ္းေမာင္သည္ ကြယ္လြန္သူ ေတးေရး ဂစ္တာသမား ေစာဘြဲ႕မႉး၏ တပည့္ တဦးျဖစ္ၿပီး IC ၏ လိဒ္ဂစ္တာသမား အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တီးခတ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္ ကတည္းက ဂစ္တာ စတီးခဲ့ၿပီး ယခု အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ထိ လိဒ္ဂစ္တာကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ တီးခတ္သူ ျဖစ္သည္။ တကိုယ္ေတာ္ လက္စြမ္းျပ ဆိုလိုစီးရီးအျဖစ္ ေျခာက္ႀကိဳးကေဝ အမည္ရွိ စီးရီးကို ထုတ္ေဝခဲ့ရာ ဂီတေလာက တြင္ ေျပာစမွတ္တြင္သည့္ စီးရီးတေခြျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်စ္စမ္းေမာင္သည္ အိုင္စီရႈိးတိုင္းတြင္ ဂစ္တာဆိုလို တီးခတ္၍ ပရိသတ္အား ဖမ္းစားႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ေရာ့ခ္ဝါသနာအိုး ဂစ္တာရူးသြပ္သူ လူငယ္မ်ားက ဆရာခ်စ္ ဟု ေခၚတြင္ေသာ ခ်စ္စမ္းေမာင္ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခိုက္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။

ေမး။     ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား ဂစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ ခုေလာေလာဆယ္မွာ စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ တပ္ပ္ (Tab) ေကာ၊ ပက္ကား ႏုတ္စ္ ေကာ၊ တရုတ္ႏုတ္စ္ ေကာ ပါတဲ့ စာအုပ္ေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ဗီဒီယို ဂစ္တာ lesson သေဘာမ်ိဳးေလးေကာ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲေနတယ္။ အဲဒါကို ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔က က်ေနာ္တို႔တီးခဲ့ၿပီး ကိုေလးျဖဴတို႔၊ ကိုအငဲတို႔၊ မ်ိဳးႀကီးတို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းေတြ လုပ္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ Creation လုပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဂစ္တာ သခၤန္းစာအေနနဲ႔ ျပန္တီးျပမွာေပါ့။ စာအုပ္မွာလဲ အဲဒါ ထည့္မယ္။ တပုဒ္လံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဓိကက ဆိုလို Parts ေလးေတြ လုပ္ျပမယ္။  

ေမး။     ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္အေနနဲ႔ ေျခာက္ႀကိဳးကေဝထြက္ခဲ့တာ ၁၀ စုႏွစ္ တခု ရွိခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ အဲလို ဆိုလိုအေခြတေခြကို ေျခာက္ႀကိဳးကေဝတုန္းကလို ေရာေထြးမေနဘဲ ခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ႕ သီးသန္႔ စတိုင္နဲ႔ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလား။  

ေျဖ။     ။ အဲဒီဆိုလိုေခြက လုပ္ေနတာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ၿပီးေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ ဟာေလးေတြ စိတ္တိုင္းမက်လို႔ ျပန္ျပင္လိုက္၊ ျပန္တီးလိုက္ လုပ္တာနဲ႔ မၿပီးႏိုင္တာ။ အဲဒါေၾကာင့္ Lesson ေခြကို အရင္ထုတ္ဖို႔ စီစဥ္လိုက္တာ။ ေနာက္တခုက စတိုင္ေရာေထြးေနတယ္ ဆိုတာကလည္း က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္က Country လည္း အရမ္းႀကိဳက္ခဲ့တာကိုး .. ဒါေပမယ့္ အဓိကကေတာ့ ေရာ့ခ္ေပါ့ေနာ္။ ေရာ့ခ္ႀကီးပဲ မဟုတ္ဘဲ အဲလို ေရာတာေလးကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကိုက ႀကိဳက္ေနတာ။  

ေမး။     ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္ တီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ သက္တမ္းမွာ တီးခဲ့တဲ့ ပံုစံေတြအရ ဟိုးအရင္ ပရိသတ္နဲ႔ အခုပရိသတ္ ဘာေတြကြာျခား သလဲ။

ေျဖ။     ။ ပရိသတ္ကေတာ့ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ အရင္ကဆို အဆိုနဲ႔အတီးနဲ႔မွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ့ အဆိုဘက္ကိုပိုၿပီး အားေပးၾကတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး မွ်လာပါတယ္ အတီးသမား ေတြကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး အားေပးလာတာေတြ႕ရတယ္။  

ေမး။     ။ ေရာ့ခ္ သတ္သတ္ ပရိသတ္က နည္းသြားတယ္လို႔မထင္ဘူးလား။

ေျဖ။     ။ အဲဒါကေတာ့ သူ႔ဟာနဲ႔သူရွိေနပါတယ္။ အားေပးတာက အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲဗ်။

ေမး။     ။ ဆိုလိုိတီးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈပိုင္းကေကာ။

ေျဖ။     ။ ေလ့က်င့္တာကေတာ့ ေန႔တိုင္းတီးေနရတာပဲေလ။ ေန႔တုိင္း အသံဖမ္းကရိွေနေတာ့ ကိုယ္ေလ့က်င့္ ခ်င္တာေလးေတြ အဲဒီထဲမွာပဲ ေရာၿပီး ေလ့က်င့္ရတာပဲ။

ေမး။     ။ ျပည္တြင္းျပည္ပက ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္ ေလးစား အတုယူရတဲ့ ဂစ္တာသမားေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။

ေျဖ။     ။ နာမည္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ့္အေပၚမွာ လႊမ္းမိုးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာမည္နဲ႔ေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူးေပါ့။ က်ေနာ္က အားလံုးဆီက ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကိုပဲ ယူတာ ဆိုေတာ့ တမင္ နာမည္နဲ႔ မေျပာခ်င္တာ။ တေယာက္ဆီက ကိုယ္ႀကိဳက္တာေတြကိုပဲ ယူတဲ့ သေဘာေပါ့။ ႀကိဳက္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ေမး။     ။ ေနာက္ဆံုး မ်ိဳးႀကီး live show အေခြမွာဆိုရင္ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ႕ ဆိုလိုတီးပံု စတုိင္က စတိဗ္ဗို္င္း (Steve Vai) ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ခံေနရသလိုမ်ိဳး ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါကေကာ။

ေျဖ။     ။ အဲဒါကလည္း ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္မွာပါပဲ။ ေရာ့ခ္ တီးတယ္ ဆိုကတည္းက တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မကြဲၾကတာမ်ိဳးရွိတယ္ေလ။ လႊမ္းမိုးတာမ်ိဳးေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ စတိဗ္ဗိုင္းကို က်ေနာ္ ႀကိဳက္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စတိုင္လႊမ္းမိုးတယ္ ဆိုတာထက္ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ေတြကိ္ု က်ေနာ္က ပိုၾကည့္တယ္။

ေမး။     ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္အေနနဲ႔ ဆိုလို ရႈိးေကာ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလား။

ေျဖ။     ။ တခ်ိန္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္သလို မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးက မ်ားမ်ားစားစား လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ပြဲလည္းမဟုတ္ေတာ့ ေသခ်ာေလး တုိင္တုိင္ပင္ပင္နဲ႔လုပ္ခ်င္လို႔။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္တေယာက္တည္း ဆိုတာထက္ ကိုယ့္ထက္ သဘာရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ တူတူ တြဲၿပီး လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူခ်င္တယ္။ လုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔က အရမ္းအလုပ္ရႈပ္တယ္။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ကန္ထရို္က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားတာမ်ိဳးရွိေနတာ ဆိုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးမရွိဘူး။ ေနာက္တခါ တျခားပေလယာေတြနဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းရမယ္ေလ။ ေနာက္တခါ ဒါမိ်ဳးလုပ္ၿပီဆိုရင္ မက်န္ခဲ့တာမ်ိဳးမလုပ္ခ်င္ဘူး။

ေမး။     ။ IC က အေခြတေခြလုပ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ။

ေျဖ။     ။ ကိုေလးျဖဴဟာဆိုရင္ တႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရတယ္။ သူက ဆက္တိုက္တီးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲေလာက္မၾကာဘူးေပါ့ .. ဒါေပမယ့္ လုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔က အေကာင္းဆံုး ရလဒ္ကို လိုခ်င္တာဆိုေတာ့ ေသခ်ာ လုပ္ေနၾကတာနဲ႔ ၾကာတာ။ ပေလယာအားလံုးပဲေလ။ ေနာက္တခါ မစၥေဒါင္းလုပ္ရင္လည္း တပုဒ္ကို တရက္လံုး လုပ္တာမ်ိဳးေလ။

ေမး။     ။ အခု လူငယ္ေတြထဲမွာ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္တို႔လို လိဒ္ ဆိုလို တီးဖို႔ ခေရဇီျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ရွိေသးလား။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္လာတာမ်ိဳးရွိသလား။

ေျဖ။     ။ အဲဒီလိုမ်ိဳးရွိေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအေနနဲ႔ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တုန္းကလိုမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အားမရဘူးေပါ့။ အဲဒါ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အဓိကက ေနာက္ပိုင္းမွာ Backing ကို သူတို႔ ဦးစားေပး တီးလာၾကေတာ့ ဆိုလိုပိုင္းမွာ အားနည္းလာတဲ့ သေဘာပါ။ Backing ပုိင္းမွာေတာ့ ေသေသ သပ္သပ္ တီးႏိုင္လာ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆိုလို ပုိင္းမွာေတာ့ သိပ္ၿပီး ဖန္တီးမႈ မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ အခု ေပၚလာတဲ့ ဂီတအမ်ဳိးအစားကို သူတို႔ မွီခိုတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့ေနာ္။

ေမး။     ။ ေမးေနက် ေမးခြန္းေဟာင္းတခုကိုပဲ ျပန္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေကာ္ပီနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္မွာ ဖန္တီးရတာ ဘယ္ဟာကို ပိုအားထုတ္ရသလဲ။

ေျဖ။     ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေကာ္ပီဆိုတာက သူတို႔တီးတာကို တူေအာင္ျပန္ တီးရတာ ဆိုေတာ့ လြယ္တာ ရွိသလို လက္ေပါက္ကပ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တခုက သူတို႔ရဲ႕ ကာလာကို အနီးစပ္ဆံုး တူေအာင္ တီးရတာ ဆိုေတာ့ အရမ္းခ်ိန္ဆရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ကေတာ့ ပိုလြတ္လပ္တာေပါ့ .. ေကာ္ပီ ကေတာ့ ေဘာင္နဲ႔ ဆိုေတာ့ လုပ္ရတာ သိပ္မလြတ္လပ္ဘူး။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ကိုပဲ ပိုၿပီး လုပ္ခ်င္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခု ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကလည္း တခ်ိန္က ေကာ္ပီေခြေတြ အမ်ားႀကီး တီးခဲ့လို႔ ပညာရတာမ်ိဳးလည္း ပါတာေပါ့။

အခုေခတ္လူငယ္ေတြက ေကာ္ပီကိုသိပ္မတီးၾကရဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေကာ္ပီတီးတယ္ ဆိုတာက သူ႔ရဲ႕ မူရင္းကို မီေအာင္တီးရတာေလ။ ေကာ္ပီသီခ်င္းတပုဒ္ကို ရႈိးတီးတယ္ ဆိုတာက အေပၚယံေၾကာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အသံသြင္းၿပီဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ တလိုင္းခ်င္းစီကို ႏုတ္ထုတ္ၿပီး ေသခ်ာ လုပ္ရတာေလ။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကိုအတြင္းက်က် ေလ့လာသလိုျဖစ္တယ္။ ဆိုလ္ိုတာက ငယ္ငယ္က ေကာ္ပီ တီးတဲ့ အေလ့အက်င့္က ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ပိုင္ ဖန္တီးမႈလုပ္တဲ့အခါမွာ အမ်ားႀကီး အသံုးဝင္တယ္ ဆိုတာပါ။  

ေမး။     ။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေရာ့ခ္သမားေတြ ကိုယ္ပုိင္သံစဥ္ လုပ္လာၾကတာေတြ႕ရတယ္။ မ်ိဳးႀကီး၊ ကိုေလးျဖဴ ထြက္ၿပီးၿပီ .. ခု ေနာက္ထပ္ ကိုအငဲ ထြက္ဦးမယ္ ေျပာတယ္။ အဲလိုျဖစ္တာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဂီတေရစီးေၾကာင္း ပံုစံ ေျပာင္းသြားလို႔လား။

ေျဖ။     ။ အဲဒါက ဒီလုိဗ်။ က်ေနာ္တို႔ႀကိဳက္ၾကတဲ့ ပံုစံေတြ၊ က်ေနာ္တို႔တီးခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈေတြ၊ သူတို႔ အဆိုေတာ္ေတြဆိုခ်င္တဲ့ ပံုစံေတြက ခုမွ ေတးေရးတြ ထြက္လာတာဗ်။ အရင္တုန္းကဆို ရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေတးေရးေတြနဲ႔ အစပ္အဆက္မတည့္တာမ်ိဳးလည္းျဖစ္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေရးႏုိင္တဲ့သူေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ အဓိကကေတာ့ သီခ်င္းနားေထာင္အားပါပဲ။ ခုေနာက္ပိုင္းလူငယ္ေတြဆိ္ု ေမာ္ဒန္ေရာ့ခ္ ပံုစံကို နားေထာင္တာမ်ားေတာ့ သီခ်င္းေရးတဲ့အခါ အဲဒီပံုစံမ်ိဳးေတြခ်ည္းျဖစ္တာ ျမင္ဖူးတယ္။

ေမး။     ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္က စက္ေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စားတယ္၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ ခေရဇီ ျဖစ္တယ္ ၾကားဖူးတယ္။ အဲေတာ့ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ႕ အလုပ္က ႏွစ္ခု ျဖစ္မေနဘူးလား။

ေျဖ။     ။ ျဖစ္တယ္ဗ်။ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ ပေလယာတေယာက္က နည္းပညာကိုလည္း သိထားဖို႔လိုတယ္ဗ်။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ကာလာေတြကို မရမခ်င္းရွာတာမ်ိဳးေပါ့ .. အဲဒါက အခ်ိန္ေပးရတာေပါ့။ စက္ကေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ကေတာ့ က်ေနာ္လိုခ်င္တဲ့အသံကို မရရေအာင္ ခ်ိန္ရတာမ်ိဳး သေဘာက်တယ္။ ေနာက္ အသံသြင္းတဲ့ အပိုင္းမွာေပါ့ .. အဲဒီအပိုင္းမွာလည္း ကိုယ္က သိေနတာ ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ေလ။

ေမး။     ။ ေရာ့ခ္ ဆိုတာက ခုဆို ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာလာၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္ေနာ္။ ၾကားထဲမွာ တျခား ဂီတပံုစံေတြ ေပၚလာေပမယ့္ ေရာ့ခ္က ဒီတိုင္းပဲ .. အဲဒါကို ဘယ္လိုထင္လဲ။

ေျဖ။     ။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔သာ ေသသြားမယ္ ေရာ့ခ္က ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ထင္တယ္။ လူရဲ႕လက္နဲ႔လုပ္တဲ့ လုပ္အားက ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္သြားမွာမဟုတ္ဘူး။

ေမး။     ။ ခုေနာက္ပိုင္း စက္နဲ႔၊ ပရိုဂရမ္ေတြနဲ႔ လုပ္လာၾကေတာ့ လက္နဲ႔ ဖန္တီးမႈအားက တိမ္ေကာ သြားမယ္ ထင္လား။

ေျဖ။     ။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဗ်။ ပရိုဂရမ္ေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာကလည္း လူက Command ေပးရတာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့  ဒီမ်ဴးဇစ္က မေပ်ာက္ႏုိင္ဘူး။ ဥပမာ Country မေပ်ာက္သလိုေပါ့။ မ်ဴးဇစ္ေတြသာ ထပ္တိုးရင္ တိုးသြားမယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ေမး။     ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္က ေရာ့ခ္အျပင္ ဘာေၾကာင့္ Country ကို ႀကိဳက္ရတာလဲ။

ေျဖ။     ။ ဘာေၾကာင့္ႀကိဳက္လဲ ဆုိေတာ့ ပညာပါလို႔ပါ။ သူက ေရာ့ခ္လို စေကးလ္ေတြ တီးရံုနဲ႔မၿပီးဘူးဗ်။ open string လိုမ်ိဳးေပါ့ ဘင္ဂ်ိဳ စတိုင္ေလးေတြပါရင္ပါမယ္။ သူ႔အယူအဆေလးေတြက တမ်ိဳး။ ေနာက္တခုက လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ တီးလို႔မရဘူး။ သူ႔မယ္လိုဒီကိုက up .. down အရမ္းမ်ားတယ္။ အသက္ ႀကီးလာရင္လည္း အဓိကကေတာ့ ေရာ့ခ္ကိုပဲ အေျခခံၿပီးသြားမွာပဲ။ အားလံုးကိုေတာ့ ခံစားတတ္ပါတယ္ .. pop ေတြေကာ ေနာက္ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ရိုးရာ သီခ်င္းေတြလည္း ခံစားတတ္ပါတယ္။

ေမး။     ။ ျပည္ပတိုးေတြသြားရင္ ဂစ္တာဘယ္ႏွစ္လက္ ယူသြားေလ့ရွိလဲ။

ေျဖ။     ။ ျပည္ပသြားရင္ေတာ့ အနည္းဆုံး ၂ လက္ေပါ့။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ၆ လက္၊ ၇ လက္ အဲလို ယူတယ္။ အဲဒါကလည္း သီခ်င္းကာလာ မတူတာ ရွိမယ္။ ေနာက္ tunings ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေနတာမ်ိဳး ဆိုေတာ့ ဂစ္တာကို ေျပာင္းသံုးဖို႔ လိုအပ္တယ္ေလ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ စက္နဲ႔ညႇိတဲ့ ဂစ္တာေပါ့ေနာ္ အဲဒါပဲ သံုးတယ္။ အဲဒါက တိက်တယ္ေလ။

ေမး။     ။ ျပည္ပခရီးထြက္ရင္ ဘယ္လိုပစၥည္းနဲ႔မွ တီးႏိုင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္လို႔ရလား။

ေျဖ။     ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေပးႏုိင္မယ့္ ပစၥည္းစာရင္းကို ေတာင္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုဟာ လိုခ်င္တယ္ ဆိုတာေျပာလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္စမွာ တီးခဲ့တဲ့ ဘန္ေကာက္ရႈိး မွာေတာ့ ပစၥည္းေတြက ေတာ္ေတာ္ကိုညံ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာေတာင္ ဒါမ်ိဳးမသံုးဘူး။ ဒါေပမယ့္ မတတ္ႏုိင္ဘူးေလ။ သံုးလုိက္ရတာမ်ိဳးရွိတာပဲ။

ေမး။     ။ IC အေနနဲ႔ေမးရရင္ ခုခ်ိန္ထိ ဘာေၾကာင့္ ဒီအဆိုေတာ္ေတြ၊ ဒီတီးတဲ့သူေတြနဲ႔ ၿမဲေနတာလဲ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ႕ အျမင္ကို ေျပာပါဦး။

ေျဖ။     ။ က်ေနာ့္အျမင္ေျပာရရင္ အဓိက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ နားလည္မႈေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔မွာ မူးယစ္ေဆးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ မရွိဘူး။ ေနာက္ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ပြင့္လင္းတယ္။ မေက်နပ္တာရွိလည္း ခ်က္ခ်င္းရွင္းၾက .. အဲလို သြားႏုိင္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီလို ေရရွည္ တည္တံ့တယ္လို႔ထင္တယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း အဲလိုပဲ သြားမွာပဲ။ ခုေလာက္ထိ လုပ္လာၾက ၿပီးမွ နားရင္လည္း အားလံုး နားလိုက္ၾကမယ္။ အဲလိုပဲ စိတ္ကူးထားတယ္။

ေမး။     ။ ကိုခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ႕ မိသားစုကို အခ်ိန္ဘယ္လိုေပးလဲ။ မိသားစုအေၾကာင္း ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ။     ။ ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ့္မိန္းမက က်ေနာ့္ကို အမ်ားႀကီးနားလည္ေတာ့ က်ေနာ္ ဘာမွ သိပ္မလုိဘူး။ ေနာက္တခါ က်ေနာ့္စတူဒီယိုကလည္း အိမ္မွာဆိုေတာ့ အိမ္မွာပဲ အလုပ္ေတြမ်ားေနတတ္တယ္။ အဲဒီၾကားတာ တအိမ္ထဲ ေနၿပီး မေတြ႕တာမ်ိဳးရွိတယ္ .. ဒါေပမယ့္ သူက ေတာ္ေတာ္ေလး နားလည္ေပးတယ္။ ေရရွည္ သြား ႏုိင္တာက သူနားလည္ေပးလို႔ ဒီလိုမ်ိဳးသြားႏုိင္တာ မဟုတ္ရင္မလြယ္ဘူး။ ဒီေန႔အေျခအေန ေရာက္လာတာကလည္း ပထမဆံုးက ဘုရားေက်းဇူးေပါ့။ ေနာက္တခုက က်ေနာ့္မိသားစုရဲ႕ အားေပးမႈေပါ့။ ကေလး သံုးေယာက္မွာ အငယ္ဆံုး ကေတာ့ ဝါသနာပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကေလးေတြကို အတင္းႀကီးတြန္းအားမေပးခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔တုန္းက ဒီလို ပစၥည္းေတြအတြက္ အရမ္းကို ႀကိဳးစားရေပမယ့္ သူတို႔က်ေတာ့ အရမ္းကိုလြယ္ကူလြန္းေနတာ ျမင္ရတာေတာ့ က်ေနာ္မႀကိဳက္ဘူး။ သူတို႔ကုိ ဒီထက္ပို ႀကိဳးစား ေစခ်င္တယ္။     ။

 

အိုင္စီ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုျခင္း
http://www.burmavjmedia.net/?p=3029

 

 

ခ်စ္စမ္းေမာင္၏ ဘုရားေမတၱာ

Tuesday, 01 June 2010 01:12 ခ်စ္စမ္းေမာင္
E-mail Print PDF


လမ္းျပပါ

၁။
လူတိုင္းကို သက္စြန္႔ရွာသူအေၾကာင္း
အကြ်ႏု္ပ္ေဟာေျပာေသာအခါ
ခိုင္မာေသာႏွလံုး ထက္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ
သူတို႔မွာ ရွိတတ္ၾကတဲ့

ဆင္ခ်င္ဥာဏ္ အတတ္သိပံၸေတြဟာ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားမွ မႏွစ္သက္ေပ 
မွန္ရာလမ္းမွ  လြဲရမဲ့အျဖစ္ကို 
သူတို႔နားမလည္ရွာဘူး .......

၂။
အိုအဖဘုရားသခင္ ...
ထိုသူတို႔အား လမ္းျပပါ 
မေရယာေသာအေတြး 
အခ်ည္းနွီးေသာအက်င့္ေတြ
ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ မက္ေမာေန ....

ႏွိမ့္ခ်ေသာေမတၱာကို 
ထိုသူတို႔မသိမွတ္ေသာခါ 
အကြ်ႏု္ပ္၏ သနား၍အံ့ၾသျခင္း၊ ႏွေမ်ာ၍ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား....
ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ သိမွာပါ .....


အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ...
ခ်စ္စမ္းေမာင္

ဂီတာကို..စႏၱယားကဲ့သို႔ အံ့မခန္းတီးျပျခင္း  THE SOUL SURVIVOR
ေရး - ဆလိုင္းသြဲ႔ေအာင္။  ဆို - ခ်စ္စမ္းေမာင္မွတ္ခ်က္။ 

ခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ့ ယူၾကဳ ဗီြဒီယို  လူအေျမာက္အမ်ား လာေရာက္ဖတ္ရႈ၊နားဆင္သြားပါျပီ။ အဓိပၸါယ္နားလည္သူေတြေတာ့ နည္းေပေသာ္ျငားလည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အဖဘုရားသခင္အေၾကာင္း ဂီတပညာနဲ႔ ေျပာသြားပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ပါ။ CHIT SAN MAUNG (Young Christian Crusader) နဲ႔ Founder David Yone Mo တို႔ရဲ့ ခ်ီးမြမ္းသီဆို၊တီးမႈတ္ျခင္း Gospel Music ဟာ ျမန္မာျပည္တလႊား အလြန္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ပါ။
ျမည္းစမ္းၾကည့္ရန္ လင့္ခ္
http://www.youtube.com/watch?v=ZUDj4wLMFNQအိုင္စီ၂၂ႏွစ္ၾကာေအာင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္၊ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူတို႔ဖခင္ၾကီးမွာ ေစာဘြဲ႔မႈးျဖစ္သည္။
ေစာဘြဲ႔မႈး၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာဖခင္မွာ ဆရာေဒးဗစ္ရိုးမို (အမ္၀ိုင္စီကို စတင္ခဲ့သူ) ျဖစ္ပါသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊


JEREMIAH'S PRAYER OF CONFESSION ေယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊  Jeremiah 14:7  Rev. Ivan Liew

က်ေနာ္လည္း စက္ဘီးစီးႏွစ္သက္သူ ဆိုေတာ့ တေန႕က ကမၻာပတ္ျပီး၊ စက္ဘီးစီးသူ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုပ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း မေလးရ်ား ေတြကိုျဖတ္ျပီး စင္ကာပူေရာက္လာပါတယ္။ အက်ၤ ီ၂ထည္ပဲ၊ စက္ဘီးစီးလိုက္၊ ေလွ်ာ္ျပီး ညအိပ္တယ္။ ေပါ့ပါးတယ္။ သူျဖစ္စဥ္ေတြကို ေဝငွေျပာၾကားပါတယ္။ လူငယ္မဟုတ္ေပမဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစက္ဘီး ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေယရမိ ၁၄း၇ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တဘက္၌ သက္ေသခံေသာ္လည္း၊ နာမေတာ္ ကိုေထာက္၍ စီရင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေဖာက္ျပန္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားပါၿပီ။

၁။ Admitting Our Sing ပေရာဖက္ၾကီး၊ ေယရမိဟာ ဖခင္လဲ၊ တရားေဟာဆရာၾကီးျဖစ္ျပီး၊ သူကေတာ့ High Preach ကၠိုသေရလလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အျမင့္ဆံုးေသာဆရာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕လူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားကိုေမ့ျခင္း၊ ရုပ္တုကိုးကြယ္လာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျပားလာျခင္းေတြကို မ်က္ရည္က်ျပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ မိမိအျပစ္ကိုလည္း ျမင္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြအားလံုး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေယ ၁း၆-၁၀

၂။ Confessing to God and to Others ေဖာ္ျပတဲ့အျပစ္ေတြကို ထာဝရဘုရားထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူအမ်ားထံလဲ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္။  ထာဝရဘုရားထံမွ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိပါတယ္။ ၁ေပ ၁း၉

၃။ Confession on Behalf of Other အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ သူတို႕ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေယရမိၾကီးက သူ႕အျပစ္ေၾကာင့္ပါ ..လို႕ ထာဝရဘုရားထံ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ထိုသူတို႕သည္ မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါတယ္။ မိမိကပဲ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္က် ေတာင္းပန္၊ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေယရမိ ငိုေၾကြးဆုေတာင္းပါတယ္။

၄။ Forgiveness and Reconciliation, God always, always, always forgive ထာဝရဘုရားဟာ အျမဲတမ္း၊ အျမဲတမ္း၊ အျမဲတမ္း က်ိဳးပဲ့ေက်မြတဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႕ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ ... ငါသည္သူတို႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ...လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေယရမိ ၃၁း ၃၁-၃၄

မိမိဘဝ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း ျဖစ္လာပါမယ္။ ထာဝရဘုရားထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ၊ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာ သာ၍ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

End... (Date: 29-June-2014 Sunday, Wefc.org.sg)

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ေမာင္ညိဳ မေျပာင္းလဲခင္က သူ႔အိမ္ကို ဓမၼဆရာမ်ား.. သီခ်င္းဆိုျပီးေရာက္လာရင္ .. သိပ္သေဘာမက်လွဘူး။ ျပီးေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာရင္ .. ဟိုက်မ္းပိုဒ္က ဘယ္လို၊ ဒီက်မ္းပိုဒ္က ဒီလို ..စသျဖင့္ ေျပာၾကေတာ့ ေမာင္ညိဳ႔ အတြက္ စကားမေပါက္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ နားမလည္ ႏိုင္ဘူးေပါ့။

တေန႔ေတာ့ ေမာင္ညိဳတို႔ဆီ ႏိုင္ငံျခားက ဗိုလ္မၾကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာျပီး က်မ္းစာသင္တန္းေပးတယ္။ ေမာင္ညိဳတို႔လည္း ဗိုလ္မၾကီးေျပာတဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို တတ္သေလာက္၊ မွတ္သေလာက္ နားေထာင္၊ေရးမွတ္ေနေပမဲ့ စကားမေပါက္ဘူးေပါ့၊  က်မ္းစာသင္တန္းမွာ ထမင္းေပါင္းေၾကြးတယ္။ ထမ္းေပါင္းစားရင္း ဗိုလ္မၾကီးက အနားမွာရွိတဲ့ ေမာင္ညိဳရဲ့ ဇနီးသည္ကို ေမးတယ္။  .. How to call this in Burmese ?  ... ထမင္းေပါင္းကို ျမန္မာလို ဘယ္လိုေခၚသလဲ .. ေမးတယ္ေပါ့။ ေမာင္ညိဳရဲ့ ဇနီးသည္ကလည္း မေျဖတတ္ေတာ့ အနားက ခပ္သြက္သြက္ သူငယ္ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးကို - ထမင္းေပါင္းကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လိုေခၚသလဲ ... လို႔ ျပန္ေမးလိုက္တယ္။  ဒီအမ်ိဳးသမီးက ..ခပ္သြက္သြက္ပဲ .. ထမင္းကိုေတာ့ ရိုက္စ္ လို႔ေခၚတယ္။ ေပါင္းတာကိုေတာ့  ပလပ္စ္ လို႔ေခၚတယ္။ ဒီေတာ့ ထမင္းေပါင္း ဆိုေတာ့ ရိုက္စ္ပလပ္စ္ လို႔ေခၚတယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ .. တဲ့။

ဗိုလ္မၾကီးကလည္း .. အိုး ...  ရိုက္စ္ပလပ္စ္ Rice Plus ဆိုေတာ့  ထမင္းေတြအမ်ားၾကီးေပါ့ေနာ္ ..  Oh .... Rice Plus meaning many many rice :)    .. လို႔ေျပာရင္း ရယ္ေမာလုိက္ၾကတယ္။

စကားမေပါက္ၾကဘူး

အခု ခရစ္ေတာ္ကို သိျပီး ေျပာင္းလဲေနျပီျဖစ္တဲ့ ကိုညိဳက သူ႔ဇနီးသည္ကို ဗမာစကားနဲ႔ ... 

ေအး .... ညည္းတို႔ စကားမေပါက္ပဲ .. ေရွာက္ေျပာေန၊ ဆရာမၾကီး ဗိုလ္လို က်မ္းစာသင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ... မသိပဲေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ ... ညည္းတို႔..သတိထား။   ေကာင္းၾကီးမပါတဲ့အျပင္ .. ငရဲသြားမဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း  ကိုင္ထားတဲ့ မိဆၱာပေရာဖက္ နဲ႔ ေတြ႔လို႔ကေတာ့ .. ညည္းတို႔မွာရွိတဲ့ ဘုရားေကာင္းၾကီးေတြက .. ရိုက္စ္ပလပ္စ္ မဟုတ္ပဲ ရုိက္စ္မိုင္းနပ္စ္ ျဖစ္သြားမယ္ေနာ္ .. လို႔ လွမ္းၾကိမ္းလိုက္သတဲ့ .....။ ၈

မွတ္ခ်က္။ ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္။ ၈မိုင္မွ ဆရာဦးတင္ေမာင္ညိဳ၏ တရားေဒသနာကို မွီးပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

၁၉၅၅ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု (ေရႊဝယ္သီရိ)၊ အေကာင္းဆုံးမင္းသားဆု(ဖုိးပါႀကီး)ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ဆု(ဝင္းမာ) တုိ႔ရရွိခဲ့သည့္ ဖုိးၿပဳံးခ်ဳိ ဇာတ္ကားလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ

ေနသူရိန္ - ထပ္မံတင္ျပသည္
၁၈၇၂ ခုႏွစ္က ကမၻာေပၚမွာ ႐ုပ္ရွင္ဆုိတဲ့ အတတ္ပညာ တစ္ခု အစျပဳခဲ့ၿပီး ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔  ႐ုံတင္ျပသျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ထြန္း  ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး  ျဖစ္တယ္လုိ႔  သမုိင္းမွတ္တမ္း  ေတြအရ သိရပါတယ္။
ပထမဆုံးမွတ္တမ္းတင္သတင္းကား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့  ၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ၂ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ  ဦးထြန္းရွိန္ရဲ႕ စ်ာပန မွတ္တမ္းတင္ သတင္းကား ကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံး ျမန္မာလူမ်ဳိး႐ုိက္တဲ့ ျမန္မာသတင္းကား၊ ပထမဆုံးျပတဲ့ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ သတင္းကားအျဖစ္ သမုိင္း ဝင္ခဲ့ပါတယ္။
ပထမဆုံးျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား

ဇာတ္လမ္းပါဝင္တဲ့ ပထမဆုံး ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကား ကေတာ့ ‘ေမတၱာႏွင့္သူရာ’ပါ။ ၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ရက္ေန႔က စီနီမာ ဒီပဲရစ္႐ုံမွာ ႐ုံတင္ျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကား ျဖစ္တာမုိ႔  ႐ုံဝင္လက္မွတ္ေတြ  ေရာင္းမေလာက္ေအာင္ ႐ုံျပည့္႐ုံလွ်ံ အားေပးၾကတယ္လုိ ႔ဆုိပါတယ္။ ထုိင္ခုံမရလုိ႔  ပဲြၿပီးတဲ့အထိ  မတ္တတ္ရပ္ၾကည့္ၾကရတဲ့အထိပါပဲတဲ့။
‘ဘားမားဖလင္းမွ ႐ုိက္ကူးေသာ ေမတၲာ ႏွင့္သူရာ’ ဆုိတဲ့ စာတန္းကုိ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ေရာ’Burma Film Presents, Love and Liquor’  ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ပါ စာတန္း ထုိးျပခဲ့တာပါ။ အသံထြက္ဇာတ္ကား မဟုတ္ေသးေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ပါးစပ္လႈပ္လာတဲ့အခါ ေျပာစကားေတြကုိ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာနဲ႔ စာတန္း ထုိးျပပါတယ္။ ေနာက္ခံေတးဂီတ ကေတာ့ စႏၵရားတစ္လုံးနဲ႔ အပ်ဳိေတာ္၊ ခုနစ္သံခ်ီ၊သံမွန္၊ ေျခာက္ေပါက္၊ ငါးေပါက္စတဲ့ တီးလုံးမ်ား တီးၿပီးေတာ့ ေနာက္ခံေတးဂီတကုိ ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္အကယ္ဒမီ

႐ုပ္ရွင္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၃ဝေက်ာ္ ၾကာတဲ့အခါမွ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားကုိ ၁၉၅၂ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အကယ္ဒမီေပးခဲ့တာ ဆုိေတာ့ အခုႏွစ္ (၂ဝ၁ဝ) အထိဆုိရင္ အႀကိမ္ေပါင္း၅၇ႀကိမ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရတက္လာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၆၃ခုႏွစ္မွအပ က်န္ႏွစ္ေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ပထမဆုံး အကယ္ဒမီဆု ရရွိတဲ့  မင္းသားက ‘မာလာရီ’  ဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ မင္းသားေက်ာ္ဝင္း  ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ မင္းသမီးက ခ်စ္သက္ေဝ ဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့  ၾကည္ၾကည္ေဌးတုိ႔  ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္ဒမီဆုရ ရတနာပုံဇာတ္ကား

၁၉၅၃ခုႏွစ္မွာ မင္းသားတင္ေမာင္က ‘ရတနာပုံ’ ဇာတ္ကားနဲ႔ အကယ္ဒမီ ရခဲ့ၿပီး မင္းသမီးေမျမင့္က ‘ပဲြခါေညာင္ေရ’ ဇာတ္ကားနဲ႔ အကယ္ဒမီ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အကယ္ဒမီ ေခတ္ဦးကာလ ႐ုပ္ရွင္မ်ား အေၾကာင္းပါ။ ဆက္ေျပာလုိတာက ထူးျခားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္လက္ကမ္း  ေၾကာ္ျငာမ်ား အေၾကာင္းပါ။အဲဒီေခတ္က  ႐ုပ္ရွင္ေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ  ထူးျခားတဲ့  ေၾကာ္ျငာစာသားမ်ားကုိ    ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
၁၉၅၃ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီ ရခဲ့တဲ့ ‘ရတနာပုံ’ ဇာတ္ကား  လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာမွာ အခုလုိ ေရးခဲ့ပါတယ္။
‘၁၉၅၃ ခုႏွစ္အတြက္ ေရႊစင္႐ုပ္ ပထမ ဆုရရွိေသာ ‘ရတနာပုံ’။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ၇-ပတ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ၆-ပတ္မွ် ျပသရသည့္ ရတနာပုံ။ ေန႔စဥ္ ၂ ပဲြ၊ ကား ရွည္လ်ားပါသျဖင့္ အခ်ိန္မွန္ျပပါလိမ့္မည္။  ကားေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္စြာေပးရ၍ ခြင့္မျပဳ၊ အလုိက္သိသင့္လွ၏၊ စီးပြားေရးကုိယ္ခ်င္းစာ တရားထားလ်က္  ေမတၱာလက္မွတ္ျဖင့္  ၾကည့္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း  အထူးေၾကညာအပ္ပါသည္’  လုိ႔ု ေဖာ္ျပထားတာကုိ  ေတြ႕ရပါတယ္။
ပထမဆုံးကေလးဇာတ္ေဆာင္ဆု

ပထမဆုံး ကေလးဇာတ္ေဆာင္ ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားက ‘ဖုိးၿပဳံးခ်ိဳ’ ဇာတ္ကားပါ။ ဒီဇာတ္ကားနဲ႔ ေရႊဝယ္သီရိ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီက အေကာင္းဆုံးဇာတ္ကားဆု ကုိရရွိခဲ့ၿပီး ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဖုိးပါႀကီးက ဒီဇာတ္ကား မွာေတာ့  အလြမ္းမင္းသားႀကီး အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး အကယ္ဒမီရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ ‘ဝင္းမာ’က  အေကာင္း ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမုိ႔  ပထမဆုံးကေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု  ရရွိခဲ့သူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။
ထူးျခားေသာေၾကာ္ျငာတစ္ခု

၁၉၅၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆုကုိ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦး ဇာတ္ကား႐ုိက္ကူး ထုတ္လုပ္တဲ့ ၿဗိတိသွ် ဘားမားဖလင္း ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီက ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား ေၾကာ္ျငာမွာလည္း အခုလုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၾကည့္႐ႈအားေပး ျခင္းခံရေသာ တန္းျမင့္ဇာတ္ကားႀကီး။ မယားႏွစ္ေယာက္ၾကား ဗ်ာမ်ားျခင္းခံရသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္၊ ႐ုိးသားေသာ မယားႏွင့္  ေခတ္ဆန္သူ လင္ေယာက်္ား၏ အတြင္းေရး၊ ၿဗိတိသွ်ဘားမား႐ုပ္ရွင္၊ ဒါ႐ုိက္တာေရႊဒုံးဘီေအာင္၏ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦး (အသံထြက္) အထက္တန္းစား ဇာတ္ကားႀကီးကုိျဖင့္  ဝင္း စီနီမာ႐ုံမွာ ျပရက္မေဝးေတာ့ပါ’ လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
စာေရးဆရာေတြသ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ဇာတ္ကား

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္းမွာ စာေရးဆရာေတြ  ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့  ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကား  ကုိလည္းေတြ႕ ရပါတယ္။ အဲဒီဇာတ္ကားအမည္က ‘မာန္’ ပါ။ ဒီဇာတ္ကားက ပခုကၠဴသား  စာေရးဆရာ  ေအာင္လင္းရဲ႕   ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာပုံကလည္း ခပ္ဆန္းဆန္း ျဖစ္တာမုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ေရွ႕ စာမ်က္ႏွာမွာ ‘ျပည္သူ႕ သုခုမ ႐ုပ္ရွင္တင္းကုပ္မွ ႐ုပ္ရွင္ဆရာေအာင္လင္း၏  ‘မာန္’   ေခတ္စမ္း အသံထြက္ကား၊ ဘဂ်မ္း၊ စိမ္းညိဳတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဇာတ္ရံ  မွစ၍ မင္းေအာင္၊ ေအာင္လင္း၊ ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ စေသာ နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာေတြခ်ည္း  ပါဝင္သည္’လုိ႔   ေဖာ္ျပထားၿပီး ေက်ာဘက္ စာမ်က္ႏွာမွာေတာ့-
‘ျပည္သူ႕သုခုမ ႐ုပ္ရွင္တင္းကုပ္မွထုတ္ေဝ    ျဖန္႔ခ်ိေသာ လူလုိ စကားေျပာသည္။
႐ုပ္ရွင္ဆရာ ေအာင္လင္း၏’မာန္’ ေခတ္စမ္း အသံထြက္ သဘာဝကား ၊မိတ္ကပ္ ေပါင္ဒါမသုံးဘဲ ပင္ကုိသဘာဝ ဇာတ္ဟန္ ျပဇာတ္ဟန္ မပါဘဲ၊ လူ႕သဘာဝဟန္အမူ အရာျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္စစ္စစ္ ႐ုိက္ကူး ထားသည္။
မည္သည့္ကားႏွင့္ ယွဥ္ယွဥ္ထူးျခားေသာ အသြင္အျပင္ အမူအရာမ်ားေတြ႕ရမည္။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး လုပ္ခ်င္သူမ်ား (မာန္) ကားၾကည့္၍  ေလ့လာပါ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး သင္တန္း အျပည့္အစုံပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၊ဇာတ္ညႊန္း စာေရးဆရာရန္ကုန္ဘေဆြ၊ ႐ုပ္ရွင္ဆရာ စာေရးဆရာ  ေအာင္လင္း၊ မင္းသားစာေရးဆရာ ဘဂ်မ္း၊ မင္းသမီးစာေရးဆရာ ခင္လတ္ႏွင့္ၾကည္ၾကည္ညြန္႔၊ စာေပဗိမာန္၁ဝဝဝဆုရ စာေရးဆရာမင္းေအာင္၊ လွျမင့္ႀကီး၊ ေမာင္ကုိဦး၊ တင္ေအးႀကီး၊ ေမာင္ထြန္းရီ၊ ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ၊ ေရႊ႐ုိး၊ ေနမ်ဳိး၊ ေမာင္ကုိေလး၊ တကၠသုိလ္စုိးသန္း ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား စစ္စစ္မ်ားအျပင္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားပါ ဝင္ၾကသည္’ လုိ႔  ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ေၾကာ္ျငာ

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္းကုိ ျပဳစုမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာ္ျငာ အေရးအသားမ်ားကုိလည္း ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့လုိ႔ မရပါဘူး။ ငယ္ငယ္က ကေလးဘဝမွာ ေၾကာ္ျငာ ကားေနာက္ ေျပးလုိက္ရင္း  ကားကုိယ္စားလွယ္ ႀကဲခ်တဲ့  ေၾကာ္ျငာ စာရြက္ေလးတစ္ရြက္ရဖုိ႔ လွ်ာထြက္ေအာင္ ေျပးလုိက္ ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေလးမ်ား ရခဲ့ရင္ အိမ္ကဝါးထရံမွာ ဝါးႏွီးစေလး ခ်ဳိးၿပီး ကပ္ျပထားရတာကုိက အင္မတန္ အရသာရွိခဲ့ရဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေၾကာ္ျငာစာေရးသူမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ    ႔ေၾကာ္ျငာရဲ႕ထူးျခားတဲ့  အေရးအသားမ်ားကုိ  အခုမွ ေသခ်ာ  ေလ့လာ မိေတာ့ ထူးျခားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေအာင္လင္းရဲ႕ေၾကာ္ျငာ

ေအာင္လင္းရဲ႕ အ႐ုိင္းစပါယ္  (အ႐ုိင္း စံပယ္)  ဇာတ္ကား  ေၾကာ္ျငာမွာဆုိရင္ -”ပခုကၠဴၿမိဳ႕သား နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ  ေအာင္လင္း၏ စာေပဗိမာန္ ပထမဆုရ ဝတၴဳႀကီးကုိ အကယ္ဒမီဆုရ ဒါ႐ုိက္တာခ်စ္ခင္က ႐ုိက္ကူးၿပီး အလြန္ေကာင္းတဲ့ အ႐ုိင္းစပါယ္ (အ႐ုိင္းစံပယ္)။ ကုိဘခက္၊ မ၊ မႊန္၊ ေမာ္ တုိ႔ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈ အလႊမ္းမုိးခံသူမ်ားႏွင့္ မိ႐ုိးဖလာအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ခုံမင္ ျမတ္ႏုိးသူမ်ား မည္သူက လမ္းမွန္ ရပ္တည္   ႏုိင္သည္ကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ ထားသည္။’ ဆုိ ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္မ်ား  ေၾကာ္ျငာကုိ  ဖတ္႐ုံနဲ႔တင္  ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ခ်င္ လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္စြမ္း ရွိတာကုိ ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကားထြက္ေႏွးေနတဲ့႐ုပ္ရွင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္သမုိင္းမွာ ၿဗိတိသွ် ဘားမား႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီဟာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အမ်ားဆုံး ႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေငြရတုကာလ အတြင္း ၁၉၂၂ က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း  အသံတိတ္ဇာတ္ကား ၁၉၃ ကားနဲ႔ အသံထြက္ ဇာတ္ကားေပါင္း ၃၇ ကား ႐ုိက္ကူးခဲ့တာမုိ႔ ဇာတ္ကားေပါင္း ၂၄ဝ ႐ုိက္ ကူးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကုိ ပ်မ္းမွ် ဇာတ္ကားေပါင္း ၂ဝ ႐ုိက္ကူးခဲ့တာမုိ႔ အခုေခတ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ေလာက တစ္ခုလုံးက ႐ုိက္ကူးတဲ့ ဇာတ္ကားက ၂ဝ ေတာင္ မေက်ာ္ေလေတာ့ ဟုိတုန္းက ၿဗိတိသွ်ဘားမားဖလင္ရဲ႕    ဇာတ္ကား ထုတ္လုပ္တဲ့  စံခ်ိန္ကုိေတာင္  မမီတာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ေလာကႀကီး ဒီထက္ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီထက္ သဘာဝက်တဲ့ ဇာတ္ကားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ သူမ်ားရဲ႕ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ ဇာတ္ကားမ်ား ႐ုိက္ကူး ထုတ္လုပ္ တင္ဆက္ ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔  ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။
သိန္းေအး

ရည္ညႊန္း

(၁)ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္းစဥ္ ေငြရတုကာလ(၁၉၂ဝ-၁၉၄၅)

(၂)ပခုကၠဴဦးအုံးေဖစာၾကည့္တုိက္မွ ကူးယူခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာမ်ား

(၃)Wikipedia (အင္တာနက္)

(၄)ကုိယ္ပုိင္မွတ္တမ္းမ်ား

ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ယခုၾကားရတဲ့ ဓမၼေတးသီခ်င္းေလးကေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ့ အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ လူေတြေျပာတတ္တဲ့ စကားကေတာ့၊ ပိုက္ဆံမခ်မ္းသာရင္ေနပါေစ၊ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ေက်နပ္ျပီ ဆိုတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာ

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key C
- ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္
ျမန္မာျပည္သားတိုင္း ခရစ္ေတာ္သိရမယ္
ယံုၾကည္ခ်က္ ဆံုးျဖက္ခ်က္ ခ်ရင္းေဆာင္ရြက္မယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

- သာသနာအတြက္ အသင့္ရိွထားရမယ္
သာသနာခရီးအတြက္ တို ့တေတြဆက္ကပ္မယ္
သခင္ဘုရား ေပးအပ္တဲ့ ၀တၱရားေက်ဘို ့ကြယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

Cho; လူေတြေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနခိ်န္
သခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းေတြကို
ၾကားရလို ့ရင္မွာ ထာ၀ရတြယ္ညိသြားေအာင္
ၾကိုးစားမယ္ သာသနာခရီးမွာ