မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Dec 19th

Last update05:51:11 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1005
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

အမႈေတာ္ေဆာင္လူငယ္မ်ား

 
ဆင္ျမဴရယ္စိုးလြင္

ေအးျမေသာ ေလျပည္ေလညွင္းေလးေတြက က်ီစားသည့္ႏွယ္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေႏြဦးရဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ကို တိုးေ၀ွ႕ကာ လာေရာက္ လႈပ္ႏိုးေနေသာေၾကာင့္ မ်က္စိကိုဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္။ မနက္ေနေရာင္ျခည္က အခန္းတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ တိုင္ကပ္နာရီက ကိုးနာရီခြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပကာ အသံတိတ္ျဖင့္ စကားဆိုေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ဆိုင္သို႕ သြားရန္ အိပ္ရာမွထကာ ကိုယ္လက္သန္႕စင္လိုက္သည္။ နံနက္စာ ဘာမွ မစားေတာ့ဘဲ အိမ္မွ ထြက္လာကာ အင္တာနက္ဆိုင္အေရာက္ ကပ်ာကယာ လွမ္းအ၀င္။


“ အို႕.. အေမ့”

“ဟာ… ”

“ဘုတ္..”

“ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္ကေလာေနေတာ့ သတိမထားမိဘူး” ဟု
အမွတ္မထင္ တိုက္မသူအားေတာင္းပန္စကား ဆိုကာ လြင့္က်သြားေသာ သူမ၏ လက္ကိုင္အိတ္ကေလးႏွင့္အတူ ဓမၼသစ္ အဂၤလိပ္ က်မ္းစာေလးအား ေကာက္ကာေပးလိုက္သည္။

“မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲ့ဒါ သဲသဲ အမွားပါ၊ မွန္က အျပင္ကေန မျမင္ရေပမဲ့ အတြင္းကေန ျမင္ရတာပဲ၊ ဟိုေလ သဲသဲလည္း ကိစၥေလးေတြေၾကာင့္ အေတြးလြန္ၿပီး သည္လိုျဖစ္သြားရတာပါ”

 မြန္းစတား အင္တာနက္ဆိုက္ လာေနက်ေပမဲ့ သူမေျပာမွပင္ မွန္ကို သတိထားမိသည္။ ေနာက္.. သူမကိုသူမ သဲသဲ ဆိုၿပီး ေတာင္းပန္စကားဆိုသြားတ့ဲ ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေလးကို ၾကည့္ေတာ့ သူ႕အသက္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းပင္။ အလြန္ဆံုးကြာလွမွ သူ႕ထက္ ႏွစ္ႏွစ္အျပင္ သူမမငယ္ႏိုင္ပါ။ သူသတိထားမိတာကေတာ့ တမူထူးျခား ယဥ္ေက်းသိမ္ေမႊ႕တဲ့ သူမရဲ့ ဟန္ပန္အမူအရာကေလးေတြကေတာ့ သူ႕ရဲ့ မ်က္၀န္းထဲမွာသာမက ရင္တြင္းရဲ့ အတြင္းက်ဆံုးတစ္ေနရာမွာပါ ထာ၀ရ စြဲထင္ေနခဲ့မည္မွန္း သူကိုယ္တိုင္ပင္ သိလိုက္ခ်ိန္မရ။ ညာဘက္အေပါက္မွ ၀င္၀င္ခ်င္း လြတ္ေနေသာ နံပါတ ( ၃ ) မွာ ၀င္ထိုင္ၿပီး အဖြ႕ဲ၀င္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာကို ရိုက္ထည့္ကာ Gtalk ကိုဖြင့္ေတာ့ အမည္ေနရာမွာ Maitete ဆိုတဲ့ အမည္ကေလးက ရွိေနဆဲမို႕ ရုတ္တရက္ပင္ အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္သတိရကာ သူမ၏ မ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ေယာင္လာၿပီး သူၿပံဳးမိသည္။ စကၤာပူေရာက္ေနသည့္ အကို ႏွင့္ အင္တာနက္မွာ ခ်ိန္းထားသည္မို႕ ႏွေျမာတသစြာ သူမ၏ အမည္ေလးအား စိတ္တြင္မွတ္ကာ အလ်င္အျမန္ သူမ၏ နာမည္အားဖ်က္၍ အီးေမးလ္ကို ဖြင့္သည္။ ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းပင္ လိုင္းေပၚမွာ အစ္ကိုက ရွိေနၿပီမို႕ Gtalk မွ ဖုန္းျဖင့္ေခၚလိုက္သည္။
“ညီညီ မင္းၾကာလွခ်ည္လားကြာ၊ ငါအခုပဲ ထြက္ေတာ့မလားလို႕၊ ဘာေၾကာင့္ေနာက္က်ရတာလဲ”
“ညီ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ကိုကိုရာ၊ စကၤာပူ ႏွင့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ကြာတာကို ေမ့သြားလို႕ပါ။ အခုေတာင္္ သြားရည္စာ မစားဘဲ ထြက္လာတာ၊ ကိုကိုေစာင့္ေနမွာကို သိလို႕လာတာ ဆိုင္က အ၀င္ေပါက္မွာေတာင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တိုက္လုိက္ေသးတယ္ ကိုကိုရ”
“ထားပါေတာ့ သည္မွာ ငါလုပ္ရကိုင္ရတာ အဆင္ေျပတယ္၊ အိမ္အတြက္ေတာ့ ငါအားလံုး တာ၀န္ယူမယ္ဆိုေတာ့ မင္းဓမၼပညာ ဆည္းပူးၿပီး အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႕ ငါေျပာခ်င္တယ္”

 ကိုကို႕ရဲ့ စကားေၾကာင့္ သူေတြေ၀သြားသည္။ ေမေမႏွင့္ ေမေမက သူငယ္ငယ္ကတည္းက အမႈေတာင္ေဆာင္ျဖစ္လာရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ အပ္ႏွံဆုေတာင္းခဲ့ၾကေပမဲ့။ သူ႕အေနနဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြကို လံုး၀ အထင္ႀကီးလို႕မရႏိုင္ပါ။ မေကာင္းေက်ာင္းပို႕ဆိုသလို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဟိုအေရး၊ သည္အေရးေတြ ထင္သလို ျဖစ္မလာလို႕ ရေသ့စိတ္ေျဖ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ ကိုကိုလည္း သူမႀကိဳက္မွန္း သိသိႏွင့္ အၿမဲတမ္း တို္က္တြန္းေနခဲ့သူပဲ။“ေဟ့.. ညီ.. ငါေျပာတာ ၾကားရဲ့လား”

“ဟုတ္….ဟုတ္..ၾကားပါတယ္ ကိုကို”

အေတြးစကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၿပီး သူျပန္ေျဖလိုက္သည္။

“ဒါေပမဲ့ ကိုကိုရာ ညီ လံုး၀ အမႈေတာ္ေဆာင္ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ကိုကိုသိတဲ့အတိုင္းပဲ သည္ေန႕ သည္အခ်ိန္အခါမွာ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြဆိုတာ ဘုရားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဗိုက္ကားဖို႕အတြက္ လုပ္ေနၾကတာ၊ ဘုရားအတြက္ ဆိုတဲ့ လူက အနည္းစုကေလး ..၊ ညီညီ လက္ခ်ိဳးၿပီး ေရတြက္ျပလို႕ရတယ္”

ကိုကိုက ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားရုန္းကန္သည္။ အိမ္အတြက္ ကိုကိုက တာ၀န္ယူထားသည့္နည္းတူ ေႏြဦးအတြက္ ပညာေရး ( ၁၀ ) ကေန B.Sc ဘြဲ႕ရသည္အထိ လိုေလေသးမရွိ လုပ္ေပးခဲ့သူ။ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမတို႕အတြက္ အားကိုးရသလို သူ႕အတြက္က်ေတာ့လည္း အစ္ကိုအရာမွာသာမက မိတ္ေဆြကဲ့သို႕၊ ဖခင္တစ္ဦးကဲ့သို႕ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးကာ လမ္းျပတတ္သူ။

“အခုလို စစ္မွန္တ့ဲ အမႈေတာ္ေဆာင္ နည္းပါးခ်ိန္မွာ ငါမင္းကို အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ပိုၿပီးျမင္ခ်င္တယ္ ညီညီ၊ ဒါမွလည္း သာသနာက က်ယ္ေျပာလာမွာေလ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေဖႏွင့္ အေမ့ကိလည္း ငါေျပာၿပီးၿပီ၊ ညီ့အေနႏွင့္ ဓမၼပညာကို ရန္ကုန္မွာ သင္ခ်င္သလား၊ ကေလးမွာပဲ သင္မလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ”
“ကိုကိုရာ ညီ ဘယ္လို ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး”

“ငါအခု အလုပ္၀င္ရေတာ့မယ္ လူႀကီးေတြရဲ့ စကးကို နားေထာင္ပါ ညီညီ”

စစ္မွန္တဲ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ နည္းတာကို မႀကိဳက္ေပမဲ့၊ သူကိုယ္တိုင္ေတာ့ မပါ၀င္လိုခဲ့ပါ။ ကိုကိုေျပာတာလည္း မွန္ေပသည္။ သူကပဲ အခ်ိန္ကို မေလးမစားခဲ့သူမို႕ ျပန္ေျပာရန္ အခ်ိန္မရွိ၊ ကိုကိုက ေျပာခ်င္ရာကိုေျပာၿပီး

“ဒါပဲေနာ္” ဟုဆိုကာ သူျပန္မေျပာလိုက္မွီမွာ ကိုကိုက မရွိေတာ့ Offline ျပသြားၿပီးျဖစ္သည္။


ဧည့္ခန္းမွာ ထိုင္ကာ စကားေဖာင္ဖြဲ႕ေနၾကတဲ့ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမဟာ သူ႕ကိုျမင္ေတာ့ စကားကို ရပ္ၿပီး တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ ေမးေငါ့ေနၾကသည္။ ေနာက္ သူ႕ကိုၾကည့္ေနၾကျပန္သည္။

“ဘာေတြလည္း မသိပါဘူးကြာ”
ဟု စိတ္ရႈပ္ရႈပ္ျဖင့္ လက္ကို ေခါင္းတြင္ ထိုးသြင္းကာ သူအခန္းတြင္း ၀င္ရန္ ဦးလွည့္လိုက္သည္။“သား ”

“သားေလး” ဆိုတဲ့ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမရဲ့ ေခၚသံေၾကာင့္ သူေျခလွမ္းရပ္တန္႕သြားသည္။

“သား…ခန… သား ခနေလးလာပါဦးကြာ သားကို ေဖေဖတို႕ ေျပာစရာရွိလို႕”

 “ဟုတ္ကဲ့ ေဖေဖ”
ဟုဆိုကာ သူအသာအယာပင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ၀င္ထိုက္လိုက္ၿပီး၊ စားပြဲခံုေပၚမွ ပန္းအိုးအား ဘယ္ရယ္မဟုတ္ သူစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ ေဖေဖက စာရြက္ႏွစ္စံုအား ဖိုင္လ္တြဲထဲမွ ထုတ္ကာ စကားဆိုေလ၏။

“သား.. သည္ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွစ္စံုထဲက ႀကိဳက္တဲ့တစ္စံု ျဖည့္ၿပီး ပတ္စ္ပို႕ ဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုႏွင့္ ေန႕လည္မွာ အသင့္လုပ္ထားပါသား။ ဘုရားရွင္အတြက္၊ အမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူရမည့္သူအျဖစ္ သားကို ေဖေဖတို႕ ျမင္ခ်င္လွၿပီသား”

“ဟုတ္ပါတယ္ သားရယ္၊ သားပဲ ဆယ္တန္းၿပီးမွ၊ B.Sc ၿပီးမွဆိုလို႕ ေရႊ႕လာတာ အခုေတာ့ ေမေမတို႕ ဆႏၵကို ျဖည့္ပါဦးသားရယ္… …. ရန္ကုန္နဲ႕ ကေလး၊

သားႀကိဳက္တဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ဓမၼပညာကို သားသင္ႏိုင္ဖို႕ ေမေမတို႕စီစဥ္ပါ့မယ္သား”

“ေမေမရယ္… သားဆံုးျဖတ္ဖို႕အတြက္ အခ်ိန္ေပးပါဦး”
ဟုဆိုကာ အခန္းတြင္း မိမိကုတင္ေပၚတြင္ ေျခပစ္လက္ပစ္ လွဲအိပ္ရင္း ျခင္ေထာင္မ်က္ႏွာက်က္ေပၚ၀ယ္ သဲသဲဆိုသည့္ မိန္းကေလး၏ မ်က္ႏွာကေလးက ၿပံဳးလွ်က္ေပၚလာသည္။ စိတ္ညစ္ရတဲ့ ၾကားက သူမရဲ့ ပံုရိပ္ကေလးက သူ႕ရဲ့ အပူကို ခ်က္ခ်င္း ၿငိမ္းေစႏိုင္တာ သူလြန္အံ့ၾသမိသည္။ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမသည္ ဘာသာေရးတြင္ အလြန္ကိုင္းရႈိင္းကာ သြန္သင္လမ္းျပ၊ လမ္းညႊန္ေပးမႈတို႕ေၾကာင္း သည္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္ကို သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သည္။

“သားသမီးတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ မိဘစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့” ဆိုတဲ့ က်မ္းစကားအတိုင္း က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ရန္ သူဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ ကေလးေျမမွ တစ္ပါး အျခားေသာအရပ္သို႕၊ ယုတ္စြအဆံုး အေမရိကပင္ ကေလးေျမႏွင့္ မလဲႏိုင္ပါ။ သူသည္ ေဒသစြဲအားႀကီးသူ မဟုတ္ျငားလည္း ေမြးရပ္ေျမကိုေတာ့ သာမာကိစၥႏွင့္ လဲ၍ မစြန္႕ခြါလိုပါ။ခ်မိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕သည္ သဲသဲဆုိသည့္ သူမ၏ ပံုရိပ္ေၾကာင့္လား ဆိုသည္ကိုေတာ့ သူမဆန္းစစ္လိုေတာ့ပါ။ ေႏြဦး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အတိုင္း ဓမၼပညာကို ကေလး သတင္းေကာင္း ဓမၼပညာေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၀တ္ျပဳေဆာင္တြင္ သူအပါအ၀င္ အားလံုးက ၿငိမ္သက္စြာ ရွိေနၾကသည္။ အပ္က်သံ မဆိုထားဘိ၊ တစ္ဦးရင္ခုန္သံကို တစ္ဦးက ၾကားေနရသည္ႏွယ္၊ အားလံုးလည္း သူ႕လို ကိုယ္စီ ရွိေနၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္၊
“ ေႏြဦး ငါတို႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ တို႕ေက်ာင္းကို ဒီေန႕ သာသနာျပဳ တစ္ေယာက္လာၿပီး သူ႕ရဲ့ သာသနာ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပမယ္တဲ့ကြ၊ အဲ့သည္ ဆရာမက ရခိုင္ျပည္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ခမီခ်င္းေတြၾကားမွာ သာသနာျပတာ ေလးႏွစ္ရွိၿပီတဲ့”
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို အေကာင္းမျမင္တတ္သူ ေႏြဦးအား ေက်ာ္လႈိင္မွ လက္ေတြ႕သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အၿမဲလိုလိုပင္ ေျပာျပေနက်ျဖစ္သည္။

“ေအးကြာ ငါလည္း အရင္ကေတာ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြကို လံုး၀ အေကာင္းမျမင္၊ အထင္မႀကီးႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာေက်ာင္းေရာက္မွ ငါမသိေသးတဲ့ တကယ့္ သာသနာ့ သူရဲေကာင္းေတြ ရွိေနေသးတယ္၊ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ငါပိုၿပီး နားလည္လာတယ္။ ဒါေတြလည္း မင္းရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ေပါ့ကြာ”

ေက်ာ္လႈိင္က မွန္သည္၊ မွားသည္မဆို၊ သူ႕အားၿပံဳး၍သာ ၾကည့္ေနသည္။ သူ႕အေၾကင္းကို ေက်ာ္လႈိင္က အသိဆံုးမို႕ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သလို၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္တဲ့အတြက္ သူ႕အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက အမွားကိုလည္း Back to the Bible ဆိုသလို က်မ္းစာအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္အသက္ရွင္ခဲ့သူမို႕ သူ႕စကား နားေထာင္ေနတဲ့ ေက်ာ္လႈိင္ရဲ့ဟန္က ပန္းမ်ားပြင့္လန္းေနသည္ကို ၾကည့္ကာ ပီတိျဖစ္ေနတဲ့ ဥယ်ာဥ္မူးႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ မျခားနားပါေလ။“အားလံုး မဂၤလာပါ”

“မဂၤလာပါ”

“မဂၤလ…မဂၤလာ…လာ..ပါ” ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာဆြီးမန္းႏွင့္ ဆရာမေထာင္းသဲ၊ ဆရာေအာင္တို႕ႏွင့္ အတူပါလာသည့္ ဧည့္သည္ဆရာမ၏ ႏႈတ္ဆက္စကားကို ၾကားေတာ့ အားလံုးက “မဂၤလာပါ” ဆိုတဲ့စကားကို တုန္႕ျပန္ၾကေတာ့၊ သူက အမ်ားနည္းတူ “မဂၤလာပါ” ဆိုတဲ့စကားကို အဆံုးအထိ ေရာက္မသြားဘဲ
“မဂၤလ…. လာ..ပါ ” ဟု ထစ္ေငါ့မႈျဖစ္ကာ အနည္းငယ္ အသံက ၾကာေနသည့္အတြက္ ဘယ္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ ေက်ာ္လႈိင္က ၾကားသြားကာ သူ႕အား တံေတာင္ႏွင့္တို႕သည္ကိုပင္ သူက ဂရုမျပဳအားပါ။ ဆံႏြယ္ကို ေသသပ္စြာ ေနာက္တြင္ ထံုးထားၿပီး ၀ိုင္းစက္အျပစ္အနာအဆာကင္းသည့္ မ်က္ႏွာ၀ယ္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည့္ ႏွာတံ၊ ပိရိျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္သည့္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ပါတိတ္အျပာေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးကို ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ဧည့္သည္ဆရာမက သူ႕ရင္ကို တိတ္တခိုး စိုးမိုးၿပီး ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ေနခဲ့တဲ့ သဲသဲမို႕ သူအံ့ၾသမင္သက္ကာ သူမကိုသာ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။

“အို.. . . . . . ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေလးရယ္ …. . . ေလးႏွစ္တာ ဆိုတဲ့ ႏွစ္ေတြကြာျခားသြားေပမဲ့ ေမာင့္ရင္ကိုေတာ့ စိုးမိုးႏိုင္ဆဲပါ၊ ပိုၿပီး တည္ၾကည္လာတဲ့ ဣေျႏၵမွတစ္ပါး အားလံုးက မေျပာင္းလဲေသးပါေစနဲ႕လို႕ သူတိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းေနမိသည္။
“ခရစ္ေတာ္အတြက္ တပည့္ေတာ္ ၁၂ ပါးက ရဲ၀ံ့စြာ သာသနာျပဳခဲ့တယ္၊ ဆရာႀကီး ယုဒႆန္ကလည္း ကၽြန္မတို႕ ျမန္မာျပည္အတြက္ သာသနာမ်ိဳးေစ့သာမက စာေပမွာလည္း သမၼာက်မ္းစာ၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ေတြ.. . . . . . . . ”

အားရပါးရ ရွင္းျပေနတဲ့ ဆရာမရဲ့စကားေတြဟာ အေရးႀကီးမွန္းသိေပမဲ့ သူ႕နားထဲ မၾကားတစ္ခ်က္ ၾကားတစ္ခ်က္ႏွင့္ပါ။ ဆရာမကို ေငးၾကည့္ေနရင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ၾကားမိတာက

“ ၀င္းမွည့္ေနတဲ့ စပါးရွိေသာ္လည္း ရိတ္သိမ္းသူနည္း၏”
ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကိုေတာ့ သူေကာင္းစြာ သိျမင္ခံစားတတ္လာသည္။ အားလံုးက အစည္းအေ၀းအၿပီး ႏႈတ္ဆက္ၾကခ်ိန္၊ အမ်ားနည္းတူ ထပ္တူထပ္မွ် ႏႈတ္ဆက္ေပမဲ့ ဆရာမ လက္ကို ဆြဲကိုင္ရင္း သူ႕ႏွလံုးသားေတြက ပံုမွန္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့။

“ေႏြဦး… သည္ေန႕ လာတဲ့ ဆရာမ ေခ်ာေခ်ာေလးက တို႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ႏိုးၾကားေအာင္ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ခြန္အားေပးသြားရံုမကဘူး၊ မင္းႏွလံုးသားပါ ႏိုးၾကားေအာင္ လုပ္သြားၿပီ ထင္တယ္ေနာ္. . . ဟဲ ..ဟဲ … ဟဲ”
သူ႕အမူအရာပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာ္လႈိင္ သူ႕အား စသည္ကို သူဘာမွ မတုန္႕ျပန္မိ။“ဆရာမ ကိုပဲ အသည္းစြဲေအာင္ ခ်စ္ေတာ့မယ္”
ရိသဲ့သဲ့ျဖင့္ ဆိုေနေသာ ေဘြအုပ္သီခ်င္္းဆုိျခင္းကိုလည္း သူဥေပကၡာျပဳလိုက္သည္။ သူမသိ ငါႀကိဳက္ဆိုသလို ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ ခ်စ္ေနမိခဲ့တဲ့ သဲသဲဟာ အရင္တုန္းက သာမန္ အရပ္သူေလးအျဖစ္ရယ္ပါ။ အခုေတာ့ သူ႕ထက္ပင္ ေရွ႕မွာ ရဲ၀င့္စြာ ရပ္တည္ေနတဲ့ သာသနာ့ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးမဟုတ္ပါလား။
“တိန္..တိန္…တိန္..” လႈပ္ရွားေနတဲ့ ႏွလံုးသားကို ဘုရားရွင္လက္ထဲ အပ္ႏွံၿပီး မီးပိတ္ရန္ အခ်က္ျပေခါင္းေလာင္းသံေၾကာင့္ ေခါင္းရင္းဘက္ရွိ မီးခလုတ္ကို လွမ္းပိတ္လိုက္ရင္း သူ႕မ်က္စီကိုလည္း ဇြတ္မွိတ္ပစ္လိုက္ေတာ့သည္။ မတ္လတြင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ရွိမည္မို႕ ယခု ဒုတိယႏွစ္၀က္ၿပီးၿပီးခ်င္း လာမည့္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္သာမက ဒီေန႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလရဲ့ ေနာက္ဆံုးပါတ္ ေသာၾကၤာေန႕ ေန႕ခင္း (၂) နာရီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးက ႏႈတ္ဆက္ပြဲအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲေရးတြင္ အားလပ္သူဟူ၍ မရွိ။ သူ႕မွာေတာ့ စိတ္ႏွင့္ကို အိုးစားကြဲေနရၿပီမို႕ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါ။

“ေႏြဦး.. မင္းၾကည့္ရတာ ဘာျဖစ္ေနတာလည္း၊ နာရီ တၾကည့္ၾကည့္နဲ႕ မင္းေနမေကာင္းဘူးလား”

“မဟုတ္ဘူး ေက်ာ္လႈိင္ရာ၊ ငါသည္ေန႕ ေန႕ခင္း (၂ ) နာရီမွာ သဲသဲနဲ႕ အင္တာနက္မွာ ခ်ိန္းထားတယ္။ အခု ဒီအလုပ္ကို ျဗဳန္းစားႀကီး ဆရာ ၾကာပင္းက လာခိုင္ေတာ့ ငါစိတ္ညစ္ေနၿပီ၊ အခု ႏွစ္နာရီထိုးဖို႕ ရွစ္မီးနစ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ ေက်ာ္လႈိင္ရာ………. သူဖိလစ္ပိုင္ကို မျပန္ခင္ ငါ့သေဘာထား သူ႕ကို သိေစခ်င္တယ္”

ပထမ ႏွစ္၀က္ စားေမးပြဲ မတိုင္ခင္မွာ ဆရာမ ဆြီးသဲ ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္တဲ့သူတျဖစ္လဲ သဲသဲကို ျပန္ေတြ႕ၿပီး ဘယ္လိုမွ သူ႕ရဲ့ ႏွလံုသားကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႕ မရတဲ့အဆံုး သူမႏွင့္ ပါတ္သက္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္စု စာအုပ္ထဲတြင္ ျပန္ဖတ္ရင္း အျပည့္အစံု မရွိတဲ့ Maitete ဆိုတဲ့ အီးေမးလ္ ကေလးကို အမွတ္ရၿပီး၊

maitete@gmail.com,maitete@googlemail.com, maitete@googlemail.com.mm ျဖင့္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္လုပ္ၾကည့္ရာ maitete@googlemail.com မွာ သူ႕ရဲ့အခ်စ္သတင္းကို ငါးလတိုင္ ရင္ဖြင့္ရင္း ေနာက္ဆံုး Gtalk မွာ မြန္းစတား အင္တာနက္က စတင္ၿပီး သူ႕ရဲ့ ေ၀ဒနာျဖစ္တည္မူကို ဆုိေတာ့့“ ေၾသာ္. . . . သဲသဲ ေမာင့္ကို သနားလိုက္တာေနာ္”
ဆိုၿပီး ကရုဏာ အခ်စ္ေတြကို သူပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရခဲ့သူပါ။ အျဖစ္မွန္ကို သိေနတဲ့ ေက်ာ္လႈိင္က၊

“ မင္းရဲ့ အလုပ္ကို ငါၿပီးေအာင္ လုပ္ထားလုိက္ပါ့မယ္ကြာ.. မင္းသြားေတာ့ အခ်ိန္လည္း သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး”

“ေက်းဇူးပဲ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ ကဲ့ … .. . ငါသြားေတာ့မယ္ေနာ္”
ဟု ေက်ာ္လႈိင္အား ဆိုရင္း တစ္သက္တစ္ကၽြန္းမွ လႊတ္လာသူပမာ သူေပ်ာ္သြားသည္။ အန္ကယ္ ေငြေမာင္းရဲ႕ ဆိုင္ကယ္ကိုယူၿပီး၊ ေတာင္ဖီလာလမ္းမွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚ ေရာက္ေတာ့ သူ႕နာရီကို သတိျပဳမိလိုက္သည္။

“ဟာ.. . . . . တစ္နာရီ ( ၅၉ ) မီးနစ္”
သူတီးတိုး ေရရြက္လိုက္မိသည္။ မြန္းစတား အင္တာနက္ဆိုင္ကိုသြားပါက အနည္းဆံုး သံုးေလးမီနစ္ လိုအပ္ေပမည္။ ခ်ိန္းထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်ပါက ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲ စိတ္ညိဳညင္ေပလိမ့္မည္။ ေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္သူျဖစ္ေပမဲ့ စည္းကမ္း တိက်တဲ့သူ။ ေနာက္ၿပီး သူ႕အေပၚတြင္လည္း သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ားႀကီးထားသူမို႕ သူ႕အတြက္ ႏွင့္ သူမကို စိတ္မညစ္ေစခ်င္ပါ။ မြန္းစတားအင္တာနက္ဆိုင္သို႕ မသြားေတာ့ဘဲ၊ သစၥာဦး အင္တာနက္ဆိုင္သို႕၀င္ကာ Gtalk ကိုဖြင့္လိုက္ေတာ့ အခ်ိန္အတိအက် သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မေလးက "Forget me not" ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စာတန္းကေလးႏွင့္အသင့္၊ အဲယားဖုန္း မရွိေသာေၾကာင့္ Chatting မွာပင္ စာေရးရိုက္ထည့္လိုက္သည္။“သဲသဲ ေမာင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ကြာ…. ေမာင့္မွာ အဲယားးဖုန္း မရွိဘူး”

 “ကိစၥမရွိပါဘူး.. . . .ဒါနဲ႕ ေမာင္ သာသနာအတြက္ အသင့္ရွိၿပီလား”

“ဒါေတာ့. . . . ေမာင္က အသင့္၊ ပညာလည္းစံု၊ ၾကင္ယာလည္းစံုမွာမို႕၊ အရိုးေၾကေၾက အေရခမ္းခမ္း ေသသည့္တိုင္ေအာင္ပဲ အခ်စ္ရယ္”

 “ မေနာက္နဲ႕ကြာ ေမာင္က ေဒသစြဲသမားဆိုေတာ့ အတည္ေမးတာ”

 “ေသးမႊားတဲ့အရာေတြအတြက္ေတာ့ ေမာင္ မစြန္႕လြတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့.. . .”
“စၾကာ၀ဠာထက္ အဖိုးထိုက္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ ဆိုရင္ေကာ ေမာင္”

“ သာသနာအတြက္.. ခရစ္ေတာ္အတြက္ကေဖးကူမယ္. . . . ေမာင့္ရဲ့အခ်စ္ေတြ အတြက္ေတာ့ သဲသဲက ေမာင့္ရဲ့ အနားမွာ ရွိမယ္ဆိုရင္ . . . . ေမာင္ေလ နာငါးနာနဲ႕ အသင့္ပါ အခ်စ္ရယ္”

“ဘယ္လို နာငါးနာလည္း ေမာင္ရယ္၊ သဲနားမရွင္းဘူး၊ အဲ့ဒါ သီေၾသာ္ေလာ္ဂ်ီ စကားလား”

“မဟုတ္ပါဘူး . . . ေမာင္ဆိုလိုတာက ေမာင့္မွာ ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ ေစတနာ၊ ကရုဏာ၊ အနစ္နာနဲ႕ ခရစ္ေတာ္အတြက္ နာခံျခင္း၊ ေမာင္ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲအတြက္က အၾကင္နာ၊ အဲ့ဒါေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ နာငါးနာေပါ့”

“ေမာင္ စကားသိပ္တတ္တာပဲ၊ သဲသဲ အရႈံးေပးပါတယ္ေနာ္၊ ဘိုင္ ”

တစ္ဦးႏွင္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ Chatting မွာ ေျပာလို႕အၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲက Offline ျပသြားေပမဲ့ သူထမျပန္ခ်င္ေသးပါ။ သို႕ေသာ္ ျဖစ္သင့္တာထက္ ျဖစ္သင့္တာသည္ အေကာင္းဆံုးေပမို႕ အင္တာနက္ဆိုင္အား ေက်ာခိုင္းလိုက္သည္။ အျပန္လမ္းမွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္အတြက္ က်ရာက႑ကေန ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႕၊ အေမွာင္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႕၊ ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲနဲ႕အတူ နီးရဖို႕ကို သူအလြန္ခ်စ္ရတဲ့ ကေလးေျမကို မၾကာမျမင့္မွီ စြန္႕ခြါၿပီး သြားရေတာ့မည္ကို သိေပမယ့္ နာငါးနာအားျဖင့္ေတြးကာ အရင္လို သူစိတ္မေကာင္းမျဖစ္ေတာ့။
"ဓမၼ အေဆြမၽား အေမာေႁပကာ အစၪ္ခိုင္ခန္ ့ေစဖို႔ "

နာမေတာ္ႁမတ္၌
Samuel Soe Lwin
 
မွတ္ခ်က္။ ေမတၱာတမန္မဂၢဇင္းမွ ျပန္လည္ေဖၚျပပါသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေတးဂီတျဖင့္ ေတးေရး၊ သီဆို၊ ခ်ီးမြမ္းသူမ်ား - ဆရာလတ္ေယရွဲ

Agape & Fanny both from AMERICA

 God is Working

    က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္။  “ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ညႊန္ၾကားၾကေလာ့။ ဘုန္းေတာ္ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌၄င္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔၌၄င္း ေဘာ္ျပၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍၊ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ဘုရားတကာ တို႔ထက္ ေၾကာက္ရြံ႔ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅ရာ ၁၆း ၂၃-၂၅

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


အေမရိကားတြင္ စတၱဳထပတ္ၾကာသပေတး (ႏို၀င္ဘာလ) ThanksGiven Day၊ ကေနဒါတြင္ ဒုတိယပတ္တနၤလာ (ေအာက္တိုဘာ) တြင္ကိုလံဘတ္ေန႔၊ ျမန္မာျပည္တြင္ သီးႏွံပြဲေတာ္တနဂၤေႏြ က်င္းပျပီး အတူစားေသာက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲ က်င္းပၾကသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းဆိုသည္မွာ အာရံု၅ပါးကို အလြန္အက်ဴးမခံစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစားက်ဴးျခင္း၊ ႏႈတ္လွ်ာခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ မ်ားခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ အနံအရသာ၊ မ်က္စိအာရံု (တီဗြီ၊ဗြီဒီယို)၊ အထိအေတြ႔ (အႏွိပ္၊အနင္းခံျခင္း)၊ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းတက္မက္မႈ စသည္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းျခင္းလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ကလာတိ ၅ း ၂၂ တြင္ ၀ိညာဥ္ပကတိ အက်ိဳးမ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ယခုက်မ္းပိုဒ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကာမဂုဏ္ ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ကုန္လြန္ေသာ
ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ ရက္ေျပာင္းကာ ကူးလို႔
ႏွစ္ေတြလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ပါ

- ဒီကေန႔မွာ ေရွ႔ဆက္မွန္းႏိုင္ေသာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ
အနိစၥသေဘာတရားေတြ လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔မယ္
ရက္ေတြကို ဘယ္သူမွ အတိအက်မမွန္းဆႏိုင္

Cho: ဒီကေန႔မွာ သင့္ရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆန္းစစ္ေတြးၾကည့္ပါ
ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္ ေပးဆပ္စရာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းေတြကို ခ်ီးမြမ္းကာ ေနာက္တေန႔ဆုိင္းေလေသာ္
လြန္ကာမွ တမ္းတလဲ မရႏိုင္ ... ဒီကေန႔ အေရးၾကီးဆံုးေန႔ပါ

- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ဒီကေန႔ျပီးေတာ့ ေနာက္တေန႔မွာ
ဘာျဖစ္မလဲ အတိအက်မသိႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ေပးဆပ္ဖို႔အရာေတြ

- ျမတ္ဘုရားရွင္ သင့္ရဲ့အသက္တာကို
လြန္ခဲ့ေသာ ေႏွာင္းရက္တုိင္းမွာ
အစဥ္ၾကည့္ရႈမစခဲ့တာေတြ
ျပန္လည္ကာ ဆန္းစစ္သတိရပါ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ ..။
ဒီကေန႔ ေလာကမွာ ဘုရားဘုရားလို႔ ပါးစပ္ကေျပာေနေပမဲ့၊ လက္က ကားယား၊ကားယား ျဖစ္ေနသူေတြ၊ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးေသာ အိမ္ေတာင္လို႔ အိမ္မွာ စာတန္းခ်ိတ္ထားေပမဲ့၊ ၀ုန္ဒိုင္းၾကဲေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။
ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ..။
ဟို.. သူတို႔ရဲ့ အသက္တာမွာ၊ ဘုရားအုပ္စိုးျခင္းမရွိလို႔ပါ။ ဇာတိသေဘာကသာ သူ႔ရဲ့အသက္တာကို လႊမ္းမိုးေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတိသေဘာလႊမ္းမိုးေနတဲ့သူေတြဟာ ၀ိညာဥ္သေဘာကိုလဲ မျမင္သလို၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း နားမလည္ၾကပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္.. ဒီကေန႔ .မ်ားစြာေသာသူတို႔ဟာ ဘုရားဆိုတာ၊ ပါးစပ္ကသာ တဖြဖြ ေျပာေနၾကေပမဲ့၊ အသက္တာကေတာ့ ဘုရားသေဘာ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို႔အသက္တာမွာ ဘုရားအုပ္စိုးျခင္း မရွိလို႔ပါ။
သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္နဲ႔အရွင္သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အပယ္ငရဲက ကယ္တင္ရံုမဟုတ္ပါဘူး၊ ေန႔စဥ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အသက္တာမွာ သခင္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သခင္ဆိုတာ အုပ္စိုးဖို႔ပါ။ မိတ္ေဆြရဲ့ အသက္တာကို၊ သခင္ေယရႈအုပ္စိုးေနတာလား၊ ဇာတိအုပ္စိုးေနတာလား၊ ယေန႔ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။
သခင္ေယရႈ သခင္ဆိုရင္ အုပ္စိုးရပါလိမ့္မယ္။ သခင္လို႔ေခၚျပီး အုပ္စိုးခြင့္မေပးရင္ အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး၊ ဇာတိအုပ္စိုးေနတဲ့သူနဲ႔ သခင္ေယရႈအုပ္စိုးေနတဲ့သူ၊ အသက္တာျခင္းမတူပါဘူး၊ ဇာတိအုပ္စိုးေနတဲ့သူက၊ ပင္ပမ္းျခင္းၾကီးစြာ ၾကိဳးစားရုန္းကန္ရျပီး၊ ပင္ပမ္းသမွ် အရာမထင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈအုပ္စိုးတဲ့သူကေတာ့ သခင္ေယရႈရဲ့ အုပ္စိုးမႈေအာက္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေကာင္းၾကီးခံစားရပါတယ္။
ၾကိဳးစားျပီးေနတဲ့အသက္တာနဲ႔၊ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားျပီးေနတဲ့ အသက္တာ မတူပါဘူး၊

မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ သခင္ေယရႈ အုပ္စိုးပါေစ....။

သီခ်င္း (ႏွိပ္ပါ)

ေလာကၾကီးေပၚမွာ (ေနထိုင္သြားလာ)
လႈပ္ရွားအသက္ရွင္ၾက (လူသားေတြ)
ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာကို (ခံစားေပမဲ့)
နာမလည္ၾကပါ (ေက်းဇူးေတာ္ကို)...

အတၱသေဘာေတြသာ (အစဥ္သာထားကာ)
ၾကိဳးစားရုန္ကန္လို႔ (ေနထိုင္ၾကတယ္)
ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္ (အစဥ္သာေမ့ေနၾက)
ေလာကလူေတြ

CHO
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရွင္အား (အစဥ္သာပဲ)
ဦးထိတ္ထားလို႔သာ (ေနထိုင္ပါ)
ေယရႈဘုရားရွင္ (သြန္သင္ခ်က္မ်ား)
အျမဲလိုက္နာပါ


ၾကိဳးစားသမွ်မွာလဲ (ေအာင္ျမင္မႈေတြ)
အစဥ္ရရွိမွာပဲ (ဧကန္မလြဲပါ)
ေကာင္းၾကီးမ်ားလဲ (ကိုယ္ေတာ္ေပးရန္)
အသင့္ရွိေနတယ္

ၾကိဳးစားသမွ်မွာလဲ (ၾကာပီအစဥ္အျမဲပါ)
ပင္ပမ္းျခင္းသာပဲ (ရင္ဆိုင္ခဲ့တာ)
ဆံုးရႈံးျခင္းသာ (ရင္ဆိုင္ခဲ့တာ)
စိုးရိမ္မႈေတြ (ေသာကေတြေ၀)

၀မ္းနည္းျခင္းေတြလည္း (ရင္မွာေရာက္လာ)
လက္ပမ္းက်ျပီပဲ (ဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ)
ဒုကၡေရာက္ေနတုန္း (ကယ္မဲ့သူကို)
တမ္းတျပီပဲ

CHO
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရွင္အား (အစဥ္သာပဲ)
ဦးထိတ္ထားလို႔သာ (ေနထိုင္ပါ)
ေယရႈဘုရားရွင္ (သြန္သင္ခ်က္မ်ား)
အျမဲလိုက္နာပါ


ၾကိဳးစားသမွ်မွာလဲ (ေအာင္ျမင္မႈေတြ)
အစဥ္ရရွိမွာပဲ (ဧကန္မလြဲပါ)
ေကာင္းၾကီးမ်ားလဲ (ကိုယ္ေတာ္ေပးရန္)
အသင့္ရွိေနတယ္

ဆရာဦးညြန္႔လွ

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .