မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Aug 29th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1155
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔မွ သက္စမ္းေရမင္းဟသၤာ

ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ့္ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင့္၊ သြားေလရာရာ၌ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ျပဳျပင္တာ္မူမည္။ (သု ၃း၅-၆)

ကြ်န္ေတာ္၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ သခင္စကားစာေစာင္၌ သက္ေသခံခဲ့ေသာ "စင္ကာပူမွ ငိုရႈိက္ခ်ီးမြမ္းသံ" ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔မွ သက္စမ္းေရအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ သက္ေသခံပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာေပၚတြင္ ေရဒီယိုအရာရွိအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ လက္ထဲမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ပင္ မျပည့္။ ဘန္ေကာက္ေရာက္မွ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ အကူညီေတာင္းမည္ ဟု ဘုရားကို ေျပာၾကားဆုေတာင္းျပီး ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္တင့္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာမပါပဲ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္ထြက္ရွာသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိကို ကူညီေထာက္ပံမည့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ဆရာသမားမိတ္ေဆြမ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္ေရာက္ရွိေနၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့မွာ ေဆြမ်ိဳးမရွိ၊ ဘုရားအားကိုးျပီး ထြက္လာရသည္။ (သု ၃း၅-၆)  ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ရွာသူမ်ား တစ္ေန႔ကို ဘတ္တစ္ရာျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စားရိတ္ႏွင့္ အလုပ္ပြဲစားကို ေပးႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာတစ္ေထာင္ (US$1000) မွ်လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ေရာက္ျပီး မၾကာမွီ ဇနီး၏ ျမန္မာလူမ်ိဳး ငယ္သူငယ္ခ်င္းရွိရာ အေမရိကန္သို႔ ဘန္ေကာက္အခ်ိန္ မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းဆက္ရာ အေမရိကန္မွ သူငယ္ခ်င္းက မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ယခုလို သန္းေကာင္ေက်ာ္ (အေမရိကန္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ၁၂နာရီမွ် စံေတာ္ခ်ိန္ကြာဟမႈရွိ) ခ်ိန္တြင္ ဖုန္းသံၾကားရသျဖင့္ အိပ္ယာမွ လူလဲထကာ သူမ်ားအေရးတၾကီး ေသေရးရွင္ေရး ကိစၥ ဖုန္းဆက္ပါလိမ့္ .. ဟု ေတြးေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဇနီး၏ နာမည္ကို ေျပာျပကာ ယခု ဘန္ေကာက္သို႔ အလုပ္ရွာေဖြရန္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေငြမရွိ၍ မယူလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀မွ် ေခတၱေခ်းငွား ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ ည သန္းေကာင္အခ်ိန္ႏႈိးျပီး ေငြေခ်းေသာကိစၥကို ေျပာၾကားရာ၌ အမွန္မွာ မည္သူကမွ စိတ္ၾကည္လင္စြာျဖင့္ ေခ်းလိုသည့္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း သိထားသျဖင့္ ဘုရားကို တေနရပါသည္။ ငယ္သူငယ္ခ်င္းက ေကာင္းျပီ။ ကြ်န္ေတာ၏ ဘန္ေကာက္ ေငြစာရင္းထဲသို႔ ပို႔ေပးမည္ဟု ျပန္ၾကားလာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အထင္မွာ ညၾကီး သန္းေကာင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ အကူအညီေတာင္းမိသျဖင့္  ျပႆနာ ရင္ေအးရင္ျပီးေရာ သေဘာျဖင့္ ေကာင္းျပီ၊ ေငြပို႔ေပးမည္ ဟု ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ ပို႔ေပးမည္ မဟုတ္ဟု ထင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ တက္တက္စင္ လြဲခဲ့ရေလျပီ။ ေနာက္ ၂ရက္အၾကာတြင္ လံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားပဲ ကြ်န္ေတာ့၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၏ လမ္းေဘးတစ္ေနရာရွိ ေအတီအမ္ စက္တြင္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈေသာအခါ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ (၁၉၉၄ခု၌ ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂၅ မွ်ရွိ) ၀င္လာေၾကာင္း၊ အံ့ၾသထိတ္လန္႔စြာ ေတြ႔ရွိရပါည္။ အမွန္တကယ္၊ ဘုရားေမတၱာ၊ ဘုရားမ်က္ႏွာကို ေထာက္ျပီး မည္သည့္အခ်ိန္မွ ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္မည္မသိေသာ ကြ်န္ေတာ့အား ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ေခ်းခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရယ္ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ အံ့ၾသဘြယ္ အမႈကို ကိုယ္ေတာ္ရဲ့သား ခ်ီးမြမ္းလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါ။  ကြ်န္ေတာ္အသက္ဆက္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ သက္ဆက္ေရ တိုက္ခဲ့ေလျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ရွာေဖြ အသက္ဆက္ရန္ ဤေငြကို ခ်ေပးခဲ့ေလျပီ။ စိတ္ထဲတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မသင့္ေသာ ရွမာရိ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုသာ ယာကုပ္၏ ေရတြင္းနားမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ "ငါေပးေသာ ေရကို ေသာက္သံုးေသာ သူမူကား ေရငတ္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာေရသည္ ထိုသူ၌ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ျခင္း အလို႔ငွာ ထြက္ေသာ စမ္းေရ ျဖစ္လိမ့္မည္" (ေယာ ၄း၁၄) စကားကို သတိရလွ်က္ ကြ်န္ေတာ့ကို ယခုလို မိတ္ေဆြမွတဆင့္ ပို႔ေပးေသာေငြသည္ သက္စမ္းေရလို ေနာင္ မည္သည့္အခါမွ ျပႆနာ အခက္အခဲ မၾကံဳေတြ႔ရပဲ အသက္ရွင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ စံုစမ္းသိရွိရသည္မွာ သေဘၤာ ေရဒီယိုအရာရွိသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ မွ်သာ လစာရရွိတတ္သျဖင့္ ပြဲစားခလည္း တစ္လခ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာေငြ အကူအညီရရန္ တခ်ိန္တုန္းက ဆရာသမားလို တစ္မ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြလို တစ္ဖံု၊ အလုပ္ ပေရာဂ်တ္ အတူတူလုပ္ျပီး ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ ကေနဒါလူမ်ိဳး ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာေဟာင္းတစ္ေယာက္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရျပန္သည္။ ၄င္း ေနထိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႔ ဖုန္းဆက္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေခ်းလဲွ႔ပါရန္၊ အလုပ္ရလွ်င္ ၆လအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဟု ဂတိခံ၀န္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ အေနာက္တိုင္း လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့စရိုက္မွာ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသို႔ ေငြေခ်းျခင္း မရွိပါ။ ဤအေၾကာင္းကို သိေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ့ကို အားကိုးလွ်က္ ဘာမွ မေၾကာက္မရံြ႔ အကူညီ ေတာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္ကုိ ငါတို႔အား ေပးသည္မဟုတ္။ တန္ခိုးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ရွင္းလင္းေသာ စိတ္သေဘာကို ေပးေတာ္မူသည္ (၂တိ ၁း၇)။ ကေနဒါလူမ်ိဳး မန္ေနဂ်ာၾကီမွာလည္း ရိုမင္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဆင္းရဲေသာသူမ်ား၊ လူအိုရံုမ်ား၊ အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လႈတတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဖုန္းျဖင့္ အကူအညီေတာင္းရင္ ေနာက္ ၂ရက္အၾကာ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ပို႔ေပးခဲ့သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ အခ်ိဳေပၚ သကာေလာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မိုး ဆက္လက္ရြာသြန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ့ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေဒၚလာ (၂၀၀၀) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေလျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရဒီယိုအရာရွိ အလုပ္မ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ ရွာေဖြရသည္။ တခါတရံ ကိုးရီးယားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ျမိဳ႔တို႔တြင္ ရွာေဖြရသည္မွာ လြယ္ကူေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အၾကံေပးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာမွီပင္ ေဟာင္ေကာင္ဗီဇာကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးထံမွ ရယူထားခဲံသည္။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ ကိုးရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္ျမိဳ႔မ်ားသို႔ ခရီးဆက္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အရင္းအႏွီးေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၇၁၇ ရွိလွ်င္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရသျဖင့္ တစ္ခါတုန္းက ရန္ကုန္တြင္ ပေရာဂ်က္အလုပ္ အတူတူလုပ္ခဲ့ဘူးသည့္ ေနာက္ထပ္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အင္ဂ်င္နီယာထံ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီရရန္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ဖုန္းဆက္ျပန္သည္။ ယင္းအင္ဂ်င္နီယာအား ယခင္ ရန္ကုန္တြင္ ရွိစဥ္ကပင္ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္ထြက္ရွာပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) မွ် အကူအညီ ေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့ဖူးရာ ၄င္းက ခ်က္ခ်င္းပင္ ေငြေခ်းငွားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆံုးရႈံးေစေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ မည္သည့္ မိတ္ေဆြကိုမွွ် ေငြမေခ်းငွားပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ ေငြအနည္းအက်ဥ္းေလာက္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အလုပ္ရွာစဥ္တြင္ ေငြအနည္းအက်ဥ္း ေဒၚလာ ၃၀၀ထက္ မပို ရႏိုင္မည္ထင္သျဖင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ရာ သူက ယခင္ ၄င္းတို႔၏ စရိုက္ဓေလ့ကို ပယ္ျပီး ခ်က္ျခင္း ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ပို႔ေပးမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ အံ့ၾသစိတ္ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ယခုလို ေပးပို႔မည့္ေငြကို ေရဒီယိုအရာရွိ အလုပ္ရျပီး (၆)လအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၂-၃)ရက္အတြင္း ကြ်န္ေတာ့ဘဏ္ေငြစာရင္းထဲသို႔ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပန္ျပီ။ ယခုဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့တြင္ ေဒၚလာ (၃၀၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဘတ္ေငြ (၇၅၀၀၀) ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေလျပီ။ ေရဒီယိုအရာရွိသည္ လစာအလြန္ဆံုး (၁၅၀၀ - ၂၀၀၀) မွ်သာ ရွိသျဖင့္ ယခုရင္းႏွီးေငြ (၃၀၀၀) ျဖင့္ ပူပင္စရာမလို စိတ္ခ်စြာ အလုပ္ရွာေဖြႏိုင္ျပီ။

ကြ်န္ေတာ့ကို ယခုလို ေငြေရးေၾကးေရး၊ ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ပံ့ၾကသည့္ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ား၊ ကေနဒါ၊ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေစတနာ၊ ကြ်န္ေတာ့အေပၚ ယံုၾကည္အားထားေပးျခင္းသည္ သူတို႔၏ စိတ္ကို ေစတနာ ယိုဖိတ္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္၏ ရိုက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၄င္းတို႔၏ ပေရာဂ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္စဥ္က အခေၾကးေငြရရင္ျပီးေရာ ဆိုသည့္ စိတ္ထားကို လံုး၀မထားပဲ၊ စိတ္ေစတနာ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ေကာ ၃း၂၃ တြင္ ေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ "လူ၏ အမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳၾကေလာ့" ဟု ဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္အတိုင္း ရိုးသားၾကိဳးစားစြာ၊ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ၊ အားၾကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးေၾကာင့္ ယခုလို အေနာက္ႏိုင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထံမွ ယင္းတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံကို ပယ္ကာ စိတ္ေစတနာ ယိုဖိတ္ေစလွ်က္၊ ေက်ာက္ခဲမွ ေရစိ္မ့္ထြက္လာသကဲသို႔ သက္ဆက္ေရ စီးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသက္ဆက္ေရသည္ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ဆိုလွ်င္ သက္စမ္းေရပမာ ယခုအခ်ိန္ ကိုယ္ခႏၱာ အသက္ဆက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္တခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္၏ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုးသားစြာ ဘ၀ႏွင့္ ရင္ႏွီးခဲ့ရေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဂရုနာေတာ္၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို သက္ေသခံ ေ၀မွ်ရင္း ဖတ္ရႈရေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ တေယာက္စီတိုသည္လည္း၊ သက္စမ္းေရကို ဘ၀ တေလွ်ာက္လံုး စဥ္မျပက္ ေသာက္ရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္ ... . အာမင္။

မွတ္ခ်က္။  မိတ္ေဆြ (၃)ဦးထံမွ ၁၉၉၄ခု ေမလတြင္ ေခ်းယူခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀၀) ကို ၁၉၉၅ခု ဇႏၷ၀ါရီလ အလုပ္ရရွိျပီးေနာက္ ယင္းႏွစ္မကုန္မွီ အားလံုးျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပလိုက္ရပါသည္။

မင္းဟသၤား - အင္းစိန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘာမွမရွိေပမဲ့ဆီရွိပါေသးတယ္ - ဆရာတူးဂ်ာ

၄ရာ အခန္းၾကီး ၄း ၁-၇၊ ဖတ္ပါမယ္။

ပေရာဖက္ ဧလိရွဲထံကို မုဆိုးမတစ္ေယာက္လာျပီးေျပာတယ္။ သူ႕ေယာကၤ်ား ပေရာဖက္၊ ဘုရားရဲ့လူ ေသဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာ အေၾကြးေတြက်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကြးရွင္ေတြက က်မရဲ့ သားေတြကို လာသိမ္းမယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ လင္ေယာကၤ်ားလဲေသ၊ ဘာမွလဲမရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၁) လုပ္ရမွာကေတာ့ ဘုရားထံ လာဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားလူ၊ ဧလိရွဲက အခန္းတံခါးကို ပိတ္ရမဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး၊ တံခါးပိတ္၊ သင့္မွာက်န္ေနတဲ့ ဆီအနည္းငယ္ကို ယူျပီ၊ အျခားသူမ်ားထံက ဆီအိုးအလြတ္မ်ားယူေဆာင္လာေစပါေတယ္။ ဆီအိုးအလြတ္ေတြထဲ အနည္းငယ္သာက်န္တဲ့ ဆီကို ထည့္ျပီး၊ အခန္းတံခါးပိတ္ ဆုေတာင္းပါတယ္။

ဒီလိုပဲ လုပ္ငန္းၾကီးေတြ လုပ္လာျပီဆိုရင္၊ ပိုျပီးဒုကၡၾကီးပါတယ္။ အေၾကြးတင္က်န္ရစ္တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အခု မုဆိုးမအခက္အခဲမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။ တံခါးပိတ္ပါ။ ဆီအိုးကို မိမိမွာ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဆီေလးနဲ႕ ျဖည့္ပါ။ ဆုေတာင္းျပီးတဲ့အခ်ိန္ ဆီအိုးေတြမွ ဆီေတြ လွ်ံသြားပါတယ္။ အပိုမရွိ၊ အလိုမရွိ။ အိုးလပ္ မက်န္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆီရပ္တံ့သြားပါတယ္။ အသက္တာ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ဆီမ်ားကို ေရာင္းခ်ျပီး အေၾကြးဆပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ပိုတဲ့ဆီနဲ႕ မိမိလုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ ကာလမွာလည္း မုန္႕ညွပ္တစ္လံုးနဲ႕ ဆီလက္က်န္ေလးကို ထာဝရဘုရားေကာင္းၾကီးေပးမႈေၾကာင့္ ၃ႏွစ္စားရတဲ့ ေစပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဘန္ေကာက္ကို က်ေနာ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ၊ တစ္လလုပ္ခေငြ ဘတ္၂၅၀၀ နဲ႕ ဘန္ေကာက္မွာ ေနထိုင္စားေသာက္ေနတယ္၊ အင္တန္ကာလမွာ လံုးေလာက္ပါတယ္။

စိတ္မသာညည္းတြားသူတို႕သည္ မဂၤလာရွိ၏။ ထိုသူတို႕သည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ေရာက္ရလတံ့ ဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိေတာ့ရင္ ဟာေလလုယ  လို႕ ေၾကြးေၾကာ္လိုက္ပါ။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႕သည္ မဂၤလာရွိ၏၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႕၏ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ လို႕ ရွင္မႆဲ အခန္း၅ မွာ ေရးထားပါတယ္။

တံခါးပိတ္စရာရွိရင္ ပိတ္လိုက္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

အိမ္ေဘးက လူေတြကေတာ့ ..မုဆိုးမရဲ့ သားေတြကို အေၾကြးနဲ႕လာသိမ္းေတာ့မယ္။ အခု အိုးအလြတ္ေတြ လာငွားေနတယ္။ ဘာလုပ္မလို႕လဲ..လို႕ ေဘးကလူေတြ ေမးၾကမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းပါ။ သူတပါးကို ေက်းဇူးျပဳရန္၊ ၾကြယ္ဝသူအျဖစ္ ေရာက္ရန္၊ ေကာင္းၾကီးေပးေတာ္မူပါ..လို႕ ဆုေတာင္းပါ။ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးဆိုလဲ သင့္မွာ ဘုရားသခင္ရွိေနပါတယ္။

ထာဝရဘုရားကို ရုိေသေသာ ပေရာဖက္ျဖစ္ပါတယ္။ အခု သူ ေသဆံုးသြားျပီး က်မတို႕ ဒုကၡေရာက္ပါျပီ။ ဧလိရွဲက ..သင့္အဖို႕ အဘယ္သို႕ငါျပဳရမည္နည္း.. လို႕ ေမးေတာ့ ..ဘာလုပ္ေပးပါ..မေျပာပါဘူး။ မေျပာေတာ့ ဘုရားသခင္က ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကုန္းေကာက္စရာေတာင္ မရွိေပမဲ့ ဆီေလးေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။ သေဘာကေတာ့ သင့္ဘုရားသခင္နဲ႕အတူ သင့္ကိုယ္တိုင္လည္း အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တံခါးပိတ္၊ သင္ဟာ ဗိသိတ္ခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ မိမိသာမက သူ႕တပါးကိုပါ အက်ိဳးၾကီးေစတဲ့သူ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဆာလံ (၁) မွာ မတရားေသာသူတို႕၏ တိုက္တြန္းရာသို႕မလို္က္။ လူဆိုးတို႕၏ လမ္း၌ မရပ္မေန၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတို႕၏ အစည္းအေဝး၌ မထိုင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမႊ႕ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကို ေန႕ညမပ်က္ ဆင္ခ်င္ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။

ဇာတိနဲ႕ဝိညာဥ္ ဘယ္အရာကိုယူျပီး၊ ဘယ္အရာကို တံခါးပိတ္ရမယ္ဆိုတာ သိရပါမယ္။ ေလာကအရာေနာက္လိုက္ရင္ေတာ့ ခက္ပါမယ္။ သံလွ်က္ကို ေရထင္၊ ေရလိုက္ရွာတဲ့လူ သဲကႏၱာရမွာ ေရရွာရင္ ၊ ေရငတ္ရင္ စြန္ပလြန္ပင္ကို လိုက္ရွာရပါတယ္။ ေရရွိတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေလာကမွာ ကြ်န္ဳပ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာကိုပဲ ရွာရပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ရရွိတဲ့ ဆာလံ(၁)မွာ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ျမစ္နားမွာစိုက္လွ်က္ မိမိအခ်ိန္တန္မွ အသီးကိုသီး၍ အရြက္မညွိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ႏွင့္တူ၏။ ျပဳေလသမွ်တို႕၌ ေအာင္လိမ့္သတည္း ..လို႕ ဆိုပါတယ္။

အိမ္ေတာ္မွာ အားလံုးကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္ေသာအရာအားလံုးကို ဘုရားတတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာမွမရွိေတာ့လဲ... ေမာေရွရဲ့လွံတံလို။  ဒါဝိပ္ရဲ့ေက်ာက္ခဲလို ရွိတဲ့အရာနဲ႕ ဘုရားျပဳျပင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာမွမရွိျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ရွိတဲ့ဆီေလးကို ယူလာခဲ့ပါ။ ျပီးရင္ တံခါးပိတ္ပါ။ ဆီျဖည့္ေပးပါ။

ဆရာတူးဂ်ာ
MCA Thailand  8-Jan-2014

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ရန္ကုန္တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ မိသားစုအေၾကာင္း စာအုပ္ငယ္မွ တဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


လူခ်င္းဆက္သြယ္ရာမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ တြီတာ စသျဖင့္ ဆိုရွယ္နက္၀ပ္ အင္တာနက္ေတြေခတ္စားေနခ်ိန္မွာ၊ ပထမဆံုးလူၾကိဳက္မ်ားလာတဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္၄ေယာက္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ မတ္ခ္ ဇူကာဘတ္ ဆိုတဲ့ ဂ်ဴးလူငယ္ေလးက ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာျပီး၊ လက္ရွိ ၂၈ႏွစ္ (၂၀၁၂) မွာ စီအီးအို အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ လူငယ္၄ေယာက္  Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes ၂၀၀၄ မွာ စတင္ခဲ့ျပီး၊ လက္ရွိ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ၈၄၅သန္းနဲ႔ လူအမ်ားဆံုး ဆိုရွယ္နက္၀ပ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ့ ၇၂%  ဟာ  အသက္၃၄ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး၊  ၁၃% ဟာ အသက္၄၅ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ မွတ္ပံုတင္ထားသူအမ်ားဆံုး (၅)ႏိုင္ငံကေတာ့ အေမရိကား ၁၅၂သန္း၊ အိႏၷိယ ၄၃သန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ၄၃သန္း၊ ဘရာဇီး ၃၇သန္း၊ မကၠစီကို ၃၂သန္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တရုပ္ျပည္မွာေတာ့ Facebook ၀င္မတိုးႏိုင္ပါဘူး။ renren.com ကို တရုပ္ေဖ့စ္ဘုတ္ အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၁၆၀ ရွိပါတယ္။

အသက္၂၀အရြယ္ လူငယ္၄ဦး စုေပါင္းျပီး၊ ဆိုရွယ္နက္၀ပ္တခုကေန အခု Zukerberg  (24% share - US$ 17.5 billion) အသက္ငယ္ဆံုး ဘီလွ်ံနာျဖစ္ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈မွာ Facebook က ထြက္ခြာသြားတဲ့ Saverin (5% shre - US$ 5 billion) ,  Moskovitz (7.6% shre - US$ 3 billion) ခ်မ္းသာေနပါတယ္။ ေစာေစာထြက္ခြာသြားတဲ့ Hughes ကေတာ့ မီဒီယာသမားျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အိုဘားမားအတြက္ ၀က္ဆိုဒ္လုပ္ေပးပါတယ္။ မဂၢဇင္းတိုက္ၾကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ မီဒီယာသူေဌးတဦးပါ။

ကမၻာ့ ထိပ္တန္းသူေဌးၾကီး၂ဦး Bill Gates နဲ႔ Warren Buffett ၂ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္မႈ ၅၀% ကို တေျဖးေျဖးလႈဒါန္းပစ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ Zukerberg ပါ၀င္လႈဒါန္းလွ်က္ရွိပါတယ္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳး
မွတ္သားစရာေကာင္းတာကေတာ့ ဒီလူငယ္၄ေယာက္မွာ ပထမ (၃)ေယာက္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Zukerberg က ဘာသာမဲ့လူငယ္တဦးျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာခင္ ေျပာင္းလဲလာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ဟာ လူေတြကို စြဲလမ္းေစလြန္းတဲ့အတြက္ ကုမၸဏီၾကီးေတြမွာ အလုပ္သမားေတြ အခ်ိန္မျဖဳန္းေအာင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ၾကည့္လုိ႔မရေအာင္ လုပ္ထားၾကပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက လက္၀ါးၾကီးအုပ္တတ္လို႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၷျပတဲ့အေနနဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္မသံုးၾကဖို႔ လွိ်ဳ႔ေဆာ္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ အမွန္ပါပဲ။ အားလပ္ခ်ိန္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ၀င္ၾကည့္ရင္ မူယစ္ေဆးစြဲသလို စြဲလမ္းျပီး၊ အခ်ိန္ကုန္လွပါတယ္။ ဘာသာမဲ့ျဖစ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ C.E.O Zukerberg ကိုလည္း စာတန္ေနာက္လိုက္ပံုစံ satan illuminati ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သူေဌးၾကီး Warren Buffet (81) သူေဌးအလတ္ Bill Gates (56), သူေဌးအငယ္စား Zukerberg (28)  အဲဒီ (၃)ဦးေပါင္းျပီး ဘာဆက္လုပ္၊ လႈဒါန္းၾကမယ္ဆိုတာ ေစာင္ၾကည့္ပါ။ ေအာ္ ... ဒါနဲ႔ အေမရိကန္က Google Founder သူေဌးၾကီး၂ေယာက္  Larry Page and Sergey Brin တို႔လည္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ ဆိုပဲ။

ဂ်ဴးေတြ တအားခ်မ္းသာလာရင္၊ အဲဒီႏိုင္ငံက ျပည္သားေတြ ရြံမုန္းျခင္းကိုခံရျပီး၊ သတ္ျဖတ္၊ႏွင္ထုတ္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာေလ့ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ဂ်ဴးသေဌးမ်ား ေရၾကည္၊ျမက္ႏုရာေရႊ႔မယ္ ဆိုရင္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းက၊ သူတို႔မူလ အစၥေရးျပည္ ကိုျပန္မွာလား။ ေငြရွာလို႔ေကာင္းေနတဲ့ တရုပ္၊အိႏၷိယ ေတြဆီ ဆက္သြားၾကမလား...။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ရမလား မသိပါ။

ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I LEFT MY VOICE


I Lift My voice
In Song Unto Thy Name
I Lift My Hands
You’re Everyday The Same
Come Fill Me Now
Lord Jesus Let It Be Let Now My Lips
Speak New Song Praise To Thee
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


အသက္၄၇ႏွစ္အရြယ္ ၀၀ဖိုင့္ဖိုင့္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ငယ္စဥ္က စေကာတလန္၊ ဘလက္ဘန္းျမိဳ႔က ရြာေလးမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္က သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပန္ျဖစ္ျပီး၊ မိခင္ကေေတာ့ စာေရးမ၊ လက္ႏွိပ္စက္ရုိက္သူျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက အသင္းေတာ္ သံစံုသီခ်င္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ အမႈေဆာင္ပါတယ္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ၉ေယာက္ရွိတာ အငယ္ဆံုးသမီးျဖစ္ျပီး၊ အႏိုင္က်င့္ခံရတဲ့ ဘ၀က ၾကီးျပင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ပညာသင္ျပီးေနာက္ သီခ်င္းဆိုတဲ့အလုပ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ပါတယ္။

ဖခင္လည္း သီခ်င္းအဆိုျပီး သမီးျဖစ္သူ မဆူဆန္လည္း ဖခင္လိုပဲ သီခ်င္းအဆိုေကာင္းပါတယ္။  မိခင္ဖခင္တို႔ကို ထာ၀ရျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မယ္ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ျပီး၊ အိမ္ေထာင္မျပဳပါဘူး၊ လူၾကီးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္းတက္၊ ေအာင္လက္မွတ္ရယူျပီး မိဘကို ေသတဲ့တိုင္ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ အရင္ေသဆံုးျပီးေနာက္ ၂၀၀၇မွ အသက္၉၁ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ျဖစ္သူလည္း ေသဆံုးပါတယ္။ မိဘ၂ပါးကို ေသတဲ့တိုင္ အပ်ိဳၾကီးအျဖစ္ အနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္ပါတယ္။

ေတးဂီတေလာကမွာ စီးရီးေတြထုတ္၊ သီဆိုေပမဲ့လည္း အသက္၄၇ႏွစ္ ၂၀၀၈ မွာ သူ႔ရဲ့ ၀င္ေငြ တစ္ေဒၚလာ လို႔ Income Tax မွာစာရင္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။  ၂၀၀၉မွာေတာ့ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉၀၀ ျဖစ္သြားပါတယ္။

မိဘၾကည့္ရႈျပီး၊ ဘုရားကို ဆပ္ကပ္တဲ့ မဆူဆန္၊ ၂၀၀၈မွာ Britain's Got Talent
ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ စါရင္းသြင္းပါတယ္။ လူ၁၀သန္းေက်ာ္ၾကည့္တဲ့ပြဲမွာ ၀ျဖိဳး၊အလွမရွိေတာ့ေပမဲ့ အသံေကာင္းလွတဲ့ မဆူဆန္၊ ျပိဳင္ပြဲဒိုင္လူၾကီးမ်ားက ဘဲကသလို၊ ၀၀တုတ္တုတ္ မဆူဆန္ကို ဟာသသေဘာေလာက္ပဲ ပြဲထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ "I Dreamed a Dream" သီခ်င္းဆိုျပရင္း ဆီးမီးဖိုင္နယ္ လူ၄၀ အထိ တက္လွမ္းသြားပါတယ္။ ၂၀၀၉ ဖိုင္နယ္မွာ ဒုတိယဆုကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယူၾကဳမွာ အၾကိမ္ သန္း၁၀၀ေက်ာ္ ၾကည့္ရႈခံရျပီး "I Dreamed a Dream" အယ္လဘန္ဟာလည္း အေမရိကားမွာ Amazon.com မွာ အေရာင္းရဆံုးျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ့ စီးရီးမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလွပါတယ္။

အခုေတာ့ မိဘရိုေသေစာင့္ေရွာက္တဲ့၊ အပ်ိဳၾကီးမမ အသက္၅၁ႏွစ္ရွိသူ ေဒၚဆူဆန္  Susan Boyle ဟာ ေငြေၾကးအလြန္ခ်မ္းသာပါတယ္။ သူရဲ့ ယူၾတဳဗြီဒီယုိ ၂၀၀၈ ျပိဳပြဲကိုလည္း ၾကည့္ရႈနားဆင္ေစဖို႔ လင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း သံစံုသီခ်င္းမ်ား အျမဲတမ္းဆုိၾကသူ သက္အရြယ္ရ၊ ၀ျဖိဳးေနသူမ်ား အားက်ဖြယ္ရျဖစ္ပါတယ္။
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=VSrAJsWvEIc&NR=1Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။