မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Oct 06th

Last update08:44:17 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1184
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သရုပ္ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္ ခ်စ္သုေ၀ႏွင္အင္တာဗ်ဴးဆရာ၀န္တေယာက္လည္းျဖစ္၊ သရုပ္ေဆာင္အဆိုေတာ္လည္းျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သုေ၀ဟာ ထေရဇာ လို႔ သူမကိုသူမ ေျပာတတ္တဲ့ ခ်စ္စရာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလး တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇတ္လမ္းေတြရိုက္ေနရလို႔ မအားလပ္တဲ့ၾကားက အခ်ိန္ေပးျပီး သူမရဲ့ လူငယ္ဘ၀ အသက္တာ ခံယူခ်က္နဲ႔ ဘုရားသခင္အေပၚမွာ ထားတဲ့ သူမရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာ ဘ၀အားျဖင့္ က်မတို႔ စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ တစ္ေထာင့္တေနရာက ခြန္အားမ်ား ရရွိေစဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

ေမး။  ။ မဂၤလာပါ ထေရဇာ။ ထေရဇာရဲ့ မိသားစုအေၾကာင္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါအံုး။
ေျဖ။  ။
ဂၤလာပါ စစၥတာရ္။ မိသားစုမွာဆိုရင္ ထေရာဇာက သမီးအငယ္၊ ေဖေဖက ဦးေဇာ္၀မ္း၊ ေမေမက ေဒၚဖီဖီ၊ ထေရဇာရဲ့ မမက မမ မာရင္းပါ။ ထေရဇာတို႔ မိသားစုေလးမွာ ေမေမက ခရစ္ယာန္။ ေဖေဖက ဗုဒၵဘာသာပါ။  ထရီဇာတို႔ ညီမႏွစ္ေယက္စလံုးကေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြပါ။

ေမး။  ။ ထေရဇာက ဘုရားေက်ာင္းသြားတဲ့အခါ မိသားစုနဲ႔ အတူ သြားတတ္တဲ့ အက်င့္ေလး ရွိပါသလား။
ေျဖ။  .။ ဟုတ္ကဲ့။ ေမေမရယ္ ထေရဇာရတို႔ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ ကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းကို မပ်က္မကြက္ တက္ပါတယ္။ ထေရဇာ ခရီးသြားတဲ့ အခါေတြမွာ ကိုယ္ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘုရားေက်ာင္းကို မျဖစ္မေန တတ္ဖို႔ ေမေမက အေလ့အက်င့္ေလး လုပ္ေပးထားတယ္။ ေဖေဖကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းကို လိုက္ပို႔ပါတယ္။


ေမး။  ။ မိသားစုနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရတဲ့အခါ ထေရဇာ ခံစားခ်က္ေလးကို သိပါရေစ။
ေျဖ။  ။ ဓမၼသီခ်င္းေတြ ဆိုတဲ့ အခါမွာေတာ့ ထေရဇာ အေပ်ာ္ဆံုး ပါပဲ။ ဘုရားေက်ာင္း တက္တဲ့အခါ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပိုနီးစပ္သြားသလို ခံစားရတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းေလး ျဖစ္တယ္။ ထေရဇာ အျပစ္ေတြ ရွိေနရင္လည္း ဘုရားေက်ာင္း တက္ေနတဲ့ တေလွ်ာက္ စိတ္ထဲက တတြတ္တြတ္ေလး ေျပာေနတတ္ပါတယ္။

ေမး။  ။ ငယ္ငယ္က ထေရဇာျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပံုစံ၊ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ဘ၀အေျခ၊ အေၾကာင္းအရာ ကိုက္ညီတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလား။
ေျဖ။  ။ ထေရဇာ ရွင္သန္တဲ့ ဘ၀ပံုစံက ေန႔တိုင္းကို ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ အတိုင္းပဲ ျဖက္သြားတယ္။ ထေရဇာ ယံုၾကည္ထားတာ တစ္ခုက ဘုရားသခင္က သူ႔သားသမီးတိုင္းအတြက္ စီမံကိန္းေတြ အားလံုး ခ်ထားျပီးသားပါ။ ဘုရားရဲ့ အစီအစဥ္ အတိုင္းပဲ အားလံုးက မလြဲမေသြ ျဖစ္လာရမယ္ လို႔ ထေရဇာ ခံယူထားတယ္။ ဘုရားသခင္က အခြင့္အေရးေတြ ခ်ေပးမယ္။ ဒါကို တန္ဖိုးထားရင္ ထားတတ္သလို ဘုရားသခင္ အလိုရွိတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္လာမယ္။ တန္ဘိုးမထားတတ္ရင္ မထားတတ္သလို စိတ္မေကာင္းစရာေတြ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ ထေရဇာ ထင္တယ္။ ဒီလို ျဖက္သန္း လာတဲ့အတြက္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ငါ ဘာၾကီးျဖစ္ရမယ္လို႔ေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ထေရဇာ ဘ၀မွာ ခ်စ္တဲ့လူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္း ငယ္ငယ္ ကတည္းက လိုက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေမေမက ဆရာ၀န္မၾကီး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထေရဇာ စာၾကိဳးစားတယ္။ လုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေလးေတြကို ဘုရားသခင္ ေပးခဲ့တယ္။ ရတဲ့အခြင့္အေရးကို ရသလို ၾကိဳးစားတယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထေရဇာ ဆရာ၀န္မၾကီး ျဖစ္လာတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့ အခါမွာလည္း တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေပးတဲ့ အတြက္ တန္ဖိုး ထားတယ္။ ေနာက္ျပီး ဘုရားသခင္က ထေရဇာကို အႏုပညာ လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ေပးတယ္။ သီခ်င္းဆိုတာ ၀ါသနာ ပါေပမဲ့ သရုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၀ါသနာ မပါခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ လမ္းေၾကာင္း ေပးတာေလးက အရမ္းသိသာတယ္။ ဘယ္သူမွ မရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ထေရဇာကို ေပးတယ္။ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရွိတာကို သိတယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။ ၾကိဳးစားတယ္။ ဒီအတြက္ ဒီေန႔ ဒီလို အေျခအေနေလး ျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္လိုစိတ္နဲ႔ ရွင္သန္ေနလဲဆိုရင္ ပစၥဳပၸန္ကိုပဲ တန္ဖိုး ထားတယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာ ဘုရားသခင္ အလိုရွိေနတဲ့ အတိုင္း တန္ဖိုးထား ၾကိဳးစားျပီး၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ပါတယ္။ေမး။  ။ အခု လုပ္ေနတဲ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေက်နပ္မႈ ရွိရဲ့လား။
ေျဖ။  ။ ထေရဇာက ဘ၀ကို မေက်နပ္ရင္ ဘာတခုမွ မလုပ္ပါဘူး။

ေမး။  ။ ထေရဇာ အေနနဲ႔ သာသနာရဲ့ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳး ပါ၀င္၊ ကူညီ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။  ။ ဘုရားသီခ်င္းေတြေတာ့ အကူညီ ေတာင္းလာရင္ ဆိုေပးတယ္။ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ေတြက အမ်ားဆံုး ေပးၾကတယ္။

ေမး။  ။ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳးမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈမတူတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၾကားမွာ ဘယ္လို လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိဖို႔ ဘယ္လို ၾကိဳးစား ေနထိုင္ပါသလဲ။
ေျဖ။  ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သားသမီး ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ပဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ထေရဇာ ေနတတ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေျပာထားတဲ့ စကားေတြက ထေရဇာ အတြက္ လံုေလာက္ပါတယ္။

ေမး။  ။ ထေရဇာ ရဲ့ လူမႈေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔တဲ့အခါ ဘယ္လို ခြန္အားယူျပီး၊ ေက်ာ္ျဖတ္ သြားပါသလဲ။
ေျဖ။  ။ စာနာ၊ သည္းခံ၊ ခြင့္လႊတ္၊ နားလည္ျခင္းတို႔နဲပဲ ေက်ာ္လႊားပါတယ္။

ေမး။  ။ ထေရဇာမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္လို လူအမ်ား ၾကားမွာ ဘယ္လိ္ု ေနထိုင္ သက္ေသ ျပေနပါသလဲ။
ေျဖ။  ။ ထေရဇာ ေနထိုင္ ေျပာဆို လႈပ္ရွားပံုေတြကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ထေရဇာက ငါ ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဘာၾကီး လုပ္ေနပါတယ္ လို႔ ေျပာတာထက္ ပိုျပီး ထိေရာက္ပါတယ္။

ေမး။  ။ ထေရဇာ ရဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို လက္ခံဖို႔ နဲ႔၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ဘယ္လို ေက်ာ္ျဖတ္သလဲ။
ေျဖ။  ။ ထေရဇာ ရဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို သူမ်ားေျပာလို႔ သတိထားမိရင္ Thank You Jesus ေပါ့။ အားနည္းခ်က္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သတိထားျပီး ျပင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကို ကတိေပးဖို႔ကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ကို မႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေန တခုမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။

ေမး။  ။ ရင့္က်က္တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ ဆိုတာကို ဘယ္လို ျမင္သလဲ။
ေျဖ။  ။ ထေရဇာ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ရင့္က်က္တဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္ဆိုတာ ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ျပည့္စံုျပီး၊ စာနာ၊ နားလည္မႈ အရင္းခံကာ ရိုးသား၊ ၾကိဳးစားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။


ေမး။  ။ ဘ၀ကို တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ အားေပးစကားေလးလည္း ၾကားခ်င္ပါေသးတယ္။
ေျဖ။  ။ တခ်ိဳ႔ေတြကေတာ့ ဘ၀ဆိုတာ တိုက္ပြဲလို႔ ေျပာၾကတယ္။ တိုက္ပြဲရယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ ဘုရားသခင္ အလိုရွိသေလာက္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတဲ့ ခရီးတစ္ခု၊ ခရီးဆိုကတည္းက လမ္းမွာ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့၊ လူေတြ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္တိုင္လုပ္မိ လိုက္တဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ အမွားေတြ ဆိုတာလည္း ရွိႏိုင္တယ္။ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာျပီး ဆိုရင္ အမွားနဲ႔ ကင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ ရဲ့ ရိုက္ခတ္တဲ့ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကဘူး။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြေပါ့။ ယခုေခတ္ ကာလမွာ မွားယြင္းစြာ ျဖတ္သန္းေနၾကေသာ သူေတြကိုလည္း လက္ခုပ္ တီးေနၾကေသာ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ေနတယ္။ ေဘးက လူေတြမွာ ေကာင္းတာ၊ ဆိုးတာကို လမ္းညႊန္ျပသူေတြက အရမ္းနည္းသြားတယ္။ မေကာင္းတာကိုလည္း လက္ခုပ္ တီးေနတဲ့ အခါမွာ ကိုယ္ေတာင္ သံေယာင္လိုက္ျပီး မေကာင္းတာ လုပ္မွပဲ အဆင္ေျပေျပ ျဖတ္သန္းႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ ေခတ္ကာလၾကီးထဲ ေရာက္လာတယ္။ ထေရဇာ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူငယ္ေတြကို ဘုရားတရား သိပါ။ မိဘကို ရိုေသပါ။ ရိုးသားပါ။ ဇြဲလံု႔လနဲ႔ ၾကိဳးစားျပီးေတာ့ ဦးတည္ရာကို ခိုင္မာ ျပက္သားစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ခိုင္မာေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ယိုင္ဖို႔လည္း နည္းတယ္။ ကိုယ္တိုင္ control လုပ္ျပီးသားျဖစ္မယ္။ အဓိက ေခါင္းမာသင့္တဲ့ ေနရာမွာ ဒီေခတ္၊ ဒီအခါမွာေတာ့ ေခါင္းမာပစ္ျပလိုက္ပါ။ ဒီအတြက္ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေနလိုက္ပါလို႔ ထေရဇာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။  ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ထေရဇာ ဘ၀မွာ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္တဲ့ က်မ္းပိုဒ္ေလးကိုလည္း သိပါရေစ။
ေျဖ။  ။ က်မ္းခ်က္ထဲမွာေတာ့ ထေရဇာက အျမဲတမ္း ပင္ပမ္းေနတဲ့သူ ဆိုေတာ့ " ၀န္ေလး၍ ပင္ပမ္းေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္ "  ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ေလးက ထေရဇာအတြက္ ခြန္အားရေစပါတယ္။ ခံစားရတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ေလးပါ။


အခုလို အခ်ိိန္ေပးျပီး ေျဖၾကားသြားတဲ့အတြက္ ထေရဇာကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထေရဇာ ရဲ့ လူငယ္ဘ၀ အသက္တာ၊ အႏုပညာရွင္ဘ၀ အသက္တာမွာ ရင့္က်က္တဲ့ ခရစ္ယာန္ လူငယ္ပီသစြာ၊ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏိုင္ပါေစ။ ေတြ႔ၾကံဳရမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ဘုရားရွင္နဲ႔ အတူ ခံစားျပီး၊ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏိုင္ဖို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

ထေရဇာ လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ .. စစၥတာရ္


မွတ္ခ်က္။ သိုးထိန္းအသံ စာေစာင္တြင္ ပထမ ေဖၚျပခဲ့ျပီး၊ ျမတ္မဂၤလာ myatmingalar.com ေဖ့စ္ဗုတ္မွတဆင့္ ေဖၚျပပါသည္။ မုရန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘိုးေဘး မ်ား စကား (ဆူနာမီေအာင့္ေမ့ဘြယ္)- ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ
က်မ္းစာဖတ္ျခင္း။ ေယရမိအနာဂါတ္တိ ၃၅ း ၁၆ - ၁၇ ေရခပ္သားျဖစ္ေသာ ေယာနဒပ္ ၏ သားေျမးတို႔သည္ မိမိတို႔အဘမွာထား ေသာစကားအတုိင္း က်င့္ၾက၍၊ ဤ လူမ်ဳိးသည္ ငါ့ စကား ကုိ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ျခိမ္း သမွ်ေသာ ေဘးဥပဒ္တို႔ကုိ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ ေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေျပာ ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ေခၚေသာ္လည္း မထူးၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ဆူနာမီေၾကာင့္ လူ၃သိန္းမက ေသဆံုးျပီး။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း ဆံုးရံႈးမႈေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆလုံကြ်န္း တခုမွာ ထိုင္းမင္းသမီး အေပ်ာ္ဓါတ္ပံုလိုက္ရိုက္ ေနစဥ္ကပါ။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဆလံု လူမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပင္လယ္ေရက အေ၀းၾကီး ဆုတ္သြားတဲ့အခါ ဆလံုမ်ား ငိုယို ၾကပါတယ္။ တိုးရစ္စ္ေတြက ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ေပၚလာတဲ့ ငါးေတြကို လိုက္ေကာက္ၾကပါတယ္။ ဆလံုေတြက သူတို႔ လူၾကီးေတြ ေျပာစကားကို သတိရၾကတယ္။သူတို႔ ဘုိးေဘးေတြက ဒီေရလိႈင္း ဆုတ္သြားရင္ ျမင့္တဲ့ေနရာကို ေျပးၾကပါ။ လူသားစားတဲ့လႈိင္းလံုးၾကီး ၇ လုံး ဆင္းလာ လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုစကားရွိေတာ့ တိုးရစ္စ္ ေတြကိုလည္း ေခၚျပီးအနီးနားက ေတာင္ကုန္း ေတြေပၚ ေျပးတက္ၾကတယ္။ တကယ္ပဲ လႈိင္းလံုးၾကီးေတြ လာပါတယ္။ ပစၥည္းေတြ၊ ေလွ၊အိမ္ေတြ အားလံုး ဆံုးရံႈး သြားၾကေပမဲ့ သူတို႔အသက္ေတြ မဆံုးရႈံးခဲ့ၾကပါဘူး။ ဘိုးေဘးမ်ား စကားကို အေလးထား နာခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ဘိုးေဘး မ်ား စကားဟာ တန္ဘိုးရွိပါတယ္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ယုဒလူမ်ိဳးေအာက္မွာ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ေမာေရွရဲ့ ေယာကၡမ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြျဖစ္ျပီး ေတာကြ်မ္းတယ္။ ေမာေရွက အကူအညီေတာင္းျပီး ေခၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ေရခပ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ တေနရာတည္းမွာ အတည္တက်မေနဘူး။ အိမ္မေဆာက္ဘူး၊ လယ္မလုပ္ဘူး၊ တဲနဲ႔ပဲေနတယ္။ စပ်စ္ပင္မစိုက္၊ စပ်စ္ရည္လည္း မေသာက္ပါဘူး။ စပ်စ္ရည္မွာ ေပ်ာ္ရင္ထာ၀ရဘုရားကို အားမကိုးပဲ ဗာလဘုရားကို ကိုးကြယ္သြားတတ္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။တဲနဲ႔ပဲ ေနရင္း အႏွစ္ ၂၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ ေယရမိေခတ္၊ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးေတြဘုရားစကားကို နားမေထာင္တဲ့ေခတ္မွာ တေန႔ေတာ့ ပေရာဖက္ ေယရမိဟာ ေရခပ္ အမ်ိဳးသား မ်ားဆီသြားျပီး မိတ္ဖြဲ႔တယ္။ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖိတ္ေခၚျပီး စပ်စ္ရည္တိုက္လို႔ မွာ လိုက္တယ္။

ျမိဳ႔ျပင္မွာေနတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဗာဗုလုန္ ေနဗုကၡေနဇာမင္းၾကီး လာ ေရာက္တိုက္ခိုက္ တဲ့အခါ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေယရု ဆလင္ျမိဳ႔ထဲ ေရာက္ေန တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ ပါတယ္။ စပ်စ္ ရည္ကို ခ်ျပီးေတာ့ ေသာက္ၾကပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ မေသာက္ ၾကပါဘူး။ သူတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားက မေသာက္ရန္ မွာထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပေရာဖက္ၾကီးေယရမိ က အံ့ၾသတယ္။ သူတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားမွာစကားကို နာခံဆဲပါလား လို႔။ဘုရားက ေယရမိကို စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ဘုိးေဘး မ်ားမွာ စကားမ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာၾကတယ္။ ငါတို႔ ကဳၠသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ စကား နားမေထာင္ ၾကပါလား။ ပေရာဖက္ တေယာက္ျပီးတေယာက္ ေစလႊတ္လည္း နားမေထာင္ၾက။ေရခပ္ေတြကေတာ့ ဘိုးဘြားမ်ားျဖစ္တဲ့ လူ႔စကားကို နားေထာင္ၾကေပမဲ့ ဘုရားစကားက လူ႔စကားေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္ သြားရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္ခန္းစာ ယူရန္ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔စကားကို တန္ဖိုးထားျခင္းဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘီလ္ ကလင္တန္ (အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း) တနာရီ စကားေျပာရင္ ေဒၚလာ ၄ သိန္းခြဲ တန္တယ္။ စကားေျပာေကာင္းျပီး ထိေရာက္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သူစကားက အရမ္း ေအာင္ျမင္ ပါတယ္။ သူ႔ထက္ေစ်းၾကီးတဲ့ လူတဦးရွိပါေသးတယ္။ ေဒၚနယ္ထရန္မိန္ရွင္း တခါေျပာရင္ ေဒၚလာ တသန္းခြဲတန္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

လူ႔စကားကို တန္ဖိုးထားေပမဲ့ တန္ဖိုး မ်ားစြာ.. မ်ားစြာ .. ရွိတဲ့ ဘုရားစကားကို တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ယံုၾကည္သူမဟုတ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္း အားျဖင့္ လူငယ္ေတြ ကို စကားေျပာခိုင္းေတာ့ လူေတြ ခြန္အားရၾကတယ္။ (ရုပ္ရွင္မင္းသား ဦးေက်ာ္ဟိန္း ယခုအခါ ဘုန္ၾကီး၀တ္သြားျပီး - အယ္ဒီတာ)။ ဦးေက်ာ္ဟိန္းစကားဟာ တန္ဖိုးရွိေကာင္းရွိပါမယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ့ စကားထက္ သူတပါး လူ႔စကားေတြကို တန္ဘိုးထားေနခ်ိန္မွာ ယံုၾကည္သူကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားစကားကို တန္ဖိုးထားရပါမယ္။ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားစကား နားမေထာင္ပဲ ေရခပ္မ်ား ဘိုးေဘးစကား နားေထာင္တာကို ေယရမိ အေတာ္ ခံျပင္း ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔စကားကို တန္ဖိုးထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားစကားကို ပုိျပီး တန္ဖိုးထား ဖို ့ရာ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္အေယာက္စီတိုင္းကို ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

ဆရာမ်ိဳးသူ
(လက္ေထာက္သင္းအုပ္)
ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ၊ ၁၆-ႏို၀င္ဘာ-၂၀၀၈ တရားေဒသနာယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)၊ ဲJudson Baptist Church (Singapore) - 16-Nov-2008

JBCS ဆရာေစာၾသဂတ္စတတ္၏ ႏွလံုးသားအိမ္စာစုမ်ားမွ အခ်ိဳ႔ႏွင့္ မီဒီယာေဆာာင္းပါးမ်ားစာအုပ္ 2011 တြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။
Download

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

သမၼတ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Published on: October 31, 2014
Written by:
ေနထြန္းႏိုင္
ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေနထြန္းႏုိင္)

ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ ငုေရႊ၀ါခန္းမ၌ သမၼတ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ကုိယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ဥကၠ႒၊ NLD ပါတီ)၊ သူရဦးေရႊမန္း(နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)၊ ဦးတင္ေအး (ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၊  ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ဦးေဌးဦး (ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)၊ UNA ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ NBF ကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္း၊ FDAကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသိန္းထြန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ)၊ တို႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“ေတြ႕ဆံုတယ္ဆိုတာကေတာ့ အျမဲေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္လိုေတြ႕ဆံုေရးမဆို ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္အက်ိဳး ရွိဖို႔ဆိုတာကေတာ့ စနစ္တက်နဲ႔ လုပ္ဖို႔ လိုတာေပါ့။ အန္တီက အခုထက္ထိ အန္တီ့ပါတီကိုလည္း ဘာမွ မေျပာရေသးဘူး။ နည္းနည္းေျပာဖို႔ရာ ခက္ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ ပါတီ CEC နဲ႔လည္း စည္းေ၀းဖို႔ အခ်ိန္မရွိခဲ့ဘူး။ ဖိတ္စာရတာနဲ႔ ဒီကိုလာတာနဲ႔ဆိုေတာ့ ၾကားထဲမွာ ပါတီ CEC အစည္းအေ၀း မလုပ္ခဲ့ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ပါတီရဲ႕ သေဘာထားကို တင္ျပဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ မရေသးဘူးေပါ့။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။


ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေနရာသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေနထြန္းႏုိင္)

“တကယ္ကေတာ့ တစ္ေယာက္ကို ဆယ္မိနစ္၊ ဆယ္မိနစ္ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆယ္မိနစ္ထက္ ေက်ာ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဆယ္မိနစ္တစ္ခါ ဘဲလ္တီးေတာ့ ႏွစ္ခါေလာက္တီးတာေတာင္ ဆက္ေျပာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာလဲဆိုတာ သူတို႔  သက္ဆိုင္ရာလူေတြ ေမးတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးတင္ေအး ေျပာတာက ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလး အေသးစိတ္ေျပာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါကေတာ့ ပါတီေတြ အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တာေပါ့။ မွ်မွ်တတလုပ္မယ္။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ မဲေပးသူစာရင္းမွန္ေအာင္ သူတို႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ပါတီေတြ ရဲ႕ အေရးပါမႈေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါတီေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အဓိကက်တယ္ဆိုတာကို ဦးတင္ ေအးက ေျပာသြားပါတယ္။ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကေတာ့ ဖြံ႕စည္းပံု အေျခခံကို ပိုျပီးေတာ့ ျပည္နယ္ေတြ ပိုျပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆန္ေအာင္လို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ေျပာသြားတယ္။ အဲတာကေတာ့ အေမကေတာ့ အေမအဓိကထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေျပာတာေပါ့။ တျခားဟာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ အေမကေတာ့ CEC နဲ႔ လည္း ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ မရခဲ့ဘူးဆိုတာ ဖိတ္စာရတာ ဗုဒဟူးေန႔မွ ရတာ။ ေနာက္ျပီးေတာ့လည္း ေရးထားေတာ့လည္း ထိပ္တန္းလ်ိဳ႕၀ွက္ဆိုေတာ့လည္း ဘယ္သူနဲ႔မွ မေဆြးေႏြးပါဘူး။ အဲေတာ့ CEC ရဲ႕ အထင္အျမင္ေတြလည္း ဘာမွ မယူခဲ့ရ ဘူး။ ေရွ႕မွာေျပာသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေပၚမွာပဲ မွတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အေနအထားပဲ ရွိတာကိုး။ CEC ရဲ႕ တရား ၀င္ သေဘာထားဆိုတာေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူးေလ။ CEC အစည္းအေ၀းမွ မေခၚႏိုင္ေသးပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ရိပ္သာ၌ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေခတၱေတြ႕ဆံုခ်ိန္ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားျမန္မာႏုိ္င္ငံသို႔ လာေရာက္ခါနီး ယခုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္သည္ဆုိသည့္အျမင္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အန္တီကေလ လူမ်ားစိတ္ထဲကို ျမင္ႏိုင္တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ အဲဒါက မီဒီယာေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲ။ အလုပ္တစ္ခုက ဘာျဖစ္လို႔ လုပ္လဲေပါ့ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လုပ္သလဲ ဆိုတာကို ရွာဖို႔ဆိုတာ မီဒီယာရဲ႕ တာ၀န္။ ဘာျဖစ္ေနလဲတင္မဟုတ္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင္ ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမယ္။ ေတြးေခၚရမယ္။ သံုးသပ္ရမယ္။ အန္တီတို႔ အေနအထားနဲ႔ ဆိုရင္ ဟိုလူ က ဒီလိုထင္ပါတယ္လို႔ မေျပာသင့္ဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ပဲ ေျပာလို႔ရမယ္” ဟု ဆိုသည္။

“ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္လိုသတ္မွတ္သလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေနာက္ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာဆိုေတာ့ နည္းနည္း စဥ္းစားရ ခက္တာေပါ့။ ေလးပြင့္ဆိုင္ကိစၥကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာ ဘာမွ ကိုယ္ပါတီစြဲနဲ႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ၀ါဒစြဲေၾကာင့္မို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႕က်က် လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္လို႔ပါ။ တစ္ေယာက္ဆယ္မိနစ္ ေျပာျပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုး အေထြေထြ ရွိေသးလားဆိုေတာ့ အန္တီတို႔အေနနဲ႔ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးျမင္တဲ့ အျမင္ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အေရးတို႔တြင္ ႀကီးစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ႏုိင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ႏွင့္ မိတ္ဖက္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပူးတြဲသေဘာထား ေၾကညာခ်က္  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆုိက္)

အလားတူ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလကလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္  ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ သမၼတထံသို႔ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔ခဲ့ရာ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိၿပီးမွသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
“သိပ္ေတာ့လည္း အံ့အားသင့္စရာေတာ့ ဘာမွ မပါပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဓာတ္ပုံရုိက္ခြင့္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က “သမၼတႀကီးက က႑သံုးခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကဖို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ သမၼတႀကီး ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ က႑သံုးခုရွိပါတယ္။ ပထမဆံုးက႑က လက္ရွိျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္ ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔၊ အဲဒီကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိရထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယက႑ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အဓိကက်တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမ်ားနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သမၼတႀကီး ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဦးစားေပးက႑သံုးခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီက႑သံုးခုကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ “ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒါဟာပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားဖို႔ အားလံုးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ထည့္သြင္းရွင္းလင္းခဲ့သည္။


ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ ငုေရႊ၀ါခန္းမ၌ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ား အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံံု-ေနထြန္းႏုိင္)


ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးကိုယ္စား SNLD အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က “ဒီေန႔ေတြ႕ဆံုပြဲကေတာ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ နဂိုကတည္းကလည္း ရိပ္မိပါတယ္။ တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီပဲ ေတြ႕မယ့္ကိစၥဆိုေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတာ့ မေရာက္ဘူး။ ဒါက အမွန္ေတာ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မဟုတ္ဘူး။ ေတြ႕ဆံုပြဲ။ ျပီးေတာ့ ထမင္းစား ၾကတယ္ေပါ့။ initiative လို႔လည္း ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ကနဦး ပထမဦးေျခလွမ္းေပါ့။ အဲလိုမ်ိဳး သတ္မွတ္တယ္ဆိုရင္ေေတာ့ အားလံုးကို ၾကိဳဆိုတဲ့ အေနအထားလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တင္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေဆြးေႏြးထားတဲ့အထဲမွာ ဦးခြန္ထြန္းဦးကေတာ့ တင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဆက္ျပီးေတာ့ သယ္ေဆာင္ဖို႔။ ဒီတစ္ပြဲထဲနဲ႔ ျပီးမသြားပဲ ေနာက္ပြဲေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔။ for show ေတြလည္း ပါခ်င္ပါမယ္။ အကယ္၍မ်ား for show ပါတယ္ဆိုရင္လည္း ဒါ အျပစ္တင္ဖို႔ လိုတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးထိပ္သီးေတြေခၚျပီးေတာ့ for show လုပ္တယ္ဆိုရင္ မေကာင္းဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္ရင္း ေစတနာရင္းနဲ႔ ဒီပြဲကို က်င္းပတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကိဳဆိုရမွာပါ။ အဲတာႏွစ္ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မခြဲျခား တတ္ဘူး။ for show လည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မျဖစ္ဘူးလို႔ ယတိျပတ္ျငင္းလို႔မရဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦးေဌးဦးက “အခုလို ပထမဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အတြက္ ပိုၿပီး တိုးတက္မႈ ျဖစ္လာမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီေဆြးေႏြးပြဲသည္ အစပဲ ရွိေသးတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕လုပ္ရမယ့္ ဥစၥာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ က်န္ေသး တယ္။ ဒီေလာက္နဲ႔ေတာ့ မလံုေလာက္ေသးဘူး။ ဆက္လုပ္ရဦးမွာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အခ်က္ထဲမွာ ဘာပါလဲဆိုရင္ အားလံုး စုစုစည္းစည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ တူတာေတြကို ေပါင္းလုပ္ ၾက။ မတူတာေတြကိုေတာ့ ညွိႏိႈင္းၾကဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚ အေျခခံတာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ ေကာင္းလာမွာေပါ့။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထား နားလည္လာလို႔ရွိရင္ ယံုၾကည္လာရင္ က်န္တာ လုပ္လို႔ရတာပဲေလ။ ဒါမ်ိဳး ေဆြး ေႏြးပြဲေတြ ေကာင္းတယ္။ ဒါမ်ိဳး မၾကာခဏ လုပ္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့” ဟုေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “အေျခအေနကေတာ့ သမၼတၾကီး ေျပာသလိုပဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေနာင္လည္း ဆက္ျပီးေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြ ပြဲေတြ ျဖစ္ဦးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိတာေပါ့ေလ။ အခုဟာကေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အားလံုးက သေဘာတူတဲ့အထိ သေဘာမ်ိဳး ေတြ႕ျမင္ရတယ္ေလ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူမႈ စီးပြားေရးအျမင္ေတြကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမမွာ မိသားစု လယ္ယာစက္မႈ တပ္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ေလ။ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တစ္ေနတဲ့ဟာကို ၁၇/၁ လိုဟာမ်ိဳး ေက်ာ္လႊားျပီး တရားမ၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ ေရာက္ေနျပီဆိုေတာ့ကား ဒါေတြဟာ ဥပေဒေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ျပီးေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အားလံုးက တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ အဲဒါပါပဲ။
ရလဒ္ကေတာ့ ေကာင္းတယ္ပဲ ေျပာရမွာပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္တြင္ တယ္လီဖုန္းၿဖင့္ သီးၿခားစီ ဆက္သြယ္ ေၿပာဆိုခဲ့သည္ဟု အိမ္ၿဖဴေတာ္မွ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေၾကာင္း Reuters ႏွင့္ AP သတင္းဌာနတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။


သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အား ေဆြးေႏြးပဲြမစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္


သမၼတႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးတုိ႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

အိုဘားမားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူညီေပးမႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေျပာၾကားရာတြင္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္္းသိရသည္။

လတ္တေလာ အေျခအေန၌ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ျပန္သြားေနျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရျခင္း၊ ကုိပါႀကီး ကိစၥကဲ့သုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈ စသည္တုိ႔အေပၚ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုၾကတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖုိ႔၊ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔၊ သန္႔ရွင္းမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖုိ႔၊ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး။ တုိက္႐ိုက္အက်ဳိးရွိမယ့္ အေပးအယူ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြေတြ က်စ္က်စ္လစ္လစ္နဲ႔ ဆက္တုိက္ထပ္လုပ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အခု ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ အာဆီယံနဲ႔ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ က်င္းပတဲ့ Show Business (ဟန္ျပေဆြးေႏြးပဲြ) လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံ Frame မ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ ဘာအလုပ္မွျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္အား မီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း

■ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ကာခ်ဳပ္၊ သမၼတသေဘာထားအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္
ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမူေတြနဲ႔ ရပ္တည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာ ဒါခုန ကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့အထဲ ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီေအာင္ ျပင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ဟာေတြ ျပင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ အားလံုးက သေဘာတူတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲလိုျပင္တဲ့အခါမွာ မိမိလိုခ်င္တာကို လမ္းေပၚထြက္တာမ်ဳိးကို ဘယ္သူမွ လက္မခံဘူး။ အားလံုးက လႊတ္ေတာ္တြင္းကေနပဲ ျပဳျပင္ႏိုင္သြားဖို႔ကို သေဘာတူတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးတာ မရွိပါဘူး။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ျပင္ဖို႔အတြက္ သူလည္းသေဘာတူတယ္။ လိုအပ္ရင္ျပင္ရမယ္။ သို႔ေသာ္ ခုနကအားလံုး ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ျပင္တဲ့အခါမွာ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းပဲ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

■ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဘာေၾကာင့္အခုမွ လုပ္တာလဲ။ အိုဘားမားခရီးစဥ္ရွိလို႔လား ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ တာဝန္စလက္ခံကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္တဲ့အခါတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို လုပ္မယ္လို႔ေျပာခဲ့တယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာသာရဖို႔၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု မ်က္ႏွာသာရဖို႔ ဘယ္သူ႔ခရီးစဥ္ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါခရီးစဥ္ေၾကာင့္ဆိုတဲ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္လို႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တံု႔ျပန္ခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္လုပ္ေနတာရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပါတီအားလံုးရဲ႕ သေဘာထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ ဒီေလးေယာက္တည္းနဲ႔ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီက သူတို႔အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း အေတာ္အသင့္ခိုင္မာတဲ့ ရလဒ္ေတြ ရေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းျခံဳတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါေၾကာင့္ေတြ႕တာပါ။ ဘယ္သူ႔ခရီးစဥ္ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါခရီးစဥ္ေၾကာင့္ လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း လာမယ့္ႏိုဝင္ဘာလမွာ summit နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတႀကီးက ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ၿပီးျပတ္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္းတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ထပ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္သူ႔ခရီးစဥ္ေၾကာင့္မွ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။  

■ ေဆြးေႏြးပြဲကတစ္ဆင့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သလား ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္
ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚေတာ့ လက္မခံပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေနတာမို႔ ဒီဘံုသေဘာတူညီခ်က္က အားလံုးရၿပီးသားပါ။ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာေနဆိုေနၾကတယ္ဆိုတာက နည္းနာပိုင္းမွာသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘံုသေဘာတူညီခ်က္က ရွိၿပီးသား။ အခုေဆြးေႏြးပြဲက အဲဒီဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းနာတစ္ရပ္ထြက္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာရမွာပါ။

■ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္ျဖစ္လာႏိုင္သလားႏွင့္ သမၼတအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလးပြင့္ဆိုင္ဆိုတဲ့စကားကို စၿပီးေျပာတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ျပန္ေျပာခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ အားလံုးပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေန႔ေတြ႕တဲ့ အင္အားစုငါးဖြဲ႕ကို ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ ဒီငါးဖြဲ႕ဆိုတဲ့ မူေဘာင္ထဲကပဲ ျဖစ္မွာပါ။ သမၼတႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေလာေလာဆယ္ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။

■ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ အဓိကထားေဆြးေႏြးသလား ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္
ပထမဆံုးကေတာ့ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့တာက ဒီၾကားထဲမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တခ်ဳိ႕ေနရာေလးေတြမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကို ပါ၀င္တဲ့တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလံုးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကတိက၀တ္ေတြကို သေဘာတူဖို႔လိုတယ္ ဆိုတာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ရွင္းျပတဲ့အထဲမွာ ပါၿပီးၿပီပဲ။ အေရးႀကီးဆံုးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖို႔ ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအေပၚကတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ တပ္ေနရာခ်ထားတဲ့ ပံုစံေပၚလာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုး က႑ကပါတယ္။ ဒီမွာလည္း အားလံုးက ဘာကိုသေဘာတူလဲဆိုေတာ့ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ဖို႔၊ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔ကို အားလံုးက သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒါေတြၿပီးသြားလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ရလဒ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာေပၚ ထြက္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

■ သမၼတ အိုဘားမား၏ ဖုန္းဆက္မႈႏွင့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲ သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ အေပၚ ေျဖၾကားခ်က္။
မဆိုင္ပါဘူးဗ်။ သမၼတၾကီးဆီကို သမၼတအိုဘားမားက ဖုန္းဆက္လာပါတယ္။ မေန႔ညက ဆက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔အရင္တုန္းက ခရီးစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ျပီးေတာ့မွ အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနေတြ၊ အရင္ခရီးစဥ္မွာ သေဘာတူထားတဲ့ ကိစၥေတြအေပၚ ႏွစ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနေတြ၊ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံအားေပးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

■ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ မဖိတ္ေခၚသလဲ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္
ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဟိုဘက္မွာ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တကယ္လို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ရင္ ဒီဘက္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာမယ္။ သြားတာက ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဘာင္ခ်င္းက မတူဘူး။ ဟိုဟာကက်ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ စေဆြးေႏြးတာ။ ဒီဘက္ကက်ေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္ ခုနေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ကိစၥေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔ ကိစၥေတြေရာ ဒီဟာေတြကို ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဘက္မွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ၀ိုင္း၀န္းေျပာၾကတယ္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးဆိုရင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မဖိတ္လဲေျပာရင္ သြားတဲ့ဟာနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ level ကြာျခားတဲ့အတြက္ မပါတာပါ။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အဓိကေျပာၾကားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ေမးျမန္းခ်က္အား ေျဖၾကားမႈ
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမဆံုး ေျပာတာကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာ ေျပာပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကလည္း အားလံုးက စည္းကမ္းကို လိုက္နာဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔၊ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈေတြ ေရွာင္ရွားဖို႔၊ ဥပေဒအရျပဳတဲ့ အခါမွာလည္း မဲဆႏၵအမ်ားစုနဲ႔ လူနည္းစုရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္၊ လူနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵေတြဟာလည္း ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္လို႔ရွိရင္ အေလးဂ႐ုျပဳၿပီးေတာ့ တူညီေသာ ဆႏၵရယူၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေနာက္တစ္ခါ ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္က တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီအခ်က္ေတြ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေနာက္တစ္ခါ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ျပည္သူအားလံုးကို ဒုကၡေရာက္ေစတဲ့ တစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ကြဲျပားမႈကို လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းနဲ႔ ဖိအားေပး ႀကိဳးပမ္းျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မူ၀ါဒေျခာက္ခုကို ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဓိကအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

- See more at: http://www.news-eleven.com/politic/%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%90%E1%81%8A-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%92%E1%81%9A%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%81%8A-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%80%E1%81%8A-%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7#sthash.7p7DdHIM.dpuf

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း

ေရး-ေက်ာ္ေဌး၊ ဆို-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

မဟူရာျမစ္ထဲျဖက္ေသာ္လည္း
ထိုေနရာမွ အျပစ္ေဆးေၾကာျပီ
ထံေတာ္ပါးမွ စမ္းေရလား
ကယ္တင္ရွင္ရဲ့ ဂရုဏာပါ

ကို္ယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ လက္ေတာ္ျဖင့္
မရဏတြင္းမွ ထေျမာက္ျပီ
ကယ္တင္ျခင္းသီခ်င္းဆိုမည္
သခင္ေယရႈလြတ္ေျမာက္ေစျပီ

(ေဟာရွာ႑၊ ေဟာရွာ႑၊ အေသခံေသာ သိုးသငယ္
ေဟာရွာ႑၊ ေဟာရွာဏ၊ ေယရႈဘုရား ထေျမာက္ေလျပီ )၂


http://www.youtube.com/watch?v=Bcs-E6kVjqQ&feature=watch-vrec
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရဲ့ အစစ္အမွန္လမ္းျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္ကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါေစ..လို႔။ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .