မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, May 29th

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1098
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Gospel Interview အင္တာနက္ဗြီဒီယို (မုရန္တင္ျပခ်က္)


အင္တာနက္-မီဒီယာအေၾကာင္းကို ဇူလုိင္-၂၀၁၄ သခင့္စကား သက္ေသခံခ်က္မွာ ေရးထားပါတယ္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံု၊ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳဖို႕ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္ကာလမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းထဲအထိ အင္တာနက္က်မ္းစာ၊ အင္တာနက္တရားေဟာျခင္း၊ အင္တာနက္ေန႕စဥ္ခြန္အား ..စသျဖင့္ ေခတ္စားလာတာ ေကာင္းက်ိဳးထက္၊ ဆိုးက်ိဳးက မ်ားပါတယ္။ မိမိကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မွာ ၾကည့္တာေကာင္းပါတယ္။ ပိုျပီးေကာင္းတာက ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း၊ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ျပီး မၾကာခဏေတြ႕ဆံု၊ သက္ေသခံ၊ ခြန္အားယူျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမွာပါ။ အင္တာနက္ဗြီဒီယို မၾကည့္သူမ်ားကေတာ့ ကိစၥမရွိေပမဲ့ အြန္လိုင္းၾကည့္သူမ်ားအတြက္ ကိစၥရွိလို႕ ေရးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Sai Myint Tun June 27, 2014 စိုင္းျမင့္ထြန္း ေဖ့စ္ဘုတ္တင္ျပခ်က္အရ ခရစ္ေတာ္ရုပ္ပံုတခုမွာ စာတန္ဝင္တယ္ဆိုျပီး ဖ်က္ဆီး၊ မီးရိႈ႕တဲ့ဗီဒီယိုက မလုပ္သင့္ေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။ ဒီရုပ္ပုံ ကို ပ်က္စီးလိုက္လို ့ ဒီစာတန္ က တစ္ခါတည္း ၿပီးသြားၿပီလား ။ ဘာသာေရး ခရစ္ယာန္ေတြ တခ်ဳိ ့ကည္း ဒါကိုေထာက္ခံေနတာေတြ ရွိပါတယ္ ။ " အရွင္ ထာ၀ရဘုရား မိန္ ့ေတာ္မူသည္ကား၊ အဘယ္အရာကိုွမွ်မၿမင္ဘဲ၊ ကိုယ္စိတ္အလိုသို ့ လိုက္တတ္ေသာ ပေရာဖက္မိုက္တို ့သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။" ဆိုျပီး က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ကိုးကားျပပါတယ္။ 

ေယဇေက်လ ၁၃ း ၃ "ငါမေၿပာဘဲ၊ ထာ၀ဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူသည္ဟု သင္တို ့ဆိုလွ်က္၊ အခ်ည္းႏွီး အရာ ကိုၿမင္ၾကၿပီ မဟုတ္ေလာ။ လွည့္စား၍ ပေရာဖက္ၿပဳၾကၿပီ မဟုတ္ေလာ။"
ေယဇေက်လ ၁၃ း ၇ " သူတို ့သည္လည္း အၿပစ္ႏွင့္ အေလ်က္ ဒဏ္ခံရမည္။ ပေရာဖက္ ခံရေသာဒဏ္ သည္ ပေရာဖက္ကို ဆည္းကပ္သူခံရေသာဒဏ္ ႏွင့္ တူရလိမ့္မည္။" ေယဇေက်လ ၁၄ း ၁၀။ ဆရာစိုင္းေအး MEDIA 4 CHRIST

ဆရာစိုင္းေအး ဘန္ေကာက္၊ အမ္စီေအအသင္းေတာ္က ထြက္ခြာျပီး၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ဧဝံေဂလိဆရာအျဖစ္ လွည့္လည္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို သက္ေသခံအင္တာဗ်ဴးလုပ္ျပီး GospelIterview အင္တာနက္မွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံဗြီဒီယို မ်ားစြာရိုက္ကူးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။

တရုပ္နယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ကခ်င္ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာၾကီးမ်ား၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ KIA ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႈးမ်ား၊ ယူနန္ျပည္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာနဲ႕လည္း ဧဝံေဂလိအင္တာဗ်ဴးမ်ား တင္ဆက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၏ေရာင့္ရဲျခင္း ဆရာရူဘီ မိသားစုအင္တာဗ်ဴးလို သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားဟာ အင္မတန္လွပ၊ ေျပာင္ေျမာက္လွပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကခ်င္ KIA စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေရွာင္၊ ရဲအုပ္ဦးဝင္းႏိုင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လိုင္ဇာအေၾကာင္း၊ GMYC ကြန္ဖရင့္(ခ်င္းမိုင္)၊ GMF ေတးဂီတမစ္ရွင္ စတဲ့ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေယရႈေကာင္ျမတ္ေၾကာင္း ဗြီဒီယိုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

More video list from Godpel Interview , see this link ..http://murann.com/stories/gospelinterview.june2014.htm

Gospel Interview ဗြီဒီယိုမ်ားမွာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ နတ္ဆိုးဝိညာဥ္ဆိုးထုတ္ျခင္းေတြ အေတာ္ေလး မ်ားျပားလာပါတယ္။ ပေရာဖက္ ဆိုတာ သခင္ေယရႈေနာက္ပိုင္းမွာ မရွိေတာ့ဘူးလို႕ ခံယူသူမ်ားရွိသလို၊ ယခုအခ်ိန္ထိ အိပ္မက္ကေန သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေဖာ္ျပတယ္ ပေရာဖက္ပံုုစံမ်ိဳး ရွိေနတယ္လို႕ ခံယူသူမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။Ah Ba Mi ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး

အခုေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၄တင္ျပခ်က္ေတြမွာ ပေရာဖက္မ ပံုစံဗြီဒီယိုမ်ား ေတြ႕ရပါတယ္။ Gospel Interview ယူၾကဳဗြီဒီယိုမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္ ၾကည့္ရႈ၊နားေထာင္စရာမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၾကားနာျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္း (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) ရတယ္လို႕ ..က်မ္းစာမွာ အေသခ်ာေရးထားပါတယ္။ ၾကားနာလို႕ ကယ္တင္ျခင္းရသြားသူမ်ား ခရစ္ယန္အသက္တာကို ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိဖို႕လိုပါတယ္။ အခု ေယရႈရုပ္ပံုကို နတ္ဆိုးဝင္ေနတယ္ေျပာျပီး ရိုက္ခ်ိဳး၊ မီးရိႈ႕ပစ္တဲ့ ဗီြဒီယိုတင္ျပခ်က္ကေတာ့ ယံုၾကည္သူမ်ားစြာကို ထိမိ၊ခိုက္မိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

စင္ကာပူေနထိုင္ျပီး မုရန္၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ား တင္ျပေနတဲ့ ဆရာေအာင္ႏိုင္အျမင္ေတာ့၊ " ထာဝရဘုရားဟာ နံဝိညာဥ္နဲ႕၊ ေနရာတိုင္းမွာရွိေနတယ္။ ရုပ္သ႑န္အားျဖင့္လည္း ရွိတယ္။ လူသားအျဖစ္ သခင္ေယရႈအေနနဲ႕ ေလာကကို ဆင္းသက္ျပီး ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ား ေျပာခဲ့တယ္။ ေယရႈရဲ့ ရုပ္ပံုသ႑န္ကို က်မ္းစာမွာလဲ ေဖၚျပမထားပါဘူး။ ဘယ္သူ႕ရုပ္သ႑န္မွ က်မ္းစာမွေဖၚျပမထားေတာ့ ရုပ္သ႑န္က အေရးမၾကီးပါ။ နံဝိညာဥ္နဲ႕ ကိုးကြယ္ျခင္းက အေရးၾကီးပါတယ္။ လူေတြက ရုပ္သ႑န္ျမင္မွ ခြန္အားရၾကတာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ရုပ္ပံုမ်ားေပၚေပါက္လာတယ္။ ဒါလဲ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေပမဲ့၊ ရုပ္ပံုေတာ္ကို ရိုက္ခ်ိဳး၊မီးရိႈ႕ျခင္းဟာ ဘုန္းေတာ္ရံႈခ်၊ ထိမိလဲေစပါတယ္." ...လို႕မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

က်မ္းပိုဒ္
ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏ခမည္းေတာ္ စိုက္ေတာ္မမူေသာ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ႏႈတ္ရလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔ကိုရွိပါေလေစ။ သူတို႔သည္ လူကန္းတို႔အားလမ္းျပေသာလူကန္းျဖစ္ၾက၏။ လူကန္းခ်င္းတဦးကိုတဦးလမ္းျပလွ်င္၊ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ တြင္းထဲသို႔က်ၾကလိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မသဲ ၁၅း၁၃-၁၄)

တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ 
(ေရာ၁၆း၂၇)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

မဂၤလာတရားေတာ္(၃)

 စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရၾကလတံ့။ မႆဲ ၅း၈

 ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားကို အရမ္းျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထက္ထိေတာ့ ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္ မျမင္ဘူးေသးပါဘူး။ မျမင္ရေလ ပိုျပီးေတြ႔ခ်င္ေလပါပဲ။ အခုမျမင္ရလဲ ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပါလိမ့္လို႔လည္း မၾကာခဏ ေရာ္ရမ္းမွန္းဆ တမ္းတၾကည့္တတ္ပါတယ္။ ညညမ်ားဆို ၾကယ္ေတြေတာက္ပ ေနတဲ့ မိုးေကာင္းကင္ ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ဘုရားရွင္ဘယ္မွာမ်ားရွိေနပါလိမ့္ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ ေငးေမာလြမ္းဆြတ္တာမ်ိဳးလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေပမယ့္ ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ပဲ မိမိဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းမယ္လို႔ စိတ္ကူးျပီး ထားရျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ငါးမဖမ္းရ ဟု ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားေသာ ေရကန္တစ္ခုအတြင္း၌ ငါးမွ်ားတံ၊ ငါးစာတို႔ထည့္ထားသည့္ ေလွေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေအးေအးေဆးေဆး စာဖတ္လွ်က္ရိွရာ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္တစ္ဦးသည္ အနားသို႔ေရာက္ခ်လာေလ၏။

လံုၿခံဳေရး။ ။ အစ္မႀကီးခင္ဗ်ား။ အစ္မႀကီးကို ငါးခိုးဖမ္းရန္ႀကံစည္မႈနဲ႔ အေရးယူရပါလိမ့္မယ္။
အစ္မႀကီး။ ။ ေအာင္မယ္ကြယ္၊ ငါ အခု ငါးမွ်ားေနတာလား၊ စာဖတ္ေနတာလား။

လံု။ ။ အခု အစ္မႀကီး စာဖတ္ေနတာမွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အစ္မႀကီးေလွမွာ ငါးဖမ္းကိရိယာအျပည့္အစံုတပ္ ထားတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ကန္ထဲမွာလည္း ငါးရိွတယ္။ ငါးမွ်ားတံလည္းရိွတယ္ဆိုေတာ့ အစ္မႀကီးအေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ငါးဖမ္းႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

မ။ ။ သည္လိုျဖင့္ က်ဳပ္ကလည္း ေမာင္မင္းကို မုဒိန္းက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈနဲ႔ တရားစဲြရေပလိမ့္မယ္။

လံု။ ။ အလိုေလး၊ ႀကံႀကီးစည္ရာဗ်ာ။ အစ္မႀကီးကို ဟ၀ွာလုပ္ဘို႔ က်ဳပ္ စိတ္ေတာင္မကူးမိပါလားဗ်ာ။


မ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာဟာ လူျပတ္တဲ့ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ေမာင္မင္းမွာလည္း လက္နက္ကိရိယာ အျပည့္အစံုတပ္ဆင္ထားတယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္ကို အခ်ိန္မေရြး မုဒိန္းက်င့္ႏိုင္တယ္ေလ။

လံု။ ။ ဟိုက္ေရာ၊ ဂိန္၊ ဂိန္ ဂိန္ @$&!*

Facebook: Aye Nyein

 

စိတ္ႏွလံုးအၾကံအစည္တို႔သည္ လူႏွင့္ဆိုင္ၾက၏။ လွ်ာႏွင့္ျပန္ေျပာခ်က္ကိုကား၊ ထာ၀ရဘုရား ပိုင္ေတာ္မူ၏။ (သုတၱံက်မ္း ၁၆-၁)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ကိုးရီးယားခရစ္ယာန္မ်ား

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ တရုပ္ျပည္အိမ္နီးခ်င္းလြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံအျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စူပါပါ၀ါ ရုရွား၊တရုပ္၊ အေမရိကန္တို႔ အားျပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ျပီး စိစိညက္ေက်ခဲ့ရွာပါသည္ (1952)။ ၾကံၾကံခံ ရပ္တည္ရင္း ယခုအခါ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ဘက္စံုခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိပါျပီ။ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက အထူးက႑မွပါ၀င္ၾကပါသည္။

ကိုးရီးယားသမၼတမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ..

ဂ်ပန္မ်ားစတင္အုပ္စိုးသည့္ ကိုးရီးယားအစိုးရတြင္ Syngman Rhee ပထမဆံုး သမၼတျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရသည္။


List of presidents of the Republic

 1. Syngman Rhee (September 11, 1919 - March 21, 1925)-Impeached by the Provisional Assembly
 2. Park Eunsik (March 24, 1925 – September 1925)
 3. Yi Sang-ryong (September 1925 – January 1926)
 4. Yi Dongnyeong (January 1926 – July 7, 1926)
 5. Hong Jin (July 7, 1926 – December 9, 1926) ရိုမင္ကက္သလစ္ (ခရစ္ယန္) ျဖစ္သည္။
 6. Kim Gu (December 9, 1926 – August 1927)
 7. Yi Dongnyeong (August 1927 – October 1933)
 8. Yang Gi-tak (October 1933 – October 1935)
 9. Yi Dongnyeong (October 1935 – 1940)
 10. Kim Gu (1940 – July 24, 1948)
 11. Syngman Rhee (first president of the Republic of Korea, July 24, 1948 - April 26, 1960)1948 - 1960 Syngman Rhee ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးသမၼတအေရြးခံခဲ့ရသည္။ သူ႔ေခတ္1950-51 ကြန္ျမဴနစ္ကိုးရီယားႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ Methodist ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္။
1960 - 1962 Yun Bo-seon အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ျပီး အာဏာသိမ္းခံရသည္။ အတိုက္အခံအျဖစ္ သမၼတ ၂ၾကိမ္ထပ္မံျပိဳင္ရာ ရံႈးခဲ့သည္။ 1990 တြင္ကြယ္လြန္သည္။
Presbyterianism ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္္။
1962 - 1979 Park Chung-hee စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ၾကံခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။
1979 - 1980 Choi Kyu-hah လုပ္ၾကံခံရေသာသမၼတသက္တမ္းကို ဆက္ခံသူျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းခံရျပီးေနာက္ 2006 တြင္ကြယ္လြန္သည္။ ဘာသာမရွိသူျဖစ္သည္။
1980 - 1988 Chun Doo-hwan စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ 1983 ရန္ကုန္အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံမႈမွ လြတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ပါသည္။
1988 - 1993 Roh Tae-woo စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။
1993 - 1998 Kim Young-sam Presbyterianism ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္္။
1998 - 2003 Kim Dae-jung ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတိုက္ခံအျဖစ္မွ သမၼတျဖစ္လာသည္။ 2009 ကြယ္လြန္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမၼတေဟာင္း၂ဦး Chun Doo-hwan၊ Roh Tae-woo ကို ေသဒဏ္၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဖလားဗိုလ္လံုးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ရိုမင္ကက္သလစ္ (ခရစ္ယာန္) ျဖစ္သည္။
2003 - 2008 Roh Moo-hyun.သမၼတ၅ႏွစ္သက္တမ္းအျပီး၊ အနားယူခ်ိန္တြင္ လပ္စားမႈျဖင့္အေရးယူခံရျပီး မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသသြားသည္။ ရိုမင္ကက္သလစ္ျဖစ္သည္။
2008 Lee Myung-bak Presbyterianism ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္္။ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ကိုးရီးယားမွာ ၁၈၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ရိုမင္ကက္သလစ္ မစ္ရွင္မ်ားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ား 1801, 1866 မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း တေျဖးေျဖးသာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ကိုးရီးယားစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ႏိုးၾကားမႈမ်ား တဟုန္ထိုးျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယခုအခါ ၂၉ရာႏႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။ ကိုးရီးယားသမၼတမ်ား (အထက္ပါဇယား) ကို ၾကည့္လွ်င္ အမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေျမာက္ကိုးရီးယားတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိျပီး ျမိဳ႔ေတာ္ ျပံဳယမ္းကို တခ်ိန္က အာရွေယရုဆလင္ဟုပင္ေခၚခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚအၾကီးဆံုးအသင္းေတာ္ Yoido Full Gospel Church (အသင္းသား ၁သန္း) ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Reformist ဟုေခၚသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ အင္အားစုႏွင့္ Cronies ခရိုနီဟု သတင္းဌာနမ်ားကေခၚဆိုေသာ လပ္စား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ၂၀၁၁ ေရႊးေကာက္ပြဲျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အားျပိဳင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာျပည္ကို သံေယာဇဥ္ရွိေသာ ကိုးရီးယား (ျမန္မာမ်ားစြာအလုပ္သြားလုပ္ၾကျခင္း)၊ အဂၤလန္ (ျမန္မာျပည္ကိုႏွစ္၁၀၀ေက်ာ္ အုပ္စိုးခဲ့ျခင္း)၊ ဂ်ပန္ (ျမန္မာျပည္ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ၄ႏွစ္ခန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း)၊ ထိုင္း (အိမ္နီခ်င္း)၊ တရုပ္ (စူပါပါ၀ါ)။ ေနေ၀း (ခ်မ္းသာေသာလူအခြင့္ေရးကူညီသည့္ႏိုင္ငံ)။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အိႏၷိယ စတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိပါသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာ FDI Foreign Direct Investment ေရြးရမည္ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ Save Irrawaddy ျဖစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို တရုပ္မွေခ်းေငြ US$3.9 billions ႏွင့္လုပ္ကုိင္မႈကို၊ ျမန္မာမ်ား အျပင္အထန္ကန္႔ကြတ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရအသစ္မွ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ရွိပါသည္။

ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မိသားစုမ်ားသည္ အလုပ္နွင့္ေငြကို ဘုရားေပးေသာအရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Cronies ေခၚေသာ မတရား၊၀ိသမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ပါသည္။ လပ္ေပးျခင္းသည္လည္း ..ဘုရားမၾကိဳက္သလို၊ လပ္ယူျခင္းသည္လည္း စာတန္မာနတ္အလိုျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလြန္းေသာေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အမိျမန္မာျပည္အတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးရန္လိုအပ္ေနပါသည္။  (လပ္ေပးျခင္းႏွင့္လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ခြဲျခားသိျမင္တတ္ရန္အထူးအေရးၾကီးပါသည္)။

ကိုးရိးယားစိတ္ဓါတ္မ်ား ျမန္မာျပည္သားမ်ားတြင္ ရွိေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ Reformers မ်ားက ကိုးရီးယားရုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျပိးျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ ၾကည့္ရံုမကပဲ၊ လက္ေတြ႔ ကိုးရီးယားမ်ားလို လုပ္ျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား (Reformist & Cronies) ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ညီညြတ္၊ တရားမွ်တစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ .. ေန႔စဥ္၊ ညစဥ္၊ ၀တ္ျပဳပြဲမ်ားတြင္ သတိရဆုေတာင္း၊ ဆုေတာင္း၊ ဆုေတာင္းၾကရန္သာရွိပါသည္။

End. Msg
BurmeseBible.Blog 2010

Note:
1. Re-posted from BurmeseBible.Blog (2010)
2. Welcome to Burmese President U Thein Sein visit to S.Korea in Oct2012.  Korea president already visited Ygn few months ago.

3. Other Reference link by Murann editor
-ျမန္မာကိုးရီးယာဆက္ဆံုေရး
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:261166
-ဒိုင္းနမစ္ကိုးရီးယားခရစ္ယာန္မ်ား
http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=373:2010-12-11-23-13-34&catid=1:spiritual&Itemid=2
-ျမန္မာႏွင့္ေတာင္ကိုးရီးယားသမၼတမ်ားေတြ႔ဆံု
http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=1505:-blue-house-&catid=2:knowledge&Itemid=44

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ထိုသူတို႔က အကြၽႏ္ု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္၍ေနပါ။ ညဦးယံအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္ပါသည္ ဟူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို က်ပ္က်ပ္ေသြး ေဆာင္ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူေနျခင္းငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။
—St. Luke 24: 29

ထိုစကားမ်ားကို တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Rev. Henry Francis Lyte ကေျပာခဲ့သည္။ သူ႔၏ အဂၤလိပ္မက္သဒစ္ အသက္တာတခုလံုး ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေရးအတြက္ တစ္ခုခုခ်န္ခဲ့ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သူ၏ ကဗ်ာစာအုပ္မွာ လံုေလာက္ေပသည္။ သူ႔အသက္ ၅၄ႏွစ္အရြယ္ ၁၈၄၇ခုႏွစ္တြင္ သူ႔အသက္ရွင္သန္မႈ၏ အဆံုးသတ္လုဆဲအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ ႏွစ္၃၀ခန္႔ခံစားရျခင္းမွ အဆိုးဆံုးအေျခအေနေရာက္ပါျပီ။

ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားတြင္ပင္ သူ႔တြင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ "အကြ်န္ဳပ္ႏွင့္၀င္၍ေနပါဘုရား" ဆိုေသာသီခ်င္းျဖစ္သည္။  ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္အျပင္မစႏုိင္သူမရွိ။ အက်ဳိးနည္းသူကိုေထာက္ပံ့အံ့ေသာငွါ။ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ဝင္၍ေနပါဘုရား။ .. ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္သူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္သည္။

ထိုသီခ်င္းစာသားမ်ားကို ႏွစ္၀၀၀တိုင္ ေယာကၤ်ား၊မိန္းမမ်ား အားကိုး သီဆို၊ ေျပာၾကား၊ တီးတိုးရြတ္ဆို ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္တင္းနစ္ သေဘၤာၾကီး ျမဳတ္ခါနီးအခ်ိန္တြင္လည္း သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပထမကမၻာစစ္အတြင္း သူနာျပဳဆရာမ Edit Cavell ကိုပစ္သတ္မည့္ ေသနပ္ပစ္အဖြဲ႔ေရွ႔တြင္  ထိုသီခ်င္းကို ထပ္တလဲလဲ သီဆိုခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ထိုသီခ်င္းသံ ၾကားရသည္။ ေျမျမဳတ္မိုင္းဗံုးမ်ားၾကားေလွ်ာက္သြားသူမ်ားထံမွာလည္း ထိုသီခ်င္းသံ ၾကားရတတ္သည္။

အဆံုးတုိင္ေအာင္၊ အသက္တာဆုတ္ေလ်ာ့သည္။ ေျမႀကီးစံစားရာမဲြ၊ ဘုန္းလည္းကြယ္၏။  ဤေလာက၌အနိစၥသာထင္ရွား။ အၿမဲတည္ရွင္၊ ၾကြလာ၊ ေနေတာ္မူပါ။

ျပည္စို႔ေနေသာအနာမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုျခင္း၊ ပိန္လွီျဖဴဖတ္မႈ၊ အက္ဆစ္စားေဆးမ်ား စားသံုးရင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ တရားေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၁၈၄၈ႏွစ္တြင္ပင္၊ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္လင္းေက်းဇူးအားျဖင့္။ စုေတ့ေသာ္၊ မ်က္စိမႈန္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာက္လႊင့္။ ေရႊေကာင္းကင္အရုဏ္တတ္၊ ေျမႀကီးကြယ္သြား။ ကြၽႏု္ပ္အပါးေနေတာ္မူပါဘုရား။

Ref:  Time Magazine  Nov 17, 1947

 

၁ ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္။

ကုိယ္ေတာ္အျပင္မစႏုိင္သူမရွိ။

အက်ဳိးနည္းသူကိုေထာက္ပံ့အံ့ေသာငွါ။

အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ဝင္၍ေနပါဘုရား။၂ အဆံုးတုိင္ေအာင္၊ အသက္တာဆုတ္ေလ်ာ့သည္။


ေျမႀကီးစံစားရာမဲြ၊ ဘုန္းလည္းကြယ္၏။

ဤေလာက၌အနိစၥသာထင္ရွား။

အၿမဲတည္ရွင္၊ ၾကြလာ၊ ေနေတာ္မူပါ။၃ ဒဏ္ေပးပိုင္မင္းႀကီးအာဏာႏွင့္မဟုတ္၊


ကရုဏာေတာ္ျဖင့္ဒုကၡမွေရြးႏႈတ္၊

သက္သာေစေသာအေတာင္ေတာ္ႏွင့္တကြ၊

ၾကြလာ၊ အကြၽႏ္ုပ္ထံေနေတာ္မူပါ။၄ အစဥ္ကုိယ္ေတာ္ကုိဖူးေတြ႔လုိပါ၏။


မာရ္နတ္တန္ခုိးဘယ္သူခ်ဳိးႏုိင္သနည္း။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သာလွ်င္တတ္ႏုိင္ေတာ္မူရာ၊

ၾသ၊ ေက်းဇူးရွင္၊ ေနၿမဲေနေတာ္မူပါ။၅ ေကာင္းက်ဳိးေပးရန္၊ အနားမွာေနမူလွ်င္


ေဘးမ်ားအတြက္မစိုးရိမ္ပါ၊ အရွင္၊

ေသမင္းလက္နက္အဘယ္မွာရွိသနည္း၊

တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ေအာင္လိမ့္မည္။၆ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္လင္းေက်းဇူးအားျဖင့္။


စုေတ့ေသာ္၊ မ်က္စိမႈန္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာက္လႊင့္။

ေရႊေကာင္းကင္အရုဏ္တတ္၊ ေျမႀကီးကြယ္သြား။

ကြၽႏု္ပ္အပါးေနေတာ္မူပါဘုရား။

------

Music Note & Audio: Click Here --> ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္။ Abide With Me 42  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ပြင့္လွစ္ေနတဲ့ေကာင္းကင္
လွမ္း၍ေမွ်ာ္ၾကည္႔ေသာအခါ
သန္႔ရွင္းေသာဘုရားစိုးစံသည္

ကြၽႏု္ပ္၏အလိုအပ္ဆံုးအရွင္
ကြၽႏု္ပ္၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသခင္
ကြၽႏု္ပ္၏ အတမ္းတဆံုး

ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား

ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ဆင္းၾ<ြကမူပါ
ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
သခင့္ရဲ႔မ်က္ေမွာက္လႊမ္းမိုးေသာ အရပ္
ထိုအရပ္ရပ္တို႔၌ ကြၽႏု္ပ္အၿမဲရွိခ်င္

( သန္႔ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္ တပါးတည္းသာ
ထာဝရ အၿမဲကိုးကြယ္မည္ . . )


မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေမတၲာ
အၿမဲတမ္းတည္မယ့္ သစၥာ
သခင္ဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ေကာင္းကင္သားမ်ားႏွင့္အတူ
ျမြတ္္ဆိုခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
အႏႈိင္းမဲ့ တန္ခိုးရွင္ဘုရား


Htar Wa Ya.ppt