မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Apr 24th

Last update08:58:23 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

မိစာၦပေရာဖက္ - ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း ျပဳစုသည္။

E-mail Print PDF


စာေရးသူ၏အမွာစာ

သည္ေလာက၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေသာ အရာသည္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က ေျပာခဲ့သည္။ (မ ၁၀း၂၈) က်ႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို စေတးမည့္သူေလာက္ မည္သူမွေၾကာက္စရာမေကာင္းပါ။ သည္ကမၻာပ်က္ခါနီးအခ်ိန္တြ္ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ဟု သခင္ေယရႈက သတိေပးထားပါသည္။ မိစာၦၱပေရာဖက္သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကို ညွိဳးႏြမ္းေစျပီး၊ ယံုၾကည္သူတို႔ကို လမ္းလႊဲသြားေစရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ သည္ပေရာဖက္ အတုအေယာင္ေတြအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚလွ်က္ သတိေပးေသာသူကို မေတြ႔ရွိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအႏၱရယ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမား၍ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားရသည့္ခရီးသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီေပးမည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပေရာဖက္မ်ားရွိသလို၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔မည့္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ မိစာၦပေရာဖက္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ သည္မိစာၦပေရာဖက္မ်ားသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔သြားရလမ္းေပၚမွ ဆူးေျငွာင့္ခလုပ္ႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။
ကားေမာင္းသြားစဥ္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္ေကာက္ အမိႈက္လွဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိတိုင္း က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ သည္လိုလွည္းက်င္းသူ မရွိပါက ၾကာလွ်င္လမ္းပိတ္ဆို႔ သြားပါလိမ့္မည္။ အမိႈက္ရွင္းရေသာအလုပ္ကို မည္သူမွမလုပ္လိုပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ ရံုးခန္းတြင္ ထိုင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းက မ်ားစြာသက္သာ၍၊ သက္သာ၍ လစာပိုေကာင္းပါ၏။
စာေရးရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အမႈိက္လွဲရပါသည္။ လူေတြက နားေထာင္ခ်င္ျပီး၊ လက္ခံလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေရးေန၍မရပါ။ အျငင္းပြားစရာ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ိဳးကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ အမွန္တရားကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ (ဧ ၄း၁၅) ၾကိဳးပမ္းရမည့္ အခ်ိန္ေတြရွိပါသည္။

အမွန္တရားကို သိျပီး ထန္ခ်န္ထားသူသည္ အလြန္မွ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ပါသည္။ အမွန္တရားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိသိရွိနားလည္ထားသည့္ အတိုင္း ေ၀ငွေပးရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား အပုပ္ခ်ရန္ သည္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္သူႏွင့္မွ်လည္း ရန္ျငိွဳးမရွိသည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုက္ခိုက္လိုပါ။
ယေန႔တြင္ စာေရးဆရာတို႔သာမက ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားစြာသည္လည္း လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ပရိတ္သတ္က ၾကားလိုေသာ တရားေတြကိုသာ ေဟာၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ Prosperity gospel ဟုေခၚေသာ စီးပြားျဖစ္မည္၊ ရာထူးတိုးမည္၊ ဘုရားသခင္က လူတိုင္းကို ခ်မ္းသာေစမည္၊ က်န္းမာေစမည္ ဆိုေသာတရားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေဟာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၂ခု ရွိပါသည္။

ပထမက ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ အလႈေငြမ်ားမ်ားရရန္ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယကေတာ့ သည့္ထက္ပိုပင္ဆိုးျပီး စာတန္မာန္နတ္၏ မဟာျဗဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖၚေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိစာၦပေရာဖက္တိုင္းတြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္မွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြက္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ မိစာၱကြန္ယက္ၾကီးကို စာတန္က တည္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္ျပီး အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားႏွင့္ အျပိဳင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔တြင္ စာတန္၊ အႏိၱခရစ္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္ (ဗ်ာ ၁၃)။ ယေန႔ ေတြ႔ရွိေနရေသာ ပေရာဖက္အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ေပၚထြန္းမည့္ မိစာၦာပေရာဖက္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုလူယုတ္မာကဲ့သို႔ပင္ အႏိၱခရစ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးလွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။
သည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဝိညာဥ္တသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုဝိညာဥ္သည္ ယေန႔ပင္ရွိေနသည္ဟု ရွင္ေယာဟန္က ေျပာပါသည္။ (၁ေယာ၄း၃)။ သည္မိစာၦပေရာဖက္ေတြက ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရန္ နီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တရၾကပါဟု အလြန္ပင္ေဟာခဲပါသည္။ လူတိုင္း က်န္းမာခ်မ္းသာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ဤေလာကေပ်ာ္ေမြ႔စရာမ်ားျဖင့္ မက္လံုးေပးရင္၊ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ငရဲသို႔ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚဆိုျပီး ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေနေသာသူသည္ ဘ၀ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ မိစာၦပေရာဖက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္ေျပာသည္ထက္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ဆံုးျဖတ္သည္က ေကာင္းပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနသူတစ္ဦးကို က်ေနာ္ လက္ညိဳးထိုးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယခုလို လုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဘုရားကသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤစာအုပ္တြင္ နာမည္ပါသူတိုင္းသည္ မိစာၦပေရာဖက္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းကိုလည္း မိစာၦဂိုဏ္းဟု မစြတ္စြဲထားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ တင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ကာယကံရွင္ေတြ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါ အတိအက် တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေဖၚျပထားပါသည္။ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ မူလကေျပာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ မိစာၦပေရာဖက္ ျပႆနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး၊ ေသေရးရွင္ေရးထက္ပင္ အေရးၾကီးပါ၏။

ယခု ဂိုဏ္းဂနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ လူတီထြင္ထားေသာ အရာသာျဖစ္ပါ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ဂိုဏ္မွ မရွိပါ။ ထိုသခင္အတြက္ ေစတနာမွန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြန္ဂိုလို ေနရာမ်ိဳး၌ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိဂိုဏ္းကိုသာ ဘုရားက ေစလႊတ္သည္ဟု ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါသည္။ က်မ္းစာက သည္အတိုင္း ေျပာထားပါ၏။ (ေယာ ၃း၁၆)။ ထိုေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မိစာၦပေရာဖက္ကို ဆရာတင္မိလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔နိုင္ေသးသည့္အတြက္ မိမိ ဘယ္သူေနာက္လိုက္ျပီး၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုေနမွန္း ေကာင္းစြာသိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အပါအ၀င္ မည္သူေျပာသမွ်ကိုမွ အလြယ္တကူ မယံုလိုက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ ရွိပါသည္။ သည္အမွန္တရားကိုလည္း ခြန္႔ေၾကြးလို႔မရပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖၚျပေပးမွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က မသိလို၊ မရွာလိုလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေတြ႔ရွိမည္မဟုတ္။

တစ္ခါက ေရာမျမိဳ႔ဝန္တစ္ဦးသည္ သခင္ေယရႈကို ေမးခဲ့ပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း..တဲ့။

သည္ေမးခြန္းကို ပိလတ္က သေရာ္၍ေမးသလား၊ ေတြေဝသြား၍ ေမးသလားကို က်မ္းစာက မေဖာ္ျပေပးထားပါ။ ေလာကတြင္ လူတို႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တရားဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ အဘယ္သူ သိႏိုင္ပါသနည္း။ ဘာသာတရားတြင္လား။ သိပၸံပညာ၌လား၊ အဘိဓါန္ထဲတြင္လား၊ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ တကၠေဗဒ(Logic) ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အေတြးထဲတြင္လား။ အမွန္တရားသည္ လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္ေနသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ၾကား၌ ပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနတတ္ပါေသးသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ေျပာခဲ့ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တိုင္က အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

အမွန္တရားကို အယူဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေျပာေနေသာ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လူတစ္ဦးသည္ မွန္ရာကို သိရွိ၍ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူကိုယ္၌ကေတာ့ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အလံုးစံုကို ဖန္ဆင္းသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ သူ၌ပင္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနရပါသည္ (တ ၁၇း၂၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်တို႔သည္ အမွန္တရားပါေပ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရာ အားလံုးက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ပါ၍ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘယ္အရာကိုမွ မယံုၾကပါႏွင့္။

သည္စာအုပ္ကို ေရးရန္ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မထင္မွတ္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤေလာကၾကီးသည္ က်ႏ္ုပ္တို႔ ထင္သည္ထက္ ရႈပ္ေထြး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျမင္ရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူသည္ သတၱဝါအားလံုးတြင္ အေကာက္က်စ္ အစဥ္းလဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္အခါမွ မိမိ၏ အက်ည္းတန္သည့္အပိုင္းကို ျပသျခင္းမျပဳပါ။ လူႏွင့္စာတန္ ပူးေပါင္း၍ လိမ္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ပို၍ ပိရိသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္မီွ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ထားျပီး၊ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကိုးကားခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါ။ သမၼာတရားကသာ က်ႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစပါမည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀၊ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၃ ဧျပီလ

စာအုပ္ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေရးထားေသာစာ
- ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သိုးစုအတြင္းသို႔ သိုးအေယာင္ေဆာင္ထားသည့္  ေတာေခြးမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
- သည္ အႏၱရာယ္ကိုသင္သိပါသလား?
- မိတ္ေဆြႏွင့္တူေနေသာ ရန္သူကိုမည္သို႔ ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?
- သည္စာအုပ္တြင္ ထိုရန္သူအေၾကာင္းကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းလွ်က္ တင္ျပေပးထားပါသည္။


Notes:
1. ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္းသည္ အာဖရိက ၁၂ႏွစ္ခရီးစဥ္မွ ၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာတမန္ မဂၢဇင္းတြြင္ လစဥ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားစာအုပ္တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွတစ္ခန္းကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

2. ယခု မိစာၦပေရာဖက္ စာအုပ္ကို လႈဒါန္းသူ တစ္ဦးရွိပါသျဖင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သုိ႔ အီးေမးမွာၾကားပါက ေမတၱာျဖင့္ပို႔ေပးပါမည္။ 

3. ျဖန္႔ခ်ိသူ။ Scripture of Gospel Ministry, 286 (B)၊ မင္းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ ဖုန္း၊ ၀၉၄၂၁၀၂၂၃၆၀
ပံုႏွိပ္သူ။ ဆည္းဆာပံုႏွိပ္တိုက္၊ လမ္း-၄၀ (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္။ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၃၉၂၈၃၂

4. က်မ္းကိုးမ်ား ။  သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ DVD by Justin Peters, Benny Hinn - by Justin Peters, John Barela, Philip Yancey, C S Lwwis, ခရစ္ယန္သမိုင္း - ခပ္စြမ္းေဟာက္၊ E L Bynum, Alex Tang, Wikipedia, Jack Zavada, Joel Osteen - Wikipedia, Joseph ဏမငညခနယ Gladys ၽြussel, Sze Zeng, Ken Selver, Brian Schwertley, Margaret M Paloma, Rick Ross, Mary Fairchild, Andrew Foley, Ron ၽြhodes, Matt Slick, Fill Fay, Matt Slick, Stephen Montegomery, John Ashton, Billy Graham History...စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားစြာ..။


Download Link (10MB PDF file)
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf

Hits: 1070
Comments (6)Add Comment
...
written by ဓမၼဆရာမ်ား, August 05, 2013
ထိုစာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ို ပိုမိုလွပစြာ ဥပမာ မွားယြင္းေသာဓမၼဆရာ ်ား ဟုဆိုပါက၊ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ေရာ ္းေကာင္းရန္ရွိေသာ လည္း စာအုပ္အမည္မွာ မိစာၦာပေရာဖက္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼဆရာအမ်ားစု တိတ္တိတ္ကေလး ၀ယ္ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ဆရာၾကီးမ ားကို အက်ဥ္းေရးထားသည္။
ဆရာ-ဂ်ဴ၀ယ္ေအာ္စတင္။ အေမရိကားႏွင့္ကမၻာအ ပ္ရပ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး သူ႔တရားကိုနားဆင္၊ၾ ည့္ရႈၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမ ္ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားျပီး၊ ငရဲအေၾကာင္းေျပာခဲလ သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီျဖစ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ေယရႈတစ္ခုတည္းျဖစ္ေ ကာင္း (ေယာဟန္ ၁၄း၆) က်မ္းပိုဒ္ကို ေျပာေလ့မရွိပါ။

ဆရာ-ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္။ စင္ကာပူမွလူၾကိဳက္မ ားလွေသာ ဓမၼဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကာ Other Tongue ေျပာသူျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီ ဓမၼဆရာျဖစ္ျပိး ငရဲအေၾကာင္းလဲေျပာပ သည္။

ဘင္နီဟင္ Benny Hinn၊ ကင္နက္ Kenneth & Gloria Copeland ၊ Jesse Duplantis၊ Creflo Dollar (လူမည္း) Todd Bently၊ John Crowder စသည့္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ တီဗြီဓမၼဆရာမ်ားႏွင ့ ေမာ္မြန္ဘာသာ၊ ေယေဟာ၀ါသက္ေသဂိုဏ္း ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာတရားမ်ာ ကို ေရးထားပါသည္။

ဆရာၾကီးဘီလီ ဂေရဟမ္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ ည္း မွန္ကန္ေသာဓမၼဆရာအျ စ္ ေရးသားထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေယရႈေဟာေသာ တရားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ရန္၊ ေဟာၾကားႏိုင္ရအလြန္ က္ခဲလွသည္။ က်င့္ၾကံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ် ေလာကတြင္မရွိ၊ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ့သည ။

Download "scanned copy"
http://murann.com/ebooks/f.teachers.pdf
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
ဗဟုသုတရပါသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္ျဖ ္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကို ဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္တို႔သည ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င လွည့္ျဖားေလာက္ေအာ ္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လ ကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔က ု ျပၾကလိမ့္မည္။
၂၅ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ ိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။
၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမရွိသည္ေနာက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြ တို႔သည္ သိုးမ်ားကိုမသနားဘဲ သင္တို႔အထဲသို႔ဝင္မ ္ကို၎၊
၁၅အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္း သာေတာေခြးျဖစ္လ်က္ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေရႊျမန္မာ, August 13, 2013
၁၅ အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသ ေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ သာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကိ သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလ ့။
၁၆ ထိုသူတို႔၏အက်င့္ကိ ေထာက္၍ သူတို႔၏သေဘာကိုသိၾက လိမ့္မည္။ ဆူးေလပင္၌ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။ ဆူးေလပင္၌သေဘၤာသဖန္ သီးကို ဆြတ္တတ္သေလာ။
၁၇ ေကာင္းေသာအပင္ သည္ေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီးကိုသ းတတ္၏။
၁၈ ေကာင္းေသာအပင္သည္ မေကာင္းေသာအသီး၊ မေကာင္းေသာ အပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကိုမသ းႏိုင္။
၁၉ ေကာင္းေသာအသီး မသီးေသာအပင္ရွိသမွ် ို႔ကို ခုတ္လွဲ၍မီးထဲသို႔ခ လိုက္တတ္၏။
၂၀ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏အက် ့္ကို ေထာက္ေသာ္ သူတို႔၏သေဘာကိုသိရၾ လိမ့္မည္။
၂၁ သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာ ူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတ ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္ ဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝ ္ရလိမ့္မည္။
၂၂ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿ ီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွ ္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင ့မ်ားစြာေသာတန္ခို တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မ ္။
၂၃ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသ အခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္ မသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူ ို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္ေမာင္(လိုင္ဇာေၿမ), August 28, 2013
မိစာၦပေရာဖက္တိုင္း ြင္ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးရွိပါသည ။ စာတန္ေနာက္လိုက္သည္ ွာ ေလာက၌ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလို သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလြန္းသည့္အတြ ္ ေလာကုတၱရာအဖို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘ ဘုရားကိုပင္ ေၾကာက္ရမွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။ ဟု ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီးသံေ၀ဂယူ ရာေကာင္ပါသည္.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Zarni , October 26, 2013
က်ေနာ့္အျမင္ျဖစ္သည ။
၁။ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ဧရာမၾကီး လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းမ်ားျပားစြာ အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ ပဳေစလိုသည့္သေဘာ က်မ္းစာတြင္မေတြ႔ရပ ။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ မံုငါးလံုးငါး၂ေကာင ကဲ့သို႔ လူေပါင္းေထာင္၊ေသာင းႏွင့္ခ်ီျပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္ ခ်ီေသာ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ် း၏ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေ ေသာ Gifted သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္သ ္။ သူ၏ ရယ္ရႊင္ဘြယ္ေျပာဆို ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိ ႏိုင္ခ်က္၊ ဘုရားကိုတကယ္ယံုၾကည ေသာ ႏွလံုးသားမွေျပာသည္ ကားလံုးမ်ား ..စသျဖင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျ ီး၊ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစသည္
၂။ အထူးသျဖင့္ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားသ ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ ကိုသာ တသြင္သြင္ေဟာေျပာျပ း၊ လာေရာက္နားေထာင္သူမ ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေ းေစပါသည္။
၃။ ထိုနာမည္ေက်ာ္ သင္းအုပ္ၾကီးမ်ားသည ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုအရာ (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေရာက္လာမည္ဟု မသိမသာေျပာေလ့ရွိသည ။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မသဲ၆း၃၃ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျ ာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာ၊ က်န္ေသာအရာမ်ား (ေငြ၊ရာထူး၊ပစၥည္းမ် ား) ေပးမည္..ဟု အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဟာေသာဆရာမ် း ဥပမာ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္၊ ဂ်ိဳးဇက္ပရင့္စ္၊ ေခါင္ဟီး စသည္တို႔သည္ မိဆၥာပေရာဖက္မဟုတ္ေ း ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားေမးခြန္း ို (ေယရႈသည္သာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြ းရာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္ ) မေျဖပဲေဝွ႔လည္ရျခင္ သည္ လူအမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း (U.S.A)

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မအနာေရာဂါကို ၿငိမ္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၆)  အကၽြႏု္ပ္ခံရေသာ ေ၀ဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။   အကၽြႏု္ပ္၏ ၀ိညာဥ္ကို သနား၍ ဖ်က္ဆီး ရာ တြင္းထဲကႏႈတ္ယူေတာ္မူၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္အၿပစ္ရွိသမွ်တို႕ကို ေနာက္ေတာ္သို႕ ပစ္လို္ေတာ္မူၿပီ။ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၇)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔ ည ၂နာရီထိုးမွာ MoreHead (NC) ေဆးရံုကို အေရးေပၚ ကားစီးၿပီး ေရာက္သြားပါတယ္။ အေပၚေသြး ၂၄၀/၁၃၀ နဲ႔ အသက္ရႈၾကပ္ပါတယ္ ကၽြန္မမွာ---

၁။ အက္စမာ ရွိပါတယ္Grace

၂။  အဆုတ္ထဲ (၂ဖက္စလံုး) ေရၿပည့္ေနတဲ႔ေ၀ဒနာ

၃။  ေသြးတိုးေရာဂါ

၄။  ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးေရာဂါၿဖစ္တာ (၁၈)ႏွစ္ရွိပါၿပီ

၅။  ေက်ာက္ကပ္ထဲကိုေသြးမစီးဆင္းႏိုင္တဲ႔ေရာဂါ

၆။  ေအာက္ပိုင္း အာရံုေၾကာေသၿပီး ေၿခႏွစ္ဖက္စလံုး ထံုနာ က်င္နာ ပူလိုက္ ေအးလိုက္ (နေရာပါသီ)ေရာဂါၿဖစ္ေနပါတယ္

ရ။  ေသြးခဲေနတဲ႔ေ၀ဒနာရွိလို႔ ဗိုက္ကို ေသြးၾကဲေဆးထိုးေပးေနရပါတယ္

ဂ။  ႏွလံုးေရာဂါ  ( ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထိိ ႏွလံုးကို ဗိုက္ေအာက္ကေန ေဖာက္ၿပီး (  Stent Implant) Steel  ေတြ ဖါထားတာ ( ၉ )ခုရွိပါတယ္ ႏွလံုးကို ( ၁၀ )ၾကိမ္ ေသြးေၾကာပိတ္ေနတာကိုေဖာက္ၿပီးကုထားရတာပါ။
.

ဒီေတာ့ (၁၀)ႏွစ္ေလာက္ မမာတာမွာ ဒီ ၂၀၁၃ ခုကပိုဆိုးပါတယ္ ႏို၀င္ဘာ (၁၂) လကေန ဧၿပီ၂၀၁၃ ဧၿပီလထိ ေဆးရံုကို ( ၁၂ ) ေခါက္တက္ရပါတယ္။ (၆)လလံုးလံုး အိပ္ရာထဲမွာဘဲ ေနရပါ တယ္ အင္မတန္မွ စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းပါတယ္ ဘ၀မွာ နာမက်န္းၿဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေပါ႔။

ဇြန္ ဂ်ဴလိုင္မွာ နဲနဲနလံထူလာလို႔ မ်က္ေစ့ၾကည္႕မေကာင္းဘူး ယားတယ္ မ်က္ရည္က်တယ္ ဒါနဲ႔ မ်က္ေစ႔ဆရာ၀န္ကိုသြားေတြ႕ေတာ့အတြင္းတိမ္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ရပါတယ္မခြဲထုတ္ယင္( ၂ ) ဖက္စလံုး မ်က္ေစ႔ကြယ္ပါလိမ္႔မယ္  ( ၆ )လအတြင္းမခြဲယင္ေပါ႔။

ဒါနဲ႔ မ်က္ေစ႔ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးကို ကၽြန္မၾကည့္ေပးတဲ႔ Dr. Brank ကေၿပာၿပေတာ့ ကၽြန္မကို သနားလို႔ သူကုသိုလ္ၿပဳၿပီး  အလကားခြဲေပးပါမယ္ဆိုၿပီး  MoreHead Surgery Center မွာ ၾသဂုတ္လ ( ၅ )ရက္ေန႔ညေန ( ၃ )နာရီမွာခြဲပါတယ္ ေမ႕ေဆးမပါ အိပ္ေဆးမပါ ထံုေဆးနဲ႔ပါ ေတာ္ေတာ္နာက်င္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ( ၂ )ပါတ္ မ်က္ေစ႔ပိတ္ ညာဘက္မ်က္္လံုးကို မ်က္စဥ္းခပ္ၿပီး ( ၂ ) ပတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနရမယ္တဲ႔ ။ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရတာက  အိမ္ကအေစာက  အနားကမခြါပ ဲ ၿပဳစုပါတယ္ တဲ႔တာ ခ်က္ေကၽြး  ေၿမး ( ၂ )ဦးကလဲ အခ်ိန္မွန္ မ်က္စဥ္းခပ္နဲ႔ မည္သူကမွွ် မၿငဴစူၾကပါဖူး

သၼီးငယ္အိမ္ကေန သၼီးၾကီးအိမ္မွာ သြားေနၿပီးကုသမႈခံယူေနရပါတယ္   အရာအားလံုး ၿပည္႕စံုေအာင္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူတဲ႔ ဘုရားရွင္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စားဖို႔လဲမပူရ  ေနဖို႔လဲမပူရ  ေဆးကုသဖို႔လဲမပူရ  လူတန္းေစ႔ U.S.A.မွာ သၼီးငယ္မိသားစု အိမ္မွာေနလဲရပါတယ္  သူတို႔မွာလဲအလုပ္ကိုယ္စီရွိေနလို႔ ၿပည့္စံုပါတယ္။

ပိုလွ်ံၾကြယ္၀မႈမရွိေပမဲ႔  ကၽြန္မရဲ႕ အေမဘ၀က  စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္ ကၽြန္မဘ၀ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနရမယ္႔အခ်ိန္မွာ အနာေရာဂါေ၀ဒနာကိုေကာင္းေကာင္းခံစားေနတာပါ။

ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မနားလည္ပါတယ္ သမၼက်မ္းစာမွာ  အဘဘုရားရွင္က  ထာ၀ရအရွင္ ဘုရား သခင္သည္ ကမၻာေၿမၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုလည္း ၿပဳၿပင္ဖန္တီးခဲ႔ပါသည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ လူတဦးစီ၏ အသက္တာ၌ရွိေသာ ထူးၿခားေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားၿဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ေမွာင္မိုက္ေသာအခ်ိန္မ်ား၌ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနရေသာ္လဲ ကၽြန္မတို႔၏  အခ်ိန္ သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္၌ရွိေနေၾကာင္းကို ခိုင္ၿမဲစြာ၀န္ခံရပါသည္။
.

ေဒသနာက်မ္း အခန္းၾကီး ( ၃ )တြင္အခ်ိန္ကိုေဖၚၿပထားပါသည္။ အငယ္( ၃ )တြင္ သတ္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အနာေပ်ာက္ေစရေသာ အခ်ိန္လည္းရွိ၏ လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။

ခုက နာေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာ က်မ္းစာမွာပါသလို “ေသနာစြဲ၍ ေသရန္ေစာင့္ေနတဲ႔လူနာ” ၿဖစ္ေနရတဲ႔အခ်ိန္ပါ  စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး စိတ္အားငယ္လာပါၿပီ  ဒီေလာက္ခံစားေနရတာ ေန႔စဥ္လဲ ေဆးထိုး ေဆးေတြေသာက္ေနရတာ ဘယ္မွလဲ မသြားရ မလာႏိုင္ Church ေတာင္မသြားႏိုင္ ၿဖစ္ေနရတဲ႔ဘ၀ဆိုးၾကီးပါ ေပ်ာ္စရာမရွိ။

စိတ္သြားရာ ကိုယ္မပါေတာ့တဲ႔အခ်ိန္မွာ  ေယရႈသခင္ကိုသာ မယံုၾကည္ယင္ ကိို္ယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမိမွာပါ  ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္ ေန႔စဥ္အိပ္ရာထဲမွာပ ဲေနရတဲ႔ အခ်ိန္မ်ားေပမဲ႔ အိပ္ရာထဲမွာပဲ က်မ္းစာဖတ္ပါတယ္ က်မ္းစာထဲက က်မ္းစာ တခ်က္ကို အခါမ်ားစြာ ရြတ္ဆိုမိပါတယ္ အရမ္းအထီးက်န္ပါတယ္ သင္းအုပ္လဲမလာသလို မည္သူကမွလာမၾကည့္ၾကပါဘူးဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ ကၽြန္မတို႕ေနတဲ႔ Have Lock ၿမိဳ႕နဲ႔ MoreHead City, Capecarteret ၿမိဳ႕က ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနတဲ႔  New Bern ၿမိဳ႕ ကားေမာင္း ယင္တစ္နာရီၾကာပါတယ္။

သီၼးငယ္ သီၼးၾကီး သားငယ္ သားၾကီးတို႔အိမ္ ေနရာေတြက တသီးတၿခား အၿဖဴ ရပ္ကြက္မွာ သူတို႔မိသားစု တဦးထဲေနတာပါ ကိုယ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ တဦးမွ မေနၾက မရွိၾကပါဘူး။

စစ္တပ္ဧရိယာမွာပါ ဒါေၾကာင့္ မလာၾကတာပါ ကၽြန္မတို႔က   Church, New Bern ကိုသြားခ်င္ယင္ တနာရီ တနာရီခြဲ ေမာင္းၾကရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္မက မိသားစုေတာင္ စံုစံုညီညီေတြ႕ရခဲပါတယ္ ညဆိုယင္ ေဆးရံု ေရာက္ ေရာက္သြားပါတယ္ (၂၀)ၾကိမ္ေၿမာက္ႏွလံုးကို  (၂၈-၁၁-၂၀၁၂)မွာ ခြဲေဖာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ နလံမထူေတာ့ပါဘူး။  (Nuclear) အႏုၿမဴေဆးရည္သြင္းထားေတာ့ ဆံပင္ေတြလဲ ကၽြတ္က်ကုန္လို႕ ဆံပင္တိုတိုေလးညွပ္လိုက္ရပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ႏွလံုးက ( ၂.၄၀% ) ပဲ အလုပ္လုပ္ပါေတာ့တယ္ ႏွလံုးေၿခာက္ေနပါၿပီ အလင္းေရာင္ မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး သူတို႕ ႏွလံုးကို Alive ရိုက္ၿပေတာ့ ႏွလံုးထဲမွာ အၿပာေရာင္ အနီေရာင္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္ နဲနဲပဲေတြ႕ရပါတယ္ ႏွလံုးက ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုနဲ႕ လူလဲ အသက္ရႈၾကပ္လာလိုက္ ေဆးရံုေရာက္လိုက္ ေနာက္ဆံုး သၼီးေတြက ေဆးရံုနဲ႕ (၃)မိနစ္ပဲ ကားေမာင္းရတဲ႔ Apartmentr မွာ အခန္းတခု ငွါးေပးထားပါတယ္ ဘာလို႕ဆိုေတာ့ ဆရာ၀င္ကၿဖစ္ယင္ ( ၁၅ ) မိနစ္အတြင္း အေရာက္လာခဲ႔ပါဆိုလို႕ပါ။

New Bern ေဆးရံုၾကီးနဲ႕ သၼီးငယ္အိမ္က ( ၄၅ ) မိနစ္ၾကာတယ္ သၼီးၾကီးအိမ္နဲ႕က တနာရီခြဲ ၾကာပါတယ္ Apartment က ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွာ ဆိုေတာ့ နဲနဲေနေကာင္းတဲ႕ေန႕ဆို ပင္လယ္၀မွာေဆာက္ထားတဲ႕ လူသြားတံတားေပၚမွာ walker နဲ႕လူတြဲနဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ႕ ဘ၀ပါ ဒုကၡိတၿဖစ္ေနပါၿပီ အထက္မွာ ေရးၿပသလိုပါဘဲ။

U.S.A အစိုးရကလဲ ဒုကၡိတ ( Disability ) အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားပါၿပီ တခုကေတာ့ ( Disability Retire ) ပင္စင္ေပးၿပီ ေထာက္ပန္႕ေၾကးေပးေပမဲ႔  $ 365 က်ပ္ကို လစဥ္ၿဖတ္ယူေနပါတယ္ သို႔ရာတြင္ Food Stamp က တလကို $ 200 ကဒ္ထဲထည့္ေပးပါတယ္ ပိုၿပီး ကူညီတာတခုက (Medicaid     ) က ေဆးရံုဘယ္ေလာက္တက္ကုကု  ေဆးကုသစရိတ္ကို  cover  ေပးထားတာပါ သြားနဲ႔ မ်က္ေစ ႔ေတာ ့မပါဘူးေပါ႔။

လစဥ္ ေသာက္ေဆး  ေရာဂါမ်ိဳးစံုတြက  တလကို $ 1600 ဖိုးေလာက္ ထိုးေဆး ( Insulin ) ပါေပးပါတယ္  အိမ္ကို ( Delivery ) လာပို႕ပါတယ္ အေရးေပၚေဆးမွာယင္လဲ Mail နဲ႔ Post Office ကေန ပို႔ေပးပါတယ္ စာတိုက္ခ လာပို႕ခ ေဆး၀ယ္ယင္ တခါ $ 3 ေပးရတဲ႔  ေငြေတြကိုလဲ  Mr. Christ Hill  ဆိုတဲ႔ သူေ႒း တဦးက လွဴပါတယ္

ဘုရားရွင္ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္က  ကၽြန္မကို မမာမက်န္း နာတာရွည္လူနာ အၿဖစ္ခံစား ေနရေပမဲ႔ ကူညီမစမႈၿပဳၿခင္းၿဖင့္ သူရွိေနတာ သက္ေသၿပေနလို႔ ခံစားမိပါတယ္ တေန႔က်ယင္ေတာ့ အလိုရွိတဲ႔ေန႔က်ယင္ ၿပန္ေကာင္းမွာပါ။

က်မ္းစာထဲမွာ ေယာဘၾကီးကို ေ၀ဒနာခံစားခိုင္ၿပီးမွ က်န္းမာၿခင္းဆု ၿပန္ေပးခဲ႔ပါတယ္ ပစၥည္းဥစၥာ၏ၿပည့္စံုၿခင္းဆုမဲေပးသနားပါတယ္ ေယာဘ၀တၴဳ ( ၄၂း၁၀ ) မွာ  “ေယာဘသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၿပီးမွ သူခံရေသာ ဒုကၡအေၾကာင္းကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္း၍ အရင္ထက္ ႏွစ္ဆေသာ ဥစၥာကို ေပးေတယ္မူ၏။”    ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္ တကယ္႔အၿဖစ္အပ်က္ဆိုတာပါ။
.

ဆာလံက်မ္း ( ၁၃၉း၈ )မွာ  “ေကာင္းကင္သို႔တက္လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏  အိပ္ရာကိုခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။”

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ႔ဘုရားရွင္ပါ ကၽြန္မတို႔၌ ေနရာတိုင္းရွိေနတာေဖၚၿပတာပါ  ဂရုစိုက္တဲ႔ ဘုရား ကၽြန္မတို႔၌ေနရာတိုင္းရွိေနတာေဖၚၿပတာပါ   ဂရုစိုက္တဲ႔ ဘုရားကၽြန္မတို႕ကို ဘယ္ေသာခါမွ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ စြန္႔ ၿပစ္မထားဘူးလို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါတယ္။

တခါ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္မွာ အခန္းၾကီး  ၁၁း၃၅ မွာ “ေယရႈသည္ မ်က္ရည္က်ေတာ္မူ၏။”  တဲ႔ လာဇရုေသၿခင္းေၾကာင့္ က်တဲ႔မ်က္ရည္ပါ  အဲဒီမ်က္ရည္ဟာ ကၽြန္မနဲ႔လဲဆိုင္ပါတယ္လို႕ ကၽြန္မထင္ပါတယ္ ကၽြန္မဒီေလာက္မမာတာ ခံစားေနရတာလဲ ကိုယ္ေတာ္ကသနားမွာပါ။

ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ အားေပးပါတယ္ စဥ္းစားဆင္ၿခင္မိတဲ႔  က်မ္းခ်က္က  ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း၄၃ မွာပါ  “လာဇရုထြက္၍လာေလာ့”  ဟုၾကီးေသာအသံႏွင့္ဟစ္ေခၚေတာ္မူ၏ တဲ႔ စဥ္းစားမိတာက ဒီလိုပါ မာသက သခင္ ယၡဳ ၿဖစ္လွ်င္နံလိမ္႔မည္  ေလးရက္ရွိပါၿပီဟု ေလွ်ာက္၏  တဲ႔  အဲဒီမွာMain Piont က ေသတာ ေလးရက္ရွိေနၿပီဆိုေတာ့ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ လာဇရုရဲ႕အေလာင္းက ပုတ္ပြၿပီး အေရထြက္ေနၿပီ အသားနဲ႔အေရခြံလဲ ကြဲထြက္လာေနၿပီေပါ႔ အဓိကၿပႆနာက ရင္ထဲက ဗိုက္ထဲက ကလီစာေတြပါ အသဲ ႏွလံုး ေက်ာက္ကပ္ သရက္ရြက္ အဆုပ္ အစာအိမ္ အူသိမ္ အူမၾကီး  အရာအားလံုး တခုမွ မေကာင္းေတာ႔ပါဘူး အားလံုး ပုပ္ပြၿပီး ပ်က္စီးကုန္မွာေပါ႔။

ကၽြန္မရဲ႕ေၿမးေလး ( ၂ )ဦးက ေၿပာပါတယ္ သူတို႔ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္သင္ေတာ႔ ထူးဆန္းတာေတြ သိရပါတယ္တဲ႔။

လူေသၿပီးသြာယင္ ႏွလံုးကေလမရႈေတာ့လို႕ မာသြားတယ္တဲ႔ အဆုတ္လဲအဲလိုပဲတဲ႔ ေက်ာက္ခဲ လိုပဲမာသြားတယ္တဲ႔ သူတို႕လူေသၿပီး ေဆးရံုမွာ အေလာင္းကိုခြဲစိတ္ေတာ့ ေတြ႕ရတာတဲ႔။

ဒီေတာ့ လာဇရုရဲ႕ အေလာင္းလဲ လံုး၀ပ်က္တဲ႔ အေနအထားေရာက္ရွိေနပါၿပီ ဒါေပမဲ႔ အံၾသစရာ  က ဒီေလာက္ပုပ္ပြပ်က္စီးေနတဲ႔ ရုပ္ခႏၶာအေလာင္းကေနၿပီး သခၤ်ဳိင္းဂူထဲေန”လာဇရု” က ေယရႈဘုရားေခၚေတာ္မူသံ “ တခ်က္” နဲ႔ ၿပန္ထလာခဲ႔တာပါ ဘုရားရွင္က “ အသက္ ၀ိညာဥ္” ကို ပိုင္သတဲ႔ သခင္ၿဖစ္လို႔  လာဇရုရဲ႕၀ိညာဥ္က ရုပ္ခႏၡာ အေလာင္းထဲၿပန္၀င္လာၿပီး အသက္ရွင္ရတဲ႔ အခြင့္ကိုေပးသနားနိင္တာပါ။

အဲဒီ အၿဖစ္အပ်က္ကလဲ အမွန္တကယ္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အၿဖစ္အပ်က္တခုဆိုတာ ကၽြန္မယံုၾကည္ လက္ခံပါတယ္ ယံုတမ္းစကားမဟုတ္ပါဘူး ပံုၿပင္တပ္ုဒ္လဲ မဟုတ္ပါဘူး အမွန္အကန္ၿဖစ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီ အခ်က္ကို စဥ္းစားဆင္ၿခင္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မအားေပးမိတာက    “ၾကည္ၾကည္ေ႒း ေယရႈသခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေမတၲာ ဂရုဏာေတာ္ ေၾကာင့္ လာဇရုေသတြင္းထဲက ထြက္လာခဲ့ရသလို နင္လဲ ဒီအနာေရာဂါေ၀ဒနာေတြၿပည့္ေနတဲ့ ရုပ္္ခႏၶာကိုယ္ၾကီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီးထေၿမာက္ႏိုင္ရမယ္ေပါ႔” အားေပးေနရတာပါ။
.

အိပ္ရာထဲမွာ အၾကာၾကီး လွဲေနရတာလဲ ၾကာၾကာေတာ့ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ပါဘူး စိတ္လဲပ်င္း ကိုယ္လဲပ်င္းတဲ႔ဘ၀ပါ ဒါေပမဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ခြင့္ရေနတဲ႔ဘ၀ပါ။

၂၀၀၂ ခုွွႏွစ္ ေမလ ( ၂၅ )ရက္ေန႔ကပထမဦးဆံုး( first attack ) ရခဲ႔တာပါ လမ္းေပၚမွာလဲ က်ၿပီး သတိေမ႔ အသက္ရႈရပ္သြားခဲ႔ပါၿပီ ခရီးသြားယင္း အသက္ရႈၾကပ္လာတယ္ ေက်ာထဲက တအားနာလာၿပီး  လက္ (၂)ဘက္စလံုး နာက်င္မႈေတြကို မခံစားႏိုင္ေတာ႔ဘဲ Parking Lot မွာပဲ လဲက်လို႕ 911 ေခၚၾကပါတယ္ Mont Avary က အေရးေပၚကားနဲ႔ ေဆးရံုေပၚပို႕ပါတယ္ ေဆးရံုေရာက္ေတာ႔ နယ္ေဆးရံုၿဖစ္လို႕  Wilsion Salim က Wakeforest Baptist Church Heart Hospital ကို Helicopter နဲ႔ ပို႔လိုက္ပါတယ္လို႔ သၼီးငယ္က ေၿပာၿပပါတယ္။

အားလံုးကလဲ ၀ိုင္းၿပီးဆုေတာင္းေပးေနၾကပါတယ္ သၼီးက phone ေခၚၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ႔တာပါ  ဒါနဲ႔ Heart ေဆးရံုၾကီးေရာက္ေတာ႔ (၁၂)မိနစ္ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ကုမရေတာ႔ဘူးဆို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေရခဲတိုက္ထဲကိုပို႔ခိုင္းပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ၀ိညာဥ္က တၿခားေရာက္ေနၿပီ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မီးငယ္ရယ္ ဆရာ၀န္ရယ္ အၿခားသူနာၿပဳ ေတြကလဲ မ်က္ႏွာကို အ၀တ္ၿဖဴဖံုးအုပ္ၿပီး ေနရာကလွည့္ထြက္သြားၾကပါၿပီ သမီးငယ္ေၿပာ တာက ေတာ႔ သူလွည့္ထြက္ၿပီး ေၿခလွမ္း (၅)လွမ္းေလာက္ေရာက္ေတာ့ အေမကုတင္ဘက္က “ဘုတ္ခနဲ” ၿမည္သံအၾကီးၾကီး ၾကားလိုက္ရလို႔ လွည့္ၾကည့္  လိုက္ေတာ့ အေမရဲ႕ရင္ဘတ္က ဖုတ္လႈိက္ ဖုတ္လႈိက္ နဲ႔ အသက္ၿပန္ရႈလာတာကို ေတြ႕ရတယ္ ဒါနဲ႔သၼီးလဲ ဆရာ၀န္ရဲ႕လက္ကို အတင္းဆြဲၿပီး အေမဆီၿပန္ေၿပးလာေတာ့ အေမပါးစပ္က အသံထြက္ၿပီး အသက္ရႈေနတာ ေတြ႕ရတာပါဘဲ။

အဲဒီမွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆရာမေတြ အလုပ္ရႈပ္ၿပီးခြဲစိတ္ခန္းထဲကို အေမကို ေခၚသြင္းပါတယ္ေနာက္္ (၅)နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ အသက္ပံုမွန္ၿပန္ရႈေနတဲ႔အေမ႔ကို ေဆးပုလင္းေတြ ေအာက္စီဂ်င္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာပါပဲတဲ႕။

ကၽြန္မမွတ္မိတာက  “ၿပန္သြား” လို႔ဆိုၿပီး  ေရႊလက္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္မရင္ဘတ္ကို ပုတ္ခပ္လိုက္ တာပဲ မွတ္မိပါတယ္ ေၿပာၿပေတာ့ အားလံုးကအံ့ၾသေနၾကတာေပါ႔။

ပထမေတာ့ အသုဘခ်ဖို႔ ေနာက္ညေနက်ေတာ့ သတိၿပန္ရလာၿပီ အသက္ရွင္ေနတုန္းလို႔ သိရေတာ့ မိတ္ေဆြေတြ သားသၼီးေတြ ၀မ္းသာၾကပါတယ္ ကားေပၚမွာ ေၿမးေလး(၃)ဦးရယ္ ငွက္ေလးတေကာင္ရယ္ က်န္ေနခဲ႔တာေပါ႔။

ေနာက္(၂၉)ရက္ေန႔ ေမလမွာပဲ ေဆးရံုေပၚမွာ(၅)ရက္ေနၿပီးမွ ႏွလံုးၿပန္လည္ေဆးစစ္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈၿပဳလုပ္ၿပီး  steel zipper ကို (၂) ခု ဖါေထးေပးပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွလံုးၿခမ္းကေတာ့ ေၿခာက္သြားပါၿပီတဲ႔ ညာဘက္တၿခမ္းနဲ႔ဘဲ အသက္ေနရတာ ယေန႔ထိ (၁၂)ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။
.

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ (၂)ခါ  ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာတခါ GreenVille Pitt Hospital မွာၿပန္ၿပီး steel zipper (၃)ခုတပ္ရပါတယ္ ေနာက္ ၂၀၀၆မွာ ၂၀၀၈မွာ  (၃)ခု Boise St.Luke Hospital မွာ (၃)ခု ထပ္တပ္ၿပန္ပါတယ္ ေနာက္ ၂၀၁၂ မွာ (၂)ခုထပ္ထဲ႔တာစုစုေပါင္း (၉) ခု ႏွလံုးရဲ႔ ညာဘက္ၿခမ္းမွာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

၂၀၁၂မွာေတာ့ ႏွလံုးေသြးကို ေဖာက္ထုတ္ၿပီးကုသရာမွာ အာရံုေၾကာထိၿပီး ခါးေအာက္ပိုင္းခံစား မႈမရွိေတာ့ပါဘူး ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေၿခအိတ္မစြပ္ႏိုင္ မခၽြတ္ႏိုင္ပါဘူး ေဘာင္းဘီမ၀တ္ႏိုင္ပါဘူးး ေအာက္ပိုင္းကိုကုန္းၿပီးထိလို႔မရေတာ့ပါဘူး။

ေတာ္ပါေသးရဲ႕ အေစာက အလုပ္မလုပ္ရေတာ့လို႕  ၂၄-ရ-အိမ္မွာေနၿပီး အနားမွာၿပဳစု ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးလို႕ေပါ႔  သူကိုခ်စ္လဲခ်စ္ရပါရဲ႕  ေက်းဇူးလဲတင္မိပါတယ္ အသက္ (၇၀)ရွိၿပီ အိမ္ေထာင္သက္(၄၂)ႏွစ္ၿပည့္ခါနီး သား( ၂ )ဦး  သၼီး( ၂ )ဦး ေၿမးထီးက( ၅ )ဦး ေၿမးမက တဦး စုစုေပါင္း ေၿမး ( ၆ )ဦးရဲ႕ အဖူး အဖီးေပါ႔။

ဘုရားရွင္မစကူညီမႈေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မိသားစုက အသက္မၿပည့္ေသးတဲ႔ ေၿမးေလး(၃)ဦးက လႊဲၿပီး အားလံုးႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူထားၾကတဲ႔ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္စုတခုၿဖစ္ေနလို႔ပါ ေၿမးၾကီး(၃)ဦးလဲ တေန႔ထဲမွာ ႏွစ္ၿခင္းခံယူၿပီး ကၽြန္မတို႔ကို ခရစ္ယာန္ အဖိုးအဖြါးၿဖစ္ေစပါတယ္။ (၂၀၀၇ ခုဇူလိုင္မွာပါ)။

ကၽြန္မ၀မ္းသာမိပါတယ္အေဖ ဘုရားမိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း “ငါႏွင့္ငါအိမ္သားၿဖစ္လွွ်င္ထာ၀ရဘုရား ကိုသာ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ေစ” ဆိုတဲ႔အတိုင္း မိသားစုလိုက္ အိမ္ေထာင္မွာ ဦးထိပ္ထားၿပီး “ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ဘုရား”  ကို ကိုးကြယ္၀တ္ၿပဳခြင့္ရေနလို႔ပါ။

ထိုအၿပင္ မမာတာ ေနမေကာင္းၿဖစ္ေနရတာ U.S.A ေရာက္ကတဲကပါဘဲ  ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ Bangkok မွာ Sai 2  ကယ္ဗလီ ႏွစ္ၿခင္းဘုရားေက်ာင္းမွာ ၀သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ႔ ဆုေတာင္းၿဖစ္ပါတယ္  ( ၂ ) ဦးထဲဆုေတာင္းေပးခဲ႔တာပါ  ( ၂၀၀၅ ခု) မွာေပါ႔။

ဆရာၾကီးက ဘာဆုေတာင္းေပးရမလဲေမးေတာ့ ကၽြန္မက ခု အိမ္မရွိ ယာမရွိ ခဏတာအလုပ္ ကလုပ္ေနရာေပမဲ႔တရားမ၀င္ေနရတာပါ အေၿခတက်ေနရ မဲ႔ေနရာမွာ ေရာက ္ယင္ဒီလို ဆု ေတာင္းေပး ပါ   ကၽြန္မ ဖိုးဖြား မိဘမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာပါ စစ္ကိုင္းဖက္မွာေရာေပါ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ပါ အလွဴအတန္းၿပဳလုပ္တဲ႔ေနရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘုန္းၾကီေက်ာင္း သီလရွင္ ေက်ာင္းတိုက္ အုတ္တံတိုင္းအလွဴရွင္ ထီးေတာ္လွဴ သိမ္ေဆာက္ ဇရပ္ေဆာက္ ဆြမ္းစားေက်ာင္း ေဆာက္လွဴၾကတယ္ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြရဲ႕ သာသနာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုလွဴ ၾကပါတယ္။  ကၽြန္မလဲ အဲဒီလိုပါပဲ ကၽြန္မမိသားစုလဲ ထိုအတူ ခရစ္ယာန္သာသနာရဲ႕ဘုရားအမ ေက်ာင္းအမၿဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကိုပါ၀င္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းႏိုင္တဲ႕ မိသားစုၿဖစ္ခ်င္ ပါတယ္ ၿဖစ္ပါရေစေပါ႔လို႕ ေတာင္းဆုေခၽြခဲ႔မိပါတယ္။
.

ဆရာၾကီးက တခါမွ ဒီလိုဆုေတာင္းခိုင္းတာ မၾကာဖူးးပါဘူး  ဒါပထမဆံုး ဆုေတာင္းခ်က္ပဲဆိုၿပီး  ေတာင္းေပးခဲ႔ပါတယ္  ေယရႈဘုရားနာမ၌  အနာဂါတ္တြက္ ဆုေတာင္းၿခင္းစခဲ႔တာပါ။

အေစာက မင္းကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ၿပန္ၿပီေပါ႔  သူကရွက္တတ္တယ္ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြ ကြယ္ ရာမွာေၿပာၿပီးရီမွာကို ပူပန္ပါတယ္ ကၽြန္မက ဒီမွာကိုေရႊေစာ ဒီဘုရားမသိယင္ ဒီကိုေရာက္မလာ ဘူး ဒီလိုမေနရ မစားရဘူး  ကၽြန္မကေတာ့ တေန႔ဟိုအနာဂါတ္မွာ ဒီဆုၿပည့္စံုမဲ႔ ဘုရားဆိုတာကို ကၽြန္မသိလို႕ ေတာင္းတာ။

ကၽြန္မတို႔ အိမ္ေထာင္စက်ကထဲက ဆင္းရဲလိုက္တာ “ကာက၀လိယဇတ္ေတာ္” ထဲကလိုပဲ ဆင္းရဲၿခင္း ဒုကၡေရာက္ခဲ႔ေပမဲ႔ ကၽြန္မတေန႔အဆင္ေၿပယင္ ခ်မ္းသာၾကီးပြါးၿပည့္စံုလာအံုးမွာပါ ဒီေတာ့ ကၽြန္မလွဴလို႔ရမွာေပါ႔လို႔ ေၿပာခဲ႔ပါတယ္။အဲ႔ဒီ ဆုေတာင္းခ်က္လဲ ယေန႔ၿပည့္စံုစြာလွဴရ ကူညီရ မစရနဲ႔ အေၿဖရရွိပါၿပီ။
.

Bangkok မွာ တလကို၀င္ေငြတေသာင္းခြဲ ဘတ္ေငြရလို႔ တလကို ဆယ္ဖို႔တဖို႔တေထာင္႔ငါးရာ လွဴႏိုင္ၿခင္းကေန စလွဴခဲ႔ရတာပါ  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ကစၿပီးေပါ႔။

ဒီေန႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ပါပဲ  ၾကီးစြာေသာ မက်န္းမာၿခင္းၿဖစ္ရေသာ္ လဲ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရရွိၿခင္း ၿပည့္စံုစြာေနထိုင္ရၿခင္း စားလို႔မကုန္ ေသာက္လို႔မကုန္ ရတာနာပံုဆိုက္ေနရသလိုပါပဲ  သၼီးငယ္က က  “ေရာ့-အေမ-လို-တ-ရ” ဆိုၿပီး  ဗမာၿပည္ကေဆးမ်ိဳး စံု သနပ္ခါး  နံသာၿဖဴ ကရမက္ အတံုးလိုက္ ဗူးလိုက္မွာေပးပါတယ္  အ၀တ္အစား အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္း ပိုလွ်ံေနပါတယ္ ဒါလဲေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။

ေနမေကာင္း ၿဖစ္ေနမဲ႔  ေၿခေအာက္ပိုင္း  မသန္မစြမ္းေပမဲ႔ အိပ္ရာထဲမွာ လွဲေနလိုက္ က်မ္းစာ ဖတ္လိုက္ ခုလို သက္ေသခံခ်က္ေလးေတြကို ေ၀ငွေရးႏိုင္တဲ႔အခြင့္ေပးေနလို႕ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီး မြမ္း ရပါတယ္။

အိပ္ရာထဲမွာထိုင္ၿပီး ဒီစာေတြကို ေရးေန ေက်ာနာလိုက္ လွဲအိပ္လိုက္ အသက္ရႈေမာလာလိုက္ နားလိုက္နဲ႔ တေန႔နဲနဲခ်င္းေရးေနမိတာပါ။

ကၽြန္မကို ယၡဳလိုအိပ္ထဲလွဲေနခိုင္းတာလဲ အေဖဘုရားရဲ႕အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားထဲက တခုပဲ ေနမွာပါ။   တေန႕ေတာ့ ဆရာမ ရုသရုန္ (ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕)ကလိုပဲကၽြန္မလဲ “ကိုယ္ေတာ္သခင္  အလိုေတာ္ရွိတဲ႔ေန႕”က်ယင္သြားလာလႈပ္ ရွားက်န္းမာၿပီး ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေၿပာသက္ေသခံႏိုင္ ရတဲ႕အခြင့္ ၿပန္ရအံုးမွာလို႔ ေမ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္ ၿမန္မာၿပည္ ၿပန္ခ်င္ပါၿပီ။

.

ကၽြန္မကို သတိရဆုေတာင္းေပးၾကပါ  လို႕ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္။

ေယရႈဘုရား၏ နာမေတာ္ၿမတ္၌

ၾကည္ၾကည္ေ႒း  (U.S.A)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

Bible Study Is Dangerous Work by Rick Warren က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ခ်ည္းမျဖစ္ရန္

“Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.” (Matthew 7:24 NIV)

Did you know studying the Bible can be dangerous? In fact, the results of Bible study could
be disastrous.

Sounds strange, I know. But God intended for us to apply the Bible to our lives, not just read
it. The Bible is about transformation, not just information. At the end of the Sermon on the Mount, Jesus says, “Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock” (Matthew 7:24, NIV). Applying God’s Word is vitally important.

So why is it important that we apply God’s Word to our lives?

  • Knowledge produces pride if we don’t apply truth to our lives. 1 Corinthians 8:1 says, “Knowledge puffs up but love builds up” (NIV). We’ve all seen people who know the Bible backward and forward, but they’ve never let it seep into their lives. They use the Bible has a hammer to pound on other people. We can be the most cantankerous, evil, mean-spirited, cranky, critical, judgmental people we’ll ever meet — if we never take the extra step and apply the Bible to our lives.

    Knowledge without application produces pride. It’ll “puff” you up without a love-based application. It’ll cause harm, not help.

  • Knowledge requires action. James 1:22 says, “Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says” (NIV). What a person knows should find expression in what he or she does. We’re deceiving ourselves if we think we're growing simply by taking notes on a Bible study. God's commands are not optional.
  • Knowledge increases responsibility. James 4:17 says,” Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it” (NLT). With a deeper knowledge of Scripture comes a stronger judgment if we fail to apply what God shows us. When we start studying the Bible, God begins to show us areas of our lives that need to be changed, and he calls us to greater and greater responsibility as he does that.

Talk About It

  • What do you do with your sermon notes once you leave church or with your Bible study notes once your quiet time is finished?
  • Think about your words and actions of the last hour. Do they reflect what God has been teaching you lately from his Word?

Rick Warren is the founding pastor of Saddleback Church in Lake Forest, Calif., one of America's largest and most influential churches. Rick is author of the New York Times bestseller The Purpose Driven Life. His book, The Purpose Driven Church was named one of the 100 Christian books that changed the 20th century. He is also founder of Pastors.com, a global Internet community for pastors.

This devotional © 2012 by Rick Warren. Feb 5, 2012

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဘာသာျပန္အခ်ိဳ႔ မုရန္တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္  .. http://murann.com/dailyhope.htm

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ေၾကးစားအားကစားသမား :)

--------------------------------------
အိမ္သာတက္ရင္း ေရလႊာေလွ်ာစီး :)

--------------------------------------
အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္း ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ :)

--------------------------------------
ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ အ၀တ္အစား :)

--------------------------------------
ေအာ္တိုရိပ္စက္ :)

--------------------------------------
လြယ္လြယ္လွ်င္လွ်င္ အလွျပင္ :)

--------------------------------------
“Stop”ဆိုရင္ ရပ္ကိုရပ္ရမယ္ :)

--------------------------------------
ေလာင္စာေခၽြတာဖို႔ ဆပ္ကပ္ဆရာက ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ :)

--------------------------------------
ကမၻာ့တိုက္ႀကီးေတြၾကား ကားနဲ႔သြား :)

--------------------------------------
ဟယ္လီေကာ္ပတာ ဦးထုပ္ :)

--------------------------------------
ေက်ာပိုးအိပ္က ေက်ာပိုး :)

--------------------------------------
ေျခေလးေခ်ာင္း ဂ်င္းေဘာင္းဘီ :)

--------------------------------------
ေပါက္ကရလုပ္ရင္ ဆံုးမတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ :)

--------------------------------------
မ်က္လွည့္ေလာက္စြမ္းတဲ့ အ႐ိုးအထူးကု :)

--------------------------------------
ႏွပ္ေခ်းသုတ္စက္ :)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ယံုၾကည္ျခင္း၌ယုံၾကည္ျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔


မာခ္ဟာဗီးလ္(Mark Haville) ေျပာျပခ်က္ျဖစ္သည္။ မာခ္သည္ Pentecostal/Charismatic အသင္းေတာ္ထဲသို႔ ပါ၀င္ျပီးေနာက္ ကဲနက္ကုပ္ပလင္(Kenneth CopeLand) ကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ားထံမွ " ယံုၾကည္ျခင္းနဴတ္ထြက္စကား" (Word-Faith) သင္ၾကားမွဳ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း မာခ္သည္ ထိုနည္းအတိုင္းဆက္၍ မေနခဲ့ပါေခ် .....
အသက္ ၂၅ သာရွိေသးေသာ မာခ္သည္ တိုင္းျပည္အႏွံ႕ တေနရာမွ တေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေနခဲ့ျပီး သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ " နိမိတ္လကၡဏာ" မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားစြာပင္ မာခ္သည္ "ယံုၾကည္မွဳနဴတ္ထြက္စကား" သင္ၾကားသူ ဆရာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မွဳမ်ား၊ ယံုၾကည္မွဳမ်ားကို စြန္႔ပစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ျပီး၊ ယခုေခတ္ နိမိတ္လကၡဏာျပပြဲ လွဳပ္ရွားမွဳၾကီး၏ အက်င့္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ဆန္႔က်င္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ေအာက္ပါတို႔သည္ မာခ္ကို ပီတာဂလိုဗာ (Peter Glover) မွ အေမးအေျဖျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။)


ပီတာ ။ ။ "ယံုၾကည္ျခင္းႏူတ္ထြက္စကား" (Word Faith) သင္ၾကားမွဳထဲကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး စတင္၀င္ေရာက္လာပါသလဲ။


မာခ္။ ။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ေျမာက္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္အသင္းေတာ္မွာ အသင္းသားတိုင္းလိုလို ကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွိတဲ့ Kenneth Copeland ရဲ့ တိပ္ေခြနဲ႔ စာအုပ္ေတြ ကို ကြ်န္ေတာ္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ မွန္တယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ခံ မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ေတြဟာလည္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ထဲထင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါ၀င္ေနတဲ့ အသင္းသားအေရအတြက္၊ ထုတ္ေ၀တဲ့ မီဒီယာ စာေဆာင္မ်ားက အက်ိဳးအျမတ္၊

အေထြေတြ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အထင္လည္း ၾကီးမိပါတယ္။ " ၾကီးမားၾကီးက်ယ္ေနရျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လို႔ပဲ" လို႔ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ထင္မိခဲ့ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ Word of Faith သင္ၾကားမွဳမွာ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဘယ္အခ်က္က အဆြဲေဆာင္ဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။


မာခ္။ ။ ဒီ Word Of Faith လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ကို တန္ခိုးပါ၀ါကို ေပးပါတယ္။ ဒီလိုတန္ခိုးပါ၀ါ ရွိေနတာဟာ ဘုရားတကယ္ရွိျခင္းရဲ့ သက္ေသပဲလို႔လည္း ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးက ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ တရားေဟာျခင္းနဲ႔ နိမိတ္ ျပျခင္းမ်ားကို ေထာက္ခံေနပါတယ္။
ဗီဒီယိုေခြေတြ၊ အသံတိပ္ေခြေတြ၊ စာအုပ္စာေပေတြ ကြ်န္ေတာ္အမ်ားၾကီး ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရတဲ့ အရာေတြအားလံုးဟာ ေအာင္ျမင္ေနတယ္၊ ေတာက္ေျပာင္ေနတယ္ လို႔ ခံစားရပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ခုနကေျပာတဲ့ (ဗီဒီယိုေခြ၊ အသံတိပ္ေခြ၊ စာအုပ္) ေတြထဲမွာ ျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အသံုးခ်ခဲ့ပါသလဲ။


မာခ္။ ။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ပံုတူကူးျပီး လိုက္လုပ္တာပါပဲ။  Copeland, Cerullo, Benny Hinn တို႔လို တရားေဟာ ဆရာေတြနဲ႔ အျခားသူေတြ လုပ္တဲ့ အရာေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တတ္လာပါတယ္။ ဒီဆရာမ်ားဟာ နဴတ္ျဖင့္ေၾကာင္းေပးျခင္း

အစြမ္း(Power of Suggestion)ကို  ရိုးရိုးေလး အသံုးခ်ျပီး နားေထာင္ေနတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ လူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

( ပီတာ။ ။ မာခ္ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့တဲ့ Leeds  မိသဟာရမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူထုအစည္းအေ၀း တခုရဲ့ ဗီဒီယို ကို ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပပါတယ္။ ျပပြဲေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ကိုင္တြယ္မွဳ အဆင့္ဆင့္ကို  မာခ္ကေန ရွင္းျပပါတယ္။

စိတ္ေျပေလ်ာ့သြားေစမယ့္ သီခ်င္းမ်ား (၀ိညာဥ္ကို အာရုံျပဳေစသည့္ သီခ်င္းမ်ား) ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆိုအျပီးမွာေတာ့၊ မာခ္ဟာ လူတခ်ိဳ႕ကို သူအလိုရွိတဲ့အတိုင္း တြန္းလွဲႏိုင္တာကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ရပါတယ္။ တြန္းလွဲခံရသူမ်ားဟာ ၾကမ္းျပင္မွာ အခ်ိန္အၾကာၾကီးဆက္လက္ လဲေလ်ာင္းေနပါတယ္။ ဒိလိုလုပ္တာကို ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လွဲျခင္း (Slaying in the spirit) လို႔ ေခၚပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ဒါဆို ခင္ဗ်ားဆိုလိုတာက အိပ္ေမႊ႕ခ်၊ နဴတ္နဲ႔ေၾကာင္းျပီးလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးယူတယ္လို႔ ဆိုတာလား။


မာခ္။ ။ အဟုတ္ေပါ့ဗ်ာ။ အသံုးခ်တဲ့နည္းေတြကေတာ့ အိပ္ေမႊ႔ခ်ပညာရွင္မ်ား သံုးတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ဘာမွ မကြာပါဘူး။

တစ္အခ်က္က - ဒိလိုမ်ိဳး လူထူအစည္းအပြဲေတြကို လာတဲ့ လူေတြဟာ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ျမင့္မားေနတယ္။ ဘုရားဆီကလာတဲ့ အရာျဖစ္ပါေစေပါ့။ 
ႏွစ္အခ်က္က - မွန္ကန္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္။ သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားတခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္အၾကာၾကီး ဆိုခိုင္းတယ္။ ဒါမွလည္း ပရိသတ္က စိတ္ေတြ ေျပေလ်ာ့သြားျပီး ေႏြးေထြးသြားမယ္။

ပီတာ။ ။ ဘယ္လို ကိုးကြယ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း သီခ်င္းမ်ိဳးလဲ။


မာခ္။ ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အသားေပးတဲ့ သီခ်င္းစာသား ေတြကို အသံုးျပဳဖို႔ ပိုျပီး အေရးၾကီးတယ္။ ဒါမွလည္း စိတ္ကူးယာဥ္ ဆန္ဆန္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္တယ္။ ခရစ္ယာန္၊ က်မ္းစာဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒပါတဲ့ သီခ်င္းေတြက ပရိသတ္ေတြအတြက္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ဒီလို သီခ်င္းအၾကာၾကီး ဆိုျခင္းရဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကေတာ့ လူေတြကို စိတ္နဲ႔လြတ္သြားေအာင္ လုပ္ျပီး ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အရာကို နဴတ္နဲ႔ ေၾကာင္းျပီး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာပါပဲ။ လူအမ်ားစုက နဴတ္နဲ႔ ေၾကာင္းျပီး ေစခိုင္းေစႏိုင္တဲ့ အစြမ္းကို နားမလည္ၾကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တခုေတာ့ ေျပာပါရေစ။ ဆရာေတြဟာ ဒါကို သိသိၾကီးနဲ႔ တမင္လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒိအခ်က္ကို မေတာ္တဆ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားၾကတာပါ။ တကယ္လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကို "သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္" လို႔ ေခၚလိုက္တယ္။


ပီတာ။ ။ ပရိတ္သတ္တိုင္းကို အဲဒီအက်ိဳးက သက္ေရာက္တာပဲလား။


မာခ္ ။ ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာေတြကို ဘုရားက လုပ္ေနတယ္လို႔ ခင္ဗ်ား မယံုရင္ ခင္ဗ်ားလဲက်စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားသိထားဖို႔က ဒီပြဲကို ကြ်န္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေနတာပါ။ အလြန္ေတာ္တဲ့ အိပ္ေမႊ႕ခ်ပညာရွင္တေယာက္လို၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပရိသတ္ကို အလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ ဘယ္လူကေတာ့ျဖင့္ ပိုျပီး နဴတ္နဲ႔ေၾကာင္း ခိုင္းေစလို႔ ရမယ္ဆိုတာကို ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးျခင္းအားျ

ဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ အတပ္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူေတြအာလံုး စိတ္ေျဖေလ်ာ့ေနျပီး ဘာမဆိုလက္ခံေတာ့မဲ့ အေျခအေန ေရာက္ရင္၊ အေရွ႕ဘက္ကို ထြက္လာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေခၚပါတယ္။ ခင္ဗ်ား သိထားဖို႔က ေရွ႕ကိုထြက္လာတဲ့ လူေတြဟာ ဘုရားအလုပ္လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ယံုခ်င္တဲ့ လူေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ပါပဲ။ သူတို႔ကို ေနရာတေနရာမွာ ရပ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာတဲ့အခါမွာ၊ အဲဒီေနရာမွာ ရပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ တစံုတခုခု ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္လႊမ္းမိုးလိုက္တာပါပဲ။ သူတို႔ရဲ့ ေနာက္မွာ တေယာက္ေယာက္က ရပ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ (လဲက်တဲ့အခါမွာ သူတို႔ကို အနာတရ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။) နဴတ္နဲ႔ ေၾကာင္းေပးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းစိတ္ထားကို အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ပို႔လိုက္ပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ခင္ဗ်ား ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ခင္ဗ်ားပံုကို ခင္ဗ်ား ျပန္ၾကည့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲေနသလိုပဲ။


မာခ္။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ သမားရိုးက် အိပ္ေမႊ႕ခ်တာကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္ဆိုျပီး လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားစြာကို ယံုၾကည္ေအာင္ မသိပဲနဲ႔ လွည့္ဖ်ားမိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ ျပန္ၾကည့္ဖို႔ခက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ပဲမွားေနတယ္လို႔ ဆိုဆို၊ ဒီအရာေတြဟာ ဘုရားရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ အျဖစ္မွန္ကေတာ့၊ ဒီနည္းေတြကို တျခားသူေတြ ဘယ္လိုလုပ္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တတ္ခဲ့တာပါ။ ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းလည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ပညာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားဘာမွ မရွိပါဘူးဗ်ာ။

ပီတာ။ ။ခင္ဗ်ား လုပ္ရပ္နဲ႔ ယံုၾကည့္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ ျဖစ္လာတာလဲ။


မာခ္။ ။ တိတိက်က် ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သမၼာက်မ္းစာ ေၾကာင့္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ က်မ္းစာကို မူရင္းဂရိဘာသာနဲ႔ ျပန္ျပီး ေလ့လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ က်မ္းစာက ေျပာတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ခဲ့တာနဲ႔ကို မကိုက္ညီဘူးဆိုတာကို သေဘာေပါက္လာတယ္။


အၾကီးအက်ယ္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း


ပီတာ။ ။ ဥပမာေလး ေျပာပါဦး။


မာခ္။ ။ ေကာရိသု ပထမစာေစာင္မွာ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးဟာ မိမိအလိုရွိတဲ့အတိုင္း ရမယ္လို႔ မေျပာထားပါဘူး။ ဘုရားအလိုရွိမွသာ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ကြ်န္ေတာ္ကို သင္ၾကားခဲ့တာကေတာ့၊ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိမယ္။ ေရြးေကာက္ျခင္းလဲ ခံရမယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းလဲ ရွိမယ္ ဆိုရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးရလိမ့္မယ္ လို သင္ၾကားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ နားလည္သြားတာကေတာ့ ဘုရားက အဲဒီလို အလုပ္မလုပ္ပါဘူး။ကြ်န္ေတာ့္နဲ႔ က်မ္းစာသင္ဖက္ေတြက သူတို႔ကို ေရြးေကာက္ထားတယ္ ဆိုတာနဲ႔ပဲ ဘာမွ မေျပာင္းေတာ့ပါဘူး။ အတန္းသားမ်ားနဲ႔ အသင္းသားမ်ားမွာ အေျခခံ စုစည္းမွဳ မရွိတာကို ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ အေၾကြးအမ်ားၾကီး တင္ေနေပမဲ့လည္း မလိုအပ္တဲ့ ေဆာင္းေဗာက္လို အရာမ်ိဳးေတြမွာ

ေငြကို သံုးေနတုန္းပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေပါင္ ၂၀၀၀၀၀ အေၾကြးတင္ေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ထဲမွာလည္း ကြဲျပားမွဳေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ အဓိပၸါယ္ကို မရွိဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္လာခဲ့တဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရး၊ ခ်မ္းသာေရး ၾသ၀ါဒ မ်ားဟာ လက္ေတြ႕နဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ (အသင္းေတာ္က) ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ အဲဒီေနာက္ေကာ။


မာခ္။ ။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ သံုးတဲ့ က်မ္းစာအနက္ဖြင့္နည္း ပါတဲ့ ဗီဒီယိုကို လူတေယာက္က ေပးပါတယ္။ ဒီနည္းကို တမန္ေတာ္မ်ားက အသံုးခ်ခဲ့ပံု ရပါတယ္။ ဒီနည္းက ကြ်န္ေတာ့္ကို ပိုျပီး သံုးသပ္ေ၀ဖန္မွဳ စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဒီနည္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေမးခြန္းေတြ ေမးျဖစ္ပါတယ္။ ပို၍ ပို၍ ေသာ လြန္စြာမွ မွားယြင္းတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေလးေပး ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ခရစ္ေတာ္ထံမွာ တဖန္ ျပန္ျပီး က်ေရာက္လာပါတယ္။ အျပင္ပန္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖစ္တဲ့
နိမိတ္လကၡဏာေတြ၊ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာတာေတြ ေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ယံုၾကည္မွဳကို မထားေတာ့ပါဘူး။

ပီတာ။ ။ ဒီလုိ အေျခအေနေရာက္ေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ အသင္းတခုကို ရွာဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ပါေသးသလား။


မာခ္။ ။ ကြ်န္ေတာ္ အသင္းေတာ္က မထြက္ခင္ေလးမွာ  National Prayer Network ဧ၀ံဂလိ အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္ၾကားတဲ့ အသံသြင္းေခြ၊ ဧ၀ံဂလိ အေခြေတြကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ကိုယ္စြမ္းညာဏ္စြမ္းေတြကို အဲဒီထဲမွာပဲ နစ္ျမဳပ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကေန လူတစုထြက္ေပၚလာျပီး အသင္းေတာ္အငယ္ေလးတခုကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။


ၾကီးမားေသာ အႏာၱရယ္


ပီတာ။ ။ ဒီကေန႔ ျဗိတိသွ်မွာ အသင္းေတာ္မ်ားမွာ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခင္ဗ်ားရဲ့ အျမင္ကို ေျပာပါဦး။


မာခ္။ ။ Word-Faith နဲ႔ health and wealth သင္ၾကားမွဳေတြ၊ တရားေဟာေနတာေတြဟာ တိုးပြားလာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ( အသင္းေတာ္) ရဲ့ သက္ေသခံရပ္တည္မွဳေတြကို လူ႔ေလာက အျမင္နဲ႔ ေရာေထြးလိုက္ေတာ့ အားနည္းသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။အႏာၱရယ္ အၾကီးမားဆံုးကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ေပၚမွာသာ အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္မွဳကို အဲဒီအရာေတြက ေမွးမွိန္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာပါပဲ။ မာတင္လူသာ ေျပာသလို "ဘုရား၏ နဴတ္ကပတ္ေတာ္သည္သာ ႏွလံုးသားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါ၏" ဆိုသလိုပါပဲ။


ပီတာ။ ။ ဒီလို ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳးရဲ့ အမွတ္လကၡဏာ မ်ိဳးက ဘယ္လိုရွိတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။


မာခ္။ ။ ဆူညံတယ္။ လွဳံ႕ေဆာ္တယ္။ ဇာတိစိတ္အားၾကီးတဲ့ ခရစ္ယာန္ လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ လက္ေတြ႕အက်ိဳးဆက္မ်ား အေနနဲ႔ကေကာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

မာခ္။ ။ ဧ၀ဂလိ သာသနာအတြက္၊ လူမွဳေရးလိုအပ္မွဳအတြက္၊မိဘမဲ့မ်ားမုဆိုးမမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြမ်ားဟာ တျခားကို ေရာက္ကုန္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ဆရာမ်ားဟာ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ ေငြမ်ားကို ရၾကပါတယ္။ က်မ္းစာမွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ဆရာမ်ားဟာ အက်ိဳးအျမတ္ကို မရိတ္သိမ္းရဘူးလို႔ သင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ နိမိတ္နဲ႔ လကၡဏာေတြကို သာ လုပ္တတ္မယ္ဆိုရင္၊ ေငြအေျမာက္အျမားကို ခင္ဗ်ားရပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုန္းကဆိုရင္ ေပါင္၄၀၀-၅၀၀ ဆိုတာ အသာကေလးရပါတယ္။ ဒီေငြဟာ ေခတ္သစ္ ပေရာဖက္မ်ားေတာင္းေနတဲ့ ဂဏာန္း ငါးလံုးရွိတဲ့ ေငြနဲ႔ စာရင္ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။အေျခခံ ခရစ္ယာန္ သမၼာတရားဟာ "ခရစ္ယာန္အတု" နဲ႔ အစားထိုးျခင္း ခံေနရပါတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးဖက္ျခင္းမရွိ၊ ရုပ္၀တၱဳအရာမ်ားေပၚဦးစားေပးျခင္းမရွိတဲ့ အသက္ရွင္ေနထိုင္မွဳမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ဗဟိုျပဳတဲ့ ဧ၀ံဂလိတရားဖက္ကိုသာ ျပန္သြားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ဒီ Word-Faith လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကေျပာေနတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းရသြားတဲ့ လူအေရအတြက္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ဆိုတာကေကာ။


မာခ္။ ။ ဒါက မမွန္ကန္တဲ့ သီၾသေလာဂ်ီအေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေျပာင္းလဲသြားတာကို ခ်ဲ႕ကားေျပာၾကားေနတာပါ။ ရံပံုေငြေတြကို ဆက္ျပီး ေတာင္းႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔သာသနာမွန္ေၾကာင္းျပႏိုင္ေအာင္ သူတို႔အတြက္ အေရအတြက္လိုတယ္ေလ။


ေနာက္ဆံုးကာလအတြက္ အၾကံေပးျခင္း


ပီတာ။ ။ အခုခတ္ တန္ခိုးနိမိတ္ လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ျမံဳးမိေနတဲ့ သူေတြကို ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
မာခ္။ ။ေယရွဳခရစ္ေတာ္ဟာ တျခားလူေတြထက္ ပိုျပီး တန္ခုိးနိမိတ္ေတြကို ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ သာသနာအျပီးမွာ လူအေယာက္ ၅၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ အခုခတ္ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ပိတ္မိေနတဲ့သူေတြ သေဘာေပါက္ရမွာက အခုလိုမ်ိဳး ႏိုးၾကားေနတာဟာ က်မ္းစာက ေပးထားတဲ့ ကတိနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ေျပာတာက မွန္ကန္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား လြင့္ပါးသြားျပီး၊ "ေရြးေကာက္ခံရသူ" အတုအေယာင္မ်ား အလံုးအရင္း ေပၚလာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ ေနထိုင္ေနျပီဆိုရင္ ဘုရားသခင္က ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အရာေတြ ဘယ္ေရာက္ေနပါသလဲ။
ဒီလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက "ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ က်မ္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တျခားလူမ်ားရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုသာ ယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္" ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သတိမထားမိပဲ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုပါပဲ။
မာတင္လူသာရဲ့ " က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ တခုတည္းသာ" (Sola Scriptura) ဆိုတဲ့ စကားကို ဂရုစိုက္မယ္ဆိုရင္ ပိုျပီး အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္။
ဘာသာျပန္သူ - လွမင္းသူ
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I LEFT MY VOICE


I Lift My voice
In Song Unto Thy Name
I Lift My Hands
You’re Everyday The Same
Come Fill Me Now
Lord Jesus Let It Be Let Now My Lips
Speak New Song Praise To Thee
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


မင္းေအာင္သက္လြင္၏ ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွာ စာမူၾကမ္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားေသာ ကဗ်ာကို ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..