မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Nov 30th

Last update07:35:31 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 3417
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘုရားသခင္ေပးေသာ-ေျခေထာက္ျဖင့္ပန္းခ်ီဆြဲသူ

လူမသန္ အႏုပညာစြမ္း
29 December 2014 10:05

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမႀကီးေဘး ပလက္ ေဖာင္းေပၚတြင္ အသက္(၅ဝ) ဝန္းက်င္ ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ပန္းခ်ီေရးဆြဲၿပီး ေရာင္းခ်ေနမႈအား လမ္းသြား လမ္းလာမ်ားက ဝိုင္းအုံ ၾကည့္ ေနၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္ လည္းစပ္စုကာ ဝင္ေငးၾကည့္မိသည္။ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ေရးဆြဲသူကားလက္ ျဖင့္ ပန္းခ်ီေရးေနျခင္းမဟုတ္၊ ေျခ ေထာက္ျဖင့္ ပန္းခ်ီေရးသူျဖစ္ေန၏။ သူ႔အား လူမသန္ေပမယ့္ အႏုပညာစြမ္း သူဟု တင္စားလိုက္ပါရေစ။ ထိုကဲ့သို႔ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနသည္က ေတြ႕ျမင္ရသူ မ်ားအတြက္ အထူးအဆန္းျဖစ္ေန၏။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သူ႔လက္ရာပန္းခ်ီကား မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာ၊ ေတာင္ သဘာဝ ႐ႈခင္းပုံမ်ား၊ အိမ္ပုံပန္းခ်ီကား၊ ဇီးကြက္႐ုပ္မ်ား၊ ကိႏၵရီ ကိႏၵရာ ပန္းခ်ီ ကားမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ၾကက္ေရာင္းခ်ေန၏။

စကားစျမည္ေျပာ၊ ေမးၾကည့္ ေတာ့မွ သူ႔ဇာတိကား ရန္ကုန္မွ မဟုတ္၊ ေတာင္ႀကီးမွေျပာင္းလာခဲ့ သည္ဟု ေျပာ၏။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ဖိလစ္ပိုင္သံအမတ္ႀကီး ေတာင္ႀကီးသို႔ လည္ပတ္ရာမွ သူ႔အားေတြ႕ခဲ့စဥ္ ရန္ကုန္သို႔ေခၚေဆာင္ကာ ပန္းခ်ီ ပညာသင္ၾကားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းဘက္ရွိ ပန္းခ်ီ ဆရာကိုျမင့္လြင္ႏွင့္ ပန္းခ်ီပညာကို သုံးႏွစ္ၾကာသင္ယူၿပီးေနာက္ ယခုလို ဆီေဆးပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ ေၾကာင္း သူကေျပာျပ၏။ ယခင္က သူပန္းခ်ီဆြဲလွ်င္ ေဘာင္ပန္းခ်ီကား မ်ားေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ထိုေဘာင္ပန္းခ်ီကား မ်ားေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ကုန္က် စရိတ္ အရင္းအႏွီးမ်ားသျဖင့္ ယခုလို ကတ္ျပားပန္းခ်ီကားမ်ားသာ ေရး ဆြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

သူသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴ ဘက္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္း တြင္း အေျခခံပညာမူလတန္းေအာင္ သည္အထိ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ဝါသနာ ပါသည့္ ပန္းခ်ီကို အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳသည္အထိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းျပဳေနရင္း သူအိမ္ေထာင္က်ခဲ့ ၿပီး ယခုသားႏွစ္ဦးႏွင့္ သမီးတစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ သားအႀကီးဆုံးကား သူ႔အလုပ္ႏွင့္သူျဖစ္ၿပီး သူ႔ဝင္ေငြႏွင့္ သူရပ္တည္ေနၿပီဟု ေျပာ၏။ သား အလတ္က (၉)တန္း၊ သမီးငယ္က (၈)တန္း တက္ေနသည္။

ပန္းခ်ီကား ေရာင္းရေငြမ်ားျဖင့္ သူ၏ အိမ္ရွင္မကို ေန႔စဥ္ ေစ်းဖိုး လုံေလာက္စြာေပးႏိုင္ၿပီး သားသမီး မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းစရိတ္/ မုန္႔ဖိုး မ်ားလည္းေပးႏိုင္၏။ ပန္းခ်ီကား ေရာင္းရေငြမ်ားကေတာ့ ပုံမွန္မဟုတ္။ ပြဲေစ်းခင္းမ်ားရွိမွသာ ပိုေရာင္းခ်ရၿပီး သာမန္ေန႔မ်ားတြင္ ပန္းခ်ီကားငါး ကားကိုပင္ တစ္ေနကုန္ ေရာင္းရသည္ ကို ေတြ႕ရ၏။ ပန္းခ်ီကားဝယ္သူ တစ္ဦးက ပုံတူပန္းခ်ီအပ္ရန္ေမးသည့္ အခါ ၁ဝ ရက္အတြင္း လက္ခံဆြဲ ေရးေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ၏။ နယ္ေဝး ဘုရားေစ်းပြဲမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ ကာ ေရးဆြဲေရာင္းခ်လွ်င္ အိမ္မွလိုက္ ပို႔ေပးရ၏။

သူ၏ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာပုံကား စိတ္ဝင္ စားစရာ ေကာင္းျပန္၏။ အငွားယာဥ္ မစီး။ လိုင္းကားျဖင့္သာ သြားလာျပန္ ၏။ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕ရွိ သူ႔ေနအိမ္မွ ဝါယာ လက္သို႔ ဆိုင္ကယ္ငွားစီးကာ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၅၁ ဘတ္စ္ကားစီးၿပီးလာရ၏။ မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း လက္ရွိသူေနထိုင္ရာ အိမ္ကေလးကို စုေဆာင္းေငြျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝယ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။

ယခုေခတ္ သာမန္လူမ်ားပင္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ေနရသည့္ အခ်ိန္ တြင္ သူ႔အေနျဖင့္ လက္မသန္ေပမယ့္ ေျချဖင့္ပန္းခ်ီေရးဆြဲကာ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနျခင္းကား ဘုရားေပးသည့္ အစြမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ ေနသလို ၊ လူမစြမ္း နတ္မေနသည္ မဟုတ္ဘဲ လူစြမ္းသျဖင့္ နတ္မစရာ မလိုပင္ ျဖစ္ေန၏။

လူတခ်ဳိ႕သည္ အတတ္ပညာ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳရန္ အဆင္ေျပဖို႔ ခက္ခဲလြန္းသည္ဟု ယူဆထားၾကကာ တစ္မ်ဳိးမက လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ရန္အလုပ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ႏွစ္ဖက္စလုံးေပၚ မူတည္ေန၏။ လူ႔တခ်ဳိ႕သည္ အလုပ္ႏွစ္ခု၊ သုံးခုရွိမွ အဆင္ေျပၾကသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထိုမွ်မက ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ တစ္ခုမက အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို(Lead frog) ဟုေခၚ၏။

လက္မသန္ေပမယ့္ ေျချဖင့္ပန္းခ်ီ ပညာကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလ်က္ရွိေနသည့္ ပန္းခ်ီကိုတင့္ တစ္ေယာက္ မိသားစု ႏွင့္ေျပလည္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိကာ အတုယူေလး စားစရာေကာင္းလွသျဖင့္ မသန္ေပ မယ့္ စြမ္းၾကသူမ်ားကို အားေပးစကား တစ္ဆင့္ ေျပာလိုက္ရပါသည္။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္း က်င္ရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေလ အလြင့္မျဖစ္ေစဘဲ အသုံးဝင္ေအာင္၊ တန္ဖိုးရွိေအာင္ ဖန္တီးတတ္သည္ကို ဂ႐ုျပဳမိသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ လူ႕စြမ္းအားကိုယ္စီ ျပည့္ဝစြာရွိၾကေသာ လူမ်ားသည္ လည္း အံဝင္ခြင္က် အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိၾကၿပီး ထိုအခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာအသုံးခ်၍ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားျဖင့္ သမၼာ အာဇီဝက်က်ျဖင့္ သာယာလွပသည့္ ဘဝမ်ား ရပ္တည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ၾကပါေစ။ ။

သန္႔ဇင္၀င္း
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily
 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

 

 

 ဘု၇ားသခင္ပရိုဂရမ္ နဲ႔ ခ်က္ၾကီးကာတြန္းမ်ား
လဲ့၀င္း ေပးပို႔တဲ့ ကြန္ျပဴတာကာတြန္းအခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး Net, Online လမ္းေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိုက္လာၾကပံုသရုပ္ေဖၚပါတယ္။ ေရးဆြဲသူ လွထြန္းဦး နဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ကာတြန္း ၀ါသနာအိုးအခ်ိဳ႔ ...

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


Irrawaddy 6-Dec-2013
ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္က ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ ယုဒသန္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဓမၼသဘင္ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုတဲ့အေနနဲ႔ “ရႊင္လန္းစြာေဆာင္ယူ” ဆုိတဲ့ ဓမၼျပဇာတ္ကို ရန္ကုန္ အလံု ၿမိဳ႕နယ္က မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမွာ ရွိတဲ့ ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးမွာ တင္ဆက္မွာျဖစ္ၿပီး ဆရာယုဒသန္ ဇနီးေမာင္ႏွံအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ ဟက္ကက္နဲ႔ သရုပ္ေဆာင္ ခင္ေလးႏြယ္တို႔က ပါဝင္ကျပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆရာယုဒသန္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ျပဇာတ္ျပသႏုိင္ဖို႔ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက စတင္ျပဆင္ခဲ့ၿပီး ဇာတ္ညႊန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးသားသူကေတာ့ ျပဇာတ္ဒါရိုက္တာ စာေရးဆရာ ဆုိး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဇာတ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပဇာတ္ ဗီဒီယို ဒါရိုက္တာ ကိုရိုးက “ျပဇာတ္တိုက္တဲ့ ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ ျပဇာတ္က အခန္းက ၄၃ ခန္းေလာက္ ျဖစ္ေတာ့ လူလည္း ၅၀ ေလာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္က စျပင္ဆင္တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ဘုရားေက်ာင္းေတြကို ခြဲၿပီး သူအခန္းနဲ႔ သူ ေပးလိုက္တာ။ သရုပ္ေဆာင္ ေရြးတာကအစ အကုန္လံုး ပူးေပါင္းၿပီး ေရြးျဖစ္ခဲ့တယ္။ နယ္ကေန လာၿပီး သရုပ္ေဆာင္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ေနရာအစံုကေန ပါ၀င္ကျပၾကမွာပါ။သရုပ္ေဆာင္ေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ ဘုရားေက်ာင္းက ကေလးေတြက ဒီလိုမ်ိဳးေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးေနေတာ့ သင္ျပမႈပို္င္းမွာ အခက္အခဲ သိပ္မရွိပါဘူး။ သရုပ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဟက္ကက္တို႔၊ ခင္ေလးႏြယ္တို႔ကလည္း လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ကို ေျပာလိုက္ရင္ အဆင္ေျပသြားတယ္။ အဲဒီေနရာမွာေတာ့ အခက္အခဲ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အလုပ္ေတြကေတာ့ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းအေနနဲ႔ ဆရာယုဒသန္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္လာတာကေန စၿပီး အဓိကက်တာေတြကိုပဲ တင္ဆက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“ေဖ်ာ္ေျဖေရး က႑က ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္အဆိုေတာ္ေတြက ၄ ရက္ေန႔တုန္းက လုပ္သြားၿပီ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပဇာတ္က သီးသန္႔ ကျပမွာပါ။ ဆရာယုဒသန္ ေနရာမွာ သရုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ဟက္ကက္က တာ၀န္ ႀကီးတယ္။ ေဒါက္တာ အဒိုနီရမ္ ဂ်ပ္ဆင္ကို သူမ်ားအျမင္ မေစာင္းသြားေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္လုိ႔ တာ၀န္ အရမ္းႀကီးပါတယ္။သူက ျမန္မာျပည္အတြက္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာကို ယူေဆာင္လာတဲ့သူအျဖစ္ ေပၚလြင္ေအာင္ လုပ္ျပရပါတယ္။ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္က စြန္႔စားၿပီး သာသနာတခုကို ယူလာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ – အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ကို ျပဳစုသြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ လာၾကည့္တဲ့ သူေတြက ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာစာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား တေယာက္ အေၾကာင္းေလးကို သိေစခ်င္တာ တခုရယ္၊ ရသကေတာ့ လူတေယာက္ကို တန္ဖိုးထားေစခ်င္တဲ့ ရသမ်ိဳးေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” လို႔ ကိုရိုးက ရွင္းျပပါတယ္။

ဆရာယုဒသန္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ အိႏိၵယကေနတဆင့္ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး မြန္ျပည္နယ္ကေန စတင္ကာ ႏွစ္ျခင္း သာသနာကို ျဖန္႔ေ၀ပံု၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ – အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ရပံုတို႔ အျပင္ မမအန္း (ဆရာယုဒသန္ရဲ႕ ဇနီး) ကြယ္လြန္ခဲ့ပံုအထိ တင္ဆက္ျပသမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ တိုင္းရင္းသားေတြ စည္းလံုးညီညြတ္ခဲ့ပံုေတြကို အဓိက ကျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါျပဇာတ္မွာ ယုဒသန္ေနရာကေန ပါ၀င္ကျပရမယ့္ သရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ဟက္ကက္က “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သူတေယာက္ ေနရာမွာ သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ အရမ္းလည္း ေပ်ာ္ရႊင္တယ္၊ အရမ္းလည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။ က်ေနာ္ မထိုက္မတန္ဘူး ဆိုတာလည္း သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာကေန ပါ၀င္ ဆက္ကပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေပမယ့္ အတက္ႏိုင္ဆံုး ပါ၀င္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳတာပါ။ ဆရာယုဒသန္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အစီအစဥ္က ဟိုးအရင္ကတည္းက လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုလို ရာျပည့္မဟုတ္ေတာ့ အက်ယ္တ၀င့္ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေပါ့။ ဒီႏွစ္က ရန္ကုန္မွာ လုပ္ခြင့္ ရတာလည္း ပါတယ္၊ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အခုလို ဂုဏ္ျပဳျဖစ္တာပါ။ ဒီႏွစ္ ရာျပည့္ပြဲက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက သူေတြသာမက၊ ႏိုင္ငံတကာက ျပန္လာတဲ့ လူေတြလည္း ပါ၀င္က်င္းပ ရတဲ့အတြက္ အရမ္းကို စည္ကားသြားလို႔ သမိုင္းတခုလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘ၀မွာ တခါမွ မျမင္ဘူးတဲ့ ပြဲလမ္း သဘင္တခုလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ ရပါတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။

ယုဒသန္ ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ပြဲကို လာေရာက္သူေတြရဲ႕ နာမည္စာရင္း မွတ္တမ္းေတြနဲ႔ မွတ္သားထားၿပီး နယ္ေ၀းက လာသူေတြကို ေနစရာ၊ သြားစရာနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ျပဇာတ္ကုိ ၇ ရက္ေန႔ညေနမွာ ကျပမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဟက္ကက္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဆရာယုဒသန္ရဲ႕ ဇနီးအျဖစ္ ျပဇာတ္မွာ ပါ၀င္ကျပရမယ့္ သရုပ္ေဆာင္ ခင္ေလးႏြယ္ကလည္း “ခင္ေလးက သရုပ္ေဆာင္ အလုပ္ကို နားထားတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းက ဆရာႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳပြဲမွာ ပါ၀င္ကျပဖို႔ ဟက္ကက္ကလည္း ဖုန္းဆက္ေတာ့ ခင္ေလးလည္း ဘယ္လိုေနရာျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ကျပျဖစ္သြားတာပါ။ ရိုက္ကူးေရးေတြ နားလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပဇာတ္ ကမယ္ဆိုေတာ့ အစမ္းလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေခၚတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းက ကေလးေတြပါ ပါမယ္ဆိုေတာ့ ခင္ေလးလည္း ေခါင္းစား သြားတယ္။ မရိုက္တာလည္း ၾကာသြားၿပီဆိုေတာ့ အမွားမျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ျဖစ္သြားတာပါ။ဇာတ္လမ္းမွာ ပါ၀င္ရေတာ့ ၀န္ပိတာေတာ့ ရွိတယ္။ လူအမ်ားေရွ႕မွာ ျပဇာတ္ကို ကျပရမယ္ဆိုေတာ့ အမွားအယြင္းေတြ ကေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္သြားမွာပါ။ ျပဇာတ္ေပၚမွာ မွားတယ္ဆိုတာက လူတိုင္းက လက္ခံတယ္ေလ။ သရုပ္ေဆာင္ေတြခ်ည္းပဲ ကတဲ့ ျပဇာတ္မွာေတာင္ အမွားအယြင္းေတြ ရွိတက္ေသးတာပဲ။အခုက အျပင္လူေတြနဲ႔ ကျပရမယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းႀကီး စိတ္ပူတာလည္းရွိတယ္၊ အရမ္းအေကာင္းႀကီး မျဖစ္ေပမယ့္ ဇာတ္သေဘာေလးကို နားလည္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ျပႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။ ျဖစ္ပါ့မလားလို႔လည္း စိတ္ပူမိတယ္။ ခင္ေလးက ျပဇာတ္ၿပီးရင္ေတာ့ ရုပ္ရွင္ျပန္ရိုက္ဖို႔ အစီအစဥ္ အခုအခ်ိန္အထိ မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္ရိုက္ျဖစ္ခ်င္လည္း ရိုက္ျဖစ္မွာ မေျပာတတ္ေသးဘူး” လို႔ ရင္ဖြင့္ပါတယ္။

အဆိုပါ ျပဇာတ္ကို ဗီဒီယုိအေခြထုတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ရန္ပံုေငြအေနနဲ႔ ေမတၱာေၾကး ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာယုဒသန္ ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားကို သမိုင္းတခုအျဖစ္ လူတိုင္းလက္ထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆရာယုဒသန္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ေအာက္ေမ့ျခင္း အခမ္းအနား ဓမၼသဘင္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ၈ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းေတြ၊ စာတန္းဖတ္ပြဲေတြအျပင္ ညေနပိုင္း အခ်ိန္ေတြမွာ ဓမၼျပဇာတ္၊ ဓမၼေတးသီခ်င္း သီဆိုမႈ၊ တုိင္းရင္းသားရိုးရာ အကေတြနဲ႔ စည္ကားစြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပက လူေပါင္း ၄ ေသာင္းနီးပါး တက္ေရာက္ ပါဝင္ပါတယ္။

Photo:  (December 2013)
အမန္ႏ်ဴရယ္အသင္းေတာ္ (ဆရာၾကီးယုဒသန္ ပထမဆံုးသင္းအုပ္ဆရာလုပ္ခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ (မဟာဗႏၵဳလပန္းျခံ၊ ရန္ကုန္)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . . 

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္ 
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ဆာ ၁၈း၂)

အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏
အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊

ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊

ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊

ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊

ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

http://www.youtube.com/watch?v=fc1l2rUKoos&list=PL96B4CA93443D7EE3