မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Oct 03rd

Last update01:54:38 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 3157
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Burmese Bible မွ စာအုပ္ႏွင့္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ (eBooks)


အင္တာနက္ eBooks မ်ား ေခတ္စားသည့္အခ်ိန္တြင္ Burmese Bible မွ စာအုပ္ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ကို Scribd တြင္ အလွ်င္းသင့္သလို တင္ျပထားပါသည္။ ထိုအထဲမွာ လူဖတ္မ်ားေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႔ကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားရဲ့ တပ္ပုန္းအသင္းေတာ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာရဲ့ သမိုင္းအေၾကာင္း ျမန္မာလိုဘာသာျပန္တင္ျပထားေသာ စာအုပ္။ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား ..ဘ၀ၾကင္ေဖၚ ရွာေဖြရာလမ္းညြန္ စာအုပ္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ညီအစ္ကိုတို႔ - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ
ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ) ၁၄ - စက္တင္ဘာ - ၂၀၀၈


ဂလာတိ ၆း ၁ -၂
ညီအစ္ကိုတို႔ လူသည္ သတိလစ္၍တစံုတခုေသာ ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိလွ်င္၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို ခံရေသာသင္တို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္တိုင္လြတ္မည့္ အေၾကာင္း ကုိယ့္ကို သတိျပဳလ်က္ သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံေသာ သေဘာႏွင့္ထိုသို႔ေသာသူကို မစ၍ သူ၏ ေနရာ၌ တည္ျမဲတည္ေစျပန္ၾကေလာ့။ ထမ္းရြက္ စရာ၀န္ခ်င္း တို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာ အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကိုက်င့္ၾကေလာ့။အသင္းေတာ္တြင္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားနည္းေသာသူမ်ားရွိပါသည္။ အျပစ္မ်ားတြင္ က်င္လည္ေန သူမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီမစၾကည့္ရႈရန္လိုပါသည္။

ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း ၄တြင္ ညီကို သတ္ေသာ ကာကၠဳန ကို ဘုရားသခင္က သူ ့ညီဘယ္မွာလည္း ေမးေသာအခါမသိသလိုေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစပဲ အာျဗာဟံကဲ့သို႔ သူ ့တူ ေလာတကို မရမက ကယ္တင္ ေခၚလာသည္။ ေသာဒံုျမိဳ ့ကို ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆီးေသာအခါလည္း ေလာတကို ကယ္ ထုတ္ ခဲ့သည္။

ယခုလည္း ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္ရွာရန္လာသူ မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေငြေၾကး၊အလုပ္ အကိုင္အဆက္အသြယ္ လိုအပ္ေနပါသည္။ စင္ကာပူတြင္လည္း အလုပ္ အကိုင္သိပ္မလြယ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ေလာက္ေတာ့ မဆိုးေသးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏွုတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ညီအစ္ကိုမ်ားကဲ့သို႔ ကူညီရန္လိုအပ္ပါသည္။


ဆုေတာင္းျခင္း။
ခရစ္ေတာ္တရားကို က်င့္ေသာအခါ ၀တၱရားမေၾကေသာ၊ ဂရုမစိုက္ေသာ ကာကၠဳနကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစပဲ၊ အာျဗာဟံကဲ့သို႔ ကိုယ့္ညီ၊ညီမ၊အစ္မ မ်ားကို ခ်စ္ေသာ၊ တာ၀န္ေက်ျပြန္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အဖဘုရားသခင္ မစ ေကာင္းခ်ီးေပးသနား ေတာ္မူ ပါမည့္ အေၾကာင္း ေယရႈနာမျဖင့္ ဆုေတာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္အဖဘုရား။

JBCS Media မွ  2011 ထုတ္ေ၀ေသာ ႏွလံုးသားအိမ္မွ စာအုပ္မွထပ္မံတင္ျပပါသည္။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)အျဖဴနဲ႔အမည္း  (ဓမၼဟာသ - ဘာသာျပန္၊ မင္းေအာင္သက္လြင္)

မဂၤလာပြဲကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္တက္ဖူးတဲ့ သမီးငယ္ေလးက သူ႔အေမကို တိုးတိုးေလး ေမးလိုက္ပါတယ္

   သမီး -  သတို႔သမီးက ဘာျဖစ္လို႔ အျဖဴေရာင္ ၀မ္းဆက္ ၀တ္ထားတာလဲ ေမေမ။
   အေမ - ေၾသာ္ အျဖဴေရာင္ဆိုတာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအေရာင္ေလ ..သမီးရဲ့။ ဒီေန႔ဟာ သူ႔ဘ၀ရဲ့ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေနလို႔ သတို႔သမီးက အျဖဴေရာင္ ၀တ္ထားတာေပါ့။

    သမီး - ဒါဆိုရင္ သတို႔သားကေရာ ဘာျဖစ္လို႔ အမည္းေရာင္ ၀တ္ထားတာလဲ .. တဲ့။

The End.....

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဘူးတဲ့ ခရစ္ယာန္အခ်ိဳ႕ဟာ ဘုရားေက်ာင္း သြားတယ္ ဆိုတာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လို႔ သြားတယ္ လို႔သာ သေဘာ ထားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က ရြာကို လူၾကံဳ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မ်ား ရွိမလား ဆိုျပီး သြားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ အသင္းေတာ္က အကူအညီ တစ္ခုခု ရမလားဆိုျပီး သြားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာ ေနရာ သေဘာမ်ိဳး ရွိၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က သီခ်င္းဆို ေလ့က်င့္ရာေနရာမ်ိဳး သေဘာထားၾကတယ္။ အျခား အေၾကာင္း အရင္းေတြလည္း ရွိပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ နက္နက္နဲနဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ယံုၾကည္သူဆိုတာ၊ ဒီထက္ နက္နဲရဦးမယ္ဆိုရင္ ကယ္တင္ျခင္းရျပီး သူတိုင္းဟာ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားသင့္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးဟာ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားရတာလဲ ဆိုတာကို သင္စူးစမ္းေလ့လာဘူး ပါသလား။ သင့္ကိုယ္တုိင္ အဲဒီအေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ဘူးျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ အခု ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အခ်က္ (၁၃) ခ်က္ဟာ သင့္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဘုရားေက်ာင္းကို သြားတယ္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရဘို႔ ေကာင္းကင္ကို သြားဘို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား ေက်ာင္းကို သြားတယ္ဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္အသက္တာကို တိုးတက္ဘို႔ အကူအညီ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ထိန္းသိမ္းရပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

၁။ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေန႔ရက္ကို တန္ဘိုးထား ေလးစားျခင္းကို နာခံမႈနဲ႔ သက္ေသထူ တာဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္မွာကတည္းက ဘုရားသခင္အတြက္ တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္ အခ်ိန္ေပးဘို႔ ေတာင္းဆို ထားတာ ရွိပါတယ္။ (ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀း၈)

၂။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားရွိတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ မႈ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပဘို႔

၃။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းကိုသာ အျမဲတမ္း မွီတည္ေနတာထက္ အျခားလူမ်ားရဲ႕ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္း ေတြအားျဖင့္ ပိုမို အက်ိဳးရွိႏုိင္တဲ့ အသက္တာကို တတ္လွမ္းဘို႔

၄။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္၌ ရပ္တည္ေနျခင္းကို အျမဲသတိရရန္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ အျပစ္ႏွင့္ ဒုစရုိက္ ကို သိျမင္ ၀န္ခံႏုိင္ရန္၊ သမၼာတရားကို သင္ၾကားခံယူရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အစာေရွာင္ဘို႔၊ ဆုေတာင္းဘို႔၊ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးဘို႔

၆။ သမၼာက်မ္းစာက အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ အသက္တာမွာ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အမႈအရာ ေတြကို အကူအညီ ရယူဘို႔

၇။ အျခားေသာ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ ျခားနားတဲ့ အျမင္မ်ားမွ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္မႈမွာ ရုန္းကန္ရတဲ့ အေၾကာင္း အရာ ေတြကို ၾကားနာႏုိင္ဘို႔

၈။ အသင္းေတာ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္ ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ၾကားနာႏုိင္ဘို႔

၉။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ သတိေပးခ်က္ေတြကို ၾကားနာႏုိင္ဘို႔

၁၀။ ဘုရားသခင္ကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳျပီး မိမိရဲ႕ ထံုးစံအစဥ္အလာေတြကိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ရင္ သတိရ ဆင္ျခင္ႏုိင္ဘို႔

၁၁။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္

၁၂။ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားသိခဲ့ျပီး အသက္ရွင္ရတဲ့ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ အသက္တာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းကို ေက်းဇူးသိ တုန္႔ျပန္ဘို႔

၁၃။ အသက္တာထဲက ဒုကၡ၊ ျပႆနာ၊ မိသားစု၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ အၾကားမွာ နစ္ျမဳတ္ေနေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ့္ကို မေမ့ ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ မိတ္သဟာရျပဳတယ္ဆိုတာ သက္ေသထူဘို႔

အျခားေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ စာတန္ ဟာ ယံုၾကည္သူေတြကို နည္းပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေတြကို မေရာက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေနပါတယ္။ ယခုေခတ္မွာ ဘုရားေက်ာင္းမသြားႏုိင္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ကေန ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာႏုိင္တယ္။ ယံုၾကည္သူျခင္း မိတ္သဟာရဖြဲ႕ႏုိင္တယ္။ အလွဴေငြ ပုိ႔ေပး လို႔ရတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ တင္လို႔ရတယ္ ဆိုျပီး လူတုိင္း ခံစားေနၾကပါတယ္။ အင္တာ နက္ မရွိရင္ေတာင္ တယ္္လီဖုန္းနဲ႔၊ အျခားဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာေတြနဲ႔ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကို မသြားရင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစား ေနသူေတြ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကို တန္ဘိုးထားတယ္ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္း ဆိုတာ တကယ္ သြားသင့္ ပါတယ္ (ေသခ်ာေပါက္ သြားရမယ္။)

အခုေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ လက္ခံထားတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ျပီး သေဘာမတူ လက္မခံႏုိင္သူမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျငင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူ။ ကုိယ့္သေဘာ ကိုယ့္ဆႏၵသာလွ်င္ အေရး အၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနရာမွာ မိမိ ဖတ္ခဲ့တဲ့၊ သိခဲ့တဲ့၊ ၾကားခဲ့တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကို အတည္ျပဳျပီး ဘ၀အသက္တာအတြက္ မွတ္တမ္း တင္ရမယ့္ ေနရာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ဦးမင္းလြင္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I LEFT MY VOICE


I Lift My voice
In Song Unto Thy Name
I Lift My Hands
You’re Everyday The Same
Come Fill Me Now
Lord Jesus Let It Be Let Now My Lips
Speak New Song Praise To Thee
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ရွင္မေတာင္ သနပ္ခါး ၊ မိတ္ကပ္ ပါးပါးနဲ႔

အေပၚယံ အသားကို ၊ ေရႊလို ဝင္းသြားေအာင္

ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ၊ လိမ္းက်ံ ထားလဲ 

စပါးလံုး တစ္ေထာက္ ၊ အေရျပား ေအာက္မွာ

ပုပ္ပြ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ၊

အေသြး နဲ႔ အသားေတြ ရွိေနေသးတယ္ ။

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား