မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Oct 30th

Last update07:27:16 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1712
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း - မက္ဇီမီလန္ကိုလ္ဘီ (Maximillan Kolbe) HERO


"ကိုယ့္အေဆြတို႔ အဘို႕အလို႕ငွာ ကိုယ့္အသက္ကိုစြန္႕ျခင္း ေမတၱာထက္ သာ၍ျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ.." ေယာ ၁၅း၁၃

၁၉၄၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ား၏ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တပ္စု(၁၄)မွ လူတို႔သည္ ဂ်ာမန္ၾသစဝိဒ္ အက်ဥ္းစခန္း၏ အျပင္ဖက္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ား တူးေနၾကသည္။ ရုတ္တရက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ား ျမည္လာကာ အေစာင့္ဂ်ာမန္စစ္သားတို႔သည္ ေသနပ္တို႔ကို အသင့္ခ်ိန္ထားၾကသည္။ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ ထြက္ေျပးသြားျပီး တပ္စု(၁၄) အက်ဥ္းသားေျခာက္ရာ တို႕သည္ ထိုထြက္ေျပးသြားေသာသူသည္ သူတို႔ တပ္စု(၁၄)မွ မဟုတ္ပါေစႏွင့္ဟု တိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းၾကသည္။

ထိုညေန၌ သူတို႔၏ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ျခင္းသည္ အဆိုးဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လြတ္သြားေသာ အက်ဥ္းသားမွာ တပ္စု(၁၄)မွ ျဖစ္သည္။ စခန္းတစ္ခုလံုးကို ညေနစာမေကြ်းပဲ အငတ္ထားျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ေပးၾကသည္။ ထိုညေနစာတြင္ ေျခာက္ေနျပီျဖစ္ေသာ ေပါင္းမုန္႔တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ေဂၚဖီထုပ္ဟင္းရည္ အနည္းငယ္သာ သို႕မဟုတ္ ဆန္ျပဳတ္အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ထိုေန႕ ညေနစာ မစားရေတာ့ပါ။

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ တပ္စု(၁၄)မွ က်န္ေနေသးသည့္ လူေပါင္းေျခာက္ရာတို႔သည္ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူေနေသာ ေနေအာက္တြင္၊ စစ္ေရးျပကြင္း၌ မတ္တပ္ရပ္ၾကသည္။ လူတို႔သည္ အပူရွိန္ေၾကာင့္ လဲက်ကာ အလြန္ပင္ပမ္း ႏြမ္းယိၾကသည္။ လဲက်ေသာသူတို႔မွာ ထိုအရပ္၌ပင္ ေသေစရန္ ပစ္ထားျခင္းခံရသည္။ ညသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဒုတပ္ရင္းမႈး ဖရိတ္စ္ (Fritsch) သည္ ေကာ့ပ်ံေနေအာင္ တိုက္ထားေသာ စစ္ဝတ္စံုကို ဝတ္ကာ၊ အေရာင္ေတာက္ေနေသာ စစ္ဖိနပ္ကို စီးလွ်က္၊ ထိတ္လန္႔ေနေသာ၊ ညစ္ပတ္ေနေသာ ဝတ္စံုျဖင့္ ေပေရေနေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ားတို႔၏ ကံၾကမၼာကို ေၾကညာရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။ အပ္က်သံပင္ မၾကားရေအာင္ တိတ္ဆိတ္လွသည္။ "ဝရမ္းေျပးသမားကို မေတြ႕ရေသးဘူး၊ လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ရဲေဘာ္အတြက္ မင္းတို႔ထဲက ဆယ္ေယာက္၊ အစာငတ္ခံျခင္းနဲ႕ ေသရမယ္။ ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္" ဟု မာမာျပတ္ျပတ္ဆိုသည္။

အစာငတ္၍ ေသရမည့္ လ်ာထားေသာသူတို႕ကို ေရြးၾကသည္။ ထိုသူတို႔အထဲတြင္ ပိုလန္စစ္တပ္၏ တပ္ၾကပ္ၾကီး Franciszek Gajowniczek   ဆိုသူသည္ "ငါ့မိန္းမႏွင့္ငါ့ကေလး" ဟု ဆိုျပီး ငိုေၾကြးသည္။ ရုတ္တရက္ ပိုလန္လူမ်ိဳးဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးျဖစ္ေသာ မက္ဇီမီလန္ကိုလ္ဘီက S S အေစာင့္စစ္သားမ်ား ေသနပ္ႏွင့္ ခ်ိန္ေနသည့္ အတြင္းမွပင္ လူတို႔ကို တြန္းဖယ္၍ ေရွ႕သို႔တက္လာကာ Fritsch ကို တည့္တည့္ၾကည့္ျပီး "တပ္ရင္းမႈးကို စကားေျပာလိုပါတယ္" ဟု ဆို၏။

"ေဟး..တပ္ရင္းမႈး၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ တစ္ခုေတာင္းဆိုခြင့္ေပးပါ" ဟု တံု႕ဆိုင္းျခင္းမရွိပဲ ေျပာသည္။

တပ္ရင္းမႈးက "ဘာလိုခ်င္သလဲ
" ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာသည္။ Gajowniczek ကိုလက္ညိဳးထိုးျပျပီး၊ "ဒီအက်ဥ္းသားအစား ကြ်န္ေတာ္ေသလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မွာ ဇနီးမရွိပါ။ သားသမီးမရွိပါ။ ဒီအျပင္ ကြ်န္ေတာ္ အသက္ၾကီးပါျပီ။ အသံုးမဝင္ေတာ့ဘူး" ဟု ဆို၏။ ကိုလ္ဘီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ သာမညမဟုတ္။ လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္သည့္ အရာျဖစ္သည္။ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္လွသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီ "ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခြင့္ျပဳသည္" ဟူေသာ အသံက တိတ္ဆိတ္မႈကို ျဖိဳခြင္းလိုက္သည္။ 

မက္ဇီမီလန္ကိုလ္ဘီသည္ ေသျခင္းဒဏ္ကို ခံမည့္ လူတစ္ေယာက္၏ အသက္ကို ကိုယ္စား အစာငတ္ခံ၍ အေသခံသည္။ ေယရႈကိုယ္တိုင္က "ကိုယ့္အေဆြတခ်ိို႔အဖို႔ အလို႕ငွာ၊ အသက္ကို စြန္႔သည့္ေမတၱာထက္ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ မရွိ" ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။  (ေယ ၁၅း၁၃)

ယခုတြင္ ကာေသာလိတ္ ခရစ္ယန္မ်ားအတြက္ စိန္႕မက္ဇီမီလန္ ျဖစ္သည့္ မက္စီမီလန္ကိုလ္ဘီ သည္၊ ထိုစြန္႔လႊတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား၌ သတိရၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရာဇဝင္သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းမဝင္သည့္ သူေတာ္စင္အဆင့္ရွိသူ မ်ားစြာရွိမည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အသက္ၾကီးေသာသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုရေသာသူ၊ ခ်ိနဲ႕သည့္ ခႏၱာကုိယ္ကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ လွည့္ေပးေသာသူႏွင့္၊ ပုပ္သိုးနံေစာ္ေနေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ အနားသို႔မကပ္ခ်င္စရာ အလြန္မႏွစ္ျမိဳ႕ဘြယ္ ေကာင္းသူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ သူနာျပဳမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား ..စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ား လမ္းမွန္ေရာက္ရန္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သည့္ လူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေဟျဗဲၾသဝါဒ စာေရးသူက "သင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကို မစျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္၊ ျပသေသာေမတၱာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကုိယ္ေတာ္သည္ ေမ့ေလ်ာ့မည္မဟုတ္ပါ" ဟူ၍ ေရးထားသည္။

ဘုရားသခင္သည္ မက္ဇီမီလန္ျပဳလုပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ျပဳရန္ သင့္ကိုေတာင္းဆိုသည္ မဟုတ္ပါ။

သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ေတာင္းဆိုသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာသည္ တစံုတေယာက္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ရန္ တြန္းပို႕သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ အသက္ရွင္ရန္ အခြင့္မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ မက္ဇီမီလန္ နည္းတူ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ထာဝရအသက္ ရရွိရန္ မည္သည့္ အခေၾကးကိုမွ် ေပးဆပ္ရန္မလိုပဲ၊ မိမိအလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ထိုေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သတိရေနပါမည္။

မိတ္ေဆြ.. မိမိအသက္ကို စြန္႔ေသာ ေမတၱာထက္ ပို၍ၾကီးမားေသာ ေမတၱာမရွိပါ။ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္။ ။ ဒံေယလ ၆

သိျမင္ျခင္း
အသက္တာသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာႏွင့္ ျပည့္ဝသည္ဟု ဘုရားသခင္သည္ ကတိမေပးေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ခြန္အားႏွင့္ျပည့္ေစမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ေနရာ၌ပင္ ရွိၾကပါေစ ကူညီမစမည္ ဟူ၍ ကတိေပးပါသည္။

လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္း

ကိုလ္ဘီ သည္၊ သူျပဳေသာအမႈေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာရန္ စဥ္းစားဖူးမည္ဟု ယူဆပါသလား။ သင္သည္ ဗစ္တာဖရင့္၏ အက်ဥ္းစခန္း အေတြ႕အၾကံဳကို ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္ရႏိုင္ပါက ဖတ္ပါ။ ထိုေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳသည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးပံုကို ၾကည့္ပါ။

Harold J. Sala;  HEROES: People Who Mad A Difference In Our World (2005), လူစြမ္းေကာင္းၾကီးမ်ား CLC ျမန္မာျပန္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုး၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းေဒါက္တာသိန္းေဌး (Translated)

ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး
ငါသည္ သင္၏ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ပညတ္သည္ကား ...
၁။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္။
၂။ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကုိယ့္အဘို႔ မလုပ္ႏွင့္၊ ဦးမခ်၊ ၀တ္ မျပဳႏွင့္။
၃။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို မုသာနွင့္ဆိုင္၍ မျမြတ္ဆိုႏွင့္။
၄။ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ ေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။
၅။ သင္၏ မိဘမ်ားကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။
၆။ လူ႔အသက္ကို မသတ္ႏွင့္။
၇။ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။
၈။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။
၉။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။
၁၀။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ၏ ဥစၥာပစၥည္း တစံုတခုမွ လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။
Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)လူေတြက ေျပာၾကတယ္။ ဘ၀ ၃မ်ိဳးရွိတယ္ ဆိုပဲ။
၁။ ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘ၀ - အခ်ိန္အမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ အားအင္လဲရွိေပမဲ့ ပိုက္ဆံမရွိေတာ့ သြားရည္က်ရတယ္။
၂။ ပညာသင္ျပီး အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး၊ ပိုက္ဆံရွိ၊အားအင္ရွိေပမဲ့ .. အလုပ္ထဲမွာပဲေနရတယ္။
၃။ ပင္စင္ယူျပီး အသက္ၾကီးခ်ိန္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြပိုလာျပီ။ ပိုက္ဆံလည္းရွိေနျပီ၊ ဒါေပမဲ့ အားအင္မရွိေတာ့ဘူး ...

သူတို႔မသိတဲ့ ဘ၀တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကို ခ်ီးမႊမ္းဖို႔ မေမ့တဲ့လူေတြရဲ့ဘ၀ - မိတ္ေဆြ စမ္းၾကည့္ပါ ....

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ဇြန္လ ၂၀၁၂ တြင္ City Harvest Church CHC သင္းအုပ္ေခါင္းဟီး Kong Hee ႏွင့္ ၄ဦးကို စင္ကာပူအစိုးရ CAD မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သူတို႔ ၅ဦးစလံုးကို ေဂါပကလုပ္ငန္းဆိုင္းရာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားျဖင့္၄င္း၊ ၃ဦးကို စာရင္းအင္းအမွားမ်ား ျပဳလုပ္မႈမ်ား ျဖင့္၄င္း တရားစြဲဆိုခံရသည္။ အသင္းေတာ္ကို တရားမစြဲပါ။ သင္းအုပ္ႏွင့္အသင္းေတာ္လူၾကီးအခ်ိဳ႔ကို တရားစြဲျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း ၀တ္ျပဳျခင္းကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ထို၅ဦးကို တဦးေဒၚလာ၅သိန္းစီ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးလိုက္ျပီး၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးတြင္ အမႈဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးသည့္ရက္တြင္ CHC မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖမ္းဆီးရသည့္ အမႈမ်ား အေသးစိတ္ကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ လူမႈေရးရံပံုေငြသံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ မေလွ်ာ္မကန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိသည္ ဟုလည္း ၀န္ခံခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၃သန္းခန္႔ကို လူမႈေရးရံပံုေငြတခုျဖစ္ေသာ သင္းအုပ္ေခါင္းဟီး၏ ဇနီး Sun Ho ၏ ေတးဂီတဘ၀ (မစ္ရွင္) တြင္ သံုးစြဲခဲ့သည္။ ထို႔ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၈ဦးကို အသင္းေတာ္တာ၀န္မ်ားမွ ရုပ္သိမ္း၊ အနားေပးထားသည္။ ထို ၈ဦးတြင္ အဖမ္းခံရေသား ၅ဦး ႏွင့္အတူ Sun Ho ႏွင့္ အျခား၂ဦးလည္း ပါ၀င္သည္။

တရားစြဲဆိုသူ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဒၚလာ၂၄သန္းကို အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦး ရံပံုေငြမွ ထုတ္သံုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုတ္ယူျပီး အျခားကုမၼဏီ၂ခု၏ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ ရွယ္ယာတြင္ ထည့္သြင္းျမဳတ္ႏွံခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ စာရင္းစစ္မ်ားက ထိုရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈကို သံသယျဖစ္ကာ စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားေငြ ေဒၚလာ၂၆.၆ သန္းမွာ ေရႊ႔ေျပာင္းယူသြားခဲ့ျပီး အျခားေနရာ (Sun Ho ေတးဂီတပြဲမ်ား) သို႔ ေရာက္သြားသည္ဟု ဆိုသည္။  တရားစြဲဆိုခ်က္မ်ားကို အသင္းေတာ္ ေဂါပကအဖြဲမွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းထားသည္။ ထိုေငြမ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈကုမၸဏီမွာ အသင္းေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖမ္းခံရသူ ၅ဦးႏွင့္အတူ မိမိတို႔အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အသင္းေတာ္ကို ပထမေနရာ အျမဲထားေၾကာင္း၊ အားလံုး စည္းရံုးညီညြတ္စြာရွိေၾကာင္း၊ သင္းအုပ္ေခါင္ဟီးသည္ စီနီယာသင္းအုပ္အျဖစ္ ရွိေနျမဲျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။


Original English in Wiki
In June 2012, Kong Hee and four other members of the church were arrested by the CAD. All five face multiple charges of criminal breach of trust, while three face multiple charges of falsifying accounts of the church. The charges were filed against the five individuals and not the church itself, which would be allowed to continue its services and activities. They were released on $500,000 bail each, and set to return to court on July 25.

On the same day as the initial arrests, the COC released a press statement detailing the results of its inquiry. It stated that there were misconduct and mismanagement in the administration of the charity. There were irregularities of at least $23 million in the charity's funds, which were used to finance Sun Ho's secular music career to connect with people. There was also a concerted effort to conceal this movement of funds from stakeholders. Eight members were suspended from their duties with the charity. The eight included the five arrested, Sun Ho and two others. The COC is considering further course of action under the Charities Act.

Prosecution claims that $24 million was taken from church building funds and put into sham investment bonds in two companies, one of which was Ho's artist management firm Xtron Productions. After church auditors raised questions about the bond investments, an additional $26.6 million was moved around to "create the false appearance that the purported sham bond investments had been redeemed". In reply to the allegations, the Church has stated that money for the investment bonds were returned to the church in full, with interest, and it did not lose any funds in the transactions. It also stood by the five accused, stating that they have "always put God and CHC first." "As a church we stand with them and I believe fully in their integrity. Pastor Kong is still our Senior Pastor."

Murann
20-Jul-2012

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ခရစ္စမတ္သီခ်င္း (တီးလံုးသံစဥ္ Music Only) ၂၄ပုဒ္ကို နားဆင္ရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ကလစ္လုပ္ျပီးနားဆင္ၾကပါ။ ေတးသံအားျဖင့္ ဘ၀အသစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...။

Track 01, Jungle Bell
http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 01 1.mp3
http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 02 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 03 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 04 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 05 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 06 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 07 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 08 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 09 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 10 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 11 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 12 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 13 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 14 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 15 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 16 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 17 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 18 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 19 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 20 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 21 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 22 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 23 1.mp3

http://burmesebible.com/hymn/christmas/AudioTrack 24 1.mp3

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား