မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Jul 07th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 2776
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

အခ်ိန္မီပါေသးတယ္ - ေသာမတ္(စ္)ခါးလီ


ေရနက္ရာသို႔-မွတဆင့္တင္ျပသည္

လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဆိုတဲ့ လူငယ္တစ္ဦးဟာ ေငြဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပကာသနကို မက္ေမာေသာေၾကာင့္ ကုမၼဏီတစ္ခုမွာ ေက်ာက္တူးဖို႔ အလုပ္၀င္လုပ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ ဒီအလုပ္နဲ႔ အားမေပးခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကက္သလစ္ လူငယ္ တစ္ဦးဆိုေပမယ့္ ဘုရားတရားလည္း မလိုက္စားဘူး လူငယ္က႑မွာလည္း မပါ၀င္ စိတ္လည္းမ၀င္စားခဲ့ဘူး။ အဓိကေတာ့ သူငယ္ခ်င္း ပတ္၀င္က်င္နဲ႔လည္း ဆိုင္သင့္သေလာက္လည္း ဆိုင္တယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ မိဘေတြအတြက္ အားေပးခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ကမွ စိတ္မွမ၀င္စားတာ ဘုရားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ဟာ အလွမ္းေ၀းေနတယ္ဆိုပါေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အလွဴေပးရင္ေတာင္ (ဗီဒီယို) သြားၾကည့္လိုက္တယ္။

ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာ၊ အရက္မွီ၀ဲ သံုးစြဲခဲ့ဖူးပါတယ္။ လူငယ္ဆိုေတာ့ ေစလိုရာ ေစသေဘာေပါ့ ေလတိုက္ရာကိုယိုင္ၿပီး လတ္သေလာ အေျခအေနကို မသံုးသပ္ပဲ ျပဳခ်င္ရာကိုျပဳ ညစ္ညမ္းတဲ့အရာကို သေဘာေတြ႔ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္မွာ က်င္လည္က်က္စား ေနတဲ့ ေလာကဓံတရားရဲ႕ သားေကာင္ေပါ့။ ဘုရားတရားနဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္လည္းၿပီး အေမွာင္ကမၻာထဲမွာ ႀကိတ္မိတ္ၿပီး မ်က္ကန္း ပမာ အျဖဴအမဲ မသဲကြဲၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရမရွာတဲ့ ဘုရားရဲ႕ လူေတြဟာ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ အနာဂတ္ကို မသိရွာပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္စာေရးရင္း တစ္ခုေထာက္႐ႈ စဥ္းစားမိတယ္။ မၾကာေသးတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုေပါ့ "ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ပြဲတစ္ခုရွိတဲ့ ညမွာေပါ့။ ပြဲကေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ ပစၥည္းေတြ သိမ္းၿပီး လူငယ္ေတြအျပင္မွာ လက္ဖက္ရည္သြား ေသာက္တယ္။ သိပ္မၾကာခင္ ျပန္လာၿပီး လူငယ္႐ံုးခန္းမွာ အနားယူေနတဲ့အခ်ိန္ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာ္သံဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕နားကို လႊမ္းမိုးသြားေစခဲ့တယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ "ေဟ့ေကာင္ေတြ သူခိုး ...သူခိုး တဲ့ေအာ္လိုက္ေရာ လူငယ္ေတြက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းပဲ အုန္း ကနဲထၿပီး အကုန္၀ိုင္းဖမ္းပါေလေရာ။ ႀကိဳးတုတ္ၿပီး ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ထိုင္ခိုင္းၿပီး စစ္ေဆးပါေလာေရာ။ ဘယ္ကလဲ၊ ဘယ္သူလဲ၊ မိဘက ဘယ္မွာလဲ၊ အလုပ္အကိုင္က ဘာလဲ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးတယ္။ သို႕ေသာ္ အဲဒီေစာကရ ငတတ္ျပား က ဘာတစ္ခုမွ ေျဖာင့္ခ်က္မေပးဘူး။ ၀န္မခံေတာ့ လူငယ္ေတြဟာ ကြၽဲၿမီးတိုသြား တာေပါ့။ လက္သီးနဲ႕ထိုးလိုက္၊ ေျခေထာက္နဲ႕ ေဆာင့္ကန္လိုက္၊ သူခိုးခမ်ာ အလူး အလဲပဲ ေရေတာင္းလည္းမေပးဘူး။ တမင္းေတာင္းလည္း မေကြၽးဘူး။ ေျဖရင္ေတာ့ ေကြၽးမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရဲေဘာ္ စစ္ေျပး တစ္ေယာက္ဆိုတာေတာ့ ေသ
ခ်ာသြားတယ္။ စက္ဘီးေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ သစ္ေတြ ခဏခဏ ေပ်ာက္ေနတာ သူ႕လက္ခ်က္ေနမွာပဲ ဆိုၿပီး ပံုအပ္လိုက္တာ ေမးေစ့ေတာင္ ပဲ့သြားတာ။ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ေတာ့ ရဲစခန္းထဲသြားပို႕ လိုက္တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ၾကည့္မိတာေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားေတြဟာ ကမၻာေျမျပင္မွာ ေနစဥ္က မေကာင္းမႈေတြ က်ဴးလြန္ၿပီး ေသဆံုးသြား ေသာအခါ ငရဲျပည္ေရာက္ၿပီး လူ႕ေလာကမွာေနစဥ္က ခုိးမႈေတြ၊ လိမ္ညာတာေတြဟာ ငရဲမင္းႀကီးဆီမွာ အစီအရင္ခံၿပီး အထိုးအႏွက္ အထုအေထာင္း ဒယ္အိုးထဲမွာ ေမႊေႏွာက္ခံရမွာေတာ့ မလြဲဧကန္ပဲ။ ေကာင္းမႈလုပ္ရင္ ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္မယ္။ သို႕ေသာ္လည္း "ငါ့ကို အရွင္ဟု ေခၚ သူဟူသမွ်သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ၀င္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏ အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သူသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ၀င္ရလိမ့္မည္" ဟု (မာေတဦး-၇း၂၁) မွာ ေယဇူးသခင္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့တယ္။ မေကာ
င္းမႈကိုျပဳသူ ကေတာ့ ငရဲျပည္ကိုေရာက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္ မိဘေတြက ကြၽန္ေတာ္ဆိုးလြန္းလို႕ ေနာင္တရရန္ အသိေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ေကာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ၿပီး လူငယ္အစည္းအေ၀းေတြတက္၊ ဘုရားဆိုတာ နားလည္လာတယ္။ လူငယ္သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႕ လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ကပ္ျခင္းလုပ္တယ္။ အခုေတာ့လည္း ဘုရားရဲ႕ အရိပ္အာ၀ါသေအာက္မွာ ေအးခ်မ္းစြာနဲ႕ထမ္းေဆာင္ေတာ့မယ့္ ဧ၀ံေဂလိတမန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားေနပါၿပီ။ ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရရင္လည္း ေရြးေကာက္ေတာ္မူျခင္း မခံရရင္ေတာ့ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႕၊ ႀကိဳးစားဖို႕လိုတယ္ မိတ္ေဆြ။
လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး စကား ေျပာေနစဥ္မွာလည္း မုသားစကား မသံုးဘဲ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ျပဳမူေနထိုင္ဖို႕ အႀကံျပဳပါရေစ။ အဓိကကေတာ့ သန္႕ရွင္းေသာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လူငယ္ေတြဟာ ပိုၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္တည္ေထာင္ ထားတဲ့အသင္းေတာ္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူေတြဟာ ဒုကၡ ေရာက္စဥ္မွာေတာ့ ဘုရားကို သတိရ တက္ၿပီး ျပန္လည္ၿပီး အဆင္ေျပသြားရင္ ေငြဂုဏ္ေတြ ခ်မ္းသာလာေသာအခါ ဘုရားကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္သည္။ မေမ့ေလ်ာ့ေအာင္ အၿမဲတမ္း ဦးေႏွာက္ထဲမွာေရာ၊ ႏႈတ္စကားထဲမွာေရာ၊ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာပါ ကိန္း၀ပ္ ေနေစခ်င္ပါတယ္ ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႕။ ၿပီးေတာ့လည္း အခုေခတ္မွာက ေခတ္လူငယ္၊ လူပ်ိဳ၊ အပ်ဳိေတြ ဘုရားတရားလုပ္လို႕ ရွက္တတ္လာၾကတယ္။ ေခတ္ေရစီး ေၾကာင္းမွာေမ်ာၿပီးေတာ့ စိတ္လႊင့္ေနၾကတယ္။

ဥာဏ္ပညာရွိၿပီး လူမႈအစည္းအေ၀းမွာ သိပ္ပါ၀င္ျခင္း မရွိေပ။ အဓိကေတာ့ အလွတရားေတြ၊ ဂုဏ္ပကာသနေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသာ အဓိကပင္ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္ ဒီလိုမ်ိဳး အျပဳအမူေတြဟာ မွတ္သား ေလာက္ပါေပတယ္။ ေလာက စည္းစိမ္ေတြကို မက္ေမာၿပီး မခြဲႏိုင္၊ မခြာႏိုင္ ဘုရားကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ရင္လည္း ဘုရားမွျဖစ္မည္။ ဘုရားဆို သည္မွာ အလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ဘုရားပင္ ျဖစ္သည္။ စကားပံုတစ္ခုရွိသည္။ "သမား ဆိုအိုမွ၊ မယားဆိုပ်ိဳမွ၊ သၾကားဆိုခ်ိဳမွ၊ ဆားဆိုညိဳမွ၊ တရားဆိုတိုမွ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကို ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားနဲ႕ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကပါတဲ့။" ဒါေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္စိတ္ထား၊ ေစတနာ စိတ္ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ လူေတြ တစ္ဦးစီတိုင္းမွာ သိမ္ေမြ႕ေသာ ၾကင္နာမႈမ်ား ရွိသင့္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းမွာလည္း အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း လုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကက္သလစ္ လူငယ္ေတြဟာ ဘုန္းႀကီးေတြႏွင့္
ဓမၼဆရာ စသည့္ ဘာသာေရးအမႈထမ္းမ်ားကို ေလးစားသင့္ပါတယ္လို႕ ဘာသာသူလူငယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႕ကို ေ၀မွ်လိုပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။ ကမၻာေျမေလာကကို အလွဖန္တီးၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာလည္း လူငယ္ပါပဲ။ အနာဂတ္ရဲ႕ အသီး အပြင့္ဟာလည္း လူငယ္ပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္ မက်ဘဲ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လုပ္ ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

သခင္ေယဇူးမပါဘဲ ဘ၀အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စကားပံုတစ္ခုေျပာ ျပအံုးမယ္။ "ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကက္သလစ္ လူငယ္ေတြဟာ ႀကိဳးစားရင္ ဘုရားမျဖစ္ ႏိုင္ေပမယ့္ ရဟႏၲာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့လည္း သင္တို႕လူသားေတြအတြက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္ရင္ ေကာင္းကင္ တံခါး၀မွာ စာသားတစ္ခု ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ သင္ၾကားဖူးလည္း ၾကားဖူးမွာပါ။ အခ်စ္ မရွိမ၀င္ရတဲ့ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းတရားရွိေသာ အရာခပ္သိမ္း ဟူသမွ်ကို မိမိကိုယ္နဲ႕အမွ် ခ်စ္တတ္မွ ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ငရဲတံခါး၀တြင္ လည္း "အျပစ္မရွိ မ၀င္ရတဲ့" ေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အျပစ္ရွိသူကိုသာ လက္ခံတယ္ဆိုလိုတာပါပဲ။ ကမၻာေလာက သားေတြဟာ အျပစ္ေတြကို က်ဴးလြန္ေနပါတယ္။

ထို႕ေၾကာင့္မို႕လည္း ေသဆံုးလွ်င္ ငရဲသို႕တိုက္႐ိုက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမ်ားမယား၊ သမီးပ်ိဳေတြကို စိတ္နဲ႕ ေတာင္မျပစ္မွားပါနဲ႕ မိတ္ေဆြ။ အသင္းေတာ္မွာ ဥပေဒပုဒ္မ မရွိပါဘူး။ အျပစ္ရွိရင္ငရဲ၊ မရွိရင္ေ ကာင္းကင္ဘံု ဒါပါပဲ မိတ္ေဆြတို႕။ တစ္နာရီေလာက္သာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မိတ္ေဆြ နားလည္လာပါ လိမ့္မယ္။ မမွားဘူးတဲ့ လူဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္ အျပစ္ငယ္လည္း မ်ားလာလွ်င္ အျပစ္ႀကီးႏွင့္ညီမွ်ပါတယ္။ သင္တို႕ လုပ္သမွ်ကို ဘုရားသခင္သိေတာ္မူျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဘာသာတူ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား သိုးေကာင္းထဲတြင္ မပါ၀င္ေသးေသာ သိုးကေလးမ်ား၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလင္းေတာ္ကို ရရွိဖို႕ တစ္ေန႕တာကို အလာဟသ မျဖစ္ေစဘဲ ဘုရားရွင္ေရွ့ေမွာက္မွာ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ စိတ္ၿငိမ္စြာ ဆုေတာင္းရင္း သင္၏ ဘ၀အသက္တာကို ဆက္ကပ္ပံုအပ္ၾက ပါစို႕လို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။


ေသာမတ္(စ္) ခါးလီ(ျမစ္ႀကီးနား)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုး၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းေဒါက္တာသိန္းေဌး (Translated)

ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး
ငါသည္ သင္၏ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ပညတ္သည္ကား ...
၁။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္။
၂။ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကုိယ့္အဘို႔ မလုပ္ႏွင့္၊ ဦးမခ်၊ ၀တ္ မျပဳႏွင့္။
၃။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို မုသာနွင့္ဆိုင္၍ မျမြတ္ဆိုႏွင့္။
၄။ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ ေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။
၅။ သင္၏ မိဘမ်ားကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။
၆။ လူ႔အသက္ကို မသတ္ႏွင့္။
၇။ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။
၈။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။
၉။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။
၁၀။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ၏ ဥစၥာပစၥည္း တစံုတခုမွ လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။
Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ေက်ာင္းဝင္းထဲက ေက်ာင္းသားေလး သံုးေယာက္ဟာ သူတို႕ ရဲ႕ အေဖေတြ ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ၾကြားလံုးထုတ္ၿပီး ေျပာေနၾကတယ္။

ပထမ ေက်ာင္းသား - ငါ့အေဖက ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ေရးတာ ေဒၚလာ ၅ဝေတာင္ ရတယ္။

ဒုတိယ ေက်ာင္းသား - ငါ့အေဖက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ေရးတာ ေဒၚလာ တစ္ရာ ေတာင္ ရတယ္။

တတိယ ေက်ာင္းသား - ငါ့အေဖက တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္ ေရးတာ ဘုရား ေက်ာင္းထဲ ထိုင္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြ အားလံုးကို လူရွစ္ေယာက္ ေလာက္ေတာင္ အလွဴေငြအိတ္နဲ႔ လိုက္ေကာက္ ရတယ္ တဲ့။

မင္းေအာင္သက္လြင

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


သနပ္ခါးႏွင့္မုရန္အေမြးနံ႔သာ

ျမန္မာ့သနပ္ခါး ကမၻာေက်ာ္ရန္၊ ျမန္မာမ်ားကသံုးစြဲ၊ျမွင့္တင္ေနပါသည္။ သနပ္ခါးသည္ ျမန္မာမ်ား၏ အေမႊးအၾကိဳင္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လွ်င္ ေတာျမိဳ႔မက်န္ ကေလး သူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးၾကီးငယ္မ်ားၾကားတြင္ ျဖတ္သန္းသြားပါက သနပ္ခါးနံ႔ေမႊးေမႊးအန႔ံ႕သည္ ျမန္မာျပည္ကို ေမႊးၾကိဳင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာတြင္ ခ်ယ္လိမ္းထားေသာ သနပ္ခါးပါးကြက္မ်ားသည္ ျမန္မာကိုကမၻာက သိေစသည့္ ေမႊးၾကိဳင္မႈျဖစ္သည္။ အားေပးၾကပါမည္။ မၾကာမီ သနပ္ခါးေရေမႊးမ်ားေပၚလာပါမည္။ (Singapore Mustafa ကုန္တိုက္ၾကီးတြင္ သနပ္ခါးေရေမႊးေရာင္းခ်ေနျပီဟု သိရသည္)။ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားတြင္ သနပ္ခါးေရာင္းခ်ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားကို ခြင့္ေတာင္းက ဓါတ္ပံုရိုက္ခဲ့ပါသည္။ ဂုဂယ္တြင္ ျမန္မာလို သနပ္ခါး ဟုရိုက္ျပီး ဓါတ္ပံုမ်ားရွာထည့္လိုက္ပါသည္။ဳ

မုရန္သည္ ေမႊးၾကိဳင္သည္။ သခင္ေယရႈဖြားျမင္စဥ္ အေရွ႔တိုင္းပညာရွိ၃ပါးက ေရႊေငြ၊ေလာဗန္၊မုရန္ ဆိုေသာ လက္ေဆာင္မ်ားလာေရာက္ဆက္သ၊ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ မုရန္သည္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္ အစၥေရး (အိသေရလလူမ်ိဳး)ႏွင့္အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသံုးစြဲေသာ အေမႊးအၾကိဳင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေမႊးအၾကိဳင္ကို ျမန္မာ့သစ္ေမႊး သစ္ပင္၊သစ္ေစးမွထုတ္ယူရရွိသည္။ လူေသျခင္းသည္ ဝမ္းနည္းစရာမဟုတ္။ တစ္ေန႔တြင္ေသရမည္။ ေသျခင္းတခါးဝကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီးမွ ထာဝရအသက္ကိုရမည္။ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ထာဝရဘုရားရင္ခြင္သို႔ေရာက္မည္ဟု ခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အလားတူ ဗုဒၶကိုယံုၾ ကည္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားလည္း ေသလြန္ပါကေနာင္ဘဝတြင္ အနည္းဆံုးေသာသပန္ဘဝကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ပုပ္လာမည့္လူေသအေလာင္းကိုပင္ မုရန္အေမႊးၾကိဳင္ကိုသံုးသည္။ ပုပ္ပ်က္ေသာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ေဟာင္းမ်ားကို အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ ဖံုးလြမ္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေမႊးၾကိဳင္သူမ်ားစြာလိုအပ္ေနပါသည္။


ေအာက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွာ ဆရာမၾကီးလူထုေဒၚအမာ ခ်င္းတြင္းမွပင္လယ္သို႔ .. စာအုပ္မွာ ေရးသားထားခ်က္အခ်ိဳ ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္၊ မံုရြာ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ဖိုး၀င္းေတာင္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ခရီး မံုရြာမွေမာ္လိုက္ထိ ၁၈၃မိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ အစုန္၊ဆန္ခရီး  အလံု၊ယိုေဒါင္၊ ကနီ၊ ကင္း၊ သင္းေတာ၊ ေမာကေတာ္၊ မင္းကင္း၊ ေခ်ာင္း၀၊ ကေလး၀၊ မစိန္၊ ေမာ္လိုက္ စသည့္ျမစ္ကမ္းျမိဳ႔မ်ား၊ ၀ါးေဖာင္လုပ္ငန္း၊ ၀ါးႏွင့္သင္လုပ္ငန္း၊ သစ္ေမႊးလုပ္ငန္း၊ ေရနံလုပ္ငန္းစသည္တို႔ကို ေရးသားထားပါတယ္။ သစ္ေမႊးအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့အခါမွာ ေစ်းေကာင္းရတဲ့ ျမန္မာ့သစ္ေမႊးဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ သခင္ေယရႈေမြးဖြားခ်ိန္ ပညာရွိၾကီး ၃ပါးလာေရာက္ပူေဇာ္တဲ့ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေလာဗန္၊ မုရန္ ဆိုတဲ့ လက္ေဆာင္မ်ားက မုရန္ဆိုတာ သစ္ေမႊးကိုေခၚေၾကာင္း၊ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက အလြန္ေစ်းၾကီးေပးျပီး ၀ယ္ယူေၾကာင္း ဗဟုသုတရပါတယ္။

 

သစ္ေမႊး

ျမန္မာလို အေက်ာ္ဟု ေခၚျပီး။ က်မ္းစာတြင္ မုရန္  Myrrh ဟု ေခၚသည္။ တစ္ကီလိုကို ေဒၚလာ ၄ေသာင္းေက်ာ္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကသည္။ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၀-၄၆ တြင္ေရးထားသည္မွာ ခ်င္းတြင္းျဖစ္ နာမည္ၾကီးထြက္ကုန္တခု၊ ၁၉၇၀ေလာက္က တစ္ပိသာ ကပ္၇၀၀ခန္႔႔ ေစ်းတက္သြားသည္။ အာရပ္၊ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ဘာသံုးၾကသလဲ လူထုေဒၚအမာလည္း မသိ၊ အေမႊးအျဖစ္ သံုးသည္သာ ၾကားရသည္။ ေမွာင္ခိုသမားမ်ားလည္ သစ္ပင္ခုတ္လွဲျပီး အလႊာလိုက္ လွီးျဖက္ရွာသည္။ ရသူမ်ား ခ်မ္းသာသြားျပီး၊ မရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သစ္ေတာသုေတသန အလိုအ၇၊ ပင္စည္ထဲတြင္ သစ္စားပိုးတမ်ိဳး၀င္၊ ထိုပိုးအၾကြင္းက်န္မ်ား သစ္ပင္တြင္း က်န္ရစ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ သစ္ေမႊးကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ အေက်ာ္ပင္မ်ားကို အရမ္းလွဲခုတ္ၾကရာ .. ရသူလဲရ၊ မရသူလဲမရ။ လူေထာင္နဲ႔ခ်ီျပီး အုပ္စုလိုက္ ရွာေဖြျပီး၊ ၀ယ္ျခမ္းသူမ်ားက ခႏီး၊ၱ ျမစ္ၾကီးနား၊ ဟုမၼလင္း၊ စသည့္ျမိဳ႔မ်ားတြင္ ေစာင့္၀ယ္သည္။ သစ္ေမႊးမ်ားကို မံုရြာ၊မႏၱေလး နည္းမ်ိဳးစံု သယ္ယူလာျပီး၊ အိနိၷယသို႔ ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ျမန္မာသစ္ေတာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ခုတ္ထစ္ေသာေၾကာင့္ ပဲခူးရိုးမတိုင္ေရာက္ေနျပီဟု သိရာသည္။

(၁၉၈၀) လူထုဦးလွက ဟံသာ၀တီသတင္းစာတြင္ ၁၉၇၃ဇြန္၅ရက္က ေတာျပဳန္တီးေတာ့မည္ကို ေရးခဲ့ေသာ္လည္း မထူးျခားပါ။ ယခုအခါ သစ္ေမႊး၊ ကြ်န္းသစ္မက သစ္မာ၊သစ္ေပ်ာ့ အားလံုးကုန္ေလျပီ။ သစ္ေမႊးပင္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သစ္ေမႊးပင္ထဲသို႔ ပိုးေကာင္အၾကြင္းက်န္မ်ားမွ အေမႊးနံ႔သာက်န္ရစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ထိုပိုးေကာင္ကို ေမြးမည္နည္း။

မုရန္ ဆိုသည္မွာ ဘုရားအား ပူေဇာ္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။  "သူငယ္ေတာ္ကို ေတြ႔ျမင္လွ်င္ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္၍ မိမိတို႔ ဘ႑ာ ဥစၥာ တို႔ကို ဖြင့္ျပီးမွ ေလာဗန္ ႏွင့္ မုရန္ တည္းဟူေသာ နံ ့သာမ်ိဳးကို၄င္း ေရႊကို၄င္း၊ ဆပ္ကပ္ ပူေဇာ္ၾက၏" - မႆဲ ၂း၁၁
MURANN=Myrrh (Inspired word)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . . 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ဆရာဦးညြန္႔လွ

(သီခ်င္းေနာက္ခံ) .. ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ...သီခ်င္းေလးကေတာ့ ေမတၱာနဲ႔ အသက္ရွင္ဖို႔ သတိေပးေနပါတယ္။ ေမတၱာအေၾကာင္းေတြကို ပါးစပ္ကေသာ ေျပာတတ္ျပီး၊ လက္ေတြ႔မျပႏိုင္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဆင္ခ်င္စရာပါ။ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အသက္တာကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား