မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Nov 22nd

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1761
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဖန္ဆင္းျခင္းအခ်ိန္ကာလ


ေလာမဲ

ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာသည္ေဟၿဗဲႏွင့္ေဟလသ ဘာသာမ်ားမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖၚျပ ေလ ့ရိွေသာ အခိ်န္ကာလ “တစ္ရက္” ကိုယခုေခတ္အမ်ားစုက “ ၂၄ နာရီ” ဟုနားလည္ထား သူ မ်ား ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦးက်မ္းတြင္ပါေသာ ကမာၻေျမႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္းကာလ ကို ၂၄ နာရီ တစ္ရက္ဟု သတ္ မွတ္ပါက သိပၸံ ပညာ အထူးသျဖင့္ ဘူမိေဗဒသီအိုရီ ႏွင့္ မကိုက္္ညီေၾကာင္းေတြ႔ရပါ သည္။

ကနဦးတြင္ စႀကၤာ၀ဏာ၊ ကမာၻေျမႀကီး၊ အပင္သတၱ၀ါ တို႕ကိုဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခ်ိန္တြင္ သက္ရိွလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရိွသလို မည္သည့္လူသားတစ္ဦးမွ မ်က္ျမင္သက္ေသ မရိွခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္း စာတြင္ေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ “တစ္ရက္” ဆိုေသာအခ်ိန္ကာလ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ား နားလည္ ထားသည့္ “၂၄ နာရီ” ဟုေျပာ၍မရပါ။ လူသားတို႔နားလည္ထားသည့္ ၂၄ နာရီ တစ္ရက္အတိုင္း သမၼာက်မ္းစာ တြင္ေဖၚျပေသာ တစ္ရက္ ကို ၂၄ နာရီဟု ေျပာ၍မရပါ။

ေရွ႔ေတာ္၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ လြန္ၿပီေသာ မေန႔ကဲ့သို႔၎၊ ညဥ့္ယံတယံကဲ့ သို႔၎ ျဖစ္ပါ၏။ ဆာလံက်မ္းအခန္းၾကီး ၉၀း၄

ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔ ၄င္း ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္  ၃း၈

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ ၂ ခုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါရိွသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသံုးအႏႈံး တစ္ရက္ သည္ ၂၄ နာရီမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။

ဖန္ဆင္ျခင္းအခ်ိန္ကာလ “တစ္ရက္” သည္ “အႏွစ္တစ္ေထာင္” ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခု ေလာ ဆိုၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါစို႔။

သမၼာက်မ္းစာ၏ မူလဟီဗရူးဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ က်မ္းစာကိုေလ့လာၾကပါစို႔။ ေဟျဗဴး ဘာသာစကား သည္ စကားလံုးၾကြယ္၀မႈ႕ သိပ္မမ်ားေပ။ (အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရစကားလံုးသည္ ၅ သိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ေဟျဗဴး ေ၀ါဟာရ စကားလံုးသည္ ၈၇၀၀ သာရိွေၾကာင္းသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ )

ေန႕/ ရက္ (Day) ကို ဟီျဗဴးဘာသာျဖင့္ ေယာင္ “ YOM” ဟုသံုးထားပါသည္။  “YOM” ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲ တြင္ အခ်ိန္ (Time)၊ ႏွစ္ (Year)၊ အသက္ႀကီးျခင္း (Age)၊ အစဥ္  (Always) ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ (Season) ဟုဘာသာျပန္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

 

အခ်ိန္ (Time)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို အခ်ိန္ (Time) ဟု ၆၇ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။  အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ ကာဣနသည္ ထာဝရဘုရားထံပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔၊ ေျမအသီးကိုေဆာင္ခဲ့၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၄း၃။

 

ႏွစ္ (Year)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို ႏွစ္ (Year) ဟု ၄ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

၃ရာ ၁း၁၊ ၆ရာ ၂၁း၁၉။ အာ ၄း၄။

ရွင္ဘုရင္သည္ တာရွည္စြာ နာ၍၊ ႏွစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ အနာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္၊ အူထြက္၍ အသက္ခ်ဳပ္ေလ၏။ ျပည္သားတို႔သည္ ဘုိးေတာ္ေဘးေတာ္ တို႔အဘုိ႔၊ မီးရႈိ႔ျခင္းကို ျပဳသကဲ့သုိ႔၊ ထုိမင္းအဘုိ႔ မျပဳ။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၂၁း၁၉

အသက္ႀကီးရင့္ (Age)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို အသက္ႀကီးရင့္ (Age) ဟု ၈ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

က ၁၈း၁၁၊ ၂၄း၁၊ ၂၁း၂၊ ၂၁း၇၊ ၄၇း၂၈။  ေယာရႈ ၂၃း၁၊ ၂၃း၂။  ဇာ၈း၄။

ထိုအခါ အာျဗဟံႏွင့္စာရာသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လွၿပီ။ စာရာသည္ မိန္းမတို႔၌ ဥတုေရာက္ၿမဲ ရွိသည္အတိုင္း မေရာက္ၿပီ။

 

အစဥ္ (Always)

‘YOM” ကို တရားေဟာရာက်မ္း ႏွင့္ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္တြင္ အစဥ္ (Always) ဟု ၄ ႀကိမ္ ဘာသာျပန္ ထားပါသည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၂၉၊ ၆း၁၂၊ ၁၄း၂၃။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၁၈း၇

သူတို႔ႏွင့္သားေျမး အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုေၾကာက႔္ရြံ၍ ငါပညတ္သမွ်တို႔ကို အစဥ္ေစာင့္ ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစေသာ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၂၉

ကာလအခ်ိန္ (Season)

‘YOM’ ကို ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ ဟု ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ၃ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

က ၄၀း၄။ ေယာရႈ ၂၄း၇။ ၆ရာ ၁၅း၁၃

 

ၾကာျမင့္ ေသာကာလပတ္လံုး ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မွန္ေသာဘုရားမရွိ။ ၾသဝါဒေပးတတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မရွိ။ တရားလဲ မရွိဘဲေန၍၊

ေဘးေရာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာ၍၊  ရွာၾကေသာအခါ အေတြ႔ခံေတာ္မူ၏။  ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၁၅း၁၃

 

ဟီျဗဴးဘာသာစကား “YOM” ကို အခ်ိိန္ကာလတစ္ခုျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ သံုးေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ၂၄ နာရီ တရက္ဆိုေသာ အတိုင္းတာတခုတည္းယူ ၍မရပါ။ ႏွစ္သန္္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းကာလ ကို၄င္းကိန္းဂဏာန္းအတုိင္း ကမာၻဦးက်မ္းထဲေရးထားပါက ကနဦးလူမ်ားမည္သို႕နားလည္ႏိုင္မည္နည္း။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားမ်ားနားလည္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ဥပမာေပး၍ ေျပာေလ့ရိွပါသည္။

“  သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔ ငါမ်ားျပားေစမည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသည္ ေျမမႈန္ကို ေရတြက္ႏိုင္လွ်င္၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေရတြက္ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ ကမာၻဦးက်မ္း ၁၃း၁၆”

ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံဟံအား- “ သင္၏အမ်ိဳးႏြယ္ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ငါမ်ားျပားေစမည္” ဟုေျပာလွ်င္ အာၿဗံဟံျပန္ေမးမည့္ေမးခြန္းမွာ- “ အရွင္ဘုရား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဆိုတာ ဘယ္ေလာက္လဲ”

ကမာၻဦးက်မ္းထဲမွ ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို သိပၸံပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကပါစို႔။

 

တတိယေန႕ဖန္ဆင္းျခင္းကိုေလ့လာလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အပင္မ်ားကို ဖန္ဆင္းသည့္အခါ မ်ိဳးေစ့မွ ေပါက္ပြားေစျခင္းျဖင့္ အပင္မ်ားကို ပြါေးစပါသည္။

တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၎၊ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၎၊ ေျမေပၚမွာ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္၊ သစ္သီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၎၊ ေပါက္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။  ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၎၊ စပါးသီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၎၊ မိမိ၌ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္ သစ္သီးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၎ ေပါက္ေစ၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း ၁၁-၁၂

မ်ိဳးေစ့မွအပင္ႀကီး ထိုမွတဆင့္အသီး ထိုမွတဆင့္ တျခားေဒသသို႕ပ်ံႏွ႔ံေပါက္ပြားသည့္အခ်ိန္သည္ ၂၄ နာရီ ဆိုသည့္ တစ္ရက္အတြင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာသည္ကို နားလည္ရသလို သိပၸံအေတြးအေခၚ အယူအဆျဖင့္ ဆက္စပ္ ၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည့္အပင္သည္ အနည္းငယ္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႔သစ္ေတာအုပ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေၾကာင္းသက္ေသျဖစ္ေနပါသည္။

ပဥၥမေန႔ရက္ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ကုန္း၊ ေရ ႏွင့္ ေလတြင္ပ်ံႏိုင္ေသာဌက္မ်ားကို မ်ိဳးပြါးျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းေၾကာင္း ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂၀-၂၃ တြင္ေတြ႕ရပါသည္။ သိပၸံပညာ ေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကမာၻဦးတြင္ရိွခဲ့ေသာ တရိစာၦန္မ်ား၊ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းပဥၥမေန႔ ဖန္ဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကာလသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

သိပၸံပညာေတြ႕ရိွခ်က္အတိုင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ၊ ဒိုင္ႏိုေဆာ အခ်ိန္ကာလကို သမၼာက်မ္းစာ ျဖင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကပါစို႕။

ထိုသို႔ေသာတိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔သည္  အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစာေကြၽးေတာ္မူေစျခင္းငွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾကပါ၏။

ကိုယ္ေတာ္ခ်ထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္သိမ္းယူၾကပါ၏။ လက္ေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ သူတို႔ သည္ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကပါ၏။

မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ပင္ပန္းၾကပါ၏။ သူတို႔ အသက္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ေသ၍ မိမိတို႔ေျမမႈန္႔ထဲသို႔ ျပန္သြားၾကပါ၏။

တဖန္ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လႊတ္္၍ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။  ဆာလံက်မ္း ၁၀၄း ၂၇-၃၀

ဆာလံ၁၀၄ ၏ အပိုက္ငယ္ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ေဖၚျပခ်က္အရ တိရစာၦန္အားလံုးတို႔၏ အသက္ကိုရုပ္သိမ္းၿပီး ကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦးေခတ္ တြင္ရိွခဲ့ေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ရိွသျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ ၏ေဖၚျပခ်က္သည္ သိပၸံပညာယူဆခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။

 

ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၆-၁၀ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိုးမ်က္ႏွာက်က္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ႏွင့္ ကုန္းေျမ ကိုဖန္း ဆင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို ဆာလံ ၁၀၄း ၂-၉ ႏွင့္ဆက္စပ္ ၍ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။

 

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးသကဲ့သို႔၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ဖံုးေတာ္မူ၍၊ ေရတို႔သည္ ေတာင္မ်ားအ ေပၚမွာရပ္ေနၾကပါ၏။ ဆာလံ ၁၀၄း၆

ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေရျဖင့္ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ေရမ်ားသည္ ေတာင္မ်ားအေပၚမွာရပ္ေနၾက၏ ဆိုေသာက်မ္း စကားသည္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားေျပာဆိုေသာ ( Earth ice age) ကမာၻႀကီး၏ေရခဲကာလ ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေနပါသည္။

ေတာင္တို႔သည္တက္လ်က္၊ ခ်ိဳင့္တုိ႔သည္ ဆင္းလ်က္၊ သူတို႔ဘို႔ ခြဲေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ ၾကပါ၏။

ေရတို႔သည္ ျပန္လာ၍ ေျမႀကီးကို မလႊမ္းမိုုးေစျခင္းငွာ၊ မေက်ာ္ရေသာနယ္စပ္ကို ပိုင္းျခားေတာ္မူ၏။

ဆာလံ ၁၀၄း ၈-၉

ေတာင္တို႕သည္တက္လွ်က္ ခ်ိဳင့္တို႕သည္ဆင္းလွ်က္ ဆိုသည့္က်မ္းစကားအရ ဖန္းဆင္းျခင္းတြင္ ကမာၻ႔ေျမ လႊာမ်ားလႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း ထိုမွတဆင့္ ပင္လယ္သမုဒၵ ရာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္အင္းအိုင္မ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ဘူမိေဗဒသီအိုရီအရ ကမာၻ႔ေျမလႊာျပတ္ေရြ႔ခ်ပ္ မ်ား (Tectonic plate) တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြန္းတိုက္ျခင္းမွ ေတာင္တန္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ ၄င္းေတာင္တန္းေျမသားမ်ားသည္ သက္တန္းရင့္ ေက်ာက္ျဖင့္သို႔မာေက်ာသြားပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ယူဆခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႔ရိွၿပီး ကမာၻဦးက်မ္းမွ ဒုတိယေန႔ဖန္ ဆင္းျခင္းသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ရိွေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပထမဆံုး ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီး၊ အလင္း တနည္းအားျဖင့္ စႀကၤ၀ဏာ၊ ၾကယ္၊ေန ဖန္းဆင္းျခင္းတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂ တြင္ပါရိွေသာ- နက္နဲရာအ ရပ္ကိုေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း ၍” ဆိုေသာက်မ္းစကားသည္ စၾကၤာ၀ဏာ ဂယ္လယ္စီ ရိွ တြင္းနက္ႀကီး ( Black hole) ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။ ဂယ္လယ္စီ (Galaxy)၊ တြင္းနက္ႀကီး (Black hole) ႏွင့္ ေနျဖစ္ေပၚလာပံု ကို ယခုခ်ိန္ထိ ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္သိပၸံပညာရွင္မွ တိတိက်က်မရွင္းျပ ႏိုင္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦး က်မ္းမွ ပထမဆံုးဖန္ဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကာလကို လူ႔ဥာဏ္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းရခက္သလို စၾကၤာ၀ဏာတြင္း သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား မေတြ႔ရိွေသးေသာ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားစြာ ရိွေသးေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံပညာကို ေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကိုခ်န္လွပ္ထား ၍မရသလို သမၼာက်မ္းစာ ကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာႏွလံုးသြင္းပါက ဘုရားရွင္ထံမွ ဆုေက်းဇူးမ်ားရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဌလိုက္ရပါသည္။

ေလာမဲ

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ကိုးရီးယား၏ ဒိုင္းနမစ္ခရစ္ယာန္မ်ား - ႏိုးၾကားေပါက္ကြဲမႈ၏ ေရာင္ျပန္မႈMartin Roth

ကြ်န္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးသည္ မနက္၅နာရီခြဲတြင္ ေန႔တုိင္းအိပ္ယာထသည္။ ကိုးရီးယားဘုရားေက်ာင္း တခုဆီသို႔ ကားေမာင္းသြားျပီး မနက္၆နာရီတြင္ စုေပါင္းဆုေတာင္းေတြ႔ဆံုၾကသည္။ သူတို႔သည္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးကို ရွာေဖြရာ တစ္လလံုး ေန႔စဥ္ တစ္နာရီ ဘုရားအလိုေတာ္အတြက္ ဆုေတာင္းၾကသည္။ လူ ၃၀ မွ ၄၀ခန္႔ မနက္ပိုင္း လာေရာက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔သည္ မိနစ္၃၀ခန္႔ ကားေမာင္းလာၾကရသည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို သင္းအုပ္ဆရာက မဂၤလာမေဆာင္ခင္မွာ အိမ္ေထာင္သည္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာ မ်ားကို ရွင္းလင္း သင္ၾကားဖို႔ ရက္တို္သင္တန္းေပးဖို႔ ခ်ိန္းဆိုတဲ့အခါမွာ မဂၤလာေဆာင္မဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္စလံုးက မလိုအပ္ေၾကာင္း တူးတူးခါးခါး ျငင္းဆိုၾကပါ တယ္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေစာသာျဖဴသည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ တာဝရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ မိဘမ်ားကို မသိရပါ။ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူ ၁၅ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ အလြန္ဆိုးသြမ္းျပီး ဆံုးမပဲ့ျပင္၍ မရႏိုင္ေသာ ကေလးျဖစ္သည္။ မိဘအိမ္မွ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ထြက္လာျပီး၊ သူခိုး၊ ဓါျပ ျဖစ္လာသည္။ အၾကမ္းလူသတ္သမားလည္း ျဖစ္သြားသည္။ လူေပါင္း ၃၀ ေယာက္ထက္ မနည္း သတ္ခဲ့သည္ဟု သူ႕အသက္တာ ေယရႈ၌ ေျပာင္းလဲျပီးေနာက္တြင္ ဝန္ခံခဲ့သည္။

ေစာသာျဖဴသည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ကြ်န္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ေစ်း အတြင္း ကြ်န္အျဖစ္ ေရာင္းစားခံရစဥ္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္၏ တပည့္ျဖစ္သူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ဦးေရႊဘဲက ဝယ္ယူခဲ့ျပီး၊ ေစာသာျဖဴကို ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ အတူ ပညာသင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ တိုးတက္မႈ မရွိႏိုင္သည့္ အတြက္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္ လက္ထဲ လႊဲအပ္လိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံက အေရးအဖတ္မွ စ၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္ ထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္တြင္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္က "ေမာင္ေရႊဘဲ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြ်န္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကရင္လူမ်ိဳး ေစာသူျဖဴ ဆိုသူသည္ ဗမာစကားကို မတတ္သည့္အျပင္ သင္ၾကားႏိုင္မႈလည္း အင္မတန္ နည္းပါးသူျဖစ္သည္။ သင္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ အသိပညာသည္ တကယ့္ လူျဗိန္း အဆင့္သာ ရွိသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ သြန္သင္ျခင္း ႏွင့္အတူ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္မွာ သူ၏ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္ေနေသာ ဥေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္သားဥဏ္ ခြ်တ္ယြင္းမႈတို႕သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဥာဏ္ပညာ ၾကြယ္ဝလာမည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္"  ဟု ေရးသားခဲ့ရသည္။ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္က ေစာသျဖဴကို "ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေဒသမင္းၾကီး" ဟူ၍လည္း ဂုဏ္ပုဒ္ တပ္ေပးခဲ့သည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ ယုဒသန္အားျဖင့္ ၾကားသိျခင္းႏွင့္ အတူ ယံုၾကည္လက္ခံျပီးေနာက္ ေစာသာျဖဴသည္ ေမာ္လျမိဳင္ရွိ ျမန္မာအသင္ေတာ္ငယ္ေလး ၏ အသင္းဝင္ ျဖစ္ရင္ စတင္ေလွ်ာက္လာသည္။ အခ်ိန္ကာ အနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္တြင္ေတာ့ ေစာသာျဖဴသည္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္ (Rev. George Dana Boardman) တို႕ႏွင့္အတူ ထားဝယ္ဘက္သို႕ ကရင္လူမ်ိဳးတို႕အား သာသနာျပဳရန္ လိုက္ပါလာေတာ့သည္။

၁၈၂၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ရက္ေန႕တြင္ ထားဝယ္၌ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ယူခဲ့သည္။ ႏွစ္ျခင္း ခံယူျပီးေနာက္ ေစာသာျဖဴသည္ သူ၏ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း ထံ ခြင့္ေတာင္း၍ သူ၏ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ရွိရာသို႕ ဧဝံေဂလိ ေဟာၾကားရန္ ထြက္ခြာလာသည္။ ေစာသာျဖဴအေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေစာသာျဖဴ ေဟာေျပာေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ၾကားရသူ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ တို႕သည္ သူတို႕ေနထိုင္ရာမွ ႏွစ္ရက္ခရီးေဝးေသာ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း ထံသို႕ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရာက္လာၾကသည္။

ေစာသာျဖဴသည္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျပီးသည့္ ေန႕ရက္မွစ၍ သူကြယ္လြန္သြားသည့္ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္တိုင္ မရပ္မနား သာသနာျပဳခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း မၾကားသိေသးေသာ ေဒသမ်ားသို႕ အဆက္မျပတ္ သြားေရာက္ေဝငွ ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ရွိရာ ထားဝယ္မွ ထိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မာတဘန္ေဒသႏွင့္ ခ်င္းမိုင္၊ ထိုေနာက္ ခ်င္းမိုင္မွ ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္မွ ရခိုင္ စသည္ျဖင့္ လွည့္လည္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိႏိုင္ျခင္းငွာ အသံုးျပဳေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဗင္တန္တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ (Rev. Vintons) က ေစာသာျဖဴ ေဟာေျပာ၍ တခ်ိန္တည္းတြင္ ယံုၾကည္လာမႈ (၁၇၃)ေယာက္အား ႏွစ္ျခင္းေပးခဲ့ရသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

၁၈၄၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ဆရာေတာ္ အက္ေဘာ့တ္ (Rev. Abbott) တို႕ မိသားစုႏွင့္ သံတြဲသို႕ လိုက္ပါ၍ ကရင္ရြာမ်ားသို႕ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ သံတြဲရွိ ကရင္လူမ်ိဳးတို႕အား လွည့္လည္ သာသနာျပဳျခင္းသည္ သူ၏ ေနာက္ဆံုး သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း သူကိုယ္တိုင္ ၾကိဳတင္ သိရွိခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

၁၈၄၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕တြင္ ေစာသာျဖဴသည္ သံတြဲ၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ စကားကို ေလးလံုးကြဲေအာင္ မေျပာတတ္သူ၊ ထံုထိုင္း၍ အသိဥာဏ္ အလြန္ႏို္မ့္က်သူကို ဘုရားသခင္က ခ်ီးေျမွာက္၍ အသံုးျပဳခဲ့ေပျပီ။ ေစာသာျဖဴကို မည္သည့္ ေနရာ၌ ျမွတ္ႏွံသည္ကို မည္သူမွ မသိရွိၾကပါ။ သို႕ေသာ္ အျမဲတမ္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ကရင္ေတာင္တန္းၾကီး ျမင္လွ်င္ ေစာသာျဖဴ ဘယ္မွ ျမွတ္ႏွံသည္ကို သိရွိေနရပါသည္။

ေစာသာျဖဴသည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ ေရွ႕ေျပး တမန္ေတာ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ေစာသာျဖဴေနာက္တြင္ ေစာသျဖဴကဲ့သို႕ပင္ စြမ္းစြမ္းတမန္ သာသနာျပဳသူ ေစာကြာလာ ျဖစ္သည္။ ေစာသာျဖဴႏွင့္ ေစာကြာလာ တို႕သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးတို႕၏ ေရွ႕ေျပး တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ား ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႕အားျဖင့္ ကရင္သာသနာ ေပၚထြန္းလာျပီး၊  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသာ လူမ်ိဳးအားလံုး တို႕ထံသို႕ သခင္ေယရႈႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျပီး၊ သာသနာျပဳခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

မွတ္ခ်က္။

ဂိုလမ္းေပါင္ ျပဳစုေသာ အေျချပဳျမန္မာ့ခရစ္ယာန္သမိုင္း (စာ-၁၀၀) မွ တဆင့္ေဖၚျပသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အာရွခရစ္ယာန္သမိုင္း အဘိဓာန္ A Dictionary of ASIAN Christianity, Scott W. Sunquist, editor မွတ္တမ္းတြင္၊ ANNA MAY SAY PA ေရးသားေသာ ကိုသာျဖဴ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ ကိုသာျဖဴကို ၁၈၈၇ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး၊ ပုသိမ္ျမိဳအနီး၊ စံေတာေ၀းတြင္  စက္တင္ဘာ(၉)ရက္ ၁၉၄၀ တြင္ကြယ္လြန္သည္ဟု ေဖၚျပသည္။ ဆရာဆိုး ျပဳစုေသာ ပန္းခ်ီစည္သူ၊ ရုပ္ျပသရုပ္ေဖၚတြင္ အသက္၄၀ေက်ာ္တြင္ ကိုသာျဖဴအိမ္ေထာင္ျပဳျပီး၊ ဇနီးေနာ္မေအးႏွင့္သားတစ္ဦး ရွိျပီး ပဲခူးရိုမ တစ္ေနရာတြင္ ျမွတ္ႏွံခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ယခု ဂိုလမ္ေပါင္က သံတြဲ၌ ကြယ္လြန္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကရင္မ်ားစြာရွိေသာ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ ကိုသာျဖဴက်မ္းစာသင္ေက်ာင္း ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း သည္ ကရင္စာ တီထြင္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ မုရန္

 

 

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထံသို႕ ခရစ္ယာန္ သာသနာေရာက္ရွိျခင္း

ႏွစ္ျခင္းသာသနာ

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္သာမက တနသၤာရီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပ်ံ႕နွံ႕ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ခရစ္ေတာ္ေယရႈ၏ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ဦးစြာၾကားခြင့္ ရေသာ အရပ္ေဒသသည္ မြန္ျပည္နယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သာသနာျပဳ ဆရာတို႕က ကရင္လူမ်ိဳးကို ကၠဳသေရလလူမ်ိဳး ထဲက ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၈၂၇ခုႏွစ္၏ အေစာပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ က်ိဳကၡမီရွိ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္ထံသို႕ ျမန္မာျပည္ သာသနာျပဳရန္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ က်ိဳကၡမီႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ တို႕တြင္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႕ႏွင့္ အတူ ေခတၱ ေနထိုင္ျပီး သာသနာျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေမာ္လျမိဳင္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္တို႕သည္ ကြ်န္အျဖစ္ ေရာင္းဝယ္ခံရသူ ကရင္လူမ်ိဳး ေစာသာျဖဴ ဆိုသူကို ေငြျဖင့္ ေရြး၍ ႏႈတ္ယူကာ ေခၚယူ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း တို႕၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားအားျဖင့္ ေစာသာျဖဴသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေစာသာျဖဴကို အတူေခၚေဆာင္လ်က္ ထားဝယ္သို႕ သာသနာျပဳရန္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကသည္။ ၁၈၂၈ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၆) ရက္ေန႕တြင္ ေစာသာျဖဴကို ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္းက ထားဝယ္တြင္ ႏွစ္ျခင္းေပးခဲ့သည္။ ေစာသာျဖဴသည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထဲက ပထမဆံုး ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူႏွင့္၊ ႏွစ္ျခင္းခံသူ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္၏ သံတမန္ၾကီး တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းခံျပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေစာသာျဖဴသည္ ဆရာေတာ္ ဘိုဒ္မန္းတို႕ႏွင့္ လိုက္ပါက သူ၏လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးရွိရာသို႕ ေနရာအႏွံ႕ သြားေရာက္၍ ဧဝံေဂလိ ေဟာၾကားပါေတာ့သည္။ ေစာသာျဖဴ ထံမွ ဧဝံေဂလိ ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ ေယရႈအေၾကာင္းကို ၾကားရသူ အားလံုးတို႕သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ ယံုၾကည္ျခင္းသို႕ ေရာက္ၾကသည္။

၁၈၃၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၂၀) ရက္ေန႕တြင္ ေစာသာျဖဴသည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာကို ႏွစ္ျခင္း ခံယူရန္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း ထံသို႕ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ဆရာဘို႕ဒ္မန္း တို႕သည္ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္းရွိ၊ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ သာသနာျပဳရန္ ထားဝယ္ျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိၾကသည့္ အခါတြင္လည္း ေစာသာျဖဴသည္ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း တို႕ႏွင့္ အတူ ေဟာၾကားက ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန မေကာင္းသျဖင့္ ေမာ္လျမိဳင္ေခတၱ ျပန္သြားစဥ္အတြင္း ေစာသာျဖဴသည္ ထားဝယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တဝိုက္တြင္ ဧဝံေဂလိတရားကို မနားမေန၊ ဆက္လက္ ေဟာၾကားေနခဲ့ျပီး၊ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ခရစ္ေတာ္ ေယရႈကို ယံုၾကည္လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၈၂၀ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ ထားဝယ္ရွိ ကရင္မဟုတ္ေသာ အျခား လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕၏ ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ အတူ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးကို ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္းႏွင့္ ဇနီးသည္တို႕သည္ ခါးသည္းစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္ေျပာင္းလဲ လာသူ မ်ားစြာကို ကိုသာျဖဴႏွင့္ အတူ ရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၈၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္မာဆြန္ (Francis Mason) ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုိ႕ဒ္မန္းသည္ သူ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန ပို၍ဆိုးဝါးလာသည့္ ၾကားမွပင္ ဆရာေတာ္ မာဆြန္ႏွင့္အတူ ကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိရာ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္းပိုင္းသို႕ ခရီးဆန္႕ခဲ့သ္။ ထိုခရီးစဥ္ ၁၈၃၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၉) ရက္ေန႕တြင္ ကရင္လူမ်ိဳး ယံုၾကည္ေျပာင္းလဲ လာသူ (၃၄)ဦး ကို ဆရာေတာ္ မာဆြန္က ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ေပးခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနသည္ လြန္စြာ ဆိုးဝါးလာသျဖင့္ ေဖေဖၚဝါရီလ အတြင္းပင္ ထားဝယ္သို႕ ျပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထားဝယ္သို႕ မေရာက္မီ လမးခုလပ္တြင္ ဆရာေတာ္ဘို႕ဒ္မန္းသည္ ဇနီးသည္၏ ေထြးပိုက္ထားေသာ လက္အတြင္း၌ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။

ဆရာေတာ္ မာဆြန္က သာသနာျပဳတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ မာဆြန္အားျဖင့္လည္း တနသၤာရီ အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးမ်ားစြာတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ ႏွစ္ျခင္းခံယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၈၃၃ ခုႏွစ္ အဆံုးပိုင္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳး ၁၉၂ဦး ႏွစ္ျခင္း ခံယူႏိုင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႕ အထဲတြင္ ၉၇ဦးမွာ ထားဝယ္နယ္မွ ျဖစ္၍ က်န္ ၉၅ဦးမွာ ေမာ္လျမိဳင္နယ္မွ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ ဘို႕ဒ္မန္း တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ေစာသာျဖဴတို႕ တနသၤာရီ ဘက္သို႕ သာသနာျပဳၾကစဥ္တြင္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္သည္ သံလြင္ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထံ တကိုယ္ေတာ္ သြားေရာက္၍ သာသနာျပဳခဲ့သည္။ က်ားမ်ား က်က္စားရာ ေတာအုပ္မ်ားကို အသက္ကို ပဓါန မထားပဲ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေခ်ာက္ကမ္းပါး စြန္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ယုဒသန္သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား သာသနာျပဳရန္အတြက္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး သာသနာျပဳ ဆရာမႏွစ္ဦးကိုလည္း အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ျပသျခင္း တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပထမ အမ်ိဳးသမီး သာသနာျပဳမွာ ဆရာမ ဆာရာမကြမ္မင္း (Miss Sara Cummings) ျဖစ္ျပီး၊ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ဤျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၏ ေျမာက္ပိုင္း ငွက္ဖ်ား ေပါရာ သံလြင္ျမစ္တဝိုက္တြင္ ကရင္သာသနာျပဳ ဆရာမ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္ႏွစ္တိတိ လွည့္လည္ သာသနာ ျပဳခဲ့သည္။ ဆရာမ ကြင္းမင္း သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ပင္ ထိုေဒသ၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရွာသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးသမီး သာသနာျပဳမွာ ဆရာမ အယ္လင္ေနာမာကမ္ဘာ (Miss Eieanor Macomber) ျဖစ္၏။ ဆရာမသည္လည္း ကရင္သာသနာျပဳ ဆရာမ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ ကရင္ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ အသင္းေတာ္ တစ္ပါး တည္ေထာင္၍ ၅ႏွစ္တိတိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သာသနာျပဳခဲ့သည္။ ဆရာမသည္လည္း ထိုေဒသတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားရျပန္ပါသည္။ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ေစာသာျဖဴ လည္း ကြယ္လြန္သြားပါသည္။

ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။ (ေရာမ ၁၆း၂၇)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

“ၾကီးျမက္လွေသာ”

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)

BCFC, Burmese Christian Family Church. 220 Avalon Dr. Daly City, California.-94015. usa.
Rev. Bawm luk lagwi 415 672 0770,    Salai Myint Soe 415 672 2497
Listen..
http://mingalaronline.biz/stories/bccf.hymns.2014.htm

 

ဆာလံ ၁ဝ၄

၁အိုငါ့ဝိညာဥ္၊ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးေလာ့။ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ သည္ အလြန္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ တန္ဆာဆင္ေတာ္မူ၏။ ၂အဝတ္ႏွင့္ၿခံဳသကဲ့သို႔၊ အလင္းႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ကို ၿခံဳေတာ္မူထေသာ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို မ်က္ႏွာၾကက္ကဲ့သို႔ ၾကက္ေတာ္မူထေသာ၊ ၃ေနေတာ္မူရာ အထက္ခန္း၊ အျမစ္ကို ေရ၌တည္ေတာ္မူေသာ၊ မိုဃ္းတိမ္ရထားကို စီး၍ ေလအေတာင္တို႔ျဖင့္ ၾကြသြားေတာ္မူထေသာ၊  ၄မိမိတမန္တို႔ကို ေလကဲ့သို႔ ၄င္း၊ မိမိအေစအပါးတို႔ကိုမီးလွ်ံကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစေတာ္မူထ ေသာ၊ ၅ေျမႀကီးအျမစ္ကို ကာလအစဥ္အျမဲ မေရြ႕မလႈပ္ရွားေစျခင္းငွာ၊ တည္ေတာ္မူေသာဘုရားေပတည္း။

၆ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးသကဲ့သို႔၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ဖံုးေတာ္မူ၍၊ ေရတို႔သည္ ေတာင္မ်ားအ ေပၚမွာရပ္ေနၾကပါ၏။ ၇တဖန္ဆံုးမေတာ္မူ၍ သူတို႔သည္ ေျပးၾကပါ၏။ မိုဃ္းခ်ဳန္းေတာ္မူသံကုိ ၾကား၍၊ အလ်င္အျမန္ ျပန္သြားၾကပါ၏။  ၈ေတာင္တို႔သည္တက္လ်က္၊ ခ်ိဳင့္တုိ႔သည္ ဆင္းလ်က္၊ သူတို႔ဘို႔ ခြဲေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ ၾကပါ၏။ ၉ေရတို႔သည္ ျပန္လာ၍ ေျမႀကီးကို မလႊမ္းမိုုးေစျခင္းငွာ၊ မေက်ာ္ရေသာနယ္စပ္ကို ပိုင္းျခားေတာ္မူ၏။

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ခ်ိဳင့္မ်ားထဲသို႔ စမ္းေရကို လႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ေရသည္ ေတာင္တို႔တြင္ စီးလ်က္္၊ ၁၁ေျမ တိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔အား ေသာက္ရေသာအခြင့္ကို ေပး၏။ ျမည္းရိုင္းတို႔သည္ အငတ္ေျပရၾကသည္။ ၁၂ထိုေရအနား မွာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေနရာက်၍၊ သစ္ပင္အခက္အလတ္တို႔တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၃အထက္ခန္းေတာ္ထဲက  ေတာင္မ်ားကို ေရေပးေတာ္မူ၏။ စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူျခင္း အကိ်ဳးေၾကာင့္၊ ေျမႀကီးသည္ ေရာင့္ရဲလ်က္ရွိ၏။ ၁၄တိရစာၦန္တို႔ ျမက္ပင္ကို၄င္း၊ လူသံုးဘို႔စပါးပင္ကို၄င္း၊ ေပါက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးထဲက မုန္႔ကို ထုတ္ေဘာ္ ေတာ္မူ၏။ ၁၅စပ်စ္ရည္ သည္လည္း လူတို႔ကို ရႊင္လန္းေစ၏။ ဆီအားျဖင့္္လည္းသူတို႔မ်က္ႏွာကို ေျပာင္ေစေတာ္မူ၏။ မုန္႔သည္လည္း၊ သူတို႔ႏွလံုးကို ေထာက္မ၏။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ သစ္ပင္၊ စိုက္ေတာ္မူေသာ ေလဗႏုန္ အာရဇ္ပင္ တို႔သည္လည္း ေရာင့္ရဲလ်က္ရွိၾက၏။ ၁၇ထိုအပင္တို႔၌ ငွက္တို႔သည္ အသိုက္လုပ္တတ္ၾက၏။ ထင္းရူးပင္တုိ႔၌ ေတာငန္းတို႔သည္ ေနရာက်တတ္ၾက၏။ ၁၈ျမင့္ေသာ ေတာင္တို႔သည္ ေတာဆိတ္မ်ားမွီခိုရာ၊ ေက်ာက္တို႔ သည္ ရွာဖန္ယုန္မ်ား မွီခိုရာ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၉ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္ဘို႔၊ လကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ေနသည္လည္း မိမိဝင္ရေသာ အခိ်န္ကို သိ၏။

၂ဝကိုယ္ေတာ္သည္ ေမွာင္မိုက္ကိုစီရင္ေတာ္မူ၍ ညဥ့္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုအခ်ိန္၌ ေတာတိရိစျၧြာန္အေပါင္း တို႔သည္ တြားလ်က္ ထြက္တက္ၾကပါ၏။ ၂၁ျခေသၤ့ ပ်ိဳတို႔သည္ လုယက္ျခင္းအလို႔ငွာ ေဟာက္၍၊ ဘုရားသခင္ထံမွာ အစာ ကိုရွာၾက၏။ ၂၂တဖန္ေနထြက္ျပန္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ဆုတ္သြား၍ ေနၿမဲတြင္းတို႔၌  အိပ္ေနၾကပါ၏။ ၂၃လူသည္ လည္း လုပ္ေဆာင္ျပဳမူျခင္းငွာ ညဦးတိုင္ေအာင္ ထြက္သြားပါ၏။ ၂၄အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္စီရင္ျပဳျပင္ ေတာ္မူ ေသာအရာတို႔သည္ အလြန္မ်ားျပားပါ၏။ ရွိရွိသမွ်တို႔ကုိ ပညာေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသည္ ဘ႑ာေတာ္ႏွင့္ ၾကြယ္ဝပါ၏။ ၂၅မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ တြားသြားေသာ တိရစာၦန္အစရွိေသာ တိရစာၦန္ အႀကီးအငယ္ မ်ားတို႔ေနရာ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္းေသာ သုမုဒၵရာလည္းရွိပါေသး၏။ ၂၆ထိုအရပ္၌ သေဘၤာတို႔သြားလာၾကပါ၏။ ထိုအရပ္၌ ကြန္႔ျမဴးေစျခင္းငွာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ငါးႀကီးလဝိသန္သည္လည္း ရွိပါ၏။ ၂၇ထိုသို႔ေသာတိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔သည္  အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစာေကြၽးေတာ္မူေစျခင္းငွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾကပါ၏။ ၂၈ကိုယ္ေတာ္ခ်ထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္သိမ္းယူၾကပါ၏။ လက္ေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ သူတို႔ သည္ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကပါ၏။ ၂၉မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ပင္ပန္းၾကပါ၏။ သူတို႔ အသက္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ေသ၍ မိမိတို႔ေျမမႈန္႔ထဲသို႔ ျပန္သြားၾကပါ၏။ ၃ဝတဖန္ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လႊတ္္၍ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။

၃၁ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ နိစၥအျမဲ တည္၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိအမႈေတာ္တို႔တြင္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ၃၂ေျမႀကီးကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၍ သူသည္တုန္လႈပ္တတ္၏။ ေတာင္တို႔ကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္မီးခိုးထြက္ၾကပါ၏။ ၃၃ငါသည္ အသက္ရွင္စဥ္၊ ထာဝရဘုရားကို သီခ်င္းဆိုမည္။ ငါျဖစ္သည္ကာလ ပတ္လံုး၊ ငါ့၏ဘုရားသခင္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုမည္။ ၃၄ငါဥဒါန္းက်ဴးျခင္းအသံသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၌ ငါရႊင္လန္းလိမ့္မည္။ ၃၅ပစ္မွား ေသာသူတို႔ကို ေျမႀကီးမွ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္း၍၊ မတရားေသာသူတို႔ သည္ ေနာက္တဖန္မျဖစ္ရၾက။ အိုငါ့ဝိညာဥ္ ထာဝရ ဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးေလာ့။ ဟာေလလုယ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ