မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Jan 26th

Last update03:06:16 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1883
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း (U.S.A)

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မအနာေရာဂါကို ၿငိမ္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၆)  အကၽြႏု္ပ္ခံရေသာ ေ၀ဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။   အကၽြႏု္ပ္၏ ၀ိညာဥ္ကို သနား၍ ဖ်က္ဆီး ရာ တြင္းထဲကႏႈတ္ယူေတာ္မူၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္အၿပစ္ရွိသမွ်တို႕ကို ေနာက္ေတာ္သို႕ ပစ္လို္ေတာ္မူၿပီ။ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၇)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔ ည ၂နာရီထိုးမွာ MoreHead (NC) ေဆးရံုကို အေရးေပၚ ကားစီးၿပီး ေရာက္သြားပါတယ္။ အေပၚေသြး ၂၄၀/၁၃၀ နဲ႔ အသက္ရႈၾကပ္ပါတယ္ ကၽြန္မမွာ---

၁။ အက္စမာ ရွိပါတယ္Grace

၂။  အဆုတ္ထဲ (၂ဖက္စလံုး) ေရၿပည့္ေနတဲ႔ေ၀ဒနာ

၃။  ေသြးတိုးေရာဂါ

၄။  ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးေရာဂါၿဖစ္တာ (၁၈)ႏွစ္ရွိပါၿပီ

၅။  ေက်ာက္ကပ္ထဲကိုေသြးမစီးဆင္းႏိုင္တဲ႔ေရာဂါ

၆။  ေအာက္ပိုင္း အာရံုေၾကာေသၿပီး ေၿခႏွစ္ဖက္စလံုး ထံုနာ က်င္နာ ပူလိုက္ ေအးလိုက္ (နေရာပါသီ)ေရာဂါၿဖစ္ေနပါတယ္

ရ။  ေသြးခဲေနတဲ႔ေ၀ဒနာရွိလို႔ ဗိုက္ကို ေသြးၾကဲေဆးထိုးေပးေနရပါတယ္

ဂ။  ႏွလံုးေရာဂါ  ( ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထိိ ႏွလံုးကို ဗိုက္ေအာက္ကေန ေဖာက္ၿပီး (  Stent Implant) Steel  ေတြ ဖါထားတာ ( ၉ )ခုရွိပါတယ္ ႏွလံုးကို ( ၁၀ )ၾကိမ္ ေသြးေၾကာပိတ္ေနတာကိုေဖာက္ၿပီးကုထားရတာပါ။
.

ဒီေတာ့ (၁၀)ႏွစ္ေလာက္ မမာတာမွာ ဒီ ၂၀၁၃ ခုကပိုဆိုးပါတယ္ ႏို၀င္ဘာ (၁၂) လကေန ဧၿပီ၂၀၁၃ ဧၿပီလထိ ေဆးရံုကို ( ၁၂ ) ေခါက္တက္ရပါတယ္။ (၆)လလံုးလံုး အိပ္ရာထဲမွာဘဲ ေနရပါ တယ္ အင္မတန္မွ စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းပါတယ္ ဘ၀မွာ နာမက်န္းၿဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေပါ႔။

ဇြန္ ဂ်ဴလိုင္မွာ နဲနဲနလံထူလာလို႔ မ်က္ေစ့ၾကည္႕မေကာင္းဘူး ယားတယ္ မ်က္ရည္က်တယ္ ဒါနဲ႔ မ်က္ေစ႔ဆရာ၀န္ကိုသြားေတြ႕ေတာ့အတြင္းတိမ္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ရပါတယ္မခြဲထုတ္ယင္( ၂ ) ဖက္စလံုး မ်က္ေစ႔ကြယ္ပါလိမ္႔မယ္  ( ၆ )လအတြင္းမခြဲယင္ေပါ႔။

ဒါနဲ႔ မ်က္ေစ႔ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးကို ကၽြန္မၾကည့္ေပးတဲ႔ Dr. Brank ကေၿပာၿပေတာ့ ကၽြန္မကို သနားလို႔ သူကုသိုလ္ၿပဳၿပီး  အလကားခြဲေပးပါမယ္ဆိုၿပီး  MoreHead Surgery Center မွာ ၾသဂုတ္လ ( ၅ )ရက္ေန႔ညေန ( ၃ )နာရီမွာခြဲပါတယ္ ေမ႕ေဆးမပါ အိပ္ေဆးမပါ ထံုေဆးနဲ႔ပါ ေတာ္ေတာ္နာက်င္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ( ၂ )ပါတ္ မ်က္ေစ႔ပိတ္ ညာဘက္မ်က္္လံုးကို မ်က္စဥ္းခပ္ၿပီး ( ၂ ) ပတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနရမယ္တဲ႔ ။ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရတာက  အိမ္ကအေစာက  အနားကမခြါပ ဲ ၿပဳစုပါတယ္ တဲ႔တာ ခ်က္ေကၽြး  ေၿမး ( ၂ )ဦးကလဲ အခ်ိန္မွန္ မ်က္စဥ္းခပ္နဲ႔ မည္သူကမွွ် မၿငဴစူၾကပါဖူး

သၼီးငယ္အိမ္ကေန သၼီးၾကီးအိမ္မွာ သြားေနၿပီးကုသမႈခံယူေနရပါတယ္   အရာအားလံုး ၿပည္႕စံုေအာင္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူတဲ႔ ဘုရားရွင္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စားဖို႔လဲမပူရ  ေနဖို႔လဲမပူရ  ေဆးကုသဖို႔လဲမပူရ  လူတန္းေစ႔ U.S.A.မွာ သၼီးငယ္မိသားစု အိမ္မွာေနလဲရပါတယ္  သူတို႔မွာလဲအလုပ္ကိုယ္စီရွိေနလို႔ ၿပည့္စံုပါတယ္။

ပိုလွ်ံၾကြယ္၀မႈမရွိေပမဲ႔  ကၽြန္မရဲ႕ အေမဘ၀က  စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္ ကၽြန္မဘ၀ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနရမယ္႔အခ်ိန္မွာ အနာေရာဂါေ၀ဒနာကိုေကာင္းေကာင္းခံစားေနတာပါ။

ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မနားလည္ပါတယ္ သမၼက်မ္းစာမွာ  အဘဘုရားရွင္က  ထာ၀ရအရွင္ ဘုရား သခင္သည္ ကမၻာေၿမၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုလည္း ၿပဳၿပင္ဖန္တီးခဲ႔ပါသည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ လူတဦးစီ၏ အသက္တာ၌ရွိေသာ ထူးၿခားေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားၿဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ေမွာင္မိုက္ေသာအခ်ိန္မ်ား၌ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနရေသာ္လဲ ကၽြန္မတို႔၏  အခ်ိန္ သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္၌ရွိေနေၾကာင္းကို ခိုင္ၿမဲစြာ၀န္ခံရပါသည္။
.

ေဒသနာက်မ္း အခန္းၾကီး ( ၃ )တြင္အခ်ိန္ကိုေဖၚၿပထားပါသည္။ အငယ္( ၃ )တြင္ သတ္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အနာေပ်ာက္ေစရေသာ အခ်ိန္လည္းရွိ၏ လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။

ခုက နာေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာ က်မ္းစာမွာပါသလို “ေသနာစြဲ၍ ေသရန္ေစာင့္ေနတဲ႔လူနာ” ၿဖစ္ေနရတဲ႔အခ်ိန္ပါ  စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး စိတ္အားငယ္လာပါၿပီ  ဒီေလာက္ခံစားေနရတာ ေန႔စဥ္လဲ ေဆးထိုး ေဆးေတြေသာက္ေနရတာ ဘယ္မွလဲ မသြားရ မလာႏိုင္ Church ေတာင္မသြားႏိုင္ ၿဖစ္ေနရတဲ႔ဘ၀ဆိုးၾကီးပါ ေပ်ာ္စရာမရွိ။

စိတ္သြားရာ ကိုယ္မပါေတာ့တဲ႔အခ်ိန္မွာ  ေယရႈသခင္ကိုသာ မယံုၾကည္ယင္ ကိို္ယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမိမွာပါ  ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္ ေန႔စဥ္အိပ္ရာထဲမွာပ ဲေနရတဲ႔ အခ်ိန္မ်ားေပမဲ႔ အိပ္ရာထဲမွာပဲ က်မ္းစာဖတ္ပါတယ္ က်မ္းစာထဲက က်မ္းစာ တခ်က္ကို အခါမ်ားစြာ ရြတ္ဆိုမိပါတယ္ အရမ္းအထီးက်န္ပါတယ္ သင္းအုပ္လဲမလာသလို မည္သူကမွလာမၾကည့္ၾကပါဘူးဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ ကၽြန္မတို႕ေနတဲ႔ Have Lock ၿမိဳ႕နဲ႔ MoreHead City, Capecarteret ၿမိဳ႕က ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနတဲ႔  New Bern ၿမိဳ႕ ကားေမာင္း ယင္တစ္နာရီၾကာပါတယ္။

သီၼးငယ္ သီၼးၾကီး သားငယ္ သားၾကီးတို႔အိမ္ ေနရာေတြက တသီးတၿခား အၿဖဴ ရပ္ကြက္မွာ သူတို႔မိသားစု တဦးထဲေနတာပါ ကိုယ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ တဦးမွ မေနၾက မရွိၾကပါဘူး။

စစ္တပ္ဧရိယာမွာပါ ဒါေၾကာင့္ မလာၾကတာပါ ကၽြန္မတို႔က   Church, New Bern ကိုသြားခ်င္ယင္ တနာရီ တနာရီခြဲ ေမာင္းၾကရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္မက မိသားစုေတာင္ စံုစံုညီညီေတြ႕ရခဲပါတယ္ ညဆိုယင္ ေဆးရံု ေရာက္ ေရာက္သြားပါတယ္ (၂၀)ၾကိမ္ေၿမာက္ႏွလံုးကို  (၂၈-၁၁-၂၀၁၂)မွာ ခြဲေဖာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ နလံမထူေတာ့ပါဘူး။  (Nuclear) အႏုၿမဴေဆးရည္သြင္းထားေတာ့ ဆံပင္ေတြလဲ ကၽြတ္က်ကုန္လို႕ ဆံပင္တိုတိုေလးညွပ္လိုက္ရပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ႏွလံုးက ( ၂.၄၀% ) ပဲ အလုပ္လုပ္ပါေတာ့တယ္ ႏွလံုးေၿခာက္ေနပါၿပီ အလင္းေရာင္ မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး သူတို႕ ႏွလံုးကို Alive ရိုက္ၿပေတာ့ ႏွလံုးထဲမွာ အၿပာေရာင္ အနီေရာင္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္ နဲနဲပဲေတြ႕ရပါတယ္ ႏွလံုးက ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုနဲ႕ လူလဲ အသက္ရႈၾကပ္လာလိုက္ ေဆးရံုေရာက္လိုက္ ေနာက္ဆံုး သၼီးေတြက ေဆးရံုနဲ႕ (၃)မိနစ္ပဲ ကားေမာင္းရတဲ႔ Apartmentr မွာ အခန္းတခု ငွါးေပးထားပါတယ္ ဘာလို႕ဆိုေတာ့ ဆရာ၀င္ကၿဖစ္ယင္ ( ၁၅ ) မိနစ္အတြင္း အေရာက္လာခဲ႔ပါဆိုလို႕ပါ။

New Bern ေဆးရံုၾကီးနဲ႕ သၼီးငယ္အိမ္က ( ၄၅ ) မိနစ္ၾကာတယ္ သၼီးၾကီးအိမ္နဲ႕က တနာရီခြဲ ၾကာပါတယ္ Apartment က ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွာ ဆိုေတာ့ နဲနဲေနေကာင္းတဲ႕ေန႕ဆို ပင္လယ္၀မွာေဆာက္ထားတဲ႕ လူသြားတံတားေပၚမွာ walker နဲ႕လူတြဲနဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ႕ ဘ၀ပါ ဒုကၡိတၿဖစ္ေနပါၿပီ အထက္မွာ ေရးၿပသလိုပါဘဲ။

U.S.A အစိုးရကလဲ ဒုကၡိတ ( Disability ) အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားပါၿပီ တခုကေတာ့ ( Disability Retire ) ပင္စင္ေပးၿပီ ေထာက္ပန္႕ေၾကးေပးေပမဲ႔  $ 365 က်ပ္ကို လစဥ္ၿဖတ္ယူေနပါတယ္ သို႔ရာတြင္ Food Stamp က တလကို $ 200 ကဒ္ထဲထည့္ေပးပါတယ္ ပိုၿပီး ကူညီတာတခုက (Medicaid     ) က ေဆးရံုဘယ္ေလာက္တက္ကုကု  ေဆးကုသစရိတ္ကို  cover  ေပးထားတာပါ သြားနဲ႔ မ်က္ေစ ႔ေတာ ့မပါဘူးေပါ႔။

လစဥ္ ေသာက္ေဆး  ေရာဂါမ်ိဳးစံုတြက  တလကို $ 1600 ဖိုးေလာက္ ထိုးေဆး ( Insulin ) ပါေပးပါတယ္  အိမ္ကို ( Delivery ) လာပို႕ပါတယ္ အေရးေပၚေဆးမွာယင္လဲ Mail နဲ႔ Post Office ကေန ပို႔ေပးပါတယ္ စာတိုက္ခ လာပို႕ခ ေဆး၀ယ္ယင္ တခါ $ 3 ေပးရတဲ႔  ေငြေတြကိုလဲ  Mr. Christ Hill  ဆိုတဲ႔ သူေ႒း တဦးက လွဴပါတယ္

ဘုရားရွင္ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္က  ကၽြန္မကို မမာမက်န္း နာတာရွည္လူနာ အၿဖစ္ခံစား ေနရေပမဲ႔ ကူညီမစမႈၿပဳၿခင္းၿဖင့္ သူရွိေနတာ သက္ေသၿပေနလို႔ ခံစားမိပါတယ္ တေန႔က်ယင္ေတာ့ အလိုရွိတဲ႔ေန႔က်ယင္ ၿပန္ေကာင္းမွာပါ။

က်မ္းစာထဲမွာ ေယာဘၾကီးကို ေ၀ဒနာခံစားခိုင္ၿပီးမွ က်န္းမာၿခင္းဆု ၿပန္ေပးခဲ႔ပါတယ္ ပစၥည္းဥစၥာ၏ၿပည့္စံုၿခင္းဆုမဲေပးသနားပါတယ္ ေယာဘ၀တၴဳ ( ၄၂း၁၀ ) မွာ  “ေယာဘသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၿပီးမွ သူခံရေသာ ဒုကၡအေၾကာင္းကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္း၍ အရင္ထက္ ႏွစ္ဆေသာ ဥစၥာကို ေပးေတယ္မူ၏။”    ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္ တကယ္႔အၿဖစ္အပ်က္ဆိုတာပါ။
.

ဆာလံက်မ္း ( ၁၃၉း၈ )မွာ  “ေကာင္းကင္သို႔တက္လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏  အိပ္ရာကိုခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။”

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ႔ဘုရားရွင္ပါ ကၽြန္မတို႔၌ ေနရာတိုင္းရွိေနတာေဖၚၿပတာပါ  ဂရုစိုက္တဲ႔ ဘုရား ကၽြန္မတို႔၌ေနရာတိုင္းရွိေနတာေဖၚၿပတာပါ   ဂရုစိုက္တဲ႔ ဘုရားကၽြန္မတို႕ကို ဘယ္ေသာခါမွ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ စြန္႔ ၿပစ္မထားဘူးလို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါတယ္။

တခါ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္မွာ အခန္းၾကီး  ၁၁း၃၅ မွာ “ေယရႈသည္ မ်က္ရည္က်ေတာ္မူ၏။”  တဲ႔ လာဇရုေသၿခင္းေၾကာင့္ က်တဲ႔မ်က္ရည္ပါ  အဲဒီမ်က္ရည္ဟာ ကၽြန္မနဲ႔လဲဆိုင္ပါတယ္လို႕ ကၽြန္မထင္ပါတယ္ ကၽြန္မဒီေလာက္မမာတာ ခံစားေနရတာလဲ ကိုယ္ေတာ္ကသနားမွာပါ။

ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ အားေပးပါတယ္ စဥ္းစားဆင္ၿခင္မိတဲ႔  က်မ္းခ်က္က  ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း၄၃ မွာပါ  “လာဇရုထြက္၍လာေလာ့”  ဟုၾကီးေသာအသံႏွင့္ဟစ္ေခၚေတာ္မူ၏ တဲ႔ စဥ္းစားမိတာက ဒီလိုပါ မာသက သခင္ ယၡဳ ၿဖစ္လွ်င္နံလိမ္႔မည္  ေလးရက္ရွိပါၿပီဟု ေလွ်ာက္၏  တဲ႔  အဲဒီမွာMain Piont က ေသတာ ေလးရက္ရွိေနၿပီဆိုေတာ့ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ လာဇရုရဲ႕အေလာင္းက ပုတ္ပြၿပီး အေရထြက္ေနၿပီ အသားနဲ႔အေရခြံလဲ ကြဲထြက္လာေနၿပီေပါ႔ အဓိကၿပႆနာက ရင္ထဲက ဗိုက္ထဲက ကလီစာေတြပါ အသဲ ႏွလံုး ေက်ာက္ကပ္ သရက္ရြက္ အဆုပ္ အစာအိမ္ အူသိမ္ အူမၾကီး  အရာအားလံုး တခုမွ မေကာင္းေတာ႔ပါဘူး အားလံုး ပုပ္ပြၿပီး ပ်က္စီးကုန္မွာေပါ႔။

ကၽြန္မရဲ႕ေၿမးေလး ( ၂ )ဦးက ေၿပာပါတယ္ သူတို႔ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္သင္ေတာ႔ ထူးဆန္းတာေတြ သိရပါတယ္တဲ႔။

လူေသၿပီးသြာယင္ ႏွလံုးကေလမရႈေတာ့လို႕ မာသြားတယ္တဲ႔ အဆုတ္လဲအဲလိုပဲတဲ႔ ေက်ာက္ခဲ လိုပဲမာသြားတယ္တဲ႔ သူတို႕လူေသၿပီး ေဆးရံုမွာ အေလာင္းကိုခြဲစိတ္ေတာ့ ေတြ႕ရတာတဲ႔။

ဒီေတာ့ လာဇရုရဲ႕ အေလာင္းလဲ လံုး၀ပ်က္တဲ႔ အေနအထားေရာက္ရွိေနပါၿပီ ဒါေပမဲ႔ အံၾသစရာ  က ဒီေလာက္ပုပ္ပြပ်က္စီးေနတဲ႔ ရုပ္ခႏၶာအေလာင္းကေနၿပီး သခၤ်ဳိင္းဂူထဲေန”လာဇရု” က ေယရႈဘုရားေခၚေတာ္မူသံ “ တခ်က္” နဲ႔ ၿပန္ထလာခဲ႔တာပါ ဘုရားရွင္က “ အသက္ ၀ိညာဥ္” ကို ပိုင္သတဲ႔ သခင္ၿဖစ္လို႔  လာဇရုရဲ႕၀ိညာဥ္က ရုပ္ခႏၡာ အေလာင္းထဲၿပန္၀င္လာၿပီး အသက္ရွင္ရတဲ႔ အခြင့္ကိုေပးသနားနိင္တာပါ။

အဲဒီ အၿဖစ္အပ်က္ကလဲ အမွန္တကယ္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အၿဖစ္အပ်က္တခုဆိုတာ ကၽြန္မယံုၾကည္ လက္ခံပါတယ္ ယံုတမ္းစကားမဟုတ္ပါဘူး ပံုၿပင္တပ္ုဒ္လဲ မဟုတ္ပါဘူး အမွန္အကန္ၿဖစ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီ အခ်က္ကို စဥ္းစားဆင္ၿခင္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မအားေပးမိတာက    “ၾကည္ၾကည္ေ႒း ေယရႈသခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေမတၲာ ဂရုဏာေတာ္ ေၾကာင့္ လာဇရုေသတြင္းထဲက ထြက္လာခဲ့ရသလို နင္လဲ ဒီအနာေရာဂါေ၀ဒနာေတြၿပည့္ေနတဲ့ ရုပ္္ခႏၶာကိုယ္ၾကီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီးထေၿမာက္ႏိုင္ရမယ္ေပါ႔” အားေပးေနရတာပါ။
.

အိပ္ရာထဲမွာ အၾကာၾကီး လွဲေနရတာလဲ ၾကာၾကာေတာ့ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ပါဘူး စိတ္လဲပ်င္း ကိုယ္လဲပ်င္းတဲ႔ဘ၀ပါ ဒါေပမဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ခြင့္ရေနတဲ႔ဘ၀ပါ။

၂၀၀၂ ခုွွႏွစ္ ေမလ ( ၂၅ )ရက္ေန႔ကပထမဦးဆံုး( first attack ) ရခဲ႔တာပါ လမ္းေပၚမွာလဲ က်ၿပီး သတိေမ႔ အသက္ရႈရပ္သြားခဲ႔ပါၿပီ ခရီးသြားယင္း အသက္ရႈၾကပ္လာတယ္ ေက်ာထဲက တအားနာလာၿပီး  လက္ (၂)ဘက္စလံုး နာက်င္မႈေတြကို မခံစားႏိုင္ေတာ႔ဘဲ Parking Lot မွာပဲ လဲက်လို႕ 911 ေခၚၾကပါတယ္ Mont Avary က အေရးေပၚကားနဲ႔ ေဆးရံုေပၚပို႕ပါတယ္ ေဆးရံုေရာက္ေတာ႔ နယ္ေဆးရံုၿဖစ္လို႕  Wilsion Salim က Wakeforest Baptist Church Heart Hospital ကို Helicopter နဲ႔ ပို႔လိုက္ပါတယ္လို႔ သၼီးငယ္က ေၿပာၿပပါတယ္။

အားလံုးကလဲ ၀ိုင္းၿပီးဆုေတာင္းေပးေနၾကပါတယ္ သၼီးက phone ေခၚၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ႔တာပါ  ဒါနဲ႔ Heart ေဆးရံုၾကီးေရာက္ေတာ႔ (၁၂)မိနစ္ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ကုမရေတာ႔ဘူးဆို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေရခဲတိုက္ထဲကိုပို႔ခိုင္းပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ၀ိညာဥ္က တၿခားေရာက္ေနၿပီ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မီးငယ္ရယ္ ဆရာ၀န္ရယ္ အၿခားသူနာၿပဳ ေတြကလဲ မ်က္ႏွာကို အ၀တ္ၿဖဴဖံုးအုပ္ၿပီး ေနရာကလွည့္ထြက္သြားၾကပါၿပီ သမီးငယ္ေၿပာ တာက ေတာ႔ သူလွည့္ထြက္ၿပီး ေၿခလွမ္း (၅)လွမ္းေလာက္ေရာက္ေတာ့ အေမကုတင္ဘက္က “ဘုတ္ခနဲ” ၿမည္သံအၾကီးၾကီး ၾကားလိုက္ရလို႔ လွည့္ၾကည့္  လိုက္ေတာ့ အေမရဲ႕ရင္ဘတ္က ဖုတ္လႈိက္ ဖုတ္လႈိက္ နဲ႔ အသက္ၿပန္ရႈလာတာကို ေတြ႕ရတယ္ ဒါနဲ႔သၼီးလဲ ဆရာ၀န္ရဲ႕လက္ကို အတင္းဆြဲၿပီး အေမဆီၿပန္ေၿပးလာေတာ့ အေမပါးစပ္က အသံထြက္ၿပီး အသက္ရႈေနတာ ေတြ႕ရတာပါဘဲ။

အဲဒီမွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆရာမေတြ အလုပ္ရႈပ္ၿပီးခြဲစိတ္ခန္းထဲကို အေမကို ေခၚသြင္းပါတယ္ေနာက္္ (၅)နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ အသက္ပံုမွန္ၿပန္ရႈေနတဲ႔အေမ႔ကို ေဆးပုလင္းေတြ ေအာက္စီဂ်င္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာပါပဲတဲ႕။

ကၽြန္မမွတ္မိတာက  “ၿပန္သြား” လို႔ဆိုၿပီး  ေရႊလက္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္မရင္ဘတ္ကို ပုတ္ခပ္လိုက္ တာပဲ မွတ္မိပါတယ္ ေၿပာၿပေတာ့ အားလံုးကအံ့ၾသေနၾကတာေပါ႔။

ပထမေတာ့ အသုဘခ်ဖို႔ ေနာက္ညေနက်ေတာ့ သတိၿပန္ရလာၿပီ အသက္ရွင္ေနတုန္းလို႔ သိရေတာ့ မိတ္ေဆြေတြ သားသၼီးေတြ ၀မ္းသာၾကပါတယ္ ကားေပၚမွာ ေၿမးေလး(၃)ဦးရယ္ ငွက္ေလးတေကာင္ရယ္ က်န္ေနခဲ႔တာေပါ႔။

ေနာက္(၂၉)ရက္ေန႔ ေမလမွာပဲ ေဆးရံုေပၚမွာ(၅)ရက္ေနၿပီးမွ ႏွလံုးၿပန္လည္ေဆးစစ္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈၿပဳလုပ္ၿပီး  steel zipper ကို (၂) ခု ဖါေထးေပးပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွလံုးၿခမ္းကေတာ့ ေၿခာက္သြားပါၿပီတဲ႔ ညာဘက္တၿခမ္းနဲ႔ဘဲ အသက္ေနရတာ ယေန႔ထိ (၁၂)ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။
.

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ (၂)ခါ  ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာတခါ GreenVille Pitt Hospital မွာၿပန္ၿပီး steel zipper (၃)ခုတပ္ရပါတယ္ ေနာက္ ၂၀၀၆မွာ ၂၀၀၈မွာ  (၃)ခု Boise St.Luke Hospital မွာ (၃)ခု ထပ္တပ္ၿပန္ပါတယ္ ေနာက္ ၂၀၁၂ မွာ (၂)ခုထပ္ထဲ႔တာစုစုေပါင္း (၉) ခု ႏွလံုးရဲ႔ ညာဘက္ၿခမ္းမွာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

၂၀၁၂မွာေတာ့ ႏွလံုးေသြးကို ေဖာက္ထုတ္ၿပီးကုသရာမွာ အာရံုေၾကာထိၿပီး ခါးေအာက္ပိုင္းခံစား မႈမရွိေတာ့ပါဘူး ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေၿခအိတ္မစြပ္ႏိုင္ မခၽြတ္ႏိုင္ပါဘူး ေဘာင္းဘီမ၀တ္ႏိုင္ပါဘူးး ေအာက္ပိုင္းကိုကုန္းၿပီးထိလို႔မရေတာ့ပါဘူး။

ေတာ္ပါေသးရဲ႕ အေစာက အလုပ္မလုပ္ရေတာ့လို႕  ၂၄-ရ-အိမ္မွာေနၿပီး အနားမွာၿပဳစု ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးလို႕ေပါ႔  သူကိုခ်စ္လဲခ်စ္ရပါရဲ႕  ေက်းဇူးလဲတင္မိပါတယ္ အသက္ (၇၀)ရွိၿပီ အိမ္ေထာင္သက္(၄၂)ႏွစ္ၿပည့္ခါနီး သား( ၂ )ဦး  သၼီး( ၂ )ဦး ေၿမးထီးက( ၅ )ဦး ေၿမးမက တဦး စုစုေပါင္း ေၿမး ( ၆ )ဦးရဲ႕ အဖူး အဖီးေပါ႔။

ဘုရားရွင္မစကူညီမႈေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မိသားစုက အသက္မၿပည့္ေသးတဲ႔ ေၿမးေလး(၃)ဦးက လႊဲၿပီး အားလံုးႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူထားၾကတဲ႔ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္စုတခုၿဖစ္ေနလို႔ပါ ေၿမးၾကီး(၃)ဦးလဲ တေန႔ထဲမွာ ႏွစ္ၿခင္းခံယူၿပီး ကၽြန္မတို႔ကို ခရစ္ယာန္ အဖိုးအဖြါးၿဖစ္ေစပါတယ္။ (၂၀၀၇ ခုဇူလိုင္မွာပါ)။

ကၽြန္မ၀မ္းသာမိပါတယ္အေဖ ဘုရားမိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း “ငါႏွင့္ငါအိမ္သားၿဖစ္လွွ်င္ထာ၀ရဘုရား ကိုသာ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ေစ” ဆိုတဲ႔အတိုင္း မိသားစုလိုက္ အိမ္ေထာင္မွာ ဦးထိပ္ထားၿပီး “ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ဘုရား”  ကို ကိုးကြယ္၀တ္ၿပဳခြင့္ရေနလို႔ပါ။

ထိုအၿပင္ မမာတာ ေနမေကာင္းၿဖစ္ေနရတာ U.S.A ေရာက္ကတဲကပါဘဲ  ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ Bangkok မွာ Sai 2  ကယ္ဗလီ ႏွစ္ၿခင္းဘုရားေက်ာင္းမွာ ၀သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ႔ ဆုေတာင္းၿဖစ္ပါတယ္  ( ၂ ) ဦးထဲဆုေတာင္းေပးခဲ႔တာပါ  ( ၂၀၀၅ ခု) မွာေပါ႔။

ဆရာၾကီးက ဘာဆုေတာင္းေပးရမလဲေမးေတာ့ ကၽြန္မက ခု အိမ္မရွိ ယာမရွိ ခဏတာအလုပ္ ကလုပ္ေနရာေပမဲ႔တရားမ၀င္ေနရတာပါ အေၿခတက်ေနရ မဲ႔ေနရာမွာ ေရာက ္ယင္ဒီလို ဆု ေတာင္းေပး ပါ   ကၽြန္မ ဖိုးဖြား မိဘမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာပါ စစ္ကိုင္းဖက္မွာေရာေပါ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ပါ အလွဴအတန္းၿပဳလုပ္တဲ႔ေနရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘုန္းၾကီေက်ာင္း သီလရွင္ ေက်ာင္းတိုက္ အုတ္တံတိုင္းအလွဴရွင္ ထီးေတာ္လွဴ သိမ္ေဆာက္ ဇရပ္ေဆာက္ ဆြမ္းစားေက်ာင္း ေဆာက္လွဴၾကတယ္ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြရဲ႕ သာသနာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုလွဴ ၾကပါတယ္။  ကၽြန္မလဲ အဲဒီလိုပါပဲ ကၽြန္မမိသားစုလဲ ထိုအတူ ခရစ္ယာန္သာသနာရဲ႕ဘုရားအမ ေက်ာင္းအမၿဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကိုပါ၀င္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းႏိုင္တဲ႕ မိသားစုၿဖစ္ခ်င္ ပါတယ္ ၿဖစ္ပါရေစေပါ႔လို႕ ေတာင္းဆုေခၽြခဲ႔မိပါတယ္။
.

ဆရာၾကီးက တခါမွ ဒီလိုဆုေတာင္းခိုင္းတာ မၾကာဖူးးပါဘူး  ဒါပထမဆံုး ဆုေတာင္းခ်က္ပဲဆိုၿပီး  ေတာင္းေပးခဲ႔ပါတယ္  ေယရႈဘုရားနာမ၌  အနာဂါတ္တြက္ ဆုေတာင္းၿခင္းစခဲ႔တာပါ။

အေစာက မင္းကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ၿပန္ၿပီေပါ႔  သူကရွက္တတ္တယ္ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြ ကြယ္ ရာမွာေၿပာၿပီးရီမွာကို ပူပန္ပါတယ္ ကၽြန္မက ဒီမွာကိုေရႊေစာ ဒီဘုရားမသိယင္ ဒီကိုေရာက္မလာ ဘူး ဒီလိုမေနရ မစားရဘူး  ကၽြန္မကေတာ့ တေန႔ဟိုအနာဂါတ္မွာ ဒီဆုၿပည့္စံုမဲ႔ ဘုရားဆိုတာကို ကၽြန္မသိလို႕ ေတာင္းတာ။

ကၽြန္မတို႔ အိမ္ေထာင္စက်ကထဲက ဆင္းရဲလိုက္တာ “ကာက၀လိယဇတ္ေတာ္” ထဲကလိုပဲ ဆင္းရဲၿခင္း ဒုကၡေရာက္ခဲ႔ေပမဲ႔ ကၽြန္မတေန႔အဆင္ေၿပယင္ ခ်မ္းသာၾကီးပြါးၿပည့္စံုလာအံုးမွာပါ ဒီေတာ့ ကၽြန္မလွဴလို႔ရမွာေပါ႔လို႔ ေၿပာခဲ႔ပါတယ္။အဲ႔ဒီ ဆုေတာင္းခ်က္လဲ ယေန႔ၿပည့္စံုစြာလွဴရ ကူညီရ မစရနဲ႔ အေၿဖရရွိပါၿပီ။
.

Bangkok မွာ တလကို၀င္ေငြတေသာင္းခြဲ ဘတ္ေငြရလို႔ တလကို ဆယ္ဖို႔တဖို႔တေထာင္႔ငါးရာ လွဴႏိုင္ၿခင္းကေန စလွဴခဲ႔ရတာပါ  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ကစၿပီးေပါ႔။

ဒီေန႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ပါပဲ  ၾကီးစြာေသာ မက်န္းမာၿခင္းၿဖစ္ရေသာ္ လဲ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရရွိၿခင္း ၿပည့္စံုစြာေနထိုင္ရၿခင္း စားလို႔မကုန္ ေသာက္လို႔မကုန္ ရတာနာပံုဆိုက္ေနရသလိုပါပဲ  သၼီးငယ္က က  “ေရာ့-အေမ-လို-တ-ရ” ဆိုၿပီး  ဗမာၿပည္ကေဆးမ်ိဳး စံု သနပ္ခါး  နံသာၿဖဴ ကရမက္ အတံုးလိုက္ ဗူးလိုက္မွာေပးပါတယ္  အ၀တ္အစား အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္း ပိုလွ်ံေနပါတယ္ ဒါလဲေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။

ေနမေကာင္း ၿဖစ္ေနမဲ႔  ေၿခေအာက္ပိုင္း  မသန္မစြမ္းေပမဲ႔ အိပ္ရာထဲမွာ လွဲေနလိုက္ က်မ္းစာ ဖတ္လိုက္ ခုလို သက္ေသခံခ်က္ေလးေတြကို ေ၀ငွေရးႏိုင္တဲ႔အခြင့္ေပးေနလို႕ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီး မြမ္း ရပါတယ္။

အိပ္ရာထဲမွာထိုင္ၿပီး ဒီစာေတြကို ေရးေန ေက်ာနာလိုက္ လွဲအိပ္လိုက္ အသက္ရႈေမာလာလိုက္ နားလိုက္နဲ႔ တေန႔နဲနဲခ်င္းေရးေနမိတာပါ။

ကၽြန္မကို ယၡဳလိုအိပ္ထဲလွဲေနခိုင္းတာလဲ အေဖဘုရားရဲ႕အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားထဲက တခုပဲ ေနမွာပါ။   တေန႕ေတာ့ ဆရာမ ရုသရုန္ (ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕)ကလိုပဲကၽြန္မလဲ “ကိုယ္ေတာ္သခင္  အလိုေတာ္ရွိတဲ႔ေန႕”က်ယင္သြားလာလႈပ္ ရွားက်န္းမာၿပီး ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေၿပာသက္ေသခံႏိုင္ ရတဲ႕အခြင့္ ၿပန္ရအံုးမွာလို႔ ေမ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္ ၿမန္မာၿပည္ ၿပန္ခ်င္ပါၿပီ။

.

ကၽြန္မကို သတိရဆုေတာင္းေပးၾကပါ  လို႕ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္။

ေယရႈဘုရား၏ နာမေတာ္ၿမတ္၌

ၾကည္ၾကည္ေ႒း  (U.S.A)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေက်းဇူးေတာ္ - (ဆရာေဇာ္သူလင္း)


ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။

ဘုရားအျမင္မွာ ဘုရားဟာ သင့္ကိုေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာစိတ္သေဘာရွိပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ဆိုတာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျပစ္အားလံုးကို လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္အေသခံျပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံပါတယ။ ဒီလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မထိုက္တန္ပဲ ခံစားရတာကို ေက်းဇူးေတာ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဘာသာတရားဟာ အက်င့္ႏွင့္ဆိုင္ပါတယ္။ ထိုက္တန္မွ ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ္က်င့္မွ ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။  ေလာကၾကီးကလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ၊ ထိုက္တန္မွရေလ့ရွိပါတယ္။  အလုပ္ရွင္ကလည္း မိမိကလုပ္ေပးမွ လခရတယ္၊ အရည္အခ်င္းရွိမွ အလုပ္ရပါတယ္။ ထိုက္တန္မွ အလုပ္ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ဟာ မထိုက္တန္ပဲ ရရွိပါတယ္။

အန္တီတစ္ဦးက ဆရာရယ္၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဆိုတာ ေကာင္းဆိုတဲ့စာလံုးနဲ႔စတယ္။ ေကာင္းတဲ့လူမွေရာက္တာမဟုတ္လား။ မေကာင္းပဲတဲ့က်မတို႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရာက္ပါ့မလား .. ေမးပါတယ္။ အန္တီရယ္ ဓါျပကိုၾကည့္ပါ။ ဘာေကာင္းတာလုပ္သလဲ။ လူသတ္တယ္။ လုယက္တယ္။ လူအျမင္နဲ႔ၾကည့္ရင္ မထိုက္တန္ပဲ ခံစားရပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမသြား၊ ႏွစ္ျခင္းမခံ၊ အလႈေငြမထဲ့ေသာ္လည္း သခင္ေယရႈရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ငါႏွင့္အတူ ပ မထိုက္တန္ပဲခံစားရျခင္းျခင္းျဖစ္တယ္။ ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ လူဆိုးက "သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါဟု ေယရႈကိုေလွ်ာက္ဆို၏။ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။" လုကာ၂၃။  ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘရားရဲ့တဖက္သတ္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဓမၼရာဇ၀င္ ဒုစာေစာင္ အခန္းၾကီး၉မွာ မထိုက္တန္တဲ့လူတေယာက္ကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။  ရွင္ဘုရင္က .. ေယာနသန္သား၊ ေမဖိေဗာရွက္ကို ေက်းဇူးျပဳခ်င္ပါတယ္။ လိုက္ရွာျပီး ဘုရင္ၾကီးဒါ၀ိတ္ႏွင့္ စားပြဲတခုထဲ အတူစားေသာက္ရသည္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေျခေထာက္မသန္သူျဖစ္တယ္။ စစ္လဲမတိုက္ႏိုင္၊  ရွင္ဘုရင္ႏွင့္အတူးစားေသာက္ရန္ စစ္တိုက္ႏိုင္သူ၊ ရာထူးရွိသူျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ မထိုက္တန္ပဲ ဘုရင္ႏွင့္အတူစားေသာက္ရျခင္းမွာ ထိုက္တန္၍မဟုတ္ပါ။ ရွင္ဘုရင္က ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ေဘးမွၾကည့္ေသာသူပင္ မနာလိုစရာျဖစ္ေအာင္ အခြင့္အေရးမ်ားခံစားေနရျခင္း ကို ေက်းဇူးေတာ္ဟု ေခၚပါတယ္။

ထို႔အတူ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ မထိုက္တန္ပဲခံစားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္က သီခ်င္းတပုဒ္  "ထိုက္တန္တဲ့ရင္းႏွီးမႈေတာ့ရွိရမယ္" လို႔ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျမဲ ထိုက္တန္မွ ခံစားရမည္ စဥ္းစားၾကသည္။ မိတ္ေဆြ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ မထိုက္တန္ပဲ ခံစားရေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွိပါတယ္။

၂၀၀၆တြင္ ကြ်န္ေတာ္ Hopeless ေဆးရမွာ ပက္လက္ႏွင့္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စဥ္းစားခဲ့မတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ႏွစ္က မိမိတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ေလွ်ာက္ေျပာခဲ့ၾကသည္။ နင္ေသရင္ငါဘာလုပ္ေပးရမလဲ အျပန္အလွန္ေျပာၾကသည္။ မိမိက ေသလွ်င္ေရခဲတိုက္ထဲမိမိအေလာင္းကို မထားရန္ ေျပာသည္။ ဇနီးသည္ကလည္း ေနာက္မိန္းမ မယူရန္ေျပာရင္ ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ၂ေယာက္စလံုး အေတြးအေခၚေျပာင္းသြားသည္။ ဇနီးသည္က ငါေသရင္ေနာက္မိန္းမယူပါ ေျပာေသာ္ ကြ်န္ေတာ္က သမီးေတြနဲ႔ေအးေအးပဲေနေတာ့မည္။ တစ္ေယာက္နင့္ပဲ မွတ္သြားပါျပီဟု ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ ေသလွ်င္ေရခဲ့တိုက္မသြားခ်င္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဆႏၷမွာလည္း .မရွိေတာ့ပါ။ ဆရာ၀န္ေဆးပညာရႈေဒါင့္မွ မမွားပါ။ အသက္ရွင္ရန္လမ္းမရွိ .. ႏွေခါင္း၊ပါးစပ္တြင္ ပိုက္မ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိစဥ္ လူအမ်ားဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတါင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ မထိုက္မတန္ပဲ ေရာဂါကင္းရွင္း၊ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

ေနာင္တခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္တက္ခဲ့တဲ့ ဒီ ဆာကူရာေဆးရံုမွာပဲ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေဆးရံုတက္ခ်ိန္ရပါတယ္။ သြားေရာက္ေ၀ငွခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ယခင္မိမိသည္လည္း ဤေနရာမွာ ေဆးရံုတက္ျပီး၊ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကင္း၊ အသက္ရွင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး မထိုက္မတန္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ခံစားရသည္။ ပြဲေတာ္စားျခင္းကိုလည္း ထိုက္တန္ေအာင္ ထိုပြဲေတာ္ေန႔တြင္ စိတ္ႏွလံုးေကာင္းေကာင္းထား၊ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၾကသည္။ ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ အခြင့္ေကင္းယူျပီး လူအျခင္းျခင္း ေတာင္ဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားကို ျပန္ေက်းဇူးျပဳ ဘယ္လိုပဲ ၾကိဳးစားပါေစ၊ လူအားျဖင့္ ထိုက္တန္ေအာင္ၾကိဳးစားမႈထက္ ဘုရားရွင္ရဲ့အလိုေတာ္လက္ခံျပီး ေက်းဇူးေတာ္ကိုသာ သိရွိနားလည္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ ထိုမထိုက္တန္ပဲခံစားရေသာ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အျမဲေအာက္ေမ့သတိရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ အားလံုးေကာင္းၾကီးမဂၤလာနဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။

ေဇာ္သူလင္း
16-Jan-2011  MCA အသင္းေတာ္မွ ေဒသနာျဖစ္ပါသည္။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)သင္းအုပ္ ဆရာမ်က္ျပဴးရဲ့ ဇနီးသည္က ငယ္ငယ္ကေတာ့ ခပ္မိုက္မိုက္၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွ ငရံ့ကိုယ္လံုးနဲ႔ပါပဲ။ ကေလးေတြ ေမြးျပီးေတာ့ ဆိုက္ၾကီးလာတာ သိပ္မဆန္းပါဘူး။

တေန႔ေတာ့ သားျဖစ္သူက အိမ္မွာေနရင္း သူ႔အေမကိုဖက္ေပြ႔ရင္း "ေမေမၾကီးက သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲ၊ ေဘဘီအၾကီးစားၾကီးနဲ႔ တူတယ္" ေျပာေတာ့ ဆရာမ်က္ျပဴးကေတာ္က ေတာ္ေတာ္သေဘၤာက်ေနတာေပါ့။ သားကို ခ်စ္တာကိုး ...

ဒါနဲ႔ ဆရာမ်က္ျပဴးကလည္း အျပင္သြားရင္း သူ႔ဇနီးသည္ကို ေဟး.. ေဘဘီအၾကီးစားၾကီး  လို႔ ေျပာင္ေနာက္ေခၚမိလိုက္တယ္။ ဘယ္ၾကိဳက္မလဲ ....

ဒါကို ခပ္လွမ္းလွမ္းက သင္းေထာက္ၾကီး ဦးေဇာ္ေျပာင္က ၾကားသြားတယ္။ တစ္ေန႔ အသင္းေတာ္လူၾကီးေတြၾကားမွာ ဆရာမ်က္ျပဴးကေတာ္ကုိ ေဟး.. ေဘဘီအၾကီးစားၾကီးလို႔ သြားေနာက္လိုက္မိတာ ..ဆရာကေတာ္ကလူၾကားသူၾကားထဲ ေသခါနီး သခ်ိဳင္းေျခတဖက္လွမ္းေနတဲ့လူၾကီး ေျပာင္ေနာက္တာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔၊ မၾကိဳက္ဘူး .. လို႔ေျပာခံလိုက္ရရွာတယ္။

ဦးေဇာ္ေျပာင္လဲ  ရြာျပင္ထုတ္ခံထားရတဲ့ အဖြားၾကီးကို ေျပးသတိရလိုက္ပါတယ္။

မွန္တိုင္းလဲ မေျပာရ၊ မေနာက္ရ

ေဇာ္ေအာင္

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


သတင္းစာပါ သမၼတ မိန္႔ခြန္း ႏွင့္ မူရင္းမိန္႔ခြန္း သိသာစြာကြာျခား

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ ေမ ၁၃၊  ၂၀၁၂ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမူရင္းအတိုင္း ယခုရက္ပိုင္းတြင္ စတင္လႊင့္တင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၀က္ဆိုက္တြင္ ေဖၚျပထားရာ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ယင္းမိန္႔ခြန္း ႏွင့္သိသာစြာ ကြာျခားလွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၀က္ဆိုက္တြင္ေ ဖၚျပထားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳအရ ျမန္မာႏိုင္ငံျ ပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵက အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္ေနၿပီ ” ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၀န္ခံသြားၿပီး    ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ရမယ့္ သေဘာဟု ၀န္ခံသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထက္ပါ စာပိုဒ္ တပိုဒ္လံုး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး႒ာနထုတ္ သတင္းစာတြင္ မပါရွိေပ။ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ လူထုက မေက်နပ္ျခင္း ၊ အေျပာင္းအလဲ လိုလားျခင္းအခ်က္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ တရား၀င္ ၀န္ခံလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ျဖစ္သည့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေန အခက္အခဲမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေျပာဆိုသြားကာ ျပည္ပအကူအညီမ်ားျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။  ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၊ ပညာေရး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ တဆင့္ကူညီရာတြင္ ၃၀ /၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဖြဲ႕အစည္း အသံုးစရိတ္ျဖစ္သြားသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုကာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ လူထုထံေပးႏိုင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ႒ာနဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားျပဳျပင္ရမည္ဟု လည္းေျပာဆိုသြားသည္။

သမတရုုံး၀က္ဆိုုက္က မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုုံကိုု သည္မွာ ဖတ္ပါ။
http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/new3

DASSK & UTS  Talk in 2012
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာစကား၂ခု။


Speaking at British Parliament as first time for Asian Country's Feature

ျဗိတိန္ပါလီမန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတ့ဲမိန္႔ခြန္း

ၿဗိတိန္ပါလီမန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတ့ဲမိန္႔ခြန္း
ဇြန္ ၂၂၊ ၂၀၁၂  (မိုးမခ)

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားရွင့္ -

ခမ္းနားတင့္တယ္တဲ႔ ဒီခန္းမႀကီးမွာ စကားေျပာဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ႔တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီဂုဏ္ျပဳမႈရဲ႕ ထူးျခားတဲ႔ သေဘာသဘာ၀ကိုလည္း က်မ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စကားေျပာဖို႔ ခြင့္ျပဳသင့္သလား ဒါမွမဟုတ္ ဒီအေဆာက္အအံုထဲက တျခားတေနရာမွာဘဲ ေျပာခြင့္ေပးမလား ဆိုတာေတာင္ အေစာပိုင္းက အျငင္းအခံုျဖစ္ခဲ႔တာကိုလည္း သိရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအတင္ ေဆြးေႏြးတာေတြဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အလုပ္ပါပဲ။

က်မ အခုပဲ ေဒါင္းနင္းလမ္းက လာခဲ႔တာပါ။ က်မ အတြက္ တစိမ္းေနရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တီဗီြမွာတင္ မကဘဲ က်မ ဖခင္ ဦးေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ မခံရခင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီနဲ႔ အတူ လြတ္လပ္ေရး ကိစၥေဆြးေႏြးအၿပီး ေဒါင္းနင္းလမ္းေရွ႕မွာ ရိုက္ကူးထားခဲ႔တဲ႔ ဓာတ္ပံုဟာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဓာတ္ပံုထဲမွာ သူဟာ ၿဗိတိသွ်စစ္သံုး ကုတ္အက်ီ ၤရွည္ကို ၀တ္ထားပါတယ္။ သူ မၾကံဳဖူးတဲ႔ အေအးဒဏ္ကို ခံႏုိင္ေအာင္ ၿဗိတိန္ အလာလမ္းမွာ အိႏၵိယ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဟာ၀ါလာေနရူးက ေပးလိုက္တာပါ။ က်မလည္း အပူပိုင္း ႏုိင္ငံမွာ ၂၄ ႏွစ္လံုးလံုး ေနခဲ့ၿပီးတဲ႔ေနာက္ ဒီဘက္ကို အလာမွာ အဲလို ကုတ္အက်ီ ၤကိုမ်ား လိုမလားလို႔ေတာင္ ေတြးခဲ႔တာမ်ိဳး ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ နာရီပိုင္းကေတာ့ က်မ အေဖ ဓာတ္ပံု ရိုက္သြားတဲ႔ ေနရာမွာပဲ အခု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုရိုက္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ မိုးေတြက ရြာေနပါတယ္။ ဒါ ၿဗိတိန္ ရာသီဥတုပါဘဲ။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းက က်မ ဖခင္ဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ႔တာပါ။ လြတ္လပ္တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေထာင္ခ်င္လို႔ ဒီတာ၀န္ကို သူယူခဲ႔တာပါ။ လြတ္လပ္တဲ႔ ႏုိင္ငံတခုနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ႔ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူယံုၾကည္ခဲ႔ပါတယ္။ က်မလည္း ဒါကို ယံုၾကည္လက္ခံပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆလင္းက သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမွာ က်မ ဖခင္နဲ႔ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုပံု အေၾကာင္း ေရးထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ၿပီးခါနီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္က မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ လက္တြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆလင္းနဲ႔ သြားေတြ႔တဲ႔ အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆလင္းက ငါတို႔ စစ္ႏုိင္ေနလို႔ လာေပါင္းတာ မဟုတ္လားလို႔ ေျပာတဲ႔အခါ က်မ အေဖက ခင္ဗ်ားတို႔ စစ္မႏုိင္ရင္ လာေပါင္းလို႔ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲလို႔ ျပန္ေျပာခဲ႔တယ္လို႔ သူက ေရးထားပါတယ္။

က်မ အေဖကို လက္ေတြ႔သမားလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆလင္းက ယံုၾကည္ၿပီး လက္တြဲ လုပ္ႏုိင္မယ့္သူလို႔ မွတ္တမ္း တင္ထားပါတယ္။ အခု အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္လာတဲ႔ အခါမွာ က်မလည္း ဖခင္ႀကီးလို လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုလို လာေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕အကူအညီေပးဖို႔ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ လာေရာက္ ေျပာၾကားေနတာပါ။ အခြင့္အေရးေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးေနတဲ႔ ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ အတြက္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီေထာက္ခံၾကဖို႔ က်မေျပာလိုပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖို႔ က်မတို႔ တုိင္းျပည္ဟာ အခုမွ တာစူေနတုန္းပါ။ ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္ ေတာင္ကုန္းေတြ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ က်မတို႔ ႀကိဳးစားလုိ႔ အခုအေျခအေနထိ ေရာက္လာတာပါ။ ၿဗိတိန္နဲ႔ ကမၻာတ၀ွမ္းက ျပည္သူေတြ ၀ိုင္းကူရင္ ဒီထက္ပိုၿပီး ခရီးတြင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေၾကာင္းဆိုတာဟာ အခု ဒီ ၀က္စ္မင္နင္စတာခန္္းမႀကီးမွာ ေျပာရတာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါဘဲ။ က်မတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ပါလီမန္ စနစ္ ခိုင္မာေရးဟာ အဓိက အက်ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ဟာ ကမၻာ့ အဖိႏွိပ္ခံေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံ ထားရမယ့္ အေကာင္းဆံုး သေကၤတပါဘဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီလြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ ရွိေနျပီးသားမို႔ အမႈမဲ႔ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဒီလြတ္လပ္မႈေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနစ္နာခံျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ေနရတာပါ။ လူေတြ အမ်ားအျပား စြန္႔လႊတ္ ဆံုးရံႈးခဲ႔ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခုမွ ဒီစြန္႔လႊတ္မႈေတြရဲ႕ ရလဒ္ အသီးအပြင္႔ကို စၿပီး ျမင္ေတြ႔စ ရေနတာပါ။

ဥပေဒျပဳတဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ ျပည့္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမွာ Wesrminster ဟာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ဥပမာ ျဖစ္ေနတာၾကာပါၿပီ။ ျမန္မာ့ ပါလီမန္ကေတာ့ အခုမွ အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၂၀၁၁ မတ္လမွာ အသက္၀င္တဲ့ ပါလီမန္ျဖစ္ၿပီး ၄၉ နွစ္ၾကာခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဓေလ့ကို ေက်ာ္လႊားေနရတဲ့ အတြက္ မိမိဘာသာရပ္တည္ၿပီး ေျပာနိုင္ဆိုနို္င္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရဦးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အရင္ရွိခဲ့တာထက္ စာရင္ ပိုၿပီး ခိုင္မာတယ္လို႔ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိသာျမင္သာမူ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိေသးပါဘူး။

အေျခခိုင္ၿပီးသား ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြကို ေလ့လာလိုပါတယ္။ ဒါမွ အခ်ိန္ရလာတဲ့ အခါ က်မတို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီ ဓေလ့ဟာလည္း နက္ရိႈင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္စနစ္ကို ယံုၾကည္မူ တည္ေဆာက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ ပါလီမန္မက်င္းပမီ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနွစ္အေစာပိုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်မ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔အထိ ဘယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာမွ က်မ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲဆႏၵ မေပးဖူးပါဘူး။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကေန ႀကိဳတင္မဲေပးပါတယ္။ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေတာ့ မရပါဘူး။ နိုင္ငံျခား အကူအညီယူတယ္။ ဘီဘီစီက က်မဘက္က ပါတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္မေပးတာပါဘဲ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီမွာ အသိသာဆံုးကေတာ့ နိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္လို ပါ၀င္ရမယ္ ဆိုတာကို မဲဆႏၵနယ္ေျမက ျပည္သူက သိရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ ဆိုတာ လူတိုင္းကို ေပးတာ မဟုတ္လို႔ အခြင့္သာတုန္း ရယူရမယ္။ ဒီအခြင့္အေရး ဆံုးရံူးရင္ ဘာျဖစ္မယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္သြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

က်မ ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွာ ေနစဥ္ကလည္း မဲဆႏၵေပးခြင့္ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူဘ၀မွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ မရွိေပမယ့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကို မဲဆႏၵ ေပးျဖစ္ေအာင္ ေပးၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသပါတယ္။ က်မ တိုက္တြန္းသလို လုပ္မလုပ္ေတာ့ က်မ မသိပါဘူး။ ကိုယ္ရထားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္က မေလးစားရင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ နိုင္ငံေရးထက္ျမင့္တယ္လို႔ ထင္သူေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးကို က်မတို႔ အေပၚမွာရွိတယ္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္မွာ ရွိတယ္လို႔ မျမင္သင့္ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးဆိုတာ က်မတို႔ ေန႕စဥ္ဘ၀ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။ က်မ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀မွာလည္း လင္ေယာကၤ်ားကို နုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ က်မ ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုရွိပါတယ္။ က်မတို႔ Oxford အိမ္ကို မဲဆြယ္သူေတြလာ တံခါးေခါက္ေတာ့ မိုက္ကယ္က တံခါးဖြင့္ေပးၿပီး ငါ့ကို စည္းရံုးေနလို႔ အပိုပဲ၊ ငါဘယ္သူ႔ကို မဲေပးရမယ္ ဆိုတာ ငါ့မိန္းမက ဆံုးျဖတ္တာ သူ အျပင္သြားေနတယ္။ ေနာက္မွ ျပန္လာပါလားလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ လင္ေယာက်္ား မဲေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ ဇနီးကို ၾကည့္ခ်င္လို႔ ထင္ပါရဲ႕မဲဆြယ္သူဟာ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္လာပါေသးတယ္။

ျမန္မာတျပည္လံုးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရး ဆင္းခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ရက္ ၁၀၀ ေတာင္ မရွိေသးပါဘူး။ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာမို႔ April Fool ဆိုတာကို သတိထားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ April of New Hope ျဖစ္ေနၿပီး မဲဆႏၵေပးပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါတယ္။ က်မ အရင္တုန္းက ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း နုိင္ငံေရး ကြဲျပားျခားနားမူေတြကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရင္ ေျဖရွင္းနို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္နိုင္ေအာင္ အခိုင္အမာတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၿဗိတိန္လို အေျခခိုင္ၿပီးသား ဒီမိုကေရစီ နို္င္ငံေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ လူငယ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စိတ္၀င္စားမူ နည္းပါးတဲ့ ျပသနာ မရွိပါဘူး။ လူငယ္ေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္လာတာဟာ အားရေက်နပ္စရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕လံုး လမ္းတေလွ်ာက္ ႀကိဳဆိုၾကတဲ့ လူအုပ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းရတာဟာ တကယ့္ စိန္ေခၚမူႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ ေတာင္ကုန္းေလး တစ္ခုေပၚမွာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးတစ္စုနဲ႔ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္က NLD အလံေထာင္ၿပီး ႀကိဳဆိုေနတာေတာင္ ေတြ႔ခဲ႔ရဖူးပါတယ္။ ကာလၾကာရွည္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရတဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို မဲဆႏၵရွင္ေတြက လိုခ်င္စိတ္ ျပင္းထန္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၈ မွာ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ ၿဗိတိန္မွာ က်င့္သံုးတဲ့ စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ပါလီမန္ စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အတြက္ ျမန္မာလို ပါလီမန္ေခတ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ က်မတို႔ ပါလီမန္စနစ္ဟာ ၁၉၆၂ အထိ ခံခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ စနစ္မဟုတ္ေပမယ့္ တုိေတာင္းလွတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာ အတိုးတက္ဆံုးနဲ႔ အလားအလာ အရွိဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာကို အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ေအာင္ျမင္မယ့္ အလားအလာ အရွိဆံုး တိုင္းျပည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတိုင္း ျဖစ္မလာတတ္တာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အခုတခါ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္နုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း ေပၚလာပါၿပီ။ ဒီအခြင့္အလမ္းကို အသံုးမျပဳနိုင္ရင္ ဒီလို အခြင့္အလမ္းမ်ိဳး ေပၚလာေအာင္ ဆယ္စုနွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေစာင့္ရနိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ကမၻာ့၀ါအရင့္ဆံုး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္တဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ က်မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရးမွာ စစ္မွန္တဲ႔ လုပ္ငန္းဌာနေတြ ေပၚလာေရး ကူညီေပးဖို႔ အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ႀကိဳဆိုဖို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပဳျပင္ေရးဟာ ပုဂၢိဳလ္မွာ အေျခခံတဲ့ ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပါဘူး။ ခိုင္မာတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ မရွိရင္ ေရရွည္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ေလ့လာဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၿဗိတိန္က အကူအညီ ေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့လက ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မွာ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ေနၿပီး က်မ္းက်ိန္ဆိုပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အျမင္ေတာ့ သိပ္ၿပီး အခမ္းအနား ဆန္လြန္းေနတယ္ ထင္ပါတယ္။ သမားရိုးက်အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ေခါင္းေပါင္းေတြ ေပါင္းၾကရပါတယ္။ Westminster မွာလို ခြန္းႀကီးခြန္းငယ္နဲ႔ အေျဖရခက္တဲ့ အျပန္အလွန္ မၾကားရေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္လို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ေမးျမန္းခန္း ဆိုတဲ႔ အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြ ေပၚလာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ က်မတို႔ရဲ႕ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အသက္၀င္လာၿပီလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး ဘတ္ဂ်က္ကို ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ အေရးအႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း က်မ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကို ညႊန္ျပသလဲ ဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုတဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး အခ်က္ကို ေဖာ္ညႊန္းေနျခင္းပါဘဲ။ အေျခခံ ဥပေဒ တရပ္ဆိုတာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိဖို႔အတြက္ အလံုးစံု တသမတ္တည္း ေရးခ်ထားဖို႔ မလုိဘူး ဆိုတာကို ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ စနစ္က လက္ေတြ႔ သက္ေသျပေနပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုတာကို လူထုက လက္ခံဖို႔ဘဲ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘဲ သီးသန္႔ တည္ရွိေနတဲ႔ ဥပေဒ စာရြက္စာတမ္းေတြ အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒ တခု အျဖစ္ လက္ခံ ထားဖို႔ ဆိုတာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားေၾကာင္း အတိအက် ေဖာ္ျပထားၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္က ရွိခဲ႔တဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ က်မ အေဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီတို႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လန္ဒန္မွာ ေတြ႔ခဲ႔အၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ ေရးဆြဲခဲ႔တာပါ။
အဲဒီ အေျခခံ ဥပေဒဟာ လံုး၀ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တယ္လို႔ မဆိုႏုိင္ေပမယ့္ လူထုရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြနဲ႔ ဆႏၵေတြကို ေလးစားနားလည္မႈေတြ ပါရွိခဲ႔ပါတယ္။
အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံ ဥပေဒကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စစ္အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ႔တာပါ။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ အားလံုးရဲ႕ အေျခခံ အခြင့္အေရးနဲ႔ လုိလားခ်က္ေတြ နဲ႔ အညီ ထင္ဟပ္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေနတယ္ဆိုတဲ႔ အခ်ိန္ မရွိခဲ႔ပါဘူး။ အခုဆိုရင္ဘဲ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ အၾကား တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္။
ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိုရင္လည္း လူထုအတြင္း အဓိကရုဏ္းေတြေၾကာင့္ အျပစ္မဲ႔ ျပည္သူေတြ ေသေၾကခဲ႔ရတဲ့ အျပင္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ရပ္ရြာစြန္႔ ထြက္ေျပးေနရတာေတြလည္း ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒီမိန္႔ခြန္းကို ေရးေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာဘဲ ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းမွာ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရတပ္ေတြ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ေနျပန္ၿပီ ဆိုတဲ႔ သတင္းလည္း ၾကားရပါတယ္။ က်မတို႔ အေနနဲ႕ ဒီျပသနာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ရွာၿပီး ေျဖရွင္းၾကရမွာပါ။ ႏွစ္ဘက္ ညွိႏိႈင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး အရ အေျဖရွာတဲ့ ဓေလ့ကို ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေနထိုင္တဲ႔သူေတြ အားလံုး လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ေနခြင့္ရေစမယ့္ ဥပေဒရဲ႕ စိုးမိုးမႈဆိုတာကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။

လတ္တေလာ အားျဖင့္ေတာ့ က်မတို႔ အေနနဲ႕ ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းက လူထု အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာတဲ႔ ကူညီမႈေတြ လုိအပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးငယ္ေတြ အပါအ၀င္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းဖို႔ အဓိက ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနနဲ႕ သေဘာေပါက္ၿပီး ဒီလို ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔ကို ေရတိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြထက္ ပိုၿပီး ဦးစားေပး လာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြဲလြဲမႈေတြကို မေစ႔စပ္ေပးႏုိင္ရင္ လုိလားမႈေတြကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရင္ ေရရွည္တည္တံ႔မယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အေျခခံ ေကာင္းေတြ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဟာ အခုလက္ရွိ ကြန္ဆာေဗးတစ္၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္၊ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ အပါအ၀င္ စဥ္ဆက္ တေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကူအညီေတြ ေပးလာခဲ့တာပါ။

က်မတို႔ ႏုိင္ငံအေပၚ လိုအပ္တဲ႔ ေနရာေတြကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားၿပီး အားလံုးနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေတြ ဆက္ေပးသြားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အမ်ားဆံုး အကူအညီ ေပးေနခဲ႔တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးပိုင္းမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက အဓိက ကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀မွာ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ လက္ငင္း ရႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔ အျမင္မ်ိဳး ရသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းေတြ အျပင္ ျမန္မာလူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ ေရရွည္ ခံစားေနၾကရတဲ႔ အလုပ္လက္မဲ႔ ျပသနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ အလုပ္ခြင္ေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔လည္း အင္မတန္ အေရးပါပါတယ္။ ေရရွည္အားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ ပညာေရး စနစ္ဟာ အင္မတန္ နိမ့္က်ေနတာမို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြ ျပဳျပင္ေရး ဆရာ ဆရာမေတြ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေရး အျပင္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ပညာေရး စနစ္အေပၚ ထားရွိတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ အယူအဆေတြကိုလည္း ျပဳျပင္ရပါလိမ့္မယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ က်မ အရင္က ေျပာခဲ႔ဖူးတဲ့ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတာနဲ႔ အညီ တတပ္တအား ကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ခံမႈ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္းေရးေတြကို ဦးစားေပးမႈ စတာေတြနဲ႔ ညီတဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ လုပ္အားကို အေျခခံတဲ႔ က႑ေတြမွာ တာ၀န္သိသိနဲ႔ ၀င္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ႔ရင္ က်မတို႔ ျပည္သူ အားလံုးအတြက္ တကယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဟာ ဒီလုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြကို ဆန္းစစ္ေလ႔လာေရး အဖြဲ႔တခု ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရွ႔လအတြင္း ေစလႊတ္ဖို႔ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါဟာ ေရွ႔လာမယ့္ ကာလေတြ အတြင္း ေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းေတြရဲ႕ အစလို႔ က်မ ျမင္ပါတယ္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္မွာ ပညာသင္ခဲ႔စဥ္က ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေရးသမာႀကီး ႏွစ္ဦးရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြက တဆင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္း က်မ ပထမဆံုး နားလည္ခဲ႔ရပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ အာဏာကို ရယူရမယ္၊ စြန္႔လႊတ္ရမယ္ ဆိုတဲ႔ အေျခခံအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္အတိုင္း ေရွ႔ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အားလံုး အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ မလြဲမေသြ ရၾကရမွာပါ။ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြကို ၿဗိတိန္မွာေတာ့ အားလံုးရၿပီးသားပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၉၉၀ တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အႏုိင္ရရွိခဲ႔ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚခြင့္ေတာင္ မရခဲ႔ပါဘူး။ က်မ အေနနဲ႔ ဒီလို ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြကို အတိတ္မွာဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ ေရွ႕ အနာဂတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူထုရဲ႕ ဆႏၵေတြကိုဘဲ သစၥာရွိစြာ ျဖည့္ဆည္း ထင္ဟပ္လာပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အခု က်မ ဗမာျပည္က ထြက္လာတဲ႔ ခရီးစဥ္မွာ အတိတ္က အရိပ္ေတြကို လြမ္းလြတ္ဆြတ္ဆြတ္ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လက္မွာ ဘယ္လုိ အခြင့္အလမ္းေတြ ေရာက္လာႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ရွာေဖြေပးဖို႔ ခရီးစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္မွာ ကမၻာ့ျပည္သူေတြက က်မတို႔ အေပၚ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထူးထူးျခားျခား ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရင္ဖြင့္ႀကိဳဆိုခဲ႔ၾကတယ္ ဆိုတာ ျမင္ခဲ႔ရၿပီးပါၿပီ။ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ေ၀းေနခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း အခုလို ၾကံဳရတဲ႔ အတြက္ သိပ္လဲ စိတ္လႈပ္ရွား၀မ္းသာခဲ႔ရပါတယ္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ေ၀းေနတာေတာင္မွဘဲ တကယ့္အေရးကိစၥေတြမွာ နီးစပ္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို သူတို႔ နီးနီးစပ္စပ္ သိၾကပါတယ္။ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ကြာျခားမႈ လူသားေတြ လုပ္ထားတဲ႔ အကာအရံ အတားအဆီး ဘယ္အရာကမွ က်မတို႔ ၾကားထဲမွာ တူညီတဲ႔ တန္ဖိုးထားမႈေတြ အတြက္ စည္းတားမထားႏုိင္ပါဘူး။

က်မ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ ကာလေတြ အတြင္းမွာလည္း ဘီဘီစီတင္မက ကမၻာ့အသံလႊင့္ဌာနေတြဟာ က်မကို ကမၻာႀကီးနဲ႔ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေစခဲ႔ပါတယ္။ မိုးဇက္နဲ႔ ရာဘီရွန္ဂါရဲ႕ ဂီတ၊ လူူမ်ိဳးဘာသာ ေပါင္းစံုက အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ စတာေတြကို ၾကားေနခဲ့ရတာ က်မ အတြက္ ဒီ ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အထီက်န္ တေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျဖသိမ့္ေစခဲ႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆုေတြ ဂုဏ္ျပဳမႈေတြ လက္ခံရရွိတယ္ဆိုတာကလည္း က်မတေယာက္တည္း အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ အထီးက်န္ ပိတ္ဆို႔ခံထားရတဲ႔ သူတေယာက္အတြက္ က်န္တဲ႔ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံေပးေနတယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံ လူသားျခင္းစာနာတဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြပါဘဲ။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးၾကံဳေနခဲ႔ရတဲ႔ ၁၉၉၀ ႏွစ္ေတြတုန္းက က်မကို မိတ္ေဆြတေယာက္က ကဗ်ာဆရာ အာသာဟူဂ်္တပ္ခ်္ရဲ႕ ကဗ်ာတပုဒ္ ပို႔ေပးခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္း ေရးထားတဲ႔ ဒီကဗ်ာရဲ႕ အစပိုဒ္ေလးကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီး ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီ ကိုယ္တုိင္က နာဇီဂ်ာမဏီတို႔ရဲ႕ ရန္ကေန ကူညီ တြန္းလွန္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ႔စဥ္မွာ သံုးခဲ႔ဖူးတယ္ ဆိုတာ အားလံုး သိပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ က်မ အေနနဲ႔ ဒီကဗ်ာထဲက တျခား အပိုဒ္ကေလး တခုကိုဘဲ သံုးၿပီးေတာ့ အားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ျပည္သူေတြ အားလံုး ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ခံစားႏုိင္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ ေျပာရရင္ေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားဆံုး ရွိေနတဲ႔ အခ်ိ္န္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္မွန္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မွ်တတဲ႔ လူ႔ေဘာင္ေပၚထြန္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ ကူညီေပးၾကပါလို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။ အခုလို ကမၻာ႔သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဒီမိုကေရစီ ခန္းမႀကီးတခုမွာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔၀င္ေတြကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ ရရွိတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္ဆီကို မေရာက္ရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း မၾကာခင္မွာဘဲ အားလံုးရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါေတာ့မယ္လို႔ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

(မိန္႔ခြန္းမူရင္း ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ရႈ၍ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

မူရင္း – http://www.voanews.com/burmese/news/06-21-2012-suuspeech-159950595.html

Youtube - English Original
www.youtube.com/watch?v=Uo1MHK1FBic

နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ၊ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမ်ားကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္စႊာ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲ ျကုိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ လဳပ္ငန္းညိွနွုိင္းအစည္းအေ၀း တြင္ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတျကီး ၏ လမ္းညႊွန္ မိန့္ျကားခ်က္

အစည္းအေ၀းကုိ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ဒုတိယ သမၼတနွင့္

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား ၊ တုိင္းေဒသျကီး / ျပည္နယ္ အစုိးရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ၊

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရ တုိင္းနွင့္ ေဒသ ဥကၠဌ မ်ားခင္ဗ်ား

ဒီေန့ အစည္းအေ၀းကုိ ေခၚယူရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ့ အစုိးရရဲ့ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳအတြက္ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ပထမအဆင့္ (First Stage of Reform Strategy for National Development)
ကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဒုတိယအဆင့္ (Second Stage of Reform Strategy for National Development) ကုိ တစ္ဆင့္တက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ျကားျဖတ္ေရြးေေကာက္ပဲြ အေတြ႔အျကံုအရ ဒီေန့ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵက အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္ျပီး က်ြန္ေတာ္တုိ့ အစုိးရရဲ့ ေအာက္ေျခ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအဆင့္မွ ျမိဳ႔နယ္ ၊ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အထိ ေရွးယခင္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြအတုိင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတာကုိ မျကုိက္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ အေနအထားကုိ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္  Reform ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ရမယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

က်ြန္ေတာ္တုိ့က လမ္းျကီးေတြေဖါက္ ၊ တံတားျကီးေတြ ေဆာက္၊ စက္မွဳဇုန္ ၊ စီးပႊားေရးဇုန္ေတြတစ္ဘက္က တည္ေဆာက္ေနေပမယ့္ ဒီတည္ေဆာက္မွဳထက္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ထိတေတြ႔ခံစား ေနရတဲ့ ေန့စဥ္ တေတြ႔ၾကံဳေနတဲ့ စား၀တ္ေနေရး ၊ သႊားလာေနထုိင္ေရး ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေအာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတစ္ဩးခ်င္းရဲ့ လူမွဳ စီးပႊားေရး ဘ၀ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မယ့္ အစီအမံေတြကုိ ေက်းရြာမွအစ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ အစီအမံ၊ ျမိဳ႔နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ အစီအမံ၊ ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ အစီအမံေတြထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံၾကဖုိ့ အေရးတျကီး လုိအပ္လာပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေနထုိင္စရာ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံု နဲ့ ေရလုိအပ္ခ်က္၊ မီးလုိအပ္ခ်က္၊ သႊားလာစရာ ဘတ္စ္ကား ၾကပ္တည္းမွဳ ၊ အဆင္မေျပမွဳ လုိအပ္ခ်က္၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြစီမံ ဖန္တီးေပးဖုိ့ ၊ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ့ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ လူဩးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ျမုိ့ေတာ္ဟာ တစ္နုိင္ငံလံုး လူဩးေရရဲ့ ၁၀ ပံု ၁ ပံု ရိွျပီး ထုိင္းနုိင္ငံ ၊ ဘန္ေကာက္ နဲ့ နွုိင္းယွဉ္ရင္ မ်ားစႊာ ကႊာဟေနမွဳအအေပၚအားမလုိ အားမရ ျဖစ္တဲ့ လူတန္းစားအလႊွာေတြရိွသလုိ ၊ ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ ျမိဳ႔လူထု ရဲ့ ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေတြဟာ ပ်ဉ္ကာ ၊ ထရံကာ မီးေဘး စုိးရိမ္ရတဲ့ အဆင့္ကေန တုိက္တာအေပၚမတင္နုိင္ေသးတဲ့ အေနအထားေတြ၊ သူတုိ့ရဲ့ ေရ လုိအပ္ခ်က္ ၊ မီးလုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ သႊားလာေရးမွာလည္း ဘတ္စ္ကား ၾကပ္တည္းမွဳနဲ့ လုပ္ငန္းခြင္သႊားဖုိ့ မနက္ပုိင္းမွာ နွစ္နာရီေလာက္ သႊားလာေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ရသလုိ ၊ လုပ္ငန္းခြင္က အျပန္မွာလည္း ည မုိးခ်ုပ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္ ၊ မနက္ မုိးလင္း အေစာျကီး ျပန္သႊား ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလုိ့ မကေ်မနပ္ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ေနတဲ့ လူတန္းစား အလႊွာေတြရိွေနတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေနရာ ဖန္တီး မေပးနုိင္လုိ့ ျဖစ္ေစ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားနဲ့ အာ႑ာပုိင္မ်ားရဲ့ အျပန္အလွန္ တားျမစ္ေနမွဳ ျမင္ကြင္းမ်ား ၊ ျမိဳ႔တြင္း ကားရပ္နားရန္ ေနရာ ရွားပါးလာတဲ့ က အစ ဒီျမင္ကြင္း အားလံုးကုိ ေျပာင္းလဲသႊားေအာင္ က်ြန္ေတာ္တုိ့ စီမံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းဟာ လူဩးေရ မ်ားျပား၍ သိသာထင္ရွားျပီး နုိင္ငံေရး ၊ စီးပႊားေရး အခ်က္အျခာ၊ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာ ျဖစ္လုိ့ ျမင္သာေအာင္ ဥပမာ ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မ်ားလည္း အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ား သူ့ေနရာနဲ့သူ ရိွၾကပါတယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း ေန့စဥ္ ျကံုေတြ႔ ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေျပလည္ျပီး ျပည္သူတုိ့ရဲ့ လူမွဳစီးပႊားေရးဘ၀ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ သႊားေအာင္ Reform လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Reform  လုပ္ရာမွာ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ် ၊ ေျမပံု ၾကည့္ျပီး ျကံုသလုိ ေနရာခ် ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ုိး ေရွာင္ၾကဉ္ျပီး ျမုိ့ျပ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ စီမံကိန္းကုိ ေနာင္ ေရရွည္အတြက္ တုိးတက္လာမယ့္ လူဦးေရနဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးလာမယ့္ ျမုိ့ျပ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျပီး ခပ္ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မယ့္ အစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သႊားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွုေတြထဲမွာ ျမုိ့ျပေတြမွာ စားေသာက္ဆုိင္ ဖြင့္ခ်င္တာ ၊ Shopping Mall
၊ ကာရာအုိေက ၊ ကာစီနုိ၊ ဖြင့္ခ်င္တာက အစ လာေရာက္ စံုစမ္းျကျပီး ေဒသ အသီးသီးမွာ ရရာ ေျမေနရာ ၊ ရရာ အေဆာက္အဩ ရရိွေရး ျကုိးစားေနၾကတာ ေတြ႔ရိွေနရ ပါတယ္။ ေဒသ လူေတြကလည္း ေျမေနရာ လြတ္ရင္ျပီးေရာ ၊ ေပးလုိ့ရတာ အရင္ေပး စနစ္နဲ့ သႊားရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျမုိ့ျပ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ အခင္းအက်င္း ပံုစံ မမွန္ေတာ့ဘဲ Environmental Impact, Social Impact ေတြရလာနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားနုိင္ငံ ျမုိ့ျကီး ျပျကီးေတြလုိ City Development Master Plan ေရးဆဲႊျပီး ဘယ္ေနရာကေတာ့ Commercial Area ဘယ္ေနရာကေတာ့ Residential Area ဘယ္ေနရာကေတာ့ Plantation ၊ ဘယ္ေနရာကေတာ့ Forest Area, ဘယ္ေနရာကေတာ့ Industrial Area စသျဖင့္ ျကုိတင္ လ်ာထား အကြက္ခ်ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားနဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြစုိက္ပ်ုိး ျဖစ္ထြန္းမွဳ ေျမဆီ ေျမျသဇာ မေကာင္းတဲ့ ေျမေတြမွာ တစ္ဧကအေပၚမွာ ရတဲ့ အက်ုိးအျမတ္နဲ့ စက္ရံုတစ္ရံုမွာ ရရိွတဲ့ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ နွုိင္းယွဉ္ တြက္ခ်က္ျပီး ျကုိတင္ လ်ာထား စီမံ သႊားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမိဳ႔နယ္ေတြမွာ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္နဲ့ စည္ပင္သာယာ ရတဲ့ အခြန္ေလး ေပၚမွာ ျမိဳ႔လူထုအတြက္ ေရ ၊ မီး ၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးက အစ ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ေပးနုိင္တာက ေငြေၾကး အရင္းအနွီး လုိအပ္ခ်က္ေျကာင့္ ျဖစ္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ လယ္တစ္ဧကေပၚမွာ ရတဲ့ အခြန္အခနဲ့ စက္ရံု တစ္ရံုေပၚမွာ ရရိွမယ့္ အခြန္အခ ၊ အျခား ရရိွမယ့္ ေရခြန္ ၊ မီးခြန္ ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ အခြန္အခမ်ားဟာ ျမိဳ႔နယ္တစ္ခုအတြက္ အခြန္ တုိးတက္ ရရိွေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိလည္း တုိးတက္ ျကံဆ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံတကာမွာ ျမုိ့ျပေတြကုိ ေကာင္စီ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ျမေွာက္ျပီး ျမိဳ႔တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မယ့္ လူမ်ားနဲ့ ေန့စဥ္ ၊ အပတ္စဥ္ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ယင္း ျမုိ့ျပေတြတစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္ အရိွန္အဟုန္နဲ့ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ အေနအထားေတြ ေလ့လာ အတုယူ ေဆာင္ရြက္သႊားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဒုတိယအဆင့္ (Second Stage of Reform Strategy for National Development)
ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ

(၁) ျပည္သူလူထုရဲ့ လူမွဳစီးပႊားေရး လုိအင္ေတြကုိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးနုိင္မယ့္ ျပည္သူလူထု ဗဟုိျပဳ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး (People Centered Development)
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး ၊

(၂) ျပည္သူလူထု ဗဟုိျပဳ တုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါ လာသည့္ လူမွုေရး ၊ စီးပႊားေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ေသာ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္ (Civil Society)
မ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ အေရးပါ လာသည့္အေလ်ာက္ ျမိဳ႔နယ္ တုိင္းမွာ လူမွုေရး ၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ ေက်းလက္သမ၀ါယမ အစုအဖြဲ႔မ်ား ၊ ျမိဳ႔နယ္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား တုိးခ်ဲ့ ဖဲြ႔စည္းေပးျပီး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ တုိးခ်ဲ့ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ စြမ္းအားကုိ ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ၊

(၃) နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳနွင့္ ျပည္သူတုိ့၏ လူမွဳ စီးပႊားေရး တုိးတက္မွဳအတြက္ ေငြေၾကး အရင္းအနွီးမ်ား ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ သံုးစဲြ နုိင္မွဳ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းသည္ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ျပီးလ်ွင္ အေျခခံ အက်ဆံုး အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ ၊ ေငြေၾကး မူ၀ါဒ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားနွင့္အညီ ေအာက္ပါ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စီမံခန့္ခဲြ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ားကုိ ထိေရာက္ အက်ုိးရိွစႊာ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ -

(က) နုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးေငြ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမွင့္ သံုးစဲြနုိင္ေရး၊ အခြန္အေကာက္ တုိးတက္ ရရိွေရးနည္းလမ္းမ်ား ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ျပည္သူ့ ဘ႑ာေရး (Public Finance)
အား ထိေရာက္ေသာ စီမံခန့္ခဲြမွုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

( ခ ) ျပည္သူတုိ့၏ ေငြေၾကး ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ လုပ္ကုိင္မွဳမ်ား တုိးပႊားလာေစရန္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင့္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊

( ဂ ) ဘ႑ာမ်ား ၊ ေငြစုေငြခေ်း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ သမ၀ါယမ အစုအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ လုပ္ကုိင္မွဳ တုိးခ်ဲ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဃ) နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အက်ုိးရိွ ထိေရာကစြာခဲႊေ၀ အသံုးျပုျခင္း ၊

( င ) နုိင္ငံျခား ေခ်းေငြမ်ားအား နုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္  ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အက်ုိးရိွ ထိေရာက္စြာအသံုးျပုျခင္း၊

( စ ) ကုန္သြယ္မွဳနွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး စီးဆင္း လည္ပတ္မွဳမ်ား စနစ္တက် မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၄) ေဒသအလုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ အတြက္ (Regional Development Plan, City Development Plan, Township Development Plan, Village Development Plan)
ေတြ ျကုိတင္ ေရးဆဲြ၍ ေျမ အသံုးခ်မွဳ မူ၀ါဒ နွင့္ အစီအမံ (Land Use Policy and Plan) ထားရိွျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ တုိးခ်ဲ့ ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၅) ျမိဳ႔နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအမံတုိင္းတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အျမင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ယင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမွဳ စီးပႊားေရး ျပသနာမ်ား ဒြန္တဲြ ပါလာမွဳ အအေပၚဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း နုိင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Code of Conduct for Township Development)
ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး အဟန့္ အတားမ်ား ၊ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္စည္ ပုိ့ေဆာင္ သႊားလာေရး အဟန့္အတားမ်ား၊ ရံုးဌာန ညႊွန္ျကားခ်က္နွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ အဟန့္ အတားမ်ား စသည့္ အုပ္ခ်ုပ္မွဳ ဆုိင္ရာ စီမံခန့္ခဲြမွဳ (Administration Management) မ်ားကုိ Decentralize လုပ္ျပီး ဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းျဖင့္ သာ ထိန္းေက်ာင္း၍ ျပည္သူမ်ား အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ုပ္မွဳစနစ္ (Good Governance ) သန့္ရွင္းေသာ အစုိးရ အုပ္ခ်ုပ္မွဳစနစ္ (Clean Government) ျဖစ္ေပၚလာေရး ၊

(၆) နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ထိေရာကစြာတုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ -

(က) ကေ်းလက္ေဒသ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာတုိင္း၌ ေက်းရြာ အစုအဖြဲ႔မ်ား တုိးခ်ဲ့ ဖဲြ႔စည္းေရးနွင့္ ျမိဳ႔နယ္ အဆင့္တြင္လည္း ျမိဳ႔နယ္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားကုိ အမိန့္ေပးစနစ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတုိ့ ဆႏၵအရ ဖဲႊ့စည္း၍ တစ္ဦးခ်င္း ကုမၸဏီ မေထာင္နုိင္မီ စုေပါင္း ထည့္၀င္ ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အထျဖင့္ ကုန္သြယ္မွဳနွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ တတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား ျဖစ္အေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊

( ခ ) လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ စီမံကိန္းတြင္ ဘ႑္၀န္ေဆာင္မွဳ ၊ ဟုိတယ္နွင့္ခရီးသႊား ၀န္ေဆာင္မွဳ ၊ သယ္ယူပုိ့ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳနွင့္ အျခား ကုန္ထုတ္ လုပ္မွဳ၊ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ အသီးသီး၌ က်ြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပုိမုိ လုိအပ္လာသည့္ အေလ်ာက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း က်ြမ္းက်င္မွဳ သင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ုိးေထာင္ျခင္း ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ ဖန္တီးေပးျခင္း ၊

( ဂ ) က်န္က႑စီမံကိန္း (၁၄) ခုအား ေဒသအလုိက္ ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ လာေစရန္ က႑ စီမံကိန္း တာ၀န္ယူေသာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနွင့္ ေဒသ စီမံကိန္း တာ၀န္ ယူေသာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသျကီး အစုိးရမ်ား ညိွနွုိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အခ်က္မ်ားဟာ ဒုတိယအဆင့္ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ အတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္သႊားရမယ့္ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားလုိပါတယ္ ။အထက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအလုိက္ နုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ၊ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ မ်ားအလုိက္  ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရရဲ့ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ မူ၀ါဒဟာ တစ္နုိင္ငံလံုးအတြက္ တူညီေသာ္လည္း တုိင္းေဒသျကီး / ျပည္နယ္မ်ား ၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရ တုိင္း/ေဒသ မ်ားရဲ့ တည္ေနရာ အက်ယ္အ၀န္း မတူညီမွဳ၊ လူမ်ုိး ဓေလ့နွင့္ လူဩးေရ အခ်ုိး အစားခ်င္း မတူညီမွဳ ၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္နဲ့ ရာသီဥတု မတူညီမွဳ စတဲ့ ကဲႊျပား ျခားနားမွဳ မ်ားေျကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လံုျခံုေရး ၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သႊားလာေရး အေျခအေန မ်ားေျကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမွဳ ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မတူညီမွဳ စတဲ့ အေျခအေနမ်ား အေပၚမွာ တုိင္းေဒသျကီး / ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား ၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရ တုိင္း/ ေဒသ မ်ား အေနနဲ့ အေသးစိတ္ အစီအမံ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ၀ါယမထုတ္ ၊ ေလ့လာျကံဆ ျကုိးပမ္း အားထုတ္ဖုိ့ လုိအပ္ေျကာင္း ေျပာျကားလုိပါတယ္။

ေရွးကကဲ့သုိ့ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက Top Down
ခ်မွတ္ေပးမွ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ပံုစံအစား ကုိယ့္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးဖုိ့ ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာ ျကံဆျကုိးပမ္းျပီး Bottom Up Initiative နဲ့ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အစီအမံေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရထံ အသိေပး တင္ျပျပီး ေဆာင္ရြက္သႊားၾကဖုိ့ လုိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ့ကလည္း တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မ်ားကုိ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းဟာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ (Transition Period) မွာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ (Foundation) ခုိင္မာေအာင္ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ညိွနွုိင္းရမယ့္ ကာလတစ္ရပ္ ၊ အခ်ိန္တစ္ရပ္ လုိအပ္ခ်က္ေျကာင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ ခုိင္မာ သြားတဲ့အခါမွာ အျခားနုိင္ငံမ်ား နည္းတူ နုိင္ငံေတာ္ အဆင့္က လုပ္ရမယ့္အပုိင္း ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၀န္ၾကီးဌာန မ်ားက လုပ္ရမယ့္အပုိင္း ၊ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ မ်ားက လုပ္ရမယ့္အပုိင္း ၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ုပ္ခြင္‌့ရ တုိင္း/ေဒသမ်ားက လုပ္ရမယ့္အပုိင္း ၊ ခရုိင္အဆင့္၊ ျမိဳ႔နယ္အဆင့္က လုပ္ရမယ့္ အပုိင္းေတြဆုိျပီး သူ့အဆင့္နဲ့သူ အုပ္ခ်ုပ္ေရး စီမံခန့္ခဲြမွဳ (Administrative Management System) ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ယခုလုိ အေျပာင္းအလဲ ကာလမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ့ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားဟာ

မူ၀ါဒ ညိွနွုိင္းျခင္း ၊
မဟာဗ်ဴဟာ ၊ နည္းဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညိွနွုိင္းျခင္း၊
ေျမအသံုးခ်မွဳ အပါအ၀င္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မွဳမ်ား စီမံခန့္ခဲြမွဳ ညိွနွုိင္းျခင္း၊
တုိင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ စီမံကိန္းနွင့္ ျပည္သူတုိ့၏ လူမွဳ စီးပႊားေရး ညႊွန္းကိန္း တုိးတက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ညိွနွုိင္းျခင္း၊ ကေ်းလက္ေဒသ ဖံႊ့ျဖုိးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမွဳ လေ်ာ့ခေ်ရး ၊ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ညိွနွုိင္းျခင္း၊
နုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးေငြ ဘတ္ဂ်က္ ခဲႊေ၀ သံုးစဲြမွဳ ညိွနွုိင္းျခင္း၊ အခြန္အေကာက္ ဆုိင္ရာ ခဲႊေ၀ သံုးစဲြမွဳ ညိွနွုိင္းျခင္း၊
နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ဆုိင္ရာ ထိေရာကစြာခဲႊေ၀ သံုးစဲြမွဳ ညိွနွုိင္းျခင္း၊
ေဒသအလုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီး ျမဳပ္နွံမွဳမ်ား ဖိတ္ေခါ္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ ေဆာင္ရြက္ေရး ညိွနွုိင္းျခင္း၊
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနွင့္ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရ အုပ္ခ်ုပ္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ခဲႊေ၀ ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ညိွနွုိင္းျခင္း၊
က႑ စီမံကိန္းမ်ား ၊  ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ သီးျခား ဖြံံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ၊ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ၊ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ားနွင့္ ျပည္သူ လူထုနွင့္ ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလးလပတ္အလုိက္ ေလ့လာ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ ေလ့လာသုေတသနျပုေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညိွနွုိင္းျခင္း

စတဲ့ ေပါင္းစပ္ညိွနွုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေလးလပတ္ အစည္း အေ၀းေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ သႊားၾကရန္ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ၊ ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ အစီအစဥ္ ရိွရိွ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ယခုဆုိရင္ ဘ႑ေရး ေကာ္မရွင္ကဲ့သုိ့ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ကုိ ဖဲႊ့စည္း ေဆာင္ရြက္သႊားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖဲႊ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ား ဘ႑ေရး ေကာ္မရွင္ ဖဲႊ့စည္းမွဳ ပါ၀င္ျပီး ယင္းေကာ္မရွင္မွာ တုိင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရ ၀န္ၾကီးခ်ုပ္မ်ားနဲ့ ဘ႑ေရးနွင့္အခြန္ ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးတုိ့သာ ပါ၀င္ေသာ္လည္း စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အားလံုး နဲ့ တုိင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရ ၀န္ၾကီးခ်ုပ္အားလံုး ပါ၀င္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာကစြာစီမံခန့္ခဲြ အသံုးျပဳ နုိင္ရန္အတြက္ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန့္ခဲြမွဳ ဗဟုိေကာ္မတီ ဖဲႊ့စည္း ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းဗဟုိေကာ္မတီ ေအာက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖဲႊ့စည္းထားျပီး ပုဂၢလိက က႑ ကမ္းလွမ္းလာမွဳ မ်ားအတြက္ (Civil Society)
ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံ လူမွဳစီးပႊားေရး အျကံေပး ေကာင္စီ ဖဲႊ့စည္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ သံုးစဲြရာမွာ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မ်ား ၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရ တုိင္း/ေဒသ မ်ားမွာ ေဒသ ဖံႊ့ျဖုိးေရးနဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမွဳ စီးပႊားေရး ဘ၀ ထိေရာက္ အက်ုိးရိွစႊာ ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ အဓိက ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမွာ ကေတာ့ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားနဲ့ ေဒသအလုိက္ ၊ ျမိဳ႔နယ္အလုိက္ အုပ္ခ်ုပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္မွသာ ေထာင္စုနွစ္ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ဆင္းရဲမွဳနွုန္းကုိ လေ်ွာ့ခ်နုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ဘတ္ဂ်က္ေငြနဲ့ ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ တုိးတက္ေအာင္ လံုေလာက္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ထိေရာက္ အက်ုိးရိွေအာင္ ေဒသအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ့ ၄င္းတုိ့ ခန့္အပ္ေသာသူမ်ားနဲ့ တုိက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္ျပီး ၄င္းတုိ့ သံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္က (၃၀% - ၄၀%) ခန့္ ရိွေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္၀က္ေက်ာ္ ခန့္ဘဲ ခံစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွူရွင္နုိင္ငံမ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ့၏ ကူညီ ပံ့ပုိးမွဳမ်ားကုိ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္သုိ့ အပ္နွံ ေဆာင္ရြက္ပါက Corruption နွင့္ ၄င္းတုိ့ သံုးေစလုိေသာေနရာ မေရာက္ရိွသည့္ အတြက္ ၄င္းတုိ့ ခန့္အပ္သူမ်ားနွင့္ ေဒသရိွ လူမွုေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးအပ္ခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဒသရိွ လူမွုေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရရင္ ျပီးေရာ သေဘာထားျပီး နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းနွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ ေတာင္းယူ သိရိွနုိင္ျခင္း မရိွဘဲ ေပးသမ်ွျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မွဳမ်ား ရိွသလုိ အခ်ုိ့ ေအာက္ေျခ ပါတီ နုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ လူမ်ုိးစု လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ ကုိးကန့္ အေရးအခင္းတြင္ နုိင္ငံျခား ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွ ရိကၡာမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္း အသံုးျပဳရန္သာ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ျပည္သူ့ လက္၀ယ္ မေရာက္ရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါတယ္။ အခ်ုိ့ကလည္း နုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ခန့္အပ္ တာ၀န္ေပးျပီး ေဆာင္ရြက္မွုေျကာင့္ ျပည္သူက ထုိသူနွင့္ ထုိပါတီက ကူညီသည္ဟု ထင္မွတ္မွားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့ ရပါတယ္။

နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန့္ခန္႔ခြဲ ဗဟုိ ေကာ္မတီ အေနနဲ့ နုိင္ငံတကာမွ အစုိးရျဖစ္ေစ ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၊ မည္သည့္ အကူအညီ ၊ မည္သည့္ ေခ်းေငြ လာသည္ျဖစ္ေစ ပင္မ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ကနဦးညိွနွုိင္း MOU နွင့္ Agrement မ်ားကုိ တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေစျပီးမွသာ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ခဲႊေ၀ ေဆာင္ရြက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေျကာင့္ တုိင္းေဒသနွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားဟာ မိမိတုိ့ ေဒသအတြင္း နုိင္ငံတကာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရာက္ရိွလာပါက သတင္းပုိ့ေစျပီး ၄င္းတုိ့၏ လုပ္ငန္း Project မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပေစျခင္း ၊ ျမိဳ႔နယ္ ေဒသအထိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ျကီးၾကပ္မွဳ အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျခာက္လပတ္ အလုိက္ တုိးတက္မွဳ အကဲျဖတ္ျခင္း မ်ားကုိ ညိွနွုိင္း ေဆာင္ရြက္သႊားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ကမဘာ့ ကုလသမဂ⍀ဂ အဖြဲ႔အစည္း (၉)ခုနဲ့ နုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း INGO ေပါင္း (၅၃) ခုခန့္ ရိွျပီး ၄င္းတုိ့အေနနဲ့ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားနဲ့လည္းေကာင္း ၊ ပုဂၢလိက လူမွုေရး ၊ စီးပႊားေရး အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားနွင့္ တုိက္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ နုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း INGO မ်ားအေနနဲ့ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္ျပီးျခင္း ၊ ၄င္းတုိ့လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းက႑နဲ့ ဆုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနထံ သတင္းပုိ့ တင္ျပျပီး ယင္းမွ နုိင္ငံတကာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန့္ခဲြမွဳ ဗဟုိ ေကာ္မတီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ့ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရ မ်ားက တိက်စႊာ လုိက္နာဖုိ့ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တုိင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီး အေနနဲ့ ျမိဳ႔နယ္တုိင္းမွာ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၀င္ေရာက္ ဆက္သြယ္လာလ်င္ အစုိးရနဲ့ေရာ နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ၊ လူမ်ုိးစု လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ့ပါ ပတ္သက္ျခင္း မရိွဘဲ ေဒသ ဖံႊ့ျဖုိးေရး အျမင္ သက္သက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ေအာက္ပါ လူမွုေရး ၊ စီးပႊားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖဲႊ့စည္းသႊားရန္ ျဖစ္ပါတယ္ -

ကုန္သည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
စုိက္ပ်ုိးေရး ၊ မေႊးျမူေရး အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား
သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား
အမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ၊ အထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ား

နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနွင့္လည္း ျမိဳ႔နယ္ အဆင့္သုိ့ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၄င္းတုိ့ ခန့္အပ္ တာ၀န္ေပးသူမ်ားကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ မရိွျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ အေတြ႔အျကံု မရိွျခင္း စသည့္ အခက္အခဲ မ်ားေျကာင့္ ျမိဳ႔နယ္မ်ား၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွေသာ ၊ ျပည္သူမ်ားက လက္ခံ ေသာ လူမွုေရး စီးပႊားေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ အစုအဖြဲ႔မ်ား ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကုိ ဖဲႊ့စည္း သႊားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အနာဂတ္မွာ အေရးပါ လာမယ့္ Civil Society
မ်ားဟာ အစုိးရဌာနမ်ားနဲ့ေရာ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ့ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရိွလာျပီး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံတကာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန့္ခဲြမွဳ ဗဟုိ ေကာ္မတီကလည္း အလွူရွင္ နုိင္ငံနွင့္ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ Donors Meeting
ေတြက်င္းပဖုိ့ ရိွျပီး Driver Seat ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံကဘဲ တာ၀န္ယူထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Donors Meeting က်င္းပတဲ့အခါ အလွူရွင္ နုိင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ စီမံကိန္း (Development Plan) နဲ့ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ (Reform Strategy) ကုိ သိလုိျကေျကာင္းနွင့္ ယင္းကဲ့သုိ့ သိမွသာ ၄င္းတုိ့ စိတ္၀င္စားေသာ ေပးအပ္လုိသည့္ အကူအညီ ေပးလုိေသာ နယ္ေျမေဒသနွင့္ လုပ္ငန္းက႑ကုိ ေရြးခ်ယ္အသိေပးေစလုိေျကာင္း မျကာခဏ ေမးျမန္း ေျပာဆုိၾကတာ ရိွပါတယ္။

ဒါ့ေျကာင့္ ဒီေန့ အစည္းအေ၀းဟာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ စီမံကိန္း (National Development Plan)
နဲ့  ေဒသႏၱရ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ စီမံကိန္း (Regional Development Plan) ကုိေရာ ၊ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ (Reform Strategy) ကုိေရာ မူ၀ါဒ ေရးရာ ခ်ျပ ညိွနွုိင္းျခင္းနဲ့ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာက္ အက်ုိးရိွစႊာ စီမံခန့္ခန္႔ခြဲ (Foreign Aid Effective Management) အတြက္ ညိွနွုိင္း အစည္းအေ၀း ျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြထဲမွာ ကေ်းလက္ေဒသ ဖံႊ့ျဖုိးေရးနဲ့ ဆင္းရဲမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း ၊ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေတြဟာ နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေတြနဲ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ Development Plan
ေတြ ျဖစ္ျပီး တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရဲ့ လူမွဳ စီးပႊားေရး ညႊွန္းကိန္းမ်ား အခ်ုိးက် ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားနဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ညိွနွုိင္း တြက္ခ်က္ျပီး နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန့္ခန္႔ခြဲ ဗဟုိေကာ္မတီသုိ့ ေမလကုန္ အျပီး တင္ျပရန္ျဖစ္ျပီး ေမလ ေနာက္ပုိင္းမွာ Donors Meeting ေတြကုိ က်င္းပတဲ့အခါ မိမိတုိ့ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းက႑နဲ့ နယ္ပယ္ကုိ ခ်ျပ ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆုိနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းနဲ့ ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြထဲမွာ ဘတ္ဂ်က္နဲ့ နုိင္ငံျခား အကူအညီ မရနုိင္တဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ား ဖိတ္ေခါ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံလုိသည့္ နုိင္ငံနဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား လာေရာက္ျကေပမယ့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံခြင့္ ျပဳနုိင္တဲ့ လုပ္ငန္း က႑ (Investment Sector)
နဲ့ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံခြင့္ ျပဳနုိင္တဲ့ နယ္ေျမေဒသ (Investment Potential Area) ကုိ အခ်ုိ့ တုိင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္ ေတြမွာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နဲ့ လူမွဳစီးပႊားေရး ထိခုိက္မွဳ (Environmental and Social Impact)၊ ေျမ အသံုးခ်မွဳ မူ၀ါဒနွင့္ စီမံခန့္ခဲြမွဳ (Land Use Policy and Plan) ျပသနာတေေႊျကာင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ားကုိ အသင့္လက္ခံနုိင္တဲ့ အေျခအေန (Readiness)မျဖစ္တာကုိ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (Readiness) ျဖစ္ဖုိ့အတြက္ Township Development Plan, Village Development Plan ေရးဆဲြထားျပီး ဘယ္ေနရာေတြကုိေတာ့ လူဩးေရတုိးတက္မွဳအတြက္ ေနထုိင္ရန္ ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာေတြခ်ထားရန္ လ်ာထားျခင္း ၊ ေသာက္သံုးေရနဲ့ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ သစ္ေတာေျမ လ်ာထားျခင္း ၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လူမွဳ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္စားေသာက္မွဳ အခြင့္အလမ္း အတြက္ စုိက္ပ်ုိးေျမနွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ လုပ္ကုိင္နုိင္ မည့္ စက္ရံု အလုပ္ရံု ၊ စက္ရံုစု လ်ာထားေျမ ၊ လက္လီေစ်း ၊ လက္ကားေစ်း နွင့္ သယ္ယူ ပုိ့ေဆာင္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လ်ွပ္စစ္မီး လ်ာထားျခင္းတုိ့ကုိ ျမိဳ႔နယ္တုိင္း အတြက္ အသင့္ ရိွေနမွသာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေဆာင္ရြက္နုိင္ျပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမွဳ စီးပႊားေရး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ ရရိွ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ GDP ကိန္းဂ႑န္း Plan ထက္ Physical Plan ဟာ ပုိမုိ အေရးျကီးပါတယ္။ ေရွးယခင္ ကာလမ်ားကဲ့သုိ့ အထက္ ဌာနမ်ားက ေျမပံုၾကည့္ျပီး ေနရာခ်ထား သတ္မွတ္ေပးရံု သက္သက္ စီမံခန့္ခဲြရင္ေတာ့ ေရွးယခင္ လုိဘဲ ထေြ/အုပ္က တစ္မ်ုိး ၊ သစ္ေတာက တစ္မ်ုိး ၊ စည္ပင္က တစ္မ်ုိး ၊ ေျမစာရင္းက တစ္မ်ုိး ေအာက္ေျခမွာ အမိန့္ မ်ုိးစံု ၊ နားလည္မွဳ မ်ုိးစံုနဲ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာ ယခုလုိ တံခါးဖြင့္ျပီး ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ လက္ခံတဲ့အခါ ေျမယာ ျပသနာ အခက္အခဲဟာ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္တုိင္းမွာ ျဖစ္ေပါ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ စပ္လ်ဉ္းျပီး ျမုိ့ျပ စီမံကိန္း ေရးဆဲြ စီမံခန့္ခဲြ အုပ္ခ်ုပ္ လုပ္ကုိင္မွုေတြကုိ ျပန္လည္ ေလ့လာ ၾကည့္ေစတဲ့အခါ ဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဉ္း ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား (Code of Conduct) မ်ားဟာ အသီးသီး ေရးဆဲြ ထားရိွခဲ့ျကေပမယ့္ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္မ်ား အသံုးျပဳ စီမံ ခန့္ခဲြနုိင္ျခင္း မရိွေတာ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းနဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ျခင္းအစား အမိန့္ေပးစနစ္ ၊ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စနစ္ ေတြနဲ့ ဩးစားေပး လုပ္သႊားတဲ့ အတြက္ေျကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္အခါမွာ ဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဉ္းနဲ့အညီ (Rule of Law) နဲ့ လုပ္မွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ (Sustainable Development) ကုိ ရရိွေစနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေျကာင့္ Township Development Plan
ကုိ ျမိဳ႔နယ္ စီမံကိန္း ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖဲႊ့စည္း ေဆာင္ရြက္ေစေသာ္လည္း အေတြ႔အျကံု အေလ့အက်င့္ မရိွေသးတဲ့ အတြက္ လံုး၀ ပံုအပ္ထားျခင္းျဖင့္ ဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဉ္း ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား (Code of Conduct) မ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ အစည္းအေ၀းထုိင္ ဆံုးျဖတ္လ်င္ ရသည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ုိး မရိွေစရန္ နွင့္ ျမိဳ႔နယ္အဆင့္က ေရးဆဲြ တင္ျပမွဳကုိ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားက လႊွတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊ က်ြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား ၊ လူမွုေရး ၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ တစ္ျမိဳ႔နယ္ခ်င္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားရဲ့ စား၀တ္ေနေရး လုိအပ္ခ်က္ ၊ လူမွုေရး လုိအပ္ခ်က္ နဲ့ ျမိဳ႔နယ္အတြက္ တုိးတက္ ရရိွလာမယ့္ အခြန္အေကာက္နဲ့ ျမိဳ႔နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳကုိ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သႊားနုိင္မယ့္ စီးပႊားေရး တြက္ေျခကုိက္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ ေစမယ့္ အစီအမံမ်ားကုိ ေအာက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ့ အေသးစိတ္ ေလ့လာ ျကံဆ စီမံ သြားၾကဖုိ့ မွာျကားလုိပါတယ္ -

နုိင္ငံတကာနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္
တုိင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္ အလုိက္၊ နယ္ေျမ အေျခအေနအလုိက္ ျမိဳ႔ရႊာမ်ား အျမန္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ရန္
ျပည္သူတစ္ဩးခ်င္း ၊ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္း ေနထုိင္စရာ ေနရာ ေျမယာ အေဆာက္အအံု အဆင္ေျပ တုိးတက္ေစရန္၊
ျပည္သူတစ္ဩးခ်င္း ၊ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္း ေရ၊မီး အဆင္ေျပေစရန္၊
ျပည္သူမ်ား သႊားလာေရး အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစမည့္ လမ္းတံတားနွင့္ သယ္ယူ ပုိ့ေဆာင္ေရး တုိးတက္ေစရန္ ၊
ျပည္သူမ်ား စီးပႊားေရး ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း တုိးတက္ေရးနွင့္ ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၊ ကုန္သြယ္မွဳနွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ တုိးတက္ေစရန္

ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဒုတိယအဆင့္ (Second Stage of Reform Strategy for National Development)
ကုိ ျပည္သူလူထုရဲ့ လူမွဳစီးပႊားေရး လုိအင္ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မယ့္ ျပည္သူလူထု ဗဟုိျပဳ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မွဳ (People Centered Development) အရ သိသိသာသာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေျပာျကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ (Regional Plan, City Development Plan, Township Development  Plan, Village Plan)
ေတြ ျကုိတင္ ေရးဆဲႊျပီး ေျမ အသံုးခ်မွဳ မူ၀ါဒ နွင့္ အစီအမံ (Land Use Policy and Plan) ထားရိွျခင္း ၊ ျမိဳ႔နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအမံ တုိင္းတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အျမင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ယင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမွဳ စီးပႊားေရး ျပသနာမ်ား ဒြန္တဲြ ပါလာမွဳ အအေပၚဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းနုိင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Code of Conduct for Township Development)ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး အဟန့္အတားမ်ား ၊ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္စည္ ပုိ့ေဆာင္ သြားလာေရး အဟန့္အတားမ်ား ၊ ရံုးဌာန ညႊွန္ျကားခ်က္နွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ အဟန့္အတားမ်ား စသည့္ အုပ္ခ်ုပ္မွဳဆုိင္ရာ စီမံခန့္ခဲြမွဳ (Administration Management)မ်ားကုိ Decentralize x`x` လုပ္ျပီး ဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းျဖင့္ သာ ထိန္းေက်ာင္း၍ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ေပါ္ေပါက္ေရး ကုိ အဓိက ထားရမွာျဖစ္ေျကာင္း အဖြင့္မွာ ေျပာျကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္တစ္ပတ္ ျပည္နယ္နွင့္တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးခ်ုပ္မ်ားကုိ ဖိတ္ျကားျပီး ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္နဲ့ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ ဆုိင္ရာ ညိွနွုိင္း အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က တစ္နုိင္ငံလံုးရဲ့ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မွဳတန္ဖုိး ဂ်ီဒီပီ ဟာ က်ပ္ (၄၄၇၃၃.၃) ဘီလီယံ၊ အေမရိကန္ ေဒါ္လာ (၅၅.၉) ဘီလီယံခန့္ ရိွတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသားတင္ ထုတ္လုပ္မွဳ တန္ဖုိး အေမရိကန္ ေဒါ္လာ (၅၅.၉) ဘီလီယံ ၀န္းက်င္နဲ့ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ လုပ္ကုိင္သႊားရင္ တုိးတက္လာမယ့္ တုိးတက္မွဳနွုန္းဟာ ငါးနွစ္ ျကာတဲ့အခါ (၁.၅)ဆ တုိးတက္မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ လူတစ္ဩးက် ၀င္ေငြ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ရိွရင္ ေနာင္ ငါးနွစ္ျကာရင္ တစ္ဩးက် ၀င္ေငြ ေဒါ္ လာ (၁၅၀၀) ခန့္သာ ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ့္ အေနနဲ့ နုိင္ငံတကာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ၊ ေခ်းေငြမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ့ဖိတ္ေခါ္ လုပ္ကုိင္နုိင္မယ္ ဆုိရင္ လူတစ္ဩးက် ၀င္ေငြ ေဒါ္လာ (၃၀၀၀) တန္းကုိ ေရာက္ေအာင္ ျကုိးစားနုိင္လိမ့္မယ္လုိ့ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရိွ အေျခအေနတြက္ခ်က္မွဳအရ တုိးတက္မွဳနွုန္း (၁.၅)ဆ အစား တုိးတက္ မွဳနွုန္း (၃) ဆ တုိးတက္ေအာင္ ျကုိးစားမယ္လုိ့ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ့ နုိင္ငံမွာ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မွဳတန္ဖုိး (ဂ်ီဒီပီ) (၅၅.၉) ဘီလီယံရိွရာမွာ အစုိးရ ဘတ္ဂ်တ္အေနျဖင့္ လက္ရိွ ( ၃.၉ ဘီလီယံ)၊ (၆.၉%) ခန့္အသံုးျပဳလ်က္ ရိွျပီး ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္း က႑မွ အေမရိကန္ေဒါ္လာ (၅၂ ဘီလီယံ) ၊ (၉၃.၁ %) ပါ၀င္ ပါတယ္။ ဒီနွုန္းအတုိင္း သြားရင္ ေနာင္ငါးနွစ္အျကာမွာ ယခု လက္ရိွ ဂ်ီဒီပီရဲ့ တစ္ဆခဲြပဲ တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးဆ တုိးဖုိ့ ျကုိးစားမည္ ဆုိပါက ဘတ္ဂ်က္က အကန့္အသတ္ ရိွလုိ့ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဘယ္လုိ တုိးတက္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမလဲ ၊ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မလဲဆုိတာ စဉ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ -

နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ 
နုိင္ငံျခား ေခ်းေငြ
နုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်တ္နွင့္ အခြန္အေကာက္ တုိးတက္ ရရိွနုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ား
မွတ္ခ်က္ ၁။ လာအုိ နုိင္ငံတြင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ၊
Loan, Aid, Grant တစ္နွစ္လ်ွင္ ပ်မ္းမ်ွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၀.၄ မွ ၀.၅ ဘီလီယံျကား ရရိွပါသည္ ၊ ကေမၻာဒီယား တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၆ မွ ၀.၈ ဘီလီယံ ျကား ရရိွပါသည္ ။ ဗီယက္နမ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ မွ ၃.၀ ဘီလီယံ ျကား ရရိွပါသည္ ။

၂။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁-၁၂ တြင္ ေခ်းေငြ ၅၁၀၅.၂ က်ပ္ သန္း ( အေမရိကန္ ေဒါ္လာ ၆.၃၈၁ သန္း) ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္း ၁၄.၇(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၀၁၈ သန္း) သာရရိွပါသည္ ။

၃၊ နုိင္ငံ ျခား ရင္းနွီး ျမဳပ္နွံမွဳ မွာလည္း လက္ရိွ အေျခအေနတြင္ တစ္နွစ္ပ်မ္းမ်ွ ၃ ဘီလီယံ ခန့္သာ ရရိွ ပါသည္ ။

၄၊ သုိ့ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ရရိွေရး အတြက္ ၃ဆ တုိးတက္နုိင္ရန္ ခဲယဥ္း ျပီး အမ်ားဆံုး ၂ဆ သာ တုိးတက္နုိင္မည္ ။

ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းျကီးမ်ားမွာေတာ့ နုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္နဲ့ ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း မရိွတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားကုိ နုိင္ငံျခား ေခ်းေငြနဲ့ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အေနနဲ့ လႊွတ္ေတာ္မွာ တင္ျပ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အတုိင္း နုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ုိးရိွျပီး အက်ုိးအျမတ္ ျပန္ေပၚမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ့ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္နုိင္မွဳ ၊ တာ၀န္ခံနုိင္မွဳ အေပၚတြက္ခ်က္စဉ္းစား ေခ်းယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ (Grant)
မ်ားကေတာ့ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မ်ား ကေ်းလက္ေဒသဖံႊ့ျဖုိးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမွဳ လေ်ာ့ခေ်ရး၊ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ၊ ျပည္သူတုိ့၏ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမွဳစီးပႊားေရးဘ၀ ျမင့္မား တုိးတက္ေရးနဲ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၵရယ္တားဆီးေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ားကေတာ့ ကန့္သတ္မွဳမရိွဘဲ ဥပေဒနဲ့အညီ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ဖိတ္ေခါ္ တုိးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသား ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳမ်ားနဲ့ စပ္လ်ဉ္းျပီး စည္ပင္သာယာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၊ အိမ္တြင္းစက္မွဳလက္မွဳ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ ၊ ဆက္သြယ္ေရး ၊ စာတုိက္ေျကးနန္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ သတၲဳတြင္း ၀န္ၾကီးဌာန ၊ သစ္ေတာ ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ မေႊးျမူေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန စတဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနေတြမွာ ခြင့္ျပဳမိန့္ ေပးျပီး လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစႊာနဲ့ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ လုပ္ကုိင္နုိင္သလုိ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ ဥပေဒနဲ့ အခြန္အခ သက္သာခြင့္မ်ား ရယူ ေဆာင္ရြက္နုိင္တဲ့ MIC ခြင့္ျပဳမိန့္ လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစႊာ ရိွပါတယ္။ ဒီ ခြင့္ျပဳမိန့္ေတြအေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ၊ တုိင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား အျကား ေဆြးေႏြးညိွနွုိင္းျခင္း ၊ ေခတ္နွင့္ မလေ်ာ္ညီေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ညိွနွုိင္း ျပင္ဆင္ေရးဆဲႊျခင္း ၊ လူတစ္စုသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရိွေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူ အမ်ားစု ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွေစျခင္းျဖင့္ တုိးခ်ဲ့ေပးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ့ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားအျကား အခြန္အခ ဆုိင္ရာမ်ား ညိွနွုိင္းျခင္း တုိ့ကုိ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ Case Study
မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ Survey ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္မ်ား နွင့္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သမၼတရံုး ၊ အစုိးရအဖြဲ႔ရံုးနွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားသုိ့ ေပးပုိ့၍ ယခု က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သႊားရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ 

(၁) ျပည္သူေတြရဲ့ လူမွဳ စီးပႊားေရး ဘ၀ သိသာစႊာ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ ေရးနဲ့ ေဒသအလုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ့ ၊ တစ္နုိင္ငံလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာဖုိ့ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ (Reform Strategy)
ကုိ က႑ (Sector)အလုိက္၊ ေဒသ (Region)အလုိက္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ ဩးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆဲႊျပီး ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၊ ေမလ ကုန္ အျပီး တင္ျပရန္ ၊

(၂) အမ်ုိးသား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (National Development Plan)
ေအာက္တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ က႑ (Sector) အလုိက္၊ ေဒသ (Region) အလုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ စီမံကိန္း (Development Plan) မ်ားကုိ ေရးဆဲြ ေဖာ္ျပ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၊

(၃) ထုိစီမံကိန္း (Plan)
နွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ (Strategy) အေပၚအေျချပုျပီး -

- ဆင္းရဲမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၊ လူမွဳစီးပႊား တုိးတက္ေရး ၊ ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစီအမံမ်ားကုိ က႑အလုိက္ ၊ ေဒသအလုိက္ Master Plan
မ်ား ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

- နုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ (Grant)
မ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ လုိအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခ်ုိးက် ထိေရာကစြာခဲႊေ၀ အသံုးျပုျပီး ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳနွုန္းကုိ အကဲျဖတ္ တြက္ခ်က္ပါ။

- နုိင္ငံျခား ေခ်းေငြ (Loans)
ကုိ နုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္အက်ုိးရိွျပီး စီးပႊားေရး တြက္ေခ်ကုိက္၍ အေၾကြးျပန္ဆပ္နုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာကစြာအသံုးျပဳပါ။

- ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသအလုိက္ နုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မလုပ္နုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။


နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ့

နုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖုိ့အတြက္ နုိင္ငံသားတုိင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ တုိးတက္လုိတဲ့ဆႏၵသာရိွျပီး အလုပ္ကုိ ျကုိးစားမလုပ္ရင္၊ စည္းကမ္းမရိွရင္၊ စည္းလံုးမွဳမရိွရင္ သူမ်ားနုိင္ငံေနာက္က လုိက္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရေျမေတာေတာင္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ္ လည္း အလုပ္ကုိ ျကုိးစားပမ္းစားနဲ့မလုပ္ရင္ ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင္းရဲဆံုး LDC နုိင္ငံဘ၀ကရုန္းထြက္နုိင္ဖုိ့အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟာ ဥပေဒနဲ့အညီအလုပ္လုပ္ၾကဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ေကာင္းမြန္တဲ့ မူေတြခ်ေပးျပီးျဖစ္ပါတယ္။ မူကေကာင္းေသာ္လည္း လူေတြမေကာင္းရင္ မေအာင္ျမင္နုိင္ပါဘူး။ တုိးတက္လုိတဲ့အျမင္မရိွတဲ့ ေရွးရုိးစြဲေတြ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆဲြလုိသူေတြကုိေတာ့ ေနာက္မွာခ်န္ထားခဲ့ရပါမယ္။ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေရးနဲ့ဟန္ခ်က္ညီစႊာ စီးပႊားေရးက႑ကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ့ တြန္းတင္ ရပါမယ္။ တစ္နွစ္ကုန္သႊားျပီ ျဖစ္လုိ ့ Second Wave
တြန္းတင္ၾကဖုိ့ တုိက္တြန္း ရင္း နိဂံုးခ်ုပ္လုိက္ပါတယ္။*  *  *  *  *

Converted from Myanmar3 to Zawgyi font.  typo still exist.


Original link
http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/new3

http://murann.com/dasskuts.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

" အမိဧရာ၀တီ သက္ရွည္က်န္းမာပါေစ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"
ေၿမာက္ဖ်ားနယ္မွစ၍
အေမလာတယ္
အလယ္ပိုင္းေဒသမွသည္
ၿမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေအာက္ဖ်ားသုိ႔တုိင္ေစ
အေမ ရင္အုပ္မကြာ
ေစာင့္ေရွာက္ေနပါလ်က္
ဘယ့္အတြက္ေႀကာင့္မ်ား
အေမ့ေခါင္းဖ်ားကုိ ၿဖတ္
အေမ့ရင္ဘတ္ကုိ ထု
အေမ့ေၿခဖ၀ါးႏုႏုကုိ
လုယက္စိတ္ၿခမ္း
ကုိယ္က်ဳိးခြဲတမ္းခ်
အေမြလုခန္း မၿပဳသင့္ဘူးကြယ္။

ဧရာ၀တီ မိခင္က
ေသာင္ထြန္းၿပီး ရင္အခြဲခံ
ေခတ္ေပၚစံနဲ႔ ေၿပာေႀကးဆုိရင္
အေမ "ကင္ဆာ" ၿဖစ္ေနၿပီ။
ေ၀ဒနာသည္
ငါတုိ႔အေမ
အသက္ရွည္က်န္းမာ
စိတ္ႏွလုံး ခ်မ္းသာေစဖုိ႔
ငါတုိ႔မွာ တာ၀န္အၿပည့္ရွိတယ္။

အင္မုိင္ခ - မလိခ
ၿမစ္ႏွစ္ခြေပါင္းဆုံရာ
အင္ခုိင္ဘြမ္ ေတာင္မဟာေၿခရင္းက
"သာသနာ ငါးေထာင္ခံ" ေစတီၿမတ္မွ
သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ၿမတ္မ်ား
ေစာင့္ႀကပ္ေပးေတာ္မူပါ
အမိ ဧရာ၀တီ
ေဘးဘယာ ကင္းကြာ၍
သက္ရွည္က်န္းမာေစဖုိ႔
အကြ်ႏု္ပ္တို႔
ရွိခုိးဦးခုိက္ ပန္ႀကားေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။

- အမည္မသိစာဆုိ

လမ္းျပၾကယ္ Facebook မွရရွိသည္။
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key A
Beat: Slow Go Go
Intro: [A Gbm, D, Bm E)2

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)