မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Mar 01st

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1981
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္ - A Pastor from America

ေသာင္းႏိုး

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္သည္ သူ၏ ဖခင္ထံမွ Lakewood ဘုရားေက်ာင္း (အသင္းေတာ္) ႏွင့္ ထိုအသင္းေတာ္၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းကို အေမြအျဖစ္ျဖင့္ဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအသင္း ေတာ္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို သူ၏လက္ထက္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ထပ္ခ်ဲ႕ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ အလြန္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္အျပင္ သူ၏ႏွစ္လိုဘြယ္အၿပံဳးမ်က္ႏွာ ပံုႏွင့္ “live at your full potential” တရားေတာ္သည္ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာ္စ္တင္က “ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမ်ား ကို ဘုရားရွင္အထူးသေဘာက်သည္” ဟုဆိုသည္။ ေအာ္စ္တင္သည္ ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ က်မ္းစာေက်ာင္းတခုခုမွ မည္သည့္ဘြဲ႕ကိုမွ်ရရွိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေပ။

အေမရိကားတြင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာ ဓမၼဆရာဇနီးေမာင္ႏွံအေၾကာင္း ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
လင့္ခ္
http://calvaryburmese.blogspot.com/2010/10/normal-0-false-false-false.html

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅


မင္းေအာင္သက္လြင္ (မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသာန္ေတာ္)

ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂရိ စကားလံုး အီကြန္ (eikon) (ပံု သ႑ာန္ေတာ္) သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေလာကတြင္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးသည္ ဂရိ ဘာသာ စကားထဲတြင္ ဘာသာျပန္ရန္ ခက္ခဲေသာ စကားလံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကားႏွင့္ပင္ တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ကိုက္ညီေသာ စကားလံုး မရွိပါ။ ထိုစကားလံုးသည္ ၂ေကာ ၄း၄ တြင္ ပါေသာ ဘုရား၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရ ဆိုသည့္ စကားစုကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေမြဥစၥာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ထဲမွ ေရစက္ တစ္စက္သည္ အေျပာက်ယ္ လွေသာ သမုဒၵရာႀကီး တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသကဲ့သို႕ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕ဇာတိ ခံယူေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္သား မ်ားကို ပံုေဆာင္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ သူသည္ အဖ ခမည္းေတာ္ ဘုရား သခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ တရား စီရင္ျခင္းကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႕႐ွင္း စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျမည္းစမ္းႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာဝကို စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရား သခင္၏ အံ့မခန္းေသာ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ား ျမင္ႏိုင္ရန္ မထိုက္ေသာ၊ မစြမ္းေသာ ပုန္းကြယ္ေနသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားေစေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၈-၉ တြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္က တမာန္ေတာ္ ဖိလိပၸဳအား ငါ့ကို ျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကို ျမင္၏ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ႕အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူေသာ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း ဖူးေမွ်ာ္ ရည္စူးသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေမွ်ာ္ ရည္စူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ဘုရား သခင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စိတ္ကူး ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တူေသာ အျခား အေၾကာင္း အရာ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁း၃ တြင္ ထိုသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ေရာင္ျခည္ ႏွင့္ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ သဘာဝ မ်က္စိျဖင့္ ေနမင္း၏ စူး႐ွ ထြန္းေတာက္ေသာ ေန႕လည္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ကို တိုက္ရိုက္ မၾကည့္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ေနမင္း၏ တဆင့္ခံ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ အျမင္အာရံုႏွင့္ ေႏြးေထြးမႈ အား ျဖင့္ ေနမင္းႀကီးကို လူသားမ်ား သိႏိုင္ပါသည္။ ေနမင္းႀကီး တည္းဟူေသာ အဖ ဘုရား သခင္ ကို တိုက္ရိုက္ မျမင္ႏိုင္ေသာ အျပစ္သား မ်ားသည္ ေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ အဖခမည္းေတာ္ကို ျမည္းစမ္း ႏိုင္ပါ သည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ အေမွာင္ ကမၻာ ေလာကႀကီး ထဲသို႕ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ထာဝရ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဟၿဗဲ ၁း၃ တြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ပံု သ႑ာန္ေတာ္ ဟုဆိုထားပါသည္။ ထိုစကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ သံ(သို႕) ေၾကးဝါ တံဆိပ္တံုးက ထုႏွက္ ႐ိုက္ႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ခ်ိပ္၊ ဖေယာင္း (သို႕) ရႊံ႕ ေပၚတြင္ ထင္က်န္ ေစရစ္ခဲ့ေသာ တံဆိပ္တံုး၏ အမွတ္လကၡဏာ အရာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို တံဆိပ္အရာသည္ မူလ တံဆိပ္တံုးေပၚတြင္ ရွိေသာ အမွတ္ အသားႏွင့္ တစ္ပံုတည္း။ အခ်ိဳးအစား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုတံဆိပ္ အရာသည္ တံဆိပ္တံုး သာမက တံဆိပ္တံုး ပိုင္ရွင္ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ဥပမာ ဆိုရပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားတြင္ မင္ႏွင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္တံုး အရာသည္ ထိုတံဆိပ္တံုး၏ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သာ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေရွ႕ေန။ ႐ံုး ဌာနကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ထို႕အတူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ မ်ားသာမက ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကုိပါ ကိုယ္စားျပဳေသာ တံဆိပ္တံုး အမွတ္ လကၡဏာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ကန္း ကၽြႏု္ပ္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ၊ ေယ႐ႈသခင္ ပံုသြင္းခံ

လက္ေဆာင္ပဏာ မျမင္ႏိုင္ ၊ ေယ႐ႈဘုန္းနဲ႕သာ ရယူပိုင္

ခ်စ္ေသာ သခင္ ၾကင္နာလွ်င္ ၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားလြန္းလွရွင္

မ်က္ျမင္မရေသာ လွသခင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ျမင္ခ်င္ လြန္းလွပင္

ေယ႐ႈစကား ကၽြႏ္ု္ပ္ၾကား ၊ သူ႕မ်က္ႏွာေတာ္ ထင္ထင္ရွား။

အို ထာဝရ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ျမင္သိ ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ ႏွလံုးသားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။ ။

မင္းေအာင္သက္လြင္

(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Image of the invisible God အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

 

 

 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁ ( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၂ (တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားသခင္)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ (ထာ၀ရအဘ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၄ (အသက္ၾကီးေသာသူ)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅  (မ်က္ျမင္မရ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) - မင္းေအာင္သက္လြင္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ကာလိုက္ကာဆြဲသမားမ်ား အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ျပင္ဆင္ေနမႈေတြကို မျပီးခင္ပရိႆတ္မျမင္ရေအာင္ ဇတ္ဆရာကၾသ၀ါဒေပးေနပံု။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


"အေလာင္းဝတ္တဲ့အဝတ္အစားမွာ အိတ္ကပ္မရွိလို႔ပါ" -
ဒီကေန႔အထိ သူလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးေပါင္း ၄ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လွဴဒါန္းဖို႔ ေငြေၾကး (၄)ဘီလီယံ လ်ာထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။  (တေန႕ေဒၚလာတစ္သန္း လႈဒန္းမွ မွန္းထားတဲ့အခ်ိန္ကုန္ပါမယ္)။

သူ႔ကို နယူးဂ်ာစီေန အေမရိကန္အိုင္းရစ္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ သာမန္မိသားစုတစ္စုက ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွာ သူ႔အသက္(၈ဝ)ျပည့္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ အိမ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါတဲ့အိမ္ေလးမွာ ဇနီးနဲ႔အတူ ငွားရမ္းေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္က၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ Duty Free Shop DFS လက္လီဆိုင္နဲ႕ 1960 မွာ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ စုစပ္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ဂ်ပန္ခရီးသြားမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ပါတယ္။ မၾကာမီ ေအာင္ျမင္လာျပီး ဥေရာပနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ဲ႕ထြင္လာတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ အဝတ္အစားေတြ သူ မဝတ္ဆင္ခဲ့ဖူးသလို သူ႔မ်က္မွန္ကတည္း ေဟာင္းႏြမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔လက္မွာပတ္ထားတဲ့ နာရီကလည္း ေျမေအာက္ဘူတာတစ္ေနရာမွာ ဝယ္ခဲ့တဲ့နာရီျဖစ္တယ္။ အစားအေသာက္ေကာင္းေတြကို သူ မမက္ေမာခဲ့ပါဘူး။ သူႏွစ္သက္တဲ့အစားအစာက ေစ်းခ်ဳိတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးခ်ိစ္ဆန္းဝွစ္ျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ကားမရွိဘူး။ ဘတ္စကားကိုပဲ သူအသံုးျပဳတယ္။ သူ႔ရဲ႕လက္ကိုင္အိတ္ဟာလည္း အဝတ္စနဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ့အိတ္ပဲျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ သူနဲ႔အတူ စားေသာက္ဆိုင္သြားရင္ ေဘလ္ေတြကို စနစ္တက် သူစစ္ေဆးမွာကို သင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ သူ႔အိမ္မွာ ညအိပ္ညေန သင္အိပ္ခဲ့ရင္ မအိပ္ခင္ မီးပိတ္ပါလို႔ သူသတိေပးပါလိမ့္မယ္။


ဒီေလာက္ဆင္းရဲတဲ့ အေမရိကန္အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္အ ေၾကာင္း ဘာမ်ားေျပာစရာရွိသလဲလို႔ သင္အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသလိမ့္မယ္။ သူလုပ္ခဲ့သမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ၾကည့္ရေအာင္.....  

Cornell University အတြက္ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြက စုစုေပါင္း ၅၈၈ မီလီယံ
California University အတြက္ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြက စုစုေပါင္း ၁၂၅ မီလီယံ
Stanford University အတြက္ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြက စုစုေပါင္း သန္း၆ဝ
အိုင္ယာလန္မွာ တကၠသိုလ္အသစ္ ၇ေက်ာင္းနဲ႔ ေျမာက္အိုင္ယာလန္မွာ ၂ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ တစ္ဘီလီယံကို သူလွဴဒါန္းခဲ့တယ္။

ႏႈတ္ခမ္းကဲြကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ လက္မႈပစၥည္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အၿပံဳးစစ္ဆင္ေရး "Operation Smile" ပရဟိတလုပ္ငန္းကို သူစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဆးဖိုးဝါးခေတြ ရွာေပးခဲ့တယ္။ အာဖရိကတိုက္အတြက္ ပုလိပ္ေရာဂါနဲ႔ အျခားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သူလွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔အထိ သူလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးေပါင္း ၄ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လွဴဒါန္းဖို႔ ေငြေၾကး (၄)ဘီလီယံ လ်ာထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။

သူကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္အတြက္ မၾကည့္ဘဲ အမ်ားအတြက္ၾကည့္သူ၊ ေငြေၾကးရွာေဖြတာကို ႏွစ္သက္ေပမယ့္ ေငြေၾကးေတြကို လက္ဝယ္မထားတဲ့သူ "Chuck Feeney"ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Chuck Feeney ဟာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုသူ မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ အမည္မေဖာ္တဲ့အလွဴရွင္ျဖစ္တယ ္။ သူဟာ ေငြေၾကး ၈ဘီလီယံပိုင္ဆိုင္တဲ့ The Atlantic Philanthropies ကို သူတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေမရိကန္ဥပေဒက ကင္းလြတ္ေအာင္ အေမရိကန္နဲ႔ေဝးတဲ့ Bermuda ကၽြန္းစုမွာ သြားေရာက္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းကိုလည္း သူ႔နာမည္ျဖစ္တဲ့ Chuck Feeney ကို မေပးခဲ့တဲ့အျပင္ အဲဒီမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့လူေတြကိုလည္း ဘယ္သူ႔ဆီမွာ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း မေပါက္ၾကားေစခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင္း သူတို႔လုပ္ငန္းက လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြေတြမွာ သူ႔နာမည္ကို မွတ္တမ္းမတင္ခဲ့ၾကဘူး။

၁၉၉၇ခုႏွစ္ေရာက္မွ Chuck Feeney တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Duty Free Shoppers Group ကို ျပင္သစ္ကနာမည္ႀကီးတဲ့ Bernard Arnault က ဝယ္ယူလိုက္မွ သူ႔ကို လူေတြသိခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို The Atlantic Philanthropiesထဲ သူအားလံုးလဲႊေျပာင္းခဲ့တယ္။ သူလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေငြေတြဟာ Macarthur ၊ Rockefellerတို႔တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီး ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြထက္ ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။

သူ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မေနခဲ့ဘူး။ လွဴဒါန္းေငြေတြမွာလည္း နာမည္ကိုမေဖာ္ျပခဲ့ဘူး။ သူကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ ၈ဘီလီယံတန္ The Atlantic Philanthropies ကိုေတာင္ သူ႔နာမည္နဲ႔တည္ေထာင္ဖို႔ ျငင္းခဲ့တယ္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာမွ လူေတြက သူ႔ကိုသိခဲ့ၾကတယ္။ သူဟာ တစ္ကမာၻလံုးကို အံ့ၾသတုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါတယ္။  လူထူးဆန္းသူေဌးၾကီး

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မေနခ်င္သူတစ္ေယာက္ဟာ ထင္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အဖဲြ႔အစည္းက လွဴဒါန္းမယ့္အေၾကာင္းေတြကို သူတို႔မေၾကညာတတ္သလို အလွဴရွင္ဆိုတဲ့ စာတန္း၊ နာမည္ေတြ ကမည္းမထိုးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ သူလွဴဒါန္းတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြမွာ သူ႔နာမည္ကို ကမည္းမထိုးဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"အေဆာက္အဦးေတြ ဘယ္သူေဆာက္တယ္၊ ဘယ္သူလွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးဖို႔ပဲ" လို႔ သူကဆိုခဲ့ပါတယ္။


လူထူးဆန္းၾကီး
Chuck Feeney က သူဟာ "အဝတ္အစားစုတ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ အလွဴရွင္" လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ေခၽြတာမႈက လူေတြကို အံ့ၾသေစခဲ့တယ္။ သူဟာ အေဆာက္အဦးေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္ နာမည္ႀကီးခရီးသြားေနရာေတြ၊ လန္ဒန္အဆင့္ျမင့္ေနရာေတြနဲ႔ နယူးေယာက္ပန္းၿခံ အနီးအနားေတြမွာ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အဦးေပါင္း ၆ခုရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔မွာ တစ္ခုမွ သူ႔အတြက္ သူခ်န္မထားခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ဇနီးနဲ႔အတူ ဆန္ဖရန္စၥကိုေနရာတစ္ခုမွာ အိမ္ငွားေနထိုင္ၿပီး ဘတ္စကား၊ ေျမေအာက္ရထား၊ တကၠစီေတြကိုပဲ အသံုးျပဳေနခဲ့ပါတယ္။

Chuck Feeneyဟာ သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Duty Freeဆိုင္ေတြကေန ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ သူကိုယ္တိုင္ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ အဝတ္အစားေတြကို မဝတ္ဆင္ခဲ့ပါဘူး။ သူစားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြဟာလည္း ဆင္းရဲသားဆန္လြန္းခဲ့ပါတယ္။

"နာမည္ႀကီး အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္ေတြ မွာ ထမင္းတစ္နပ္ကို ေဒၚလာ(၁ဝဝ)နဲ႔ သင္စားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၅ေဒၚလာတန္တဲ့ ထမင္းတစ္နပ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပည့္ဝမႈေတြေပးႏိုင္ပါတယ္" လို႔ Chuck Feeneyက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Chuck Feeneyမွာ သားသမီးငါးေယာက္ရွိၿပီး ဒီသားသမီးေတြဟာ ထူးျခားတဲ့အလုိလိုက္ျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းေတြအေပၚ ဇိမ္ခံျခင္းေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းအားရက္ေတြမွာ သူတို႔ဟာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရပါတယ္။ ကေလးေတြထဲက သမီးတစ္ေယာက္က ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ဖုန္းအၾကာႀကီး ေျပာခဲ့မိလို႔ ဖုန္းခေဆာင္ရခ်ိန္မွာ Chuck Feeney ဟာ အိမ္ကဖုန္းကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ကဖုန္းနံေဘးမွာလည္း လမ္းေဘးဖုန္း တည္ေနရာကို ေျမပံုဆဲြကပ္ထားခဲ့တယ္။ သမီးရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကိုလည္း ဖုန္းခစာရြက္ကို ပို႔ေပးခဲ့တယ္။ စစခ်င္းမွာ သမီးက သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို အားနာခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးဟာ Chuck Feeney လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခဲ့တယ ္။ ဖခင္ရဲ႕ အမည္အေဖာ္တဲ့အလွဴေတြကိုလည္း သားသမီးေတြက ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး "အေဖ ဒီလိုလုပ္တာ နည္းနည္းေတာ့ထူးဆန္းေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ လွဴဒါန္းခံရသူေတြရဲ႕ အထူးတလည္ဆက္ဆံတာကို ကၽြန္မတို႔မခံရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ တန္းတူျဖစ္တယ္" လို႔ ဆိုခဲ့ၾကတယ္။


The Atlantic Philanthropies
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတစ္ခုမွာ "သူေဌးေတြက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ပရဟိတလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳၾကတယ္။ အမည္မသိနဲ႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မလွဴဒါန္းခဲ့ရင္ သူတို႔ရဲ႕ေနာင္မ်ဳိးဆက္အတြက ္ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္" လို႔ ေရးခဲ့တယ္။ ထင္ထင္ေပၚေပၚ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကားေနခ်င္သူေတြနဲ႔စာရင္ Chuck Feeneyက တမ်ဳိးတဘာသာ ထူးျခားတယ္၊ ဆိတ္ၿငိမ္တယ္လို႔ ဆိုရလိမ့္မယ္။

Chuck Feeneyရဲ႕ အလွဴအတန္းေတြထဲမွာ "Operation Smile" လို႔ေခၚတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုပါတ ယ္။ အဓိက,က ႏႈတ္ခမ္းကဲြကေလးသူငယ္ေတြကို ခဲြစိတ္ကုသေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါက ႏႈတ္ခမ္းခဲြစိတ္ကုသေနတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ သူဆံုခဲ့တယ္။ ေကာင္မေလးက ပါးစပ္ကိုလက္နဲ႔အုပ္ထားေပမယ့္ လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကိုေတာ့ မဖံုးကြယ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ခဲြစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ ေကာင္မေလးဟာ ၿပံဳးရယ္ေနၿပီး "ကၽြန္မရဲ႕ပံုစံက အရင္ကလို ရုပ္ဆိုးမေနေတာ့ဘူး"လို႔ ဆိုေနသေယာင္ရွိေနခဲ့တယ္။ ေကာင္မေလးကိုၾကည့္ၿပီး Chuck Feeneyက "ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ ဥစၥာပစၥည္းက တန္ဖိုးရွိလြန္းတယ္" လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခါက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ Chuck Feeney ဆီေလွ်ာက္လာၿပီး "မစၥတာရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆုကို ကၽြန္ေတာ္ရခဲ့ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီစားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေနပါၿပီ" လို႔ဆိုခဲ့တယ္။

Chuck Feeneyဟာ ျပင္သစ္စကား၊ ဂ်ပန္စကားေတြကို ေကာင္းစြာေျပာႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႔အရပ္ရပ္ ခရီးသြားရတာကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ေရာက္ရာအရပ္မွာလည္း အလွဴဒါနေတြ သူျပဳလုပ္လွဴဒါန္းေလ့ရွိတယ္ ။ The Atlantic Philanthropies လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ဝန္းက်င္ဟာ ကမာၻ႔ဝန္းက်င္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဗီယက္နမ္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းအလွဴေငြ၊ ၾသစေတးလ် ကင္ဆာရွာေဖြေရးအတြက္ လွဴဒါန္းေငြ၊ ဖိလစ္ပိုင္ မ်က္ႏွာခၽြတ္ယြင္းကေလးငယ္အတြက္ ပလပ္စတစ္ဆာဂ်င္ရီ လွဴဒါန္းေငြ စတာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

"လူေတြဟာ ေငြရွာၿပီး သူေဌးသူၾကြယ္လုပ္ၾကတယ္။ လူအမ်ားရဲ႕အာရံုကို ဖမ္းစားၾကတယ္။ လူေတြကို ဘာလုပ္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူ း။ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ ထည့္သြင္းလွဴဒါန္းတာဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပည့္စံုမႈ၊ ျပည့္ဝမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္"

အခုေခတ္လက္ရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးေတြျဖစ္တဲ့ ဘီလ္ဂိတ္၊ Warren Buffett တို႔ဟာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမွာ စံထားထိုက္တဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ Chuck Feeney ကေတာ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းမွာ သူေဌးသူၾကြယ္ေတြအတြက္ သင္ယူေလ့လာသင့္တဲ့ ဆရာေကာင္းဆိုလည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။


အခုေလာေလာဆယ္ Chuck Feeney မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွစ္ခု ရွိပါသတဲ့။
တစ္ခုက ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ၄ဘီလီယံကို အကုန္လွဴဒါန္းခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးရဲ႕ေနရာတိုင္းမွာ အကူအညီလိုသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးေၾကာင္း Chuck Feeney က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွဴဒါန္းေငြေတြကို မၾကန္႔ၾကာေစခဲ့ပါဘူး။

"ဒီေငြေတြကို ကၽြန္ေတာ္မလွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ ရင္ ကၽြန္ေတာ္အေသေျဖာင့္မွာ မဟုတ္ဘူး" လို႔ Chuck Feeney က အရယ္တစ္ဝက္နဲ႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။


သူ႔ရဲ႕ေနာက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တ စ္ခု
က သူေဌးသူၾကြယ္ေတြ စံနမူနာယူတတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
"ဘဝမွာေနထိုင္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးသလို လွဴဒါန္းမႈေတြကိုလည္း လုပ္ပါ" လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြက Chuck Feeneyကို ဘာေၾကာင့္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမခ်န္ဘဲ လွဴဒါန္းမႈေတြ လုပ္ေနသလဲလို႔ေမးေတာ့ Chuck Feeney က ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ ေျဖခဲ့ပါတယ္။

"အေလာင္းဝတ္တဲ့အဝတ္အစားမွာ အိတ္ကပ္မရွိလို႔ပါ" တဲ့.....

သူ၏ဘဝခရီးစဥ္
၁။ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ကမၻာ့စီးပြားကပ္ ကာလ၊ သာမန္မိသားစုတြင္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သည္။
၂။ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာျပီး၊ ဒု-ကမၻာစစ္အျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုးရီးယားစစ္တြင္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္အမႈထမ္းခဲ့သည္။
၃။ အစိုးရပညာသင္စရိတ္ျဖင့္ နယူးေယာက္၊ ေကာ္နဲတကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဘြဲ႕ပညာသင္ခဲ့သည္။
၄။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ အခမဲ့ပညာသင္စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူရင္း၊
၅။ မိတ္ေဆြ၄ဦးေပါင္းကာ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား အရက္ႏွင့္ကား အခြန္လြတ္တင္သြင္းျခင္းလုပ္ကာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည္။
၆။ အရက္ႏွင့္ကား အခြန္လြတ္တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္း၊ ပ်က္သုန္း၊ေၾကြးတင္ျပီး  ဟာဝိုင္ရီေလဆိပ္တြင္ ဂ်ဴတီဖရီး DFS လုပ္ငန္းေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
၇။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကမၻာအႏွံ DFS ဆိုင္မ်ားတိုးခ်ဲ႕က ၾကြယ္ဝလာေသာ ဂ်ပန္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ေရာင္းခ်၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည္။
၈။ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား ေဟာင္ေကာင္တြင္ အထက္တန္းက်စြာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း စိတ္ေျပာင္းသြားျပီး ရိုးရွင္းစြာေနထိုင္ေသာ မိသားစု ျဖစ္လာသည္။
၉။ DSF လုပ္ငန္း ေဒၚလာ ၂ဘီလွ်ံ တန္ဘိုးရွိခ်ိန္တြင္ မိမိပိုင္သမွ်ကို လႈဒန္းလိုသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရွယ္ယာ ၃၇% ကို ေရာင္းခ်လိုက္သည္။
၁၀။ အတၱလန္တစ္အဖြဲ႕ကို အခြန္မေပးရေသာ ဘာျမဴဒါကြ်န္းတြင္ ထူေထာင္ျပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္။
၁၁။ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဆက္မလုပ္ေတာပဲ အကုန္လႈဒါန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ ၂၀၁၆တြင္ အကုန္လႈက၊ ၂၀၂၀တြင္ အတၱလန္တစ္အဖြဲကို ဖ်က္သိမ္းမည္။ သူေသခ်ိန္တြင္ လက္ထဲပိုင္ဆိုင္မႈမက်န္ရစ္ေစရန္၊ ဇနီး၊သားသမီးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာပညာ၊ စားဝတ္ေနေရးဖန္တီးေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

က်မ္းပိုဒ္ မႆဲ ၆း၃-၄
သင္သည္ အလွဴဒါနကိုေပးေသာအခါ ေပးေၾကာင္းကိုမထင္ရွား ေစျခင္းငွါ၊ လက္်ာလက္ျပဳသည္အမႈကို လက္ဝဲလက္မွ်မသိေစႏွင့္။ မထင္ရွားေသာအရာကို ျမင္ေတာ္မူေသာ သင္၏အဘသည္ အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလတံ့။
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ေဖါရိန္း တီရွပ္ ဂ်င္း စကတ္ နဲ႔ ။

အဖိုးတန္ ေရေမႊး ဆြတ္ျဖန္းထားလဲ

အဝတ္အစား နဲ႔ အေရျပား ၾကားမွာ ။

အနံ႔ဆိုး ေတြ ရွိေနေသးတယ္ ။

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt