မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Apr 18th

Last update06:59:36 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 2244
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သက္ေသခံခ်က္ Naw Rebecca ( Hmaw Bi ) - သခင့္စကား ၁၄၄


ေရွ႕ဦးစြာ သခင္႔စကား စာေစာင္၌ သက္ေသခံခ်က္ ေရးသားခြင္႔ ျပင္ဆင္ေပးတဲ႔
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ကြ်န္မ စကၤာပူကို ေရာက္စက ဘုရားရွင္ရဲ႕
ေကာင္းျမတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ အရမ္း အဆင္ေျပ ၀မ္းသာ ခဲ႔ရပါတယ္။
ကြန္ဒိုတိုက္ အျမင္႔ႀကီးေတြမွာ မလုပ္ရဲတဲ႔ ကြ်န္မ လံုးခ်င္း ၃ထပ္အိမ္မွာ လုပ္ခြင္႔ ရၿပီး
သေဘာေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္မိသားစုျဖစ္တဲ႔ သူေဌးမိသားစုေၾကာင္႔ အိမ္ အကူ
ဆိုေပမဲ႔ မိသားစု၀င္လို ေနထိုင္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါတယ္။ ဘာအမိန္႔ အာဏာမွမရွိ အိမ္အလုပ္ကို
စိတ္တိုင္းက် လုပ္ခြင္႔ေပးထားေသာေၾကာင္႔ အလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀တၳဳဖတ္၊
ဖုန္းေျပာ၊ တီဗြီၾကည္႔နဲ႔ ကြ်န္မ အသက္တာမွာ ဘုရားကို ေမ႔ေပ်ာက္ေနခဲ႔မိပါတယ္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ကြ်န္မ စကၤာပူကို စေရာက္ၿပီး ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ ႏွစ္ခြဲေလာက္မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕
ဆံုးမမႈကို ခံခဲ႔ရပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကို ဆံုးမေတာ္မႈ၏
သုတၱံ ၃း၁၂။ လက္ရွိ ရေနတဲ႔ လစာထက္ ပိုရမဲ႔ လစာကို မက္ၿပီး ကြ်န္မ အလုပ္ေျပာင္း
ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ကို အဓိက မထားဘဲ။ မေစာင္႔ဘဲနဲ႔ လူေတြ
ကို အားကိုးၿပီး ကြ်န္မ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ရလဒ္ ကေတာ႔ ေအးဂ်င္႔ ခေတြကုန္၊
ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ ေတြကုန္ၿပီး ကြ်န္မ သိပ္ေၾကာက္တဲ႔ ၁၄လႊာ တိုက္အျမင္႔ႀကီးမွာ
လစာ ပိုရေပမဲ႔ တစ္ရက္မွ စိတ္မခ်မ္းသာခဲ႔ရပါဘူး။ ေဒါသႀကီးလွတဲ႔ သူေဌးမရဲ႕ ဒဏ္
ေၾကာင္႔ သူမရဲ႕အလိုမက်မႈေအာက္မွာ ပင္ပန္းစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ႔ရပါတယ္။ တခ်ိန္တုန္း
က အားရင္ ေလာက အရာမွာဘဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ ၿပီး သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ဖို႔ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနခဲ႔တဲ႔
ကြ်န္မ ဒုကၡေတြၾကားမွာ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ ခြန္အားေတြယူဘို႔ ဆႏၵရွိတာေတာင္
ညဥ္႔နက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၁၂နာရီ- ၁နာရီမွ အိပ္စက္ခြင္႔ရလို႔ ပင္ပန္းၿပီး လူေတြ
အိပ္တဲ႔ ေနရာမွာ မဟုတ္တဲ႔ ကြ်န္မ အိပ္ယာမွာတင္ ေျခကုန္ လက္ပန္းက် လွဲလိုက္
တာနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းရမဲ႔ အစား ပင္ပန္း
လြန္းလို႔ ဘုရားရွင္ကို စကားေျပာရံုသာ တတ္ႏိုင္ခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မ အရင္ ေနခဲ႔တဲ႔
အခန္း ေလးနဲ႔ အရင္တုန္းက ရခဲ႔တဲ႔ အခြင္႔အေရး၊ အခ်ိန္ကို ညတိုင္း ျပန္တမ္းတရင္း
ေနာင္တ ရ ငိုေၾကးြ ခဲ႔ရပါတယ္။ မနက္ ၅နာရီခြဲ ထ။ ညဥ္႔နက္မွ အိပ္ယာ၀င္။ နိစၥဓူ၀ ဒီ
အတိုင္း ေနလာရင္း ကြ်န္မ ခံႏိုင္ရည္ မရွိေတာ႔ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္မကို ဆံုးမ
ေနၿပီဆိုတာ ကြ်န္မ နားလည္ လာပါၿပီ။ ကြ်န္မ အျပစ္ေတြ ဆင္ျခင္မိၿပီမို႔ ကြ်န္မရဲ႕
တစ္ရြာ မေျပာင္း သူေကာင္း မျဖစ္ ဆိုတဲ႔ အတၱစိတ္နဲ႔ ေသခ်င္တဲ႔ က်ား ေတာေျပာင္း
ျဖစ္ခဲ႔ရတဲ႔ အျပစ္ေတကြ ို ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရင္း ဒူးေထာက္ၿပီး ဘုရားရွင္ထံ ငိုေၾကးြ ၿပီးမွ
ဆုေတာင္းခဲ႔ရပါတယ္။ ဆာလံ ၁၁၈း၈ ထာ၀ရဘုရားကို ခိုလံႈျခင္းသည္ လူကို ကိုးစား
ျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္း၏ သနားျခင္း ဂရုဏာရွင္ျဖစ္တဲ႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဘုရားရွင္ဟာ
ကြ်န္မရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္း ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ၁ေယာ ၁း၉ ကိုယ္ အျပစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပ
ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔ အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍ ဒုစရိုက္၌ ရွိသမွ်ႏွင္႔ ကင္းစင္ေစျခင္းဌါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာ
တရားႏွင္႔၄င္း၊ ေျဖာင္႔မတ္ျခင္း တရားႏွင္႔၄င္း ျပည္႔စံုေတာ္မူ၏။ ၆လေလာက္ ၾကာေတာ႔ ကြ်န္မ
ေအးဂ်င္႔ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္ၿပီး သူေဌးမ က ေျပာင္းေရႊ႕ ခြင္႔လည္း မေပး၊ ေလယာဥ္
လက္မွတ္လည္း ခ်က္ခ်င္း ၀ယ္မေပးတာေၾကာင္႔ မျပန္ခင္ ၂ပတ္ေလာက္ေနရပါ
တယ္။ ရတဲ႔ အခ်ိန္ေလးကို ကြ်န္မ အလုပ္သစ္ ထပ္ရဖို႔ ႀကိဳးစားရွာခဲ႔ပါတယ္။ ဆု
ေတာင္း ရင္းနဲ႔ေပါ႔။ အဆင္ ထပ္ မေျပမွာလည္း ေၾကာက္မိတယ္။ မႆဲ ၇း၇ ေတာင္းၾက ေလာ႔
ေတာင္းလွ်င္ရမည္ ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မ ပိုၿပီး အံ႔ၾသခဲ႔ရပါတယ္။ မျပန္ခင္ ၁ရက္ အလို
ညမွာ ကြ်န္မရဲ႕ အရင္ သူေဌး မိသားစုကို ဖုန္းေခၚၿပီး ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔
ဆီ ျပန္သြားခ်င္တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါ ပါတယ္။ ေတာင္းပန္ရင္းနဲ႔ေပါ႔။ သူတို႔
ခြင္႔လႊတ္ ေပးမယ္ ဆိုတာ သိေပမဲ႔ သူတို႔ ျပန္ေခၚဖို႔ ဆိုတာ မေမွ်ာ္လင္႔ ရဲသလို
ေမ်ွာ္လင္႔ ခ်က္ သိပ္မထားခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏိုင္တဲ႔ အရွင္ျဖစ္တဲ႔
ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သနားျခင္း ဂရုဏာေၾကာင္႔ ကြ်န္မ အံ႔ၾသ ၀မ္းသာ မ်က္
ရည္ က်ခဲ႔မိပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ အရင္ သူေဌးမဟာ ကြ်န္မကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ေခၚဖို႔
ကြ်န္မရဲ႕ ေအးဂ်င္႔နဲ႔ ညတြင္းခ်င္း စကားေျပာၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က မိသားစု
နဲ႔လည္း ခဏျပန္ေတြ႔ခြင္႔ ရၿပီး အရင္လို ေနရာ၊ အရင္လို အေျခအေနမ်ိဳး အရင္ထက္
ပိုတဲ႔ လစာနဲ႔ ျပန္ေနခြင္႔ရလို႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းလို႔ မကုန္ေတာ႔
ပါဘူး။ အခုေတာ႔ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို ဘုရားရွင္နဲ႔ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖို႔ သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရန္
မပ်င္းဖို႔ ကြ်န္မ ႀကိဳးစားေနပါၿပီ။ စာဖတ္သူမ်ားကို ကြ်န္မ အတြက္နဲ႔ ကြ်န္မလို ဘုရား
ရွင္ကို ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ဖို႔ ခြန္အားနည္းသူေတြ အတြက္ သတိရ ဆုေတာင္း
ေပးဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါရေစ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ အေယာက္စီ
တိုင္းကို ေရးျပခ်င္တာကေတာ႔ မိမိရဲ႕ အႀကံအစည္ စိတ္ကူး အျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္
ေလရာရာမွာ ဘုရားရွင္ထံ အဦးဆံုး အပ္ႏွံၿပီးမွ အလိုေတာ္ အတိုင္း ၀န္ခံတတ္ၾကဖို႔
ကြ်န္မရဲ႕ အျဖစ္ အပ်က္ေလးနဲ႔ အတူ သက္ေသခံ ခြန္အားေပးပါရေစ။ သုတၱံ ၃း၅-၆
ထာ၀ရ ဘုရားကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ႔ ကိုးစားေလာ႔။ ကိုယ္႔ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင္႔။ သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရ ဘုရား
ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကေလာ႔ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ႔ျပင္ေတာ္မူမည္ ။ Naw Rebecca

သခင့္စကား http://thelordword.com Aug2013 မွတဆင့္တင္ျပသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္


မင္းေအာင္သက္လြင္

ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ မရေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေဝေန ယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ဆိုသည့္ ဘြဲ႕နာမ သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း စာေစာင္ တြင္ လူအေပါင္းကို ေတာ္ေတာ္ လႈပ္ခတ္ ဂယက္ရိုက္ သြားေစသည့္ နာမ ျဖစ္သည္။ လူအေပါင္းဟု ဆိုရာတြင္ အထူး သျဖင့္ ဘာသာေရး အယူသည္း သူမ်ား။ ဖာရိရွဲမ်ား။ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား။ က်မ္းတတ္မ်ားကို အထူးတလည္ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထိုသူမ်ားက သားဦး ဆိုေသာ ဘြဲ႕နာမသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟု အတိုက္အခံ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေနၾကပါသည္။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက ေကာေလာသဲ အသင္ေးတာ္သို႕ ေရးသားသည့္ စာထဲတြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ စကားကို အခိုင္အမာ ေျပာဆို ေရးသား၍ သားဦး ဆိုသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘြဲ႕နာမကို အတိုက္အခံလုပ္၊ အခိုင္အမာ သက္ေသ ထူသြားခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အျခားအျခားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား။ နတ္သားမ်ား။ ဘုရားမ်ား ၏ အဆင့္မွ်သာ ရွိေသာသူ မဟုတ္ဘဲ။ ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သားဦး ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အားလံုးထက္ ႀကီးျမတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထြတ္ အျမတ္ ျဖစ္ျခင္း ကို ပံုေဆာင္ပါသည္။
ထိုသားဦး ဆိုေသာ စကားစုကို ဗန္းစကား ျဖင့္ေရးျပရပါလွ်င္၊ ̏မင္းတို႕ ငါ့ေနာက္မွ ေမြးတာပါ။ မင္းတို႕ ငါ့ေနာက္ မွ ထမင္းစား တာပါ။ ငါက အစ္ကိုႀကီးပါ။ ငါက သားဦးပါ။ မင္းတို႕ ႏု ပါေသးတယ္ကြာ ̋  ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ရွင္ေပါလု ဆက္လက္ေရးသားထားသည္မွာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွ ခရစ္ေတာ္ ၏ အထူး အေရးအပါဆံုး ရာထူးျဖစ္သည္။
ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထို သားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပ အရာ၊ အရူပ အရာ၊ ရာဇပလႅင္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုး ျဖစ္ေစ၊ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ ျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္ ၄င္း။ ထိုအသခင္ အဖို႕အလို႕ငွာ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ဖန္ဆင္းလွ်က္ ျဖစ္ၾက၏။ သားေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ မျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာ တို႕သည္ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။ အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွာ မူလ အရင္းျဖစ္၍ ေသေသာ သူတို႕တြင္ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ခပ္သိမ္းေသာ ျပည့္စံုျခင္းကို သားေတာ္၌ က်ိန္းဝပ္ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သြန္းေသာ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကို ၿငိမ္းေစ၍ ေကာင္းကင္အရာ ျဖစ္ေစ၊ ေျမႀကီးအရာျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတို႕ကို သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ေစျခင္းငွာ၄င္း အလိုရွိေတာ္မူ၏။
ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
သားဦး ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ ပရိုတိုတိုေကာ့စ္ (prototokos) မွ ဘာသာျပန္ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစကားစုသည္ ရတနာ စိန္ေက်ာက္ ကို ေသြးရာမွ ေပၚလာေသာ ရတနာ အကြက္မ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေဝေနယ် သတၱဝါအေပါင္း၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ သားဦးသည္ အသက္အပိုင္းအျခားကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္း၏ အေပၚတြင္ စူပါ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္သည္။
ထို သားဦး ဆိုေသာ စကားက ခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရ ျဖစ္ျခင္း။ ကနဦး အစကတည္းက ျဖစ္တည္ျခင္း၊ အစ မရွိျခင္း ႏွင့္ အဆံုး မရွိျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲ အရာခပ္သိမ္းတို႕၏ အရင္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ စကားတြင္ အတိတ္ကာလ (was) ကို သံုးစြဲရပါသည္။ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ကမၻာ့ သက္တမ္းကို မတြက္ခ်က္ခင္ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သလို၊ ၾကယ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ၾကယ္စုမ်ား ေနရာ မယူခင္ ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္မဲ့ဇုန္ အတြင္း ရွိေနၿပီး အခ်ိန္နာရီမ်ားကို သူ႕ လက္ေတာ္ ထဲတြင္ ကိုင္တြယ္ ခ်ိန္ညိႇသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ မျဖစ္ စေလာက္ေသာ ဦးေဏွာက္ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ျဖစ္ တည္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ ေလ့လာျခင္းသည္ အဟိတ္တိရစၧာန္ျဖစ္ေသာ ယင္ေကာင္ တစ္ ေကာင္၏ ဦးေဏွာက္က ကြန္ပ်ဴတာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ လူ႕ဥာဏ္ကို နား မလည္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။
ေသးငယ္ နံုခ်ာေသာ ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္က ေလေအး စက္တပ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ ရိုက္ေနေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား လူသားတစ္ဦး၏ ျဖစ္တည္မႈကို နားမလည္ႏိုင္သကဲ့သို႕ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာဝကို နားမလည္ႏိုင္ သကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႕ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္း လႈပ္ရွား ပညာဆည္းပူးသည္ကို ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ မသိႏိုင္ရန္ ဦးေဏွာက္ဥာဏ္ မမွီသလို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ျဖစ္တည္ျခင္းကိုလဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ား နားလည္ ႏိုင္ရန္ ဦးေဏွာက္ဥာဏ္ မမွီီပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ယင္ေကာင္သာသာ ဦးေဏွာက္ျဖင့္ ဘုရားအား ျပစ္တင္ေဝဖန္။ စစ္ေၾကာ ေနတတ္ ၾကသည္။ အင္တာနက္ အီးေမးလ္မ်ား၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ သူမ်ား ေရးထားၿပီးသာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ကာ သူမ်ားေတြ ငါ့ေလာက္ေတာင္ မသိဘူး ဟုေသာ စိတ္ထင္ျဖင့္ လူေရွ႕တြင္ ဆရာႀကီး လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ရွက္ဖြယ္ ေကာင္းေပစြ။
သမၼတ လင္ကြန္း ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ အက္ဒ္ဝင္အမ္စတန္တန္ က ဒူးေထာက္ လက္မိႈင္ခ်ၿပီး စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္နဲ႕ ̏လင္ကြန္း ရဲ႕ သမိုင္း တစ္ေခတ္ ကုန္သြားၿပီ ̋ လို႕ ညည္းတြား ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ လူ႕ ေလာကတြင္ ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္၊ ဟစ္တလာေခတ္၊ နပိုလီယံ ေခတ္၊ ပရက္စေလေခတ္၊ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ေခတ္ စေသာ လူတို႕ သတ္မွတ္ သည့္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ရွိပါသည္။ ထိုေခတ္မ်ားသည္ ေခတ္ကုန္ ေသာအခါ ေရပန္း မစား။ လူသိ မမ်ားေတာ့ဘဲ၊ ကြယ္ေပ်ာက္သြားစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေခတ္ တစ္ေခတ္ကိုဘဲ စိုးစံတဲ့သူ မဟုတ္ပါ။ အသက္ အပိုင္းအျခား။ ေခတ္ကာလ။ သမိုင္း တစ္ေခတ္။ ရာစု တစ္စုမွာသာ ခရစ္ေတာ္ ရွင္သန္ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ အဆက္ဆက္တိုင္းကို ပိုင္သသူ၊ စိုးစံ ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ေလာကတြင္ လူသားအျဖစ္ ေခတၱ တည္းခို ေနထိုင္ အသက္ရွင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ႕ထာဝရ သက္တမ္း၏ အခိုက္အတန္႕ကေလး။ မိနစ္အပိုင္းကေလး မွ်သာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ေျမ ကမၻာေပၚ ေနထိုင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ ၃ဝ မွ်သည္ သူ႕ ထာဝရ သက္တမ္း၏ အပိုင္းအစေလး တစ္ုခု၊ မိနစ္ပိုင္း စကၠန္႕ပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါး၏ ကနဦးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဂရိဘာသာစကား ပရိုတိုတို ေကာ့စ္ ဆိုသည္မွာ ဖန္ဆင္းခံ ေဝေနက် သတၱဝါအေပါင္းတို႕ေရွ႕တြင္ တည္ရွိေနေသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဆိုလိုပါသည္။  ခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိ မခံယူခင္က ေရးသား ထားခဲ့ေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္လဲ ခရစ္ေတာ္၏ သားဦး အရိုက္အရာကို ႀကိဳတင္ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါသည္။
အကယ္စင္စစ္ သူ႕ကို သားဦး အရာ၌ ခန္႕ထား၍ ေလာကီရွင္ဘုရင္ တို႕ အေပၚမွာ ခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ဆာလံ ၈၉း၂၇
ခရစ္ေတာ္ မွန္လွ်င္ အရာခပ္သိမ္းတို႕၏ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ရမည္ပင္။
စိန္႕ၾသဂက္စတင္း၏ ေရးသားခ်က္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ တန္ဖိုး မရွိသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္ အားလံုးထက္ အဖိုးတန္တဲ့သူ ျဖစ္မယ္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို အရွင္သခင္ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုခဲ့ရင္ေတာင္ သူဟာ အရာအားလံုးရဲ႕ အရွင္သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘာမွ မဟုတ္ေသာသူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ အျခားေသာ သူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတ္ာသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူအမ်ားအတြက္ အရာခပ္သိမ္းသည္ သူတို႕အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသခင္ အုပ္စိုးရွင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ဘဝကို လႊမ္းမိုးလွ်င္
စြမ္းအားျပည့္ၿဖိဳး ခြန္အားတိုး ၊ ခရစ္သခင္ရဲ႕ ျမတ္တန္ခိုး။

မင္းေအာင္သက္လြင္
(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Firstborn over all creation အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

 

 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁ ( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၂ (တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားသခင္)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ (ထာ၀ရအဘ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၄ (အသက္ၾကီးေသာသူ)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅  (မ်က္ျမင္မရ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) - မင္းေအာင္သက္လြင္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (Disco & Church) - ကာတြန္း မင္းေအာင္သက္လြင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (ဘုရားေက်ာင္း) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ။ ဒစၥကို မွာက မိန္းမငယ္ေလး တစ္ေယာက္တည္းက ရံုအျပည့္ ပရိတ္သတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတာ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ပ္ခ်္ မွာက တစ္ေယာက္တည္းေသာ ပရိတ္သတ္ကို ကြာယာသံစံု နဲ႔ တရားေဟာဆရာမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ေဖ်ာ္ေျဖ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒစၥကိုမွာ လူသြားမ်ားျပီး ခ်ပ္ခ်္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ လူလာနည္းရတာလဲ။ ဆင္ခ်င္စရာေလးပါ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


၂၀၁၃ တြင္ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား အသင္းေတာ္နဲ႔မိတ္သဟာရေပါင္း ၃၀ခန္႔ ရွိမည္။ ယခင္ ၁၉၈၈ ျမန္မာျပည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္း ျဖစ္ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာမ်ားစြာ ႏိုင္ငံျခားထြက္ခြာခြင့္ေပးသျဖင့္ စင္ကာပူတြင္လည္း တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ယခု ၂၀၁၃တြင္ မွတ္ပံုတင္အသင္းေတာ္မ်ားအျဖစ္ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ဟာခါးျမန္မာအသင္းေတာ္..စသျဖင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မွတ္ပံုတင္မထားေသာ္လည္း စင္ကာပူအသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူကိုးကြယ္၀တ္ျပဳေနေသာ ..ရိုမင္ကက္သလစ္မ်ား၊ မက္သဒစ္၊ Full Gospel, AG မိတ္သဟာရမ်ားျပားစြာ ရွိေနၾကျပီျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္လိပ္စာအခ်ိဳ႔ - Singapore,..
http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2010-02-28-01-30-14&catid=2:knowledge&Itemid=12

ျမန္မာမ်ားလည္း တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုအလိုက္ နီးစပ္ရာ၊ လမ္းေလွ်ာက္သြားႏိုင္ေသာ စင္ကာပူအသင္းေတာ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးစု ဘာသာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။  ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္း ေန႔၁နာရီခြဲ၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ေန႔၂နာရီ၊ ဂေရ့ျမန္မာ ေန႔၂နာရီခြဲ၊ COS ျမန္မာ ညေန ၄နာရီ၊ Little Myanmar (City Hall) ည၆နာရီ၊ Full Gospel (City Hall) ည၈နာရီ၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ည၇း၃၀ ..စသျဖင့္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္မ်ားသာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳၾကသည္။  အခ်ိဳ႔လည္း မနက္ပိုင္း ၀တ္ျပဳရန္ နာမည္ေက်ာ္ လူေသာင္းခ်ီတက္ေရာက္သည့္ City Harvest, New Creation, Faith Baptist FCBC , New Light စသည့္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ၾကားနာ၊ မိတ္သဟာရျပဳ၊ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႔လည္း သာမန္စင္ကာပူ အဂၤလိပ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ေန႔စဥ္ ဘုရားႏွင့္မတ္သဟာရ ဖြဲ႔ရန္အတြက္ အားေပးေသာ အသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္အမ်ားစုမွာ ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ။ ဥပမာ .. ဓါတ္ပံုၾကည့္ပါ။ Woodland Evangelical Free Church ျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ယံုၾကည္သူမ်ား စုေ၀းရာေနရာျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တိုင္း မိတ္သဟာရအဖြဲ႔ကေလးမွ စတင္ၾကသည္။ ၾကီးထြားလာသည္။ မိမိအားသန္ရာ Denomination မ်ားတြင္ စုေပါင္းပါ၀င္ၾကသည္။ စင္ကာပူတြင္ မက္သဒစ္၊ အဂၤလိကန္၊ ပရက္စဗီးရီယန္၊ ရိုမင္ကက္သိုလစ္မ်ား အင္အားၾကီးၾကသည္။ ထိုသို႔ မိတ္သဟာရအဖြဲ႔ေလးမ်ားမွ အသင္းေတာ္အျဖစ္ၾကီးထြားလာျခင္းကို အသင္းေတာ္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း Church Planting ဟုေခၚသည္။

WEFC အသင္းေတာ္ ရာဇ၀င္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၄၀ခန္႔က ယံုၾကည္သူ လူငယ္မ်ား၊ Home Cell မွစတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း အသင္းေတာ္တစ္ခုတြင္ Fellowship အျဖစ္ ၀တ္ျပဳၾကသည္။ ေနရာတစ္ခု ငွာရမ္း ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳၾကသည္။ ေဘးမွ တိုင္းၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္း  မႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အျမဲတမ္းေနရာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀တ္ျပဳရန္ေနရာမွာ စင္ကာပူအစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိုဂ်က္တြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခံရသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ စင္ကာပူ Woodland ဆိုသည့္ ေတာက်ေသာ ေျမာက္ဖက္အစြန္ဖ်ားတြင္ ေျမေနရာတစ္ခုကို အစိုးရထံမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ အႏွစ္၂၀ၾကာေသာအခါ ၆ထပ္ အေဆာက္အဦး (ဓါတ္ပံုအတိုင္း) ျဖစ္လာသည္။ ကနဦး အမႈေဆာင္တစ္ဦးမွာ အဖြဲလိုက္ျဖစ္လာသည္။ Pastors & Ministry Staff အျဖစ္  Rev Kenny Fam- senior pastor 63036140,  Rev Edward Chu - community transform  63036138, Rev Ho Kum Weng - Chinese Ministry 63036136, Rev Ivan Liew - Missions 63036181, Pastor Joshua Lim - compassionate & Men 63036135, Pastor Vernon Song - Children 63036134, Pastor Alfred Tan - Worship 63036133, Ang Gim Har - life transform process 63036142, Annabel Chau - Women တို႔ျဖစ္သည္။ Support Staffs ၄ဦး၊ Social Center ၁ဦး၊ ေန႔ကေလးထိန္း ၁ဦး၊ စသျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။ တနဂၤေႏြတြင္ အဂၤလိပ္ ၂ခ်ိန္ (9a, 1.15am) တရုပ္ဘာသာ-တစ္ခ်ိန္, လူငယ္၊အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး အစီအစဥ္မ်ား ပံုမွန္အတိုင္းရွိသလို၊ တစ္ပါတ္လံုး တနလၤာမွစေနအထိ က်မ္းစာသင္တန္း၊ လူငယ္၊လူၾကီး၊အမ်ိဴသမီး၊ အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီး သင္တန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ LCG ဟု နာမည္ေပးထားေသာ (Cell Group ပံုစံ) Life Change Group အစီအစဥ္မ်ားစြာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၊ အေျခခံေသာ လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားရွိပါသည္။ Website: www.wefc.org.sg , Address  1 Woodlands St 83, Singapore 738488. Evangelical Free အသင္းေတာ္သည္ အေမရိကန္အေျချပဳေသာ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေဂးလန္း Gayland တြင္ စင္ကာပူတြင္ အၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီ၊ Woodlands WEFC အသင္းေတာ္သည္ ဒုတိယအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု  Gayland Evangelical အသင္းေတာ္မွ ျမန္မာျပည္ ၂၇ၾကိမ္ မစ္ရွင္သြားခဲ့ျပီးသည့္  Pastor David က ေျပာဆိုသည္။

စင္ကာပူတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာမိတ္သဟာရမ်ား ၾကီးထြားလာပါက၊ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တဆင့္တိုးျပီး၊ စင္ကာပူအသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာရလုပ္ေနေသာ အသင္းေတာ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယခုအသင္းေတာ္မွာ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာရနည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအနည္းငယ္ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။  Murann. The End..

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Because He Lives

God sent His son, they called Him Jesus
He came to love, heal, and forgive.
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives.
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, All fear is gone.
Because I know He holds the future,
And life is worth the living just because He lives.


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း

ေရး-ေက်ာ္ေဌး၊ ဆို-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

မဟူရာျမစ္ထဲျဖက္ေသာ္လည္း
ထိုေနရာမွ အျပစ္ေဆးေၾကာျပီ
ထံေတာ္ပါးမွ စမ္းေရလား
ကယ္တင္ရွင္ရဲ့ ဂရုဏာပါ

ကို္ယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ လက္ေတာ္ျဖင့္
မရဏတြင္းမွ ထေျမာက္ျပီ
ကယ္တင္ျခင္းသီခ်င္းဆိုမည္
သခင္ေယရႈလြတ္ေျမာက္ေစျပီ

(ေဟာရွာ႑၊ ေဟာရွာ႑၊ အေသခံေသာ သိုးသငယ္
ေဟာရွာ႑၊ ေဟာရွာဏ၊ ေယရႈဘုရား ထေျမာက္ေလျပီ )၂


http://www.youtube.com/watch?v=Bcs-E6kVjqQ&feature=watch-vrec
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရဲ့ အစစ္အမွန္လမ္းျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္ကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါေစ..လို႔။ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key A
Beat: Slow Go Go
Intro: [A Gbm, D, Bm E)2

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)