မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Sep 16th

Last update08:32:22 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1635
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

လူရဲ့အသက္ဟာအခိုးအေငြ႔လိုပဲ၊..ထိုလူမ်ားအတြက္မဂၤလာသတင္းေကာင္း - Saya San Toe


လူတိုင္းက ကိုယ္သြားမဲ့လမ္းကို ကိုယ္စဥ္းစားျပီးသြားၾကတာပဲ။ တကယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မစဥ္းစားတဲ့ဖက္ကို ေရာက္သြားတာ အမ်ားၾကီးမဟုတ္လား မိတ္ေဆြ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနရာကိုၾကည့္ပါ။ ဘယ္သူကမွ ကိုယ္ေသမဲ့ရက္ကို စဥ္းစားမထားပါဘူး။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔ ေလာကကေန ထြက္သြားတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ခုန သီခ်င္းေလးက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ လူ႔ရဲ့အသက္ဟာ အခိုးအေငြ႔လိုပဲ..ခဏထင္ရွားတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာလဲ ယာကုတ္အခန္းၾကီး၄၊ အငယ္၁၅မွာေျပာတယ္။ လူရဲ့ အသက္ဟာ အခိုးအေငြ႔လိုပဲ၊ ခဏျမင္ရတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔ ေလာကကေန လူကထြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေလာကက မထြက္ခြာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရမဲ့ အရာက ေလာကက ထြက္သြားရင္ ေနာင္ဘ၀ရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္ဘာသာတရားမဆို ေတြ႔ရတယ္။ ေနာင္ဘ၀ရွိတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ လူေတြဟာ ဘာသာတရားဆိုတာ ေပၚလာရတာျဖစ္တယ္။ ေနာင္ဘ၀မရွိရင္ ဘာသာတရားဆိုတာလဲ မလိုဘူး။ ဘုရားဆိုတာလဲ..မလိုဘူး၊ ဘုရားရွိခိုးစရာအေၾကာင္းလဲ ...မရွိဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ လူေတြဟာ ဒီကေန႔ ဘုရားရွိခိုးရသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဘာသာတရားေပၚလာသလဲ။ ေနာင္ဘ၀ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္..။

တိရိစာၦန္ေတြကိုၾကည့္ပါ။ သူတို႔ ေနာင္ဘ၀မရွိဘူး။ သူတို႔ေတြ စုျပီး ဘုရားရွိခိုးတယ္ဆိုတာ ရွိသလား။ မရွိဘူး...။ သစ္ပင္ေတြကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔မွာ အသက္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ ေနာင္ဘ၀မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သစ္ပင္နဲ႔ တိရိစာၦန္မွာ အသက္ရွိေပမဲ့ သူတို႔မွာ ၀ိညာဥ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ၀ိညာဥ္မရွိလို႔လဲ သူတို႔မွာ ေနာင္ဘ၀ဆိုတာ မရွိပါဘူး မိတ္ေဆြ။ ဒီကေန႔ လူမွာကေတာ့ ခႏၱာရွိတယ္။ စိတ္ရွိတယ္။ တမူထူးျခားျပီးေတာ့ ၀ိညာဥ္ဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၀ိညာဥ္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀မွာ လူတိုင္းဟာ ေကာင္းတဲ့ေနရာေရာက္ခ်င္တယ္။ မေကာင္းတဲ့ေနရာ ဘယ္သူမွ မသြားခ်င္ဘူး။ ေနာင္ဘ၀မွာ ေကာင္းတဲ့ေနရာေရာက္ဖို႔ ဘာသာတရားဆိုတာ ေပၚလာတယ္။

ဘယ္ဘာသာမဆို ေလ့လာၾကည့္ပါမိတ္ေဆြ။ ဘာသာတရားအားလံုးက ေကာင္းပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရင္ အေျဖ၂ခု ထြက္ပါတယ္။ တစ္ခုက ေကာင္းရာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာေရာက္မယ္..။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ လမ္းဆံုးရမယ္..။ ဘယ္သူမဆို ေကာင္းတဲ့ေနရာပဲ သြားခ်င္တယ္။ သြားခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ ဘာသာတရားထဲမွာ က်င္လည္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးအေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ဗမာစကားက ရွင္းပါတယ္။ ကုသိုလ္တစ္ပဲ ..ငရဲတစ္ပိႆာ၊ ေကာင္းတာနဲ႔ မေကာင္းတာ ယွဥ္ရင္ လူတိုင္းဟာ မေကာင္းတာက ပိုမ်ားတယ္မဟုတ္လား။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကိဳးစားျပီး ေကာင္တာလုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတာက ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေျဖရရွင္းပါတယ္။ လူဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ေကာင္းတဲ့ေနရာကို မေရာက္ႏိုင္ဘူး။

ဘာေၾကာင့္ မေရာက္ႏိုင္ဘူးလဲ..။ ဘာသာေကာင္းေပမဲ့ ကိုယ္ ကုိယ္တိုင္က မေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားကို တျခားလူေတြက စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားမယ္။ ငါကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ငါ့ေနာက္ကလူနဲ႔ မတူဘူး။ အေပၚထပ္ကလူကလဲ ေျပာမွာေပါ့။ ေအာက္ကလူကို ေျပာတာေနမွာပါ။ မိတ္ေဆြ၊ အေပၚကလူျဖစ္ျဖစ္၊ ေအာက္ကလူျဖစ္ျဖစ္၊ စင္ေပၚကလူျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းကင္ေအာက္ ေျမၾကီးေပၚမွာ ၾကိဳက္တဲ့ဘာသာတရားနဲ႔ တိုင္းပါ။ ေကာင္းတဲ့လူ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘာသာတရားတိုင္းမွာ ပါတဲ့ ၂ခ်က္ကို ေျပာခ်င္တယ္။ ဘယ္ဘာသာမဆို ပါတယ္။ ေလာဘ လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္ကို သတိနဲ႔ ေရွာင္ၾကေလာ့..တဲ့။ ေလာဘမၾကီးနဲ႔..လို႔ ဘယ္ဘာသာကမဆို ေျပာပါတယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့ မိဘမိတ္ေဆြမ်ား စဥ္းစားပါ။ ေလာဘမၾကီးပဲနဲ႔ မေလးရွားကို ေရာက္လာၾကသလား။ ေလာဘမၾကီးတဲ့လူ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ ဘာသာ ေကာင္းေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္က အဲဒီဘာသာအတိုင္း ေနႏိုင္သလား။ မေနႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာတရားအတိုင္း အသက္မရွင္ႏိုင္တဲ့ လူရဲ့ အဆံုးဟာ တမလြန္ဘ၀ဟာ အပယ္ငရဲမွာ လမ္းဆံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူဟာ ငရဲသြားတာ ဘာသာေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာေကာင္းတယ္။ ကိုယ္က မေကာင္းလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတယ္။ ဟိျဒၵဴလည္းေကာင္းတယ္။ အစၥလမ္လည္းေကာင္းတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာလည္း ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဘာသာအားလံုးကို ျပန္ၾကည့္။ ကိုယ္ေကာင္းမွ ရမွာ။ ဒီကေန႔ လူေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆန္းဆစ္ၾကည့္တဲ့အခါ ကိုယ္တိုင္က မေကာင္းႏိုင္ဘူး...။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေကာင္းျပီး၊ လူကမေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူက တမလြန္မွာ အပယ္ငရဲသြားရမယ္။ လူကို ကယ္မဲ့သူ လိုအပ္လာတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မကယ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာသာ က မကယ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူကိုကယ္မဲ့သူ လိုအပ္လာျပီး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူကို ဖန္ဆင္းတဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူေတြကို ခ်စ္တယ္။ သနားတယ္။ ငရဲမသြားေစခ်င္တဲ့အတြက္ အဲဒီဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္၊ အၾကံစည္တစ္ခုကို သူေရးဆြဲရတယ္။ အဲဒါဘာလဲ ဆိုေတာ့ သခင္ေယရႈကို ေလာကကို ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။

အဲဒီေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ (အဲဒီကာလမွာ) ခရစ္ယန္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အရင္ကဆိုရင္ ေယရႈဆိုရင္ ခရစ္ယန္လို႔ ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွာ ေယရႈကို ယံုတာပါ။ အရင္ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈဆိုတာ့ တကယ့္တကယ္တန္း သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္တဲ့အခါ ေယရႈကို သိလာပါတယ္။  ေယရႈ ေလာကကို ၾကြလာတံုးက ခရစ္ယန္ဆိုတဲ့ နာမည္လံုး၀မရွိပါဘူး။ ေယရႈ ေကာင္းကင္ဘံုတက္သြားတဲ့အထိ ခရစ္ယာန္ဆိုတဲ့ နာမည္ လံုး၀မရွိပါဘူး..မိတ္ေဆြ။ ေနာက္ပိုင္း အႏွစ္၃၀ေက်ာ္မွ က်မ္းစာဓမၼသစ္မွာ ေယရႈကိုယံုသူမ်ားကို ခရစ္ယာန္လံု႔ သံုးႏႈန္းပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေယရႈ ေလာကကို ၾကြလာတာဟာ မိတ္ေဆြနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပစ္ရွိတဲ့သူေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဘာသာမခြဲဘူး၊ လူမ်ိဳးမခြဲဘူး။ အဆင့္အတန္းမခြဲဘူး။ အယုတ္အျမတ္ မခြဲဘူး။ ေျမၾကီးေပၚမွာရွိတဲ့ အျပစ္ရွိတဲ့လူတိုင္းကို ကယ္တင္ဖို႔ ေလာကကို ၾကြလာတာျဖစ္တယ္။ ေယရႈဆိုတာ တကယ္ရွိရဲ့လား။ တကယ္ေကာ သမိုင္းမွာ က်န္ခဲ့လို႔လား။ သူတကယ္ ၾကြလာလို႔လား။ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေယရႈ တကယ္ရွိမရွိ သိဖို႔ မိတ္ေဆြကို ဥပမာတစ္ခု ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္ မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့အခါ ဒီမွာရွိတဲ့ မိဘမ်ား ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ အေဖကို မေတြ႔ဖူးပါဘူး။ မေတြ႔ဖူးလို႔ မရွိဘူးလို႔ေတာ့ မေျပာနဲ႔ မိတ္ေဆြ။ ကြ်န္ေတာ္ရပ္ေနတယ္ ဆိုကတည္းက ကြ်န္ေတာ့မွာ အေဖေတာ့ ရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ား မေတြ႔ဖူးဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေဖရွိေၾကာင္းေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွားသိႏိုင္တယ္။

ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သံုးေနတဲ့ ျပကၡဒိန္ကို ၾကည့္ပါ။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၁ခု ေရာက္လာျပီမိတ္ေဆြ။ ခရစ္သကၠရာဇ္လို႔ ဘာလို႔ေခၚသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ ေျမၾကီးေပၚ ၾကြလာတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ဆိုတာ ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ မလာခဲ့ရင္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ဆိုတာ ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္လာတဲ့အခ်ိန္ကေန စျပီးတြက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ား.. ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၾကြလာခဲ့တယ္ဆိုတာ သမိုင္းမွာ အထင္အရွား ခရစ္သကၠရာဇ္က သက္ေသထူပါတယ္။ အဲဒီ ခရစ္ေတာ္ ဘာလာလုပ္တာလဲ။ ခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ အျပစ္ရွိတဲ့လူကို ကယ္တင္ဖို႔ ေလာကကို ၾကြလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာမွာ ေရးထားပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သမၼာက်မ္းလို႔ ေျပာပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ဒီမွာရွိတဲ့ မိဘ၊မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရား ၾကြလာတယ္။ ေျမၾကီးေပၚမွာ သူလုပ္သြားတဲ့အလုပ္ စုစုေပါင္း ၃ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ သူေလာက ၾကြမလာခင္ ေျမၾကီးေပၚမွာရွိတဲ့ ေကာင္းမႈ၊ ၂ခုကို ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေျမၾကီးေပၚမွာရွိတဲ့ လူေတြဟာ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္လူမ်ိဳးမွာမဆို ရွိျပီးသား၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေနာင္ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေကာင္းမႈလုပ္ၾကတယ္။ ေကာင္းမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္ ၂ခုထြက္ပါတယ္။ နံပါတ္(၁)ေကာင္းမႈက လူလူခ်င္း ေကာင္းမႈလုပ္ၾကတယ္။ ေနစရာမရွိရင္ ေပးတယ္။ စားစရာမရွိရင္ ေၾကြးတယ္။ ပိုက္ဆမရွိရင္ နဲနဲပါးပါး ေပးတယ္။ ၀တ္စရာမရွိရင္ အ၀တ္စားေပးတယ္။ လူလူခ်င္းျပဳတဲ့ ေကာင္းမႈပါ။  ဒုတိယ ေကာင္းမႈတစ္ခု ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူက ဘုရားကို လုပ္တဲ့ေကာင္းမႈ။ ေနာင္ဘ၀နဲ႔ပတ္သက္ရင္ လူတိုင္းစိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူက ဘုရားနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေကာင္းမႈလုပ္ၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွ အလႈထဲတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ သြားျပီးလိုအပ္တဲ့ အရာမ်ားကို ၀ယ္ေပးတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကန္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေစတနာထားျပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒါက လူကဘုရားကို လုပ္ေပးတဲ့ ေကာင္းမႈ။ ဒီေကာင္းမႈ ၂ခုကို ေပါင္းလိုက္။ ေပါင္းျပီးရင္ ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ မေကာင္းမႈနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္၊ ခ်ိန္ခြင္မွာထည့္ၾကည့္လိုက္။ ဘယ္ဟာ ပိုမ်ားမလဲ မိတ္ေဆြ။ ဗမာစကား ရွင္ပါတယ္။ ကုသိုလ္တစ္ပဲ၊ ငရဲတစ္ပိသာ၊ ေကာင္းတာနဲ႔မေကာင္းတာ ခ်ိန္ခြင္မွာ ထည့္ခ်ိန္ၾကည့္၊ ဘယ္ဟာက ပိုမ်ားသလဲ။ မေကာင္းတာက ပိုမ်ားတယ္။ ဘယ္သူမဆို မေကာင္းတာ ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ သူဟာ ေနာင္ဘ၀မွာ ငရဲက လြတ္ဖို႔အေၾကာင္းမရွိဘူး။

ဒီေကာင္းမႈ ၂ခုက ဒီေလာကမွာ မိတ္ေဆြအသက္ရွင္ေနတဲ့ကာလမွာ မိတ္ေဆြကို ဘုရားက ေကာင္းၾကီးေပးပါလိမ့္မယ္။ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ အဲဒီ ေကာင္းမႈရဲ့ အက်ိဳးကို သင္ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အဲဒီ ေကာင္းမႈ၂ခုဟာ မေလာက္ဘူး။ မေကာင္းမႈက ပိုမ်ားတာကိုး။ အဲဒီေတာ့ ဘုရားဖက္ကေနျပီး လူအတြက္ ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပန္လုပ္ေပးရတယ္။ လူရဲ့ ေကာင္းမႈ ၂ခုနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ဘုရားဖက္ လူအတြက္ ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပန္လုပ္ေပးရတယ္။ အဲဒီေကာင္းမႈက ဘာလဲ။

တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ေယရႈကို ဒီေလာကိုကို ေစလႊတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေျမၾကီးေပၚမွာ အႏွစ္၃၀ေက်ာ္ သက္ေတာ္ထင္ရွားခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ့ လုပ္သြားတဲ့ အခ်က္က ၃ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္-၁။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ ေျမၾကီးေပၚၾကြလာတဲ့အခါမွာ တရားေဒသနာ ေ၀ငွတယ္။ တရားျပတယ္။
နံပါတ္-၂။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ တန္ခိုးျပတယ္။ မ်က္စိကန္းတဲ့လူ ျမင္ခိုင္းတယ္။ ေလျဖတ္တဲ့လူ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းတယ္။ နားပင္းတဲ့လူ ၾကားခိုင္းတယ္။ ေသတဲ့လူကို ရွင္ခိုင္းတယ္။ တန္ခိုးျပတယ္။

တရားျပတယ္။ တန္ခိုးျပတယ္။ ဒီ၂ခု ျပျပီးအဆံုးမသတ္ပါဘူး။ ေယရႈၾကြမလာခင္ကတည္းက ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို တရားျပတာေတြ ရွိတယ္။ တန္ခိုးျပတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာမဆို တန္ခိုးျပတာေတြ ရွိပါတယ္။ တရားျပတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့

နံပါတ္-၃။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေျပာမယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးျပတဲ့အခ်က္က သူကိုယ္တိုင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ တက္သြားတယ္။ ကားတိုင္ေပၚမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ကားတိုင္ေပၚတက္သြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ မိတ္ေဆြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ အ-ကုသိုလ္၊ ၀ဋ္ေၾကြးေတြ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တမလြန္မွာ ငရဲသြားရမဲ့ အျပစ္ေတြ၊ ဘာသာတရားေကာင္းေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေကာင္းလို႔ ငရဲသြားရမဲ့ အ-ကုသိုလ္ေတြကို ေယရႈက ယူလိုက္ပါတယ္။ (၀မ္းေျမာက္လွ်က္) ...ဒါ၀မ္းသာစရာသိတင္းပါ။

မိတ္ေဆြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အ-မဂၤလာေတြကို ေယရႈယူလိုက္တယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ မဂၤလာသတင္း မရွိေတာ့ပါဘူး...။

ဆရာစံတို္း...။
Posted by
Tingsii Bawi Thein Aung

http://www.youtube.com/watch?v=bYXBprrc64w

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅


မင္းေအာင္သက္လြင္ (မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသာန္ေတာ္)

ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂရိ စကားလံုး အီကြန္ (eikon) (ပံု သ႑ာန္ေတာ္) သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေလာကတြင္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးသည္ ဂရိ ဘာသာ စကားထဲတြင္ ဘာသာျပန္ရန္ ခက္ခဲေသာ စကားလံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကားႏွင့္ပင္ တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ကိုက္ညီေသာ စကားလံုး မရွိပါ။ ထိုစကားလံုးသည္ ၂ေကာ ၄း၄ တြင္ ပါေသာ ဘုရား၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရ ဆိုသည့္ စကားစုကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေမြဥစၥာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ထဲမွ ေရစက္ တစ္စက္သည္ အေျပာက်ယ္ လွေသာ သမုဒၵရာႀကီး တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသကဲ့သို႕ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕ဇာတိ ခံယူေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္သား မ်ားကို ပံုေဆာင္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ သူသည္ အဖ ခမည္းေတာ္ ဘုရား သခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ တရား စီရင္ျခင္းကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႕႐ွင္း စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျမည္းစမ္းႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာဝကို စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရား သခင္၏ အံ့မခန္းေသာ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ား ျမင္ႏိုင္ရန္ မထိုက္ေသာ၊ မစြမ္းေသာ ပုန္းကြယ္ေနသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားေစေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၈-၉ တြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္က တမာန္ေတာ္ ဖိလိပၸဳအား ငါ့ကို ျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကို ျမင္၏ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ႕အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူေသာ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း ဖူးေမွ်ာ္ ရည္စူးသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေမွ်ာ္ ရည္စူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ဘုရား သခင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စိတ္ကူး ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တူေသာ အျခား အေၾကာင္း အရာ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁း၃ တြင္ ထိုသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ေရာင္ျခည္ ႏွင့္ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ သဘာဝ မ်က္စိျဖင့္ ေနမင္း၏ စူး႐ွ ထြန္းေတာက္ေသာ ေန႕လည္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ကို တိုက္ရိုက္ မၾကည့္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ေနမင္း၏ တဆင့္ခံ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ အျမင္အာရံုႏွင့္ ေႏြးေထြးမႈ အား ျဖင့္ ေနမင္းႀကီးကို လူသားမ်ား သိႏိုင္ပါသည္။ ေနမင္းႀကီး တည္းဟူေသာ အဖ ဘုရား သခင္ ကို တိုက္ရိုက္ မျမင္ႏိုင္ေသာ အျပစ္သား မ်ားသည္ ေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ အဖခမည္းေတာ္ကို ျမည္းစမ္း ႏိုင္ပါ သည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ အေမွာင္ ကမၻာ ေလာကႀကီး ထဲသို႕ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ထာဝရ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဟၿဗဲ ၁း၃ တြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ပံု သ႑ာန္ေတာ္ ဟုဆိုထားပါသည္။ ထိုစကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ သံ(သို႕) ေၾကးဝါ တံဆိပ္တံုးက ထုႏွက္ ႐ိုက္ႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ခ်ိပ္၊ ဖေယာင္း (သို႕) ရႊံ႕ ေပၚတြင္ ထင္က်န္ ေစရစ္ခဲ့ေသာ တံဆိပ္တံုး၏ အမွတ္လကၡဏာ အရာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို တံဆိပ္အရာသည္ မူလ တံဆိပ္တံုးေပၚတြင္ ရွိေသာ အမွတ္ အသားႏွင့္ တစ္ပံုတည္း။ အခ်ိဳးအစား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုတံဆိပ္ အရာသည္ တံဆိပ္တံုး သာမက တံဆိပ္တံုး ပိုင္ရွင္ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ဥပမာ ဆိုရပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားတြင္ မင္ႏွင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္တံုး အရာသည္ ထိုတံဆိပ္တံုး၏ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သာ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေရွ႕ေန။ ႐ံုး ဌာနကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ထို႕အတူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ မ်ားသာမက ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကုိပါ ကိုယ္စားျပဳေသာ တံဆိပ္တံုး အမွတ္ လကၡဏာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ကန္း ကၽြႏု္ပ္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ၊ ေယ႐ႈသခင္ ပံုသြင္းခံ

လက္ေဆာင္ပဏာ မျမင္ႏိုင္ ၊ ေယ႐ႈဘုန္းနဲ႕သာ ရယူပိုင္

ခ်စ္ေသာ သခင္ ၾကင္နာလွ်င္ ၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားလြန္းလွရွင္

မ်က္ျမင္မရေသာ လွသခင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ျမင္ခ်င္ လြန္းလွပင္

ေယ႐ႈစကား ကၽြႏ္ု္ပ္ၾကား ၊ သူ႕မ်က္ႏွာေတာ္ ထင္ထင္ရွား။

အို ထာဝရ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ျမင္သိ ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ ႏွလံုးသားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။ ။

မင္းေအာင္သက္လြင္

(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Image of the invisible God အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

 

 

 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁ ( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၂ (တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားသခင္)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ (ထာ၀ရအဘ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၄ (အသက္ၾကီးေသာသူ)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅  (မ်က္ျမင္မရ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) - မင္းေအာင္သက္လြင္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)
သင္းအုပ္ ဆရာမ်က္ျပဴး ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

 
ဗိမာန္ေတာ္တြင္ ညပိုင္းတေစၱ

ေဒါသၾကီးေသာ အသင္းေတာ္ လူၾကီးတစ္ဦး ေသဆံုးျပီးေနာက္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ ညပိုင္းတေစၱ ေျခာက္ခံရသည္ဟု အေစာင့္က ဆိုလာသည္။  ညအေဖၚ အသင္းသားတစ္ဦး မရွိလွ်င္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဟုလည္း ဆိုသည္။ မည္သူမွ အေဖၚအတူ မအိပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆရာမ်က္ျပဴး လာေရာက္ အိပ္ေပးရသည္။  ၂ ေယာက္တည္းရွိေသာေၾကာင္႕ တစ္ညတာျဖစ္စဥ္မ်ားကို တစ္ေယာက္ တစ္လွည္႕ မွတ္တမ္း ေရးေပးရန္ ျဖစ္သည္။  ဆရာမ်က္ျပဴးအလွည္တြင္ ညေစာင့္အရက္မူးေနေသာေၾကာင္႕ "ယေန႔ည  ညေစာင့္အရက္မူးသည္" ဟုေရးလိုက္သည္။
ညေစာင့္အမူးေျပေသာအခါ က်ေနာ္အရက္တစ္ခါပဲ ေသာက္မိေသာေၾကာင္႕အရက္သမားအျဖစ္မခံႏိုင္ပါ။ ထုိမွတ္ခ်က္ကိုျပန္ဖ်က္ေပးပါ ဟုေျပာေသာအခါ
ဆရာမ်က္ျပဴးက အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းေရးတာကြ ဟုဆိုကာ မဖ်က္ေပးဘဲေနသည္။
ညေစာင့္စိတ္ဆိုးၿပီး မွတ္ထားသည္။ ေနာက္ေန႕ ညေစာင့္အလွည္႕က်ေသာအခါ အမွန္အတိုင္းဤသို႕ေရးလိုက္သည္။
"ယေန႔ည ဆရာမ်က္ျပဴးအရက္မမူးပါ။"
 


ေရႊ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ

ဆရာမ်က္ျပဴး အား ဆန္းေဒးစကူး မွကူညီရန္ဖိတ္ၾကားသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ေနာက္ဆံုး လူေတြ႕ စာစစ္ေမးရသည္။
" ေရႊ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ နွစ္ခုယွဥ္လာရင္ မင္းဘာကို ေရြးခ်ယ္ မလဲ "
" ေရႊကို ယူမွာေပ့ါ "
" ဆရာကေတာ့ ဥာဏ္ပညာကို ယူမယ္ ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ သိလား "
" သိပါတယ္ ၊ မိမိမွာ မျပည့္စံုတာကို ယူခ်င္ၾကတာဟာ လူ႕သဘာ၀ပဲ ဥစၥာ "

 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

 စုိး၀င္း (နယူးေယာက္)

IN GOD WE TRUST ဆိုတဲ့စာလံုးကို တိုင္းျပည္ရဲ့ေငြစကၠဴေပၚမွာေရးထားတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊  သယံဇာတအလြန္ေပါမ်ားၾကြယ္၀လွတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ။ လက္ရွိကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး၊ စစ္အင္အားအၾကီးဆံုး၊ ေပ်ာ္ပါးဘြယ္ရာအမ်ားဆံုး၊  ဆင္းရဲ့ဒုကၡသယ္မ်ားကို သူ႔တိုင္းျပည္ထိ ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္တဲ့ႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနတဲ့ စစ္စရိတ္ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးခရိုက္စစ္ 2008 Financial Crisis ျဖစ္သြားျပီး လူမည္းသမၼတ အိုဘားမားကို ကယ္တင္ရွင္အလား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဒီမိုကေရစီနဲ႔အေမရိကျပန္လည္နလံထူေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေနတာ ၂ႏွစ္ရွိေပမဲ့ အေၾကြး ၁၀ ထီလီရံ ကေန ၁၂ထီလီရံကို တိုးလာပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္ျပီး အလုပ္အသစ္မွာ Benefits နည္းသြားပါတယ္။ ခ်မ္းသာသူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၂သန္း နဲ႔ အထက္တန္းစား အီလိုက္မ်ား Elites ကေတာ့ ခ်မ္းသာျမဲျဖစ္ေပမဲ့ လူလတ္တန္းစားနည္းသြားတယ္။ ဆင္းရဲသားဦးေရလည္း သန္း၅၀ေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၀၉ သန္းေကာင္စာရင္းမွာ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့တယ္။

အေမရိကန္အစိုးရကေတာ့ ျပည္သူမ်ားကို ခ်ိဳးျခံစုေဆာင္းဖို႔ စာသင္ေက်ာင္းကအစ၊ ကေလးမ်ားကို ပညာေပးေနပါတယ္။ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ေငြစုေဆာင္းမႈ၊ သက္ၾကီးပင္စင္ကို အစိုးရက Social Security နဲ႔မေပးပဲ အစၥေရး၊ စင္ကာပူတို ့ကဲ့သို႔  ကုိယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ Retirement Plan လုပ္ဖို႔ 401(k) ကိုအားေပးတယ္။ Insurance ကုမၼဏီေတြလည္း ဒီအခြင့္အေရးကိုယူျပီး ျပည္သူမ်ားကို ေငြစုေဆာင္းေပးတဲ့နည္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာၾကတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ မွန္ကန္စြာေငြစုေဆာင္းတတ္ဖို႔  
www.retiringwithoutrisk.com မွာစာအုပ္ေၾကျငာထားပါတယ္။ ဗီြဒီယိုလင့္ကို ကူးယူေဖၚျပပါတယ္။ စာေရးသူ အၾကံေပးခ်က္ကေတာ့ မိမိနဲ႔နီးတဲ့ အာမခံကုိယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) တတ္ၾကြမ္းနားလည္သူမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြး ရင္ႏွီးျမဳတ္ႏွံဖို႔ပါ။ ကုိယ့္ဖာသာ ဇြတ္လုပ္လို႔ တသက္စုေဆာင္းထားတာ တခ်က္နဲ႔ေျပာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေငြအရမ္းပိုေနလို႔ စုခ်င္ရင္လဲ ေရရွည္ Life Insurance တစ္လ ေဒၚလာ၂၀၀ထက္မမ်ား၊ Short term saving - 4 years plan ဆိုရင္ ပိုမ်ားမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ပါတယ္။ အသက္အာမခံကုမ႑ီေတြကေတာ့ တသက္လံုးစုတဲ့နည္းကို ဆြဲေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ 

အသက္အာမခံ ကိုယ္စားလည္ ဆြဲေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ဖာသာ Life Insurance - Guranttee 7% အတြက္ တစ္လ ေဒၚလာ၅၀၀၊ တစ္ေထာင္ သြားစုေဆာင္းရင္ေတာ့ တခ်ိန္မွာေငြျပန္ထုတ္ခ်င္တဲ့အခါ ဆံုးရံႈးနစ္နာတတ္ပါတယ္။ Insurance Agent ကို လူညာၾကီးလို႔ စြတ္စြဲျပီး ခံရတတ္ပါတယ္။ မည္သူမျပဳမိမိမႈသာျဖစ္ပါတယ္။

 စနစ္တက် ေမးျမန္းရင္၊ အစိုးရ Investment Officers မ်ားကို ေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္းပါ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

အတိုင္ -- အေဖါက္
ခရစ္စမတ္ခ်ိန္ခါေရာက္လို႔လာ -- ဒို႔အားလံုးမွာေပ်ာ္လို႔ရႊင္လို႔
ဒို႔ရဲ့ဆရာဘုတ္ေဆးရံုတက္ -- အသင္းေတာ္မွာစိုးရိမ္ေနတယ္
အလႈေငြေကာက္တာမ်ားလာတာ -- ေက်းဇူးေတာ္ေတြလွ်ံေစခ်င္လို႔
ပီအာ-စီတီဇင္ရီဂ်က္ျဖစ္တာ -- အားလံုးအတြက္စိုးရိမ္ေနတာပဲ

အဘိုးအဘြားေတြခေလးထိန္းတာ -- စင္ကာပူမွာရိုးေနျပီပဲ
လစ္ဗင္းတူဂဲသားေနၾကတာ -- ေပ်ာက္ေသာသားထက္ဆိုးေနျပီေပါ့
အလုပ္မ်ားျပီးဘုရားေက်ာင္းမလာ -- အခ်ိန္မလြန္ခင္ျပဳျပင္ၾကစို႔
မတူညီတဲ့ထမ္းပိုးမထမ္းဖို႔ရာ -- ေရွ႔လူေတြကိုနမူနာယူစို႔
အိမ္ေထာင္သက္တမ္းၾကာတဲ့ခါ -- လံုးလည္ခ်ာလိုက္ေနတာပဲ
ဆရာမ်ိဳးသူရဲ့ဘိုင္ဘယ္ကြတ္စ္ဟာ -- အိုးပင္းဘြတ္ေတာင္နားမလည္ႏိုင္ဘူး
ဥကၠဌေဟာင္းတရားေဟာတာ -- ရိုးရိုးေလးနဲ႔ခြန္အားေတြပဲ
ဟုမ္းဆဲေတြမွာလူနည္းလာ -- ၀ိညာဥ္ေရးရာအားနည္းေနလို႔

ခရစ္စမတ္ကန္တားတားသီခ်င္းဆိုတာ -- ေအာ္ဂတ္စၾတာတီး၀ိုင္းလိုပဲ
ဆရာဘုတ္ရဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ဟာ -- ဒရမ္တီးသလိုခပ္ျမန္ျမန္ပဲ
ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္အစဦးမွာ -- ေလလည္ရင္ေတာင္ေမႊးေနတာပဲ
ခ်ာ့ခ်္အေဆာင္အဦးတြက္ဆုေတာင္းတာ -- ဗုဒၶဟူးေန႔ဆိုတာခပ္ေမ့ေမ့ပဲ
ခရစ္ေတာ္ေမြးတာႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ၾကာ -- သင့္ႏွလံုးသားမွာေမြးဖို႔အဓိက
ေဂ်ဘီစီအက္စ္၀က္ဆိုက္ဟာ -- ရသမ်ိဳးေတြစံုေနတာပဲ
ဘုရားေက်ာင္းကိုမလံု႔တလံု၀တ္တာ -- ယဥ္ေက်းမႈေတာ့ထိန္းဦးမွေပါ့

ေမြးဖြားႏႈန္းေတြက်ဆင္းလာ -- ေဂ်ဘီစီေရာက္ရင္တျခားစီပဲ
သာသနာရဲ့ေရွ႔ေရးဆိုတာ -- ဒို႔အားလံုးရဲ့တာ၀န္ေတြပဲ

ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ခရစ္စမတ္္အတြက္
ကိုဇီးရိုးႏွင့္အဖြဲ႔ သံခ်ပ္
(ဒုတိယအတိုင္ ႏွင့္ ပထမအေဖါက္ကိုလြဲဆိုကာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားၾသသည္။)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ကုန္လြန္ေသာ
ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ ရက္ေျပာင္းကာ ကူးလို႔
ႏွစ္ေတြလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ပါ

- ဒီကေန႔မွာ ေရွ႔ဆက္မွန္းႏိုင္ေသာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ
အနိစၥသေဘာတရားေတြ လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔မယ္
ရက္ေတြကို ဘယ္သူမွ အတိအက်မမွန္းဆႏိုင္

Cho: ဒီကေန႔မွာ သင့္ရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆန္းစစ္ေတြးၾကည့္ပါ
ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္ ေပးဆပ္စရာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းေတြကို ခ်ီးမြမ္းကာ ေနာက္တေန႔ဆုိင္းေလေသာ္
လြန္ကာမွ တမ္းတလဲ မရႏိုင္ ... ဒီကေန႔ အေရးၾကီးဆံုးေန႔ပါ

- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ဒီကေန႔ျပီးေတာ့ ေနာက္တေန႔မွာ
ဘာျဖစ္မလဲ အတိအက်မသိႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ေပးဆပ္ဖို႔အရာေတြ

- ျမတ္ဘုရားရွင္ သင့္ရဲ့အသက္တာကို
လြန္ခဲ့ေသာ ေႏွာင္းရက္တုိင္းမွာ
အစဥ္ၾကည့္ရႈမစခဲ့တာေတြ
ျပန္လည္ကာ ဆန္းစစ္သတိရပါ