မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Oct 25th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1704
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း ႏွင့္ သခင့္စကား June2010


မင္းေအာင္သက္လြင္ - ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း
ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ၊ ဓမၼဟာသ၊ သက္ေသခံခ်က္၊ ေဆာင္းပါး၊ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္၊ ဘာသာျပန္

ရန္ကုန္တြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society bookshop အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊
    ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၅၀၀၁၄
၂။ C.L.C (Christian Literature Council) အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ရႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ Thomson Baptist Church, 45 Thomson Rd, Singapore (JBCS)
၂၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္) Boy's Brigade HQ 105, Ganges Ave
၃။ Hakka Methodist Church, 1B Evelyn Road (near Novena MRT)

ပင္ရင္းဌာန - ျဖန္႔ခ်ိလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ပါ
၁။ မိျမသက္လြင္ မ-၁၁၄၉ ဟိုက္ပါတ္ ၂လမ္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႔၊ ရန္ကုန္ (ဖုန္း ၆၄၄၅၁၃)
Click Here to view Book Advertising


သခင့္စကား Lord's Word,  2010 June
Click Here to Download

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားနဲ႔ သူတို႔မိဘမ်ား (စာတမ္း)ဇင္မာသြင္ @ ဆရာမပါပူး


အခန္း(၁) .. ကေလးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ခက္ခဲျခင္း၊ ကေလးမ်ား မိဘမ်ားကို မနာခံတတ္ျခင္း နဲ႔ မိဘမ်ားငယ္စဥ္ကနဲ႔မတူေတာ့ျခင္း၊

အခန္း (၂) ..TKD (Third Culture Kid) ဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တတိယကမၻာ ေရာက္သြားတဲ့ ျမန္မာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ား (ျမန္မာ ၁သိန္းခန္႔ ) စင္ကာပူသို႔ ေရာက္လာ ၾကျခင္း၊

အခန္း (၃) .. ျမန္မာ တီေကဒီမ်ား အေၾကာင္း (က) ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္း (ခ) မိဘကို မနာခံလာျခင္း (ဂ) မိသားစုန ေ၀းေ၀းျပီး အခ်ိန္ မေပးေတာ့ျခင္း .. မ်ားကို အနည္းငယ္ ၁မ်က္ႏွာခြဲခန္႔  ေရးထား ပါတယ္။

အခန္း (၄) မိဘတစ္ဦး နဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ တစ္ဦးကို အင္တာဗ်ဴးျခင္း ။ စာမ်က္ႏွာ၀က္ေလာက္ အက်ဥ္းေရးထားပါတယ္။

အခန္း (၅) မိဘမ်ား ဘယ္လို ပ်ိဳးေထာင္ ေပးရမည္နည္း
(က) ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသိုလ္ စာတမ္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခရစ္ယန္ေတြရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ဘုရားရွင္ကို အေျခခံ ေရးထားပါတယ္။ (၁) က်မ္းစာ အစပိုင္းမွာ မိုးဇက္က အစၥေရးလူမ်ိဳး ၆သန္းေက်ာ္ကို ကြ်န္ဘ၀က ကယ္ထုတ္ခဲ့စဥ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေနထိုင္ သြားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို က်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္း သြားပါတယ္။ (၂) ဘုရားရဲ့ ပံုရိပ္အတိုင္း မိမိ သားသမီးမ်ားကို ျပသရန္၊ မိမိ ၾကိဳက္သလို ပံုမသြင္းရန္ .. (၃) သားသမီးမ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ေပးျပီး ၀ိညာဥ္ေရး ဆိုင္ရာ အတြက္ ပံုသက္ေသျပရန္ ..
(ခ) သားသမီးမ်ားထံ ေရာက္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာ - အခ်ိန္ေပး၊ အၾကြမ္း၀င္၊ နားလည္ေပးေရး အတြက္ သူတို႔ထံမွ နားေထာင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ အတူစားေသာက္ျခင္း .. တို႔ျပဳလုပ္ ေပးရန္
(ဂ) ကိုယ္စိတ္၀ိညာဥ္ (Healthy Family) - သားသမီးမ်ားကို အခ်ိန္ေပးရာမွာ ဖခင္ နဲ႔ မိခင္ ၂ဦးက စတင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘ၂ပါး သားသမီးမ်ား အေၾကာင္း တိုင္ပင္ ေျပာဆိုရာမွာ ၂ဦး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သေဘာမတူ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနပါက သားသမီးမ်ားကို အခ်ိန္ေပးဖို႔၊ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိဘ၂ပါး အဆင္ေျပ နားလည္ျခင္းမွ အစျပဳရန္ ..။ သို႔အတြက္ မိဘ၂ဦးစလံုး သေဘာတူညီ ယံုၾကည္တဲ့ ဘုရားရွင္အားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ .. စသျဖင့္ ၂မ်က္ႏွာခန္႔ ေရးသား ထားပါတယ္။

အခန္း (၆) နိဂံုးခ်ဳပ္၊ သံုးသပ္ျခင္း
သာသမီး ရတနာ ဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္ေပးေသာ တန္ဖိုး မျဖက္ႏိုင္သည့္ ရတနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားေပးထားေသာ လက္ေဆာင္ကို ဘုရားရွင္အား အပ္ႏွံထားျပီး၊ ဘုရားရွင္ လမ္းျပသည့္အတိုင္း ထိမ္းသိမ္းရန္။ မိဘကိုယ္တိုင္ ဘုရားႏွင့္အတူ လိုက္ေလွ်ာက္ပါက၊ ဘုရား၏လက္ေဆာင္ မိမိသားသမီးမ်ား ကိုလည္း ဘုရားရွင္ ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း .. နိဂံုးခ်ဳပ္၊ သံုးသပ္ ေရးသား ထားပါသည္။


I. Introduction
“Most of the teenagers including my kids are too rude and disobedient. It
is totally different with us when we were young and very difficult to raise them in this country,” said Myanmar’s parent. This topic is very popular in Myanmar society. Most of Myanmar parents are complaining about their kids and they have difficultly to raise their kids in Singapore.
The purpose of this paper is to take a closer look at the problems between
TCK Myanmar parents and their teenage Third Culture Kids (TCK) in Singapore. The following question will also be addressed: (1) what are the most common problems between TCK Myanmar parent and their teenage kids? (2) How can parents deal with their kids?

II. Definition: Third Culture kids
A Third Culture Kid (TCK) is a person who has spent a significant part of his or her developmental years outside the parents’ culture. The TCK builds relationships to all of the cultures, while not having full ownership in any. Although elements from each culture are assimilated into the TCK’s life experience, the sense of belonging is in relationship to others of similar background.


III. Myanmar TCK
A. Background And Statistics
Different Myanmar people have different reasons to stay in Singapore but there are two major reasons that Myanmar people are coming to Singapore.  Myanmar population is estimated about 100 thousands in Singapore. The reasons why most Myanmar people prefer to stay in Singapore are: Singapore is one of the Asian country and it is near to Myanmar. Distance between Myanmar and Singapore is 1180 miles/1899km miles and flight time distance is two and half hours.
B. Disobedient To Their parents
“Actually I have plan to study but when my father asked me to study, I don’t want to study.” Most of teenagers want to against with their parents. “When we can’t or won’t give logical answer to their why questions, young people often withdraw and harbor deep resentment against us.” Most of Myanmar parents are weak to “give logical answer” to their kids. When they want something from their kids; their responses are “do as I say because I am your guardian.” This response affects the teenagers to develop rebellious behavior and refuse to obey their parents. “When a teenager loses love and respect for his parents, he will almost automatically begin to reject their authority.” This rejection behavior becomes increasingly, and then the teen establish themselves as that authority. “The establishment of self-authority now sets the teenager at odds with his parents’ established authority.” Yet, Myanmar TCK parents also want to raise their kids exactly the same pattern with what they were growing up. Myanmar TCK’s teen are different with their cultural, time, and education.
C. Isolation Within The Family
“Nobody cares me in the family, so why I have to care for them.” Most of TCK Myanmar’s teens do not feel warm in the family and feel loneliness silently due to their parents’ busy work schedule. Next problem is: when they became teen they stay distantly with family and they frequently reported about them. “In comparison with other important persons in their lives, teenagers feel most distant from their fathers.” Most of Myanmar fathers treated their kids insensitively and more criticized than mothers because they spend more time at work than home. Not only giving less time to their kids but also judging their teen’s relationship, exam result and behavior.


IV. Two Interviews
A. Interview With Myanmar Teenager’s Father
I interviewed a TCK Myanmar father who has a son had attempted to hospital due to suicide case. He said that he gave too much pressure for his son’s relationship and his study. He spent less time with his son due to his tight working schedule, so the outcome became misunderstanding with his son. He regrets about giving less time to his son, scolded with insensitivity and lack of giving logical explanations what he wanted. He suggests to all Myanmar parents to give more time with children than work and do more home pray meeting and teach God’s Word.
B. Interview With Myanmar Teenage
I interviewed with teenage from my Sunday school class. He said parents are not caring to them and they are busy with their own schedule. This is one of the reasons he stays isolated and another is that he dislikes his father. His father always finding his weak point and scolds him. He has never heard words of appreciation to him from his father in his life but only scolding. He has a plan to move from his house when he is adult and he can earn money by himself.

V. How The Parent Can Help
A. Raising By God’s way

1. Raising By Faith
In the Bible, there has many good examples about parenting and among them, Moses is good example for raising children in cross-cultural. When Pharaoh asked to kill all the Hebrews but Moses’ mother made a way to save for him. Even Moses’ mother faced in fearful situation, she raised Moses by faith not fear. Moses’ mother is good example for those who have fear to raise the children not in their hometown. The future of children is the most fearful thing for TCK parents because of staying in foreign country. The more fear the parents have the more problems with their children because they give more pressures to their kids. “. . . one thing Moses’ parents were able to give to Moses was their example of a faith that chased out fear of Pharaoh’s edict.” Based on Moses’ example, parents who have confidence in God can help their kids to grow in godly way.

2. Raising By God’s Image
“A lot of people think there’s some kind of magic one-two-three formula that will make kids turn out the way you want.” Myanmar parents should raise their kids in God’s image not their own image. “Try viewing each of your children as distinct lumps of clay that have been entrusted to you by God. He has plan for each one.” They have to understand their kid’s cultures and environment. They should stop comparing with their time and raise them with their growing up pattern. Parents also should not compare with other kids because every kids have different personalities. “God does not give bad gifts and good gifts; He simply gives different gifts.” Parent should accept and understand their kids’ uniqueness.

3. Raising By God’s command
In Deut. 6:6-7, God gives responsibilities to the parents to teach their children to love God with all their heart, soul and strength by spending time with their children. They should not give any excuses to avoid teaching God’s Word due to their busy schedule. Most of Myanmar parents assumed that teaching God’s Word is only the church’s responsibilities and not their. Based on bible, parent is the primary source to teach God’s Word to their kids. Parents should be the first or the main spiritual teacher for their kids because kids spend more time in home than the church. “Parents who take the time to raise and nurture their children in the Christian faith will see their kids grow into spiritual health and maturity.” Myanmar parents need to know the God’s Words and bring the light of the Word into their world. If the children have their own experience with God, parents do not need to worry about detail of their life like relationship, study, behavior and so on. They will do according to the God’s way.

B. Understanding Your Teen’s Culture
“When the cultural-generational gap widens, relationships become strained as parents and teens begin to find themselves unable to understand each
other. As communication breaks down, parental influence decreases.” Parents need to stay in touch with them closely and understand their youth culture. Myanmar
parent need to set priorities to give time to their kids and “requires consistent and concentrated effort at listening, observing, and understanding your child and
your child’s world.” And youth culture is always changing so “parents need to work hard to take as many path as possible to understand the unique world of
their children and teens.” Seek God for wisdom to understand them and pray continuously.
C. Setting Healthy Family
Most of both Myanmar father and mother need to work due to high living expenses in Singapore. No matter how busy their work, they should give time to their family. They should “work harder than ever to give them a feeling of unconditional love and acceptance at home, of secure friendship, of a fun, abundant life.” Both father and mother are playing important role in the family and they have to know each other’s responsiblility for raising their kids. They should pray, encourage and build each other in order to build healthy family. They must know that they are playing one team and working harmony to raise Godly kids. It is difficult to raise Godly children if the parents do not understand each other or blaming each other. Parents are the main source to set the healthy family so they should work together by God’s word and love.

VI. Conclusion
In Ps. 127: 3, children are the gift of God and they are His reward. Parents should treasure them because it is a sign of God’s favor. God gives responsible to all the parents to teach their Children to know and love him. Parents may receive different kind of gift but all are from God. God gives glorious challenge to all the parents. So, parents should enjoy this challenge and be stewardship for God’s gift. The above steps can help Myanmar parents not only in dealing with their teens but also raising godly children. Finally, “I can do everything through him who gives me strength,” (Phil. 4:13, NIV), raising godly kids are possible because they are not only raising by themselves but also with God.


ဇင္မာသြင္
EAST က်မ္းစာေက်ာင္း၊ စင္ကာပူ

The End..

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (Disco & Church) - ကာတြန္း မင္းေအာင္သက္လြင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (ဘုရားေက်ာင္း) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ။ ဒစၥကို မွာက မိန္းမငယ္ေလး တစ္ေယာက္တည္းက ရံုအျပည့္ ပရိတ္သတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတာ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ပ္ခ်္ မွာက တစ္ေယာက္တည္းေသာ ပရိတ္သတ္ကို ကြာယာသံစံု နဲ႔ တရားေဟာဆရာမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ေဖ်ာ္ေျဖ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒစၥကိုမွာ လူသြားမ်ားျပီး ခ်ပ္ခ်္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ လူလာနည္းရတာလဲ။ ဆင္ခ်င္စရာေလးပါ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


WHIZZO TYPING TUTOR

WHIZZO TYPING TUTOR

ျမန္မာကီးဘုုတ္ လက္ကြက္ ေလ့က်င္ခန္း ပရိုုဂရမ္

WHIZZO TYPING TUTOR

မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး ထပ္ဆင့္ေၾကာ္ျငာ၊ ဇူလိုုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၂

(သူငယ္ခ်င္း ေရ … ျမန္မာယူနီကုဒ္ Typing ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေလ့က်င့္လို႕ ရေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ WHIZZO TYPING TUTOR ေလးကို သူငယ္ခ်င္း စမ္းသုံး လို႕ရေအာင္ ပို႕ေပးလိုက္တယ္။ သုံးရတာလည္း လြယ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း။ ျပီးေတာ့ free ေနာ္။ သူငယ္ခ်င္းလည္း သုံးရတာ လြယ္တယ္ အဆင္ေျပတယ္ ဆိုရင္ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးပါ အုံးေနာ္။

WindowXP မွာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မေဖာ္ျပရင္ iComplex3 ကို install လုပ္ေပးဖို႕ လို အပ္ပါတယ္

Window7 မွာ WHIZZO TYPING TUTOR ကို install ျပဳလုပ္ျပီး နဲ႕ စတင္ အသုံးျပဳ လို႕ရပါတယ္။ iComplex ကို install လည္း လုပ္စရာမလိုဘူးေနာ္။)

DOWNLOAD ျပဳလုပ္ရန္

WHIZZO TYPING TUTOR
http://whizzosystem.com/WhizzoTypingTutor.exe

iComplex

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


Come, now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God   Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose you now

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ေလာကၾကီးမွာ   ငါသာပထမ
ငါသာအမွန္   ငါသာေကာင္းတာမို႔
အခ်ိန္တိုင္း.ငါ   ဟိုေနရာမွာ.ငါ
ေနရာတိုင္း.ငါ   ဒီေနရာမွာ.ငါ
ငါ.သာအနာဂါတ္   ငါသာကမၻာပတ္
ငါသာ.ပညာတတ္   အတိတ္ဟာ.ငါ့အသက္
ပစၥဳပန္ဟာ.ငါ့အတြက္   အခ်ိန္တိုင္းဟာ.ငါ့ရမက္
ျပိဳင္ဘက္မရွိ.ငါ   ႏိုင္လက္ရွိတဲ့.ငါ
အပိုင္ကြက္သိတဲ့.ငါ   ယိုင္ပ်က္မႈမရွိတဲ့.ငါ
ျပည့္စံုတဲ့.ငါ   ေစံငံုတဲ့.ငါ
လံုျခံဳတဲ့.ငါ   ကံုလံုတဲ့.ငါ
ငါ.တစ္လံုးကို.အခါခါသံုး   ငါ့.အသက္.ငါရႈရင္း
ငါ့.ထမင္း ငါစားရင္း   ငါ့.ေငြ ငါသံုးရင္း
ငါ့.အခ်ိန္ ငါျဖဳန္းရင္း   ငါ့.အေၾကာင္း ငါ.ေတြးရင္း
ငါ့.အေကာင္း ငါေရးရင္း   ငါ့.ကိုယ္ငါ ခ်ီးေျမွာက္ရင္း
ငါ့.အလိုနဲ႔ငါ ခရီးေထာက္ရင္း   ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါ
မလြဲႏိုင္တဲ့ "ငရဲ" အိုင္မွာ
လက္မေထာင္ျပီး
"ငါ .. ငါ .. ငါ .. " လို႔
ေအာ္ႏိုင္ေသးသလား   ။

မင္းထြန္းသက္လြင္

က်မ္းပိုဒ္ ။   ေဟရွာယ ၁၄ း ၁၂-၁၅
၁၂အုိနံနက္သား၊ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္၊ သင္သည္ ေကာင္းကင္က က်ေလၿပီတကား၊၊ အျပည္ျပည္တုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္ေသာသင္သည္၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ခုတ္လွဲျခင္းကုိ ခံရေလၿပီတကား၊၊ ၁၃သင္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ငါတက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တုိ႔အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကုိ ငါေျမွာက္မည္၊၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္၊၊ မုိဃ္းတိမ္ထိပ္ေပၚသုိ႔ငါတက္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာ ဘုရားကဲ့သုိ႔ ငါေနမည္ဟု စိတ္အႀကံ ရွိေလၿပီ။ ၁၅သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္မရဏာႏုိင္ငံ၊ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲသုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိခံရေလၿပီ၊၊

မုရန္

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks