မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Dec 20th

Last update05:51:11 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 1809
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေတာင္းဇလား၊ကုတင္ႏွင့္အိုးခြက္ - ျပည္ပေရာက္ သင္းအုပ္ဆရာ (၆)လူေတြမွာ ဘုရားတရားနဲ႔ေနဖို႔ အခက္အခဲ ၃ ခုကို ေျပာခ်င္ပါတယ္

၁။ ေတာင္းဇလား
ေရွးေခတ္ကတည္းက အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ ေတာင္း၊ဇလားေတြနဲ႔ ခ်ိန္တြယ္ေရာင္းရတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း လို႔ေျပာရမယ္။ ဘုရားတရားလုပ္ရင္ စီးပြားေရးသြားမလုပ္နဲ႔။ ဆန္႔က်င္ဖက္ပဲ ... လိမ္ရညာရ၊လူလည္လုပ္ရတယ္ .. ေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားတရားလုပ္သူမ်ားလည္း စီးပြားေရးကို မွန္ကန္စြာလုပ္ရင္ ရပါတယ္။ ဘာသာေရးရာဇ၀င္မ်ားမွာလည္း ဘုရားတရားနဲ႔ ေနသူမ်ားမွာ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားလည္း ပါပါတယ္။ တခ်ိန္မွာေတာ့ ေငြဆိုတာ ဘ၀အတြက္ အဟန္႔အတားဆိုတာ သိသြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စီးပြားေရးလမ္းထက္ ပိုမိုသင့္ေလွ်ာ္မဲ့လမ္းကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ ဘုရားအလုပ္ပဲလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ... စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားက ပံ့ပိုးၾကပါတယ္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

သခင့္၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္လွ်က္..(ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းေတာင္) ဆိုး၊ ညစဥ္ခြန္အား

သံေတာင္ျမိဳ႔ကိုေရာက္လွွ်င္ ထင္ရွားေသာအမွတ္အသားတစ္ခုကေတာ့ ေနာ္ဘူေဘာ ဆုေတာင္းေတာင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္အမ်ား သြား၍ ဆုေတာင္းခ်င္ေသာေနရာျဖစ္၍ ဆုေတာင္းျပည္သည္ဟု နာမည္ၾကီးပါ၏။ ျမင့္မားေသာ ေတာင္အထြဏ္ေပၚမွာ ၾကီးမားလွေသာ သံလက္၀ါးကပ္တိုက္ကို တည္ေထာင္ထား၍ ေနာဧ၏ သေဘၤာပံုသ႑န္ ဆုေတာင္းရန္ဗိမာန္ေတာ္ တစ္ေဆာင္ကိုလည္း ကပ္သီးကပ္သပ္ တည္ေထာင္ထားပါ၏။ ေတာင္ထြဏ္အျမင့္သို႔ တက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ေတာင္စြယ္မ်ားမွာလည္း ဆုေတာင္းရန္အခန္းမ်ားရွိပါသည္။ သံေတာင္သို႔ ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ ေတာင္ထြဏ္ေပၚမွ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ၀င္၍ ဆုေတာင္းခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးမေကာင္းပါ။ ေဆးရံုကဆင္းကာစ တစ္ရက္ပဲရွိရာ စိတ္မေကာင္းစြာႏွင့္ေငးၾကည့္ရံုပါပဲ။ ေလွကားထစ္မ်ားကို နင္းထက္ႏိုင္ရန္ ခြန္အားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ဘုရားရွင္ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ ေမာင့္ေရျဖဴအသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ကြ်န္ေတာ့္ကို ကုန္းပိုး၍ မရအရတက္ပါသည္။ ေတာ္သားကေလးမ်ားပါပဲ၊ ရိုးသားေသာေတာင္ယာခုတ္စားသူ လူငယ္မ်ားသည္ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ကုန္းပိုး၍ တက္ရာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေရာက္ခ်င္လွေသာ ေနာ္ဘူေဘာ ဆုေတာင္းေတာင္သို႔ ေရာက္ရပါ၏။ နာမည္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ မသိေသာ လူငယ္မ်ား၊ ကြ်န္ေတာ့နာမည္ကိုလည္း မသိေသာလူငယ္မ်ားက ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာကို ေထာက္၍ အခမဲ့ ပင္ပမ္းခံသည္ကို ကြ်န္ေတာ္သတိရေနပါသည္။

ကမၻာေပၚမွာ ဘာမွအလကားမရဘူး။ ထိုက္တန္သမွ် မေပးလွွ်င္မရဟူေသာ အေတြးအေခၚရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရႈက ေ၀မွ်ျခင္းသေဘာကို သင္ေပးပါသည္။ Two Seekers အမည္ရွိကေလာင္ရွင္က စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးပါသည္။ ထိုစာအုပ္ထဲမွာ ေဖၚျပေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါ၏။ No Sharing, No Peace-Know Sharing, Know Peace ဟု၍ျဖစ္ပါသည္။ ေ၀မွ်ျခင္းမရွိေသာ အသက္တာမ်ားမွာ ျငိမ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ ေ၀မွ်ျခင္းကို သိေသာသူကေတာ့ ျငိမ္သက္ျခင္းကို သိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို ဘုရားသခင္ေပးထားပါသည္။ တစ္ေယာက္တည္း သံုးစြဲဖို႔ထက္ ေ၀မွ်ျခင္းရွိလွ်င္ ဘုရားရွင္ႏွစ္သက္၍ အသက္တာ၌ ျငိမ္သက္ျခင္းဆုေက်းဇူးကို ထပ္၍ရႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ အားနည္းသူကို မစေသာ ေတာအရပ္မွေမာင့္ေရျဖဴ လူငယ္မ်ားထံမွ သင္ခန္းစာကို ရခဲ့ပါသည္။ ေ၀မွ်ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။

ဓါတ္ပံု။ ပုသိမ္ပိုးကရင္အသင္းေတာ္၊ လူငယ္၆၀ ဧျပီလခရီးစဥ္မွယူေဆာင္လာေသာ ေနာ္ဘူေဘာေတာင္ပို႔စတာ။

ေမလ ၃ရက္၊ ၂၀၁၃ (ေသာၾကၤာေန႔)
သူ႔တပါးအားေပးၾကေလာ့၊ ေပးလွ်င္သူ႔တပါးသည္ သင့္ကို အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္ရံုမက သိမ္နက္လွ်က္၊ လႈပ္လွ်က္၊ လွ်ံလွ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ (လုကာ ၆း၃၀)

ညစဥ္ခြန္အား (ဆိုး)

http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/daily-supper

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေတးဂီတကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စာတန္မာနတ္ရဲ့ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းရွိေသာ္လည္း၊ ေရာ့နည္းလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုးထမႈျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ား ေသာင္းနဲ႕ခ်ီျပီ ရွိေနပါတယ္။  မေနာဝိညာဥ္ဆိုးကို ကိုးကြယ္ေနသူမ်ားရွိတယ္။ ဒီအခန္းရဲ့အျပင္မွာလည္း လူေပါင္း သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီး ရုပ္တုကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္း၊ အျပစ္မွေနာင္တရၾကဖို႕ ၊ ဘုရားေရွ႕မွာ ျပပ္ဝပ္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ့ျပည္ကို ခ်မ္းသာေပးပါ။ ဂီတအသံထက္ ပိုျပီးက်ယ္ေအာင္ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ကခ်င္ျပည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဝိညာဥ္ဆိုးေတြ ျပတ္ေတာက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈနာမေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို ေနရာရျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီည အလြန္အ့ံၾသစရာေကာင္းတဲ့ည၊ ကယ္တင္ျခင္းရတဲ့ည၊ က်န္းမာေရးရတဲ့ည၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ မီးလွွ်ံျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွာ ၃ရက္ျပဳလုပ္တဲ့ ဂ်ီအမ္အက္ဖ္ ေတးဂီတခ်ီးမႊမ္းျခင္းပြဲေတာ္ကို GospelInterview အဖြဲ႕မွ ဗြီဒီယိုျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေပၚမွာ ႏိုးၾကားမႈၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာျပည္ကို ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကေန လြတ္ေျမာက္ျပီး၊ ခရစ္ေတာ္နဲ႕မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ေတးဂီတခ်ီးမႊမ္းျခင္း အဖြဲ႕ၾကီးနဲ႕ ျမန္မာမ်ား ပူေပါင္း၊ ဧဝံေဂလိလုပ္ေဆာင္ျခင္း အစီအစဥ္ပါ။

စင္ကာပူက ႏိုးထတဲ့ မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးမ်ား  ပံုစံပါပဲ။ လူအမ်ား ဒါဝိပ္မင္းၾကီးေခတ္ကအတိုင္း ကခုန္ျခင္း၊ ပတ္သာတီးျခင္း၊ တန္ပိုးႏွင့္ႏွဲခရာ၊ ေစာင္းကိုတီး၍ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ အျခားေသာဘာသာစကား ေျပာျခင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ကို ဖတ္ေခၚ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အနာေရာဂါ ကင္းေစတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္း စတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕အညီ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ႏိုးၾကားထၾကြသူမ်ားစြာလည္း အလႈေငြထည့္ၾကပါတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ထည့္ဝင္သူ၊ ၁၇ဦး ကစျပီး ေနာက္ဆံုး ၁၀သိန္းထည့္ဝင္သူ ၅၀ဦး ..စသျဖင့္ ေနာင္ထိုကဲ့သို႕ ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲေတာ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ေငြေၾကး သိန္း ၂၇၀၀ အလႈေငြမ်ားေပးမဲ့ ကတိခံသူမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။


ဂ်ီအမ္အက္ GMF အေၾကာင္း

ဥေရာပတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္၊လူၾကီးမ်ားနဲ႕ဓမၼဆရာမ်ားကို ေတးဂီတ၊ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားရင္း ဧဝံေဂလိ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ ဟီးေဆာင္း Hill Song အဖြဲ႕လိုပဲ၊ ေတးဂီတနဲ႕ ကမၻာအႏွံ႕ ဧဝံေဂလိ၊မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ ျပဳလုပ္တဲ့၊ ေတးဂီတပြဲေတာ္ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ဂီတနဲ႕၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ႏိုးၾကားမႈကို ကေနဒါက ျမန္မာဓမၼဆရာ Rev. ေဒးဗစ္လား ဦးေဆာင္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕၊ GMYC ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၃ ဇြန္လမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီယား၊ ခရီးစဥ္မ်ားမွာ နယ္သာလန္၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလွ်ား၊ အဂၤလန္၊ စင္ကာပူ ..စတဲ့ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြား ဧဝံေဂလိမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ ေဒသခံအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ TRIN Team , www.tringlobal.org ဝက္ဆိုဒ္မွာ သူတို႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီယား၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ...စတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ဧဝံေဂလိခရီးစဥ္နဲ႕ တြဲဖက္ GMF အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။  တံခါးဖြင့္ဝါဒ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စတင္တဲ့ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ကစျပီး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမန္မာျပည္မွာ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာပါတယ္။ ၂၀၁၂ မွာ ခရီးသည္ စံခ်ိန္သစ္ တစ္သန္းေက်ာ္၊ အခု ၂၀၁၃ မွာ ခရီးသည္ ၂သန္းေက်ာ္ လာၾကပါတယ္။ GMF Team လည္း ဒီအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ျပီး၊ ျမန္မာျပည္ကို ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းႏိုးၾကားထၾကြဖို႕ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း သမရိုးက်အသင္းေတာ္မ်ားနဲ႕ ႏိုးၾကားထၾကြသူအဖြဲ႕မ်ား ဆက္ဆံေရး၊ ခက္ခဲေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု၊ ရိုမင္ကာသိုလစ္၊ ဘက္သဒစ္၊ မက္သဒစ္၊ ေအဂ်ီ၊ ဘရာသယ္၊ အဂၤလိကန္ စတဲ့ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကို ၂၀၁၂ စတင္ခ်ိန္ (၈)ရက္ခရီးကို ခရီသည္တစ္ဦး US$ 1800 ႏႈန္းနဲ႕ ေလယဥ္၊ ေနထိုင္သြားလာစရိတ္၊ ဟိုတယ္စရိတ္ေတြ မိမိစရိတ္၊ မိမိက်ခံျပီး ဧဝံေဂလိ ေတးဂီတခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕ၾကီး (၃)ျမိဳ႕ကို အေျချပဳ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ မွာလည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း GMF အဖြဲ႕အျဖစ္ ခိုင္မာစြာ ရွိေနပါျပီ။ ၂၀၁၃ မွာေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ ၅-၁၆ အထိ ၁၂ရက္ခရီးစဥ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱေလး ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


၂၀၀၄ ခရီးအစီအစဥ္
GMF အဖြဲ႕ရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလိုမႈေၾကာင့္၊ ၂၀၁၄ မွာ GMF အစီအစဥ္ ၃ခု စီမံေရးဆြဲထားပါတယ္။
၁။ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ ၄-၁၃  ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား ခရီးစဥ္
၂။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၅-၁၂  ေတာင္ငူ၊ ေတာင္ၾကီးခရီးစဥ္
၃။ ၂၀၁၅ ဇႏၷဝါရီ  - မႏၱေလး၊ ပူတာအို ခရီးစဥ္ တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

Mattheus van der Steen (b. 1976)

ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး (နယ္သာလန္) ခရစ္ယန္ဧဝံေဂလိ တရားေဟာဆရာ ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ TRIN အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၂ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာ လွည့္လည္ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ေယရႈအားျဖင့္အနာေရဂါျငိမ္းေစျခင္းမ်ားကို အာဖရိကႏွင့္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လဲ ေရာက္သည္။ စာအုပ္မ်ားလည္း ေရးသည္။ Dear To Dream စာအုပ္သည္ ၂၀၀၉ခု Audience Award ရရွိခဲ့သည္။ ဇနီးသည္မွာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး Rebekah ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို ေဝဖန္ေျပာဆိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည္။ 

မုရန္ (10 Jan 2014)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ALIVE, ALIVE
Key G

Alive, Alive, Alive forevermore
My Jesus is alive, alive forevermore,
Alive, Alive, Alive forevermore,
My Jesus is Alive forevermore.

(Sing Hallelujah) 2

My Jesus is alive forevermore.
(Sing Hallelujah) 2
My Jesus is alive forevermore.


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ ခရစ္စမတ္ၾကိဳဆိုျခင္း၊ သံစံုခရစ္စမတ္ကြယ္ရာသီခ်င္းမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာၾသဂတ္စတတ္၏ ဖြားျမင္ျခင္းဆိုင္းရာ က်မ္းပိုက္မ်ား၊ ခရစ္စမတ္အေၾကာင္းသမိုင္းရာဇ၀င္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအသံဖိုင္ကို နားဆင္၊ခြန္အားယူ၊ နားဆင္ရန္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
Click Here
http://murann.com/hymn/christmas.cantata2004.mp3

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ