မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Aug 28th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 2959
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သန္႔ရွင္းျခင္းျဖင့္ဘုရားထံဒူးေထာက္ဆပ္ကပ္ရာမွ မဂၤလာရွိေသာအသက္တာရရွိျခင္း - ဆရာေဒးဗစ္လားဆရာေဒဗစ္လား

ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။
ေလာကတြင္ ဘုရားကို မသိသေယာက္၊ သိသေယာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ကြ်န္ေတာ့္အသက္တာတြင္ ဟန္ေဆာင္မႈအသက္တာ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါသည္။  ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ အလႈေငြတက္၊ ေလာကၾကီးတြင္ ေလွ်ာက္သြားရာတြင္ ဟုတ္သလိုလိုရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသေရးရွင္ေရး ျပသနာမွာ ဒါေတြ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူး၊ ကင္ဆာျဖစ္သည္၊  - ေသမဲ့ေန႔ကို ထိုင္ေစာင့္ေသသြားသူ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိပါသည္။ အေျခအေနေပၚမွာ က်ဆံုးသူေတြထဲမွာ ဘုရားကို တကယ္ယံုေသာသူမ်ား မပါ၀င္ပါ။

စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ...
လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ အသက္တာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္းက ဘုရားေခၚျခင္းခံရသည္။  ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာပဲ ဒူးေထာက္တယ္။ ဘာျပသနာလဲ၊ ကင္ဆာလား၊ ဆရာ၀န္ေရွ႔မွာ ဒူးမေထာက္ပဲ၊ ဘုရားကို ဒူးေထာက္ပါ။ Europe မွာ No Resurrection, No Christian ေရးထားတာေတြ႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီဆရာကို ဘုရားေတာ္ေတာ္သံုးတယ္။ သြားေတြ႔ျပီး မူဆလင္ထဲ သြင္းမယ္ ဆိုေသာလူႏွင့္လည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေလာကၾကီးမွာ အေျဖလံုး၀မရွိဘူး၊ အေျဖမရွိရင္ ခရစ္ေတာ္ဆီလာခဲ့ပါ။ အေျဖကိုေတြ႔မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာသာေရး မေျပာဘူး၊ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာမည္။  အင္ေဖာ္ေမးရွင္း အေၾကာင္းမေျပာဘူး၊ ထရန္စေဖၚေမးရွင္းပဲ ေျပာမည္။

ရွင္ေပတရုက သူေတာင္းစားကို ငါအားေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။ ေရႊမရွိ၊ ေငြမရွိဘူး၊ .. ဟုေျပာသည္။ ပိုက္ဆံေပးလိုက္ပါက သူေတာင္းစားဘ၀က လြတ္မွာမဟုတ္ပါ။ ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍ေလွ်ာက္ပါ ဆိုေတာ့ ထေလွ်ာက္ျပီး သူေတာင္းစားဘ၀က လြတ္သြားသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြား ေရာဂါျဖစ္မွာေၾကာက္၊ ေငြမရွိမွာေၾကာက္၊ ဘာျဖစ္သြားမလဲ မေကာင္းတာပဲ စဥ္းစားေနတဲ့ အသက္တာကေန ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ႏွစ္ အသက္တာကို ဒီေနရာ (အမ္စီေအ) မွာ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာပတ္မယ္ ေျပာခဲ့သည္။ လူမည္သည္ကား အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေနဒါမွာ SAR ျဖစ္ခဲ့စဥ္၊ တေနကုန္တန္းစီျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးေနၾကသည္။ မိမိအသင္းသားမ်ားကို သြားမထိုးရန္၊ ေယရႈခရစ္အေသြးေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာထားေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ေလာကၾကီးတြင္ အေကာင္းၾကီးကို ေဆးသြားထိုး၍ မေကာင္းျဖစ္သြားသူမ်ားရွိပါသည္။

စံပီးႏွင့္ဆရာေအာင္ဒိုး သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း
(ဆရာစံပီး၏ သီခ်င္း၂ပုဒ္  အားေပး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံပါသည္။)

ေလာကအရာမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ျမိဳ၀ါးေနျခင္းမ်ားစြားရွိပါသည္။  ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးထားျခင္းကို အမဂၤလာျဖစ္ေစျခင္း မ်ားစြာ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းမွာ ဘုရား၌တကယ္ရွိလွ်င္၊ ေယရႈတကယ္ရွိလွ်င္ မဂၤလာျဖစ္ေစမည္။

ဘုရားထံဆပ္ကပ္ ဆုေတာင္းေသာအခါ
ဒီေန႔၊ ဒီကာလတြင္ ဆရာလအုန္းလထြယ္ သိသူမ်ားရွိပါသလား။ အစာအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ေနသည္။ လြတ္ေျမာက္စရာလမ္းမရွိ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားတတ္ႏိုင္ပါသည္။ အားလံုးကို ဖြင့္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အႏွစ္၂၀ ေနာက္က်ေနသည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းပဲ ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထရန္စေဖၚေမးရွင္းဆိုသည္မွာ လာ .. ဆုေတာင္းမည္။
အေၾကြး .. ဆုေတာင္းပါ။ ေက်ရမည္။ ေနာက္တစ္ခါ ေငြမေခ်းနဲ႔ေတာ့။ သင္သည္ ရွည္ေသာ အသက္ႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရမည့္သူ ျဖစ္သည္။ အသက္၄၀၊ ၅၀ ရွိျပီ .. ေျပာသူမ်ား .. ေမာေရွသည္ အသက္၁၂၀တြင္ ခြန္အားမေရာ့ပါ။ လူ႔သက္တမ္း ၁၂၀ျဖစ္၍ ဘုရားေခၚသည္။ မ်က္စိမမႈန္၊ သြားမက်ိဳး ...။ ကြ်န္ေတာ္ ကမၻာပတ္မည္ ထြက္လာစဥ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္စကားမတတ္ပဲ၊ မ်ားစြာရွက္ခဲ့ရသည္။ မ်က္ရည္က်ခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စကား နားမလည္၊ အဂၤလိပ္လို တရားေဟာခ်င္ပါသည္ .. ဆုေတာင္းခဲ့သည္မွာ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပည့္စံုလာပါသည္။ အဂၤလိပ္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ တရားေဟာႏိုင္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္မ်ား ေခၚေသာအခါ အရမ္း၀မ္းသာ၊ ေၾကာက္ရြံခဲ့သည္။ ဘုရားထံဆပ္ကပ္ ဆုေတာင္းေသာအခါ လူမည္း၊ လူျဖဴမ်ားစြာ ထြက္လာျပီး ဆပ္ကပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အလြန္အံ့ၾသစရာျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္က ဥယာဥ္၌စိုက္ေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္တြင္ အသီးမေတြ႔ေသာအခါ ခုတ္ပစ္ေလာ့ ဟုဆိုသည္။ ဥယာဥ္မႈးက တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ေပးပါရန္၊ အပင္ပတ္လည္တြင္ တူးျပီး ေနာက္ေခ်းထည့္ပါမည္  ဟုေျပာခဲ့သည္။ လုကာ ၁၃း ၆  ကြ်န္ေတာ္ ထိုက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ အရမ္း ရင္ထဲတြင္ ငိုေၾကြး၊ ၀မ္းနည္းမိသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာက္စားမူရစ္၊ ကိုယ္စိတ္အလိုက်အသက္ရွင္၊ ဘုရားအတြက္လုပ္ခဲ့တယ္ ဟု ဟုတ္သေယာင္ေယာက္ထင္ေနသည္။ အသီးမရွိပါ။ ေလာကတြင္ လူတီထြင္ထားေသာ မီးလံုး၊ ပီယာႏို။ စသည္တို႔ ရွိေနျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာ ကြ်န္ေတာ္ကို ဘုရားရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိသြားေသာအခ်ိန္တြင္ အမဂၤလာမွ၊ မဂၤလာျဖစ္သြားပါသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ခံစားရျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အနာေရာဂါကင္းရွင္းျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

မဂၤလာျဖစ္ေစျခင္း
ပြဲေတာ္အေၾကာင္း နားမလည္ပဲ စားေသာအခါ၊ အခ်ိဳ႔သူမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ရသည္။ အခ်ိဳ႔ ေသသြားရသည္။ ပြဲေတာ္ကို ဘာမွန္း၊ ညာမွန္းမသိ စားေသာက္ခဲ့သည္။ အမဂၤလာျဖစ္ခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္သည္ အျပစ္ေျဖစရာမဟုတ္ပါ။ ပြဲေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရသည့္အေနႏွင့္စားေသာက္ပါက မဂၤလာျဖစ္သြားပါသည္။ ေက်းဇူးတင္လြန္း၍ ပြဲေတာ္ကို စားေသာက္ေသာအခါ မဂၤလာျဖစ္ပါသည္။

၁၀ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးေသာအခါလည္း မ်ားစြာ အမဂၤလာျဖစ္ရသည္။ ဆရာမ်ားကလည္း အမဂၤလာမျဖစ္ရန္အတြက္ ေၾကာက္လန္႔ျပီး လာေပးၾကသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္စဥ္ ပညတ္တရားႏွင့္အညီအသက္ရွင္ရန္ ၁၀ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးရပါသည္ .. ဆိုေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အေျခတင္ေမး၊ေျဖရသည္။ ေၾကာက္လန္႔ျခင္၊ ပညတ္တရားမ်ားေၾကာင့္ေပးလႈျခ်င္းမဟုတ္ပဲ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္လြန္းတဲ့အတြက္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးပါသည္ ဟူ၌ ျဖစ္ရမည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္ျမန္ေသသြားေအာင္ ေလာကတြင္ စာတန္က လုပ္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေစာင့္ပါဥိး ဟု သေဘၤာသဖန္းပင္ကဲ့သို႔ အသီးသီးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေစပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တရားေဟာရာမွာ Gifted ျဖစ္ပါသည္။ တရားေဟာပဲေကာင္းသည္။ တရားေဟာေကာင္းပါသည္ဟု ေျပာသူတို႔၏အသက္တာမွာ မေျပာင္းလဲၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္းပဲ တရားေဟာလွ်င္ပါက လူမ်ားအသက္တာကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္နားလည္လာေသာအခါ ဒူးေထာက္၊ ဆုေတာင္းရပါသည္။  ဘုရားေရွ႔တြင္ ဒူးေထာက္ရပါသည္။ အလာပၸစကားမ်ားေျပာစဥ္ပင္ Dirty Joke မ်ားပင္ မေျပာေတာ့ပဲ ႏႈတ္ကိုေစာင့္စည္းရသည္။

ဘုရား သင့္ကို ဒီေလာကမွာထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိသြားပါက၊ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ ေလာကမွ ထြက္သြားေသာအခါ ဘုရားကိုေက်းဇူးတင္သည္ ဟူေသာ ဆရာမူးလာ၊ ေတာင္ၾကီးတြင္ ကြယ္လြန္စဥ္တြင္ လက္ေထာင္ျပီး ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ဘုရားမႏွစ္သက္ျခင္းကိုသိရန္
ရွန္ဆုန္သည္ နာဇရိလူျဖစ္သည္။ သူ႔အားျဖင့္ လူမ်ိဳးတကာေကာင္းၾကီးျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ရွန္စုန္အသက္တာ ဖိလိပၸိအမ်ိဳးသမီးကို ယူသည္။ ဘုရားမၾကိဳက္၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျခေသၤ့ကို လက္နက္မရွိေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္က်ေရာက္လာသည္။ ဟာေလလုယ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ဘုရားအတူရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧမာေႏြလ .. ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေသာဘုရား။ ဘုရားအလိုေတာ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားမႏွစ္သက္သည္ကို သိရန္ျဖစ္သည္။

ဤခြက္သည္ကြ်ႏ္ုပ္ကိုလြန္ မသြားႏုိင္၍ ေသရည္အရက္ေသာက္စားမႈ၊ ခိုင္နီး (ေဆးငံု) ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား၊  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း က်မ္းစာမွာ မလုပ္ရဟုပါသလား .. ျပပါ၊  စသျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ေနသူမ်ား ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကတၱပၸစိတ္ .. ဘုရားမႏွစ္သက္မွန္းသိေသာအခါ ေရွာင္ႏိုင္၍ ေယာသပ္လည္း ဒုတိယ ဘုရင္ျဖစ္သြားသည္။
ဘုရားႏွင့္ သြားတတ္ေသာအခါ၊ အသီးသီးလာမည္ျဖစ္သည္။  ဆပ္ကပ္ေသာအခါ ဘုရားအသံုးခ်ပါသည္။

GOD TV အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ယခုလို လိုက္ေဟာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၊ ဘုရားေျပာခိုင္းေသာအရာကို GOD TV လႊင့္ခြင့္ရေအာင္ ဘုရားသခင္က လမ္းစဖြင့္ေနျပီျဖစ္သည္။ ဘုရားကို ၀န္ခံလွ်င္ ၾကီးေသာအမႈျဖစ္ရန္ ျဖစ္သည္။  ကြ်န္ေတာ္ ဘတ္စကားခပင္ မရွိပဲ၊ ေကာင္းၾကိးေပးရန္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီျပီး အမႈေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းပါ။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါမွ၊ ဘုရားအသံုးျပဳလာပါသည္။ Likeness of Christ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူေသာအသက္တာျဖစ္ရန္ သန္႔ရွင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုပဲ လိုသည္။

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း
ရုပ္ရွင္မင္းသားၾကီး၏ ရိႈၚပြဲၾကီးမ်ားကို၊  ဆာလံ ၂၃ ျဖင့္ စတင္ဆိုသည္။ လူမ်ားလက္ခုပ္တီးၾကသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ကေလးတစ္ဦး ေျပးတက္လာျပီး မင္းသားၾကီးမဆိုခင္ ဆာလံ ၂၃ တစ္လံုးခ်င္း ရြတ္ဆိုေသာအခါ လူအားလံုး လက္ခုတ္မတီးႏိုင္ပဲ၊ တိတ္ဆိတ္ မ်က္ရည္က်ရသည္။ မင္းသားၾကီးရြတ္ေသာ ဆာလံ၂၃ မွာ စာသားးပဲရွိပါသည္။ သိုးထိန္းၾကီးလည္း ရြတ္ဖတ္သူ ႏွလံုးသားတြင္ ရွိဖို႔လိုသည္ .. ဟု မင္းသားၾကီးသိသြားရပါသည္။

ဒါေလးမ်ား ဆိုေသာ ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာ အခ်က္ကေလးမ်ားက မိမိအသက္တာကို ဆြဲခ်ပါသည္။ ျခေသၤ့အပုတ္ေကာင္ထဲမွာ ရွိေနေသာ ပ်ားရည္ကဲ့သို႔ ရွိရန္။ ေလာကၾကီးသည္ ျခေသၤ့အေသေကာင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပ်ားရည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရန္။ ရွန္ဆုန္အသက္တာတြင္လည္း မိမိလုပ္ခ်င္တာမ်ား လုပ္ခဲ့ျပီး သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ ရုတ္သိမ္းခံရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမရွိခဲ့ပဲ မိမိခြန္အားႏွင့္လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၊ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ ျပန္လည္ခြန္အားရရွိျပီး ဘုရားရဲ့ တန္ခိုးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးဆံုးအရာမွာ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေက်းဇူးတင္စရာ အျမဲလုပ္ပါသည္။ ေကာင္းတင္တမန္ ၃စုရွိသည္။ စစ္တိုက္  ၊ ကြယ္ကာေပး (မာေဂလ)၊  ခ်ီးမြမ္းျခင္း (လူစီဖာ) တို႔ျဖစ္သည္။ လူစီဖာက ဘုရားေနရာယူရန္ၾကိဳးစားလာေသာအခါ ဘုရားက ေအာက္သို႔ခ်လိုက္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေသာ စာတန္က နားလည္သည္။ ၃စုထဲတြင္ တစ္စု ျပဳတ္က်သြားေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဘုရားသခင္က လူမ်ားအားလုပ္ေစသည္။ ထိုကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းကာ ခ်ီးမြမ္းသူမ်ားကို စာတန္ေၾကာက္ရြံ႔ပါသည္။

ေဒဗစ္လား
ဘန္ေကာက္၊ အမ္စီေအအသင္းေတာ္
19-Jun-2011  MCA Bangkok

Audio Link
http://burmesebible.com/audio/Rev.Sai%20Aye_sermon_3.10.2010_M.C.A%20Bangkok.mp3


 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဆုေတာင္းျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာ - ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း

(၄-၁-၉၈)ေန႔ တရားေဒသနာ

သခင္ခရစ္ေတာ္ေလာကသို႔ၾကြလာျခင္းသည္ ဖိစီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကိုကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္ (လု၊ ၄ း ၁၈ - ၁၉)။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြင္ ဖိစီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမတူညီပါ။ တခ်ဳိ႔ကအေၾကြး၏ဖိစီးမႈကုိခံေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႔က ေလာဘေနာက္လုိက္၍ တပ္မက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႔က ဆင္းရဲျခင္း၏ဖိစီးမႈကုိခံေနရၾကသလို၊ အခ်ဳိ႔ကေရာဂါ ေဝဒနာ၏ဖိစီးမႈကုိခံေနၾကရသည္။ ထုိဖိစီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္၌ ကြၽန္ခံေနၾကရေသာသူမ်ားကိုကယ္လႊတ္ဖုိ႔ရန္ သခင္ေယရႈ ေလာကသို႔ၾကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ုဘုရားရွင္၏အလုိေတာ္

ေန႔စဥ္ကြၽႏု္ပ္တို႔အသက္ရွင္ေသာအခါ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနႏုိင္ၾကရန္လည္ေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းႏုိုင္ငံရွိရွင္ဘုရင္မွစ၍ မင္းအာဏာရွိေသာလူအေပါင္းတို႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေပၚေက်းဇူး ကရုဏာအမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားရွင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိဆင္ျခင္လ်က္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ျခင္းျပဳၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္အလုိေတာ္ရွိေတာ္မူ၏ (၁တိ၊ ၂ း ၁ - ၂)။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းႏုိင္ငံ၌ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းကင္းမဲ့ပါက ဘုရားရွင္ကုိကြၽႏု္ပ္တို႔လြတ္လပ္ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစြာဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားရွင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား တစ္ပတ္တြင္ေျခာက္ရကအလုပ္လုပ္ေစၿပီး ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ နားေန ကာ ဘုရားရွင္မိမိတို႔အေပၚေျခာက္ရက္လံုးလံုးျပဳခဲ့ေသာ ကရုဏာေက်းဇူးမ်ားကုိဆပ္ျခင္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ရန္မိန္႔ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚျပဳခဲ့ေသာေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သက္သက္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းတစ္ပါး၏လက္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ေႏွာင္ကြၽန္ျပဳခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ရရွိခဲ့သညမွာ (၅၂)ႏွစ္တုိင္ရွိခဲ့ေပၿပီ။ ဤသည္မွာျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ ဘုရားရွင္ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးမ်ားစြာ ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းထူးေထြဆန္းျပားသည့္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ဖိစီးမႈကို ကမၻာ့လူသားမ်ားခံစားေန ၾကရသည္။ ေနမွထြက္ေပၚလာသည့္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားကင္ဆာေဝဒနာ၏ ဖိစီးမႈကိုမဆို သခင္ေယရႈအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အခြင့္ရႏုိင္ေၾကာင့္ သတင္းစကားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းေကာင္းျဖစ္ေပသည္။

ထုိမွ်မက လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ေျဖရွင္း၍မရႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိကျပႆနာ၊ မိသားစုျပႆနာ၊ စီးပြါးေရးျပႆနာ၊ ပညာေရးျပႆနာ - စေသာျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွလည္းကိုယ္ေတာ္သည္ကယ္လြတ္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ျပႆနာမွလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ထံယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကိုးစားေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္း မည္ဆိုပါက ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာကုိ ယခုအသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ခံစားရေပမည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါးက ေလာကသုိ႔ၾကြ ဆင္းလာေတာ္မူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ယေန႔အသက္ရွင္လ်က္ရွိေပသည္။

ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းပါ

မဂၤလာအက်ဳိးခံစားဖုိ႔ရန္ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက မိမိတို႔အမႈေဆာင္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို ျပဳရန္ ယံုၾကည္သူမ်ားအားတုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္ (ေရာ၊ ၁၅ း ၃ဝ)။ ထုိ႔အတူတိုင္းႏုိင္ငံ၌ ဘုရားသခင္ခဲြခန္႔မွတ္သား၍ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ကိုလည္းဆုေတာင္းေပး ရန္ ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူပါ သည္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာဖုိ႔ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ကုိစီမံခန္႔ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဘုရားရွင္ဥာဏ္ပညာ ေပးဖုိ႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္မဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ကုိ ကြၽႏု္ပ္လက္ ဝယ္ ဘုရားရွင္အပ္ႏွံထားပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္းေအးခ်မ္းသာယာ၍ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက ထုိမဂၤလာအက်ဳိးကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔လညး အတူအမွ်ဝင္ခံစားကာ ၿငိမ္ဝပ္စြာဘုရားဝတ္ကုိ ျပဳႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိမဂၤလာေကာင္းက်ဳိး ကိုခံစားဖူးလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တိုင္းျပည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအခက္အခဲအား ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ကူညီမေျဖရွင္းေပးမည္ ဟူေသာစိတ္ခ်မႈအာမခ ံခ်က္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ရရွိခံစားၾကေပမည္။

ျမတ္ေသာပါဝင္မႈ

မိတ္သဟာယအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ပါဝင္ၾကသည္တြင္ ဆုေတာင္းမိတ္သဟာယ၌ပါဝင္ျခင္းသည္ ထူးျမတ္ေသာပါဝင္မႈတစ္ခုျဖစ္ ေပသည္ (ေရာ၊ ၁၅ း၃၁)။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာသူမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရာမွ် မေပးႏုိင္ေသာ္လည္းသူတို႔အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကုိမူ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ၾကပါသည္။

ေငြေၾကးမပါေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ထုိသူတို႔အား ဘုရားရွင္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းခ်ီးေပး၍ အသံုးျပဳျခင္းသက္ေသကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပန္ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရသည့္အခါ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူ  ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ စြာခ်ီးမြမ္းၾကရေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ သစၥာရွိစြာဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳေပးျခင္းသည္ေအာင္ျမင္မႈအက်ဳိးရလဒ္ကိုခံစားေစႏုိင္သည့္အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာပါဝင္မႈျဖစ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကိုအေလးထား၍ အထူးႀကိဳးစားျပဳမူသင့္ေပသည္။

ဘုရားေပးေသာဝန္တာ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ဆုေတာင္းေပးရန္ေတာင္းေပးခ်င္ေသာဝန္တာစိတ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ေပး ေတာ္မူပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေသြးအသားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ စာတန္လွည့္စား၍ လဲၿပိဳျခင္းမွကင္း လြတ္ေစဖုိ႔ရန္ အျပန္အလွန္ဆုေတာင္းေပးသင့္ၾကေပသည္ (ဖိ၊ ၁ း ၁၉ - ၂ဝ)။ ကုိယ္ကာယ၌ က်န္းမာျခင္းရွိဖုိ႔၊ ဝိညာဥ္အရွိန္ တန္ခုိးႏွင့္အမႈေတာ္ျမတ္၌ထိေရာက္စြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းေပးသင့္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္ထံမွ ကယ္တင္ျခင္းဆု ေက်းဇူးႏွင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားခံစားရသလုိ အျခားေသာ သူမ်ားလည္းခံစားႏုိင္ေစဖို႔ရန္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးစီအတြက္ ႏွင့္တုိင္းျပည့္ေအးခ်မ္း သာယာေစဖို႔ရန္ လည္းေကာင္း၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ အသီးသီးအမႈေတာ္ျမတ္၌သာ၍ ထိေရာက္စြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ရန္ ကုိလည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းပါဝင္ၾကမည္ဆုိပါက ဆုေတာင္းေပးျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာအျဖာျဖာကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ခံစားရလ်က္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာသာ၍ တိုးမြားမ်ားျပား လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္အသိေပးေဝငွလုိက္ရပါသည္။

Rev Dr. U Tin Maung Tun
Ref: 
http://burmesebible.com/sermons/utmt/zg/index.htm

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

တခါက
လင္မယား၂ေယာက္ က်ယ္ေလာင္စြာရန္သံေၾကာင့္ ေဘးအိမ္မ်ားက ေခ်ာင္းၾကည့္၊ နားေထာင္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မိန္းမရဲ့ဆူညံစြာေျပာဆိုသံကို မခံႏိုင္တဲ့ေယာကၤ်ားက အိမ္ေပၚကဆင္းျပီး၊ ေရွာင္တိမ္းဖို႔လုပ္တယ္။

ထြက္ေျပးရတာဆိုေတာ့ အေလွ်ာ့ေတာ့မေပးဘူး.. အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ..

ငါတို႔ေယာကၤ်ားေတြက ေလွခါး၂ထစ္ဆင္းရင္ လူပ်ိဳျပန္ျဖစ္တယ္.. ဆင္းမယ္..ဆင္းမယ္..လို႔ေျပာလိုက္တယ္။

မိန္းမအသံ စကၠန္႔ပိုင္းတိတ္သြားျပီးမွ ပိုျပီးက်ယ္ေလာင္တဲ့ မိန္းမအသံၾကီး ထြက္ေပၚလာတယ္။

ေအး..ရွင္တို႔က ေလွခါး၂ထစ္ေတာင္ ဆင္းေနရေသးတယ္။ က်မတို႔က ဆင္းစရာေတာင္မလိုဘူး။ ..အလားကား...လို႔ ေအာ္လိုက္ရင္ အိမ္ေပၚေယာကၤ်ားေတြ အမ်ားၾကီးတက္ၾကမယ္။ ဆင္း..ဆင္း.. ဆိုပဲ။


၂ေယာက္စလံုး အသံေတြ တိတ္သြားၾကသည္။ ေယာကၤ်ားလည္းေျခလွမ္းရပ္သြားေလသတည္း။


မွတ္ခ်က္။ လင္မယား စကားမ်ားၾကလွ်င္ သူ႔၊ကုိယ္မိဘေမာင္ႏွမကိစၥမ်ား၊
လိင္ကိစၥမ်ား၊ ေနာက္တစင္ေထာင္မည္၊ ကြာရွင္းမည္ ..စသည့္ စကားလံုးမ်ား လံုး၀မေျပာၾကရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ သင္သည္ ပိုမိုျမင့္ျမတ္သူအျဖစ္၊ မိသားစုကို တကယ္ခင္တြယ္ပါက မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ တဖ်စ္ဖ်စ္ေျပာျခင္းကို လိုက္မတုပဲ သခင္ေယရႈနည္းလမ္းအတိုင္း ျငိမ္သက္စြာေနျပီး၊ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုဖတ္ပါ။ စကားမေျပာပဲ တရက္ေနျပီးမွ သင္ကစျပီး စကားျပန္ေျပာပါေလ..။

သုတၱံ ၅ း ၁၈-၂၀
သင္၏ စမ္းေရတြင္း၌ မဂၤလာရွိေစ၍၊ အသက္အရြယ္ပ်ိဳစဥ္ကာလ၊ ေပါင္းေဘာ္ ေသာမယားႏွင့္ အတူေပ်ာ္ေမြ႔ေလာ့။ သူသည္ စံုမက္တတ္ေသာ သမင္းမ၊ ႏွစ္လိုဘြယ္ေသာ ဒရယ္မ ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ယံုၾကည္ျခင္း၌ယုံၾကည္ျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔


မာခ္ဟာဗီးလ္(Mark Haville) ေျပာျပခ်က္ျဖစ္သည္။ မာခ္သည္ Pentecostal/Charismatic အသင္းေတာ္ထဲသို႔ ပါ၀င္ျပီးေနာက္ ကဲနက္ကုပ္ပလင္(Kenneth CopeLand) ကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ားထံမွ " ယံုၾကည္ျခင္းနဴတ္ထြက္စကား" (Word-Faith) သင္ၾကားမွဳ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း မာခ္သည္ ထိုနည္းအတိုင္းဆက္၍ မေနခဲ့ပါေခ် .....
အသက္ ၂၅ သာရွိေသးေသာ မာခ္သည္ တိုင္းျပည္အႏွံ႕ တေနရာမွ တေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေနခဲ့ျပီး သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ " နိမိတ္လကၡဏာ" မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားစြာပင္ မာခ္သည္ "ယံုၾကည္မွဳနဴတ္ထြက္စကား" သင္ၾကားသူ ဆရာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မွဳမ်ား၊ ယံုၾကည္မွဳမ်ားကို စြန္႔ပစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ျပီး၊ ယခုေခတ္ နိမိတ္လကၡဏာျပပြဲ လွဳပ္ရွားမွဳၾကီး၏ အက်င့္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ဆန္႔က်င္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ေအာက္ပါတို႔သည္ မာခ္ကို ပီတာဂလိုဗာ (Peter Glover) မွ အေမးအေျဖျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။)


ပီတာ ။ ။ "ယံုၾကည္ျခင္းႏူတ္ထြက္စကား" (Word Faith) သင္ၾကားမွဳထဲကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး စတင္၀င္ေရာက္လာပါသလဲ။


မာခ္။ ။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ေျမာက္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္အသင္းေတာ္မွာ အသင္းသားတိုင္းလိုလို ကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွိတဲ့ Kenneth Copeland ရဲ့ တိပ္ေခြနဲ႔ စာအုပ္ေတြ ကို ကြ်န္ေတာ္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ မွန္တယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ခံ မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ေတြဟာလည္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ထဲထင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါ၀င္ေနတဲ့ အသင္းသားအေရအတြက္၊ ထုတ္ေ၀တဲ့ မီဒီယာ စာေဆာင္မ်ားက အက်ိဳးအျမတ္၊

အေထြေတြ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အထင္လည္း ၾကီးမိပါတယ္။ " ၾကီးမားၾကီးက်ယ္ေနရျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လို႔ပဲ" လို႔ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ထင္မိခဲ့ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ Word of Faith သင္ၾကားမွဳမွာ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဘယ္အခ်က္က အဆြဲေဆာင္ဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။


မာခ္။ ။ ဒီ Word Of Faith လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ကို တန္ခိုးပါ၀ါကို ေပးပါတယ္။ ဒီလိုတန္ခိုးပါ၀ါ ရွိေနတာဟာ ဘုရားတကယ္ရွိျခင္းရဲ့ သက္ေသပဲလို႔လည္း ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးက ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ တရားေဟာျခင္းနဲ႔ နိမိတ္ ျပျခင္းမ်ားကို ေထာက္ခံေနပါတယ္။
ဗီဒီယိုေခြေတြ၊ အသံတိပ္ေခြေတြ၊ စာအုပ္စာေပေတြ ကြ်န္ေတာ္အမ်ားၾကီး ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရတဲ့ အရာေတြအားလံုးဟာ ေအာင္ျမင္ေနတယ္၊ ေတာက္ေျပာင္ေနတယ္ လို႔ ခံစားရပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ခုနကေျပာတဲ့ (ဗီဒီယိုေခြ၊ အသံတိပ္ေခြ၊ စာအုပ္) ေတြထဲမွာ ျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အသံုးခ်ခဲ့ပါသလဲ။


မာခ္။ ။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ပံုတူကူးျပီး လိုက္လုပ္တာပါပဲ။  Copeland, Cerullo, Benny Hinn တို႔လို တရားေဟာ ဆရာေတြနဲ႔ အျခားသူေတြ လုပ္တဲ့ အရာေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တတ္လာပါတယ္။ ဒီဆရာမ်ားဟာ နဴတ္ျဖင့္ေၾကာင္းေပးျခင္း

အစြမ္း(Power of Suggestion)ကို  ရိုးရိုးေလး အသံုးခ်ျပီး နားေထာင္ေနတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ လူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

( ပီတာ။ ။ မာခ္ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့တဲ့ Leeds  မိသဟာရမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူထုအစည္းအေ၀း တခုရဲ့ ဗီဒီယို ကို ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပပါတယ္။ ျပပြဲေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ကိုင္တြယ္မွဳ အဆင့္ဆင့္ကို  မာခ္ကေန ရွင္းျပပါတယ္။

စိတ္ေျပေလ်ာ့သြားေစမယ့္ သီခ်င္းမ်ား (၀ိညာဥ္ကို အာရုံျပဳေစသည့္ သီခ်င္းမ်ား) ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆိုအျပီးမွာေတာ့၊ မာခ္ဟာ လူတခ်ိဳ႕ကို သူအလိုရွိတဲ့အတိုင္း တြန္းလွဲႏိုင္တာကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ရပါတယ္။ တြန္းလွဲခံရသူမ်ားဟာ ၾကမ္းျပင္မွာ အခ်ိန္အၾကာၾကီးဆက္လက္ လဲေလ်ာင္းေနပါတယ္။ ဒိလိုလုပ္တာကို ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လွဲျခင္း (Slaying in the spirit) လို႔ ေခၚပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ဒါဆို ခင္ဗ်ားဆိုလိုတာက အိပ္ေမႊ႕ခ်၊ နဴတ္နဲ႔ေၾကာင္းျပီးလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးယူတယ္လို႔ ဆိုတာလား။


မာခ္။ ။ အဟုတ္ေပါ့ဗ်ာ။ အသံုးခ်တဲ့နည္းေတြကေတာ့ အိပ္ေမႊ႔ခ်ပညာရွင္မ်ား သံုးတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ဘာမွ မကြာပါဘူး။

တစ္အခ်က္က - ဒိလိုမ်ိဳး လူထူအစည္းအပြဲေတြကို လာတဲ့ လူေတြဟာ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ျမင့္မားေနတယ္။ ဘုရားဆီကလာတဲ့ အရာျဖစ္ပါေစေပါ့။ 
ႏွစ္အခ်က္က - မွန္ကန္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္။ သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားတခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္အၾကာၾကီး ဆိုခိုင္းတယ္။ ဒါမွလည္း ပရိသတ္က စိတ္ေတြ ေျပေလ်ာ့သြားျပီး ေႏြးေထြးသြားမယ္။

ပီတာ။ ။ ဘယ္လို ကိုးကြယ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း သီခ်င္းမ်ိဳးလဲ။


မာခ္။ ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အသားေပးတဲ့ သီခ်င္းစာသား ေတြကို အသံုးျပဳဖို႔ ပိုျပီး အေရးၾကီးတယ္။ ဒါမွလည္း စိတ္ကူးယာဥ္ ဆန္ဆန္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္တယ္။ ခရစ္ယာန္၊ က်မ္းစာဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒပါတဲ့ သီခ်င္းေတြက ပရိသတ္ေတြအတြက္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ဒီလို သီခ်င္းအၾကာၾကီး ဆိုျခင္းရဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကေတာ့ လူေတြကို စိတ္နဲ႔လြတ္သြားေအာင္ လုပ္ျပီး ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အရာကို နဴတ္နဲ႔ ေၾကာင္းျပီး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာပါပဲ။ လူအမ်ားစုက နဴတ္နဲ႔ ေၾကာင္းျပီး ေစခိုင္းေစႏိုင္တဲ့ အစြမ္းကို နားမလည္ၾကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တခုေတာ့ ေျပာပါရေစ။ ဆရာေတြဟာ ဒါကို သိသိၾကီးနဲ႔ တမင္လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒိအခ်က္ကို မေတာ္တဆ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားၾကတာပါ။ တကယ္လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကို "သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္" လို႔ ေခၚလိုက္တယ္။


ပီတာ။ ။ ပရိတ္သတ္တိုင္းကို အဲဒီအက်ိဳးက သက္ေရာက္တာပဲလား။


မာခ္ ။ ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာေတြကို ဘုရားက လုပ္ေနတယ္လို႔ ခင္ဗ်ား မယံုရင္ ခင္ဗ်ားလဲက်စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားသိထားဖို႔က ဒီပြဲကို ကြ်န္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေနတာပါ။ အလြန္ေတာ္တဲ့ အိပ္ေမႊ႕ခ်ပညာရွင္တေယာက္လို၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပရိသတ္ကို အလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ ဘယ္လူကေတာ့ျဖင့္ ပိုျပီး နဴတ္နဲ႔ေၾကာင္း ခိုင္းေစလို႔ ရမယ္ဆိုတာကို ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးျခင္းအားျ

ဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ အတပ္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူေတြအာလံုး စိတ္ေျဖေလ်ာ့ေနျပီး ဘာမဆိုလက္ခံေတာ့မဲ့ အေျခအေန ေရာက္ရင္၊ အေရွ႕ဘက္ကို ထြက္လာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေခၚပါတယ္။ ခင္ဗ်ား သိထားဖို႔က ေရွ႕ကိုထြက္လာတဲ့ လူေတြဟာ ဘုရားအလုပ္လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ယံုခ်င္တဲ့ လူေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ပါပဲ။ သူတို႔ကို ေနရာတေနရာမွာ ရပ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာတဲ့အခါမွာ၊ အဲဒီေနရာမွာ ရပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ တစံုတခုခု ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္လႊမ္းမိုးလိုက္တာပါပဲ။ သူတို႔ရဲ့ ေနာက္မွာ တေယာက္ေယာက္က ရပ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ (လဲက်တဲ့အခါမွာ သူတို႔ကို အနာတရ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။) နဴတ္နဲ႔ ေၾကာင္းေပးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းစိတ္ထားကို အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ပို႔လိုက္ပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ခင္ဗ်ား ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ခင္ဗ်ားပံုကို ခင္ဗ်ား ျပန္ၾကည့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲေနသလိုပဲ။


မာခ္။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ သမားရိုးက် အိပ္ေမႊ႕ခ်တာကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္ဆိုျပီး လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားစြာကို ယံုၾကည္ေအာင္ မသိပဲနဲ႔ လွည့္ဖ်ားမိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ ျပန္ၾကည့္ဖို႔ခက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ပဲမွားေနတယ္လို႔ ဆိုဆို၊ ဒီအရာေတြဟာ ဘုရားရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ အျဖစ္မွန္ကေတာ့၊ ဒီနည္းေတြကို တျခားသူေတြ ဘယ္လိုလုပ္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တတ္ခဲ့တာပါ။ ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းလည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ပညာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားဘာမွ မရွိပါဘူးဗ်ာ။

ပီတာ။ ။ခင္ဗ်ား လုပ္ရပ္နဲ႔ ယံုၾကည့္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ ျဖစ္လာတာလဲ။


မာခ္။ ။ တိတိက်က် ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သမၼာက်မ္းစာ ေၾကာင့္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ က်မ္းစာကို မူရင္းဂရိဘာသာနဲ႔ ျပန္ျပီး ေလ့လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ က်မ္းစာက ေျပာတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ခဲ့တာနဲ႔ကို မကိုက္ညီဘူးဆိုတာကို သေဘာေပါက္လာတယ္။


အၾကီးအက်ယ္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း


ပီတာ။ ။ ဥပမာေလး ေျပာပါဦး။


မာခ္။ ။ ေကာရိသု ပထမစာေစာင္မွာ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးဟာ မိမိအလိုရွိတဲ့အတိုင္း ရမယ္လို႔ မေျပာထားပါဘူး။ ဘုရားအလိုရွိမွသာ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ကြ်န္ေတာ္ကို သင္ၾကားခဲ့တာကေတာ့၊ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိမယ္။ ေရြးေကာက္ျခင္းလဲ ခံရမယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းလဲ ရွိမယ္ ဆိုရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးရလိမ့္မယ္ လို သင္ၾကားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ နားလည္သြားတာကေတာ့ ဘုရားက အဲဒီလို အလုပ္မလုပ္ပါဘူး။ကြ်န္ေတာ့္နဲ႔ က်မ္းစာသင္ဖက္ေတြက သူတို႔ကို ေရြးေကာက္ထားတယ္ ဆိုတာနဲ႔ပဲ ဘာမွ မေျပာင္းေတာ့ပါဘူး။ အတန္းသားမ်ားနဲ႔ အသင္းသားမ်ားမွာ အေျခခံ စုစည္းမွဳ မရွိတာကို ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ အေၾကြးအမ်ားၾကီး တင္ေနေပမဲ့လည္း မလိုအပ္တဲ့ ေဆာင္းေဗာက္လို အရာမ်ိဳးေတြမွာ

ေငြကို သံုးေနတုန္းပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေပါင္ ၂၀၀၀၀၀ အေၾကြးတင္ေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ထဲမွာလည္း ကြဲျပားမွဳေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ အဓိပၸါယ္ကို မရွိဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္လာခဲ့တဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရး၊ ခ်မ္းသာေရး ၾသ၀ါဒ မ်ားဟာ လက္ေတြ႕နဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ (အသင္းေတာ္က) ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ အဲဒီေနာက္ေကာ။


မာခ္။ ။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ သံုးတဲ့ က်မ္းစာအနက္ဖြင့္နည္း ပါတဲ့ ဗီဒီယိုကို လူတေယာက္က ေပးပါတယ္။ ဒီနည္းကို တမန္ေတာ္မ်ားက အသံုးခ်ခဲ့ပံု ရပါတယ္။ ဒီနည္းက ကြ်န္ေတာ့္ကို ပိုျပီး သံုးသပ္ေ၀ဖန္မွဳ စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဒီနည္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေမးခြန္းေတြ ေမးျဖစ္ပါတယ္။ ပို၍ ပို၍ ေသာ လြန္စြာမွ မွားယြင္းတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေလးေပး ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ခရစ္ေတာ္ထံမွာ တဖန္ ျပန္ျပီး က်ေရာက္လာပါတယ္။ အျပင္ပန္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖစ္တဲ့
နိမိတ္လကၡဏာေတြ၊ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာတာေတြ ေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ယံုၾကည္မွဳကို မထားေတာ့ပါဘူး။

ပီတာ။ ။ ဒီလုိ အေျခအေနေရာက္ေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ အသင္းတခုကို ရွာဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ပါေသးသလား။


မာခ္။ ။ ကြ်န္ေတာ္ အသင္းေတာ္က မထြက္ခင္ေလးမွာ  National Prayer Network ဧ၀ံဂလိ အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္ၾကားတဲ့ အသံသြင္းေခြ၊ ဧ၀ံဂလိ အေခြေတြကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ကိုယ္စြမ္းညာဏ္စြမ္းေတြကို အဲဒီထဲမွာပဲ နစ္ျမဳပ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကေန လူတစုထြက္ေပၚလာျပီး အသင္းေတာ္အငယ္ေလးတခုကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။


ၾကီးမားေသာ အႏာၱရယ္


ပီတာ။ ။ ဒီကေန႔ ျဗိတိသွ်မွာ အသင္းေတာ္မ်ားမွာ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခင္ဗ်ားရဲ့ အျမင္ကို ေျပာပါဦး။


မာခ္။ ။ Word-Faith နဲ႔ health and wealth သင္ၾကားမွဳေတြ၊ တရားေဟာေနတာေတြဟာ တိုးပြားလာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ( အသင္းေတာ္) ရဲ့ သက္ေသခံရပ္တည္မွဳေတြကို လူ႔ေလာက အျမင္နဲ႔ ေရာေထြးလိုက္ေတာ့ အားနည္းသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။အႏာၱရယ္ အၾကီးမားဆံုးကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ေပၚမွာသာ အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္မွဳကို အဲဒီအရာေတြက ေမွးမွိန္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာပါပဲ။ မာတင္လူသာ ေျပာသလို "ဘုရား၏ နဴတ္ကပတ္ေတာ္သည္သာ ႏွလံုးသားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါ၏" ဆိုသလိုပါပဲ။


ပီတာ။ ။ ဒီလို ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳးရဲ့ အမွတ္လကၡဏာ မ်ိဳးက ဘယ္လိုရွိတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။


မာခ္။ ။ ဆူညံတယ္။ လွဳံ႕ေဆာ္တယ္။ ဇာတိစိတ္အားၾကီးတဲ့ ခရစ္ယာန္ လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။

ပီတာ။ ။ လက္ေတြ႕အက်ိဳးဆက္မ်ား အေနနဲ႔ကေကာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

မာခ္။ ။ ဧ၀ဂလိ သာသနာအတြက္၊ လူမွဳေရးလိုအပ္မွဳအတြက္၊မိဘမဲ့မ်ားမုဆိုးမမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြမ်ားဟာ တျခားကို ေရာက္ကုန္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ဆရာမ်ားဟာ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ ေငြမ်ားကို ရၾကပါတယ္။ က်မ္းစာမွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ဆရာမ်ားဟာ အက်ိဳးအျမတ္ကို မရိတ္သိမ္းရဘူးလို႔ သင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ နိမိတ္နဲ႔ လကၡဏာေတြကို သာ လုပ္တတ္မယ္ဆိုရင္၊ ေငြအေျမာက္အျမားကို ခင္ဗ်ားရပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုန္းကဆိုရင္ ေပါင္၄၀၀-၅၀၀ ဆိုတာ အသာကေလးရပါတယ္။ ဒီေငြဟာ ေခတ္သစ္ ပေရာဖက္မ်ားေတာင္းေနတဲ့ ဂဏာန္း ငါးလံုးရွိတဲ့ ေငြနဲ႔ စာရင္ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။အေျခခံ ခရစ္ယာန္ သမၼာတရားဟာ "ခရစ္ယာန္အတု" နဲ႔ အစားထိုးျခင္း ခံေနရပါတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးဖက္ျခင္းမရွိ၊ ရုပ္၀တၱဳအရာမ်ားေပၚဦးစားေပးျခင္းမရွိတဲ့ အသက္ရွင္ေနထိုင္မွဳမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ဗဟိုျပဳတဲ့ ဧ၀ံဂလိတရားဖက္ကိုသာ ျပန္သြားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ပီတာ။ ။ ဒီ Word-Faith လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကေျပာေနတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းရသြားတဲ့ လူအေရအတြက္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ဆိုတာကေကာ။


မာခ္။ ။ ဒါက မမွန္ကန္တဲ့ သီၾသေလာဂ်ီအေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေျပာင္းလဲသြားတာကို ခ်ဲ႕ကားေျပာၾကားေနတာပါ။ ရံပံုေငြေတြကို ဆက္ျပီး ေတာင္းႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔သာသနာမွန္ေၾကာင္းျပႏိုင္ေအာင္ သူတို႔အတြက္ အေရအတြက္လိုတယ္ေလ။


ေနာက္ဆံုးကာလအတြက္ အၾကံေပးျခင္း


ပီတာ။ ။ အခုခတ္ တန္ခိုးနိမိတ္ လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ျမံဳးမိေနတဲ့ သူေတြကို ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
မာခ္။ ။ေယရွဳခရစ္ေတာ္ဟာ တျခားလူေတြထက္ ပိုျပီး တန္ခုိးနိမိတ္ေတြကို ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ သာသနာအျပီးမွာ လူအေယာက္ ၅၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ အခုခတ္ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ပိတ္မိေနတဲ့သူေတြ သေဘာေပါက္ရမွာက အခုလိုမ်ိဳး ႏိုးၾကားေနတာဟာ က်မ္းစာက ေပးထားတဲ့ ကတိနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ေျပာတာက မွန္ကန္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား လြင့္ပါးသြားျပီး၊ "ေရြးေကာက္ခံရသူ" အတုအေယာင္မ်ား အလံုးအရင္း ေပၚလာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ ေနထိုင္ေနျပီဆိုရင္ ဘုရားသခင္က ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အရာေတြ ဘယ္ေရာက္ေနပါသလဲ။
ဒီလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက "ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ က်မ္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တျခားလူမ်ားရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုသာ ယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္" ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သတိမထားမိပဲ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုပါပဲ။
မာတင္လူသာရဲ့ " က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ တခုတည္းသာ" (Sola Scriptura) ဆိုတဲ့ စကားကို ဂရုစိုက္မယ္ဆိုရင္ ပိုျပီး အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္။
ဘာသာျပန္သူ - လွမင္းသူ
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ကုန္လြန္ေသာ
ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ ရက္ေျပာင္းကာ ကူးလို႔
ႏွစ္ေတြလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ပါ

- ဒီကေန႔မွာ ေရွ႔ဆက္မွန္းႏိုင္ေသာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ
အနိစၥသေဘာတရားေတြ လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔မယ္
ရက္ေတြကို ဘယ္သူမွ အတိအက်မမွန္းဆႏိုင္

Cho: ဒီကေန႔မွာ သင့္ရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆန္းစစ္ေတြးၾကည့္ပါ
ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္ ေပးဆပ္စရာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းေတြကို ခ်ီးမြမ္းကာ ေနာက္တေန႔ဆုိင္းေလေသာ္
လြန္ကာမွ တမ္းတလဲ မရႏိုင္ ... ဒီကေန႔ အေရးၾကီးဆံုးေန႔ပါ

- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ဒီကေန႔ျပီးေတာ့ ေနာက္တေန႔မွာ
ဘာျဖစ္မလဲ အတိအက်မသိႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ေပးဆပ္ဖို႔အရာေတြ

- ျမတ္ဘုရားရွင္ သင့္ရဲ့အသက္တာကို
လြန္ခဲ့ေသာ ေႏွာင္းရက္တုိင္းမွာ
အစဥ္ၾကည့္ရႈမစခဲ့တာေတြ
ျပန္လည္ကာ ဆန္းစစ္သတိရပါ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ေဟ၊ ၁၂း၂ The old Rugged Cross  289

၁  ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ ထူထားေသာတိုင္ေတာ္သည္
ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ ဒုကၡခံ ရာတိုင္တည္း
ျပစ္ေလာကကိုကယ္ရန္ ေသခံရာ တိုင္ေတာ္ကို
ကြ်နိုပ္သည္ ထူးပင္ခ်စ္ခင္ျမက္ႏုိး။

ထပ္ဆိုရန္။   တုိင္ေတာ္ကို ကြ်ႏိုပ္သည္ ေလးျမက္မည္
လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္လံကို ခ်ထားမည္၊
ကြ်န္ဳပ္သည္ မွီတြယ္ေသာ တိုင္ေတာ္ကို
သရဖူ ကိုတေန႔ ျဖင့္လဲခ်င္။

၂  ေလာကလံုး ရြံရွာေသာ လက္ဝါကပ္တိုင္ေတာ္၏
ဆြဲနိုင္ေသာ တခိုးသည္ အံ့ဖြယ္တည္း။
ထက္ေကာင္းကင္ ဘုန္းေတာ္ပင္ သိုးသငယ္စြန္႔ျပီးကာ၊
သစ္တိုင္မွာ ေသခံရန္ ၾကြဆင္းလာ။

၃  ေသြးေတာ္နွင့္ စြန္းကြက္ေသာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္သည္
အံ့ၾသဖြယ္ တင့္တယ္လွေပ၏္၊
ကြ်နိုပ္ကို ျပစ္လႊတ္လ်က္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္
ေယရွုရွင္ ထိုတိုင္ေပၚမွာ ေသခံ။

၄   တိုင္ေတာ္ကို ကြ်နိုပ္သည္၊ စဥ္သစၥာရွိပါမည္၊
ကဲ့ရဲ႔ျခင္း ျပစ္တင္ျခင္း ခံလိုသည္၊
ေကာင္းကင္ဘံုစံဖို႔ရာ  ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေခၚေသာခါ
ကုိယ္ေတာ္နွင့္ အတူ ဘုန္းေတာ္ဝင္စား

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .