မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Aug 01st

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 2850
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

wish you all have a merry Christmas and a happy new year!

Dear all,

How are you?

I wish you all have a merry Christmas and a happy new year!

May I use this time to deliver the true meaning of Christmas.

About Us (from Burma)...

We all are from Burma so we all were influenced by Buddhism because our neighbors were Buddhists since we were born and surrounded by monks and monasteries.

A teacher taught Buddhism and I learned when I was in primary School.

I remembered when I was a middle school student  in Bhamo,  one day someone from a Christian Church came and brought  me and my cousins a book about Christianity with pictures. Even though I was curious about it, when my neighbor teacher knew about it and warned us not to read and believe in Christianity.

Now, I understand the reason, It is all about protection of their belief, religion which is handed down from generation to generation started from King Anawyatar in Pagan (AD 1044-1077) in Burma but at that time, people in most of middle east and in Europe had  been well developed in Christianity for about 1000 years already.

Buddhism taught that everyone is born with debt, and the debt will be added or subtracted ( Plus or minus) throughout one’s life time depending on good deeds or bad deeds and end of one’s life the debt will be still there , It cannot be 100% paid off unless one reached to enlightenment like Buddha.

Christmas:

Billions of people around the world is celebrating the birthday of Jesus today.

Why Jesus birthday and not Buddha’s birthday on earth ?

These are the differences between Buddha and Jesus Christ.

(1) Buddha was born of human father and human mother from India (about BC 500).

* Jesus was born of virgin woman named Mary. Angel Gabriel appeared to her and ask her agreement to bear a baby boy and name Him “Jesus” as per God’s will and she accepted. She was pregnant by the Holy Spirit ( the most powerful  “Spirit of God”).  Jesus came to this world 2014 years ago.

(2) When Buddha died, his body was cremated and his body ash had been taken and made pagodas ( statues of  Buddha image)  and Buddhists worship the his image. Buddha did not die for us to save our souls to heaven after death.

* Jesus died on the cross by suffering ( Sacrificed and died for the sin “debt” of mankind ). Three days after He was raised from the dead. He appeared for 40 days talking about Heaven, witnessed by about 500 people and finally in front of His disciples He  ascended to Heaven,

Jesus body was not on earth because He is in Heaven.

To suffer and die on the cross is the reason Jesus came to this world.

Without his suffering and blood shed on the cross, our debt will never be paid off.

Jesus’s blood on the cross is to wash away our wrong doings , to pay off our life time debt so by believing in Jesus who died for us to pay off our debts, God will forgive our debts so that we can go to heaven after this life on earth. Because we have no more debt in us so we are enlightened.

This is the good news for sinful mankind.

This is the reason God send His begotten son from Heaven to earth.

This is the true meaning of Christmas on the day when Jesus was born on earth.

John: 16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

17 For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.

Nowadays,  Jews (Israel) , Muslims and  some religions are celebrating animal (lamb, goat, cow) sacrifice in order to forgiveness of their debt to God or willingness to submission to God once a year and every year.

For Christianity, as Jesus ( the perfect man came from Heaven to earth to sacrifice Himself for the sin(debt) of mankind in the place of animals as “the lamb of God” once and for all ).

Scriptures from Holy Bible...

Hebrew 10: 4,    For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins.

10,  By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

So Christians do not sacrifice any animal to receive favor from God or for forgiveness of sin “debt” because of Jesus’s sacrificial death for us on the Cross. So after this life, our souls are assured to go to Heaven.

So as for me as a believer of Jesus, I have joy and peace regardless of whatever situation on earth, because everyday I am alive is a gift from God and I am looking forward to Heaven after this life on earth.

My mind has been renewed everyday when I pray to God through Jesus Christ, my Lord and my savior, I can see such a beautiful heaven everyday.

"Life is beautiful! ".

I wish you all Have a Merry Christmas and a Happy New Year!

May Love, peace and joy will be with you all!

May God Bless you all as Jesus loves you all!

 

Love From,

S.F ( Aung Lwin)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘုရားသခင္ထံတြင္အေျဖရွိသည္ - ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း

ေလာကလူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ နားစြင့္၍ ဆင္ခ်င္ၾကည့္ပါလွ်င္ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးမွ လူတို႕၏ ျငီးတြားျမည္တမ္းသံမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ အေၾကြးဝန္ထုပ္ ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံရသလို၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ား၌လည္း မိမိပိုင္ေသာ အိမ္ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ မရၾကပဲ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား လက္ထဲ၌ ေပးထားရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားမွာလည္း ေရာဂါေဝဒနာ ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံေနရျပီး၊ ျငီးတြားျမည္တမ္း ေနၾကရသည္။ ထိုသို႕ ခါးသီးစရာ ေကာင္းလွသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ခံစား ေနရသူမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းႏွင့္ အာမခံခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ဤသည္ကား သတင္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုခါးသည္းစရာ ေကာင္းလွေသာ အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ခံစားဖို႕ရန္ အလိုေတာ္ရွိပါသည္။

 

ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖ

ေလာကၾကီးတြင္ အနာသိလွ်င္ ေဆးရွိသည္ဟူေသာ ဆိုစကား ရွိေနပါသည္။ ယေန႕ အနာေရာဂါ သိပါလ်က္ႏွင့္ ေဆးမရွိေသာေရာဂါ။ ကုသမရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရွိသလို၊ ေဆးရွိေနပါလ်က္ မည္သည့္ေရာဂါဟု အမည္တပ္မရ၍ မကုသႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ AIDS ေရာဂါ။ အသဲေရာင္ ဘီေရာဂါမ်ားသည္၊ အမည္တပ္၍ ရေသာ္လည္း ယေန႕ကုသ၍ မရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္ ေရာဂါဟု အမည္တပ္ရမည္ မသိ၍ မည္သည့္ေဆးႏွင့္ ကုသရမည္ မသိေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

မၾကာမီကာလ၌ ခရစၥမတ္အခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကား အဘယ္နည္း။ လူသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည့္ ဒုကၡအဖံုဖံုမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားေနရသူမ်ား အေျဖကို ရရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၾကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ အျခားအမႈ တစ္ခုမွာ ေက်းဇူးကန္းမိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႕ လူတို႕သည္ ဤသို႕ေသာ သေဘာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ၾကိဳတင္၍ သတိေပးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျပႆနာအားလံုး၏ အေျဖျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသည္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကြးဝန္ထုပ္ ပိေလးေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိက ေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါလ်က္ႏွင့္ ျပန္၍ ေက်းဇူးမတံု႕ျပန္ပဲ၊ ေက်းဇူးကန္းၾကသူမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိေသျပီးေနာက္ မည္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္မည္ကို မသိပဲ၊ တမလြန္ေရးအတြက္ ေတြး၍ စိတ္ေအးေနသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥ၊ အလံုးစံုတို႕အတြက္ ဘုရားသခင္တြင္ အေျဖရွိပါသည္။ လူသားမ်ားကို အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကယ္တင္ဖို႕ရန္ႏွင့္၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကို လူသားမ်ား ၾကားသိခံစားႏိုင္ၾကဖို႕ရန္ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဆင္ျခင္တံုတရားအေျခခံထား၍

လူတို႕သည္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရန္၊ လူ႕နည္းလူ႕ဟန္ျဖင့္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လတ္တေလာ အေၾကြးေျပလည္ဖို႕ မိမိ၌ရွိသည့္ အိမ္ေျမကြက္တို႕ကို အေပါင္ထား၍ လစဥ္ အတိုးေပးျပီး၊ ၾကိဳးစား ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဤသည္ကား အေျဖမဟုတ္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို မိမိလွည့္စားျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ တဒဂၤ ခဏ ေျပလည္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း၊ မၾကာမီ အတိုးဖိစီးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡပို၍ ၾကီးေလးလာသည္သာ မက၊ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမအိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ပါသည္။ ယေန႕ ထိုကဲ့သို႕ နည္းျဖင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေနၾကေသာ သူမ်ားစြာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေတြ႕ၾကသလို၊ ၾကားသိေနၾကရပါသည္။ လူသည္ ျပႆာ ၾကံဳလာသည့္အခါ ဘုရားထံသို႕ သြားရမည့္အစား၊ လူထံသို႕ သြားျဖင္းသည္ လြဲမွားေသာ ကိုးစားျခင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ျပဳမူျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားစုသည္ ျပႆနာ ျဖစ္သည့္အခါ ဘုရားရွင္ထံ အဘယ့္ေၾကာင့္ မလာခ်င္ရပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကူညီမစႏိုင္ေသာ ဘုရားရွင္ထံသို႕ လာသည့္အခါ စကားေတာ္ကို နာခံ၍၊ တံု႕ျပန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမႈကို မျပဳလို၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကို မေစာင့္ႏိုင္ၾက၍ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကိုယ့္နည္း၊ ကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းၾကသည္။ ထိုသို႕ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းေလ၊ ရႈပ္ေလ ဆိုသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ခံစားၾကရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

 

ဒုကၡသစၥာတရား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ား ဒုကၡျပႆနာ ၾကံဳရျခင္းသည္ ဘုရားကို သိဖို႕၊ ဘုရားကို ကိုးစားႏိုင္ဖို႕၊ အခြင့္ထူးကို ဘုရားရွင္က ျပင္ဆင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို တရားသေဘာအရ၊ ဆင္ျခင္ပါေသာ္ ဒုကၡသစၥတရား ဟု ဆိုရေပမည္။ ဒုကၡမ်ားစြာ ၾကံဳရျခင္းသည္ အတိတ္က ဝဋ္ေၾကြး၏ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အမဂၤလာသဖြယ္ ထင္ရေသာ္လည္း ထိုဝဋ္ေၾကြးဒုကၡကို ဖယ္ေပးႏိုင္ေသာ သစၥာေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ ရွိေၾကာင္းကို သိ၍၊ ထိုဖိစီးမႈမွ ကယ္လႊတ္ဖို႕ရန္၊ ဆုေတာင္းပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကား၍၊ ကူညီကယ္တင္သည့္အခါ၊ ျပႆနာ၏ ဖိစီးမႈမွ လြတ္ကင္းလ်က္ ဒုကၡသစၥာတရား၏ အက်ိဳးထူးကို ခံစားၾကရေပမည္။

ဤအက်ိဳးထူးကို ခံစားဖို႕ရန္ အလို႕ငွာ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႕က ေလာကသို႕ ၾကြလာခဲ့ပါသည္။ အျပစ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးကြင္းဆက္အျဖစ္ ဒုကၡျပႆနာ ဖိစီးမႈ၊ အဖံုဖံု၊ ၾကံဳေနရေသာသူမ်ားကို အျပစ္တရား၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းေအာက္မွ လြတ္ဖို႕ရန္၊ တရားက ေတာင္းဆိုသည့္ အျပစ္တရား အခကား၊ ေသျခင္းေပတည္း ဟူေသာ အဖိုးအခကို ကိုယ္ေတာ္က ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံေပးဆပ္ျပီးမွ မိမိကို ယံုၾကည္သူတိုင္း အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေသာ အာမခ့ခ်က္ကို တရားမွ်တစြာ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရမည့္ အေျခမွ၊ ကယ္လႊတ္ျခင္းခံစားရသလို၊ ယခုေလာက၌ ေခတၱ အသက္ရွင္ရစဥ္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အေၾကြးပိေလးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာဖိစီးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလည္း ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ေက်ာ္လႊား၊ လြတ္ေျမာက္ရေသာ အခြင့္ကို ရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။

ကမၻာဦးအစ ဖန္ဆင္းစဥ္က ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္၌ လူကိုထား၍ ေကာင္းမေကာင္း၊ သိကြမ္းရာအပင္၏ အသီးကို မစားဖို႕ တားျမစ္ထားပါသည္။ လူသည္ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ပဲ၊ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာ အပင္အသီးကို ယူ၍ စားမိသျဖင့္ အျပစ္၏ အက်ိဳးကြင္းဆက္ကို ယေန႕တိုင္ လူသားမ်ား ခံစားရလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္၍ ရံုးဌာနမ်ားတြင္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ မျပဳပဲ၊ ျပည္သူတို႕အတြက္ တိက်ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ရန္ သတိေပးေနပါလ်က္ႏွင့္ မလိုက္နာ၊ မနာခံၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားကို ၄င္းတို႕၏ အထက္အာဏာပိုင္ လူၾကီးမ်ားက မသိေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္က သိျမင္ပါသည္။ သိေသာ အမႈမ်ားအတြက္ ေလာကီတရားအရ၊ အေရးယူႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မသိေသာ အမႈမ်ားအတြက္ လြတ္ျပီဟု မယူဆသင့္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္ရွင္မႈမ်ားကို ေစ့ေစ့ၾကည့္၍ ျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ ေရွ႕ေတာ္၌ မလြတ္ပါ။ မိမိျပဳေသာ အမႈ၏ အက်ိဳး၊ အျပစ္ကို ခံစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ (ဂလာ ၆း၇)

 

သန္႕ရွင္းျခင္းအခြင့္

(ဆာ ၈၆)တြင္ ဆာလံဆရာၾကီးက ထာဝရဘုရားသခင္အား၊ နားေတာ္ကို လွည့္၍ မိမိစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ယေန႕ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မွ ပရိတ္သတ္ေရွ႕သို႕ ထြက္၍ ဆုေတာင္းခံၾကသူ မ်ားစြာတို႕သည္၊ ဘုရားသခင္၏ သက္ေသကို ခံစားလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႕ သက္ေသရျခင္းမွာ ဘုရားရွင္ အသက္ရွင္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  (ေယာ ၁၄း၁၃) တြင္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသည္၊ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ရွိမည့္အေၾကာင္း သခင္ေယရႈ၏ နာမကို အမွီျပဳ၍ ဆုေတာင္းရန္ မိန္႕ေတာ္မူပါသည္။

ထို႕အျပင္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ တိုးဝင္သည့္အခါ၊ ကြ်ႏု္တို႕၏ အသက္တာ သန္႕ရွင္းျခင္း ရွိဖို႕၊ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိပါသည္။ လူသားတိုင္း ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျပစ္ေၾကာင့္ ညစ္ညဴးေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အား သန္႕ရွင္းျခင္း ရရန္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အျပစ္၌ ညစ္ညဴးေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အေသြးေတာ္၏ ေဆးေၾကာမႈ ခံရကာ၊ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ သန္႕ရွင္းသူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပး၍ ရရွိလာသည့္ သန္႕ရွင္းျခင္းအခြင့္ကို တန္ဖိုးထား၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အသက္ရွင္ရေပမည္။ ဆာလံဆရာၾကီးက မိမိသည္ သန္႕ရွင္းသူတို႕ အဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ခံေျပာဆိုသလို၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း ဝန္ခံေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ဖို႕ လိုပါသည္။

 

လူမ်ိဳးၾကီးအဝင္ျဖစ္ေစရန္

(က ၁၂)တြင္ ဘုရားရွင္က အာျဗာဟံကို သင့္အား လူမ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေစမည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူပါသည္။ ဤနက္နဲမႈကို အာျဗဟံ နားမလည္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္ျပီး ကြ်မ္း ဝင္မွသာ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ဘုရားရွင္က ေကာင္းၾကီးေပးမည္ ဟု ဆိုျပိးမွ၊ အိမ္မရွိ၊ ကားမရွိ၊ ျမင္ႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝမႈ မရွိသည့္အခါ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဝတၱဳပစၥည္းႏွင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာအရာသည္ ကိုယ္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ ေကာင္းၾကီးမဟုတ္ပါ။ တဲႏွင့္ေနရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသူသည္ စိတ္ႏွလံုး၌ ဝမ္းေျမာက္လ်က္၊ စားရန္၊ ေသာက္ရန္၊ ဖူလံုစြာရွိျပီး၊ ထိုသို႕ေသာသူကို လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျမင္ႏိုင္ေသာ ဥစၥာဘ႑ာ၊ လူအေရအတြက္၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ေသာ သက္ေသမ်ား မဟုတ္ပါ။ ယေန႕ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း လူမ်ိဳးၾကီးဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ မျဖစ္ၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ ျဖစ္မွသာ ဘုရားရွင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (ေဟ ၆၁း၁-၃)တြင္ ဆင္းရဲျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းေကာင္း ရွိေနပါသည္။ ထိုသတင္းေကာင္းကို ယူေဆာင္လာသူမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္ထူး ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ အခြင့္အေရးရံႈးေသာသူမ်ား မျဖစ္ၾကရန္ ယေန႕ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာကို သတိႏွင့္ ျပင္ဆင္ၾကဖို႕၊ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း Rev, ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္၊ ရန္ကုန္ 8-10-1999

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)တကယ္အျဖစ္ဆိုတဲ့ အေမရိကားေရာက္ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္းပါ။ ေလာ့အိန္ဂ်ယ္ျမိဳ႔မွာ ကားတစ္စီးကို ေရွ႔၂ေယာက္၊ေနာက္၃ေယာက္ပဲ စီးရမဲ့အစား၊ ဗမာျပည္လိုပဲ ေရွ႔၃ေယာက္၊ ေနာက္၄ေယာက္နဲ႔စီးလာတယ္။  ရဲအဖမ္းခံရပါေလေရာ။ ရဲ၂ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က လိုင္စင္ေတာင္းၾကည့္ရင္း၊ သံသယျဖစ္လို႔ (ဗမာလူမ်ိဳးေတြလားလို႔ထင္တာနဲ႔) ေမးလိုက္တယ္။ အဂၤလိပ္လိုေပါ့။  မင္းတို႔ဘာလူမ်ိဳးေတြလဲ .. ဆိုေတာ့  ငါတို႔ဗမာလူမ်ိဳးေတြ.. လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ အဲဒီရဲက ေနာက္ကရဲကို လွမ္းၾကည့္ျပီး ..လွမ္းေျပာတာကေတာ့  .. ေဟ့ေကာင္၊ေဟ့ေကာင္၊ ဒီမွာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြတဲ့ကြ ..လို႔ ဗမာလိုေျပာလိုက္သတဲ့။

အေမရိကန္မွာၾကီးျပင္းလာျပီး၊ ရဲအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဗမာလူမ်ိဳး၂ေယာက္ေတြကိုး။  အေမရိကားေရာက္ေနျပီပဲ .. ဘာျဖစ္လို႔ ဗမာျပည္က ဒီလိုအက်င့္ေဟာင္း ေနာက္မွေလးေယာက္၊ ေရွ႔မွာ၃ေယာက္စီးတာကို အေမရိကန္မွာက်င့္သံုးေနရတာလဲ။

စင္ကာပူမွ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မိတ္ေဆြက လိုက္ပို႔လို႔ ပင္နီစူလာ ပလာစာလို႔ေခၚတဲ့ ေနရာလိုက္ပို႔တယ္။ အထပ္တိုင္း ဗမာဆိုင္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဗမာစာေတြနဲ႔ျပီး ကြန္ျပဴတာေတြ စသျဖင့္ ေရာင္းေနၾကတာ စံုေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ေတြရဲ့ေရွ႔မွာ စာပြဲေသးေသးေလးနဲ႔ ကြမ္းယာေတြ ေရာင္းေနၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ဒီ တံေထြးေထြး၊ ညစ္ပတ္တဲ့ ကြမ္းယာကို ဖိုင္း (ဒဏ္ေငြ) ၅၀၀ေဒၚလာေတာင္ တင္းက်ပ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဗမာျပည္က၊ မူးယစ္ေဆးရြက္ၾကီး၊၊ တံေထြး၊ ညစ္ပတ္နဲ႔ ဒီကြမ္းယာကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပဲ ေရာင္း၊၀ယ္၊ စားျပီးေတာ့ ေထြးရဲတယ္။ အံၾသတယ္ကြာ ....။ စင္ကာပူေရာက္ျပီပဲ .. စင္ကာပူလို ေကာင္းေကာင္းေနလိုက္ေတာ့ေပါ့။

တေျဖးေျဖးလာမယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ ဆူကြန္ဗစ္မွာ ျမန္မာေတြ အထည္ေတြ၊ဘာေတြ လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းေနၾကတာ၊ အရင္ကလဲ သူတို႔ရွိၾကပါတယ္။ ဗမာမွန္းမသိေအာင္ေနၾကရတယ္။ အခုတစ္ေခါက္ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္လာေတာ့ အၾကီးအက်ယ္ပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ ဆဲလား၊ဆိုလား ဗမာလိုပဲ ေျပာေနၾကတာ၊ ဟ.. ဘယ္လိုျဖစ္သြားသလဲေမးေတာ့  ပတ္စ္ပို႔ေတြ ထုတ္ေပးလိုက္လို႔ ရဲဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ဘူး။ အရင္က မေျပာရဲဘူး၊ ဗမာမွန္းသိသြားမွာစိုးလို႔ အခုေတာ့ တရား၀င္ေနလို႔ရေတာ့ ကိုေရႊဗမာက ဇာတိျပလာတယ္။

ထိုင္းလင္းေရာက္ေနျပီပဲ .. ထိုင္းလူမ်ိဳးလိုေနလိုက္ေပါ့...။

ေရာက္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီႏိုင္ငံလိုေနလိုက္ဖို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလာတဲ့ ဘ၀သစ္မွာ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြနဲ႔ ေနၾကဖို႔ေျပာခ်င္တာပါ။ အက်င့္ေဟာင္းေတြကို ေမ့ေျဖာက္ပစ္လိုက္ေပါ။

ေဒသနာ။  Rev ဆရာျမင့္ေဆြ  ဘန္ေကာက္ MCA အသင္းေတာ္။ 11-Sep-2011 အသစ္ေသာအသက္တာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။
၅မိနစ္အသံနားဆင္ရန္ႏွိပ္ပါ။
က်မ္းခ်က္မ်ား။
လုကာ ၅ း ၃၃-၃၉  စပ်စ္ရည္သစ္ႏွင့္သေရဗူးသစ္
ရုသ ၁ း ၁၅-၁၇  ကိုယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြ်န္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။
 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉

လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အီတလီႏိုင္ငံ ဗာတီကန္နန္းေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူသားေတြအေပၚ ေမတၱာတရားနဲ႔ နားလည္မႈ ေပးႏိုင္ျခင္းက လွပတဲ့ကမၻာ တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာပါ” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အီတလီႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အီတလီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Emma Bonino၊ အီတလီ သမၼတ Giorgio Napolitano တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အီတလီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အီတလီ အစိုးရအေနႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အီတလီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လည္း အထူး စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကဳိးပမ္းသူမ်ားအတြက္ အီတလီအစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေရာမႏိုင္ငံသား ဆုကို ၿမဳိ႕ေတာဝန္ Ignazio Marino က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရာမ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားျဖင့္ ေအာက္တို ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အီးယူ ပါလီမန္က ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Sakharov လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

 

**********************
သမၼာက်မ္းစာသည္ အလြန္တန္ခိုးထက္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဓမၼသစ္ႏွင့္ဓမၼေဟာင္းတြင္ သင့္အားထီေပါက္ေစရမည္၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေစရမည္၊ ရထူးတိုးေစရမည္၊ ဘုရင္ျဖစ္ေစရမည္...ဟု တခုတေလမွ မပါရွိပါ။ မႆဲ၆း၃၃ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုေရွးဦးစြာရွာပါ။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကိုေပးေတာ္မူလတၱံ႔ဟု ပါရွိသည္။ လူအမ်ားက ထိုအရာဆိုသည္မွာ အထက္ကေဖၚျပေသာ ေလာကအရာမ်ားဟု မွားယြင္းစြာ ထင္မွတ္ၾကသည္။ သင္ၾကားၾကသည္။ တရားေဟာၾကသည္။ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုဖတ္ရႈပါ။ ေငြေၾကး၊ရာထူးေပးမည္ ဟုထင္ၾကမည္ေလာ...။

မဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ဓမၼေတးသီျခင္းမ်ားသည္ က်ႏု္ပ္တို႔ကို ႏွစ္သိမ့္မႈေပးသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဂိညာဥ္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးပါသည္။

ထိုအရာဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ အတိအလင္းလာသည္။ ဝိညာဥ္အသီ၉လံုး ဂလာတိ ၅း၂၂ တြင္လည္း ပစၥည္းဥစၥာ၊ ေငြေၾကး၊ ရာထူးမပါရွိပါ။ ဝိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။

အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေရွးဦးစြာရွာေသာသူမ်ား ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အသင္းေတာ္က သင္းအုပ္ဆရာမွာ ေငြလည္းမခ်မ္းသာဘူး၊ အိမ္ပိုင္မရွိ၊ ကားမရွိ၊ သားသမီးေတာင္မရွိ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔လဲမရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ သူေဌးေတြ၊ ရာထူးၾကီးေတြ၊ ခြန္အားၾကီးသူေတြ သူ႔ဆီလာျပီး ဆုေတာင္းခံရသလဲ...

ထိုအရာမ်ား သူထံမွာရွိပါတယ္ မိတ္ေဆြ။

မိတ္ေဆြ ေငြေၾက၊ ထီေပါက္၊ ရာထူး၊ ပီအိတ္ခ်္ဒီ ...အိမ္ၾကီးၾကီး၊ ကားၾကီးၾကီးလိုခ်င္လို႔ ဘုရားကိုကုိးကြယ္ေနတယ္ဆိုရင္ ... ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဘုရားက ေပးမယ္၊မေပးမယ္ မေျပာႏိုင္ပါ။ သူေပးခ်င္ရင္ေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကအရာမ်ားလိုခ်င္တက္မက္၊ ေတာင္းခံျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ဂိညာဥ္ပကတိအက်ိဳးမ်ားကိုသာ ေတာင္းဆိုၾကပါစို႔....။

က်မ္းစာတြင္ ေငြအားလံုးကိုဘုရားသခင္ပိုင္သည္ ဟုေရးသားထားသည္။ မက်န္းမာသူ၊ ေငြမခ်မ္းသာသူမ်ားကိုလည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ေနထိုင္က်င့္ၾကံပါက ဝိညာဥ္အသီးမ်ားေပးပါမည္။ ေငြေၾကးႏွင့္အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေရးလည္း ဘုရားကတတ္ႏိုင္ပါသည္။ အတင္းတစာစာေတာင္းေနရန္မလိုပါ။ မိမိလိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ထာဝရဘုရားသိပါသည္။ မုရန္

Remark:  Some time, Murann will post some Christian doctrine together with general news.

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
(၁) ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ (ျမန္မာျပည္)
(၂) ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္စာအုပ္ဆိုင္ (စင္ကာပူ)
(၃) စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္စာအုပ္ဆိုင္ (စင္ကာပူ)
(၄) မုရန္မဂၢဇင္း၊ စင္ကာပူ (ပင္နီစူလာပလာစာ၊ ၄ထပ္၊ ေမျမန္မာ #04-03)


Dancing with GOD
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သီခ်င္းေလးဆိုရင္းက

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt