မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Mar 29th

Last update04:02:54 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 2085
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သာဓု၊သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္း - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ (၁၂)

ဆရာဦးေဇာ္မင္း (တရားေဟာခ်က္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ဒီဇင္ဘာ ၄၊၅၊၆ မွာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ေနၾက တရားေဟာပြဲလုပ္မည္။ ၁၉၉၆တြင္ ယခုအသင္းေတာ္ေနရာတြင္ ၄ၾကိ္မ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၉တြင္ ထိုင္းပုလိပ္ဖမ္းခံရျပီး လူ၁၀၀ေက်ာ္ မဲေဆာက္သို႔ ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ေဟာ္တယ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ မႏွစ္က လူ၁၆၀ေက်ာ္ လာခဲ့ရာ ၁၂၀ဦး ေျပာင္းလဲျပီး ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ထူးျမက္ေသာ သေဘာကိုျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္လတာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရပါသည္။ ယခင္အပတ္က အစာေရွာင္၊ညလံုးေပါက္ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ၇၈ေယာက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၆၃ေယာက္ မနက္လင္းသည္အထိအတူဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လူ၄၀၀ဆန္႔ေသာ ေနရာသို႔ေျပာင္းျပီး တရားေဟာပြဲလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ပိုျပီးကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ စကားၾကီး၇ခြန္းသင္းအုပ္ဆရာ-ေခါင္ဟီး

Holy Spirit come on glory and praise of Jesus Christ.
အားလံုး က်မ္းစာအုပ္ကိုယ္စီပါၾကမွာပါ။ က်မ္းပိုဒ္ေတြကို ပိတ္ကားေပၚထိုးျပမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ က်မ္းစာအုပ္နဲ႔ ဖတ္ေစလိုပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္မပါလာသူမ်ားလည္း ေဘးကမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ မွွ်ေ၀ဖတ္ရႈၾကပါ။

ေနာက္တစ္ပတ္မွာ စင္ကာပူ Indoor Stadium မွာ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲရွိပါတယ္။ မဟာေသာၾကၤာေန႔ Good Friday ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းသား ၂ေသာင္းေျခာက္ေထာင္အတြက္ အထူးငွားရမ္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးလည္း Passion of Christ ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားကို ၾကည့္ျပီးမွာပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ လူသားအားလံုးအတြက္ သူ႔အခ်စ္ဆံုးေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔လႊတ္အေသခံေစပါတယ္။  ေဟျဗဲ ၂ း၈  ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သူ၏ေျခေအာက္၌ ခ်ထား ေတာ္မႈၿပီဟု သက္ေသခံသတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ခ်ထားေတာ္မူ၏ဟု ဆိုေသာ္၊ မခ်ထားဘဲ က်န္ရစ္ေသာ အရာအစံုတခုမရွိရ။ ယခုမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ခ်ထားလ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔မျမင္ရၾကေသး။ ... Passion of Christ ရိုက္ကူးတဲ့ ဒါရိုက္တာၾကီးဟာ ရိုမင္ကက္သလစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇတ္ကားကို စင္ကာပူမွာ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္မၾကည့္ရလို႔ မသတ္မွတ္သင့္ပါဘူး။ သခင္ေယရႈကို ရိုက္ႏွက္မႈမ်ားဟာ ရက္စက္၊ေသြးထြက္မႈေၾကာင့္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္မၾကည့္ရ သတ္မွတ္ေပမဲ့ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစတဲ့ ေနာက္ဆံုး ၁၂နာရီျဖစ္ရပ္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ အရွက္ခြဲခံ၊ ရက္စက္မႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားနဲ႔ ကားတိုင္ေပၚမွာ ကြ်ႏိုပ္တို႔အတြက္ အေသခံသြားပါတယ္။

ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေကြ်းႏိုင္ပါသလား၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင္ဘယ္ေလာက္ ဘုရားရွင္ကို ယံုသလဲ ?  အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ရာဇ၀င္ကို ၾကည့္ရင္ ယံုသေလာက္ ေၾကြးေမြး၊ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာ အထင္အရွားပါ။ ကယ္တင္ျခင္း Salvation ကို လိုက္ဆိုၾကည့္ပါ။ "Salvation" is on going live changing process.  ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ အဆက္မျပက္ မိမိဘ၀ ေျပာင္းလဲထြန္းေျပာင္ေရး ပါပဲ။ သခင္ေယရႈကေတာ့ Perfect ျပီးျပည့္စံုေသာလူသားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သခင္ေယရႈနဲ႔ တူလာေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ အဆက္မျပက္ ကိုးစား၊၀တ္ျပဳရပါမယ္။ ခ်ီးမြမ္းရပါမယ္။

သခင္ေယရႈ လူ႔ေလာကကို လာျပီး အေသခံျပသြားတယ္။ အဲဒီမွာ စကားၾကီး ၇ခြန္း ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ေျပာသြားတယ္။ (တစ္ခုစီကို အေသးစိတ္ေျပာသြားပါသည္)

ေနရာ။   ပါလက္စတိုင္းျပည္၊ေယရုစလင္ျမိဳ႕ျပင္ရွိ ေဂါလေဂါသ(Galgotha)
၁။  အိုအဖ သူတို႔အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ၊သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပဳေသာ အမႈကို မသိၾကပါ။(လုကာ၂၃း၃၄)
၂။ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ယေန႔တြင္ သင္သည္ငါႏွင့္အတူပါရဒိသုဘံု၌ရွိလိမ့္္မည္။(လုကာ ၂၃း၄၃)
၃။ အခ်င္းမိန္းမသင္၏သားကိုၾကည့္ပါ၊သင္၏အမိကိုၾကည့္ပါ။(ေယာဟန္ ၁၉း၂၄-၂၇)
၄။ အကြ်ႏု္ပါဘုရား၊အကြ်န္ုပ္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္အကြ်ႏ္ုပ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသနည္း။(မႆဲ ၂၇း၄၆)
၅။ ေရငတ္သည္။(ေယာဟန္ ၁၉း၂၈)
၆။ အမႈျပီးျပီ။(ေယာဟန္ ၁၉း၃၀)
၇။ အိုအဖ၊အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကို္ယ္ေတာ္လက္၌ အကြ်န္ဳပ္အပ္ပါ၏။(လုကာ ၂၃း၄၆)

သခင္ေယရႈဟာ စကားၾကီး ၇ခြန္းကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပသြားပါတယ္။ ေဟရွာယ ကို သမၼာက်မ္းစာရဲ့ အေသးစားက်မ္းစာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ စုစုေပါင္း ၆၆က်မ္း (ဓမၼေဟာင္း ၃၉က်မ္း၊ ဓမၼသစ္ ၂၇က်မ္း) ပါသလိုပဲ ေဟရွာယက်မ္းမွာ အခန္းၾကီး ၆၆ခုပါ ပါတယ္။ ပထမ ၃၉ခန္းဟာ ဓမၼေဟာငာ္း ၃၉က်မ္းကို ထင္ဟပ္ေစျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း အခန္းၾကီး ၂၇ခန္း ကို ဓမၼသစ္ ၂၇က်မ္းကို ထင္ဟပ္ေစတယ္လို႔လဲ ေျပာၾကပါတယ္။ ဓမၼသစ္မွာ ပဋိညာဥ္သစ္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေဟရွာရ ၅၃ မွာ လူတိုင္းအျပစ္ရွိတယ္၊ ဘုရားလမ္္းကို မသြားပဲ လူဟာ တျခားလမ္းကို သြားတဲ့အတြက္ အျပစ္ရဲ့ အဖိုးအခ၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ ယဇ္ပူေဇာ္ျပီး အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းခံရေပမဲ့ ၊ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ သခင္ေယရႈက ကားတိုင္ေပၚမွာ သံနဲ႔အရိုက္ခံျပီး အၾကီးမားဆံုးယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ယံုၾကည္သူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့အျပစ္ေတြကို ေျဖလႊတ္ျပီးပါျပီ။

အျပစ္လႊတ္ခံရသူမ်ားကို ၾကည့္ျမင္ခ်င္ပါသလား၊ သူတို႔ရဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျမင္လိုပါသလား၊  Born Again အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ရဲ့ မ်က္ႏွာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ အျပစ္ေျဖလႊတ္ခံရသူမ်ားရဲ့ ပံုသက္ေသမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ သူတို႔ရဲ့အျပစ္မ်ားကို ကားတိုင္ေပၚမွာသံနဲ႔ရိုက္ႏွက္ျပီး တင္ထားလိုက္ပါျပီ။

သခင္ေယရႈဟာ အထီးက်န္ဘ၀နဲ႔ ကားတိုင္ေပၚတက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားဆီ ေဂသေရွမာန္ ဥယာဥ္မွာ ေခြ်း၊ေသြးက်တဲ့အထိ ဆုေတာင္းတယ္။ ဤခြက္ကို လြန္သြားႏိုင္လွ်င္ လြန္သြားပါေစ ဆုေတာင္းေပမဲ့ အလိုေတာ္ကို လက္ခံျပီး၊ အေသခံခဲ့တယ္။ သင္တုိ႔လဲ ဒီလို အထီးက်န္မႈကို ခံစားဖူးပါသလား၊ အရွက္ခြဲျခင္းကို ခံဖူးပါသလား၊ အပယ္ခံဘ၀ကို ခံစားဘူးပါသလား၊ မိန္းမမ်ား၊ ကေလးမ်ားဟာ အမ်ားဆံုး အပယ္ခံဘ၀ အားနည္းသူမ်ားျဖစ္တယ္။ သူတို႔မွာ စိတ္ဖိစီးမႈ Depression ျဖစ္ရတယ္။ အေမရိကန္ စိတ္ပညာအဖြဲ႔ၾကီးက ကမၻာမွာ လူ၅ေယာက္ရွိတိုင္း၊ တစ္ေယာက္  18% စိတ္ဖိစီးခံစားေနရတယ္။ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ကားတိုင္ေပၚမွာ " အကြ်ႏု္ပါဘုရား၊အကြ်န္ုပ္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္အကြ်ႏ္ုပ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသနည္း"  လို႔ က်ယ္ေသာအသံနဲ႔ ဟစ္ေၾကြးခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္ (City Harvest - Singapore) က ဦးေႏွာက္ဆရာ၀န္ၾကီးကေျပာတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကားတိုင္ေပၚမွာ အျခားေသာ ဓါးျပ၂ေယာက္အရင္ လွ်င္ျမန္စြာ အသက္ကုန္ဆံုးျခင္းဟာ ႏွလံုးခံု ရပ္တံ့သြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ Massive Heart Attack ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ လူသားမ်ားအတြက္ အသဲကြဲျခင္း Broken Heart ျဖစ္ျပီး သင္နဲ႔ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အသက္စြန္႔သြားပါတယ္။ စၾကၤ၀ဌာၾကီးမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သခင္ေယရႈ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အေျဖမရပါဘူး၊ သင္တို႔လည္း ဒီလို အေျဖမရတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳဖူးပါသလား?

သခင္ေယရႈ အသက္ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ငလွ်င္ၾကီးလႈပ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေမွာင္မိုက္သြားပါတယ္။ ဗိမာန္ေတာ္က ကန္႔လန္႔ကာ ထက္ပိုင္းျပက္သြားတယ္။ ဘုရားနဲ႔လူသားၾကားမွာ အကာရံမရွိတဲ့သေဘာပါ။ God and Sinner ဘုရားရွင္နဲ႔အျပစ္သား ၾကားမွာ ကန္႔လန္႔ကာမရွိေတာ့ပါဘူး၊ လာလိုသူတိုင္း လာနိုင္ပါျပီး။  (လက္ခုပ္သံမ်ား)

သခင္ေယရႈ ယူေဆာင္လာတဲ့အရာမ်ား (အေသးစိတ္ေျပာၾကားပါသည္)။
ခြင့္လႊြတ္ျခင္း Forgiveness
အလိုေတာ္ကို လက္ခံျခင္း Acceptance
အနာေရာဂါကင္းေစျခင္း Healing
(Pastor Khong သည္ သူငယ္စဥ္ ေမြးစကတည္းက ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါျဖင့္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ ထိပ္တန္းဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ အသက္၁၄ႏွစ္အရြယ္ထိ အခ်ိန္မေရြး ေသဆံုးႏိုင္သည့္ Asthma Attack ခံစားရတိုင္း ေဆးရံုးၾကီးသို႔ ေျပးရသည့္ဘ၀မွာ ဘုရားရွင္ထံ ဟစ္ေအာ္ဆုေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္မွာ အသက္မရႈႏိုင္၊ ေဆးပညာအရ မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ရပ္ၾကပ္ေရာဂါကို ေန႔စဥ္မွ တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ တစ္ပတ္တစ္ခါမွာ တစ္လတစ္ခါ၊ ေနာက္ဆံုး တေျဖးေျဖးႏွင့္ေပ်ာက္ကင္းလာသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၅ႏွစ္ၾကာျပီ၊ ေရာဂါ လံုး၀မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ Healing is third great word of Jesus Christ ဟု သက္ေသခံ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ .. လက္ခုပ္သံမ်ား)

က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

က်ိန္စာဆိုသည္မွာ အစဥ္မပ်က္ဆံုးရံႈးရျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ (Never ending continuous circle of failure until  his life was destroyed ဟု ေျပာပါသည္။ အရံႈးသမား အျမဲျဖစ္ေနသူျဖစ္သည္။ ၾကိမ္စာသင့္ျခင္း ၇မ်ိဳးရွိသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ Depression၊  အစဥ္နာမက်န္းျဖစ္ေနျခင္း၊ အိမ္ေထာင္အျမဲ ပ်က္စီးျခင္း၊ အေၾကြးအျမဲတင္ေနျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္း .. စသည္တို႔ျဖစ္ဟု ေဟာေျပာပါသည္။)
က်ိန္္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ လိုအပ္ပါတယ္။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ အခုတရားေဟာခ်က္ကို နားေထာင္ (ဖတ္ရႈ) ရသူဟာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ရပါမယ္။ လက္ေတြ႔ ပံုသက္ေသ လည္းျပႏိုင္ပါမယ္။ Your are blessed.... သင့္မွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာရေနရင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္သြားအံုးေတာ့ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္၊ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးရရွိတဲ့ သင့္ကို အရာရာမွာ ဦးေခါင္းပဲျဖစ္ေစပါတယ္။ အျမီွးမျဖစ္ေစပါဘူး။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားလာ၊လုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ ရႊင္လန္းစြာေနထိုင္၊စိတ္ကူးပါ။ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ကို လက္ခံပါ။ အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္တာကအစ သိမ္ငယ္၊ဆင္းရဲပံုစံ နဲ႔ မ၀တ္ဆင္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာတဲ့သူလို႔ သေဘာထားပါ။ ဘာခ်မ္းသာသလဲ .. ေငြ၊စည္းစိမ္ခ်မ္းသာျခင္းလား? .. မဟုတ္ပါ။ စိတ္၀ိညာဥ္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းပါ။ သင္ဘ၀အတြက္ ဘာစိတ္ကူးေနသလဲ။ သူမ်ားေတြ ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဒုကၡ၊ ေဆးရံုေရာက္၊ အလုပ္ျပဳတ္ေနခ်ိန္မွာ ..ဒါသူဘ၀ပဲ၊ သူ႔ဖာသာေနပါေစ၊ ငါလည္း ငါ့ဘ၀နဲ႔ေနမယ္ .. လို႔ေျပာျပီး၊ ကိုယ့္ရဲ့ အိမ္ခန္းအေသးေလး၊ ကိုယ္ေမြးေထားတဲ့ ေခြးကေလးနဲ႔ပဲ ဖာသိဖာသာ ေနထိုင္ရင္ေတာ့ သင္ဟာ အလြန္အၾကင္နာကင္းတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာ Selfish Christian တစ္ဦးျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလိုစိတ္ထားနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္မလဲ၊ လူမႈေရး၊ လူေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မလဲ။

ေငြေၾကးအေၾကာင္းေျပာပါမယ္။
ေငြကို လူတိုင္းမုန္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း မုန္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေငြလည္း ရွိဦးမွ ျဖစ္မယ္။ တရားေဟာတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ေငြအေၾကာင္းေျပာေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးထင္မယ္။ ေနာက္က လိုက္ဆိုၾကပါ  (Money)....။ သခင္ေယရႈ ကားတိုင္ေပၚတက္သြားတဲ့အခ်ိန္ အ၀တ္အစားမပါပဲ၊ ကိုယ္လံုးခြ်တ္ျပီး အေသခံရပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္း ဘာမွ ယူမသြားတဲ့ ဥပမာပါပဲ။ ၂ေကာ ၉း၈ မွာ ေရးထားတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ လံုေလာက္၏။ သူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ဖို႔ ေငြရွာၾကရမယ္။ ဘုရားေက်ာင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေငြရွာၾကရမယ္။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ပါ။ အခုဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းသားေတြ ေဒၚလာ၅၀တန္ ခ်က္လက္မွတ္ေရးျပီး အသင္းေတာ္အတြက္ လႈဒါန္းဖို႔ သိပ္ခက္ခဲေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ခက္ခဲေနသလဲ?  Abandon ဆိုတဲ့ သခင္ေယရႈရဲ့ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ကို မခံစားရေသးတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈရဲ့ စြန္လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းကို ေသာ့နဲ႔ဖြင့္ၾကည့္ျပိး၊ လက္ေတြ႔သံုးၾကည့္စမ္းပါ။ ၂ေကာ ၉ ဆိုတဲ့ ေသာ့နဲ႔ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေပးလႈျခင္း Give ဆိုတာ စာလံုး၄လံုးရွိပါတယ္။ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဟာ အားလံုး ဘုရားရွင္ဥစၥာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေပးလႈျခင္းအတြက္လည္း စိတ္သစ္၊ လူသစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ေဟာင္းလူေဟာင္းနဲ႔ပဲ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း Old Khong ျဖစ္ေနမွာပဲ။ လူေဟာင္းကြ်န္ေတာ္ဟာ ေဒါသၾကီးပါတယ္။ စိတ္တိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူသစ္ျဖစ္လာျပီး အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။


အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္ အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္မီးခိုးမ်ားနဲ႔၊ လိင္ဗြီဒီယိုမ်ားအျမဲၾကည့္တတ္တယ္။ ဇနီးသည္၊ ကေလးမ်ားကို ႏွိပ္စက္၊ အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ဇနီးသည္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္မႈမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ တနဂၤေႏြေန႔ဆို ကေလးမ်ား ဘုရားေက်ာင္းကိုသြားေလ့ရွိပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔တစ္ေန႔ အဲဒီလူဟာ ၀ီစကီနဲ႔၊ ေဆးလိပ္ကို လက္ၾကားညွက္ျပီး လိင္ဗြီဒီယုိကားကို မနက္ပိုင္းေစာေစာအခ်ိန္မွာ ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႔ ကေလးမ်ား ဘုရားေက်ာင္းသြားမယ္ဆိုေတာ့ ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆိုေနပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႔ ကေလးမ်ား အံ့ၾသဘြယ္ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းတက္ျပီး ၀မ္းေျမာက္၊ရႊင္လန္းစြာ ျပန္လာၾကတယ္။ အိမ္နားေရာက္ေတာ့ စိုးရိမ္လာတယ္။ ဒီ ဖခင္ဆိုးၾကီး အေမ့ကို ရိုက္ႏွက္၊ ဆြဲရမ္းဦးမလား၊ သားသမီးေတြကို ႏွိပ္စက္ဦးမလား စိုရိမ္ေပမဲ့ အိမ္ထဲ၀င္လာေတာ့ ဒီလူဘာမွမလုပ္နိုင္ပဲ ျငိမ္ေနတာ အံ့ၾသစဖြယ္ေတြ႔ရပါတယ္။ ၀ီစကီခြက္က စားပြဲေပၚမွာ၊ ေဆးလိပ္မီးက တလူလူ၊ လိင္ဗြီဒီယိုက ျပေနဆဲ။ ဒီလူကေတာ့ ထိုင္လွ်က္ မလႈပ္မရွား အသက္ထြက္ေနျပီ။ သူ ဆက္ျပီး မဆိုးရြားႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ေသာက္စားရမ္ကား၊ မိသားစုကို မႏွိပ္စက္ႏိုင္ေတာ့ဘူ။ ႏွလံုးခံုရပ္ျပီး ေသသြားရွာျပီး။

ေသတာမွ ရိုးရိုးမဟုတ္၊ ငရဲကို သြားတဲ့ ေသျခင္းပဲ။ ထာ၀ရ ငရဲမွာ ေသသြားရွာပါျပီ။

Eternal Life ထာ၀ရအသက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ပါသလား၊ ေသျခင္းဟာ အလြန္စြမ္းအားၾကီးပါတယ္။ သူ႔မွာ ပါ၀ါရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသရင္ ငရဲသြားမဲ့သူမ်ားလို အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ငရဲဘံုအဆင့္ဆင့္ကို ျဖက္ျပီး ထာ၀ရငရဲကို ေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေသရင္ မ်က္စိမွိတ္သြားျပီး မ်က္စိျပန္ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ရမယ္။ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖို႔ ေသျခင္းကို ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး၊ ေသျခင္းဟာ ထာ၀ရအသက္ရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြားရာ တခါး၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖို႔ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းမွာ ဘုရားရဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေသျခင္းမွာ ဘုရားရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအျပည္နဲ႔ပါ။ အသက္ရွင္ျခင္းမွ ေသျခင္း၊ ေသျခင္းမွ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယခုေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရၾကည့္ရေအာင္။
၁။ ခြင့္လႊြတ္ျခင္း Forgiveness
၂။ အလိုေတာ္သို႔ အပ္ႏွံျခင္း Acceptance
၃။ အနာေရာဂါကင္းေစျခင္း Healing
၄။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ Blessing
၅။ စြန္႔လႊြတ္ျခင္း Abandon life
၆။ လူသစ္၊စိတ္သစ္  New Life
၇။ ထာ၀ရအသက္
Eternal life

ဟာေလလုယ၊  ဟာေလလုယ၊ ဟာေလလုယ၊ အာမင္..


2007 City Harvest Church, Pastor Kong Hee ၏ အီစတာပြဲေတာ္မတိုင္မီ တနဂၤေႏြတြင္ေဟာေျပာေသာ တရားေဒသနာ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဘာသာျပန္) ျဖစ္ပါသည္။  တရားေဟာခ်က္ အသံမ်ားကို
http://www.chc.org.sg သို႔မဟုတ္ http://www.konghee.com တို႔မွတဆင့္ နားဆင္ႏိုင္ပါသည္။ City Harvest သည္ Mega Church လူဦးေရေသာင္းခ်ီျပီးပါ၀င္ေသာ စင္ကာပူမွ အသင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားေသာ သီဆို၊ခ်ီးမြမ္း၊ ကခုန္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ၀တ္ျပဳျခင္းစတင္ေလ့ရွိသည္။ ယခုတရားေဟာခ်က္ကို (Original English Version) ကို မုရန္မွေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ http://burmesebible.com/audio/murann/2011.1.wma ေမာင္သာမန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


( ဓမၼဟာသ - မင္းေအာင္သက္လြင္)


အသင္းေတာ္ တစ္ခုမွာေပါ့ဗ်ာ။

သဘာပတိက အလွဴေငြ ေကာက္ခါနီးတိုင္း အလွဴေငြ မေကာက္ခံခင္မွာ အရင္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

 အဲဒီလို ဆုေတာင္းတဲ့ အခါတိုင္းမွာလဲ “ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႕ အလွဴေငြ မထဲ့ခင္မွာ ကိုယ္ထဲ့မဲ့ ေငြကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ထုတ္ျပီး လက္မွာ ကိုင္ထားပါ။။
အဲဒီေငြကို ဘုရားသခင္ထံမွာ အရင္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ပါမယ္ ”လို ့သတိေပးျပီး
“ အို - အဘ ဘုရားသခင္ သားသမီးတို ့ တစ္ဦးစီရဲ လက္မွာ ကိုင္ထားေသာ ေငြကို ကိုယ္ေတာ့္ရဲ့ ဥစၥာ ေငြအျဖစ္ ေပးလွဴပါတယ္ လက္ခံေတာ္မူပါ - -  ” လို ့ ဆုေတာင္းေလ့ ရွိပါတယ္။။  လူေတြ အားလံုးကလဲ “အာမင္” လို ့ ေက်ေက်နပ္နပ္'ၾကီး ဝန္ခံ၊ အလႈေငြ မေကာက္ခင္မွာ သဘာပတိက အရင္ဦးဆံုး ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းပါတယ္။။  ပရိတ္သတ္ေတြကလဲ ထံုးစံအတိုင္း ေငြကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ထုတ္ျပီး လက္မွာ ကိုင္ထားၾကပါတယ္။

သဘာပတိက -

“အို - အဘ ဘုရားသခင္ သားသမီးတို ့တစ္ဦးစီရဲ့ လက္မွာကိုင္ထားေသာ ေငြမွအပ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက က်န္ေသာ ေငြေတြအားလံုးကို ကိုယ္ေတာ့္ရဲ့ ဥစၥာ အလွဴေငြအျဖစ္ ေပးလႈပါတယ္ လက္ခံေတာ္မူပါ - ” လို ့ေျပာျပီး။ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

 အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေခါင္းငံု ့ ဆုေတာင္းေနတဲ့ ပရိတ္သတ္ အားလံုးဟာ
ၾကက္ေသ ေသသြားျပီး ခန္းမ တစ္ခုလံုး အပ္က်သံ ၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္သြားပါတယ္။

  ခနၾကာေတာ့ “အာမင္” သံအစား။ ႏွာမႈတ္သံ ျပင္းျပင္း ကို ၾကားလိုက္ရပါတယ္။

The End... 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

(1) Opinion

Westerners: Talk to the point

Asians: Talk around the circle, especially if opinions are different(2) Way of Life


Westerners: individualism, think of himself or herself.

Asians: enjoy gathering with family and friends and know each other's bloody business.


(3) Punctuality


Westerners: arrive on time.

Asians: arrive...in time.


(4) Contacts


Westerners: Contact to related person only
.
Asians: Contact everyone everywhere and cc to the whole world.


(5) Anger


Westerners:
Show that I am angry.
Asians: I am angry, but still smiling... (Beware!)


(6) Queue when Waiting


Westerners: Queuing in an orderly manner
.
Asians: Queuing?! What's that?


(7) Sundays on the Road


Westerners: Enjoy weekend relaxing peacefully.

Asians: Enjoy weekend in crowded places like the mall, crowded LRT or spend hours looking for parking.


(8) Party


Westerners: Only gather with their own group.

Asians: All focus on the one activity that is hosted by the CEO.


(9) In the restaurant


Westerners: Talk softly and gently in the restaurant.

Asians: Talk and laugh loudly until everyone can hear.


(10) Travelling


Westerners: Love sightseeing and enjoy the scenery.

Asians: Taking picture is the most important; scenery is just for the background of the picture!


(11) Handling of Problems


Westerners: Take any steps to solve the problems.

Asians: avoid conflicts is more important than solving problems


(12) Three meals a day


Westerners: Two good meals is sufficient, usually heavy breakfast and light dinner.

Asians: At least 3 meals a day plus a 4th bonus: SUPPER before sleep.


(13) Transportation


Westerners: Before drove cars, now cycling for environmental protection.

Asians: Before no money and rode a bike, now got money to show off cars


(14) Elderly in day-to-day life


Westerners: When old, there is snoopy for companionship.

Asians: When old, companionship means interfering in grandkids upbringing.


(15) Moods and Weather


Westerners: The logic is
: rain means no outdoor activities.
Asians: More rain, more prosperity


(16) The Boss


Westerners: The boss is part of the team.

Asians: The boss is the Dragon King.


(17) What's Trendy


Westerners: Eat healthy Asian cuisine.

Asians: Eat expensive cholestrol laden Western cuisine.


(18) The Child


Westerners: The kid is going to be independent and make his/her own living.

Asians: Interfere in kids life even after they are married with grandchildren.

 

Update: at the request of the artist, a number of images were removed from the original post. Please visit the artist's webpage below to see more and learn about shows of the artist's work.

Images are from the book "Ost trifft West" (East meets West)

Hermann Schmidt Verlag Mainz

-Differences between Germans and Chinese

- A diary of Yang Liu

@Yang Liu Design, www.yangliudesign.com

 

Yang Liu was born in 1976. In age of 13, she moved with her parents to Germany. With age of 17, she started her studies at the University of Arts in Berlin. After her master degree, she worked as a designer in Singapore, London, Berlin and New York City. 2004 she has started her own design studio. While she is giving workshops and lectures on several international conferences, she was as well as teaching at the Central Academy of Fine Arts and the Glasgow school of Art. Her works had been awarded with several international design awards and are shown in Museums and became partof the collections.

The End..

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


မင္းေအာင္သက္လြင္၏ ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွာ စာမူၾကမ္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားေသာ ကဗ်ာကို ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ဆာ ၁၈း၂)

အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏
အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊

ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊

ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊

ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊

ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

http://www.youtube.com/watch?v=fc1l2rUKoos&list=PL96B4CA93443D7EE3