မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, May 27th

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu

E-mail Print PDF


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္၊အသက္ရွင္ရင္း ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ စိတ္အလိုက် ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဂိုဏ္ေတြရွိပါတယ္။ လုယက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မရွိလို႔၊ ဆင္းရဲလုိ႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမဲ့၊  အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဒါမ်ိဳးလုပ္မွ ေနထိုင္၊ စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ သူတို႔စိတ္အလိုအတိုင္း လုယက္၊စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတယ္ ..ဆိုတာသိရပါတယ္။ စိတ္အလိုအတိုင္းေနထိုင္သူမ်ားအမ်ားစုဟာ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို လိုက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္၊ တခါတေလ တခုခု၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ စိတ္အလိုက် လုပ္မိေတာ့မဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာက တြန္းအားတခုျဖစ္လာျပီး မလုပ္ပဲေနလိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ၾကီးစိုးတဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးစိုး၊ ၾကီးမားမႈကို ဒီ (၃)ရက္တာ စခန္းခ်ခ်ိန္မွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္လိုအပ္ပါတယ္။


ဥပမာ .. ျပသနာတခုျဖစ္လာျပီဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ျပသနာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚျပီးတဲ့အခါ .. စိတ္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ မခံခ်င္တာ၊ မေၾကနပ္တာ၊ ေဒါသျဖစ္တာေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်တာေတြ ျဖစ္လာျပီး  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခႏၱာကိုယ္ရဲ့ျပဳမူခ်က္ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ျဖစ္လာပါတယ္။  မိမိေန႔စဥ္ ရံုးသြားခ်ိန္၊ အလုပ္ထဲမေရာက္ခင္ ကိုယ့္ရဲ့ေဘာ့စ္ကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ကိုယ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုခ်ိန္ ေဘာ့စ္က မိမိကို ျပံဳးျပလိုက္ခ်ိန္မွာ၊ မိမိစိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားခ်က္ေတြေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လား၊ တခုခုမၾကိဳက္လို႔လား စသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡာဏာ Negative Thinking မ်ား၀င္လာပါတယ္။


ကိုယ္၀ိတ္၀ိညာဥ္ (၃)ပါးမွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွႈ
တရားေဒသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁

၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။
၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊
၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။
၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။
၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊
၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

Philippians  2:5-11
5 Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature of a servant,being made in human likeness.
8 And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!
9 Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,to the glory of God the Father.

http://burmesebible.com/buglish/Philippians.htm

Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ေဆးဆရာ၀န္၊ ေဒါက္တာ)

Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay,  vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw,  Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw


Cronicled by Richard Koo

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သူ .. ကိုရစ္ခ်က္

2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg
Part 5 (2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu  12 minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part 4  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A
Part 3  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc
Part 2  (2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc
Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8
Part 16  (2011)

မွတ္ခ်က္။  ။ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ၃ရက္ Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၃)ရက္ အေ၀းစခန္းခ်၊ မိသားစုမ်ား အတူေနထိုင္၊ အိပ္စက္၊ စားေသာက္၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွာပါေစ။ မုရန္

Hits: 2550
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Burmese Bible မွ စာအုပ္ႏွင့္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ (eBooks)


အင္တာနက္ eBooks မ်ား ေခတ္စားသည့္အခ်ိန္တြင္ Burmese Bible မွ စာအုပ္ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ကို Scribd တြင္ အလွ်င္းသင့္သလို တင္ျပထားပါသည္။ ထိုအထဲမွာ လူဖတ္မ်ားေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႔ကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားရဲ့ တပ္ပုန္းအသင္းေတာ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာရဲ့ သမိုင္းအေၾကာင္း ျမန္မာလိုဘာသာျပန္တင္ျပထားေသာ စာအုပ္။ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား ..ဘ၀ၾကင္ေဖၚ ရွာေဖြရာလမ္းညြန္ စာအုပ္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

Wonderful Name ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress) - ေစာစံေအာင္(Rev)


ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress)

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊ ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊ ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မၾကံဳစဖူးေရးႀကီးမႈႀကံဳရကာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ေရမလြမ္းရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ေရးလြမ္းမိုးခဲ့သျဖင့္ စီးပြါးေရးရင္းႏွီးမႈ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရ၏။ ထိုသို႔ ေနာက္ထပ္မႀကံဳရေစရန္ လူတို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးစဥ္းစား ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ေရွးယခင္က ႀကီးမားခိုင္ခန္႔၍ ျမင့္မားေသာ ၿမိဳ႕႐ိုး မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ကိုတည္ေဆာက္တတ္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕႐ိုးေကာင္းလွ်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည္။ ရန္သူကအလြယ္တကူ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္။ ထိုနည္းတူ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုးဟု သိမွတ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းက မိမိအသက္တာသည္ ဘုရား၏ကြယ္ကာျခင္းကို စိတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာ၌ ဆာလံဆရာကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ မစကယ္တင္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို သိမွတ္လ်က္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းကာဘုရားနာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေန႔စဥ္ျပဳထိုက္ပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဘုရားဘိသိတ္ေပးထားခံရသူျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုကၡမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ရင့္က်က္မႈျဖစ္လာရန္ လက္ေတြ႕သင္တန္းေပးျခင္း တမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းခံယူႏိုင္ပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ထာ၀ရဘုရားကို အစဥ္ ကိုးစားခိုလံႈခဲ့၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား ေရွာလုဘုရင္ႏွင့္ ရန္သူ အေပါင္းမွ ကယ္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ယံုၾကည္သူသည္ ဘုရား၏လက္ေတာ္ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာျခင္းခံရ၍ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕စရာမလိုပါ။ ဘုရားအခြင့္ မ႐ွိလွ်င္ အဘယ္ေဘးမွ် မသက္ေရာက္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အကြယ္အကာ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လိုအပ္သမွ်ကို အစဥ္မစေပးေသာအ႐ွင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ေန႔စဥ္ခိုလံႈကိုး စားရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားခံုလံႈရမည့္အစား မိမိဥာဏ္ပညာ၊ မိမိဥစၥာဘ႑ာ၊ ဂုဏ္ရာထူး၊ လူပုဂၢိဳလ္ကို ခိုလံႈကိုးစားမိလွ်င္ သင့္အသက္တာက်ဆံုးျခင္းအမွန္ပင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ပင္။ လူကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ ေက်ာ့ကြင္းကို ေထာင္တတ္၏။ ထာ၀ရဘုရားကို ခိုလံႈေသာသူမူကား လံုၿခံဳလိမ့္မည္(သု ၂၉း၂၅)။

အိုထာ၀ရဘုရား မတည္ၿမဲေသာ ေလာကီအရာႏွင့္ ေသတတ္ေသာ လူကိုမကိုးစားဘဲ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိးစံုမွ ကြယ္ကာေပးေသာ အကၽြႏု္ပ္၏ ၿမိဳ႕႐ိုးျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ အစဥ္ကိုးစားတတ္ရန္ သြန္သင္ေပးေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၌သာလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုးစားပါသည္ (အာမင္)။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)World Bank Report - ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ အေရႊ႕အေျပာင္းတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာမ်ားတြင္ ကုိက္ညီမႈ မရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆုံးသတ္ျခင္းႏွင့္ အားလုံးမွ်ေဝပုိင္ဆုိင္သည့္ သာယာဝေျပာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း အစီရင္ခံ စာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တုိးတက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အဓိက စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎ႏွင့္နီးစပ္သူတုိ႔က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈမ်ား ရွိခဲ့ကာ တျဖည္းျဖည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုတင္ျခင္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မဟုတ္သည့္ အျခားက႑မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (SCD) ကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈ စစ္တမ္းသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စုံေလ့လာမႈ စစ္တမ္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အရည္အေသြး ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ သုေတသန လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတုိ႔မွ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား ရယူထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္သည္ SCD ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ အၾကံဉာဏ္မ်ားလည္း ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏုိင္ရန္၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္၊ ဧရာဝတီကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က အၾကံျပဳထားသည္။ 
.
ပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားစသည့္ က႑မ်ားကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီေစရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ က႑ကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို တိုးတက္ေစျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာနည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

အလားတူ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ စီမံေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စသည့္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္မွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြကို ျမင့္မားေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ျပည္သူတိုင္းအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ စတဲ့အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လက္လွမ္းမီရရွိဖို႔နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Ulrich Zachau က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္ႏွင့္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားမ်ား စံုလင္စြာစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးျမင့္သီးႏွံႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအား ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သြားရန္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးစနစ္ ပိုမိုအားေကာင္းရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အပါအဝင္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အေျခခံက်သည့္ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆံုးသတ္ျခင္းႏွင့္ အားလံုးမွ်ေဝပိုင္ဆိုင္သည့္ သာယာဝေျပာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း” အစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အၾကံျပဳေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
- See more at: http://www.news-eleven.com/ Dec-2014

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ကုန္လြန္ေသာ
ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ ရက္ေျပာင္းကာ ကူးလို႔
ႏွစ္ေတြလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ပါ

- ဒီကေန႔မွာ ေရွ႔ဆက္မွန္းႏိုင္ေသာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ
အနိစၥသေဘာတရားေတြ လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔မယ္
ရက္ေတြကို ဘယ္သူမွ အတိအက်မမွန္းဆႏိုင္

Cho: ဒီကေန႔မွာ သင့္ရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆန္းစစ္ေတြးၾကည့္ပါ
ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္ ေပးဆပ္စရာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းေတြကို ခ်ီးမြမ္းကာ ေနာက္တေန႔ဆုိင္းေလေသာ္
လြန္ကာမွ တမ္းတလဲ မရႏိုင္ ... ဒီကေန႔ အေရးၾကီးဆံုးေန႔ပါ

- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ဒီကေန႔ျပီးေတာ့ ေနာက္တေန႔မွာ
ဘာျဖစ္မလဲ အတိအက်မသိႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ေပးဆပ္ဖို႔အရာေတြ

- ျမတ္ဘုရားရွင္ သင့္ရဲ့အသက္တာကို
လြန္ခဲ့ေသာ ေႏွာင္းရက္တုိင္းမွာ
အစဥ္ၾကည့္ရႈမစခဲ့တာေတြ
ျပန္လည္ကာ ဆန္းစစ္သတိရပါ