မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, May 29th

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1016
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

မညီေသာထမ္းဘိုးကိုထမ္းခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မိဘ အေၾကာင္း (Win Hlaing-သက္ေသခံသည္)

သိပ္ကိုမွန္တယ္ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ကိုေတြ႕ခံစားရတယ္။ က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕မိသားစုထဲမွာဆို က်ြန္ေတာ့အေမ အေမကခရစ္ယန္ ေဖက ကြန္ျမဴနွစ္ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ အဲ႔ဒီေတာ့ အကိ်ိဳးဆက္က က်ြန္ေတာ္လူမွန္းသိစကတည္းက ကြဲေနျီပီ အေဖကအရင္အိမ္ေထာင္ရွိတယ္ေလ စရိတ္ေတာ့ေထာက္ပံ႔တယ္ အေဖ့ရဲ႕ ေထာက္ပ႔ံမႈ အားနည္းလာတဲ႕အခါႀကေတာ့ အေမ့မွာမိန္းမသားဒဏိမဲ႕ အလုပ္ကိုပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ရတယ္ အဲ႕ ဒီလိုနဲ႔ဘုရာေက်ာင္းလည္းမတက္ျဖစ္ ဘုရားနဲ႕လဲေဝးခဲ႔တယ္ က်ြန္ေတာ္ဆို sunday school ဆိုတာ ငယ္ငယ္က ဘာမွန္းေတာင္မသိရပါ က်ြန္ေတာအရြယ္ေရာက္လာေတာ့ အေမကနွစ္ျခင္းခံဆိုလို႔ ခံလိုက္တယ္ ဘာမွနးညာမွန္းမသိဘူး အဆိုးဆံုံးကေတာ့ အရက္ရဲႈေက်းက်ြန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ႕တယ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေႀကင့္ မေလးရွားကိုက်ြန္ေတာ္ေရာက္တယ္ ၂၀၀၅ေလာက္မွာ ၂၀၀၇မွာ အသက္တာေျပာင္းလဲတယ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအားလံုးကိုျဖတ္ေတာက္နိုင္ခဲ႕တယ္ ၂၀၀၆မွာအေဖးဆံုးတယ္ ။ကြန္ေတာ္ထင္တယ္ အေမ့ထမ္းဘိုးျပန္တည့္သြားတယ္ထင္တယ္ ။ ေျပာျခင္တာက မညီထမ္းဘိုးကိုထမ္းမိခဲ႔ တဲ႕ က်ြန္ေတာ့္အေမ ေပးဆပ္မႈ႕ ေတြက အရမ္းကိုမ်ားလွပါတယ္အခုဆို က်ြန္ေတာ့ဦးေလးနဲ႕ အမလည္းထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ မညီတဲ႕ထမ္းဖိုးကိုထမ္းတယ္ေလ ဦးေလးဆိုရင္ လင္မယား က တကြဲတျပား ။ အမဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ေသြးသားရင္းခ်ာကို ေမြးစားဖို႔ဆိုျပီး သူမ်ားကိုေပးလိုက္ရ ႀကားရတာစိတ္မေကာင္းစရာေတြပါ။ ဒီရလဒ္ကိုႀကည့္ရင္ ဘုရားရဲ႕စကားကိုနားမေထာင္လို႕ ပဲ ။ ဘုရားသခင္ကညီတဲ႕ထမ္းဘိုးကိုထမ္းဖို႔အလိုရွိတာကိုအထက္ပါအေႀကာင္းအရာေတြက က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုေတြ႔ ေလးကို သက္ေသခံေဝငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေနေသာ ယံုႀကည္သူသားသမီးအေယာက္စီတိုင္း ညီတဲ႕ထမ္းဘိုး ထမ္းေသာသူမ်ားျဖစ္ပါေစလို႕ ခရစ္ေတာ္နာမ၌ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။အာမင္း။ ။ July 13, 2013 at 5:23pm

 

**********

ခရစ္ယာန္ေတြ.. ခရစ္ယာန္ေတြ .. အခု ၾကားေနရတာ မညီေသာ ထမ္းပိုးေတြနဲ့ လက္ထပ္ၾကတဲ့သတင္းေတြ။မညီေသာ ထမ္းပိုးေတြနဲ့ လက္ထပ္ၾကတဲ့ရလဒ္ေတြကို အနည္းငယ္ေတာ့ ေၿပာခ်င္တယ္။

 

၁. မိမိ တို ့နွစ္ေယာက္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္။၂. မိမိ တို ့ ရဲ့ မိဘနွစ္ေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲေစမယ္. (ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့ ဘာသာမွမတူတာကိုး။)၃. မိဘ နွစ္ပါးက သေဘာတူသည္ဘဲထားအံုး သားသမီးေတြ စိတ္ဆင္းရဲမယ္. (ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့ သားသမီးေတြ ဘုရားေက်ာင္းသြားရင္ မိဘ မပါလို ့စိတ္ဆင္းရဲရမယ္။ သူတို့ေလးေတြ တစ္ဘ၀လံုး နာက်င္ရမယ္။ မိဘ က ကိုးကြယ္ေစခ်င္တဲ့ဘာသာက တစ္မ်ုိး သားသမီးက တစ္မ်ိုး)၄. အိမ္ေထာင္မွာ ဘုရားသခင္ ကို ဦးထိပ္မထားမိတဲ့ အိမ္ေထာင္ေယာက်ာ္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအဆင္မေၿပၿဖစ္လာမယ္။၅. စီးပြားေရး အဆင္မေၿပၿဖစ္လာတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ ဒုစရိုက္ေတြ မိဘေတြ လုပ္လာေတာ့တယ္။၆. အဲ့ဒီမွာ သားသမီးေတြ ကို ဒုကၡေရာက္ေစေတာ့တာဘဲ။၇. ပညာေရးလည္းမရ။ သားသမီးေတြမွာဘ၀ ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မွုေတြ မခံစားရေတာ့ဘဲ ေလာကၾကီးထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရၿခင္းကို ဘ၀ရဲ့ ၀မ္းေရးအတြက္ စသင္ယူေနၾကရတယ္။၈. စီးပြားေရးမေကာင္းေတာ့ အေဖ ေနာက္မိန္းမရွာ။ အေပ်ာ္ရွာ။ အိမ္မၿပန္။ အရက္ေသာက္။ ဖဲရိုက္။ အိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ့အခါ မိန္းမလုပ္သူနဲ့ စကားမ်ား။ ရန္ၿဖစ္။ ဒုုကၡမ်ိုးစံု.....xxxxxx၉. ေနာက္ဆံုးေတာ ့ အိမ္ေထာင္ကြဲ။ သားသမီးေတြ လူပံုအလယ္မွာ မ်က္နွာငယ္ရ။

 

ကဲ... ၉ ခ်က္ထဲေပမယ့္ အရမ္း အနွစ္အကာ ရွိတယ္။ ခံစားရမယ့္ ဒုကၡေတြကေတာ့ တစ္ပံုခ်ည္းပဲ။ မယံုရင္ အဆိုေတာ္ေတြ ၇ဲ ့အၿဖစ္သနစ္ကို ေသခ်ာစမ္းစစ္ၾကည့္ၾက။ဒါမွ မဟုတ္လည္း မယံုၾကည္သူနဲ့ဘဲ မခြဲနိုင္ မခြာနိုင္ၿဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း သင္ ဒုကၡေတြ ကို ခံေပေတာ့။ ဒါဟာ အက်ဥ္းခ်ုဥ္းထားတာၿဖစ္ပါတယ္။

 

မယံုၾကည္သူနဲ့ ခြဲဖို့ခက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးဘဲ။နည္းေကာင္းေပးလိုက္မယ္။ ဘုရားသခင္ကိုေၿပာၿပ။ ဘုရားသခင္ က်ြနု္ပ္ ေကာင္းၾကီးလိုခ်င္တယ္..ဒါေပမယ့္ က်ြနု္ပ္ ဒီခ်စ္သူ ကို ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။ ကိုယ္ေတာ္ က်ြနု္ပ္ကိုလမ္းၿပပါ။ ကိုယ္ေတာ္ အလိုေတာ္အတိုင္းသာၿဖစ္ေစပါ။ က်ြန္ုပ္ကို ကိုယ္ေတာ့္စကားနားေထာင္တဲ့သူ ၿဖစ္ေစပါလို ့ခရစ္ေတာ္နာမနဲ့ ဆုေတာင္း။ က်န္တာ ဘုရားသခင္ လမ္းၿပလိမ့္မယ္။ ဒီခ်စ္သူနဲ့ မၿပတ္နိုင္လို့ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ငိုယိုၿပီးခြင့္လႊတ္ဖို့ေတာင္းေလ်ွာက္သံကို ဘုရားသခင္ ဘယ္ေတာ့မွ အလိုမရွိဘုူး။

 

အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ၿပည့္စံုသကဲ့သို ့ေၿမၾကီးေပၚ၌လည္း ၿပည့္စံုပါေစေသာ္..

ခရစ္ေတာ္ နာမ၌† Murann Ezine


 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ မင္းေအာင္သက္လြင္

(ထာ၀ရအဘ)


ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား ထာ၀ရအဘဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေဟရွာယ ၉း၆)

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူအမ်ားစုသည္ ထာ၀ရအဘ ဆိုေသာ အမည္နာမကို ခမည္းေတာ္ဘုရားအား တိုင္တည္ရည္ညြန္း၍ ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအမည္နာမသည္ ခမည္းေတာ္ တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ မဟုတ္ပဲ၊ သားေတာ္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုမွ ေယရႈခရစ္၏ ထာ၀ရ တည္ရွိျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာမွ ဖြင့္ထားပါသည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားမွာ လူတိုင္းဟန္းဖုန္းကိုင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္လံုးကို US$5000 ေလာက္အထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ သိန္း၇၀ေလာက္အထိ ေစ်းအင္မတန္ၾကီးမားခဲ့ပါတယ္။ ကာတြန္းေငြၾကည္ရဲ့ တယ္လီဖုန္းေစ်းၾကီးပံု သမိုင္း၀င္ကာတြန္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုေခတ္ ၂၀၁၁ မွာေတာ့ တစ္လံုးကို US$500 ေလာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ႏိုင္ငံျခားေလာက္ ေစ်းမခ်ိဳေသးေပမဲ့ စီးပြားေရးသမားတိုင္း ဟန္းဖုန္းသံုးလာျပီဆိုတဲ့ Htoo ရဲ့ ကာတြန္းပါ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ေသာင္းႏိုး

Ref: Who’s who and Where’s where in the Bible

၂ ေကာ ၁၀း၁၀ တြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု အေၾကာင္းကို ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဋီကာ ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၏ စာသည္ ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရွိေသာသူ၊ အခ်ည္းအႏွီး ေသာစကားကို ေျပာေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုတတ္ေသာသူရွိ၏။” Today’s New International Version တြင္ “For some say, “His letters are weighty and forceful, but in person he is unimpressive and his speaking amounts to nothing.” ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ၾကည့္လွ်င္ အထင္အျမင္ ႀကီးစရာ ရွိသူ မဟုတ္ဘဲ သူေျပာေသာ စကားမ်ားသည္လည္း တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမရွိပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ထိုသို႔ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေရးသားေသာ စာကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရသည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား ခုိင္မာ ရွင္သန္လာဖို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ ေယရႈ ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေဟာေကာင္းသူ၊ အေျပာေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ တမန္ေတာ္ ၂၀း၉ တြင္ ေဖာ္ျပေသာ “ဥတုခု” သည္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု တရားေဟာ မေကာင္းေၾကာင္း သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပါလုသည္ သူတရားေဟာ စဥ္ ျပဳတ္က်၍ ေသေသာ ဥတုခု ကို ျပန္ရွင္ေစၿပီး မနက္ မိုးလင္းသည္ အထိ ဆက္တိုက္ တရားေဟာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာလူ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းမွ တစ္ခ်က္မွ် လမ္းလြဲ မခံလိုသူ၊ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္လည္း ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕မွ မိုင္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ ေ၀းလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား ထိတိုင္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ ရန္ ရွင္ေပါလု ကဲ့သို႔ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူကို ေရႊးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀တြင္ အနည္းငယ္ ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း မသြားဘဲ အိမ္တြင္ အနားယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘူးပါသလား?။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ကမာၻအႏွံ႕ ေ၀ငွဖို႔ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ အတြင္းတြင္ -

  1. ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သံုးႀကိမ္ သေဘာၤပ်က္ ၿပီးေသေဘး သို႔ ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။
  2. ၃၉ ခ်က္ေသာ ၾကိမ္ဒဏ္ရိုက္ ခ်က္ (၅) ခါ ခံခဲ့ဘူးသည္။
  3. လူထု ႀကီး၏ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ေသလုနီးပါး အထိ ပစ္ေပါက္ျခင္းခံခဲ့ဘူးသည္။
  4. ၅ ႀကိမ္ထက္မနဲ အက်ဥ္းခ် ျခင္းကို ခံခဲ့ဘူးသည္။

ဤ မွ်ေလာက္ေသာ ဒုကၡ မ်ားကို ႀကံ့ႀက့ံခံ အံတုရင္း ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကို အရံႈးမေပးဘဲ ေ၀ငွ ခဲ့သူျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈသည္ ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဖို႔၊ အေျပာေကာင္း အေဟာေကာင္းသူ ကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ ေနာက္လုိက္ တမန္ေတာ္ ၁၂ ပါးထဲမွ လည္း မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ အဆံုးတိုင္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်ီတက္ႏိုင္မည့္ သူ႔ကို လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ ေနေသာ ဂ်ဴးဘာသာေရးသမား ရွင္ေပါလုကို သာေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

ရွင္ေပါလုသည္ ယေန႔ တူရကီႏိုင္ငံ ၏ ေတာင္ဖက္တြင္ ရွိေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တာရႈ ၿမိဳ႕ (Tarsus)၌ ေအဒီ (၅) ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပါလု မေမြးခင္ ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ ဤ တာရႈၿမိဳ႕၌ ေရာမအင္ပါယာျပည့္ရွင္ မင္းႀကီး ဂ်ဴးလိယပ္ဆီဇာ က Mark Antony ႏွင့္ Cleopatra တို႔ကို လြတ္လပ္ေသာ ေရာမႏိုင္ငံ သား မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ဘူးသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ေရာမႏိုင္ငံသား ခံယူေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ ေယရုရွလင္ သို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ေနထိုင္သည္။ သူ၏ ညီမ ႏွင့္ မိသားစု သည္ ေယရုရွလင္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေဂ်ရုရွလင္တြင္ သူသည္ ဂ်ဴး ဘာသာေရးကို ေလ့လာသည္။ လူသိမ်ားေသာ ဂ်ဴး ဘာသာေရး ဆရာႀကီး Hillel ၏ ေျမးျဖစ္သူ Gamaliel ထံတြင္ ဂ်ဴးဘာေရး သင္ၾကားေလ့လာခဲ့သည္။ ဖာေရရွဲ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Gamaliel ကဲ့သို႔ပင္ တင္းၾကပ္ေသာ ေမာေရွ၏ ဘာသာေရး စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္း မ်ားၾကားတြင္ က်င္လည္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဖာေရရွဲ တို႔သည္ ေမာေရွ၏ ဥပေဒသ မ်ားအျပင္ လိုက္နာရန္ ဥပေဒသ အေျမာက္အမ်ားကို ထပ္ဆင့္ ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ. . . ဥပုသ္ ေန႔တြင္ အလုပ္ မလုပ္ရ ဆိုသည့္ ဥပေဒ ကို ေမာေရွ၏ ဥပေဒတြင္ ရိုးစင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ဖာေရရွဲတို႔က “အလုပ္” ကို ထပ္ဆင့္ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပန္ဆိုၿပီး ဥပုသ္ ေန႔ တြင္ အလုပ္ မလုပ္ရဆိုသည့္ ဥပေဒကို ပိုမိုတင္းၾကပ္သြားေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ထိုကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚရွိသူ ဖာေရရွဲ ဘာသာေရး အုပ္စု၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလု က “ဘိုးေဘးတို႔၏လက္မွ ငါခံရေသာ နည္းဥပေဒသဘက္၌ အထူးသျဖင့္ စိတ္အားသန္လ်က္၊ ငါ၏လူမ်ိဳးထဲတြင္ ငါ့ရြယ္တူခ်င္းအမ်ားတို႔ထက္ ယုဒဘာသာကို က်င္လည္ေလ့က်က္ေၾကာင္းကို၄င္း သင္တို႔ၾကားသိရၾကၿပီ။” (ဂလာတိ ၁း၁၄) တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ျခင္း
ေယရုရွလင္ မွ ယေန႔ေခတ္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဒမတ္စ္ကတ္ ၿမိဳ႕ သည္ မိုင္ ၁၅၀ ခန္႔ေ၀းၿပီး ထိုေခတ္အခ်ိန္အခါ တြင္ တစ္ပတ္ခန္႔ သြားရသည့္ ခရီးျဖစ္သည္။ ေဂ်ရုရွလင္ မွ ေဂ်ာ္ဒန္ ျမစ္အတိုင္း Jericho သို႔ တက္သြားၿပီး၊ ယေန႔ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ Amman ၿမိဳ႕ရွိရာ အေရွ႕ဖက္သို႔ သြားသည့္ လမ္းအတိုင္း ခရီးျပဳလာခဲ့ပံု ရပါသည္။ Amman ၿမိဳ႕မွ ျပန္အထြက္ လမ္း ခုလတ္တေနရာတြင္ အလြန္လင္းလက္ေသာ အလင္းတန္း တစ္ခု အထက္အရပ္မွ က်လာသျဖင့္ ေပါလုသည္ ေျမေပၚသို လဲက်သြားၿပီး အသံတစ္ခုကို ၾကားလိုက္ရသည္။

“ေရွာလု၊ ေရွာလု အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ကိုညွဥ္းဆဲသနည္း”

ေပါလု (ေရွာလု) က ဘယ္သူလည္း လို႔ ျပန္ေမးလိုက္တဲ့အခါ -

“ငါကား သင္ညွင္းဆဲေသာ နာဇရက္ ၿမိဳ႔သား ေယရႈျဖစ္တယ္” လို႔ အေျဖကို ၾကားလိုက္ရတယ္။

ရွင္ေပါလု သည္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ဒမတ္စ္ကတ္ သို႔ အသြား လမ္းခုလတ္ တြင္ ေတြ႕ႀကံဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤ အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္း သူ၏ ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလည္း သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တရားဇရပ္မ်ားတြင္ သခင္ေယရႈသည္ အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုက္လံေဟာေျပာ သက္ေသခံ ခဲ့သည္ (တမန္ ၉း၂၀)။

ဒမတ္စ္ကတ္ မွ ဂ်ဴး မ်ားသည္ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘက္သို႔ ေျပာင္းသြားေသာ ေပါလုကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္ မိတ္ေဆြ မ်ားက ျခင္းေတာင္း ႀကီးတစ္ခုကို အသံုးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးေပၚမွ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

ေအဒီ ၃၅ ရာစုႏွစ္ ခန္႔အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္ ေပါလု သည္ အသက္ (၃၀) ခန္႔ ရွိသည္။ ဒမတ္စ္ကတ္ မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ သူ၏ ဘ၀ ဇတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ရင္သပ္ေမာစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနသည္။ သမိုင္းကိုေလ့လာ သည့္ က်မ္းတတ္ ပုဂိၢဳလ္ တို႔က အေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ တစ္ေနရာတြင္ သံုးႏွစ္ ခန္႔ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာကို ေစ့ေစ့ေလ့လာသည္ ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ အေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ တ၀ိုက္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ားထံတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ၏ အေၾကာင္းကို လိုက္လံ တရားေဟာ ခဲ့ၿပီး ဒမတ္စ္ကတ္ ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ က်မ္းတတ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ထိုသို႔ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ ဒမတ္စ္ကတ္ မွ ေယရုရွလင္ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ သူမ ညီမ မိသားစုအိမ္တြင္ တည္းခိုခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ သံုး ေလး ပတ္ခန္႔ ေနခဲ့ၿပီး ေယရုရွလင္ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ရွင္ေပတရုႏွင့္ ရွင္ယာကုပ္ (သခင္ေယရႈ၏ညီငယ္) တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ေမြးဇာတိျဖစ္ေသာ တာရႈ ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ ခရီးထြက္သြားခဲ့သည္။ တာရႈ ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာအခါ ငယ္စဥ္ေတာင္ေၾကးဘ၀ ကတည္းက တတ္ကၽြမ္းခဲ့သည္ တဲဖ်ဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ အတတ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ခဲ့သည္။ ေန႔တိုင္း အလုပ္ခြင္တြင္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ စကားစျမည္ေျပာခြင့္ ရသူတိုင္းအား သခင္ေယရႈ ၏ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ကိုေျပာေနခဲ့ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ ၆ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ အႏၱီအုတ္ ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယံုၾကည္သူ ဘာသာေရးအဖြဲ႕တြင္ Barnabas ႏွင့္ တြဲဖက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည္။ အႏီၲအုတ္ ၿမိဳ႕သည္ တာရႈ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၁၅၀ ခန္႔ ေ၀းေသာအရပ္တြင္ ရွိသည္။ အႏီၲအုတ္ ၿမိဳ႕သည္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားကို “ခရစ္ယာန္” ဟု ပထမဦးဆံုး အေခၚခံရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ သည့္ အေနႏွင့္ “ခရစ္ယာန္” ဟူေသာ အမည္ကိုေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက “ခရစ္ယာန္” ဟု အေခၚခံရျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သြားကာ မိမိကိုယ္ကို “ခရစ္ယာန္” မ်ားဟု ေခၚလာၾကသည္။

သာသနာခရီးစတင္ျခင္း
တစ္ေန႔ ေပါလုႏွင့္ Barnabas တို႔သည္ အတူတကြ ဘုရားရွိခိုးၾကၿပီး အသင္းေတာ္လူႀကီး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတူရွိ ေနၾကစဥ္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က“ငါခန္႔ထားေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ဗာနဗႏွင့္ေရွာလုတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခြဲထားၾကေလာ့” ဟု ေဖာ္ျပ၏ (တမန္ ၁၃း၂)။

အခ်ိန္ကား ေအဒီ ၄၃ ခုႏွစ္ ခန္႔ျဖစ္သည္။ ေပါလုသည္ ဤ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔အတြင္း သူ၏ ဘ၀ကို အသင္းေတာ္မ်ားအား တိုက္တြန္းခြန္အားေပးျခင္း၊ အသင္းေတာ္သစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ဆက္ကပ္ျခင္း အားျဖင့္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ေရာမအင္ပါယာ၏ အေရွ႕ဖက္စြန္းျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ မွသည္ အေနာက္ဖက္စြန္းျဖစ္ေသာ စပိန္ ႏိုင္ငံ အထိသာသနာ လုပ္ငန္းကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားသည္မွာ အဖမ္းခံရသျဖင့္ သာသနာ ခရီးစဥ္၏ တစ္၀က္ခန္႔ကို ေထာင္အတြင္းတြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ တို႔သည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ေအာင္ေျပာဆို၊ ျပဳမူ စြက္ဖက္ျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိဘဲ ထိုသို႔ေသာ လူကို ေက်ာက္ခဲ ျဖင့္ အေသ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ ၾကာပြတ္ျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ျခင္း ႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္း တို႔ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ေပါလုသည္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားကို အက်ဴိးရွိစြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ဧဖက္၊ ဖိလိပၸိ၊ ေကာေလာသဲ၊ တိေမာေသ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ စာေစာင္ ႏွင့္ ဖိေလမုန္ တို႔ကို အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူသည္ သာသနာခရီး (Mission trip) ကို အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ေလးႀကိမ္ တိုင္တိုင္ သြားခဲ့သည္။ ပထမခရီးစဥ္တြင္ Barnabas ႏွင့္ အတူ သူ၏ ေမြးဇာတိ ရွိရာ ဆိုက္ပရပ္စ္ ကၽြန္းသို႔ ထြက္ခြါလာခဲ့ၾကသည္။ ဤ ပထမခရီးစဥ္ အတြင္း သူ၏ နာမည္ကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေပါလု ဟူေသာ ေဟၿဗဲ နာမည္ အစား ေရွာလု ဟူေသာ ဂရိနာမည္ျဖင့္ စတင္ အသံုးျပဳ မွတ္တမ္းတင္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေရွာလု ဆိုသည့္ အမည္ကိုသာ ဆက္လက္ အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တပါး အမ်ဳိးသား တို႔အေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ သာသနာ ေၾကာင့္ ေဟၿဗဲဂ်ဴး နာမည္အစား တပါး အမ်ဳိးသားနာမည္ကို အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္မည္ ဟု ပညာရွင္တို႔က ယူဆသည္။

Click on map to enlarge

တမန္ေတာ္ ၁၃း၄၆-၄၇ တြင္ ေရွာလု သည္ ဂ်ဴးဘာသာ ၀င္တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္းထန္ေသာ အသံုးအႏံႈးမ်ားျဖင့္ ေျပာဆို ခဲ့ဘူးသည္။ “ထိုအခါ ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတို႔က ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို သင္တို႔အား ေရွ႔ဦးစြာေဟာေျပာရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ပယ္၍ ထာဝရ အသက္ကို မိမိတို႔မခံထိုက္သည္ဟု မိမိတို႔စီရင္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မွာေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါတို႔သည္ မ်က္ႏွာကိုလႊဲ၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ဆီသို႔ လွည့္ၾက၏။ မွာေတာ္မူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ကား၊ သင္သည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္းကိုျပဳစိမ့္ေသာငွါ၊ သင့္ကိုတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ လင္းစရာဘို႔ ငါခန္႔ထား၏ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ဟု ရဲရင့္စြာေျပာဆို၏”။

သူ၏ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ သာသနာခရီးတြင္ ဗာနဗ အစား အျခားသူ မ်ားႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ၿပီး၊ ဤ အႀကိမ္မ်ားတြင္ တူရကီႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ား မွသည္ ဥေရာပတိုက္အတြင္း ဂရိႏိုင္ငံ အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ေလး မ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုအသင္းေတာ္သစ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ထံသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ ခြန္အားေပးျခင္းကို လည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွင္ေပါလု၏ ေနာက္ဆံုး ေနရက္မ်ား
သူ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေသာ သာသနာခရီးစဥ္တြင္ ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနေသာ ေယရုရွလင္ ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ရရွိေသာ ထိုအလွဴေငြကို သြားေရာက္ ေပးပို႔ရန္ သြားစဥ္တြင္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးဘာသာ ၏ သမားရိုးက် ယံုၾကည္ျခင္း မွေသြေျဖေသာ သူ၏ တရားေဟာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေယရုရွလင္ ဗိမၼန္ေတာ္ အနီးတြင္ သူ႔ကို လူအုပ္ႀကီးက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ အနီးတြင္ တပ္ခ်ေသာ ေရာမစစ္သားမ်ားက သူ႔ကို ကယ္တင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာမဥပေဒ အရ တရားစီရင္ရန္ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Caesarea ၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုကို ပို႔လိုုက္သည္။ Caesarea တရားရံုးတြင္ သူ၏ အမႈအတြက္ အယူခံ ရန္ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ေထာင္ထဲတြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ၾကာသြားသည္။

ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေျခာက္လ ခန္႔ အၾကာတြင္ ပင္လယ္ျပင္ တြင္ ခရီးသြားစဥ္ သေဘာၤပ်က္ ကာ၊ ထိုမွတဆင့္္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ သာသနာလုပ္ငန္းကို လုပ္သည္။ ေပါလု၏ အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ ၏ တမန္ေတာ္၀ထၳဳ တြင္ ဤေနရာအထိ ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။ တမန္ေတာ္ ၀ထၳဳေရးသားသူ၏ ေရးသားဟန္ကို ၾကည့္လွ်င္ စာဖတ္သူ အားလံုး ေပါလု ၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္ ကို သိၿပီးျဖစ္သည္ (သို႔) ေဖာ္ျပစရာ မလိုဆိုသည့္ သ႑န္၊ အရိပ္အျမြက္မ်ားကို ခံစားရသည္။ ေရာမႏိုင္ငံသား မ်ားကို ေသဒဏ္ေပးသည့္ အခါ အလ်င္ျမန္ဆံုး အသက္ထြက္ေစသည့္ နည္းျဖစ္ေသာ ဓါးျဖင့္ လယ္ပင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ ျခင္းနည္းျဖင့္ AD 62 ခုႏွစ္တြင္ ကြပ္မ်က္ခံရသည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကမူ ကနဦး ယံုၾကည္သူမ်ား ေရးသားခဲ့သည့္ မထင္မရွား စာတိုစာစ မ်ားကို ကိုးကားၿပီး ေပါလုသည္ ေရာမၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသးသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ထိုပညာရွင္မ်ားက ေပါလု သည္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ စတုတၳ သာသနာ ခရီးအျဖစ္ စပိန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္၊ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ေရာမသို႔ျပန္ေရာက္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံရၿပီး ကြပ္မ်က္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု ကို AD 64 ရာစုႏွစ္၊ အင္ပါယာ နီရိုး ဘုရင္ လက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူတို႔ကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုုက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည့္ ေခတ္၊ အခ်ိန္တြင္ အသတ္ခံရသည္ဟု ထိုသူတို႔က ဆိုၾကသည္။

ေရာမ ၁၅း၂၈ တြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည့္ အေၾကာင္းဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ထိုေၾကာင့္၊ ဤအမႈကို ငါေဆာင္ရြက္၍ ဤအလွဴလက္ေဆာင္ကို လံုၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔အနားမွာေရွာက္၍ စပါနိျပည္ (စပိန္ျပည္) သို႔ သြားမည္။” ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္ေသာအခါ ေပါလုအေၾကာင္းကို ေရးသားေသာ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Clement ၏စာတြင္ “ေပါလုသည္ အေနာက္ဖက္ စြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ Paul went to the limit of the West” ဟုေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေနာက္ဖက္စြန္း ဟုဆိုရာတြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပမည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု စပိန္ႏိုင္ငံ သို႔ေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာေသာ အရာတစ္ခုကေတာ့ သူ၏ သာသနာသည္ စပိန္ႏိုင္ငံထက္မက တစ္ကမာၻ လံုးတိုင္ေအာင္ျပန္႔ႏွံ႕ ေရာက္ရွိသြားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။

the End
AROMA မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 


Chronology of Apostle Paul

Reference
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Apostle
http://www.matthewmcgee.org/paultime.html

Born  ေမြးဖြားျခင္း၊

AD 5

Paul at Damascus (Age 32) ဒမတ္စကပ္ျမိဳ႔တြင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴးက်မ္းတပ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခ်ိန္)

37-40 AD
First Journey (Age 40)
ပထမခရီးစဥ္
45-47 AD
Second Journey  (Age 46)
ဒုတိယခရီးစဥ္
51-53 AD
Third Journey (Age 49)
တတိယခရီးစဥ္
54-58 AD
Imprisonment in Judea (Age 53)
ယုဒျပည္ (ယခုအစၥေရးႏိုင္ငံ)တြင္ အက်ဥ္းက်ျခင္း
58-60 AD
Voyage to Rome (Age 55)
ေရာမအင္ပါယာ ေရာမျမိဳ႔သို႔ခရီးစဥ္
60-61 AD
Imprisonment in Rome (Age 56)
ေရာမျမိဳ႔တြင္ အက်ဥ္းက်ျခင္း
61-63 AD
Post-Imprisonment Journeys
(Age 58-68) and died
အက်ဥ္းက်ျပီးေနာက္ပိုင္းခရီးစဥ္
63-67 AD

The table below lists, as acurately as I have been able to determine, the years in which Paul wrote his epistles.

First Thessalonians 52 AD
Second Thessalonians 52 AD
First Corinthians 57 AD
Second Corinthians 57 AD
Galatians 55-57 AD
Romans 57-58 AD
Ephesians 62 AD
Philippians 62 AD
Colossians 62 AD
Philemon 63 AD
Hebrews 64-65 AD
Titus 64-65 AD
First Timothy 64-65 AD
Second Timothy 66-67 AD

Muran မုရန္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


 မင္းေအာင္သက္လြင္

အိမ္ေနာက္ေပါက္က တံခါးေခါက္
“ေဟာဒီမွာ မင္း အတြက္ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္” တဲ့ ၊


အိမ္တံခါးကို အဖြင့္မွာ ကၽိန္စာ မိထားတဲ့ ငါ့ဝိညာၪ္ကို
ငါး ကင္သလို တံကၽင္လွ်ိဳ ထားတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္၊

သေကာင့္သား ငါကေတာ့
ဆီ ဝယ္ဖို႔လဲ အႄကံအိုက္ ၊ ထီ ဝယ္ဖို႔လဲ ကံ မလိုက္
ကၽီစယ္ ဖို႔လဲ ဟန္ မထိုက္ ၊ လီဆယ္ ဖို႔လဲ မာန္က ငိုက္ ၊

ေကာင္းႄကီး ရဖို႔အတြက္ဆို  “အာမင္” ေတြ အထပ္ထပ္ ေခၚ
ဘုရားခိုင္းတဲ့ အလုပ္အတြက္ဆို ကမာၻအႁပင္မွာ ခန ထြက္ေပၽာ္
ခေနာ္ ခနဲ႔ ၊ အေဖာ္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔  ေပၽာ္ပြဲ လွည့္ေနခဲ့တယ္၊

အေပး အယူေတြနဲ႔ ခၽိန္ခြင္ ညိွထားတဲ့ ေလာကမွာ
ကိုယ္ကခၽည္းဘဲ ေပးေနရရင္ ရတက္ မေအးရသလို  (အေၾကြး ႁပန္မရမွာ စိုးလို႔)
ကိုယ္ကခၽည္းဘဲ ယူေနႁပန္ရင္လဲ မၽက္ႏွာ ပူစရာႁဖစ္မယ္၊ 
(အလကားေကာင္လို႔ အထင္ခံရမွာ စိုးလို႔)
အသိ ေနာက္ကၽလို႔  ‘ခံ’ လိုက္ရတာ ရွိသလို ၊ 
အေရာက္ ေနာက္ကၽလို ႔ ‘ကၽန္’ ခဲ့ရတာေတြလဲရွိတယ္၊


လို တ မရ လို႔ ၊ ငို ႁပ ၾကတဲ့ ေလာကထဲ 
မေအး မပူ တဲ့ ဘဝ ရဖို႔ ၊ အေပး အယူေလးေတြ မွ်-ကစို႔ လို႔ ဆံုးႁဖတ္ခၽိန္မွာ
အိမ္ေရွ႔ေပါက္က တံခါးေခါက္ ၊ 
“ေဟာဒီမွာ မင္းအတြက္ ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္” တဲ့ ၊
အိမ္တံခါးကို အဖြင့္မွာ ဇိမ္ မၽားနဲ႔ စိမ္ ထားတဲ့ ငါ့ဝိညာၪ္ကို 
ပါကင္လွလွေလးနဲ႔ ထုပ္ပိုးထားတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္၊

ေယာဘ ၂၂း၂၁

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ