မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Jun 30th

Last update10:37:50 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1025
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

၉၀% ပရိုမိုးရွင္းေလယာဥ္လက္မွတ္ေလာမဲ

က်ေနာ္လူငယ္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသြားေလယာဥ္ ကိုေတာ္ရံုတန္ရံု စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရိွပါ။ ႏိုင္ငံျခား သြားရသည္ႏွင့္ တစ္ရပ္ကြက္လံုး၊ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသိေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သြား လာရသူမ်ားမွာ သေဘၤာသားအလုပ္၊ ပညာေတာ္သင္ မ်ားသာရိွသည္။ မွတ္မွတ္ရရ က်ေနာ္၏ပထမဆံုး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) နံပါတ္သည္ ေထာင္ဂဏာန္းသာရိွပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေက်းဇူးေတာ္ ျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား ေလယာဥ္စီးခဲ့ရသည့္အေတြ႔အႀကံဳ ကိုဘယ္ေတာ့မွမေမ့။

ေလယာဥ္စီးသည့္အခါတြင္ လိုက္နာရသည့္စည္းကမ္းမ်ားရိွပါသည္။ ေလယာဥ္မွတ္ရိွၿပီး ေလယာဥ္ေပၚ ေရာက္တိုင္း ကိုယ္ေနျခင္သလို ေနလို႔မရ၊ စီးခ်င္သလိုစီးလို႔မရပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ခံုမွာသာအရင္ထိုင္ရ ၿပီး လက္ဆြဲပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထားျခင္သလိုထား၍မရ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္သာထားလို႔ရ သည္။ ခါးပတ္ရန္မီးလင္းေနလွ်င္ ခါးပတ္ပတ္ထားရၿပီး ထိုင္ခံုေနာက္ေက်ာမွီမ်ားကိုတည့္ မတ္စြာထားရပါ သည္။ ခါးပတ္ရန္ေလယာဥ္မယ္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာေသာခရီးသည္ကို ေလဆိပ္ထဲျပန္လွည့္လာ ၿပီး ရဲမ်ားတက္လာကာ အဆိုပါခရီးသည္ကို ဆြဲခ်ၿပီးမွ ေလယာဥ္ ခရီးဆက္သည္ကိုေတြ႔ႀကံဳဘူးပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္း (Mobile phone) ပိတ္ရန္ ေလယာဥ္မယ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္နာေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦး ကိုအဂၤလန္တရားရံုးမွ ေထာင္ ၂ႏွစ္ခြဲခ်သည့္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းစာတြင္ ဖတ္ခဲ့ဘူးပါသည္။

ေလယာဥ္စီးရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္၊ ဥပေဒ မ်ားကို ေလယာဥ္လက္မွတ္တြင္ ေရးထားေလ့ ရိွၿပီး ယခုခ်ိန္တြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းဥပေဒသည္ အရင္ကအခ်ိန္ေတြထက္ မ်ားလာတာကို သတိ ထားမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ရိွေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒ ကိုမ လိုက္နာပါက ေလယာဥ္စီး၍မရေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးျမန္မာနယ္စပ္မွ စစ္ေဘးေရွာင္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ အဖြားတဦးကို ေတြ႔ဖူးပါသည္။ UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ ၄င္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ကို တတိယႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္အလွည့္က်ေရာက္ေသာအခါ ၄င္းအဖြါးမွ မသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ညွင္းဆိုေသာအေၾကာင္းအရင္းကိုေမးေသာ္ အဖြါးက-

ေလယာဥ္ပ်ံေပၚမွေဆးလိပ္ေသာက္လို႔မရေတာ့မသြါးႏိုင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့သြါးရမွာက အေမရိကန္

ႏိုင္ငံဆိုေတာ့ ၁၀ နာရီေက်ာ္ေလယာဥ္စီးရမွာ၊ ဒါေၾကာင့္မသြားႏိုင္ဘူး၊ ”

အဖြါးလိုဘဲ အလွည့္က်ေသာ္လည္း တတိယႏိုင္ငံသြါးရန္ညွင္းဆန္ေသာ လူတစ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္းေတြ႔ရပါသည္။ သူတို႕၏အၾကာင္းျပခ်က္မွာ-

ႏိုင္ငံျခားမွာက စည္းကမ္းတင္းက်ပ္တယ္။ ဥပေဒလည္းတင္းက်ပ္တယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္မသြား

ျခင္ဘူး”

ဗီစာ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလကားရေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မလိုက္ႏိုင္ဘဲေနရစ္ခဲ့ေသာ သူတို႔၏ ဘ၀သည္ ဆင္းဆင္းရဲရဲႏွင့္အခက္ခဲျပသာနာၾကားတြင္ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရပါေတာ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရိွဖို႔ က်ပ္ေငြ သိန္းရာခ်ီ အကုန္က်ခံေသာ လူမ်ားကိုလည္းေတြ႔ခဲ့ဖူးပါသည္။

တိုေတာင္းလွေသာ ေလာကအသက္တာသည္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရုန္းကန္ရသည္မွာ ပင္ပန္းလွပါသည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သားသမီးျဖစ္ခြင့္ရေသာ ယံုၾကည္သူ သားသမီးမ်ားကို ဘုရားသခင္က မပင္ပန္းေစခ်င္ပါ။ ေလာကတြင္ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာ၊ ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာ ကိုေပးသနားရန္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရိွေနပါသည္။

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္: ၁၁း၂၈

၀န္ေလး၍ပင္ပန္းေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္။

ဤက်မ္းခ်က္သည္ ႀကီးမားေသာ ဘုရားသခင္၏ အာမခံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔၏ အခက္ခဲ ျပသာနာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ သြားအပ္ပါက လႊတ္ေျမွာက္ျခင္းအခြင့္၊ ေအာင္ႏိုင္ေသာအခြင့္ ကိုေပးရန္ ဘုရားသခင္ ကတိေတာ္ရိွေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္ထံ သြားတတ္ရန္လိုပါ၏။ “ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။” အျပစ္ဒုစရိုက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားအား သူ႔ဆီလာရန္ အခြင့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူ သားသမီးအမ်ားစုသည္ ဘုရားသခင္ကို က်ေနာ္တို႔ထံသို႔လာရန္သာ ေခၚေနၾက၏။ တတိယႏိုင္ငံသို႔ သြားရန္ ညွင္းဆန္ေနေသာလူတခ်ိဳ႔ ႏွင့္ အဖြား လိုျဖစ္ေန၏။ သူ႕ထံသို႔လာရန္္ ဘုရားသခင္က အခြင့္ပါမစ္ ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ပါ ေပးထား၏။ အဲဒီလက္မွတ္ကိုလည္း ၉၀% ေလွ်ာ့ေစ်းေပးထား၏။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ က်ေနာ္တို႔ဆီမွ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔(၁၀%) သာ ေတာင္းပါသည္။

မာလခိအနာဂတၱိက်မ္း: ၃း ၉-၁၀

သင္တို႔သည္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကုိခံရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာကုိ လုယူၾကၿပီ။ ဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ရွိသမွ်ကုိ ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔သြင္း၍၊ ငါ့အိမ္ေတာ္၌ စားစရာရွိေစျခင္းငွါ၊ ျပဳၾကေလာ့။ ငါသည္မိုဃ္းေကာင္းကင္ျပတင္းေပါက္တို႔ကုိဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အကုန္အစင္သြန္း ေလာင္းမည္။ မသြန္းေလာင္းမည္ကုိ ထုိသုိ႔စံုစမ္းၾကေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေအာင္ျမင္ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာတြက္ ပထမေျခလွမ္းသည္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႕ သည္ ဘုရားသခင္၏ဥစၥာျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေျပာထား၏။ ဒိျပင္ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာကို ျပန္ေပး သည့္အခါ တာ၀န္အရေသာ္၄င္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေစတနာအ ျပည့္ျဖင့္ျပန္ေပးရန္လိုပါသည္။

၂ေကာ ၉း၇

လူတိုင္း ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ႏွင့္မလွဴရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကိုသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။

ေလယာဥ္လက္မွတ္ရၿပီးလွ်င္လည္း လိုရာခရီးေရာက္ရန္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းဥပ ေဒ ကိုလိုက္နာႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ေအာင္ျမင္ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာေရာက္ရန္ ဘုရားသ ခင္ ျပထားေသာ သမၼာတရားလမ္းကို ေလွ်ာက္တတ္ရန္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  သမၼာတရားလမ္း တိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေမြ႔ေလွ်ာ္ ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဆာလံ ၃၇း၄

ထာဝရဘုရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း ရွိေလာ့၊၊ သို႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးအလို ျပည့္စံုရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူမည္၊၊

ဘုရားသခင္ကို မိတသဟာရဖြဲ႔ႏိုင္ေသာအခါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကိုပိုမိုသိကြ်မ္းႏိုင္ေသာအ ခြင့္အလမ္းရလာပါသည္။

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္: ၂၂ း၂၇-၄၀

ေယရႈက၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားကိုစိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊

ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာ ပညတ္သည္လည္း ျဖစ္၏။

ထုိမွတပါးကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။

ဤပညတ္ႏွစ္ပါး တို႔ကားပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္း ရွိသမွ်တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာပင္ျဖစ္သ တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဘုရားသခင္ခ်မွတ္ထားေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာ သို႔ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္ရန္ ဇာတိပကိ (ကိုယ္ခႏာၱေသြးသား) အလိုသို႔မ လိုက္ဘဲ ၀ိဥာဏ္ပကတိသေဘာအတိုင္း အသက္ရွင္လ်က္ အဆေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ဆုေက်းဇူးမဂၤလာမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

အေယာက္စီတိုင္းေအာင္ျမင္ၾကြယ္၀ေသာအသက္တာသို႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစ။

ေလာမဲ

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

မဂၤလာတရားေတာ္(၂)

လွမင္းသူ

 စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏။ စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ တို႔သည္သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလတံ့၊

မႆဲ ၅း ၃-၄

 ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကၾကီးအား လူသားမ်ားအျမင္ႏွင့္ မတူသည့္ အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ျမင္သည္။ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားထက္ ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားကို ဘုရားသခင္မွ အထူးအေလးထား ဦးစားေပးတတ္ေၾကာင္းကို ခရစ္၀င္ က်မ္းမ်ား၌ ေတြ႔ရတတ္သည္။ အသျပာ ႏွစ္ျပားလံုး လွဴဒါန္းေသာ မုဆိုးမ၊ မ်က္မျမင္ သူေတာင္းစား၊ ေဖာက္ျပားေသာ မိန္းမငယ္၊ နဴနာစြဲေသာသူ တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အား အထူးဂရုဏာသက္ေစျပီး ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ အေလးထားကုသေပးသူမ်ား၊ ကယ္တင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာ ဆင္းရဲသည့္သူမ်ားကို မဂၤလာရွိသူ မ်ားအျဖစ္လည္း ရွဳျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကမာၻလူသားတို႔၏ အျမင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ဟုတ္ပါ၏ေလာ။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

  ဆရာေရႊ ဆိုတဲ့ လူေျဖာင့္၊စိတ္တို သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ပါးေရွ့မွာ သူ႔အေၾကာင္းမသိတဲ့ ဧည့္သည္ ဧ၀ံေဂလိ ဆရာတစ္ဦး တရားေဟာတဲ့ပါတယ္။  ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ ထည့္ေျပာတယ္။

   တစ္ခါက .. တဲ့ .....   ရြာတစ္ရြာကို လူငယ္ သင္းအုပ္ဆရာအသစ္အေနနဲ႔၀င္လာတယ္။ ရြာအျပင္ ရြာအ၀င္ တဲေလးတစ္ခုမွာ အသက္၆၀ေက်ာ္ အဖြားၾကီးတစ္ေယာက္ထဲေနလို႔ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ .. သူကို အမွန္တရားေျပာလြန္းအားၾကီးလို႔ ရြာအျပင္ထုတ္ထားေၾကာင္း .. သိရတယ္။ အင္း ..ရြာကလူေတြ သက္ၾကီးရြယ္အိုကို ဒီလိုမလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း တရားေဟာရဥိးမယ္ဆိုျပီး ဆက္ထြက္သြားခ်ိန္မွာ ေနာက္က အဖြားအိုက  "ဟဲ့  မ်က္ေစ့တဖက္ေစြေနတဲ့ သူငယ္၊ မင္းရဲ့ ေဘာပင္ေမ့က်န္ေနတယ္ကြဲ႔"  ... လို႔ေအာ္ေျပာလိုက္ေတာ့ .. တရားေဟာဆရာလူငယ္ စိတ္ဆိုးသြားျပီး ... ရြာျပင္ထုတ္ထားတာ နဲေတာင္နဲေသးတယ္လို႔ ေတြးမိလိုက္တယ္ .. တဲ့။  ဧ၀ံေဂလိ စကားေျပာရင္ လည္း မွန္ကန္ေပမဲ့ သတိထားေျပာဆိုဖို႔ တရားေဒသနာတိုက္ေၾကြးသြားပါတယ္ ... 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

၂၀၁၂ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးတဲ့သူေတြ ႏိုုင္မွာပဲ၊  ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ ေအာက္တိုုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂

အိုုဘားမားနဲ႔ မစ္ေရာ္နီ ဘယ္သူလဲ

၂၀၁၂ ႏိုု၀င္ဘာ ၆ မွာ အေမရိကန္သမၼတနဲ႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္။ လက္ရွိသမၼတအိုုဘားမားနဲ႔ အတိုုက္အခံပါတီ ရီပတ္ဘလစ္ကန္သမၼတေလာင္း မစ္ေရာ္နီတိုု႔ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိုုင္ေနၾကတယ္။ ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ၃ ၾကိမ္တိုုင္တိုုင္ သမၼတအေရြးခံလိုုသူ ၂ ဦး စကားစစ္ထိုုးခဲ့ၾကျပီးျပီ။ လက္ရွိမွာ အိုုဘားမားက စကားရည္လုုတဲ့ဆီမွာ အသာရေနတယ္လိုု႔ ဆိုုတယ္။ ပါတီစြဲသူေတြကေတာ့ သူတိုု႔သမၼတကိုု သူတိုု႔ မဲေပးမွာပဲ။ ပါတီစြဲမထားသူေတြကေတာ့ ေနာက္ဆုုံးအခ်ိန္အထိ စဥ္းစားတုုန္းလိုု႔ ဆိုုတယ္။ အဲသည္ ေ၀ခြဲမရေသးတဲ့ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္က မဲေပးသူ လူဦးေရရဲ့ ၃ % ကေန ၅ % အထိပဲ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္လူဦးေရ ၅ သန္းေလာက္ ရွိတာေပါ့။

လက္ရွိလာမယ့္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူႏိုုင္မလဲ။ ေျဖစရာကေတာ့ မဲမေပးတဲ့သူေတြ ရႈံးမွာပဲ။ မဲေပးတဲ့သူေတြဖက္က ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံေရးစနစ္က မဲဆႏၵနဲ႔ပဲ ဆုုံးျဖတ္တာျဖစ္တယ္။ မဲမေပးဘဲ အဲသည္တိုုင္းျပည္မွာေနတဲ့သူ (ႏိုုင္ငံသားေတြ) အတြက္ ဘာအဓိပၺါယ္ရွိမွာလဲ။ သူမ်ားဖန္တီးတဲ့ ၾကမၼာကိုု ဖန္တီးခံျပီး ေနတဲ့ သူမ်ားအိမ္ကပ္ေနတဲ့ ဧည့္သည္ေတြလိုု ျဖစ္ေနမွာေပါ့။

မဲထက္ေကာင္းတာ ဘာရွိေသးလဲ၊ အာဏာရွင္စနစ္လား

ဒါေၾကာင့္ မဲအဆုုံးအျဖတ္နဲ႔ တိုုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးၾကမၼာကိုု ဖန္တီးတဲ့ တုုိင္းျပည္မွာ မဲဆႏၵေတြ ဘာေတြ မလုုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ေျပလည္ေအာင္ ညွိၾကပါလိုု႔ ေျပာတဲ့သူေတြဟာ အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လာတဲ့သူေတြ၊ စာပြဲ၀ိုုင္းမွာ အမ်ားမဲဆႏၵကိုု တင္ျပီး မေဆြးေႏြးလိုုသူေတြ၊ အသိအမွတ္မျပဳလိုုသူေတြ ျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာရမွာပဲ။ မဲဆႏၵနဲ႔ ဆုုံးျဖတ္ျပီးျပီဆိုုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲသက္တမ္းတခုုစာပဲ အဲသည္မဲဆႏၵက အတည္ျဖစ္တာမိုု႔ တသက္လုုံး ဒီသေဘာထားတခုုတည္း အုုပ္ခ်ဳပ္မွာ မဟုုတ္တဲ့အတြက္ ေနာက္သက္တမ္းမွာ ကိုုယ့္မဲဆႏၵအႏိုုင္ရေအာင္ လူတိုုင္း တန္းတူၾကိဳးစားခြင့္ ရွိၾကတာမိုု႔ အဲသည္တုုိင္းျပည္မွာ လူေတြက သေဘာထားခ်င္း မတူတဲ့သူေတြ အတူတူ ေနထိုုင္ႏိုုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲေပးသူ လူဦးေရ

အေမရိကန္မွာ လူဦးေရ သန္း ၃၀၀ ခန္႔ ရွိတယ္။ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ က မဲေပးဖိုု႔ မွတ္ပုုံတင္ထားတယ္။ မဲေပးသူ တကယ္တန္း မဲေပးတာက သန္း ၉၀ ကေန ၁၃၀ ေလာက္ကပဲ မဲေပးတယ္။ ဆိုုေတာ့ မဲေပးရန္ မွတ္ပုုံတင္ထားသူထဲက ၄၀ – ၅၀ % နီးပါးေလာက္ကပဲ တကယ္ မဲေပးတယ္လိုု႔ ဆိုုႏိုုင္တယ္။ သူတိုု႔ေတြ (လူ သန္း ၁၀၀က) တုုိင္းျပည္လူဦးေရ (သန္း ၃၀၀) အတြက္ အဆုုံးအျဖတ္ေပးတယ္ေပါ့။

မဲေပးသူေတြထဲမွာ လူၾကီးေတြနဲ႔ လူခ်မ္းသာေတြက အမ်ားဆုုံး မဲေပးတယ္လိုု႔ ဆိုုတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူဦးေရ အသက္ ၁၈က ၂၉  ႏွစ္အထိ လူငယ္ေတြက ၄၆ သန္း ရွိတယ္။ အဲသည္မွာ တကယ္တန္း မဲေပးသူက တ၀က္ေတာင္ မရွိဘူးလိုု႔ ဆိုုတယ္။ ဆိုုေတာ့ လူငယ္ တ၀က္၊ လူၾကီး တ၀က္က အေမရိကန္မွာ မဲေပးၾကတယ္လိုု႔ ဆိုုရမွာေပါ့။

အေမရိကန္မွာ မဲေပးသူ % က ၅၀% ခန္႔ ရွိတယ္ ဆိုုတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀ တုုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ မဲေပးသူ % က ၇၇ % ရွိတယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္က လူဦးေရ ၅၃ သန္း စာရင္းမွာ ၂၉  သန္းက မဲေပးရန္မွတ္ပုုံတင္ထားသူ၊ တကယ္မဲေပးသူက ၂၂ သန္း ရွိတယ္။ ဆိုုေတာ့ ျမန္မာျပည္ဟာ အေမရိကန္ထက္ မဲဆႏ̔ၵစနစ္နဲ႔ တိုုင္းျပည္ကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္တာကိုု လိုုလားတယ္၊ စိတ္ထက္သန္တယ္ဆိုုတာ ထင္ရွားတာေပါ့။

မဲေပးဖိုု႔ မွတ္ပုုံတင္ျခင္း

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေက်ာ္တာနဲ႔၊ (သိုု႔မဟုုတ္) အေမရိကန္ႏိုုင္ငံသားျဖစ္တာနဲ႔ အေမရိကန္သန္းေကာင္စာရင္းဌာနက မဲေပးဖိုု႔ မွတ္ပုုံတင္ခိုုင္းတယ္။ ဒ့ါက သူတိုု႔ႏိုုင္ငံသားအခြင့္အေရးကိုုး။ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္၊ တိုုင္းျပည္မွာ အေရြးခံခြင့္ ရွိတယ္။ အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ္။ အေရးၾကဳံရင္ စစ္မႈထမ္းရမယ္ ဆိုုတာက သူတုုိ႔ႏိုုင္ငံသားတိုုင္းရဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။

အေမရိကန္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက သူတုုိ႔အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုု စိတ္ကုုန္ေနတာနဲ႔ မဲမေပးၾကေတာ့ဘူး။ အိုုဘားမား ၂၀၀၈ မွာ သမၼတအေရြးခံေတာ့ ဒါကိုု ေျပာင္းလဲလိုုက္တယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကိုု မဲေပးဖိုု႔ မွတ္ပုံတင္ခိုုင္းတယ္။ မဲေပးခိုုင္းတယ္။ ဘယ္ပါတီေပးေပး။ သိုု႔ေသာ္ လူငယ္ေတြက ဒီမုုိကရက္ပါတီကိုု ေပးတာမ်ားတယ္။ လူၾကီးေတြကေတာ့ အသက္ၾကီးေလ၊ ေရွးရိုုးစြဲေလ ဆိုုေတာ့ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြ ျဖစ္ကုုန္တာ မ်ားတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ လူငယ္ေတြ၊ လူရြယ္ေတြ၊ လူလတ္တန္းစားေတြ မဲေပးတဲ့ ဦးေရတိုုးလာတာနဲ႔အမွ် အေမရိကန္ႏိုုင္ငံေရးကလည္း ခ်ိန္ခြင္ညွာ အေျပာင္းအလဲ ျမင္လာရတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုုံတင္ျပ

မဲေပးသူေတြ မ်ားလာေတာ့ တဖက္ပါတီကလည္း အတိုုက္အခံေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြနဲ႔ တန္ျပန္လာတာေတြ ရွိတယ္။ ရစ္ပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီက ဒီမိုုကရက္ေတြအတြက္ မဲေပးတဲ့သူေတြက ႏိုုင္ငံသားေတြ မဟုုတ္ဘူး၊ မဲခိုုးတယ္၊ မဲညစ္တယ္။ မဲလိမ္တယ္လိုု႔ စြတ္စြဲျပီး မဲေပးတဲ့သူေတြက မွတ္ပုုံတင္ျပျပီး မဲေပးရမယ္ဆိုုျပီး ဥပေဒေတြ စည္းကမ္းေတြကိုု ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပဌာန္းဖိုု႔ ၾကိဳးစားၾကတယ္။

Voter ID Law လို႔ ေခၚတယ္ဗ်ာ။ တကယ္တန္းကေတာ့ မဲသြားေပးတဲ့သူက သူ႔နံမယ္စာရင္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ မဲရုုံမွာ စာရင္းေပါက္ျပီးသား။ စာတိုုက္ကေန ၾကိဳျပီး ပိုု႔ေပးထားတဲ့ မဲေပးခြင့္ကဒ္ျပားေလး ကိုုင္ေဆာင္ျပီး သြားမဲေပးရုုံပဲဗ်။ မွတ္ပုုံတင္မလုုိဘူး။ အခုုေတာ့ မွတ္ပံုုတင္လိုုတယ္ ဘာလိုုတယ္ ဆိုုတာက မဲေပးဖိုု႔ လူေတြကိုု တြန္႔ဆုုတ္ေအာင္၊ စိတ္ပ်က္ေအာင္ တဖက္လွည့္နဲ႔ လုုပ္တာပဲလိုု႔ ဒီမိုုကရက္ေတြက တန္ျပန္ စြတ္စြဲၾကတယ္။

ၾကိဳတင္မဲ

အလုုပ္မ်ားတဲ့သူေတြ၊ အလုုပ္ရႈပ္သူေတြ၊ ခရီးသြားေနသူေတြအတြက္ လြယ္ကူတဲ့ မဲေပးနည္းကေတာ့ ၾကိဳတင္မဲေပးတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Absentee Vote လုုိ႔ ေခၚတယ္။ စစ္သားေတြ ျပည္ပကေန ၾကိဳတင္မဲေပးၾကတယ္။ လူၾကီးေတြ၊ ဆုုံးျဖတ္ျပီးသား လူေတြက ၾကိဳတင္မဲ ေပးၾကတယ္။ မဲရုုံကိုု ႏိုု၀င္ဘာ ၆ ေန႔မွ သြားစရာ မလိုုေတာ့ဘူး။ စာတိုုက္ကေန ကိုုယ့္မဲလက္မွတ္ကိုု ပိုု႕ေပးလိုုက္ရုုံပဲ။

ၾကိတင္မဲကိုုလည္း လူေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ဆုုံးမွ စိတ္ေျပာင္းသြားရင္ ျပင္ဖိုု႔ ခက္တယ္ ဘာညာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ၾကိဳတင္မဲဆိုုတာက အေျခခံဥပေဒမွကတည္းက ရွိျပီးသားဆိုုေတာ့ ဒါကလည္း ဖ်က္ပစ္လိုု႔ မရတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္က်ဖိုု႔ စည္းကမ္းရွိဖိုု႔သာ ၾကပ္မတ္ရတာပါ။

အေရးအခင္းေတြ၊ ကင္ပိန္းေတြ၊ အေရးအေၾကာင္းေတြက ေတာင္းဆုုိတဲ့ ဆႏၵမဲ

မဲေပးဖိုု႔ ေစ့ေဆာ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြက ဘာေတြလဲ။ တိုုင္းျပည္ကိုု ခ်စ္လိုု႔၊ ကိုုယ့္ပါတီကိုု ႏိုုင္ေစခ်င္လိုု႔။ ကိုုယ့္ၾကိဳက္တဲ့ သမၼတကိုု အေရြးခံရေအာင္လိုု႔၊ တဖက္ကလူေတြကိုု အျမင္ကပ္လိုု႔။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ဘာသာေရး၊ မိသားစုုအေရး၊ အလုုပ္အကိုုင္၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ျပီးေတာ့ သက္၀င္ယုုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မိမိအလုုိက် ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ လူေတြ၊ စနစ္ေတြကိုု အာဏာရေစခ်င္လိုု႔ လူေတြက မဲေပးၾကတာပဲ။

ျပီးေတာ့ တိုုင္းျပည္ကိုု ၾကိဴးကိုုင္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ပါတီေတြ၊ သမဂၢေတြ၊ ကုုမၺဏီေတြ၊ ကင္ပိန္းအဖြဲ႔ေတြကေနျပီး ဥပေဒေတြ၊ အမတ္ေတြ၊ သမၼတေတြကိုု ေရြးေကာက္ပြဲတိုုင္းမွာ သူတိုု႔အလုုိက်ျဖစ္ေအာင္ တင္သြင္းၾကတယ္။ အစြံထုုတ္ၾကတယ္။ လူေတြကိုု ၀ါဒျဖန္႔ျပီး လႈံေဆာ္ၾကတယ္။ အဲသည္ သူတုုိ႔ ေနာက္ကေန မီးထိုုးတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔တာေတြေသြးထိုုးတာေတြေနာက္ကိုု ျပည္သူေတြက နားေယာင္ျပီးေတာ့ နားေထာင္ျပီးေတာ့ မဲေပးၾကတဲ့ အျဖစ္ေတြလည္း ရွိတာပဲ။

လက္ရွိမွာ အေမရိကန္မွာ လူတိုုင္းအတြက္ က်န္းမာေရးဥပေဒကိုု အုုိဘားမားက ျပဌာန္းလိုုက္တယ္။ ဒါကိုု အတိုုက္အခံက သူတိုု႔ အာဏာရရင္ ေျပာင္းျပန္လွန္မယ္။ လက္ရွိမွာ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရးနဲ႔ ေခတ္ဆန္းအသြင္ေျပာင္းေရး မူ၀ါဒရွိတယ္။ ဒါကိုု အတိုုက္အခံက ပယ္ခ်ခ်င္တယ္။ လက္ရွိမွာ စီးပြားၾကပ္ေနလိုု႔ လူခ်မ္းသာေတြကိုု အခြန္နဲနဲေလာက္ တုုိးျပီး ေကာက္ခ်င္တယ္။ ဒါေတြကိုု အတုိုုက္အခံရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြက လက္မခံဘူး။ ဒိုု႔ခ်မ္းသာတာေတြ မထိနဲ႔။ မြဲတဲ့ေကာင္ေတြ ထမင္းမရွိရင္ ေပါင္မုုန္႔၀ယ္စားပါလား ဆုုိတာမ်ဳိး ျပန္ေျပာခ်င္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ တန္းတူညီမွ်မႈ ကိုုယ့္ၾကမၼာကိုု္ယ္ဖန္တီးခြင့္ကိုု အိုုဘားမားက ျမွင့္တင္ေနတယ္။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြအေရးဆိုုတာ ဘုုရားသခင္အလိုုေတာ္ပဲဆိုုတာမ်ဳိး လုုပ္ခ်င္တယ္။

ကဲ သည္ေတာ့ တိုုင္းျပည္တျပည္မွာ ေခတ္ရဲ့ ေတာင္းဆိုုခ်က္အရ အေရးအခင္းေတြ၊ အေရးအေၾကာင္းေတြ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ သေဘာထား၊ မူ၀ါဒေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဲဆႏၵခံတဲ့ စနစ္နဲ႔ သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ဇယားအတိုုင္း ရင္ဆိုုင္ ေျဖရွင္းၾကတယ္။ အဲသည္အတိုုင္း အႏိုုင္ အရႈံး ဆုုံးျဖတ္ျပီး လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။

သည္ေတာ့ အခုု အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူႏိုုင္မွာလဲ။

မဲေပးတဲ့သူေတြ ႏိုုင္မွာပဲ။   End..

ဆက္စပ္ေဆာင္းပါး ...
အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားနဲ႔ျပိဳင္မဲ့သူရဲ့ဘာသာေရးအျမင္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီက်ဴး။ ၆၇ တ၊ ၃း၁
Tis the Blessed Hour of Prayer 352

၁ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ စိတ္မ်ားႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိ၊
ကယ္တင္ရွင္မိတ္ေဆြနားမွာစည္းေဝးေနၾကသည္။
ယံုလ်က္ႏွင့္ထံေတာ္လာလွ်င္၊ ေဘးမ်ဳိးမ်ဳိးမွကြယ္ကာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

ထပ္ဆိုရန္။
ဆုေတာင္းရန္ခ်ိန္သည္မဂၤလာရွိ၏။
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

၂ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ ကယ္တင္ရွင္သည္လာမည္။
ၾကင္နာျခင္းကရုုဏာရိွ၊ ဆုေတာင္းသံနာမည္။
ဝန္ထုပ္မ်ားေျခေတာ္ရင္းမွာခ်ထားရန္မိန္႔ေသာခါ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။


၃ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္၌ပင္ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးလွ်င္
ေတာင္းေသာဆုေက်းဇူးကုိပင္ရလိမ့္မည္အစဥ္။
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစံုလင္ေသာခါ၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားကင္းကြာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

----


TIS THE BLESSED HOUR OF PRAYER
Words: Fan­ny Cros­by, 1880
Music: W. How­ard Doane

’Tis the blessèd hour of prayer, when our hearts lowly bend,
And we gather to Jesus, our Savior and Friend;
If we come to Him in faith, His protection to share,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

Refrain

Blessèd hour of prayer, blessèd hour of prayer,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

’Tis the blessèd hour of prayer, when the Savior draws near,
With a tender compassion His children to hear;
When He tells us we may cast at His feet every care,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

Refrain

’Tis the blessèd hour of prayer, when the tempted and tried
To the Savior Who loves them their sorrow confide;
With a sympathizing heart He removes every care;
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

အလုိေတာ္ရွိရာျပဳေတာ္မူပါက်ဴး။ ၂၂၄ ေဟရွာ၊ ၂၉း၁၆
Have Thine own way, Lord 318

၁ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အုိးထိန္း၊ ကြၽႏု္ပ္အိုးေျမ၊
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အား၊ ေစာင့္ေနစဥ္ခါ၊
သေဘာေတာ္ရွိတုိင္း၊ ပံုသြင္းလုပ္ေပး။

၂ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ယေန႔စံုစမ္း၍စစ္ေတာ္မူပါ။
ေရွ႔ေတာ္မွာႏွိမ့္ခ်၊ ဒူးေထာက္စဥ္ခါ၊
မိုးပြင့္ထက္ျဖဴေအာင္၊ ေဆးေတာ္မူပါ။

၃ အလုိေတာ္ရွိရာျပဳေတာ္မူပါ။
ဒုကၡေရာက္သည္ခါ၊ မေတာ္မူပါ။
တန္ခိုးေတာ္မဟာ၊ ကိုယ္ေတာ္၌သာ၊
တို႔ေတာ္မူၿပီးခါ၊ ခ်မ္းသာေပးပါ။

၄ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္သာအုပ္စိုးမူပါ။
ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ျပည့္ေစၿပီးခါ၊
ခရစ္ေတာ္ဘုရား စိတ္တြင္ကိန္းပါ။
------

HAVE THINE OWN WAY, LORD
Words: Adelaide A. Poll­ard, 1907
Music: “Adelaide,” George C. Steb­bins, 1907


Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Thou art the Potter, I am the clay.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Search me and try me, Master, today!
Whiter than snow, Lord, wash me just now,
As in Thy presence humbly I bow.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Wounded and weary, help me, I pray!
Power, all power, surely is Thine!
Touch me and heal me, Savior divine.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Hold o’er my being absolute sway!
Fill with Thy Spirit ’till all shall see
Christ only, always, living in me.

လမ္းတေရွာက္လံုးက်ဴး။ ၂၅၄ တရား၊ ၃၂း၁၂
All the way 209

ထာဝရဘုရားတပါးတည္းသာလွ်င္ေဆာင္သြားေတာ္မူ၏။

၁ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကိုလမ္းျပသည္၊
ဘယ္ေတာ့တရန္ရွိသနည္း။
ငါ့ကုိလမ္းျပေတာ္မူရွင္အား
ဤဘဝအသက္ရွင္သည္တြင္၊
စံုစမ္းျခင္းမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ပင္
ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေသာအခါ၊
ကုိယ္ေတာ္စီရင္တုိင္းျဖစ္ပါ။

၂ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကုိလမ္းျပစဥ္၊
ေထာက္မအားေပးလ်က္ႏွင့္ပင္။
စံုစမ္းျခင္းကုိခံႏုိင္ဘုိ႔ရာ၊
ေကြၽးေတာ္မူအသက္မုန္႔မွာ။
ခြန္အားျပည့္လ်က္ ေမာပန္းျခင္းကင္း။
ေသာက္လ်က္ေနသက္စမ္းေရတြင္း၊
ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွထြက္စီးေလ၊
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစမ္းေရျမင္ေပ။


၃ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကုိလမ္းျပသည္။
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းအံ့ဘြယ္တည္း။
ထက္အဘအိမ္ေတာ္တြင္ၿငိမ္းစြာ၊
ေနစိမ့္ငွါဂတိေတာ္ထား။
ကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္အေတာင္ျဖန္႔လ်က္
ထြန္းေတာက္ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္၊
ထုိအခါစဥ္သီခ်င္းဆိုမည္။
ေယရွုငါ့ကုိလမ္းျပၿပီ။

------
ALL THE WAY MY SAVIOR LEADS ME
Words: Fanny Crosby
Music: Ro­bert Low­ry

All the way my Savior leads me

What have I to ask beside?
Can I doubt His tender mercy,
Who through life has been my Guide?
Heav’nly peace, divinest comfort,
Here by faith in Him to dwell!
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well;
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well.

All the way my Savior leads me
Cheers each winding path I tread,
Gives me grace for every trial,
Feeds me with the living Bread.
Though my weary steps may falter
And my soul athirst may be,
Gushing from the Rock before me,
Lo! A spring of joy I see;
Gushing from the Rock before me,
Lo! A spring of joy I see.

All the way my Savior leads me
O the fullness of His love!
Perfect rest to me is promised
In my Father’s house above.
When my spirit, clothed immortal,
Wings its flight to realms of day
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way;
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way.

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


Come, now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God   Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose you now