မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Oct 23rd

Last update07:12:13 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 961
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

က်ႏု္ပ္ဘဝမွတ္တမ္း၊ သခင္ေယရႈႏွင္ခ်စ္ၾကြမ္းဝင္ျခင္း - ေဒဗစ္ေယာင္ကင္ခ်ိဳ

ဘဝအစပိုင္း

ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ဂ်ပန္မ်ားကိုးရီးယားႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ က်ေနာ္ကိုေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုးရီးယားသမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ အဲဒီကာလအေၾကာင္း စာနဲ႕ေရးျပလို႕မရႏိုင္ေအာင္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ပါ။

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံဟာ ဂ်ပန္နဲ႕တရုပ္ႏိုင္ငံ ၂ခုအၾကားမွာရွိတဲ့အတြက္၊ အဲဒီႏိုင္ငံၾကီးႏွစ္ခုအၾကားမွာ အျမဲတမ္းေျမစာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ျပီး၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပနဲ႕စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ေထာင္၊ သက္တမ္းရွိခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္အေဖ အလုပ္ၾကိဳးစားျပီး၊ ဘာသာေရးအရမ္းကိုင္းရိႈင္းပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အေဖဟာ ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼကထိကတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယား၊ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ျမန္မာ၊ထိုင္း ဗုဒၶဘာသာေတြနဲ႕ က်င့္စဥ္ေတြ မတူပါဘူး။ က်ေနာ္တို႕က တတ္သိပညာ၊ဖီလိုဆိုဖီပိုက်တဲ့ က်င့္စဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးရီးယားကို ေရာက္လာခ်ိန္၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားစြာ ခံရပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ျပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၊ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္လာျပီး၊ တိုင္းျပည္တည္ေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီၾကပါတယ္။ သူတို႕ရဲ့ ေက်းဇူးကို မေမ့ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိပ္မၾကာပါဘူး။ ရုရွားကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေျမာက္ပိုင္းကေန က်ဴးေက်ာ္ျပီး၊ ကိုးရီးယားကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ကူညီပါတယ္။ ေတာင္ပိုင္းကိုးရီးယားအထိ တိုက္ခိုက္က်ဴးေက်ာ္လာပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ထက္ ပိုဆိုးသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲၾကီးျဖစ္ပြားျပီး ႏိုင္ငံဟာ ပိုျပီးဆင္းရဲမြဲေတသြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲမွာ က်ေနာ္တို႕ ေက်ာင္းေတြပိတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္မိသားစုကို ကူညီလုပ္ကိုင္ရင္း ေငြေၾကးရွာေဖြ၊ အသက္ရွင္သန္ရပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ အသက္ရွင္သန္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရသမွ် လုပ္ရင္း ေန႕စဥ္စားေသာက္ဖို႕ ဝယ္ရပါတယ္။ တစ္ေန႕လုပ္၊ တစ္ေန႕စား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ညေနပိုင္းမွာ က်ေနာ္က အထက္တန္းေက်ာင္းသားအခ်ိိဳ႕ကို က်ဴရွင္သင္ေပးရပါတယ္။ အလုပ္ပမ္ပမ္းလြန္းလို႕ အရမ္းဖ်ားနာ၊ လဲက်ခဲ့ပါတယ္။ ရင္ဘတ္ အဆက္မျပတ္ ေေအာင့္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္လာျပီး၊  ေသြးအန္ျခင္း စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္ ပါစပ္နဲ႕ ႏွာေခါင္းက ေသြးေတြ ဒလေဟာ ယိုထြက္က်လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး သတိေမ့၊လဲက်သြားခဲ့ပါတယ္။

နာၾကင္ခံစားမႈမ်ားမွ ဆုေတာင္းသံ

ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားလဲ မသိပါဘူး။ သတိရလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ထဲက အိမ္ျပန္ဖို႕ၾကိဳးစားပါတယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ က်ေနာ္အေဖ၊ အေမ ေတြက သူတို႕မွာရွိတဲ့ ေရာင္းခ်လို႕ရတဲ့အရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျပီး၊ ရတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႕ သူတို႕ရဲ့သားျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္ကို ေဆးရံုတင္၊ ေဆးကုေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာဝန္မ်ားက က်ေနာ့္ေရာဂါရွာေဖြ၊ ကုသျခင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ အဆုပ္ေရာဂါ ေနာက္ဆံုးအဆင့္၊ ၾကြမ္းေနတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ေနျပီလို႕ ဝမ္းနည္းစြာ သိရပါတယ္။ ဆယ္ရွစ္ႏွစ္သား၊ လူငယ္အရြယ္မွာ ေသဖို႕ပဲရွိတဲ့ ေရာဂါရေနပါျပီ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေဆးကုသဖို႕လဲ မရေတာ့ဘူး..ဆိုျပး အိမ္ကိုျပန္ပို႕ခဲ့ပါတယ္။  ဆရာဝန္ကေျပာပါတယ္..." မင္းေနာက္ထပ္ ၄လ ပဲအသက္ရွင္ႏိုင္ေတာ့တယ္"  ဆိုျပီး၊ အိမ္ျပန္ပို႕ခံရပါေတာ့တယ္။

" က်ေနာ့္မွာ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပေလျခင္း" ..လို႕ က်ေနာ္ ငိုေၾကြးခဲ့ပါတယ္။ အိမ္က မ်က္ဖ်ာေပၚမွာ ပက္လက္လွန္လဲေလ််ာင္းေနရင္း၊ အိပ္ယာေဘးက ျပကၡဒိန္ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၃လပဲက်န္ေတာ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ " အိုး..ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၊ က်ေနာ္ကို ပိုျပီးဘဝေကာင္းရဖို႕ မကူညီႏိုင္ေတာ့ဘူးလား.." ဆိုျပီး၊ ေန႕တိုင္း ဘုရားထံဆုေတာင္းပါတယ္။ ဘာမွမထူးပါဘူး။ တေန႕တျခား က်ေနာ္ အားနည္းလာပါေတာ့တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္ျမန္နဲ႕မနာမက်င္ပဲ ေသသြားဖို႕ပါပဲ။

တေန႕မွာေတာ့ ဆုေတာင္းရင္း၊ ဆုေတာင္းေနပါတယ္။ က်ေနာ့္ဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႕ပါ။ "..အိုး...ဘုရား၊ ဘယ္မွာရွိမွန္းမသိတဲ့ ဘုရား၊ သင္ တကယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး၊ က်ေနာ္ကို ကယ္ပါဦး။ က်ေနာ့္အသက္ကို ျပန္ယူဖို႕ ကယ္ပါဦး..။ က်ေနာ္ဂတိတစ္ခုေပးပါတယ္။ တကယ္လို႕ က်ေနာ္အသက္ျပန္ရွင္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တစ္သက္လံုး ဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါမယ္။ သူမ်ားကိုကူညီပါမယ္...".. လို႕ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ကိုးရီးယားစကားလံုးမွာ တဆူတည္းေသာဘုရား Hanna-neem ဆိုတဲ့စကားလံုး ရွိပါတယ္။ Hanna ဆိုတာ တစ္ခု လို႕ဆိုလိုပါတယ္။ အထြဏ္အျမတ္ထားရာ တစ္ခုတည္းေသာ အရာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြမွာ ဒါမ်ိးစလံုး မရွီပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္မ်ားက ဒီစကားလံုးကို ဂ်ပန္လိုျပန္ဖို႕ အခက္ခဲရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီ တစ္ခု Hanna ဆိုတာ အားလံုးရဲ့အထက္က-အင္အားၾကီးလွတဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။

ရွင္ေပါလု  ေရာမၾသဝါဒစာေစာင္ အခန္းၾကီး(၁)မွာ ဘုရားသခင္ရဲ့သမၼာတရားကို လူသားမ်ားထံ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။ လူသားေတြရဲ့ အျပစ္ေတြ၊ ဘုရားမၾကိဳက္တာေတြ လုပ္တတ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့သမၼာတရားကို ပ်က္ျပယ္ေစပါတယ္။ ဂရုမစိုက္ျခင္းျဖစ္လာပါတယ္။ ဘုရားရဲ့ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ရဲ့ စြမ္းအားရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ရဲ့ ၅နာရီေလာက္ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဆီ ယံုၾကည္မႈေလွ်ာ့ပါးလာျပီး၊ ဘယ္မွာရွိမွန္းမသိတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူကို ဆုေတာင္းရင္း၊ ေယရႈဘုရားရဲ့ ေရြးေကာက္မႈခံရပါတယ္။

ဆုေတာင္းသံ ဘုရားသခင္နားေညာင္းျပီ

ဆုေတာင္းျခင္းျပီးေတာ့ သိပ္မၾကာပါဘူး။ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး က်ေနာ့္ဆီ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းဆင္းျပီးခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြ လက္ေမာင္းနဲ႕ညွပ္ျပီးေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ "မင္းကို ေယရႈအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္လို႕ ငါလာပါတယ္...." လို႕ မိန္းမငယ္ေလးက ေျပာျပီး၊ တဆက္တည္းေျပာတာကေတာ့ "မင္း..ငါေျပာတာနားေထာင္ရမယ္"..လို႕ဆိုပါတယ္။

က်ေနာ္လည္း ယဥ္ေက်းစြားနဲ႕ "အခုလို လာေတြ႕တဲ့အတြက္၊ ေက်းဇူးပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ မင္းသိတဲ့အတိုင္း ငါက ဗုဒၶဘာသာ အရမ္းယံုၾကည္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ငါ ဘာသာေျပာင္းမွာလဲ မဟုတ္ဘူး "...လို႕ မိန္းကေလးကို ၾကင္နာ၊အားနာစြာနဲ႕ ျပန္ေျပာပါတယ္။ မိန္းကေလးကေတာ့ က်ေနာ္၊ သူမကို အရမ္းစိတ္ပ်က္ေနတာကို သိဟန္မတူပါဘူး။

"ကဲပါ..ေကာင္ပါျပီ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မင္းကို ေယရႈအေၾကာင္းေတာ့ ေျပာမွာပဲ"  လို႕ ဆက္ေျပာျပန္ပါတယ္။ ေယရႈဘဝျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း၊ အပ်ိဳကညာ ဝမ္းဗိုက္က ေမြးဖြားတဲ့အေၾကာင္း၊ ေယရႈဘဝျဖစ္စဥ္၊ ေယရႈကားတိုင္ေပၚ အေသခံသြားျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းေတြကို ေျပာျပပါတယ္။ သူမ ေျပာပါတယ္၊ ေယရႈကို ယံုၾကည္တာနဲ႕ ၊ ေယရႈကို လက္ခံတာနဲ႕ က်ေနာ္တို႕မွာရွိတဲ့ ဘုရားမၾကိဳက္တာလုပ္တဲ့ အျပစ္ေတြ အားလံုး ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရရွိမယ္...လို႕ ေျပာပါတယ္။

က်ေနာ္လည္း စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး သူမ ေျပာတာကို နားေထာင္ပါတယ္။ သူမ ေျပာျပီး၊ ျပန္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ စိတ္ခ်မ္းသာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တေန႕ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိိန္ဆိုရင္ မိန္ကေလးငယ္ ျပန္ေရာက္လာျပန္တယ္။ ေယရႈရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ အျပစ္ရွိသူ က်ေနာ္လိုလူေတြ အျပစ္ေတြလႊတ္ခံရမယ္..လို႕ေျပာေနပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ခံစားေနရတဲ့ အဆုတ္ေရာဂါ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ နာၾကင္မႈမ်ားကိုပဲ စိတ္မွာေရာက္ေနပါတယ္။ ဘာမွ သိပ္ျပန္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ နားေထာင္ျပီး၊ ဘာမွျပန္မေျပာရင္ က်ေနာ္ကို တစ္ေယာက္ထဲ ခ်န္ထားေစလိုပါတယ္။

ေနာက္အပတ္မ်ားမွာေတာ့ ညေန၃နာရီေလာက္ဆို မိန္းမငယ္ေလး ေရာက္လာျပန္ျပီး၊ သူမ ေက်ာင္းက မစ္ရွင္အဖြဲ႕ေတြ က်ေနာ့္ကိုလာေတြ႕မယ္။ က်ေနာ္မၾကားခ်င္ေတာ့တဲ့ ေယရႈအေၾကာင္းကိုပဲ လာျပီးေျပာၾကဦးမယ္လို႕ သိလိုက္ရတယ္။ က်ေနာ္ စိတ္ရွည္သည္းခံလို႕ မရေတာ့ပါဘူး။ ထြက္သြားလို႕ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ "ေက်းဇူးျပဳျပီး ငါ့ကို၊ ဒါေတြလာမေျပာပါနဲ႕ေတာ့၊ ငါ ေနမေကာင္းဘူး၊ မင္းရဲ့ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ ဇတ္လမ္းေတြ နားေထာင္ရတာလည္း အရမ္းနားညည္းတယ္" .. လို႕ေျပာပစ္လုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ငါဖာသာငါ ေအးေအးေဆးေဆး ေသပါရေစ..လို႕ အသံျမွင့္ျပီး၊ စိတ္ဆိုးသံနဲ႕ ေျပာလိုက္ပါတယ္။


က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ ႏွလံုးသားမ်က္ရည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္း

က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျပာလိုက္ရင္ ဒီမိန္းမငယ္ေလး ထြက္သြားမယ္လို႕ထင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ထင္သလို မိန္းမငယ္ေလး ထြက္မသြားပါဘူး။ သူမရဲ့ ေခါင္းကို က်ေနာ္အိပ္ယာေဘး ငံုျပီး၊ က်ေနာ့္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မိန္းမငယ္ေလး ငိုေၾကြးပါေတာ့တယ္။ " ..အိုး..ဘုရားသခင္၊ သူ႕ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ သူေျပာတဲ့စကားေတြကို သူမသိပဲ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ".. သူမ အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းရင္း မ်က္ရည္ေတြ တသြင္သြင္စီးက်ေနပါေတာ့တယ္။ မိန္းမငယ္ေလး က်ေနာ့အိပ္ယာေဘးမွာ ဒူူးေထာက္ျပီး၊ ဆုေတာင္းေနတဲ့ ျမင္ကြင္းက က်ေနာ့္ကို နက္ရွိႈင္းစြာ ထိေတြခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ္အတြက္ သူမ ဘာျဖစ္လို႕ ဒါေလာက္ေတာင္မွ အထူးတလည္ဂရုစိုက္ေနရသလဲ ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ငါ့ကို ငိုေၾကြတဲ့အထိေအာင္ ခ်စ္ေနတာလဲ အံ့ၾသမိပါတယ္။ သူမ ဒါေလာက္ေျပာျပေနတဲ့ ဒီေယရႈဘုရား ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာလဲ၊ ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္စဥ္းစားပါတယ္။ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ၊ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေရာဂါေပ်ာက္၊ အသက္ျပန္ရဖို႕ဆုေတာင္းေနတဲ့ ဘုရားဆိုတာ ဒီမိန္းမငယ္ေလးရဲ့ ေယရႈဘုရားလား၊ စဥ္းစားေနမိပါတယ္။

ရုတ္တရက္ က်ေနာ္ ထူးထူးျခားျခား တခုခံစားလိုက္ရပါတယ္။ တျဖဳတ္ျဖဳတ္နဲ႕ ၾကက္ဆိတ္သလို တကိုယ္လံုးခံစားရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္လည္း ေၾကာက္သြားတယ္။ ေတြေဝေငးငိုင္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ က်ေနာ္ ျပန္ျပီးသတိရလာပါတယ္။ "ေက်းဇူးျပဳျပီး မငိုပါနဲ႕.."   က်ေနာ္ သူမ ေခါင္းကို လက္နဲ႕ထိျပီး ေတာင္းပန္ပါတယ္။ " ငါစိတ္လည္းဆိုးတယ္၊ ဝမ္းလည္းနည္းတယ္... ဒါေပမဲ့ မင္းေၾကာင့္ ငါခရစ္ယာန္လုပ္ပါမယ္.." လို႕ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မိန္းမငယ္ေလး က်ေနာ့ကို ေမာ့ ၾကည့္ျပီး ျပံဳးလာပါတယ္။ ျပံဳးေနေပမဲ့ သူမရဲ့ မ်က္ရည္ေတြကေတာ့ တသြင္သြင္ စီးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတခါ က်ေနတဲ့ သူမရဲ့ မ်က္ရည္ေတြဟာ ဝမ္းသာမ်က္ရည္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

" ငါ့ရဲ့ အဖိုးတန္ဆံုးပစၥည္းတခုကို မင္းကိုလက္ေဆာင္ေပးပါမယ္.."  လို႕ေျပာျပီး၊ သူမရဲ့ က်မ္းစာအုပ္ကုိ က်ေနာ့္ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးပါတယ္။

က်ေနာ္လည္း ရိုေသစြာနဲ႕ ေခါင္းငံုျပီး သူမလက္ေဆာင္ က်မ္းစာအုပ္ကို လက္ခံယူပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..လို႕ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ့ ရင္ဘတ္နာၾကင္မႈ ေပၚလာပါတယ္။ နာရံုတင္မကဘူး ေခ်ာင္းဆိုးလာေတာ့ ပိုျပီးနာက်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ က်မ္းစာအုပ္ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း(၁)ကို လွန္လိုက္ပါတယ္။ မိန္းမငယ္ေလးက.. " အိုး... ဒါကိုမဖတ္နဲ႕ဦး၊ မင္းမွာ နာက်င္မႈဒဏ္ေတြ ရွိေနေတာ့ ဒီ ဓမၼေဟာင္းအခန္းေတြကို ျပီးေအာင္ဖတ္ဖို႕မလြယ္ဘူး၊.."  လို႕ေျပာျပီး၊ က်ေနာ္ကိုၾကည့္တယ္၊ ရွင္မႆဲ အခန္းကို ဖတ္ပါလို႕ စာရြက္ကိုလွန္ျပီး ေပးပါတယ္။

ဒါဟာ က်ေနာ့္အသက္တာမွာ ပထမဆံုး က်မ္းစာအုပ္ကို ကိုင္တြယ္၊ ဖတ္ရႈရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္က ထူထဲျပီး၊ ရွာရခက္ေပမဲ့ မိန္းမငယ္ေလးရဲ့ အကူညီနဲ႕ ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္က်မ္းကို ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါက ဓမၼသစ္က်မ္းရဲ့ ပထမဆံုးက်မ္းစာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာဖတ္ျခင္းႏွင့္အၾကြမ္းဝင္ျခင္း

ဒါနဲ႕ က်ေနာ္ စျပီး ဖတ္ပါေတာ့တယ္။ ဖတ္ရင္းနဲ႕ တေျဖးေျဖး စိတ္ပ်က္လာပါေတာ့တယ္။ "အာျဗာဟံ၊ ကၠဳဇတ္.."  က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္ ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္.." ဘယ္လို ဘာသာလဲမသိဘူး.."   ဗုဒၶဘာသာ ကမွ ပိုျပီး ယုတၱိရွိ၊ သဘာဝက်တယ္။ စနစ္တက်ရွိတယ္။ က်မ္းပိုဒ္ေတြလည္း နားလည္လြယ္တယ္။ အခု ဒီဘာသာက က်ေနာ္လက္မခံႏိုင္တာေတြ ေရးထားတာ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ဒါေလာက္ ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ ဘာသာကို ဆက္ျပီးမဖတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး..ဆိုျပီး    "  ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ ဒီစာအုပ္က တယ္လီဖုန္းလမ္းညြတ္စာအုပ္နဲ႕ ေတာ္ေတာ္တူတယ္၊ " ..လို႕ေျပာျပီး၊ မိန္းမငယ္ေလးရဲ့ က်မ္းစာအုပ္ကို တရုိတေသနဲ႕ သူမကို ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။

" အိုး... ဒီလုိမလုပ္ပါနဲ႕၊ "  လို႕ ခပ္မာမာေလး ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျပ ီးေတာ့  " သိပ္စိတ္မပူပါနဲ႕၊ ဒါေတြက ေဟဗရူး (အစၥေရး) လူနာမည္ေတြပါ၊ ေနာက္ပိုင္းစာေတြက မင္းကို ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္ "   ဆိုျပီး ဆက္ဖတ္ဖို႕ေျပာရင္း ျပန္သြားပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ရွင္မႆဲက်မ္းကို ဆက္ဖတ္ပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇတ္လမ္းေလးက ရိုးစင္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ကို သိပ္ဆန္႕က်င္မႈေတာ့ မခံစားရပါဘူး။ က်ေနာ္ဟာ ေယရႈ ဆိုတဲ့ လူတေယာက္ကိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားမိပါတယ္။

က်ေနာ္ရဲ့ ခႏၦာကိုယ္အင္အားနည္းမႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္အတြက္ ဒီအခက္ခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕၊ လမ္းျပ၊လမ္းညႊန္ေပးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ လိုေနပါတယ္။ က်ေနာ့္မွာ ဖီလိုဆိုဖီ၊ အေတြးေခၚသစ္ေတြ မလိုပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ က်ေနာ့္ ခႏၱာနဲ႕စိတ္ကို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ေစျခင္းကို လုိလားပါတယ္။ တစ္စံုတေယာက္ လိုအပ္ေနျခင္းဟာ က်ေနာ့္ဘဝအေျခအေနအတြက္ အထူးအေရးၾကီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈအေၾကာင္းကို မ်ားမ်ားဖတ္ေလေလ၊ ေယရႈကို ပိုျပီးခ်စ္လာေလေလ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေယရႈရဲ့ ေစတနာ၊ေမတၱာနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရင္း က်ေနာ့္ကို မ်က္ရည္က်ေစပါတယ္၊ ေယရႈရဲ့ နာက်င္စြာနဲ႕ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံ၊ အသတ္ခံရျခင္းဟာ က်ေနာ့္အတြက္ပါလား?..

က်ေနာ့္ရဲ့ အဆုပ္ေရာဂါေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာခံစားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္း မိန္းမငယ္ေလး ငိုေၾကြးျပီး၊ ဒူးေထာက္၊ေခါင္းငံု႕ တဲ့ပံုစံအတိုင္း က်ေနာ္လုပ္လိုက္ပါတယ္။ က်ိဳးပဲ့ေက်မြတဲ့ စိတ္ႏွလံုးနဲ႕ စကားလံုးမ်ား က်ေနာ့္ႏႈတ္က ထြက္လာပါတယ္။ " အိုး.. ..အိုး..ဘုရားသခင္၊ က်ေနာ့္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ က်ေနာ္ဟာ မထိုက္တန္ေပမဲ့ က်ေနာ့္ကိုလက္ခံေတာ္မူပါ၊ က်ေနာ့္ကို ကယ္တင္ပါ။ က်ေနာ့္ကို အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစပါ " .. အာမင္... လို႕ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ဆင္းလာတဲ့ မ်က္ရည္ေတြကို က်ေနာ္မရပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ရုတ္တရက္ က်ေနာ္ သန္စင္ျခင္း ခံလိုက္ရပါတယ္။ ရွင္းလင္းသြားပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေသာသူက က်ေနာ္႕ကို အသစ္တဖန္ေမြးဖြား ေစလိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ္ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ " ဟာေလလုယ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္" လို႕ ေအာ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ မနက္တိုင္း၊ က်မ္းစာအုပ္ကို ေကာက္ဖတ္ပါတယ္။ မနက္စာ၊ ညစာ မ်ားက က်မ္းစာအုပ္ပဲ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဖတ္ျပီး နားလည္ေအာင္ အျမန္ဆံုးၾကိဳးစားရပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ့္ကို တိုက္ရိုက္စကားေျပာေနတယ္ လို႕ ခံစားရလို ျမန္ျမန္ဖတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္တစ္ဦး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ပထမဆံုး ခ်စ္ၾကိဳက္မိတဲ့ ခံစားခ်က္လိုပဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ခ်စ္မိပါေတာ့တယ္။

ဒီအခ်စ္ဇတ္လမ္းဟာ ယခုတိုင္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မေျပာေပမဲ့ က်ေနာ္ အသက္ျပန္ရွင္ျပီလို႕ ယံုၾကည္လာပါတယ္။ (၃)လပဲ က်န္တဲ့ ျပကၡဒိန္ ေန႕ရက္မ်ား တေျဖးေျဖးကုန္ဆံုးသြားပါတယ္။ (၆)လတိုင္ေအာင္ က်ေနာ္ အသက္ရွင္ေနေသးျပီး၊ အဆုပ္ေရာဂါ ေနာက္ဆံုးၾကြမ္းေနတဲ့ ေသမဲ့လူနာဘဝကေန ကုတင္ေပၚကဆင္းျပီး၊ က်န္းမာလာပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္ Full Gospel Mission က်မ္းစာသင္တန္း Rev. L.P Richard သင္ၾကားေပးမႈကို ခံယူပါတယ္။ လူ ၆၀၀ နဲ႕အတူ သင္တန္းဆင္းျပီး၊ ဘုရားအမႈေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ မိခင္အသင္းေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ဖို႕ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုလ္းျမိဳ႕ ေတာင္ပိုင္းမွာ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၉ မွာ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရဲ့ အၾကီးဆံုးအသင္းေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့အၾကီးဆံုး အသင္းေတာ္ျဖစ္လာပါတယ္။  Yoido Island မွာ အသင္းေတာ္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ျပီး တနဂၤေႏြေနတိုင္း လူရွစ္ေသာင္း အတူကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေနၾကပါတယ္။

The End..

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

မိမိႏွလံုးသားမွ ေယရႈအသက္ရွင္ေၾကာင္းသိျခင္း - ဆရာဦးေဇာ္မင္း (Rev)


ဆရာဦးေဇာ္မင္း (Rev) MCA 8-Dec-2013
ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘဝအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ေနာက္တစ္ပတ္ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ကာလတြင္လည္း ဒုကၡဖိစီးမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနသူမ်ားအတြက္ ေမရွိယဖြားျမင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိရွိ၊ေမွ်ာ္လင့္ရန္ ရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၂၀ေက်ာ္က ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႔ေရာက္လာခ်ိန္ တရက္ဘတ္၁၀ (US$ 50 cent) ႏႈန္းျဖင့္ စုေဝးေနထိုင္စားေသာက္ရခ်ိန္၊ အရမ္းခက္ခဲခဲ့ရသည္။ ၃၊ ၄လခန္႔ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ၊ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းရသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ေနထိုင္ရသည္။ ထိုစဥ္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္အမႈေဆာင္သူ ဓမၼဆရာတစ္ဦး အေမရိကန္သို႔ အျပီးျပန္ရန္၊ သူတို႔မိသားစု၊ ဇနီးသားသမီးမ်ားအား ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပို႔ေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚေသာေၾကာင့္ လိုက္ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေဒါမနစ္တို႔ႏွင့္ အတူလိုက္ပို႔ရင္၊ အေမရိကန္ဓမၼဆရာက ကြ်န္ေတာ္တို႔အား စာအိတ္ကေလးမ်ား လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။ မိမိရရွိေသာ စာအိတ္ကို ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ အေမရိကန္ေဒၚလာ၃၀၀ ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္တဖန္ မိတ္ေဆြ၊ ဓမၼဆရာတစ္ဦးက ဘတ္၃၀၀၀ စာအိတ္တစ္ခု ပို႔ေပးသျဖင့္ မိမိဇနီး၊ သမီးမ်ားကို ဘန္ေကာက္သို႔အလယ္ေခၚဖို႔ ခရီးစရိတ္ေငြ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုဓမၼဆရာမ်ား၏ ကူညီေစာင္မမႈမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ အျမဲေအာက္ေမ့သတိရလွ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားရွင္အသက္ရွင္ေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္၊ ခံစား၊ သိရွိရေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားအသက္ရွင္ေနေၾကာင္းကို ျငင္းလို႔မရေသာ အျဖစ္မ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။

ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားက ေမရွိယသည္ ဘုရင္ကဲ့သို႔ ၾကြလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ေယရႈက ႏြားစားခြက္တြင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ အေရွ႕ျပည္မွ ပညာရွိမ်ားက တြက္ခ်က္သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာနည္းေသာ သိုးထိန္းမ်ားကလည္ ေမရွိယဖြားျဖင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္ခ်င္တံုတရားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ေတြေဝရသည္။ သေဘာေပါက္ရန္ ခက္ခဲရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာတြင္ ကုိယ့္ဥာဏ္ကိုအမွီမျပဳႏွင့္ဟု ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္လုကာ အခန္း ၂၇ကို ဖတ္ၾကားျပီး ေဒသနာကို ေဟာၾကားပါသည္။
တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ ဧေမာက္ျမိဳ႕သို႔ခရီးသြားစဥ္ အေဖၚတစ္ဦးေရာက္လာျပီး ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးက နာဇရက္ျမိဳ႕သား ေယရႈသည္ ႏႈတ္သတၱိ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) ႏွင့္ လက္သတၱိ (အနာေရာဂါကင္းျခင္း) ျပည့္စံုသူတစ္ဦး၊ နိမိတ္လကၡဏႏွင့္ျပည္စံုသည့္ ပေရာဖက္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႕ကို ယာဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ ငါတို႔၏မင္းမ်ားက လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ပစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း။ ယခု (၃)ရက္ရွိျပီ၊ ငါတို႔၏ မိန္းမအေပါင္းသည္ သျခၤ ိဳင္းသို႔ သြားၾကည့္ခ်ိန္တြင္ အေလာင္းေတာ္ကို မေတြ႕၍ အံၾသမိန္းေမာခဲ့ၾကသည္။ ေတြေဝေသာကလ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေမရွိယျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ခ်င္တံုတရားျဖင့္ စဥ္းစားျပီး မယံုႏိုင္ေသးေသာ ကာျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကိုယ္ေတာ္သည္ ေမရွိယျဖစ္ေၾကာင္း အျပတ္မေျပာရဲေသးခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ယခင္အပတ္မွ ႏွစ္ျခင္းခံျပီးသူမ်ား၊ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံသူမ်ားက၊ မတ္တပ္ထျပီး အေယာက္စီတိုင္းအား ေယရႈနာမျဖင့္ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုဘုရားအသက္ရွင္ေၾကာင္း နဖူးေတြ႕၊ ဒူးေတြ႕ ျမင္ရဖို႔လိုပါသည္။ မိမိအသက္တာတြင္ ဘုရားအသက္ရွင္ေၾကာင္း သိရွိလက္ခံရန္လုိပါသည္။ ဆရာမ်ား တရားေဟာေကာင္းေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ရူပါရံုအားျဖင့္၊ ၾသဝါဒခံယူျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းရရွိပါသည္။ ထို႕ထက္ ပိုေသာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွလံုးသားမွလက္ခံယံုၾကည္ဖို႔၊ ခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္ေၾကာင္းကို သိရွိရန္လိုပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္၏ ဂရုဏာေတာ္သည္ လံုေလာက္ပါသည္။ ဓမၼဆရာမ်ား ရုပ္အသြင္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိဟု ဆိုပါသည္။ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိမဟုတ္ပါ၊ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂရုနာေတာ္ခံစားရျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ပါသည္။

ရွင္လုကာ ၂၇း၈ ကိုဆက္ဖတ္ပါသည္။ ထိုရြာသို႔ မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ ေရာက္ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကပ္ၾကပ္ေသြးေဆာင္ျပီး၊ အတူေနရန္ေခၚသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆို၊ အတူဝတ္ျပဳျခင္း သိပ္ေကာင္းလွသည္။ ထိုညတြင္ ကိုယ္ေတာ္ကို သူတို႔(၂)ေယာက္ႏွင့္အတူေနစဥ္ ကိုယ္ေတာ္က မုန္႕ကိုဖဲ့ေပးေသာအခါမွ အတူလိုက္ပါေသာသူသည္ ဘုရားရွင္၊ ေယရႈကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ သိရွိသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလသည္။ ဘုရားရွင္အသက္ရွင္ေၾကာင္းကို သိရွိသြားခ်ိန္တြင္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦး ညတြင္းျခင္း ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ရွိ တမန္ေတာ္မ်ားထံသို႔ ေလွ်ာက္သြားျပီး၊ ပူးေပါင္းၾကသည္။ ဘဝတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အားလံုး ဆံုးရႈံးသည့္ အေျခအေနေရာက္သြားခ်ိန္၊ တမန္ေတာ္(၂)ဦးသည္လည္း အားကိုးေသာေယရႈအား ကားတိုင္တြင္အေသသတ္ခံရျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အားလံုး ဆံုးရံႈးစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေၾကာင္း နဖူးေတြ႕၊ ဒူးေတြ႕ သိလိုက္ရေသာအခါ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ခဲ့ပါသည္။

အလားတူ ေရွာလု(ရွင္ေပါလု) အား ဓမၼသက္ျမိဳ႕သြားရာလမ္းတြင္ အလင္းတန္းအားျဖင့္ လဲက်သြားေစခဲ့သည္။ ထိုအခါ အသံအားျဖင့္ "ေရွာလု၊ ေရွာလု၊ သင္ဘာေၾကာင့္ငါ့ကိုညွင္းဆဲသနည္း" ဟုေသာအသံျဖင့္ "ငါသည္ သင္ညွင္းဆဲေသာ ေယရႈျဖစ္သည္" ဟုဆိုေလသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ယုဒဘာသာႏွင့္ ကြဲျပားေသာ အယူဝါဒအသစ္လက္ခံျခင္းေၾကာင့္ လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနသူ ေရွာလု၊ သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္အားျဖင့္၊ အသံအားျဖင့္ ေယရႈကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရေပသည္။ ရွင္ေပါလု၏ မ်က္စိကို အလင္းတန္းၾကီးအားျဖင့္ ကြယ္ေစသည္။ ထိုအခါ ရွင္ေပါလုက ေယရႈသည္ ေမရွိယျဖစ္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္သြားခဲ့သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ေမရွိယသည္ ေယရႈျဖစ္သည္ကို အသံအားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕၊သိရွိရသည္။ မ်က္မျမင္မ်ားလည္း အသံၾကားရံုျဖင့္ လူအသြင္သ႑န္ကို ပံုဖမ္း၊သိရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အာနာနိထံေရာက္သြားျပီး၊ ကာလအတန္ၾကာေနျပီးေနာက္ ေယရႈသည္ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဇရပ္မ်ားတြင္ မဆိုင္းမတြ ေဟာၾကားေလေတာ့သည္။ ေတြ႕သမွ်လူမ်ားကို ေယရႈသည္ ဘုရားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာသည္။ ၁ေကာ၁၅တြင္ ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေၾကာင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ျဖင့္ေဟာၾကား၊ ေရးသားထားပါသည္။ ေယရႈဟု ေရးသားရာမွ ေနာက္ပိုင္းက်မ္းစာမ်ားတြင္ ခရစ္ေတာ္ဟု ေျပာင္းသြားသည္။ ခရစ္ေတာ္နာမအေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊ ေက်းဇူးတရားထဲ ေနထိုင္ရျခင္းကို အရမ္းဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀၀၀ကတည္းက ေယရႈဖြားျမင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ေခတ္တြင္ မိမိရရွိေသာဘဝအတြက္ အရမ္းေက်နပ္ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးဖြားျပီး၊ ျမန္မာျပည္သားျဖစ္ရသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ရသည္။ အားလံုးေက်းဇူး၊ ဂရုဏာေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယခု ခရစ္စမတ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အျမဲအသက္ရွင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင ႏွလံုးသားမွသိရွိလက္ခံရန္၊ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ရံု၊ ဂရုဏာေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားႏိုင္ျခင္းသာမက ေနာက္ဆံုး ငရဲမႈႏႈတ္ယူျပီး ထာဝရအသက္ကိုပါ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အပတ္က MCA Evangelist Crusade တြင္ ဘုရားရွင္ကိုလက္ခံေသာ ၁၉၂ေယာက္ ႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားသြားပါသည္။

ဆရာမန္းထြန္းျမက ေကာင္းၾကီးေပးပါသည္။ ဘုရားရွင္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိရန္ ဘုရားၾကြလာျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းသက္ျခင္းရရွိသည္။ ထိုမွ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရႊ၊ေငြအားလံုးကိုပိုင္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရႊေငြမလိုအပ္ပါ။ သင့္၏ ႏွလံုးသားကိုသာလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာျပီး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း သီခ်င္ကိုအားလံုးခ်ီးမြမ္းသီဆိုျပီးေနာက္ ေကာင္းၾကီးေပးက ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို အဆံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

The End...

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)သင္းအုပ္ ဆရာမ်က္ျပဴးရဲ့ ဇနီးသည္က ငယ္ငယ္ကေတာ့ ခပ္မိုက္မိုက္၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွ ငရံ့ကိုယ္လံုးနဲ႔ပါပဲ။ ကေလးေတြ ေမြးျပီးေတာ့ ဆိုက္ၾကီးလာတာ သိပ္မဆန္းပါဘူး။

တေန႔ေတာ့ သားျဖစ္သူက အိမ္မွာေနရင္း သူ႔အေမကိုဖက္ေပြ႔ရင္း "ေမေမၾကီးက သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲ၊ ေဘဘီအၾကီးစားၾကီးနဲ႔ တူတယ္" ေျပာေတာ့ ဆရာမ်က္ျပဴးကေတာ္က ေတာ္ေတာ္သေဘၤာက်ေနတာေပါ့။ သားကို ခ်စ္တာကိုး ...

ဒါနဲ႔ ဆရာမ်က္ျပဴးကလည္း အျပင္သြားရင္း သူ႔ဇနီးသည္ကို ေဟး.. ေဘဘီအၾကီးစားၾကီး  လို႔ ေျပာင္ေနာက္ေခၚမိလိုက္တယ္။ ဘယ္ၾကိဳက္မလဲ ....

ဒါကို ခပ္လွမ္းလွမ္းက သင္းေထာက္ၾကီး ဦးေဇာ္ေျပာင္က ၾကားသြားတယ္။ တစ္ေန႔ အသင္းေတာ္လူၾကီးေတြၾကားမွာ ဆရာမ်က္ျပဴးကေတာ္ကုိ ေဟး.. ေဘဘီအၾကီးစားၾကီးလို႔ သြားေနာက္လိုက္မိတာ ..ဆရာကေတာ္ကလူၾကားသူၾကားထဲ ေသခါနီး သခ်ိဳင္းေျခတဖက္လွမ္းေနတဲ့လူၾကီး ေျပာင္ေနာက္တာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔၊ မၾကိဳက္ဘူး .. လို႔ေျပာခံလိုက္ရရွာတယ္။

ဦးေဇာ္ေျပာင္လဲ  ရြာျပင္ထုတ္ခံထားရတဲ့ အဖြားၾကီးကို ေျပးသတိရလိုက္ပါတယ္။

မွန္တိုင္းလဲ မေျပာရ၊ မေနာက္ရ

ေဇာ္ေအာင္

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

”အင္း မနက္ျဖန္ဆိုရင္ ခရစ္စမတ္ေတာင္ ေရာက္ျပီပဲ”

စကၤာပူ တိုက္ခန္းက်ဥ္းေလးရဲ့ ပက္လက္ကုလားထိုင္မွာ အက်အနထိုင္ျပီး စိတ္ထဲကေန က်ဳပ္တိုးတိုးေလးေရရြတ္လိုက္တယ္။ က်ဳပ္ရဲ့စိတ္ဟာ ခရစ္စမတ္ဆိုတဲ့ အသိေၾကာင့္ ေပါ့ပါးျပီး လန္းဆန္းေနတယ္။ ရာသီဥတုကလည္း ဒီႏွစ္က်မွာ မခ်မ္းစဘူး အခ်မ္းထူးျပီး ေအးျမၾကည္လင္ေနတယ္။ ႏုပ်ိဳေနေသးတဲ့ ညကို ျဖတ္တိုက္လာတဲ့ ေလႏုေအးေလးေတြကို က်ဳပ္အားရပါးရ ခံစားရင္း ေက်နပ္စြာ ျပံဳးလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုေနတုန္းမွာပဲ က်ဳပ္ရဲ့ မ်က္စိအၾကည့္က မလွမ္းမကမ္းမွာ ပိုးလိုးပက္လက္ အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလး ဆီကို ေရာက္သြားတယ္။ သမီးေလးရဲ့ ေဘးမွာ ႏို႔စိုအရြယ္ အငယ္ေကာင္ကလည္း က်ဳပ္ရဲ့ ဇနီးသည္ ရင္ခြင္ထဲမွာ အိပ္ေမာက်ေနတယ္။ သမီးေလးက သိတတ္တဲ့ အရြယ္ ေရာက္ျပီမို႔ ပံုသြင္းလို႔ ေကာင္းတဲ့အရြယ္၊ ဆိုဆံုးမလို႔ ေကာင္းတဲ့ အရြယ္ ျဖစ္ေနျပီ။ ဒီသမီးကို ဒီႏွစ္ခရစ္စမတ္မွာ ဘယ္လိုသင္ခန္းစာမ်ိဳးေပးျပီ ဆံုးမလို႔ ရမလဲ ဆိုတာကို က်ဳပ္စဥ္းစား ေတြးေတာလိုက္တယ္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)သုတၱံ၂၄မွာ ၾကိမ္လံုးမသံုးလွ်င္
ငယ္ရြယ္သားငယ္ကို မုန္းရာျဖစ္သည္
ၾကိမ္လံုးမ်ားမ်ားသံုး မိဘ၊ဆရာမ်ား
ယခုေခတ္မွာ ေခတ္မစား
ပိုဆိုးတာက ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္း
ဆံုးမေျပာဆို န၀င္ဆိုး၊ သူ႔သားသမီးလဲ သူလိုဆိုး။

ခ်စ္ဖို႔ကေတာ့ လြယ္ပါတယ္

ၾကိမ္လံုးမပါ၊ေငြေပးသံုး အားလံုးတျပံဳးျပံဳး
ခ်စ္ရသူေပါျပီး ေၾကာက္ရသူမဲ့တဲ့
သားငယ္ေရွ႔ေရး အလြန္ရင္ေလးစရာပါ။

မိသားစုရဲ့ စား၀တ္ေနေရးေငြရွာေပး

ေက်းဇူးၾကီးေပ တို႔ေဖေဖ
ပညတ္စည္းကမ္း ၾကီးလြန္းေတာ့
သားသမီး၊ဇနီးတို႔ ေၾကာက္စရာ
အျပစ္တင္၊ရိုက္ႏွက္ ဖခင္ဆိုး
မိသားစုရဲ့  ရြံေၾကာက္သူျဖစ္သြားႏိုင္၏။

တုိ႔မ်ားငယ္စဥ္ ဘယ္သူကို

ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသခဲ့ပါသလဲ
ဖခင္ကိုေၾကာက္၊ မိခင္ကိုခ်စ္
တခ်ိဳ႔ဆို မိဘ၂ပါးစလံုးကို ခ်စ္ေၾကာက္ၾကေပသည္။

မိသားစုရဲ့မိဘမ်ား

သားသမီးမ်ားက ခ်စ္ေၾကာက္မွ မိသားစုစိုေျပမည္
ၾကိမ္လံုး၊ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းနဲ႔
ဆံုးမလြန္းတဲ့မိဘမ်ား မိသားစုခက္ခဲမည္။

ထာ၀ရဘုရားကို ေစ့ေစၾကည့္ေလာ့

ေယရႈ
ၾကိမ္လံုးမသံုးပဲ နတ္ဆိုးကိုႏိုင္ပါ၏
ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံျခင္းသည္
အျမင့္ဆံုးေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္၏
ဘုရားကိုခ်စ္ျပီး မေၾကာက္ရင္ေတာ့
စာတန္နတ္ဆိုးကိုႏိုင္တဲ့ ၀ိညာဥ္ၾကိမ္လံုးလာပါလိမ့္မယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ေမးခြန္း - ထာ၀ရဘုရားကို တကယ္ခ်စ္ေၾကာက္ရဲ့လား?


ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ပညာ၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္၏။ လူမိုက္တို႔သည္ ပညာႏွင့္ ဥပေဒသကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ၾက၏။ သုတၱံက်မ္း ၁း၇

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။