မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Mar 29th

Last update04:02:54 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1003
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

လူတိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေလးေတြ ကိုယ္စီရွိပါတယ္။

အက္ေၾကာင္းေလး

~~~~~~~~~~~~~
တစ္ခါတံုးက တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေရထမ္းတဲ့လူ တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူဟာ ႀကီးမားတဲ့ ေရအိုး ႏွစ္လံုးကို ပခံုး တစ္ဘက္ တစ္ခ်က္မွာ ထမ္းၿပီး ေရသယ္ေလ့ရွိတယ္တဲ့။ အိုးတစ္လံုးက နဲနဲ အက္ေနတယ္။ အိုးက မလံုဘူး၊ ေရတြင္းကေန သူ႔အိမ္ဘက္ ေရသယ္လာတိုင္း စိမ့္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ အိမ္ေရာက္တဲ့ အခါ ေရတစ္၀က္ပဲ ပါသတဲ့ ...
...
က်န္တဲ့ အိုးတစ္လံုးကေတာ့ အျပစ္အနာအဆာ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ သူ ေရတြင္းကေန ေရထမ္းၿပီး ျပန္လာတိုင္း ေရအျပည့္ပါတာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ေရာက္ရင္ အိုးတစ္လံုး နဲ႔ တစ္၀က္ ပဲ... ေရခပ္ လာလိုက္တာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ...
....
အိုးအေကာင္းေလးက သူ႔ကိုယ္သူ သိပ္ဂုဏ္ယူသတဲ့။ ငါက အျပစ္အနာအဆာမရွိဘူး...
ဒါေၾကာင့္ မ်ားမ်ား သယ္ႏိုင္တယ္ ဟိတ္ဟန္ေတြနဲ႔တဲ့။ အက္ေနတဲ့ အိုးကေလးက စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး သိမ္ငယ္ ေနရွာတယ္။ ေအာ္.. ငါ့မွာ အားနည္း ခ်က္ရွိတယ္ ...သူမ်ားလို အျပည့္မသယ္ႏိုင္ဘူး... တစ္၀က္ပဲ သယ္ႏိုင္တယ္ ေပါ့။ ၀မ္းနည္းလဲ၀မ္းနည္း ေနသတဲ့ ...
...
ဒီလိုနဲ႔ တစ္ရက္မွာ အက္ေနတဲ့ အိုးကေလးက ေရထမ္းသမားကို ရင္ဖြင့္ ရွာတယ္။ သခင္ရယ္... ကၽြန္ေတာ္ သခင့္ကို ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွက္မိပါတယ္။ သခင္ကေတာ့ သခင့္ဘက္က အျပည့္အ၀ အားစိုက္ၿပီး ေရသယ္ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ေဘးဘက္မွာ ရွိတဲ့ အက္ေၾကာင္းေလး ေၾကာင့္ သခင္သယ္သမွ် ေရေတြ အျပည့္မရဘူး... တစ္၀က္က အလဟႆ ျဖစ္ရတယ္... လို႔ ၀မ္းနည္း ပက္လက္နဲ႔ ဆုိရွာတယ္ ..
....
အဲဒီအခါမွာ ေရထမ္းသမားက ...
အိုးကေလး... မင္းၾကည့္လိုက္စမ္း.... ေရခပ္ရာလမ္း တေလွ်ာက္မွာ မင္းရွိတဲ့ ဘက္ျခမ္းမွာ လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး ပန္းေတြပြင့္ေနတာ မင္းသတိျပဳမိရဲ႕လား... တဲ့။ ငါက မင္း ေရစိမ့္ေန တယ္ဆိုတာ သိတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ မင္းရွိတဲ့ ဘက္ျခမ္းမွာ ပန္းမ်ိဳးေစ့ေတြ ခ်ထားခဲ့တယ္။ ႏွစ္ႏွစ္လံုးလံုး ေရခပ္လမ္း ကအျပန္မွာ မင္း က ဒီပန္းပင္ေလးေတြကို ေရမွန္မွန္ ေလာင္း ေပးခဲ့တယ္။ အခုဆိုၾကည့္စမ္း ... လွပတဲ့ ပန္းေတြပြင့္ေနၿပီ ...
....
အိမ္မွာလည္း ပန္းအိုးေလးေတြ မွာလည္း ပန္းေတြနဲ႔ အလွဆင္ႏိုင္ၿပီ... မင္းသာမရွိရင္ ဒီလို ပန္းပြင့္ေလးေတြနဲ႕ က်က္သေရ ရွိတဲ့အိမ္ ျဖစ္လာပါ့မလား။ စဥ္းစားၾကည့္စမ္း...


(သင္ခန္းစာ)
လူတိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေလးေတြ ကိုယ္စီရွိပါတယ္။
သုိ႔ေပမယ့္ ဒီအားနည္း ခ်က္ကေလးေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ပဲ ပိုၿပီး unique ျဖစ္လာတယ္...
ပိုၿပီး ခ်စ္စရာလည္း ေကာင္းလာတယ္။ ဒီအားနည္းခ်က္အတြက္ သဘာ၀တရားႀကီးက အစားတစ္ခုခုလည္း ျပန္ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမင္သာခ်င္မွလည္း ျမင္သာမယ္၊
ခ်က္ျခင္း ရခ်င္မွလည္းရမယ္ ...

 

မျပည့္တဲ့အုိး ေဘာင္ဘင္ခတ္လုိ႔ ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္
မျပည့္ႏုိင္တာ အုိးအက္အက္ေနလုိ႔ပါ လုိ႔ပဲ ခံယူပါတယ္ ...
ဒီေန႔ စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး ၀မ္းနည္းတယ္ 


~ Credit To Original Writer

သမၼာက်မ္းစာမွလည္း ဝန္ေလးပင္ပမ္းသူမ်ားငါ့ထံလာၾကေလာ့ ..ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္...ဆိုပါတယ္။ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လူေရွ႕မွာဝန္ခံဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့.. ကိုယ္အသိုင္းဝိုင္း၊ မိတ္သဟာရမွာေတာ့ ..ဝန္ခံႏိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ဝန္ခံနိုင္ဖို႕ ...ပထမဆံုး ... အမ်ားၾကီးဆုေတာင္းရပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလည္း အမ်ားၾကီးေလ့လာ ဆည္းပူးရပါတယ္။ ဘုရားသခင္က မိမိအားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စံုခ်က္မ်ားကို ျပပ္ဝပ္က်ိဳးပဲေၾကမြတဲ့ စိတ္ႏွလံုးနဲ႕ ငါထံျပန္လာရင္ အျမဲလက္ခံ၊ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စိတ္ႏွလံုး မ်ိဳးကို ဘုရားသခင္လက္ခံပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေန႕ရက္စဥ္တိုင္း၊ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ခ်ေပးမူျပီ..သီခ်င္းလဲဆိုႏိုင္ပါတယ္။ နံနက္အာရံုလင္းခ်ိန္ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားရပါမယ္။ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ပါမယ္။ ဆာလံ ၇၀-၇၅ မ်ားကိုဖတ္ရင္ ဒါဝိတ္မင္းၾကီး ဘယ္ေလာက္က်ိဳးပဲ့ေက်မြတဲ့ စိတ္ႏွလံုးနဲ႕ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ဝင္ခဲ့သလဲ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ..။ အာမင္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

က်ိန္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္း - ဆိုး

ဆိုး - ညစဥ္ခြန္အား
ေကာင္းကင္ဘံုကို တိုင္တည္၍ မက်ိန္ၾကႏွင့္၊ ေျမၾကီးကိုတိုင္တည္၍ မက်ိန္ၾကႏွင့္။ ထိုမွတပါး ဘယ္အက်ိန္မွ် မက်ိန္ၾကႏွင့္။ (ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၅း၁၂)

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့မွာ အထင္ကရ ေျပာစရာအရည္အခ်င္းေကာင္း တစ္ခုမွ် မရွိခဲ့ပါဘူး ဟု ေျပာရမွာပါ။ ငယ္စဥ္က စာမေတာ္လို႔ ဆုလည္းမရဘူးပါ။ အားကစားမွာလည္း ဘိတ္ေခ်းျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္တန္းေတာင္ ေအာင္ပါ့မလား ဟု ေအာက္ေမ့ၾကပါ၏။ အရပ္ပုလြန္းသျဖင့္၊ မ်က္စိလည္း မေကာင္းတာမို႔ ဘယ္သူမွလည္း မေလးစားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔မွာ တိုင္းအဆင့္ စာစီစာကံုး ျပိဳင္ပြဲမွ တတိယဆုရပါသည္။ ၀င္ျပိဳင္သူလည္း သံုးေယာက္တည္းပါ။ အဲဒါကို မသိေသာ  ဘၾကီး ဦးထြန္းေရႊက အထင္တၾကီးႏွင့္ ဒီေကာင္ ဘယ္ေနရာမွ သံုးစားမရေပမဲ့ စာေပဖက္မွာေတာ့ ေလာက္ေလာက္လားလား ဆုေတြရတယ္။ ထြန္းကားမယ့္အေကာင္ ဟု ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ သတင္းစာထဲမွာ ပါေသာ ကြ်န္ေတာ့ ဓါတ္ပံုကို စိုက္ၾကည့္ရင္း၊ ငါတို႔အမ်ိဳးထဲမွ သတင္းစာထဲေတာင္ ပါတယ္ဆိုေတာ့ အားေပးရမယ္ ဟု ဆိုျပီး အမ်ိဳးေတြဆီ ေငြလိုက္စုကာ၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တိတိ ဆုခ်ခဲ့ပါသည္။ ဘၾကီး၏ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းကို ခံရလွ်င္ အားတက္၍ ဖိျပီး စာေရးရာ၊ ေနာင္ ငါးႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ၀တၱဳေရးသူ ျဖစ္လာပါသည္။

သားသမီးမ်ားကို အားေပးရာမွာ၊ ေကာင္းၾကီးေပးရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ စိတ္ဆိုးဆိုးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို အလကား အသံုးက်မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေကာင္းစားမွာမဟုတ္ဘူ။ .. ဟုေျပာလွ်င္၊ က်ိန္ဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္၍ ဆင္ျခင္ရမွာပါ။ အစၥေရးျပည္ အလည္ေရာက္သူမ်ားက ဂိေလေဗာေတာင္ကို သြားၾကည့္ပါသည္။ အင္မတန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေတာ္ေသာ အစၥေရး လူမ်ိဳးေတြ ဘယ္လိုပဲ ၾကိဳးစားပါေစ၊ စိမ္းလန္းလာျခင္း မရီေသာ ပကတိ ေတာင္ကတံုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အစိုးရကေတာင္ လက္ေလွ်ာ့ထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသနည္း၊ တစ္ခါတံုးက က်ိန္ဆိုျခင္း ခံရ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အို .. ဂိလေဗာေတာင္တို႔ .. သင္တို႔အေပၚမွာ ႏွင္းမက်ေစႏွင့္၊ မိုယ္းမရြာေစႏွင့္၊ ပူေဇာ္ရာ အသီးကိုသီးေသာ လယ္ကြက္မရွိေစႏွင့္ (၂ရာ၁း၂၁) ဟု က်မ္းစာလာပါသည္။ ထိုက်ိန္စာအတိုင္း ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ နည္းပညာအသစ္ေတြႏွင့္ ဘယ္လိုပဲ ျပဳျပင္ပါေစ၊ ဂိေလေဗာေတာင္တို႔က စိမ္းလန္းစိုေျပဖို႔ရန္ မိမိကိုယ္ကို က်ိန္ဆိုခဲ့ေသာ မိခင္ ေရဗကၠာသည္ တကယ္ပဲ သား၊ ယာကုပ္ကို ခ်စ္ခင္ တမ္းတလြမ္းရေသာ္လည္း တဖန္ျပန္၍ မေတြ႔ခဲ့ရေတာ့ပါ။

က်ိန္ဆိုျခင္းကို မျပဳၾကပါႏွင့္။ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းကိုသာ ျပဳၾကရေအာင္။ စိတ္ရွည္ႏိုင္ေအာာင္ ပင္ပမ္းခဲ့သည္တိုင္ သားသမီး၊ အိမ္သူ၊ အိမ္သားတို႔ အက်ိဳးအတြက္ မက်ိန္ဆိုပဲ ေနၾကရေအာင္။


ေန႔စဥ္ခြန္အား
ေမလ (၇)ရက္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ (စေန)
Ref:
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/2010-11-02-07-49-14

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

START WITH PRAYERS (MYANMAR POVERTY)

ျမန္မာျပည္ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္တာ ခ်စ္မိတ္ေဆြသိပါရဲ့လား။ မိမိနဲ႔အိမ္မွာေမြးထားတဲ့ေၾကာင္းေခြး၊ၾကက္တူေရြးေလးနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ရင္ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ အနည္းဆံုး တစ္ပါတ္တစ္ခါ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရေအာင္။ လူနဲ႔အစိုးရမင္းလည္း က်ႏု္ပ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈကလြတ္ေအာင္ မကယ္ႏိုင္ပါ။ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈပဲ တတ္ႏိုင္ပါတယ္ေလ။

ဆုေတာင္းအခ်ိန္
ျမန္မာျပည္ - ဗုဒၶဟူးညေန ၆း၃၀-၇း၃၀နာရီ
မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊Perth(Aus) - ဗုဒၶဟူးည ၈-၉နာရီ
ထိုင္း - ဗုဒၶဟူးည ၇-၈နာရီ
ၾသစေၾတးလွ်ား (Sydney, Malborne) - ဗုဒၶဟူးည ၇-၈နာရီ
San Francisco - အဂၤါမနက္ ၄-၅နာရီ 
NY, Taxas, Omaha..etc အခ်ိန္မ်ားတြက္ခ်က္ေပးပါရန္
လန္ဒန္ - ေန႔၁၂-၁နာရီ (ထမင္းစားခ်ိန္)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ၾကားခံဆုေတာင္းျခင္း

Sunday, 04 August 2013 08:58 administrator


ဒီေန႔ ဘုရားေက်ာင္းမွာ စေန႔ေန႔ လစဥ္ညပိုင္း ဆုေတာင္းပြဲရွိတယ္။ August ေမြးေန႔ရွင္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္က စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲ လစဥ္ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ 
ေမြးေန႔ရွင္အခ်ိဳ႔ သူတိုိ႔လႈဒါန္းေငြနဲ႔ လာတဲ့လူ ၂၀၀ေလာက္ကို ညစာထမင္းေၾကြးတယ္။ ည၇နာရီစတယ္။ ပထမေတာ့ လူငယ္ေတြ ဘုရားသီခ်င္းမ်ား သီဆိုတီးမႈတ္ၾကတယ္။ ေနာက္ ေမြးေန႔ရွင္ ၂၅ဦး ကိတ္မုန္႔အေသးေလးေတြ ဖေယာင္းတိုင္ကိုယ္စီထြန္းျပီး လမ္းေလွ်ာက္၀င္လာတယ္။ ၁၅မိနစ္ သင္းအုပ္ဆရာက ဆုေတာင္းေပးတယ္။ အားလံုး Happy Birthday သီခ်င္းကို အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ၊ကရင္လို ဆိုၾကတယ္။

ေနာက္ အထူးဆုေတာင္းပြဲ ..
ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံဆုေတာင္းပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ၾကိးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တခါဆုေတာင္းရင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ငိုယို၊ ၀မ္းနည္းပက္လက္နဲ႔ မ်က္ရည္စားစရာျဖစ္တဲ့အထိ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္ အခုလို ဆင္းရဲသြားတာ နားမလည္ေၾကာင္း၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွအျပစ္မတင္လိုေၾကာင္း။ မိမိ တစ္ဦးတည္း အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ မိမိရဲ့ အတၱစိတ္၊ ငါ၀ါဒ၊ ေငြ၊အာဏာ၊ရာထူး တက္မက္မႈေတြ၊ သူမ်ားကိုပက္ပက္စက္စက္ ေျပာဆို၊ ဆဲဆိုမႈေတြ၊ မိဘေမာင္ႏွမမ်ားကို အျပစ္တင္ေျပာဆိုတတ္မႈေတြ ..ကိုယ့္အျပစ္ေတြကိုပဲ ဘုရားထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း..ပဲလုပ္ေပးဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခုလိုျဖစ္ရတာ.. ဘယ္သူ႔အျပစ္မွမဟုတ္၊ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ့အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္... လို႔ သင္းအုပ္ဆရာကိုယ္တိုင္ ၀မ္းနည္းစြာ ဆုေတာင္းပါတယ္။ မိမိအျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရျခင္း၊ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ဘုရားသခင္ ခြင့္လြႊတ္ေတာ္မူပါ ...လို႔ ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေစပါ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ေပးအပ္မယ္လို႔လဲ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးၾကပါတယ္။ 

သီခ်င္းဆိုၾကပါတယ္။ မ်က္ရည္၊၀မ္းနည္းမႈ၊ က်ိဳးပဲေက်မြေသာ စိတ္ႏွလံုးနဲ႔ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဆက္မျပက္လုပ္ေနတာ စင္ကာပူေရာက္ျပီး ၂၃ႏွစ္ၾကာသြားပါျပီ။ ဇြဲမေလွ်ာ့ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုးၾကားရန္၊ လူလူခ်င္း ေလးစားတတ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ကူညီတတ္ဖို႔၊ ပံ့ပိုးေပးဖို႔၊ သနားတတ္ဖို႔၊ ေခါင္းပံုမျဖတ္ဖို႔၊ ခ်စ္ေမတၱာထားဖို႔ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမည္..သီခ်င္းကို ႏွလံုးသားထဲကအသံနဲ႔ သီဆိုၾကပါတယ္။ အရာရာဟာ ေယရႈေၾကာင့္သာ အသက္ရွင္သည္။ ေယရႈေၾကာင့္ပဲ...သီခ်င္းကိုဆက္လက္ဆိုကာ သင္းအုပ္၏ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းျဖင့္ ည ၁၀နာရီတြင္ အဆံုးသပ္ပါသည္။ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)

 

ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ။ (အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ညီညြတ္ရန္အခ်ိန္ေရာက္လာျခင္း)

Wednesday, 12 October 2011 05:01


ပိုစတာဒီဇိုင္း-ရဲ၀င့္လတ္၊  ဓါတ္ပံု-ေနသူရိန္၊ ေဆာင္းပါး-ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

မုရန္အင္တာနက္သည္
အသက္ရွင္ေသာထာ၀ရဘုရားသခင္ ေကာင္းျမက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ကခ်င္ျပည္မွ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုကြယ္ေသာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္၊ ရုိမင္ကက္သလစ္ခရစ္ယန္မ်ား အသင္းေတာ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆုေတာင္း၊ တင္ျပခဲ့သည္မ်ာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အစိုးရမင္း အမိန္႔ကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ လူေန၊ ရြာမ်ားကို ဖယ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကားတိုင္ၾကီးကို မေရႊ႔ပါ။ ကားတိုင္သည္ ေရကာတာေအာက္တြင္ ထာ၀ရရွင္သန္ေနမည္ ဟု ေဒသခံ၊ခရစ္ယာန္မ်ားက ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္မွ သမၼတၾကီး ဥိးသိန္းစိန္က အံ့ၾသဘြယ္ရာ ထိုေရကာတာစီမံကိန္းၾကီးကိ ေရႊ႔ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အစိုးရသစ္က အေလးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ား ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ ခံစားေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားေရး (ATTITUDE)
A=1, B=2, ...Y-25, Z=26  စသျဖင့္သတ္မွတ္ပါက၊  HARDWORK = 98, KNOWLEDGE=96, LOVE=54, LUCK=47, MONEY=89 ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ATTITUDE=100% ရမည္ဆိုေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္၊ ေဖၚျမဴလာမွာ အလြန္ေရပန္းစားလွပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္ေကာင္းမ်ား Good Attitude သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ ဒီမိုကေရစီေန႔တြင္ သူလည္းဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းမ်ားမွာ အားရဘြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလြန္ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္ဟု ေျမွာက္ပင့္ေျပာသံမ်ားလည္း အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားထံမွ ၾကားရသည္။ မၾကာမီ တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ခ်ည္မ်ား ရွိလာပါသည္။  ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး သည္းခံ၊ေျပာင္းလဲရပါမည္။ အဓိက ေျပာင္းလဲရန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သား တစ္ဦးစီျဖစ္သည္။ ထစ္ကနဲရွိ ေဒါသထြက္၊ေအာ္ဟစ္၊အတင္းၾကပ္လုပ္တတ္ေသာ ပင္ကုိယ္စိတ္ထားမွ၊ စိတ္ရွည္၊ ခ်ိဳသာစြာေျပာဆို၊ နားေထာင္၊ညွိႏႈိင္းတတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစရိုက္မ်ားသို႔ မိမိတဦးခ်င္း မိသားစုတြင္းဆက္ဆံေရးမွ စတင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဂလာတိ ၅း၂၂ တြင္ ၀ိညာဥ္အသိး ၉လံုးအေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကို၄င္း၊ ဇာတိပကတိစိတ္ မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို၄င္း၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားထားၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ပကတိေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္အံ့။

နာက်ည္းမႈမ်ားကို ေျပျငိမ္းေစေသာ ထိုစိတ္သေဘာထားမ်ား (Good Attitude) ရရွိရန္မွာ ဘုရားထံမွေမတၱာ ရရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ပေရာဖက္ေနဟမိ အစၥေရးႏိုင္ငံ ေယရုဆလင္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေနဟမိႏွင့္အားလံုး ဘုရားထံ၀န္ခ်ေတာင္းပန္၊ ဘုရားေမတၱာကို ရယူျပီး၊ ညီညြတ္မႈရခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္တိုင္းရင္းသားအားလံုးလည္း သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္၊ သခင္ေယရႈကို္ ရရွိရန္လိုသည္။ ေယာ၃း၁၅ တြင္ ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရမည္အေၾကာင္းတည္း။

တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရာတြင္၊ ျမစ္ဆံုကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္သားအားလံုး ခရစ္ေတာ္ကို သိရာမွ၊ လက္ခံ၊ ရရွိလာရန္အတြက္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။


ၾကားခံဆုေတာင္းျခင္း
ပထမဆံုး၊ ဘုရားရွင္ေရွ႔ေမွာက္ကို ျမန္မာျပည္အတြက္ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းရာမွာ ...ဘာဆုေတာင္းရမွန္းမသိရင္
၁။ မိမိအျပစ္မ်ားကိုဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။ က်ႏု္ပ္တို႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေၾကာင္းဝန္ခံပါ။
၂။ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႔ကိုျပန္လည္တည္ေထာင္မည့္ ပေရာဖက္ၾကီးေနဟမိကဲ့သို႔ - ငါသည္ထိုင္၍ အင္တန္ကာလပတ္လံုး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းလွက္၊ အစာေရွာင္လွ်က္ေန၍၊ ေကာင္းကင္ဘံုအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆုေတာင္းရာတြင္ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကိုေဖာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ အကြ်ႏ္ုပ္ဟပဌနာစကားကိုၾကားျခင္းငွာ၊ ယခုနားေထာင္၍ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အကြ်ႏု္ပ္ႏင့္ကြ်ႏ္ုပ္အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ျပစ္မွားပါျပီ၊ ကိုယ္ေတာ့္ကိုျပစ္မွား၍၊ အလြန္ဆိုးညစ္ေသာအမႈတို႔ကိုျပဳမိပါျပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကြ်န္ကိုယေန႔ေကာင္းၾကီးေပးေတာ္မူပါ။ လူေရွ႔မွာမ်က္ႏွာရပါမည့္အေၾကာင္း ကယ္မသနားေတာ္မူပါုဆုေတာင္းေလသည္။ (ေနဟမိ ၁)  
၃။ မိမိအားနည္းမျပည္စံုမႈမ်ား၊ မိမိအျပစ္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပဝန္ခံျပီး၊ ၾကားခံဆုေတာင္းျခင္းတြင္၊ မိမိအျပစ္၊အားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ညီညြတ္ျပီးႏိုင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရန္မွာ ဘုရားရွင္သာလွ်င္တတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိအျပစ္မ်ားမွာ မိမိႏိုင္ငံအသားအခ်င္းခ်င္း၊ ကၠဳသေရာလလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔မွတ္ယူပါ။ ေနဟမိဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို အတုယူ၊ခံယူရန္အတြက္ ေနဟမိ အခန္း၂၊ တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အာတေဇရဇ္မင္းၾကီး၏ ဖလားေတာ္ကိုင္ျဖစ္လာျပီး၊ ဘုရင္ေရွ႔ေတာ္တြင္ညိွဳးငယ္စြာရွိစဥ္ လွ်ပ္တပ်က္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ရိုးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ေနဟမိ အခန္း ၃၊ ၄၊  တြင္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ေတာ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႔ရိုးတည္ျခင္းစတင္ခဲ့သည္။ ေနဟမိအခန္း၅၊ ၆ တို႔တြင္ မိမိလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မတရားအတိုးေပး၊ ေငြေခ်းျခင္းမ်ား၊ မိမိလူမိ်ုးအခ်င္းခ်င္း ကြ်န္အျဖစ္ေစခိုင္းမႈမ်ားကို မလုပ္ရန္၊ ညီညြတ္မႈကို အတြင္းစည္းတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျပင္ပရန္သူမ်ား သမၻာလတ္၊ ေတာဘိ၊ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ လက္နက္တစ္ဖက္၊ ျမိဳ႔တည္လုပ္ငန္းတစ္ဖက္ျဖင့္  ၅၂ရက္တြင္းျမိဳ႔ရိုးတည္မႈကို လက္စသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အခန္း ၇၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၃ ဆက္လက္ဖတ္ရႈၾကည့္ပါက ေနဟမိႏွင့္ကၠဳသေရလတို႔ ဆုေတာင္း၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိရွိ၊ခြန္အားရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ၾကားခံဆုေတာင္းရာတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ား အပတ္စဥ္၊ အသင္းေတာ္တြင္စုေဝးျပီး၊ မိမိအျပစ္မ်ားကိုဘုရားရွင္ထံ မ်က္ရည္ျဖင့္ ဦးစြာဝန္ခ်ေတာင္ပန္၊ ၾကားခံဆုေတာင္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

အပတ္စဥ္ဆုေတာင္းအခ်ိန္
ျမန္မာျပည္ - ဗုဒၶဟူးညေန ၆း၃၀-၇း၃၀နာရီ
မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊Perth(Aus) - ဗုဒၶဟူးည ၈-၉နာရီ (စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္)
ထိုင္း - ဗုဒၶဟူးည ၇-၈နာရီ
ၾသစေၾတးလွ်ား (Sydney, Malborne) - ဗုဒၶဟူးည ၇-၈နာရီ
San Francisco - အဂၤါမနက္ ၄-၅နာရီ 
NY, Taxas, Omaha..etc အခ်ိန္မ်ားတြက္ခ်က္ေပးပါရန္
လန္ဒန္ - ဗုဒၶဟူးေန႔၁၂-၁နာရီ (ထမင္းစားခ်ိန္)


The End of Prayers for Myanmar (Burma)
Murann.com

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)က်မ္းစာပါေသာ ဆက္ဆံရန္ခက္ခဲေသာ အထက္လူၾကီးမ်ား " ခင္ဗ်ား လုပ္ျပန္ျပီလား၊ ရံုးခန္းကို လာခဲ့ပါ ေျပာေတာ့မလာဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္ရံုးမရွိေတာ့မွ ခင္ဗ်ားလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ နားလည္ရဲ့လား။ စကားျပန္ေျပာမေနနဲ႔။ ခင္ဗ်ားပါးစပ္ပိတ္ထားျပီး ေသခ်ာ နားေထာင္ " ... စသျဖင့္ အေျပာခံရဘူးပါသလား

မိမိအထက္လူၾကီးသည္ ေအာက္ပါ၄မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသလား။
၁။ ေဒါသၾကီးေသာအထက္လူၾကီး
၂။ ကုိယ္ကိုရွိတယ္မထင္ေသာ အထက္လူၾကီး
၃။ လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ အထက္လူၾကီး
၄။ ညံ့ဖ်င္းအားနည္းေသာ အထက္လူၾကီး

၁။ ေဒါသၾကီးေသာအထက္လူၾကီး THE ANGRY BOSS
ဒန္ေယလ ၃ တြင္ ေနဗုတ္ခေနဇာမင္းၾကီး ေဒါသျဖင့္ မီးရွိန္ျပင္းထန္ေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ပစ္ခ်ရန္ ေဒါသတၾကီးျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဒါသၾကီးသည့္အထက္လူၾကီးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ
ဒံေယလမည္ကဲ့သို႔ အမႈထမ္းပါသနည္း။ "Blue Zone ေခၚသည့္ မိမိအလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္လုပ္ပါ။ Red Zone ေခၚေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားကို ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ရန္လိုသည္".
Strategy for an angry boss: Stay in the "blue zone;" avoid the "red zone."

၂။ ကုိယ့္ကိုရွိတယ္မထင္ေသာ အထက္လူၾကီး THE ABSENT BOSS
စစ္ဗိုလ္ၾကီး ေပါတိဖာသည္ သူကြ်န္ေယာသပ္ကို လစ္လွ်ဳျပဳထားသည္။ ေနာက္ဆံုး လ်စ္လ်ဳမႈေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ ၾကီးစြားေသာအဖိုးအခေပးရသည္မွာ ေထာင္ထဲသို႔ မတရားသျဖင့္ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။
အထက္လူၾကီးလစ္လ်ဳမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း လူၾကီးႏွင့္ဆက္သြယ္မႈကို မျပက္ေစရန္၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ပံုမွန္မျပက္မလပ္တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းခ်က္ ကမၻာဦး ၃၉ း ၉
Strategy for the Absent Boss: Work as if you were working for God.

၃။ လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ အထက္လူၾကီး THE MOODY BOSS
ေရွာလုမင္းၾကီးသည္ ဒါ၀ိပ္ကို သေဘာက်ျပီး အမႈထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ တနၤလာေန႔တြင္ မင္းၾကီးသည္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တိုင္းေရးျပည္ေရးမ်ားစီမံျခင္း၊ စားေသာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔ အဂၤါေန႔တြင္ သူ႔အမႈထမ္း ဒါ၀ိပ္ကု ိ ရုတ္တရက္ လံွႏွင့္ပစ္လိုက္ရာ လံွသည္ နံရံတြင္ စိုက္၀င္သြားသည္။ ဒါ၀ိပ္လည္း ဘုမသိဘမသိ အသက္ရန္မွ ထြက္ေျပးရပါသည္။ က်မ္းခ်က္ ဓမၼရာဇ၀င္ ပထမစာေစာင္ ၁၈ း ၁၁၊ သင္လည္း အထက္လူၾကီးက ရုတ္တရက္ ေခ်ာင္ပိတ္ေမးျမန္း အျပစ္တင္ခံရပါသလား။ ထာ၀ရဘုရားကို ယုံၾကည္အားကိုးျခင္းသည္ လံွႏွင့္ရုတ္တရက္ပစ္ခံရသည္ကုိပင္ ေအာင္နိုင္ပါသည္။
Strategy for the Moody boss: Respond to God's faithfulness more than you react to you boss's ficklenen.

၄။ ညံ့ဖ်င္းအားနည္းေသာ အထက္လူၾကီး THE WIMPY BOSS
ဘုရင္အာေရႊရု မွာ သူ႔လက္ေထာက္ ဟာမန္၏ ဖ်ားေယာင္းမႈေအာက္တြင္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားကို သုတ္သင္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ သူ႔ အမႈထမ္းျဖစ္ေသာ မိဘုရားဧသတာ အတြက္ျပက္ျပက္သားသား လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အားနည္းေသာ အထက္လူၾကီး ဆံုးျဖက္ခ်က္မခ်ႏိုင္လွ်င္၄င္း၊ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖက္ခ်က္ခ်ျပီးလွ်င္၄င္း မိမိအသက္ကိုပင္စြန္႔ကာ အထက္လူၾကီးကိုအမွန္လမ္းသို႔ လူၾကီးရံုးခန္းအထိတက္၍ ေျပာႏိုင္ေသာ ဥပမာျဖစ္သည္။ က်မ္းခ်က္ ဧသတာ ၄ း ၁၄
Strategy for the Wimpy boss: position yourself to lobby for what is right and good and true.

In Touch ; Sep 2008 မွ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဘာသာျပန္ထားပါသည္။
JBCS jbcs.org.sg eZine July-December 2009 Page 121

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ထိုသူတို႔က အကြၽႏ္ု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္၍ေနပါ။ ညဦးယံအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္ပါသည္ ဟူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို က်ပ္က်ပ္ေသြး ေဆာင္ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူေနျခင္းငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။
—St. Luke 24: 29

ထိုစကားမ်ားကို တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Rev. Henry Francis Lyte ကေျပာခဲ့သည္။ သူ႔၏ အဂၤလိပ္မက္သဒစ္ အသက္တာတခုလံုး ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေရးအတြက္ တစ္ခုခုခ်န္ခဲ့ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သူ၏ ကဗ်ာစာအုပ္မွာ လံုေလာက္ေပသည္။ သူ႔အသက္ ၅၄ႏွစ္အရြယ္ ၁၈၄၇ခုႏွစ္တြင္ သူ႔အသက္ရွင္သန္မႈ၏ အဆံုးသတ္လုဆဲအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ ႏွစ္၃၀ခန္႔ခံစားရျခင္းမွ အဆိုးဆံုးအေျခအေနေရာက္ပါျပီ။

ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားတြင္ပင္ သူ႔တြင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ "အကြ်န္ဳပ္ႏွင့္၀င္၍ေနပါဘုရား" ဆိုေသာသီခ်င္းျဖစ္သည္။  ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္အျပင္မစႏုိင္သူမရွိ။ အက်ဳိးနည္းသူကိုေထာက္ပံ့အံ့ေသာငွါ။ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ဝင္၍ေနပါဘုရား။ .. ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္သူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္သည္။

ထိုသီခ်င္းစာသားမ်ားကို ႏွစ္၀၀၀တိုင္ ေယာကၤ်ား၊မိန္းမမ်ား အားကိုး သီဆို၊ ေျပာၾကား၊ တီးတိုးရြတ္ဆို ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္တင္းနစ္ သေဘၤာၾကီး ျမဳတ္ခါနီးအခ်ိန္တြင္လည္း သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပထမကမၻာစစ္အတြင္း သူနာျပဳဆရာမ Edit Cavell ကိုပစ္သတ္မည့္ ေသနပ္ပစ္အဖြဲ႔ေရွ႔တြင္  ထိုသီခ်င္းကို ထပ္တလဲလဲ သီဆိုခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ထိုသီခ်င္းသံ ၾကားရသည္။ ေျမျမဳတ္မိုင္းဗံုးမ်ားၾကားေလွ်ာက္သြားသူမ်ားထံမွာလည္း ထိုသီခ်င္းသံ ၾကားရတတ္သည္။

အဆံုးတုိင္ေအာင္၊ အသက္တာဆုတ္ေလ်ာ့သည္။ ေျမႀကီးစံစားရာမဲြ၊ ဘုန္းလည္းကြယ္၏။  ဤေလာက၌အနိစၥသာထင္ရွား။ အၿမဲတည္ရွင္၊ ၾကြလာ၊ ေနေတာ္မူပါ။

ျပည္စို႔ေနေသာအနာမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုျခင္း၊ ပိန္လွီျဖဴဖတ္မႈ၊ အက္ဆစ္စားေဆးမ်ား စားသံုးရင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ တရားေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၁၈၄၈ႏွစ္တြင္ပင္၊ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္လင္းေက်းဇူးအားျဖင့္။ စုေတ့ေသာ္၊ မ်က္စိမႈန္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာက္လႊင့္။ ေရႊေကာင္းကင္အရုဏ္တတ္၊ ေျမႀကီးကြယ္သြား။ ကြၽႏု္ပ္အပါးေနေတာ္မူပါဘုရား။

Ref:  Time Magazine  Nov 17, 1947

 

၁ ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္။

ကုိယ္ေတာ္အျပင္မစႏုိင္သူမရွိ။

အက်ဳိးနည္းသူကိုေထာက္ပံ့အံ့ေသာငွါ။

အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ဝင္၍ေနပါဘုရား။၂ အဆံုးတုိင္ေအာင္၊ အသက္တာဆုတ္ေလ်ာ့သည္။


ေျမႀကီးစံစားရာမဲြ၊ ဘုန္းလည္းကြယ္၏။

ဤေလာက၌အနိစၥသာထင္ရွား။

အၿမဲတည္ရွင္၊ ၾကြလာ၊ ေနေတာ္မူပါ။၃ ဒဏ္ေပးပိုင္မင္းႀကီးအာဏာႏွင့္မဟုတ္၊


ကရုဏာေတာ္ျဖင့္ဒုကၡမွေရြးႏႈတ္၊

သက္သာေစေသာအေတာင္ေတာ္ႏွင့္တကြ၊

ၾကြလာ၊ အကြၽႏ္ုပ္ထံေနေတာ္မူပါ။၄ အစဥ္ကုိယ္ေတာ္ကုိဖူးေတြ႔လုိပါ၏။


မာရ္နတ္တန္ခုိးဘယ္သူခ်ဳိးႏုိင္သနည္း။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သာလွ်င္တတ္ႏုိင္ေတာ္မူရာ၊

ၾသ၊ ေက်းဇူးရွင္၊ ေနၿမဲေနေတာ္မူပါ။၅ ေကာင္းက်ဳိးေပးရန္၊ အနားမွာေနမူလွ်င္


ေဘးမ်ားအတြက္မစိုးရိမ္ပါ၊ အရွင္၊

ေသမင္းလက္နက္အဘယ္မွာရွိသနည္း၊

တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ေအာင္လိမ့္မည္။၆ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္လင္းေက်းဇူးအားျဖင့္။


စုေတ့ေသာ္၊ မ်က္စိမႈန္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာက္လႊင့္။

ေရႊေကာင္းကင္အရုဏ္တတ္၊ ေျမႀကီးကြယ္သြား။

ကြၽႏု္ပ္အပါးေနေတာ္မူပါဘုရား။

------

Music Note & Audio: Click Here --> ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္။ Abide With Me 42  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”