မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Apr 19th

Last update06:59:36 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1007
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

မခြဲမခြာအျမဲသာ ဘုရားရွင္ေတာင္းဆိုေသာပူေဇာ္သကၠာ


လင္မယားတို႔သည္ ႏွစ္ဦးမဟုတ္၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္တြဲဖက္ ထမ္းပိုးတင္ေတာ္မူေသာ အရာကို လူတို႔မခြဲမခြာေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ရွင္မာကု ၁၀း၉)

မခြဲမခြာအျမဲသာ
ကြာရွင္းျပတ္စဲရန္ ေတာင္းခံလာေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သင္းအုပ္ဆရာက ေငးၾကည့္ေနပါသည္။ ငါတို႔က လက္ထပ္ေပးဖို႔ပဲ တာ၀န္ရွိတာေလ ..ဆိုေသာအခါ ..ကြာရွင္းျပတ္စဲဖို႔ေတာ့ လုပ္ေပးလို႔လဲ ရရမွာေပါ့၊ ဆရာပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးစားတာေလ..ဟု အတင္းတရားခံလုပ္ပါေလ၏။ ဆရာေတာ္က မတတ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ..ဒါဆိုလည္း ဒီေန႔ေတာ့မအားဘူး၊ နက္ျဖန္မွလာခဲ့၊ လုပ္ေပးမယ္။ ဒီစာရြက္တရြက္စီကို ယူသြားျပီး အလြတ္က်က္ခဲ့၊ အလြတ္ရျပီဆိုရင္ နက္ဖန္လာခဲ့ ...ဟု စာတစ္ရြက္စီေပးလိုက္ပါသတဲ့။ အိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ေယာကၤ်ားက စာက်က္ရန္ဖြင့္လိုက္ပါ၏။

ေႏြးေထြးေသာ မိသားစု၊ ၾကိဳးစားေသာ လက္တစ္စံု၊ သင့္ျပန္အလာကို ညဥ့္နက္သန္းေခါင္တထိ ေစာင့္ေနတဲ့  မီးခြက္တစ္လံု၊ က်န္းမာေရးဂရုိစိုက္ဖို႔ ရာသီသံုးပါးမွာ တဖြဖြမွာတဲ့ စကား၊ အႏိႈင္းမဲ့ဂရုျပဳမႈ၊ သင့္မိဘအတြက္ အျပဳအစု၊ သင့္ကေလးမ်ားအတြက္၊ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ။ သင္ၾကိဳက္တဲ့အစားအစာအတြက္ အခ်က္အျပဳတ္၊ သင့္အတြက္ ဆံုးရံႈးလိုက္ရတဲ့ ႏုပ်ိဳျခင္းေတြ၊ ဒါဟာ သင့္ရဲ့ဇနီးမယားပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။

ထိုအခ်ိန္မွာ မိန္းမကလည္း စာက်က္ရန္ ဆရာေတာ္ ေပးလိုက္ေသာစာကို ဖြင့္လိုက္၏။

ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ရဲ့တာ၀န္၊ ၾကီးမားေလးလံတဲ့ ၀န္ထုပ္မ်ားကို ပုခံုးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ထမ္းထားတယ္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္မွ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း ျပန္လာရတယ္။ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေနရာအႏွံ႔ ေျပးလႊားျပီး၊ မ်က္ႏွာနဲ႔ မာနကို ေအာက္ခ်ထားရတယ္။ ေျပာျပလို႔မရတဲ့ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းေတြ၊ မ်က္ႏွာေပၚက ရင့္ေရာ္ျခင္းေတြ၊ ေယာကၡမနဲ႔ ခယ္မအတြက္ တာ၀န္ေတြ၊ က်ဆံုးျခင္းနဲ႔ဆံုးရံႈးျခင္းမွ ရုန္ကန္ရတာေတြ၊ မိသားစုအတြက္ သားသမီးအတြက္၊ ေမတၱာေတြ၊ ဒါဟာ သင့္ရဲ့ခင္ပြန္း၊ သင့္ရဲ့ လင္ေယာကၤ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္...။

က်က္မွတ္ရမဲ့ စာမ်ားကို ဖတ္ျပီးလွ်င္ သူတို၏မ်က္စိမွာ မ်က္ရည္မ်ား ေ၀လာ၍ ႏွလံုးခုန္သံတို႔ တဖန္ျမန္လာပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ထံသို႔ ေရာက္လာၾကပါ၏။ ကြဲကြာဖို႔မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ဆရာ့ကို ဒုကၡေပးမိတာ ခြင့္လႊတ္ပါ ဟု ေတာင္းပန္၍ လက္ေဆာင္ေပးသြားပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဇနီးေမာင္ႏွံ ကြဲကြာသြားဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးသူက၊ စာတန္မာရ္နတ္ပါပဲ။ စာတန္မာရ္နတ္၏ ဖ်ားေယာင္းျခင္းကို ျငင္းဆန္ေတာ္လွန္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္ျဖစ္လွ်င္ လူခ်င္ခြဲခြာ၍မရပါ။ မိတ္ေဆြထာ၀ရဘုရား တြဲဖက္ထမ္းပိုးတင္ေသာ အရာျဖစ္သည္ကို သတိအစဥ္ျပဳရမွာပါ

Ref: ဆရာေတာ္ဦးျမင့္လြင္ (ေျမာက္ဥကၠလာပ)ေျပာျပေသာ ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္ သင္ခန္းစာကို ညစဥ္ခြန္အား ႏို၀င္ဘာ၂၀၁၂မွ တဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

ဘုရားရွင္ေတာင္းဆိုေသာပူေဇာ္သကၠာ
ေၾကြအမည္ရွိ မိန္းကေလးက သူ႔ခင္ပြန္းႏွင့္ ရန္ျဖစ္ေသာအခါ ခင္ပြန္းသည္က "ငါ့မွာလည္းမာနရွိတယ္ကြ .." ဟု လက္မေထာင္၍ သူမကို ေအာ္သတဲ့။ ထိုအခါ သူမကလည္း "အမေလး၊ ရွင့္မာနေလာက္ေတာ့ ေၾကြတို႔က ပ်င္းေတာင္ ပ်င္းေသးတယ္"  ဟု ျပန္၍ေအာ္ခဲ့မိပါသတဲ့။ သည္လိုႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္သား ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ အလွ်င္းမထားပဲ၊ မာနျပိဳင္ၾကရာ ခြဲခြာေနေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ခ်စ္သူစစ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မာန္မာန၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၍ တရားမဖက္၊ မာနတက္မိတာေၾကာင့္ လမ္းခြဲရတာ စိတ္မေကာင္းပါ။ သူမ၏ ခ်စ္သူက မေပ်ာ္မရႊင္ ေနထိုင္ရင္း ကြယ္လြန္သြားေသာအခါမွ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ရပါသည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ဇတ္သိမ္း (Sad Ending) မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ္လည္း မာနၾကီး၍ ေၾကကြဲရလဒ္သာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသတဲ့။

တကယ္ေတာ့ ေၾကြနည္းတူ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မာနၾကီးၾကီး ထားၾကပါ၏။ ဘုရားသခင္ မႏွစ္သက္မွန္း သိသိႏွင့္ ထမ္းပိုးထားတာပါ။ ပေရာဖက္ မိကၡာက .. "ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္" ဟူသည့္အရာႏွင့္ ဘုရားသခင္ကိုပူေဇာ္ရန္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံမွာ ဘုရားသခင္လိုခ်င္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ျငင္းပယ္ေနတာ နည္းနည္းေတာ့ မွားယြင္း၊ လြဲေခ်ာ္ေနတာပဲ မဟုတ္ပါလား။

တစ္ခါက ကခ်င္ျပည္နယ္ကို အလယ္ေရာက္သြားေတာ့ ျမင္ရခဲေသာ ထင္းရႈးပင္ႏွင့္ ႏွင္းခဲေတြကို ေငးေမာၾကည့္ရႈေနမိပါသည္။ ႏွင္းေတြ အဆက္မျပက္ က်ေရာက္ေနခဲ့ပါသည္။ တစ္ခဏအတြင္း ထင္းရူးပင္ေတြက အပင္ကို ကိုင္းညြတ္လိုက္ျပီး ႏွင္းေတြကို ေလ်ာက်ေစခဲ့ပါ၏။ သည္လိုႏွင့္ ႏွင္းေတြက မ်ားလာလိုက္၊ အပင္ကို ကိုင္းညြတ္လိုက္ႏွင့္၊ ထင္ရူးပင္၏ ေကြးညြတ္မႈေၾကာင့္ ႏွင္းေတြပိျပီး က်ိဳးေၾကပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရပါ၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူလိုက္လာေသာ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔မွ မိန္းကေလး အယ္လခြန္ဆန္းက "ကြ်န္မတို႔လည္း၊ ထင္းရူးပင္လို ေကြးညြတ္တတ္ရင္ လဲျပိဳစရာ၊ က်ိဳးပဲ့စရာ မရွိေလာက္ဘူးေနာ္" .. ဟု ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ အမွတ္ရဖြယ္ စကားပါပဲ။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ လူအ ဟု ထင္စရာ၊ အျမင္ေသးစရာ ရွိေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာက ထိုကဲ့သို႔ မေဖာ္ျပပါ။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာေၾကာင့္

ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၊ ေက်းဇူးေၾကာင့္ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္အသေရ၊ အသက္ကိုရတတ္၏ (သု ၁၁း၄)၊ အၾကင္သူသည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်အံ့၊ ထိုသူသည္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတၱံ႔ (မ ၂၃း၁၂)။

ညစဥ္ခြန္အား (ဆရာဆိုး)
ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၂

အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (နိဂံုး)

လြန္ခဲ့ေသာတစ္လက ကြ်ႏ္ုပ္စာတစ္ေစာင္ ရပါသည္။ ထိုစာထဲ၌ "လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္က ကြ်န္ေတာ့ဇနီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ သီးသန္႔ခြဲေနခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့နားမွာ သူမ ဆက္ေနဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ အိမ္က ထြက္သြားျပီ လို႔ ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုမွ ဆက္သြယ္လို႔မရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲၾကတာေတြလည္း အေျခအျမစ္ရွိတာေတြ ပါသလို၊ အေျခအျမစ္မရွိတာေတြလည္း ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အညွိဳးတၾကီး ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္း မရခင္ တျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႔ ခဏ သြားေနမယ္ ေျပာျပီး ထြက္သြားတယ္"
"ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ကေန အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ညစာ စားျပီးေတာ့ TV မဖြင့္ဖြင့္ေအာင္ လံွႈ႔ေဆာ္ေနသလို ခံစားရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာက အေဖာ္မဲ့တာေတြ၊ စိတ္ပ်က္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါလို႔။ တစ္ခါတေလ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ခဏတာေလးအတြက္ မီးေလာင္ေနတဲ့အခါ ထြက္ေပါက္ကေလး ျဖစ္ေပမဲ့ ေလာင္ေနတဲ့မီးကို ျငိမ္းသြားေစႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ခလုတ္ဖြင့္ျပီး၊ ဟိုေျပာင္း ဒီေရႊ႔ လိုက္ၾကည့္ရာက၊ ကြ်န္ေတာ္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္မိတဲ့လိုင္းက ဆရာၾကီး (ဘီလီဂေရဟမ္) ရဲ့ တရားေဟာပြဲတစ္ခုကို စတင္လႊင့္ေတာ့မဲ့ လိုင္းျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားက လႊင့္တဲ့အစီအစဥ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ့ သိပ္အယံုအၾကည္မရွိဘူးခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာၾကီးတရားေဟာအျပီးမွာ .. ေျပာရရင္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္အေျခအေနကို တိုက္ရိုက္ေျပာေနသလိုပါပဲဗ်ာ။ မိမိဘ၀လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲခ်င္သူေတြ၊ ေရွ႔ကိုထြက္လာျပီး ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ ေျပာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တြန္႔ဆုတ္မိတယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ ရုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႔သြားလိုက္ျပီး၊ ဒူးေထာက္ျပီး ကြ်န္ေတာ့ႏွလံုးသားထဲက ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံလိုက္ပါတယ္"  အဲဒီေနာက္ သူ႔အေၾကာင္း ဆက္ေျပာျပေသးတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ သူ႔စာ အဆံုးမွာေတာ့ "အခုအခ်ိန္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ဇနီး နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႔ စတင္လုပ္ေနၾကပါျပီ" .. ခရစ္ေတာ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးသည့္ လူတစ္ေယာက္နွင့္ သူ႔ဇနီးအေၾကာင္း ၀မ္းသာစရာ ဇတ္လမ္းေလးေပပဲ။

လက္ထပ္ထားၾကေသာ္လည္း အေျခအေနမွန္၌ သီးျခားစီ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား၊ ခင္ဗ်ားတို႔အထဲ၌လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ မရွိသူ၊ ေမတၱာစစ္ မရွိသေလာက္ နီးပါး ျဖစ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာအားလံုးိကု ျပန္လည္ဆန္းသစ္၊ အသက္သြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအသစ္၊ ယံုၾကည္မႈအသစ္ စသည့္ အသစ္အဆန္းတစ္ခုခု ေနာက္သို႔ သဲသဲမဲမဲလိုက္ျပီး၊ မိမိဆႏၵ ျပည့္လိုၾကသည့္ လူငယ္မ်ားစြာသည္လည္း ဤေနရာ၌ ဤညတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ သင္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကို လိုအပ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဖိတ္ေခၚ လက္ခံၾကည့္ပါ။ သင္၏တကယ္လိုအပ္ေနေသာ စိတ္၏ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို အမွန္ပင္ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ဘီလီဂေရဟန္ (ဦးေအာင္သက္ညြန္ဘာသာျပန္သည့္စာအုပ္မွ)။

မွတ္ခ်က္
သားသမီး၂ဦးရွိျပီး၊ ေငြေၾကးကြ်န္ျဖစ္ေနသည့္၊ လင္မယားျပက္စဲရန္ တရားရံုတြင္ရင္ဆိုင္ေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ဦးေဇာ္ႏွင့္ေဒၚေဌး မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းပါသည္။  ဆရာဆိုး၏ စာမ်ားကို ဖတ္မိပါသည္။ ဘီလီဂေရဟမ္၏ တရားေဟာခ်က္ကိုလည္း ဖတ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါ။ သတိရဆုေတာင္းေပးျခင္းတခုသာ တတ္ႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားကို၊ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးထိပ္ဆံုးေရာက္ခဲ့ဖူး
သူ၊ အၾကီးဆံုးဘဏ္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ပထမဆံုးေလေၾကာင္းပိုင္ရွင္ ..၁၉၉၇တြင္ အနားယူသြားခဲ့သူ ဦးေက်ာ္၀င္း (Rev, Dr, PhD) မွ အမွာစကားတစ္မိနစ္ လင့္ကို နားဆင္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ရွိလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆရာဦးေက်ာ္၀င္၏ တရားေဒသနာမ်ားကို ဆက္လက္နားဆင္ရန္ အားေပးပါသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ Mar-2012 (Pulpit & Bible Study Helps)


ဘုရားရွင္ထံမွအလင္းကိုရ၍ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥၤေအာက္ေမ့၍ တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ဂ႐ုဏာေတာ္ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္
ေၾကျငာမ်ား
March 2012
http://burmesebible.com/pulpit/2012Mar%20MMPulpit.pdf

 

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ကြ်န္မေျပာတာ သိပ္မၾကာေသးဘူး ..ေနာ္ ... ဒါလင္
ငါ့ေဘာ့စ္က အေရးၾကီးတဲ့အလုပ္ရွိလို႔ ညနက္သန္းေကာင္ထိ လုပ္ေနရတာပါ....ဘလာ .. ဘလာ..

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


CAR Insurance analysis (Singapore) - Click Here Insurance 2007.xls

စင္ကာပူ ပင္နီစူလာျမန္မာဆိုင္မ်ား  - Click Here Peninsula Plaza Address

ျမန္မာမ်ားျပည္ပထြက္ခြာျခင္း - ၂၀၀၇ ေျခအေန - Click Here ,  Burmese Migration

 

အသင္းေတာ္လိပ္စာမ်ား - USA, Singapore, Others

ခရစ္ယန္ဘာသာ၏ သမိုင္း - by Spiegler

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ပထမဆံုးျမန္မာလူမ်ိဳး ခရစ္ယန္

သမၼာက်မ္းစာသမိုင္း

 

 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

မိတ္ေဆြ ေယရႈကူ်း။   ၁၉၆  သု၊ ၁၈း၂၄
What a Friend we have a Jesus  228

၁ ငါတို့ျပစ္နွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား
ခံရန္မိတ္ေဆြ ေယရႈရိွ
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္
ခြင့္သည္ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။
ျငိမ္သက္ျခင္းကို ျက္မ္ဖန္စြန့္ပစ္
မခံသင့္ဝန္ ထမ္းခဲ့ျပီ၊
ကိုယ္ေတာ္ထံတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္
မယူေဆာင္ျခင္းေျကာင့္ျဖစ္သည္။

၂ ငါတို့တြင္ စံုစမ္းေနွာက္ယွက္ျခင္း
ဆင္းရဲဒုကၡ ရိွသလား
ဘယ္ခါမွ စိတ္မပ်က္ေစရာ၊
ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ။
ဝမ္းနည္းျခင္းမိူ်း ခံရန္မိတ္ေဆြလို
သစၥာရိွသူ ေတြ့မည္လား
ငါတို့ အားနည္းျခင္းေယရႈသိ
ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ။

၃  ပန္ပန္းလွစြာ ဝန္ထုပ္ေလး၍၊
အားနည္းလ်က္ရိွျကသလား၊
ကယ္တင္ရွင္မီွခိုရာ ျဖစ္ေပ၊
ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ။
မိတ္ေဆြမ်ားရံြရွာ စြန့္ပစ္လွ်င္၊
ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ၊
လက္ေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာေစာင့္မမည္၊
ထိုမွ နွစ္သိမ့္ရာကိုရွာ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray