မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Sep 02nd

Last update09:34:20 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 945
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Gospel Interview အင္တာနက္ဗြီဒီယို (မုရန္တင္ျပခ်က္)


အင္တာနက္-မီဒီယာအေၾကာင္းကို ဇူလုိင္-၂၀၁၄ သခင့္စကား သက္ေသခံခ်က္မွာ ေရးထားပါတယ္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံု၊ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳဖို႕ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္ကာလမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းထဲအထိ အင္တာနက္က်မ္းစာ၊ အင္တာနက္တရားေဟာျခင္း၊ အင္တာနက္ေန႕စဥ္ခြန္အား ..စသျဖင့္ ေခတ္စားလာတာ ေကာင္းက်ိဳးထက္၊ ဆိုးက်ိဳးက မ်ားပါတယ္။ မိမိကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မွာ ၾကည့္တာေကာင္းပါတယ္။ ပိုျပီးေကာင္းတာက ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း၊ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ျပီး မၾကာခဏေတြ႕ဆံု၊ သက္ေသခံ၊ ခြန္အားယူျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမွာပါ။ အင္တာနက္ဗြီဒီယို မၾကည့္သူမ်ားကေတာ့ ကိစၥမရွိေပမဲ့ အြန္လိုင္းၾကည့္သူမ်ားအတြက္ ကိစၥရွိလို႕ ေရးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Sai Myint Tun June 27, 2014 စိုင္းျမင့္ထြန္း ေဖ့စ္ဘုတ္တင္ျပခ်က္အရ ခရစ္ေတာ္ရုပ္ပံုတခုမွာ စာတန္ဝင္တယ္ဆိုျပီး ဖ်က္ဆီး၊ မီးရိႈ႕တဲ့ဗီဒီယိုက မလုပ္သင့္ေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။ ဒီရုပ္ပုံ ကို ပ်က္စီးလိုက္လို ့ ဒီစာတန္ က တစ္ခါတည္း ၿပီးသြားၿပီလား ။ ဘာသာေရး ခရစ္ယာန္ေတြ တခ်ဳိ ့ကည္း ဒါကိုေထာက္ခံေနတာေတြ ရွိပါတယ္ ။ " အရွင္ ထာ၀ရဘုရား မိန္ ့ေတာ္မူသည္ကား၊ အဘယ္အရာကိုွမွ်မၿမင္ဘဲ၊ ကိုယ္စိတ္အလိုသို ့ လိုက္တတ္ေသာ ပေရာဖက္မိုက္တို ့သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။" ဆိုျပီး က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ကိုးကားျပပါတယ္။ 

ေယဇေက်လ ၁၃ း ၃ "ငါမေၿပာဘဲ၊ ထာ၀ဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူသည္ဟု သင္တို ့ဆိုလွ်က္၊ အခ်ည္းႏွီး အရာ ကိုၿမင္ၾကၿပီ မဟုတ္ေလာ။ လွည့္စား၍ ပေရာဖက္ၿပဳၾကၿပီ မဟုတ္ေလာ။"
ေယဇေက်လ ၁၃ း ၇ " သူတို ့သည္လည္း အၿပစ္ႏွင့္ အေလ်က္ ဒဏ္ခံရမည္။ ပေရာဖက္ ခံရေသာဒဏ္ သည္ ပေရာဖက္ကို ဆည္းကပ္သူခံရေသာဒဏ္ ႏွင့္ တူရလိမ့္မည္။" ေယဇေက်လ ၁၄ း ၁၀။ ဆရာစိုင္းေအး MEDIA 4 CHRIST

ဆရာစိုင္းေအး ဘန္ေကာက္၊ အမ္စီေအအသင္းေတာ္က ထြက္ခြာျပီး၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ဧဝံေဂလိဆရာအျဖစ္ လွည့္လည္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို သက္ေသခံအင္တာဗ်ဴးလုပ္ျပီး GospelIterview အင္တာနက္မွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံဗြီဒီယို မ်ားစြာရိုက္ကူးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။

တရုပ္နယ္စပ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ကခ်င္ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာၾကီးမ်ား၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ KIA ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႈးမ်ား၊ ယူနန္ျပည္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာနဲ႕လည္း ဧဝံေဂလိအင္တာဗ်ဴးမ်ား တင္ဆက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၏ေရာင့္ရဲျခင္း ဆရာရူဘီ မိသားစုအင္တာဗ်ဴးလို သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားဟာ အင္မတန္လွပ၊ ေျပာင္ေျမာက္လွပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကခ်င္ KIA စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေရွာင္၊ ရဲအုပ္ဦးဝင္းႏိုင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လိုင္ဇာအေၾကာင္း၊ GMYC ကြန္ဖရင့္(ခ်င္းမိုင္)၊ GMF ေတးဂီတမစ္ရွင္ စတဲ့ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေယရႈေကာင္ျမတ္ေၾကာင္း ဗြီဒီယိုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

More video list from Godpel Interview , see this link ..http://murann.com/stories/gospelinterview.june2014.htm

Gospel Interview ဗြီဒီယိုမ်ားမွာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ နတ္ဆိုးဝိညာဥ္ဆိုးထုတ္ျခင္းေတြ အေတာ္ေလး မ်ားျပားလာပါတယ္။ ပေရာဖက္ ဆိုတာ သခင္ေယရႈေနာက္ပိုင္းမွာ မရွိေတာ့ဘူးလို႕ ခံယူသူမ်ားရွိသလို၊ ယခုအခ်ိန္ထိ အိပ္မက္ကေန သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေဖာ္ျပတယ္ ပေရာဖက္ပံုုစံမ်ိဳး ရွိေနတယ္လို႕ ခံယူသူမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။Ah Ba Mi ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး

အခုေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၄တင္ျပခ်က္ေတြမွာ ပေရာဖက္မ ပံုစံဗြီဒီယိုမ်ား ေတြ႕ရပါတယ္။ Gospel Interview ယူၾကဳဗြီဒီယိုမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္ ၾကည့္ရႈ၊နားေထာင္စရာမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၾကားနာျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္း (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) ရတယ္လို႕ ..က်မ္းစာမွာ အေသခ်ာေရးထားပါတယ္။ ၾကားနာလို႕ ကယ္တင္ျခင္းရသြားသူမ်ား ခရစ္ယန္အသက္တာကို ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိဖို႕လိုပါတယ္။ အခု ေယရႈရုပ္ပံုကို နတ္ဆိုးဝင္ေနတယ္ေျပာျပီး ရိုက္ခ်ိဳး၊ မီးရိႈ႕ပစ္တဲ့ ဗီြဒီယိုတင္ျပခ်က္ကေတာ့ ယံုၾကည္သူမ်ားစြာကို ထိမိ၊ခိုက္မိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

စင္ကာပူေနထိုင္ျပီး မုရန္၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ား တင္ျပေနတဲ့ ဆရာေအာင္ႏိုင္အျမင္ေတာ့၊ " ထာဝရဘုရားဟာ နံဝိညာဥ္နဲ႕၊ ေနရာတိုင္းမွာရွိေနတယ္။ ရုပ္သ႑န္အားျဖင့္လည္း ရွိတယ္။ လူသားအျဖစ္ သခင္ေယရႈအေနနဲ႕ ေလာကကို ဆင္းသက္ျပီး ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ား ေျပာခဲ့တယ္။ ေယရႈရဲ့ ရုပ္ပံုသ႑န္ကို က်မ္းစာမွာလဲ ေဖၚျပမထားပါဘူး။ ဘယ္သူ႕ရုပ္သ႑န္မွ က်မ္းစာမွေဖၚျပမထားေတာ့ ရုပ္သ႑န္က အေရးမၾကီးပါ။ နံဝိညာဥ္နဲ႕ ကိုးကြယ္ျခင္းက အေရးၾကီးပါတယ္။ လူေတြက ရုပ္သ႑န္ျမင္မွ ခြန္အားရၾကတာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ရုပ္ပံုမ်ားေပၚေပါက္လာတယ္။ ဒါလဲ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေပမဲ့၊ ရုပ္ပံုေတာ္ကို ရိုက္ခ်ိဳး၊မီးရိႈ႕ျခင္းဟာ ဘုန္းေတာ္ရံႈခ်၊ ထိမိလဲေစပါတယ္." ...လို႕မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

က်မ္းပိုဒ္
ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏ခမည္းေတာ္ စိုက္ေတာ္မမူေသာ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ႏႈတ္ရလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔ကိုရွိပါေလေစ။ သူတို႔သည္ လူကန္းတို႔အားလမ္းျပေသာလူကန္းျဖစ္ၾက၏။ လူကန္းခ်င္းတဦးကိုတဦးလမ္းျပလွ်င္၊ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ တြင္းထဲသို႔က်ၾကလိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မသဲ ၁၅း၁၃-၁၄)

တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ 
(ေရာ၁၆း၂၇)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခ်ီေဆာင္ၿခင္း/Rapture


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)

၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၃ ကိုဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္ ၇မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္. ဒီက်မ္းကို စာေရးသူအရင္ကဖတ္တံုးကဆို ဆိုလိုရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ဖတ္ေနေပမဲ့ဘာေတြေၿပာေနမွန္းကိုမသိဘူး ပြဲေန႔ေတြကိုဟိုဟာလုပ္ဒီဟာလုပ္ နဲ႔ဘဲ႐ွုပ္ေနတာဘဲ ေနာက္ၿပီးဒီပြဲေန႔ေတြဟာကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး ဓမၼေဟာင္းမွာဂ်ဳးေတြကိုလုပ္ခိုင္းခဲ့တာလို႔ ဘဲထင္ခဲ့တယ္. ဒီပြဲေန႔ေတြကိုဘုရားသခင္ကအလကား သက္သက္လုပ္ခိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး အားလံုးဟာအဓိပၸါယ္႐ွိတယ္ဆိုတာကို သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ လမ္းၿပမွုေၾကာင့္နားလည္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္ဒီကိုလာၾကတဲ့ယံုၾကည္သူအားလံုးကိုလဲသိေစၿခင္တာနဲ႔ ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေကာေလာသဲ ၂: ၁၆- ၁၇  မွာ “ ပြဲေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔တို႔” ဆိုတာ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာတို႔၏အရိပ္ လို႔ေၿပာထားတယ္. ဒီပြဲေန႔ေတြအားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ွု ကိုရည္ညြန္းေနတာဘဲ ဒီပြဲေန႔ေတြအကုန္လံုးကိုလဲ ခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ဘဲၿပည့္စံုေစမွာဘဲ. ဒါေၾကာင့္ေနာင္အနာဂတ္န ဲ႔ပက္သက္ တဲ့ဒီပြဲေန႔ေတြကို အေၿခခံေလာက္သိဖို႔လိုတယ္. သခင္ခရစ္ေတာ္ၿပန္လာမဲ႔ေန႔ကိုဘယ္သူမွမသိပါဘူး ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၿပန္လာခ်ိန္နီးရင္ၿဖစ္မဲ့ signs ေတြအမ်ားၾကီးကို က်မ္းစာတအုပ္လံုးကေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေရးၿပီး အသင့္ၿပင္ၿပီးေစာင့္ေနဖို႔အလို႐ွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္၇မ်ိဳးကေတာ့  1)ပသခါ Passover 2)အဇုမ တေဆးမဲ့မုန္႔ unleavened bread  3)အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္း First Fruits  4)ပင္ေတကုေတၱပြဲ Pentecost   5)တန္ပိုးမႈတ္ပြဲ Trumpets   6)အျပစ္ေျဖရာေန Atonement   7) သေကေနပြဲ tabernacles  ဆိုၿပီးခြဲလို႔ရတယ္.။

နံပါတ္ 1, 2, 3, 4 ကေတာ့ခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ ၿပည္စံုၿပီးသြားၿပီလို႔တြက္လို႔ရ က်န္၃ပြဲကေတာ့ ၿဖစ္ၿပီး, ၿဖစ္ေနဆဲ,ၿဖစ္လာေတာ့မယ္ လို႔ေၿပာလို႔ရတယ္္. ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြဟာ ၁နွစ္မွာသံုးခါ ပသခါ,ပင္ေတကု,သေကေနပြဲ ေတြမွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုမလာမေနလာရတယ္.

1)    ပသခါပဲြဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ေမာေရွ ဣသေရလလူမ်ိဳး (Jew) ေတြကို အဲဂုတၱဳျပည္ (Egypt) ကမထြက္ခင္မွာ အဲဒီလရက္ 10ရက္ေန႔မွာ အျပစ္မပါ၊ အခါမလည္သိုးကိုေ႐ြးၿပီး 14ရက္ေန႔ညေနေစာင္းေနမဝင္ခင္မွာ ဣသေရလအမ်ဳိးအစည္းအေဝး ပရိသတ္အေပါင္း အေ႐ွ႔မွာသတ္ရတယ္. ဓမၼသစ္ၾကေတာ့ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၁:၂၉ မွာေယာဟန္က သခင္ေယရုွ ကို ၿမင္ေတာ့ "ဤေလာက၏အျပစ္ကို ေဆာင္သြားေသာဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ့" လို႔ေၿပာခဲ့တယ္. အခုေခတ္ေခၚတဲ့ Palm Sunday ဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းက 10ရက္ေန႔ဘဲ ဒါေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲကို ၿမည္းကေလးစီးၿပီးဝင္လာေတာ့ လူေတြကဝိုင္းၿပီး Hosanna ဆိုၿပီးေၾကြးေၾကာ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကိုသတ္ဖို႔ရာထားတဲ့သိုးေတြေခၚလာ တဲ့အခ်ိန္ဘဲ ေနာက္ေတာ့သိုးေတြကို 14ရက္ေန႔အထိအျပစ္အနာအစာ႐ွိမ႐ွိ ႐ွာသလိုဘဲ ခရစ္ဝင္က်မ္း 4က်မ္္းစလံုးမွာဖတ္ၾကည့္ရင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ေတြကခရစ္ေတာ္ကိုသတ္ဖို႔ အၿပစ္႐ွာၾကံၾကတာဘဲ ဒါေပမဲ့ပိလတ္မင္းကိုတိုင္က အၿပစ္မ႐ွိလို႔ေၿပာေပမဲ့လဲ 14ရက္ေန႔ညေနေစာင္းမွာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကပလႅင္ေပၚမွာသိုး႐ဲ႔အေသြးသြန္းခဲ့သလိုဘဲ ကားတိုင္ေပၚမွာကိုယ္ေတာ္အသက္ေပးၿပီးအေသြးသြန္းခဲ့တယ္။

2)    အဇုမတေဆးမဲ့မုန္႔ နဲ႔ ပသခါ  ကေတာ့ တစ္ရက္ထဲလို႔ထင္ရတယ္ ဘာေၾကာင့္ဆိုဘုရားသခင္ရဲ႔ နာရီက ေနဝင္တာနဲ႔ေနာက္တစ္ရက္လို႔တြက္တယ္ ကမာၻဦးက်မ္း ၁:၅ “  ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ပဌမေန႔” လို႔႔ေခၚတယ္. ဒါေၾကာင့္၁၄ရက္ေန႔ည ေနဝင္တာနဲ႔ ၁၅ရက္ေန႔စတယ္. 7ရက္ တေဆးမပါတဲ့မုန့္ကိုစားရတယ္ ပထမေန႔ နဲ႔ ေနာက္ဆံုး7ရက္ ေၿမာက္ေန႔ကဥပုသ္ေန႔ၿဖစ္တယ္. က်မ္းစာက “တေဆး” ဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္လဲရွိတယ္မေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္လဲရွိတယ္ ဒီေနရာမွာေတာ့ မေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္ “အၿပစ္” ကိုတင္စားေၿပာတာၿဖစ္တယ္. ခရစ္ေတာ္ဟာ “အၿပစ္မပါတဲ့မုန့္” လို႔ဆိုလိုတယ္ ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္၅:၆-၇ ကိုဖတ္ရင္နားလည္ နိုင္တယ္။

3)    အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္း ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေသေသာသူအားလံုးထဲမွွာ “ပထမဆံုး ေသျခင္းမွ႐ွင္ၿပန္ထေျမာက္ေသာသူၿဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔လုပ္တဲ့ပြဲေန႔ၿဖစ္တယ္ အခုေခတ္အေခၚ Easter. ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၁၅ း၂၀-၂၃မွာပါတယ္.။

4)    အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္းက ေန ေနာက္7ပတ္/49ရက္ေန႔ုၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ကို ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔လို႔ေခၚတယ္. ဓမၼေဟာင္းမွာ ဣသေရလလလူမ်ိဳးေတြ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္ၿပီး ရက္50ေၿမာက္ေန႔မွာ ထာဝရဘုရားသည္ မီး ျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မတူတယ္လို႔ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၁၉ မွာေၿပာတယ္. ပင္ေတကုေတၱအဓိပၸါယ္က ဂရိ(Greek)လို ရက္50ကိုေခၚတာ. ဓမၼသစ္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၁မွာ ခရစ္ေတာ္ကသန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကိုေစာင့္ဖို႔မွာခဲ့တယ္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၂ မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား တမန္ေတာ္ေတြအပၚမီးလွ်ာကဲ့သို႔ဆင္းသက္တယ္. ဓမၼေဟာင္းကာလက ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေရာက္ရင္ ဒုတိယအၾကိမ္ရိတ္ေသာ အဦးသီးေသာအသီး(wheat/ဂ်ဳံ)နဲ႔ တေဆးျဖင့္ေဖာင္းၾကြေနတဲဲ့မုန္႔ႏွစ္လံုး ကိိုထာဝရဘုရားအဘို႔ ခ်ီလႊဲရတယ္ အဓိပၸါယ္ကေနာင္တခ်ိန္ ၾကရင္ ခရစ္ေေတာ္ရဲ႔အေသြးေၾကာင့္္သာ ေၿဖာင့္မတ္သူလိို႔သတ္မွတ္ခံရတဲဲ့ ဒုစ႐ိုက္အၿပစ္နဲ႔လံုးလံုး မကင္းနိုင္ေသးတဲ့ ယံုၾကည္သူ ဣသေရလလူမ်ိဳးနဲ႔တပါးအမ်ိဳဳးသားမ်ား ကိုဘုရားသခင္ကလက္ခံ တယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဘဲ.။

5)    အခုေခတ္က်မ္းစာေလ့လာသူမ်ားက တန္ပိုးမွုတ္တဲ့ပြဲေန႔ဟာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို “ခ်ီေဆာင္ၿခင္း” (Rapture) ၿဖစ္နိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလာၾကတယ္.

ထိုပြဲေန႔ဟာ အခုေခတ္ calendar ဆိုရင္ Sep or Oct မွာၾကၿပီး က်မ္းစာကေၿပာတဲ့calendar နဲ႔ဆို "7လ ရဲဲ႔႔ ပထမေန႔” မွာက်င္းပပါတယ္. Rabbi(ဂ်ဳးလူမ်ိဳးက်မ္းတတ္ဆရာ) မ်ားရဲ႔အဆိုအရ ဒီပြဲေန႔ဟာ လဆန္းေန႔(new moon) ၿဖစ္တဲဲ့အတြက္ေ႐ွးက Satellite ေတြမ႐ွိေတာ့့ လဆုတ္ၿပီးေနာက္ဘယ္အခ်ိန္မွာ "လ" စထြက္မလဲဆိုတာ အခ်ိန္အတိအၾကမေၿပာနိုင္တဲ့အတြြက္ လူနွစ္ေယာက္ကိုသက္ေသအၿဖစ္ခန့္ထားရတယ္ ဒီလူနွစ္ေယာက္ဟာ "လ" စထြက္တာကိုၿမင္တာ နဲ႔ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းကိုေၿပးၿပီးခ်က္ၿခင္းေၿပာရတယ္ အဲဒီအခါၾကမွ တန္ပိုးမွုတ္လိုက္တာနဲ႔ ဥပုသ္ေန႔စတယ္ဆိုတာ ဣသေရလတမ်ိဳးလံုးသိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္.

ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ မဂၤလာေဆာင္ရင္လုပ္တတ္တဲ့ အစဥ္အလာတခုက မိန္းကေလးကလက္ခံလိုက္ ၿပီဆို သတို႔သားကသူ႔အိမ္ကိုၿပန္ၿပီး သတို႔႔သမီးေနဖိို႔အိမ္ၿပင္ဆင္ရတယ္ ၿပီးရင္သူ႔အေဖကိုၿပရ တယ္ အေဖကၾကည့္ၿပီးစိတ္္ၾကိဳက္ၿဖစ္မွ သတိုးသမီးကိုသြားေခၚရတယ္.။

ဒါေၾကာင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၁၄:၂- ၃ မွာခရစ္ေတာ္က “ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္း အမ်ားရွိ၏။...သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍သင္တို႔ေနစရာ အရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။”

(ရွင္မႆဲ၂၄:၃၆) မွာ “ထိုအခ်ိန္နာရီကုိကားအဘယ္သူမွ်မသိ...ငါ့ခမည္းေတာ္တပါးတည္းသာသိေတာ္မူ၏” လို႔ေၿပာခဲ့တယ္. သိုးသငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၉:၇-၉  မွာဖတ္ၾကည့္ပါ။

တံပိုးမႈတ္ၿခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါတယ္ ဥပမာရန္သူဝိုင္းရန္အသံတမ်ိဳး လူစုရင္အသံတမ်ိဳး စသည္ၿဖင့္ အသံအတိုးအက်ယ္ အသံအတိုအ႐ွည္ဆိုၿပီး ခြဲထားတယ္လို႔ေၿပာၾကတယ္.။

က်မ္းစာထဲကတန္ပိုးမွုတ္ၿခင္း 4မ်ိဳးကိုေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္.။

1. ဓမၼေဟာင္းမွာ ပရိသတ္စည္းေဝး (ေတာလည္ရာ၁၀) - ဓမၼသစ္ Rapture/ ခ်ီေဆာင္ၿခင္း (ယံုၾကည္သူမ်ား ကို ခရစ္ေတာ္က ေကာင္းကင္မွာလာေတြ႔ၿပီး တတိယေကာင္းကင္(heaven) ကိုေခၚသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္. ရွင္မႆဲ၂၄:၃၁, ေကာရိ ႏၱဳ၁၅:၅၂, သက္သာေလာနိတ္၄:၁၆)

မွတ္ခ်က္: ခ်ီေဆာင္ၿခင္းနဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာၿခင္းက မတူဘူးဆိုတာသတိထားေစၿခင္ပါတယ္

2. ဘုရင္ ေၿမွာက္ရင္/အၿဖစ္ေၾကြးေက်ာ္ (ဓမၼရာဇဝင္ တတိယေစာင္ ၁:၃၄, ဆာလံက်မ္း၉၈:၄-၆) - သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရင္တကာတို႔ရဲ႔ဘုရင္ သခင္တကာတို႔ရဲ႔သခင္ဆိုတာ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာေနရာအမ်ားၾကီီးမွာေဖာ္ၿပထားပါတယ္ တကယ္ကမာၻကိုအုပ္ခ်ဳပ္မွာကေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ၿပန္ၾကြလာၿပီီးမွပါ. သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရဖူမ်ားေဆာင္းပြဲ or မင္းေၿမွာက္တင္ပြဲလဲ႐ွိပါတယ္ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၉:၁၁-၁၂, ၁၆)

3. Jubilee/ယုဘိလ အနွစ္၅၀ၿပည့္ရင္ လြတ္ခြင့္ေပးရတယ္ ကိုယ္မွာဆံုး႐ုံးခဲ့တာေတြၿပန္ရတယ္ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၅) - အာဒံနဲ႔ဧဝေၾကာင့္ ဆံုး႐ံွုးခဲ့တဲ့တာေတြလဲ မၾကာေတာ့ေသာအနာဂတ္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရင္အၿဖစ္အနွစ္၁၀၀၀အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါၿပန္ရေတာ့မွာပါ။

4. စစ္ခ်ီဖို႔ - ရန္သူေတြ႔ရင္သတိေပးဖို႔ - တရားစီရင္ၿခင္းရဲ႔အစ လူေတြကိုေနာင္တရၾကရန္သတိေပး(ေယာလအနာဂတၱိက်မ္း၂:၁) အနာဂတ္မွာၿဖစ္နိုင္ေၿခက အႏၱိခရစ္, မိစာၦပေရာဖက္ နဲ႔အေပါင္းအပါေတြရဲ႔လက္ထဲ ကဣသေရလတိုင္းၿပည္္ၾကမဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္နိုင္တယ္။

6)    အျပစ္ေျဖရာေန႔ကိုတန္ပိုးမွုတ္ပြဲကေန 10ရက္ေၿမာက္ေန႔ မွာက်င္းပတယ္ ဥပုသ္ေန႔ၾကီးၿဖစ္တယ္ လူတိုင္းကိုယ့္အၿပစ္ကိုေနာင္တရရမယ္ တေန႔လံံုးအစာေ႐ွာင္ခ်ိဳးၿခံတယ္. တနွစ္လံုးမွာအဲဒီေန႔ တရက္ဘဲ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတပါးတည္း အသန္႔ရွင္းဆံံုးအတြင္းခန္းထဲသို႔ဝင္နိုင္တယ္. ဣသေရလတစ္မ်ိဳးလံုးေ႐ွ႔မွာ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ကို မဲခ်တယ္ တေကာင္ကထာဝရဘုရားအဘို႔ အျပစ္ေျဖရာယဇ္အၿဖစ္ပူေဇာ္ၿပီး  ေနာက္ဆိတ္တေကာင္ရဲ႔ေခါင္းေပၚ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက လက္ႏွစ္ဘက္ကိုတင္ၿပီး ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဒုစရိုက္မွစ၍ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသမွ်တို႔ကို ေဘာ္ျပၿပီး ေတာထဲလႊတ္လိုက္တယ္။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၂၉, ၀တ္ျပဳရာက်မ္း၁၆).

ဒီမွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္တယ္ "ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ငါတို႔အဘုိ႔ထာဝရေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိ ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့္ မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ႏွင့္သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ တခါတည္းဝင္ေတာ္မူ၏" (ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ၉) ဆိတ္၂ေကာင္လံုးကလဲ ခရစ္ေတာ္ကိုဘဲပံုေဆာင္တာဘဲ တေကာင္ကအေသခံ တယ္ ေနာင္တေကာင္ကအၿပစ္ေတြယူသြားတယ္. ဒါေၾကာင့္ကားတိုင္ေပၚမွာသခင္ခရစ္ေတာ္က "အမႈၿပီးၿပီ" လို႔ေၿပာခဲ့တာ.။

အနာဂတ္မွာၿဖစ္နိုင္ေၿခက အသင္းေတာ္/သတို႔သမီးကို အၿပစ္စစ္ေၾကာတဲ႔ေန႔ (မွတ္ခ်က္:ငရဲၾကမဲ့အၿပစ္လို႔မဆိုလိုပါ ယံုၾကည္သူမ်ားအသက္တာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘုရားစကားနားေထာင္္     မေထာင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ Judgement ကိုဆိုလိုပါသည္)။

မယံုၾကည္သူဣသေရလမ်ားအတြက္အဲဒီေန႔ဟာ ကယ္တင္႐ွင္သခင္ေယ႐ွုကိုၿငင္းပယ္ခဲ့တဲ အမွားအတြက္ေနာင္တရပြဲ ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္. ဒီတခါၿဖစ္မဲ့ တတိယကမာၻစစ္ဟာ ဣသေရလတိုင္းၿပည္ကို လုရကေနစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ဣသေရလလူမ်ားဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာအေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္ေနမွာပါ အဲဒီအခါၾကမွဘဲခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔ရဲ႔ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ သိလာၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ဇာခရိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၂မွာ"သူတို႔သည္ မိမိတို႔ထိုးေဖာက္ေသာငါ့ကို ရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ တေယာက္တည္း ေသာသားအတြက္ အဘသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းသကဲ့သို႔၊ ထိုသူအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရၾကလိမ့္မည္" သခင္ေယ႐ုွကိုယ္တိုင္ကလဲ ရွင္မႆဲ ၂၃:၃၉ “ငါဆိုသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ၾကြလာေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစေသာဟု သင္တို႔မေျပာမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ သင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမျမင္ရၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

ေနာက္တခုက ေယဇေက်လအနဂတၱိက်မ္း၄၆:၁ မွာဥပုသ္ေန႔ႏွင့္လဆန္းေန႔၌ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း တန္တိုင္းတံခါးဖြင့္ထားရမည္ လို႔ေၿပာပါတယ္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီတိုးဝင္နိုင္ေသးတယ္ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔သနားၿခင္းဂ႐ုဏာကို မ႐ုတ္သိမ္းေသးဘူး အသက္စာေစာင္ဖြင့္ထားဆဲဘဲလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္.  စာေရးသူအထင္ကေတာ့ကမာၻကိုမီးနဲ႔မေဆးခင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ဘုရားသခင္ကမယံုၾကည္သူမ်ားကို အခြင့္ေပးထားဆဲဘဲလို႔ထင္ပါတယ္.။

7)      သေကေနပြဲ/သိုထားပြဲ ကေတာ့အၿပစ္ေၿဖရာေန႔ ေနာက္ ၅ရက္ေၿမာက္ က်မ္းစာရဲ႔calendarအရ 7လရဲ႔၁၅ရက္ေန႔ေၿမာက္မွာလုပ္ရပါတယ္. 7ရက္ၾကာတယ္ 7ရက္လံုးေပ်ာ္ပြဲခံရတယ္.။

ဘာေၾကာင့္ သိုထားပြဲလို႔ေခၚလဲဆို က်မ္းစာမွာအသီးအနွံရိတ္တာ၃ခါေဖာ္ၿပထားတယ္ ပထမဆံုးရိတ္တာက အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္းပြဲ, ဒုတိယရိတ္တာကပင္ေတကုေတၱပြဲ, တတိယနဲ႔ေနာက္ဆံုးရိတ္တာက သိုထားပြဲ. မႆဲ၁၃:၃၀ မွာစပါးပင္နဲ႔ေတာပင္ ႏွစ္ပင္႐ွင္ေပါက္ေနေပမဲ့ စပါးရိတ္သည္ကာလေရာက္ရင္ ေတာ့ ေတာပင္ကိုအရင္ေ႐ြးၿပီး မီး႐ိုွ႔ဖို႔စည္းထားၿပီး  စပါးကိုေတာ့က်ီ၌စုသိမ္းမယ္. ရွင္မာကု၄:၂၉ အသီးမွည့္၍ ရိတ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ လယ္ရွင္သည္ မဆိုင္းမလင့္၊ တံစဥ္ႏွင့္ ရိတ္ေစတတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၄:၁၄- ၁၉ကိုဖတ္ၾကည့္ရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔လက္ထဲမွာတံစဥ္႐ွိတယ္ဆိုတာေတြ႔ရမယ္.  မႆဲ၃:၁၁-၁၂မွာခရစ္ေတာ္ကို "လက္ေတာ္တြင္စံေကာပါလ်က္၊ မိမိေကာက္နယ္တလင္း ကိုရွင္းလင္းေစသျဖင့္၊ မိမိဂ်ံဳစပါးကို က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထား၍၊ အဖ်င္းကိုကား မၿငိမ္းႏိုင္ေသာမီးႏွင့္ရႈိ႔ ေတာ္မူ လတံ့ဟု ေယာဟန္ေဟာေျပာ၏" လို႔လာတယ္.။

သေကေန ဆိုတာ တဲေတာ္, ဗိမာန္ေတာ္ အတူတူပါဘဲ ထြက္ေျမာက္ရာ၂၉:၄၄-၄၆ မွာ “ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို႔တြင္ ငါေန၍၊ သူတို႔၏ဘုရားျဖစ္မည္။” အဓိပၸါယ္က ဘုရားသခင္လူသားေတြၾကားထဲမွာအတူလာေနတာကိုေၿပာတာ. အနာဂတ္ၾကရင္ ဘုရားနဲ႔လူအတူတူေနၾကမယ္ဆိုတာဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၀,၂၁,၂၂အၿပင္ က်မ္းစာထဲမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႔နိုင္ငံကိုတည္ေထာင္မဲ့အေၾကာင္း အနွစ္၁၀၀၀စိုးစံမဲ့အေၾကာင္း ဒီအၿပင္ထာဝရဘုရားနဲ႔အၿမဲေနရမဲ့အေၾကာင္းေတြကိုလဲ ယံုၾကည္သူတိုင္းဖတ္မိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္.။

အခုေရးထားတာေတြဟာအတတ္နိုင္ဆံုး အက်ည္းခ်ံဳးၿပီးေရးထားပါတယ္ အခ်ိန္ရရင္ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေလ့လာၾကည့္ပါလို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္.။
God Bless You All


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)
MCA အင္တာနက္ (mcathailand.com) မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ငါးမဖမ္းရ ဟု ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားေသာ ေရကန္တစ္ခုအတြင္း၌ ငါးမွ်ားတံ၊ ငါးစာတို႔ထည့္ထားသည့္ ေလွေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေအးေအးေဆးေဆး စာဖတ္လွ်က္ရိွရာ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္တစ္ဦးသည္ အနားသို႔ေရာက္ခ်လာေလ၏။

လံုၿခံဳေရး။ ။ အစ္မႀကီးခင္ဗ်ား။ အစ္မႀကီးကို ငါးခိုးဖမ္းရန္ႀကံစည္မႈနဲ႔ အေရးယူရပါလိမ့္မယ္။
အစ္မႀကီး။ ။ ေအာင္မယ္ကြယ္၊ ငါ အခု ငါးမွ်ားေနတာလား၊ စာဖတ္ေနတာလား။

လံု။ ။ အခု အစ္မႀကီး စာဖတ္ေနတာမွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အစ္မႀကီးေလွမွာ ငါးဖမ္းကိရိယာအျပည့္အစံုတပ္ ထားတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ကန္ထဲမွာလည္း ငါးရိွတယ္။ ငါးမွ်ားတံလည္းရိွတယ္ဆိုေတာ့ အစ္မႀကီးအေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ငါးဖမ္းႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

မ။ ။ သည္လိုျဖင့္ က်ဳပ္ကလည္း ေမာင္မင္းကို မုဒိန္းက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈနဲ႔ တရားစဲြရေပလိမ့္မယ္။

လံု။ ။ အလိုေလး၊ ႀကံႀကီးစည္ရာဗ်ာ။ အစ္မႀကီးကို ဟ၀ွာလုပ္ဘို႔ က်ဳပ္ စိတ္ေတာင္မကူးမိပါလားဗ်ာ။


မ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာဟာ လူျပတ္တဲ့ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ေမာင္မင္းမွာလည္း လက္နက္ကိရိယာ အျပည့္အစံုတပ္ဆင္ထားတယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္ကို အခ်ိန္မေရြး မုဒိန္းက်င့္ႏိုင္တယ္ေလ။

လံု။ ။ ဟိုက္ေရာ၊ ဂိန္၊ ဂိန္ ဂိန္ @$&!*

Facebook: Aye Nyein

 

စိတ္ႏွလံုးအၾကံအစည္တို႔သည္ လူႏွင့္ဆိုင္ၾက၏။ လွ်ာႏွင့္ျပန္ေျပာခ်က္ကိုကား၊ ထာ၀ရဘုရား ပိုင္ေတာ္မူ၏။ (သုတၱံက်မ္း ၁၆-၁)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ခြင့္ထူးခံစား လူသားကမာၻ

(လွမင္းသူ)

"ဘုရားသခင္ဟာ သူ ့အေၾကာင္းနားလည္သိရွိႏိုင္ဖို ့ လူသားမ်ားကို စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ေပးထားပါတယ္။ ပထမစာအုပ္ကေတာ့ သဘာ၀ေလာကၾကီး ျဖစ္ျပီး ဒုတိယစာအုပ္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းစာ ျဖစ္ပါတယ္"

ဘီလီဂေရဟမ္

ဘုုရားသခင္က ပထမစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးမွာ သူ ့ရဲ့ ဖန္ဆင္းထားျခင္းလက္ရာေတြကို လူသားေတြ ျမင္ေတြ ့ဖတ္ရွဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒုုတိယစာအုုပ္ျဖစ္တဲ့ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာေတာ့ သူရဲ့ အေၾကာင္းနဲ ့သားေတာ္ ေယရွဳ ခရစ္ အေၾကာင္းကိုု လူသားေတြ သိရွိဖတ္ရွဳေစခ်င္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ လူသားမ်ားဟာ ပထမစာအုုပ္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးကို ဖတ္ရွဳ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုု ဖတ္ရွဳခဲ့သူေတြထဲမွာ အခ်ိဳ ့ကေတာ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးနဲ ့ စၾကၤာ၀ဠာၾကီးဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ တည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ ့ျမင္သြားၾကေပမဲ့၊ အခ်ိုဳ ့ေသာသူမ်ားကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အဓိပၸါယ္မဲ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးလို႔ ထင္ျမင္သြားၾကသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့တည္ေဆာက္ထားတယ္လို ့ေတြ ့ျမင္သူမ်ားအေနနဲ ့ကေတာ့ ဘုရားဆိုုတာ ရွိတယ္လို ့ခံယူသြားၾကျပီး၊ ဘုရားက သူ ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ သမၼာက်မ္းစာကို ဆက္လက္ဖတ္ရွဳၾကရင္းနဲ ့ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးကို ရရွိသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမစာအုပ္ကိုု ဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့စြာ ျဖစ္လာပါတယ္လိုု ့မွားယြင္းစြာ ခံယူမိတဲ့ သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ဒုတိယစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ရွဳဖို ့စိတ္ေတာင္မကူးၾကေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပထမစာအုပ္မွာကိုု ေအာင္ျမင္စြာ မဖတ္ႏိုင္လို ့ဆံုးရွဳံးရတာထက္၊ ဒုတိယစာအုပ္ကို ဆက္ဖတ္ၾကဖို ့စိတ္မကူးတာေၾကာင့္ လက္လႊတ္သြားတဲ့ ဆံုးရွဳံးမွဳၾကီးဟာ ပိုလို႔ကို ၾကီးမားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမစာအုုပ္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးကိုု ေအာင္ျမင္စြာ ဖတ္ရွဳႏိုင္ဖို ့ရန္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးလွပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ ျဖစ္တည္လာသည့္ ကမာၻၾကီးေလာ?

 

လူသားမ်ားဟာ ေလ့လာစူးစမ္းတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ကုုန္းေျမျပင္၊ေရျပင္၊ေလျပင္ ထဲက သက္ရွိသက္မဲ့ အရာေတြအားလံုးကို မနားတမ္း ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမာၻေျမၾကီးေပၚကအရာေတြကို ေျမလွန္ရွာေဖြ ေလ့လာလို ့မကုန္ျဖစ္ေနတဲ့ ၾကားထဲကပဲ ကမာၻေျမၾကီးထက္မွာရွိတဲ့ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္ကို ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္စိတ္ကလဲ ျဖစ္ေပၚလာၾကျပန္ပါေသးတယ္။ လူသားေတြဟာ စူးစမ္းခ်င္စိတ္နဲ ့ၾကိဳးစားတီထြင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အာကာသထဲကို ေရာက္ႏိုင္မဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒံုးပ်ံေတြ၊ အာကာသယာဥ္ေတြကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး အာကာသ နယ္ေျမသစ္ထဲကို ေျခဆန္ ့ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ယူရီ ဂါဂါရင္ ဟာ vostok အမွတ္စဥ္(၁) အာကာသယာဥ္ကို စီးနင္းျပီး ပထမဆံုးအၾကိမ္ အာကာသထဲကို တိုး၀င္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ားမၾကာမွီမွာပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အပိုလို အာကာသယာဥ္ အမွတ္စဥ္(ဂ) ကို လကမာၻဆီကို လႊတ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ အပိုလို(၈) အာကာသယာဥ္ အဖြဲ ့သားမ်ားဟာ လကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းမွာ ပတ္ေနစဥ္အတြင္း လွပလြန္းလွတဲ့ ကမာၻၾကီးကို ရင္သပ္ရွဳေမာ ေတြ ့ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခန္းနားၾကီးက်ယ္လြန္းလွတဲ့ အဲဒီျမင္ကြင္းကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရတဲ့ အာကာယာဥ္ အဖြဲသားမ်ားဟာ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း ၁-၁၀ ကို စိတ္လွဳပ္ရွားျခင္းၾကီးမားစြာနဲ ့ တလွည့္စီ ရြတ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ( အာသာသယာဥ္ အဖြဲ ့သားမ်ား ကမာၻဦးက်မ္းမွ က်မ္းပိုဒ္မ်ား ရြတ္ဆိုခဲ့သည့္ အသံမ်ားကို နားေထာင္ရန္ ႏွိပ္ပါ။)


အပိုလို အမွတ္စဥ္(၈) ေနာက္ပိုင္းမွာ အပိုလို (၁၁) ကို လႊတ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ အာကာသယာဥ္မွဳး အမ္းစထေရာင္းဟာ လကမာၻေပၚကို ပထမဦးဆံုး ေအာင္ျမင္စြာ ေျခခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး ဘုရားသခင္ကို အမွတ္ရ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတဲ့အေနနဲ ့လကမာၻေပၚမွာပဲ ပြဲေတာ္စားခဲ့ပါတယ္။ လူလိုက္ပါစီးနင္းတဲ့ အာကာသယာဥ္မ်ား လႊတ္တင္အျပီးမွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ လူမဲ့ အာကာယာဥ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ လႊင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိြဳင္ေယဂ်ာ (၁) နဲ ့ (၂) ကို ေနမိသားစု၀င္ ျဂိဳလ္မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းဖို ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထဲကစျပီး အာကာသထဲ လႊတ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီယာဥ္ႏွစ္စီးဟာ ေနမိသားစုထဲက ျဂိဳလ္မ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာခဲ့ျပီး ျဂိဳလ္မ်ားရဲ့ အခ်က္အလက္နဲ ့ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို ့ခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၁ မွာ ဗိြဳင္ေယဂ်ာ (၁) ဟာ ေနမိသားစုၾကီးရဲ့ အစြန္အဖ်ားမွာ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဗိြဳင္ေယဂ်ာ (၁) ဟာ အဲဒီ အစြန္အဖ်ား အရပ္ကေန လူသားေတြရွိတဲ့ ကမာၻဘက္ ကင္မရာကို လွည့္ျပီး ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရုိက္ကူး ျပန္ပို ့ခဲ့ပါတယ္။ ေပးပို ့ခဲ့တဲ့ ပံုေတြထဲမွာ ကမာၻၾကီးကိုု ေနရဲ့ အလင္းေရာင္ျခည္တန္းေလးထဲမွာ ေသးငယ္လြန္းလွတဲ့ အျပာေရာင္ အစက္အေပ်ာက္တခုေလးအျဖစ္သာ ျမင္ရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျမင္လိုက္ရတဲ့အခါ ကမာၻေပၚက လူသားမ်ားရဲ့ စိတ္ထဲမွာ "ေသးငယ္လြန္းလွတဲ့ ဒီကမာၻၾကီးဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ အေရးပါတာမွ ဟုတ္ပါေလစ" ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ " ဒီေသးငယ္လြန္းလွတဲ့ ကမာၻၾကီးေပၚမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ လူသားမ်ားကိုေကာ ဘုရားသခင္ ဂရုစိုက္ပါ့မလား " ဆိုတဲ့ သံသယဟာလည္း ၾကီးထြားလာခဲ့ၾကပါတယ္။

" လက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၎၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားကို၎၊ အကြၽႏု္ပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊

လူသည္အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။"

(ဆာလံ ၈း၄)

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဆာလံဆရာရဲ့ အေတြးကို ၂၁ရာစု လူသားမ်ား တေၾကာ့ျပန္ ေတြးေတာလာၾကပါတယ္။ လူသားေတြဟာ စၾကၤာ၀ဠာၾကီးထဲမွာ တကယ္ပဲ အေရးပါၾကပါရဲ့လား။

ဘီစီ ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားက နာမည္ၾကီး ဂရိေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားျဖစ္သူ အရစ္တိုုတယ္(လ္) နဲ႔ တိုုလမီ တိုု ့က ေန၊လ နကၡတ္တာရာမ်ားဟာ ကမာၻၾကီးကို ဗဟိုျပဳျပီး လည္ပတ္ေနတယ္လို ့ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ Geocentric View လို ့ေခၚတဲ့ အဲဒီအျမင္မွာ ကမာၻဟာ ေရြ ့လ်ားမွဳမရွိပဲ တေနရာတည္းမွာသာ ရပ္ေနျပီး၊ က်န္တဲ့ ေကာင္းကင္ထက္က အရာေတြဟာ ကမာၻကို လည္ပတ္ေနရတယ္လို ့လဲ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအျမင္ေၾကာင့္ လူသားေတြဟာ စၾကၤာ၀ဠာတခြင္မွာ အေရးပါအေရာက္ဆံုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္လို ့ သူတိုု ့ကိုုယ္သူတိုု ့ခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအျမင္ကိုု ရာစုႏွစ္ေပါင္း ၁၈ ရာစုၾကာေအာင္ ကိုုင္ဆြဲထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၅၄၃ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ေကာ့ပါးနီးကပ္ ဆိုသူက ေန၊လ၊နကၡတ္ေတြဟာ ကမာၻကို ၀န္းရံလည္ပတ္ေနတာ မဟုတ္ပဲ၊ ကမာၻအပါအ၀င္ က်န္တဲ့ ျဂိဳလ္မ်ားကသာ ေနကို လွည့္ပတ္ေနေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻၾကီးဟာ သာမာန္ျဂိဳလ္တလံုးသာျဖစ္ျပီး မိမိ၀န္ရုုိးအေပၚမွာ လည္ေနသည္သာမက အျခားေသာျဂိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ ေနကို လွည့္ပတ္သြားလာေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေကာ့ပါးနီကပ္ရဲ့ အဆိုဟာ ပိုမိုမွန္ကန္လာေၾကာင္း သိလာတာနဲ ့အမွ် စၾကၤာ၀ဠာၾကီးမွာ မိမိတို ့ဟာ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ လူသားေတြရဲ့ ခံယူခ်က္ဟာ ျပိဳၾကသြားျပီး ေသးသိမ္သြားသလို ခံစားလိုက္ရၾကပါတယ္။ မိမိတိုု ့ဟာ အျခားေသာ ေနစၾကၤာ၀ဠာထဲက ျဂိဳလ္မ်ားထက္ ဘာမွ ပိုုလိုု ့မထူးျခားတဲ့ ျဂိဳလ္ငယ္ေလးတလံုုးေပၚမွာ မထင္မရွားေနရတာပါလားလိုု ့လည္း ထင္ျမင္လာၾကပါတယ္။

ဒီထက္ပိုုျပီး ဆိုုးသြားတာကေတာ့ အက္ဒြင္ဟာဘယ္(လ္)ဟာ နကၡတ္တာရာၾကည့္မွန္ေျပာင္းကိုု တီထြင္လိုုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက္ဒြင္ဟာ သူ ့ရဲ့ အားေကာင္းလွတဲ့ နကၡတ္ၾကည့္မွန္ေျပာင္းကေနတဆင့္ အာကာသတခြင္ကို ၾကည့္ရွဳ ့ေလ့လာလိုက္တဲ့အခါမွာ၊ ကမာၻၾကီးနဲ ့အျခားျဂိဳလ္ေတြ အတူတကြ ဗဟိုုျပဳျပီး ပတ္ေနတဲ့ ေနဟာ ၾကယ္တခုုသာျဖစ္ျပီး၊ မစ္လ္ကီးေ၀းလိုု ့ေခၚတဲ့ ဂလက္ဆီၾကယ္စုုၾကီးထဲက ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ၾကယ္စုုမ်ားအနက္ တစ္ခုုေသာ ၾကယ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုုက္ရပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ မစ္လ္ကီးေ၀းလိုု ဂလက္ဆီၾကယ္စုမ်ိဳးဟာ စၾကၤာ၀ဠာၾကီးထဲမွာ ဘီလီယံနဲ ့ခ်ီျပီး ရွိေနေၾကာင္းေတြ ့လိုုက္ရေတာ့ စၾကာ၀ဠာၾကီးရဲ့ ၾကီးမားမွဳဟာ လူေတြရဲ့ ဥာဏ္နဲ ့ေတြးယူလို ့မရေအာင္ ၾကီးမားလွေၾကာင္း သိရွိလိုုက္ရပါတယ္။ မီးလ္ကီးေ၀းဂလက္ဆီကလည္း အျခားအျခားေသာ ဂလက္ဆီမ်ားထက္ ဘာမွ ပိုုျပီး မထူးျခားလွတဲ့ ၾကယ္စုေ၀းၾကီးသာျဖစ္ေၾကာင္း သိလုုိက္ၾကရတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ "ကမာၻေျမၾကီးနဲ ့လူသားေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့ျဖစ္တည္လာတာမွ ဟုုတ္ပါရဲ့လား၊ မေတာ္တဆ တိုုက္ဆိုုက္စြာ အဓိပၸါယ္မဲ့ ျဖစ္ေပၚလာတာလား " ဆိုုတဲ့ ေမးခြန္းၾကီးဟာ ၂၁ ရာစုုႏွစ္ ေခတ္မွီလူသားေတြရဲ့ အေတြးထဲမွာ နက္ရွိဳင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာၾကပါေတာ့တယ္။

စၾကာ၀ဠာၾကီးထဲမွာ အျခားေသာ သက္ရွိမ်ား ရွိၾကပါ၏ေလာ?

" စၾကာ၀ဠာၾကီးမွာ ကမာၻလိုမ်ိဳး ျဂိဳလ္ေတြဟာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိျပီး၊ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ သက္ရွိပံုစံမ်ိဳးစံု ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။"

Robert Jastrow

စၾကၤာ၀ဠာၾကီးမွာ ၾကယ္ေတြ၊ ျဂိဳလ္ေတြ သန္းေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ၊ ကမာၻလို ျဂိဳလ္ေတြဟာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို လူသားေတြ ခန္ ့မွန္းလာၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻေပၚကလိုမ်ိဳး အသိဥာဏ္အဆင့္ျမင့္တဲ့ အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါေတြလည္း စၾကၤာ၀ဠာၾကီးထဲမွာ ျပန္ ့ႏွံ ့ေနတဲ့ ျဂိဳလ္ေတြထဲမွာ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္လို ့ယူဆလာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) လို ့ဆိုတဲ့ ကမာၻ႕ျပင္ပမွာ ရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္သက္ရွိမ်ားကို ရွာေဖြတဲ့ စီမံကိန္းကို ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက တျခားျဂိဳလ္သားေတြက အာကာသယာဥ္ေတြ စီးနင္းျပီး ကမာၻကို လာေရာက္လည္ပတ္ဖို ့ေစာင့္ေနျခင္းမဟုတ္သလို လူသားေတြက အျခားျဂိဳလ္ေတြ သြားေရာက္လည္ပတ္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အားေကာင္းလွတဲ့ ေရဒီယို တယ္လီစကုပ္ေတြကို ၾကယ္စုေတြဆီ ခ်ိန္ရြယ္ျပီး အျခားေသာ ျဂိဳလ္မ်ားၾကယ္မ်ားဆီက အဆင့္ျမင့္သက္ရွိေတြရဲ့ ေရဒီယိုအခ်က္ျပလွိဳင္းေတြကို ရလိုရျငား ဖမ္းယူ ေလ့လာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အျခားကမာၻကသက္ရွိေတြရဲ့ ေရဒီယိုအခ်က္ျပလွိဳင္းေတြကို ဖမ္းယူရရွိခဲ့ျခင္း မရွိၾကေပမဲ့လည္း လူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ အျခားသက္ရွိေတြ ရွိေကာင္းရွိမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးယာဥ္မွဳကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးမသြားခဲ့ပါဘူး။

" စၾကာ၀ဠာၾကီးဟာ ျဂိဳလ္ေပါင္း၊ ေနအစင္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ နဲ ့ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ တကယ့္လို ့မ်ားသာ ကမာၻၾကီးဟာ အလြန္ ့အလြန္ ထူျခားျခင္းမက ထူးျခားစြာ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ရင္ ကမာၻၾကီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလိုမ်ိဳး အျခားျဂိဳလ္ေတြမွာလည္း ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္ေျခရွိျပီး သက္ရွိမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္။ မစ္လ္ကီးေ၀းဂလက္ဆီထဲမွာတင္ပဲ ၾကယ္ေပါင္း သန္းေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတာေၾကာင့္ မီးလ္ကီးေ၀းထဲမွာ ကမာၻလို ျဂိဳလ္မ်ိဳး ရာနဲ ့ခ်ီျပီး ရွိေနႏိုင္တယ္" ဆိုျပီးေတြးဆခ်က္ မ်ိဳးေတြနဲ ့သက္ရွိမ်ားကို ရွာေဖြေနျခင္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ SETI စီမံကိန္းနဲ ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ထပ္ျပီး ေပၚထြက္လာတာကေတာ့ Astrobiology လို ့ေခၚတဲ့ သက္ရွိတို ့ရဲ့ မူလဇစ္ျမစ္ကို ရွာေဖြတဲ့ သုေတသနျပဳ ပညာရပ္ပါပဲ။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ေလာက္မွာ အစျပဳ သေႏၶတည္ခဲ့တဲ့ အဲဒီပညာရပ္က ေနစၾကၤာ၀ဠာမိသားစုမွာ ရွိေနတဲ့ ျဂိဳလ္မ်ားမွာ သက္ရွိမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသလို အျခားေသာ ၾကယ္မ်ားကို ၀ိုင္းရံလည္ပတ္ေနတဲ့ ျဂိဳလ္မ်ားမွာလည္း သက္ရွိမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုရွာေဖြခဲ့ရာမွာ ျဂိဳလ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္ ့ကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ေပမဲ့ အမ်ားကေတာ့ ဂ်ဴပီတာျဂိဳလ္လိုမ်ိဳး ဓါတ္ေငြ ့လံုးၾကီးသာျဖစ္ျပီး မိုက္ကရုပ္လို အရိုးရွင္းဆံုးသက္ရွိေလးေတြေတာင္ ရွိႏိုင္ဖို ့ရန္ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ အဲဒီလို ကမာၻကလြဲလို ့အျခားေသာ ျဂိဳလ္ေတြမွာ သက္ရွိမ်ားကို ရွာေတြ ့ရွိဖို ့ရန္ ခက္ယဥ္းလာတာေၾကာင့္ "ဒီကမာၻၾကီးဟာ သက္ရွိေတြ ေနထိုင္ဖို ့ထူးျခားစြာတည္ေဆာက္ထားတာမ်ား ျဖစ္ေလမလား" ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ားက လူသားေတြကို ျပန္လည္လႊမ္းမိုးလာခဲ့ပါတယ္။

သက္ရွိမ်ားျဖစ္တည္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန

ေနစၾကၤာ၀ဠာရဲ့ အျခားေသာျဂိဳလ္မ်ားမွာ သက္ရွိမ်ား ရွိမရွိသိႏိုင္ဖို ့အတြက္ အရင္ဦးဆံုး သက္ရွိမ်ား ျဖစ္ေပၚရပ္တည္ႏိုင္ဖို ့အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဒီကမာၻၾကီးမွာပဲ ရွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီကမာၻမွာရွိတဲ့ သက္ရွိေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြက အျခားေသာ ျဂိဳလ္ကမာၻတခုမွာ ျပည္စံု ကိုက္ညီခဲ့လို ့ရွိရင္ အဲဒီျဂိဳလ္မွာ သက္ရွိေတြ ရွိႏိုင္ဖို ့ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုယူဆႏိုင္တာကလဲ ဓာတုေဗဒနိယာမမ်ားနဲ ့ရူပေဗဒနိယာမမ်ားက ကမာၻေပၚမွာသာ မွန္တာမဟုတ္ပဲ စၾကၤာ၀ဠာ မည္သည့္ေနရာမွမဆို အျမဲမွန္ေနလိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ သက္ရွိေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္က ဘာေတြပါလဲ။

ေရရွိျခင္း

" ထမင္းအသက္ခုႏွစ္ရက္၊ေရအသက္တမနက္" လို ့ဆိုၾကတဲ့အတိုင္း ေရဟာ သက္ရွိေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္အရာျဖစ္ပါတယ္။ ေရ လို ့ဆိုတဲ့အခါမွာ အရည္ျဖစ္ေနတဲ့ ေရကို ဆိုလိုပါတယ္။ အခဲအသြင္ျဖစ္ေနတဲ့ ေရခဲကို မဆိုလိုပါဘူး။ အျခားကမာၻမွာ သက္ရွိမ်ားရွိမရွိ ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ ပထမဦးဆံုး အဲဒီကမာၻမွာ ေရရွိမရွိကို အရင္ရွာၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရမွာရွိတဲ့ ေပ်ာ္၀င္သတၱိဟာ ကာဗြန္နဲ ့တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သက္ရွိေတြရဲ့ လုိအပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္သလို ၊ ေရမွာရွိတဲ့ ေနေရာင္ျခည္အပူဒဏ္ကို စုပ္ယူႏိုင္ထားစြမ္းကလည္း ကမာၻမ်က္ႏွာျပင္မွာ ညီမွ်တဲ့ အပူခ်ိန္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ျဂိဳလ္တခုမွာ ေရရွိႏိုင္ဖို ့အဲဒီျဂိဳလ္ဟာ သူပတ္ေနတဲ့ ေနရဲ့ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ဇံုအတြင္းမွာ ရွိေနဖို ့လိုပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Habitable Zone (HZ) လို ့ ေခၚပါတယ္။ အခ်ိဳ ့ကေတာ့ Goldilocks Zone လို ့လဲေခၚၾကပါတယ္။ ကမာၻၾကီးဟာ ေနမင္းၾကီးကို ပတ္ေနတဲ့ ေနရာမွာ Habitable Zone ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻေပၚမွာ ေရကိုေပါမ်ားစြာ ေတြ ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို ့မ်ား ကမာၻၾကီးဟာ အခုပတ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းထက္ ၅% ပဲ ပိုနီးကပ္သြားလို ့ရွိရင္ ေနနဲ ့နီးကပ္စြာ ပတ္ေနတဲ့ ဗီးနပ္ျဂိဳလ္ ရဲ့ ၾကမၼာမ်ိဳး ၾကံဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရွိေနတဲ့ ေရေတြဟာ ပြက္ပြက္ဆူျပီး ဖာရင္ဟိုက္ ၉၀၀ ေလာက္အထိ အပူခ်ိန္တက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာရင္ ဘယ္သက္ရွိမွ ရွိႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားတဖက္မွာလည္း ကမာၻၾကီးဟာ အခု ပတ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းထက္ ၂၀% ပို ေ၀းျပီး ပတ္ေနခဲ့လို ့ရွိရင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ေတြဟာ ေလထုအျပင္လႊာမွာ ျဖစ္ေပၚလာျပီး ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေရေတြဟာ ေအးခဲသြားလို ့ အဆံုးမွာ မား(စ္)ျဂိဳလ္လို အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳေတြ ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မား(စ္)ရဲ့ ေနရာတခ်ိဳ ့မွာ ေရအခ်ိဳ ့ၾကြင္းက်န္ႏိုင္ေသးမဲ့ မား(စ္)မွာ သက္ရွိေတြရွိႏိုင္ဖို ့အေျခအေနအလြန္မွ နည္းပါးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မလို ့လဲဆိုေတာ့ ေရဟာ သက္ရွိေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရာျဖစ္ေပမဲ့၊ သက္ရွိေတြျဖစ္ေပၚရပ္တည္ႏိုင္ဖို ့ေရတခုတည္းနဲ ့မလံုေလာက္လုိ ့ပါပဲ။ သက္ရွိေတြျဖစ္ေပၚဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္မ်ားစာရင္းကို ျပဳစုရင္းနဲ ့ပဲ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္စာရင္းဟာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာပါတယ္။

အေပၚယံေျမလႊာရွိျခင္း

ကမာၻၾကီးမွာ မာေက်ာတဲ့ အေပၚယံေျမလႊာရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚယံေျမလႊာေပၚမွာ သက္ရွိမ်ား မွီတင္းေနထိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနမိသားစုထဲက ျဂိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴပီတာဟာ ဓါတ္ေငြ ့လံုးသာရွိျပီး မာေက်ာတဲ့ အေပၚယံေျမလႊာမရွိတဲ့ အတြက္ အာကာသာယာဥ္မ်ားေတာင္ ဆင္းသက္လို ့မရပါဘူး။ ကမာၻၾကီးရဲ့ အေပၚယံေျမလႊာေက်ာကို ေရြ ့လ်ားႏိုင္တဲ့ ေျမလႊာပိုင္း (Tectonic Plates) ေပါင္း ၁၂ ခု နဲ ့တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဒီအေပၚယံေျမလႊာဟာ အပါးဆံုး ၄ မိုင္ရွိျပီး၊ အထူဆံုး မိုင္ ၃၀ ခန္ ့ရွိပါတယ္။ တကယ္လို ့မ်ား ဒီေျမလႊာဟာ အနည္းငယ္ ပိုျပီးထူခဲ့လို ့ရွိရင္ Tectonic Plates ေတြဟာ ေရႊလ်ားႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကမာၻ႕ေျမလႊာဟာ မွန္ကန္တဲ့အထူရွိတာေၾကာင့္ Tectonic Plantes ေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ေရြ ့လ်ားႏိုင္တဲ့အတြက္ ကမာၻအတြင္းပိုင္းက အပူခ်ိန္ကို မွ်တေစျပီး၊ ကာဗြန္ဓါတ္ကို လည္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သက္ရွိေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဓါတ္ေတြကို အခ်ိဳးအစားညီမွ်ေအာင္ ေရာေမႊသမေပးသလို တုိက္ၾကီးေတြရဲ့ ပံုသ႑န္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးပါတယ္။

မွန္ကန္ေသာ သံလိုက္ဓါတ္အား ရွိျခင္း

ကမာၻေျမၾကီးအတြင္းပိုင္းမွာ သံရည္ပူေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီသံရည္ပူေတြဟာ လွဳပ္ရွားလည္ပတ္ေနတာေၾကာင့္ ကမာၻၾကီးရဲ့ ပတ္ပတ္လည္မွာ သံလိုက္စက္ကြင္းၾကီး ျဖစ္ေပၚလာျပီး တကမာၻလံုးကို ျခံဳလႊမ္းထားပါတယ္။ တကယ္လို ့မ်ား ကမာၻၾကီးဟာ အခုရွိေနတဲ့ အရြယ္အစားထက္ အနည္းငယ္မ်ား ေသးသြားမယ္ဆိုရင္ သံလိုက္စက္ကြင္းရဲ့ အားဟာ ေပ်ာ့သြားတဲ့ အတြက္ ေနကေနလာတဲ့ ေနလွိဳင္း( Solar wind) ဒဏ္ကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကမာၻၾကီးရဲ့ ေလထုလႊာဟာ ေနလိွဳင္းဒဏ္ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာျပီး အဆံုးမွာ မား(စ္) ျဂိဳလ္လိုမ်ိဳး ေလထုလႊာမရွိတဲ့ လြင္တီးေခါင္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေလထုလႊာရွိျခင္း

ကမာၻၾကီးရဲ့ အေရးပါဆံုးအရာတခုကေတာ့ ေလထုလႊာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလထုလႊာဟာ ကမာၻရဲ့ အခ်င္းနဲ ့စာရင္ ၁%ေတာင္ မရွိပါဘူး။ ေအာက္စီဂ်င္၊ ႏိုင္ထရိုဂ်င္ နဲ ့ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ေတြ နဲ ့ အခ်ိဳးအစားသင့္တင္စြာ ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့ ဒီေလထုလႊာၾကီးဟာ ေနေရာင္ျခည္ရဲ့ အဆိပ္သင့္ေရာင္ျခည္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးတဲ့အျပင္ ညီမွ်တဲ့ ဥတုရာသီကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဓါတ္ေငြ ့မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသလို ေရျဖစ္ေပၚဖြဲ ့စည္းမွဳကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။

ၾကီးမားသည့္ လရွိျခင္း

ကမာၻၾကီးရဲ့ အရြယ္နဲ ့စာလို ့ရွိရင္ လဟာ ေလးပံုတပံုေလာက္ အရြယ္ရွိတာေၾကာင့္ ၾကီးမားတဲ့ လလို ့ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လရဲ့ အေတာ္အတန္ၾကီးမားတဲ့ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ကမာၻၾကီးဟာ ၂၃.၅ ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းျပီး မိမိ၀င္ရုိးကို လည္ေနတဲ့ ေနရာမွာ တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိမ္းထားေပးပါတယ္။ ဒီလိုတည္ျငိမ္တည့္မတ္စြာ လည္ေနတာေၾကာင့္ ရာသီဥတုဟာ ၾကမ္းတမ္းလွျခင္းမရွိပဲ သာသာယာယာရွိေနတာေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ား တည္ရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေနရွိျခင္း

ကမာၻၾကီးက ပတ္ေနတဲ့ ေနဟာ G-2 အမ်ိဳးအစား ၾကယ္တမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ထြန္းဖို ့အတြက္ အခုရွိေနတဲ့ ေနလိုမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို ့မ်ား ေနမင္းၾကီးဟာ ဒီထက္မ်ား အနည္းငယ္ေသးသြားမယ္ဆိုရင္ ( ဂလက္ဆီထဲမွာ ရွိတဲ့ ၾကယ္မ်ားရဲ့ ၉၅% ဟာ ေနထက္ေသးငယ္ၾကပါတယ္) Habitable Zone ဟာ ေနနဲ ့ပိုလို ့နီးကပ္သြားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကမာၻဟာ ၾကီးမားလာတဲ့ ေနရဲ့ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ မိမိ၀င္ရိုးေပၚမွာ လည္ပတ္မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ အေသျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္သြားရင္ ေနဖက္မ်က္ႏွာမူေနတဲ့ ကမာၻ ့တဖက္ျခမ္းဟာ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကို အျမဲခံေနရျပီး၊ က်န္တဖက္ကေတာ့ အျမဲေအးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္သက္ရွိသတၱ၀ါမွ ရွိေနႏိုင္ၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ မီးလ္ကီးေ၀းထဲမွာ ကမာၻၾကီးဟာ သင့္တင့္တဲ့ အရပ္မွာ တည္ရွိေနျခင္း၊ ၾကယ္တံခြန္မ်ား၊ဥကာပ်ံမ်ားရဲ့ အႏာၱရယ္ေတြကေန ၾကီးမားတဲ့ ျဂိဳလ္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးမွဳကို ခံထားရျခင္း စတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းလိုက္တဲ့ အခါမွာ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ စုစုေပါင္း ၂၀ ခန္ ့ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား စုေဆာင္းရရွိလိုက္ၾကပါတယ္။

သုေတသေနျပဳၾကသူတခ်ိဳ ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြအားလံုးျပည့္စံုႏိုင္ဖို ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တြက္ၾကပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ တခု အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သမားရုိက် နည္းနဲ ့ ဆယ္ပံုပံု တပံုထားျပီး တြက္လိုက္တဲ့အခါမွာ လိုအပ္ခ်က္ အားလံုးျပည့္စံုဖို ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဟာ အရမ္းကို ေသးငယ္လြန္းတာေတြ႕ရပါတယ္။ ကိန္ဂဏန္းနဲ ့ေဖာ္ျပရရင္

---------------------------------

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

မီးလ္ကီးေ၀း ဂလက္ဆီထဲမွာ ၾကယ္ေပါင္း ၁၀၀ ဘီလီယံရွိပါတယ္။ ၁ ဘီလီယံဟာ ၁ ေနာက္မွာ သံုည ၉ လံုးရွိတာေၾကာင့္ ၁၀၀ ဘီလံယံဟာ ၁ ေနာက္မွာ သံုည ၁၁ လံုးသာရွိပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္ဟာ အထက္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိန္းဂဏန္း နဲ ့စာရင္ အရမ္းကို ငယ္ေနပါေသးတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ၾကယ္ေတြစုေနတဲ့ ဒီဂယ္လက္ဆီၾကီးထဲမွာ ကမာၻလိုမ်ိဳး အဆင့္ျမင့္သက္ရွိေတြ ရွိေနဖို ့ဆိုတာ အလြန္မွ ကို မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ ့ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ လူသားေတြနဲ ့ သက္ရွိမ်ားဟာ ဒီဂယ္လက္ဆီၾကီးထဲမွာ အလြန္ ့အလြန္ ့ကို ရွားပါးစြာ ျဖစ္တည္လာတယ္လို ့ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

"Rare Earth"(ရွားပါးသည့္ ဤကမာၻ) အမည္ရွိတဲ့ စာအုပ္ကို ေရးသားသူ၊ နာဆာအဖြဲ ့မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ Donald Brownlee က

" စၾကၤာ၀ဠာတျပင္မွာ ရွိတဲ့ ျဂိဳလ္ေတြထဲမွာ အရိုးရွင္းဆံုးသက္ရွိသတၱ၀ါေတြ ျဖစ္တဲ့ မိုက္ကရုပ္လို သက္ရွိမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမဲ့ အဆင့္ျမင့္လွတဲ့ လူလို သတၱ၀ါေတြလို သက္ရွိမ်ားရွိႏိုင္ဖို ့ကေတာ့ အလြန္ ့အလြန္ကို မလြယ္ကူလွပါဘူး။ စၾကၤ၀ဠာရဲ့ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သက္ရွိေတြ အတြက္ အႏာၱရယ္မ်ားလွပါတယ္။ တျခားျဂဳိလ္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ကမာၻနဲ ့ဘယ္လိုမွ ယွဥ္လို ့မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို ကမာၻၾကီးမ်ိဳးဟာ တကယ့္ကို ရွားပါးလွပါတယ္။ ဒီကမာၻၾကီးဟာ သက္ရွိေတြ ေနထိုင္ဖို ့တမင္သက္သက္မ်ား ဖန္တီးထားသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့သက္ရွိေတြ လိုအပ္တဲ့ ေလက စလို ့အစားအစား အဆံုး ျပီးျပည့္စံုစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လို ့ကြ်န္ေတာ္တို ့တေတြပဲ ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ေပၚလာရတာလဲ။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ကံေကာင္းသြားလို ့ပဲလား ။ ဒါမွမဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းတေၾကာင္းရွိလို ့ပဲလား။"

ဖန္းဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကိုု ေဖာ္ျပလိုုျခင္းေပေလာ

လူသားေတြအပါအ၀င္ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္တည္ေနတာဟာ အလြန္ ့အလြန္ ့ကံေကာင္းစြာ တိုက္ဆိုက္သြားလို ့ေလပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာနဲ ့ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာျခင္းေပပဲလား။ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိခဲ့ရင္လည္း အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာပါလဲလိုု ့ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

" ကြ်န္ေတာ္တိုု ့သက္ရွိလူသားေတြ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိႏိုုင္ဖိုု ့အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြ အလြန္ကိုု ရွားပါးလွပါတယ္။ အဲဒီရွားပါးလွတဲ့ အေျခအေနေတြကလည္း လူေတြအတြက္ သိပံၸဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ ရွာေဖြေတြ ့ရွိဖိုု ့အတြက္ အေကာင္းဆံုုးအေျခအေနေတြလည္း ျဖစ္ေနတာကိုု ေတြ ့ရျပန္ပါတယ္။"

Guillermo Gonzalez

လူသားမ်ားအပါအ၀င္ သက္ရွိေတြ ျဖစ္ေပၚဖိုု ့ခက္ခဲလွေၾကာင္း သိလာၾကပါတယ္။ ဒီလိုု ရွားပါးစြာ ျဖစ္တည္မွဳနဲ ့အတူ သက္ရွိေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္က စၾကၤ၀ဠာၾကီးကိုု ေလ့လာႏိုုင္ဖိုု ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ေလ့လာရာက အစျပဳျပီး နားလည္လာၾကပါတယ္။

ေနၾကတ္ျခင္း

၁၉၉၅ ခု ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ အိႏၵိယျပည္မွာ ေနၾကတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ေနၾကတ္ျခင္းကို အလြန္႔အလြန္ ရခဲလွတဲ့ အခြင့္အေရးတရပ္အေနနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အိႏၵိယကို အေျပးအလႊား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေနၾကတ္ျခင္းဆိုတာ ေနနဲ႔ကမာၻၾကားမွာ လကေရာက္ရွိသြားတာေၾကာင့္ ေန၀န္းကို လက ဖံုးအုပ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနရဲ့အလင္းကို လကဖံုးကာသြားတာေၾကာင့္ ညပမာျဖစ္သြားျပီး ေနအလင္းေရာင္ကို ျဖိဳးျဖိဳးျဖျဖေလးသာ ျမင္ရပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုးလံုးဖံုးအုပ္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနရဲ့ အ၀န္း၀ိုင္းကို လရဲ့ အ၀န္းပတ္လည္မွာ ေငြနားေရးလို ျမင္ရပါေသးတယ္။ ေနဟာ လထက္ အဆ ေလးရာၾကီးေပမဲ့ လက ေနကေန အဆေလးရာကြာတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ လံုး၀ဖံုးအုပ္သြားျခင္းမဟုတ္ပဲ အံကိုက္ဖံုးအုပ္သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သတိထားမိခဲ့ၾကျပီး အံ့ၾသျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနၾကတ္ခ်ိန္မွာ ေနရဲ့အလင္းေရာင္ကို သံုးေျမွာင့္ဖန္တံုး(Prism) နဲ႔ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ သက္တန္႔လို ေရာင္စဥ္တန္းကို ရရွိပါတယ္။ အဲဒီေရာင္စဥ္တန္းကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ေနကို ဟီလီယံ ဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၾကယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေနအေၾကာင္းကို သိရွိလာတာနဲ႔အတူ က်န္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာတခြင္က ၾကယ္ေတြအေၾကာင္းကိုလည္း ပိုမိုသိရွိလာဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ားသာ လရဲ့အရြယ္ပမာဏဟာ အနည္းငယ္ေသးသြားမယ္ဆိုရင္ ေနၾကတ္ခ်ိန္မွာ ေနရဲ့အလင္းေရာင္မ်ားလြန္းသြားတာေၾကာင့္ ေနဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရာပါ။ လဟာ အနည္းငယ္ၾကီးသြားမယ္ဆိုရင္လည္း ေနၾကတ္ခ်ိန္မွာ ေနတခုလံုးပိတ္သြားတာေၾကာင့္ ေနဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ျပန္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လအရြယ္နဲ႔အကြာအေ၀းဟာ အခုလို အံ့ကိုက္ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ ေနအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနၾကတ္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အနီးအနားက ၾကယ္ေတြကေန လာတဲ့အလင္းကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီၾကယ္ေတြရဲ့အလင္းေရာင္ကေန အိုင္းစတိုင္းရဲ့ ႏႈိင္းရသီအိုရီျဖစ္တဲ့ " အလင္းေရာင္သည္ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ေကြ႕ေကာက္သြားႏိုင္တယ္" ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻကို ၂၃.၅ ဒီဂရီ ေစာင္းျပီး မိမိ၀န္ရိုးေပၚမွာ လည္ေနႏိုင္ေစဖို႔ လက အကူအညီေပးပါတယ္။ အဲဒီလိုလည္ပတ္ေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ရာသီဥတုကို လက ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ကမာၻဟာ ေနနဲ႔ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အကြာအေ၀းမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚမွာ ေရရွိႏိုင္ျပီး သက္ရွိေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနနဲ႔လ တို႔က သက္ရွိေတြကို ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ဖန္တီးေပးသလို တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေနၾကတ္ျခင္းလို ျဖစ္စဥ္ကေန စၾကၤ၀ဠာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကည္လင္သည့္ ေလထုလႊာ

ကမာၻၾကီးကို ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္တဲ့ ၾကည္လင္တဲ့ ေလထုလႊာနဲ႔ ရစ္ပတ္ျခံဳလႊမ္းထားပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေလးဆယ္အတြင္းက အာကာသယာဥ္မ်ားနဲ႔ အျခားျဂိဳလ္ေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာေတာ့မွပဲ လူသားေတြ ေနထိုင္တဲ့ ကမာၻၾကီးရဲ့ ေလထုလႊာရဲ့ တန္ဖိုးကို နားလည္ၾကပါေတာ့တယ္။ ေနမိသားစုရဲ့ ျဂိဳလ္အလံုးေပါင္း ၇၀ ထဲမွာ ကမာၻၾကီးအပါအ၀င္ ျဂိဳလ္ ၇ လုံးသာလွ်င္ ေလထုလႊာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၇ လံုးထဲမွာမွ ကမာၻ႕ေလထုလႊာသာလွ်င္ သက္ရွိျဖစ္ေပၚမႈကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစျပီး ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္တဲ့ ေလထုလႊာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ကမာၻ႕ေလထုလႊာမွာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႕ေတြ ယခုရွိေနတာထက္ အခ်ိဳးအစား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ တိုင္တန္လို႔ ေခၚတဲ့ ဂ်ဴပီတာျဂိဳလ္ၾကီးရဲ့ လလိုမ်ိဳး အျဖစ္ကို ၾကံဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္တန္လမွာ ေကာင္းကင္တခုလံုးဟာ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားနဲ႔သာ ဖံုးအုပ္ထားတာေၾကာင့္ ၾကယ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ မဆိုထားနဲ႔ ေနကိုေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမျမင္ရပါဘူး။ လူသားကမာၻရဲ့ ေလထုက လိုအပ္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ေတြကို အခ်ိဳးအစား က်နစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတာေၾကာင့္ သက္ရွိေတြရပ္တည္ႏိုင္ျပီး ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စၾကၤာ၀ဠာတခြင္ကို မွန္ေျပာင္းမ်ားနဲ႔ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနအလင္းေရာင္ျခည္

လူသားကမာၻဟာ စၾကၤာ၀ဠာၾကီးထဲမွာ တိုး၀င္ သြားလာေနတဲ့ အခါ ေနအပါအ၀င္ အနီးအနားက ၾကယ္ေတြရဲ့ ေရာင္ျခည္ေတြ ရိုက္ခိုက္မႈကို ခံရပါတယ္။ အဲဒီေရာင္ျခည္ေတြဟာ ဂါမာ၊ အိပ္(စ)ေရး ကေန အနီေအာက္ေရာင္ျခည္၊ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားအထိ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီေရာင္ျခည္အမ်ားအျပားထဲမွာ ေရာင္ျခည္ေတြရဲ့ ေသးငယ္လွတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ေလးသာ သက္ရွိေတြအတြက္ အေရးပါပါတယ္။ သက္ရွိေတြကို မ်က္စိအလင္းကို ျမင္ႏိုင္ေစတဲ့ အဲဒီေရာင္ျခည္ေတြက အပင္မ်ားအစာခ်က္ျခင္းလို သက္ရွိျဖစ္စဥ္ေတြ အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ အျမင္အာရုံကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အဲဒီေရာင္ျခည္မ်ားကပဲ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာဖို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ visible region လို႔ ေခၚတဲ့ အဲဒီ ေရာင္ျခည္စဥ္ကို လူသားကမာၻကို အလင္းေပးေနတဲ့ ေနက ေပါမ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးေနျခင္းဟာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။

ဂလက္ဆီမွာ တည္ေနရာ

လူသားမ်ားရဲ့ ေနမိသားစုဟာ Milky Way လို႔ ေခၚတဲ့ ၾကယ္စုေ၀း ဂလက္ဆီထဲမွာ ရွိပါတယ္။ မီးလ္ကီေ၀းဂလက္ဆီဟာ အထက္ကေနၾကည့္ရင္ ခရုေခြလို ပံုစံရွိျပီး ေဘးတိုက္ကေနၾကည့္ရင္ အလယ္မွာ လံုး၀န္းတဲ့ စက္၀ိုင္းပံုသ႑န္ရွိပါတယ္။ အလယ္က စက္၀ိုင္းလံုးထဲမွာေတာ့ ၾကယ္အစင္းေပါင္းမ်ားစြာ သိပ္သည္းစြာ တည္ရွိေနျပီး Super Nova လို ၾကယ္မ်ား မၾကာခဏ ေပါက္ကြဲေနတဲ့ အရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္မွာ တြင္းနက္ၾကီးရွိျပီး အနီးအနားက ၾကယ္ေတြကို စုပ္ယူ ၀ါးမ်ိဳေလ့ရွိပါတယ္။ လူသားကမာရဲ့ ေနဟာ ဂလက္ဆီရဲ့ အလယ္ဗဟုိမွာ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဂလက္ဆီရဲ့ အစြန္အဖ်ားဟာ ခရုေခြပံုသ႑န္ လက္တံမ်ားနဲ ့ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြအနီးအနား တေလွ်ာက္မွာ အႏာၱရယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိျပီး သက္ရွိမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဆီလီကြန္၊ မဂၢနီဆီယံ ဓါတ္သတၱဳေတြ ရွားပါးပါတယ္။ လူသားမ်ားရဲ့ ေနအဖြဲ႕အစည္းဟာ အႏာၱရယ္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ သက္ရွိမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူသားတို႔ရဲ့ေနဟာ မီးလ္ကီးေ၀း ဂလက္ဆီရဲ့ အလယ္ဗဟိုနဲ႔ ေ၀းကြာစြာ တည္ရွိေနျပီး အႏာၱရယ္မ်ားလွတဲ့ အစြန္အဖ်ားနားနဲ႔လည္း ေ၀းကြာစြာ တည္ရွိေနပါတယ္။ လူသားတုိ႔ရဲ့ ေနဟာ Galatic Habitable Zone( GZH) လို႔ ေခၚတဲ့ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚေနထိုင္ရာဇံုအတြင္းမွာ ရွိပါတယ္။

GHZ ဇံုအတြင္းမွာပဲ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကင္းစင္ျပီး ၾကည္လင္တဲ့ ေနရာမွာ လူသားတို႔ရဲ့ ေနမိသားစု တည္ေနပါတယ္။ ၾကည္လင္တဲ့အရပ္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စၾကၤ၀ဠာ ကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ ရၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မီးလ္ကီးေ၀း ဂလက္ဆီရဲ့ အလယ္မွာမ်ားသာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဓါတ္ေငြ႕ေတြ ၾကယ္ေတြ နဲ႔ ကာဆီးထားတာေၾကာင့္ ျမင္ႏိုင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႕ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဓါတ္ေငြမ်ား ကင္းစင္ၾကည္လင္တဲ့ အရပ္ျဖစ္လို႔သာ မီးကီးေ၀းဂလက္ဆီရဲ့ ပံုသ႑န္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျပီး အျခားေသာ ဂလက္ဆီမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


ပန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာပန္းမ်ားသာ လွပစြာ ဖူးပြင့္ၾကပါတယ္။ မ်ိုဳးေစ့ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေပမဲ့ မ်ိဳးေစ့တခုုတည္းသာ အသက္တေခ်ာင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာရွိေပမဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကိုသာ ဘုရားက ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေန၊လ၊ၾကယ္နဲ႕ၿဂိဳလ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေပမဲ့ ကမာၻၾကီးကိုသာ လူသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဖန္ဆင္းခဲ့ရာမွာလည္း သူ႕ရဲ့ လက္ရာေတာ္မ်ားကို ေငးေမာအံ့ၾသစြာ ျမင္ေတြ႕ေစလိုပါတယ္။ ခန္းနားထည္၀ါလြန္းလွတဲ့ သဘာ၀ေလာကၾကီးဆိုတဲ့ ပထမစာအုပ္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္က သူ႕လက္ရာေတာ္ကို ဖြင့္ျပခဲ့ျခင္းအား ကြ်န္ေတာ္တို႕လူသားမ်ား ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ ႏိုင္ၾကပါေစလို ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းနဲ႕ ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ ဖတ္ရွဳၾကသူ လူသားမ်ားအားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

( The Privileged Planet Video ကို လည္း ၾကည့္ရွဳရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။)

http://www.youtube.com/watch?v=XV5zkifLSbc

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ


(မွီျငမ္းခ်က္မ်ား)

၁။ How to be born again by Billy Graham

၂။ The priviliged planet

၃။ Wikipedia

၄။ SETI

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ခင္တြယ္မႈ ေလးတခုအတြက္ ယေန႔တိုင္ရုန္းကန္ေနဆဲကြယ္
ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ အိမ္မက္ပမာ အရာမထင္ခဲ့
တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျမတ္ႏိုးဆံုး အသက္ရွင္မီးဇာကုန္သြားရင္
တမလြန္မွာ ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳး ေရာက္မွာလဲ

Cho:  တကယ္ေတာ့ လူေလာကရဲ့
တက္မက္စရာပစၥည္းေတြ
နမ္းဆင္ စံႏိုင္မႈဟာ လူအသက္ကို မကယ္ႏိုင္ဘူး
အၾကင္သူအဖို႔ လိုက္ေရွာက္သင့္တဲ့ အသက္လမ္းသာ ရွာခဲ့ေတာ့
ခရစ္ေတာ္တဖန္ မၾကြေရာက္ေသးခင္မွာ

ယံုၾကည္မႈ တခါးဖြင့္စဥ္ တိုး၀င္ခြင့္ေတြ ရွိေသးတယ္
ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေရာက္လာခဲ့ရင္ အခြင့္ရရန္မလြယ္ေတာ့ဘူး
မေရရာတဲ့လူဘ၀ရဲ့ စီးေရအတိုင္းသာ ဆက္ေမ်ာရင္
မဆန္ႏိုင္အဆံုး ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးေရာက္မွာလဲ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

(ဆာ ၁၈း၂)

အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏
အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊
ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊
ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊
ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊
ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကိုယ္ေတာ္မွတပါး အျဖားအားကိုးရာမရွိပါ
ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကြ်ဳႏိုပ္၏ ခုိလႈံရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ ကိုးစားရာ ကြ်ဳႏိုပ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကိုယ္ေတာ္ဟာ

ကိုယ္ေတာ္မွတပါး ကြ်ႏိုပ္၏ ခိုလႈံရာ
ကြ်ႏိုပ္၏လြတ္ေျမာက္ရာ ကြ်ႏိုပ္၏ ခံစားရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ အလိုအပ္ဆံုးဟာ ကိုယ္ေတာ္သာ

ကြ်ႏိုပ္အသက္တာခရီးလမ္းခရီးမွာ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးသူဟာ
ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာ  ကြ်ႏိုပ္၏ အလံုးစံု အခ်ဳပ္အခ်ာပါ
ကြ်ႏိုပ္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ကြ်ႏိုပ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္း
ကြ်ႏုိိပ္၏ လံုျခံဳျခင္း၊ ကြ်ႏိုပ္၏ က်န္းမာျခင္း
ကြ်ႏိုပ္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဟာ
အသက္ရွင္ေသာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တပါးပါ

ခ်ီးေမွ်ာက္ပါ၏ ကိုယ္ေတာ္၊  ခ်ီးမြမ္းပါ၏ ကိုယ္ေတာ္
ကိုးကြယ္ပါ၏ ထာ၀ရဘုရားကို
ကိုယ္ေတာ္မွတပါး

MCA (Bangkok) .  Saya Tun Mya / Saya Sai Aye
2007