မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Oct 21st

Last update07:12:13 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 959
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

အိုလံပစ္ခ်န္ပီယံ၊ တရုပ္ျပည္သာသနာျပဳႏွင့္ဂ်ပန္စစ္အက်ဥ္းသား - Eric Linddell အဲရစ္လင္ဒယ္


"သင္တို႕ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ခ်စ္တံု႕ျပဳလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။ အခြန္ခံသူတို႔ပင္ ဤမွ်ေလာက္ ျပဳၾကသည္မဟုတ္ော။" မႆဲ ၅း၄၆

ဘုရားသခင္ကိုသိၾကြမ္းျခင္း
ျဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ အဓိက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခုက (၁၉၂၀) ဆယ္စုႏွစ္မ်ား၏ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရုပ္ရွင္ရိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရႈံးမည္ဟု မီဒီယာၾကြမ္းက်င္သူမ်ားက ၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း "Chariots of Fire" ရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းသည္ အကယ္ဒမီဆုကို ရရွိေသာ ဇတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ဇတ္လမ္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အစြမ္းထက္ရန္ လိွ်ဳ႕ေဆာ္ေပးေသာ အခ်က္ကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ယခုတိုင္ နားမလည္ၾကေသးေခ်။

ထိုရုပ္ရွင္သည္ ေကာင္းသေလာက္ ထူးခြ်န္ေသာ ေျပးခုန္ပစ္သမား တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ မည္မွ်ၾကီးျမတ္ေသာ အဲရစ္လင္ဒယ္သည္ သာမန္ဘဝမွ အစျပဳလာေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ရန္ အားနည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စရိုက္ေကာင္းေသာသူႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ရိုးသားသူအျဖစ္ သရုပ္ေဖာ္သည္။ "Chariots of Fire" သည္ လင္ဒယ္ပါဝင္ခဲ့သည့္ (၁၉၂၄) ခုႏွစ္ ပါရီျမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲကို အဓိကထားသည္။ ထိုအားကစားပြဲ၌ သူ၏အဓိက ကြ်မ္းက်င္ရာျဖစ္ေသာ မီတာတစ္ရာ အေျပးျပိဳင္ပြဲကို တနဂၤေႏြေန႕၌ ျပဳလုပ္၍ မိမိယံုၾကည္ျခင္းကို ထိပါးေစေသာေၾကာင့္ မီတာ(၁၀၀)ျပိဳင္ပါ၌ မပါဝင္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထိုမီတာ(၁၀၀) ေျပးမည့္အစား၊ လင္ဒယ္သည္ မီတာ(၄၀၀)ေျပးရန္ ေရြးခ်ယ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လင္ဒယ္သည္ အႏိုင္ရေအာင္ ေျပးျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိဇာတိျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေအဒင္ဘာရာျမိဳ႕သို႔ လူစြမ္းေကာင္းၾကီးတစ္ဦး အေနႏွင့္ ျပန္လာသည္။

အဲရစ္လင္ဒယ္၏ အေၾကာင္းသည္ ထိုေနရာမွ အစျပဳသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူစြမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ စေကာ့တလန္၏ အၾကိဳက္အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရသည့္ ဘဝကို ေက်ာ္ခိုင္းက လင္ဒယ္သည္ ဖခင္၏ေျခရာကို လိုက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ တရုပ္ျပည္၏ သာသနာျပဳဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ (၁၉၂၅)ခုႏွစ္တြင္ လင္ဒယ္သည္ တရုပ္ျပည္သို႔ သြားက အင္ဂလိုခ်ိဳင္းနား ခရစ္ယာန္ေကာလိပ္၌ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို အစျပဳသည္။ လင္ဒယ္သည္ တစ္ခါတရံေျပးေသာ္လည္း လူျပည့္ေနသည့္ လမ္းမၾကီးတေလွ်ာက္၌ ေျပးေနေသာ အဂၤလိုဂ်ာမဏီ ကျပားတစ္ေယာက္ကို တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားက နားမလည္ၾကေခ်။ တရုပ္ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လင္ဒယ္ အေျပးရပ္လိုက္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ (၁၉၂၈)ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံတကာပြဲတြင္ မီတာ(၄၀၀)ေျပးရန္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိသည္။ သူ၏ ထူးျခားေသာ ဟန္ပန္ႏွင့္ လင္ဒယ္သည္ သူ၏ျပိဳင္ဖက္တို႕ထက္ ပို၍သာလြန္ကာ ဂ်ပန္လူထုၾကီး၏ ေက်နပ္အားရမႈကို ရရွိသည္။

လင္ဒယ္သည္ ျပိဳင္ပြဲအျပီး (၁၅)မိနစ္၌ တရုပ္ျပည္သို႔ သေဘၤာႏွင့္ ျပန္သြားသည္ကို ပရိသတ္ၾကီးနားမလည္ၾကေခ်။ လင္ဒယ္သည္ အထူးတန္း ပြဲၾကည့္စင္ေအာက္သို႔ မရပ္မနားေျပးသြားကာ အားကစားကြင္း အျပင္၌ သူ႕ကို ေစာင့္ေနေသာ တကၠစီ ကားတစ္စီးသို႔ ဝင္သြားသည္ကို ၾကည့္၍ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို တကၠစီသည္ သူ႕ကို သေဘၤာဆိပ္သို႔ အျမန္ေခၚသြားသည္။ သေဘၤာသည္ သေဘၤာဆိပ္ခံ တံတားမွ ထြက္ခြာစရွိသည္။ လင္ဒယ္သည္ သေဘၤာ ဆိပ္ခံတံတားသို႔ အေျပးဆင္းလာကာ ဆယ့္ငါးေပေဝးေသာ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚသို႔ အေရာက္ခုန္တတ္သည္။

လင္ဒယ္သည္ သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႕ရက္တို႕ကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ေနခဲ့ရေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တို႕သည္ တရုပ္ျပည္သို႕ မၾကာမီဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္ သတင္းရရွိေသာအခါ လင္ဒယ္သည္ သူ၏ မိသားစုကို အိမ္သို႔ ျပန္ပို႕ေသာ္လည္း၊ သာသနာျပဳတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ မၾကာမီ အဖမ္းခံရျပီး ဂ်ပန္စစ္အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခု၌ ထားၾကသည္။ လင္ဒယ္ကို သိျပီး ထိုစခန္း၌လည္း ရွိေနသည့္ လူတစ္ေယာက္က ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားသည္။ "အဲရစ္လင္ဒယ္သည္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လအနည္းငယ္အလိုတြင္ ကြယ္လြန္သည္။ သူ႔အား ထိုစစ္စခန္း တစ္ေနရာရွိ သခ်ၤ ိဳင္းငယ္ေလး၌ သျဂိဳလ္သည္။ ထိုေနရာမွ ေျခခ်ဳပ္ခံရေသာ အခ်ိန္၌ ေသေသာသူတို႕ကို သျဂိဳလ္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ "   ခ်ယ္ဖူးႏွင့္ ဝိဒ္စိန္ ေက်ာင္းမ်ားမွလာေသာ ကေလးမ်ား၏ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္သတိရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ကို ပထမေနရာထားသည့္ ဤလူကို ေမ့ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤလူသည္ ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေတာက္ပေသာ ဘုရားတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတို႕ ေပါင္းစပ္ျပီး၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အသက္တာရွိသည့္ သူျဖစ္သည္။

သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသနည္း။ သူ၏ အသက္တာကို ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံသို႔ အပ္ႏွံသည္။ ထိုသို႔ေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းသည္ သူ႕အတြက္ အရာရာျဖစ္သည္။ ေန႕တိုင္း နံနက္ေစာေစာ၌ ေျမပဲဆီႏွင့္ ထြန္းသည့္ မီးခြက္၏ အလင္းအားျဖင့္ သူသည္ သမၼာက်မ္းကို ဖတ္ရႈေလ့လာကာ ေန႕တိုင္း နာရီဝက္အတြင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ အဲရစ္လင္ဒယ္သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ လိုခ်င္ေတာင့္တေသာ အရာမွာ ဘုရားသခင္ကို နက္ရိႈင္းစြာ ပို၍သိကြ်မ္းရန္ႏွင့္ သာသနာျပဳတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ လူအမ်ားတို႕အား ကိုယ္ေတာ္ကို ပို၍သိလာၾကရန္ ျပဳလုပ္ဖို႕ျဖစ္သည္။

ဤအရာမွာ အဲရစ္လင္ဒယ္၏ စစ္မွန္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။


ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္။  ေဟျဗဲ ၁၂

သိျမင္ျခင္း။   ။ ကိုယ္ေတာ္ကို ရိုေသေသာသူကို ဘုရားသခင္ရိုေသသည္။

လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္း
အကယ္၍ အဲရစ္လင္ဒယ္သည္ ယေန႕တိုင္ အသက္ရွင္ပါက တနဂၤေႏြေန႕၌ အေျပးျပိဳင္မည္ဟု ထင္ပါသလား။ ေျပးခုန္ပစ္သမား မ်ားစြာတို႕သည္ တနဂၤေႏြေန႕၌ ကစားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တို႕သည္ မိမိတို႕အသက္တာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို မည္သို႔ဂုဏ္ျပဳရန္ ရွာၾကပါသနည္း။
အားကစား၌ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ လူထုေရွ႕၌ သူ၏သက္ေသခံခ်က္မ်ား ေဝငွသည္ကို သင္ၾကားေသာအခါ မည္သို႔ခံစားရပါသနည္း။

Harold J. Sala;  HEROES: People Who Mad A Difference In Our World (2005), လူစြမ္းေကာင္းၾကီးမ်ား CLC ျမန္မာျပန္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Liddell 1902 – 1945 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပုဒ္ေစာင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ျခင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ဘုရားသခင္ေအာက္တြင္ ညီညြတ္မႈကိုရေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးျပဳတ္၊ တိုိက္ခိုက္ခံရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္အေရးၾကံဳလာခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာအရ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္ဆင္ျခင္း စသျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားနားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ကယ္မေတာ္မူပါသည္။ ညေနစာလံုးဝမစားပဲေနျခင္း၊ နံနက္စာ မစားပဲေနျခင္း၊ တစ္ရက္လံုး ဘာအစာမွမစားပဲေနျခင္း၊ အရည္ (ေရႏွင့္ႏို႕)ကိုသာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ အျပင္းထန္ဆံုးမွာ ေရႏွင့္အစာ လံုးဝမစာပဲေနျခင္း စသျဖင့္အစာေရွာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္အစာငတ္ခံ ဆႏၷျပျခင္းမွာ ေရႏွင့္ဆီလို ျခားနားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ရွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္ႏွင့္ကၠဳသေရလႏိုင္ငံအား အင္အားမ်ားျပားလွေသာ ရန္သူမ်ားကဝိုင္းရံတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ ေယာရွဖတ္ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုး အစာေရွာင္ရန္အခ်ိန္ကို ယုဒျပည္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေၾကညာေစေတာ္မူသည္။ တလံုးတစ္ဝတည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ စစ္အင္အားမမွ်မွန္းသိလ်က္ ရင္ဆိုင္ရန္စစ္ေျမျပင္သို႕ထြက္ခြာသည္။ ရန္သူတို႕အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ျပီး အားလံုး အတံုးအရံုးေသဆံုးသြားခ်ိန္ မတိုက္ရပဲစစ္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို က်ယ္ေလာင္ေသာအသံႏွင့္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။  ၆ရာ၁၈

ကၠသေရလႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဘာဗုလံုျမိဳ႕မွထြက္ခြာလာခ်ိန္ လမ္းတြင္တိုက္ခိုက္၊လုယက္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုမွေရွာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကိုသာ အပ္ႏွံဆပ္ကပ္ျပီး လူငယ္၊ကေလး၊လူၾကီးအားလံုးတို႕ ခ်ိဳးျခံစြာက်င့္ျခင္းငွာ ျမစ္နားတြင္ အစာေရွာင္ရန္အခ်ိန္ကိုေၾကျငာသည္။ အစာေရွာင္၍ဆုေတာင္းလ်က္ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူသည္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာခရီးရွည္ၾကီးကို ဓါးျပ။သခိုး၊ရိုင္းစိုင္းေသာလူမ်ိဳးမ်ားရန္မွ လြတ္ကင္းေစခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္လက္နက္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း ေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ဧဇရ ၈း၂၁

ဧသတာ ဝတၱဳတြင္လည္း ပါရွားျပည္ၾကီးတြင္ ယုဒလူမ်ိဳး အမ်ိဳးတံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္မည့္အမိန္႕စာထုတ္ခံရေသာအခါ၊ ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္ဒကဲႏွင့္ဧသတာတို႕အားျဖင့္၊ ယုဒလူမ်ိဳးအားလံုး ၃ရက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ထမ္ငးႏွင့္ေရမစားမေသာက္ၾကရန္ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုသို႕အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း အက်ိဳးမွာ ဧသတာဝတၱဳကိုဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါက ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ရန္သူစာတန္ေနာက္လိုက္ျဖစ္သူ ဟာမန္ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားသာ ပါရွားဘုရင္ၾကီးက သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ တန္ျပန္အမိန္႕စာထုတ္ခံရသည္။ ရန္သူမ်ား ပ်က္စီး၊ေသေၾကသြားျပီး ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား ေအာင္ျမင္ရသည္။

နိနေဝျမိဳ႕ၾကီးတြင္ လူမ်ားသည္ ဆိုးသြမ္း၊ ရုပ္ထုကိုးကြယ္၊ တရားစီရင္၊ ဖ်က္ဆီးခံရေတာ့မည္ဟု သိရွိေသာအခါ နိနေဝျမိဳ႕သားမ်ားက ေနာင္တရျပီး၊ လူၾကီးအေပါင္းတို႕က အစာေရွာင္မည့္အခ်ိန္၊ေန႕ရက္ကို ေၾကညာကာ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ၾကိဳးစား၍ဆုေတာင္းၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္းျပေသာအမ်က္ေတာ္ကိုပင္ ျငိမ္းေစပါသည္။ နိနေဝျမိဳ႕သားမ်ားလည္း ဖ်က္ဆီးခံရမည့္ေဘးမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာရခဲ့ပါသည္။ (ေယာန ၃း၅)

အလားတူ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ေဟရွာယ၊ ဒံေယလ၊ ေယလ စသည့္ ပေရာဖက္မ်ား၏ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာမေတြ႕ရေသာ္လည္း သခင္ေယရႈေမြးစအခ်ိန္  အႏၷအမည္ရွိ ပေရာဖက္မ၏ အဆက္မပ်က္ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္ (လု ၂း၃၇)။ ရွင္ေပါလုသည္လည္း ဒမက္သက္သြားရာလမ္းတြင္ မ်က္စိကြယ္စဥ္ကာလ ၃ရက္တိုင္ အစာမစားပဲဆုေတာင္းလ်က္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ အာနႏၷိအားျဖင့္ ရွင္ေပါလုမ်က္စိမွ ငါးေၾကးကြာက်သကဲ့သို႕ ျဖစ္၍၊ မ်က္စိျပန္ျမင္ေလသည္။ သခင္ေယရႈ၏ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို မသဲ၆း၁၆တြင္ အစာေရွာင္ေသာအခါ မ်က္ႏွာညိဳးငယ္ျခင္းမ&ွိၾကႏွင့္ .. ဟု ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဓမၼသစ္ကာလ ေနာက္ပိုင္း

တလံုးတဝ အစာေရွာင္ျခင္း၊ လူထုအစာေရွာင္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ အစပိုင္းတြင္ မွန္မွန္အစာေရွာင္ျခင္းကို ဦးစားေပးၾကပါသည္။ John Wesly ကိုယ္တိုင္ အစာေရွာင္ျခင္းကို စည္းကမ္းတက်လုပ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကၤာေန႕မ်ားတြင္ ညေန၄နာရီထိ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၾကသည္။

အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းရာတြင္ ဆုေတာင္းစာရင္းမွတ္ျပီး လုပ္သင့္သည္။ စာရင္းမွတ္ရာတြင္

၁။ မိမိဝိညာဥ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္
၂။ မိမိ မိသားစုလိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
၃။ အသင္းေတာ္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
၄။ မိမိတိုင္းျပည္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ (ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ)
၅။ ေလာက၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ... စသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းမွတ္ထားမႈမ်ားကို ေနာင္တခ်ိန္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါက ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားစြာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ျပည့္စံုသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမိုင္းႏွင့္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား

အာဂႏၱဳမ်ား အေမရိကန္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာစအခ်ိန္ အမ်ားစုသည္ လူငယ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၁၆၂၁ ခုႏွစ္တြင္ William Bradford ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ေသာအခါ အသက္ ၃၁ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ Plymouth Plantation ဟုေခၚေသာ Bradford စာအုပ္တြင္ သူတို႕၏ ဝိညာဥ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္သြားျဖင္း။ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အာဂႏၱဳမ်ားက ဘုရားသခင္၏နိယာမ မ်ားျဖင့္၊ ကနဦးအသင္းေတာ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ျခိဳးျခံစာက်င့္သံုးျခင္း၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာမ်က္ရည္မ်ား က်ခဲ့ၾကသည္။ ဧဇရႏွင့္အဖြဲ႕ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသကဲ့သို႕ ခံယူၾကသည္။ Bradford ကိုယ္တိုင္ ေဖၚျပေသာ လူထုအစာေရွာင္ျခင္းတစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာေျပာင္းပင္မ်ား မိုးမရြာ၊ေျခာက္ေသြ႕ေနစဥ္ ၁၆၂၃ေႏြရသီအခ်ိန္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အံ့ၾသဘြယ္ တေျဖးေျဖးမိုးတစစ၊ ရြာသြန္းလာသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ရက္အင္ဒီယန္းမ်ားလည္း အလြန္အံ့အားသင့္သြားျပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။

Plymouth ကိုလိုနီတြင္ ၁၆၃၆ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႕ကို ျမိဳ႕ဝန္မင္းႏွင့္သူ၏လက္ေထာက္မ်ားသည္ အစာေရွာင္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒတစ္ခုထုတ္ျပန္ကာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၾကသည္။ ထိုအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ယေန႕တိုင္ တည္ေဆာက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ပထမဆံုးသမၼတ ကာလတြင္ ဇြန္လ(၁)ရက္ကို ဘာမွမလုပ္ရသည့္ေန႕အား အစာေရွာင္ရာေန႕၊ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ဆုေတာင္းေသာ ေန႕ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။ သမၼတေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကိုယ္တိုင္ သူ၏ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ တစ္ေန႕လံုးအစာေရွာင္သည္ ဟူ၍ေရးသားထားပါသည္။ သမၼတေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းကိုသာ ယံုၾကည္သည္မဟုတ္၊ ဆုေတာင္းခ်က္အေျဖရရွိေသာအခါ ထိုဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ခ်ီးမြမ္းသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအေနႏွင့္ ၁၇၉၅ခု ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၉)ရက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းေန႕အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ြန္အဒမ္လက္ထက္တြင္လည္း ၁၇၉၈ခုႏွစ္၊ ေမလ(၉)ရက္ေန႕ကို ျခိဳးျခံစြာျပဳေသာအစာေရွာင္၊ ဆုေတာင္းျခင္းေန႕အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ စတၱဳထသမၼတ ဂ်ိမ္းမက္ဒီဆင္ လက္ထက္တြင္ ၁၈၁၅ ဇႏၱဝါရီလ (၁၂)ရက္ကို ျပည္သူလူထု၊ ႏွီမ့္ခ်၍အစာေရွာင္ေသာေန႕အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

သမၼတလင္ကြန္း လက္ထက္တြင္ ကြ်န္စနစ္ကိုရပ္ဆိုင္းရန္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၃)ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ သမၼတလင္ကြန္းက အစာေရွာင္ျခင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုး တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ရန္အတြက္ ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုျပန္လည္ထူးေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအားလံုး ေၾကျငာခ်က္တြင္ တိက်ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အိမ္တြင္တလံုးတဝတည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္း၊ ပံုရပ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ား ၾကီးစိုးခဲ့သည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ေန႕ညမပ်က္၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မ်က္ရည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းသံမ်ားကို ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလာျပီးသည့္ေနာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အဆက္မပ်က္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရန္လိုေနဆဲျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြတို႕၏ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား ျမန္မာျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႕တိုင္း နံနက္၁၂နာရီအထိ အစာမစားပဲ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို ယေန႕တိုင္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တဆက္တည္းဆုေတာင္းျခင္း Chain Prayers ကို ရက္သတၱပါတ္လံုး ဆုေတာင္းေနေသာ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရ မ်ားစြားရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုတ္တရက္၃ႏွစ္အတြင္း (1911-1914)  ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေစ်းၾကီးလွေသာျမန္မာျပည္ ျဖစ္သြားရသည္ကို လူၾကီးမင္းအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘိလပ္ေျမ၊ သံ၊ သဲေစ်းမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၂ဆ၊ ၃ဆမွ် ေစ်းၾကီးသြားရျခင္းသည္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အစိုးရမင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွေရာက္လာေသာ ဝိသမေလာဘ၊ ခြဲေဝယူသည့္စနစ္ျဖင့္ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ၾကီး ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူမ်ား ၃ႏွစ္ၾကာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာ္သင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလမ္းမွန္သို႕ ျပန္လွည္ဦးတည္ေပးရန္ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္။

လက္ရွိကမၻာ့အေရးျဖစ္ေသာ ယူကရိန္းႏွင့္ရုရွားပံုစံ ျဖစ္ေနမလား စိုးရိမ္ၾကေသာ္လည္း၊ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ေနပါသည္။ ကခ်င္၊ ဝ၊ ကိုးကန္႕၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္  ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါးနပ္၊ဥာဏ္အေမွ်ာ္ျမင္ရွိမႈေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးခြဲေဝမႈ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္မ်ားျဖင့္ တရားမွ်တေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာဖို႕ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရပါမည္။

အစိုးရသစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါတြင္ မတရာမႈ၊ မမွ်တမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး..စသျဖင့္ သာယာဝေျပာေသာလူ႕ေဘာင္သစ္သို႕ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ ဝိသမေလာဘသမားမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာဖို႕ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား ဆက္လက္ျပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း (ဥပုဒ္ေစာင္ဆုေတာင္းျခင္း)ျဖင့္သာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

CLC ဘာသာျပန္ေသာ, Deriek Prince ေရးသားသည့္ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္....။ မုရန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


Ko Chris

ေမး။ ။ အသင္းေတာ္လား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာအယူဝါဒ႐ွိသည့္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အစည္းလား။ ဘယ္လိုခြဲျခားသိႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ အသြင္အျပင္ လကၡဏာကိုၾကည့္ေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ ‘ဒီလူတစ္စုဟာ 'ခရစ္ေတာ္' ကို ဘယ္သူလို႔ထင္ျမင္လက္ခံၾကသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားစစ္လား။ အ႐ွင္သခင္အဆင့္ျဖစ္႐ံုပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ ကယ္တင္ျခင္းရ႐ွိဖို႔ လက္ခံယံုၾကည္ေပး႐ံုအဆင့္ သက္သက္ေလးပဲလား။ အစ႐ွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဒီလူအုပ္စုကို ေလ့လာသံုးသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။
မွားယြင္းေသာအယူဝါဒ႐ွိသည့္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို တျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ထပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ တတ္ၾကတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ အယူဝါဒတစ္ခုပါပဲ။ အယူဝါဒဆိုတာ ေဟာင္းလာၿပီး အသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ လာရင္ ေျပာင္းလဲလိုက္ရတာမ်ိဳးေပါ့။ တခ်ိဳ႕ခံယူခ်က္႐ွိတဲ့ အုပ္စုေတြကက်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို အေျချပဳၿပီး ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္နည္း၊ ကမၼဌာန္းက်င့္နည္း၊ ဘာဝနာပြားမ်ားနည္း အစ႐ွိသည္တို႔ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး လူ႔ဥာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕အုပ္စုက်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ အယူဝါဒတရားေလး သက္သက္ျဖစ္႐ံုမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အေလးအနက္ မျပဳၾကျပန္ဘူး။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးအဆင့္ေလာက္ပဲ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းဆီမွာ လာတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ယံုၾကည္ မွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ဆိုၿပီး နည္းနာအသစ္ေတြထပ္ေလာင္း ထပ္သြင္းေတာ့တာပါပဲ။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ တကယ္႐ွိခဲ့တဲ့အစၥေရးက ပေရာဖက္ဆရာတပါးပါ။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့အဆင့္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္႐ွိ ႏိုင္မွာလဲ။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ သမိုင္းရာဇဝင္မွာ အေဟာအေျပာေကာင္းတဲ့ ဆရာတစ္ဦး၊ လူထုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးလို႔ လက္ခံၾကတယ္။ က်မ္းတတ္ဆရာ တစ္ဦးလို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။
အထိေရာက္ဆံုးနဲ႔ အလ်င္ျမန္ဆံုး သံုးသပ္နည္းကေတာ့ ''သူတို႔အုပ္စုရဲ့ ခရစ္ေတာ္အေပၚ သံုးသပ္ေဝဖန္လက္ခံယံုၾကည္မႈ'' ပဲ။ ဒါကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ -
အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြက အသင္းသားေတြအေပၚ အေၾကာက္တရားမ်ားကို မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေပးတတ္ျခင္းပဲ။ '' ဒီအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္ေနမွ သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရမယ္။'' ဆိုတဲ့ အေၾကာက္တရား အယူဝါဒကို မၾကာခဏဆိုသလို ေခါင္းထဲ ႐ိုက္သြင္းေပးတတ္ၾကတယ္။''ဒီေန႔ ဒီအဖြဲ႔ထဲကထြက္တာနဲ႔ ဒီေန႔ပဲ ကယ္တင္ျခင္း မရေတာ့ဘူး'' လို႔ ရတိျပတ္သင္ေပးၾကတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ -
''မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္တတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္႐ွိျခင္းပဲ''။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းက်ေတာ့ အာဏာ႐ွင္စနစ္ဆန္တယ္။ အားလံုးက ေခါင္းေဆာင္မွ ေခါင္းေဆာင္ပဲ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးထဲကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဲဒီေခါင္းေဆာင္ကို အားလံုးသေဘာတူစြာ အာဏာအပ္ေပးၾကတယ္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ပိုက္ဆံေတြကို အပ္ေပးၾကတယ္။ အာဏာ႐ွင္ကလည္း လွည့္ျဖားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သူ႔အသင္းသားေတြကို တိုးပြားလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကတယ္။ Unification Church က  Sun Myung Moon  လိုမ်ိဳးေပါ့။  Children of God အဖြဲ႔မွ Moses David Berg  ဆိုလည္း အတူတူပဲ။  Prople's Teple အဖြဲ႔မွ Jim Jones  ဆိုရင္ သူ႔အတြက္ အေသခံေပးမယ့္အသင္းသားေတြ တိုးပြားလာႏိုင္ေအာင္ ေျပာႏိုင္စြမ္း႐ွိသူေပါ့။
စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ မိတ္ေဆြလည္းသိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ ဘုရား႐ွင္တစ္ဦးတည္းကိုသာ အေစခံၿပီး ဘုရား႐ွင္တစ္ဦးတည္းကိုပဲ ခ်ီးေျမႇာက္တဲ့ အသက္တာျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တာေတြအားလံုးကေတာ့ အတုအေယာင္ေတြခ်ည္းပါပဲ။ အကယ္၍ တစံုတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကို သူ႔မွာ ဘုရားနဲ႔လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း႐ွိတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူဟာ ဘုရားရဲ့အထူးအခြင့္အာဏာရထားတဲ့ (Special Power ရထားတဲ့) ကမၻာၾကီးအတြက္ အေစခံသူ (သို႔မဟုတ္) ဦးေဆာင္သူဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြေရ . . . ခင္ဗ်ားေတာ့ မၾကာခင္ သိမ္းသြင္း ခံရေတာ့မယ္ဆိုတာ ၾကိဳသိေပေတာ့။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ -
အသင္းသားေတြတိုးတက္ၾကီးပြားလာတာ၊ ပိုမိုရင့္က်က္ေျပာင္းလဲလာတာကို လံုးဝမလိုလားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္႐ွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲေပါ့။ ဘုရား႐ွင္ရဲ့ သင္းအုပ္ေကာင္းဆိုတာ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ဘယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ သင္းအုပ္ေကာင္းဟာ အသင္းသားအားလံုး ရင့္က်က္ေျပာင္းလဲ လာေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားပန္းစား ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မယ့္သူပဲ ျဖစ္ရမယ္ေလ။ လိုအပ္တဲ့ (သင္ၾကားသင့္တဲ့) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အခ်က္ အလက္ကို မပ်င္းမရိဘဲသင္ၾကားေပးႏုိင္တဲ့သူမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ အခ်ိဳ႕အသင္းအဖြဲ႔က်ေတာ့ အသင္းသားေတြ မရင့္က်က္ေလ ပိုေပ်ာ္ေလပဲ။ လြယ္လြယ္ေလးအုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရတာေၾကာင့္ပဲေပါ့။  Brainwashing လို႔ေခၚတဲ့ recaption engraving  မွားယြင္းတဲ့အယူအဆကို အမွန္ပါလို႔ တစ္သက္လံုးလက္ခံယူဆက်င့္သံုးေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကတယ္။
တျခားအခ်က္ လကၡဏာေလးေတြေတာ့ ႐ွိပါေသးတယ္။ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္လကၡဏာမ်ားကေတာ့ အဓိကပါပဲ။ သိၿပီလားမိတ္ေဆြ။ သိ႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပါ။ အသိႏွင့္ ဆင္ျခင္ပါ။ ေဆာင္ရန္ေဆာင္ပါ။ ေ႐ွာင္ရန္ေ႐ွာင္ပါ။

၁။ ေမာ္မြန္အဖြဲ႔ရဲ့ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာလဲ။
ေ႐ွ႕မွ ဦးေဆာင္သူက ဥပမာေကာင္းမ်ားျပသျခင္းအားျဖင့္ လမ္းညႊန္လႈပ္႐ွားတဲ့အဖြဲ႔ (ဒါမွမဟုတ္) လူ႔တန္ဖိုး၊ လူ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တေသြမ သိမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးျဖင့္ လူ႔တန္ဖိုးကို တိုေစတဲ့ အဖြဲ႔ဆိုလွ်င္ ''ေမာ္မြန္'' အဖြဲ႔ပဲေပါ့။ ႐ိုးစင္းတဲ့ လက္ခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္းေလ အဲဒီယံုၾကည္ခ်က္ေတြက လံုးဝကို မွားေနၾကတယ္။
သူတို႔ရဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ 'မိုႏိုရီ' လို႔အမည္ရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္တပါးက  Upstate New York မွာ ေရႊျပားမ်ားစြာကို လာထားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုေရႊျပားမ်ားကို Joseph Smith
ဆိုသူက ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိမိေၾကာင္း၊ ထိုေရႊျပားမ်ားကို အေျခခံ၍ ''ေမာ္မြန္''က်မ္းစာအုပ္ကို ဲသ်နစ့ ွာငအ့ က ေရးသားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစာအုပ္မွာ ''ေမာ္မြန္'' အသင္းတစ္ခုလံုးရဲ့ အဓိက အေျခခံအုတ္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစာအုပ္ကို အေျချပဳၿပီး ေနာက္ထပ္ ထြက္လာတဲ့ စာအုပ္ (၂) အုပ္ျဖစ္တဲ့ "Doctrine and Covenants" နဲ႔  "The Pearl of Great Price, to be divinely inspired" ] ဆိုတဲ့ စာအုပ္ (၂) အုပ္ကိုလည္း လက္ခံၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးေၾကာင္း အစ႐ွိသည္တို႔ေပါ့။
''ေမာ္မြန္'' ဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မဟုတ္ပါဘူး။
အဓိကကြဲလြဲတဲ့အခ်က္ကေတာ့ '' ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ ဘုရားသားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ရတာ'' ဆိုတာကို သူတို႔က လံုးဝလက္မခံၾကဘူး။ ''ေမာ္မြန္'' အသင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစားၿပီး ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေနရာရေအာင္ ယူႏိုင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ သြန္သင္တယ္။
ေနာက္ထပ္သြန္သင္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ ေမာ္မြန္အသင္းသားအားလံုး လည္း က်င့္ၾကံႏိုင္ရင္ ဘုရားမ်ားျဖစ္ၾကမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ (ဘုရားလိုျဖစ္ခ်င္လို႔ ေအာက္ျပဳတ္က်လာခဲ့တဲ့ စာတန္မာရ္နတ္ကို မိတ္ေဆြ အမွတ္ရလိုက္ မယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ)
ေနာက္ထပ္သြန္သင္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရားဆိုတာ ဝိညာဥ္တမ်ိဳးထဲမဟုတ္ဘဲ လူကဲ့သို႔ အေသြးအသား႐ွိေၾကာင္း၊ အ႐ိုးလည္း႐ွိေၾကာင္း၊ ကိုင္တြယ္လို႔ရေၾကာင္း ဆိုတာပါပဲ။
ေနာက္ထပ္သြန္သင္ခ်က္ကေတာ့ '' ယခုပင္ ငါတို႔ျဖစ္တည္သကဲ့သို႔ သူလည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုပင္ သူသည္ ျဖစ္တည္သကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္ ျဖစ္ၾကမည္။'' ဆိုတာပါပဲ။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေမာ္မြန္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔စိတ္တိုင္းက် စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေလ့႐ွိတယ္။ အတိုခ်ံဳး ေျပာရရင္ေတာ့ ''ေမာ္မြန္'' အသင္းေတာ္ဟာ ေအာင္ျမင္ၾကီးထြားလာတယ္။ အသင္းသားလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ျဖစ္လာတယ္။ ပံုစံနမူနာေကာင္း ျပျခင္းအားျဖင့္ အသက္႐ွင္ေနၾကေပမဲ့ (တူသေယာင္ေယာင္နဲ႔) ဘုရားရဲ့စစ္မွန္တဲ့ အမွန္တရားနဲ႔ကေတာ့ ဟိုးအေဝးၾကီးမွာ ကြာေဝးေနလ်က္ပါ မိတ္ေဆြ။

၂။ ေယေဟာဝါသက္ေသခံမ်ား အဖြဲ႔ရဲ့ အဓိက ယံုၾကည္သြန္သင္ခ်က္က ဘာလဲ။
'ကယ္တင္ျခင္းကို ရယူလိုလွ်င္ ေယေဟာဝါအတြက္ သက္ေသခံျခင္း႐ွိရမယ္'' ဆိုတာပါပဲ။(အေသြးသြန္းျခင္းမ႐ွိလွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းမရွိ'' ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ၾကမွ သက္ေသခံျခင္းမ႐ွိလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းမ႐ွိတဲ့။ အံ့ၾသေလစြ)။ ကယ္တင္ျခင္းကို ရယူလိုလွ်င္ လမ္းမ်ားသို႔ သြား၍ ေယေဟာဝါ(ခမည္းေတာ္ဘုရား) အတြက္ သက္ေသခံရမယ္ ဆိုတာကိုအၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ၾကတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အဓိက ကြဲလြဲခ်က္ကေတာ့ (ထံုးစံအတိုင္းေပါ့) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဆီမွာပါပဲ။ သူတို႔က ''ခရစ္ေတာ္ဟာ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရတဲ့ ဘုရားေတြထဲက ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္တယ္။'' လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ေယာ၊ ၁း၁ ကိုလည္း '' အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္႐ွိ၏။ . . . ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္၏'' တဲ့။ သူတို႔အဖြဲ႔ကေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားမွ ခမည္းေတာ္ဘုရားပါပဲ။(ေမးပါရေစ မိတ္ေဆြ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ဘယ္သူလဲ)။

အလံေတြ၊ မဲေပးတာေတြ၊ စစ္တပ္ထဲမဝင္ရတာေတြ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ စည္းေဝးရာခန္းမေတြကို လံုးဝဦးစားမေပးၾကဘဲ ခမည္းေတာ္ ဘုရားအတြက္ သက္ေသခံေရးသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ၿပီး လက္ေတြ႕မွာ လိုက္ေလွ်ာက္သက္ေသျပၾကတယ္။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ မက်င္းပရ။
ေမြးေန႔ပြဲ မက်င္းပရ။
ေသြးမလွဴရ။ ေသြးမသြင္းရ။

အဓိကျပႆနာကေတာ့ တကယ္ပဲ ကယ္တင္ျခင္းရမရ (ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ႐ွိမ႐ွိ) ဆိုတာပါပဲ။
ေယေဟာဝါသက္ေသမ်ားကေတာ့ အရင္တုန္းကေတာ့ ၁၉၁၄ မွာ ကမၻာပ်က္မယ္ဆိုၿပီး ကမၻာႀကီးကို လႈံေဆာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ၁၉၁၄မွာ ကမၻာၾကီး မပ်က္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ခါက်မ္းစာထဲမွာပါတဲ့ ၁၄၄,ဝဝဝ (တစ္သိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္) အသင္းဝင္ဆိုတာ သူတို႔ကိုေျပာတာပါ ဆိုၿပီး အသံလႊင့္ၾကျပန္ေကာ။ တစ္ခါ သူတို႔အသင္းသားဦးေရ ၁၄၄,ဝဝဝ လည္းေက်ာ္ေကာ သူတို႔ဟာ ေ႐ွးသန္႔႐ွင္းသူေတြ ျဖစ္လာၿပီး ကမၻာၾကီးကို မၾကာမီ အေမြခံၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ၾကျပန္ပါေကာ။
ခရစ္ယာန္ဘာသာကေတာ့ ႐ွင္းပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္တာနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းရပါတယ္။ သူတို႔က်ေတာ့ ယံုၾကည္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္၊ သက္ေသခံတဲ့အလုပ္ကို အဆက္မျပတ္လုပ္ေနမွ ကယ္တင္ျခင္းရတာတဲ့။ က်မ္းစာထဲမွာ မပါတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ အယူဝါဒ မ်ားကိုလည္း လက္ခံက်င့္သံုးၾကတယ္။

၃။ ယူနီေတးရီးယန္းေတြရဲ့ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာလဲ။
သံုးပါးတစ္ဆူဆိုတာကို မယံုဘူး။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ တစ္ေယာက္ထဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ မယံုဘူး။ သူတို႔အဆိုကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ကိုးကြယ္ပါ။ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ စံနမူနာျပဳေနထိုင္ျပၾကတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယံုၾကည္ၾကတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကျခင္းကို အထူးအေလးအနက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ ၾကတယ္။

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ဆိုတာကို လံုးဝမယံုဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးေတြေပၚမွာ၊ ကုလသမၼဂအေပၚမွာ၊ ပညာေရး ျမင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး လႈပ္႐ွားမႈေတြေပၚမွာ၊ နယူကလီးယားလက္နက္တိုက္ဖ်က္ေရး အေပၚမွာ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ဘုရားသခင္ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယ႐ႈကိုေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။
၁၉၆၁မွာ သူတို႔အဖြဲ႕က  Universalits ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ အၿပီးသတ္ပူးေပါင္းလိုက္ၾကၿပီး ၁၉ရာစုမွာ လႈံ႕ေဆာ္ေၾကၿငာတာကေတာ့ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာ လူသားတိုင္းအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္တရၿပီး အျပစ္ဝန္ခ်ၿပီး ေတာင္းပန္ပန္ မေတာင္းပန္ပန္ ကယ္တင္ျခင္းကို အားလံုးကရၿပီးျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒိြဟျဖစ္စရာ အခ်က္ကေတာ့ Universalits  ေတြက ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ယံုၿပီး ယူနီေတးရီးယန္းေတြက်ေတာ့ မယံုၾကဘူး။ ဘယ္လိုမ်ား အဲဒီအုပ္စုႏွစ္စု ေပါင္းစပ္သြားၾကပါလိမ့္။
ယေန႔ကာလမ်ားမွာေတာ့ အဆိုတင္ျပခ်က္တစ္ခု ထြက္လာတိုင္း ဒါဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ လူမ်ားဆီကလား။ ယူနီေတးရီးယန္းေတြဆီကလား။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီေတြဆီကလား။ ဆိုၿပီး ႐ႈကုန္ေတာ့တာပါပဲ။


၄။ ယူနီဖီေကး႐ွင္းအသင္းေတာ္ရဲ့ အဓိကသြန္သင္ခ်က္က ဘာလဲ။
အေမရိကားမွာ ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ၁၉၇၂မွာ ဖြင့္လွစ္လာႏိုင္ခဲ့တဲ့ ယူနီဖီေကး႐ွင္းအသင္းေတာ္မ်ားဟာ တည္ေထာင္သူ သင္းအုပ္ဆရာစုမိုင္မြန္း ကို အဓိကဗဟိုျပဳထားတာပါ။ ကိုရီးယားမွာစတင္ၿပီးအသင္းေတာ္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။

ဆရာ'မြန္း' ယံုတာကေတာ့ ကမၻာ့ျပႆနာအားလံုးကို အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟာလည္း အျခားသူမဟုတ္ဘဲ သူပဲျဖစ္ေန တယ္ဆုိတာကိုလည္း ေၾကျငာတယ္။

ဘုရားကိုယ္တိုင္က ဆရာမြန္းကို တိုက္ရိုက္ေပးအပ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလံုး လိုက္နာၾက ရမယ္လို႔ အမိန္႔ ေပးပါတယ္။

အာဒံ(၃) ေယာက္အားျဖင့္ ဘုရားက ကမၻာႀကီးကိုကယ္တင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။
ပထမအာဒံနဲ႔ သူ႔မိန္းမဧဝက အျပစ္လုပ္မိလို႔ ကမၻာႀကီးကိုအေမြမခံႏိုင္ၾကဘူးတဲ့။

ဒုတိယအာဒံကေတာ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပဲ ျဖစ္တယ္တဲ့။ အသင့္ေတာ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လက္ထပ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ေရာမအင္ပါယာ လက္မွ ရေအာင္ယူရမွာတဲ့။ ဒီလိုျဖစ္ရမဲ့အစား မာရ္နတ္စာတန္က ခရစ္ေတာ္ရဲ့ခႏၶၶာကိုယ္ထဲကို သူကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ၿပီး အေသသတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တာပဲ။ မ်ိဳးဆက္လည္း မျပန္႔ပြားႏိုင္သလို ဘုရားရဲ့ကယ္တင္ျခင္းအစီစဥ္လည္း ပ်က္သုန္းသြားေတာ့တာပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ ဟာ ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားရဲ့ အႀကံအစည္အားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့လူလို႔ပဲ ဆရာမြန္းက သြန္သင္တယ္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရား ရွိတာကိုယံုၾကည္ေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေၿမာက္တာကို မယံုၾကည္ဘူး။
တတိယအာဒံဟာ သူပဲျဖစ္တယ္လို႔ မေျပာ႐ံုတမယ္ပါပဲ။ တတိယအာဒံဟာ ဒုတိယအာဒံမလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေတြကို လုပ္လိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ မယ္။တိုးပြားေအာင္လုပ္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို သူ႔လက္ထဲေရာက္ေအာင္လုပ္ၿပီး ကမၻာႀကီးကိုကယ္တင္မယ္တဲ့ေလ။

မြန္းရဲ့အဖြဲ႔ဝင္ အသင္းသားေတြအားလံုးဟာ လ်ိဳ႕ဝွက္လမ္းစဥ္ အက်င့္ျဖင့္က်င့္ရတဲ့ ေကာင္းကင္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ လွည့္ဖ်ားနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ထိုနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ လူေတြကို မ်က္စိေမွာက္မွားေအာင္ ေျပာဆိုၿပီး အလွဴေငြေတာင္းၾကတာပဲ။ အခုေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ဒီအင္ပါယာစနစ္၊ (ပိုက္ဆံေတာင္းတဲ့စနစ္ ႀကီး)ကို ကမၻာႀကီးက ေတာ္ေတာ္သိသြားၿပီး အားလံုးကၾကဥ္ေရွာင္လာႀကၿပီေလ။
ယူနီဖီေကးရွင္းအသင္းေတာ္ရဲ့ ယခင္က အသင္းသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ 'မူးနီး' ကေျပာတာကေတာ့ အေရွ႕တိုင္း တိုင္းသားမ်ားရဲ့လွည့္ဖ်ားျခင္း ပညာ ရပ္ဆန္းမ်ားကို သံုးၿပီး လမ္းမွားေနတဲ့ ေလလြင့္လူငယ္မ်ားကို မမွန္ကန္တဲ့ သူတို႔ရဲ့ လိမ္လည္လွည့္ျဖားနည္းလမ္းမ်ားကို ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ႐ိုက္သြင္းၿပီး အသင္းသားျဖစ္ေအာင္ စၿပီးလုပ္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ သူတို႔ကို အသင္းသားျဖစ္ေအာင္ 'အခ်စ္ေမတၲာ' အတုနဲ႔ လိမ္လည္ေျပာဆို ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္ ဟန္ျပၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ အသင္းေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ေအာင္ေခၚလာၾကတယ္။ ထိုမွတဖန္ အသင္းသားေတြရဲ့ အိမ္ကိုေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီး သူတို႔နဲ႔ အတူတူေနၾကေစတယ္၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းသေဘာေပါ့ေလ။
အဲဒီအိမ္ေတြကိုေရာက္ေတာ့ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ခြင့္မေပးၾကဘူး၊ အသံနက္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြ၊ ယူဆခ်က္ေတြ ဒါေတြ လုပ္ရမယ္ ၊ ဒါေတြမလုပ္ရဘူး အစရွိတာေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေအာ္ေငါက္ေျပာဆိုလာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုး ဒီလူသစ္ေတြဟာ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ကုန္တဲ့ အထိပါပဲ။ ဦေဏွာက္ေဆးျခင္းပညာန႔ဲ ဂိုဏ္းျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္နည္းပါ။

ဒီလိုလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ လမ္းေတြမွာခ်ေပးၿပီး တျခားလူေတြကို အသင္းသားျဖစ္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ဆံရေအာင္ ေတာင္းခိုင္းတာ မ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ခိုင္းေတာ့တာပါပဲ။ တေန႔တာလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးၿပီဆိုတာနဲ႔ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ အားလံုးကိုစုထားၿပီး အစာနည္းနည္းပဲ ေကြၽးျခင္း၊ အိပ္ေရးမဝ ေအာင္အိပ္ေစျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ နံရံမွလြဲ၍ ေလ့လာစရာဘာမွ မရွိေစျခင္း၊ ျပင္ပေလာကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေစျခင္း တို႔ျဖင့္ တေန႔တာ အိမ္ျပန္ခ်ိန္မ်ား ကို ကုန္လြန္ေစပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလ၊ ႏွစ္လမ်ား ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဒီလိုလုပ္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို သူတို႔ေတာင္ မသိၾကေတာ့ပါဘူး။

ေငြေၾကးရသထက္ရၿပီး ေငြေၾကးအင္အား အင္မတန္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ အဖြ႔ဲႀကီးျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် အဖြဲ႕ဝင္အင္အားကို ေငြေၾကး ေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိေနပါေတာ့တယ္။ ဟုတ္ကဲ့ အခုဆက္ေျပာမယ့္ အခ်က္(၂)ခ်က္ကေတာ့ မိတ္ေဆြကို အလြန္အံ့အား သင့္ေစပါလိမ့္မယ္။ ကိုးရီးယား မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးအေျမာက္အျမားကို ဒီအဖြဲ႔က ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္။ IL Wha Pharmaceutical ကုမၸဏီ နဲ႔ Tong Wat Titanium ကုမၸဏီတို႔ဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုး သိထားတဲ့ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီေတြပါ။ ဒီအဖြဲ႕က ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ေလ။ အေမရိကားမွာေတာ့ တျခား ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဒီအဖြဲ႕က ပိုင္တယ္။ လုပ္ငန္း(၃)ခုရဲ့နာမည္ကို ေျပာလိုက္ရင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။

* The Diplomal -  Mational Bank
* The New Yorker Hotel
* The Washington Timer Newspaper  တဲ့ေလ။

၅။ ဟာရီခရစၥတီးနားေတြရဲ႔ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာပါလဲ၊
ဟိႏၵဴဘာသာမွ ဂုိဏ္းကြဲၿပီးျဖစ္လာတဲ့ ဟာရီခရစၥနားဘာသာဝင္ေတြက 'ခရစၥနား' ဘုရားသာလွ်င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ျခင္း ပါပဲ။ ဟိႏၵဴမွာ ဘုရားအမ်ားရွိၾကေပမယ့္ အဓိက တန္ခိုးႀကီးၿပီးအစြမ္းထက္တဲ့ဘုရား (၃)ပါးကေတာ့ Brahma (ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား)၊ Shiva (ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးဥပဒ္ အျပည့္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရား)နဲ႔ Vishnu ( ၿပီးျပည့္စံုျခင္း ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာဘုရား)။
Vishnu ဘုရားဟာ ကမၻာႀကီးမွာျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့တယ္လို႔ သူတို႔ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အဲဒီအထဲက တစ္ဘဝကေတာ့ 'ခရစၥနား' ပဲတဲ့။ အိႏိၵယျပည္မွာ ဒီဘာသာကို ၁၉၃ဝ မွာစၿပီး အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံျခားကို ဘာသာျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ အဓိက ဦးေဆာင္သူ အမည္က ေတာ့ Swami Prabhupada ပဲျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ မွာ အေမရိကားကိုေရာက္လာၿပီးေတာ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးကို 'ဟာရီခရစၥနား' ဘာသာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေတာ့တာပဲ။

သူတို႔ရဲ့ အဓိကသက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ - အရာအားလံုးဟာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ႐ံုသာမက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၾကၿပီး လူသား အားလံုးဟာလည္း ဘုရားေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ေသၿပီးျပန္ဝင္စားတယ္ဆိုတာကို အထူးအေလးေပးယံုၾကည္တယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ 'ခရစၥနား' ဘုရားဆိုတာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ့ဘုရား၊ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ဘုရား၊ မြတ္ဆလင္ ေတြရဲ့ဘုရားနဲ႔ တစ္ဘုရားထဲ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီတျခားဘာသာေတြက သူတို႔ဘုရားရဲ့ အဓိကနာမည္ဟာ 'ခရစၥနား' ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး၊ သိရင္လည္း လက္မခံၾကဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမႈဆိုတာဟာ 'ခရစၥနား' တစ္ဦးတည္းကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွ ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ နာမည္ကြဲမ်ားနဲ႔ သူတို႔ကိုးကြယ္ေနတာ သူ႔ကို စံုစမ္းမႈျပဳေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အလွဴေငြေတြကတာ့ သူပဲရေန တာပါတဲ့။
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Prabhupada သင္ၾကားေပးတဲ့ ၆၄ နည္းလမ္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကၿပီး ခရစၥနားဘုရားကို ကခုန္ရင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အတီးအမႈတ္ ေတးဂီတမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးသကၤန္းအရာင္ရွိတဲ့ ဝတ္႐ံုကိုဝတ္ၾကၿပီး ေယာက်္ား ေတြအားလံုးက ေခါင္းကို ေျပာင္ေအာင္တံုးၾကရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝက္ၿမီးပံုစံကဲ့သို႔ အၿမီးရွည္ကိုေခါင္းအေနာက္ဖက္မွာ ပံုစံေဖာ္ထားရမယ္တဲ့။ အသီးအရြက္ကိုပဲ စားရမယ္။ ဒါမွလည္း ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္ဆုေတာင္းလို႔ ရမယ္တဲ့။

ေလယဥ္ပ်ံကြင္းေတြမွာ အမ်ားျပည္သူသြားလာတဲ့ ေနရာေတြမွာ သီခ်င္းေတြ၊ ကခုန္ၿပီး သူတို႔ရဲ့ဘုရားကို ပူေဇာ္ဂုဏ္ျပဳတာမ်ိဳး မၾကာခဏ လုပ္ၾကသလို၊ ကခုန္ရင္းျဖင့္ သူတို႔ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုလည္း ေရာင္းခ်ေလ့ရွိတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ ဘုရားစားက်က္ေျပာင္းတာပါပဲ။ သူတို႔ဘာသာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အိႏိၵယျပည္ဟာ အစာေရစာေခါင္းပါးျခင္း ၊ လူဦးေရအဆမတန္မ်ားလာျခင္း၊ စာမတတ္သူပိုမ်ားလာျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာက္စုသို႔ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းေျပးလာၾကရေတာ့တာပါပဲ။ ထူးဆန္း တာကေတာ့ ဘာသာစတင္တဲ့အိႏိၵယျပည္မွာ ဘာသာမျပန္႔ပြားပဲ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာအေမရိကန္ျပည္မွာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာပါပဲ။

၆။ အသိဥာဏ္ကို လွမ္း၍ထိန္းခ်ဳပ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ဝိညာဥ္မ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျပႆနာအားလံုးကို အိပ္ေငြ႔ခ်အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာတရား တို႔ရဲ့ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာပါလဲ။
သူတို႔ အားလံုးမွာတူညီတဲ့အေျခခံအခ်က္ကေတာ့-
လူဆိုတာဟာ-

-ျဖစ္တည္မႈတရားရဲ့ ႐ုပ္ျပရလဒ္တစ္ခုပဲ။
-သန္႔စင္မြန္ျမတ္ၿပီး ဘုရားတမ်ိဳးလည္းျဖစ္တယ္။
-ေသျခင္းဆိုတာမရွိဘူး။ ဘဝမ်ိဳးစံုကို ကူးေျပာင္းအသက္ရွင္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။

-ေနာင္ဘဝမ်ားမွာျပန္ဝင္စားၿပီး အတိတ္ကအေၾကာင္းအရာအားလံုးကို တရားျမင္မွတ္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိတယ္။
-ၾကားခံမီဒီယံအျဖစ္လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အသံုးခ်ႏိုင္တယ္။
-အၾကားအျမင္လည္း ရႏိုင္တယ္။


မိတ္ေဆြ ဒီလိုမ်ိဳးေတြဟာ ဘုရားနဲ႔ဘာမွ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိဘဲ စာတန္နဲ႔ နတ္ဆိုးေတြနဲ႔သာ သိကြ်မ္းေနသူမ်ားပါ။
လူကိုယ္ခႏၶာ(Body)၊ စိတ္(Soul) နဲ႔ ဝိညာဥ္( Spirit)ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတယ္။ ဘုရားသခင္က လူရဲ့ဝိညာဥ္ကိုသာ သူ႔ရဲ့သား သမီးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ စိတ္(ွသကူ) ကိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ဝင္ေတြကေတာ့ လူရဲ့စိတ္(ွသကူ)ကို နည္းမ်ိဴးစံုနဲ႔ လွည့္ျဖားၿပီး လိုခ်င္ၾကတာပါ။ အတိအက်ေျပာမယ္ဆိုရင္ စိတ္ပ်က္ဆီးၿပီဆိုရင္ ခႏၶာကေတာ့ပ်က္ၿပီးသြားႏွင့္ၿပီေလ။ စိတ္ေထာင္း ကိုယ္ေၾကဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။

တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုေျပာတဲ့ ဇာတိပကတိလူဆိုတာ အထက္ပါလမ္းစဥ္မ်ားကို က်င့္သံုးတဲ့လူကို ေခၚဆိုတာလည္းျဖစ္တယ္။ ၁ေကာ ၂း၁၄ အရ ဇာတိပကတိလူဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ခံယူႏိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဦးေဏွာက္ကို လွမ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အိပ္ေငြ႔ခ်အမိန္႔ေပး ျခင္းနဲ႔ ေခတ္သစ္လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးဟာ ဇာတိပကတိသေဘာရွိတဲ့အတြက္ မိမိအျပစ္ကို ေဖာ္ျပဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္းမရွိၾကပါဘူး။

ဒုတိယေမြးျခင္းခံမွ ေကာင္းကင္ဘံု ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမယ္ဆိုတာလည္း မသင္ၾကားၾကပါဘူး။ အသိဥာဏ္ပညာ၊ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးရင့္ လာေလေလ သူမ်ားေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္ေလေလ။ ထိုမွတဆင့္ ကမၻာႀကီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္လာႏိုင္ေလေလလို႔ သင္ၾကားတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ စိတ္နဲ႔ဇာတိလႊမ္းမိုးတဲ့ေနရာ၊ ဘုံေဒသဟာ ဝိညာဥ္နတ္ဆိုးတို႔ရဲ႕ေနရာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ေဗဒင္လကၡဏာ ေမးေနစဥ္မွာပဲ လူေတြထဲကို ဒီနတ္ဆိုးေတြ ဝင္ေရာက္ၾကတာကို မေမ့လိုက္ၾကပါနဲ႔ေနာ္။ လူေသကိုကိုင္ၿပီး ေသလြန္သူကိုေမးေနတဲ့ ဆရာေတြဟာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီဝိညာဥ္ဆိုးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္စကားေျပာေနၾကတာပါ။ သတိျပဳပါမိတ္ေဆြ။ အေ႐ွ႕တိုင္းမွ ဘာသာမ်ားအားလံုး ဟိႏၵဴဘုရားမ်ားအားလံုး၊ ဦးေဏွာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဘာသာတရားမ်ားအားလံုး ေနာက္ကြယ္မွာ မားမားမတ္မတ္ႀကီးရပ္ေနတာ မေကာင္းဆိုးရြားေတြပဲ။ စာတန္နဲ႔ အေပးအယူလံုးဝမလုပ္ပါနဲ႔။

မိတ္ေဆြ - ေယ႐ႈတစ္ပါးသာ တဖက္သက္ 'အေပး'ရွိၿပီး ဘာဆိုဘာမွျပန္မယူတာပါ ။ စာတန္ကေတာ့ 'ေပး'ၿပီးတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ မိတ္ေဆြ အဆမတန္ အကုန္ျပန္ေပးရလိမ့္မယ္။ ထိုမွ်မက ငရဲမွာ သူတို႔အတူဒဏ္ခံဖို႔ မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္လိုက္တာေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ စာတန္ မာရ္နတ္နဲ႔ အေပးအယူမလုပ္ပါနဲ႔။ မာရ္နတ္ဆီမွ ဘာဆိုဘာမွ လက္မခံပါနဲ႔။ ဘုရားရွင္က မာရ္နတ္ကိုဆီးတားဖို႔ က်မ္းစာအားျဖင့္ သတိေပးေျပာၾကားတယ္။ ဘုရားရွင္က ဘယ္တုန္းကမ်ား ''သင္တို႔သည္ ထက္ျမတ္္ေသာၾကာင့္ မာရ္နတ္ကို လက္ခံစကားေျပာၾကျခင္းျဖင့္ ညွိႏႈိင္း၍တြက္ခ်က္ၾကေလာ့။ အေပး အယူျပဳၾကေလာ့'' လို႔ မသင္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြ ဒီအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳပါ မိတ္ေဆြ။

ရွင္းရွင္းေလးပါ။ မလုပ္နဲ႔ဆိုရင္ မလုပ္နဲ႔ေလ။ ဆီးတားၾကေလာ့ဆို ဆီးတားၾကေလ။
ဒီအဖြဲ႔၊ ဒီနည္းလမ္းကို လိုက္နာၾကတဲ့ လူေတြအားလံုးဟာ အရာတခုကို အရမ္းလိုခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒါဘာလဲသိလား မိတ္ေဆြ။ ပါဝါ-- တစ္နည္းအားျဖင့္ တျခားလူေတြ ကိုယ့္ကို သိပ္အထင္ႀကီးသြားေစေအာင္ ျပႏိုင္တဲ့ပါဝါ၊ အာဏာကို သိပ္မက္ေမာလိုခ်င္ၾကတယ္။ ဘုရားရွင္မပါတဲ့၊ ဘုရားမႀကိဳက္တဲ့ဒီလူနဲ႔၊ ဒီနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြပတ္သက္ေနမယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြဟာ စာတန္မာရ္နတ္နဲ႔ အေပါင္းအပါတို႔ရဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနဘူးလား။ ဘုရားက ဥာဏ္အသိပညာကို က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရယူဖို႔ သင္ၾကားတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လည္း ဒီဆုေက်းဇူးကို ဘိသိတ္ေပးျခင္းခံရျခင္းျဖင့္ ရႏုိင္တယ္လို႔ လည္း သင္ၾကားတယ္။

အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္တဲ့လူေတြ တျခားလူေတြေပၚမွာ ေက်ာ္ေစာ အႏိုင္အထက္ျပဳခ်င္တဲ့လူေတြ၊ ေသလြန္သူေတြန႔ဲ လက္ခံစကား ေျပာတဲ့လူေတြ သူတို႔ေတြရဲ့ဘဝ ဘယ္လိုနိဂံုး ခ်ဳပ္ၾကရသလဲလို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ၊ ညဖက္ဆို ဘယ္လိုမ်က္ႏွာႀကီးေတြ သူတို႔ဆီကို လာၾကတယ္ လို႔ မိတ္ေဆြစဥ္းစားမိပါသလား။

၇။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနေသာ အသင္းေတာ္ရဲ႔ ျပႆနာဟာ ဘာမ်ားပါလဲ၊
'စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရွိျခင္း' ပဲေပါ့။ အျခားမရွိပါ။ မီးေမာင္းထိုးျပပါရေစ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းမခံမွီ၊ သူ႔ရဲ့တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြမွတ္မိပါဦးမလား။ (ေယာဟန္ ၁၇း၂ဝ-၂၁)
ဘာဆုကိုေတာင္းခဲ့တာလဲ ၊
'တပည့္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိၾကဖို႔' ပဲေလ။

ခရစ္ေတာ္ဘုရားကဆုေတာင္းၿပီး ဘာဆက္ေျပာပါသလဲ။ 'တပည့္ေတာ္မ်ားအားလံုးဟာ အရာရာညီညီညြတ္ညြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုး ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ ဆိုရင္ သားေတာ္ကို ခမည္းေတာ္က တကယ္ေစလႊတ္ခဲ့တာပါတကားဆိုၿပီး ကမၻာႀကီးက ယံုၾကည္လက္ခံလာလိမ့္မယ္' တဲ့။

မိတ္ေဆြ- ဧဝံေဂလိလုပ္ခ်င္ပါသလား။ ဘုရားစကားနားေထာင္လိုက္ပါ။ တစ္ခုထဲပဲလုပ္ရံုပါပဲ။ 'တပည့္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရွိၾကရံုပါပဲ'
နားလည္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဒီဟာဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာကိုေလ။ အၿမဲတမ္းစည္းလံုးညီညြတ္ေနၾကဖို႔ တဦးကိုတစ္ဦး သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကဖို႔၊ ခ်စ္ၾကဖို႔၊တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အကူအညီမ်ားေပးၾကဖို႔ဆိုတာ သိပ္လြယ္လြန္းလွတဲ့အလုပ္မွ မဟုတ္တာ။
ဒါေပမယ့္လည္းေလ- ဘုရားရွင္က ဒါေတြအားလံုးကို ဥပမာေကာင္းမ်ား ျပသသည့္အေနျဖင့္ သူအသက္ရွင္သည္ကာလမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ ေနထုိင္ ျပသခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

'စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း'ကို က်မ္းစာထက္ပိုၿပီးဦးစားေပးရမယ္. (ဒါမွမဟုတ္) ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အမွန္တရားထက္ ပိုၿပီးဦးစားေပးရမယ္လို႔ ေ႐ွ႕ေန ေယာင္ေယာင္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 'စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းကိုသာ အဓိကဆိုၿပီး က်မ္းစာအုပ္ကို လႊတ္ပစ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ရ ပါဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း သာ အဓိကဆိုၿပီး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႔ တူသေယာင္ေယာင္ တျခားအေတြးအေခၚ အယူဝါဒတို႔ကို ေလ့က်င့္ခိုင္း ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 'ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ခ်စ္ၾကတဲ့ လူအခ်င္းခ်င္းေတြပဲေလ' ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ 'စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖို႔' လိုမယ္လို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ဘုရားကို ဦးတည္လိုက္မွ ခ်စ္လို႔ရၾကမယ္ေလ။ ခ်စ္ၾကမွ ညီညြတ္ၾကမွာေလ။ ညီညြတ္မႈရွိမွ စည္းလံုးမႈအင္အား ႀကီးထြားလာမွာေပါ့။ ညီညြတ္မႈရွိမွပဲ သာသနာကို အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမွာေပါ့။ ဒါ ေသာ့ခ်က္ပဲ။

အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္လာတာနဲ႔ ဘုရားဆီက တန္ခိုးမ်ား၊ ဘိတ္သိတ္ေပးမႈမ်ား အသင္းေတာ္ေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းခ်လာလိမ့္မယ္။ ကမၻာဦးက်မ္းအရ ဗါဗုလုန္ရဲတိုက္ႀကီးကို လူသားေတြအားလံုး မိုးထက္ျမင့္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္ျမင္ေတြ႔တဲ့အခ်က္က အားလံုးဟာ ဘာသာ စကားတမ်ိဳးတည္းကိုသာ ေျပာၾကၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပဲ ဆိုတာေလ။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ကိုေပးတဲ့ ဘုရားရဲ့မွတ္ခ်က္ ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကမၻာဦး ၁၁း၆ 'သူတို႔ဘာကိုပဲ လုပ္ကိုင္ခ်င္ လုပ္ကိုင္ခ်င္ တစ္ဘာသာစကားထဲေျပာၾကလို႔၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကလို႔ ေအာင္ျမင္ၾကမွာပဲတဲ့။ ကဲ ရွင္းေကာ။
ဒီေတာ့ ယေန႔အသင္းေတာ္အတြက္ေကာ၊?
အကယ္၍အသင္းေတာ္ဟာ စည္းလံုးညီညြတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကမၻာႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို လံုးဝေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ မိတ္ေဆြ ယံုႏိုင္ရဲ့လား၊
သိပ္သာယာလွပတဲ့ ကမၻာႀကီးတစ္ခုကို ကမၻာေပၚရွိ အသင္းေတာ္မ်ားအားလံုးရဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲယူလို႔ရတယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တာလို႔ ထင္ေကာင္းထင္မယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာကေတာ့ ဘယ္သူကမွ ဒီလိုျဖစ္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ သိပ္မရွိၾကဘူးေလ။ ပါတီတက္မယ္။ ေပ်ာ္မယ္၊ အားရင္ စားမယ္၊ ေသာက္မယ္ ၊ ဝါၾကြားမယ္၊ လုပ္ႀကံေျပာဆိုမယ္။ လူဆီက အခ်စ္ေမတၲာ အကူညီရေအာင္ လိမ္လည္ အသနားခံေျပာဆိုၾကမယ္။ မနာလိုဝန္တိုမႈ အျပည့္ရွိေနၾကမယ္။ ရန္ျဖစ္ၾကမယ္။ အတင္းေျပာၾကမယ္။ ဒါေတြပဲ ျပည့္ႏွက္ေနၾကတာေလ။

ဘုရားရွင္ကို တကယ္မယံုတဲ့လူေတြ ဒါေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာ၊ ဒီလိုပံုစံမိ်ဳး အသက္ရွင္ေနတာကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားရွင္ကို တကယ္ယံုၾကည္ၿပီး ဒါေတြလုပ္ၿပီး ဒီလိုပံုစံမ်ိဳး အသက္ရွင္ေနတဲ့လူေတြကို ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ ေျပာတာပါ။ အကယ္၍မ်ား ယံုၾကည္သူတိုင္း ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ အုပ္စိုးလမ္းျပမႈကို အသက္တာရဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ဝန္ခံလိုက္နာမယ္ဆိုရင္ - စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အင္အားကို ရရွိလာၾကမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုုရားရွင္ရဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ညီညြတ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္လို႔ပါပဲ။
စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိပါက

*  တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ပေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။
*  တစ္ဦးကိုတစ္ဦးပိုၿပီးေလးစားစြာဆက္ဆံလာမယ္။
*  တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအလြန္႔အလြန္ကို ကူညီလာခ်င္လိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲသိလား။
ညီအကိုခ်င္းခ်စ္ျခင္းဆိုတာ ဘုရားကိုခ်စ္ျခင္းပဲေလ။ တျခားလူအတြက္မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္အတြက္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္တခုေၾကာင့္ အရာ အားလံုးကို လက္ခံ လာႏိုင္တာပဲေပါ့။
ေနာက္ဆံုးတင္ျပခ်င္တာကေတာ့.........................................................
ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္ကိုေျမႀကီးေပၚးမွာျပည့္စံုေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိကိုရွိမွာျဖစ္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။


ဘုန္းစည္းစိမ္၌စံပါယ္ေသာခရစ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ေသာနာမေတာ္၌ဘာသာျပန္ဆိုသူ
Chris Htet Naing U
(အဖိုးဆရာႀကီးဦးေမာင္ဦးႏွင့္အဖြားဆရာမႀကီးေဒၚခင္ဆံုတို႔အားဂုဏ္ျပဳလ်က္ေရးသားပါသည္။)
chrishnu@gmail.com သို႔ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုေပးပို႔ျခင္းျဖင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ၾကရေအာင္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ခက္ခဲလွေသာဘ၀ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအတြက္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား အဆက္မျပက္သီဆို၊နားဆင္ျခင္းရန္အတြက္  ဆရာဦးညြန္႔လွ သီခ်င္းျဖင့္အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key A
Beat: Slow Go Go
Intro: [A Gbm, D, Bm E)2

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)