မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 31st

Last update07:27:16 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 968
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ခ်ီးမြမ္းျခင္း - ဂီတမႈး၊ Photo of New.Year 01Jan-2010


  ဓါတ္ပံုကေတာ့ ၂၀၁၀ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔  ဇႏၷ၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔  .. ႏွစ္သစ္မဂၤလာျဖစ္ပါတယ္။

  စင္ကာပူက ခရစ္ယာန္မိတ္သဟာရပြဲေတြမွာ ေတးဂီတအားျဖင့္ ဆပ္ကပ္ထားတဲ့  ကိုရဲ၀င့္လတ္၊ မ၀င့္မာဥိး တို႔ စင္ကာပူ ခရစ္ယာန္ေလာကမွာေတာ့ မစိမ္းၾကပါဘူး၊ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ့ မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲ ယုဒသာန္အသင္းေတာ္မွ မိတ္ေဆြမ်ား၊ Thomson Baptist church - Wedding Hall - မဂၤလာပြဲအျပီး အမွတ္တရဓါတ္ပံုျဖစ္ပါတယ္။

  ကိုရဲ၀င္းလတ္ဟာ  GATT PTE LTD မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ကို စတင္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ားထဲမွာ - GATT ကုမၼဏီလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အႏုပညာပိုင္းမွာ ပါရမီပါသူျဖစ္ျပီး စင္ကာပူမွာ ဒီဇိုင္းပညာ နဲ႔ အသက္ေမြးသူျဖစ္ပါတယ္။ ေတးဂီတမွာ စႏၵယား၊ ေအာ္ဂင္ ပါရမီပါသူျဖစ္ျပီး၊ ဂီတာ၊ဒရမ္၊ တေယာ .. စသျဖင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာတီးခတ္ႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒိဇိုင္းပညာအားျဖင့္လည္း .. မ်က္ႏွာဖုန္း၊ ေၾကာ္ျငာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို အသင္းေတာ္အတြက္ အျမဲတမ္း ကူညီအမႈေဆာင္ေပးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 သု႔ရဲ့ ဖခင္က ဓမၼ အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးသည္ မ၀င့္မာဦးနဲ႔အတူ ခ်ီးမြမ္း၊သီဆို၊တီးမႈတ္၊ သက္ေသခံျခင္း၊ ဓမၼေဒသနာေ၀ငွျခင္းမ်ားကို  ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မုရန္နံသာမွ ၾကိဳဆို၊ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။


ကိုရဲ၀င့္လတ္ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ စီးရီးအခ်ိဳ႔

  *  ၀ိညာဥ္အလင္း ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား (ယုဒႆန္အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ) - Audio CD
  http://www.jbcs.org.sg/ezine/modules/mod_mp3player/files/popup.php?playlist=http://www.jbcs.org.sg/ezine/modules/mod_mp3player/files/playlistJBCSCD&style=http://www.jbcs.org.sg/ezine/modules/mod_mp3player/files/config1&bg_popup=000000

  * Blue Star ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခရစ္စမတ္သီခ်င္းမ်ား - Audio CD

********************
၂၀၁၀ ခု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ရက္ ...  ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအဖြဲ႔  .. မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ KLMCF သို႔ခရီးသြားခဲ့ၾကသည္။ Festival of Praise FOP  အဖြဲ႔ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔ ..
The End...

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

(လွမင္းသူ)

တခါက အလုပ္ေခၚတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ လူႏွစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းပါတယ္။ လူတေယာက္ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳ ၂၅ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိျပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ၂ ခန္႔သာ အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးျပီးသြားလို႔ တကယ္အလုပ္ခန္႔တဲ့ အခါ ၂ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိေသးတဲ့ လူကို အလုပ္ရွင္က ခန္႔လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ၂၅ႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူက "သူ႔လို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူကိုေတာ့ မခန္႔ပဲ ၂ ႏွစ္သာ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ လူကို ခန္႔ရေကာင္းမလား" ဆိုျပီး မေက်မနပ္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ကို ေမးျမန္းပါေတာ့တယ္။ အလုပ္ရွင္က " ခင္ဗ်ား ၂၅ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳရွိတယ္ ဆိုတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ ၂၅ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳ ဆိုတာ တႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳကို ၂၅ ခါ ေျမွာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိတေယာက္ရဲ့ အေတြ႕ၾကံဳက ၂ ႏွစ္သာ ရွိေသးေပမဲ့ အဲဒီ ၂ ႏွစ္ နဲ႔ တန္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလူကို ခန္႔လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။" လို႔ ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားကလည္း ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီးခါစ အခ်ိန္မွာ အေတြ႕အၾကံဳဟာ ႏုနယ္လွပါေသးတယ္။ ႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အဲဒီလို ႏုနယ္လွတဲ့ ဘ၀ကေန ရင့္က်က္ျခင္းဘက္ကို တဆင့္ျပီးတဆင့္ တက္လွမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏွစ္ျပီးတႏွစ္ ၀ိညာဥ္သေဘာမ်ား ျပည့္၀တဲ့ အသက္တာကို ေယရွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကိဳးစားတက္လွမ္းရင္း ၀ိညာဥ္ေလွခါးရဲ့ အထက္ပိုင္းကို ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတႏွစ္လည္း ဒီေလွခါးထစ္၊ ေနာက္တႏွစ္လည္း ဒီေလွခါးထစ္ ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္မွာ ၂၅ ထစ္ကို ေရာက္ရမယ့္အစား ပထမအထစ္မွာတင္ တစ္ေနသူမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ရင့္က်က္ဖို႔ ႏွစ္မ်ားစြာ လိုတာ မွန္ေပမဲ့၊ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျပီးတိုင္းလည္း အလိုလို ရင့္က်က္သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိကိုယ္တိုင္ ရင့္က်က္ဖို႔ ၾကိဳးစားမွသာ ရင့္က်က္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာဟာ ေရဆန္ကို ကူးေနၾကသူမ်ားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။။ အကူးရပ္လိုက္တာနဲ႔ ေရစီးထဲ ေမွ်ာပါသြားျပီး ေနာက္ေၾကာင္းကို ေတာင္ ျပန္လည့္ႏိုင္ၾကပါေသးတယ္။

မရင့္က်က္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဟာ ကေလးတေယာက္နဲ႔တူပါတယ္။ တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလုက မရင့္ က်က္ေသးတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကေလးသူငယ္နဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္ထားတာကို ေကာရိန္သုၾသ၀ါဒစာမွာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ညီအစ္ကိုတို႔၊ အထက္ကငါသည္ဝိညာဥ္လူတို႔အားေဟာေျပာသကဲ့သို႔ သင္တို႔အား ေဟာေျပာရေသာ အခြင့္မရွိဘဲ၊ ဇာတိပကတိ လူတို႔အား၎၊ ခရစ္ေတာ္၌သူငယ္ကေလးတို႔အား၎၊ ေဟာေျပာသကဲ့သို႔ ေဟာေျပာရ၏။
၁ ေကာ ၃း၁


စာေရးဆရာ ဂြ်န္မက္အာသာကလည္း ရင့္က်က္မွဳမရွိေသးတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္ထားပါေသးတယ္။ သူက ရင့္က်က္မွဳမရွိေသးတဲ့ ခရစ္ယာန္တေယာက္ရဲ့ လကၡဏာတခုက တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားဟာ မိမိဘို႔ပဲ သိတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္လိုတာမရရင္ အသားကုန္ေအာ္ဟစ္တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္ရဲ့ လိုအင္ ဆႏၵျပည့္စံုဖို႔ တခုတည္းပဲ သိတယ္။ လိုတာရလို႔ရွိရင္ရဲ့ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကဘူး။ တျခားသူေတြကို အကူအညီ မေပးႏိုင္သလို၊ တျခားသူအတြက္လည္း ဘာမွ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါဘူး။ သူမ်ားဆီက ရဖို႔ပဲ သိတတ္ၾကပါတယ္။

ကေလးျဖစ္လို႔ ကေလးလို က်င့္ၾကံျပဳမူတာက မမွားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးဘ၀ အရြယ္လြန္သြားေပမဲ့ ကေလးတေယာက္လိုပဲ "တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေနဦးမယ္။ အမွီခံဘ၀ပဲ ရွိေနဦးမယ္" ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းနည္းဖြယ္အတိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ အသင္းေတာ္မ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေျခအေနကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ပဲ ၾကည့္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ျပသနာ ေျပရွင္းသြားဖို႔၊ ကိုယ္ဘယ္လို သက္သက္သာသာ ေနႏိုင္ဖို႔ေလာက္ပဲ စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တိုးတက္မွဳက ရပ္တန္႔ေနျပီး တကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ ျပဳမွဳတတ္တဲ့ အမွီခံ ကေလးငယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။ ပံုမွန္အတိုင္းၾကီးထြားမွဳ မရွိတဲ့ "ကေလးလူၾကီး" မ်ားကို ေတြ႕ရတာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ကေလးဘ၀မွာပဲ ရပ္တန္႔ ေနသူမ်ားဟာ အမွားအမွန္ကိုလည္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိၾကပါဘူး။ ကေလးငယ္တေယာက္ဟာ တြားသြားေနရင္း ေတြ႕ကရာကို ေကာက္စားတတ္သလို၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ ကေလးအဆင့္သာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာလည္း အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မရွိပဲ ေတြ႕ကရာ အကုန္လက္ခံတတ္ၾကပါတယ္။ မရင့္က်က္မွဳ နဲ႔ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းကင္းမဲ့မွဳ တို႔ဟာ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလမွာ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ဘ၀မွပဲ ရပ္တန္႔ေနသူမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ ၾကီးထြားရင့္က်က္ၾကဖို႔ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုက ထပ္ခါတလဲလဲ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။


"အေၾကာင္းမူကား၊ သူတပါးတို႔သည္ လူပရိယာယ္ႏွင့္ အျပစ္သို႔ေသြးေဆာင္ျခင္းငွါ လွည့္ျဖားေျပာ ဆိုသျဖင့္၊ ငါတို႔သည္ေနာက္တဖန္ ခပ္သိမ္းေသာ ၾသဝါဒေလတိုက္၍ ဖရိုဖရဲလြင့္သြားေသာ သူငယ္မျဖစ္ဘဲလ်က္၊
ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ သမၼာတရားကို ေဟာေျပာသျဖင့္၊
ဦးေခါင္းတည္း ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္မွာ အရာရာတို႔၌ ႀကီးပြား ၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။
" ဧဖက္ ၄း ၁၄-၁၅

၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ၾကီးထြားရင္က်က္ခ်င္ရင္ "လွည့္ဖ်ားေျပာဆိုတတ္တဲ့ လူမ်ားရဲ့ ခပ္သိမ္းေသာ ၾသ၀ါဒေလမ်ား တိုက္ရာေနာက္ကို ဖရိုဖရဲ လြင့္ပါသြားတဲ့ သူငယ္လို" မျဖစ္ရပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က သမၼာတရားဟာ ဘာလည္း ဆိုတာကို အျမဲသိေနေအာင္ ေလ့လာေနရျပီး၊ အဲဒီ သိတဲ့ သမၼာတရားကို ေမတၱာစိတ္နဲ႔ ေဟာေျပာႏိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒီသမၼာတရားဟာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သ႑န္တူျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာေလေလ၊ ရင့္က်က္မွဳ ပိုျပီး ၾကီးထြားလာေလေလ၊ ပိုျပီး ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ေလေလ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟျဗဲ ၾသ၀ါဒစာမွာလည္း ေရးသားထားပါေသးတယ္။

"သင္တို႔သည္ ကာလၾကာေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္သို႔ေရာက္သင့္ ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္၌ ေရွ႕ဦးစြာ သင္ရေသာ တရားႏုတို႔ကို သူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရေသာ အၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေၾကခဲေသာအစာကုိမသံုးေဆာင္၊ ႏုိ႔ကိုသာသံုးေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။
ႏို႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ သူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရား၌ေလ့လာျခင္းမရွိ။
ေကာင္း က်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူ ေသာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏။
"

ေဟျဗဲ ၅း၁၂-၁၄

ေဟျဗဲ ၾသ၀ါဒစာ ေရးသူက " သင္တို႔ဟာ ကေလးမ်ားပဲ ျဖစ္ၾကပါေသးလား။ ကာလအတန္ၾကာ သင္ၾကားခံခဲ့ရလို႔ ဆရာအျဖစ္ေရာက္သင့္ေပမဲ့၊ ခုထက္ထိ ႏို႔ကိုသာ တိုက္ေၾကြးေနရတုန္းပါပဲလား။ ေၾကခဲတဲ့အစာကို မစားႏိုင္ၾကေသးပါလား။ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ ေလးနက္ၾကြယ္၀မွဳမ်ားကို ေတြ႕ထိခံစားႏိုင္ၾကျခင္း မရွိေသးၾကပါလား။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါတကား။" လို႔ ကရုဏာ ေဒါေသာနဲ႔ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုဒ္ငယ္ ၁၄မွာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း နဲ႔ ရင့္က်က္မွဳ တို႔ဟာ ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း ေျပာဆိုထားတာကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ " ေကာင္း က်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူ သာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏"

ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ ၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္စြမ္းဟာ ခံစားမွဳ တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ လွဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္စြာ ရႏိုင္တဲ့ အထူးဆုေက်းဇူး တခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းစာကို အခ်ိန္ေပး ေလ့လာသင္ယူျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နားလည္မွဳ တိုးတက္လာျခင္းအားျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဥာဏ္ကို ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

"ေငြကိုရွာတတ္သကဲ့သုိ႔ ပညာကို ရွာ၍၊ ဝွက္ထားေသာ ဘ႑ကို စူးစမ္းတတ္သကဲ့သုိ႔၊ ဥာဏ္ကို စူးစမ္းလွ်င္၄င္း၊
ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ေသာသေဘာ၌ က်င္လည္၍၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု လိမ့္မည္။" သုတၱံ ၂း၁-၅

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းဟာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွဳပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွဳဟာ နဴတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းမာေရး ဂရုစိုက္သူမ်ားဟာ က်မ္းမာဖို႔အတြက္ သူတို႔စားတဲ့ အစားအစာကို ဂရုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္အစားအစာက အဆီမ်ားတယ္။ ဘယ္အစားအစာကေတာ့ ျဖင့္ အာဟာရဓါတ္ အျပည့္ပါတယ္ စသည္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ခြဲျခားသိရွိၾကပါတယ္။ အႏာၱရယ္ရွိတဲ့ ဓါတ္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသူမ်ားကလည္း အႏာၱရယ္က ကင္းေ၀းဖို႔အတြက္ ခြဲျခားသိႏိုင္စြမ္း ရွိရပါတယ္။ လုပ္နည္းကိုင္နည္း၊ ၾကိဳတင္သတိထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား အားလံုးကို ဂရုတစိုက္နဲ႔ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ ႏိုင္မွ အသက္ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပစၥည္မ်ားကိုင္တြယ္ရာမွာ အႏာၱရယ္ ကင္းႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္လူနာမ်ားမွာလည္း မခြဲခင္မွာ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ႏိုင္ဖို႔ ခြဲျခားသိႏိုင္စြမ္း ရွိရပါတယ္။ ဘယ္ဆရာကေကာင္းတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တယ္။ အေသအေပ်ာက္ မရွိဘူး။ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျပီးမွ အခြဲ ခံတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမွလည္း မိမိအသက္ဟာ မလိုလားအပ္ပဲ ဆံုးရွဳံးသြားျခင္းက ကာကြယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔နည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ရင့္က်က္ဖို႔အတြက္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း "ေလယူရာတိမ္း၊ယိမ္းႏြဲ႕သြားျခင္း" မရွိပဲ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ ေစ့ငုစြာ ပိုင္းျခားခြဲျဖာျခင္း၊ အတြင္းက်က် ေလ့လာဖတ္ရွဳျခင္း မ်ားကို ႏိုးၾကားစိတ္၊ သတိစိတ္၊ သမၼာတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္းအတာတခု အထိ အဲဒီ အတတ္ပညာကို တတ္ကြ်မ္းျခင္းျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္မွဳကို ဦးတည္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္မ်ားအေပါင္းတို႔...။

"ခရစ္ယာန္သက္တမ္းၾကာျမင့္လာတာနဲ႔ အမွ် ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ၾကပါစို႔။ သူငယ္ဘ၀မွာတင္ ေပ်ာ္ေမြ႕မေန၊ "အႏွီးကိုစြန္႔၊ ႏို႔ဘူးကို ျပစ္၊ လူၾကီးျဖစ္ၾက" ရုံတင္မကပဲ ၀ိညာဥ္ ေရးရာမွာ ဘုိးေအၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကဖို႔ ၾကိဳးစားၾကပါစို႔။"

လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

အားလံုးကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္အားျဖင့္

လွမင္းသူ

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ ပင္စင္စား ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ HOLY LAND လုိ႔နာမည္ႀကီးတဲ့ ေယရုရွလင္ၿမိဳ ႔ ကို ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ တစ္ခုရဲ႔ အစီအစဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။။ ပထမ တစ္ရက္မွာေတာ့ ဘာသာျပန္သူ လမ္းျပရဲ႔ ပို႔ေဆာင္ ဧည့္ခံမွဳေၾကာင့္ သခင္ေယရွဳ ေမြးဖြားရာ၊ ႀကီးျပင္းရာ ေနရာမ်ား၊ အေသခံရာ ကရာနိ ေတာင္ကုန္းနဲ႔ ဂူသခ်ိဳင္းပါ မက်န္ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေဂါက္ေရာဂါ .... Gout ဟု အဂၤလိပ္လို အမည္တြင္ေလေသာ အႏွီေရာဂါသည္ စာေရးသူ၏ ဘ၀ထဲသို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တိတ္ဆိတ္စြာ အစျပဳ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစဦးပိုင္း၌ စာေရးသူထံသို႔ တစ္လွမ္း၊ ႏွစ္လမ္း အစမ္းသေဘာျဖင့္ မသိမသာ ေျခဖ်ားေထာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး အေျခခိုင္မည္ဟု ထင္ေသာအခါ ေျခစံုပစ္၍ ၀င္လာေတာ့သည္။ ျဖစ္စက စစ္ကနဲ႔ စစ္ကနဲ နာက်င္မွဳ ျဖစ္ရုံမွ်သာျဖစ္ျပီး ျဖစ္သည့္ ႏွဳန္းမွာလည္း ႏွစ္ခ်ီ၍ ျခားတတ္ေပသည္။ တစတစ ႏွင့္ ၄င္းေရာဂါသည္ အရွိန္ရလာျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ခါ သံုးခါ ျဖစ္ရာမွ ယခုတေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၆ ၾကိမ္ထက္ မနည္း အတင့္ရဲကာ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာေတာ့သည္။ ထိုမွ်သာမက နာက်င္မွဳေ၀ဒနာ ျပင္းအားသည္လည္း တိုး၍ တိုး၍ ျပင္းထန္လာသည္။ ေရာဂါအစပိုင္းတုန္းက ေထာ့နဲ႔ေထာနဲ႔ ႏွင့္ သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပိုမိုျပင္းထန္လာခ်ိန္၌ ကားယားကားယားႏွင့္ ေျခကို ဒရြတ္တိုက္ဆြဲ သြားလာရျပီး၊ အျပင္းထန္ဆံုး အခ်ိန္၌မူ လမ္းေလွ်ာက္၍ မရေအာင္ပင္ နာက်င္လွသျဖင့္ အိပ္ရာထဲမွာပင္ ဘုံးဘံုးလဲရသည္အထိ ျဖစ္ရေလသည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . . 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


လွပေန..တို႔ျပည္
ျငိမ္းခ်မ္းေန ..တို႔ေျမ
ေနခ်င္ဖြယ္ ..တို ့ျမန္မာျပည္

စိမ္းလန္းတဲ့..ေတာေတြ
ေအးျမေလညွင္းေန
အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ေရ

လူမ်ိဳးဘာသာ၊ စကားစံုလင္၊ ကေလးစံုေတြ၊ တကယ္ခ်စ္စရာေတြ
အဆင့္အတန္းတူေတြ၊  ညီရင္းအစ္ကိုေတြ၊ စိတ္၀မ္းတူညီ ..ခ်စ္စဖြယ္...။

အျမဲတမ္းၾကြယ္၀ေန
သံုးလို႔မကုန္ဘူး..ေလ
စံုလင္တဲ့ျမန္မာျပည္

ထူးျခားသဘာ၀ေတြ
ရရွိလို႔ထားတဲ့
အိုး...ဒါေတြဟာဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လဲ...

ဒို႔ျပည္ ..ဒိုခ်စ္တဲ့ျပည္ဘုရားေကာင္းၾကီးမဟုတ္လား..
ဒို႔အတြက္ ေက်းဇူးၾကီးတဲ့ဘုရားေကာင္းၾကီးမဟုတ္လား...
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒို႔ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ၊
ဒို႔ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ
ဒို႔ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္..ၾက...ပါ..

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေကာင္းၾကီးေပးပါ
ဦးေဆာင္သူကို ေကာင္းၾကီးေပးပါ
တရားမွ်တမႈနဲ႔လြတ္လပ္ျခင္းဟာ ဘုရားလက္ထဲမွာရွိတယ္

CHO...
အားငယ္မႈနဲ႔ဆင္းရဲသူကို
ေမတၱာေလးေတြမွ်ေ၀ေပးပါ
ဆံုးျဖတ္ျခင္းနဲ႔ျပဳျပင္ျခင္းဟာ
ဘုရားလက္ထဲမွာရွိတယ္

ညီအစ္ကိုခ်င္းကို ေကာင္းၾကီးေပးပါ
ျပည္သူခ်င္းကို ေကာင္းၾကီးေပးပါ
သဘာ၀ကို ေကာင္းၾကီးေပးပါ
ျမန္မာျပည္ၾကီးကို ေကာင္းၾကီးေပးပါ..

အမိျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ
ေရး-ေစာဂ်ိဳးဂ်ိဳ
ဆို-ဘရိတ္ကီ၊ ေစာဖိုးခြား၊ SNO၊ M ထူး၊ ဂ်ာလတ္၊ သီလႊာႏု
2008 Music Christian Fellowship - Fund Raising Event
ျမန္မာ့ခရစ္ယန္ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစျခင္း
http://www.youtube.com/watch?v=AWn4Zgknv08&feature=related
P.T.Khai

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

I Worship You Almighty God Key D

I worship You Almighty God
There is none like you
I worship You O Prince of Peace  
That is what I want to do 

I give You praise ,
For You are my righteousness 
I worship You Almighty God   
There is none like You