မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Jul 07th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ဗဟုသုတ၊ပညာေပး ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

E-mail Print PDF


 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါ   ... ဆိုး (ညစဥ္ခြန္အား)

 သက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္ မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ...
    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေျချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းကာလဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကာလလို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ေလာကၾကီးစတင္ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရျပီး ပထမလူသား အာဒံမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚေပါက္မွီကာလတိုင္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း အယူအဆကို ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလန္ဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

   ေအဒီ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကျငာခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျပီး မိမိတို႔ ပေရာဖက္ေဟာခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမို႔ ဂ်ဴးဘာသာဟာ သီးသန္႔က်န္ရစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ က်မ္းစာကေတာ့ ဂ်ဴးေတြရဲ့ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို မိမိတို႔ရဲ့ က်မ္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခရစ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးထားတဲ့က်မ္းမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ သတ္မွတ္အသံုျပဳခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘယ္သူလဲ..

    ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတို႔တြင္ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ရွိစျမဲပါ။ ကမာၻေပၚတါင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာၾကီးမ်ားစြာအနက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သိဒၶိတၱမင္းသားကို BC567 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ခရစ္ေတာ္ကို AD 2 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကို ေဖၚထုတ္သူ မုဟမၼာဒ္ကိုေတာ့ AD 571 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာာကို ေဖၚထုတ္သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေရာမမ်ားအုပ္စိုးရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ျပန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဘီစီ ၆၃ မွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ေရာမတို႔ လက္ေအာက္ကို က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မွာ ေရာမအင္ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ယာကုပ္ရဲ့ သားအၾကီးဆံုးျဖစ္သူ ဧေသာအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဟရုပ္ Herod ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ရဲ့ ဘုရင္ခံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေဟရုဒ္ဟာ အာျဗာဟံက ဆင္းသက္လာတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္အႏြယ္ကေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ တစ္ခါ ဒါ၀ိဒ္ရဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလမုန္ ႏွင့္ နာသန္တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အႏြယ္ထဲက ေယာသပ္ နဲ႔ မာရိကုိ ထိမ္းျမားဖို႔ ေစ့စပ္ေနၾကတယ္။ နာသန္ကေနျပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးဆက္ (၄၀)မွာ မာရိကို ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။

  ေယာသပ္နဲ႔ မာရိ နွစ္ဦးစလံုးကို ဗက္သလီဟင္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ့စပ္ခ်ိန္မွာ နာဇရက္မွာ သူတို႔ရွိေနၾကျပီ။ ေယာသပ္ရဲ့ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လက္သမားအလုပ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစမွာပဲ ျပႆနာတစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ကေလးတစ္ေယာက္၊ ေယာသပ္နဲ႔လည္း မရင္းႏွီးရပဲနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တယ္။ မေမြးရေသးေသာသားကိုလည္း ေယရႈဟု အမည္မည့္ရျပန္သတဲ့။

  မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆရာ၊ ဘာသာေရးဆရာတို႔ အျပင္းအထန္ အျငင္းသန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္။ အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ကာ အပ်ိဳးစင္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ေယရႈကိုေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကို မာရိေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကိုေမြးဖြားျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မယ္ေတာ္မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ပဲ ရွိေနေးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

   ဒီဘ၀ရဲ့ အစအဦးမွာ ေယာသပ္နဲ႔ မာရိရ့ဲ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပႆနာအပိုင္းအစကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲျပီး အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔က်င္သူ Anti-christ မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္စရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပိုျပီးဆိုး၀ါးစြာ ေျပာဆိုေရးသာရင္း မယ္ေတာ္မာရိကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္လာပါေသးတယ္။ စာေပလက္တံရွည္မ်ားနဲ႔ သိမ္းရိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရပါေသးတယ္။  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ....

   ကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့အခါ မိန္မသားဟာ လင္ေယာကၤ်ာတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအေသြးအသားလည္း ပါ၀င္ဖို႔မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ္ကို ေခတၱေပးထားရတာပဲ၊ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကင္းတဲ့ မိန္းကေလးဟာ အပ်ိဳစင္ပဲမဟုတ္လားဗ်ာ၊ ကမၻာေပၚမွာ သံ၀ါသမျပဳပဲ ပထမဆံုးကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့ကိစၥ (တနည္းအားျဖင့္ သားအိမ္အငွားလြယ္ျခင္းကိစၥကို စျပီးက်င့္သံုးသကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။Testube Baby ေတြထဲမွာ သားဦးဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္ ...။  ၁၂ ႏွစ္သားကာလအထိ ....

  ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ ျပည့္ျပည္စံုစံုဖတ္ရတဲ့အခါမွာလည္း အင္မတန္မွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပေဟဋိဆန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခုဟာ မိဘမ်ား ခရီးသြားရင္း ေမြးဖြားျခင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္ တေျမရပ္ျခားကို သြားျပီး ပုန္းရေသး၊ အသက္ေဘးကလည္း သိုးကာသီကာ လြတ္ရံုကေလး ေျပးရလႊားရ၊ သက္ေတာ္ ၁၂ႏ်စ္မွာ တကယ့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နင္လားငါလား တရားစကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္မွာ ...

   သက္ေတာ္စဥ္ရဲ့ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနပါျပီ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာႏွစ္ကာလ Silent Years ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေတာ့ ...

    ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူေရွ႔မွာ မ်က္ႏ်ာရေတာ္မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ...
  "Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them"  51.a
   "Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men." (52)

  ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ H.E Dana ၏ A Life of Christ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္
   "This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the  parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only in a general way that he led a normal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household ..  ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၀င္းေမာ္ဦးစာေပမွထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ ဘံုေဘျမိဳ႔ အယ္လိဖင့္စတုန္းေကာလိပ္မွာ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး J Wilson MA Oxford University ၏ အေမးႏွင့္အေျဖက႑တြင္ သက္ေတာ္စဥ္၏ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႔ကို မွားယြင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တိဘက္ျပည္ကိုသြား၍ ... ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာကိုျမိဳ႔ ကမၻာေက်ာ္ခရီးလည့္လည္သူ သုေတသနပုဂၢိဳလ္ ဂိုးရစ္ခ္ ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ .. ဟု ကိုးကားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးရစ္ခ္၏ မွတ္တမ္းဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း မီွျငမ္းျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မပါပဲ ႏႈတ္စကားမွီျင္းသျဖင့္ ပညာရွင္မဆန္ပါ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထား အားနည္းခဲ့ပါတယ္။


   ပါေမကၡဂိုးရစ္ခ္က ...
   ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္စုကို ရရွိခဲျပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ခရစ္ေတာ္မသိေသးေသာ သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

   အဲသလို စာေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြနဲ႔အတူ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သက္ေတာ္စဥ္ဟာ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္စ္ ပစ္ေလးရဲ့ စာတမ္းဆိုျပီး ကိုးကားမႈလုပ္ျပီး ေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ဟာ ပေဟဋိဆန္လာပါတယ္။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေရးရာမွာ အေတာ္ကေလး ကေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလာင္ကို ပြဲဆူဖို႔ သက္သက္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ိဳးမခိုင္လံုပဲ ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ပါပဲ။(၁၈) ႏွစ္ကာလအပိုင္းအစ...

  ဒီမွာ သက္ေတာ္စဥ္ ေဖာ္ျပျခင္းရဲ့ အားနည္းမႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွင္လုကာဟာ ခရစ္၀င္က်မ္းေရးသူေတြထဲမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ အေသးစိတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်က္ေတြ သိပ္ေကာင္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္းၾကီး ၂ နဲ႔ ၃ အၾကားမွာေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ ကာလကို တိတိက်က်ျဖက္ေတာက္ထားပါတယ္။

   ရွင္လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို အၾကားနဲ႔တင္ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ လုကာန ရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ လုကာန ဟာ မယ္ေတာ္မာရိကို ေတြ႔ဆံုျပီး (ဗ်ဴး) ျပီးမွ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာ၊ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ကို မေမးပဲ မေနပါဘူး၊ မာရိကလည္း မေျပာပဲ မေနပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ခရစ္၀င္က်မ္းထဲ ထည့္မေရးခဲ့တာလဲ၊ ေရးရဲ့သားနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို သိဂၤါယနာတင္သူေတြက အက္ဒစ္ Edit ဆန္ဆန္ တည္းျဖက္လိုက္တာလား။ မဟုတ္ဘူး။ လုကာနကိုက မေရးခဲ့တာ္။
 


   အားစမ္းဖို႔ေနရာ ...

            သူမေရးခဲ့တာျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ သူက ပိုင္းျဖက္သြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ဒီေနရာကို အားစမ္းျပီး ျဖိဳဖို႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ တိုက္ခိုက္လာတယ္။ ဒါကို ဖတ္မိတဲ့ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာ ခံစာၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အယ္ဒီတာလုပ္ေနတဲ့ဆီကို စာအခ်ိဳ႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းၾကတယ္။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာက ရွိေနျပန္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏုနယ္သူအတြက္ေတာ့ လဲျပဳိေလာက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာကေလးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

   ေမး။   ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီေက်ာင္းက ေပ်က္ကြယ္သြားပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရဟူဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစျပီး တရားေဟာခဲ့သလဲ။
  ေျဖ။   ။ သက္ေတာ္ ၃၀က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္။
 
  ေမး။   ။ ဒါျဖင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀)အထိ (၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ သူ႔ရဲ့ ေမြးစားဖခင္ ရွင္ေယသပ္နဲပ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။

  ေမး။   ။ အဖိုတန္ (၁၈)ႏွစ္ လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္နပါသလဲ။တိဗက္ကို သြားမသြား ....
  
   ပါေမာကၡဂိုးရစ္ခ္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း တိဗက္ျပည္ကိုသြားျပီ ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  R.W.F Wootoon ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ Christian Worship စာအုပ္မွာ "But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)" လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

  တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေအဒီ-၃၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရီးလမ္းပန္းဟာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ တိဗက္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းဟာ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မက ကြာေ၀းမယ္။ ေျခက်င္ခရီးကို (ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ အဆိုအရ ေလးလၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး) သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ သူဘာအတြက္ သြားသလဲဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို သြားေရာက္ဆည္းပူးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ျပႆနာပဲ။ သမိုင္းက်မ္းအဆူဆူအရ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို (A.D 645-650) ေလာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဘာသာတရားကို မျပန္႔ပြားေသးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဥ္းစားရင္ကို အေျဖေပၚပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မသင္ၾကား မေလ့လာခဲ့ပါဘူး။


Image:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Buddhism#Common_Era

   ေနာက္တခုက ခရီးသြားမသြား ။  
   မႆဲ ၂း၂၃ မွာ ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚၾကလတၱံဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ နာဇရက္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ အျမဲေနေလ၏။
   လု ၄း၁၆ တြင္မူ ၾကီးပြားေတာ္မူရာ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ....
   စသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္းပါ စကားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အဘယ္မွမသြားေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Rev.. သိမ္းအုပ္ဆရာကမူ ခရစ္ေတာ္ သြားခဲ့ရင္ မွတ္တမ္းရွိရမယ္၊ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးသမိုင္းမွာ ပါကိုပါရမယ္ ဟု ဆိုပါတယ္။

ဘာလုပ္ေနပါလိမ့္ ...
   နာဇရက္ျမိဳ႔မွာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ Rev .သိမ္းအုပ္ ၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာစာေစာင္ကေလးတြင္မူ (၁၈)ႏွစ္ကာလ သူဘာလုပ္ေနသည္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအျမင္ Customary View မွ တင္ျပ Point out လုပ္ပါတယ္။ မာကု ၆း၃ မွာ သူသည္ လက္သမားသားမဟုတ္ေလာ၊ မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ။ ယာကုပ္၊ ေယာေသ၊ ရွိမုန္ ... တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ  ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။ အခ်က္မ်ားမွ ..
   ေယရႈသည္ လက္သမားသားျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ သားသမီးတို႔တြင္ အၾကီးဆံုးေသာသားသည္ မိမိ၀ါသနာပါရ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရြးခ်ယ္၍မျပဳရ၊ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ သက္ေမြးရသည္။ က်န္သားသမီးမ်ားက မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ၊၀ါသနာပါရာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊  အသက္(၃၀)ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း ဘာသာေရး၀င္ေရာက္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရိုးထံုးစံမရွိ၊ သဘာ၀လည္းက်ပါသည္။ အသက္(၃၀)ရွိမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္မႈ၊ ဗဟုသုတစံုလင္မႈရွိျပီျဖစ္၍ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ခြင္ေပးျမဲျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း....
   ေကာက္ႏုတ္၍ (၁၈)ႏွစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ နာဇရက္ျမိဳ႔မွာပဲ လက္သမားလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ H.E Dana က ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဖခင္ ေယာသပ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မိခင္၊မုဆိုးမႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္တို႔အား (၁၈)ႏွစ္တိတိ လုပ္ကိုငေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယုတၱိတန္ေလသည္။
   အကယ္၍ထိုအခ်ိန္တြင္ တိဗက္သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေရာက္ေနပါက မုဆိုးမမိခင္အိုႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္မ်ားစြာတုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား ၀ေအာင္စား၍၊ လွေအာင္ေနပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတြက္ အလ်င္ျငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မယံုႏိုင္စရာမရွိပါ။

ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းဟုတ္မဟုတ္...
   တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ တိဗက္ကို မသြားပါဘူးဆိုတာနဲ႔ ျပီးျပတ္ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေပၚမွာ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳကို သက္ေသခံထားတယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးတဲ့မွတ္စု၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္မွာ ဂိုးရစ္ခ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ စာအုပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးပါဘူး၊ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းဟာ မမွန္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာရြက္မွ မေပၚေသးပဲကိုး၊ စာရြက္၁၀၀ကို (AD-30) ေလာက္မွာ ဘယ္ကိုသြားရွာမလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ စာက်က္တဲ့အခါ အလြန္ေအာ္က်က္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူက်က္တဲ့ဆယ္တန္းစာတစ္ပိုဒ္မွာ
    "Paper was invented in China at the begining of the second century A.D" တဲ့၊ တကယ္ေတာ့ ဂိုးရစ္ခ္ဟာ ပါေမာကၡတစ္ဦးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုပါေမကၡမ်ိဳးလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိတာအမွန္ပါပဲ ...

မွားေနတာေတြ ...
   တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဒီျပႆနာေတြက အသံက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံမပါပါဘူး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခားစီစစ္ရင္ ျပီးေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ မွားေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရညွိတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ်က္ကေလးမ်ားပဲ ..လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းတဲ့ မိုးၾကိဳးသံကေလးမ်ားပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ...
     အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းထဲမွာ ပါျပီးသားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ငွငွ ဖတ္ရႈရင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ သိႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပိုစြန္းသလို၊ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ မလိုလြန္းဘူး ိုတာကိုလည္း စိတ္ႏွလံုးမွတ္က်ံဳးရပါလိမ့္မယ္။
   ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ညိဳေသာင္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ (ဘာသာတရားမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသူ) က  .. "ေယရႈသည္ ဖခင္ေယာသပ္ကဲ့သို႔ လက္သမားလုပ္၍ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ အသက္၃၀တိုင္ေအာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေလသည္" .. ဟုေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊

 က်မ္းစာထဲကအတိုင္းပဲေပါ့။

 

က်မ္းကိုးစာရင္း
1.  Christian News from Isreal Vol.1 No.(34), 1878
2. Wy of Salvation Booklet.
3. A Life of Christ (H.H Darna) 1966.
4. Christian Worship (R.W.F. Wottom)
5. ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ (သန္လ်င္ေဖသြင္)
6.  Buddhism (Kenneth W. Morgan)
7.  ျပႆနာမ်ား
8. သမၼာက်မ္းစာ (ယုဒႆန္)
9. ကမၻာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္သူ (ေဌးလႈိင္)
10. ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ (ႏွစ္ျခင္းသာသနာစာေပ)
11. ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား (ညိဳေသာင္း)

MURANN မွတ္ခ်က္။  2008 တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုၾကိဳးသံ  စာအုပ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊျပည္သူျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hits: 39556
Comments (24)Add Comment
thanks for the detaill
written by saw moo, May 09, 2011
I'm not doubt jesus live with his family withing 18 years.But i get more detail for explane to who complain about Jesus life.
Thanks SaYar, May God bless you in you'r serveing God.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
သို႕
written by naung naung, June 28, 2011
ဘုရားသခင္နဲ႕ခရစ္ေတ ္ဟာအတူတူပဲလား။ဒါမ မဟုတ္ခရစ္ေတာ္ဟာထာ၀ ရဘုရားရဲ.သားလား။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by gm, February 25, 2012
၂၀ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ ည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄ ္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွ ၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မ ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေလ့လာေနသူ, April 03, 2012
ေအာ္လက္သမားဆရာလာလု ္တာကိုး လူေတြကိုကယ္တယ္ဖို႔ ာတယ္လို႔ထင္ထားတာ ခုမွဘဲ့သိေတာ့တယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Say War, June 09, 2012
April 3,2012 ကcomment ေရးထားတဲ့ ေလ့လာေနသူေရ ေသခ်ာ ဖတ္ျပီးမွ comment ေရးတာမဟုတ္ပဲကိုး။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , July 30, 2012
ဖန္ဆင္းေသာေန႕၌လည္း ူတို႕ကိုအာဒံအမည္ျ င့္မွည့္ေလ၏။က ၅း၂
နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန ယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ဘိတ္က ကိုေအာင္, August 03, 2012
ဆရာဆိုးေရ ----comments ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဦးေ ာ္။ လာလည္ပါဦးလားဘိတ္က ု။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by mimi, September 05, 2012
ေကာင္းလိုက္တဲ.ေၿဖရွင္းခ်က္ပါဘဲ
ေၿဖ၇ွင္းေပးတဲ. သူေပၚဘု၇ားေကာင္းၾက းေပးပါေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ကို စိုး, September 13, 2012
သို႕
ေလးစားရပါေသာ. လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာလဲ တစ္ခု ေမးပါရေစ. လူသား ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား သခင္သည္. ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ တန္းခိုးေတာ္ အနႏၱ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ ပါမလား. ဗ်ာ..ေနာက္ ၿပီးေတာ့. ေမတၱာေတာ္. အနႏၱ ရွိတယ္ လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္...လူကိုေတာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၿပီး. ဘာၿဖစ္လို႕. ကမၻာမွာ. ဘာသာတရား အမ်ားၾကီး ၿဖစ္ေအာင္. ဖန္းဆင္းထားရပါသလဲ. ဘာသာတစ္ခု တည္း ၿဖစ္ ေအာင္. ဖန္ဆင္း ႏိုင္ပါလွ်က္န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ မဖန္ဆင္းတာပါလဲ..ေနာက္ တစ္ခုက. ေမာတၱာ ၾကီးမာ တယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္. ကမၻာ ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးၿပီး. လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတ ကို. အကုန္လုံး သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ႕. နယူးကလီးယား. ဗုန္းကို ဖန္တီးလို႕ မရေအာင္. ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တဂိုးေတာ္ နဲ႕ ဖယ္ရွား ႏိုင္ ပါလွ်က္ေကနက္ ဘာေၾကာင့္. မလုပ္တာပါလဲ...ေမာတၱာစစ္ ေမတၱာ မွန္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမလား..ဆာဒန္ရဲ႕ လက္ခ်က္လို႕ ေၿပာရင္လည္း. ဘုရားက ဆာဒန္ေလာက္ ေတာင္. တဂိုး မရွိရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘ ရား က. ကိုယ့္ဟာကို ၿပီးၿပည့္စုံ ၿပီး တစ္ပါးတည္း ေနလို႕ ရပါလွ်က္ေက န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ လူေတြကို ဖန္ဆင္းရတာပါလဲ.ဘုရား ဖန္ဆန္ထားခဲ႕လို႕. ကမၻာ့ လူသားေတြဟာ. ေတာ္ေတာ့္ကို. စီးပြါးေရး. ႏိုင္ငံေရး . ဘာသာေရး. ၿပတ္သနာေတြနဲ႕. ေန႕တိုင္းလိုလို. ေသၾကည္ ပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္. ဒါေတြကို ဘုရားသခင္. မသိတာလား. ဒါမွ မဟုတ္ သိလွ်က္နဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ ေပးႏိုင္တာလား. ဒါမွ မဟုတ္.ၿဖစ္ခ်င္ရာ ၿဖစ္ၾက ကြာ ဆိုၿပီး. လြွတ္ထားတာလား. အဲလိုမ်ိဳးသာဆိုရင္. ဘုရားသခင္ ကို ဘယ္လို နားလည္ရပါမလဲ.ေက်းဇူး ၿပႈၿပီး ေၿဖေပးပါခင္ဗ်ာ..လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ..

မုရန္မွအေျဖ။ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိ ၾကည့္ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ာ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိ မိသားစုကိုပဲျပန္ၾက ့္ရင္ သားသမီးေကာင္း၊ သားဆိုး၊သမီးဆိုး ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔အားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္း မဖန္ဆင္းထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ေမ ခြန္းပါ။ Good Question.. စာေမးပြဲမွာ ၅၀မွတ္ရရင္ ေအာင္ျပီး၊ ၇၅မွတ္ရမွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ထူးထ က္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾ ီးမ်ားေတာင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္၊ ၁၀၀မွတ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူ။ ဒါဟာ လက္ရွိေလာကၾကီးရဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေလာကၾကီးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ ေနာက္ထပ္ေလာကၾကီးတခ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယန္ေတ ရဲ့ ခံယူခ်က္ပါ။ ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။

အျမင္ဖလွယ္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္မွာေဆြးေႏြ ရင္ အျဖားစာဖတ္သူမ်ားအတ က္ ရႈပ္ကုန္မွာမို႔လို ပါ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Mr Fransis, December 27, 2012
Thank you Murann.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Nan Khaing Nwe Oo, January 07, 2013
ဘုရားရွင္နာမဘုန္းၾ ီးပါေစ သမာက်မ္းစာကေတာ႕အေက င္းဆုံး အေျဖပါပဲ ဘာေတြဘဲေဇာတကတက္ေနပ ေစ ကိုယ္ေတာ္မွာအေျဖရွ ပါတယ္ လူေတြနားမလည္ႏိုင္တ ႕အရာကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္ကဥာဏ္မ်က္ ိဖြင္႕ေပးမွာပါ. God bless you all
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ၾကယ္ကေလး, February 20, 2013
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...
ေယရႈခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ရဲ႕ဘုရားမဟ တ္ဘူး... လူသားအားလံုးရဲ႕ဘုရ းပါ။ သူဟာ ဘာသာထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ သူစိတ္၀င္စားတာ လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားကို ါ။ ျပီးေတာ႔ ထိုဘုရားဟာ အသက္ရွင္တဲ႕ဘုရားျဖ ္လို႕ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ ဆႏၵရွိရင္ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာၾကည္႔လိုက္ ါလို႕ ေျပာခ်င္တယ္... သူ႕ကိုေခၚရင္ ထူးတဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္.. တစ္ခုရွိတာက သံသယမရွိဘဲ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ႏွလံု သားနဲ႕ ေခၚဖို႕ပါပဲ...
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ႐ိုစီ, February 26, 2013
ဒီလို႐ွင္းလင္းေအာင ေျဖထားတဲ့စာေရးသူက ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ဇာျခည္မိုး, April 23, 2013
အ၇မ္းေကာင္းတဲ့တင္ျ ခ်က္ပါ က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူေတြ သေဘာေပါက္မွာပါ။ဒီအ ်က္ေတြကိုဥိခ်င္ေန ာၾကာျပီ ၇ွင္း၇ွင္းလင္းလင္း ဖာ္ျပေပးလုိ့ေက်းဇ းတင္ပါတယ္
ဘု၇ားရွင္ေကာင္းၾကီ ေပးပါေစ။ေနာက္လည္း က္လက္ျပီးရွင္းလင္း စြာတင္ျပေပးနိုင္ပါ စလို့ဘုရားသခင္ဆီမ ာဆုေတာင္းေပးေနပါ့မ ယ္. ။မုရန္ကိုေက်းဇူးတင ပါတယ္. ျပီးေတာ့နားမလည္တဲ့ ူေတြကိုလည္း၇ွင္းလ ္းစြာေျပာျပေပးေစခ် င္ပါတယ္။ဘု၇ားဆိုတာ ွိၾကပါတယ္မ်ားလည္း ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ယေ န့ကၽြန္မတို့ကိုးကြ ္ေနတဲ့ဘု၇ားဟာထာ၀ရ ု၇ားသခင္ျဖစ္ဖို့လိ ု့အပ္ပါတယ္၊ဘုရားတိ ့ရဲ့ဘု၇င္ ဘု၇ားတို့ရဲ့သခင္ဟာ ရစ္ယာန္တို့ေျပာေန ဲ့သမၼာက်မ္းထဲက ထာ၀၇ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတ ္။နားရွိေသာ
သူမည္သည္ကားၾကားပါေ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ုကိုနိင္, May 02, 2013
သို ့
ဆ၇ာမု၇န္ခင္ဗ်ာ .. ဒီေလာကၾကီးထက္သာလြန ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလာကၾကီးတစ္ခု၇ွိေ မယ္ ဆိုတာခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀ ္ေတြ၇ဲ ့ခံယူခ်က္လို ့ ဆ၇ာေျပာထားပါတယ္ခင္ ်ာ။။။ကြ်န္ေတာ္သာ ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခ်စ္ မတ္နိုးစိတ္နဲ ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ ့ေလာကၾကီးကို အိုမင္း၇င္ ့ေ၇ာ္မူေတြမေ၇ာက္ခင မွာ..သြားခ်င္တယ္ဆိုခဲ ့၇င္ ဘု၇ားသခင္က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးနိ င္မယ္လို ့ထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္ သုခဒုကၡေတြေ၇ာပြန္း နတဲ ့ ခုေလာကၾကီးကို ဘု၇ားသခင္က ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တယ္ဆိုတာ ဆ၇ာ ့အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတ ္.(အာဒံနဲ ့ဧ၀ပန္းသီးစားလို ့ဆိုတဲ ့အေျဖက ၾကားဘူးျပီးသားမို ့ဆ၇ာအေနနဲ ့ဒီထက္ေကာင္းတာေလးသ ခ်င္ပါတယ္)...... ၁၈နွစ္လံုးလံုးဆိုင းလင္ ့၇ီးယား ျဖစ္ေနတဲ ့အေပၚ ဆ၇ာ၇ဲ ့ ေ၇းသားခ်က္ဟာ ဆ၇ာ၇ဲ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္လို ့ဘဲျမင္မီပါသည္။။ဒီ က္ေကာင္းတဲ ့ သက္ေသေလးမ်ားသိခြင္ ၇မယ္ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို စိတ္၀င္စားသူေတြအေန ဲ ့ ပိုျပီးေက်နပ္နွစ္သ ပ္မိမွာအမွန္ပါ ဆ၇ာ။။....ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ေကာင္းတဲ့အရာေတြသင္ ံစားရရင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီ ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသင ခံစားရရင္ဘုရားသခင မေကာင္ခ်ီးေပးတာပဲလ ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆို ာနဲ႔ပဲဘုရားကကိုယ္ ြတ္ရုန္းမ်က္ကြယ္ျပ ဳေနတယ္ ေမတၱာရွင္ဆိုတာေကာင းေကာင္းမေကာင္းေမတ ာထားနိုင္ရပါမယ္ မေကာင္းတာေတြခံစားေ ရတဲ့ခ်ိန္ ေမတၱာထားပီးတန္ခိုး ဲ႔ဖယ္ရွားလြင္ေပ်ာ ္ေစရပါမယ္ သူ႔သားသမီးေတြအမ်ိဳ မ်ိဳးအသတ္ခံေနရတယ္ ေမြးကတည္းကအက်ိဳး အပဲ့ အကန္းေလးေတြေမြးလာၾ တယ္ မညီမ်ွတဲ့ေမတၱာေတြာ ားပီးမဖန္ဆင္းသင့္ ူးယူဆတယ္ မညီမ်ွျခင္းေတြနဲ႔ဖ ္ဆင္းတယ္ ညီမ်ွေအာင္ဖန္ဆင္နိ င္စြမ္းမရွိဘူးလား ဒီတစ္ခ်က္ကိုအရင္ေျ ရွင္းေပးပါ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ် ္ပါေသးတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ ��မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။ ဒီလိုအေပၚမွာေရးထား ါတယ္ ဟုတ္ပီ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးကိ ဘုရားသခင္ဘာလို႔ဖန္ င္းတာလဲ ေျဖေပးပါ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္ေနတာသဘာဝေ ာကၾကီးပါတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေနက စကားတစ္ခြန္းရွိပါ ယ္ သဘာဝဆိုတာတစ္ခုမွမရ ိပါဘူးတဲ့ အရာအားလံုးဘုရားဖန္ င္းပါတယ္တဲ့ အေပၚကစာနဲ႔ေျပာေနၾက ာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပ တယ္

မုရန္ေျဖရွင္းခ်က္။ မေကာင္းမႈ၊ေလာဘ၊ေဒါ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနတဲ ေလာကၾကီးကို ဘုရာသခင္ဖန္ဆင္းရေက င္းလား.. အျပစ္တင္ႏိုင္ပါတယ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ဖီလိုဆိုဖာ (အေတြးေခၚမ်ား) ကြ်န္ေတာ္ရဲ့နဲပါးတ ့ အသိပညာနည္းနဲ႔ရွင္း ပေပမဲ့ ...ခ်စ္မိတ္ေဆြဟာ တျခားဘာသာ၀င္ဆိုရင္ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္ ဘာသာတရားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားမဲ့၊ ဘုရားစံု၀ါဒ ဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲကလာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစာ လို႔ အေျဖမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ မွာ လူစီဖာဆိုတာလဲ ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားကိုယွဥ္တုလာေတ ့ ေကာင္းကင္ဘံုကေန ႏွင္ထုတ္ခံရတယ္။ လူေလာကကို ေရာက္လာျပီး စာတန္မာန္နတ္ အျဖစ္နဲ႔ၾကီးစိုးေန ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္အုပ္စိုးတဲ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ က်မ္းစာအရ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားဟာ တေျဖးေျဖးနဲပါးလာျပ း၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ .. ကမၻာၾကီးပ်က္မယ္လို သမၼာက်မ္းစာမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ ။ မသဲ၂၅၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း.. သိပၸံပညာရွင္မ်ားလည း ကမၼာၾကီးပ်က္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ကမၻာသစ္ (ေကာင္းကင္သစ္နဲ႔ေျမ ၾကီးသစ္) ဆိုတာ လူေတြ သဲသဲမဲမဲရွာေနၾကပါတ ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ ူမ်ားကေတာ့ ကမၻာသစ္ၾကီးကို ေတြ႔ထားျပီးပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အဲ ီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ိုတာလဲ ေသျခင္းတံခါး၀ကို ေက်ာ္မွေရာက္မွာျဖစ ပါတယ္။ ေသျပီးမွ ခရစ္ေတာ္လို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင း (ထာ၀ရအသက္ရွင္ျပီး ကမၻာသစ္ဆီသို႔) ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြ ္ အိုနာေသျခင္းမ်ားကိ လည္း၊ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲလို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ နာခံဖို႔ရွိပါတယ္။ မုရန္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
မိသားစုတစ္စုမွာ သားေကာင္း သားစိုး သမီးေကာင္း သမီးဆိုးရွိသည္မွန္ ါတယ္ ဒါကမိဘနွစ္ပါးသံဝါသ ပဳရာကေနရတာျဖစ္ပါတ ္ ဘုရားသခင္လိုအခ်ိန္ ူပီးစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ င္းထားတာမဟုတ္ပါ တန္ခိုးသံုးပီးလည္း ဖန္ဆင္းတဲ့အတြက္အဆ ုးအေကာင္းပါနိုင္ပါ တယ္ ဘုရားသခင္ကဘယ္သူနဲမ ႔သံဝါသျပဳစရာမလိုပ တန္ခိုးနဲ႔ေတာင္လူက ိုဖန္ဆင္းနိုင္တာပဲ ေကာင္းတဲ့သားသမီးေတ ခ်ည္းပဲသူမဖန္ဆင္း ိုင္ဘူးလား လူေတြသံဝါသျပဳရာကေန မြးဖြားလို႔ သားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရ းဖန္ဆင္းလိုက္လို႔ ားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရာသခင္ဟာသာမာန္လူ လာက္ပဲတန္ခိုးရွိသ ိုျဖစ္ေနပါတယ္ ေက်းဇူးျပဳပီးေျဖေပ ပါ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ႊThat Zin (Heavenly Home), June 13, 2013
ခရစ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ . .. ခရစ္ေတာ္ ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ေရးထားတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ကို လာတည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ ေျပာျခင္း ဟာ ဘုရား ၇ဲ ့ အလုိေတာ္ လည္း မဟုတ္သလုိ . . . က်မ္းခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လည္း မရွိပါဘူး။ ေမတၱာ ျဖင့္ အၾကံေပးလုိ ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အ ူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အ း ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။(တမန္၊၁၁ း၂၆)
၂၈အၿဂိပၸမင္းကလည္း၊ သင္သည္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင ေသာအားျဖင့္ ငါသည္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ ၿပီဟု ေပါလု အားေျပာဆိုလွ်င္၊ (တမန္၊၂၆း၂၈)
၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေ ကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ၊ ၄း၁၆)
ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သ ္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္း တာ္မူေသာအားျဖင့္ျ စ္၍ ၊ (၂တိ၊၃း၁၆)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ (၄) ခု ျဖင့္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚပါသည္။

Christian in English Bible (Murann)
The Greek word Χριστιανός (Christianos)—meaning "follower of Christ"—comes from Χριστός (Christos)—meaning "anointed one"— In other European languages, equivalent words to 'Christian' are likewise derived from the Greek, such as 'Chrétien' in French and 'Cristiano' in Spanish.

Early usage
The first recorded use of the term is in ~AD70 the New Testament, iActs 11:26, "the disciples were called Christians first in Antioch." The second mention of the term follows in Acts 26:28, "Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." The third 1 Peter 4:16, "Yet if as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf."
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္နည္း ေလးနည္း႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
၁။ ေျမမႈန္႕မွလူျဖစ္ျခ ္း (က၊၂း၇)
ေျမမႈန္႔မွ လူျဖစ္ေသာသူသည္၊ လူသားအားလံုး၏ဘခင္ျ စ္သူ အာဒံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ေျမမႈန္႔မွ ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံ၌ လူမိဘမ႐ွိ၊ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးအျ စ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္း မခံရေတာ့ေခ်။
၂။ နံ႐ိုးမွလူျဖစ္ျခင္ (က၊၂း၂၁-၂၂)
နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္လာသူသည္ ဧ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖ ့္ အိပ္ေစ၍ သူ႔နံ႐ိုးကို ထုတ္ကာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။ ဧ၀သည္ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္မိန္းမႀက း အျဖစ္ ဖန္ ဆင္းသည္။ သူကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမခံရေတ ့ေခ်။
၃။ မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ ခင္း (က၊၁း၂၇-၂၈)
မိတ္ေဆြႏွင့္ကၽြႏ္ု ္အပါအ၀င္ လူသားတိုင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြ းၾကသည္။ ကေလးဘ၀မွႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္မ ုတ္၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျ င္းျဖင့္ လူျဖစ္လာသည္။
၄။ မိန္းမအမ်ဳိး(လု၊၃း၂ ၃)
မိခင္႐ွိေသာ္လည္း ဘခင္မ႐ွိဘဲ လူျဖစ္လာသူလည္း ႐ွိသည္။ ထိုသူမွာ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၌ မိခင္မာရိ႐ွိေသာ္လည း လူဘခင္မ႐ွိေပ။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အား ဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဘခင္ ျဖစ္သည္။(လု၊ ၃း၂၃)။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ တာ္အားျဖင့္ မာရိ၀မ္း၌ ပ႗ိသေႏၶ ယူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ (မ၊ ၁း၁၈-၂၀)။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းမအမ်ဳိးသည္ သခင္ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေ႐ႊ, June 13, 2013
ေမာင္လယ္တီ ႏွင့္ ကို ႏိုင္ ခင္ဗ်ား သိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 12, 2013
ဒါဆိုရင္ ဒီသဘာဝ ေလာကႀကီးက ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာဘယ္လို
ယုံရမလဲ?

အေျဖ။ သဘာဝေလာကၾကီး သူအလိုေလ်ာက္ရွိေနသ ္ဟု သင္ယံုၾကည္ျပီး ေၾကနပ္ေနပါက သင့္အတြက္အိုေကပါသည ။ ကြႏ္ုပ္အတြက္မွာ ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းသည ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by KO KYAW, September 13, 2013
ပိုတိက်တ့ဲအ ေျဖမ်ဳိးဆ္ုိပိုေကာ ္းမယ္ထင္ တယ္။
က်ြႏ္ုပ္ေမးတာ ယံုၾကည္မႈအတြက္ မဟုပ္ဘူးေလ။
အမွန္တိုင္းသိခ်င္ယ ံပါ။

Answer;
အဂၤလိပ္လို http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလို အၾကမ္းေရးထားတာေတာ့ http://murann.com/htoosan.htm မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားတယ္၊ (christian, muslim..etc) ၂။ သဘာဝအတိုင္းရွိတယ္ (buddhism) ၃။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္မဝ ္စား (free thinker or multi-god) ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးေသာ လူေတြရွိပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

Just for Pleaseure - ကေလးသူငယ္မ်ား


ကေလးသူငယ္မ်ား...  Blessing Baby born on 3၀April2001 "Today is National Honesty Day"

DANCE

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘုရားေပးေသာဆုေက်းဇူးမ်ားတရားေဒသနာ - ဘစ္ေရွာ့ေမာယာ Medhodist
က်မ္းပိုဒ္။  ေ၇ာမ ၁၂း ၁-၈
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းသိရွိ ေျပာင္းလဲလာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အာဖရိကတိုက္ၾကီးလည္း ေျပာင္းလဲလာတယ္။ အခု တရုပ္ျပည္ၾကီးလည္း ေျပာင္းလဲလာပါျပီ။ အခုဆို တရက္ ၂ေသာင္းေက်ာ္ ေျပာင္းလဲေနတာ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ တခါမွမျဖစ္ဖူးတဲ့ လူေပါင္းမ်ားစြာ ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိေျပာင္းလဲျခင္းပါပဲ။ ျမန္မာမ်ား ႏိုင္ငံျခားေရာက္လာၾကတာေတြ အတြက္ ဘုရားသခင္အၾကံေတာ္ရွိမွာပါ။ ျမန္မာျပည္ အျပင္ဘက္မွာ သာသနာ ပိုမိုျပဳေစလိုသလားမသိပါ။ 

က်မ္းစာမွာပါတဲ့ ကမၻာစြန္းတိုင္ေအာင္ဆိုတာ ေယရႈဆလင္ကစတင္ခဲ့ျပီး အခုေယရႈဆလင္ျမိဳ႔ကို ျပန္ေရာက္လာၾကပါျပီ။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလအခ်ိန္ဟာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာေတာ့ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းမုန္းျခင္း၊ မိဆာပေရာဖက္မ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္လာမယ္။ ထိုအခ်ိန္မွာ အၾကင္သူ အဆံုးတိုင္ေအာင္တည္ၾကည္သူမ်ား ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ ေဟာေျပာၾကမယ္၊ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႔ဆီကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမယ္ .. ဆိုပါတယ္။ 

ဒီအပါတ္ တရားေဟာရာမွာ Teacher Day အတြက္ျပင္ဆင္လာခဲ့ပါတယ္။ အားလံုး စည္းလံုးရန္ နဲ႔ လူမ်ားကိုယ့္ေနရာကိုယ္ေနရန္ အတြက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ ဘုရင္၊ ယာဇ္ပေရာဟိတ္မ်ား အေၾကာင္းေတြေရးထားျပီး၊ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ အသင္းေတာ္၊ ဆုေက်းဇူးေတာ္ခံစားျခင္းေတြကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဧဖက္က်မ္းမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၷာအျဖစ္၊ အခ်ို႔သူမ်ားကို တမန္ေတာ္၊ ပေရာဖက္၊ သင္းအုပ္၊ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေတာ္မူသည္ ေရးသားထားပါတယ္။ 

ဆုေတာင္းၾကပါစို႔ ...
...
...
အျဖစ္အပ်က္တခုပါ။ ငတ္ျပတ္ျပီး၊ စားစရာ အာလူးအနည္းငယ္ပဲက်န္ေတာ့တဲ့ အိမ္တအိမ္ရဲ့ ေအာက္ကို Geologist မ်ားဟာ တူးေဖၚခြင့္ေတာင္းခံလာပါတယ္။ ေရႊမဲလို႔ေခၚတဲ့ ေရနံေတြ႔သြားျပီး အဲဒီ အိမ္ရွင္ သူဆင္းရဲကေန မီလွ်ံနာသူေဌးဘ၀ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ေအာက္မွာ ေရနံမ်ားရွိေနေၾကာင္းကို မသိတဲ့အျဖစ္ပါ။


ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိမွ တိုးတက္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လူငယ္မ်ား သိပ္သိပါတယ္။ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ ေရွ႔ေရးကို အမွန္မသိ၊ အေပၚယံေလာက္ပဲသိေနျပီး မိမိအားနည္းေနသည္ကို သမၼာသတိမရွိျဖစ္ေနျခင္းပါ။ ဖာရိရွဲေတြလဲ ေယရႈကိုမသိပါဘူး။ ေယရႈက က်န္းမာသည္ဆိုသူမ်ားအတြက္ ေဆးသမားမလို ေျပာပါတယ္။ သစၥာရွိစြာ ကိုယ့္အေျခအေနမွန္ကို သိမွ ဘုရားအားကိုးလာမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူလုပ္ေသာအရာမ်ားရွိပါတယ္။
ဆုေတာင္းျပီးလုပ္ေသာအရာဟာ ဘုရားလုပ္တဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိမွာ ဆုေက်းဇူးေတြရွိေနတာကို ရွိမွန္းမသိ၊ အျခားအရားမ်ားကိုသာ စိတ္၀င္စားေနတယ္။ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ ကိုလည္း မသိ။   ကြ်န္ေတာ္ မယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္သင္းအုပ္မွန္း သိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဆရာကို ခရစ္ယာန္ အေၾကာင္းေမးျမန္းလာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ .. ဘာလဲ .. ဆိုတာကို ေျပာရပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံက မယံုၾကည္သူမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအားကိုးျပီး ၾကိဳးစားၾကတယ္။ ခရစ္ယန္မ်ားကေတာ့  မိမိအားနည္းေၾကာင္း၊ အျပစ္ရွိေၾကာင္း၊ အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခ်ျပီး အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးၾကပါတယ္။

လူတိုင္းမွာ Vacuum (ေလဟာနယ္) ရွိပါတယ္။ အဲဒီလစ္လပ္ေနတဲ့ Vacuum ကုိ ဘုရားနဲ႔ျဖည့္ေပးရပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာေတြနဲ႔ ျဖည့္လို႔မရပါဘူး။  ရွင္ေယာဟန္ ၁၀ မွာ ျပီးျပည္စံုေသာဘုရားအေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ဘာဆုေက်းဇူးမ်ား ေပးထားသလဲဆိုတာ သိရန္လိုပါတယ္။ သို႔မွာသာ အသင္းေတာ္ တိုးတက္ျပီး၊ စာတန္ေႏွာက္ရွက္ျခင္းမွာ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမယ္။

ဘုရားမပါေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အႏၵရယ္ရွိပါတယ္။ ေငြရွိလို႔ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နဲ႔ အသင္းေတာ္ပါ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားေရြးခ်ယ္ေသာ အရာဟာ သန္႔ရွင္းပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ဘုရားနာမေတာ္နဲ႔ လုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားေရွ႔မွာ ႏွစ္သက္စြာေျပာသူ၊ လုပ္ေဆာင္တတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ Sunday School ဆရာမမ်ားဟာလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာ မွာလည္း အျပစ္ကင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ခရစ္ယန္မ်ားအေၾကာင္း၊ ေရာမ ၁၆မွာလည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ သက္ေသခံျခင္း။ က်ိန္း၀ပ္ရာ ဗိမာန္မွာ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ျခင္း အေၾကာင္း၊ ေလာကီပံုစံမေဆာင္ရန္ နဲ႔ မိမိ တဦးျခင္း စိတ္ႏွလံုးကို ပံုေျပာင္းရန္လိုေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။


ဥပမာ သီခ်င္းမဆိုတတ္ပါပဲ သူမ်ားဆိုခိုင္းလို႔ ဆိုျခင္း၊ မိမိလူငယ္ Pastor ဘ၀မွာ ေမျမိဳမွာ စစ္အက်ၤၤီ၀တ္ျပီး အပြင္၄ပြင့္တင္ထားသူတဦး လူမ်ားကိုလုိက္အေလးျပဳေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ကို စစ္သားမ်ား ထိန္းသိမ္းလိုက္ပါတယ္။ သူအေလးျပဳတိုင္ အဟုတ္မွတ္ျပီး သူ႔ကို ျပန္အေလးျပဳသူလည္း အပြင့္၄ပြင့္စစ္ဗိုလ္လိုလူ ျဖစ္မွာပါ။ (ရယ္သံမ်ား)။

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဘတ္စကားေပၚမွာ စီးပြားေအာင္ျမင္သူတဦးနဲ႔ ခရီးသြားရင္း အျပန္အလွန္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါတယ္။ သူက ေငြရတတ္သူ .. ဒါေပမဲ့ ဘုရားအမႈေတာ္ကို အခ်ိန္ျပည့္ ဆည္းကပ္လိုေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။၊ ဘုရားသခင္က အခုလိုေငြရွာေဖြျပီး အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို ေပးကမ္းႏိုင္ျခင္း ကလည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ အားလံုး အမႈေဆာင္ခ်ည္းျဖစ္ရင္ အမႈေဆာင္ကို ေပးကမ္း ေထာက္ပံ့မဲ့သူ မရွိပဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားထားရာ ေနရာမွာ ေနဖို႔ ေျပာခဲ့ရပါတယ္။

ယုဒႆန္သင္းအုပ္ဆရာလည္း အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလွပါတယ္။ ကားေကာင္းေကာင္းမ်ားဟာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလွသလို ဘရိတ္ေကာင္းေကာင္းလည္း လိုပါတယ္။ သြန္သင္ျခင္းျပဳသူ ဆရာမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

တပည့္တဦး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ဆရာမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ့ ဆရာမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူဆီက၀ယ္မဲ့ ေျမကြက္ဟာလည္း အဲဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ဆရာမ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုတဲ့ စကားေၾကာင့္၊  ကြ်န္ေတာ္တို႔လဲ အဲဒီေျမကို မ၀ယ္ရဲပဲ ေ၀းေ၀းကေရွာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီဆရာမအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ ဆရာတဦး ရိုမင္ကက္သလစ္ Brother ဘုန္းၾကီးတဦး၊ ကြ်န္ေတာ့ကို ဒင္ပါ လို႔ေခၚေ၀ၚ အုပ္ထိန္းခဲ့သူ၊ အခု သူအျငိမ္းစားယူျပီး ေမျမိဳ႔မွာေနထိုင္တဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္၀င္ေရာက္စကားေျပာပါတယ္။ သူက ဒင္ပါ ဆိုတဲ့ကြ်န္ေတာ့အမည္ကိုေတာ့ မွတ္မိပါတယ္။ မင္းဘာလုပ္ေနသလဲ  "What are you doing now" ေမးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကို ဘစ္ေရွာ့လုပ္ေနပါတယ္ ေျဖရတယ္။ သူက တအံ့တၾသျဖစ္သြားတယ္။ ရိုမင္ကက္သလစ္ေတြမွာ ဘစ္ေရွာ့ပ္ဆိုတာ အလြန္ျမင့္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအဆင့္ပဲကိုး... ေဟ .. ငါက ဘစ္ေရွာ့ပ္ရဲ့ ဆရာပါလလား " I am a teacher of a Bipshop !!"  လို႔ ေရရြတ္ ေျပာရွာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာမ်ားဟာ ပင္ပမ္းပါတယ္။ ဘုရားေပးေသာ ဆုေက်းဇူးရွိရင္ေတာ့ လုပ္ပါ။ ေငြ၊ စီးပြား၊ အဆင္ေျပရန္အတြက္ေတာ့ ဆရာအလုပ္ မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ 

ဘုရားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တတ္ရပါတယ္။ ဂ်ပန္မ်ား ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ရံႈးအျပီးမွာ စစ္ေရးကို လုပ္ခြင့္မရေတာ့ပါဘူး။ အေမရိကန္က စစ္ေရးကိုတာ၀န္ယူျပီး ဂ်ပန္မ်ားစီးပြားေရးပဲလုပ္ရပါတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဂ်ပန္မ်ား စီးပြားအင္အားၾကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ အံၾသဖြယ္ တိုးတက္ေနပါျပီ။ ဘုရားမွာ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဘုရားမမွားပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ယံုၾကည္သူမ်ား စစ္တပ္ထဲ၀င္ရင္ ရာထူးမတက္ႏိုင္ေတာ့ စိတ္ပ်က္ၾကပါတယ္။ ဘုရားမွာ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ တျခားအလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္ျပီး ေကာင္းၾကီးရမွာပါ။ 

အေမရိကား အန္တလန္တာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာဆရာတဦးကလည္း သူတို႔ ျမန္မာျပည္အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မရလို႔ ႏိုင္ငံျခားထြက္လာတဲ့အခါ အခုလို အေမရိကားေရာက္ျပီး ကမၻာ့အခ်မ္းသာ၊ အၾကီးဆံုးႏိုင္ငံၾကီးမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း (..) ေျပာၾကားသြာခဲ့ပါတယ္။ 

ဘုရားသခင္ခ်ထားေတာ္မူတဲ့အတိုင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သြားရန္အတြက္ အားေပး၊ေဟာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။


က်မ္းပိုဒ္။  ေ၇ာမ ၁၂း ၁-၈
သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုထင္သင့္ သည္အတိုင္းထက္လြန္၍ မထင္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္သည္ လူအသီးသီးတို႔အား ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဝေပး ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ကိုယ္ကိုေလ်ာက္ ပတ္စြာ ထင္ရမည္ ေၾကာင္း ငါသည္ ကိုယ္ခံရေသာေက်းဇူးေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ သင္တို႔တြင္ရွိသမွ်ေသာသူ တို႔ကို မွာထား၏။ ဥပမာကား၊ ကိုယ္တခု၌ အဂၤါအမ်ား ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထိုအဂၤါမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈတခု တည္းမရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုအတူ၊ အမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တကိုယ္တည္းျဖစ္၍၊ အသီးသီး အဂၤါခ်င္း ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသို႔ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္း ငါတို႔သည္ အသီးသီးအျပားျပားေသာ ဆုမ်ားကို ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ပေရာဖက္အရာ ရွိလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းပမာဏကို ရသည္အတိုင္း ပေရာဖက္ျပဳၾကကုန္အံ့။ ၇ဓမၼဆရာအရာရွိလွ်င္၊ ဓမၼဆရာ ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္အံ့။
The End....

JBCS ၀က္ဆိုဒ္မွထပ္မံတင္ျပပါသည္။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)မစၥတာစတီဗင္
ဆရာ၀န္တစ္ဦး မနက္ေစာေစာ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ခဏ္းလုပ္ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီး အသက္ရါယ္ၾကီးသူတစ္ဦး (အထက္ပါပံု) ကို သတိျပဳမိသည္။

သူမသည္ လမ္းေဘးတြင္ထိုင္ေနျပီး ေဆးျပင္းလိပ္တစ္လိပ္ ဖြာေနသည္။ သူမဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားရင္း စကားစျမည္ေျပာလိုက္သည္ ...။

(အေနာက္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖြားဟုမေခၚပဲ ကြ်န္ေတာ္၊ ခင္ဗ်ား၊  I & You  ဟုေခၚေျပာၾကပါသည္။)

ခင္ဗ်ားကိုၾကည့္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္တဲ့ ပံုပဲ။ ဒီလိုေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မႈရတဲ့ လွ်ိဳ႔၀ွက္နည္းလမ္းကို ေျပာျပႏိုင္မလားခင္ဗ်ား..။

ကြ်န္မ တစ္ေန႔ကို ေဆးျပင္းလိပ္ ၁၀လိပ္ ေသာက္ပါတယ္။
ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္ေလးမွာ အလိပ္ၾကီးတစ္လိပ္ျပီးမွ အိပ္တယ္။
ဒါအျပင္ တစ္ပတ္ကို ေဂ်ာ္နီေ၀ါ့ကား ဘလက္ေလဘယ္ တစ္လံုးလံုး ကုန္ေအာင္ေသာက္တယ္။ လမ္းေဘးကအစားအေသာက္ပဲ ၀ယ္စားတာ စားလို႔၊ေသာက္လို ့ တယ္ေကာင္း သေပါ့့။
ဟို..စေန၊တနဂၤေႏြရက္မ်ားဆို အားတိုးေဆး၊ ဗီတာမင္၊ တရုပ္၊ကုလား၊အဂၤလိပ္ေဆးမ်ိဳးစံု ေသာက္တယ္။ ေလ့က်င့္ခဏ္း ဘာမွမလုပ္ဘူး..။

ေအာ္ ...ဟုတ္လား။ အံံၾသစရာၾကီးပါလားေနာ္ ..။ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ။
ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားအသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ ..။

အသက္ ၄၀ (ေလးဆယ္) ရွိပါျပီ .. လို႔ သူမကေျဖပါတယ္။

The End...

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

*ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၅ၾကိမ္ေျမာက္ အားစီယံ ၁၀ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ 8-13 Nov 2014 အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
* အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္၀န္းက်င္ကေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ၾကည္ႏိုင္)
*အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အတြင္း၀န္ရံုး (၀န္ၾကီးမ်ားရံုး) သို႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း၀န္ရံုးရွိ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အထိမ္အမွတ္ ေနရာတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား(Photo - AFP)
*အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တုိ႔အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နန္း၀တီဟိုတယ္တြင္ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိပါသည္
*အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၁ ခြဲမွ ၁၂ နာရီ ခြဲအထိ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိ္ုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
*ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားကို ေတြ႔ရစဥ္


အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားက “ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့အခါမွာ အမႈတစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေစာပုိင္းက ေျပာခဲ့သလုိပါပဲ။ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကုိသာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံပါပဲ။ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားဖုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအေပၚမွာ မီွခုိရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား အစုိးရအေနနဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕တာဝန္ခံမႈကုိ ဆုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းသူျပည္သားေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဒီကုိ ေနာက္ဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ အခ်ိန္ကထက္စာရင္ အခု ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ေထာင္ခ်ခံရတာ၊ အသတ္ခံရတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကားတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ က်င္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္ၿပီး ဒုကၡျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု Eleven Media ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

the Voice 13 Nov 2014 "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အာဏာကို ကိုင္စြဲထားသူမ်ား အၾကားတြင္လည္း သေဘာထား တင္းမာသူ အနည္းငယ္က ထိပ္ပိုင္းတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူမ်ားေရွ႕က လက္ျဖင့္ ေရးသြားသည္မ်ားကို ေနာက္ကေျချဖင့္ လိုက္ဖ်က္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရာ ထိုအေျခအေနကို အိုဘားမားအစိုးရ ေကာင္းစြာ ရိပ္စားမိရန္ လိုေပမည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အိုဘားမား၏ ဒုတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါး မဝေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ လူထုဆက္ဆံေရးနည္းနာ မပါဝင္ေသာ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အျပင္းအထန္ ကာကြယ္မႈမ်ား၊ ပံုစံအေဟာင္းမွ ေဖာက္မထြက္ႏိုင္ေသးသူမ်ားႏွင့္ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ဳိးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုရင္း ျဖစ္သည္" ဟု အယ္ဒီတာအာေဘာ္တြင္ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရင္း ေမးျမန္းမႈမ်ားကို တခ်က္တည္းေျဖၾကားသြားပံုမ်ားမွာ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ လူငယ္မ်ားကိုေလးစား၊ အေရးထားျခင္းပံုသက္ေသ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားလည္း သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္လာပါသည္။ လူငယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဇနီးသည္ဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း သမၼတအိုဘားမားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရပါသည္။ ပထမဆံုး သမၼတအိုဘားမား လာစဥ္က ဟီလာရီကလင္တြန္ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နမ္းသြားေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မဆီေလွ်ာ္ဟု ဆိုၾကသူမ်ားရွိသည္။ အားနည္းသူကို အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအေခါက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေအာင္ေျပးနမ္းလိုက္ႏိုင္ပါသည္။ အားရွိလာေသာ အစ္မၾကီးတစ္ဦး၊ အန္တီတစ္ဦး အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္သည္။ အာစီယံေခါင္းေဆာင္၁၀ဦးတြင္ အထူးျခားဆံုးမွာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတသစ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ သမၼတဂ်ိဳကိုဝီရန္ဒို ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုႏွင့္ အၾကိတ္အနယ္ျပိဳင္ဆိုင္ျပီး လူထုမဲအသာျဖင့္ ၂၀၁၄တြင္ အႏိုင္ရ၊ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕သည္ စင္ကာပူတြင္ အလြန္ပါဝါၾကီးလွသျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ အႏွစ္၄၀တြင္ ထိပ္တန္းေရာက္လာရသည္။ အလားတူ ကိုးရီးယားတြင္ လုပ္ၾကံခံရသူ၊ သမၼတပတ္ခ်ံဳဟီးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အစျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္ခံပါတီ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိျပီးမွ ေတာင္ကိုးရီးယား High Level အၾကီးတန္းအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ျပီးေနာက္၊ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ ကုလသမဂၢအၾကီးကဲ ဘန္ကီမြန္ ျမန္မာျပည္ အာစီယံအစည္းေဝးသို႕ ေရာက္ရွိေနပါသည္။


၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ိဳးအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ စိစစ္ေပးပါရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးသို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးက FPTP စနစ္ကို အေျခခံကာ PR စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵရယူဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက က်င့္သံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ PR စနစ္အား ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ က်င့္သံုးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့သည္။

.
ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ လက္ဝါးအုပ္အရင္းရွင္၊ ဝိသမစီးပြားသမားမ်ား ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈကို ရပ္ဆိုင္းနိုင္လာေအာင္ လုပ္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အိုဘားမားျမန္မာျပည္ ၂၀၁၄ ဒုတိယခရီးစဥ္၊ အေမရိကန္၊ အာစီယံမွ စံျပေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႕နွင့္အတူ ေရာက္လာေသာ ကုလသမဂၢအၾကီးကဲ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳး ဘန္ကီမြန္တို႕အား ၾကိဳဆိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။  Murann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

Friday, 20 November 2009 14:29 - Murann, re-post

God is Working

က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္။  “ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ညႊန္ၾကားၾကေလာ့။ ဘုန္းေတာ္ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌၄င္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔၌၄င္း ေဘာ္ျပၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍၊ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ဘုရားတကာ တို႔ထက္ ေၾကာက္ရြံ႔ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅ရာ ၁၆း ၂၃-၂၅

လူငယ္အမ်ားစုဟာ ။ ေတးဂီတ၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း ေတြမွာ ပါရမီ ေကာင္းၾကပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားက ေမာေရွရဲ့ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ကို အလြန္အားၾကီးတဲ့ လက္နက္အျဖစ္ ပင္လယ္ၾကီးကို ၂ပိုင္းခြဲေစခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ေပါလုရဲ့ လက္သံုးပု၀ါကို လူနာမ်ား နားမက်န္းသူမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း၊ခ်မ္းသာေစခဲ့ပါတယ္။ သခင္ေယရႈက သူငယ္ေလးရဲ့ ေသးငယ္တဲ့ စားစရာကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဆာေလာင္ေနတဲ့သူ႔ ေနာက္ကို လိုက္ေနသူမ်ားကို ေကၽြးေမြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ .. ထာ၀ရဘုရားဟာ ယံုၾကည္သူမ်ားစြာက ေတးဂီတအားျဖင့္ု အသံုးခ်ရာမွ  စိတ္ေလလြင့္ေနေသာ သား၊သမီး မ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဂီတပညာအားျဖင့္ အသင္းေတာ္မွာ  ဘုရားအမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပါရမီရွင္ လူငယ္မ်ားစြာကို အျမဲတမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားဟာ အသင္းေတာ္တိုင္းကိုလည္း ဂီတပညာရွင္မ်ား ေပးအပ္ထားတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ ျခင္း နဲ႔ ဘာသာေရး အခမ္းအနားေတြ ပိုျပီးအသက္၀င္လာတာ သူတို႔တစ္ေတြရဲ့ ေတးဂီတအားျဖင့္ ျဖစ္ျပီး ဂီတဟာ လူ႔စိတ္ႏွလံုးသားကို သာယာျမဳးၾကြ ေစပါတယ္။

Fanny Crosby ရဲ့ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားမွာ သူတစ္ဦးတည္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ စပ္ဆိုထားတဲ့  ေဒသနာက်မ္း ၁၂း၆  နဲ႔  ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၄-၅ တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျခားသူမ်ားကို မျပသပဲ ထားခဲ့ပါတယ္။ ပါေမကၡ ကက္နက္ အိုစဘက္ ဆိုသူက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လူအမ်ားကို ဖြင့္ျပခဲ့တဲ႔အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ 

တစ္ေန႔ မက္ဆာခ်ဴူးခ်က္ျပည္နယ္က က်မ္းစာကြန္ဖရင့္တခုမွာ Miss Fanny Crosby ကို  Dwight L. Moody ဆိုသူက သက္ေသခံဖို႔ရာ ေမးခြန္းတခု ေမးပါတယ္။ သူမရဲ့ အသက္တာမွာ ယံုၾကည္မႈ အတြက္ဘယ္လို တည္ေဆာက္ပါသလဲ တဲ့.. ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုဖို႔ ပထမေတာ့ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ျပီးမွ ျငိမ္သက္စြာ ထျပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္။ “ကြ်န္မ ေရးထားျပီး ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္း မရွိေသးတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းတပုဒ္ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ့ ၀ိညာဥ္ကဗ်ာ လို႔ အမည္ မဲွ႔ထားပါတယ္။ ရံဖန္ရံခါ  ဒုကၡဆင္းရဲ ခံစားရခ်ိန္မ်ားမွာ ကြ်န္မ ႏွလံုးသားကို ႏွစ္သိမ့္အားေပးဖို႔ရာ  ဒီဓမၼသီခ်င္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ဆိုပါတယ္။   သူမဟာ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျပတဲ့အခ်ိန္မွာ လူမ်ားစြာ မ်က္ရည္ က်ခဲ့ရပါတယ္။    “Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing; but O the joy when I shall wake within the palace of the King! And I shall see Him face to face, and tell the story—saved by grace!” အသက္၂၅ႏွစ္ အရြယ္မွာပဲ သခင္ေယရႈရဲ့ မ်က္ႏွာကို သူမ ပထမဆံုး ျမင္္ရလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

Frances Jane "Fanny" Crosby (1820-1915) ဟာ အေမရိကန္ ဓမၼသီခ်င္းေရးသူ နဲ႔ ကဗ်ာ ဆရာမ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ အသက္တာမွာ အပုဒ္ေရ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ မ်က္စိ မျမင္တဲ့ Fanny Crosby ကုိ ဓမၼဆရာတဦးက သနားဂရုနာနဲ႔  “သခင္က မ်က္စိအလင္းကို မေပးခဲ့ေပမဲ့ - အျခားေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို သူမ အေပၚ သက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္”  လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါ သူမ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္ေျပာ လိုက္တာကေတာ့   “ကြ်န္မ ေမြးစအခ်ိန္မွာ ဘာအလိုခ်င္ဆံုးလဲလို႔ အသနားခံခြင့္ရရင္ မ်က္စိမျမင္ဘဲ ေမြးဖြားရွင္သန္ျခင္းကိုပဲဲ ကြ်န္မ လိုခ်င္ပါတယ္” ။  အံ့အားသင့္သြားတဲ့ ဓမၼဆရာက “ဘာေၾကာင့္လဲ” လို႔ ျပန္ေမးေတာ့   “ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မ ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္ခ်ိန္မွာ ပထမဆံုး ျမင္ရမဲ့ မ်က္ႏွာက ကြ်န္မရဲ့ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္လို႔ပါ”  လို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္။    

Fanny ၏ ဓမၼသီခ်င္းအခ်ိဳ႔
ဘုရားျမတ္သခင္အား ဘုန္းၾကီးေစသတည္း  ၆၆
ကယ္တင္ရွင္ လြန္မသြားပါႏွင့္  ၂၀၂
ေခၚေတာ္မူသံကုိ ကြ်ႏု္ပ္ၾကားရျပီ  ၁၇၁
ကယ္တင္ရွင္ ငါ့ကိုလမ္းျပသည္ .. ၂၅၄

Author:
Rev. Latt Yishey ဆရာေတာ္ ဦးလတ္ေယရွဲ Pastor Blog မွ English ဘာသာမွ ျမန္မာျပန္ဆိုထားပါသည္။
First Baptist Burmese Church, San Francisco

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . .