မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 31st

Last update08:04:57 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ဗဟုသုတ၊ပညာေပး ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

E-mail Print PDF


 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါ   ... ဆိုး (ညစဥ္ခြန္အား)

 သက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္ မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ...
    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေျချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းကာလဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကာလလို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ေလာကၾကီးစတင္ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရျပီး ပထမလူသား အာဒံမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚေပါက္မွီကာလတိုင္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း အယူအဆကို ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလန္ဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

   ေအဒီ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကျငာခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျပီး မိမိတို႔ ပေရာဖက္ေဟာခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမို႔ ဂ်ဴးဘာသာဟာ သီးသန္႔က်န္ရစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ က်မ္းစာကေတာ့ ဂ်ဴးေတြရဲ့ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို မိမိတို႔ရဲ့ က်မ္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခရစ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးထားတဲ့က်မ္းမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ သတ္မွတ္အသံုျပဳခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘယ္သူလဲ..

    ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတို႔တြင္ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ရွိစျမဲပါ။ ကမာၻေပၚတါင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာၾကီးမ်ားစြာအနက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သိဒၶိတၱမင္းသားကို BC567 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ခရစ္ေတာ္ကို AD 2 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကို ေဖၚထုတ္သူ မုဟမၼာဒ္ကိုေတာ့ AD 571 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာာကို ေဖၚထုတ္သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေရာမမ်ားအုပ္စိုးရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ျပန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဘီစီ ၆၃ မွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ေရာမတို႔ လက္ေအာက္ကို က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မွာ ေရာမအင္ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ယာကုပ္ရဲ့ သားအၾကီးဆံုးျဖစ္သူ ဧေသာအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဟရုပ္ Herod ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ရဲ့ ဘုရင္ခံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေဟရုဒ္ဟာ အာျဗာဟံက ဆင္းသက္လာတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္အႏြယ္ကေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ တစ္ခါ ဒါ၀ိဒ္ရဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလမုန္ ႏွင့္ နာသန္တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အႏြယ္ထဲက ေယာသပ္ နဲ႔ မာရိကုိ ထိမ္းျမားဖို႔ ေစ့စပ္ေနၾကတယ္။ နာသန္ကေနျပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးဆက္ (၄၀)မွာ မာရိကို ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။

  ေယာသပ္နဲ႔ မာရိ နွစ္ဦးစလံုးကို ဗက္သလီဟင္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ့စပ္ခ်ိန္မွာ နာဇရက္မွာ သူတို႔ရွိေနၾကျပီ။ ေယာသပ္ရဲ့ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လက္သမားအလုပ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစမွာပဲ ျပႆနာတစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ကေလးတစ္ေယာက္၊ ေယာသပ္နဲ႔လည္း မရင္းႏွီးရပဲနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တယ္။ မေမြးရေသးေသာသားကိုလည္း ေယရႈဟု အမည္မည့္ရျပန္သတဲ့။

  မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆရာ၊ ဘာသာေရးဆရာတို႔ အျပင္းအထန္ အျငင္းသန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္။ အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ကာ အပ်ိဳးစင္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ေယရႈကိုေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကို မာရိေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကိုေမြးဖြားျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မယ္ေတာ္မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ပဲ ရွိေနေးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

   ဒီဘ၀ရဲ့ အစအဦးမွာ ေယာသပ္နဲ႔ မာရိရ့ဲ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပႆနာအပိုင္းအစကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲျပီး အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔က်င္သူ Anti-christ မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္စရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပိုျပီးဆိုး၀ါးစြာ ေျပာဆိုေရးသာရင္း မယ္ေတာ္မာရိကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္လာပါေသးတယ္။ စာေပလက္တံရွည္မ်ားနဲ႔ သိမ္းရိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရပါေသးတယ္။  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ....

   ကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့အခါ မိန္မသားဟာ လင္ေယာကၤ်ာတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအေသြးအသားလည္း ပါ၀င္ဖို႔မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ္ကို ေခတၱေပးထားရတာပဲ၊ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကင္းတဲ့ မိန္းကေလးဟာ အပ်ိဳစင္ပဲမဟုတ္လားဗ်ာ၊ ကမၻာေပၚမွာ သံ၀ါသမျပဳပဲ ပထမဆံုးကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့ကိစၥ (တနည္းအားျဖင့္ သားအိမ္အငွားလြယ္ျခင္းကိစၥကို စျပီးက်င့္သံုးသကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။Testube Baby ေတြထဲမွာ သားဦးဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္ ...။  ၁၂ ႏွစ္သားကာလအထိ ....

  ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ ျပည့္ျပည္စံုစံုဖတ္ရတဲ့အခါမွာလည္း အင္မတန္မွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပေဟဋိဆန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခုဟာ မိဘမ်ား ခရီးသြားရင္း ေမြးဖြားျခင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္ တေျမရပ္ျခားကို သြားျပီး ပုန္းရေသး၊ အသက္ေဘးကလည္း သိုးကာသီကာ လြတ္ရံုကေလး ေျပးရလႊားရ၊ သက္ေတာ္ ၁၂ႏ်စ္မွာ တကယ့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နင္လားငါလား တရားစကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္မွာ ...

   သက္ေတာ္စဥ္ရဲ့ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနပါျပီ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာႏွစ္ကာလ Silent Years ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေတာ့ ...

    ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူေရွ႔မွာ မ်က္ႏ်ာရေတာ္မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ...
  "Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them"  51.a
   "Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men." (52)

  ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ H.E Dana ၏ A Life of Christ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္
   "This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the  parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only in a general way that he led a normal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household ..  ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၀င္းေမာ္ဦးစာေပမွထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ ဘံုေဘျမိဳ႔ အယ္လိဖင့္စတုန္းေကာလိပ္မွာ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး J Wilson MA Oxford University ၏ အေမးႏွင့္အေျဖက႑တြင္ သက္ေတာ္စဥ္၏ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႔ကို မွားယြင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တိဘက္ျပည္ကိုသြား၍ ... ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာကိုျမိဳ႔ ကမၻာေက်ာ္ခရီးလည့္လည္သူ သုေတသနပုဂၢိဳလ္ ဂိုးရစ္ခ္ ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ .. ဟု ကိုးကားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးရစ္ခ္၏ မွတ္တမ္းဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း မီွျငမ္းျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မပါပဲ ႏႈတ္စကားမွီျင္းသျဖင့္ ပညာရွင္မဆန္ပါ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထား အားနည္းခဲ့ပါတယ္။


   ပါေမကၡဂိုးရစ္ခ္က ...
   ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္စုကို ရရွိခဲျပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ခရစ္ေတာ္မသိေသးေသာ သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

   အဲသလို စာေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြနဲ႔အတူ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သက္ေတာ္စဥ္ဟာ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္စ္ ပစ္ေလးရဲ့ စာတမ္းဆိုျပီး ကိုးကားမႈလုပ္ျပီး ေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ဟာ ပေဟဋိဆန္လာပါတယ္။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေရးရာမွာ အေတာ္ကေလး ကေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလာင္ကို ပြဲဆူဖို႔ သက္သက္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ိဳးမခိုင္လံုပဲ ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ပါပဲ။(၁၈) ႏွစ္ကာလအပိုင္းအစ...

  ဒီမွာ သက္ေတာ္စဥ္ ေဖာ္ျပျခင္းရဲ့ အားနည္းမႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွင္လုကာဟာ ခရစ္၀င္က်မ္းေရးသူေတြထဲမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ အေသးစိတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်က္ေတြ သိပ္ေကာင္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္းၾကီး ၂ နဲ႔ ၃ အၾကားမွာေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ ကာလကို တိတိက်က်ျဖက္ေတာက္ထားပါတယ္။

   ရွင္လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို အၾကားနဲ႔တင္ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ လုကာန ရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ လုကာန ဟာ မယ္ေတာ္မာရိကို ေတြ႔ဆံုျပီး (ဗ်ဴး) ျပီးမွ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာ၊ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ကို မေမးပဲ မေနပါဘူး၊ မာရိကလည္း မေျပာပဲ မေနပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ခရစ္၀င္က်မ္းထဲ ထည့္မေရးခဲ့တာလဲ၊ ေရးရဲ့သားနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို သိဂၤါယနာတင္သူေတြက အက္ဒစ္ Edit ဆန္ဆန္ တည္းျဖက္လိုက္တာလား။ မဟုတ္ဘူး။ လုကာနကိုက မေရးခဲ့တာ္။
 


   အားစမ္းဖို႔ေနရာ ...

            သူမေရးခဲ့တာျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ သူက ပိုင္းျဖက္သြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ဒီေနရာကို အားစမ္းျပီး ျဖိဳဖို႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ တိုက္ခိုက္လာတယ္။ ဒါကို ဖတ္မိတဲ့ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာ ခံစာၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အယ္ဒီတာလုပ္ေနတဲ့ဆီကို စာအခ်ိဳ႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းၾကတယ္။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာက ရွိေနျပန္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏုနယ္သူအတြက္ေတာ့ လဲျပဳိေလာက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာကေလးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

   ေမး။   ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီေက်ာင္းက ေပ်က္ကြယ္သြားပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရဟူဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစျပီး တရားေဟာခဲ့သလဲ။
  ေျဖ။   ။ သက္ေတာ္ ၃၀က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္။
 
  ေမး။   ။ ဒါျဖင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀)အထိ (၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ သူ႔ရဲ့ ေမြးစားဖခင္ ရွင္ေယသပ္နဲပ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။

  ေမး။   ။ အဖိုတန္ (၁၈)ႏွစ္ လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္နပါသလဲ။တိဗက္ကို သြားမသြား ....
  
   ပါေမာကၡဂိုးရစ္ခ္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း တိဗက္ျပည္ကိုသြားျပီ ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  R.W.F Wootoon ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ Christian Worship စာအုပ္မွာ "But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)" လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

  တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေအဒီ-၃၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရီးလမ္းပန္းဟာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ တိဗက္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းဟာ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မက ကြာေ၀းမယ္။ ေျခက်င္ခရီးကို (ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ အဆိုအရ ေလးလၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး) သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ သူဘာအတြက္ သြားသလဲဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို သြားေရာက္ဆည္းပူးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ျပႆနာပဲ။ သမိုင္းက်မ္းအဆူဆူအရ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို (A.D 645-650) ေလာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဘာသာတရားကို မျပန္႔ပြားေသးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဥ္းစားရင္ကို အေျဖေပၚပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မသင္ၾကား မေလ့လာခဲ့ပါဘူး။


Image:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Buddhism#Common_Era

   ေနာက္တခုက ခရီးသြားမသြား ။  
   မႆဲ ၂း၂၃ မွာ ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚၾကလတၱံဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ နာဇရက္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ အျမဲေနေလ၏။
   လု ၄း၁၆ တြင္မူ ၾကီးပြားေတာ္မူရာ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ....
   စသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္းပါ စကားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အဘယ္မွမသြားေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Rev.. သိမ္းအုပ္ဆရာကမူ ခရစ္ေတာ္ သြားခဲ့ရင္ မွတ္တမ္းရွိရမယ္၊ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးသမိုင္းမွာ ပါကိုပါရမယ္ ဟု ဆိုပါတယ္။

ဘာလုပ္ေနပါလိမ့္ ...
   နာဇရက္ျမိဳ႔မွာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ Rev .သိမ္းအုပ္ ၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာစာေစာင္ကေလးတြင္မူ (၁၈)ႏွစ္ကာလ သူဘာလုပ္ေနသည္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအျမင္ Customary View မွ တင္ျပ Point out လုပ္ပါတယ္။ မာကု ၆း၃ မွာ သူသည္ လက္သမားသားမဟုတ္ေလာ၊ မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ။ ယာကုပ္၊ ေယာေသ၊ ရွိမုန္ ... တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ  ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။ အခ်က္မ်ားမွ ..
   ေယရႈသည္ လက္သမားသားျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ သားသမီးတို႔တြင္ အၾကီးဆံုးေသာသားသည္ မိမိ၀ါသနာပါရ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရြးခ်ယ္၍မျပဳရ၊ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ သက္ေမြးရသည္။ က်န္သားသမီးမ်ားက မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ၊၀ါသနာပါရာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊  အသက္(၃၀)ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း ဘာသာေရး၀င္ေရာက္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရိုးထံုးစံမရွိ၊ သဘာ၀လည္းက်ပါသည္။ အသက္(၃၀)ရွိမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္မႈ၊ ဗဟုသုတစံုလင္မႈရွိျပီျဖစ္၍ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ခြင္ေပးျမဲျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း....
   ေကာက္ႏုတ္၍ (၁၈)ႏွစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ နာဇရက္ျမိဳ႔မွာပဲ လက္သမားလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ H.E Dana က ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဖခင္ ေယာသပ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မိခင္၊မုဆိုးမႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္တို႔အား (၁၈)ႏွစ္တိတိ လုပ္ကိုငေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယုတၱိတန္ေလသည္။
   အကယ္၍ထိုအခ်ိန္တြင္ တိဗက္သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေရာက္ေနပါက မုဆိုးမမိခင္အိုႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္မ်ားစြာတုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား ၀ေအာင္စား၍၊ လွေအာင္ေနပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတြက္ အလ်င္ျငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မယံုႏိုင္စရာမရွိပါ။

ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းဟုတ္မဟုတ္...
   တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ တိဗက္ကို မသြားပါဘူးဆိုတာနဲ႔ ျပီးျပတ္ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေပၚမွာ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳကို သက္ေသခံထားတယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးတဲ့မွတ္စု၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္မွာ ဂိုးရစ္ခ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ စာအုပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးပါဘူး၊ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းဟာ မမွန္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာရြက္မွ မေပၚေသးပဲကိုး၊ စာရြက္၁၀၀ကို (AD-30) ေလာက္မွာ ဘယ္ကိုသြားရွာမလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ စာက်က္တဲ့အခါ အလြန္ေအာ္က်က္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူက်က္တဲ့ဆယ္တန္းစာတစ္ပိုဒ္မွာ
    "Paper was invented in China at the begining of the second century A.D" တဲ့၊ တကယ္ေတာ့ ဂိုးရစ္ခ္ဟာ ပါေမာကၡတစ္ဦးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုပါေမကၡမ်ိဳးလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိတာအမွန္ပါပဲ ...

မွားေနတာေတြ ...
   တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဒီျပႆနာေတြက အသံက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံမပါပါဘူး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခားစီစစ္ရင္ ျပီးေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ မွားေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရညွိတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ်က္ကေလးမ်ားပဲ ..လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းတဲ့ မိုးၾကိဳးသံကေလးမ်ားပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ...
     အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းထဲမွာ ပါျပီးသားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ငွငွ ဖတ္ရႈရင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ သိႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပိုစြန္းသလို၊ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ မလိုလြန္းဘူး ိုတာကိုလည္း စိတ္ႏွလံုးမွတ္က်ံဳးရပါလိမ့္မယ္။
   ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ညိဳေသာင္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ (ဘာသာတရားမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသူ) က  .. "ေယရႈသည္ ဖခင္ေယာသပ္ကဲ့သို႔ လက္သမားလုပ္၍ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ အသက္၃၀တိုင္ေအာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေလသည္" .. ဟုေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊

 က်မ္းစာထဲကအတိုင္းပဲေပါ့။

 

က်မ္းကိုးစာရင္း
1.  Christian News from Isreal Vol.1 No.(34), 1878
2. Wy of Salvation Booklet.
3. A Life of Christ (H.H Darna) 1966.
4. Christian Worship (R.W.F. Wottom)
5. ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ (သန္လ်င္ေဖသြင္)
6.  Buddhism (Kenneth W. Morgan)
7.  ျပႆနာမ်ား
8. သမၼာက်မ္းစာ (ယုဒႆန္)
9. ကမၻာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္သူ (ေဌးလႈိင္)
10. ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ (ႏွစ္ျခင္းသာသနာစာေပ)
11. ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား (ညိဳေသာင္း)

MURANN မွတ္ခ်က္။  2008 တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုၾကိဳးသံ  စာအုပ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊျပည္သူျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hits: 38219
Comments (24)Add Comment
thanks for the detaill
written by saw moo, May 09, 2011
I'm not doubt jesus live with his family withing 18 years.But i get more detail for explane to who complain about Jesus life.
Thanks SaYar, May God bless you in you'r serveing God.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
သို႕
written by naung naung, June 28, 2011
ဘုရားသခင္နဲ႕ခရစ္ေတ ္ဟာအတူတူပဲလား။ဒါမ မဟုတ္ခရစ္ေတာ္ဟာထာ၀ ရဘုရားရဲ.သားလား။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by gm, February 25, 2012
၂၀ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ ည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄ ္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွ ၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မ ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေလ့လာေနသူ, April 03, 2012
ေအာ္လက္သမားဆရာလာလု ္တာကိုး လူေတြကိုကယ္တယ္ဖို႔ ာတယ္လို႔ထင္ထားတာ ခုမွဘဲ့သိေတာ့တယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Say War, June 09, 2012
April 3,2012 ကcomment ေရးထားတဲ့ ေလ့လာေနသူေရ ေသခ်ာ ဖတ္ျပီးမွ comment ေရးတာမဟုတ္ပဲကိုး။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , July 30, 2012
ဖန္ဆင္းေသာေန႕၌လည္း ူတို႕ကိုအာဒံအမည္ျ င့္မွည့္ေလ၏။က ၅း၂
နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန ယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ဘိတ္က ကိုေအာင္, August 03, 2012
ဆရာဆိုးေရ ----comments ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဦးေ ာ္။ လာလည္ပါဦးလားဘိတ္က ု။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by mimi, September 05, 2012
ေကာင္းလိုက္တဲ.ေၿဖရွင္းခ်က္ပါဘဲ
ေၿဖ၇ွင္းေပးတဲ. သူေပၚဘု၇ားေကာင္းၾက းေပးပါေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ကို စိုး, September 13, 2012
သို႕
ေလးစားရပါေသာ. လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာလဲ တစ္ခု ေမးပါရေစ. လူသား ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား သခင္သည္. ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ တန္းခိုးေတာ္ အနႏၱ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ ပါမလား. ဗ်ာ..ေနာက္ ၿပီးေတာ့. ေမတၱာေတာ္. အနႏၱ ရွိတယ္ လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္...လူကိုေတာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၿပီး. ဘာၿဖစ္လို႕. ကမၻာမွာ. ဘာသာတရား အမ်ားၾကီး ၿဖစ္ေအာင္. ဖန္းဆင္းထားရပါသလဲ. ဘာသာတစ္ခု တည္း ၿဖစ္ ေအာင္. ဖန္ဆင္း ႏိုင္ပါလွ်က္န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ မဖန္ဆင္းတာပါလဲ..ေနာက္ တစ္ခုက. ေမာတၱာ ၾကီးမာ တယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္. ကမၻာ ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးၿပီး. လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတ ကို. အကုန္လုံး သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ႕. နယူးကလီးယား. ဗုန္းကို ဖန္တီးလို႕ မရေအာင္. ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တဂိုးေတာ္ နဲ႕ ဖယ္ရွား ႏိုင္ ပါလွ်က္ေကနက္ ဘာေၾကာင့္. မလုပ္တာပါလဲ...ေမာတၱာစစ္ ေမတၱာ မွန္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမလား..ဆာဒန္ရဲ႕ လက္ခ်က္လို႕ ေၿပာရင္လည္း. ဘုရားက ဆာဒန္ေလာက္ ေတာင္. တဂိုး မရွိရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘ ရား က. ကိုယ့္ဟာကို ၿပီးၿပည့္စုံ ၿပီး တစ္ပါးတည္း ေနလို႕ ရပါလွ်က္ေက န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ လူေတြကို ဖန္ဆင္းရတာပါလဲ.ဘုရား ဖန္ဆန္ထားခဲ႕လို႕. ကမၻာ့ လူသားေတြဟာ. ေတာ္ေတာ့္ကို. စီးပြါးေရး. ႏိုင္ငံေရး . ဘာသာေရး. ၿပတ္သနာေတြနဲ႕. ေန႕တိုင္းလိုလို. ေသၾကည္ ပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္. ဒါေတြကို ဘုရားသခင္. မသိတာလား. ဒါမွ မဟုတ္ သိလွ်က္နဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ ေပးႏိုင္တာလား. ဒါမွ မဟုတ္.ၿဖစ္ခ်င္ရာ ၿဖစ္ၾက ကြာ ဆိုၿပီး. လြွတ္ထားတာလား. အဲလိုမ်ိဳးသာဆိုရင္. ဘုရားသခင္ ကို ဘယ္လို နားလည္ရပါမလဲ.ေက်းဇူး ၿပႈၿပီး ေၿဖေပးပါခင္ဗ်ာ..လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ..

မုရန္မွအေျဖ။ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိ ၾကည့္ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ာ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိ မိသားစုကိုပဲျပန္ၾက ့္ရင္ သားသမီးေကာင္း၊ သားဆိုး၊သမီးဆိုး ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔အားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္း မဖန္ဆင္းထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ေမ ခြန္းပါ။ Good Question.. စာေမးပြဲမွာ ၅၀မွတ္ရရင္ ေအာင္ျပီး၊ ၇၅မွတ္ရမွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ထူးထ က္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾ ီးမ်ားေတာင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္၊ ၁၀၀မွတ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူ။ ဒါဟာ လက္ရွိေလာကၾကီးရဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေလာကၾကီးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ ေနာက္ထပ္ေလာကၾကီးတခ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယန္ေတ ရဲ့ ခံယူခ်က္ပါ။ ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။

အျမင္ဖလွယ္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္မွာေဆြးေႏြ ရင္ အျဖားစာဖတ္သူမ်ားအတ က္ ရႈပ္ကုန္မွာမို႔လို ပါ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by Mr Fransis, December 27, 2012
Thank you Murann.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Nan Khaing Nwe Oo, January 07, 2013
ဘုရားရွင္နာမဘုန္းၾ ီးပါေစ သမာက်မ္းစာကေတာ႕အေက င္းဆုံး အေျဖပါပဲ ဘာေတြဘဲေဇာတကတက္ေနပ ေစ ကိုယ္ေတာ္မွာအေျဖရွ ပါတယ္ လူေတြနားမလည္ႏိုင္တ ႕အရာကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္ကဥာဏ္မ်က္ ိဖြင္႕ေပးမွာပါ. God bless you all
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ၾကယ္ကေလး, February 20, 2013
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...
ေယရႈခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ရဲ႕ဘုရားမဟ တ္ဘူး... လူသားအားလံုးရဲ႕ဘုရ းပါ။ သူဟာ ဘာသာထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ သူစိတ္၀င္စားတာ လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားကို ါ။ ျပီးေတာ႔ ထိုဘုရားဟာ အသက္ရွင္တဲ႕ဘုရားျဖ ္လို႕ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ ဆႏၵရွိရင္ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာၾကည္႔လိုက္ ါလို႕ ေျပာခ်င္တယ္... သူ႕ကိုေခၚရင္ ထူးတဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္.. တစ္ခုရွိတာက သံသယမရွိဘဲ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ႏွလံု သားနဲ႕ ေခၚဖို႕ပါပဲ...
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ႐ိုစီ, February 26, 2013
ဒီလို႐ွင္းလင္းေအာင ေျဖထားတဲ့စာေရးသူက ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ဇာျခည္မိုး, April 23, 2013
အ၇မ္းေကာင္းတဲ့တင္ျ ခ်က္ပါ က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူေတြ သေဘာေပါက္မွာပါ။ဒီအ ်က္ေတြကိုဥိခ်င္ေန ာၾကာျပီ ၇ွင္း၇ွင္းလင္းလင္း ဖာ္ျပေပးလုိ့ေက်းဇ းတင္ပါတယ္
ဘု၇ားရွင္ေကာင္းၾကီ ေပးပါေစ။ေနာက္လည္း က္လက္ျပီးရွင္းလင္း စြာတင္ျပေပးနိုင္ပါ စလို့ဘုရားသခင္ဆီမ ာဆုေတာင္းေပးေနပါ့မ ယ္. ။မုရန္ကိုေက်းဇူးတင ပါတယ္. ျပီးေတာ့နားမလည္တဲ့ ူေတြကိုလည္း၇ွင္းလ ္းစြာေျပာျပေပးေစခ် င္ပါတယ္။ဘု၇ားဆိုတာ ွိၾကပါတယ္မ်ားလည္း ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ယေ န့ကၽြန္မတို့ကိုးကြ ္ေနတဲ့ဘု၇ားဟာထာ၀ရ ု၇ားသခင္ျဖစ္ဖို့လိ ု့အပ္ပါတယ္၊ဘုရားတိ ့ရဲ့ဘု၇င္ ဘု၇ားတို့ရဲ့သခင္ဟာ ရစ္ယာန္တို့ေျပာေန ဲ့သမၼာက်မ္းထဲက ထာ၀၇ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတ ္။နားရွိေသာ
သူမည္သည္ကားၾကားပါေ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ုကိုနိင္, May 02, 2013
သို ့
ဆ၇ာမု၇န္ခင္ဗ်ာ .. ဒီေလာကၾကီးထက္သာလြန ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလာကၾကီးတစ္ခု၇ွိေ မယ္ ဆိုတာခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀ ္ေတြ၇ဲ ့ခံယူခ်က္လို ့ ဆ၇ာေျပာထားပါတယ္ခင္ ်ာ။။။ကြ်န္ေတာ္သာ ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခ်စ္ မတ္နိုးစိတ္နဲ ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ ့ေလာကၾကီးကို အိုမင္း၇င္ ့ေ၇ာ္မူေတြမေ၇ာက္ခင မွာ..သြားခ်င္တယ္ဆိုခဲ ့၇င္ ဘု၇ားသခင္က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးနိ င္မယ္လို ့ထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္ သုခဒုကၡေတြေ၇ာပြန္း နတဲ ့ ခုေလာကၾကီးကို ဘု၇ားသခင္က ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တယ္ဆိုတာ ဆ၇ာ ့အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတ ္.(အာဒံနဲ ့ဧ၀ပန္းသီးစားလို ့ဆိုတဲ ့အေျဖက ၾကားဘူးျပီးသားမို ့ဆ၇ာအေနနဲ ့ဒီထက္ေကာင္းတာေလးသ ခ်င္ပါတယ္)...... ၁၈နွစ္လံုးလံုးဆိုင းလင္ ့၇ီးယား ျဖစ္ေနတဲ ့အေပၚ ဆ၇ာ၇ဲ ့ ေ၇းသားခ်က္ဟာ ဆ၇ာ၇ဲ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္လို ့ဘဲျမင္မီပါသည္။။ဒီ က္ေကာင္းတဲ ့ သက္ေသေလးမ်ားသိခြင္ ၇မယ္ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို စိတ္၀င္စားသူေတြအေန ဲ ့ ပိုျပီးေက်နပ္နွစ္သ ပ္မိမွာအမွန္ပါ ဆ၇ာ။။....ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ေကာင္းတဲ့အရာေတြသင္ ံစားရရင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီ ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသင ခံစားရရင္ဘုရားသခင မေကာင္ခ်ီးေပးတာပဲလ ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆို ာနဲ႔ပဲဘုရားကကိုယ္ ြတ္ရုန္းမ်က္ကြယ္ျပ ဳေနတယ္ ေမတၱာရွင္ဆိုတာေကာင းေကာင္းမေကာင္းေမတ ာထားနိုင္ရပါမယ္ မေကာင္းတာေတြခံစားေ ရတဲ့ခ်ိန္ ေမတၱာထားပီးတန္ခိုး ဲ႔ဖယ္ရွားလြင္ေပ်ာ ္ေစရပါမယ္ သူ႔သားသမီးေတြအမ်ိဳ မ်ိဳးအသတ္ခံေနရတယ္ ေမြးကတည္းကအက်ိဳး အပဲ့ အကန္းေလးေတြေမြးလာၾ တယ္ မညီမ်ွတဲ့ေမတၱာေတြာ ားပီးမဖန္ဆင္းသင့္ ူးယူဆတယ္ မညီမ်ွျခင္းေတြနဲ႔ဖ ္ဆင္းတယ္ ညီမ်ွေအာင္ဖန္ဆင္နိ င္စြမ္းမရွိဘူးလား ဒီတစ္ခ်က္ကိုအရင္ေျ ရွင္းေပးပါ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ် ္ပါေသးတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ ��မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။ ဒီလိုအေပၚမွာေရးထား ါတယ္ ဟုတ္ပီ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးကိ ဘုရားသခင္ဘာလို႔ဖန္ င္းတာလဲ ေျဖေပးပါ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္ေနတာသဘာဝေ ာကၾကီးပါတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေနက စကားတစ္ခြန္းရွိပါ ယ္ သဘာဝဆိုတာတစ္ခုမွမရ ိပါဘူးတဲ့ အရာအားလံုးဘုရားဖန္ င္းပါတယ္တဲ့ အေပၚကစာနဲ႔ေျပာေနၾက ာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပ တယ္

မုရန္ေျဖရွင္းခ်က္။ မေကာင္းမႈ၊ေလာဘ၊ေဒါ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနတဲ ေလာကၾကီးကို ဘုရာသခင္ဖန္ဆင္းရေက င္းလား.. အျပစ္တင္ႏိုင္ပါတယ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ဖီလိုဆိုဖာ (အေတြးေခၚမ်ား) ကြ်န္ေတာ္ရဲ့နဲပါးတ ့ အသိပညာနည္းနဲ႔ရွင္း ပေပမဲ့ ...ခ်စ္မိတ္ေဆြဟာ တျခားဘာသာ၀င္ဆိုရင္ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္ ဘာသာတရားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားမဲ့၊ ဘုရားစံု၀ါဒ ဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲကလာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစာ လို႔ အေျဖမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ မွာ လူစီဖာဆိုတာလဲ ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားကိုယွဥ္တုလာေတ ့ ေကာင္းကင္ဘံုကေန ႏွင္ထုတ္ခံရတယ္။ လူေလာကကို ေရာက္လာျပီး စာတန္မာန္နတ္ အျဖစ္နဲ႔ၾကီးစိုးေန ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္အုပ္စိုးတဲ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ က်မ္းစာအရ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားဟာ တေျဖးေျဖးနဲပါးလာျပ း၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ .. ကမၻာၾကီးပ်က္မယ္လို သမၼာက်မ္းစာမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ ။ မသဲ၂၅၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း.. သိပၸံပညာရွင္မ်ားလည း ကမၼာၾကီးပ်က္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ကမၻာသစ္ (ေကာင္းကင္သစ္နဲ႔ေျမ ၾကီးသစ္) ဆိုတာ လူေတြ သဲသဲမဲမဲရွာေနၾကပါတ ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ ူမ်ားကေတာ့ ကမၻာသစ္ၾကီးကို ေတြ႔ထားျပီးပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အဲ ီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ိုတာလဲ ေသျခင္းတံခါး၀ကို ေက်ာ္မွေရာက္မွာျဖစ ပါတယ္။ ေသျပီးမွ ခရစ္ေတာ္လို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင း (ထာ၀ရအသက္ရွင္ျပီး ကမၻာသစ္ဆီသို႔) ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြ ္ အိုနာေသျခင္းမ်ားကိ လည္း၊ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲလို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ နာခံဖို႔ရွိပါတယ္။ မုရန္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
မိသားစုတစ္စုမွာ သားေကာင္း သားစိုး သမီးေကာင္း သမီးဆိုးရွိသည္မွန္ ါတယ္ ဒါကမိဘနွစ္ပါးသံဝါသ ပဳရာကေနရတာျဖစ္ပါတ ္ ဘုရားသခင္လိုအခ်ိန္ ူပီးစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ င္းထားတာမဟုတ္ပါ တန္ခိုးသံုးပီးလည္း ဖန္ဆင္းတဲ့အတြက္အဆ ုးအေကာင္းပါနိုင္ပါ တယ္ ဘုရားသခင္ကဘယ္သူနဲမ ႔သံဝါသျပဳစရာမလိုပ တန္ခိုးနဲ႔ေတာင္လူက ိုဖန္ဆင္းနိုင္တာပဲ ေကာင္းတဲ့သားသမီးေတ ခ်ည္းပဲသူမဖန္ဆင္း ိုင္ဘူးလား လူေတြသံဝါသျပဳရာကေန မြးဖြားလို႔ သားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရ းဖန္ဆင္းလိုက္လို႔ ားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရာသခင္ဟာသာမာန္လူ လာက္ပဲတန္ခိုးရွိသ ိုျဖစ္ေနပါတယ္ ေက်းဇူးျပဳပီးေျဖေပ ပါ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ႊThat Zin (Heavenly Home), June 13, 2013
ခရစ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ . .. ခရစ္ေတာ္ ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ေရးထားတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ကို လာတည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ ေျပာျခင္း ဟာ ဘုရား ၇ဲ ့ အလုိေတာ္ လည္း မဟုတ္သလုိ . . . က်မ္းခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လည္း မရွိပါဘူး။ ေမတၱာ ျဖင့္ အၾကံေပးလုိ ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အ ူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အ း ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။(တမန္၊၁၁ း၂၆)
၂၈အၿဂိပၸမင္းကလည္း၊ သင္သည္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင ေသာအားျဖင့္ ငါသည္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ ၿပီဟု ေပါလု အားေျပာဆိုလွ်င္၊ (တမန္၊၂၆း၂၈)
၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေ ကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ၊ ၄း၁၆)
ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သ ္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္း တာ္မူေသာအားျဖင့္ျ စ္၍ ၊ (၂တိ၊၃း၁၆)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ (၄) ခု ျဖင့္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚပါသည္။

Christian in English Bible (Murann)
The Greek word Χριστιανός (Christianos)—meaning "follower of Christ"—comes from Χριστός (Christos)—meaning "anointed one"— In other European languages, equivalent words to 'Christian' are likewise derived from the Greek, such as 'Chrétien' in French and 'Cristiano' in Spanish.

Early usage
The first recorded use of the term is in ~AD70 the New Testament, iActs 11:26, "the disciples were called Christians first in Antioch." The second mention of the term follows in Acts 26:28, "Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." The third 1 Peter 4:16, "Yet if as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf."
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္နည္း ေလးနည္း႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
၁။ ေျမမႈန္႕မွလူျဖစ္ျခ ္း (က၊၂း၇)
ေျမမႈန္႔မွ လူျဖစ္ေသာသူသည္၊ လူသားအားလံုး၏ဘခင္ျ စ္သူ အာဒံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ေျမမႈန္႔မွ ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံ၌ လူမိဘမ႐ွိ၊ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးအျ စ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္း မခံရေတာ့ေခ်။
၂။ နံ႐ိုးမွလူျဖစ္ျခင္ (က၊၂း၂၁-၂၂)
နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္လာသူသည္ ဧ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖ ့္ အိပ္ေစ၍ သူ႔နံ႐ိုးကို ထုတ္ကာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။ ဧ၀သည္ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္မိန္းမႀက း အျဖစ္ ဖန္ ဆင္းသည္။ သူကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမခံရေတ ့ေခ်။
၃။ မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ ခင္း (က၊၁း၂၇-၂၈)
မိတ္ေဆြႏွင့္ကၽြႏ္ု ္အပါအ၀င္ လူသားတိုင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြ းၾကသည္။ ကေလးဘ၀မွႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္မ ုတ္၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျ င္းျဖင့္ လူျဖစ္လာသည္။
၄။ မိန္းမအမ်ဳိး(လု၊၃း၂ ၃)
မိခင္႐ွိေသာ္လည္း ဘခင္မ႐ွိဘဲ လူျဖစ္လာသူလည္း ႐ွိသည္။ ထိုသူမွာ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၌ မိခင္မာရိ႐ွိေသာ္လည း လူဘခင္မ႐ွိေပ။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အား ဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဘခင္ ျဖစ္သည္။(လု၊ ၃း၂၃)။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ တာ္အားျဖင့္ မာရိ၀မ္း၌ ပ႗ိသေႏၶ ယူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ (မ၊ ၁း၁၈-၂၀)။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းမအမ်ဳိးသည္ သခင္ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေ႐ႊ, June 13, 2013
ေမာင္လယ္တီ ႏွင့္ ကို ႏိုင္ ခင္ဗ်ား သိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 12, 2013
ဒါဆိုရင္ ဒီသဘာဝ ေလာကႀကီးက ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာဘယ္လို
ယုံရမလဲ?

အေျဖ။ သဘာဝေလာကၾကီး သူအလိုေလ်ာက္ရွိေနသ ္ဟု သင္ယံုၾကည္ျပီး ေၾကနပ္ေနပါက သင့္အတြက္အိုေကပါသည ။ ကြႏ္ုပ္အတြက္မွာ ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းသည ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 13, 2013
ပိုတိက်တ့ဲအ ေျဖမ်ဳိးဆ္ုိပိုေကာ ္းမယ္ထင္ တယ္။
က်ြႏ္ုပ္ေမးတာ ယံုၾကည္မႈအတြက္ မဟုပ္ဘူးေလ။
အမွန္တိုင္းသိခ်င္ယ ံပါ။

Answer;
အဂၤလိပ္လို http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလို အၾကမ္းေရးထားတာေတာ့ http://murann.com/htoosan.htm မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားတယ္၊ (christian, muslim..etc) ၂။ သဘာဝအတိုင္းရွိတယ္ (buddhism) ၃။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္မဝ ္စား (free thinker or multi-god) ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးေသာ လူေတြရွိပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ၾသဇိမင္းက ကြယ္ေနတာမ်ိဳး၊ ေလာကအရာ ေတာင္ၾကီးမ်ား ကြယ္ေနတာမ်ိဳး

ေဇာ္ေအာင္
ကခ်င္ KIA နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္ July 2011 ျမစ္ၾကီးနား မိဘမ်ားထံ ေရာက္သြားပါတယ္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေလာကအရာမ်ားျဖစ္တဲ့၊ ရာထူး၊ ေငြ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးမ်ားေနာက္ လိုက္ပါသြားရင္ သာမန္ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ဟာ ဘာသာေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ပြဲျဖစ္ရျခင္းကေတာ့ ကခ်င္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုခ်င္လို႔၊ တရားမွ်တမႈကိုလိုခ်င္လို႔ ... ေျပာၾကေပမဲ့၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ဓါတ္ေငြ၊ ေရႊ၊ သစ္ေတာ၊ ေငြ၊ အာဏာ၊ လူမ်ိဳးေရး.. စတဲ့ ေလာကအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာကၡမၾကီးရွိတဲ့ ပုသိမ္ျမိဳ႔မွာေတာ့ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အတြက္ ေလာကအေရးအခင္းမ်ား သိပ္မေတြ႔ရပဲ ဆင္းရဲေနသူမ်ား ေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားနံပါတ္(၁)ထားျပီး ၀မ္းေျမာက္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။


ဘုရားသခင္ကို နံပါတ္(၁) ထားရင္ေတာ့ လူေတြရဲ့ျပသနာမ်ား ေရာ့နည္းသြားမွာပါ။ မေလးရွား KL ျမိဳ႔ေတာ္ခဏေရာက္သြားခ်ိန္မွာလည္း မေလးရွားေရာက္ျမန္မာေျမာက္မ်ားစြာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢ UN နဲ႔ ေရာက္သြားၾကတယ္။ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာျပည္ကေန မေလးရွား၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို UN အစီအစဥ္နဲ႔ သြားႏိုင္ဖို႔ ေရာက္လာၾကသူေတြမ်ားစြာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါလည္း ေလာကအရာ တတိယႏိုင္ငံေရာက္ေရးပါပဲ။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကို နံပါတ္(၁) မထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘ၀တည္ျငိမ္မႈရမွာမဟုတ္ဘူး၊ ၀ိညာဥ္ပူပန္ျခင္းေတြနဲ႔ ကင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စင္ကာပူ အီလင္းျမန္မာအသင္းေတာ္က သင္းအုပ္ဆရာမၾကီးအက္စတာက က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေလ့က်င့္ျခင္း နဲ႔ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျခင္း (၄)ခ်က္ကို အထက္အရပ္ကဘုရားရွင္ ကိုပဲၾကည့္ ရင္ ေအာက္ အရပ္က ေလာက အရာ၊ ျပသနာမ်ားဟာ ေသးငယ္၊ ပေပ်ာက္သြားမဲ့အေၾကာင္း ေဒသနာေဟာၾကားပါတယ္။ ယုဒသန္သင္းအုပ္ဆရာ ၾသဂတ္စတပ္ (ဆရာဘုတ္)ကလည္း ဆာလံ ၁၂၁ ငါ့ကမစေတာ္မူေသာ ေတာင္ရိုးကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းရွင္ အေၾကာင္း ေဒသနာေဟာျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က သူငယ္ခ်င္း RIT Civil အင္ဂ်င္နီယာ၊ ခ်မ္းသာလွေသာ္လည္း မူးရစ္ေသာက္စားျပီး၊ ေသဆံုးသြားေတာ့ ဇနီးသည္က သူအားကိုးတဲ့ေတာင္ၾကီးျပိဳလဲသြားေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစာလႊာေရးတယ္။ ဘုရားကိုနံပါတ္(၁)မထားပဲ ေငြရွာတဲ့ ေယာကၤ်ားကိုနံပါတ္(၁)ထားေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွာလည္း သိန္း၁သိန္း မီးခံေသတၱာ ဓါးျပမႈတစ္ခု မီးခံေသတၱာ၁၂လံုး နံပါတ္ေျပာေအာင္ ကေလးရဲ့လက္ကို ဓါးနဲ႔တတိတိျဖက္တာ ကုန္ေရာ၊ ေနာက္ဆံုး ၉လံုးပြင့္သြားျပီး အားလံုးသတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ေလာကအရာ ဒီစိန္၊ရတနာမ်ားကို ခင္တြယ္ေနမႈအေၾကာင္း၊ ဘုရားကိုနံပါတ္(၁)အျဖစ္မထားရင္ ေလာကအရာမ်ားနဲ႔ကြယ္ကာ၊ ဖံုးလႊမ္းေနမဲ့ဘ၀မွာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဟရွာရ ဘုရင္၆ပါးကို အေစခံရာမွာ ေနာက္ဆံုးၾသဇိမင္းကြယ္လြန္မွ ဘုရားကိုျမင္ရေၾကာင္း၊ ဘုရားကိုျမင္ျပီး၀မ္းေျမာက္ရမဲ့အေရးအတြက္ ၾသဇိမင္းက ကြယ္ေနတာမ်ိဳး၊ ေလာကအရာ ေတာင္ၾကီးမ်ား ကြယ္ေနတာမ်ိဳး ... ၊ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းကင္နဲ႔ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားကို ျမင္ျပီး ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရဖို႔အတြက္ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို သတိရ၊ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေလာကအရာ ေငြ နဲ႔ မက်န္းမာျခင္းေတြရဲ့ေက်းကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္မဲ့တစ္ရက္ကို ဆုေတာင္းလွ်က္ရွိပါတယ္။

ေငြဆိုတာ အခ်ိိန္တန္ရင္ ထိုက္တန္ရင္၊ ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေၾကြးတင္ျပီး ေငြရွာရေအာင္ အေမရိကား၊ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းေတြမွာ လစာေကာင္းေကာင္းတစ္ႏွစ္ေလာက္လုပ္မယ္ .. လူအၾကံနဲ႔သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေမရိကား ၂၀၀၈-၂၀၀၉ စီးပြားကပ္ၾကီးျဖစ္ျပီး၊ Bank Of America ၾကီးေတာင္ ေဒ၀ါလီခံေတာ့မလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဗြတ္ခ်္ရဲ့အစိုးရကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာရံႈးျပီး အတိုက္ခံပါတီက (အေမရိကန္မ်ား..ကြ်န္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့) လူမည္းအမ်ိဳးသား အိုဘားမားကို သမၼတအျဖစ္ ႏိုင္ငံကို ကယ္တင္ဖို႔ ေရြးေကာက္လိုက္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အေမရိကားမွာ ဂရင္းကဒ္ကေလးနဲ႔ ၀င္ေငြေကာင္းမဲ့အလုပ္ ရဖို႔ေနေနသာသာ၊ ဆူရွီလိပ္တဲ့အလုပ္ေတာင္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ျငိမ္း တလေဒၚလာ ၅၀၀ပဲေပးမယ္ ..ဆိုတဲ့ေခတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ဆူရွီမလိပ္စားဖူး .. ျမန္မာျပည္၊ စင္ကာပူကို ေပ်ာက္ေသာသားလိုပဲ ျပန္မယ္ .. ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး .. ေငြကုန္၊လူပမ္းနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ကိုရွာမယ္ဆိုျပီး အေမရိကားေရာက္ျမန္မာမ်ားကို ေငြစုလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားစြာ၊ ေရာက္ရွိခဲ့တာပဲအျမက္ထြက္တယ္။ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ဇနီးသည္ပို႔ေပးတဲ့ေငြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ အေၾကြးပိုၾကီးက်ယ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေမရိကားကို ဘိုင္ဘိုင္လုပ္ျပီး ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဇနီးသည္က အေမရိကားဆိုတဲ့ စကားလံုးေတာင္ မၾကားခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္တန္ေတာ့ ျပသနာမ်ားလည္း ေျပလည္ျပီ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိလာပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ေနရာက ေငြေၾကးျပန္လည္ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရရွိပါသလဲ ..ဆိုတာလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ရိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္တဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြရွိပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အစိုးရသစ္က ပင္စင္ေငြမ်ား လစဥ္သိန္းနဲ႔ခ်ီေပးတာ၊ သူတို႔ရဲ့ ရိုးသားမႈအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသလိုပါ။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႔လည္း လုပ္သက္ရင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားကို အိမ္ေျမမ်ားေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္ေခြ်းႏွီးစာနဲ႔ ရတဲ့အိမ္၊ေျမကို မေရာင္းခ်ပဲ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား အခုအခ်ိန္မွာ အိမ္ေစ်းေတြ တက္ျပီး ယခင္က ေဒၚလာ ၁၀၀၀ေလာက္ပဲ တန္တဲ့အိမ္၊ေျမမ်ား အခု ေဒၚလာ ၁သိန္းေလာက္ တန္ေနၾကပါတယ္။ ပေရာ္ပါတီ ဆိုတဲ့ အိမ္ေျမမ်ားဟာ ထိုက္တန္သူမ်ားနဲ႔ပဲ အက်ိဳးေပးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ထို႔အတူ စင္ကာပူက အိမ္တခုဟာ ၁၀ႏွစ္အၾကာမွာ ေစ်း၂ဆေက်ာ္ တက္သြားပါတယ္။ ေရာင္းခ်လိုက္ရင္ တသက္တာလံုး စား၀တ္ေနေရးမပူမပင္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေနထိုင္ႏိုင္ျပီပဲ...

ေၾသာ္ ဒါနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုတာလည္း ငါ့ဥစၥာ၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလို သေဘာထားျပီး သိုမည္း၊စုေဆာင္းထားရင္ တိုးပြားလာေပမဲ့၊ ကိုယ္မသံုးရပဲ ဘုရားဘ႑ာေတာ္အျဖစ္ ကိုယ္ေသဆံုးခ်ိန္မွာေရာက္သြားတယ္လို႔ သုတၱံက်မ္းမွာ အေသခ်ာေရးထားပါတယ္။ ကိုယ္ေသရင္ ကုိယ့္သားသမီးမ်ား ျဖဳန္းတီးပစ္တာနဲ႔လည္း ကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ ေငြဆိုတာ ပဌနာေတာ္မွာပါတဲ့အတိုင္း ေန႔စဥ္လိုေသာအစာကို ေပးသနားေတာ္မုပါ .. ဆုေတာင္းခ်က္အတိုင္း ေန႔စဥ္အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္တာေကာင္းပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္သားမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔က ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ားလို ဘဏ္မွာေငြမစုပဲ၊ စေတာ့၊ရွယ္ယာေတြ ၀ယ္ျပီး အျမက္ေငြရ၊ စုေဆာင္းတိုးပြားေအာင္ လုပ္တတ္သူမ်ား .. ရုတ္တရက္၊ သူတို႔တသက္လံုးရွာထားတဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား တန္ဖိုးမဲ့ေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းသြားတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္း ျပန္ေရာင္းမရတဲ့အထိျဖစ္သြားျပီး .. အရုပ္ၾကိဳးျပက္သလို ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ေလာကေငြေၾကးမ်ားဟာ မထိုက္တန္ရင္ အခ်ိန္မေရြး ဘုရားသခင္က ရုတ္သိမ္းပစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိမွာ ေငြေၾကးပိုလွ်ံမႈရွိရင္ ဘုရားကို ပိုမိုဆက္ကပ္ပါ။ ဘုရားက ေငြေၾကးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္။

ငယ္ရြယ္သူျဖစ္ရင္လည္း ပေရာ္ပါတီဆိုတဲ့ ေစ်းမၾကီးတဲ့ အိမ္၊ေျမ တခုခုကို ၀ယ္ထားလိုက္ပါ။ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ျပန္မေရာင္းဘူး သံဓိဌာန္ခ်ျပီး ထားရင္ .. ေနာင္၁၀ႏွစ္အၾကာမွာ အိမ္ေျမကို ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့အတြက္ ဆုလပ္အေနနဲ႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးပါမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္က ေဒၚလာ၅၀၀တန္ ေျမတကြက္ ျမန္မာျပည္မွာ ၀ယ္ထားခဲ့တာ အခု၊ ေဒၚလာ ၅ေသာင္းတန္ေနပါျပီ။ ေလာဘၾကီးျပီး အိမ္မ်ားစြာ ဘဏ္ကေငြေခ်းျပီး၀ယ္၊ ဖို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ အိမ္ငွားစားတဲ့ အေမရိကားကန္မ်ား ၂၀၀၉ စီးပြားေရးကပ္မွာ တြက္သားမကိုက္ျဖစ္သြားပါတယ္။

လူငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး သူတို႔ရွာတဲ့ေငြကို တိုးပြားတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ .. က်မ္းစာအုပ္မွန္မွန္ဖတ္ပါ။ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာ နည္းလမ္းအမ်ားၾကီး ဘုရားက လမ္းျပပါတယ္။

ဆက္လက္ဖတ္လိုသူမ်ား
Financial Management for Christian
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
- Click Here

ေဇာ္ေအာင္ 1.Aug.2011
 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ - ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)


ကိုေမတၱာ

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈး - မႏၱေလး  အသြားကားလမ္းေပၚတြင္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္စီးနင္းလိုက္ပါေသာ ဗင္ ကားကေလးသည္ လမ္းေျဖာင့္ေပၚတြင္ အရွိန္ႏွင့္ တရိပ္ရိပ္ ေျပးလို႔ေနသည္။ ကားေလးမွာ အေတာ္ေကာင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကားေမာင္းသူသည္ ဂီယာအေရႊ႔အေျပာင္းႏွင့္ ဘရိတ္လီဗာ တို႔ကို ကြ်မ္းက်င္ႏိုင္နင္းမႈေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ စီးနင္းလာရ၍ ငိုက္ျမည္း အိပ္ေပ်ာ္စ ျဖစ္လာသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုု သတိထား ၾကည့္မိလိုက္ရာမွ ငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ခ်က္ကို ေဖ်ာက္ပစ္လိုက္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤလမ္းခရီးတြင္ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ႏွစ္သက္သည့္ ဂုတ္တြင္း သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဂုတ္တြင္း သို႔ အဆင္းအတက္မ်ားတြင္ ကားသည္ လမ္းေျဖာင့္တြင္ ေျပးသည္ႏွင့္မတူေတာ့။ ဘယ္ေကြ႔၊ ညာေကြ႔ႏွင့္ အိပ္ငိုက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ားမွာ ယိမ္းထိုးလႈပ္ရွားလာသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကလည္း သာယာလွပါဘိ။ ဂုတ္ထိပ္ တံတားၾကီးကို ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ မႈန္ျပျပေတြ႔ရသည္။ ဒီေနရာကိုေရာက္လွ်င္ ရထား ျဖတ္လမ္းသာ ရွိေသာ တံတားၾကီးသည္ မၾကည့္မျမင္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ကြ်န္ေတာ့စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္ရင္း ကားသည္ ေကြ႔ကာ ၀ိုက္ကာျဖင့္ ဂုတ္တြင္း တံတားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာပါသည္။

"သတိ... အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို မ်ားစြာ ထပ္မံ၍ ေတြ႔ရသည္။ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ မႏၱေလးအဆင္း ကားလမ္းေဘးတြင္လည္း မၾကာခဏ သတိေပး ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ကားေမာင္းသမားကို ေမးလိုက္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒီလိုအဆင္းတြင္ အတက္ကားကို ဦးစားေပးရန္ သတိေပးရသနည္း။ အဆင္းကားမ်ားအတြက္မူ "သတိ..အႏၱရယ္ဂံုးဆင္း"   "ဂီယာၾကီးျဖင့္ ဆင္းပါ"  ဟု သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေရးထားသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ေမးလိုက္ရာတြင္ ကားေမာင္းသူသည္ ျပံဳး၍ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေအာင္ ရိုးရိုးေလး ရွင္းျပပါသည္။

ဒီလိုေလ ဆရာ၊ ကုန္းဆင္း ကုန္းတက္ ဒီလိုအေကြ႔အေကာက္မ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ကားေတြဟာ သတိထားျပီးေမာင္းရတယ္။ ကုန္းဆင္းအတြက္ေတာ့ ကားေတြဟာ အရွိန္သတ္ျပီး ဆင္းရတဲ့အခါ သိပ္ျပီးမခက္ခဲေပမဲ့၊ ကုန္တက္ကို အားယူျပီးတက္လာရတဲ့ ကားေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတက္ကားေတြကို အဆင္းကားေတြက ေကြ႔မွာ ဦးစားေပးရတဲ့ အေနအထားကို ေဖာ္ျပလိုတဲ့အတြက္ ဒီလို သတိေပးစာတန္းကို ေရးထားရတာပါ  .. ဟု ဆိုသည္။

ကားဒရိုင္ဘာ၏ စကားအဆံုး၀ယ္ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္းမ်ား ေခါင္းထဲသို႔ အစီအရီ ၀င္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ လူ႔ဘ၀ အသက္တာသည္လည္း အေကြ႔အေကာက္ အတက္အဆင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိေသာ ခရီးတာၾကီးတခုႏွင့္ အင္မတန္တူပါသည္။ တခါတရံတြင္ ကုန္းတက္ခရီးကို အားကုန္စိုက္ျပီး ရုန္းကန္ရသကဲ့သို႔ အေကြ႔အေကာက္လမ္းတြင္ မူးေ၀၊ ႏြမ္းနယ္ရတတ္သည္။ အဆင္းခရီးကို ၾကံဳရခ်ိန္တြင္မူ သတိမထားမိသျဖင့္ ေဘးသို႔ တိမ္းေခ်ာ္ရျခင္း၊ အရွိန္လြန္၍ မထိန္းႏိုင္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ရသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေလာကခရီးၾကမ္း၀ယ္ ျဖတ္သန္းသြားရေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စာနာေထာက္ထားစိတ္ျဖင့္ ေနရာေပးတတ္ရန္ လြန္စြာ အေရးၾကီးလွပါသည္။ အသက္တာ လမ္း၏ တက္ျခင္း၊ က်ျခင္းမ်ားကို အထူးဆင္ျခင္ သတိထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မိမိသည္ တက္လူျဖစ္သေလာ၊ က်လူျဖစ္သေလာ ?? ဆိုသည္ကို အျမဲသံုးသပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တခါတရံ၌ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ျပီးေနာက္တြင္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္၄င္း၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္းကို သတိမမူမိဘဲ မိမိ၏ တည္ျမဲေနရာမွ မစြန္႔ခြာလိုသူမ်ား၊ ေနာက္တက္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားတို႔အား ေနရာမေပးလိုသူမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚဖူးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ က်မ္းစာေက်ာင္း တက္စဥ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သတိရမိပါသည္။ က်မ္းစာေက်ာင္း ေရာက္ကာစ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ထက္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ေစာေရာက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အတန္းၾကီးေသာသူမ်ားကို "အစ္ကိုၾကီး၊ အမၾကီးမ်ား"  ဟူ၍ ေလးစားသမႈ ျပဳရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တခါတရံ၌ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါလာတတ္ရာ တခါတရံ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခုမွေရာက္ကာစ..ရွိေသး၊ ..လူတတ္ေတာ္ေတာ္လုပ္တယ္။ .. မင္းႏုပါေသးတယ္ကြာ .. စသျဖင့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခံရတတ္ေပသည္။ မိမိတို႔ ေက်ာင္းေရာက္ကာစ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အစ္ကိုၾကီး၊ အစ္မၾကီးတို႔က မိမိတို႔ျမင္ရေသာ အျမင္မ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ဘ၀ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေနာက္ေရာက္လာသူမ်ားအေပၚတြင္ တစ္လွည့္ျပန္ျမင္သလို ျဖစ္တတ္ေပသည္။

တစ္ခါက အသင္းေတာ္တပါးတြင္ အသက္ၾကီး၍ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ေနေသာ သင္းအုပ္ဆရာၾကီးတပါး ရွိေလသည္။ သူသည္ ထိုအသင္းေတာ္တြင္ တာ၀န္ယူလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအတြက္ ေဖးမလက္တြဲ ကူညီရန္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ပါးကိုမွ် ေမြးထုတ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ စဥ္းလည္း မစဥ္းစားခဲ့ပါ။ အသင္းသူအသင္းသား မ်ားကလည္း ဆရာၾကီးကို ခ်စ္ခင္ေလးစားရွာပါသည္။ မိမိတို႔၏ သိုးထိန္းအဘ ဆရာၾကီးအျဖစ္ လက္ခံကာ အျမဲတေစ ရိုေသနာခံမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာသည့္အေလ်ာက္ ခႏၱာကိုယ္အား နည္းလာကာ သြားခ်င္တိုင္းလည္း မသြားႏိုင္၊ ေျပာခ်င္တိုင္းလည္း မေျပာႏိုင္၊ စိတ္ရွိတိုင္း မလုပ္ႏိုင္သည့္အခါ အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသာမက ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္လည္း က်ဆင္းမႈမ်ား ၾကံဳရေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳမိေသာ အသင္းေတာ္လူၾကီးတို႔က လက္ေထာက္သင္းအုပ္ ဆရာတပါးကို ရွာေဖြခန္႔ထားရန္ အၾကံျပဳသည္။ ဆရာၾကီးက ခါးခါးသည္းသည္း ျငင္းဆိုေလသည္။ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ားကလည္း ဆရာၾကီး စိတ္ဆင္းရဲမွာစိုး၍ ေနာက္ထပ္ မည္သူမွ် အၾကံမျပဳ၀ံ့ေတာ့ေပ။ ဆရာၾကီးမွာ မိမိသည္ က်လူ ျဖစ္ေနျခင္းကို သတိမမူႏိုင္ပဲ  ငါ..အသက္ၾကီးေပမဲ့၊ ..လုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္.. ဟု ေျပာက မိမိမႏိုင္သည့္ ၀န္ကို အတင္းထမ္းကာ ႏိုင္သေယာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလာရာမွ ပင္ပမ္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ အေမာေဖာက္ကာ ဆံုးပါးသြားရေတာ့သည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ မ်ားစြာ သင္ခန္းစာ ယူရန္ သင့္ေပသည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္ သာသနာေလာကတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေတြ႔ေနရေပသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအေပၚ အထင္မၾကီးမႈမ်ား၊ ေနရာမေပးလိုမႈမ်ား၊ လက္တြဲ မေခၚေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သာသနာႏွင့္ အသင္းေတာ္သည္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္သင့္ပါလွ်က္ မတိုးတက္ မေအာင္ျမင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေတြ႔ေနရေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာ၍ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္ေသာသူမ်ား တနည္းအားျဖင့္ က်လူမ်ားသည္ ေနရာဖယ္၍ တက္လူမ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အသက္အရြယ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူၾကီးမ်ားတို႔တြင္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ အသက္ငယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ၾကီး၀ါရင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ေကာင္းေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ လမ္းညြန္မႈမ်ားကို အျမဲတေစ ေမွ်ာ္လင့္ထားရန္ မေမ့သင့္ပါ။ သူတို႔ထံသို႔ ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေကာင္းေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ယူျပီး မိမိ၏ လုပ္ငန္းတြင္ အားျဖည့္ရမည္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၌ ရွိေသာ ေခတ္ႏွင့္ညီသည့္ အေတြးအေခၚ ၾကံဆမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ စြမ္းအားမ်ားကို လူၾကီးမ်ားထံမွ အၾကံျပဳ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို က်ိန္းေသ ရရွိမည္ကား မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ခန္႔က ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ လူငယ္ဌာနမွ ဆရာမ ေဒၚျမမာလာက ကြ်န္ေတာ့္အား အစီးအစဥ္တစ္ခုတြင္ တင္ျပမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ အစ္မသဖြယ္ ခင္မင္သည္က တေၾကာင္းမို႔၊ မည္သည့္အေၾကာင္းကို တင္ျပရမည္နည္းဟု ေမးရာ စာေပႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္တဦး၏ အျမင္ကို တင္ျပေပးရမည္ ဟု ဆိုရာ ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းညိတ္လိုက္ပါသည္။ ဖတ္မိဖတ္ရာ စာမ်ားထဲမွ ျမန္မာစာေပေလာအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ တင္ျပခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းနဘန္းၾကီးသြားပါသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (Y.M.C.A) ရွိ ခမ္းမတခုတြင္ ခရစ္ယာန္ စာေရးဆရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္တကြ အျခားလူငယ္တဦး တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာကို နားေထာင္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရမည့္ ေခါင္းစဥ္မွာ "ခရစ္ယာန္စာေပအေပၚ လူငယ္တစ္ဦး၏ အျမင္" ဟူ၍ ျဖစ္ရာ "ဘုရားသခင္" ဟု တမိပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့ထက္ အရင္တင္ျပမည့္ လူငယ္မွာ ယခုအသင္းခ်ဳပ္ ရုပ္ျပသံၾကားဌာန တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ ေစာျမမင္းလြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူကေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရရွိထားရာ ခရစ္ယာန္စာေပအေပၚ သူ၏အျမင္ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဇာ္ျပသြားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့မွာ ခရစ္ယာန္စာေပအေၾကာင္း ဘာမွ် စဥ္းစားထားျခင္း မရွိရကား အခက္ေတြ႔ေနျပီး၊ ေဇာေခြ်းမ်ားပင္ က်လာရပါသည္။ ပါးစပ္မွ ေတြ႔ကရာ ဟုိအေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္းမ်ား ေျပာေနရေသာ္လည္း မိမိေျပာေသာ အေၾကာင္းမွာ ေခါင္းစဥ္ ဦးတည္ခ်က္ကို လံုး၀ ထိမိျခင္း မရွိေၾကာင္း မိမိဘာသာ သိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၂ေယာက္၏ တင္ျပမႈအျပီးတြင္ ခပ္ပိန္ပိန္ အသက္ၾကီးၾကီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ထိုင္ခံုမွ ထ၍ စကားေျပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ စာေပေလာကတြင္ အလြန္ နာမည္ထင္ရွားေသာ ဆရာၾကီး "သံလွ်င္ေဖသြင္" ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါေတာ့သည္။ ဆရာၾကီးက ကြ်န္ေတာ္၏ တင္ျပ၊ သံုးသပ္သြားေသာ အခ်က္မ်ားအတြက္ ခ်ီက်ဴးအားေပးခဲ့ျပီး ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ယခုေျပာဆိုတင္ျပသြားေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္စာေပေလာက၏ မ်ိဳးဆက္သစ္တရပ္ကို ဦးေဆာင္သြားမည့္သူမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိမိယံုၾကည္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ရာ ကြ်န္ေတာ့မွာ အျမီွးအေမာက္မတည့္ လြဲေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္၊ အားငယ္စိတ္မွ ၀မ္းေျမာက္ရြင္လန္းစိတ္ ျဖစ္ရကား ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခရစ္ယာန္ စာေပးေရးသားၾကည္မည္ဟု ဆံုျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး အေနျဖင့္ ခရီးသြားေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ၊ လူငယ္ဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္ "အျမင္သစ္"  စာေစာင္တြင္ စတင္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အား ဆက္လက္၍ ဆရာမ ျမမာလာက အားေပး၍ ကြ်န္ေတာ္ေရးသားေသာ ခရီးသြားေဆာင္းပါးကို အျမင္သစ္ စာေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္၊ ခရစ္ယာန္စာေပ စင္ျမင့္သို႔ တက္ရာ ေလွခါးရင္းသို႔ ပိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ဘ၀ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မတတ္တေခါက္ျဖင့္ ေရးသားရင္း ေမတၱာတမန္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၾကိဳးၾကားျဖင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ စာမေရးတတ္ပါ။ စာကို ဘယ္လိုေရးရမည္နည္း ?  ဆိုသည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာမသိပါ။ မိမိသိရွိ ခံစားရေသာ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ားကို မူတည္ကာ ေ၀မွ် ေရးသားျခင္းျဖင့္ ခရစ္ယာန္ စာေပစင္ျမင့္ ေထာင္တစ္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဆရာေစေရႊရည္ (ဆရာဆိုး)၊ ဆရာထြန္းျမတ္ေအး၊ ဆရာမိုးစည္၊ ဆရာသံလွ်င္ေဖသြင္ တို႔ကို မ်ားစြာ အားက်မိပါသည္။ သူတို႔လို ကြ်န္ေတာ္ စာမေရးတတ္ပါ။ သူတို႔ကဲ့သို႔ အလြန္ျဖစ္ခ်င္သည္ ဟူ၍ စိတ္ထဲမွ မၾကာခဏ ေတြးမိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့အေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အားလံုးကို အားေပးခ်င္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွ႔တြင္ ဂုဏ္ယူ စံထားဘြယ္ ပုဂၢိဳလ္ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ အားမငယ္ၾကပါႏွင့္။ အေကာင္းဆံုး ဆပ္ကပ္ ၾကိဳးစား သြားရန္ အားေပးလိုပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါ။ ေနရာေပးပါ။ လက္တြဲပို႔ေဆာင္ပါ။ ျမွင့္တင္၍ ေခၚေဆာင္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိတို႔သည္ အသက္အရြယ္ပိုင္းအရ "က်လူ"  မ်ားျဖစ္ေနပါျပီ။   "တက္လူ"  မ်ားကို ေနရာေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မႏၱေလး-လာရိႈးလမ္း ေတာင္တက္၊ ေတာင္ဆင္း လမ္းေကြ႔မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ ဆိုင္းဘုတ္အတိုင္း - -

" သတိ .. အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ"

ဟူေသာ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို အျမဲသတိရလွ်က္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ သူတို႔အား စင္ျမင့္တေနရာသို႔ ေရာက္သည္အထိ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ မိမိသည္ အဆင္းဘ၀၊ က်လူ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သတိရလွ်က္ ---

"သတိ .. အႏၱရယ္ကုန္းဆင္း၊ ဂီယာၾကီးႏ်င့္ဆင္းပါ"   ဟူေသာ သတိေပးခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းရင္း ခရိးဆက္ၾကရန္လည္း ႏႈိးေဆာ္ပါသည္။

ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္၏ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္ ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) ၏ ၀တၱဳတို၊ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။ ဆရာသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုးေဒသတြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္၊ Email: komitta@gmail.com   Mobile: +95 (092) 400 619


ဆရာကိုေမတၱာေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔....

 1. ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) ႏွင့္ မုရန္

  Category: General/Life Experience / Testimony ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ

  ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ) ၏ "သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္၏ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္" စာအုပ္မွ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မုရန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ဟု ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာ့ေကာ္ပီလည္း ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေပ့ခ်္မိတ္ကာ၊ျမန္မာေဖာင့္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာင္းရန္ ... Tuesday, 31 January 2012
 2. အမွတ္ရစရာ - နာဂတုိ႔ေျမမွာ (စာအုပ္ eBook) - ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)

  Category: General/Knowledge ဗဟုသုတ

  အမွတ္ရစရာ - နာဂတုိ႔ေျမမွာ” အခန္း (၁-၁၅) ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ) ကိုေမတၱာတစ္ေယာက္နာဂေတာင္တန္းမွာ(၇)ႏွစ္(၇)မုိး ဘုးရားသခင္ရဲ႕ေစတမန္အျဖစ္ သြားလာ လႈပ္ရွားခ့ဲတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကေလးေတြကုိ ... Sunday, 18 December 2011
 3. “အမွတ္ရစရာ - နာဂတုိ႔ေျမမွာ” အခန္း (၁) “ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေမ်ာက္သားဟင္းတစ္ခြက္”

  Category: General/Traveller Record ခရီးသြားမွတ္တမ္း

  ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ) ကိုေမတၱာတစ္ေယာက္နာဂေတာင္တန္းမွာ(၇)ႏွစ္(၇)မုိး ဘုးရားသခင္ရဲ႕ေစတမန္အျဖစ္ သြားလာ လႈပ္ရွားခ့ဲတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကေလးေတြကုိ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ၿပီးေျပာျပ ... Sunday, 04 December 2011
 4. အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ - ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)

  Category: General/Spiritual ၀ိညာဥ္ေရးရာ

  ကိုေမတၱာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈး - မႏၱေလး  အသြားကားလမ္းေပၚတြင္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္စီးနင္းလိုက္ပါေသာ ဗင္ ကားကေလးသည္ လမ္းေျဖာင့္ေပၚတြင္ အရွိန္ႏွင့္ တရိပ္ရိပ္ ေျပးလို႔ေနသည္။ ကားေလးမွာ အေတာ္ေကာင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ... Friday, 11 November 2011
 5. လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုေဆာင္ယူရပါသည္ 14/6/2011

  Category: General/Daily Scripture ေန႔စဥ္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

  ... ျပဳျပင္သည္ႏွင့္အညီ၊ မိမိကိုယ္ကိုေမတၱာ၌ တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ ႀကီးပြားေစတတ္၏။” (ဧ ၄း၁၆) ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္ သင္းအုပ္ဆရာ သို႔မဟုတ္ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းၿပဳရန္ ေခါင္းေဆာင္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္အသစ္သို႔မဟုတ္ ... Wednesday, 15 June 2011
 6. မေဟာျဖစ္သည့္တရားတစ္ပုဒ္

  Category: General/Life Experience / Testimony ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ

  ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ) "ဗူး ....  ပူအိုက္လိုက္တာကလည္း လြန္ေရာကြာ"  " ေၾသာ္ .. ေမာင္ျပန္လာျပီလား" ေျပာေျပာဆိုဆိုျဖင့္ ကိုေမတၱာခြ်တ္၍လုပ္ေပးလိုက္ေသာ တိုက္ပံုအကၤ် ီ ကိုယူကာ အကၤ် ီခ်ိတ္တြင္လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ရင္း ... Wednesday, 18 May 2011
 7. ယေန႔တြတ္ပီ ကံမေကာင္းပါ

  Category: General/Spiritual ၀ိညာဥ္ေရးရာ

  ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ) "ဆရာ .. လြန္ခဲ့တဲ့ ဆန္းေဒးမနက္ေစာေစာကပဲ သမီးေလးတစ္ေယာက္ ထပ္ရတယ္" "ဟ ... သမီးခ်ည္းပဲ (၃)ေယာက္၊ ပြတာပဲ" "ဟုတ္တယ္ဆရာ။ ဒါေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္က ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း မေရာက္ႏိုင္တာေပါ့" ... Friday, 28 January 2011
 8. ကြ်ႏု္ပ္မအားပါဟု မဆိုပါႏွင့္ ....

  Category: General/Spiritual ၀ိညာဥ္ေရးရာ

  ... တိုက္တြင္း ေ၀မွ်ရင္... ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) ဆိုင္ေဘာသဲေက်းရြာ (Nov2010) ဒီေမာဆိုးျမိဳ႔နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ +၉၅ (၀၉၂) ၄၀၀ ၆၁၉ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္၏ ဖြင္ဟ၀န္ခံခ်က္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပသည္။  ... Tuesday, 19 October 2010
 9. ေရႊရတနာနယ္ေျမ - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ(၇)

  Category: General/Life Experience / Testimony ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ

  ... "သစၥာတရားႏွင့္ေနထိုင္ရန္" တရားေဒသနာေဟာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေစာမင္းလြင္ ကေလာင္အမည္  ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) ဆိုင္ေဘာသဲေက်းရြာ (Nov2010) ဒီေမာဆိုးျမိဳ႔နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ +၉၅ (၀၉၂) ၄၀၀ ၆၁၉  ... Saturday, 07 August 2010
 10. "ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံျပီမို႔" - ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)

  Category: General/Life Experience / Testimony ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ

  "ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံျပီမို႔"  ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) "စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရလိမ့္မည္" ဆိုတဲ့ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုရဲ့ ၾသ၀ါဒဟာ တကယ္ေတာ့ လူ႔ေလာကၾကီးရဲ့ နိယာမအမွန္တရား တစ္ခုဆိုတာ ဘယ္သူကမွ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ... Sunday, 11 July 2010
 11. သတ္ပံုမွားေသာ္လည္း

  Category: General/Literature စာေပ

  သတ္ပံုမွားေသာ္လည္း - ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)     'ကုိးလလြယ္၊ ဆယ္လဖြား' သားသမီးမ်ားကို ၀မ္းႏွင့္လြယ္ကာ ေကြ်းေမြးေစါင့္ေရွာက္ရသူ 'အေမ' မ်ားသည္ အေတာ္ပင္ အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ သားႏွင့္ သမီးတို႔၏ ... Sunday, 06 June 2010
 12. ရႈံးခဲ့ဖူးပါသည္

  Category: General/Spiritual ၀ိညာဥ္ေရးရာ

  ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) “ေခ်ာက္” ဘက္ထရီမီးေခ်ာင္းခလုတ္ကေလးကို ဖြင့္လိုက္ရင္း မ်က္စိေၾကာင္စြာျဖင့္ ထထိုင္လိုက္ပါသည္။ ေခါင္းရင္းတိုင္ကပ္နာရီမွ “ဒင္း …ဒင္း” ဟူေသာ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္၍ နံနက္ပိုင္း(၂)နာရီပင္ ... Sunday, 25 April 2010
 13. ဒုကၡလို႔သာမွတ္လိုက္ခ်င္ပါသည္

  Category: General/Spiritual ၀ိညာဥ္ေရးရာ

  ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) “ရတာမလို၊ လိုတာမရ” “လူ႔အလို၊ နတ္မလိုက္ႏုိင္” ေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးသည္ လြယ္မလို လိုႏွင့္ ခက္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေလာကီေလာကနယ္ပယ္တြင္ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားျခင္းခံရ ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ဘ၀ကို ... Friday, 02 April 2010

 

Nov-Dec 2012  ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကရင္နီက်မ္းစာေက်ာင္း အခ်ိန္ပိုင္းပို႔ခ်ရန္ ဆရာကိုေမတၱာ ဘန္ေကာက္တြင္ရွိေနပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္

Email: komitta@gmail.com   Mobile: +95 (092) 400 619

ထိုင္းႏိုင္ငံ (Thailand) +66 85215057
Facebook:
http://www.facebook.com/ko.maittaSaya Ko Maitta Famil in Facebook (ဆရာကိုေမတၱာ မိသားစု - ၂၀၁၂)

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္

ဓမၼသစ္က်မ္းထဲမွာ သခင္ေယရႈက ေရကို စပ်စ္ရည္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာ အံ့ၾသစရာ နမိတ္လကၡဏာဘဲ။ အခုေခတ္ တို႔ဆီကေတာ့ စပ်စ္ရည္ (အရက္) ကို ေရျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ ေတာ္တယ္ေဟ့။ ေသာက္ေနတာ အလံုး၂၀ ရွိျပီ။ အခုထိ မမူးေသးဘူး .. ဖူး..ခလူး..ခလူး....။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ဟိျႏၵဴဘာသာ
ဗုဒၶဘာသာ
ခရစ္ယာန္ဘာသာ
မူဆလင္ဘာသာ

Religion in Modern Life
ညိဳေသာင္း ဘာသာၾကီးေလးခု အႏွစ္သာရမ်ား (၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀ျခင္း)

စာေရးသူ၏အမွာ - ၉
စကားဦး - ၁၄

ဟိျႏၵဴဘာသာ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ နွီးႏြယ္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ ႏွစ္ဘာသာစလံုးတြင္ေတြ႔ရေသာ အမည္နာမ တူညီမႈမ်ားရွိသည္။ အလားတူ ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစၥလမ္ဘာသာတို႔လည္း တူညီမႈရွိသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္မ်ားျပားလွသည္။ ဘာသာၾကီး၄မ်ိဳးႏွင့္အခ်ိဳ႔ဘာသာမ်ားသာ အဓိကေရးသားပါသည္။ ဘာသာတရားကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲႏိုင္သည္။ GOD ေခၚေသာ ထာ၀ရဘုရား (၀ါ) နတ္ဘုရားကို လက္ခံေသာ ဘာသာႏွင့္ ထာ၀ရဘုရားကို လက္မခံေသာဘာသာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာတစ္ခုတည္းသာ ထာ၀ရဘုရား အခန္းက႑မပါရွိေပ။ အျခားဘာသာအားလံု ထာ၀ရဘုရားကို လက္ခံၾကသည္။ ဖန္ဆင္းေသာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၊ အလံုးစံုကို သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။  အားလံုးသည္ ထိုအရွင္ အလိုအတိုင္းျဖစ္လာရသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ထာ၀ရဘုရား၏ ေနရာမရွိ၊ အေနာက္တိုင္းသားအခ်ိဳ႔က ဗုဒၶဘာသာကို သေဘာတရား၊ လူ႔ဘ၀အေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈျဖစ္ျပီး၊ ဘာသာတရားမဟုတ္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ဟူသည့္ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရး ပါရွိသည့္ ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ပိုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ဗုဒၶဘာသာတြင္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္သည့္ အယူအဆမ်ားရွိေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ ေထရွိ၀ါဒ ဗုဒၵဘာသာသည္ ထာ၀ရဘုရားအယူအဆ လက္မခံေသာ္လည္း မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာသည္ ထာ၀ရဘုရားအယူအဆ လက္ခံလာၾကသည္။


(၁) ဟိျဒၵဴဘာသာ - ၅၇
ကၠဳသြာရ
သံုးပါးတစ္ဆူ
ကမၻာကိုဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ဖ်က္သိမ္းျခင္း
ဘ၀သံသရာ
ကမၼတရား
၀ိညာဥ္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားပံု
သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ေရး
ထာ၀ရဘုရား၂မ်ိဳး
လြတ္ေျမာက္ျပီးေသာ၀ိညဥ္မ်ား
ထာ၀ရဘုရားသို႔သြားရာခရီး
တရားထိုင္ျခင္း
ဟိျႏၵဴက်မ္းမ်ား
လူဘ၀ကိုရေသာဘုရားမ်ား
ရာမ
ကရိသွ်နား

(၂) ဗုဒၶဘာသာ - ၁၅၅
စၾကၤာ၀ဌာ
ကမၻာပ်က္ပံု
ေဂါတမဗုဒၶ
သစၥာေလးပါးတရား
အာရိယာ
နိဗၺာန္
အနတၱ
ကံတရား
မဟာယာန

(၃) ခရစ္ယာန္ဘာသာ - ၂၄၉
ေယေဟာ၀ါ
ဖန္ဆင္းျခင္း
ေယရႈခရစ္ေတာ္
သံုးပါးတစ္ဆူ
ေကာင္းကင္ဘံု
ေကာင္းကင္တမန္မ်ား
ငရဲဘံု
မရဏာႏိုင္ငံ
လူသားမ်ားေသရေသာအေၾကာင္း
ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ခ်ေသာေန႔
သမၼာက်မ္းစာ
ဓမၼေဟာင္း ၃၉က်မ္း (ရိုမင္ကာသိုလစ္က်မ္းမ်ား)
ဓမၼသစ္က်မ္း
ဂိုဏ္ကြဲျခင္း

(၄) အစၥလမ္ဘာသာ - ၃၅၃

အစၥလမ္ႏွင့္အီမာန္
အလႅာဟ္အရွင္
တမန္ေတာ္မ်ား
အစၥလမ္က်မ္းေတာ္မ်ား
ေကာင္းကင္တမန္မ်ား
တမလြန္ဘ၀
အေကာင္းအဆိုး
၀တ္ျပဳျခင္း
ဇကာတ္ ေပးလႈစြန္႔က်ဲျခင္း
ဥပုဒ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
ကအဘာ(ကအိဗဟ္) ဗိမာန္ေတာ္
ဘာသာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္း
ရုပ္ႏွင့္နာမ္
ကာဖိရ္


(၅) အျခားဘာသာမ်ား - ၄၄၁
ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳး
ဂ်ဴးဘာသာ
ဂ်ိန္းဘာသာ
ကြန္ျဖဴးရွပ္ဘာသာ
တာအိုဘာသာ
ဆစ္ခ္ဘာသာ
ရွင္တိုဘာသာ
ပါရစီဘာသာ

နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား ...စသည့္ ဘာသာတရား၊ ယံုၾကည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၅၁၁ မ်က္ႏွာ ရည္ညြန္းစာအုပ္အျဖစ္ ၀ယ္ယူထားသင့္ပါသည္။ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဘာသာတရားမ်ား အားလံု တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေလးစားစြာ၊ အေႏွာက္ယွက္မျဖစ္ေစပဲ အတူေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Download & View Link
http://murann.com/ebooks/nyothaung1.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။