မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Sep 01st

Last update09:34:20 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ဗဟုသုတ၊ပညာေပး ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

E-mail Print PDF


 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါ   ... ဆိုး (ညစဥ္ခြန္အား)

 သက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္ မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ...
    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေျချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းကာလဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကာလလို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ေလာကၾကီးစတင္ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရျပီး ပထမလူသား အာဒံမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚေပါက္မွီကာလတိုင္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း အယူအဆကို ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလန္ဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

   ေအဒီ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကျငာခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျပီး မိမိတို႔ ပေရာဖက္ေဟာခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမို႔ ဂ်ဴးဘာသာဟာ သီးသန္႔က်န္ရစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ က်မ္းစာကေတာ့ ဂ်ဴးေတြရဲ့ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို မိမိတို႔ရဲ့ က်မ္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခရစ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးထားတဲ့က်မ္းမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ သတ္မွတ္အသံုျပဳခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘယ္သူလဲ..

    ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတို႔တြင္ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ရွိစျမဲပါ။ ကမာၻေပၚတါင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာၾကီးမ်ားစြာအနက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သိဒၶိတၱမင္းသားကို BC567 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ခရစ္ေတာ္ကို AD 2 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကို ေဖၚထုတ္သူ မုဟမၼာဒ္ကိုေတာ့ AD 571 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာာကို ေဖၚထုတ္သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေရာမမ်ားအုပ္စိုးရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ျပန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဘီစီ ၆၃ မွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ေရာမတို႔ လက္ေအာက္ကို က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မွာ ေရာမအင္ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ယာကုပ္ရဲ့ သားအၾကီးဆံုးျဖစ္သူ ဧေသာအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဟရုပ္ Herod ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ရဲ့ ဘုရင္ခံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေဟရုဒ္ဟာ အာျဗာဟံက ဆင္းသက္လာတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္အႏြယ္ကေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ တစ္ခါ ဒါ၀ိဒ္ရဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလမုန္ ႏွင့္ နာသန္တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အႏြယ္ထဲက ေယာသပ္ နဲ႔ မာရိကုိ ထိမ္းျမားဖို႔ ေစ့စပ္ေနၾကတယ္။ နာသန္ကေနျပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးဆက္ (၄၀)မွာ မာရိကို ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။

  ေယာသပ္နဲ႔ မာရိ နွစ္ဦးစလံုးကို ဗက္သလီဟင္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ့စပ္ခ်ိန္မွာ နာဇရက္မွာ သူတို႔ရွိေနၾကျပီ။ ေယာသပ္ရဲ့ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လက္သမားအလုပ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစမွာပဲ ျပႆနာတစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ကေလးတစ္ေယာက္၊ ေယာသပ္နဲ႔လည္း မရင္းႏွီးရပဲနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တယ္။ မေမြးရေသးေသာသားကိုလည္း ေယရႈဟု အမည္မည့္ရျပန္သတဲ့။

  မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆရာ၊ ဘာသာေရးဆရာတို႔ အျပင္းအထန္ အျငင္းသန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္။ အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ကာ အပ်ိဳးစင္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ေယရႈကိုေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကို မာရိေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကိုေမြးဖြားျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မယ္ေတာ္မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ပဲ ရွိေနေးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

   ဒီဘ၀ရဲ့ အစအဦးမွာ ေယာသပ္နဲ႔ မာရိရ့ဲ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပႆနာအပိုင္းအစကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲျပီး အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔က်င္သူ Anti-christ မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္စရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပိုျပီးဆိုး၀ါးစြာ ေျပာဆိုေရးသာရင္း မယ္ေတာ္မာရိကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္လာပါေသးတယ္။ စာေပလက္တံရွည္မ်ားနဲ႔ သိမ္းရိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရပါေသးတယ္။  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ....

   ကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့အခါ မိန္မသားဟာ လင္ေယာကၤ်ာတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအေသြးအသားလည္း ပါ၀င္ဖို႔မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ္ကို ေခတၱေပးထားရတာပဲ၊ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကင္းတဲ့ မိန္းကေလးဟာ အပ်ိဳစင္ပဲမဟုတ္လားဗ်ာ၊ ကမၻာေပၚမွာ သံ၀ါသမျပဳပဲ ပထမဆံုးကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့ကိစၥ (တနည္းအားျဖင့္ သားအိမ္အငွားလြယ္ျခင္းကိစၥကို စျပီးက်င့္သံုးသကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။Testube Baby ေတြထဲမွာ သားဦးဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္ ...။  ၁၂ ႏွစ္သားကာလအထိ ....

  ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ ျပည့္ျပည္စံုစံုဖတ္ရတဲ့အခါမွာလည္း အင္မတန္မွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပေဟဋိဆန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခုဟာ မိဘမ်ား ခရီးသြားရင္း ေမြးဖြားျခင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္ တေျမရပ္ျခားကို သြားျပီး ပုန္းရေသး၊ အသက္ေဘးကလည္း သိုးကာသီကာ လြတ္ရံုကေလး ေျပးရလႊားရ၊ သက္ေတာ္ ၁၂ႏ်စ္မွာ တကယ့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နင္လားငါလား တရားစကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္မွာ ...

   သက္ေတာ္စဥ္ရဲ့ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနပါျပီ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာႏွစ္ကာလ Silent Years ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေတာ့ ...

    ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူေရွ႔မွာ မ်က္ႏ်ာရေတာ္မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ...
  "Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them"  51.a
   "Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men." (52)

  ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ H.E Dana ၏ A Life of Christ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္
   "This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the  parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only in a general way that he led a normal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household ..  ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၀င္းေမာ္ဦးစာေပမွထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ ဘံုေဘျမိဳ႔ အယ္လိဖင့္စတုန္းေကာလိပ္မွာ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး J Wilson MA Oxford University ၏ အေမးႏွင့္အေျဖက႑တြင္ သက္ေတာ္စဥ္၏ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႔ကို မွားယြင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တိဘက္ျပည္ကိုသြား၍ ... ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာကိုျမိဳ႔ ကမၻာေက်ာ္ခရီးလည့္လည္သူ သုေတသနပုဂၢိဳလ္ ဂိုးရစ္ခ္ ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ .. ဟု ကိုးကားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးရစ္ခ္၏ မွတ္တမ္းဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း မီွျငမ္းျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မပါပဲ ႏႈတ္စကားမွီျင္းသျဖင့္ ပညာရွင္မဆန္ပါ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထား အားနည္းခဲ့ပါတယ္။


   ပါေမကၡဂိုးရစ္ခ္က ...
   ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္စုကို ရရွိခဲျပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ခရစ္ေတာ္မသိေသးေသာ သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

   အဲသလို စာေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြနဲ႔အတူ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သက္ေတာ္စဥ္ဟာ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္စ္ ပစ္ေလးရဲ့ စာတမ္းဆိုျပီး ကိုးကားမႈလုပ္ျပီး ေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ဟာ ပေဟဋိဆန္လာပါတယ္။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေရးရာမွာ အေတာ္ကေလး ကေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလာင္ကို ပြဲဆူဖို႔ သက္သက္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ိဳးမခိုင္လံုပဲ ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ပါပဲ။(၁၈) ႏွစ္ကာလအပိုင္းအစ...

  ဒီမွာ သက္ေတာ္စဥ္ ေဖာ္ျပျခင္းရဲ့ အားနည္းမႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွင္လုကာဟာ ခရစ္၀င္က်မ္းေရးသူေတြထဲမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ အေသးစိတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်က္ေတြ သိပ္ေကာင္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္းၾကီး ၂ နဲ႔ ၃ အၾကားမွာေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ ကာလကို တိတိက်က်ျဖက္ေတာက္ထားပါတယ္။

   ရွင္လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို အၾကားနဲ႔တင္ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ လုကာန ရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ လုကာန ဟာ မယ္ေတာ္မာရိကို ေတြ႔ဆံုျပီး (ဗ်ဴး) ျပီးမွ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာ၊ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ကို မေမးပဲ မေနပါဘူး၊ မာရိကလည္း မေျပာပဲ မေနပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ခရစ္၀င္က်မ္းထဲ ထည့္မေရးခဲ့တာလဲ၊ ေရးရဲ့သားနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို သိဂၤါယနာတင္သူေတြက အက္ဒစ္ Edit ဆန္ဆန္ တည္းျဖက္လိုက္တာလား။ မဟုတ္ဘူး။ လုကာနကိုက မေရးခဲ့တာ္။
 


   အားစမ္းဖို႔ေနရာ ...

            သူမေရးခဲ့တာျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ သူက ပိုင္းျဖက္သြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ဒီေနရာကို အားစမ္းျပီး ျဖိဳဖို႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ တိုက္ခိုက္လာတယ္။ ဒါကို ဖတ္မိတဲ့ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာ ခံစာၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အယ္ဒီတာလုပ္ေနတဲ့ဆီကို စာအခ်ိဳ႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းၾကတယ္။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာက ရွိေနျပန္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏုနယ္သူအတြက္ေတာ့ လဲျပဳိေလာက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာကေလးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

   ေမး။   ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီေက်ာင္းက ေပ်က္ကြယ္သြားပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရဟူဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစျပီး တရားေဟာခဲ့သလဲ။
  ေျဖ။   ။ သက္ေတာ္ ၃၀က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္။
 
  ေမး။   ။ ဒါျဖင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀)အထိ (၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ သူ႔ရဲ့ ေမြးစားဖခင္ ရွင္ေယသပ္နဲပ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။

  ေမး။   ။ အဖိုတန္ (၁၈)ႏွစ္ လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္နပါသလဲ။တိဗက္ကို သြားမသြား ....
  
   ပါေမာကၡဂိုးရစ္ခ္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း တိဗက္ျပည္ကိုသြားျပီ ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  R.W.F Wootoon ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ Christian Worship စာအုပ္မွာ "But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)" လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

  တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေအဒီ-၃၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရီးလမ္းပန္းဟာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ တိဗက္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းဟာ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မက ကြာေ၀းမယ္။ ေျခက်င္ခရီးကို (ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ အဆိုအရ ေလးလၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး) သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ သူဘာအတြက္ သြားသလဲဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို သြားေရာက္ဆည္းပူးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ျပႆနာပဲ။ သမိုင္းက်မ္းအဆူဆူအရ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို (A.D 645-650) ေလာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဘာသာတရားကို မျပန္႔ပြားေသးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဥ္းစားရင္ကို အေျဖေပၚပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မသင္ၾကား မေလ့လာခဲ့ပါဘူး။


Image:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Buddhism#Common_Era

   ေနာက္တခုက ခရီးသြားမသြား ။  
   မႆဲ ၂း၂၃ မွာ ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚၾကလတၱံဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ နာဇရက္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ အျမဲေနေလ၏။
   လု ၄း၁၆ တြင္မူ ၾကီးပြားေတာ္မူရာ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ....
   စသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္းပါ စကားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အဘယ္မွမသြားေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Rev.. သိမ္းအုပ္ဆရာကမူ ခရစ္ေတာ္ သြားခဲ့ရင္ မွတ္တမ္းရွိရမယ္၊ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးသမိုင္းမွာ ပါကိုပါရမယ္ ဟု ဆိုပါတယ္။

ဘာလုပ္ေနပါလိမ့္ ...
   နာဇရက္ျမိဳ႔မွာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ Rev .သိမ္းအုပ္ ၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာစာေစာင္ကေလးတြင္မူ (၁၈)ႏွစ္ကာလ သူဘာလုပ္ေနသည္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအျမင္ Customary View မွ တင္ျပ Point out လုပ္ပါတယ္။ မာကု ၆း၃ မွာ သူသည္ လက္သမားသားမဟုတ္ေလာ၊ မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ။ ယာကုပ္၊ ေယာေသ၊ ရွိမုန္ ... တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ  ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။ အခ်က္မ်ားမွ ..
   ေယရႈသည္ လက္သမားသားျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ သားသမီးတို႔တြင္ အၾကီးဆံုးေသာသားသည္ မိမိ၀ါသနာပါရ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရြးခ်ယ္၍မျပဳရ၊ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ သက္ေမြးရသည္။ က်န္သားသမီးမ်ားက မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ၊၀ါသနာပါရာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊  အသက္(၃၀)ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း ဘာသာေရး၀င္ေရာက္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရိုးထံုးစံမရွိ၊ သဘာ၀လည္းက်ပါသည္။ အသက္(၃၀)ရွိမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္မႈ၊ ဗဟုသုတစံုလင္မႈရွိျပီျဖစ္၍ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ခြင္ေပးျမဲျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း....
   ေကာက္ႏုတ္၍ (၁၈)ႏွစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ နာဇရက္ျမိဳ႔မွာပဲ လက္သမားလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ H.E Dana က ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဖခင္ ေယာသပ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မိခင္၊မုဆိုးမႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္တို႔အား (၁၈)ႏွစ္တိတိ လုပ္ကိုငေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယုတၱိတန္ေလသည္။
   အကယ္၍ထိုအခ်ိန္တြင္ တိဗက္သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေရာက္ေနပါက မုဆိုးမမိခင္အိုႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္မ်ားစြာတုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား ၀ေအာင္စား၍၊ လွေအာင္ေနပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတြက္ အလ်င္ျငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မယံုႏိုင္စရာမရွိပါ။

ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းဟုတ္မဟုတ္...
   တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ တိဗက္ကို မသြားပါဘူးဆိုတာနဲ႔ ျပီးျပတ္ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေပၚမွာ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳကို သက္ေသခံထားတယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးတဲ့မွတ္စု၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္မွာ ဂိုးရစ္ခ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ စာအုပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးပါဘူး၊ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းဟာ မမွန္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာရြက္မွ မေပၚေသးပဲကိုး၊ စာရြက္၁၀၀ကို (AD-30) ေလာက္မွာ ဘယ္ကိုသြားရွာမလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ စာက်က္တဲ့အခါ အလြန္ေအာ္က်က္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူက်က္တဲ့ဆယ္တန္းစာတစ္ပိုဒ္မွာ
    "Paper was invented in China at the begining of the second century A.D" တဲ့၊ တကယ္ေတာ့ ဂိုးရစ္ခ္ဟာ ပါေမာကၡတစ္ဦးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုပါေမကၡမ်ိဳးလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိတာအမွန္ပါပဲ ...

မွားေနတာေတြ ...
   တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဒီျပႆနာေတြက အသံက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံမပါပါဘူး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခားစီစစ္ရင္ ျပီးေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ မွားေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရညွိတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ်က္ကေလးမ်ားပဲ ..လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းတဲ့ မိုးၾကိဳးသံကေလးမ်ားပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ...
     အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းထဲမွာ ပါျပီးသားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ငွငွ ဖတ္ရႈရင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ သိႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပိုစြန္းသလို၊ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ မလိုလြန္းဘူး ိုတာကိုလည္း စိတ္ႏွလံုးမွတ္က်ံဳးရပါလိမ့္မယ္။
   ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ညိဳေသာင္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ (ဘာသာတရားမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသူ) က  .. "ေယရႈသည္ ဖခင္ေယာသပ္ကဲ့သို႔ လက္သမားလုပ္၍ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ အသက္၃၀တိုင္ေအာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေလသည္" .. ဟုေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊

 က်မ္းစာထဲကအတိုင္းပဲေပါ့။

 

က်မ္းကိုးစာရင္း
1.  Christian News from Isreal Vol.1 No.(34), 1878
2. Wy of Salvation Booklet.
3. A Life of Christ (H.H Darna) 1966.
4. Christian Worship (R.W.F. Wottom)
5. ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ (သန္လ်င္ေဖသြင္)
6.  Buddhism (Kenneth W. Morgan)
7.  ျပႆနာမ်ား
8. သမၼာက်မ္းစာ (ယုဒႆန္)
9. ကမၻာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္သူ (ေဌးလႈိင္)
10. ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ (ႏွစ္ျခင္းသာသနာစာေပ)
11. ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား (ညိဳေသာင္း)

MURANN မွတ္ခ်က္။  2008 တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုၾကိဳးသံ  စာအုပ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊျပည္သူျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hits: 37853
Comments (24)Add Comment
thanks for the detaill
written by saw moo, May 09, 2011
I'm not doubt jesus live with his family withing 18 years.But i get more detail for explane to who complain about Jesus life.
Thanks SaYar, May God bless you in you'r serveing God.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
သို႕
written by naung naung, June 28, 2011
ဘုရားသခင္နဲ႕ခရစ္ေတ ္ဟာအတူတူပဲလား။ဒါမ မဟုတ္ခရစ္ေတာ္ဟာထာ၀ ရဘုရားရဲ.သားလား။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by gm, February 25, 2012
၂၀ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ ည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄ ္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွ ၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မ ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေလ့လာေနသူ, April 03, 2012
ေအာ္လက္သမားဆရာလာလု ္တာကိုး လူေတြကိုကယ္တယ္ဖို႔ ာတယ္လို႔ထင္ထားတာ ခုမွဘဲ့သိေတာ့တယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Say War, June 09, 2012
April 3,2012 ကcomment ေရးထားတဲ့ ေလ့လာေနသူေရ ေသခ်ာ ဖတ္ျပီးမွ comment ေရးတာမဟုတ္ပဲကိုး။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , July 30, 2012
ဖန္ဆင္းေသာေန႕၌လည္း ူတို႕ကိုအာဒံအမည္ျ င့္မွည့္ေလ၏။က ၅း၂
နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန ယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ဘိတ္က ကိုေအာင္, August 03, 2012
ဆရာဆိုးေရ ----comments ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဦးေ ာ္။ လာလည္ပါဦးလားဘိတ္က ု။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by mimi, September 05, 2012
ေကာင္းလိုက္တဲ.ေၿဖရွင္းခ်က္ပါဘဲ
ေၿဖ၇ွင္းေပးတဲ. သူေပၚဘု၇ားေကာင္းၾက းေပးပါေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ကို စိုး, September 13, 2012
သို႕
ေလးစားရပါေသာ. လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာလဲ တစ္ခု ေမးပါရေစ. လူသား ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား သခင္သည္. ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ တန္းခိုးေတာ္ အနႏၱ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ ပါမလား. ဗ်ာ..ေနာက္ ၿပီးေတာ့. ေမတၱာေတာ္. အနႏၱ ရွိတယ္ လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္...လူကိုေတာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၿပီး. ဘာၿဖစ္လို႕. ကမၻာမွာ. ဘာသာတရား အမ်ားၾကီး ၿဖစ္ေအာင္. ဖန္းဆင္းထားရပါသလဲ. ဘာသာတစ္ခု တည္း ၿဖစ္ ေအာင္. ဖန္ဆင္း ႏိုင္ပါလွ်က္န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ မဖန္ဆင္းတာပါလဲ..ေနာက္ တစ္ခုက. ေမာတၱာ ၾကီးမာ တယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္. ကမၻာ ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးၿပီး. လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတ ကို. အကုန္လုံး သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ႕. နယူးကလီးယား. ဗုန္းကို ဖန္တီးလို႕ မရေအာင္. ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တဂိုးေတာ္ နဲ႕ ဖယ္ရွား ႏိုင္ ပါလွ်က္ေကနက္ ဘာေၾကာင့္. မလုပ္တာပါလဲ...ေမာတၱာစစ္ ေမတၱာ မွန္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမလား..ဆာဒန္ရဲ႕ လက္ခ်က္လို႕ ေၿပာရင္လည္း. ဘုရားက ဆာဒန္ေလာက္ ေတာင္. တဂိုး မရွိရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘ ရား က. ကိုယ့္ဟာကို ၿပီးၿပည့္စုံ ၿပီး တစ္ပါးတည္း ေနလို႕ ရပါလွ်က္ေက န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ လူေတြကို ဖန္ဆင္းရတာပါလဲ.ဘုရား ဖန္ဆန္ထားခဲ႕လို႕. ကမၻာ့ လူသားေတြဟာ. ေတာ္ေတာ့္ကို. စီးပြါးေရး. ႏိုင္ငံေရး . ဘာသာေရး. ၿပတ္သနာေတြနဲ႕. ေန႕တိုင္းလိုလို. ေသၾကည္ ပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္. ဒါေတြကို ဘုရားသခင္. မသိတာလား. ဒါမွ မဟုတ္ သိလွ်က္နဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ ေပးႏိုင္တာလား. ဒါမွ မဟုတ္.ၿဖစ္ခ်င္ရာ ၿဖစ္ၾက ကြာ ဆိုၿပီး. လြွတ္ထားတာလား. အဲလိုမ်ိဳးသာဆိုရင္. ဘုရားသခင္ ကို ဘယ္လို နားလည္ရပါမလဲ.ေက်းဇူး ၿပႈၿပီး ေၿဖေပးပါခင္ဗ်ာ..လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ..

မုရန္မွအေျဖ။ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိ ၾကည့္ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ာ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိ မိသားစုကိုပဲျပန္ၾက ့္ရင္ သားသမီးေကာင္း၊ သားဆိုး၊သမီးဆိုး ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔အားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္း မဖန္ဆင္းထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ေမ ခြန္းပါ။ Good Question.. စာေမးပြဲမွာ ၅၀မွတ္ရရင္ ေအာင္ျပီး၊ ၇၅မွတ္ရမွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ထူးထ က္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾ ီးမ်ားေတာင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္၊ ၁၀၀မွတ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူ။ ဒါဟာ လက္ရွိေလာကၾကီးရဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေလာကၾကီးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ ေနာက္ထပ္ေလာကၾကီးတခ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယန္ေတ ရဲ့ ခံယူခ်က္ပါ။ ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။

အျမင္ဖလွယ္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္မွာေဆြးေႏြ ရင္ အျဖားစာဖတ္သူမ်ားအတ က္ ရႈပ္ကုန္မွာမို႔လို ပါ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by Mr Fransis, December 27, 2012
Thank you Murann.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Nan Khaing Nwe Oo, January 07, 2013
ဘုရားရွင္နာမဘုန္းၾ ီးပါေစ သမာက်မ္းစာကေတာ႕အေက င္းဆုံး အေျဖပါပဲ ဘာေတြဘဲေဇာတကတက္ေနပ ေစ ကိုယ္ေတာ္မွာအေျဖရွ ပါတယ္ လူေတြနားမလည္ႏိုင္တ ႕အရာကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္ကဥာဏ္မ်က္ ိဖြင္႕ေပးမွာပါ. God bless you all
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ၾကယ္ကေလး, February 20, 2013
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...
ေယရႈခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ရဲ႕ဘုရားမဟ တ္ဘူး... လူသားအားလံုးရဲ႕ဘုရ းပါ။ သူဟာ ဘာသာထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ သူစိတ္၀င္စားတာ လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားကို ါ။ ျပီးေတာ႔ ထိုဘုရားဟာ အသက္ရွင္တဲ႕ဘုရားျဖ ္လို႕ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ ဆႏၵရွိရင္ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာၾကည္႔လိုက္ ါလို႕ ေျပာခ်င္တယ္... သူ႕ကိုေခၚရင္ ထူးတဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္.. တစ္ခုရွိတာက သံသယမရွိဘဲ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ႏွလံု သားနဲ႕ ေခၚဖို႕ပါပဲ...
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ႐ိုစီ, February 26, 2013
ဒီလို႐ွင္းလင္းေအာင ေျဖထားတဲ့စာေရးသူက ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ဇာျခည္မိုး, April 23, 2013
အ၇မ္းေကာင္းတဲ့တင္ျ ခ်က္ပါ က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူေတြ သေဘာေပါက္မွာပါ။ဒီအ ်က္ေတြကိုဥိခ်င္ေန ာၾကာျပီ ၇ွင္း၇ွင္းလင္းလင္း ဖာ္ျပေပးလုိ့ေက်းဇ းတင္ပါတယ္
ဘု၇ားရွင္ေကာင္းၾကီ ေပးပါေစ။ေနာက္လည္း က္လက္ျပီးရွင္းလင္း စြာတင္ျပေပးနိုင္ပါ စလို့ဘုရားသခင္ဆီမ ာဆုေတာင္းေပးေနပါ့မ ယ္. ။မုရန္ကိုေက်းဇူးတင ပါတယ္. ျပီးေတာ့နားမလည္တဲ့ ူေတြကိုလည္း၇ွင္းလ ္းစြာေျပာျပေပးေစခ် င္ပါတယ္။ဘု၇ားဆိုတာ ွိၾကပါတယ္မ်ားလည္း ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ယေ န့ကၽြန္မတို့ကိုးကြ ္ေနတဲ့ဘု၇ားဟာထာ၀ရ ု၇ားသခင္ျဖစ္ဖို့လိ ု့အပ္ပါတယ္၊ဘုရားတိ ့ရဲ့ဘု၇င္ ဘု၇ားတို့ရဲ့သခင္ဟာ ရစ္ယာန္တို့ေျပာေန ဲ့သမၼာက်မ္းထဲက ထာ၀၇ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတ ္။နားရွိေသာ
သူမည္သည္ကားၾကားပါေ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ုကိုနိင္, May 02, 2013
သို ့
ဆ၇ာမု၇န္ခင္ဗ်ာ .. ဒီေလာကၾကီးထက္သာလြန ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလာကၾကီးတစ္ခု၇ွိေ မယ္ ဆိုတာခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀ ္ေတြ၇ဲ ့ခံယူခ်က္လို ့ ဆ၇ာေျပာထားပါတယ္ခင္ ်ာ။။။ကြ်န္ေတာ္သာ ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခ်စ္ မတ္နိုးစိတ္နဲ ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ ့ေလာကၾကီးကို အိုမင္း၇င္ ့ေ၇ာ္မူေတြမေ၇ာက္ခင မွာ..သြားခ်င္တယ္ဆိုခဲ ့၇င္ ဘု၇ားသခင္က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးနိ င္မယ္လို ့ထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္ သုခဒုကၡေတြေ၇ာပြန္း နတဲ ့ ခုေလာကၾကီးကို ဘု၇ားသခင္က ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တယ္ဆိုတာ ဆ၇ာ ့အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတ ္.(အာဒံနဲ ့ဧ၀ပန္းသီးစားလို ့ဆိုတဲ ့အေျဖက ၾကားဘူးျပီးသားမို ့ဆ၇ာအေနနဲ ့ဒီထက္ေကာင္းတာေလးသ ခ်င္ပါတယ္)...... ၁၈နွစ္လံုးလံုးဆိုင းလင္ ့၇ီးယား ျဖစ္ေနတဲ ့အေပၚ ဆ၇ာ၇ဲ ့ ေ၇းသားခ်က္ဟာ ဆ၇ာ၇ဲ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္လို ့ဘဲျမင္မီပါသည္။။ဒီ က္ေကာင္းတဲ ့ သက္ေသေလးမ်ားသိခြင္ ၇မယ္ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို စိတ္၀င္စားသူေတြအေန ဲ ့ ပိုျပီးေက်နပ္နွစ္သ ပ္မိမွာအမွန္ပါ ဆ၇ာ။။....ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ေကာင္းတဲ့အရာေတြသင္ ံစားရရင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီ ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသင ခံစားရရင္ဘုရားသခင မေကာင္ခ်ီးေပးတာပဲလ ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆို ာနဲ႔ပဲဘုရားကကိုယ္ ြတ္ရုန္းမ်က္ကြယ္ျပ ဳေနတယ္ ေမတၱာရွင္ဆိုတာေကာင းေကာင္းမေကာင္းေမတ ာထားနိုင္ရပါမယ္ မေကာင္းတာေတြခံစားေ ရတဲ့ခ်ိန္ ေမတၱာထားပီးတန္ခိုး ဲ႔ဖယ္ရွားလြင္ေပ်ာ ္ေစရပါမယ္ သူ႔သားသမီးေတြအမ်ိဳ မ်ိဳးအသတ္ခံေနရတယ္ ေမြးကတည္းကအက်ိဳး အပဲ့ အကန္းေလးေတြေမြးလာၾ တယ္ မညီမ်ွတဲ့ေမတၱာေတြာ ားပီးမဖန္ဆင္းသင့္ ူးယူဆတယ္ မညီမ်ွျခင္းေတြနဲ႔ဖ ္ဆင္းတယ္ ညီမ်ွေအာင္ဖန္ဆင္နိ င္စြမ္းမရွိဘူးလား ဒီတစ္ခ်က္ကိုအရင္ေျ ရွင္းေပးပါ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ် ္ပါေသးတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ ��မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။ ဒီလိုအေပၚမွာေရးထား ါတယ္ ဟုတ္ပီ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးကိ ဘုရားသခင္ဘာလို႔ဖန္ င္းတာလဲ ေျဖေပးပါ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္ေနတာသဘာဝေ ာကၾကီးပါတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေနက စကားတစ္ခြန္းရွိပါ ယ္ သဘာဝဆိုတာတစ္ခုမွမရ ိပါဘူးတဲ့ အရာအားလံုးဘုရားဖန္ င္းပါတယ္တဲ့ အေပၚကစာနဲ႔ေျပာေနၾက ာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပ တယ္

မုရန္ေျဖရွင္းခ်က္။ မေကာင္းမႈ၊ေလာဘ၊ေဒါ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနတဲ ေလာကၾကီးကို ဘုရာသခင္ဖန္ဆင္းရေက င္းလား.. အျပစ္တင္ႏိုင္ပါတယ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ဖီလိုဆိုဖာ (အေတြးေခၚမ်ား) ကြ်န္ေတာ္ရဲ့နဲပါးတ ့ အသိပညာနည္းနဲ႔ရွင္း ပေပမဲ့ ...ခ်စ္မိတ္ေဆြဟာ တျခားဘာသာ၀င္ဆိုရင္ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္ ဘာသာတရားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားမဲ့၊ ဘုရားစံု၀ါဒ ဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲကလာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစာ လို႔ အေျဖမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ မွာ လူစီဖာဆိုတာလဲ ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားကိုယွဥ္တုလာေတ ့ ေကာင္းကင္ဘံုကေန ႏွင္ထုတ္ခံရတယ္။ လူေလာကကို ေရာက္လာျပီး စာတန္မာန္နတ္ အျဖစ္နဲ႔ၾကီးစိုးေန ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္အုပ္စိုးတဲ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ က်မ္းစာအရ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားဟာ တေျဖးေျဖးနဲပါးလာျပ း၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ .. ကမၻာၾကီးပ်က္မယ္လို သမၼာက်မ္းစာမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ ။ မသဲ၂၅၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း.. သိပၸံပညာရွင္မ်ားလည း ကမၼာၾကီးပ်က္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ကမၻာသစ္ (ေကာင္းကင္သစ္နဲ႔ေျမ ၾကီးသစ္) ဆိုတာ လူေတြ သဲသဲမဲမဲရွာေနၾကပါတ ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ ူမ်ားကေတာ့ ကမၻာသစ္ၾကီးကို ေတြ႔ထားျပီးပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အဲ ီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ိုတာလဲ ေသျခင္းတံခါး၀ကို ေက်ာ္မွေရာက္မွာျဖစ ပါတယ္။ ေသျပီးမွ ခရစ္ေတာ္လို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင း (ထာ၀ရအသက္ရွင္ျပီး ကမၻာသစ္ဆီသို႔) ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြ ္ အိုနာေသျခင္းမ်ားကိ လည္း၊ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲလို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ နာခံဖို႔ရွိပါတယ္။ မုရန္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
မိသားစုတစ္စုမွာ သားေကာင္း သားစိုး သမီးေကာင္း သမီးဆိုးရွိသည္မွန္ ါတယ္ ဒါကမိဘနွစ္ပါးသံဝါသ ပဳရာကေနရတာျဖစ္ပါတ ္ ဘုရားသခင္လိုအခ်ိန္ ူပီးစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ င္းထားတာမဟုတ္ပါ တန္ခိုးသံုးပီးလည္း ဖန္ဆင္းတဲ့အတြက္အဆ ုးအေကာင္းပါနိုင္ပါ တယ္ ဘုရားသခင္ကဘယ္သူနဲမ ႔သံဝါသျပဳစရာမလိုပ တန္ခိုးနဲ႔ေတာင္လူက ိုဖန္ဆင္းနိုင္တာပဲ ေကာင္းတဲ့သားသမီးေတ ခ်ည္းပဲသူမဖန္ဆင္း ိုင္ဘူးလား လူေတြသံဝါသျပဳရာကေန မြးဖြားလို႔ သားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရ းဖန္ဆင္းလိုက္လို႔ ားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရာသခင္ဟာသာမာန္လူ လာက္ပဲတန္ခိုးရွိသ ိုျဖစ္ေနပါတယ္ ေက်းဇူးျပဳပီးေျဖေပ ပါ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ႊThat Zin (Heavenly Home), June 13, 2013
ခရစ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ . .. ခရစ္ေတာ္ ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ေရးထားတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ကို လာတည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ ေျပာျခင္း ဟာ ဘုရား ၇ဲ ့ အလုိေတာ္ လည္း မဟုတ္သလုိ . . . က်မ္းခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လည္း မရွိပါဘူး။ ေမတၱာ ျဖင့္ အၾကံေပးလုိ ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အ ူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အ း ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။(တမန္၊၁၁ း၂၆)
၂၈အၿဂိပၸမင္းကလည္း၊ သင္သည္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင ေသာအားျဖင့္ ငါသည္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ ၿပီဟု ေပါလု အားေျပာဆိုလွ်င္၊ (တမန္၊၂၆း၂၈)
၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေ ကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ၊ ၄း၁၆)
ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သ ္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္း တာ္မူေသာအားျဖင့္ျ စ္၍ ၊ (၂တိ၊၃း၁၆)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ (၄) ခု ျဖင့္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚပါသည္။

Christian in English Bible (Murann)
The Greek word Χριστιανός (Christianos)—meaning "follower of Christ"—comes from Χριστός (Christos)—meaning "anointed one"— In other European languages, equivalent words to 'Christian' are likewise derived from the Greek, such as 'Chrétien' in French and 'Cristiano' in Spanish.

Early usage
The first recorded use of the term is in ~AD70 the New Testament, iActs 11:26, "the disciples were called Christians first in Antioch." The second mention of the term follows in Acts 26:28, "Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." The third 1 Peter 4:16, "Yet if as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf."
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္နည္း ေလးနည္း႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
၁။ ေျမမႈန္႕မွလူျဖစ္ျခ ္း (က၊၂း၇)
ေျမမႈန္႔မွ လူျဖစ္ေသာသူသည္၊ လူသားအားလံုး၏ဘခင္ျ စ္သူ အာဒံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ေျမမႈန္႔မွ ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံ၌ လူမိဘမ႐ွိ၊ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးအျ စ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္း မခံရေတာ့ေခ်။
၂။ နံ႐ိုးမွလူျဖစ္ျခင္ (က၊၂း၂၁-၂၂)
နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္လာသူသည္ ဧ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖ ့္ အိပ္ေစ၍ သူ႔နံ႐ိုးကို ထုတ္ကာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။ ဧ၀သည္ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္မိန္းမႀက း အျဖစ္ ဖန္ ဆင္းသည္။ သူကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမခံရေတ ့ေခ်။
၃။ မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ ခင္း (က၊၁း၂၇-၂၈)
မိတ္ေဆြႏွင့္ကၽြႏ္ု ္အပါအ၀င္ လူသားတိုင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြ းၾကသည္။ ကေလးဘ၀မွႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္မ ုတ္၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျ င္းျဖင့္ လူျဖစ္လာသည္။
၄။ မိန္းမအမ်ဳိး(လု၊၃း၂ ၃)
မိခင္႐ွိေသာ္လည္း ဘခင္မ႐ွိဘဲ လူျဖစ္လာသူလည္း ႐ွိသည္။ ထိုသူမွာ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၌ မိခင္မာရိ႐ွိေသာ္လည း လူဘခင္မ႐ွိေပ။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အား ဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဘခင္ ျဖစ္သည္။(လု၊ ၃း၂၃)။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ တာ္အားျဖင့္ မာရိ၀မ္း၌ ပ႗ိသေႏၶ ယူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ (မ၊ ၁း၁၈-၂၀)။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းမအမ်ဳိးသည္ သခင္ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေ႐ႊ, June 13, 2013
ေမာင္လယ္တီ ႏွင့္ ကို ႏိုင္ ခင္ဗ်ား သိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 12, 2013
ဒါဆိုရင္ ဒီသဘာဝ ေလာကႀကီးက ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာဘယ္လို
ယုံရမလဲ?

အေျဖ။ သဘာဝေလာကၾကီး သူအလိုေလ်ာက္ရွိေနသ ္ဟု သင္ယံုၾကည္ျပီး ေၾကနပ္ေနပါက သင့္အတြက္အိုေကပါသည ။ ကြႏ္ုပ္အတြက္မွာ ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းသည ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 13, 2013
ပိုတိက်တ့ဲအ ေျဖမ်ဳိးဆ္ုိပိုေကာ ္းမယ္ထင္ တယ္။
က်ြႏ္ုပ္ေမးတာ ယံုၾကည္မႈအတြက္ မဟုပ္ဘူးေလ။
အမွန္တိုင္းသိခ်င္ယ ံပါ။

Answer;
အဂၤလိပ္လို http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလို အၾကမ္းေရးထားတာေတာ့ http://murann.com/htoosan.htm မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားတယ္၊ (christian, muslim..etc) ၂။ သဘာဝအတိုင္းရွိတယ္ (buddhism) ၃။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္မဝ ္စား (free thinker or multi-god) ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးေသာ လူေတြရွိပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ရယ္စရာေကာင္းေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ား

သက္ေသခံခ်က္ - မင္းေအာင္သက္လြင္

ကြၽန္ေတာ့္ တူေလး တစ္ေယာက္က ေဂါက္ကြင္း သြားခ်င္လို႔ ဆိုၿပီး သူ႔အေမကို ပူဆာပါတယ္၊၊ အေမ လုပ္သူက အျပင္ခန သြားတယ္၊၊ သူျပန္လာတဲ့ အခ်ိန္ မိုးမရြာရင္ ေဂါက္ကြင္းလိုက္ပို႔ ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္၊၊ တူေလးက ျပဴတင္းေပါက္ကေန အျပင္ ေကာင္းကင္ေပၚကို ခနခန ေမာ့ၾကည့္ေနတယ္၊၊ ပါးစပ္ကလဲ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနတယ္၊၊ ခနေန အိမ္ေရွ႔မွာ ကားရပ္သံၾကားတယ္၊၊ သူ႔အေမ ျပန္လာၿပီ၊၊ မိုး လံုးဝ မရြာပါဘူး ၊၊ တူေလး ဝမ္းသာအားရနဲ႔ “ေဟး သား ဆုေတာင္းတာ ဘုရားသခင္က မိုး ေပးမရြာဘူး၊ ေဂါက္ကြင္း သြားရေတာ့မယ္ကြ” လို႔ ထေအာ္လိုက္ပါတယ္၊၊ ကြၽန္ေတာ့္လို လူႀကီး အေနနဲ႔ ဒီလို ရုးတူးတူး ေပါေတာေတာ ႏိုင္တဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ကို ကေလးကလား ဆန္ဆန္ ရယ္စရာေကာင္းေသာ ဆုေတာင္း ခ်က္လို႔ ထင္ခဲ့မိပါတယ္၊၊

ကမBာ့လက္ေဝွ႔အေက်ာ္အေမာ္ မိုက္တိုင္ဆန္ နာမည္ႀကီးတံုးက သူ႔ရဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ ဟိုလီးဖီးလ္ နဲ႔ တစ္ရက္မွာ စိန္ေခၚပြဲ လက္ေဝွ႔ထိုးရပါတယ္၊၊ စင္ကာ ပူမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ ျမန္မာ ေက်ာင္း သားေလး တစ္ေယာက္က ဟိုလီးဖီးလ္ကို ႏိုင္ ေစခ်င္ပါတယ္၊၊ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းက မိုက္တိုင္ဆန္ ကို ႏိုင္ေစခ်င္ပါတယ္၊၊ ေလာင္းေၾကး မ်ားမ်ားနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ေလာင္း ကစားတာ မဟုတ္ ေပမဲ့ ကေလး သဘာဝ ကိုယ္အားေပးတဲ့ သူကို ႏိုင္ေစခ်င္ၾကပါတယ္၊၊ ျမန္မာေကာင္ေလးက ဗုဒၾၶြဟူးေန႔ည အသင္းေတာ္ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းစည္းေဝးမွာ အသင္း လူႀကီး ေတြကို ဟိုးလီးဖီး က မိုက္တိုင္ဆန္ကို အႏိုင္ရဖို႔ ဆုေတာင္း ခိုင္းပါတယ္၊၊

အသင္းလူႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းစား သြားပါတယ္၊၊ မိုက္တိုင္ဆန္ ဆိုတာ ရံႈးပြဲမရွိ ေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ ကမBာ့ လက္ေဝွ႔ အေက်ာ္အေမာ္ပါ၊ မိုက္တိုင္ဆန္ ရံႈးဖို႔ ဆုေတာင္းခိုင္းတာက ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေလးပါ၊၊ ေတာ္ေတာ့ကုိ ရူးတူးတူး ေပါ ေတာေတာ ႏိုင္တဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ပါ၊၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အသင္းေတာ္ လူႀကီး ေတြက ကေလး အလိုက် ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ ၾကပါတယ္၊၊ အံ့ၾသဖို႔ သိပ္ ေကာင္း ပါေတယ္ ေနာက္ေန႔ မနက္ သတင္းစာမွာ ကမBာ့ လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ မိုက္တိုင္ဆန္ ရံႈးတဲ့ သတင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္၊၊


အသက္ ၄ဝေက်ာ္ မနန္စီဆိုတဲ့ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚက အစ္မႀကီး တစ္ေယာက္ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ လာလုပ္ပါတယ္၊၊ အသင္းေတာ္မွာ သူဟာ ေနရာတိုင္း လိုလိုမွာ တက္ºကြစြာ ပါဝင္အသံုးေတာ္ခံ ဆက္ကပ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊၊ တစ္ေန႔ အသင္းေတာ္ လူငယ္ ဝတ္ျပဳ စည္းေဝးၿပီးသြားလို႔ ေခါင္းေဆာင္စည္းေဝး လုပ္ခ်ိန္မွာ အထူး ဆုေတာင္းပြဲေလးလုပ္တာ့ သူက ဆုေတာင္းခ်က္ေလး တစ္ခု တင္ပါ တယ္၊၊ မနန္စီက ဘာကို ဆုေတာင္း ခိုင္းသလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ သူ႔အိမ္က ေမြးထားတဲ့ ဝက္ကေလး ေနမေကာင္းဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ဝက္ကေလး ေနျပန္ေကာင္းလာဖို႔ ဆုေတာင္းခိုင္းပါတယ္၊၊ မနန္စီက စင္ကာပူ မွာပါ၊၊ သူ႔ဝက္ကေလးက ျမန္မာျပည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚက ရြာႀကီးတစ္ရြာရဲ႔ အိမ္ေအာက္ တိုင္ေျခရင္းမွာ ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ လသား အရြယ္ ဝက္ငယ္ငယ္ ကေလး ေနေကာင္းဖို႔ စင္ကာပူ ျမန္မာအသင္းေတာ္မွာ ရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဆုေတာင္းခိုင္းပါတယ္၊၊

သူ႔ဆုေတာင္းခ်က္က နည္းနည္းမ်ား ရူးတူးတူး ေပါေတာေတာနဲ႔ ရယ္စရာ ေကာင္းေန မလားဘဲ၊ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္၊ ေခါင္းကုတ္ၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္း ေပးရမလို မေတာင္း ေပးရမလို ျဖစ္ေနၾကပါတယ္၊ မ်က္လံုးေလး ကလယ္ က လယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ မနန္စီကို အားနာလို႔ သူ႔ အလို က် ေတာင္း ေပးလိုက္ၾကပါတယ္၊၊ ဆုသာ ေတာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္၊၊ ဘယ္သူကမွ အစ္မ နန္စီ ဝက္ကေလး ေနေကာင္း သြားၿပီ လားလို႔ ေနာက္ေန႔ ေတြမွာ စကား ေမးေဖာ္ မရပါဘူး၊ ေမးဖို႔ သတိ မရၾကပါဘူး၊၊

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ အတြက္ ဒါဟာ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆုေတာင္း ခ်က္ ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ၊၊ ဝက္ ေနေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္း ေကာင္း အေရးမႀကီးလို႔ ဘယ္သူမွ ကရုမစိုက္ ၾကပါဘူး၊၊ ႏွစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ပါတယ္၊၊ မနန္စီလဲ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ ဆက္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္ကို အၿပီး ျပန္သြားသလို ဆုေတာင္းေပးၾကတဲ့ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြလဲ တကြဲတျပားနဲ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကပါၿပီ၊၊

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ တစ္ေန႔ မွာ ကြၽန္ေတာ္ လဲ ျမန္မာျပည္ကို ခန အလည္ျပန္ေနတံုး မနန္စီကို အင္းစိန္ ယိုးဒယားေစ်းထဲမွာ သြားေတြ႔ပါတယ္၊၊ သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ မေတြ႔ျဖစ္တာ ၈ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ၊၊ သူလဲ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ရြာကေလး ကေန အင္းစိန္ကို ခန အလည္လာခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္လဲ စင္ကာပူကေန ေနရင္းၿမိဳ႔ျဖစ္တဲ့ အင္းစိန္ကို ခန အလည္ ျပန္လာခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အင္းစိန္က ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ရိုးရိုးသားသား ရပ္ကြက္ေစ်းျဖစ္တဲ့ ယိုးဒယား ေစ်းေလးထဲမွာ ေတြ႔ၾကေတာ့ မာေၾကာင္း သာေၾကာင္း ေျပာရင္း ကြၽန္ေတာ္က “ အစ္မ နန္စီ ဟိုတစ္ခါတံုးက စင္ကာပူမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ဝက္ေလး ေနျပန္ေကာင္း သြားလား” လို႔ အမွတ္တရ ျပန္ေမးမိပါတယ္၊၊ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ ၾကာေနခဲ့ေပမဲ့ သူေရာ ကြၽန္ေတာ္ပါ ျပန္မွတ္မိေနပါတယ္၊၊ မနန္စီက “ေအး ေနေကာင္းသြားတယ္၊ အဲဒီႏွစ္က ခရစၥမတ္မွာ အဲဒီ ဝက္ကို ေပၚေရာင္း လိုက္တာ ပိႆာခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ ရလိုက္တယ္၊ လိုတဲ့ ေငြထက္ ပိုရလို႔ ဆန္းေဒးလ္ စကူးလ္ ကေလးေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ဝယ္လိုက္ႏိုင္တယ္” လုိ႔ ဝမ္းသာ အားရ ျပန္ေျပာပါတယ္၊၊

ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔သားသမီးေတြအားလံုးရဲ႔ ဆုေတာင္းခ်က္ အားလံုးကို နားေထာင္ ပါတယ္၊၊ အသင္းေတာ္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဂိုဏ္းဂနေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႔ မဟာ့ မဟာ စီမံကိန္း၊ စူပါ ပေရာ့ဂ်က္၊ အေရးေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကို နားေညာင္းသလို ရူးတူးတူး ေပါေတာေတာ ဆန္တယ္လို႔ ထင္ရတဲ့၊ အေရးမပါဘူးလို႔ ျမင္ရတဲ့ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ သာမန္ ဆုေတာင္းခ်က္ေလးေတြကိုလဲ နားေညာင္း အေျဖ ေပးပါတယ္၊၊

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ ဘက္ မလိုက္ေသာ ဘုရား၊ ေမတၱာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါ၊၊ ဆုေတာင္းျပည့္ဖို႔ဆိုတာက ဆုေတာင္းခ်က္က အေရး မႀကီးပါ၊၊ ဆုေတာင္းသူရဲ႔ အာေဘာင္အာရင္းသန္မွဳ၊ စကားလံုး အသံုးအႏွဳန္း ºကြယ္ဝ လွပမွဳ၊ ဂုဏ္ရွိန္အာဏာ ႀကီးမားမွဳက အရာ မေရာက္ပါ၊၊

ဆုေတာင္းခံသူရဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းသာ အေရး ႀကီးပါတယ္၊၊ ဆုေတာင္းခ်က္က တစ္ခါ တစ္ေလမွာ ရယ္စရာ ေကာင္းေနေပမဲ့ ဆုေပးမဲ့ ဘုရားက ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ဘုရား မဟုတ္ပါဘူး၊၊ ၊၊

မႆဲ ၇း၁၁၊ သင္တို႔သည္ အဆိုးျဖစ္လွ်က္ပင္ ကိုယ္သားတို႔အား ေကာင္းေသာ အရာကို ေပးတတ္လွ်င္ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔ အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာ သူတို႔အား ေကာင္းေသာ အရာကို သာ၍ ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၊၊

(( မင္းေအာင္သက္လြင္ ))

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ငါ၏ရဲတိုက္ (My High Tower) - by Rev Saw San Aung

ငါ့ကို သနားေသာသူ၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး ငါ၏ရဲတိုက္ ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္၊ ငါ၏အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသခင္ကို ငါကိုးစား၏။ ငါ၏လူမ်ဳိးကို ငါ့ေအာက္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၁၄၄း၂)။

လူမ်ားစြာတို႔သည္ မတည္ၿမဲေသာရာထူး၊ ဂုဏ္စည္းစိမ္၊ မိမိတို႔၏ ေငြႏွင့္ပညာဥာဏ္အေပၚ အမွီျပဳတတ္ၾကသည္။ ဆာလံဆရာကမူ “ငါတို႔မူကား ငါတို႔ဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္” ဟု ေရးသားသီကုံးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူ႔ေလာက အသက္တာ၌ ေဘးဒုကၡျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ လူ႔႐ႈေထာင့္မွ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕စရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါ သည္။ ရံဖန္ရံခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစား ရမည့္အစား လူကို ကိုးစားမိတတ္ၾကပါသည္။ ေဟဇကိမင္း သည္လည္း ရန္သူျဖစ္ေသာ အာ႐ႈရိရွင္ဘုရင္၏ၿခိမ္းေျခာက္ မႈကိုခံရစဥ္ သူေတာင္းေသာေရႊေငြအတြက္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘ႑ာမ်ားကို ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုရန္သူ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ထပ္မံခံခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားဆုေတာင္းသျဖင့္ ထားလက္နက္ သံုးစရာမလိုဘဲ ဘုရားမစသျဖင့္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး တည္းက အာ႐ႈရိစစ္သား တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ကို ဒဏ္ခတ္ ခဲ့ပါသည္။

ထာ၀ရဘုရားကို သိရွိယံုၾကည္ထားသူတို႔အေနႏွင့္ ဒုကၡ ျပႆနာရင္ဆိုင္ရစဥ္ ဘုရားအေပၚအမွီျပဳ ခိုလံႈကိုးစားရန္ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သိုးေက်ာင္းသားဒါ၀ိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဘုရားေရြး ခ်ယ္ထားျခင္းခံရေသာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွာလုဘုရင္၏ ရန္ရွာျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံရကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ရစဥ္ မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ ထာ၀ရဘုရားကို တမ္းတခိုလံႈခဲ့၏။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဆာလံ၊ ၁၈ႏွင့္၁၄၄၌ အတိတ္က ဘုရားသခင္ သူ႔ကိုမစခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းထားသည္။ ထာ၀ရဘုရား သည္ မိမိေက်ာက္၊ မိမိ၏ဒိုင္းလႊား၊ မိမိ၏ရဲတိုက္၊ မိမိ၏ ၿမိဳ႕႐ိုးစသည့္ အနက္တူစကားလံုးမ်ားျဖင့္ မိမိကို ကြယ္ကာ မစေသာအရွင္၏နာမေတာ္ကို ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားပါသည္။

သင္သည္ ဆာလံဆရာကဲ့သို႔ ဘုရားနာမေတာ္ကို သတိရလ်က္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္အမႈ မ်ားအတြက္မစေပးမည္ဟု စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ျပႆနာ ေတြ႕ရစဥ္ မိမိအသက္တာကို ဆန္းစစ္လ်က္ ၀န္ခ်စရာ အျပစ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္ အျပစ္ကို ၀န္ခ်ရပါမည္။ ဘုရားႏွင့္ မွန္ကန္မႈ အစဥ္ရွိေစပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေငြ၊ အစြမ္းသတၱိတို႔မွာ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ထာ၀ရဘုရားမွာမူ ခပ္သိမ္းေသာ သူ/အရာမ်ားထက္ ႀကီးျမတ္ပါသည္။ ထိုအရွင္ကို သင္ ယံုၾကည္ကိုးစားခိုလံႈပါက သူသည္ သင့္ျပႆနာအလံုးစံုကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

“အို ကၽြႏ္ုပ္၏ျမင့္ေသာရဲတိုက္ တည္းဟူေသာေယ႐ႈ ဘုရား ကၽြႏု္ပ္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္လက္သို႔ အပ္ႏွံပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳျပင္မစ ေပးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ထံ ခိုလံႈပါ၏ (အာမင္)။”  ေစာစံေအာင္ (Rev) East Bible School - Singapore

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

သင္းအုပ္ဆရာသံုးပါး ေန႔လည္စာ စားေနၾကစဥ္ တစ္ေယာက္က

”ေႏြရာသီေရာက္ကတည္းက ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ ထပ္ခိုးနဲ႔ ငါ့အခန္းထဲမွာၾကြက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေပးတယ္။အသံနဲ႔ ေျခာက္လန္႔ၾကည့္တယ္။ ပိုးသတ္ေဆးလည္းသံုးတယ္။ ေၾကာင္ေတြ လည္း ထားတယ္။အကုန္စမ္းၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ေတြ ဘာကိုမွ ေၾကာက္လန္႔ပံုမေပၚဘူး”

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

လူ႔ေလာကၾကီးနဲ႔လူသားေတြအတြက္အသက္ရွင္ျပီးအက်ဳိးေဆာင္ခဲ့သူေတြအနက္
မာသာထရီဇာဟာတစ္ဦးအပါအ၀င္ပါ။ရွိရွိသမၽွကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျပီးအငယ္ဆံုးေသာသူေတြအတြက္
တတ္စြမ္းသေလာက္လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုလူေတြအတြက္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းအတြက္
ဘာကိုမွလည္းမေတာင္းဆိုခဲ့သလို၊လုပ္ေပးရေလာက္ေအာင္တန္ေကာတန္ရဲ႔လားလို႔
သံသယလည္းမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။သူမဆီကခြန္အားရယူၾကပါစို႔။


မာသာထရီဇာ

အဂၢနက္စ္ဂြန္ဇာဘိုဂ်က္ဇုကို၁၉၁၀ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ၊၂၆ရက္ေန႔တြင္ေအာ္တုိမင္အင္ပါယာ၊
ဥဇကပ္(ယခုကာလ၊မက္ဆီဒိုးနီးယားႏိုင္ငံရဲ႔ျမိဳ႔ေတာ္၊စကုပ္ဂ်ီ)မွာဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။သူမဟာ
အယ္လေဘးနီးယားႏိုင္ငံ၊စကိုဒါေဒသကလာတဲ့နီကိုေလနဲ႔ဒရာနာဘိုဂ်က္ဇုမိသားစုရဲ႔
အငယ္ဆံုးသမီးေလးျဖစ္ပါတယ္။အယ္လေဘးနီးယန္းႏိုင္ငံေရးေလာကမွာက်င္လည္ေနတဲ့
သူမရဲ႔ဖခင္နီကိုေလကြယ္လြန္ခ်ိန္၊၁၉၁၉ခုႏွစ္အခ်န္မွာသူမဟာအသက္(ဂ)ႏွစ္အရြယ္သာရွိပါေသးတယ္။
ဖခင္ကြယ္လြန္ျပီးခ်ိန္မွာမိခင္ျဖစ္သူကသူမကိုရိုမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္
သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ဖခင္နီကိုေလဟာပရစ္ဇန္ကိုဆိုဗိုကလာသူျဖစ္ျပီးမိခင္ဒရာနာကေတာ့
ဒါကိုဗီကာကိုဆိုဗိုေဒသအနီးကရြာေလးတစ္ရြာကျဖစ္ပံုရပါတယ္။

သူမရဲ႔ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀ကိုအိႏၵိယျပည္မွာသာသနာျပဳခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲအသက္တာျဖစ္
ရပ္ေတြကၾကီးစိုးလြမ္းမိုးထားပံုရပါတယ္။အသက္၁၂ႏွစ္အရြယ္မွာေတာ့အဂၢနက္စ္ကေလးဟာ
ဘာသာေရးေလာကထဲကို၀င္ေရာက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႔ေနာက္ဆံုအဓိဌာန္ကို
သူမဘုရားဖူးသြားေလ့ရွိတဲ့လက္ႏိုက္စ္ကမက္ေဒါနားရုပ္တုေရွ႔ ေမွာက္မွာဆုေတာင္းေနစဥ္
၁၉၂၈ခုႏွစ္ရဲ႔ၾသဂုတ္လ၊၁၅ရက္ေန႔မွာခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။သီလရွင္တစ္ပါးျဖစ္လာဖို႔အတြက္
အသက္၁၈ႏွစ္အရြယ္မွာေလာ္ရီတိုကသီလရွင္ေက်ာင္းကို၀င္ဖို႔အိမ္ကထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့အဂနက္စ္ဟာအိမ္ကမိခင္နဲ႔အစ္မေတြကိုျပန္ဆံုေတြ႔ခြင့္မၾကံဳေတာ့ပါဘူး။

ပထမဦးစြာအဂၤလိပ္စာသင္ဖို႔အဂၢနက္စ္ဟာအိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ရပ္ဖ္ဖာဟမ္မွာရွိတဲ့ေလာ္ရီတို
သီလရွင္ေက်ာင္းကိုသြားရပါတယ္။ဒီေက်ာင္းဟာအိႏၵိယကခေလးသူငယ္ေတြကိုအဂၤလိပ္စာသင္
ဖို႔အတြက္ေလာ္ရီတိုကသီလရွင္ေတြတက္ေလ့ရွိတဲ့ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။၁၉၂၉ခုႏွစ္မွာေတာ့
အဂၢနက္စ္ဟာအိႏၵိယျပည္ကိုေရာက္ရွိလာျပီးဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခနားကဒါဂ်ီလင္မွာသာသနာ
အမႈေတာ္ကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။အဂၢနက္စ္ဟာသူမတို႔ရဲ႔ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းမွာကေလးေတြကို
စာသင္ေနရင္းအနီးမွာရွိတဲ့စိန္႔ထရီဇာေက်ာင္းမွာဘင္ဂါလီဘာသာကိုသင္ယူခဲ့ပါတယ္။
၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔မွာေတာ့သီလရွင္တစ္ပါးအျဖစ္သစၥာဆိုခဲ့ပါတယ္။
စိန္႔ထရီစီဒီလီစီေယာ့ဆ္ရဲ႔ဘြဲ႔နာမကိုခံယူလိုေပမယ့္ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကအျခားသီလရွင္
တစ္ပါးခံယူသြားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္စပိန္ဘာသာအရထရီဇာဆိုတဲ့အမည္ကိုဘဲခံယူလိုက္ပါတယ္။

ကလၲကတၲားျမိဳ႔အေရွ႔ဖက္ပိုင္းကအႏၲာလီကြန္ဗင့္ေက်ာင္းမွာစာျပေနတဲ့အခ်ိန္၊၁၉၃၇ခုႏွစ္၊ေမလ
(၁၄)ရက္ေ႕နမွာ ေတာ့ေလးနက္တဲ့သစၥာကိုျပဳခဲ့ပါတယ္။အဲဒီမွာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္နီးပါးတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ျပီးခ်ိန္၊၁၉၄၄ခုႏွစ္မွာေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ေက်ာင္းမွာ
စာသင္ျပရတာကိုသီလရွင္ထရီဇာေပ်ာ္ပိုက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ပတ္ပတ္လည္မွာျမင္ေနရတဲ့
ကလၲကတၲားရဲ႔ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈကသူမကိုပိုျပီးစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။
၁၉၄၃ခုႏွစ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ဘဂၤလားငတ္မႈေခါင္းပါးမႈေဘးကျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးဆီအနိတၳာရုံေတြနဲ႔
အနိစၥတရားကိုသယ္ေဆာင္လာခ်ိန္၊၁၉၄၆ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ဟိႏၵဴနဲ့မူဆလင္
လူမ်ဳိးတို႔ရဲ႔အဓိကရုဏ္းၾကီးကလၲကတၲားျမိဳ႔ၾကီးကိုဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေစခဲ့ျပီးေခ်ာက္ခ်ားစရာ
ဌာေနတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၆ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔၊ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလိုကလၲကတၲားကေနဒါဂ်ီလင္ကေလာ္ရီတို
ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကိုအသြားမီးရထားဘူတာရံုမွာေခၚသံကိုသူမၾကားလိုက္ရျပီ။
..ငါဟာကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကထြက္ခြာျပီးေတာ့ဆင္းရဲသားေတြေတာထဲမွာေနထိုင္ရင္းသူတို႔ကို
ကူညီရမယ္။ဒါဟာအထက္ကလာတဲ့အမိန္႔ျဖစ္တယ္။ဒါကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ
ငါ့ရဲ႔ယံုၾကည္ျခင္းပ်က္သံုးသြားျခင္းဘဲ..
လို႔သူမခံယူခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ေလာ္ရီတိုသီလရွင္၀တ္ရုံျဖဴအစားအျပာစင္းအနားသတ္ေတြပါတဲ့၀တ္ရုံ
ကိုေျပာင္းလဲ၀တ္ဆင္ ျပီးဆင္းရဲသားေတြအတြက္စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။အိႏၵိယ
လူမ်ဳိးအျဖစ္ခံယူျပီးပန္တာကေဆးရုံမွာလအနည္းငယ္ၾကာေဆးပညာသင္ယူျပီးသည့္ကာလ
ကလၲကတၲားရဲ႔ဆင္းရဲသားရပ္ကြပ္ထဲမွာအလုပ္စတင္ခဲ့ပါတယ္။အစဦးဆံုးေမာ္တစ္ဂ်္ေဟးလ္
မွာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင့္တယ္။မ်ားမၾကာမီလူမြဲေတြနဲ႔ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသူေတြအတြက္
စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။၁၉၄၉ခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္စုကသူမရဲ႔
လုပ္ငန္းမွာပါ၀င္လာခဲ့ျပီးဆင္းရဲဆကာ့အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားအတြက္
အမႈေတာ္ကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။

မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာသူမရဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုအာဏာပိုင္ေတြကသတိျပဳမိ
လာျပီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကအသိအမွတ္ျပဳမႈကိုေဖၚျပလာပါတယ္။မာသာထရီဇာရဲ
႔ဒိုင္ယာရီအရဆိုရင္ေတာ့ပထမႏွစ္ဟာအခက္အခဲေတြနဲ႔နပန္းလံုးေနရတဲ့ကာလပါဘဲ။
၀င္ေငြတျပားမွမရွိတဲ့အတြက္အစားအေသာက္နဲ့အေထာက္အပံ့အတြက္ေျဖရွင္းစရာ
နည္းလမ္းကေတာ့လိုက္လံေတာင္းရမ္းရျခင္းပါဘဲ။အစဦးပိုင္းလေတြမွာသံသယေတြ
နဲ႔အထီးက်န္မႈေတြေၾကာင့္ပိုျပီးသက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ကြန္ဗင္းေက်ာင္းကိုျပန္ခ်င္တဲ့
အထိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႔ဒိုင္ယာရီထဲမွာ
..သခင္ဘုရားကဆင္းရဲျခင္းကားတိုင္ကိုထမ္းဖို႔လြပ္လပ္တဲ့သီလရွင္တစ္ပါးျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ျပီ။
ဒီကေန႔သင္ခန္းစာေကာင္းကိုရခဲ့ျပီ။ဆင္းရဲသားေတြၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ဒုကၡဟာသူတို႔အတြက္
ပင္ပန္းလွပါတယ္။သူတို႔အတြက္ေနစရာအိမ္၊အစားအစာနဲ႔က်န္းမာေရးအတြက္
ဘယ္ေလာက္မ်ားခက္ခက္ခဲခဲၾကိဳးပမ္းရမလဲ။ဒီလိုနဲ႔ကၽြန္မဟာအလိုေတာ္အတိုင္း
ဒီမွာဘဲဆက္ေနဖို႔ဆႏၵျပဳခဲ့ပါတယ္။သူတို႔မ်က္ရည္တစ္စက္မက်ေစရပါဘူး။..

Missionary of Charity အျဖစ္ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို၁၉၅၀ခုႏွစ္
၊ေအာက္တိုဘာလ(ရ)ရက္ေန႔မွာဗာတီကန္ကခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။မစ္ရွင္ကေတာ့သူမ
အဆိုအတိုင္းေျပာရပါက
..ဆာေလာင္သူ၊အ၀တ္မဲ့သူ၊အိမ္မဲ့ယာမဲ့၊ဒုကၡိတ၊မ်က္မျမင္၊ႏူနာစြဲသူမ်ား၊အပယ္ခံမ်ား၊
လူအသိုင္းအ၀ိုင္းကစြန္႔ပယ္ျခင္းခံရသူမ်ား၊လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေန
သူမ်ား၊လူတိုင္းႏွာေခါင္းရႈံ႔မႈခံေနရသူမ်ား…
အတြက္ပါဘဲ။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကကလၲကတၲားမွာသီလရွင္(၁၃)ပါးနဲ႔စတင္ခဲ့တဲ့အမႈဟာခုခ်ိန္မွာေတာ့
ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာမိဘမဲ့ေဂဟာေတြ၊ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္္းေတြ၊
ဂရုဏာလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့သီလရွင္ေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနပါျပီ။

၁၉၅၂ခုႏွစ္၊ကလၲကတၲားျမိဳ႔ေတာ္မွာေသခါနီးလူေတြအတြက္ေဂဟာတစ္ခုကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့
ပါတယ္။အာဏာပိုင္ေတြရဲ႔အကူအညီနဲ႔စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို
အခမဲ့ေသခါနီးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေဂဟာကိုေရာက္လာ
သူေတြဟာေဆးကုသမႈကိုခံယူရတဲ့အျပင္ေသဆံုးသူေတြကလည္းလူလိုသူလိုဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊
ကိုယ့္ရဲ႔ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသျဂိဳၤလ္ခြင့္ရၾကပါတယ္။သူမရဲ႔အဆိုအရ
..တိရိစၧာန္သဖြယ္အသက္ရွင္ခဲ့ရေပမယ့္နတ္သမီး၊နတ္သားေတြလို
ခ်စ္ခင္မႈ၊လိုလားမႈရွိရွိေသဆံုးခြင့္ရျခင္း..ပါတဲ့။

မၾကာမီမွာေတာ့မာသာထရီဇာဟာအနာၾကီးေရာဂါသည္ေတြအတြက္ ရွန္တိနဂၢ္ဂါ ဆိုတဲ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမိဳ႔ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႔ဂရုဏာရွင္အဖြဲ႔ကလည္းကလၲကတၲားျမိဳ႔
တစ္၀ွမ္းအနာၾကီးေရာဂါသည္ေတြကိုလိုက္လံရွာေဖြျပီးအစာေရစာ၊ေဆး၀ါးနဲ႔အနာကိုပတ္တီး
စည္းေပးၾကပါတယ္။ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့မိဘမဲ့ကေလးေတြတျဖည္းျဖည္းနဲ႔မ်ားျပားလာခ်ိန္မွာ
သူတို႔ေတြအတြက္ေဂဟာတစ္ေဆာင္ေဆာက္ဖို႔စိတ္ကူးရွိလာပါတယ္။၁၉၅၅ခုႏွစ္မွာ အိမ္မဲ့ယာမဲ့နဲ႔မိဘမဲ့လေလးေတြအတြက္ နမၼာလရွိရႈဗပၼာန္
ေဂဟာကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


ဂရုဏာသီလရွင္မ်ား

အမႈေတာ္ဟာအလွဴရွင္ေတြကိုေရာပါ၀င္ဆက္ကပ္လိုသူေတြကိုပါဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ား
အတြင္းမွာအိႏိၵယႏိုင္တစ္၀ွမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာေတြ၊မိဘမဲ့ေဂဟာေတြနဲ႔အနာၾကီးေစာင့္ေရွာက္
မႈေဂဟာေတြကိုအေျမာက္အမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။မာသာထရီဇာဟာသူမလုပ္ကိုတကမၻာလံုး
အတိုင္းအတာျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။အိႏိၵၵယျပင္ပရဲ႔ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအေနနဲ႔
ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမွာသီလရွင္ငါးပါးပါ၀င္တဲ့ေဂဟာတစ္ေဆာင္ကို၁၉၆၅ခုႏွစ္မွာဖြင့္လွစ္ႏုိင္ငံခဲ့
ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာေရာမ၊တန္ဇန္းနီးယားနဲ႔ၾသစၾတီးယားေတြမွာ
လည္းေကာင္း၊၁၉၇၀ခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာအာရွ၊အာဖရိက၊ဥေရာပနဲ႔အေမရိကမွာေဂဟာ
နဲ႔ေဖာင္ေဒးရွင္းဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။

၁၉၆၃ခုနွစ္မွာဂရုဏာကိုယ္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ကိုထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီးေတာ့၁၉၇၆ခုႏွစ္မွာေတာ့သီလရွင္
မ်ားအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။မာသာထရီဇာရဲ႔လုပ္ငန္းမွာသာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြေရာ၊
ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူေတြပါပူးေပါင္းပါ၀င္လာပါတယ္။၁၉၈၄ခုႏွစ္မွာဖာသာ
ဂ်ဳိးဇက္လန္းဂ္ေဖါ့ဒ္နဲ႔ဂရုဏာဘုန္းေတာ္ၾကီးသာသနာျပဳအဖြဲ႔ကိုထူေထာင္ျပီးသာသနာအမႈ
ကိုျပဳခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ဂရုဏာသာသနာျပဳအဖြဲ႔ဟာႏိုင္ငံေပါင္း၁၂၀မွာကိုယ္ေတာ္
အပါး၄၅၀၊သီလရွင္အပါး၅၀၀၀နဲ႔ေက်ာင္း၊ေဂဟာေတြအပါအ၀င္သာသနာလုပ္ငန္းေပါင္း
၆၀၀ေက်ာ္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါျပီ။

မာသာထရီဇာဟာအိႏၵိယအစိုးရရဲ႔အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုခံရျပီး၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာပဒၵမာသီရိဘြဲ႔ကို
လည္းေကာင္း၊၁၉၆၉ခုႏွစ္မွာေနရုူးဆုတံဆိပ္ကိုလည္းေကာင္းခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး
၁၉၇၂ခုႏွစ္ေတြမွာလည္းအလားတူဘြဲ႔တံဆိပ္ၾကီးေတြခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္၁၉၈၀ခုႏွစ္
မွာအိႏိၵယရဲ႔အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံသားဆုတံဆိပ္ဘာရက္ရတ္တၲနာဆုတံဆိပ္အပ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
၁၉၇၉ခုႏွစ္မွာေတာ့ကမၻာ့ႏုိဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုၾကီးကိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။မာသာထရီဇာကို
ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ဆုတံဆိပ္ေတြကေတာ့မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပါဘဲ။

၁၉၉၇ခုႏွစ၊္မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔မွာဂရုဏာသာသနာျပဳလုပ္းငန္းရဲ႔အၾကီးအကဲရာထူးမွအနား
ယူျပီးေနာက္၁၉၉၇ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွာေတာ့လူ႔ေလာကထဲကအျပီးအပိုင္အနား
ယူထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။လူကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ္လည္းသူမရဲ႔လက္ရာေျခရာေတြကေတာ့
လူသားေတြအတြက္ဆက္လက္အက်ဳိးျပဳေနဆဲပါဘဲ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္း
ဘဝအဓိပၸာယ္
အၿမဲရွိမယ့္ အသက္ကိုေပးသူ
ေယရႈတစ္ပါးတည္း
ဆံုးရႈံးမယ့္ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္
အသက္စြန္႔ကာကယ္တင္ခဲ့ဲဲၿပီး

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့ အစအလယ္နဲ႔အဆံုး
ကြၽႏု္ပ္ရ့ဲဘုရင္
ကြၽႏု္ပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္းကင္ဖခင္
အစဥ္ေဖးမ လမ္းခရီး အသက္နဲ႔သမၼာတရား
ကြၽႏု္ပ္ဘဝကိုစံုလင္ေစၿပီး

ခိုင္ခံ့တဲ့ရဲတိုက္ျဖစ္၍
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ခိုလႈံျခင္းအေၾကာင္း
ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ေၾကာက္ရြ႔ံ ျခင္းကင္းေစ
ထာဝရအၿမဲအလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ျခင္းကင္း
ေနမင္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႔ ဘုရင္

ေယ ရႈ . . ေယ ရႈ . .
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္အစြဲလန္းဆံုးသူ . .

ႏွလံုးသားက တမ္းတျခင္းနဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အဆံုးမရွိတဲ့ သခင့္ရဲ့အခ်စ္နဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းခ်င္

ASwelLanSoneThu.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


အခြံ ၅ (သို  ့မဟုတ္) ပူေဖာင္းနဲ ့လူေဟာင္း 

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

ငယ္ငယ္က ငါ လိုခ်င္ခဲ့တာ ‘ပူေဖာင္း’ ၊ ေရာ္ဘာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့၊ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့နဲ႔
ေလ အေသာ့မွာ ေဆာ့ကစား လို႔ရတဲ့ ‘ပူေဖာင္း’၊၊ သူ႔ကိုယ္ထဲမွာ ၾ
ပါးစပ္ တစ္မၿတ္၊  လက္တစ္ဆုပ္စာ‘ေလ’ေတြကို ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ထုပ္ထားတယ္၊၊
မဂၤလာ မ႑ပ္၊ အလွဴ ၊ ကလပ္ နဲ႔ ေမြးေန႔ ပြဲေတြတိုင္းမွာ သူ မပါရင္ မႈပီးခဲ့ပါ၊၊

‘ပူေဖာင္း’ရဲ႔ အသက္ၾတစ္မနက္လား၊ ခုႏွစ္ရက္လား၊ ဘာမွ မေရရာ
ဆူး စူးမိရင္ ေပါက္သြားမယ္၊၊ ေရာ္ဘာသား ပါး ရင္ေပါက္သြားမယ္၊၊
ပူေဖာင္းထဲက ေလ ‘ရွဴးကနဲ’ ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ‘ေဘာင္းကနဲ’ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
ေပါက္ကြဲသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ရႊံ႔ထူတဲ့ လမ္းေပၚမွာ လူတကာရဲ႔ ေျခနင္းဖတ္ ျဖစ္သြားမယ္၊၊သြားမယ္ ၊၊
 
 ငယ္ငယ္က ငါရွင္သန္ခဲ့တာ ‘လူေဟာင္း’ ၊ စစ္မွန္တဲ့ လူမ်ိဳး၊
   ပညာကို အေရာင္ဆိုးႈပီး လူကံုထံေတြ-ကားမွာ လူတန္းေစ့ ေနႏိုင္ေအာင္
   တိုက္ ေျမ ႈခံ ကား၊ သမီး မယားနဲ႔ မနဲ က်ားကန္ ထားရတယ္၊၊
   ဘုရားေက်ာင္းပလႅင္ေပၚမွာ၊ အိမ္ဦးခန္းမွာ၊ ကုမၸဏီရံုးခန္းမွာ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ထိုင္ေနခဲ့ေပမဲ့၊

   ‘လူေဟာင္း’ရဲ႔ အသက္  တစ္မနက္လား၊ ခုႏွစ္ရက္လား၊ ဘာမွ မေသခ်ာ ၾ
   ေရာဂါဘယ ေ-ကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူသတ္ လက္ေ-ကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
   မေတာ္တဆေ-ကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ “ျဖဳတ္ကနဲ” အသက္ထြက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့
   သုႆန္ တစျပင္မွာ လူတကာရဲ႔ ေျခနင္းဖတ္ ျဖစ္သြားမယ္၊၊ ၊၊

- - - - -

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray