မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 24th

Last update07:12:13 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ဗဟုသုတ၊ပညာေပး ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

E-mail Print PDF


 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါ   ... ဆိုး (ညစဥ္ခြန္အား)

 သက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္ မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ...
    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေျချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းကာလဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကာလလို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ေလာကၾကီးစတင္ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရျပီး ပထမလူသား အာဒံမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚေပါက္မွီကာလတိုင္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း အယူအဆကို ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလန္ဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

   ေအဒီ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကျငာခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျပီး မိမိတို႔ ပေရာဖက္ေဟာခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမို႔ ဂ်ဴးဘာသာဟာ သီးသန္႔က်န္ရစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ က်မ္းစာကေတာ့ ဂ်ဴးေတြရဲ့ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို မိမိတို႔ရဲ့ က်မ္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခရစ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးထားတဲ့က်မ္းမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ သတ္မွတ္အသံုျပဳခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘယ္သူလဲ..

    ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတို႔တြင္ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ရွိစျမဲပါ။ ကမာၻေပၚတါင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာၾကီးမ်ားစြာအနက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သိဒၶိတၱမင္းသားကို BC567 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ခရစ္ေတာ္ကို AD 2 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကို ေဖၚထုတ္သူ မုဟမၼာဒ္ကိုေတာ့ AD 571 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာာကို ေဖၚထုတ္သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေရာမမ်ားအုပ္စိုးရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ျပန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဘီစီ ၆၃ မွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ေရာမတို႔ လက္ေအာက္ကို က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မွာ ေရာမအင္ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ယာကုပ္ရဲ့ သားအၾကီးဆံုးျဖစ္သူ ဧေသာအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဟရုပ္ Herod ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ရဲ့ ဘုရင္ခံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေဟရုဒ္ဟာ အာျဗာဟံက ဆင္းသက္လာတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္အႏြယ္ကေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ တစ္ခါ ဒါ၀ိဒ္ရဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလမုန္ ႏွင့္ နာသန္တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အႏြယ္ထဲက ေယာသပ္ နဲ႔ မာရိကုိ ထိမ္းျမားဖို႔ ေစ့စပ္ေနၾကတယ္။ နာသန္ကေနျပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးဆက္ (၄၀)မွာ မာရိကို ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။

  ေယာသပ္နဲ႔ မာရိ နွစ္ဦးစလံုးကို ဗက္သလီဟင္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ့စပ္ခ်ိန္မွာ နာဇရက္မွာ သူတို႔ရွိေနၾကျပီ။ ေယာသပ္ရဲ့ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လက္သမားအလုပ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစမွာပဲ ျပႆနာတစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ကေလးတစ္ေယာက္၊ ေယာသပ္နဲ႔လည္း မရင္းႏွီးရပဲနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တယ္။ မေမြးရေသးေသာသားကိုလည္း ေယရႈဟု အမည္မည့္ရျပန္သတဲ့။

  မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆရာ၊ ဘာသာေရးဆရာတို႔ အျပင္းအထန္ အျငင္းသန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္။ အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ကာ အပ်ိဳးစင္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ေယရႈကိုေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကို မာရိေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကိုေမြးဖြားျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မယ္ေတာ္မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ပဲ ရွိေနေးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

   ဒီဘ၀ရဲ့ အစအဦးမွာ ေယာသပ္နဲ႔ မာရိရ့ဲ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပႆနာအပိုင္းအစကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲျပီး အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔က်င္သူ Anti-christ မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္စရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပိုျပီးဆိုး၀ါးစြာ ေျပာဆိုေရးသာရင္း မယ္ေတာ္မာရိကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္လာပါေသးတယ္။ စာေပလက္တံရွည္မ်ားနဲ႔ သိမ္းရိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရပါေသးတယ္။  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ....

   ကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့အခါ မိန္မသားဟာ လင္ေယာကၤ်ာတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအေသြးအသားလည္း ပါ၀င္ဖို႔မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ္ကို ေခတၱေပးထားရတာပဲ၊ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကင္းတဲ့ မိန္းကေလးဟာ အပ်ိဳစင္ပဲမဟုတ္လားဗ်ာ၊ ကမၻာေပၚမွာ သံ၀ါသမျပဳပဲ ပထမဆံုးကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့ကိစၥ (တနည္းအားျဖင့္ သားအိမ္အငွားလြယ္ျခင္းကိစၥကို စျပီးက်င့္သံုးသကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။Testube Baby ေတြထဲမွာ သားဦးဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္ ...။  ၁၂ ႏွစ္သားကာလအထိ ....

  ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ ျပည့္ျပည္စံုစံုဖတ္ရတဲ့အခါမွာလည္း အင္မတန္မွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပေဟဋိဆန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခုဟာ မိဘမ်ား ခရီးသြားရင္း ေမြးဖြားျခင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္ တေျမရပ္ျခားကို သြားျပီး ပုန္းရေသး၊ အသက္ေဘးကလည္း သိုးကာသီကာ လြတ္ရံုကေလး ေျပးရလႊားရ၊ သက္ေတာ္ ၁၂ႏ်စ္မွာ တကယ့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နင္လားငါလား တရားစကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္မွာ ...

   သက္ေတာ္စဥ္ရဲ့ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနပါျပီ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာႏွစ္ကာလ Silent Years ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေတာ့ ...

    ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူေရွ႔မွာ မ်က္ႏ်ာရေတာ္မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ...
  "Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them"  51.a
   "Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men." (52)

  ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ H.E Dana ၏ A Life of Christ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္
   "This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the  parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only in a general way that he led a normal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household ..  ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၀င္းေမာ္ဦးစာေပမွထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ ဘံုေဘျမိဳ႔ အယ္လိဖင့္စတုန္းေကာလိပ္မွာ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး J Wilson MA Oxford University ၏ အေမးႏွင့္အေျဖက႑တြင္ သက္ေတာ္စဥ္၏ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႔ကို မွားယြင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တိဘက္ျပည္ကိုသြား၍ ... ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာကိုျမိဳ႔ ကမၻာေက်ာ္ခရီးလည့္လည္သူ သုေတသနပုဂၢိဳလ္ ဂိုးရစ္ခ္ ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ .. ဟု ကိုးကားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးရစ္ခ္၏ မွတ္တမ္းဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း မီွျငမ္းျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မပါပဲ ႏႈတ္စကားမွီျင္းသျဖင့္ ပညာရွင္မဆန္ပါ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထား အားနည္းခဲ့ပါတယ္။


   ပါေမကၡဂိုးရစ္ခ္က ...
   ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္စုကို ရရွိခဲျပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ခရစ္ေတာ္မသိေသးေသာ သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

   အဲသလို စာေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြနဲ႔အတူ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သက္ေတာ္စဥ္ဟာ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္စ္ ပစ္ေလးရဲ့ စာတမ္းဆိုျပီး ကိုးကားမႈလုပ္ျပီး ေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ဟာ ပေဟဋိဆန္လာပါတယ္။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေရးရာမွာ အေတာ္ကေလး ကေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလာင္ကို ပြဲဆူဖို႔ သက္သက္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ိဳးမခိုင္လံုပဲ ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ပါပဲ။(၁၈) ႏွစ္ကာလအပိုင္းအစ...

  ဒီမွာ သက္ေတာ္စဥ္ ေဖာ္ျပျခင္းရဲ့ အားနည္းမႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွင္လုကာဟာ ခရစ္၀င္က်မ္းေရးသူေတြထဲမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ အေသးစိတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်က္ေတြ သိပ္ေကာင္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္းၾကီး ၂ နဲ႔ ၃ အၾကားမွာေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ ကာလကို တိတိက်က်ျဖက္ေတာက္ထားပါတယ္။

   ရွင္လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို အၾကားနဲ႔တင္ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ လုကာန ရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ လုကာန ဟာ မယ္ေတာ္မာရိကို ေတြ႔ဆံုျပီး (ဗ်ဴး) ျပီးမွ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာ၊ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ကို မေမးပဲ မေနပါဘူး၊ မာရိကလည္း မေျပာပဲ မေနပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ခရစ္၀င္က်မ္းထဲ ထည့္မေရးခဲ့တာလဲ၊ ေရးရဲ့သားနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို သိဂၤါယနာတင္သူေတြက အက္ဒစ္ Edit ဆန္ဆန္ တည္းျဖက္လိုက္တာလား။ မဟုတ္ဘူး။ လုကာနကိုက မေရးခဲ့တာ္။
 


   အားစမ္းဖို႔ေနရာ ...

            သူမေရးခဲ့တာျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ သူက ပိုင္းျဖက္သြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ဒီေနရာကို အားစမ္းျပီး ျဖိဳဖို႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ တိုက္ခိုက္လာတယ္။ ဒါကို ဖတ္မိတဲ့ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာ ခံစာၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အယ္ဒီတာလုပ္ေနတဲ့ဆီကို စာအခ်ိဳ႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းၾကတယ္။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာက ရွိေနျပန္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏုနယ္သူအတြက္ေတာ့ လဲျပဳိေလာက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာကေလးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

   ေမး။   ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီေက်ာင္းက ေပ်က္ကြယ္သြားပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရဟူဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစျပီး တရားေဟာခဲ့သလဲ။
  ေျဖ။   ။ သက္ေတာ္ ၃၀က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္။
 
  ေမး။   ။ ဒါျဖင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀)အထိ (၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ သူ႔ရဲ့ ေမြးစားဖခင္ ရွင္ေယသပ္နဲပ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။

  ေမး။   ။ အဖိုတန္ (၁၈)ႏွစ္ လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္နပါသလဲ။တိဗက္ကို သြားမသြား ....
  
   ပါေမာကၡဂိုးရစ္ခ္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း တိဗက္ျပည္ကိုသြားျပီ ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  R.W.F Wootoon ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ Christian Worship စာအုပ္မွာ "But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)" လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

  တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေအဒီ-၃၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရီးလမ္းပန္းဟာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ တိဗက္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းဟာ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မက ကြာေ၀းမယ္။ ေျခက်င္ခရီးကို (ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ အဆိုအရ ေလးလၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး) သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ သူဘာအတြက္ သြားသလဲဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို သြားေရာက္ဆည္းပူးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ျပႆနာပဲ။ သမိုင္းက်မ္းအဆူဆူအရ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို (A.D 645-650) ေလာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဘာသာတရားကို မျပန္႔ပြားေသးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဥ္းစားရင္ကို အေျဖေပၚပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မသင္ၾကား မေလ့လာခဲ့ပါဘူး။


Image:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Buddhism#Common_Era

   ေနာက္တခုက ခရီးသြားမသြား ။  
   မႆဲ ၂း၂၃ မွာ ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚၾကလတၱံဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ နာဇရက္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ အျမဲေနေလ၏။
   လု ၄း၁၆ တြင္မူ ၾကီးပြားေတာ္မူရာ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ....
   စသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္းပါ စကားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အဘယ္မွမသြားေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Rev.. သိမ္းအုပ္ဆရာကမူ ခရစ္ေတာ္ သြားခဲ့ရင္ မွတ္တမ္းရွိရမယ္၊ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးသမိုင္းမွာ ပါကိုပါရမယ္ ဟု ဆိုပါတယ္။

ဘာလုပ္ေနပါလိမ့္ ...
   နာဇရက္ျမိဳ႔မွာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ Rev .သိမ္းအုပ္ ၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာစာေစာင္ကေလးတြင္မူ (၁၈)ႏွစ္ကာလ သူဘာလုပ္ေနသည္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအျမင္ Customary View မွ တင္ျပ Point out လုပ္ပါတယ္။ မာကု ၆း၃ မွာ သူသည္ လက္သမားသားမဟုတ္ေလာ၊ မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ။ ယာကုပ္၊ ေယာေသ၊ ရွိမုန္ ... တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ  ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။ အခ်က္မ်ားမွ ..
   ေယရႈသည္ လက္သမားသားျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ သားသမီးတို႔တြင္ အၾကီးဆံုးေသာသားသည္ မိမိ၀ါသနာပါရ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရြးခ်ယ္၍မျပဳရ၊ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ သက္ေမြးရသည္။ က်န္သားသမီးမ်ားက မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ၊၀ါသနာပါရာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊  အသက္(၃၀)ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း ဘာသာေရး၀င္ေရာက္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရိုးထံုးစံမရွိ၊ သဘာ၀လည္းက်ပါသည္။ အသက္(၃၀)ရွိမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္မႈ၊ ဗဟုသုတစံုလင္မႈရွိျပီျဖစ္၍ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ခြင္ေပးျမဲျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း....
   ေကာက္ႏုတ္၍ (၁၈)ႏွစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ နာဇရက္ျမိဳ႔မွာပဲ လက္သမားလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ H.E Dana က ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဖခင္ ေယာသပ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မိခင္၊မုဆိုးမႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္တို႔အား (၁၈)ႏွစ္တိတိ လုပ္ကိုငေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယုတၱိတန္ေလသည္။
   အကယ္၍ထိုအခ်ိန္တြင္ တိဗက္သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေရာက္ေနပါက မုဆိုးမမိခင္အိုႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္မ်ားစြာတုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား ၀ေအာင္စား၍၊ လွေအာင္ေနပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတြက္ အလ်င္ျငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မယံုႏိုင္စရာမရွိပါ။

ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းဟုတ္မဟုတ္...
   တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ တိဗက္ကို မသြားပါဘူးဆိုတာနဲ႔ ျပီးျပတ္ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေပၚမွာ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳကို သက္ေသခံထားတယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးတဲ့မွတ္စု၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္မွာ ဂိုးရစ္ခ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ စာအုပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးပါဘူး၊ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းဟာ မမွန္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာရြက္မွ မေပၚေသးပဲကိုး၊ စာရြက္၁၀၀ကို (AD-30) ေလာက္မွာ ဘယ္ကိုသြားရွာမလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ စာက်က္တဲ့အခါ အလြန္ေအာ္က်က္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူက်က္တဲ့ဆယ္တန္းစာတစ္ပိုဒ္မွာ
    "Paper was invented in China at the begining of the second century A.D" တဲ့၊ တကယ္ေတာ့ ဂိုးရစ္ခ္ဟာ ပါေမာကၡတစ္ဦးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုပါေမကၡမ်ိဳးလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိတာအမွန္ပါပဲ ...

မွားေနတာေတြ ...
   တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဒီျပႆနာေတြက အသံက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံမပါပါဘူး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခားစီစစ္ရင္ ျပီးေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ မွားေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရညွိတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ်က္ကေလးမ်ားပဲ ..လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းတဲ့ မိုးၾကိဳးသံကေလးမ်ားပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ...
     အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းထဲမွာ ပါျပီးသားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ငွငွ ဖတ္ရႈရင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ သိႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပိုစြန္းသလို၊ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ မလိုလြန္းဘူး ိုတာကိုလည္း စိတ္ႏွလံုးမွတ္က်ံဳးရပါလိမ့္မယ္။
   ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ညိဳေသာင္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ (ဘာသာတရားမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသူ) က  .. "ေယရႈသည္ ဖခင္ေယာသပ္ကဲ့သို႔ လက္သမားလုပ္၍ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ အသက္၃၀တိုင္ေအာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေလသည္" .. ဟုေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊

 က်မ္းစာထဲကအတိုင္းပဲေပါ့။

 

က်မ္းကိုးစာရင္း
1.  Christian News from Isreal Vol.1 No.(34), 1878
2. Wy of Salvation Booklet.
3. A Life of Christ (H.H Darna) 1966.
4. Christian Worship (R.W.F. Wottom)
5. ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ (သန္လ်င္ေဖသြင္)
6.  Buddhism (Kenneth W. Morgan)
7.  ျပႆနာမ်ား
8. သမၼာက်မ္းစာ (ယုဒႆန္)
9. ကမၻာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္သူ (ေဌးလႈိင္)
10. ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ (ႏွစ္ျခင္းသာသနာစာေပ)
11. ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား (ညိဳေသာင္း)

MURANN မွတ္ခ်က္။  2008 တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုၾကိဳးသံ  စာအုပ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊျပည္သူျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hits: 38187
Comments (24)Add Comment
thanks for the detaill
written by saw moo, May 09, 2011
I'm not doubt jesus live with his family withing 18 years.But i get more detail for explane to who complain about Jesus life.
Thanks SaYar, May God bless you in you'r serveing God.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
သို႕
written by naung naung, June 28, 2011
ဘုရားသခင္နဲ႕ခရစ္ေတ ္ဟာအတူတူပဲလား။ဒါမ မဟုတ္ခရစ္ေတာ္ဟာထာ၀ ရဘုရားရဲ.သားလား။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by gm, February 25, 2012
၂၀ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ ည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄ ္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွ ၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မ ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေလ့လာေနသူ, April 03, 2012
ေအာ္လက္သမားဆရာလာလု ္တာကိုး လူေတြကိုကယ္တယ္ဖို႔ ာတယ္လို႔ထင္ထားတာ ခုမွဘဲ့သိေတာ့တယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Say War, June 09, 2012
April 3,2012 ကcomment ေရးထားတဲ့ ေလ့လာေနသူေရ ေသခ်ာ ဖတ္ျပီးမွ comment ေရးတာမဟုတ္ပဲကိုး။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , July 30, 2012
ဖန္ဆင္းေသာေန႕၌လည္း ူတို႕ကိုအာဒံအမည္ျ င့္မွည့္ေလ၏။က ၅း၂
နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန ယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ဘိတ္က ကိုေအာင္, August 03, 2012
ဆရာဆိုးေရ ----comments ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဦးေ ာ္။ လာလည္ပါဦးလားဘိတ္က ု။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by mimi, September 05, 2012
ေကာင္းလိုက္တဲ.ေၿဖရွင္းခ်က္ပါဘဲ
ေၿဖ၇ွင္းေပးတဲ. သူေပၚဘု၇ားေကာင္းၾက းေပးပါေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ကို စိုး, September 13, 2012
သို႕
ေလးစားရပါေသာ. လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာလဲ တစ္ခု ေမးပါရေစ. လူသား ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား သခင္သည္. ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ တန္းခိုးေတာ္ အနႏၱ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ ပါမလား. ဗ်ာ..ေနာက္ ၿပီးေတာ့. ေမတၱာေတာ္. အနႏၱ ရွိတယ္ လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္...လူကိုေတာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၿပီး. ဘာၿဖစ္လို႕. ကမၻာမွာ. ဘာသာတရား အမ်ားၾကီး ၿဖစ္ေအာင္. ဖန္းဆင္းထားရပါသလဲ. ဘာသာတစ္ခု တည္း ၿဖစ္ ေအာင္. ဖန္ဆင္း ႏိုင္ပါလွ်က္န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ မဖန္ဆင္းတာပါလဲ..ေနာက္ တစ္ခုက. ေမာတၱာ ၾကီးမာ တယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္. ကမၻာ ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးၿပီး. လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတ ကို. အကုန္လုံး သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ႕. နယူးကလီးယား. ဗုန္းကို ဖန္တီးလို႕ မရေအာင္. ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တဂိုးေတာ္ နဲ႕ ဖယ္ရွား ႏိုင္ ပါလွ်က္ေကနက္ ဘာေၾကာင့္. မလုပ္တာပါလဲ...ေမာတၱာစစ္ ေမတၱာ မွန္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမလား..ဆာဒန္ရဲ႕ လက္ခ်က္လို႕ ေၿပာရင္လည္း. ဘုရားက ဆာဒန္ေလာက္ ေတာင္. တဂိုး မရွိရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘ ရား က. ကိုယ့္ဟာကို ၿပီးၿပည့္စုံ ၿပီး တစ္ပါးတည္း ေနလို႕ ရပါလွ်က္ေက န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ လူေတြကို ဖန္ဆင္းရတာပါလဲ.ဘုရား ဖန္ဆန္ထားခဲ႕လို႕. ကမၻာ့ လူသားေတြဟာ. ေတာ္ေတာ့္ကို. စီးပြါးေရး. ႏိုင္ငံေရး . ဘာသာေရး. ၿပတ္သနာေတြနဲ႕. ေန႕တိုင္းလိုလို. ေသၾကည္ ပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္. ဒါေတြကို ဘုရားသခင္. မသိတာလား. ဒါမွ မဟုတ္ သိလွ်က္နဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ ေပးႏိုင္တာလား. ဒါမွ မဟုတ္.ၿဖစ္ခ်င္ရာ ၿဖစ္ၾက ကြာ ဆိုၿပီး. လြွတ္ထားတာလား. အဲလိုမ်ိဳးသာဆိုရင္. ဘုရားသခင္ ကို ဘယ္လို နားလည္ရပါမလဲ.ေက်းဇူး ၿပႈၿပီး ေၿဖေပးပါခင္ဗ်ာ..လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ..

မုရန္မွအေျဖ။ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိ ၾကည့္ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ာ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိ မိသားစုကိုပဲျပန္ၾက ့္ရင္ သားသမီးေကာင္း၊ သားဆိုး၊သမီးဆိုး ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔အားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္း မဖန္ဆင္းထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ေမ ခြန္းပါ။ Good Question.. စာေမးပြဲမွာ ၅၀မွတ္ရရင္ ေအာင္ျပီး၊ ၇၅မွတ္ရမွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ထူးထ က္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾ ီးမ်ားေတာင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္၊ ၁၀၀မွတ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူ။ ဒါဟာ လက္ရွိေလာကၾကီးရဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေလာကၾကီးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ ေနာက္ထပ္ေလာကၾကီးတခ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယန္ေတ ရဲ့ ခံယူခ်က္ပါ။ ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။

အျမင္ဖလွယ္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္မွာေဆြးေႏြ ရင္ အျဖားစာဖတ္သူမ်ားအတ က္ ရႈပ္ကုန္မွာမို႔လို ပါ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by Mr Fransis, December 27, 2012
Thank you Murann.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Nan Khaing Nwe Oo, January 07, 2013
ဘုရားရွင္နာမဘုန္းၾ ီးပါေစ သမာက်မ္းစာကေတာ႕အေက င္းဆုံး အေျဖပါပဲ ဘာေတြဘဲေဇာတကတက္ေနပ ေစ ကိုယ္ေတာ္မွာအေျဖရွ ပါတယ္ လူေတြနားမလည္ႏိုင္တ ႕အရာကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္ကဥာဏ္မ်က္ ိဖြင္႕ေပးမွာပါ. God bless you all
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ၾကယ္ကေလး, February 20, 2013
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...
ေယရႈခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ရဲ႕ဘုရားမဟ တ္ဘူး... လူသားအားလံုးရဲ႕ဘုရ းပါ။ သူဟာ ဘာသာထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ သူစိတ္၀င္စားတာ လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားကို ါ။ ျပီးေတာ႔ ထိုဘုရားဟာ အသက္ရွင္တဲ႕ဘုရားျဖ ္လို႕ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ ဆႏၵရွိရင္ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာၾကည္႔လိုက္ ါလို႕ ေျပာခ်င္တယ္... သူ႕ကိုေခၚရင္ ထူးတဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္.. တစ္ခုရွိတာက သံသယမရွိဘဲ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ႏွလံု သားနဲ႕ ေခၚဖို႕ပါပဲ...
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ႐ိုစီ, February 26, 2013
ဒီလို႐ွင္းလင္းေအာင ေျဖထားတဲ့စာေရးသူက ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ဇာျခည္မိုး, April 23, 2013
အ၇မ္းေကာင္းတဲ့တင္ျ ခ်က္ပါ က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူေတြ သေဘာေပါက္မွာပါ။ဒီအ ်က္ေတြကိုဥိခ်င္ေန ာၾကာျပီ ၇ွင္း၇ွင္းလင္းလင္း ဖာ္ျပေပးလုိ့ေက်းဇ းတင္ပါတယ္
ဘု၇ားရွင္ေကာင္းၾကီ ေပးပါေစ။ေနာက္လည္း က္လက္ျပီးရွင္းလင္း စြာတင္ျပေပးနိုင္ပါ စလို့ဘုရားသခင္ဆီမ ာဆုေတာင္းေပးေနပါ့မ ယ္. ။မုရန္ကိုေက်းဇူးတင ပါတယ္. ျပီးေတာ့နားမလည္တဲ့ ူေတြကိုလည္း၇ွင္းလ ္းစြာေျပာျပေပးေစခ် င္ပါတယ္။ဘု၇ားဆိုတာ ွိၾကပါတယ္မ်ားလည္း ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ယေ န့ကၽြန္မတို့ကိုးကြ ္ေနတဲ့ဘု၇ားဟာထာ၀ရ ု၇ားသခင္ျဖစ္ဖို့လိ ု့အပ္ပါတယ္၊ဘုရားတိ ့ရဲ့ဘု၇င္ ဘု၇ားတို့ရဲ့သခင္ဟာ ရစ္ယာန္တို့ေျပာေန ဲ့သမၼာက်မ္းထဲက ထာ၀၇ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတ ္။နားရွိေသာ
သူမည္သည္ကားၾကားပါေ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ုကိုနိင္, May 02, 2013
သို ့
ဆ၇ာမု၇န္ခင္ဗ်ာ .. ဒီေလာကၾကီးထက္သာလြန ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလာကၾကီးတစ္ခု၇ွိေ မယ္ ဆိုတာခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀ ္ေတြ၇ဲ ့ခံယူခ်က္လို ့ ဆ၇ာေျပာထားပါတယ္ခင္ ်ာ။။။ကြ်န္ေတာ္သာ ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခ်စ္ မတ္နိုးစိတ္နဲ ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ ့ေလာကၾကီးကို အိုမင္း၇င္ ့ေ၇ာ္မူေတြမေ၇ာက္ခင မွာ..သြားခ်င္တယ္ဆိုခဲ ့၇င္ ဘု၇ားသခင္က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးနိ င္မယ္လို ့ထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္ သုခဒုကၡေတြေ၇ာပြန္း နတဲ ့ ခုေလာကၾကီးကို ဘု၇ားသခင္က ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တယ္ဆိုတာ ဆ၇ာ ့အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတ ္.(အာဒံနဲ ့ဧ၀ပန္းသီးစားလို ့ဆိုတဲ ့အေျဖက ၾကားဘူးျပီးသားမို ့ဆ၇ာအေနနဲ ့ဒီထက္ေကာင္းတာေလးသ ခ်င္ပါတယ္)...... ၁၈နွစ္လံုးလံုးဆိုင းလင္ ့၇ီးယား ျဖစ္ေနတဲ ့အေပၚ ဆ၇ာ၇ဲ ့ ေ၇းသားခ်က္ဟာ ဆ၇ာ၇ဲ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္လို ့ဘဲျမင္မီပါသည္။။ဒီ က္ေကာင္းတဲ ့ သက္ေသေလးမ်ားသိခြင္ ၇မယ္ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို စိတ္၀င္စားသူေတြအေန ဲ ့ ပိုျပီးေက်နပ္နွစ္သ ပ္မိမွာအမွန္ပါ ဆ၇ာ။။....ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ေကာင္းတဲ့အရာေတြသင္ ံစားရရင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီ ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသင ခံစားရရင္ဘုရားသခင မေကာင္ခ်ီးေပးတာပဲလ ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆို ာနဲ႔ပဲဘုရားကကိုယ္ ြတ္ရုန္းမ်က္ကြယ္ျပ ဳေနတယ္ ေမတၱာရွင္ဆိုတာေကာင းေကာင္းမေကာင္းေမတ ာထားနိုင္ရပါမယ္ မေကာင္းတာေတြခံစားေ ရတဲ့ခ်ိန္ ေမတၱာထားပီးတန္ခိုး ဲ႔ဖယ္ရွားလြင္ေပ်ာ ္ေစရပါမယ္ သူ႔သားသမီးေတြအမ်ိဳ မ်ိဳးအသတ္ခံေနရတယ္ ေမြးကတည္းကအက်ိဳး အပဲ့ အကန္းေလးေတြေမြးလာၾ တယ္ မညီမ်ွတဲ့ေမတၱာေတြာ ားပီးမဖန္ဆင္းသင့္ ူးယူဆတယ္ မညီမ်ွျခင္းေတြနဲ႔ဖ ္ဆင္းတယ္ ညီမ်ွေအာင္ဖန္ဆင္နိ င္စြမ္းမရွိဘူးလား ဒီတစ္ခ်က္ကိုအရင္ေျ ရွင္းေပးပါ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ် ္ပါေသးတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ ��မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။ ဒီလိုအေပၚမွာေရးထား ါတယ္ ဟုတ္ပီ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးကိ ဘုရားသခင္ဘာလို႔ဖန္ င္းတာလဲ ေျဖေပးပါ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္ေနတာသဘာဝေ ာကၾကီးပါတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေနက စကားတစ္ခြန္းရွိပါ ယ္ သဘာဝဆိုတာတစ္ခုမွမရ ိပါဘူးတဲ့ အရာအားလံုးဘုရားဖန္ င္းပါတယ္တဲ့ အေပၚကစာနဲ႔ေျပာေနၾက ာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပ တယ္

မုရန္ေျဖရွင္းခ်က္။ မေကာင္းမႈ၊ေလာဘ၊ေဒါ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနတဲ ေလာကၾကီးကို ဘုရာသခင္ဖန္ဆင္းရေက င္းလား.. အျပစ္တင္ႏိုင္ပါတယ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ဖီလိုဆိုဖာ (အေတြးေခၚမ်ား) ကြ်န္ေတာ္ရဲ့နဲပါးတ ့ အသိပညာနည္းနဲ႔ရွင္း ပေပမဲ့ ...ခ်စ္မိတ္ေဆြဟာ တျခားဘာသာ၀င္ဆိုရင္ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္ ဘာသာတရားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားမဲ့၊ ဘုရားစံု၀ါဒ ဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲကလာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစာ လို႔ အေျဖမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ မွာ လူစီဖာဆိုတာလဲ ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားကိုယွဥ္တုလာေတ ့ ေကာင္းကင္ဘံုကေန ႏွင္ထုတ္ခံရတယ္။ လူေလာကကို ေရာက္လာျပီး စာတန္မာန္နတ္ အျဖစ္နဲ႔ၾကီးစိုးေန ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္အုပ္စိုးတဲ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ က်မ္းစာအရ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားဟာ တေျဖးေျဖးနဲပါးလာျပ း၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ .. ကမၻာၾကီးပ်က္မယ္လို သမၼာက်မ္းစာမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ ။ မသဲ၂၅၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း.. သိပၸံပညာရွင္မ်ားလည း ကမၼာၾကီးပ်က္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ကမၻာသစ္ (ေကာင္းကင္သစ္နဲ႔ေျမ ၾကီးသစ္) ဆိုတာ လူေတြ သဲသဲမဲမဲရွာေနၾကပါတ ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ ူမ်ားကေတာ့ ကမၻာသစ္ၾကီးကို ေတြ႔ထားျပီးပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အဲ ီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ိုတာလဲ ေသျခင္းတံခါး၀ကို ေက်ာ္မွေရာက္မွာျဖစ ပါတယ္။ ေသျပီးမွ ခရစ္ေတာ္လို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင း (ထာ၀ရအသက္ရွင္ျပီး ကမၻာသစ္ဆီသို႔) ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြ ္ အိုနာေသျခင္းမ်ားကိ လည္း၊ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲလို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ နာခံဖို႔ရွိပါတယ္။ မုရန္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
မိသားစုတစ္စုမွာ သားေကာင္း သားစိုး သမီးေကာင္း သမီးဆိုးရွိသည္မွန္ ါတယ္ ဒါကမိဘနွစ္ပါးသံဝါသ ပဳရာကေနရတာျဖစ္ပါတ ္ ဘုရားသခင္လိုအခ်ိန္ ူပီးစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ င္းထားတာမဟုတ္ပါ တန္ခိုးသံုးပီးလည္း ဖန္ဆင္းတဲ့အတြက္အဆ ုးအေကာင္းပါနိုင္ပါ တယ္ ဘုရားသခင္ကဘယ္သူနဲမ ႔သံဝါသျပဳစရာမလိုပ တန္ခိုးနဲ႔ေတာင္လူက ိုဖန္ဆင္းနိုင္တာပဲ ေကာင္းတဲ့သားသမီးေတ ခ်ည္းပဲသူမဖန္ဆင္း ိုင္ဘူးလား လူေတြသံဝါသျပဳရာကေန မြးဖြားလို႔ သားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရ းဖန္ဆင္းလိုက္လို႔ ားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရာသခင္ဟာသာမာန္လူ လာက္ပဲတန္ခိုးရွိသ ိုျဖစ္ေနပါတယ္ ေက်းဇူးျပဳပီးေျဖေပ ပါ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ႊThat Zin (Heavenly Home), June 13, 2013
ခရစ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ . .. ခရစ္ေတာ္ ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ေရးထားတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ကို လာတည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ ေျပာျခင္း ဟာ ဘုရား ၇ဲ ့ အလုိေတာ္ လည္း မဟုတ္သလုိ . . . က်မ္းခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လည္း မရွိပါဘူး။ ေမတၱာ ျဖင့္ အၾကံေပးလုိ ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အ ူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အ း ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။(တမန္၊၁၁ း၂၆)
၂၈အၿဂိပၸမင္းကလည္း၊ သင္သည္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင ေသာအားျဖင့္ ငါသည္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ ၿပီဟု ေပါလု အားေျပာဆိုလွ်င္၊ (တမန္၊၂၆း၂၈)
၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေ ကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ၊ ၄း၁၆)
ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သ ္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္း တာ္မူေသာအားျဖင့္ျ စ္၍ ၊ (၂တိ၊၃း၁၆)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ (၄) ခု ျဖင့္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚပါသည္။

Christian in English Bible (Murann)
The Greek word Χριστιανός (Christianos)—meaning "follower of Christ"—comes from Χριστός (Christos)—meaning "anointed one"— In other European languages, equivalent words to 'Christian' are likewise derived from the Greek, such as 'Chrétien' in French and 'Cristiano' in Spanish.

Early usage
The first recorded use of the term is in ~AD70 the New Testament, iActs 11:26, "the disciples were called Christians first in Antioch." The second mention of the term follows in Acts 26:28, "Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." The third 1 Peter 4:16, "Yet if as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf."
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္နည္း ေလးနည္း႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
၁။ ေျမမႈန္႕မွလူျဖစ္ျခ ္း (က၊၂း၇)
ေျမမႈန္႔မွ လူျဖစ္ေသာသူသည္၊ လူသားအားလံုး၏ဘခင္ျ စ္သူ အာဒံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ေျမမႈန္႔မွ ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံ၌ လူမိဘမ႐ွိ၊ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးအျ စ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္း မခံရေတာ့ေခ်။
၂။ နံ႐ိုးမွလူျဖစ္ျခင္ (က၊၂း၂၁-၂၂)
နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္လာသူသည္ ဧ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖ ့္ အိပ္ေစ၍ သူ႔နံ႐ိုးကို ထုတ္ကာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။ ဧ၀သည္ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္မိန္းမႀက း အျဖစ္ ဖန္ ဆင္းသည္။ သူကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမခံရေတ ့ေခ်။
၃။ မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ ခင္း (က၊၁း၂၇-၂၈)
မိတ္ေဆြႏွင့္ကၽြႏ္ု ္အပါအ၀င္ လူသားတိုင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြ းၾကသည္။ ကေလးဘ၀မွႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္မ ုတ္၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျ င္းျဖင့္ လူျဖစ္လာသည္။
၄။ မိန္းမအမ်ဳိး(လု၊၃း၂ ၃)
မိခင္႐ွိေသာ္လည္း ဘခင္မ႐ွိဘဲ လူျဖစ္လာသူလည္း ႐ွိသည္။ ထိုသူမွာ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၌ မိခင္မာရိ႐ွိေသာ္လည း လူဘခင္မ႐ွိေပ။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အား ဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဘခင္ ျဖစ္သည္။(လု၊ ၃း၂၃)။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ တာ္အားျဖင့္ မာရိ၀မ္း၌ ပ႗ိသေႏၶ ယူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ (မ၊ ၁း၁၈-၂၀)။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းမအမ်ဳိးသည္ သခင္ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေ႐ႊ, June 13, 2013
ေမာင္လယ္တီ ႏွင့္ ကို ႏိုင္ ခင္ဗ်ား သိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 12, 2013
ဒါဆိုရင္ ဒီသဘာဝ ေလာကႀကီးက ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာဘယ္လို
ယုံရမလဲ?

အေျဖ။ သဘာဝေလာကၾကီး သူအလိုေလ်ာက္ရွိေနသ ္ဟု သင္ယံုၾကည္ျပီး ေၾကနပ္ေနပါက သင့္အတြက္အိုေကပါသည ။ ကြႏ္ုပ္အတြက္မွာ ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းသည ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 13, 2013
ပိုတိက်တ့ဲအ ေျဖမ်ဳိးဆ္ုိပိုေကာ ္းမယ္ထင္ တယ္။
က်ြႏ္ုပ္ေမးတာ ယံုၾကည္မႈအတြက္ မဟုပ္ဘူးေလ။
အမွန္တိုင္းသိခ်င္ယ ံပါ။

Answer;
အဂၤလိပ္လို http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလို အၾကမ္းေရးထားတာေတာ့ http://murann.com/htoosan.htm မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားတယ္၊ (christian, muslim..etc) ၂။ သဘာဝအတိုင္းရွိတယ္ (buddhism) ၃။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္မဝ ္စား (free thinker or multi-god) ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးေသာ လူေတြရွိပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ျပည္ပေရာက္ သင္းအုပ္ဆရာ (၅)ခက္ခဲေနရင္ .. ျပန္စစ္ပါ။ ဘုရား၀န္ဆိုတာ ၾကီးမွာပါ .. သို႔ေသာ္ ေပါ့တယ္။

ဘာသာတရားအားလံုး ေကာင္းေပမဲ့၊ တကယ္က်င့္ႏိုင္မလား.. သခင္ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ မက်င့္နိုင္မွန္းသိလို႔ ေမတၱာနဲ႔ေခၚတဲ့ဘုရား...
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ အၾကြင္းမဲ့ခံယူပါ။ မပ်က္စီး၊မေဖါက္ျပန္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္....
http://www.burmesebible.com/images/mca.20years.htm

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာမ်ား (မင္းေအာင္သက္လြင္)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁

( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

မင္းေအာင္သက္လြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႕ ကိုးကြယ္ ေသာ ေယရႈ သခင္ သည္ အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ ဆိုသည့္ ခမ္းနား ထည္ဝါ လြန္းသည့္ ဘြဲ႕နာမ ဂုဏ္ထူးအား လူသားမ်ား သိရွိရန္ သမၼာ က်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆံုးက်မ္း (ဗ်ာဒိတ္) တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ထိုဘြဲ႕ထူး သည္ သခင္ ဤေလာက ကမၻာသို႕ ျပန္လည္ဆင္းသက္ ႂကြလာအံုးမည့္ စကားဆက္မ်ား ျဖစ္သည္။ မၾကာမီပင္ ျပန္လာမည္ ဆိုသည့္ စကားအား ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၏ ေနာက္ဆံုး အခန္းႀကီးတြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။

ဤ အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ ဆိုေသာ ဂုဏ္ထူးသည္ သခင္ ျပန္ႂကြ လာမည့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ကတိေတာ္ကို ျပည့္စံုရန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အခြင့္ အာဏာေတာ္ကို ေပးပါသည္။ ဤ ဘြဲ႕နာမ ဂုဏ္ထူး (ငါသည္ အလ်င္အျမန္ လာမည္) အား ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၇၊ ၁၂၊ ၂ဝ တို႕တြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ေတြ႔ႏိုင္ ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၈ တြင္ သခင္ေယရႈအား  ယံုၾကည္မႈ ရွိရန္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၆ တြင္ ဘုရားသခင္၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ထိုဂုဏ္ထူးကို သခင္ေယရႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံု ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာသူ။ ဘုရားဇာတိ ရွိေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသား ျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္သည္ မိမိ၏ ဘုရား ဇာတိကို အခိုင္ အမာ သက္ေသျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာလဖႏွင့္ ၾသေမဃ သည္ ဂရိ အကၡရာ၏ ပထမ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အကၡရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ား သိၿပီး ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ငါသည္ အာလဖ ျဖစ္၏၊ ၾသေမဃ လည္း ျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာသူ ေနာက္ဆံုး ေသာသူျဖစ္၏။ အစႏွင့္ အဆံုး လည္းျဖစ္၏။ ဆိုေသာ စကားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ သက္ေသခံေသာ သက္ေသမ်ား ျဖစ္သည္။

သူသည္ အာလဖ၊ အစအဦးလည္း ျဖစ္ သည္။ ပထမ လည္း ျဖစ္သည္။

ပထမ ဆိုသည္မွာ အီဂ်စ္။ ဘာဘုလံု။ ဂရိ။ ေရာမ အင္ပါယာ မ်ား မတိုင္ခင္ ကာလကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမ ဆိုသည္မွာ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ မ်ားက သက္ေသမျပဳ၊ မခန္႕မွန္း၊ မစူးစမ္း ႏိုင္ေသး ေသာ ကမၻာေျမႀကီး၏ သက္တမ္း အစ ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမ ဆိုသည္ မွာ ေနစြမ္း အင္။ နဂါးေငြ႕တန္း။ စၾကဝဠာ မေပၚခင္ ကာလ ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သူသည္ ၾသေမဃ နိဂံုး။ အဆံုး လည္း ျဖစ္သည္။

ေယရႈခရစ္ လူ႕ဇာတိ ခံယူ၍ ေလာကတြင္ ရွင္သန္သြားခဲ့ျခင္းသည္ လြမ္းေမာဖြယ္ရာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း။ အနာ ခံျခင္း။ အသည္းကြဲ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ အျဖစ္ တင္ဆက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း။ ဇာတ္၏ နိဂံုးပိုင္း အဆံုးသတ္ ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ၊ ႏွစ္ေထာင္းအားရစရာ၊ ဟာသ ဇာတ္ျမဴးကို ရႈျမင္ ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိ၏ လူသားမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္ ဝမ္းေျမာက္ရေသာ အခြင့္ထူးကို ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္။ ေယရႈခရစ္၏ နိဂံုးပိုင္းသည္ အစပိုင္း ကဲ့သို႕ ပင္ ထူးျမတ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၾသေမဃသည္ အာလဖ နည္းတူ ေကာင္းျမတ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္အတြက္ နိဂံုးပိုင္းတြင္ ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာ အခြင့္ကို ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို အကၡရာ ႏွစ္လံုးသည္ လံုးဝဥႆံု ၿပီးျပည့္စံု ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳ ပါသည္။

က်န္ေသာ အကၡရာ ၂၆ လံုးအား - နာမည္ေက်ာ္ ျပဇာတ္ ဆရာႀကီး ရွိတ္စပီးယားမွ ခ်စ္သူမ်ားက မိမိတို႕၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္၊ တရား သူႀကီးမ်ားက စီရင္ခ်က္မ်ားကို အမိန္႕ထုတ္ျပန္ရန္။ သမၼတမ်ား က အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္။ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ ရန္။ စသည့္ ထာဝရ တည့္တံ့ေသာ စာသားမ်ားအျဖစ္ ေရးသားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ ျဖစ္ေသာ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဘဝအသက္တာ၏ အစပိုင္းႏွင့္ အဆံုးပိုင္းလည္း ျဖစ္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အသက္တာ၏ အစပိုင္း ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး ေလွခါးထစ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေမြးဖြားျခင္း။ ႀကီးထြားျခင္း။ ပညာ သင္ၾကားျခင္း။ ထမ္းျမား မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း။ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း အတြက္ အလုပ္ တာဝန္ စတင္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း။ သားဦး ရတနာ ေမြးဖြားျခင္း စေသာ အသက္တာ၏ အစပိုင္းမ်ား အားလံုးသည္ သခင္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိပါသည္။

သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာ၏ နိဂံုးပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာသြားရျခင္း။ လုပ္ငန္းတာဝန္ ၿပီးဆံုးသြားျခင္း။ ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားျခင္း။ ခ်စ္ခင္သူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာေနရျခင္း။ ခ်စ္ခင္သူ မိသားစုဝင္မ်ား ဆံုးပါးသြားျခင္း။ အၿငိမ္းစား ယူျခင္း။ ေသဆံုးျခင္း စေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အသက္တာ၏ အဆံုးပိုင္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိပါသည္။

အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ ဆိုေသာ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕၏ နာက်င္ျခင္းမ်ားကို သက္သာ ေစပါသည္။ မေရရာ ျခင္းမ်ားကို ပို၍ ေသခ်ာေစပါသည္။ အားနည္းျခင္းမ်ားကို ခြန္အား တိုးေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဘဝအသက္တာသည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေန ေၾကာင္း စိတ္ခ် ေသခ်ာေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဘဝအသက္တာသည္ ေယရႈ အားျဖင့္ ၿပီးျပည့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အစပိုင္းႏွင့္ အဆံုးပိုင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ သခင္ သာလွ်င္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္သာ ထာဝရ ၊ အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ

ခရစ္ေတာ္သည္သာ ထာဝရ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ဘဝထဲက အဆံုးနဲ႕ အစ ။

 


ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၂

(တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ဘုရား သခင္)

နာမေတာ္မူကား - - - တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ဘုရား သခင္ - - - ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေဟရွာယ ၉း၆)

ခရစ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လူ အမ်ားစုက ဤအခ်က္ကို လက္ မခံႏိုင္ၾကပါ။ ဤအခ်က္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာ သမိုင္း အ ေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ား၏ အေတြ႕ အႀကံဳက ေထာက္ခံ ေပးေနပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ ေရးသားေသာ ခရစ္ ဝင္က်မ္း နိဒါန္းပိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕အတြက္ အစီရင္ခံခ်က္ တစ္ခုအား ေရးသား ထားပါသည္။ ထိုအရာသည္ လူသားမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ စြမ္းရည္ သံုးခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

၁) သူသည္ ထာဝရ တည္ရွိေနေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ (အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ရွိ၏)

၂) သူသည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္။ မိတ္ သဟာယဖြဲ႕လွ်က္ ရွိသည္။ (ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ရွိ၏)

၃) သူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သည္လည္း ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏)

ထိုက်မ္းစာ၏ နိဒါန္းပိုင္းမွာပင္ ထိုႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ လွ်က္ ျဖစ္ေသာ အရာ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ။ ေယာဟန္ ၁း၃ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ သခင္ေယရႈ၏ ဖန္ဆင္းျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္ေပါလုမွ ေကာေလာသဲ ၁း၁၆ တြင္ ဤသို႕ ေဖာ္ျပ ထားျပန္ ပါသည္။

ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပ အရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ ျဖစ္ေစ။ အစိုးရျခင္း တန္ခိုးျဖစ္ေစ။ အထြတ္ အျမတ္ျဖစ္ေစ။ အာဏာစက္ျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း ထိုသခင္ အဖို႕အလို႕ငွာ ၄င္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ဖန္ဆင္းလွ်က္ ျဖစ္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက ေျမႀကီး ေပၚသို႕ လူ႕ဇာတိ ခံယူဖို႕ရန္ မဆင္းသက္လာခင္ အခ်ိန္ကပင္ ဤကမၻာ ေျမႀကီးအား။ သူ႕လက္ေတာ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕လက္မ်ားျဖင့္ ေန လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နဂါးေငြ႕တန္းမ်ားအား အာကာသအတြင္း တြင္ စံနစ္ တက် စီစဥ္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္စင္တန္းမ်ားကိုလဲ သူ႕ အစီ အစဥ္ႏွင့္သူ ေနရာခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ ေလာကႀကီးေပၚသို႕ ျမင္သာေသာ အလင္းေရာင္ ရရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အေႏြးဓါတ္ ရရွိေစရန္ (သို႕) ကမၻာ ႀကီးေပၚမွ သက္ရွိလူသားမ်ားႏွင့္ တိရိစၧာန္မ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ ႏိုင္ရန္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေနမင္းႀကီးအား မီး စတင္ ရိႈ႕ေပးခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္ကိုလဲ မပူလြန္း၊ မေအးလြန္း (သင့္တင့္ မွ်တေအာင္) တသမတ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညိႇ ေပးခဲ့ ပါသည္။ အေျပာက်ယ္လွေသာ သမုဒၵရာမွ လိႈင္းတံပိုးမ်ားကိုလဲ ကႀကိဳး ဆင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

သူ႕ရဲ႕ သန္႕ရွင္း လက္ေခ်ာင္းေတြ ။ သစ္ေတာႀကီးကို ဖန္ဆင္းေပ။

ေျမမွာ ရွင္သန္ေပါက္တဲ့ ဆူး ။ သူ႕ႏွဖူးကို ထိုးေဖာက္စူး

သူဖန္ဆင္းတဲ့ ေတာတန္းဟာ ။ ေႏြဦးရာသီ ေတာအုပ္ပါ

သန္႕ရွင္း ခႏၵာ စေတးဆဲ ။ သစ္တိုင္ေပၚမွာ ခ်ိတ္ တြဲလဲြ

ၾကက္ေျခခတ္သည့္ ကားတိုင္မွာ သူ႕ရဲ႕ ဝိညာဥ္ ေႂကြရရွာ

လူ႕ရဲ႕ဇာတိ သက္တမ္းဆံုး ။ သူဖန္ဆင္းသည့္ လူသတ္ကုန္း။

သူ႕မ်က္ႏွာေပၚ အျပစ္ယူေဆာင္ ။ ေနမင္းလင္းေရာင္ ေျပးပုန္းေရွာင္

ေကာင္းကင္ႀကီးက မည္းေမွာင္ပိန္း ကမၻာေလာက ျမည္တုန္ဟိန္း။

ခမည္းေတာ္ရဲ႔႕ အမ်က္ေဒါသ ။ သူ႕နံေဘးမွာ လွံထိုးရွ

သူဖန္ဆင္းသည့္ ေက်ာက္ေဆာင္ခဲ ၊ ဂူသခ်ႋဳင္းမွာ ခႏၶာ လွဲ။      ။

ဘုရားသခင္သည္ အႏုၾကည့္ မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္သာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ေသာ နီရဲေနသည့္ ၿဂိဳလ္မ်ားကိုသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ား စိတ္ကူး၍ ဥာဏ္မမီႏိုင္ေသာ နဂါးေငြ႕တန္းမ်ား၏ အတြင္းပိုင္း ေနရာမ်ားကိုပါ အေသးစိတ္ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ နက္နဲ က်ယ္ျပန္႕ ဆန္းၾကယ္ ႀကီးမားေသာ စၾကၤာဝဋာႀကီးအား ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ လူသားမ်ား စိတ္ မဝင္စားေသာ။ အမွတ္ မထားမိေသာ။ ရြံရွာေသာ ေသးႏုတ္လွသည့္ အင္းဆက္ ပိုးမႊားေကာင္ကေလးမ်ား တစ္ေကာင္ခ်င္းကိုပင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေတာႏွင္းပန္းေလးမ်ား၏ ပြင့္လႊာခ်ပ္ မ်ားကိုလဲ အေရာင္ တင္ ေဆးျခယ္ခဲ့ပါသည္။ ဝင္ရိုးစြန္း ေဒသမ်ားမွ လက္ရာေျမာက္လွသည့္ ေရခဲလႊာႀကီးမ်ား။ ႏွင္းလႊာခ်ပ္ႀကီးမ်ားကိုလဲ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ အီေကြတာ ရပ္ဝန္းမွ ကႏၱာရ သဲမႈန္မ်ားကိုလဲ သူဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။

သူသည္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မ်က္စိႏွင့္ ေန႕စဥ္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ေတာက္ပေသာ အရာမ်ား၊ လွပသည့္ အရာမ်ား ေသးငယ္သည့္ အရာမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ အရာမ်ား အားလံုးကို ဖန္ဆင္းသည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ဖန္ဆင္း ရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဆန္းျပား ထည္ဝါလြန္းေသာ ဂုဏ္ အသေရႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါသည္။ သူ ေမြးဖြားလာျဖင္း (လူ႕ ဇာတိ ခံယူျခင္း) သည္ လူသားမ်ား၏ အခ်ိန္ကာလကို ႏွစ္ပိုင္း ကြဲျပား သြားေစခဲ့ပါသည္။

သူ၏ သာသနာ လုပ္ငန္းႏွင့္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားက သူသည္ ခြန္အား တန္ခိုး ႀကီးမားေသာ ျဖစ္အင္ကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့ပါသည္။

ခြန္အားႀကီးရွင္ ျမတ္သခင္ ၊ စၾကၤေလာက ဖန္ဆင္းရွင္

အားနည္းယုတ္သူ ကၽြႏ္ုပ္အသက္အား ၊ လက္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဆြဲကိုင္ထား။

 

 


ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃


(ထာ၀ရအဘ)

ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား ထာ၀ရအဘဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေဟရွာယ ၉း၆)

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူအမ်ားစုသည္ ထာ၀ရအဘ ဆိုေသာ အမည္နာမကို ခမည္းေတာ္ဘုရားအား တိုင္တည္ရည္ညြန္း၍ ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအမည္နာမသည္ ခမည္းေတာ္ တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ မဟုတ္ပဲ၊ သားေတာ္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုမွ ေယရႈခရစ္၏ ထာ၀ရ တည္ရွိျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာမွ ဖြင့္ထားပါသည္။

သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာမျဖစ္မီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတိုသည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။ (ေကာေလာသဲ ၁း၁၇)

ထို႔အျပင္ ဤကမာၻေလာကၾကီးအား သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္မွ ဖန္ဆင္းထားေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးထားပါသည္။ ထိုသားေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ (ေကာေလာသဲ ၁း၁၆)

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လဲ မိမိတို႔၏ သကၠရာဇ္ ျပကၡဒိန္မ်ားအား ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ေပၚျပီးေသာကာလႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ မတိုင္ခင္ကာလ ဟူ၍ ဘီစီ ႏွင့္ ေအဒီ ကာလႏွစ္ခု ပိုင္းျခားေရတြက္ထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထို သကၠရာဇ္အား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အေရွ႔တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာၾကျပီး ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ထာ၀ရတည္ရွိျခင္းကို မသိမသာ လက္ခံလာၾကေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂါတ္ဟူေသာ ကာလသံုးပိုင္းလံုးတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အထက္ခန္းမွ ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲတြင္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံ ဆုေတာင္းေသာ အခ်က္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ တည္ရွိျခင္းကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

အိုအဘ ဤကမၻာ မတည္မရွိမီ အထံေတာ္၌ ကြ်ႏု္ပ္ခံစားေသာ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ယခုတြင္လည္း အကြ်ႏ္ုပ္ကို အထံေတာ္၌ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါ။ ေယာဟတ္ ၁၇း၅

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရကာလကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရွင္သခင္ျဖစ္ပါသည္။ အတိုင္းအဆ မဲ့ေသာ အနာဂါတ္ကလ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကိုလည္း မိမိ၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဘုရားလည္းျဖစ္ပါသည္။ လူစိတ္ႏွလံုးကိုလည္း အနႏၱ ကာလ၌ စြဲလန္းေစေတာ္မူျပီ။ ေဒသနာ ၃း၁၁

ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ေပတည္း။ ေရာမ ၆း၂၃

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရ တည္ရွိသည္သာမက ယံုၾကည္သူမ်ားအားလည္း ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေမြဥစၥာကို ဆက္ခံေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလကို ဆက္စံရမည္ ျဖစ္သည္။

မင္းေအာင္သက္လြင္

 

 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၄

(အသက္ႀကီးေသာသူ)

ထိုအခါ ငါၾကည့္ရႈစဥ္ ရာဇ ပလႅင္မ်ားကို တည္ထား လွ်က္ရွိ၍ အ သက္ ႀကီးေသာ သူတစ္ဦးသည္ ထိုင္ ေတာ္ မူ၏။ ဒံေယလ ၇း၉

အသက္ႀကီးေသာသူ ဆိုေသာ စကားလံုးအား ဒံေယ လ အနာ ဂတၱိက်မ္း အခန္းႀကီး ၇တြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတြ႕ရ ပါ သည္။

၁) အသက္ႀကီးေသာသူ တစ္ဦး သည္ ထိုင္ေတာ္မူ၏ (ဒံ ၇း၉)

၂) အသက္ႀကီးေသာသူ၏ အထံေတာ္သို႕ ေရာက္လာ၏။ (ဒံ ၇း၁၃)

၃) ငါၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ အသက္ႀကီးေသာသူသည္ ေရာက္လာလွ်င္- - ( ဒံ ၇း၂၁)

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ခက္ခဲ ဆိုးယုတ္ေသာ အခ်ိန္နာရီ။ ျပကၡဒိန္ ႏွင့္ ေခတ္ကာလႀကီးထဲတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေမြးဖြား လာသည့္ ကေလးဘဝ အခ်ိန္နာရီမ်ား ကတည္းကပင္ ဘဝ ဇာတ္ခံုတြင္ ကကြက္ တစ္ကြက္စီကို ကျပ ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားသာ မွန္ကန္မႈ ရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘဝဇာတ္ခံု ေပၚက အေကာင္းဆံုး ေအာ္စကာဆုရွင္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ကာ ျပဇာတ္ ဆရာႀကီး ရွိတ္စပီးယား ေရးေသာ ဇာတ္မ်ားထဲက မ်က္စိ မျမင္။ သြား မရွိ။ အာရံု မခံစား။ ဘာမွ မရွိသည့္ သူကဲ့သို႕ေသာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ သရုပ္ေဆာင္ မ်ားထက္ ေကာင္းမြန္ သာလြန္ေနေပလိမ့္မည္။

သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ အခ်ိန္ကာလထဲတြင္ အခ်ိန္ကို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား ထားပါသည္။ အခ်ိန္ကို ေန႕စြဲမ်ားျဖင့္ လူသားမ်ားက ေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည္။ လူသားတိုင္း၌ ေမြးေန႕ သကၠရာဇ္မ်ားသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားရပါသည္။ ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားကိုလဲ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ျဖင့္သာ ေရတြက္၍ ရပါသည္။ အျခား နည္းလမ္း မရွိပါ။ လူသားမ်ား၏ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို အသက္ႀကီးသူဟု ေခၚေဝၚေသာ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ျဖင့္သာ ႏိႈင္းယွဥ္ တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါသည္။

သခင္ေယရႈခရစ္သည္ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္။ အနာဂါတ္ကာလ ထိတိုင္ ေအာင္ သက္ေတာ္ ထင္ရွားေသာ အသက္အႀကီးဆံုးသူ ျဖစ္ပါသည္။

အသံမ်ားကိုလႊင့္၍ ေရာဘတ္ ဂရန္႔ ၏ သီခ်င္းအား အျပိဳင္အဆိုင္ သီဆို ၾကပါစို႕။

အထြတ္ ျမတ္သခင္ ၊ ဘုန္းႀကီးရွင္

အံဘြယ္ ေတးမွာ ၊ ထူးျခားေမတၱာ

သူသာ ဒိုင္းလႊား ကြယ္ကာရာ ၊ အသက္ႀကီးသူ တစ္ပါးတည္းသာ

ခမ္းနားလြန္းသည့္ ဂုဏ္ေရာင္ဝါ ၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္သာ ရစ္ေႏွာင္ပါ။

အို ထာဝရ အဘ ။ သံသယ ကင္းစြာ ေျပာၾကားမွာ

ကၽြႏ္ုပ္ အခ်ိန္နာရီ မ်ားသည္သာ ကိုယ္ေတာ့္ လက္ေတာ္ထဲမွာ။

 

 

 

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅


(မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္)


ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂရိ စကားလံုး အီကြန္ (eikon) (ပံု သ႑ာန္ေတာ္) သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေလာကတြင္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးသည္ ဂရိ ဘာသာ စကားထဲတြင္ ဘာသာျပန္ရန္ ခက္ခဲေသာ စကားလံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကားႏွင့္ပင္ တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ကိုက္ညီေသာ စကားလံုး မရွိပါ။ ထိုစကားလံုးသည္ ၂ေကာ ၄း၄ တြင္ ပါေသာ ဘုရား၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရ ဆိုသည့္ စကားစုကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေမြဥစၥာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ထဲမွ ေရစက္ တစ္စက္သည္ အေျပာက်ယ္ လွေသာ သမုဒၵရာႀကီး တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသကဲ့သို႕ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕ဇာတိ ခံယူေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္သား မ်ားကို ပံုေဆာင္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ သူသည္ အဖ ခမည္းေတာ္ ဘုရား သခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ တရား စီရင္ျခင္းကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႕႐ွင္း စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျမည္းစမ္းႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာဝကို စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရား သခင္၏ အံ့မခန္းေသာ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ား ျမင္ႏိုင္ရန္ မထိုက္ေသာ၊ မစြမ္းေသာ ပုန္းကြယ္ေနသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားေစေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၈-၉ တြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္က တမာန္ေတာ္ ဖိလိပၸဳအား ငါ့ကို ျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကို ျမင္၏ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ႕အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူေသာ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း ဖူးေမွ်ာ္ ရည္စူးသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေမွ်ာ္ ရည္စူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ဘုရား သခင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စိတ္ကူး ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တူေသာ အျခား အေၾကာင္း အရာ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁း၃ တြင္ ထိုသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ေရာင္ျခည္ ႏွင့္ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ သဘာဝ မ်က္စိျဖင့္ ေနမင္း၏ စူး႐ွ ထြန္းေတာက္ေသာ ေန႕လည္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ကို တိုက္ရိုက္ မၾကည့္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ေနမင္း၏ တဆင့္ခံ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ အျမင္အာရံုႏွင့္ ေႏြးေထြးမႈ အား ျဖင့္ ေနမင္းႀကီးကို လူသားမ်ား သိႏိုင္ပါသည္။ ေနမင္းႀကီး တည္းဟူေသာ အဖ ဘုရား သခင္ ကို တိုက္ရိုက္ မျမင္ႏိုင္ေသာ အျပစ္သား မ်ားသည္ ေနမင္း၏ ေရာင္ျခည္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ အဖခမည္းေတာ္ကို ျမည္းစမ္း ႏိုင္ပါ သည္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ အေမွာင္ ကမၻာ ေလာကႀကီး ထဲသို႕ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ထာဝရ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဟၿဗဲ ၁း၃ တြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ပံု သ႑ာန္ေတာ္ ဟုဆိုထားပါသည္။ ထိုစကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ သံ(သို႕) ေၾကးဝါ တံဆိပ္တံုးက ထုႏွက္ ႐ိုက္ႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ခ်ိပ္၊ ဖေယာင္း (သို႕) ရႊံ႕ ေပၚတြင္ ထင္က်န္ ေစရစ္ခဲ့ေသာ တံဆိပ္တံုး၏ အမွတ္လကၡဏာ အရာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို တံဆိပ္အရာသည္ မူလ တံဆိပ္တံုးေပၚတြင္ ရွိေသာ အမွတ္ အသားႏွင့္ တစ္ပံုတည္း။ အခ်ိဳးအစား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုတံဆိပ္ အရာသည္ တံဆိပ္တံုး သာမက တံဆိပ္တံုး ပိုင္ရွင္ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ဥပမာ ဆိုရပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားတြင္ မင္ႏွင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္တံုး အရာသည္ ထိုတံဆိပ္တံုး၏ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သာ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေရွ႕ေန။ ႐ံုး ဌာနကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ထို႕အတူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ မ်ားသာမက ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကုိပါ ကိုယ္စားျပဳေသာ တံဆိပ္တံုး အမွတ္ လကၡဏာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ကန္း ကၽြႏု္ပ္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ၊ ေယ႐ႈသခင္ ပံုသြင္းခံ

လက္ေဆာင္ပဏာ မျမင္ႏိုင္ ၊ ေယ႐ႈဘုန္းနဲ႕သာ ရယူပိုင္

ခ်စ္ေသာ သခင္ ၾကင္နာလွ်င္ ၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားလြန္းလွရွင္

မ်က္ျမင္မရေသာ လွသခင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ျမင္ခ်င္ လြန္းလွပင္

ေယ႐ႈစကား ကၽြႏ္ု္ပ္ၾကား ၊ သူ႕မ်က္ႏွာေတာ္ ထင္ထင္ရွား။

အို ထာဝရ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ျမင္သိ ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ ႏွလံုးသားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။ ။

 


ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆

( သားဦး)ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ မရေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေဝေန ယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ဆိုသည့္ ဘြဲ႕နာမ သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း စာေစာင္ တြင္ လူအေပါင္းကို ေတာ္ေတာ္ လႈပ္ခတ္ ဂယက္ရိုက္ သြားေစသည့္ နာမ ျဖစ္သည္။ လူအေပါင္းဟု ဆိုရာတြင္ အထူး သျဖင့္ ဘာသာေရး အယူသည္း သူမ်ား။ ဖာရိရွဲမ်ား။ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား။ က်မ္းတတ္မ်ားကို အထူးတလည္ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထိုသူမ်ားက သားဦး ဆိုေသာ ဘြဲ႕နာမသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟု အတိုက္အခံ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေနၾကပါသည္။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက ေကာေလာသဲ အသင္ေးတာ္သို႕ ေရးသားသည့္ စာထဲတြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ စကားကို အခိုင္အမာ ေျပာဆို ေရးသား၍ သားဦး ဆိုသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘြဲ႕နာမကို အတိုက္အခံလုပ္၊ အခိုင္အမာ သက္ေသ ထူသြားခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အျခားအျခားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား။ နတ္သားမ်ား။ ဘုရားမ်ား ၏ အဆင့္မွ်သာ ရွိေသာသူ မဟုတ္ဘဲ။ ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သားဦး ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အားလံုးထက္ ႀကီးျမတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထြတ္ အျမတ္ ျဖစ္ျခင္း ကို ပံုေဆာင္ပါသည္။
ထိုသားဦး ဆိုေသာ စကားစုကို ဗန္းစကား ျဖင့္ေရးျပရပါလွ်င္၊ ̏မင္းတို႕ ငါ့ေနာက္မွ ေမြးတာပါ။ မင္းတို႕ ငါ့ေနာက္ မွ ထမင္းစား တာပါ။ ငါက အစ္ကိုႀကီးပါ။ ငါက သားဦးပါ။ မင္းတို႕ ႏု ပါေသးတယ္ကြာ ̋  ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ရွင္ေပါလု ဆက္လက္ေရးသားထားသည္မွာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွ ခရစ္ေတာ္ ၏ အထူး အေရးအပါဆံုး ရာထူးျဖစ္သည္။
ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထို သားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပ အရာ၊ အရူပ အရာ၊ ရာဇပလႅင္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုး ျဖစ္ေစ၊ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ ျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္ ၄င္း။ ထိုအသခင္ အဖို႕အလို႕ငွာ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ဖန္ဆင္းလွ်က္ ျဖစ္ၾက၏။ သားေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ မျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာ တို႕သည္ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။ အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွာ မူလ အရင္းျဖစ္၍ ေသေသာ သူတို႕တြင္ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ခပ္သိမ္းေသာ ျပည့္စံုျခင္းကို သားေတာ္၌ က်ိန္းဝပ္ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သြန္းေသာ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကို ၿငိမ္းေစ၍ ေကာင္းကင္အရာ ျဖစ္ေစ၊ ေျမႀကီးအရာျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတို႕ကို သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ေစျခင္းငွာ၄င္း အလိုရွိေတာ္မူ၏။
ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
သားဦး ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ ပရိုတိုတိုေကာ့စ္ (prototokos) မွ ဘာသာျပန္ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစကားစုသည္ ရတနာ စိန္ေက်ာက္ ကို ေသြးရာမွ ေပၚလာေသာ ရတနာ အကြက္မ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေဝေနယ် သတၱဝါအေပါင္း၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ သားဦးသည္ အသက္အပိုင္းအျခားကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္း၏ အေပၚတြင္ စူပါ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္သည္။
ထို သားဦး ဆိုေသာ စကားက ခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရ ျဖစ္ျခင္း။ ကနဦး အစကတည္းက ျဖစ္တည္ျခင္း၊ အစ မရွိျခင္း ႏွင့္ အဆံုး မရွိျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲ အရာခပ္သိမ္းတို႕၏ အရင္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ စကားတြင္ အတိတ္ကာလ (was) ကို သံုးစြဲရပါသည္။ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ကမၻာ့ သက္တမ္းကို မတြက္ခ်က္ခင္ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သလို၊ ၾကယ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ၾကယ္စုမ်ား ေနရာ မယူခင္ ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္မဲ့ဇုန္ အတြင္း ရွိေနၿပီး အခ်ိန္နာရီမ်ားကို သူ႕ လက္ေတာ္ ထဲတြင္ ကိုင္တြယ္ ခ်ိန္ညိႇသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ မျဖစ္ စေလာက္ေသာ ဦးေဏွာက္ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ျဖစ္ တည္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ ေလ့လာျခင္းသည္ အဟိတ္တိရစၧာန္ျဖစ္ေသာ ယင္ေကာင္ တစ္ ေကာင္၏ ဦးေဏွာက္က ကြန္ပ်ဴတာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ လူ႕ဥာဏ္ကို နား မလည္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။
ေသးငယ္ နံုခ်ာေသာ ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္က ေလေအး စက္တပ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ ရိုက္ေနေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား လူသားတစ္ဦး၏ ျဖစ္တည္မႈကို နားမလည္ႏိုင္သကဲ့သို႕ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာဝကို နားမလည္ႏိုင္ သကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႕ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္း လႈပ္ရွား ပညာဆည္းပူးသည္ကို ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ မသိႏိုင္ရန္ ဦးေဏွာက္ဥာဏ္ မမွီသလို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ျဖစ္တည္ျခင္းကိုလဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ား နားလည္ ႏိုင္ရန္ ဦးေဏွာက္ဥာဏ္ မမွီီပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ယင္ေကာင္သာသာ ဦးေဏွာက္ျဖင့္ ဘုရားအား ျပစ္တင္ေဝဖန္။ စစ္ေၾကာ ေနတတ္ ၾကသည္။ အင္တာနက္ အီးေမးလ္မ်ား၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ သူမ်ား ေရးထားၿပီးသာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ကာ သူမ်ားေတြ ငါ့ေလာက္ေတာင္ မသိဘူး ဟုေသာ စိတ္ထင္ျဖင့္ လူေရွ႕တြင္ ဆရာႀကီး လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ရွက္ဖြယ္ ေကာင္းေပစြ။
သမၼတ လင္ကြန္း ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ အက္ဒ္ဝင္အမ္စတန္တန္ က ဒူးေထာက္ လက္မိႈင္ခ်ၿပီး စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္နဲ႕ ̏လင္ကြန္း ရဲ႕ သမိုင္း တစ္ေခတ္ ကုန္သြားၿပီ ̋ လို႕ ညည္းတြား ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ လူ႕ ေလာကတြင္ ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္၊ ဟစ္တလာေခတ္၊ နပိုလီယံ ေခတ္၊ ပရက္စေလေခတ္၊ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ေခတ္ စေသာ လူတို႕ သတ္မွတ္ သည့္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ရွိပါသည္။ ထိုေခတ္မ်ားသည္ ေခတ္ကုန္ ေသာအခါ ေရပန္း မစား။ လူသိ မမ်ားေတာ့ဘဲ၊ ကြယ္ေပ်ာက္သြားစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေခတ္ တစ္ေခတ္ကိုဘဲ စိုးစံတဲ့သူ မဟုတ္ပါ။ အသက္ အပိုင္းအျခား။ ေခတ္ကာလ။ သမိုင္း တစ္ေခတ္။ ရာစု တစ္စုမွာသာ ခရစ္ေတာ္ ရွင္သန္ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ အဆက္ဆက္တိုင္းကို ပိုင္သသူ၊ စိုးစံ ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ေလာကတြင္ လူသားအျဖစ္ ေခတၱ တည္းခို ေနထိုင္ အသက္ရွင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ႕ထာဝရ သက္တမ္း၏ အခိုက္အတန္႕ကေလး။ မိနစ္အပိုင္းကေလး မွ်သာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ေျမ ကမၻာေပၚ ေနထိုင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ ၃ဝ မွ်သည္ သူ႕ ထာဝရ သက္တမ္း၏ အပိုင္းအစေလး တစ္ုခု၊ မိနစ္ပိုင္း စကၠန္႕ပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါး၏ ကနဦးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဂရိဘာသာစကား ပရိုတိုတို ေကာ့စ္ ဆိုသည္မွာ ဖန္ဆင္းခံ ေဝေနက် သတၱဝါအေပါင္းတို႕ေရွ႕တြင္ တည္ရွိေနေသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဆိုလိုပါသည္။  ခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိ မခံယူခင္က ေရးသား ထားခဲ့ေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္လဲ ခရစ္ေတာ္၏ သားဦး အရိုက္အရာကို ႀကိဳတင္ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါသည္။
အကယ္စင္စစ္ သူ႕ကို သားဦး အရာ၌ ခန္႕ထား၍ ေလာကီရွင္ဘုရင္ တို႕ အေပၚမွာ ခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ဆာလံ ၈၉း၂၇
ခရစ္ေတာ္ မွန္လွ်င္ အရာခပ္သိမ္းတို႕၏ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ရမည္ပင္။
စိန္႕ၾသဂက္စတင္း၏ ေရးသားခ်က္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ တန္ဖိုး မရွိသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္ အားလံုးထက္ အဖိုးတန္တဲ့သူ ျဖစ္မယ္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို အရွင္သခင္ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုခဲ့ရင္ေတာင္ သူဟာ အရာအားလံုးရဲ႕ အရွင္သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘာမွ မဟုတ္ေသာသူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ အျခားေသာ သူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတ္ာသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူအမ်ားအတြက္ အရာခပ္သိမ္းသည္ သူတို႕အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသခင္ အုပ္စိုးရွင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ဘဝကို လႊမ္းမိုးလွ်င္
စြမ္းအားျပည့္ၿဖိဳး ခြန္အားတိုး ၊ ခရစ္သခင္ရဲ႕ ျမတ္တန္ခိုး။

 

 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇

(အေမြခံသခင္)ထိုသားေတာ္ကို အလံုးစံုတို႕၏ အေမြခံ သခင္အရာ၌ ခန္႕ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္လည္း ေလာကဓါတ္တို႕ကို တည္ေတာ္မူ၏။ ေဟၿဗဲ ၁း၂

အတိုင္းမသိ ႀကီးျမတ္ထူးကဲလြန္းေသာ ထိုနာမေတာ္ ရုပ္ပံုလႊာသည္ ေျခာက္ေပတစ္လံ သာသာ ရွိေသာ လူ႕ဇာတိဥာဏ္ျဖင့္ ေတြးေတာႀကံဆ လက္ခံ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုင္းတာႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေသာ စက္ကိရိယာျဖင့္ပင္ မခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာသည္ ̏အေမြခံ သခင္ ̋ ျဖစ္သည္။

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူသည့္ အျခားက်မ္းတစ္ပိ္ုဒ္အား ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၁း၁၅ တြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

သတၱမ ေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႀကီးေသာ အသံတို႕ကား ေလာကီႏိုင္ငံသည္ ငါတို႕ အရွင္၏ ႏိုင္ငံျဖစ္ေလၿပီ။ ထိုအရွင္ ၏ ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလၿပီ။ သူသည္လည္း ကမၻာအဆက္ဆက္ စံုးစံေတာ္မူမည္။ ေရွ႕ေရး အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ဆရာက ဤက်မ္းစာကို ေရးသား ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕ေခတ္ သူ႕အခါက အသက္ ေပးသြားၾကေသာ မာတုရ မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးသည့္ သမၼာတရားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားရရွိမည့္ ဆုလာဘ္သရဖူ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္တကာတို႕၏ ဘုရင္ အရွင္တကာတို႕၏ အရွင္ျဖစ္မည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သိမ္းယူမည့္ ေန႕ရက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အရာက ခရစ္ေတာ္အား ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္၏ အေမြစား အေမြခံ ျဖစ္ေစပါသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားသည္မွာ ပထမ ဦးစားေပး အရာမွာ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေမြခံ ဟူေသာ စကားစု၏ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸါယ္မွာ ေသတမ္းစာ အရ ရထိုက္ေသာ အေမြ မဟုတ္ဘဲ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈေၾကာင့္ ရေသာ အေမြ ျဖစ္သည္။ ေသတမ္းစာအရ ရေသာ အေမြသည္ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေမြစား အေမြခံႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ရွိပါသည္။ ေသတမ္းစာ မေရးခဲ့ေသာ အေမြခံမည့္ ကိစၥတြင္ ေသဆံုးသူ၏ အေမြ ဥစၥာသည္ ေသြးသား ေတာ္စပ္သူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေသတမ္းစာထဲတြင္ မည္သူ မည္ဝါအား ေပးပါဟု မေရးခဲ့ေသာ္ျငားလဲ ေသဆံုးသူႏွင့္ အနီးဆံုး ေသြးသား ေတာ္စပ္သူ သာလွ်င္ အေမြခံထိုက္သူ ျဖစ္ပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း သာလွ်င္ အေမြႏွင့္ ထိုက္တန္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ဘံု နတ္ခန္းတြင္ ရွိေသာ အရာမ်ားအားလံုးထက္ သာလြန္ေသာ သားေတာ္ ဟူသည့္ အရိုက္အရာကို ရရွိသည့္ အေမြခံ သခင္ သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေမြခံ ျဖစ္ပါသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ခရစ္ေတာ္အား အေမြခံ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ အား စၾကၤဝဠာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေမြဥစၥာကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လည္း ေကာင္းကင္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဘုန္းတန္ခိုးကို နဂိုကတည္းက ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းခံအရာ အားလံုး၏ ကိုယ္စား ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာက သက္ေသ ထူေနပါသည္။ ဤအမွန္တရားက သမၼာက်မ္းစာပါ အျခား အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေထာက္ခံေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ လက္ရွိတည္တံ့ေနေသာ အရာအားလံုးကို ပိုင္သ သူလဲ ျဖစ္ပါ သည္။ အျခားေသာ က်မ္းပိုဒ္ကလဲ ဤ အမွန္တရားကို သက္ေသ ေထာက္ခံေနပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ ေနပါသည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး ျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရာမ ၈း၁၆-၁၇ ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ သား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ငါတို႕၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္အတူ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။ သားမွန္လွ်င္ အေမြခံ၊ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုန္းဝင္စားမည္အေၾကာင္း ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဆင္းရဲ ဒုကၡကို ခံရလွ်င္ ထိုသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ အေမြခံလဲ ျဖစ္ၾက၏။ ဟာေလလုယာ။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူတစ္ဦးတည္း ပိုင္ထိုက္ေသာ အေမြအား တစ္ကုိယ္ေကာင္း မဆန္ဘဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ ေဝစု ခြဲသြားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာဝရ ကၽြမ္းဝင္ရျခင္းတည္းဟူေသာ အခြင့္အေရးသည္ အလြန္ တန္ဖိုး ႀကီးမားလွေသာ အေမြ ဥစၥာျဖစ္သည္။ အဆံုး မရွိေသာ အတိုင္းအဆ မသိေသာ။ စိတ္ကူးယဥ္ ခန္႕မွန္း၍ မရႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။

၁ေကာ ၂း၉ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႕ အဖို႕အလို႕ငွာ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအရာတို႕ကို လူမ်က္စိျဖင့္ မျမင္။ နားျဖင့္မၾကား။ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ မႀကံစည္ေသး။

ဤေနရာတြင္ အေမြခံႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုအား ေရးသား တင္ျပလိုပါသည္။ အာဖရိက ေတာနက္ႀကီးထဲတြင္ အမဲလိုက္ရာမွ ျပန္လာ ေသာ ဘုရင့္မင္းသား သီအိုဒို ရိုစဗက္ အား အာဖရိကန္ သေဘၤာဆပ္ကမ္းတြင္ ေဒသခံ မ်ားက မင္းသား၏ ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အိမ္အျပန္ အမဲလိုက္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ အတြက္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႏႈတ္ဆက္ေနသည္မွာ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားလွ ပါသည္။ ကမ္းစပ္မွ သေဘၤာေပၚတက္မည့္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ မင္းသား ေလွ်ာက္ရန္ ကတၱီပါ ေကာ္ေဇာနီနီႀကီးကို ျဖန္႕ခင္းထားေလသည္။ သေဘၤာထဲတြင္လည္း ေဒသထြက္ လက္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အေျခြအရံမ်ား။ မင္းသား၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားက မ်ားျပား ခန္းနားလွပါသည္။ မင္းသား၏ ရြက္လႊင့္ ခရီးစဥ္တြင္ လူအမ်ား၏ အေလးေပး ခ်ီးမြမ္း ေထာမနာျပဳမႈကို အထူးတလည္ ခံယူေနရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္းမွာပင္ ထိုမင္းသားစီးမည့္ သေဘၤာတြင္ အျခားသူ တစ္ဦးလဲ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ထိုအျခားသူမွာ အသက္အရြယ္ အိုမင္း ရင့္ေရာ္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ သာသနာျပဳ ဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သာာနာျပဳ ဆရာႀကီး သည္ သူ႕ဘဝ သက္တမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္။ သူ၏ ငယ္ရြယ္ေသာ အသက္ တာႏွင့္ သူ႕အတတ္ပညာမ်ား။ စည္းစိမ္ဥစၥာ။ မိဘ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟ တို႕အား စြန္႕ထားခဲ့ၿပီး အာဖရိကေတာနက္ႀကီးထဲသို႕ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၅ဝ ေက်ာ္ ကတည္းက ထြက္လာခဲ့သည္၊ တဖန္ သူ၏ ဇနီး သားသမီး မိသားစုအား ဘုရား သခင္၏ သာသနာေတာ္အတြက္ အာဖရိက ေတာနက္ႀကီးထဲတြင္ စြန္႕လႊတ္ေပးဆပ္ ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ သာသနာျပဳရင္း ေတာနက္ထဲတြင္ ဇနီးသည္ ေသဆံုးသြား ခဲ့သည္။ လူဆိုးမ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္ ရန္ရွာမွဳေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး သြားခဲ့သည္။ ယခုတြင္ သူတစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ကာ ျခဴးတစ္ျပားမွ မရွိေတာ့ေသာ သူဆင္းရဲသား ဘဝႏွင့္ တစ္ေယာက္တည္းသာ က်န္ခဲ့ေတာ့သည္။

ထိုသာသနာျပဳအိုႀကီးအား မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အသိအမွတ္ မျပဳ၊ သတိ မထား။ မေလးစား၊ မႀကိဳဆို မႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကပါ။ မၾကာခင္ ထို သေဘာၤသည္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုဆိပ္ကမ္းသို႕ ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုုယ္တိုင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ရိုစဗက္ အား ဆိပ္ကမ္းအထိ လာေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ တံပိုး ခရာမ်ား မႈတ္၍ မဂၤလာပန္းမ်ားႀကဲကာ သေဘာၤေပၚမွ ဆင္းလာေသာ ျပည္ေတာ္ ျပန္ မင္းသားရိုစဗက္ အား လူအမ်ားက အံုးအံုးႄကြက္ႄကြက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါ သည္။

သို႕ေသာ္ အာဖရိကန္ ဆိပ္ကမ္းမွာတံုးက ကဲ့သို႕ပင္ ယခု ဆန္ဖရန္စၥကို ဆိပ္ကမ္း၌လည္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ သာနာျပဳအိုႀကီးအား အေရာမဝင္၊ အဖက္မလုပ္၊ ႏႈတ္မဆက္ မႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါ။ ေစ်းေပါ၍ ေသးငယ္ စုတ္ခ်ာေသာ တည္းခိုခန္း၏ ကုတင္ေထာင့္ တစ္ေနရာတြင္ တစ္ကိုယ္တည္း မ်က္ရည္မ်ားက်လွ်က္ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းေနေသာ သာသာျပဳအိုႀကီးက ̏ အို အဖဘုရားသခင္ အဆံုးအရံႈး မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကၽြႏု္ပ္ဘဝအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို အျပစ္ မတင္လိုပါ။ သို႕ပါေသာ္လည္း အာဖရိက ေတာနက္ထဲက လူမ်ိဳးစုေတြၾကားထဲတြင္ သက္စြန္႕ဆံဖ်ား ႏွင့္ အမွုေတာ္ေဆာင္ရင္း ခ်စ္လွစြာေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဇနီးသည္။ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သား သမီးမ်ား အဆံုးအရံႈးခံကာ ကိုု္ယ္ေတာ့္အတြက္ ေပးဆပ္ ခဲ့ေသာ အကၽြႏ္ုပ္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အေလး မမူ ကရုမျပဳ ခဲ့ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ နားမလည္ပါ ̋ ဟု မ်က္ရည္ လည္ရႊဲႏွင့္ ဆုေတာင္း ေနခဲ့ပါသည္။

သာသနာျပဳအို၏ ဆုေတာင္းခ်က္ အဆံုးတြင္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္ လာေသာ ဘုရားသခင္ကို ရူပါရံုအားျဖင့္ သူ ျမင္လိုက္ရၿပီး ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ပုခံုးေပၚသို႕ လက္ေတာ္ျဖင့္ ညင္သာစြာ တို႕ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ̏ ငါ့သား အခုအခ်ိန္မွာ မင္းကို အခမ္းအနားနဲ႕ ႀကိဳဆုိရေအာင္ မင္းက အခု အိမ္ျပန္ မေရာက္ေသးဘူးေလ ̋ ဟု တိုးတိတ္ ညင္သာစြာ မိန္႕ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ ႏွလံုးသား စိတ္ထဲတြင္ ထာဝရ ခရစ္ေတာ္ စိုးစံရွင္ ၊

အဆံုးမဲ့ ေမတၱာ သူခင္းျပ ။ ကၽြႏ္ုပ္ ႏွလံုးသား ေျမမွာ ခ ၊

ကတိေတာ္ျမတ္ ေပးကာသြား အေမြခံ သခင္နဲ႕ စိုးစံစား ။


(မင္းေအာင္သက္လြင္)

(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ The Mighty GOD အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

 

ေဆာင္းပါးမ်ားကိုစုစည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္...မုရန္

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁
( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၂ (တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားသခင္)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ (ထာ၀ရအဘ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၄ (အသက္ၾကီးေသာသူ)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅  (မ်က္ျမင္မရ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) - မင္းေအာင္သက္လြင္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ဘုရားေက်ာင္းျပိးေတာ့ ပလႅင္ေပၚမွာသင္းအုပ္ဆရာရဲ့ ဝတ္ရံုၾကီးတင္ျပီး အေရးေပၚ အေပါ့ပါးသြားေနပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ထူး ဆိုေတာ့ အသင္းသားေထာင္နဲ႕ခ်ီလာၾကပါတယ္။ အေပ်ာ္လြန္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္လူၾကီးကိုေဇာက္ထိုး သင္းအုပ္ဝတ္ရံုၾကီးေကာက္ျခံဳဳျပီး၊ ပရိတ္သတ္ၾကီးကိုလုိက္ႏႈတ္ဆက္ေနပါေတာ့တယ္။ သိသူမ်ားက ရယ္ေမာ၊  မသိသူ မ်ားက ဟယ္..သင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါးဆိုျပီး တရိုတေသ၊ ႏႈတ္ဆက္ေနၾကပါတယ္။

သင္းအုပ္လဲ အေပါ့ပါးသြားျပီး ျပန္လာခ်ိန္ ဝတ္ရံုေပ်ာက္လို႕ ဇေဝဇဝါနဲ႕ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္ လိုက္ရွာေနတယ္။

ေဟာ.. ေတြ႕ျပီ။ သင္းအုပ္ဆရာေဒါသနဲ႕.. ဒီေကာင္ဆိုျပီး ေအာက္ကိုခပ္သုတ္သုတ္ ဆင္းလာတယ္။ ကိုေဇာက္ထိုး ဝတ္ရံုခြ်တ္ေျပးတာ သင္းအုပ္ဝတ္ရံုျပန္ရျပီး လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္သြားတယ္။  ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ကိုေဇာ္ထိုး။

ငါ..သင္းအုပ္ဆရာကို ပန္းသီတစ္ျခင္းနဲ႕ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္ .. လို႕ေျပာျပပါတယ္။

******

တစ္ေန႕ သင္းအုပ္က ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထူးဆုေတာင္းေပး၊ အခ်ိန္ေပးေနလို႕ ကိုေဇာက္ထိုးက သိပ္ၾကည့္မရဘူး။ လမ္းေဘးတယ္လီဖုန္းဆီသြားျပီး သင္းအုပ္မိုဘိုင္းဖုန္းဆီ ဆက္လိုက္တယ္။ ဟဲလို..ဆရာ၊ ..ကြ်န္ေတာ္ ဦးလွဘူးပါ၊ ဝင္ဒါမီယာလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၁၆(က)မွာ ေနပါတယ္။ အိမ္ေမြးေန႕ပြဲ အေရးတၾကီး ဆုေတာင္းေပးဖို႕၊ ဆရာ အကူညီေပးပါဦး၊.. ဖုန္းဆက္ေခၚတယ္။ ဆရာလဲ ဘုရားေက်ာင္းျပီးျပီိဆိုေတာ့ ခ်က္ျခင္း တကၠစီငွားျပီး ဝင္ဒါမီယာလမ္းကို သြားတယ္။ အိမ္နံပါတ္ ၁၆၊ ၁၇ ပဲရွိျပီး၊ ၁၆(က)ဆိုတာ မရွိပါဘူးေျပာလို႕ ခုနေခၚတဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကို လွမ္းေခၚေမးတယ္။ က်မတို႕က လမ္းေဘးဖုန္းေျပာတဲ့ဆိုင္ပါ ..ေျဖေတာ့ ေဒါသတၾကီးနဲ႕ ျပန္လာတယ္။ ဒီေကာင္ပဲျဖစ္မွာ စံုစမ္းေတာ့ ကိုေဇာ္ထိုးချမာ ဝန္ခံလိုက္ရရွာတယ္။

ငါ ..သင္းအုပ္ဆရာကို တကၠစီအသြားအျပန္ ေငြတစ္ေသာင္းေလ်ာ္ေပးျပီး၊ ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္...တဲ့။

End

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေသြးတိုး ေရာဂါ ထိန္းသိမ္း နည္း(၇)ခ်က္

ေသြးတိုး ေရာဂါသည္ တိတ္တစ္စိတ္ လာ၍ လူကို သတ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကမၻာ့ လူသားမ်ား အားလံုး ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိမွန္း မသိပဲ ႐ုတ္တရက္ ႐ုတ္တရက္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရ သည့္ တိတ္တစိတ္ လူသတ္သမားဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲေနရ ေသာ ေရာဂါႀကီး၊ မဆန္းေသာ ေရာဂါ ပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အစား အေသာက္၊ အေနအထိုင္ မဆင္ျခင္ရာမွ ႐ုတ္တရက္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ ၍ေသဆံုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ား အေသမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အသက္ အရြယ္တြင္မဆို မိမိေသြးတိုးေရာဂါ ရွိမရွိ ဂ႐ုစိုက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ စစ္ေဆးကာ အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး ကာကြယ္ သင့္သည္။ မိမိခႏၶာ ကိုယ္တြင္း ေသြးဖိအား Blood Pressure အားေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္း (၇) လမ္းကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။


၁။ ေန႕စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၿခင္း

မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာထပါက ေနမပူခင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ ေပးရပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေတာ့ Exercise ကို ျပင္းထန္စြာ လုပ္ရန္မလိုအပ္ ေခ်။ သင္၏ Blood Pressure ကို Exercise ျပင္းထန္စြာလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပို၍ေသြးတိုးေစသည္။ Japan သုေတသီမ်ားက လူနာ ၁၆၈ဦးအား စမ္းသပ္ခ်က္အရ တစ္ပတ္လွ်င္ မိနစ္ ၃၀ မွ ၉၀ အတြင္းသာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ မျပင္းထန္ေသာ Exercise လုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ လူနာမ်ား သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ မိနစ္ ၉၀ ထက္ပို၍ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ လူနာမ်ားထက္ ပို၍ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေလ်ာ့ နည္းစြာ ထိန္းထားႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ “တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး” စကားပံု ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေပသည္။

၂။ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ျခင္း

ဆရာဝန္ေပးထားေသာေဆး ေသာက္ဖို႔မေမ့ရန္ သင္၏ ျပကၡဒိန္တြင္ ေန႔စဥ္အမွတ္အသား လုပ္ထား ၿပီး မွန္မွန္ေဆးေသာက္ပါ။ ေန႔တစ္ေန႔၏ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအခ်ိန္ (ဥပမာ တစ္ေန႔ ၆ နာရီ) သည္ ေသြးေပါင္ ခ်ိန္မ်ားေနပါက သင္ေဆးေသာက္ရန္ ေမ့ေနေၾကာင္း သိရွိရမည္။ ေသြးတိုးရာဂါ ျဖစ္ၿပီး သြားပါက ေသြး ေပါင္ခ်ိန္ထိန္းညႇိေဆးကို မိမိဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေသာက္သြားရ မည္ျဖစ္ရာ ေဆးျဖတ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ ပါ။ ေဆးေသာက္ရန္ မေမ့သင့္ပဲ မွန္မွန္ ေသာက္ေပး မွသာ သင္၏ Blood Pressure ကို Normal Range အတြင္း ထိန္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ Monitor Your Blood Pressure

မိမိအိမ္၌ Home Blood Pressure Kit ကို သိမ္းထားသင့္သည္။ မိမိအိမ္၌ ပံုမွန္မိမိ၏ ေသြးဖိ အားကို တိုင္းတာ၍မွတ္တမ္းတင္ၾကည့္႐ႈမွတ္သား ထားျခင္းသည္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ၿပီးတိုင္းတာျခင္းမွ ရေသာ အေျဖထက္ပို၍ အက်ိဳးရွိသည္ကိုေတြ႔ရ ေၾကာင္း U.S.A မွ သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။ အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားက ဆိုရာတြင္ဆရာဝန္၏ ေဆးခန္းတြင္ Blood Pressure တိုင္းတာရာတြင္ လူနာမ်ား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Blood Pressure ျမင့္မား ေနၿပီး အိမ္တြင္ ေသြးတိုးမရွိဘဲ က်ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိသျဖင့္ ထို Result အရ ေဆးေပး မိလွ်င္ေသြးပိုက်ကာ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႔စဥ္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္ ေသြးတိုးတတ္ၿပီး ၎ကို ''White-Coat Hypertension" ဟုေခၚသည္။ အလားတူပင္လူနာမ်ား၏ (၉) ရာခို္င္ႏႈန္း မွာ ဆရာဝန္၏ ေဆးခန္းတြင္ တိုင္းတာစဥ္ ေသြးက်ေန ေသာ္လည္း အိမ္တြင္ ေသြးတိုးေနတတ္သည္ကိုလည္း သိရွိရသည္။ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္က ဥေရာပ ဆရာဝန္မ်ား သမၼဂ သုေတသန အစည္းအေဝးတြင္ အိမ္တြင္ မိမိ၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္စစ္ထားေသာ လူနာမ်ားသည္ ဆရာဝန္၏ ေဆးခန္းေရာကမွ ေသြးတိုင္း ေသာ လူနာမ်ားထက္ ပို၍ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ ေအာက္မွ်သာ ရွိေသာ "Home Blood Pressure Kit" ကို အိမ္၌ ေဆာင္ထားသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၄။ Eat More Fiber

Omega -3 Fatty Acids မ်ား ပါဝင္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားေသာ အစား အစာမ်ားစားေပးျခင္း၊ အသီးအႏွံမ်ားမ်ား စားေပးျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမွ ထုတ္လုပ္ ေသာ အစားအစာ မ်ားမ်ား စားေပးျခင္းသည္ ေသြးဖိအား ေလွ်ာ့ခ် ေပးသည္။ အျမႇင္ဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ား ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ Flaxseed မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ၎ေဆး အား ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္းခန္႔ သင္စားမည္။ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေရခဲမုန္႔၊ Spaghetti, Sauce ႏွင့္ တျခားအစား အစာမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာထားေသာ ေသြးဖိအား က်ေအာင္ထိနူ္းေပးႏိုင္သည္။ အထူး သျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ Systolic Blood Pressure ကို က်ေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည္။

၅။ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ၿခင္း

ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ေသြးတိုး ႏွလံုးရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာဖီေသာက္ျခင္းျဖင့္ ပို၍ေရာဂါ တိုးေစသည္။ ေကာ္ဖီအစား ႊနေ ကို အစားထိုး၍ ေသာက္သံုးရန္ သုေတသီ မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။ လက္ဖက္ ရည္ (ႏို႔ဆီသၾကားမပါ) ၾကမ္းကို ပိုေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွင္မ်ား၏ Systolic Blood Pressure (အေပၚေသြး) ၂ မွတ္မွ ၾကာေစၿပီး Diastolic Blood Pressure အား One Point မွ က်ဆင္းေစသည္ကို ေတြ႔ရွိရ သည္ဟု သုေတသီမ်ားကဆိုခဲ့ၿပီး လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ကို တေန႔ေလးခြက္ထက္ပိုေသာက္လွ်င္ေတာ့ အဆိုပါ ေက်းဇူးမ်ား မရႏိုင္ေတာ့ေခ်။

၆။ ေထာပတ္သီးစားသံုးၿခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာရႏိုင္ေသာ Avocados ေထာပတ္သီးတြင္ Blood Pressure ကို က်ေစေသာ Potassium ဓာတ္ ပိုမိုပါဝင္သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ လူ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ Potassium ဓာတ္ တစ္ေန႔ (၄.၅) ဂရမ္ လိုအပ္ၿပီး အေမရိ ကန္ သုေတသီမ်ား၏ သုေတသန လုပ္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရၿပီး ၎ Postassium ဓာတ္က ေသြးဖိအား က်ဆင္းေစ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါဓာတ္သည္ ေထာပတ္ သီး သာမကဘဲ တျခားေသာ အသီးအႏွံမ်ား ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီးတြင္လည္း ပါရွိ ေပသည္။

၇။ ေခ်ာကလက္အမည္းစားသံုးၿခင္း

ယေန႔ကမၻာတြင္ ေခတ္စားလာ ေသာ Cocoa ပါဝင္ေသာ Dark Chocolate ကို ပံုမွန္စားသံုးႏိုင္ပါက သင္၏ေသြးဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္းေတာ႔ ရွိရသည္။ ေခ်ာကလက္ဟု ဆိုရာတြင္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ သၾကားမ်ားစြာပါဝင္ ေသာ ေခ်ာက လက္ကို မဆို လိုပဲ ဃသခသေ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထား ေသာ ခါးေသာ အရသာ ရွိသည့္ ညိဳမဲေရာင္ရွိေခ်ာက လက္ကို ဆိုလိုသည္။ Dark Chocolate သည္ Flavonoids ဓာတ္မ်ားပါဝင္ၿပီး သင္၏ေသြးေၾကာ မ်ား ကိုေပ်ာ့ေျပာင္း ေစၿပီး မာေၾကာ ေသာေသြး ေၾကာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရေသာ ေသြးဖိအားျမင့္မား မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ပနားမားရွိ အင္ဒီးယန္း လူမ်ိဳးမ်ားမွ ဆားငန္ေသာ အစားအစာမ်ား ေသာ္ လည္း Dark Chocolate မ်ားမ်ားစားေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးဖိအားကို ပံုမွန္ျဖစ္ေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးထား ႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အေမရိကန္ ေဆးပညာ သုေတသီမ်ား၏ ေတြ႕ ရွိခ်က္အရ တစ္ေန႔လွ်င္ Dark Choclolate (၃) ေအာင္စမွ် စားေပးျခင္းျဖင့္ "Isolated Systolic Hypertension" ေရာဂါျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနသူလူႀကီး မ်ားတြင္ (အေပၚေသြးအ တက္မ်ားေသာေသြးတိုး ေရာဂါရွင္မ်ား) ေပၚေသြးကို က်ဆင္းေစရန္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ "Flavonoids" ဓာတ္ကို လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း "Tea" ႏွင့္ Wine မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ သီးႏွံမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား တြင္လည္း ပါဝင္ေပသည္။ ေသြးတိုး ေရာဂါရွင္မ်ား ေသြးမတက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေန တတ္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္။
ေဒါက္တာေကာင္း (U.S.A)

Ref:co2zenith

 

 

 

ေသြးတိုး(သို႔)အသံတိတ္လူသတ္သမား

ေသြးတိုးေရာဂါဟာ ေရာဂါလကၡဏာ ထူးျခားသိသာမႈသိပ္မရိွတဲ႔အတြက္ တိတ္တဆိတ္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ႔ အသံတိတ္လူသတ္သမား (silent killer) တစ္ေယာက္လိုပါပဲ။ ေသြးတိုးေရာဂါဟာ heart attack၊ kidney failure (ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ႏို္င္ေတာ႔တာမ်ိဳး)ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သလို မ်က္စိကြယ္ျခင္းနဲ႔ အသည္းေရာဂါနဲ႔ တျခား အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ႔ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာတဲ႔ လာျခင္းမေကာင္းေသာ ေရာဂါတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေသြးတိုးေရာဂါရဲ႕ အေျခခံ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ႔

၁။ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္း
၂။ ေခါင္းကုိက္ျခင္း
၃။ မအီမသာ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း
ေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ႔ လကၡဏာရပ္ေတြမွာေတာ႔
၁။ေအာ႔အန္ျခင္း
၂။အသက္ရွဴခက္ျခင္း
၃။အလြန္အမင္း အိပ္ငိုက္ျခင္း
၄။ဂနာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း
၅။ဆီးထဲမွာ ေသြးပါျခင္း
၆။ရင္ဘတ္ေအာင္႔ျခင္း
၇။အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ႔ျခင္း
အစရိွတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


ေသြးတိုးေရာဂါကို ေဆး၀ါးမပါဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ၁၀နည္း


ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ ေဆး၀ါးနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သလို ေဆး၀ါးမပါဘဲ ေသြးတိုးထိန္းႏိုင္တဲ႔နည္းလမ္းေလးေတြလည္းရိွပါတယ္။

(၁) မိမိတို႕ရဲ႕ေနထိူင္စားေသာက္မႈပံုစံ(lifestyle) ကို ျပင္ဆင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေဆးအမ်ားၾကီးေသာက္ရတဲ႔သူေတြဟာ ေဆးကို ေလွ်ာ႔ေသာက္လာႏိုင္မယ္။ ေဆးနည္းနည္းေသာက္ေနရသူေတြဟာ ေဆးေသာက္စရာမလိုေတာ႔ဘဲျဖစ္လာမယ္။ အထူးသျဖင္႔ ေဆး၀ါးေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်လာႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။
ေဆး၀ါးကုသမႈဟာ ေသြးတိုးထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕အတြက္ အေရးအပါဆံုး အခ်က္လို႕မယူဆထားသင္႔ပါဘူး။ မိမိရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္မႈ(lifestyle) ဟာလည္း ေသြးတိုးေရာဂါ ကုသေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးပါပါတယ္။ တကယ္လို႕ သင္ဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံကုို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေသြးတိုးေရာဂါ အတြက္ ေဆးကုသမႈလိုအပ္ခ်က္ကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္၊ အႏုစားအဆင္႔ေတြမွာဆိုရင္ ေဆးကုသမႈလံုး၀မလုိအပ္ေတာ႔ေအာင္ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ရိွသင္႔ရိွထိုက္တဲ႔ lifestyle ၁၀ခုက ဒီလိုပါ။၁။ ေပါင္ပိုေတြကိုေလွ်ာ႔ခ်ျပီး ၀မ္းဗိုက္အဆီစုပံုမႈေတြကို သတိျပဳပါ

လူက အေလးခ်ိန္မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ေသြးဖိအားတိုးလာေလ႔ရိွပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ ၁၀ ေပါင္ေလာက္ေလ်ာ႔သြားရံုနဲ႔ ေသြးဖိအားကို သိသိသာသာ ေလ်ာ႔ေစပါတယ္။ ေယဘုယ်ေျပာရရင္ေတာ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ နည္းသြားရင္ ေသြးဖိအားနည္းျပီး ေသြးဖိအား အတြက္ေဆးကုသမႈေတြကို ပိုျပီး ထိေရာက္သြားေစႏိုင္တယ္။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ရံုနဲ႔လည္းမျပီးေသးပါဘူး။ ခါးပတ္လည္မွာရိွတဲ႔ အဆီစုပံုမႈ၊ ၀မ္းဗိုက္အဆီစံုပံုမႈေတြကိုလည္း ဂရုတစိုက္ေစာင္႔ၾကည္႕ရပါတယ္။ ခါးနားမွာ အေလးခ်ိန္သိပ္မ်ားေနရင္ ေသြးတိုးဖို႕ အႏၲရာယ္ အေနအထားပါပဲ။ အထူသျဖင္႔ ခါးက အမ်ိဳးသားေတြမွာ လက္မ ၄၀ ထက္ပိုလာျပီဆိုရင္ သတိထားျပီးေလွ်ာ႔ခ်ဖို႕လိုေနပါျပီ။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာဆုိ ၃၅ လက္မထက္မပိုသင္႔ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ အာရွက အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ေတာ႔ ခါး ၃၆ ဆိုတာ အႏၲရာယ္ အမွတ္အသားပါပဲ။ အာရွသူေတြအတြက္ေတာ႔ ခါး ၃၂ ဟာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ပါပဲ။
ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ျပီး ဘယ္ႏွစ္လအတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ႔ခ်မယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္သင္႔ပါတယ္။ သင္႔ဆရာ၀န္ဟာ သင္႔အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ႔အစာဘယ္လိုစားျပီး ဘယ္လို ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ိဳးက သင္႔ေတာ္သလဲဆိုတာကို အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင္႔ ညဥ္႕နက္မွ သေရစာစားတာမ်ိဳးနဲ႔ တခါတည္း အမ်ားၾကီးစားတာမ်ိဳးကိုေတာ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕အၾကံျပဳပါတယ္။


၂။ ေလ႔က်င္႔ခန္းပံုမွန္လုပ္ပါ
ေလ႔က်င္႔ခန္းကို ပံုမွန္လုပ္ရပါမယ္။ အနည္းဆံုး တပါတ္မွာ သံုးေလးၾကိမ္၊ တစ္ၾကိမ္မွာ မိနစ္ ၃၀ ကေန ၁ နာရီေလာက္အထိ ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္သင္႔ပါတယ္။ ဒီလိုပံုမွန္ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္တာဟာ သင္႔ ေသြးဖိအားကို ၄ မီလီမီတာ မာက်ဴရီ ကေန ၉ မီလီမီတာ မာက်ဴရီ ၾကားက်ဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သိ္ပ္ၾကာၾကာမေစာင္႔ရတဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးပါပဲ။ တကယ္လို႔သင္ဟာ ပံုမွန္ အခ်ိန္ေပးျပီး ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ရက္သတၱပါတ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲသိသိသာသာ အက်ိဳးရႏိုင္ပါတယ္။
ေသြးတိုးျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသူေတြဟာ ေလ႔က်င္႔ခန္းပံုမွန္ လုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ျခင္းကေန ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး၊ ေသြးတိုးေရာဂါရိွသူေတြကလည္း ေလ႔က်င္႔ခန္းပံုမွန္လုပ္မယ္ရင္ ေသြးတိုးကို စိတ္ခ်ရတဲ႔ အေျခအေနတစ္ခုမွာထိန္းထားႏိုင္ပါတယ္။
ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္တဲ႔ေလ႔က်င္႔ခန္းေတြကိုပဲ ဆယ္မိနစ္ ဆက္တိုက္ေလွ်ာက္ ခဏနား၊ ဆယ္မိနစ္ဆက္ေလွ်ာက္နဲ႔ သက္သက္သာသာလုပ္သြားတာေတာင္မွ ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္တဲ႔ေလ႔က်င္႔ခန္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင္႔ စေန၊ တနဂၤေႏြလို နားရက္မွာလည္း မပ်က္မကြက္ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္ေပးပါ။ ေလ႔က်င္႔ခန္းကို ပံုမွန္ေလးလုပ္သြားတာက ပိုျပီးထိေရာက္ပါတယ္။ မိမိနဲ႔ကိုက္ညီတဲ႔ေလ႔က်င္႔ခန္းကိုပဲ ႏိုင္သေလာက္စလုပ္သြားဖို႕လိုပါတယ္။


၃။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တာေတြစားပါ
အခု တကမာၻလံုးမွာ အစိမ္းေရာင္ ေတြ မ်ားမ်ားစားလာၾကပါျပီ။ အသားကိုေလ်ာ႔စားျပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုမ်ားမ်ားစားတာမ်ိဳးပါ။ အသီးအအႏွံေပါတဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ အသီးအႏွံကို မ်ားမ်ားစားေပးဖို႕လြယ္ကူပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္တဲ႔နည္းတစ္ခုပါပဲ။ အသီးအႏွံေတြကိုလည္း ျပဳျပင္ထားတဲ႔ အသီး အၾကီးၾကီးေတြစားတာက တျခားမလုိလားအပ္တဲ႔ေရာဂါေတြျဖစ္လာႏိုင္တဲ႔အတြက္ သဘာ၀က်တဲ႔ အသီးအႏွံ နဲ႔ ပိုးသတ္ေဆးသိပ္မသံုးထားတဲ႔ အရြက္ေတြကိုစားသံုးသင္႔ပါတယ္။


လမ္းညႊန္ထားတာကေတာ႔

• တေန႔တေန႔စားေသာက္တာေတြကို မွတ္စုေလးလုပ္ထားပါ။

• ပိုတက္စ္စီယမ္ေတြကို ပိုတုိးျပီးစားေပးပါ။ အေမရိကန္ေတြဟာ ဆိုဒီယမ္ပါတဲ႔ အစာေတြစားတာမ်ားၾကလို႕ ေသြးပိုတုုိးၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အသီးအနံေတြ အရြက္ေတြလို ပိုတက္္စ္စီယမ္မ်ားတဲ႔ အစားအစာေတြပိုစားေပးၾကပါတယ္။

• အသိဉာဏ္ရိွတဲ႔စားသံုးသူျဖစ္ပါ။ ေစ်းသြားမ၀ယ္ခင္ ၀ယ္သင္႔တာေတြမ၀ယ္မိဖို႕ စာရင္းနဲ႔ပဲသြားပါ။ စားသမွ်ေတြဟာ က်န္းမာဖို႕အတြက္စားပါ။ စားေကာင္းျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးမရိွတာ၊ က်န္းမာေရးကိုပါထိခိုက္ႏိုင္တာေတြကို မစားမိေအာင္သတိထားပါ။

စားေသာက္ပံူစနစ္ဟာ တစ္သက္လံုးစားေသာက္သြားဖို႕ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တာေတြကိုစားေသာက္ျဖစ္ေအာင္ သတိထားျပီးလုပ္သြားၾကရမွာပါ။ ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္ၾကိဳက္တာေတြကို အားလံုးျဖတ္ပစ္လုိက္ဖို႕ေတာ႔မလိုပါဘူး။ က်န္းမာေရးကို မထိခို္က္ေစတဲ႔ အခ်ိဳးအဆနဲ႔နည္းနည္းစီ ျပင္သြားရပါမယ္။ အထူးသျဖင္႔ အခ်ိဳေတြ အဆီမ်ားတာေတြကို မစားမိေအာင္ သတိထားသင္႔ပါတယ္။ ဆီမသန္႕ႏိုင္တဲ႔အစာေတြကိုလည္း သတိထားျပီးေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕လိုပါတယ္။


၄။ဆိုဒီယမ္ေလ်ာ႔စားပါ
စားတဲ႔အစားအေသာက္ေတြမွာ ဆိုဒီယမ္မပါတာ နည္းနည္းေလ်ာ႔စားလိုက္ရံုနဲ႔ ေသြးဖိအားကို ၂ မီလီမီတာမာက်ဴရီကေန ၈ မီလီမီတာမာက်ဴရီၾကား ေလ်ာ႔နည္းေစပါတယ္။ မ်ားမ်ားေလ်ာ႔စားရင္ပိုျပီးသိသိသာသာ ေသြးတိုးက်ပါတယ္။

• ဆိုဒီယမ္ စားေသာက္မႈကို တြက္ပါ။ အစားအေသာက္ ဒိုင္ယာရီေလးလုပ္ထားျပီး တေန႕မွာ ဆိုဒီယမ္ ဘယ္ေလာက္စားသလဲဆိုတာကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပါ။ က်န္းမာတဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ တစ္ေန႕မွာ ဆိုဒီယမ္ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ္ ကေန ၂၄၀၀ မီလီဂရမ္ အထိ လိုအပ္ပါတယ္။ အသက္ ငါးဆယ္အရြယ္ ေသြးတိုးေ၀ဒနာရွင္အတြက္ကေတာ႔ ၁၅၀၀ ေအာက္မွာပဲ အျမဲရိွသင္႔ပါတယ္။ တကယ္လို႕ အဲဒီထက္ပိုလာမယ္ဆိုရင္ ေသြးတိုးနဲ႔ဆက္စပ္ေရာဂါေတြကို ပိုျပီး အေျခအေနဆိုးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။


• အစားအစာေတြရဲ႕တံဆိပ္ေတြကိုဖတ္ပါ။ အစားအစာေတြ၀ယ္တဲ႔အခါ ဆိုဒီယမ္ ဘယ္ေလာက္ပါတယ္ဆိုတာကို မ၀ယ္ခင္မွာေသခ်ာေရြးခ်ယ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဆိုဒီယမ္ ေလ်ာ႔ထားတာေတြကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ႔ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္လိုမ်ိဳးမွာေတာင္ ဆိုဒီယမ္မ်ားေနလား သတိထားျပီးၾကည္႕ပါ။


• အသင္႔စားအစာေတြကို ေလ်ာ႔စားပါ။ အာလူးေၾကာ္၊ ေအးခဲထားတဲ႔ ညစာေတြ၊ အသားဗူးေတြ၊ အသင္႔စားေန႕လည္စာေတြ မွာ ဆိုဒီယမ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကိုေလ်ာ႔စားဖို႕လိုပါတယ္။


• ဆားထပ္မထည္႕နဲ႔။ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းဟာ ဆိုဒီယမ္ ၂၃၀၀ မီလီဂရမ္ပါပါတယ္။ ဆားအစားတျခား ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ေတြ၊ မဆလာေတြသံုးပါ။ တကယ္လို႕ ဆားမ်ားမ်ားစားတာကို အက်င္႔ပါေနရင္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ႔ခ်ပါ။


• ပိုျပီးလတ္ဆတ္တဲ႔အစာေတြကိုစားပါ။ အသီးအႏွံေတြနဲ႔ အသင္႔စားမဟုတ္တဲ႔ ပဲေတြ ကိုစားေပးပါ။ အဲဒီအစားေတြမွာ ဆုိဒီယမ္နည္းနည္းပဲပါပါတယ္။


• ေရကိုစစ္ေဆးပါ။ အိမ္မွာ သံုးစြဲေနတဲ႔ ေရမွာ ဆိုဒီယမ္ ဘယ္ေလာက္ပါလဲသိထားဖို႕လိုပါတယ္။ ေရမွာပါတဲ႔ ဆိုဒီယမ္ကိုလည္းထည္႕သြင္းတြက္ခ်က္မွသာ တေန႕မွာ ဆိုဒီယမ္ ဘယ္ေလာက္ သံုးစြဲေနတယ္ဆိုတာကို ပိုျပီးတိတိက်က်သိႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။


၅။အရက္ေသာက္သံုးမႈကိုဆင္ျခင္ပါ။
အရက္ဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းေရာ အဆိုးပါျဖစ္ေစပါတယ္။ အရက္အနည္းငယ္ေသာက္သံုးျခင္းဟာ ႏွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း (heart attack) ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သလို ေသြးဖိအားကို ၂.၅ မီလီလီတာ မာက်ဴရီကေန ၄ မီလီမီတာ မာက်ဴရီအထိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အရက္မ်ားမ်ားေသာက္တာကေတာ႔ ေသြးတိုးေရာဂါကို ပိုျပီးဆိုးရြားေစႏုိင္ပါတယ္။ အရက္မေသာက္ပဲမေနႏိုင္ရင္ေတာ႔ ေလ်ာ႔ေသာက္ပါ။ အလြန္အကြ်ံမေသာက္မိေအာင္သတိထားပါ။


၆။ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ကုန္ေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းရဲ႕တျခားဆိုးက်ိဳးေတြကို ထည္႕မတြက္ရင္ေတာင္ ေဆးရြက္မွာပါတဲ႔ နီကိုတင္းဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျပီးေနာက္တစ္နာရီအထိ ေသြးဖိအားကို ၁၀ မီလီမီတာ မာက်ဴရီ တက္ေစပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ေသာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ေသြးဖိအားဟာ တစ္ေနကုန္ျမင္႔ေနပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေၾကာင္႔ေဆးလိပ္ေသာက္တာကိုေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနတဲ႔သူေတြနားမွာ မေနျဖစ္ေအာင္လည္းသတိထားဖို႕လိုပါလိမ္႔မယ္။


၇။ကဖိန္းဓာတ္ကိုေလ်ာ႔ခ်ပါ။
ကဖိန္းဟာ ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္အေနအထားမွာပဲရိွေနပါေသးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ေကာ္ဖီေသာက္လို႕ ကဖိန္းဓာတ္ျမင္႔လာတဲ႔အခါ ေသြးတိုးေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ပံုမွန္ပါပဲ ။ ဒါေၾကာင္႔ ေကာ္ဖီကို အလြန္အကြ်ံမေသာက္ဖို႕နဲ႔ သိပ္ျပင္းတဲ႔ေကာ္ဖီေတြကို ေရွာင္ဖို႕ပဲတို္က္တြန္းပါတယ္။ ေကာ္ဖီအမႈန္႔ေတြဟာ ျပဳျပင္ထားတဲ႔ေကာ္ဖီေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အရသာလည္းပိုေကာင္းသလို က်န္းမာေရးနဲ႔လည္းပိုညီညြတ္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေ၀ဒနာရွင္ေတြ ေကာ္ဖီေသာက္တဲ႔အခါ ကဖိန္းဓာတ္ ၂၀၀ မီလီဂရမ္(ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္စာ) ထက္မပိုဖို႕ဂရုစိုက္ပါ။


၈။ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလ်ာ႔ခ်ပါ။
ကဖိန္းဓာတ္လိုပဲ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ေသြးတိုးရဲ႕ဆက္ႏြယ္မႈဟာ အတိအက် အေထာက္အထားမျပႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စိုးရိမ္ေသာကဟာ ေသြးဖိအားကိုခဏေတာ႔ ျမင္႔ေစတတ္ပါတယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈကို မေလ်ာ႔ခ်ခင္ ဘယ္လိုေနရာမွာ ကုိယ္စိတ္ဖိစီးတတ္သလဲဆိုတာကို အတိအက်ေလ႔လာဖို႕လိုပါလိမ္႔မယ္။ အလုပ္မွာ စိတ္ဖိစီးတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာသိသာသလဲဆိုတာကိုေသခ်ာကိုမွတ္သားထားရပါမယ္။ စိတ္ကိုသက္သက္သာသာ အျမဲထားတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ စိတ္ကို ျဖတ္လတ္ေစတဲ႔ အျပဳအမူမ်ိဳးနဲ႔ ေလ႔က်င္႔ခန္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး(သို႕) အားကစားတမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံုမွန္လုပ္သင္႔ပါတယ္။ တရားနာျခင္း၊ တရားရႈမွတ္ျခင္း၊ ေယာဂက်င္႔စဥ္၊ ထိုက္ခ်ိ ၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း ၊ ေရကူးျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း အစရိွတာေတြဟာလည္း စိတ္ဖိစီးမႈအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းေတြပါပဲ။
စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ေနျပီး ေသာကျဖစ္တဲ႔အခါ အၾကံဉာဏ္ေပးတတ္တဲ႔ နားလည္စာနာတဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ တိုင္ပင္သင္႔ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းမေနဘဲ စိတ္တူကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြရိွမယ္ဆိုရင္ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ သက္သာဖို႕ပိုမိုလြယ္ကူပါတယ္။


၉။က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈကို ပံုမွန္လုပ္ပါ။
ေသြးတိုးေရာဂါရိွသူေတြဟာ မၾကာမၾကာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေပးဖို႕လိုပါမယ္။ လစဥ္ ဆရာ၀န္နဲ႔ေဆြးေႏြးသင္႔ပါတယ္။ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္လည္း ကိုယ္ခႏၶာကို သတိထားျပီး အေျပာင္းအလဲေတြဘာေတြျဖစ္လဲဆိုတာကို သိေအာင္ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ျပီး ေသြးတိုးေရာဂါကုသမႈကို ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါတယ္။ ေပါ႔ဆလို႕မရပါဘူး။ ေဆးကိုလည္းညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းပံုမွန္ ေသာက္သင္႔ပါတယ္။
၁၀။ ေဖးမကူညီမႈစနစ္တစ္ခုတည္ေထာင္ထားပါ။
မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ က်န္းမာေရးတိုးတက္လာရာမွာ အေထာက္အကူေကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ သင္႔ကို အားေပးႏိုင္တယ္။ ဆရာ၀န္ဆီပို႕ေပးႏိုင္တယ္။ ေလ႔က်င္႔ခန္းအတူလိုက္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ဖို႕အတြက္ တတ္ႏိုင္တဲ႔နည္းေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီႏိုင္တယ္။
မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေပးျပီးစကားေျပာပါ။ ေသြးတိုးေရာဂါအေၾကာင္းကိုလည္း လက္ဆင္႔ကမ္းျပီးေျပာျပပါ။ သူတို႕ေတြလည္းနားလည္တဲ႔အခါ သူတို႕အတြက္လည္းအက်ိဳးရိွေစသလို ကိုယ္႔အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါကုိ တြန္းလွန္ဖို႕လိုအပ္တဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံကို အတူတကြေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံကိုလည္း အတူတကြ တြန္းလွန္ႏိုင္ပါတယ္။


လူအမ်ားစု ဟာ ေသြးတိုးေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္သင္႔လုပ္ထုိက္တဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံကို မလုပ္ျဖစ္ၾကပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင္႔ပဲ ေသြးတိုးေရာဂါဆုိတဲ႔ အသံတိတ္လူသတ္သမားဟာ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆက္စပ္ပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ က်န္းမာေရးတဲ႔ညီညြတ္တဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံေလး ၁၀ ခုေလာက္ကို ဂရုတစိုက္လိုက္နာသြားရံုနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါကို ေအာင္ျမင္စြာခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Ref:ourhealthcorner.blog's

http://asnkonge.blogspot.com/2012/11/blog-post_20.html?utm_source=BP_recent
25 Nov 2012

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ပြင့္လွစ္ေနတဲ့ေကာင္းကင္
လွမ္း၍ေမွ်ာ္ၾကည္႔ေသာအခါ
သန္႔ရွင္းေသာဘုရားစိုးစံသည္

ကြၽႏု္ပ္၏အလိုအပ္ဆံုးအရွင္
ကြၽႏု္ပ္၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသခင္
ကြၽႏု္ပ္၏ အတမ္းတဆံုး

ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား

ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ဆင္းၾ<ြကမူပါ
ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
သခင့္ရဲ႔မ်က္ေမွာက္လႊမ္းမိုးေသာ အရပ္
ထိုအရပ္ရပ္တို႔၌ ကြၽႏု္ပ္အၿမဲရွိခ်င္

( သန္႔ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္ တပါးတည္းသာ
ထာဝရ အၿမဲကိုးကြယ္မည္ . . )


မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေမတၲာ
အၿမဲတမ္းတည္မယ့္ သစၥာ
သခင္ဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ေကာင္းကင္သားမ်ားႏွင့္အတူ
ျမြတ္္ဆိုခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
အႏႈိင္းမဲ့ တန္ခိုးရွင္ဘုရား


Htar Wa Ya.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 ေက်းဇူးေမတၱာ အံ့ဖြယ္ခ်ိဳသာ         Amazing grace! How sweet the sound,
ျပစ္သားငါ့ကို ကယ္ရွာ                 That saved a wretch like me!
ေပ်ာက္ဆံုးရာမွ ျပန္ေတြ႔ခဲ့ုျပီ           I once was lost but now am found
ကန္းေသာမ်က္စိ ျမင္ျပီ                Was blind, but now I see.

သက္တာခရီး ေၾကာက္ဖြယ္လမ္းမွာ  'Twas grace that taught my heart to fear,
ေက်းဇူးေတာ္ စဥ္ရွိပါ                   And grace my fears relieved;
ယံုသည့္ခ်ိန္မွာ ရဲရင့္အားရွိ             How precious did that grace appear
ေၾကာက္ျခင္း လွ်င္းမရွိျပီ               The hour I first believed!

ဒုကၡျပည့္၀ ျပစ္ႏြံတြင္းမွ                 Through many dangers, toils, and snares,
ကိုယ္ေတာ့ထံသို႔ လာျပီ                We have already come;
ငါ့အားကယ္တင္ ေက်းဇူးေတာ္သည္  'Tis grace hath brought me safe thus far,
အိမ္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္             And grace will lead me home.

ေနထက္ေတာက္ပ ထိုျပည္ေတာ္မွ    The Lord has promised good to me,
အံ့ဘြယ္ေမတၱာေတာ္မ်ား               His word my hope secures;
ေရွးကကဲ့သို႔ ခ်ီးမြမ္းဆိုမည္             He will my shield and portion be
ကုန္ဆံုးျခင္းမရွိျပီ ....                   As long as life endures.

John Newton, Olney Hymns, 1779
http://www.godtube.com/featured/video/amazing-grace-1/all

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ကုန္လြန္ေသာ
ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ ရက္ေျပာင္းကာ ကူးလို႔
ႏွစ္ေတြလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ပါ

- ဒီကေန႔မွာ ေရွ႔ဆက္မွန္းႏိုင္ေသာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ
အနိစၥသေဘာတရားေတြ လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔မယ္
ရက္ေတြကို ဘယ္သူမွ အတိအက်မမွန္းဆႏိုင္

Cho: ဒီကေန႔မွာ သင့္ရဲ့အသက္တာကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆန္းစစ္ေတြးၾကည့္ပါ
ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္ ေပးဆပ္စရာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး
ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းေတြကို ခ်ီးမြမ္းကာ ေနာက္တေန႔ဆုိင္းေလေသာ္
လြန္ကာမွ တမ္းတလဲ မရႏိုင္ ... ဒီကေန႔ အေရးၾကီးဆံုးေန႔ပါ

- ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ဒီကေန႔ျပီးေတာ့ ေနာက္တေန႔မွာ
ဘာျဖစ္မလဲ အတိအက်မသိႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ေပးဆပ္ဖို႔အရာေတြ

- ျမတ္ဘုရားရွင္ သင့္ရဲ့အသက္တာကို
လြန္ခဲ့ေသာ ေႏွာင္းရက္တုိင္းမွာ
အစဥ္ၾကည့္ရႈမစခဲ့တာေတြ
ျပန္လည္ကာ ဆန္းစစ္သတိရပါ