မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, May 28th

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ဗဟုသုတ၊ပညာေပး ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

E-mail Print PDF


 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါ   ... ဆိုး (ညစဥ္ခြန္အား)

 သက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္ မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ...
    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေျချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းကာလဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကာလလို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ေလာကၾကီးစတင္ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရျပီး ပထမလူသား အာဒံမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚေပါက္မွီကာလတိုင္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း အယူအဆကို ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလန္ဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

   ေအဒီ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကျငာခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျပီး မိမိတို႔ ပေရာဖက္ေဟာခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမို႔ ဂ်ဴးဘာသာဟာ သီးသန္႔က်န္ရစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ က်မ္းစာကေတာ့ ဂ်ဴးေတြရဲ့ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို မိမိတို႔ရဲ့ က်မ္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခရစ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးထားတဲ့က်မ္းမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ သတ္မွတ္အသံုျပဳခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘယ္သူလဲ..

    ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတို႔တြင္ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ရွိစျမဲပါ။ ကမာၻေပၚတါင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာၾကီးမ်ားစြာအနက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သိဒၶိတၱမင္းသားကို BC567 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ခရစ္ေတာ္ကို AD 2 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကို ေဖၚထုတ္သူ မုဟမၼာဒ္ကိုေတာ့ AD 571 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာာကို ေဖၚထုတ္သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေရာမမ်ားအုပ္စိုးရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ျပန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဘီစီ ၆၃ မွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ေရာမတို႔ လက္ေအာက္ကို က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မွာ ေရာမအင္ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ယာကုပ္ရဲ့ သားအၾကီးဆံုးျဖစ္သူ ဧေသာအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဟရုပ္ Herod ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ရဲ့ ဘုရင္ခံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေဟရုဒ္ဟာ အာျဗာဟံက ဆင္းသက္လာတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္အႏြယ္ကေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ တစ္ခါ ဒါ၀ိဒ္ရဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလမုန္ ႏွင့္ နာသန္တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အႏြယ္ထဲက ေယာသပ္ နဲ႔ မာရိကုိ ထိမ္းျမားဖို႔ ေစ့စပ္ေနၾကတယ္။ နာသန္ကေနျပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးဆက္ (၄၀)မွာ မာရိကို ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။

  ေယာသပ္နဲ႔ မာရိ နွစ္ဦးစလံုးကို ဗက္သလီဟင္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ့စပ္ခ်ိန္မွာ နာဇရက္မွာ သူတို႔ရွိေနၾကျပီ။ ေယာသပ္ရဲ့ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လက္သမားအလုပ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစမွာပဲ ျပႆနာတစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ကေလးတစ္ေယာက္၊ ေယာသပ္နဲ႔လည္း မရင္းႏွီးရပဲနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တယ္။ မေမြးရေသးေသာသားကိုလည္း ေယရႈဟု အမည္မည့္ရျပန္သတဲ့။

  မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆရာ၊ ဘာသာေရးဆရာတို႔ အျပင္းအထန္ အျငင္းသန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္။ အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ကာ အပ်ိဳးစင္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ေယရႈကိုေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကို မာရိေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကိုေမြးဖြားျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မယ္ေတာ္မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ပဲ ရွိေနေးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

   ဒီဘ၀ရဲ့ အစအဦးမွာ ေယာသပ္နဲ႔ မာရိရ့ဲ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပႆနာအပိုင္းအစကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲျပီး အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔က်င္သူ Anti-christ မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္စရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပိုျပီးဆိုး၀ါးစြာ ေျပာဆိုေရးသာရင္း မယ္ေတာ္မာရိကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္လာပါေသးတယ္။ စာေပလက္တံရွည္မ်ားနဲ႔ သိမ္းရိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရပါေသးတယ္။  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ....

   ကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့အခါ မိန္မသားဟာ လင္ေယာကၤ်ာတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအေသြးအသားလည္း ပါ၀င္ဖို႔မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ္ကို ေခတၱေပးထားရတာပဲ၊ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကင္းတဲ့ မိန္းကေလးဟာ အပ်ိဳစင္ပဲမဟုတ္လားဗ်ာ၊ ကမၻာေပၚမွာ သံ၀ါသမျပဳပဲ ပထမဆံုးကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့ကိစၥ (တနည္းအားျဖင့္ သားအိမ္အငွားလြယ္ျခင္းကိစၥကို စျပီးက်င့္သံုးသကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။Testube Baby ေတြထဲမွာ သားဦးဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္ ...။  ၁၂ ႏွစ္သားကာလအထိ ....

  ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ ျပည့္ျပည္စံုစံုဖတ္ရတဲ့အခါမွာလည္း အင္မတန္မွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပေဟဋိဆန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခုဟာ မိဘမ်ား ခရီးသြားရင္း ေမြးဖြားျခင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္ တေျမရပ္ျခားကို သြားျပီး ပုန္းရေသး၊ အသက္ေဘးကလည္း သိုးကာသီကာ လြတ္ရံုကေလး ေျပးရလႊားရ၊ သက္ေတာ္ ၁၂ႏ်စ္မွာ တကယ့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နင္လားငါလား တရားစကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္မွာ ...

   သက္ေတာ္စဥ္ရဲ့ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနပါျပီ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာႏွစ္ကာလ Silent Years ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေတာ့ ...

    ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူေရွ႔မွာ မ်က္ႏ်ာရေတာ္မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ...
  "Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them"  51.a
   "Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men." (52)

  ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ H.E Dana ၏ A Life of Christ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္
   "This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the  parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only in a general way that he led a normal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household ..  ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၀င္းေမာ္ဦးစာေပမွထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ ဘံုေဘျမိဳ႔ အယ္လိဖင့္စတုန္းေကာလိပ္မွာ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး J Wilson MA Oxford University ၏ အေမးႏွင့္အေျဖက႑တြင္ သက္ေတာ္စဥ္၏ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႔ကို မွားယြင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တိဘက္ျပည္ကိုသြား၍ ... ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာကိုျမိဳ႔ ကမၻာေက်ာ္ခရီးလည့္လည္သူ သုေတသနပုဂၢိဳလ္ ဂိုးရစ္ခ္ ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ .. ဟု ကိုးကားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးရစ္ခ္၏ မွတ္တမ္းဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း မီွျငမ္းျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မပါပဲ ႏႈတ္စကားမွီျင္းသျဖင့္ ပညာရွင္မဆန္ပါ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထား အားနည္းခဲ့ပါတယ္။


   ပါေမကၡဂိုးရစ္ခ္က ...
   ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္စုကို ရရွိခဲျပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ခရစ္ေတာ္မသိေသးေသာ သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

   အဲသလို စာေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြနဲ႔အတူ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သက္ေတာ္စဥ္ဟာ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္စ္ ပစ္ေလးရဲ့ စာတမ္းဆိုျပီး ကိုးကားမႈလုပ္ျပီး ေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ဟာ ပေဟဋိဆန္လာပါတယ္။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေရးရာမွာ အေတာ္ကေလး ကေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလာင္ကို ပြဲဆူဖို႔ သက္သက္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ိဳးမခိုင္လံုပဲ ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ပါပဲ။(၁၈) ႏွစ္ကာလအပိုင္းအစ...

  ဒီမွာ သက္ေတာ္စဥ္ ေဖာ္ျပျခင္းရဲ့ အားနည္းမႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွင္လုကာဟာ ခရစ္၀င္က်မ္းေရးသူေတြထဲမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ အေသးစိတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်က္ေတြ သိပ္ေကာင္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္းၾကီး ၂ နဲ႔ ၃ အၾကားမွာေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ ကာလကို တိတိက်က်ျဖက္ေတာက္ထားပါတယ္။

   ရွင္လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို အၾကားနဲ႔တင္ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ လုကာန ရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ လုကာန ဟာ မယ္ေတာ္မာရိကို ေတြ႔ဆံုျပီး (ဗ်ဴး) ျပီးမွ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာ၊ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ကို မေမးပဲ မေနပါဘူး၊ မာရိကလည္း မေျပာပဲ မေနပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ခရစ္၀င္က်မ္းထဲ ထည့္မေရးခဲ့တာလဲ၊ ေရးရဲ့သားနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို သိဂၤါယနာတင္သူေတြက အက္ဒစ္ Edit ဆန္ဆန္ တည္းျဖက္လိုက္တာလား။ မဟုတ္ဘူး။ လုကာနကိုက မေရးခဲ့တာ္။
 


   အားစမ္းဖို႔ေနရာ ...

            သူမေရးခဲ့တာျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ သူက ပိုင္းျဖက္သြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ဒီေနရာကို အားစမ္းျပီး ျဖိဳဖို႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ တိုက္ခိုက္လာတယ္။ ဒါကို ဖတ္မိတဲ့ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာ ခံစာၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အယ္ဒီတာလုပ္ေနတဲ့ဆီကို စာအခ်ိဳ႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းၾကတယ္။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာက ရွိေနျပန္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏုနယ္သူအတြက္ေတာ့ လဲျပဳိေလာက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာကေလးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

   ေမး။   ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီေက်ာင္းက ေပ်က္ကြယ္သြားပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရဟူဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစျပီး တရားေဟာခဲ့သလဲ။
  ေျဖ။   ။ သက္ေတာ္ ၃၀က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္။
 
  ေမး။   ။ ဒါျဖင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀)အထိ (၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ သူ႔ရဲ့ ေမြးစားဖခင္ ရွင္ေယသပ္နဲပ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။

  ေမး။   ။ အဖိုတန္ (၁၈)ႏွစ္ လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္နပါသလဲ။တိဗက္ကို သြားမသြား ....
  
   ပါေမာကၡဂိုးရစ္ခ္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း တိဗက္ျပည္ကိုသြားျပီ ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  R.W.F Wootoon ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ Christian Worship စာအုပ္မွာ "But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)" လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

  တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေအဒီ-၃၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရီးလမ္းပန္းဟာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ တိဗက္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းဟာ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မက ကြာေ၀းမယ္။ ေျခက်င္ခရီးကို (ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ အဆိုအရ ေလးလၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး) သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ သူဘာအတြက္ သြားသလဲဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို သြားေရာက္ဆည္းပူးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ျပႆနာပဲ။ သမိုင္းက်မ္းအဆူဆူအရ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို (A.D 645-650) ေလာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဘာသာတရားကို မျပန္႔ပြားေသးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဥ္းစားရင္ကို အေျဖေပၚပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မသင္ၾကား မေလ့လာခဲ့ပါဘူး။


Image:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Buddhism#Common_Era

   ေနာက္တခုက ခရီးသြားမသြား ။  
   မႆဲ ၂း၂၃ မွာ ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚၾကလတၱံဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ နာဇရက္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ အျမဲေနေလ၏။
   လု ၄း၁၆ တြင္မူ ၾကီးပြားေတာ္မူရာ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ....
   စသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္းပါ စကားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အဘယ္မွမသြားေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Rev.. သိမ္းအုပ္ဆရာကမူ ခရစ္ေတာ္ သြားခဲ့ရင္ မွတ္တမ္းရွိရမယ္၊ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးသမိုင္းမွာ ပါကိုပါရမယ္ ဟု ဆိုပါတယ္။

ဘာလုပ္ေနပါလိမ့္ ...
   နာဇရက္ျမိဳ႔မွာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ Rev .သိမ္းအုပ္ ၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာစာေစာင္ကေလးတြင္မူ (၁၈)ႏွစ္ကာလ သူဘာလုပ္ေနသည္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအျမင္ Customary View မွ တင္ျပ Point out လုပ္ပါတယ္။ မာကု ၆း၃ မွာ သူသည္ လက္သမားသားမဟုတ္ေလာ၊ မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ။ ယာကုပ္၊ ေယာေသ၊ ရွိမုန္ ... တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ  ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။ အခ်က္မ်ားမွ ..
   ေယရႈသည္ လက္သမားသားျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ သားသမီးတို႔တြင္ အၾကီးဆံုးေသာသားသည္ မိမိ၀ါသနာပါရ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရြးခ်ယ္၍မျပဳရ၊ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ သက္ေမြးရသည္။ က်န္သားသမီးမ်ားက မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ၊၀ါသနာပါရာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊  အသက္(၃၀)ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း ဘာသာေရး၀င္ေရာက္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရိုးထံုးစံမရွိ၊ သဘာ၀လည္းက်ပါသည္။ အသက္(၃၀)ရွိမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္မႈ၊ ဗဟုသုတစံုလင္မႈရွိျပီျဖစ္၍ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ခြင္ေပးျမဲျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း....
   ေကာက္ႏုတ္၍ (၁၈)ႏွစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ နာဇရက္ျမိဳ႔မွာပဲ လက္သမားလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ H.E Dana က ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဖခင္ ေယာသပ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မိခင္၊မုဆိုးမႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္တို႔အား (၁၈)ႏွစ္တိတိ လုပ္ကိုငေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယုတၱိတန္ေလသည္။
   အကယ္၍ထိုအခ်ိန္တြင္ တိဗက္သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေရာက္ေနပါက မုဆိုးမမိခင္အိုႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္မ်ားစြာတုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား ၀ေအာင္စား၍၊ လွေအာင္ေနပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတြက္ အလ်င္ျငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မယံုႏိုင္စရာမရွိပါ။

ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းဟုတ္မဟုတ္...
   တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ တိဗက္ကို မသြားပါဘူးဆိုတာနဲ႔ ျပီးျပတ္ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေပၚမွာ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳကို သက္ေသခံထားတယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးတဲ့မွတ္စု၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္မွာ ဂိုးရစ္ခ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ စာအုပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးပါဘူး၊ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းဟာ မမွန္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာရြက္မွ မေပၚေသးပဲကိုး၊ စာရြက္၁၀၀ကို (AD-30) ေလာက္မွာ ဘယ္ကိုသြားရွာမလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ စာက်က္တဲ့အခါ အလြန္ေအာ္က်က္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူက်က္တဲ့ဆယ္တန္းစာတစ္ပိုဒ္မွာ
    "Paper was invented in China at the begining of the second century A.D" တဲ့၊ တကယ္ေတာ့ ဂိုးရစ္ခ္ဟာ ပါေမာကၡတစ္ဦးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုပါေမကၡမ်ိဳးလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိတာအမွန္ပါပဲ ...

မွားေနတာေတြ ...
   တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဒီျပႆနာေတြက အသံက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံမပါပါဘူး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခားစီစစ္ရင္ ျပီးေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ မွားေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရညွိတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ်က္ကေလးမ်ားပဲ ..လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းတဲ့ မိုးၾကိဳးသံကေလးမ်ားပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ...
     အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းထဲမွာ ပါျပီးသားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ငွငွ ဖတ္ရႈရင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ သိႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပိုစြန္းသလို၊ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ မလိုလြန္းဘူး ိုတာကိုလည္း စိတ္ႏွလံုးမွတ္က်ံဳးရပါလိမ့္မယ္။
   ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ညိဳေသာင္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ (ဘာသာတရားမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသူ) က  .. "ေယရႈသည္ ဖခင္ေယာသပ္ကဲ့သို႔ လက္သမားလုပ္၍ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ အသက္၃၀တိုင္ေအာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေလသည္" .. ဟုေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊

 က်မ္းစာထဲကအတိုင္းပဲေပါ့။

 

က်မ္းကိုးစာရင္း
1.  Christian News from Isreal Vol.1 No.(34), 1878
2. Wy of Salvation Booklet.
3. A Life of Christ (H.H Darna) 1966.
4. Christian Worship (R.W.F. Wottom)
5. ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ (သန္လ်င္ေဖသြင္)
6.  Buddhism (Kenneth W. Morgan)
7.  ျပႆနာမ်ား
8. သမၼာက်မ္းစာ (ယုဒႆန္)
9. ကမၻာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္သူ (ေဌးလႈိင္)
10. ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ (ႏွစ္ျခင္းသာသနာစာေပ)
11. ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား (ညိဳေသာင္း)

MURANN မွတ္ခ်က္။  2008 တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုၾကိဳးသံ  စာအုပ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊျပည္သူျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hits: 39296
Comments (24)Add Comment
thanks for the detaill
written by saw moo, May 09, 2011
I'm not doubt jesus live with his family withing 18 years.But i get more detail for explane to who complain about Jesus life.
Thanks SaYar, May God bless you in you'r serveing God.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
သို႕
written by naung naung, June 28, 2011
ဘုရားသခင္နဲ႕ခရစ္ေတ ္ဟာအတူတူပဲလား။ဒါမ မဟုတ္ခရစ္ေတာ္ဟာထာ၀ ရဘုရားရဲ.သားလား။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by gm, February 25, 2012
၂၀ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ ည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄ ္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွ ၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မ ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေလ့လာေနသူ, April 03, 2012
ေအာ္လက္သမားဆရာလာလု ္တာကိုး လူေတြကိုကယ္တယ္ဖို႔ ာတယ္လို႔ထင္ထားတာ ခုမွဘဲ့သိေတာ့တယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Say War, June 09, 2012
April 3,2012 ကcomment ေရးထားတဲ့ ေလ့လာေနသူေရ ေသခ်ာ ဖတ္ျပီးမွ comment ေရးတာမဟုတ္ပဲကိုး။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , July 30, 2012
ဖန္ဆင္းေသာေန႕၌လည္း ူတို႕ကိုအာဒံအမည္ျ င့္မွည့္ေလ၏။က ၅း၂
နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန ယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ဘိတ္က ကိုေအာင္, August 03, 2012
ဆရာဆိုးေရ ----comments ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဦးေ ာ္။ လာလည္ပါဦးလားဘိတ္က ု။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by mimi, September 05, 2012
ေကာင္းလိုက္တဲ.ေၿဖရွင္းခ်က္ပါဘဲ
ေၿဖ၇ွင္းေပးတဲ. သူေပၚဘု၇ားေကာင္းၾက းေပးပါေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ကို စိုး, September 13, 2012
သို႕
ေလးစားရပါေသာ. လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာလဲ တစ္ခု ေမးပါရေစ. လူသား ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား သခင္သည္. ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ တန္းခိုးေတာ္ အနႏၱ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ ပါမလား. ဗ်ာ..ေနာက္ ၿပီးေတာ့. ေမတၱာေတာ္. အနႏၱ ရွိတယ္ လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္...လူကိုေတာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၿပီး. ဘာၿဖစ္လို႕. ကမၻာမွာ. ဘာသာတရား အမ်ားၾကီး ၿဖစ္ေအာင္. ဖန္းဆင္းထားရပါသလဲ. ဘာသာတစ္ခု တည္း ၿဖစ္ ေအာင္. ဖန္ဆင္း ႏိုင္ပါလွ်က္န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ မဖန္ဆင္းတာပါလဲ..ေနာက္ တစ္ခုက. ေမာတၱာ ၾကီးမာ တယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္. ကမၻာ ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးၿပီး. လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတ ကို. အကုန္လုံး သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ႕. နယူးကလီးယား. ဗုန္းကို ဖန္တီးလို႕ မရေအာင္. ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တဂိုးေတာ္ နဲ႕ ဖယ္ရွား ႏိုင္ ပါလွ်က္ေကနက္ ဘာေၾကာင့္. မလုပ္တာပါလဲ...ေမာတၱာစစ္ ေမတၱာ မွန္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမလား..ဆာဒန္ရဲ႕ လက္ခ်က္လို႕ ေၿပာရင္လည္း. ဘုရားက ဆာဒန္ေလာက္ ေတာင္. တဂိုး မရွိရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘ ရား က. ကိုယ့္ဟာကို ၿပီးၿပည့္စုံ ၿပီး တစ္ပါးတည္း ေနလို႕ ရပါလွ်က္ေက န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ လူေတြကို ဖန္ဆင္းရတာပါလဲ.ဘုရား ဖန္ဆန္ထားခဲ႕လို႕. ကမၻာ့ လူသားေတြဟာ. ေတာ္ေတာ့္ကို. စီးပြါးေရး. ႏိုင္ငံေရး . ဘာသာေရး. ၿပတ္သနာေတြနဲ႕. ေန႕တိုင္းလိုလို. ေသၾကည္ ပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္. ဒါေတြကို ဘုရားသခင္. မသိတာလား. ဒါမွ မဟုတ္ သိလွ်က္နဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ ေပးႏိုင္တာလား. ဒါမွ မဟုတ္.ၿဖစ္ခ်င္ရာ ၿဖစ္ၾက ကြာ ဆိုၿပီး. လြွတ္ထားတာလား. အဲလိုမ်ိဳးသာဆိုရင္. ဘုရားသခင္ ကို ဘယ္လို နားလည္ရပါမလဲ.ေက်းဇူး ၿပႈၿပီး ေၿဖေပးပါခင္ဗ်ာ..လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ..

မုရန္မွအေျဖ။ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိ ၾကည့္ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ာ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိ မိသားစုကိုပဲျပန္ၾက ့္ရင္ သားသမီးေကာင္း၊ သားဆိုး၊သမီးဆိုး ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔အားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္း မဖန္ဆင္းထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ေမ ခြန္းပါ။ Good Question.. စာေမးပြဲမွာ ၅၀မွတ္ရရင္ ေအာင္ျပီး၊ ၇၅မွတ္ရမွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ထူးထ က္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾ ီးမ်ားေတာင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္၊ ၁၀၀မွတ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူ။ ဒါဟာ လက္ရွိေလာကၾကီးရဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေလာကၾကီးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ ေနာက္ထပ္ေလာကၾကီးတခ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယန္ေတ ရဲ့ ခံယူခ်က္ပါ။ ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။

အျမင္ဖလွယ္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္မွာေဆြးေႏြ ရင္ အျဖားစာဖတ္သူမ်ားအတ က္ ရႈပ္ကုန္မွာမို႔လို ပါ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Mr Fransis, December 27, 2012
Thank you Murann.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Nan Khaing Nwe Oo, January 07, 2013
ဘုရားရွင္နာမဘုန္းၾ ီးပါေစ သမာက်မ္းစာကေတာ႕အေက င္းဆုံး အေျဖပါပဲ ဘာေတြဘဲေဇာတကတက္ေနပ ေစ ကိုယ္ေတာ္မွာအေျဖရွ ပါတယ္ လူေတြနားမလည္ႏိုင္တ ႕အရာကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္ကဥာဏ္မ်က္ ိဖြင္႕ေပးမွာပါ. God bless you all
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ၾကယ္ကေလး, February 20, 2013
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...
ေယရႈခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ရဲ႕ဘုရားမဟ တ္ဘူး... လူသားအားလံုးရဲ႕ဘုရ းပါ။ သူဟာ ဘာသာထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ သူစိတ္၀င္စားတာ လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားကို ါ။ ျပီးေတာ႔ ထိုဘုရားဟာ အသက္ရွင္တဲ႕ဘုရားျဖ ္လို႕ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ ဆႏၵရွိရင္ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာၾကည္႔လိုက္ ါလို႕ ေျပာခ်င္တယ္... သူ႕ကိုေခၚရင္ ထူးတဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္.. တစ္ခုရွိတာက သံသယမရွိဘဲ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ႏွလံု သားနဲ႕ ေခၚဖို႕ပါပဲ...
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ႐ိုစီ, February 26, 2013
ဒီလို႐ွင္းလင္းေအာင ေျဖထားတဲ့စာေရးသူက ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ဇာျခည္မိုး, April 23, 2013
အ၇မ္းေကာင္းတဲ့တင္ျ ခ်က္ပါ က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူေတြ သေဘာေပါက္မွာပါ။ဒီအ ်က္ေတြကိုဥိခ်င္ေန ာၾကာျပီ ၇ွင္း၇ွင္းလင္းလင္း ဖာ္ျပေပးလုိ့ေက်းဇ းတင္ပါတယ္
ဘု၇ားရွင္ေကာင္းၾကီ ေပးပါေစ။ေနာက္လည္း က္လက္ျပီးရွင္းလင္း စြာတင္ျပေပးနိုင္ပါ စလို့ဘုရားသခင္ဆီမ ာဆုေတာင္းေပးေနပါ့မ ယ္. ။မုရန္ကိုေက်းဇူးတင ပါတယ္. ျပီးေတာ့နားမလည္တဲ့ ူေတြကိုလည္း၇ွင္းလ ္းစြာေျပာျပေပးေစခ် င္ပါတယ္။ဘု၇ားဆိုတာ ွိၾကပါတယ္မ်ားလည္း ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ယေ န့ကၽြန္မတို့ကိုးကြ ္ေနတဲ့ဘု၇ားဟာထာ၀ရ ု၇ားသခင္ျဖစ္ဖို့လိ ု့အပ္ပါတယ္၊ဘုရားတိ ့ရဲ့ဘု၇င္ ဘု၇ားတို့ရဲ့သခင္ဟာ ရစ္ယာန္တို့ေျပာေန ဲ့သမၼာက်မ္းထဲက ထာ၀၇ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတ ္။နားရွိေသာ
သူမည္သည္ကားၾကားပါေ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ုကိုနိင္, May 02, 2013
သို ့
ဆ၇ာမု၇န္ခင္ဗ်ာ .. ဒီေလာကၾကီးထက္သာလြန ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလာကၾကီးတစ္ခု၇ွိေ မယ္ ဆိုတာခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀ ္ေတြ၇ဲ ့ခံယူခ်က္လို ့ ဆ၇ာေျပာထားပါတယ္ခင္ ်ာ။။။ကြ်န္ေတာ္သာ ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခ်စ္ မတ္နိုးစိတ္နဲ ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ ့ေလာကၾကီးကို အိုမင္း၇င္ ့ေ၇ာ္မူေတြမေ၇ာက္ခင မွာ..သြားခ်င္တယ္ဆိုခဲ ့၇င္ ဘု၇ားသခင္က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးနိ င္မယ္လို ့ထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္ သုခဒုကၡေတြေ၇ာပြန္း နတဲ ့ ခုေလာကၾကီးကို ဘု၇ားသခင္က ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တယ္ဆိုတာ ဆ၇ာ ့အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတ ္.(အာဒံနဲ ့ဧ၀ပန္းသီးစားလို ့ဆိုတဲ ့အေျဖက ၾကားဘူးျပီးသားမို ့ဆ၇ာအေနနဲ ့ဒီထက္ေကာင္းတာေလးသ ခ်င္ပါတယ္)...... ၁၈နွစ္လံုးလံုးဆိုင းလင္ ့၇ီးယား ျဖစ္ေနတဲ ့အေပၚ ဆ၇ာ၇ဲ ့ ေ၇းသားခ်က္ဟာ ဆ၇ာ၇ဲ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္လို ့ဘဲျမင္မီပါသည္။။ဒီ က္ေကာင္းတဲ ့ သက္ေသေလးမ်ားသိခြင္ ၇မယ္ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို စိတ္၀င္စားသူေတြအေန ဲ ့ ပိုျပီးေက်နပ္နွစ္သ ပ္မိမွာအမွန္ပါ ဆ၇ာ။။....ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ေကာင္းတဲ့အရာေတြသင္ ံစားရရင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီ ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသင ခံစားရရင္ဘုရားသခင မေကာင္ခ်ီးေပးတာပဲလ ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆို ာနဲ႔ပဲဘုရားကကိုယ္ ြတ္ရုန္းမ်က္ကြယ္ျပ ဳေနတယ္ ေမတၱာရွင္ဆိုတာေကာင းေကာင္းမေကာင္းေမတ ာထားနိုင္ရပါမယ္ မေကာင္းတာေတြခံစားေ ရတဲ့ခ်ိန္ ေမတၱာထားပီးတန္ခိုး ဲ႔ဖယ္ရွားလြင္ေပ်ာ ္ေစရပါမယ္ သူ႔သားသမီးေတြအမ်ိဳ မ်ိဳးအသတ္ခံေနရတယ္ ေမြးကတည္းကအက်ိဳး အပဲ့ အကန္းေလးေတြေမြးလာၾ တယ္ မညီမ်ွတဲ့ေမတၱာေတြာ ားပီးမဖန္ဆင္းသင့္ ူးယူဆတယ္ မညီမ်ွျခင္းေတြနဲ႔ဖ ္ဆင္းတယ္ ညီမ်ွေအာင္ဖန္ဆင္နိ င္စြမ္းမရွိဘူးလား ဒီတစ္ခ်က္ကိုအရင္ေျ ရွင္းေပးပါ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ် ္ပါေသးတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ ��မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။ ဒီလိုအေပၚမွာေရးထား ါတယ္ ဟုတ္ပီ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးကိ ဘုရားသခင္ဘာလို႔ဖန္ င္းတာလဲ ေျဖေပးပါ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္ေနတာသဘာဝေ ာကၾကီးပါတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေနက စကားတစ္ခြန္းရွိပါ ယ္ သဘာဝဆိုတာတစ္ခုမွမရ ိပါဘူးတဲ့ အရာအားလံုးဘုရားဖန္ င္းပါတယ္တဲ့ အေပၚကစာနဲ႔ေျပာေနၾက ာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပ တယ္

မုရန္ေျဖရွင္းခ်က္။ မေကာင္းမႈ၊ေလာဘ၊ေဒါ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနတဲ ေလာကၾကီးကို ဘုရာသခင္ဖန္ဆင္းရေက င္းလား.. အျပစ္တင္ႏိုင္ပါတယ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ဖီလိုဆိုဖာ (အေတြးေခၚမ်ား) ကြ်န္ေတာ္ရဲ့နဲပါးတ ့ အသိပညာနည္းနဲ႔ရွင္း ပေပမဲ့ ...ခ်စ္မိတ္ေဆြဟာ တျခားဘာသာ၀င္ဆိုရင္ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္ ဘာသာတရားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားမဲ့၊ ဘုရားစံု၀ါဒ ဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲကလာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစာ လို႔ အေျဖမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ မွာ လူစီဖာဆိုတာလဲ ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားကိုယွဥ္တုလာေတ ့ ေကာင္းကင္ဘံုကေန ႏွင္ထုတ္ခံရတယ္။ လူေလာကကို ေရာက္လာျပီး စာတန္မာန္နတ္ အျဖစ္နဲ႔ၾကီးစိုးေန ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္အုပ္စိုးတဲ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ က်မ္းစာအရ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားဟာ တေျဖးေျဖးနဲပါးလာျပ း၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ .. ကမၻာၾကီးပ်က္မယ္လို သမၼာက်မ္းစာမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ ။ မသဲ၂၅၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း.. သိပၸံပညာရွင္မ်ားလည း ကမၼာၾကီးပ်က္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ကမၻာသစ္ (ေကာင္းကင္သစ္နဲ႔ေျမ ၾကီးသစ္) ဆိုတာ လူေတြ သဲသဲမဲမဲရွာေနၾကပါတ ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ ူမ်ားကေတာ့ ကမၻာသစ္ၾကီးကို ေတြ႔ထားျပီးပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အဲ ီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ိုတာလဲ ေသျခင္းတံခါး၀ကို ေက်ာ္မွေရာက္မွာျဖစ ပါတယ္။ ေသျပီးမွ ခရစ္ေတာ္လို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင း (ထာ၀ရအသက္ရွင္ျပီး ကမၻာသစ္ဆီသို႔) ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြ ္ အိုနာေသျခင္းမ်ားကိ လည္း၊ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲလို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ နာခံဖို႔ရွိပါတယ္။ မုရန္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
မိသားစုတစ္စုမွာ သားေကာင္း သားစိုး သမီးေကာင္း သမီးဆိုးရွိသည္မွန္ ါတယ္ ဒါကမိဘနွစ္ပါးသံဝါသ ပဳရာကေနရတာျဖစ္ပါတ ္ ဘုရားသခင္လိုအခ်ိန္ ူပီးစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ င္းထားတာမဟုတ္ပါ တန္ခိုးသံုးပီးလည္း ဖန္ဆင္းတဲ့အတြက္အဆ ုးအေကာင္းပါနိုင္ပါ တယ္ ဘုရားသခင္ကဘယ္သူနဲမ ႔သံဝါသျပဳစရာမလိုပ တန္ခိုးနဲ႔ေတာင္လူက ိုဖန္ဆင္းနိုင္တာပဲ ေကာင္းတဲ့သားသမီးေတ ခ်ည္းပဲသူမဖန္ဆင္း ိုင္ဘူးလား လူေတြသံဝါသျပဳရာကေန မြးဖြားလို႔ သားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရ းဖန္ဆင္းလိုက္လို႔ ားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရာသခင္ဟာသာမာန္လူ လာက္ပဲတန္ခိုးရွိသ ိုျဖစ္ေနပါတယ္ ေက်းဇူးျပဳပီးေျဖေပ ပါ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ႊThat Zin (Heavenly Home), June 13, 2013
ခရစ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ . .. ခရစ္ေတာ္ ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ေရးထားတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ကို လာတည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ ေျပာျခင္း ဟာ ဘုရား ၇ဲ ့ အလုိေတာ္ လည္း မဟုတ္သလုိ . . . က်မ္းခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လည္း မရွိပါဘူး။ ေမတၱာ ျဖင့္ အၾကံေပးလုိ ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အ ူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အ း ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။(တမန္၊၁၁ း၂၆)
၂၈အၿဂိပၸမင္းကလည္း၊ သင္သည္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင ေသာအားျဖင့္ ငါသည္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ ၿပီဟု ေပါလု အားေျပာဆိုလွ်င္၊ (တမန္၊၂၆း၂၈)
၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေ ကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ၊ ၄း၁၆)
ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သ ္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္း တာ္မူေသာအားျဖင့္ျ စ္၍ ၊ (၂တိ၊၃း၁၆)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ (၄) ခု ျဖင့္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚပါသည္။

Christian in English Bible (Murann)
The Greek word Χριστιανός (Christianos)—meaning "follower of Christ"—comes from Χριστός (Christos)—meaning "anointed one"— In other European languages, equivalent words to 'Christian' are likewise derived from the Greek, such as 'Chrétien' in French and 'Cristiano' in Spanish.

Early usage
The first recorded use of the term is in ~AD70 the New Testament, iActs 11:26, "the disciples were called Christians first in Antioch." The second mention of the term follows in Acts 26:28, "Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." The third 1 Peter 4:16, "Yet if as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf."
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္နည္း ေလးနည္း႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
၁။ ေျမမႈန္႕မွလူျဖစ္ျခ ္း (က၊၂း၇)
ေျမမႈန္႔မွ လူျဖစ္ေသာသူသည္၊ လူသားအားလံုး၏ဘခင္ျ စ္သူ အာဒံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ေျမမႈန္႔မွ ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံ၌ လူမိဘမ႐ွိ၊ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးအျ စ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္း မခံရေတာ့ေခ်။
၂။ နံ႐ိုးမွလူျဖစ္ျခင္ (က၊၂း၂၁-၂၂)
နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္လာသူသည္ ဧ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖ ့္ အိပ္ေစ၍ သူ႔နံ႐ိုးကို ထုတ္ကာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။ ဧ၀သည္ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္မိန္းမႀက း အျဖစ္ ဖန္ ဆင္းသည္။ သူကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမခံရေတ ့ေခ်။
၃။ မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ ခင္း (က၊၁း၂၇-၂၈)
မိတ္ေဆြႏွင့္ကၽြႏ္ု ္အပါအ၀င္ လူသားတိုင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြ းၾကသည္။ ကေလးဘ၀မွႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္မ ုတ္၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျ င္းျဖင့္ လူျဖစ္လာသည္။
၄။ မိန္းမအမ်ဳိး(လု၊၃း၂ ၃)
မိခင္႐ွိေသာ္လည္း ဘခင္မ႐ွိဘဲ လူျဖစ္လာသူလည္း ႐ွိသည္။ ထိုသူမွာ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၌ မိခင္မာရိ႐ွိေသာ္လည း လူဘခင္မ႐ွိေပ။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အား ဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဘခင္ ျဖစ္သည္။(လု၊ ၃း၂၃)။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ တာ္အားျဖင့္ မာရိ၀မ္း၌ ပ႗ိသေႏၶ ယူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ (မ၊ ၁း၁၈-၂၀)။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းမအမ်ဳိးသည္ သခင္ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေ႐ႊ, June 13, 2013
ေမာင္လယ္တီ ႏွင့္ ကို ႏိုင္ ခင္ဗ်ား သိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 12, 2013
ဒါဆိုရင္ ဒီသဘာဝ ေလာကႀကီးက ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာဘယ္လို
ယုံရမလဲ?

အေျဖ။ သဘာဝေလာကၾကီး သူအလိုေလ်ာက္ရွိေနသ ္ဟု သင္ယံုၾကည္ျပီး ေၾကနပ္ေနပါက သင့္အတြက္အိုေကပါသည ။ ကြႏ္ုပ္အတြက္မွာ ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းသည ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by KO KYAW, September 13, 2013
ပိုတိက်တ့ဲအ ေျဖမ်ဳိးဆ္ုိပိုေကာ ္းမယ္ထင္ တယ္။
က်ြႏ္ုပ္ေမးတာ ယံုၾကည္မႈအတြက္ မဟုပ္ဘူးေလ။
အမွန္တိုင္းသိခ်င္ယ ံပါ။

Answer;
အဂၤလိပ္လို http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလို အၾကမ္းေရးထားတာေတာ့ http://murann.com/htoosan.htm မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားတယ္၊ (christian, muslim..etc) ၂။ သဘာဝအတိုင္းရွိတယ္ (buddhism) ၃။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္မဝ ္စား (free thinker or multi-god) ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးေသာ လူေတြရွိပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

"ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံျပီမို႔" - ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)

"ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံျပီမို႔"  ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)

"စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရလိမ့္မည္" ဆိုတဲ့ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုရဲ့ ၾသ၀ါဒဟာ တကယ္ေတာ့ လူ႔ေလာကၾကီးရဲ့ နိယာမအမွန္တရား တစ္ခုဆိုတာ ဘယ္သူကမွ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ လူတိုင္းဟာ မိမိျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံမ်ားရဲ့ အက်ိဳးအျပစ္ကို ျပန္ျပီးေတာ့ ခံရတတ္စျမဲ ဆိုတာကိုလည္း သံသရာ ခရီးသည္လို႔ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ လူတိုင္းက နားလည္လက္ခံထားတဲ့ ကိစၥပါ။ .... ဒါေပမဲ့ ကံတရားရဲ့ ေစစားမႈထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး မိမိျပဳတဲ့အရာ .. တတ္နိဳင္တဲ့ အစြမ္းေတြထက္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီးရလာတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ကိုေတာ့ ဘာလို႔ေျပာမလဲ ?  ။ ဒါက ခရစ္ယာန္အသက္တာရဲ့ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ... အဲဒီ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဘယ္လိုေ၀ါဟာရနဲ႔ ေဖၚျပမွာလဲ? ဆိုရင္   "ေက်းဇူးေတာ္ (The Grace)" ဆိုတာေပါ့။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုေမတၱာ အေနနဲ႔ ပံုျပင္မဟုတ္တဲ့ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ .. ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

ဟိုး .. လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္တုံးက ခႏၶီးျမိဳ႔ရဲ့ ဇီးျဖဴကုန္း ဆိုတဲ့ ရပ္ကြက္ကေလးမွာ အလြန္ဆင္းရဲ့တဲ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ သူတို႔က ခႏၶီးျမိဳ ႔ ဇီးျဖဴးကုန္း ရပ္ကြက္ကေလးနဲ႔ (၂)မိုင္ေလာက္ အကြာအေ၀းမွာရွိတဲ့ ေခ်ာင္းကေလးတခုအနားမွာ အခင္း (စိုက္ခင္း) လုပ္ျပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ် အသက္ေမြးၾကရတယ္။ သူတို႔မွာ ရွားရွားပါးပါးဆိုလို႔ သားကေလး တေယာက္ပဲရွိတယ္။ "ကံမေကာင္းၾကပါဘူး" လို႔ ပတ္၀န္းက်င္က ဂရုနာသက္စရာ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီသားငယ္ကေလးဟာ ေမြးလာကတည္းက မက်န္းမမာျဖစ္ျပီး ငယ္ရြယ္တဲ့ ကေလးဘ၀မွာပဲ ပိုလီယို အေၾကာေသ ေရာဂါေၾကာင့္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္စလံုးဟာ ပိန္လွီေနျပီး လမ္းလံုး၀မေလွ်ာက္ႏိုင္ပဲ သူ႔ရဲ့ လက္ကေလး ႏွစ္ဖက္မွာ ဘိနပ္ကေလးကို စီးျပီးေတာ့ သြားရရွာတယ္။ "ေၾသာ္ .. ကံဆိုးလိုက္တာေနာ္"  လို႔ လူေတြက ဂရုနာနဲ႔ စုတ္တသတ္သတ္ေပါ့။ သူတို႔က ခရစ္ယာန္ေတြေလ ... ။ ဘုရားတရားကိုလည္း လြန္စြာမွ ရိုေသကိုင္းရႈိင္းၾကတယ္။ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ ဥပုဒ္ေန႔တိုင္း သူတို႔မိသားစုဟာ ဘုရားေက်ာင္းကို မွန္မွန္ တက္လို႔ေပါ့။ ေနာက္ျပီး သူတို႔ စိုက္ခင္းထဲက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းလို႔ ရတဲ့ ေငြထဲက ဆယ္ဖို႔ တဖို႔ အလႈေငြကိုလည္း ဘုရားေက်ာင္းကို ယူလာျပီး မွန္မွန္ဆက္ကပ္ၾကရွာတယ္။ သူတို႔ကို အမ်ားရဲ့ အျမင္မွာေတာ့  သနားဂရုနာ သက္စရာလို႔ ျမင္ၾကေပမဲ့ သူတို႔ရဲ့ လက္ေတြ႔ ခံယူခ်က္ကေတာ့ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွပါတယ္။

ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ .....။

တေန႔ ညေနခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့ဆီကို သူတို႔လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာၾကတယ္။ တစ္စံုတစ္ရာ အကူအညီေတာင္းလိုတဲ့ ပံုစံေပါက္ေနေပမဲ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ညက လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာ တိုင္ပင္ၾကျပီး ကိစၥတစ္ခုကို ေမးခ်င္လို႔ .. တဲ့။ အဲဒါကေတာ့ သူတို႔တေတြ အပါတ္စဥ္တိုင္း သူတို႔စိုက္ခင္းထဲက ရတဲ့ ၀င္ေငြရဲ့ ဆယ္ဖို႔၊တဖို႔ အလႈေငြကို ဘုရားေက်ာင္းကို ယူလာျပီး ဆက္ကပ္တာ အားမရလို႔ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ အလႈေငြကို ဆရာတို႔ က်မ္းစာေက်ာင္းကို ဆက္ကပ္ခ်င္တယ္တဲ့..။ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္း အံ့ၾသ တံုလႈပ္သြားမိတယ္။ အင္မတန္ ဆင္းရဲျပီး "ကံမေကာင္းပါလား"  ဆိုတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က ဂရုနာသက္ သနားမႈကို ခံေနရတဲ့ မိသားစုက ထူးထူးျခားျခား အဆိုျပဳလာတဲ့ ကိစၥ။ ကြ်န္ေတာ္က သူတို႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ တစ္ပတ္တာ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ အလႈေငြပမာဏကို ေမးလိုက္ေတာ့ ႏွစ္ရာက်ပ္ (၂၀၀ိ/-) ပတ္၀န္းက်င္ တဲ့။ တြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔မိသားစုရဲ့ ဆယ္ဖို႔တဖုိ႔ ၀င္ေငြကို တစ္ႏွစ္တာ စုစည္းလိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နာဂ ႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ၀ိညာဥ္မိဘအျဖစ္ ခံယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိရေတာ့၊  ဆင္းရဲျပီး ေက်ာင္းတက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနတဲ့ က်မ္းစာ ေက်ာင္းသား (၁) ေယာက္ကို ၀ိညာဥ္မိဘအျဖစ္ ေမြးစားႏိုင္ဘုိ႔ စီစဥ္ေပးလိုက္ခဲ့ပါတယ္...။  အဲဒီေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ေတာ္လည္း နာဂႏွစ္ျခင္း က်မ္းစာ ေက်ာင္းအုပ္ဘ၀က ေနျပီးေတာ့ နာဂေတာင္တန္း ေျမာက္ပိုင္း နန္းယြန္း နာဂႏွစ္ျခင္း သာသနာနယ္အဖြဲ ႔ ရဲ့ အတြင္းေရးမႈးတာ၀န္ကို ေျပာင္းလဲျပီး တာ၀န္ယူရတဲ့အခ်ိန္၊ ခႏၶီးျမိဳ႔က သူတို႔မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပက္သြားျပီး ကိုယ့္အလုပ္၊ ကုိယ့္အာရံုနဲ႔ သူတို႔ကို ေမ့သလို ျဖစ္သြားရတယ္။

ဒါေပမဲ့ တေန႔ (တႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔အၾကာ)  ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ရဲ့ ျမိဳ႔မ ေစ်းၾကီးအနားမွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ သူတို႔နဲ႔ ျပန္ျပီး ဆံုလိုက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က စက္ဘီးကေလး စီးျပီး ေစ်းက ထြက္အလာ၊ တိုယိုတာ အက္စ္အီး (Toyota S.E) ကားအျဖဴကေလး တစီးဟာ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ ေနာက္က ဟြန္းတီးျပီး အခ်က္ေပးေနတယ္။ ပထမေတာ့ လမ္းေတာင္းတယ္ထင္ျပီး စက္ဘီးကို လမ္းေဘး နဲနဲ ကပ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကားကေလးဟာ ေက်ာ္တက္ျပီး ေမာင္းမသြားပဲ "ဟြန္း" ကိုပဲ ဆက္တီးေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ နဲနဲေတာင္ စိတ္တိုမိသြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကားျဖဴေလးဟာ ကြ်န္ေတာ့စက္ဘီးကို ေက်ာ္တက္ျပီး ေရွ႔ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ သြားျပီး ရပ္လိုက္တယ္။ ကားေနာက္ခန္းတံခါး တဖက္တခ်က္စီက မိန္းကေလးတေယာက္နဲ႔ ေယာကၤ်ားတေယာက္က ကေသာကေမ်ာနဲ႔ ထြက္လာျပီး "ဆရာ ဦးေစာမင္းလြင္ မဟုတ္လား ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မမွတ္မိဘူးလား"  ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ပထမေတာ့ ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႔ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္ေနတယ္။ "ကြ်န္မတို႔ ခႏၶီးကေလ"  .. ဆိုမွ သူတို႔ရုပ္ကို ျပန္ျပီး ဖမ္းမိေတာ့တယ္။ တကယ္ပါဘဲ .. လံုး၀ကို မွတ္မိႏိုင္စရာ မရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ရုပ္ဟန္သြင္ျပင္ေတြနဲ႔ ... အဲ ဒါနဲ႔ပဲ တိုတိုေျပာရရင္ ျမိဳ႔လည္ေခါင္က သူတို႔အိမ္  .. အဲ .. အိမ္ဆိုတာထက္ .. တိုက္ၾကီးလို႔ ေျပာရင္ ပိုျပီးေကာင္းမယ္။ အဲဒီ ဟိန္းေနတဲ့ ခမ္းနားလွတဲ့ တိုက္ၾကီးတလံုးထဲ ေရာက္သြားရတယ္။ "ဟိုမွာေလ .. သားငယ္ငယ္က စာမသင္ခဲ့လို႔ .. အခုမွ အိမ္ကို ဆရာမေခၚျပီး စာသင္ေပးေနတာေလ"  ဆိုျပီးေတာ့ ပိုလီယို ေရာဂါသည္ သားငယ္ကေလးကို မိတ္ဆက္ေပးတယ္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း အံ့ၾသျခင္း ၾကီးစြာနဲ႔ပဲ သူတို႔မိသားစု အခ်ိန္ကာလ တခဏျခင္းမွာ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး သူေဌးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာလဲ ?  ဆိုတာကို ေတြးမရ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ကပဲ  "ဆရာ အံ့ၾသေနမွာေပါ့ေနာ္ .."  ဆိုေတာ့။ "ဟုတ္တာေပါ့၊  အံ့ၾသလြန္းလို႔ ဘယ္ကေနစျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးရမွန္းေတာင္ မသိျဖစ္ေနတာ" .. လို႔ ဆိုမိတယ္။ "ဆရာေရ .. ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဒီလိုဘ၀ ေရာက္လာတာ" .. လုိ႔ ဆိုျပန္တယ္။ လာျပန္ျပီး "ဒီ ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုတာ သူတို႔က ေျပာပဲ ေျပာႏိုင္လြန္းတယ္"။  ခႏၶီးမွာတံုးကလည္း အမ်ားကေတာ့ "ကံဆိုးလိုက္တာ"  လို႔ ၀ိုင္းျပီး ဂရုနာသက္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔က ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားစြာ ခံစားရလြန္းလို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းရေငြ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ေနာက္တစ္ဖို႔ကို ဆက္ကပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကိုလည္း ျပန္ျပီး သတိရမိေသးတယ္။  ဇတ္လမ္းစံု ခင္းျပေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း အံ့ၾသျခင္းေတြနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ ဇတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို အံ့ၾသစြာ ၾကားရျပန္တယ္။ အံ့ၾသျခင္းေတြက ထပ္ေနတာပဲေနာ္ .. ။

ဇတ္လမ္းက ဒီလို ...။

တေန႔မွာေတာ့ သူတို႔ စိုက္ခင္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ရွိတဲ့ ေတာင္ယာတဲကေလး အနားဆီကို လူတေယာက္ဟာ ဒယီးဒယိုင္ နဲ႔ ေရာက္လာတယ္။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တကိုယ္လံုး ျခစ္ျခစ္ေတာက္ေအာင္ ပူေနတယ္။ "တဟီးဟီး"  နဲ႔ ငွက္ဖ်ားတက္ေနျပီး ဘယ္လိုမွ မဟန္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနရွာတယ္။ အျပင္းဖ်ားျပီး အားအင္ျပက္ေနတဲ့ပံုေပါ့။  သူတို႔ တဲကိုလည္း ေရာက္ေတာ့ ပံုျပီး လဲက်သြားေတာ့တာေပါ့။ သူတို႔လည္း အဲဒီလူနာကို ေပြ႔ထူျပီး တဲေပၚမွာ အိပ္ခိုင္းလိုက္တယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးၾကည့္ေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းတူးတဲ့ "ေမွာ္" ထဲက လာတာတဲ့။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ရွိတဲ့ ေနရာကို "ေမွာ္"  လို႔ ေခၚၾကတာေလ။ အဲဒီမွာ တြင္းသားလုပ္ေနရင္း ေက်ာက္စိမ္းကလည္း မရတာနဲ႔ ရရာ က်ပမ္းအလုပ္ကို ထြက္လုပ္ျပီးေတာ့ စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔ ရွာရင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္လာျပန္ေရာ။ ေဆးကုဖို႔ကလည္း ပိုက္ဆံမရွိ။ စားစရာလည္း မရွိနဲ႔ အေတာ္ ဒုကၡေရာက္ေနျပီး ကူညီမဲ့သူ မရွိျဖစ္တာနဲ႔ "မထူးေတာ့ပါဘူး"  ဆိုျပီး ခႏၶီးျမိဳ႔ကို ျပန္လာခဲ့တာ စက္ေလွခေတာင္ မရွိလို႔ ေျခလွ်င္နဲ႔ပဲ ျပန္လာခဲ့ရတယ္။ ဘာမွ စားစရာလည္း မရွိေတာ့ အားျပက္ျပီး ဆက္မသြားႏိုင္ေတာ့လုိ႔ ဒီကို၀င္ျပီး အကူအညီ ရလိုရျငား ၀င္လာခဲ့တာ .. တဲ့။ ဒါနဲ႔ ဒီလင္မယား ႏွစ္ေယာက္က လူနာကို အကဲခပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေျခအေနက စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆိုး၀ါးေနတာ။ သနားစိတ္ေၾကာင့္ သူ႔ကို ဘယ္လိုကူညီရမလဲ ?  ဆိုတာ စဥ္းစားေတာ့လည္း ပါလာတဲ့ ထမင္းထုပ္ေလးေတာင္ ေန႔လည္စာ စားျပီးလုိ႔ ကုန္ေနျပီ။ ေကြ်းစရာလည္း မရွိ။ ဖ်ားေနတဲ့ လူနာကို တိုက္ဖို႔ ေဆး၀ါးလည္း မရွိ။ ျဖစ္ေနေတာ့ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မိန္မလုပ္တဲ့လူက သူတို႔အခင္း တဲအမိုးမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ကြ်တ္ကြ်တ္အိပ္နဲ႔ ထုပ္ထားတဲ့ ဆန္ကေလး နည္းနည္း ရွိေနတာ သတိျပဳမိလိုက္တယ္။ အခင္းရွင္းတုန္းက စုေပါင္းလုပ္အား ေခၚေကြ်းတဲ့ ဆန္လက္က်န္ကေလးေပါ့။ ဒါနဲ႔ပဲ ဟန္းေကာေလးမွာ ဆန္နည္းနည္းကို ေရၾကဲၾကဲ နဲ႔ ျပဳတ္ျပီးေတာ့ ဆားခပ္လို႔ ဆန္ျပဳတ္ေရၾကဲေလးနဲ႔ လူနာကို တိုက္ျပီး ျပဳစုခဲ့ၾကတယ္။ လူနာကလည္း အစာငတ္ျပိး အားအင္ျပက္ေနတာမို႔ ဆန္ျပဳတ္ၾကဲၾကဲေလးကို အငန္းမရ ေသာက္ရွာတာေပါ့။

သူတို႔ လင္မယားဟာ လူနာကို ဘယ္လိုဆက္ျပီး ကူညီရမလဲ ?   စဥ္းစာေတာ့ အၾကံအိုက္ေနတာေပါ့။ အိမ္ကိုေခၚသြားရင္လည္း ေဆးကုေပးဖို႔ ၊ ေကြ်းေမြးဖို႔၊ ေငြေၾကးအင္အား သူတို႔မွာ မရွိဘူး၊ မေတာ္တဆ လူနာဟာ သူတို႔အိမ္မွာ ဆံုးပါးသြားခဲ့ရင္ အသုဘစရိတ္က ခက္ေနဦးမယ္.. လုိ႔ေတာင္ ေတြးမိၾကသတဲ့ ..။ အဲဒီ အခင္း တဲကေလးမွာပဲ ခ်န္ထားခဲ့ရင္လည္း သူကိုညမွာ ၾကည့္ရႈေကြ်းေမြးသူ ျပဳစုမဲ့သူမရွိတာေၾကာင့္ မေတာ္ေသသြားခဲ့ရင္ မနက္ဖန္ အခင္းတဲထဲမွာ သူ႔အေလာင္းေကာင္ၾကီးကို စန္႔စန္႔ၾကီး ေတြ႔ရေလမလားေပါ့ ။  ေနာက္ဆံုး လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဆံုးျဖက္ခ်က္တခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်လိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလူနာကို ခႏၶီးျမိဳ႔ေရာက္ေအာင္ေတာ့ ေခၚသြားမယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ခႏၶီးျမိဳ႔ ျပည္သူ႔ေဆးရံုဆီကိုေပါ့။ အခင္းသိမ္းခ်ိန္မွာေတာ့ မိန္မျဖစ္သူက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ႏွစ္ေယာက္စာ တေယာက္ထဲကပဲ တနင့္တပိုးထမ္းျပီးေတာ့၊ ေယာကၤ်ားလုပ္သူက လူနာကို ေက်ာပိုးျပီး သယ္ပိုးလာခဲ့ၾကတယ္။ တကယ့္ကို မလြယ္တဲ့ ခရီးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီေနရာကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္ေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က်မ္းစာေက်ာင္း စိုက္ခင္းကလည္း အဲဒီနားမွာပဲဟာ ... (၂)မိုင္ေလာက္ ေ၀းတဲ့ခရီးမွာ ေတာင္တက္ (စစ္တပ္ကုန္း) လည္းရွိေသးတယ္။ အသြားက အဆင္းခရီး၊ အျပန္ အတက္ခရီး။ .. ျပီးေတာ့ ေဆးရံုကုန္းက တခါ အတက္ခရီးဆိုေတာ့ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ေတာ့ လူတေယာက္ကို ေက်ာေပၚမွာ ကုန္ပိုးျပီးေတာ့ မတက္ႏိုင္ဘူး။ အံ့ပ။

မိုးၾကီးခ်ဳပ္မွ သူတို႔တေတြ ေဆးရံုေရာက္ေတာ့ ဆရာမေတြက လူနာကို ၾကည့္ျပီးေတာ့ နာမည္ဘယ္သူလဲ?  လူနာရွင္က ဘယ္သူလဲ ?  လို႔ ေမးတယ္။ သူတို႔လင္မယားက မေျဖႏိုင္ရွာဘူး။ "မသိဘူး၊ မဟုတ္ဘူး ေပါ့" "ဟဲ့ လူနာကို မသိပဲနဲ႔ ေခၚလာရတယ္လို ... နင္တို႔မွာ ေဆးကုဖို႔ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ပါသလဲ"  ဆိုေတာ့ "မပါဘူး၊ သနားလို႔ ေခၚလာတာ .. "ေျပာရတယ္။ "စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး" စနစ္ က်င့္သံုးေနျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ေဆးရံုရဲ့ ၀န္ထမ္းဆရာမေတြရဲ့ အဆူ၊အေငါက္ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ခံၾကရရွာတယ္။ သူတို႔ တတ္ႏိုင္တာ သူတို႔ နားလည္သေလာက္ေလးနဲ႔ ေဆးရံုကို ေခၚလာရင္ေတာ့ ေဆးကုေပးမွာပဲ ဆိုတဲ့ အသိရိုးရိုးေလးနဲ႔ေပါ့။ ေဆးရံုေရာက္လာမွေတာ့ ဘယ္တတ္ႏိုင္ေတာ့မလဲ။ လက္ခံျပီး အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ကုသေပးရတာေပါ့။ လူနာကလည္း အေျခအေန ေတာ္ေတာ္ ဆိုးေနျပီေလ။ အျခား လူနားေတြ လူနာရွင္ေတြက ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ၾကားသိျမင္ရေတာ့ သနားဂရုနာနဲ႔ စုတ္သပ္ၾကျပီး သူတို႔ရဲ့ ထမင္း၊ ဟင္းက်န္ေလးေတြ၊ မုန္႔ေလးေတြကို ယူလာျပီး လူနာကို ေကြ်းေမြးၾကရွာတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သူတို႔လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ဟာ လူနာကို ေဆးရံုမွာ ထားခဲ့ျပီး တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႔ပဲ ေဆးရံုက ျပန္ခဲ့ၾကေတာ့တယ္။

ေနာက္ေန႔ေတြမွာ သူတို႔လည္း ေဆးရံုကို တေခါက္တေလမွာ မေရာက္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ တာ၀န္ျပီးဆံုးျပီး ကူညီႏိုင္တာေတြကို ကူညီခဲ့ျပီလို႔ သေဘာပိုက္မိတယ္ .. တဲ့။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ အဲဒီလူနာဟာ ေဆးရံုမွာ အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ေဆးကုသခဲ့ရျပီး အျခားလူနာေတြရဲ့ ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္၊ သဒၵါမုန္႔ေလးေတြကို စားရင္းနဲ႔ပဲ တစ္လအၾကာေလာက္မွာ ေဆးရံုက က်န္းမာျပီး ျပန္ဆင္းခဲ့ရရွာတယ္။ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမ ေတြကို ႏႈတ္ဆက္ ကန္ေတာ့၊ ေက်းဇူးရွင္ တျခား လူနာရွင္ေတြကို ႏႈတ္ဆက္ျပီးေတာ့ ခႏၶွီးျမိဳ႔က ျပန္ထြက္ခဲ့ေတာ့တယ္။ သူ႔ကို ဆန္ျပၽတ္ ေရၾကဲၾကဲေလး တိုက္ျပီး ေဆးရံုေပၚ အေရာက္ ထမ္းပို႔ေပးခဲ့တဲ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း ဘယ္ေနရာ ျပန္ျပီးရွာရေတာ့မလဲ .. ဆိုတာ မသိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလူဟာ ခႏၶီးကေနျပန္ထြက္ျပီး ေနာက္တစ္ခါ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ကို ျပန္ေရာက္သြားျပန္သတဲ့။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူမ်ားေတြ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ေျမစာပံုထဲကေန မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေက်ာက္စိမ္းတစ္တံုး (အားလူးေက်ာက္)ကို သူရလိုက္တယ္။ မီးထုိး ျဖက္ၾကည့္တဲ့အခါ အင္မတန္မွပဲ အရည္အေသြးေကာင္းလွတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတစ္တုံး ျဖစ္ေနသတဲ့။ ဒီတစ္ခါမွာ ကံၾကမၼာက သူဘက္ ပါျပီေလ။ သိန္းေပါင္း ရာဂဏန္းမက၊ ေထာင္ဂဏန္း နီးနီး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးဘ၀ကို ေရာက္သြားေတာ့တယ္။ လူ႔ကံၾကမၼာက အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆန္းျပားတယ္ေနာ္။

အဲဒီေနာက္ ဒီလူဟာ စဥ္းစားသတဲ့...။

ငါ့ကို ဒီဘ၀မ်ိဳး ေရာက္ရေလေအာင္ ငါ့ကို ဆန္ျပဳတ္ကေလး တိုက္ျပီး ခႏၶီးျမိဳ႔က ေဆးရံုေပၚကို ေခြ်းတဒီးဒီးက်ေအာင္ ထမ္းပို႔ကူညီ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ အခင္းစိုက္စားတဲ့ သူဆင္းရဲ လင္မယားကို မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ ျပန္ျပီးရွာမယ္။ ငါ့ရဲ့ အသက္သခင္ ေက်းဇူးရွင္ေတြဆိုျပီး ျပန္လိုက္ရွာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုး ျပန္ေတြ႔ပါေလေရာ။

ဒါနဲ႔ပဲ တိုတိုေျပာရရင္ အခင္းစိုက္စားတဲ့ လင္မယားဟာ ေနာက္ဆံုး ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ျခင္း ခံရျပီးေတာ့ ခႏၶီးျမိဳ႔ကေန ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔မွာ အိမ္တေဆာင္၊ မီးတေျပာင္နဲ႔ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ျခင္း ခံရၾကသတဲ့။ သူတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ နာမည္နဲ႔ တစ္သက္စာ ဖူလႈံဖို႔ ေငြစုဘဏ္မွာ ေငြစာရင္းဖြင့္ေပးတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလိုင္းေတြမွာလည္း ကားေတြကို သူတို႔နာမည္နဲ႔ ထည့္ေပး၊ စတိုးဆိုင္ၾကီးေတြ ၀ယ္ဖြင့္ေပး၊ စသျဖင့္ တစ္သက္စာပတ္လံုး ဘာမွ ပူပန္စရာ မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ မိဘလို ျပန္ျပီး ေက်းဇူးဆပ္သတဲ့။ သူတို႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ ေျပာတာ မွန္တာေပါ့။ အဲဒါဟာ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုတာေလ။ သူတို႔ ျပဳတဲ့ ေကာင္းမႈက နည္းနည္းေလ ..  ဆန္ျပဳတ္ရည္က်ဲေလး တစ္ခြက္နဲ႔ ေက်ာပိုးထမ္းခဲ့ရတာေလးပဲ။ ျပန္ရတဲ့ ေကာင္းၾကီးေတြက မနည္းမေနာ မဟုတ္ပါလား။ မုဒိတာပြား ၀မ္းသာမိပါပရဲ့။

သုတၱံက်မ္း ၁၀း၂၂ မွာ "ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္ စည္းစိမ္ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ထိုစည္းစိမ္ႏွင့္လည္း ၀မ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေရာေႏွာေတာ္မမူ"  လို႔ ဆိုထားတယ္မဟုတ္လား။ ၾကားရတဲ့လူ၊ သိလိုက္ရတဲ့လူ အေပါင္းက သူတို႔လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ ေကာင္းစား ခ်မ္းသာသြားတဲ့ ကိစၥအတြက္ ၀မ္းသာၾကရတယ္။ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္ၾကရတယ္။

"ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား"  ဆိုတာ "သိတတ္၊ ခ်ီးမြမ္းတတ္သူေတြ အတြက္ျဖစ္တယ္" ... တဲ့။ လူတိုင္းဟာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ကိုယ္စီ၊ အေျခအေနတိုင္းမွာ ကိုယ္စီ  ရွိတတ္ၾကစျမဲသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြကို ေတြ႔ျမင္ခ်ီးမြမး္တတ္မႈဟာ ခြက္ဖလား ျပည့္ရံုမက၊  လွ်ံျပီးက်တဲ့အထိ ခံစားရလိမ့္မယ္  ဆိုတာ  သက္ေသပါပဲ။ မထိုက္တန္ေပမဲ့၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ခြက္ဖလား ... အဲ ... တနည္းေျပာရရင္ ...  "လွ်ံလ်က္ရွိတဲ့ ခြက္ဖလား"  ဆိုတာပဲေပါ့ ... ဗ်ာ ....။

ခံစားေ၀မွ်ရင္းႏွင့္

ကိုေမတၱာ
(သင္းအုပ္ဆရာ)

ဆိုင္ေဘာသဲေက်းရြာ (Nov2010)
ဒီေမာဆိုးျမိဳ႔နယ္၊ ကယားျပည္နယ္
+၉၅ (၀၉၂) ၄၀၀ ၆၁၉

မွတ္ခ်က္။  စာေရးသူသည္ စကၤာပူ၊မေလးရွား ခရီးစဥ္မွာ ေမလတြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ အမႈေတာ္ထမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ဆိုေဘာသဲေက်းရြာ၊ ဒီေမာ့ဆိုးျမိဳ႔နယ္၊ ကယားျပည္နယ္
03-July-2010

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ၾကင္နာျခင္း၏ပထ၀ီ၀င္ မာသာထရီစာ


A Geography of Compassion
တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း
တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ၾကားမွာ ၾကီးမားတဲ့ ျခားနားခ်က္ ဘယ္မွာ ရွိလို႔လဲ။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသကို သြားသြား  "လူ" မ်ားနဲ႔ ေသခ်ာေပါက္ သင္ေတြ႔ရမွာပဲ။ လူေတြဟာ ပံုပန္းသ႑န္ အသားအေရာင္ ကြဲျပားျခားနားမယ္။ လူေတြဟာ ပညာနဲ႔ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္ဓန ကြာျခားခ်င္လည္း ကြားျခားမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ လူလူခ်င္း ျဖစ္ျပီးေတာ့ အားလံုးအတူတူပါပဲ။ သူတို႔အားလံုးကို ခ်စ္ရမွာျဖစ္သလို သူတို႔အားလံုးဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လိုအပ္ေနသူလည္း အမွန္စင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါရဲ့။

အိႏၷိယလူမ်ိဳးဟာ...
ကြ်န္မရဲ့ အနက္ရႈိင္းဆံုးေသာ ႏွလံုးသားေနရာမွာ ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။ ခံစားရပါတယ္။ ဆာရီ (Sari) က သီလရွင္စစၥတာမ်ားကို ဆင္းရဲသူေတြထဲက သာ၍ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမႈကို ေပးပါတယ္။ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အတူ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္အတူ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ အတူ၊ မေျပလည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူ၊ တသားတည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ မစ္ရွင္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဆင္းရဲေသာသူမ်ား ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအတိုင္း ၀တ္ဆင္ျပီး ခံစားမႈကို မွ်ေ၀ခံစားခဲ့ၾကတာပါ။ အိႏၷိယ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ...
ကြ်မ္းက်င္သူအတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အစြမ္းအစ ရွိသူမ်ားကို အမွန္လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား ျပည့္စံုျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ကြ်န္မတို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းရမလဲ။ မသိႏိုင္ပါဘူးရွင္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ လူေတြဟာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ဖို႔ ရွိေနတယ္။ အစားအစာကို လိုအပ္လို႔ ေပးရပါတယ္။ ၀တ္ဆင္ဖို႔အတြက္ အ၀တ္ကို ရမွ ျဖစ္ပါမယ္။ ဂရုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လည္း ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေပး ရမဲ့ ကိစၥပါ။ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ နယ္ပယ္က ဒီေန႔ အိႏၷိယ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ကလည္း ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနရဦးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


အေမရိကားတြင္ စတၱဳထပတ္ၾကာသပေတး (ႏို၀င္ဘာလ) ThanksGiven Day၊ ကေနဒါတြင္ ဒုတိယပတ္တနၤလာ (ေအာက္တိုဘာ) တြင္ကိုလံဘတ္ေန႔၊ ျမန္မာျပည္တြင္ သီးႏွံပြဲေတာ္တနဂၤေႏြ က်င္းပျပီး အတူစားေသာက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲ က်င္းပၾကသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း

အလဲြမယူၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကိုခံေတာ္မမူ။ လူသည္မ်ဳိးေစ့ႀကဲသည္အတိုင္းအသီးအႏွံကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။ ဂလာတိ ၆း၇

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တပါးတြင္ လူငယ္အသင္းအုပ္ဆရာတပါးရိွသည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ဘ၀ေရာက္ ေသာ္လည္းလူငယ္ဘ၀တြင္ရိွတတ္ေသာ ဇာတိပကတိ သေဘာအျပည့္အ၀ ရိွဆဲပင္။သူ႔အေၾကာင္းသိ ေသာအသင္းသူအသင္းသားမ်ားသည္ သူ႔ကိုမေလးစား။ တေန႔- တနဂၤေႏြ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း တြင္ ဆရာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေသြးေတာ္အေၾကာင္းကိုေဟာေျပာပါသည္။ ပရိတ္သပ္ထဲထိုင္ေနသူ အ ေၾကာင္းသိအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ေဘးမွာထိုင္ေနသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ကပ္ၿပီးဆရာေဟာေျပာ ေသာတရားစကားကို တိုး တိုးေလးကပ္ၿပီးေလွာင္ေနပါသသည္။ ၀တ္ျပဳျခင္းမၿပီးမီွ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ပါးျပင္္ အနာကြက္မ်ားခ်က္ ျခင္းေပၚလာပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္သူ႔ကိုသူမသိလိုက္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူမ၏မ်က္ႏွာျပင္မွအနာကို တတ္ကြ်မ္းေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ကုသခဲ့ပါသည္။ မ ေပ်ာက္၊ ထို႔ေၾကာင့္အေရျပားအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ေဆးကုသမႈကိုခံယူေသာ္လည္းေပ်ာက္ကင္းျခင္း မရိွ။ အထူးကုဆရာ၀န္ေျပာင္းၿပီးကုသျပန္၏။ ဒီတစ္ခါဆရာ၀န္က ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူ။ ဆရာ၀န္သည္ သူ၏ ေဆးကုသခဲ့ေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုေလ့လာၿပီးသူ႔ကိုေမးလိုက္သည္။

ဆရာ၀န္= သမီးဘာေတြလုပ္ခဲ့မလဲ

အမ်ိဳးသမီး သည္ဆရာ၀န္ရည္ရြယ္ေသာေမးခြန္းကိုနားမလည္ခဲ့

ဆရာ၀န္= ဘုရားသခင္မၾကိဳက္တဲ့အရာ၊ အမဂၤလာျဖစ္တဲ့အရာေတြလုပ္ခဲ့မိတာရိွလား။

ဆရာ၀န္၏ေမးခြန္းကို တျဖည္းျဖည္းစဥ္းစားလိုက္၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူငယ္အသင္းအုပ္ဆရာ တရား ေဟာစဥ္က တိုးတိုးေလးေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ေၾကား သတိရလိုက္ၿပီး ဆရာ၀န္ကိုေျပာျပလိုက္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ ကဆက္ေျပာသည္မွာ- သင္းအုပ္ဆရာ၊ တရားေဟာဆရာမ်ားသည္ လူသားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မည္သူမွ မျပည့္စံုႏိုင္ မတူညီေသာအားနည္းခ်က္မ်ားကိုယ္စီရိွၾကပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္တရားေဟာသည့္ အခါ တခါတရံတြင္ ဆရာသမားမ်ားေဟာသည္ထက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားေဟာခ်က္ကိုေလွာင္ေျပာင္ျခင္းသည္ သင္းအုပ္ဆရာကို ေလွာင္ေျပာင္ရာမေရာက္ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းျဖစ္သလို သန္႔ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္၏။ ေဆးပညာ အရ ဒီေလာက္ကုထားသည္မွာ ေပ်ာက္ရ မည္။ မေပ်ာက္ရသည့္အေၾကာင္းသည္ ဘုရားသခင္အလိုမရိွ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ကိုေတာင္းပန္ၿပီး အသင္းအုပ္ဆရာကိုေတာင္းပန္ရန္ လို ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွေျပာလိုက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္းအမ်ိဳးသမီးသည္ ဆရာကိုသြားမေတာင္ပန္ခဲ့သလို သူ၏မ်က္ႏွာမွအနာသည္လည္းရိွေနခဲ့ပါ သည္။ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့လာေသာ လူငယ္သင္းအုပ္ဆရာသည္ ေဆးရံုတြင္ေဆးကုသခံယူရပါသည္။ ဆရာ ၀န္မ်ား၏ အဆိုရ သူ၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကိုေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေဆးရံုေပၚတြင္ ဆရာကို သြားေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ မ်က္ႏွာမွ အနာသည္ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ပါ သည္။အဆိုေတာ္ဂြ်န္လင္ႏြန္ (John Lenon)

The Beatle ေတးဂီတအဖြဲ႔မွ နံမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေယာန္ေလာကသည္ မၾကာခင္ အဆံုး သပ္ေတာ့မည္။ သခင္ေယရႈကေတာ့အဆင္ေျပပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့သူ႔သြန္သင္ခ်က္ေတြက ရိုးလြန္းပါတယ္။ ဒီကေန႔က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ဟာ သူ႔ထက္ပိုၿပီးေက်ာ္ၾကားတယ္။ ဤစကားကို ဂြ်န္လင္ႏြန္သည္ အေမရိကန္ မဂၢဇင္းတခုႏွင့္ အင္တာဗ်ဳးလုပ္သည့္အခါေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစကားေျပာၿပီး ၆လအၾကာတြင္ စိတ္မ ႏွ႔ံသူတစ္ဦးက ဂြ်န္လင္ႏြန္ကိုေသနတ္ျဖင့္ ၆ခ်က္ပစ္ခဲ့သျဖင့္ အသက္ဆံုးပါးခဲ့ရၿပီး The Beatle ေတးဂီတအ ဖြဲ႔လည္းပ်က္သုန္းခဲ့ရပါသည္။

လက္ရံုးေတာ္အားျဖင့္ တန္ခိုးကို ျပေတာ္မူၿပီ။ မာနေထာင္လႊားေသာ သူတို႔ကို ကြဲလြင့္ေစေတာ္မူၿပီ။ လုကာ၁း၅၁တန္ခရိဒို Tancredo Neves ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ၃၄ ဦးေျမွာက္သမၼတ

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြက္ မဲဆြဲပြဲတြင္ သူေျပာခဲ့ေသာစကားတစ္ခြန္းမွာ-  “သူ႔ပါတီမွ မဲ ၅၀၀ ရခဲ့ရင္ ဘုရားသခင္ေတာင္သူ႔ကိုျဖဳတ္လို႔မရပါ”။    သူေျပာသည့္အတိုင္း မဲရခဲ့ၿပီး သမၼတ အျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္သမၼတရာထူးစတင္မထမ္းေဆာင္ခင္ ၁ရက္အလို တြင္ ဖ်ားၿပီးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ငါသတိေပးျခင္းကို အလွ်င္နားမခံၾက။ ငါဆံုးမျခင္းရွိသမွ်ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾက၏။

ထုိေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ ကိုယ္က်င့္ ျခင္း၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို စား၍၊ ကိုယ္ႀကံေသာအႀကံတို႔ႏွင့္ ဝၾကလိမ့္မည္၊၊  သုတၱံ ၁း၃၀-၃၁
ခါဇူဇာ Cazuza ဘရာဇီးလူမ်ိဳး ေတးေရး အဆိုေတာ္ ကဗ်ာဆရာ

ဂီတျပပြဲတစ္ခုတြင္ စင္ျမင့္ေပၚမွာ စီးကရက္ေသာက္ရင္း စီးကရက္မီးခိုးကိုေလထဲမႈတ္ထုတ္လွ်က္  “ဒါကေတာ့ဘုရားသခင္အတြက္ပါ”

သူသည္ အသက္ ၃၂ အရြယ္တြင္ ခုခံအားဆင္းျခင္းေရာဂါ AIDS ျဖင့္အလြန္ဆိုး၀ါးေသာအေျခအေနျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။

ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာ သူတို႔ကိုဘုရားသခင္ ဆီးတားေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏ ဟုလာသတည္း။ ယာကုပ္ ၄း၆
တိုင္တန္းနစ္သေဘၤာ

တိုင္တန္းနစ္သေဘၤာတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာသူက စိတ္ႀကိဳက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သေဘၤာအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခက္ထန္မာေၾကာေသာေလသံျဖင့္ ေျပာခဲ့သည့္မွာ-                                   “ဒီသေဘာၤကိုဘုရားသခင္ေတာင္ဆြဲနစ္လို႔မနစ္ဘူး”                                                                                 သေဘာၤ၏ပထမဆံုးခရီးစဥ္တြင္ သမုဒၵရာရိွေရခဲတံုးကိုတိုက္ၿပီးအခ်ိန္တိုတြင္းနစ္ျမဳပ္ခဲ့သျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၅၉၅ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေလာင္ေသာမီး၊ အျပစ္ရိွွွသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၂၄မာရီလင္မြန္ရိုး (Marylyn Monroe)

နံမည္ႀကီးကမာၻေက်ာ္ရုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။    တရားေဟာဆရာ  Billy Graham  သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေဖၚျပခ်က္ျဖင့္ ပြဲစဥ္တစ္ခုအၿပီးတြင္ မင္းသမီးမြန္ရိုးအား ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို သြားေျပာခဲ့ပါသည္။ မင္းသမီးက ျပန္လည္ေျပာခဲ့သည္မွာ-                 “က်မအတြက္ ရွင္ေျပာတဲ့သခင္ေယရႈကိုမလိုအပ္ပါဘူး”

ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ မင္းသမီးမြန္ရိုးသည္ သူ႔အခန္းတြင္ေသလွ်က္ရိွေၾကာင္းေတြခဲ့ရပါသည္။

ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္ မမွတ္ၾကႏွင့္။ သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္: ၅ း ၂၀

ႏႈတ္ကပတ္ေဟာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူသည္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ ပညတ္တရားေတာ္ကို ခန္႔ညားေသာ သူမူကား၊ ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ သုတၱံ ၁၃း၁၃
ဘြန္စေကာ့ Bon Scott

ေအစီဒီစီ ၏ေတးသံရွင္ေဟာင္း (AC/DC Ex-vocolist) ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၉ တြင္သူသီဆိုခဲ့သည့္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္၏ စာသားမွာ-

“ငါ့ကိုမတားႏွင့္၊ ငါအေ၀းေျပးလမ္းမွတဆင့္ ငရဲျပည္ကိုတခါတည္းဆင္းမယ္”

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၉ရက္ ၁၉၈၀ တြင္သူသည္ အံဖတ္ဆို႔လွ်က္ကားထဲတြင္ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ “Highway to Hell” အယ္လ္္ဘန္သည္ သူ၏ေနာက္ဆံုးသီခ်င္းစီးရီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

မာနေထာင္လႊား ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ မေကာင္းေသာလမ္းသို႔ လိုက္ျခင္း၊ ေကာက္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို ငါမုန္း၏။ သုတၱံ ၈း၁၃ံံ
ခရစ္တင္းဟူး၀စ္ Christine Hewitt

ဂ်ေမကာႏိုင္ငံမွ သတင္းေထာက္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သူျဖစ္သည္။ သူမ၏စကားတစ္ခြန္းမွာ-

“ သမၼာက်မ္းစာသည္ ရိွသမွ်စာအုပ္ထဲတြင္ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္သည္”

ဇြန္လ ၂၀၀၆ တြင္ သူသည္မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သူမ၏ကားထဲတြင္မီးေလာင္ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတို႔ အဘို႔ အျပစ္စီရင္ျခင္း၊ မိုက္ေသာသူတို႔၏ ေက်ာအဘို႔ဒဏ္ေပးျခင္း သည္အသင့္ရွိ၏၊၊ သုတၱံ ၁၉း၂၉ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ကန္ဖီနပ္စ္ၿမိဳ႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္

အရက္မူးေနေသာလူငယ္တစ္စု သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ကားျဖင့္သြားေခၚရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အေမျဖစ္သူက ကားဆီလိုက္ပို႔ရင္း စိုးရိမ္စြာျဖင့္ ကားထဲမွာထိုင္ေနေသာ သမီးျဖစ္သူ၏လက္ကိုကိုင္လွ်က္-   “သမီးဘုရားႏွင့္သြားပါ။ သမီးကိုဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ”               သမီးျဖစ္သူျပန္ေျပာလိုက္သည္မွာ- “ဘုရားသခင္လိုက္ျခင္ရင္ေတာ့ကားေနာက္ဖံုးထဲမွာလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ျပည့္ေနၿပီ” ဟုျပန္ေျပာလိုက္ပါသည္။  နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္  သတင္းဆိုးျပန္ေရာက္လာ သည္မွာ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ကားထဲတြင္လိုက္ပါလာသူအားလံုးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးသြားပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ ကားသည္ အမ်ိဳးအစားမမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ္လည္း ေနာက္ဖံုးမွာလံုး၀ပ်က္ဆီးျခင္း မရိွဘဲ အေကာင္းပကတိျဖစ္ေနပါသည္။ အမႈစစ္ရဲကေျပာသည္မွာေနာက္ဖံုးမပ်က္ဆီးျခင္းသည္လံုး၀မျဖစ္ ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပိုၿပီးထူးဆန္းသည္မွာ ေနာက္ဖံုးထဲတြင္ ၾကက္ဥတစ္ဘန္းရိွၿပီး တစ္လံုးမွမကြဲဘဲ အားလံုးပကတိအေကာင္းျဖစ္ေနျခင္းေပ။

ဆံုးမျခင္း စကားကို ပယ္ေသာသူသည္ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာသုို႔ ေရာက္၏၊၊ သုတၱံ ၁၅း ၃၂

ငါသတိေပးျခင္းကို အလွ်င္နားမခံၾက။ ငါဆံုးမျခင္းရွိသမွ်ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾက၏။

ထုိေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ ကိုယ္က်င့္ ျခင္း၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို စား၍၊ ကိုယ္ႀကံေသာအႀကံတို႔ႏွင့္ ဝၾကလိမ့္မည္၊၊ သုတၱံ ၁း၃၀-၃၁


ေမတၱာျဖင့္

ေလာမဲ

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္က်ျပီကူ်း။ ၆၇ တ၊ ၃း၁
Tis the Blessed Hour of Prayer 352

၁ ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္က်ျပီ၊ စိတ္မ်ားနိွမ့္ခ်လ်က္ရိွ၊
ကယ္တင္ရွင္မိတ္ေဆြနားမွာစည္းေဝးေနျကသည္။
ယံုလ်က္နွင့္ထံေတာ္လာလွ်င္၊ ေဘးမို်းမို်းမွကြယ္ကာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။

ထပ္ဆိုရန္။
ဆုေတာင္းရန္ခိ်န္သည္မဂၤလာရိွ၏။
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။

၂ ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္က်ျပီ၊ ကယ္တင္ရွင္သည္လာမည္။
ျကင္နာျခင္းက±ုဏာရိွ၊ ဆုေတာင္းသံနာမည္။
ဝန္ထုပ္မ်ားေျခေတာ္ရင္းမွာခ်ထားရန္မိန့္ေသာခါ၊
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။

၃ ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္၌ပင္ယံုျကည္ျခင္းအားျကီးလွ်င္
ေတာင္းေသာဆုေက်းဇူးကိုပင္ရလိမ့္မည္အစဥ္။
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစံုလင္ေသာခါ၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားကင္းကြာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။
----

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

I’m giving You’re my heart, and all that is within,
I lay it all down for the sake of You my King
I’m giving You my dreams, I’m laying down my rights,
I’m giving up my pride for the promise of new life….

An I surrender all to you, all to You
And I surrender all to You , all to You

I’m singing You this song, I’m waiting at the cross
And all the world holds dear, I count it all as loss
For the sake of knowing You for the glory of Your name
To know the lasting joy, even sharing in Your pain