မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Apr 02nd

Last update04:02:54 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ဗဟုသုတ၊ပညာေပး ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

E-mail Print PDF


 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါ   ... ဆိုး (ညစဥ္ခြန္အား)

 သက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္ မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ...
    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေျချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းကာလဟာ ဂ်ဴးဘာသာ ကာလလို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ေလာကၾကီးစတင္ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရျပီး ပထမလူသား အာဒံမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚေပါက္မွီကာလတိုင္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း အယူအဆကို ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလန္ဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

   ေအဒီ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေၾကျငာခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျပီး မိမိတို႔ ပေရာဖက္ေဟာခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနတာမို႔ ဂ်ဴးဘာသာဟာ သီးသန္႔က်န္ရစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ က်မ္းစာကေတာ့ ဂ်ဴးေတြရဲ့ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို မိမိတို႔ရဲ့ က်မ္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခရစ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးထားတဲ့က်မ္းမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ သတ္မွတ္အသံုျပဳခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘယ္သူလဲ..

    ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတို႔တြင္ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ရွိစျမဲပါ။ ကမာၻေပၚတါင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာၾကီးမ်ားစြာအနက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သိဒၶိတၱမင္းသားကို BC567 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့ အေျခခံပုဂၢိဳလ္ ခရစ္ေတာ္ကို AD 2 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကို ေဖၚထုတ္သူ မုဟမၼာဒ္ကိုေတာ့ AD 571 မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာာကို ေဖၚထုတ္သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေရာမမ်ားအုပ္စိုးရာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ျပန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဘီစီ ၆၃ မွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ေရာမတို႔ လက္ေအာက္ကို က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မွာ ေရာမအင္ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ယာကုပ္ရဲ့ သားအၾကီးဆံုးျဖစ္သူ ဧေသာအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဟရုပ္ Herod ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ရဲ့ ဘုရင္ခံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေဟရုဒ္ဟာ အာျဗာဟံက ဆင္းသက္လာတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္အႏြယ္ကေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ တစ္ခါ ဒါ၀ိဒ္ရဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလမုန္ ႏွင့္ နာသန္တို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အႏြယ္ထဲက ေယာသပ္ နဲ႔ မာရိကုိ ထိမ္းျမားဖို႔ ေစ့စပ္ေနၾကတယ္။ နာသန္ကေနျပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးဆက္ (၄၀)မွာ မာရိကို ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။

  ေယာသပ္နဲ႔ မာရိ နွစ္ဦးစလံုးကို ဗက္သလီဟင္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ့စပ္ခ်ိန္မွာ နာဇရက္မွာ သူတို႔ရွိေနၾကျပီ။ ေယာသပ္ရဲ့ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လက္သမားအလုပ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစမွာပဲ ျပႆနာတစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ကေလးတစ္ေယာက္၊ ေယာသပ္နဲ႔လည္း မရင္းႏွီးရပဲနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တယ္။ မေမြးရေသးေသာသားကိုလည္း ေယရႈဟု အမည္မည့္ရျပန္သတဲ့။

  မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆရာ၊ ဘာသာေရးဆရာတို႔ အျပင္းအထန္ အျငင္းသန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္။ အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ကာ အပ်ိဳးစင္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ေယရႈကိုေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကို မာရိေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေယရႈကိုေမြးဖြားျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မယ္ေတာ္မာရိဟာ အပ်ိဳစင္ပဲ ရွိေနေးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

   ဒီဘ၀ရဲ့ အစအဦးမွာ ေယာသပ္နဲ႔ မာရိရ့ဲ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပႆနာအပိုင္းအစကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲျပီး အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔က်င္သူ Anti-christ မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္စရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပိုျပီးဆိုး၀ါးစြာ ေျပာဆိုေရးသာရင္း မယ္ေတာ္မာရိကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္လာပါေသးတယ္။ စာေပလက္တံရွည္မ်ားနဲ႔ သိမ္းရိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရပါေသးတယ္။  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ....

   ကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့အခါ မိန္မသားဟာ လင္ေယာကၤ်ာတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအေသြးအသားလည္း ပါ၀င္ဖို႔မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ္ကို ေခတၱေပးထားရတာပဲ၊ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကင္းတဲ့ မိန္းကေလးဟာ အပ်ိဳစင္ပဲမဟုတ္လားဗ်ာ၊ ကမၻာေပၚမွာ သံ၀ါသမျပဳပဲ ပထမဆံုးကိုယ္၀န္အငွားလြယ္တဲ့ကိစၥ (တနည္းအားျဖင့္ သားအိမ္အငွားလြယ္ျခင္းကိစၥကို စျပီးက်င့္သံုးသကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။Testube Baby ေတြထဲမွာ သားဦးဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေျပာၾကည့္ၾကရေအာင္ ...။  ၁၂ ႏွစ္သားကာလအထိ ....

  ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ ျပည့္ျပည္စံုစံုဖတ္ရတဲ့အခါမွာလည္း အင္မတန္မွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ပေဟဋိဆန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခုဟာ မိဘမ်ား ခရီးသြားရင္း ေမြးဖြားျခင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္ တေျမရပ္ျခားကို သြားျပီး ပုန္းရေသး၊ အသက္ေဘးကလည္း သိုးကာသီကာ လြတ္ရံုကေလး ေျပးရလႊားရ၊ သက္ေတာ္ ၁၂ႏ်စ္မွာ တကယ့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နင္လားငါလား တရားစကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္မွာ ...

   သက္ေတာ္စဥ္ရဲ့ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနပါျပီ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာႏွစ္ကာလ Silent Years ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာေတာ့ ...

    ေယရႈသည္လည္း အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍ ပညာတိုးပြားလ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၊ လူေရွ႔မွာ မ်က္ႏ်ာရေတာ္မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ...
  "Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them"  51.a
   "Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men." (52)

  ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ H.E Dana ၏ A Life of Christ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္
   "This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the  parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only in a general way that he led a normal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household ..  ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၀င္းေမာ္ဦးစာေပမွထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ ဘံုေဘျမိဳ႔ အယ္လိဖင့္စတုန္းေကာလိပ္မွာ အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး J Wilson MA Oxford University ၏ အေမးႏွင့္အေျဖက႑တြင္ သက္ေတာ္စဥ္၏ အပိုင္းအစ တခ်ိဳ႔ကို မွားယြင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တိဘက္ျပည္ကိုသြား၍ ... ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ီကာကိုျမိဳ႔ ကမၻာေက်ာ္ခရီးလည့္လည္သူ သုေတသနပုဂၢိဳလ္ ဂိုးရစ္ခ္ ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ .. ဟု ကိုးကားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးရစ္ခ္၏ မွတ္တမ္းဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း မီွျငမ္းျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မပါပဲ ႏႈတ္စကားမွီျင္းသျဖင့္ ပညာရွင္မဆန္ပါ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထား အားနည္းခဲ့ပါတယ္။


   ပါေမကၡဂိုးရစ္ခ္က ...
   ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္စုကို ရရွိခဲျပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ခရစ္ေတာ္မသိေသးေသာ သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

   အဲသလို စာေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြနဲ႔အတူ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သက္ေတာ္စဥ္ဟာ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္စ္ ပစ္ေလးရဲ့ စာတမ္းဆိုျပီး ကိုးကားမႈလုပ္ျပီး ေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ဟာ ပေဟဋိဆန္လာပါတယ္။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈေရးရာမွာ အေတာ္ကေလး ကေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလာင္ကို ပြဲဆူဖို႔ သက္သက္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေၾကာင္းက်ိဳးမခိုင္လံုပဲ ေရးသားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေပၚယံရွပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ပါပဲ။(၁၈) ႏွစ္ကာလအပိုင္းအစ...

  ဒီမွာ သက္ေတာ္စဥ္ ေဖာ္ျပျခင္းရဲ့ အားနည္းမႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွင္လုကာဟာ ခရစ္၀င္က်မ္းေရးသူေတြထဲမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ အေသးစိတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်က္ေတြ သိပ္ေကာင္းတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္းၾကီး ၂ နဲ႔ ၃ အၾကားမွာေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ ကာလကို တိတိက်က်ျဖက္ေတာက္ထားပါတယ္။

   ရွင္လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို အၾကားနဲ႔တင္ေရးတာမဟုတ္ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ လုကာန ရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ လုကာန ဟာ မယ္ေတာ္မာရိကို ေတြ႔ဆံုျပီး (ဗ်ဴး) ျပီးမွ ဒီခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာ၊ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြရွိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ Silent Year ကို မေမးပဲ မေနပါဘူး၊ မာရိကလည္း မေျပာပဲ မေနပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ခရစ္၀င္က်မ္းထဲ ထည့္မေရးခဲ့တာလဲ၊ ေရးရဲ့သားနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို သိဂၤါယနာတင္သူေတြက အက္ဒစ္ Edit ဆန္ဆန္ တည္းျဖက္လိုက္တာလား။ မဟုတ္ဘူး။ လုကာနကိုက မေရးခဲ့တာ္။
 


   အားစမ္းဖို႔ေနရာ ...

            သူမေရးခဲ့တာျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ သူက ပိုင္းျဖက္သြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ဒီေနရာကို အားစမ္းျပီး ျဖိဳဖို႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ တိုက္ခိုက္လာတယ္။ ဒါကို ဖတ္မိတဲ့ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာ ခံစာၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အယ္ဒီတာလုပ္ေနတဲ့ဆီကို စာအခ်ိဳ႔ေရာက္လာတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းၾကတယ္။ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာက ရွိေနျပန္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏုနယ္သူအတြက္ေတာ့ လဲျပဳိေလာက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာကေလးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

   ေမး။   ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီေက်ာင္းက ေပ်က္ကြယ္သြားပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရဟူဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။   ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစျပီး တရားေဟာခဲ့သလဲ။
  ေျဖ။   ။ သက္ေတာ္ ၃၀က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္။
 
  ေမး။   ။ ဒါျဖင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀)အထိ (၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါသလဲ။
  ေျဖ။   ။ သူ႔ရဲ့ ေမြးစားဖခင္ ရွင္ေယသပ္နဲပ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။

  ေမး။   ။ အဖိုတန္ (၁၈)ႏွစ္ လံုးလံုး ခရစ္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္နပါသလဲ။တိဗက္ကို သြားမသြား ....
  
   ပါေမာကၡဂိုးရစ္ခ္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း တိဗက္ျပည္ကိုသြားျပီ ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  R.W.F Wootoon ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ Christian Worship စာအုပ္မွာ "But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)" လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

  တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေအဒီ-၃၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရီးလမ္းပန္းဟာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ တိဗက္နဲ႔ ပါလက္စတိုင္းဟာ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ မက ကြာေ၀းမယ္။ ေျခက်င္ခရီးကို (ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ အဆိုအရ ေလးလၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး) သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။ သူဘာအတြက္ သြားသလဲဆိုတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို သြားေရာက္ဆည္းပူးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိုးရစ္ခ္ရဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို မေရာက္ေသးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ျပႆနာပဲ။ သမိုင္းက်မ္းအဆူဆူအရ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက္ကို (A.D 645-650) ေလာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဘာသာတရားကို မျပန္႔ပြားေသးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဥ္းစားရင္ကို အေျဖေပၚပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မသင္ၾကား မေလ့လာခဲ့ပါဘူး။


Image:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Buddhism#Common_Era

   ေနာက္တခုက ခရီးသြားမသြား ။  
   မႆဲ ၂း၂၃ မွာ ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚၾကလတၱံဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ နာဇရက္အမည္ရွိေသာ ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ အျမဲေနေလ၏။
   လု ၄း၁၆ တြင္မူ ၾကီးပြားေတာ္မူရာ နာဇရက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ....
   စသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္းပါ စကားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အဘယ္မွမသြားေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Rev.. သိမ္းအုပ္ဆရာကမူ ခရစ္ေတာ္ သြားခဲ့ရင္ မွတ္တမ္းရွိရမယ္၊ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးသမိုင္းမွာ ပါကိုပါရမယ္ ဟု ဆိုပါတယ္။

ဘာလုပ္ေနပါလိမ့္ ...
   နာဇရက္ျမိဳ႔မွာ (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ Rev .သိမ္းအုပ္ ၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာစာေစာင္ကေလးတြင္မူ (၁၈)ႏွစ္ကာလ သူဘာလုပ္ေနသည္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအျမင္ Customary View မွ တင္ျပ Point out လုပ္ပါတယ္။ မာကု ၆း၃ မွာ သူသည္ လက္သမားသားမဟုတ္ေလာ၊ မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ။ ယာကုပ္၊ ေယာေသ၊ ရွိမုန္ ... တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ  ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။ အခ်က္မ်ားမွ ..
   ေယရႈသည္ လက္သမားသားျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံ၌ သားသမီးတို႔တြင္ အၾကီးဆံုးေသာသားသည္ မိမိ၀ါသနာပါရ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရြးခ်ယ္၍မျပဳရ၊ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္၏ လုပ္ငန္းကို ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ သက္ေမြးရသည္။ က်န္သားသမီးမ်ားက မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ၊၀ါသနာပါရာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊  အသက္(၃၀)ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း ဘာသာေရး၀င္ေရာက္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရိုးထံုးစံမရွိ၊ သဘာ၀လည္းက်ပါသည္။ အသက္(၃၀)ရွိမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္မႈ၊ ဗဟုသုတစံုလင္မႈရွိျပီျဖစ္၍ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္လုပ္ခြင္ေပးျမဲျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း....
   ေကာက္ႏုတ္၍ (၁၈)ႏွစ္ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ နာဇရက္ျမိဳ႔မွာပဲ လက္သမားလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ H.E Dana က ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဖခင္ ေယာသပ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ မိခင္၊မုဆိုးမႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္တို႔အား (၁၈)ႏွစ္တိတိ လုပ္ကိုငေကြ်းေမြးျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္မွာ ယုတၱိတန္ေလသည္။
   အကယ္၍ထိုအခ်ိန္တြင္ တိဗက္သို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေရာက္ေနပါက မုဆိုးမမိခင္အိုႏွင့္ ညီ၊ညီမငယ္မ်ားစြာတုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား ၀ေအာင္စား၍၊ လွေအာင္ေနပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတြက္ အလ်င္ျငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မယံုႏိုင္စရာမရွိပါ။

ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းဟုတ္မဟုတ္...
   တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ တိဗက္ကို မသြားပါဘူးဆိုတာနဲ႔ ျပီးျပတ္ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ စာရြက္ေပါင္း ၁၀၀ ေပၚမွာ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳကို သက္ေသခံထားတယ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ ေဟျဗဲဘာသာနဲ႔ ေရးတဲ့မွတ္စု၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္မွာ ဂိုးရစ္ခ္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ စာအုပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးပါဘူး၊ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းဟာ မမွန္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာရြက္မွ မေပၚေသးပဲကိုး၊ စာရြက္၁၀၀ကို (AD-30) ေလာက္မွာ ဘယ္ကိုသြားရွာမလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ စာက်က္တဲ့အခါ အလြန္ေအာ္က်က္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူက်က္တဲ့ဆယ္တန္းစာတစ္ပိုဒ္မွာ
    "Paper was invented in China at the begining of the second century A.D" တဲ့၊ တကယ္ေတာ့ ဂိုးရစ္ခ္ဟာ ပါေမာကၡတစ္ဦးလို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုပါေမကၡမ်ိဳးလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိတာအမွန္ပါပဲ ...

မွားေနတာေတြ ...
   တစ္ခါတစ္ခါလည္း ဒီျပႆနာေတြက အသံက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံမပါပါဘူး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခားစီစစ္ရင္ ျပီးေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ မွားေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရညွိတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ်က္ကေလးမ်ားပဲ ..လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းတဲ့ မိုးၾကိဳးသံကေလးမ်ားပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ...
     အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကေတာ့ သမၼာက်မ္းထဲမွာ ပါျပီးသားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ငွငွ ဖတ္ရႈရင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ သိႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပိုစြန္းသလို၊ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ မလိုလြန္းဘူး ိုတာကိုလည္း စိတ္ႏွလံုးမွတ္က်ံဳးရပါလိမ့္မယ္။
   ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ (၁၈)ႏွစ္ကာလကို ညိဳေသာင္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ (ဘာသာတရားမ်ားစြာကို သုေတသနျပဳသူ) က  .. "ေယရႈသည္ ဖခင္ေယာသပ္ကဲ့သို႔ လက္သမားလုပ္၍ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ အသက္၃၀တိုင္ေအာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေလသည္" .. ဟုေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊

 က်မ္းစာထဲကအတိုင္းပဲေပါ့။

 

က်မ္းကိုးစာရင္း
1.  Christian News from Isreal Vol.1 No.(34), 1878
2. Wy of Salvation Booklet.
3. A Life of Christ (H.H Darna) 1966.
4. Christian Worship (R.W.F. Wottom)
5. ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ (သန္လ်င္ေဖသြင္)
6.  Buddhism (Kenneth W. Morgan)
7.  ျပႆနာမ်ား
8. သမၼာက်မ္းစာ (ယုဒႆန္)
9. ကမၻာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္သူ (ေဌးလႈိင္)
10. ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ (ႏွစ္ျခင္းသာသနာစာေပ)
11. ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား (ညိဳေသာင္း)

MURANN မွတ္ခ်က္။  2008 တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုၾကိဳးသံ  စာအုပ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊျပည္သူျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hits: 39004
Comments (24)Add Comment
thanks for the detaill
written by saw moo, May 09, 2011
I'm not doubt jesus live with his family withing 18 years.But i get more detail for explane to who complain about Jesus life.
Thanks SaYar, May God bless you in you'r serveing God.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
သို႕
written by naung naung, June 28, 2011
ဘုရားသခင္နဲ႕ခရစ္ေတ ္ဟာအတူတူပဲလား။ဒါမ မဟုတ္ခရစ္ေတာ္ဟာထာ၀ ရဘုရားရဲ.သားလား။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by gm, February 25, 2012
၂၀ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ ည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄ ္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွ ၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မ ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေလ့လာေနသူ, April 03, 2012
ေအာ္လက္သမားဆရာလာလု ္တာကိုး လူေတြကိုကယ္တယ္ဖို႔ ာတယ္လို႔ထင္ထားတာ ခုမွဘဲ့သိေတာ့တယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: -3
...
written by Say War, June 09, 2012
April 3,2012 ကcomment ေရးထားတဲ့ ေလ့လာေနသူေရ ေသခ်ာ ဖတ္ျပီးမွ comment ေရးတာမဟုတ္ပဲကိုး။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , July 30, 2012
ဖန္ဆင္းေသာေန႕၌လည္း ူတို႕ကိုအာဒံအမည္ျ င့္မွည့္ေလ၏။က ၅း၂
နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန ယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ဘိတ္က ကိုေအာင္, August 03, 2012
ဆရာဆိုးေရ ----comments ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဦးေ ာ္။ လာလည္ပါဦးလားဘိတ္က ု။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by mimi, September 05, 2012
ေကာင္းလိုက္တဲ.ေၿဖရွင္းခ်က္ပါဘဲ
ေၿဖ၇ွင္းေပးတဲ. သူေပၚဘု၇ားေကာင္းၾက းေပးပါေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ကို စိုး, September 13, 2012
သို႕
ေလးစားရပါေသာ. လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းတာလဲ တစ္ခု ေမးပါရေစ. လူသား ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား သခင္သည္. ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ တန္းခိုးေတာ္ အနႏၱ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ ပါမလား. ဗ်ာ..ေနာက္ ၿပီးေတာ့. ေမတၱာေတာ္. အနႏၱ ရွိတယ္ လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္...လူကိုေတာင္ ဖန္ဆင္း ႏိုင္ၿပီး. ဘာၿဖစ္လို႕. ကမၻာမွာ. ဘာသာတရား အမ်ားၾကီး ၿဖစ္ေအာင္. ဖန္းဆင္းထားရပါသလဲ. ဘာသာတစ္ခု တည္း ၿဖစ္ ေအာင္. ဖန္ဆင္း ႏိုင္ပါလွ်က္န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ မဖန္ဆင္းတာပါလဲ..ေနာက္ တစ္ခုက. ေမာတၱာ ၾကီးမာ တယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္. ကမၻာ ၾကီးကို ဖ်က္ဆီးၿပီး. လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတ ကို. အကုန္လုံး သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ႕. နယူးကလီးယား. ဗုန္းကို ဖန္တီးလို႕ မရေအာင္. ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တဂိုးေတာ္ နဲ႕ ဖယ္ရွား ႏိုင္ ပါလွ်က္ေကနက္ ဘာေၾကာင့္. မလုပ္တာပါလဲ...ေမာတၱာစစ္ ေမတၱာ မွန္ ရွိတယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါမလား..ဆာဒန္ရဲ႕ လက္ခ်က္လို႕ ေၿပာရင္လည္း. ဘုရားက ဆာဒန္ေလာက္ ေတာင္. တဂိုး မရွိရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘ ရား က. ကိုယ့္ဟာကို ၿပီးၿပည့္စုံ ၿပီး တစ္ပါးတည္း ေနလို႕ ရပါလွ်က္ေက န႕ဲ ဘာၿဖစ္လို႕ လူေတြကို ဖန္ဆင္းရတာပါလဲ.ဘုရား ဖန္ဆန္ထားခဲ႕လို႕. ကမၻာ့ လူသားေတြဟာ. ေတာ္ေတာ့္ကို. စီးပြါးေရး. ႏိုင္ငံေရး . ဘာသာေရး. ၿပတ္သနာေတြနဲ႕. ေန႕တိုင္းလိုလို. ေသၾကည္ ပ်က္စီးေနၾကရပါတယ္. ဒါေတြကို ဘုရားသခင္. မသိတာလား. ဒါမွ မဟုတ္ သိလွ်က္နဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ ေပးႏိုင္တာလား. ဒါမွ မဟုတ္.ၿဖစ္ခ်င္ရာ ၿဖစ္ၾက ကြာ ဆိုၿပီး. လြွတ္ထားတာလား. အဲလိုမ်ိဳးသာဆိုရင္. ဘုရားသခင္ ကို ဘယ္လို နားလည္ရပါမလဲ.ေက်းဇူး ၿပႈၿပီး ေၿဖေပးပါခင္ဗ်ာ..လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ..

မုရန္မွအေျဖ။ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကိ ၾကည့္ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ာ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိ မိသားစုကိုပဲျပန္ၾက ့္ရင္ သားသမီးေကာင္း၊ သားဆိုး၊သမီးဆိုး ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘာလို႔အားလံုးကို အေကာင္းခ်ည္း မဖန္ဆင္းထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ေမ ခြန္းပါ။ Good Question.. စာေမးပြဲမွာ ၅၀မွတ္ရရင္ ေအာင္ျပီး၊ ၇၅မွတ္ရမွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ထူးထ က္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾ ီးမ်ားေတာင္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္၊ ၁၀၀မွတ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူ။ ဒါဟာ လက္ရွိေလာကၾကီးရဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေလာကၾကီးထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ ေနာက္ထပ္ေလာကၾကီးတခ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယန္ေတ ရဲ့ ခံယူခ်က္ပါ။ ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။

အျမင္ဖလွယ္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္မွာေဆြးေႏြ ရင္ အျဖားစာဖတ္သူမ်ားအတ က္ ရႈပ္ကုန္မွာမို႔လို ပါ။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2
...
written by Mr Fransis, December 27, 2012
Thank you Murann.
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Nan Khaing Nwe Oo, January 07, 2013
ဘုရားရွင္နာမဘုန္းၾ ီးပါေစ သမာက်မ္းစာကေတာ႕အေက င္းဆုံး အေျဖပါပဲ ဘာေတြဘဲေဇာတကတက္ေနပ ေစ ကိုယ္ေတာ္မွာအေျဖရွ ပါတယ္ လူေတြနားမလည္ႏိုင္တ ႕အရာကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္ကဥာဏ္မ်က္ ိဖြင္႕ေပးမွာပါ. God bless you all
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ၾကယ္ကေလး, February 20, 2013
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...
ေယရႈခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ရဲ႕ဘုရားမဟ တ္ဘူး... လူသားအားလံုးရဲ႕ဘုရ းပါ။ သူဟာ ဘာသာထဲမွာလည္း မရွိဘူး။ သူစိတ္၀င္စားတာ လူသားေတြရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားကို ါ။ ျပီးေတာ႔ ထိုဘုရားဟာ အသက္ရွင္တဲ႕ဘုရားျဖ ္လို႕ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ ဆႏၵရွိရင္ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာၾကည္႔လိုက္ ါလို႕ ေျပာခ်င္တယ္... သူ႕ကိုေခၚရင္ ထူးတဲ႕ဘုရားျဖစ္တယ္.. တစ္ခုရွိတာက သံသယမရွိဘဲ တကယ္သိခ်င္တဲ႕ႏွလံု သားနဲ႕ ေခၚဖို႕ပါပဲ...
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ႐ိုစီ, February 26, 2013
ဒီလို႐ွင္းလင္းေအာင ေျဖထားတဲ့စာေရးသူက ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ဇာျခည္မိုး, April 23, 2013
အ၇မ္းေကာင္းတဲ့တင္ျ ခ်က္ပါ က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူေတြ သေဘာေပါက္မွာပါ။ဒီအ ်က္ေတြကိုဥိခ်င္ေန ာၾကာျပီ ၇ွင္း၇ွင္းလင္းလင္း ဖာ္ျပေပးလုိ့ေက်းဇ းတင္ပါတယ္
ဘု၇ားရွင္ေကာင္းၾကီ ေပးပါေစ။ေနာက္လည္း က္လက္ျပီးရွင္းလင္း စြာတင္ျပေပးနိုင္ပါ စလို့ဘုရားသခင္ဆီမ ာဆုေတာင္းေပးေနပါ့မ ယ္. ။မုရန္ကိုေက်းဇူးတင ပါတယ္. ျပီးေတာ့နားမလည္တဲ့ ူေတြကိုလည္း၇ွင္းလ ္းစြာေျပာျပေပးေစခ် င္ပါတယ္။ဘု၇ားဆိုတာ ွိၾကပါတယ္မ်ားလည္း ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ယေ န့ကၽြန္မတို့ကိုးကြ ္ေနတဲ့ဘု၇ားဟာထာ၀ရ ု၇ားသခင္ျဖစ္ဖို့လိ ု့အပ္ပါတယ္၊ဘုရားတိ ့ရဲ့ဘု၇င္ ဘု၇ားတို့ရဲ့သခင္ဟာ ရစ္ယာန္တို့ေျပာေန ဲ့သမၼာက်မ္းထဲက ထာ၀၇ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတ ္။နားရွိေသာ
သူမည္သည္ကားၾကားပါေ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ုကိုနိင္, May 02, 2013
သို ့
ဆ၇ာမု၇န္ခင္ဗ်ာ .. ဒီေလာကၾကီးထက္သာလြန ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလာကၾကီးတစ္ခု၇ွိေ မယ္ ဆိုတာခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀ ္ေတြ၇ဲ ့ခံယူခ်က္လို ့ ဆ၇ာေျပာထားပါတယ္ခင္ ်ာ။။။ကြ်န္ေတာ္သာ ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခ်စ္ မတ္နိုးစိတ္နဲ ့ ဒီထက္ေကာင္းတဲ ့ေလာကၾကီးကို အိုမင္း၇င္ ့ေ၇ာ္မူေတြမေ၇ာက္ခင မွာ..သြားခ်င္တယ္ဆိုခဲ ့၇င္ ဘု၇ားသခင္က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးနိ င္မယ္လို ့ထင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ..ေနာက္တစ္ခုက ဒီေလာက္ သုခဒုကၡေတြေ၇ာပြန္း နတဲ ့ ခုေလာကၾကီးကို ဘု၇ားသခင္က ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တယ္ဆိုတာ ဆ၇ာ ့အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတ ္.(အာဒံနဲ ့ဧ၀ပန္းသီးစားလို ့ဆိုတဲ ့အေျဖက ၾကားဘူးျပီးသားမို ့ဆ၇ာအေနနဲ ့ဒီထက္ေကာင္းတာေလးသ ခ်င္ပါတယ္)...... ၁၈နွစ္လံုးလံုးဆိုင းလင္ ့၇ီးယား ျဖစ္ေနတဲ ့အေပၚ ဆ၇ာ၇ဲ ့ ေ၇းသားခ်က္ဟာ ဆ၇ာ၇ဲ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္လို ့ဘဲျမင္မီပါသည္။။ဒီ က္ေကာင္းတဲ ့ သက္ေသေလးမ်ားသိခြင္ ၇မယ္ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို စိတ္၀င္စားသူေတြအေန ဲ ့ ပိုျပီးေက်နပ္နွစ္သ ပ္မိမွာအမွန္ပါ ဆ၇ာ။။....ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

report abuse
vote down
vote up
Votes: -1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ေကာင္းတဲ့အရာေတြသင္ ံစားရရင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီ ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသင ခံစားရရင္ဘုရားသခင မေကာင္ခ်ီးေပးတာပဲလ ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆို ာနဲ႔ပဲဘုရားကကိုယ္ ြတ္ရုန္းမ်က္ကြယ္ျပ ဳေနတယ္ ေမတၱာရွင္ဆိုတာေကာင းေကာင္းမေကာင္းေမတ ာထားနိုင္ရပါမယ္ မေကာင္းတာေတြခံစားေ ရတဲ့ခ်ိန္ ေမတၱာထားပီးတန္ခိုး ဲ႔ဖယ္ရွားလြင္ေပ်ာ ္ေစရပါမယ္ သူ႔သားသမီးေတြအမ်ိဳ မ်ိဳးအသတ္ခံေနရတယ္ ေမြးကတည္းကအက်ိဳး အပဲ့ အကန္းေလးေတြေမြးလာၾ တယ္ မညီမ်ွတဲ့ေမတၱာေတြာ ားပီးမဖန္ဆင္းသင့္ ူးယူဆတယ္ မညီမ်ွျခင္းေတြနဲ႔ဖ ္ဆင္းတယ္ ညီမ်ွေအာင္ဖန္ဆင္နိ င္စြမ္းမရွိဘူးလား ဒီတစ္ခ်က္ကိုအရင္ေျ ရွင္းေပးပါ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ် ္ပါေသးတယ္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +1
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
ဒီေလာကၾကီးကေတာ့ မတရားပါဘူး... ေသေၾက၊ပ်က္စီး၊ေဒါသ ��မတရားမႈေတြ ဖံုးလႊမ္းေနမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ သဘာ၀ေလာကၾကီးပါ။ ဒီလိုအေပၚမွာေရးထား ါတယ္ ဟုတ္ပီ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးကိ ဘုရားသခင္ဘာလို႔ဖန္ င္းတာလဲ ေျဖေပးပါ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္ေနတာသဘာဝေ ာကၾကီးပါတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြေျပာေနက စကားတစ္ခြန္းရွိပါ ယ္ သဘာဝဆိုတာတစ္ခုမွမရ ိပါဘူးတဲ့ အရာအားလံုးဘုရားဖန္ င္းပါတယ္တဲ့ အေပၚကစာနဲ႔ေျပာေနၾက ာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပ တယ္

မုရန္ေျဖရွင္းခ်က္။ မေကာင္းမႈ၊ေလာဘ၊ေဒါ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနတဲ ေလာကၾကီးကို ဘုရာသခင္ဖန္ဆင္းရေက င္းလား.. အျပစ္တင္ႏိုင္ပါတယ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ဖီလိုဆိုဖာ (အေတြးေခၚမ်ား) ကြ်န္ေတာ္ရဲ့နဲပါးတ ့ အသိပညာနည္းနဲ႔ရွင္း ပေပမဲ့ ...ခ်စ္မိတ္ေဆြဟာ တျခားဘာသာ၀င္ဆိုရင္ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္ ဘာသာတရားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားမဲ့၊ ဘုရားစံု၀ါဒ ဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲကလာတဲ့ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပါ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစာ လို႔ အေျဖမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ာ မွာ လူစီဖာဆိုတာလဲ ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားကိုယွဥ္တုလာေတ ့ ေကာင္းကင္ဘံုကေန ႏွင္ထုတ္ခံရတယ္။ လူေလာကကို ေရာက္လာျပီး စာတန္မာန္နတ္ အျဖစ္နဲ႔ၾကီးစိုးေန ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္အုပ္စိုးတဲ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ က်မ္းစာအရ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ားဟာ တေျဖးေျဖးနဲပါးလာျပ း၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ .. ကမၻာၾကီးပ်က္မယ္လို သမၼာက်မ္းစာမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ ။ မသဲ၂၅၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း.. သိပၸံပညာရွင္မ်ားလည း ကမၼာၾကီးပ်က္မယ္လို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ကမၻာသစ္ (ေကာင္းကင္သစ္နဲ႔ေျမ ၾကီးသစ္) ဆိုတာ လူေတြ သဲသဲမဲမဲရွာေနၾကပါတ ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ ူမ်ားကေတာ့ ကမၻာသစ္ၾကီးကို ေတြ႔ထားျပီးပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အဲ ီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ိုတာလဲ ေသျခင္းတံခါး၀ကို ေက်ာ္မွေရာက္မွာျဖစ ပါတယ္။ ေသျပီးမွ ခရစ္ေတာ္လို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင း (ထာ၀ရအသက္ရွင္ျပီး ကမၻာသစ္ဆီသို႔) ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြ ္ အိုနာေသျခင္းမ်ားကိ လည္း၊ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲလို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ နာခံဖို႔ရွိပါတယ္။ မုရန္
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေမာင္လယ္တီ, June 02, 2013
မိသားစုတစ္စုမွာ သားေကာင္း သားစိုး သမီးေကာင္း သမီးဆိုးရွိသည္မွန္ ါတယ္ ဒါကမိဘနွစ္ပါးသံဝါသ ပဳရာကေနရတာျဖစ္ပါတ ္ ဘုရားသခင္လိုအခ်ိန္ ူပီးစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ င္းထားတာမဟုတ္ပါ တန္ခိုးသံုးပီးလည္း ဖန္ဆင္းတဲ့အတြက္အဆ ုးအေကာင္းပါနိုင္ပါ တယ္ ဘုရားသခင္ကဘယ္သူနဲမ ႔သံဝါသျပဳစရာမလိုပ တန္ခိုးနဲ႔ေတာင္လူက ိုဖန္ဆင္းနိုင္တာပဲ ေကာင္းတဲ့သားသမီးေတ ခ်ည္းပဲသူမဖန္ဆင္း ိုင္ဘူးလား လူေတြသံဝါသျပဳရာကေန မြးဖြားလို႔ သားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဘုရ းဖန္ဆင္းလိုက္လို႔ ားဆိုးသားေကာင္း သမီးဆိုးသမီးေကာင္း ါရွိတာနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရာသခင္ဟာသာမာန္လူ လာက္ပဲတန္ခိုးရွိသ ိုျဖစ္ေနပါတယ္ ေက်းဇူးျပဳပီးေျဖေပ ပါ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ႊThat Zin (Heavenly Home), June 13, 2013
ခရစ္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ . .. ခရစ္ေတာ္ ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ေရးထားတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ကို လာတည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ တည္ေထာင္တယ္ လုိ ့ ေျပာျခင္း ဟာ ဘုရား ၇ဲ ့ အလုိေတာ္ လည္း မဟုတ္သလုိ . . . က်မ္းခ်က္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လည္း မရွိပါဘူး။ ေမတၱာ ျဖင့္ အၾကံေပးလုိ ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အ ူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အ း ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။(တမန္၊၁၁ း၂၆)
၂၈အၿဂိပၸမင္းကလည္း၊ သင္သည္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင ေသာအားျဖင့္ ငါသည္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ ၿပီဟု ေပါလု အားေျပာဆိုလွ်င္၊ (တမန္၊၂၆း၂၈)
၁၆ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေ ကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခံရလွ င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ၊ ၄း၁၆)
ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သ ္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္း တာ္မူေသာအားျဖင့္ျ စ္၍ ၊ (၂တိ၊၃း၁၆)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ (၄) ခု ျဖင့္ ယံုၾကည္သူ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚပါသည္။

Christian in English Bible (Murann)
The Greek word Χριστιανός (Christianos)—meaning "follower of Christ"—comes from Χριστός (Christos)—meaning "anointed one"— In other European languages, equivalent words to 'Christian' are likewise derived from the Greek, such as 'Chrétien' in French and 'Cristiano' in Spanish.

Early usage
The first recorded use of the term is in ~AD70 the New Testament, iActs 11:26, "the disciples were called Christians first in Antioch." The second mention of the term follows in Acts 26:28, "Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." The third 1 Peter 4:16, "Yet if as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf."
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by Ansaw, June 13, 2013
ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္နည္း ေလးနည္း႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
၁။ ေျမမႈန္႕မွလူျဖစ္ျခ ္း (က၊၂း၇)
ေျမမႈန္႔မွ လူျဖစ္ေသာသူသည္၊ လူသားအားလံုး၏ဘခင္ျ စ္သူ အာဒံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ေျမမႈန္႔မွ ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံ၌ လူမိဘမ႐ွိ၊ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးအျ စ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အာဒံကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္း မခံရေတာ့ေခ်။
၂။ နံ႐ိုးမွလူျဖစ္ျခင္ (က၊၂း၂၁-၂၂)
နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္လာသူသည္ ဧ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖ ့္ အိပ္ေစ၍ သူ႔နံ႐ိုးကို ထုတ္ကာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။ ဧ၀သည္ ကေလးဘ၀မ႐ွိ၊ အ႐ြယ္ေရာက္မိန္းမႀက း အျဖစ္ ဖန္ ဆင္းသည္။ သူကဲ့သို႔ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမခံရေတ ့ေခ်။
၃။ မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ ခင္း (က၊၁း၂၇-၂၈)
မိတ္ေဆြႏွင့္ကၽြႏ္ု ္အပါအ၀င္ လူသားတိုင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြ းၾကသည္။ ကေလးဘ၀မွႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖင့္မ ုတ္၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျ င္းျဖင့္ လူျဖစ္လာသည္။
၄။ မိန္းမအမ်ဳိး(လု၊၃း၂ ၃)
မိခင္႐ွိေသာ္လည္း ဘခင္မ႐ွိဘဲ လူျဖစ္လာသူလည္း ႐ွိသည္။ ထိုသူမွာ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၌ မိခင္မာရိ႐ွိေသာ္လည း လူဘခင္မ႐ွိေပ။ လူမ်ားအထင္အမွတ္အား ဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဘခင္ ျဖစ္သည္။(လု၊ ၃း၂၃)။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ တာ္အားျဖင့္ မာရိ၀မ္း၌ ပ႗ိသေႏၶ ယူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ (မ၊ ၁း၁၈-၂၀)။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းမအမ်ဳိးသည္ သခင္ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by ေ႐ႊ, June 13, 2013
ေမာင္လယ္တီ ႏွင့္ ကို ႏိုင္ ခင္ဗ်ား သိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 12, 2013
ဒါဆိုရင္ ဒီသဘာဝ ေလာကႀကီးက ထာဝရဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာဘယ္လို
ယုံရမလဲ?

အေျဖ။ သဘာဝေလာကၾကီး သူအလိုေလ်ာက္ရွိေနသ ္ဟု သင္ယံုၾကည္ျပီး ေၾကနပ္ေနပါက သင့္အတြက္အိုေကပါသည ။ ကြႏ္ုပ္အတြက္မွာ ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းသည ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by KO KYAW, September 13, 2013
ပိုတိက်တ့ဲအ ေျဖမ်ဳိးဆ္ုိပိုေကာ ္းမယ္ထင္ တယ္။
က်ြႏ္ုပ္ေမးတာ ယံုၾကည္မႈအတြက္ မဟုပ္ဘူးေလ။
အမွန္တိုင္းသိခ်င္ယ ံပါ။

Answer;
အဂၤလိပ္လို http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလို အၾကမ္းေရးထားတာေတာ့ http://murann.com/htoosan.htm မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားတယ္၊ (christian, muslim..etc) ၂။ သဘာဝအတိုင္းရွိတယ္ (buddhism) ၃။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္မဝ ္စား (free thinker or multi-god) ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးေသာ လူေတြရွိပါတယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

စင္ကာပူမွပရဒိသုဘံုမင္းဟသၤာ (အင္းစိန္)

ေယရႈကလည္း ငါအမွန္ဆိုသည္ကား ယေန႔ပင္ သင္သည္ ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိ္မ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (လု ၂၃း၄၃)

အထက္ပါ ေယရႈခရစ္၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ ကရာနီကုန္း ေတာင္ေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားျခင္းခံရေသာ လူဆိုးတစ္ေယာက္အား ေသမင္းကို မေၾကာက္မရြံပဲ ပရဒိသုဘံု၌ ခံစားရမည့္ ျငိမ္သက္ျခင္းအား ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရဲရင့္စြာ ရင္ဆိုင္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၆ႏွစ္ (၁၉၉၄) တြင္ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္လာရွာရင္း ေသမေလာက္ ၾကီးမားေသာ ဒုကၡမ်ား ခံစားရသည့္မွ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူမွ ပရဒိသုဘံုကို တမ္းတလွ်က္ ျပန္လည္ေ၀မွ်ပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ သခင့္စကားစာေစာင္၌ သက္ေသခံခဲ့ေသာ စင္ကာပူမွ ငိုလႈိက္သံတြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘ၀ႏွင့္ ရင္းႏွီးျပီးရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ေဘးဒုကၡ၊ ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားထဲမွ ကိုယ္ေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ျပီ၊ ယခုေ၀မွ်သက္ေသခံခ်က္မွာ ယခင္တင္ျပခဲ့ျခင္း၏ တေဒသအျဖစ္ ပို၍ အားျဖည့္လွ်က္ ကိုယ္ေတာ္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ထင္ဟပ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ရင့္က်က္ေသာခရစ္ယာန္ - ROWING TOWARDS MATURITY AS A CHURCH , Rev. Kenny Famသင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ ဘေဘာက္မွာ Immature မရင့္က်က္ေသးျခင္း ဆိုတာကို ဖတ္မိပါတယ္။ လူေတြ ဘုရားေက်ာင္းကို အပတ္စဥ္လာသူမ်ားမွာ ရင့္က်က္တဲ့ခရစ္ယာန္နဲ႕ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ခရစ္ယာန္ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရင့္က်က္သူမ်ားကေတာ့ သူမ်ားကိုခြန္အားေပးႏိုင္တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ပဲခြန္အားယူျပီး ဘုရားေက်ာင္းကျပန္သြားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ားစုေသာခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ စရိုက္လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကယ္တင္ျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႕သူတို႕ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းကို မလုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ မရင့္က်က္ဖူးလို႕လဲ ေျပာလို႕မရပါဘူး။ မရင့္က်က္တဲ့ခရစ္ယာန္ဆိုတာ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပလိန္းတက္တတ္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညီမေလးကိုမထိန္းပဲ၊ ညီမေလးဆိုးေၾကာင္းကို မိဘထံ ကြန္ပလိန္း တိုင္ၾကား၊ေျပာၾကားေလ့ရွိတဲ့ ၅ႏွစ္သားကေလးငယ္ေလးပံုစံ ခရစ္ယာန္ေတြကို မရင့္က်က္ဘူးလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ကပဲ စားပြဲေပၚကအရုပ္ကို အေအာက္ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ အေမက ျပန္ေကာက္ျပီး စားပြဲေပၚတင္လိုက္၊ ၂ခါလုပ္တယ္။ ၃ခါေျမာက္က်ေတာ့ အေမျဖစ္သူက ကေလးက မိမိကိုေဆာ့ကစားေနတာ ရိပ္မိသြားတယ္။ ဒီလိုပဲ မရင့္က်က္ေသးသူ ခရစ္ယာန္မ်ားရွိပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ အထူးသျဖင့္ ဓမၼဆရာမ်ား၊ အသင္းလူၾကီးမ်ားဟာ ရင့္က်က္ဖို႕လိုပါတယ္။

၂ခ်က္တင္ျပလိုပါတယ္

၁။ Equipping God's People for the Work of Ministry (Eph 4:7-12)
လူတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူတိုင္းတစ္မ်ိဳးစီ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိပါတယ္။ အားလံုးေဘးလူမ်ားကိုေျပာေစလိုပါတယ္.. သင္ဟာေက်းဇူးခံစားရသူျဖစ္ပါတယ္..လို႕ ေျပာပါ။ You are gifted person.. ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာ က်မ္းစာနဲ႕မဆန္႕ေအာင္ရွိပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္အခ်ိဳ႕(၃)ခုေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေရာမအခန္းၾကီး၁၂၊ ၁၂ေျမာ္လင့္လ်က္ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေသာအခါ သည္းခံၾကေလာ့။ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း အမႈကို အၿမဲျပဳၾကေလာ့။ ၁၃သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ဆင္းရဲေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ .. ဆက္ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ မွ်ေဝႏိုင္တဲ့ ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါတယ္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ က်မ္းစာဟာ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ အေျခခံလက္စြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္ေလ့လာ၊ႏွလံုးသားမွာ သိုျမည္းရပါမယ္။ ေပတရုကိုလည္း သခင္ေယရႈက ငါ့ကိုခ်စ္ရင္၊ ငါ့သိုးတို႕ကိုေကြ်းေမြးေလာ့..လို႕ ၃ၾကိမ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္အမႈေဆာင္ျခင္းဟာ ႏွစ္ျခင္းေပးျခင္းထက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သင္ၾကားေပးျခင္း အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္္ၾကီးထြားဖို႕၊ သင္းအုပ္ၾကီးထြားဖို႕ထက္စာရင္ ဘုရားသခင္ၾကီးထြားဖို႕ကို နံပါတ္(၁)အျမဲထားဖို႕ လိုပါတယ္။ ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕ အေျပာသာမက၊ အလုပ္နဲ႕ပါ သက္ေသျပေလ့ရွိပါတယ္။

2. Establishing God's People in Growth Towards Maturity (Eph 4:13-16)

ဓမၼဆရာနဲ႕အသင္းသားမ်ား ရင့္က်က္လာမွ အသင္းေတာ္လည္း ရင့္က်က္ပါမယ္။ အသင္းေတာ္ရင့္က်က္ဖို႕ ဧဖက္အခန္းၾကီး၄မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးထားပါတယ္။
- Unity (Eph 4:13) အသင္းသားမ်ား ေယရႈခရစ္ရဲ့ေအာက္မွညီညြတ္မႈကိုရရွိျခင္း (သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္တံဆိပ္ခပ္ခံရျခင္း)
- Christ Like (Eph 4:13) အသင္းသားမ်ား ေယရႈခရစ္ႏွင့္တူလာျခင္း (သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လာျခင္း)
- Stability (Eph 4:14) အသင္းသားမ်ား (ခရစ္ေတာ္၏အေမြခံျဖစ္ျခင္း၊ တည္ျငိမ္၊ေအးခ်မ္းမႈရွိလာျခင္း)
- Speak Truth in Love (Eph 4:15) အသင္းသားမ်ား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ညီေသာ၊ က်မ္းစာအတိုင္း ေျပာဆို၊ေနထိုင္လာသည္ (ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းကိုရရွိျခင္း)
- Continue Praise and Pray (Eph 4:16) အသင္းသားမ်ား တစ္ဦးစီ၊ အဖြဲလိုက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္း.. စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ ဟာသမင္းသား ဂ်င္မီ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲတစ္ခုကို လာေရာက္ေျပာဆိုဖို႕ေခၚေတာ့ သူက၊ အလြန္မအားလပ္လို႕ ၅မိနစ္ပဲ ခဏလာျပီးေျပာေပးႏိုင္ပါတယ္.. လို႕ ဆိုတယ္။ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက လက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ပြဲမွာ လူေတြတဝါးဝါးနဲ႕ မိနစ္၃၀တိုင္ေအာင္ ေျပာသြားပါတယ္။ ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာလို႕အခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီးေပးရပါသလဲ ေမးေတာ့၊ တခ်က္သေဘာက်တိုင္း သူမ်ားေတြက ကိုယ့္လက္နဲ႕လက္ခုပ္တီးအားေပးၾကတယ္။ ပရိတ္သတ္ထဲက ညာလက္မရွိသူတစ္ဦး၊ ဘယ္လက္မရွိသူတစ္ဦး ..သူတို႕၂ေယာက္ကေတာ့ ၂ေယာက္ေပါင္း လက္ဝါး၂ခုနဲ႕ အားပါးတရ၊ လက္ခုပ္တီးေပးေနတာေတြ႕ေတာ့ ၅မိနစ္ပဲအခ်ိန္ေပးမယ္ ေျပာခဲ့ေပမဲ့၊ မိနစ္၃၀အထိ ဟာသေျပာေပးဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရတယ္..လို႕ဆိုပါတယ္။

အသင္းေတာ္မွ ဓမၼဆရာ၊ အသင္းလူၾကီး၊ အသင္းသား အားလံုး ရင့္က်က္ေသာခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ဖို႕ တိုက္တြန္းအားေပးျပီး၊ ဆုေတာင္းေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဧဖက္ ၄း ၇-၁၆
၇-၈ခပ္သိမ္းေသာ သတိပညာေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ငါတို႔၌ အတိုင္းထက္အလြန္ မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ သည္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ခံရၾက၏။
၉ဘုရားသခင္သည္ ႏွလံုးသြင္ေတာ္မူေသာ ေစတနာေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာအလိုေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာကို ငါတို႔အား ျပေတာ္မူ၏။
၁ဝထိုနက္နဲေသာ အရာဟူမူကား၊ ကာလ အခ်ိန္ေစ့စံုျခင္း၏ သာသနာတြင္ ေကာင္ကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိရွိသမွ်တို႔ကို ေပါင္း၍ခရစ္ေတာ္၌ ခ်ဳပ္ျခာေစေတာ္ မူလိမ့္သတည္း။
၁၁မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။
၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ႏွင့္ေသာ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။ ၁၃သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။
၁၄ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းသို႔ မေရာက္မီွ ကာလပတ္လံုး ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အေမြ၏ စားရန္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
၁၅ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္း ကို ငါသည္ၾကားၿပီးလွ်င္၊
၁၆သင္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ သင္တို႔အဘို႔ အလိုငွါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ေန၏။

Ephesians 4;7-16  Rev Kenny Fam, wefc.org.sg 9-Mar-2014

The End....

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


ဒံေယသ

တစ္ေန႕ေသာအခါ ဆန္းေဒးစကူးတြင္ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ ေခၚစဥ္ ကေလးတစ္ေယာက္က သူ႕နာမည္ကို ျပင္၍ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ ဒံေယသ .. ပါ ဆရာမ"

"ဟဲ့.. ဒံေယလ မဟုတ္ဘူးလားကြဲ႕.."

"မဟုတ္ဘူး။ ဒံေယသ..၊ က်မ္းစာထဲက လ၊ ကြ်န္ေတာ္က သ.."

"ၾကံၾကံဖန္ဖန္ကြယ္၊ ဘာလဲဟဲ့ .. ဒံေယသ"

ခ်ာတိတ္က ျပဳံး၍  " ဟုိတံုးက ဒီရြာမွ လူစြမ္းေကာင္းေပါ့။ ခြန္အားလည္း ၾကီးတယ္၊ ဥာဏ္ရွိတယ္။ ဥစၥာခ်မ္းသာျပီး ေကာင္မေလးေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေပါ့".. ဟု ေျပာလွ်င္

"ေၾသာ္.. ဒါဆိုရင္ သူ႕ကို မင္းအားက်ေနတာေပါ့"

"ဟုတ္ကဲ့ .. ေမေမကလည္း အားက်ခိုင္းပါတယ္"

"ဒီ နာမည္ကို အမွားမခံပံု ေထာက္ေတာ့ မင္း.. ေတာ္ေတာ္ ၾကိဳက္တယ္ ထင္ပါရဲ့"

ေကာင္ကေလးက သက္ျပင္းကို ခ်၍  "ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေလာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမက အရမ္းကို ၾကိဳက္လို႕ မည့္ထားတာပါဗ်ာ" .. ဟု ေျဖေလသည္။

x  x  x  x  x  x  x

အားကိုးရတဲ့ဘုရားေက်ာင္းေစာင့္

ဘုရားေက်ာင္း ျပင္ေဆာက္ဖို႕ သစ္သားမ်ား ပံုထားရာ၊ တစ္ေခ်ာင္းစ၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းစ ဝင္ဝင္ခိုးေနသျဖင့္ ၊ သင္းအုပ္ဆရာက ညည္းညူသည္။ ဘုရားေက်ာင္းဥပုဒ္ စာေျဖေက်ာင္းသားေလးက

"မေန႕ညေနက ဆရာၾကီးထမင္းျပန္စားတုန္း သူခိုး ခိုးသြားတာ"

"ဟ.. မင္းျမင္လိုက္လို႕လား"

"ျမင္တာေပါ့"

ဆရာၾကီးက စုတ္တခ်က္ သတ္လိုက္ျပီး၊  " ျမင္လိုက္ရင္ ေအာ္လိုက္ပါလားကြ၊ ငါတို႕လူေတြ ဝိုင္းဖမ္းျပီး၊ မေဆာ္လိုက္ရတာ နာတာပဲ.."  ဟု ေျပာလွ်င္

"ဆရာကလဲ  သူ႕အျပစ္လုပ္ေနတာကို ကြ်န္ေတာ္ ေအာ္လိုက္ရင္ သူရွက္သြားမွေပါ့။ သူရွက္သြားမွာစိုးလို႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ အိပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရေသးတယ္" .. ဟု ျပန္ေျဖေလသတည္း။

x  x  x  x  x  x  x

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္

ဧဝံေဂလိထြက္ေသာ အဖြဲ႕ကို မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးသည့္ တာဝန္ခံမ်ားက ျမန္မာလို ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းရာတြင္ စကားေျပာ ေႏွးသြားေသာေၾကာင့္

"ခင္ဗ်ားရဲ့ ..အမ်ိဳးသား.. မွတ္ပံုတင္..ျပပါ" ဟု ေမးလိုက္သည္။ အိုက္တင္ကလဲ ေကာင္းလွသည္။ ဇိုမီး ခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လာေသာ ခ်င္းဆရာမေလး လ်န္ဒိန္မန္က ခ်က္ျခင္းပင္ မ်က္နွာ ရဲသြားက ေျဖလိုက္သည္က...

"ကြ်န္မမွာ အမ်ိဳးသားမရွိဘူး။ ကြ်န္မ အပ်ိဳေလ.."  တဲ့။

x  x  x  x  x  x  x

ဗီဒီယိုရံုမ်ားေခတ္စားစဥ္က

ဦးသာေအးသည္ ဘုရားေက်ာင္း မွန္မွန္တက္သူျဖစ္သည္။ ဇနီးသည္ ငယ္ငယ္ မေအးမိကို ယူထားျပီး၊ မေအးမိႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ ဘုရားေက်ာင္း ပ်က္ခဲလွသည္။  တေန႕ မိုက္တိုင္ဆန္ လက္ေဝွပြဲ ဗြီဒီယိုျပမည္ျဖစ္၍ ဘုရားေက်ာင္းအခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ေနသည္။ ဦးသာေအး အၾကံထုတ္သည္။

"ဟဲ့.. ေအးမိ"

"ရွင့္"

"နင္ ဘုရားေက်ာင္းအရင္သြားနွင့္၊ ငါကိစၥရွိလို႕ ေနာက္မွလာခဲ့မယ္၊ ဘုရားေက်ာင္းမသြားရင္ ငါနဲ႕ေတြ႕မယ္"  ဟုေျပာသည္။

မေအးမိကလည္း ပါးသည္။ ေယာကၤ်ား ဘုရားေက်ာင္း လာေတာ့မည့္ပံု မေပၚေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ကဲ့ ..ဟုေျပာျပီး ဗီဒီယိုရံုသို႕ ေျပးေလသည္။

ရံုထဲေရာက္မွာ လက္ေဝွ႕ပြဲျဖစ္ေနသည္ကို သိရျပီး၊ မထူးေတာ့ ဆိုကာ ဆက္ၾကည့္ေနလိုက္သည္။ ခဏအၾကာ ဦးသာေအး ေရာက္လာျပီး၊ မေအးမိ ေနာက္က ထိုင္ခံုမွာ ဝင္ထိုင္သည္။ ဦးသာေအး၏ ေဟာင္ဖြာ၊ေဟာင္ဖြာ အားေပးသံမ်ား ေၾကာင့္ မေအးမိ ေနာက္လွည့္ၾကည္လိုက္ရာ..

"ဟင္.. ရွင္..ရွင္.."

"ဟယ္.. မေအးမိ"

မေအးမိက ပိုလွ်င္သည္။ ..."က်မကိုေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း အတင္းႏွင္လႊတ္ျပီး ရွင္..ရွင္ကေတာ့"

"ဟဲ..ဟဲ.. မိန္းမကလည္းကြာ၊ ဘုရားေက်ာင္းမသြားရင္ ငါနဲ႕ေတြ႕မယ္..ေျပာထားတာပဲ။ ေတြ႕ေနျပီပဲကြာ." ဟူသတည္း။

x  x  x  x  x  x  x

ဆုေတာင္းမွားလို႕

တေန႕တြင္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံက သင္းအုပ္ဆရာအား

"ဆရာ.. အားပုေလး ၊ ဒီႏွစ္ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရလို႕ ဆုတက္ယူရတယ္"

"ဟုတ္သလား.. ဝမ္းသာစရာပဲ"

"ဆုေတာင္းေပးလို႕ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆရာ၊ ဆက္ျပီး ဆုေတာင္းေပးပါဦးေနာ္" ..ဟုေျပာခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႕ႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္ေသာအခါ ဆရာက စေျပာသည္။

"အားပူေလး စာေတာ္ရဲ့လား"

"ေတာ္ပါတယ္ဆရာ၊ ဒီႏွစ္ေတာ့ ဂုဏ္ထူး ၃ဘာသာ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္" ..

ဆရာက ျပံဳးလိုက္ျပီး

"ေတာ္ရမွာေပါ့၊ အထူးစပါယ္ရွယ္ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္၊ မပူနဲ႕၊ လွယဥ္ေက်းမယ္ ျဖစ္ေအာင္လဲ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္၊ ဟဲ..ဟဲ" ဟုေျပာေသာအခါ

"ဆရာ မွားေနျပီ၊ အားပူ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ့္သားပါ၊ ေယာကၤ်ားကေလး .."

"ေဟ"

"ဆရာ ဆုေတာင္းမွားလို႕ထင္တယ္။ အားပု အခု မိန္းကေလးလို ဝတ္စားခ်င္ ျဖစ္ျဖစ္ေနတာ.."

ဆရာ့ဒုကၡကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါခင္ဗ်ား..။ ဟိုက္ကနဲ ေအာ္ရင္း ေဆာရီး၊ ေဆာရီး ဟု ေျပာရံုမွတပါး၊ အျခားမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါေလ။

x  x  x  x  x  x  x

ေက်းဇူးရွင္၏ အလုပ္အကိုင္

တနဂၤေႏြေန႕တြင္ သင္းအုပ္ဆရာ စာၾကည့္မ်က္မွန္ေမ့က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ျပန္ယူရန္ အခ်ိန္မရွိ၊ မ်က္မွန္မပါပဲ က်မ္းစာမဖတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ အခက္ခဲကို ရိပ္မိသူ တစ္ဦးက၊ သူ႕အိမ္သို႕အျမန္ျပန္ျပီး မ်က္မွန္ ၁၀လက္ ယူလာေပးသည္။ စမ္းၾကည့္ရာ တစ္လက္ႏွင့္အဆင္ေျပသြားသည္။ ဘုရားေက်ာင္းျပီးလွ်င္ ထိုလူအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာသည္။ ""

"ခင္ဗ်ားကို တကယ္ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ.. ဧကႏၱ၊ ခင္ဗ်ား မ်က္မွန္ ၾကြမ္းက်င္သူ ထင္တယ္"

"မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က အေဟာင္းပစၥည္းေတြ စုေဆာင္းဝါသနာပါလို႕၊ စုထားတဲ့မ်က္မွန္ေတြပါ" ဟုေျပာျပီး၊ သူစုေဆာင္းထားေသာ ပန္းျခင္းလွလွေလး တခုကို ဆရာ့အား လက္ေဆာင္ ထပ္ေပးပါသည္။

"အိုး.. သိပ္လွပါလား။ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဗ်ာ..၊ ဒါနဲ႕ မိတ္ေဆြ နာမည္နဲ႕ အလုပ္ကိုင္ေလး သိပါရေစ"

ထိုသူက သက္ျပင္းရိႈက္ျပီး

"နာမည္က .. စမစ္၊ အလုပ္အကိုင္ကေတာ့ .. အင္း... သခ်ိဳ ၤင္း အမႈထမ္း ဆိုပါေတာ့.."

x  x  x  x  x  x  x

တရားေဟာေကာင္းတဲ့ဆရာ

ဆရာၾကီးအာေပါသည္ သူ႕ကိုယ္သူ တရားေဟာ ေကာင္းသည္ဟု ယူဆသည္။ သူ တရားေဟာေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ နံရံကပ္ေၾကာ္ျငာျဖင့္ ကပ္ထားေလ့ရွိသည္။

တေန႕ .. နယ္ျမိဳ႕မွာ ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သူေဟာမည့္ ေၾကျငာမ်ား ကပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ျပီး ေက်နပ္လွ်က္ရွိသည္။

အားၾကိဳးမာန္တက္ ေဟာလိုက္မည္ ၾကံထားရာ၊ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ေရာက္ေသာ လူ ၁၅ေယာက္သာ ေတြ႕ရသည္။

"ဘယ္ႏွယ္လဲ..လူနည္းလွခ်ည္လားကြ"

"အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေရာက္လာမွာပါ" ဟု ႏွစ္သိမ့္ျပီး၊ အခ်ိန္ေရြ႕ကာ၊ ေစာင့္ေသာ္လည္း လူ၂၅ေယာက္သာ ရွိသည္။ ဆရာ အာေပါက စိတ္ပ်က္ပ်က္ျဖင့္

"ဘယ္ႏွယ္လဲဗ်ာ၊ လူ သံုး၊ေလးရာ ေလာက္ရွိမယ္ထင္တာ"

"ဟုတ္ကဲ့. မေန႕က လူ၄၀၀ေလာက္ဆီကို ဆရာနာမည္နဲ႕ တရားေဟာမဲ့အေၾကာင္း ..စာေတြ လိုက္ေဝလိုက္ေသးတယ္၊ အဲဒီလူေတြ တစ္ေယာက္မွ ေပၚမလာဘူးဗ်ာ.."

"ဟင္.. ဒါဆို အခုလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ"

"သူတို႕က မဖိတ္ပဲ ေရာက္လာတာ၊ တစ္ေယာက္မွ ဆရာကိုလည္း မသိဘူး၊ ဆရာေဟာတာလဲ မၾကားဖူးဘူးေလ.."

ဆရာအာေပါ ချမာ ေဟ..ကနဲ ေအာ္လိုက္မိပါေတာ့သတည္း။

x  x  x  x  x  x  x

ေသမင္းရဲ႕လက္နက္

ရြာတစ္ရြာရွိ ကရင္အသင္းေတာ္ တပါးတြင္ ဗမာလိုေဟာေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ ဗမာက်မ္းစာအုပ္မရွိပါ။

တေန႕တြင္ ဧည့္သည္ ဗမာ အသင္းသားတစ္ေယာက္ ရြာမွာ ေသဆံုးသြားသည္။

သင္းအုပ္ဆရာက အသုဘပြဲတြင္ ဗမာလိုၾကိဳးစား ေဟာရသည္။ ကရင္က်မ္းစာကို ဖတ္ျပီး ဗမာလို ဘာသာျပန္ေဟာရသည္။

'ေသမင္း၏လက္နက္' ဟူေသာ စကားလံုးကို ဗမာလို မေျပာတတ္ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္

"ေသမင္းရဲ႕ေသနပ္" ဟု ဘာသာျပန္ကာ "ေဟ့.. ေသမင္းရဲ့ေသနပ္၊ ဘယ္မွာလဲ၊ မင္းေသနပ္နဲ႕ ဒီလူကို ပစ္လို႕ရမလား" .. ဟု ေဟာေလသည္။

စိတ္ပါစြာ နားေထာင္သူတစ္ေယာက္က ရုတ္တရက္

"ဆရာ.. သူက၊ ေသနပ္နဲ႕ပစ္ခံရျပီး ေသတာမဟုတ္ပါဘူး။ ငွက္ဖ်ားနဲ႕ ေသတာ" .

"အင္.."

ေၾကကြဲၾကရမည့္အစား ဝါးကနဲ မရယ္မိေအာင္ ၾကိဳးစား ပါးစပ္ပိတ္ခဲ့ရသည့္ ညကို ယခုတိုင္ သတိရေနပါသတည္း။


End...

တစ္မ်က္ႏွာဟာသမ်ား၊ (စာအုပ္ငယ္မွ)  ဆိုး

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာသို ့အလည္္တစ္ေခါက္(၁)

လွမင္းသူ

ခရစ္ေတာ္ပဋိတ္သေႏၶစြဲ မည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္မွေဖာ္ၿပေသာေနရာ

Nazareth ၿမိဳ ့သည္ မယ္ေတာ္မာရိႏွင့္ ေယာသတို ့၏ ဇာတိေၿမၿဖစ္သည္။ထိုၿမိဳ ့၌ပင္ မယ္ေတာ္မာရိအား ေကာင္းကင္တမန္ ဂါဘရီလ(Gabriel) မွ သန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္အားၿဖင့္ ပဋိတ္သေႏၶစြဲမည္ဟု ေၿပာၾကားခဲ့သည္။လုကာ ၁း၂၆-၃၈

The Basilica of the Annunciation ဆိုသည့္အရပ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မွ ထိုသို ့အသိေပးေၿပာၾကားခဲ့ေသာ ေနရာၿဖစ္သည္။ပံုတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

ပံု (၁)။ ။The Basilica of the Annunciation

နာဇရက္ၿမိဳ ့၌ မယ္ေတာ္မာရိ၏ ေရခပ္တြင္းကိုလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ပံု

ပံု(၂)။ ။မယ္ေတာ္မာရိ၏ ေရခပ္တြင္း


ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာေနရာ

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘက္သလင္ၿမိဳ ့ႏြားစားခြက္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္တမန္မွလည္း အနီးအနားရွိ သိုးထိန္းမ်ားသို ့ေမြဖြားသည့္သတင္းကို ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ မာဂုပညာရွိမ်ားမွလည္း လာေရာက္ေတြ ့ဆံုဖူးေၿမာ္ခဲ့သည္။

Church of the Nativity ကို ကြန္စတင္တိုင္း ဘုရင္မွ ကနဦးေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအေဆာက္အဦကို ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ ဂူေနရာ ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ေအာက္ေဖာ္ၿပပါပံုမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ ေနရာႏွင့္ဆက္ဆိုင္ေသာ ပံုမ်ားၿဖစ္သည္။

ပံု(၁)။။ Church of the Nativity

ပံု(၂)။။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ အ၀င္၀

ပံု(၃)။။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ ေနရာႏွင့္ႏြားစားခြက္


ပံု(၄)။။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားသည့္ ေနရာကို ၾကယ္ပံုၿပဳလုပ္ထားသည္။ဘုရားဖူးမ်ား အမ်ားအားၿဖင့္ နမ္းေသာေနရာၿဖစ္သည္။

 

ပထမဆံုးတန္ခိုးၿပခဲ့သည့္ေနရာ

ခရစ္ေတာ္သည္ အ့ံဖြယ္တန္ခိုးမ်ားၿပခဲ့သည္။ ထိုတန္ခိုးမ်ားအနက္ ပထမဆံုးေသာတန္ခိုးကို Nazareth ၿမိဳ ့အနီး Cana ရြာကေလး၌ ၿပခဲ့သည္။ထိုရြာ၏ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ မဂၤလာေဆာင္၌ ေရကို စပ်စ္ေရအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

ပံု(၁)။။ Cana ရြာကို အေ၀းမွၿမင္ရေသာၿမင္ကြင္း

ပံု(၂)။ Cana ရြာကေလး၌ ခရစ္ေတာ္ တန္ခိုးၿပခဲ့ေသာ မဂၤလာေဆာင္ေနရာ

ပံု(၃)။ Cana ၀ိုင္ကို Souvenirs အၿဖစ္၀ယ္ယူႏိုင္သည္။

 


ခရစ္ေတာ္ဗတၱိဇံ ခံယူေသာေနရာ

ခရစ္ေတာ္သည္ ေယာဒန္ၿမစ္ကမ္း၌ ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ေယာဟန္ထံမွ ဗတၱိဇံခံယူခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္အား ဘုရားသခင္၏ သိုးသူငယ္အၿဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ၿခင္းခံယူစဥ္ ေကာင္းကင္မွ ဂ်ိဳးငွက္သည္ ပခံုးေပၚသို ့ဆင္းသက္ခဲ့သည္။

ပံု(၁)။။ ေဂ်ာ္ဒန္ၿမစ္

ပံု(၂)။ ။ဗတၱိဇံခံယူရာ အ၀င္၀

ပံု(၃)။ ။ေဂ်ာ္ဒန္ၿမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္

အခ်ိန္မအားလပ္ပါသၿဖင့္ အပိုင္းခြဲ၍ တင္ၿပရၿခင္းကို ေတာင္းပါအပ္ပါသည္။

 

 

ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာသို ့အလည္္တစ္ေခါက္(၂)

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿခင္း

ဗတၱိဇံ ခံယူၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းရန္ အလို ့ငွာ ရက္(၄၀) ခန္ ့ကႏၱာရ သို ့ထြက္ခဲ့သည္။ ထုိအရပ္၌ပင္ စာတန္သည္ သခင္၏ Mission ကို ညိွႏွုိင္းရန္ ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္။

ပံု(၁)။ ။ ကႏၱာရ


ေနာက္လိုက္ေတာ္မ်ားအား ေခၚယူၿခင္း

ခရစ္ေတာ္၏ ပထမဆံုးေသာ ေနာက္လိုက္ေတာ္မ်ားသည္ တံငါသည္မ်ားၿဖစ္၌၍ Galilee ပင္လယ္ ကမ္းေၿခ၌ ေတြ ့ရွိေခၚယူခဲ့သည္။ ၄င္းတို ့၏ ပိုက္ကြန္မ်ားကို စြန္ ့လြတ္၍ မိမိေနာက္သို ့လူမွ်ားေသာ တံငါမ်ားအၿဖစ္ လိုက္ပါေစခဲ့သည္။

Galilee ပင္လယ္ ႏွင္ Galilee ေဒသသည္ Israel ၏ ေၿမာက္ အရပ္၌ တည္ရွိသည္။ပထမရာစု ႏွစ္၌ အသံုးၿပဴခဲ့ေသာ ေလွကို ထိုေဒသ၌ မၾကာေသးမီကပင္ ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အလားတူေလွမ်ိဴးကို အသံုးၿပဳခဲ့ဟန္ရွိသည္။ထိုေလွကို Jesus Boat ဟူ၍၄င္း၊Galilee Boat ဟူ၍၄င္း ေခၚေ၀ၚၿပီး Kibbutz Ginosar အရပ္၌ ၿပသထားသည္။

ပံု(၂)။ ။ ပထမရာစု ေလွကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ၿပီး ၿပတိုက္၌ ၿပသထားပံု

ပံု(၃)။ ။ ေလွအား ၿပဴၿပင္တည္ေဆာက္ ေသာအခါ ဤကဲ့သို ့ၿမင္ရမည္ ၿဖစ္ သည္။


နာဇရက္၌ ၿငင္းပယ္ခံရၿခင္း

ကႏၱာရ၌ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေနရပ္ နာဇရက္ၿမိဴသို ့ၿပန္သြားလွ်က္ တရားဇရပ္တို ့၌ စတင္ေဟာေၿပာေတာ္မူ၏။ “မည္သည္ ပေရာဖက္မွ မိမိဇာတိေၿမ၌ မ်က္ႏွာမရဟု“ ေဟာေၿပာေသာအခါ လူအမ်ားတို ့သည္ ၿပင္းစြာအမ်က္ထြက္လွ်က္ ကိုယ္ေတာ္အား ေတာင္ေစာင္းမွ ပစ္ရန္ ေခၚသြားခဲ့ သည္။

Mount Precipice သည္ ထိုေတာင္ၿဖစ္သည္ဟုယူဆရသည္။

ပံု(၄)။ ။Mount Precipice


Galilee ၿပည္၌ သာသနာၿပဳၿခင္း

ခရစ္ေတာ္သည္ Galilee ပင္လယ္ႏွင့္ ၀န္းက်င္တ၀ိုက္၌ တရားေဒသနာသင္ၾကားၿခင္း ႏွင့္ တန္ခိုးမ်ားကို ၿပခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္မ်ား၌ ခရစ္ေတာ္သည္ Carpernum ၿမိဳရွိ St.Peter အိမ္၌ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုအိမ္၌ ေနထိုင္သီတင္းသံုးလ်က္ပင္ မသန္မစြမ္းသူတစ္ဦး၊ St. Peter ၏ ေယာကၡမကို ကုစားခဲ့သည္။

ပံု(၅)။။ St. Peter ၏ ေနအိမ္ (ၿပန္လည္တူးေဖာ္ခါစ)

ပံု(၆)။။ ထိုေနရာ၌ ပင္ Franciscan church ကို ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ပံု(၇)။။ Carpenum ၿမိဳ ့ရွိတရားဇရပ္


လူ၅၀၀၀ အားေကြ်းေမြးၿခင္း

Galilee ပင္လယ္ ကမ္းေၿခ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ မုန္ ့အနည္းငယ္ႏွင့္ ငါးအနည္းငယ္ ကို ပြားမ်ားေစလ်က္ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ကို အံ့မခန္းတန္းခိုးၿဖင့္ ေကြ်းခဲ့သည္။

ပံု(၈) ။ ။ ထိုအရပ္ေဒသ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ Church

ပံု(၉)။ ။ မုန္ ့ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်က္ထြင္းလက္ရာ

ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။

 

ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာသို ့အလည္္တစ္ေခါက္(၃)အဆံုးသတ္

အဆင္းသဏၭန္ေၿပာင္းၿခင္း

”ေျခာက္ရက္လြန္ေသာအခါ ေယရႈသည္ေပတရု၊ ယာကုပ္၊ ယာကုပ္ညီေယာဟန္တို ့ကိုေခၚ၍ ျမင့္လွစြာ ေသာ ေတာင္ေပၚတြင္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို ေဆာင္ၾကြေတာ္မူ၏။ သူတို ့ေရွ  ့၌ထူးျခားေသာ အဆင္းအေရာင္ႏွင့္ ျပည့္စံု သည္ျဖစ္၍။ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ ေနကဲ့သို ထြန္းေတာက္လ်က္၊ အဝတ္ေတာ္သည္ အလင္းကဲ့သိုျဖဴလ်က္ရွိ၏။”

ရွင္မႆဲ ၁ရး၁-၉

၄ ရာစုႏွစ္ေလာက္ကစ၍ Tabor ေတာင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ ရုပ္သဏၭန္ ေၿပာင္းေသာေတာင္အၿဖစ္ ေတြ ့ရွိသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။


ပံု(၁)။ ။ခရစ္ေတာ္ ရုပ္သဏၭန္ေၿပာင္းေသာ Tabor ေတာင္


ပံု(၂)။ ။ေတာင္ေပၚရွိ ဥယာဥ္


လာဇရု အားထေၿမာက္ေစၿခင္း

Bethany ၌ လာဇရု သခၤ်ိဳင္း ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္သည္။ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

ပံု(၃) ။ ။ လာဇရု အုတ္ဂူသို ့ဆင္းရာ ေလွခါး။

ပံု(၄) ။ ။လာဇရု အုတ္ဂူအ၀င္၀။


ပံု(၅) ။ ။ လာဇရုအုတ္ဂူကို Church ႏွင့္ Mosque ၾကား၌ ေတြ ့ၿမင္ရပံု။


ဆီေမြးၿဖင့္ လိမ္းက်ံၿခင္း

ကိုယ္ေတာ္သည္ ရွိမုန္အမည္ရွိေသာ လူႏူ၏ေနအိမ္၌ ေနထိုင္စဥ္ မာရိဟု အမည္ရွိေသာ အမ်ိဴးသမီး၏ ဆီေမြးၿဖင့္ လိမ္းက်ံၿခင္းကို ခံယူေတာ္မူ၏။

ပံု(၆)။ ။ ရွိမုန္လက္ထက္က ေနအိမ္အတြင္း အဆင္အယင္


ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲ

ရန္သူလက္သို ့ သစၥာေဖာက္ခံရ၍ အပ္ႏွံၿခင္း မခံရမွီ ည၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနာက္လိုက္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ ညစာစားပြဲကို အတူတကြ စားေသာက္ခဲ့သည္။ထုိစားပြဲ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယေန ့ခရစ္ယာန္မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ၿပဳလုပ္ၾကေသာ ”ပြဲေတာ္မဂၤလာ” Eucharist ကို အစၿပဳခဲ့သည္။

ပြဲေတာ္တည္ခင္းေသာ အခန္းသည္ ေဂ်ရုဆလင္ၿမိဳ ့ရွိ Zion ေတာင္ေပၚ၌ တည္ရွိသည္။

ပံု(ရ) ။ ။ Zion ေတာင္ေပၚ၌ တည္ရွိေသာ ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲ အခန္း။

ပံု(၈)။ ။ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး John Paul II ကို ညစာစားပြဲ အခမ္း၌ ေတြ ့ၿမင္ရစဥ္။


ရန္သူ ့လက္သို ့အပ္ႏွံခံရၿခင္း

ညစာစားပြဲ ၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ ေနာက္လိုက္ေတာ္မ်ားကို ေဂသရွင္မန္ဥယာဥ္သို ့ေခၚေဆာင္သြားၿပီး တပည့္ေတာ္တို ့အား ဆုေတာင္းေနစဥ္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ မိန္ ့မွာခဲ့သည္။ ရန္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္မည္သူၿဖစ္ေၾကာင္း ယုဒရွကာယုဒ္မွ ညြန္ၿပခဲ့သည္။

The Church of All Nations သည္ ခရစ္ေတာ္နာက်င္စြာၿဖင့္ ဆုေတာင္ခဲ့ေသာ ေနရာ၌ တည္ရွိသည္။ေအာက္တြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။

ပံု(၉)။ ။ Church of All Nations


ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚသို ့ကားတိုင္ထမ္းၿခင္း

ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကုိယ္တိုင္ ကားတိုင္ကို ထမ္းလ်ွက္ ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚသို ့ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့ရသည္။ Via Dolorosa ဟုေခၚတြင္ေသာ လမ္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္ ထမ္းရာ လမ္းဟု မွတ္ယူရသည္။ ထိုလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ တစ္ေထာက္ နားေနစခန္းမ်ား ရွိသည္။ေအာက္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

ပံု(၁၀)။ Via Dolorosa လမ္းအစ။

ပံု(၁၁)။ ။ ပထမ စခန္း

ပံု(၁၂)။ ။ ပဥၥမေၿမာက္ စခန္း

ပံု(၁၃)။ ။ အဌမေၿမာက္ စခန္း


ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္တင္ခံရသည့္ေနရာ

ခရစ္ေတာ္ကို ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚရွိ Golgotha( ဦးေခါင္းခြံအရပ္) ၌ သူခိုးႏွစ္ေယာက္ကားတိုင္ၾကားတြင္ ကားတိုင္တင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ထိုေနရာသည္ Church of the Holy Sepulchre အတြင္းထဲ၌ တည္ရွိသည္။

ပံု(၁၄)။ ။Church of the Holy Sepulchre ကို အေပၚစီးမွ ေတြ ့ၿမင္ရပံု

ပံု(၁၅)။ ။ ကရာနီကုန္းသို ့ သြားရာေလွခါးအ၀င္၀

ပံု(၁၆)။ ။ ခရစ္ေတာ္အား မၿမဳပ္ႏွံမွီ ၿပင္ဆင္ရာ ေနရာ၌ ဘုရားဖူးမ်ား ၀ိုင္း၀န္း၍ ဆီၿဖင့္လိမ္းက်ံစဥ္


ခရစ္ေတာ္အား ၿမဳပ္ႏွံၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေတာ္မူၿခင္း

ညအခ်ိန္ေရာက္မွ အရိမသဲၿမိဳ႔သား ေယာသပ္အမည္ရွိေသာသူေဌးသည္ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ပိလတ္မင္းထံသို႔ဝင္၍ေယရႈ၏ အေလာင္းေတာ္ကိုေတာင္းေလ၏။ ပိလတ္မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ကို ေပးေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရွိေသာ္၊ ေယာသပ္သည္အေလာင္းေတာ္ကိုယူ၍ ျဖဴစင္ေသာပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ပတ္ရစ္ၿပီးလွ်င္၊  ေက်ာက္၌ထြင္းေသာ မိမိသခ်ႋဳင္းတြင္းသစ္ထဲမွာထားေလ၏။ ႀကီးစြာေသာေက်ာက္ကိုလည္း တြင္းဝ၌လွိမ့္ထား ၿပီးမွသြား၏။ မာဂဒလမာရိႏွင့္ အျခားေသာမာရိသည္ ထိုအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းေတာ္ေရွ႔မွာထိုင္လ်က္ ေနၾက၏။

ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂ရး၅ရ-၆၁

ခရစ္ေတာ္အား ၿမဳပ္ႏွံရာ ေနရာ သည္ Church of the Holy Sepulchre ၌ တည္ရွိသည္။ေအာက္ေဖာ္ၿပပါပံုမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ၿမဳပ္ႏွံရာ ေနရာႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။

ပံု(၁၇)။ ။ကိုယ္ေတာ္အား ၿမဳပ္ႏွံရာဂူ

ပံု(၁၈)။ ခရစ္ေတာ္အား ၿမဳပ္ႏွံရာ ေနရာ


ေကာင္းကင္သို ့တက္ၾကြေတာ္မူသည့္ေနရာ

ခရစ္ေတာ္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္သို ့ၿပန္လည္တက္ၾကြေတာ္မူေသာ ေနရာသည္ Olives ေတာင္ ေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ထိုေတာင္ေပၚ၌ ဘုရားေက်ာင္း ငယ္ေလးတစ္ခုတည္ေဆာက္ထားၿပီး ထိုဘုရားေက်ာင္းအတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္၏ ေၿခရာေတာ္ကို ထုလုပ္ထားသည္။

ပံု(၁၉)။ ။ ေကာင္းကင္သို ့တက္ၾကြရာ ေနရာ၌ တည္ထားေသာ ဘုရားေက်ာင္းငယ္


ပံု(၂၀)။ ။ ေၿခေတာ္ရာကို အေ၀းမွၿမင္ရပံု။


ပံု(၂၁) ။ ။ ေၿခေတာ္ရာ အနီးကပ္ၿမင္ကြင္း

ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။   လွမင္းသူ

 

*****************************************************************

 

ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္

Saturday, 13 August 2011 00:32 ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္
JERUSALEM TEMPLE


ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္ေသာ သကၠရာဇ္ေလးရာရွစ္ဆယ္ျပည့္၊ ေရွာလ မုန္မင္းနန္း စံေလးႏွစ္၊ ဇိဖအမည္ရွိေသာ ဒုတိယလတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ကိုတည္စျပဳေတာ္မူ၏။
1 King 6 : 1

ဇဒကိမင္းနန္းစံကိုးႏွစ္၊ ဒသမလဆယ္ရက္ေန႔တြင္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဗိုလ္ေျခအေပါင္း တို႔ႏွင့္တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔ပတ္လည္၌တပ္ခ်၍ ေျမကတုပ္တို႔ကို တူးလုပ္ၿပီးမွ၊ ေဇဒကိမင္း နန္းစံတဆယ္တႏွစ္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားေလ၏။ ထိုႏွစ္စတုတၳလ ကိုးရက္ေန႔တြင္၊ ၿမိဳ႔ထဲမွာ အလြန္အစာ အာဟာရေခါင္းပါးသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔သည္ စားစရာမရွိေသာအခါ၊ ခါလဒဲလူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳေဖာက္၍ ၿမိဳ႔ကိုလည္း ဝိုင္းေနေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔သားစစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ညဥ့္အခါေျပး၍ ၿမိဳ႔ရိုးႏွစ္ထပ္စပ္ၾကား ဥယ်ာဥ္ ေတာ္နား တံခါးဝျဖင့္ထြက္ၿပီးမွ လြင္ျပင္သို႔သြားၾက၏။ ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကိုလုိက္၍ ေယရိေခါလြင္ ျပင္၌ မွီသျဖင့္၊ ေဇဒကိမင္း၏ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ လြင့္ေျပးၾက၏။ ရန္သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကို ဘမ္းဆီး၍ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ရိဗလၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဇဒကိမင္း၏ အမႈကိုစစ္ေၾကာ စီရင္သည္အတိုင္း၊ ေဇဒကိမင္း၏ သားတို႔ကို အဘမ်က္ေမွာက္၌ သတ္ၾက၏။ ေဇဒကိမ်က္စိကိုလည္း ေဖာက္ၿပီးမွ၊ သူ႔ကို ေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားၾက၏။
ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာနန္းစံ ဆယ္ကိုးႏွစ္၊ ပဥၥမလ ခုနစ္ရက္ေန႔တြင္၊ အမႈေတာ္ထမ္း ကိုယ္ရံ ေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လာ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၊ နန္းေတာ္၊ မင္းအိမ္၊ ဆင္းရဲသားအိမ္ ရွိသမွ် တို႔ကို မီးရႈိ႔ေလ၏။ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး၌ ပါေသာ ခါလဒဲစစ္သူရဲ အေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုး ရွိသမွ်တို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ က်န္ၾကြင္းေသာသူ၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ဘက္သို႔ ကူးသြားႏွင့္ေသာသူ၊ ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတို႔ကို သိမ္းသြားေလ၏။ သို႔ရာတြင္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစု၍ လယ္လုပ္ ေစျခင္းငွါ၊ ဆင္းရဲသားအခ်ိဳ႔တို႔ကို ထားခဲ့ေလ၏။  
2 King 25 : 1

 

ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုမင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ တုိင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔ကုိ ငါ့အားေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ယုဒျပည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အိမ္ေတာ္ကိုငါတည္ေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူၿပီ။ သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏လူ ျဖစ္သနည္း။ ထုိသူႏွင့္ အတူဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူပါေစေသာ။ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေစ။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ လူတည္းခိုရာ အရပ္ရပ္၌ေနေသာသူတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အဘုိ႔ အလုိလိုလွဴေသာအလွဴမွတပါး၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာ၊ တိရစာၦန္ႏွင့္ မစေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ထုိအခါ ယုဒအေဆြအမ်ဳိးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးမ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ဘုရားသခင္ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေတာ္မူေသာ  ထာဝရဘုရား ၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါထၾက၏။ အိမ္နီးခ်င္းရွိသမွ်တို႔သည္၊ အလုိလိုလွဴေသာအလွဴမွတပါး၊ ေငြတန္ဆာႏွင့္ ေရႊအစရွိေသာ ဥစၥာမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ အဘုိးထုိက္ေသာ အရာတို႔ႏွင့္ မစၾက၏။ ထုိမွတပါး၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ေနဗုခဒ္ေနဇာသိမ္းသြား၍၊ မိမိဘုရားတို႔ ဗိမာန္၌ သြင္းထားေသာ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာ တို႔ကုိ၊ ၈ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုသည္ ေရႊတုိက္စိုး မိသေရဒတ္လက္ျဖင့္ ထုတ္၍၊ ယုဒမင္း ေရွရွဗာဇ၌ ေရတြက္လ်က္ အပ္ေတာ္မူ၏။
Ezra 1:1-4ေဟရုပ္မင္းၾကီးသည္ ဒုတိယဗိမာန္ေတာ္ကို ၾကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေဟရုပ္ဗိမာန္ေတာ္ Herod's Temple ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားမွာ ၂၄တန္ခန္႔ ရွိျပီး၊ အၾကီးဆံုး ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားမွာ ေပ၁၀၀ပတ္လည္၊ တန္ခ်ိန္၁၀၀ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္မေမြးဖြားခ်ိန္မွ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္တက္ေသဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ဗိမာန္ေတာ္ မျပီးေသးပါ။ 70 CE (March - September) တြင္ ေရာမဘုရင္ျဖစ္မည္ တိတပ္စ္ Titus စစ္တပ္ၾကီးက ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ၀ိုင္း၀န္းျပီး ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴး-ေရာမ သမိုင္းပညာရွင္ Josephus အဆိုအရ ၁သန္းေက်ာ္ 1,100,000 people အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရာ ဂ်ဴးအမ်ားစုျဖစ္ၾကသည္။ 97,000 ကြ်န္အျဖစ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ သခင္ေယရႈက ေယရႈဆလင္ဗိမာန္ေတာ္ မပ်က္စီးမီွ စြန္႔ခြာရန္ နိမိတ္ဖတ္ေျပာခဲ့သည္ကို လိုက္နာသူ ဂ်ဴးမ်ားမွာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ခဲ့ၾကသည္။


၇လၾကာေအာင္ ေရာမစစ္တပ္မွ ၀ိုင္းရံ၊ ရိကၡာဖ်က္ထားေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႔တြင္းဂ်ဴးမ်ားမွာ ကေလးမ်ားကိုပင္ ျပဳတ္ျပီးစားေသာက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျမိဳရိုးက်ိဳးေပါက္ျပီး စစ္ရံႈးခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၅၀၀၀ ခန္႔ ဗိမာန္ေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္ခိုလႈံေနခ်ိန္၊ စစ္ေသြးၾကြေနေသာ ေရာမစစ္သားမ်ားက ဗိမာန္ေတာ္ကို မီးရိႈ႔ပစ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အားလံုးေသေၾက၊ ဗိမာန္ေတာ္လည္း ျပာက်၊ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေယရုဆလင္ျမိဳသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ခန္႔ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ားလက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ ေရာမတို႔ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျပီးသည့္  70 CE ေနာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗိမာန္ေတာ္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည္။  မူဆလင္ဘုရင္မ်ား ေယရုဆလင္ကို သိမ္းပိုက္ျပီး 691 CE ၌ ဗိမာန္ေတာ္ေနရာတြင္ Doom of the Rock ကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ကရုးဆိတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျပီး 1099 CE ဗိမာန္ေတာ္အျဖစ္ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့ၾကသည္။ မူဆလင္မ်ားက ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ေသာအခါ 1187 CE ခရစ္ယန္ဗိမာန္မွ မူဆလင္ဗလီအျဖစ္ ေျပာင္းရျပန္သည္။ ထိုသို႔ ျဖင့္ ေယရုဆလင္ျမိဳမွာ ေအာ္တိုမန္ တူရကီအင္ပါယာ လက္ေအာက္မွာ ျဗိတိလွ်တို႔ 1917 တြင္ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ေယရႈဆလင္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရာ အဂၤလိပ္က အစၥေရးႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေပးေသာ 1948 ခုတြင္ ေယရုဆလင္လူဦးေရ 160,000 တသိန္းေျခာက္ေသာင္းရွိလာသည္။ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ သံုးပံုတစ္ပံု အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 1948 အာရပ္-အစၥေရးစစ္ပြဲအျပီး ေယရႈဆလင္အေနာက္ျခမ္းကို အစၥေရးက အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေယရုဆလင္အေရွ႔ျခမ္းကို ေဂ်ာဒန္ႏိုင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကုလသမဂၢမွ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းရာ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ Temple Mount မွာ ေဂ်ာ္ဒန္ပိုင္ေျမအျဖစ္ရွိေနျပီး 1967 ခု အာရပ္-အစၥေရး စစ္ပြဲတြင္  ေယရုဆလင္တခုလံုးကို အစၥေရးမွ သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။  ကုလသမဂၢဆံုးျဖက္ခ်က္ကို အစၥေရးက လစ္လ်ဴျပီး အျပီးအပိုင္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။  Temple Mount သန္႔ရွင္းရာနယ္ေျမကို ဂ်ဴး ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။  Doom of the Rock မွာ မူဆလင္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ပိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိသည္။ 1993 တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္မွ မတည္ေငြျဖင့္ Doom of the Rock ကို  ေရႊေရာင္အျဖစ္  ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ကာလ 2011 အထိ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔၊ သန္႔ရွင္းရာေနရာ Temple Mount သည္ အစၥေရး-ပါလစ္စတိုင္း ျပသနာ၏ အဓိက အျငင္းပြားေနရာအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအရဆိုလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္ေနရာကို ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္မရႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္။ ေယရုဆလင္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ေနရာေဟာင္းကို အစၥေရးမ်ား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဗိမာန္ေတာ္ေနရာမွာ မူဆလင္ Doom of the Rock အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားက Temple of the Rock ကို ေယရႈဆလင္ဗိမာန္ေတာ္ ဗိသုကာအတိုင္း ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အလြန္လွပေသာ ေယရုဆလင္ ဗိမာန္ေတာ္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားက ဘုရားသခင္က်ိန္း၀တ္ရာဗိမာန္ကို ရန္သူမ်ားလက္မွာ ကာကြယ္ေပးမည္းဟု မိုက္မဲေသာအေတြး၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ပေရာဖက္ ေယရမိက အျပစ္မ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေယ ၃ း ၉၊ ၁၀ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္လာသူတို႔၏ ႏွလံုးသားမလွပလွ်င္ လွပခန္႔ျငားေသာ ဘုရားေက်ာင္းကို ဘုရားသခင္အသိအမွတ္မျပဳပါ။ (ေန႔စဥ္ခြန္အား ၁၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁)


ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အသစ္

ရွင္မႆဲ ၂၄ း ၁၅ ၊ "ထိုေၾကာင့္ ပေရာဖက္ဒံေယလေဟာသည္အတိုင္း၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာရြံရွာဘြယ္အရာသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ဌာန၌ စိုက္ေနသည္ကို သင္တို႔ျမင္ရလွ်င္၊ က်မ္းစာကိုၾကည့္ေသာသူသည္ နားလည္ ပါေစ။ "   ဒံေယလ၊ ၂သက္သာေလာနိ ၂၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၃ က်မ္းစာမ်ားအရလည္း  အနာဂါတ္ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ အစၥေရးတို႔၏ Mosaic System ကို လိုက္နာမည္ဆိုပါက ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္အသစ္ကို ေဆာက္ရန္ေနရာမွာ ေယရႈဆလင္ဗိမာန္ေတာ္ေဟာင္းေနရာမွလြဲျပီး အျခားေနရာမရွိပါ။ ထိုအခ်ိန္သည္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

သန္႔ရွင္းရာေနရာသို႔အလည္တစ္ေခါက္ - လွမင္းသူေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဂ်ဴးႏွင့္ခရစ္ယာန္သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Murann Link (Click Here)

ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမၾကီးသစ္
ေကာင္းကင္ဘံုသည္၊ ၀မ္းေျမာက္ရြင္လန္းရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာကို မိမိတို႔ ယခု လူ႔ဘ၀ရွိစဥ္တြင္ပင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး ခရစ္ယာန္အသက္တာေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္၊  ခံစား၊ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁၊ ၂၂ အဆံုးသပ္တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္ ရူပါရံု၊ အလွ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ ၁၃၆၃မိုင္ရွိေသာ ဗဟုတံုးသ႑န္ရွိျပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အရြယ္အစားရွိမည့္ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္အလင္းထြန္းေတာက္ေသာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမၾကီးသစ္ အေၾကာင္းကိုဖတ္ရႈရန္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈၾကပါရန္။
http://www.truthnet.org/endtimes/13/
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jerusalem


ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

ဆရာမ်ိဳးသူ Matthew Ku Ku ၏ July 2011 ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္ ေဒသနာမ်ားမွ၄င္း၊  ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမၾကီးသစ္ ဗိမာန္ေတာ္၊ ဆရာေအာင္ႏိုင္ (Grace Church & HCF Singapore) ၏ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံု က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


Saya Ma
ဆရာမ
ေလာကသီခ်င္းမ်ားလည္း အရြယ္ၾကီးငယ္မေရး ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။
ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ေတာ့ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားက သံစဥ္နဲ႔သီခ်င္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တဒဂၤ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္တဲ့အတြက္ ယူၾကဳမွ သီခ်င္းအခ်ိဳ႔ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။


 


Bo Bo Han, Shar Ei Bo Bo Han-A Ko Maung Dway Ka Pyaw Dar Lar

 


Full Moon Night, memory of Sai Htee Saing

 


Thingyan Moe

 


Myanmar Song -  Cho Pyone

 


Burmese Song - CHIT SAN MAUNG

(Oh God .. show them right way)

 


Myanmar song, "Mother and son" by Lashio Thein Aung

 


Htoo Eain Thin - Mother's House

 


Sai Sai Maw - shan pal poat lay

 


ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ သီဆိုေသာ ျမစ္ဆံုကိုလြမ္းစိတ္မပ်ယ္
KKT Bamar Pyi Thein Tan - Myit Son Ko Lwan Sate Ma Pyay

 


karen song - Karen Music 06

 


Greatest Burmese Gospel songs(9) Chin State' s BeautySoe Paing - A Chit Nya Yin Khone Than

 


Sein Lwin and Playboys 1977

 


Thein Tan (Myanmar Pyi) & Daughters on MRTV 1982

 


Mone Shwe Ye - Win Oo in Myanmar 1969

 Sine Thu Ko Si Nae Moh - Sithu LwinMyanmar song, "Ma Aye" by Lwan Moe

 


Myanmar Hip Hop Song:Sai Sai Khan Hlaing_DayWi Nut Myo Nwe.

 


RZarni & Sone Thin Par - Myit Na Sin Yae Pin Lae

 

Ref:
http://burmesebible.com/monywa/youtube.burmese.songs.htm


Collection on Oct-2009

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key - G

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး
ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္ပါေစ
အႏၱရယ္ေလျပင္း တိုက္ခတ္ေနလည္း
စိတ္ပ်က္စရာမလိုဘူး

အကာျပင္ မိုးသက္မုန္တိုင္းဂရုမစိုက္ပါဘူး

ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ေလာကေမွာင္မိုက္ထဲ .. လမ္းစေပ်ာက္တဲ့အခါ

မီးခြက္ေလးတခုလို .. မေရရာတဲ့အျဖစ္ကို
လမ္းျပကာ အစဥ္ျမဲ .. လက္တြဲသြားလိမ့္မယ္
လမ္းသစ္ေလးတခုလို . . လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစ
ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းတံပိုးမ်ား
တိုက္ခတ္ေနလည္း
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ ဆင္းရဲတြင္းငတ္မြန္ခဲ့ပါရေစ

ၾကင္သူေမာင္ႏွမ မိဘမ်ားနဲ့ ခြဲရေပမဲ့လည္း
ခိုလႈံစရာမရွိေတာ့ေပမဲ့ ၀မ္းမနည္းပါဘူး
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္ အျမဲတမ္း၀မ္းေျမာက္မည္။