မဂၤလာတရားေတာ္၊ ရန္ျငိမ္းေစျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ျခင္း

မဂၤလာတရားေတာ္ (၁)

သူတပါးခ်င္း ခိုက္ရန္ျပဳျခင္းကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူ တို႔သည္မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္

Read more: မဂၤလာတရားေတာ္၊ ရန္ျငိမ္းေစျခင္း၊...

အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (Part III)


Part I , Part II  တို႔တြင္ ၄ခ်က္ကို ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုအဆံုးသပ္ပိုင္း Part III ျဖစ္ပါသည္။

ပဥၥမအခ်က္-သခင္ေယရႈအေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း (Loneliness of Jesus) ေျပာလိုပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ရွင္၏ အေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေဖာ္မဲ့သူ၊ အစြန္႔ပစ္ခံရသူတို႔ကို အခ်ိန္မ်ားစြာ

Read more: အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) -...

ဦးေက်ာ္၀င္း၏ "ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္" သက္ေသခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D)ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း လူတိုင္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘဏ္စာရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ US$ dollar a/c ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္ (ေမဖလား၀ါးဘဏ္) ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ATM ပထမဆံုးစတင္ခဲ့ျပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘဏ္ခြဲေပါင္း

Read more: ဦးေက်ာ္၀င္း၏ "ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္"...

ၾသဇိမင္းဘုရားကိုျမင္သကဲ့သို႔ တကယ္ျမင္ရန္၊ (မိမိ၏ စင္ကာပူမွာသာတဲ့လကဲ့သို႔ ဘ၀သက္ေသခံခ်က္) - Rev Augustus 17-Feb-2012


က်မ္းခ်က္။ ေဟရွာယ အခန္း၆း၁-၈
ၾသဇိမင္းၾကီးကြယ္လြန္မွ ေဟရွာယ (ပေရာဖက္ၾကီး) ထာ၀ရဘုရားကိုျမင္ျခင္း။
Rev Saw Augustus (Sermon at MCA Bangkok, 17-Feb-2013)

သက္ေသခံခ်င္ပါသည္။
စင္ကာပူတြင္ ညဖက္ ကားေပၚစီးရင္း အျပင္ဖက္သို႔ ေငးၾကည္မိရာ လမင္းၾကီး

Read more: ၾသဇိမင္းဘုရားကိုျမင္သကဲ့သို႔ တကယ္ျမင္ရန္၊ (မိမိ၏...

ဘုရားထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္သူ "သိုးမ်ားအေၾကာင္း" ဆရာေဒဗစ္လား - စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ Sunday Sermon 10-Feb-2013


က်မ္းပိုဒ္၂ပိုဒ္ - ကိုဂမ္ဆိုင္းဖတ္သြားပါတယ္။ ၁ေကာ ၄း ၁၇-၁၈ ကမၻာဦး ၄း၂၅-၂၆
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘာသာတရားထဲပဲ ေနသူမ်ားဟာ ...စာတန္ကို အရႈံေပးရတတ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္သူ၊ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို သိုးသငယ္ေလးလို နာခံ၊လိုက္ေလွ်ာက္သူဟာ စာတန္ရဲ့စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အႏိုင္ရပါတယ္။

Read more: ဘုရားထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္သူ "သိုးမ်ားအေၾကာင္း"...

ထာ၀ရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံျခင္း - Rev ေစာၾသဂတ္စတပ္


“ထာဝရဘုရား၏  ကရုဏာေတာ္မူကား၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သူတို႔အေပၚသို႔ ကာလအစဥ္အဆက္ သက္ေရာက္တက္၏။ သစၥာေတာ္ကို ေစာင့္၍ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ျခင္းငွာ ၊ သတိျပဳေသာ သူတို႔၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္တို႔သည္ ကုသလတရားေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ရၾက၏။” ဆာ ၁၀၃း၁၇-၁၈

Read more: ထာ၀ရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံျခင္း - Rev ေစာၾသဂတ္စတပ္

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ေမြ႔ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္၊ ယံုၾကည္စြာနားေထာင္ျခင္း - MCA Bangkok


ဆရာေဒးဗစ္လား...
2 Dec 2012 MCA Bangkok ဘန္ေကာက္ အမ္စီေအအသင္းေတာ္ ေဒသနာ

ေရာဂါျဖစ္ဖူးမွ Healing အေၾကာင္းကို သိႏိုင္သည္။ မိမိလည္း ေရာဂါကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ MRT, CT Scan,ရွိသမွ် စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ခံယူ၊ အေခါင္းၾကီးထဲ၀င္သြားရသလို စက္ၾကီးထဲ၀င္ရ၊ မလႈပ္ရ၊ လႈပ္တာနဲ႔ စမ္းသပ္တာ ျပန္စရ၊

Read more: ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ေမြ႔ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္၊...

အခန္းလြတ္ တစ္ေနရာ

(လွမင္းသူ)

ၾကားခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကေလး တစ္ခုေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ေၾကကြဲခဲ့ရပါသည္။ သူငယ္ေလး ေဒးဗစ္သည္ ခရစ္စမတ္ျပဇတ္တြင္ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသည္။
ထိုတာ၀န္သည္ ေဒးဗစ္အဖို႔ အလြန္လြယ္ကူသည္။ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေယာသပ္၊မာရိ အျဖစ္

Read more: အခန္းလြတ္ တစ္ေနရာ

" ၀ိညာဥ္သီး " ကိုးလံုး ႏွင့္ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " ကိုးခု

(လွမင္းသူ)

ယခုေခတ္ခရစ္ယာန္ မ်ားစြာတို႔သည္ " ၀ိညာဥ္သီး " မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိပဲ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး" မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ရန္သာ ၾကိဳစားတတ္ၾကသည္။ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေပၚ စိတ္ခ်ေစခ်င္လွ်င္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ " ၀ိညာဥ္သီး " မ်ား

Read more: " ၀ိညာဥ္သီး " ကိုးလံုး ႏွင့္ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး "...

Give Up, Be Still and Silent လက္ေလ်ာ့၊ တိတ္ဆိတ္၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေန - ေစာပက္ထရစ္


မိမိအစြမ္းအစ၊ မိမိရဲ႕ထက္ျမက္မႈ၊ ၾကိဳးစားမႈ ေတြနဲ႕အဆင္မေျပေတာ့တဲ့အခါမွာ ဘာလုပ္မလဲ? ရီရတဲ့အခ်ိန္ရွိသလို၊ ငိုရတဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ ၀မ္းေျမာက္တဲ့အခ်ိန္ရွိသလို၊ ၀မ္းနည္းရတဲ့အခ်ိန္လဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္အားလံုးကို လက္ေလ်ာ့ျပီး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာေနရမဲ့ အခ်ိန္လဲရွိပါတယ္။

ေဒသနာက်မ္း အခန္းၾကီး ၃၊

Read more: Give Up, Be Still and Silent လက္ေလ်ာ့၊...

18th MCA Evangelistic Crusade 2012, Dec 3- 5 at Alexander Hotel

Dear Co Workers in Christ,

Shalom and may His Joy be upon all of you.

3-5 Dec is our Evangelistic Crusade of our Church held at Alexander Hotel, Bangkapi, Bangkok.

By the grace of God, 241 non-Christians came attended for 3 days during the King's birthday. And after the 6 sessions of

Read more: 18th MCA Evangelistic Crusade 2012, Dec 3- 5 at...

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုၾကီး Dr တင္ေမာင္ထြန္း
မဂၤလာႏွစ္ကာလကို ၾကားေျပာဖို႔ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ႏွလံုးသားကိုျပင္ဆင္လွ်က္ - ညီအစ္ကိုၾကီးDrလွ်င္ခန္႔ဟန္
ေမြးေန႔ရွင္၏သေဘာေတာ္ - ညီအစ္ကိုDrေပါလ္ေခက်ိဳင္း
ေယရႈႏွင့္အတူေလွ်ာက္သြားဖို႔ရန္ -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂
Threesome