ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား


ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား

16.07.2014
ဖတ္ရန္: ဆာ ၁၆း၁-၁၁

ငါသည္ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအံ့ေသာငွာ သင္မိၿပီ။         ဖိ ၄း၁၁

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ဆာ ၁၆-၁၇ □ တ ၂၀း ၁-၁၆

ဘိုသီးယက္စ္သည္ ၁၆ရာစုႏွစ္က အီတလီေတာ္ဝင္ တရား႐ံုး၌

Read more: ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား

မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ - ဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း


က်မ္းစာသင္တန္း ၂ရက္ ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္။ က်မ္းစာသင္တန္းရဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္တဲ့ စာတန္မာနတ္ရဲ့ ပရိယယ္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပရိယယ္(၄)မ်ိဳးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျပီး ခရစ္ယာန္ေျခလွမ္းအေၾကာင္း သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက ဖိတ္ထားတဲ့

Read more: မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕...

အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ဝင္း


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တ ၂း၃၈

ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။

သင္းအုပ္ဆရာဦးေဇာ္ဝင္း 8 June 2014 (Youtube

Read more: အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း...

ယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊


JEREMIAH'S PRAYER OF CONFESSION ေယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊  Jeremiah 14:7  Rev. Ivan Liew

က်ေနာ္လည္း စက္ဘီးစီးႏွစ္သက္သူ ဆိုေတာ့ တေန႕က ကမၻာပတ္ျပီး၊ စက္ဘီးစီးသူ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုပ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း မေလးရ်ား ေတြကိုျဖတ္ျပီး စင္ကာပူေရာက္လာပါတယ္။ အက်ၤ ီ၂ထည္ပဲ၊ စက္ဘီးစီးလိုက္၊

Read more: ယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပုဒ္ေစာင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ျခင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ဘုရားသခင္ေအာက္တြင္ ညီညြတ္မႈကိုရေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးျပဳတ္၊ တိုိက္ခိုက္ခံရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္အေရးၾကံဳလာခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာအရ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္ဆင္ျခင္း

Read more: အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ...

မတရားေသာေမထုန္၊ ညစ္ညဴးစကား၊ လိမ္လည္ျခင္းမွာက လြတ္ေျမာက္ေနသူအားလံုး - ဆရာဦးေဇာ္မင္း

ဆရာဦးေဇာ္မင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ျမန္မာခရစ္ယာန္မိတ္သဟာရ အသင္းေတာ္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ေမလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၄)
ဆရာတူးဂ်ာနဲ႕ဆရာမန္းထြန္းျမတို႕ ဂ်ပန္မွာေရာက္ေနပါတယ္။ ၂ပတ္လံုး မရွိပါဘူး။ ဟိုမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝင၊ွ၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ဆက္လက္ျပီး

Read more: မတရားေသာေမထုန္၊ ညစ္ညဴးစကား၊ လိမ္လည္ျခင္းမွာက...

ခရစ္ယာန္တို႕၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား Christian Basic Faith (Anglican Church)

အသင္းေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယရႈေခတ္ကာလမွ စတင္ျပီး ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (က်မ္းစာ) တြင္ပါသည့္ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို စြဲစြဲျမဲျမဲယံုၾကည္ရန္လိုပါသည္။ အဂၤလိကန္အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ ဝန္းျခံအတြင္း အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဖတ္ရႈျပီး၊ ႏွလံုးသားတြင္ သိုျမည္းထားမည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို

Read more: ခရစ္ယာန္တို႕၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား Christian...

လွပတင့္တယ္ေသာေျခလွမ္း၊ - Rev Saw Augustus


က်မ္းပိုဒ္။
ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅
သို႔ရာတြင္၊ မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ ေဟာေျပာေသာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ လူကိုမေစလႊတ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ေဟာ ေျပာႏိုင္မည္နည္း။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ စရာသိတင္း၊

Read more: လွပတင့္တယ္ေသာေျခလွမ္း၊ - Rev Saw Augustus

SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD - Rev Kenny Fam


SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD

Ephesian 4:25-32 , Rev Kenny Fam
စင္ကာပူမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို တံေထြး၆ခါ ေထြးျပီး၊ ေျပာလိုက္တာကေတာ့ "ေအး..မင္းစကား၊ ငါးစိမ္းသည္လို၊ သူမ်ားနာေအာင္မေျပာနဲ၊ မင္း ေယာကၤ်ားမျဖစ္တာ ကံေကာင္းတ

Read more: SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD - Rev...

မင္းသား - ေရးသူ၊ ေလာမဲ

မင္းသား - ေရးသူ၊ ေလာမဲ

သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ ဤစကားကို ငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယာဟန္၁၆း၃၃

Read more: မင္းသား - ေရးသူ၊ ေလာမဲ

ရွာ႐ုန္အရပ္ႏွင္းဆီပြင့္ (The Rose of Sharon) - by Rev. Saw San Aung

ကၽြန္မသည္ ရွာ႐ုန္အရပ္ႏွင္းဆီပြင့္၊ ကြင္းျပင္၌ ေပါက္ေသာ ႏွင္းပြင့္မွ်သာျဖစ္ပါ၏။ (ေရွာလမုန္၊ ၂း၁)

ေရွာလမုန္သီခ်င္းသည္ ေရွာလမုန္ႏွင့္အမည္မေဖၚျပထား ေသာအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခ်စ္ေမတၱာကို ေရးဖြဲ႕သီကံုးထားရာ ၎ သည္ ဘုရား၏ မိမိလူတို႔အေပၚထားရွိေသာေမတၱာ၊ ခရစ္ေတာ္က မိမိ၏အသင္းေတာ္ကို ခ်စ္ေသာေမတၱာကို ေဖၚျပသည္ဟု

Read more: ရွာ႐ုန္အရပ္ႏွင္းဆီပြင့္ (The Rose of Sharon) -...

ဘုရားႏွင့္အဆက္မျပတ္ရန္ - ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)


MP3 to listen  (ဆရာကိုေမတၱာ စင္ကာပူမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ တရားေဒသနာေဟာၾကားစဥ္)

http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/saya.ko.metta.17mar2014.singapore.mp3

မိုင္းရႈးမွာ ေနစဥ္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ မီးဖြားရင္း၊ ကေလးကအသက္ရွင္ေသာ္လည္း မိခင္ကေသဆံုးသြားသည္။ သခ်ိ ၤဳင္းသို႕ အသုဘခ်ရာတြင္ အခ်ိဳ႕က

Read more: ဘုရားႏွင့္အဆက္မျပတ္ရန္ - ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)