ေယရႈအသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ - ေရးသူမသိ

ေယရႈအသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ - ေရးသူမသိ

ဘုရားသခင္သည္ သူ႕သားေတာ္ကို ေစလႊတ္၊ သူ၏အမည္ ေယရႈ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္ အနာျငိမ္းျခင္းမ်ား၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လာသည္။ ေသြးအိုင္တြင္ သူေသဆံုးသြားသည္၊ က်ေနာ္ကိုခြင့္လႊတ္ျခင္းျပသသည္၊ အေလာင္းမရွိေသာ သူ႕အုတ္ဂူ၊

Read more: ေယရႈအသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ - ေရးသူမသိ

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းနဲ႕က်မ္းစာေက်ာင္း

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အဖို႕ တပါတ္တၾကိမ္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းဟာ မလုပ္မေနရလို႕၊ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကို အပါတ္စဥ္သြားျခင္းက အျခားယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ မိတ္သဟာရ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 
.
မန္မာႏိုငဦးေနာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ထုတ္ေဝတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္မွာ၊ မိသားစုညဝတ္ျပဳျခင္းအတြက္

Read more: ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းနဲ႕က်မ္းစာေက်ာင္း

သခင္ခရစ္ေတာ္မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပံုဥပမာမ်ား PARABLES OF JESUS

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ပံုပမာမ်ား Parables. (၃၈)ခု ရွိပါတယ္။ .....တကယ္ေတာ့...က်ေနာ္၊က်မ ဟာ လူပိန္းျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ သိုး လို႕ေရးထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သိုးသူငယ္လို ခပ္ထံုထံု ျဖစ္တဲ့ ...က်ေနာ္၊က်မတို႕ နားလည္ေအာင္ ရိုးစင္းတဲ့ ပံုပမာေလးေတြနဲ႕ ေျပာျပပါတယ္။ လူသားအျဖစ္ ေလာကကို ၾကြဆင္းလာတဲ့ သခင္ေယရႈရဲ့ အသက္တာကလဲ

Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပံုဥပမာမ်ား...

အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best - Rev.David.Lah

ေငြေၾကး
အေၾကြးေက်ဖို႕ဆုေတာင္းတဲ့လူ၊ ဆုေတာင္းခံတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ိဳးပဲ့ေက်မြေသာႏွလံုးသားနဲ႕ ေနာင္တရျပီး၊ ေယရႈထံျပန္လာသူကို အျမဲလက္ခံပါတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ကို နားေညာင္းပါတယ္။
ဆုေတာင္းရင္ ..ဆံုးျဖက္ခ်က္ခ်ရပါတယ္။ ဒီတခါအေၾကြးေက်သြားရင္
Read more: အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best -...

ေန႕စဥ္ခြန္အား ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ , Our Daily Bread - Aug 2014

အဆံုးစြန္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈ

31.08.2014

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟူနန္ျပည္နယ္ရွိ  Sunshui ျမစ္ထဲ၌ လူမ်ားအသက္လုကူးခပ္ေနရသည္ကို Deng Jinjie ေတြ႕ေသာအခါ သူေက်ာ္မသြားပါ။ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး မိသားစုဝင္ ေလးဦးကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူေရထဲ၌ က်န္ေနဆဲမွာ ထိုမိသားစုက ထြက္ခြာသြားသည္။ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ၿပီး ေမာေနသည့္ Jinjie မွာ ေရစီး၌ ေမ်ာပါသြားကာ

Read more: ေန႕စဥ္ခြန္အား ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ , Our Daily Bread -...

ယုဒသန္အသင္းေတာ္ ျမန္မာျပည္မစ္ရွင္ခရီးစဥ္ - ဆရာမ ဇင္မာသြင္၊

ခရစ္ေတာ္၌တလံုးတဝတည္း ညီညြတ္ျခင္း။ ရွင္ေပါလုက - ငါသည္ဧဝံေဂလိတရား မေျပာပဲမေနႏိုင္၊ ဘုရားကို ကြ်န္အျဖစ္အေစခံရန္အတြက္ ..တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ ေငြေၾကးရွိမွ၊ အခ်ိန္ရွိမွာသာ မစ္ရွင္ခရီးသြားမည္ဆိုပါက မစ္ရွင္သြားရန္မလြယ္ပါ။ အခ်ိဳ႕က မစ္ရွင္ခရီးကို အေပ်ာ္ခရီးသေဘာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့

Read more: ယုဒသန္အသင္းေတာ္ ျမန္မာျပည္မစ္ရွင္ခရီးစဥ္ - ဆရာမ...

ဘယ္သန္မ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား - Rev Kenny Fam

ဘုရားသခင္ အသံုးခ်သူမ်ားဟာ အားနည္း၊ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားစြာ ၾကံဳေနရသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး၊ ၾကီးစြာဘုန္းေတာ္ထင္ရ်ားေစပါတယ္။
.
ဘယ္သန္မ်ား - ၁၀% ေသာလူသားမ်ား၊ လူနည္းစု ဘယ္သန္မ်ားဟာေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္ရွင္မ်ား

Read more: ဘယ္သန္မ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား - Rev Kenny Fam

ေနာင္တ....ႏွင္..ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရျခင္းအသက္တာ


ေနာင္တ....လူတစ္ေယာက္၊ ကိုယ့္အမွားကို အမွားမွန္းသိဖို႕ ခရစ္ယန္တစ္ဦးရဲ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးဟာ ကိုယ္အရမ္းအျပစ္ၾကီးေၾကာင္း သိလာပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚအေသခံ၊ အေသြးသြန္းေလာာင္းျခင္းနဲ႕ မိမိအျပစ္ကို ေျဖလႊတ္ခံရတာလဲ သိပါတယ္။ ေနာက္ ...ထပ္ျပီး၊ ဒီအျပစ္ကို လုပ္မိျပန္ပါတယ္။

Read more: ေနာင္တ....ႏွင္..ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရျခင္းအသက္တာ

နားေထာာင္ျခင္းျဖင့္ .. ခရစ္ေတာ္ကိုနားလည္ျခင္း - ဆရာစံတိုး

ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံ၊ ဆုေတာင္းခ်က္တင္ .အသင္းေတာ္ေတြမွာ ရွိပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ဘုရားရွိခိုးျခင္း ရွိပါတယ္။ ဘုရားရွိခိုးျခင္းဟာ ဆန္းၾကယ္ပါတယ္။ ဘုရားရွိခိုးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး.. ရွိေပမဲ့  အခု က်ေနာ္တို႕ ဘုရားရွိခိုးျခင္းဟာ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေသာ ဘုရားကို

Read more: နားေထာာင္ျခင္းျဖင့္ .. ခရစ္ေတာ္ကိုနားလည္ျခင္း -...

ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား


ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား

16.07.2014
ဖတ္ရန္: ဆာ ၁၆း၁-၁၁

ငါသည္ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအံ့ေသာငွာ သင္မိၿပီ။         ဖိ ၄း၁၁

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ဆာ ၁၆-၁၇ □ တ ၂၀း ၁-၁၆

ဘိုသီးယက္စ္သည္ ၁၆ရာစုႏွစ္က အီတလီေတာ္ဝင္ တရား႐ံုး၌

Read more: ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား

မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ - ဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း


က်မ္းစာသင္တန္း ၂ရက္ ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္။ က်မ္းစာသင္တန္းရဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္တဲ့ စာတန္မာနတ္ရဲ့ ပရိယယ္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပရိယယ္(၄)မ်ိဳးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျပီး ခရစ္ယာန္ေျခလွမ္းအေၾကာင္း သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက ဖိတ္ထားတဲ့

Read more: မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕...

အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ဝင္း


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တ ၂း၃၈

ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။

သင္းအုပ္ဆရာဦးေဇာ္ဝင္း 8 June 2014 (Youtube

Read more: အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း...
Threesome