အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ဝင္း

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တ ၂း၃၈ ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သင္းအုပ္ဆရာဦးေဇာ္ဝင္း 8 June 2014 (Youtube search Saya Zaw Win) ၾသစေၾတးလွ်ား ပတ္ျမိဳ႕၊

Read more: အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း...

ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - ဆရာမ်ိဳးသူ
က်ပ္တည္းစြာမဆံုးမတဲ့အတြက္ ..လို႕ ဧလိက ေျပာပါတယ္။ သူ႕ရဲ့သားႏွစ္ေယာက္ကို ဘုရားရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ဆံုးမဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါဝိတ္အသက္တာမွာလည္း ညီမတာမာကို ဒါဝိတ္သားၾကီးတစ္ဦးက မတရားအဓၶမ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ဘုရင္ဒါဝိတ္မင္းက ဘာမွဆံုးမျခင္း မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။

Read more: ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ -...

အျပစ္ဟုမထင္ေသာအျပစ္မ်ား - အတင္းေျပာျခင္း Gossip . Rev Ivan

အျပစ္ဟုမထင္ေသာအျပစ္မ်ား - အတင္းေျပာျခင္း Gossip . Rev Ivan

က်မ္ပိုဒ္ သုတၱံ ၂၀:၁၉ Proverbs 20:19

ပြဲေတာ္မဂၤလာကို ေျဖးညွင္းစြာ ခရစ္ေတာ္ အသား အေသြး ေပးဆပ္သြားေႀကာင္း ေအာက္ေမ႕သတိရၿခင္း အင္းေတာ္က ဦေဆာင္သြားပါျပီ။

၁။
အတင္းေျပာျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုရင္ ေလာက ဒစ္ရွင္နရီမွာေတာ့ Others' Private

Read more: အျပစ္ဟုမထင္ေသာအျပစ္မ်ား - အတင္းေျပာျခင္း Gossip...

ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို အျမဲခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ျခင္း

ဒီကေန႕ တနဂၤေႏြ တရားေဒသနာအျဖစ္ ေလးစားစရာအျပစ္မ်ား အပတ္စဥ္ေဟာေျပာခ်က္ အမွတ္(၃) ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ႏွစ္ပါတ္က ..လူ႕မာန (ဂုဏ္သိကၡာ) နဲ႕ ေဒါသ (စိတ္တိုျခင္း) အေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါျပီ။ အခုေတာ့ ေက်းဇူးမသိျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာပါမယ္။ 

ေလာကမွာ အလြန္ေက်းဇူးမသိတတ္သူ လူသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေမ့လို႕ျဖစ္ေစ၊

Read more: ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို အျမဲခ်ီးမြမ္း...

၇ႏွစ္ကာလအပိုင္းျခားသို႔မဟုတ္ရွီမီတာ (Shemitah) - by ကိုဒီးဒီ

ကမာၻေပၚတြင္ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဂရယ္ဂိုရီရယ္ (Gregorian) တနည္းအားျဖင့္အေနာက္တိုင္းျပကၡဒိန္ သည္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုမွအသံုးျပဳေနေသာျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ား၏ျပကၡဒိန္ တနည္းအားျဖင့္ ေဟၿဗဲျပကၡဒိန္သည္ သမၼာက်မ္းစာကိုအေျခခံေရတြက္ထားေသာျပကၡဒိန္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းျပကၡဒိန္ သည္

Read more: ၇ႏွစ္ကာလအပိုင္းျခားသို႔မဟုတ္ရွီမီတာ (Shemitah)...

ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။

 

ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ 
အတင္းၾကိဳးစားလုပ္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္ျပီး 'ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္' ဆိုတဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိလိုက္ပါ။

သာမန္အာျဖင့္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာတစ္ခုကို ကိုယ့္ဖာသာၾကံစည္လုပ္ကိုင္ျပီး အလုပ္ေအာင္ျမင္ျပီးစီးသြားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္အကူညီ ဘုရားသခင္ေျပာဆိုသံ ေတြကို

Read more: ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။

မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခဝဲၿခံ တည္ေထာင္ခဲ႕သူ မ်က္မျမင္ ဦးသိန္းလြင္

မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခဝဲၿခံ တည္ေထာင္ခဲ႕သူ

မ်က္မျမင္ ဦးသိန္းလြင္
၁၇ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္တန္းသိပၸံ ဓါတ္ခြဲခန္းေပါကြဲမႈ သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္လိုသူ ေမာင္သိန္းလြင္ ၁၇ႏွစ္ မ်က္စိကန္း လက္တဖက္က်ိဳး ဒုကၡတ ျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။ ၁၉၆၇ ခု လူသားမ်ား လကမ႓ာသြားေနတဲ႕ေခတ္အခ်ိန္ပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ႏွစ္ႀကာခ်ိန္ သူစတင္ခဲ႕တဲ႕

Read more: မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခဝဲၿခံ တည္ေထာင္ခဲ႕သူ မ်က္မျမင္...

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore

ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘုရားဆီကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနထိုင္သြားလာေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဘုရား တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့အလုပ္ကို ေရွာင္တတ္မယ္၊ ဘုရား ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္မယ္။ ရင္းႏွီးထားဖို႕လိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က

Read more: ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား...

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethren Assembly News

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း

၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethren Assembly News
၈မိုင္ျပည္လမ္းမၾကီးေဘး ဝင္လိုက္ခ်ိန္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ အယ္အီးဒီ (LCD မဟုတ္ပါ) ေရာင္စံု၁၀ေပ၊ ၆ေပ ေလာက္ၾကီးတဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားလႊင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းေနၾကပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ား

Read more: ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊...

ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ (Read word by word, into your Heart, to Love ) ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။

ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ (Read word by word, into your Heart, to Love ) ဒီသီခ်င္းစာသားေတြကို သံစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္၊ လူၾကီးအားလံုး သီဆိုၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သားေတြကို ခရစ္ေတာ္ခ်စ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ သတိရေအာက္ေမ့ ဆိုေတာင္းၾကပါတယ္။
.

Read more: ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ (Read word by word,...

ကယ္တင္ျခင္း ၃ မ်ိဳး - ေလာမဲ

လူသားမ်ားကိုးကြယ္ေသာထာ၀ရဘုရားသည္ ၃ပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားဆိုၿပီး တည္ရိွေန ပါသည္။ ထာ၀ရ ဘုရား သည္ လူသားမ်ား ကို သူ၏ပံုသ႑န္ ေတာ္ အတိုင္း ဖန္ဆင္း ေရးဆြဲထားသည့္ အတြက္ လူသားတြင္ အရာ၃ ခုရိွေန၏။ ၎မွာ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ျဖစ္၏

(Body, Spirit and Soul)။

Read more: ကယ္တင္ျခင္း ၃ မ်ိဳး - ေလာမဲ