သမၼာက်မ္းစာကို ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ဖတ္ျပီးျပီလဲ


ႏွစ္သစ္အတြက္ ၾကိဳဆိုလွ်က္

စင္ကာပူ ဂ်ပ္ဆင္အသင္းေတာ္က ဆရာၾသဂတ္စတတ္ ေျပာခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမတေယာက္ အဂၤလိပ္သမၼာက်မ္းစာကို အလြတ္ေလာက္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာမဟာ အဂၤလိပ္စာေကာင္းေအာင္ သမၼာက်မ္းစာကို က်က္မွတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သမၼာက်မ္းစာကို အလြတ္ရေတာ့ အဂၤလိပ္ အဓိပၸါယ္၊ သဒၵါမ်ား အထူးကြ်မ္းက်င္ေပမဲ့ သမၼာက်မ္းစာကို နားမလည္ရွာပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းဆုိတာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ က်မ္းစာသင္တန္မ်ားတက္ျခင္း၊ က်မ္းစာကိုေလ့လာ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေ၀ငွသက္ေသခံျခင္း စသည္တို႔မွတဆင့္ တေျဖးေျဖး ယံုၾကည္ျခင္းမံုညွင္းေစ့ကို တိုးပြားေစရပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းရွိလာေလေလ က်မ္းစာအလြတ္ရျခင္းကေန အဓိပၸါယ္ပါ သိျခင္းအဆင့္ကို ေရာက္ပါမယ္။ က်မ္းစာအဓိပၸါယ္နားလည္ျခင္းမွာလည္း ကုိယ့္ရဲ့ ယံုၾကည္မႈအဆင့္အလိုက္ တေန႔တျခား မတူတဲ့အဓိပၸါယ္မ်ားကို ဖတ္တိုင္း အသစ္အသစ္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

.
Read more: သမၼာက်မ္းစာကို ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ဖတ္ျပီးျပီလဲ

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္ အခန္း(၁၁) တြင္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ (ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ) ၌ ၁၉၉၆-၉၇ တစ္ႏွစ္တာ သာသနာျပဳ ေဆးရံုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းဆာင္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဇိုင္ယာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အလြန္ဆင္းရဲၾကျပီး (ျမန္မာျပည္ထက္ ဆင္းရဲ၊ခ်ိဳ႔တဲ့လွသည္)၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာႏွင့္ တိုက္ခိုက္အာဏာလုေနၾကသည္ မ်ားပါသည္။ ဆရာေဖျမတ္၀င္း အေမရိကန္သာသနာျပဳအသင္းႏွင့္ ၁၃ႏွစ္တာ အာဖရိက သာသနာျပဳ ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံမ်ားစြာေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အာရွ၊ အေမရိက၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကတြင္ သယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ္လည္း ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ ကြန္ဂို(ဇိုင္ယာ)၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ေတာာင္အဖရိကႏိုင္ငံ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

.
Read more: ေဒါက္တာေဖျမတ္၀င္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္

ယံုၾကည္သူ၏ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေစာစံေအာင္ (Rev.)

ထာ၀ရဘုရားသည္ အသက္ကိုလည္းေပး၏။ ထိုသို႔ သိုးသည္ ပ်က္ဆီျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပက္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့လက္မွ မႏႈတ္ မယူရာ။ ထိုသုိးတို႔ကို ငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ထက္ ၾကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့ခမည္းေတာ္၏

Read more: ယံုၾကည္သူ၏ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ

ကိုးရီးယား၏ ဒိုင္းနမစ္ခရစ္ယာန္မ်ား - ႏိုးၾကားေပါက္ကြဲမႈ၏ ေရာင္ျပန္မႈMartin Roth

ကြ်န္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးသည္ မနက္၅နာရီခြဲတြင္ ေန႔တုိင္းအိပ္ယာထသည္။ ကိုးရီးယားဘုရားေက်ာင္း တခုဆီသို႔ ကားေမာင္းသြားျပီး မနက္၆နာရီတြင္ စုေပါင္းဆုေတာင္းေတြ႔ဆံုၾကသည္။ သူတို႔သည္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးကို ရွာေဖြရာ တစ္လလံုး ေန႔စဥ္ တစ္နာရီ ဘုရားအလိုေတာ္အတြက္ ဆုေတာင္းၾကသည္။ လူ ၃၀ မွ ၄၀ခန္႔ မနက္ပိုင္း လာေရာက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔သည္ မိနစ္၃၀ခန္႔ ကားေမာင္းလာၾကရသည္။

.
Read more: ကိုးရီးယား၏ ဒိုင္းနမစ္ခရစ္ယာန္မ်ား -...

ခရစ္ယန္ ေတးဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နာဂစ္မစ္ရွင္ ၂၀၀၈ျမစ္တစ္ျမစ္ ရွိေသး၏၊ ထိုျမစ္ေရသည္ စီး၍ ဘုရားသခင္၏ ျမိဳ႔တည္းဟူေသာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ သန္႔ရွင္းေသာျမိဳ႔ေတာ္ကို ရႊင္လန္းေစတတ္၏။  ဆာလံ ၄၆း

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ရက္ေန႔မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ မ်ားစြာေသာ လူ႔အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္တို႔ ပ်က္စီးဆံုးရံႈး ခဲ့ရသျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ၀မ္းနည္း ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ မၾကံဳဖူးေသာ မထင္မွတ္ေသာ ဤအျဖစ္အပ်က္ၾကီးသည္ ဆိုးရြားလြန္းလွသျဖင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားလွ်က္ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔၏ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ေသာကအေပါင္းတို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိပါသည္။ အငယ္ဆံုးေသာ သူမ်ားတို႔၏ ျငီးတြားသံမ်ားကို လူတိုင္းၾကားသိရသလို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသား၌လည္း ထိုသူတို႔၏ အသံကို ၾကားလွ်က္ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံကာ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ပါ၀င္ဆပ္ကပ္ရင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ ဘ၀အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရရွိေစဖို႔ အလိုေတာ္အတိုင္း ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း .....

.
Read more: ခရစ္ယန္ ေတးဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နာဂစ္မစ္ရွင္ ၂၀၀၈

ျပစ္ကိလႏွင့္ အာကုလRev. ဆရာေရာ္ဘင္ခိုင္

ယခုေရာက္လုနီးေသာပြဲကို ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႕၌ ငါအမွန္ခံရမည္။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ ရွိလွ်င္ေနာက္တဖန္သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါျပန္ဦးမည္ဟူ၍ အခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ျပစ္ကိလႏွင့္ အာကုလကုိ    ဧဖက္ၿမိဳ႕၌ထား၍ သေဘၤာႏွင့္လႊင့္ျပန္ေလ၏။  (တမန္ ၁၈း၂၁)

.
Read more: ျပစ္ကိလႏွင့္ အာကုလ

ခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ
ေမရီ (ဖ်ာပံု) သခင္စကားစာေစာင္ Nov-2010 တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ "ခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ" ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္

.

ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ ဖာရိရွဲ

 

ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ ဖာရိရွဲမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဆရာဆိုးက ညစဥ္ခြန္အားတြင္ ေရးထားပါသည္။ နံပါတ္ ၇ ေျမာက္ ဖာရိရွဲကို ဆရာဆိုးက ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာဖာရိရွဲမ်ား ဟုေခၚျပီး အဘ အာျဗာဟံ၏ လမ္းစဥ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားျဖင့္ လိုက္ေလွ်ာက္ပါသည္။ (Attached)

Where is
Read more: ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ ဖာရိရွဲ

၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳးမူကား.. ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္...


ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာရွင္ Thomas Aquinas က ခရစ္ယာန္တို႔၏ ခ်ိဳးျခံျခင္းသေဘာကို အထူးေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ဟုေခၚကာ အားေပးခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်ဳပ္တည္းခ်ိဳးျခံျခင္းက ဘ၀အသက္တာ က႑အသီးသီးကို လႊမ္းမိုးသြားသင့္သည္။
   ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ျခိဳးျခံျခင္းသေဘာကို လူစိတ္စြမ္းအားႏွင့္ မထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ။

Read more: ၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳးမူကား.. ခ်စ္ျခင္း၊...

မဂၤလာတရားေတာ္(၃)

 စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရၾကလတံ့။ မႆဲ ၅း၈

 ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားကို အရမ္းျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထက္ထိေတာ့ ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္ မျမင္ဘူးေသးပါဘူး။ မျမင္ရေလ ပိုျပီးေတြ႔ခ်င္ေလပါပဲ။ အခုမျမင္ရလဲ ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပါလိမ့္လို႔လည္း မၾကာခဏ ေရာ္ရမ္းမွန္းဆ တမ္းတၾကည့္တတ္ပါတယ္။ ညညမ်ားဆို ၾကယ္ေတြေတာက္ပ ေနတဲ့ မိုးေကာင္းကင္ ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ဘုရားရွင္ဘယ္မွာမ်ားရွိေနပါလိမ့္ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ ေငးေမာလြမ္းဆြတ္တာမ်ိဳးလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေပမယ့္ ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ပဲ မိမိဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းမယ္လို႔ စိတ္ကူးျပီး ထားရျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။

.

Read more: မဂၤလာတရားေတာ္(၃)

တရားေဟာခ်က္မ်ား Burmese Sermons

ကမၻာဦးက်မ္း (နမူနာ)မိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ အသင္းေတာ္သင္းအုပ္မ်ား၊ နယ္လွည့္ဧ၀ံေဂလိဓမၼဆရာမ်ား ေဟာၾကားတဲ့ ေဒသနာမ်ားစြာ အခုေခတ္၊ မီဒီယာေခတ္မွာ အလြယ္တကူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ အသံ Audio mp3 ဖိုင္မ်ားနဲ႔လည္းအီးေမနဲ႔ပို႔ေပးျခင္း၊ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားမွေဒါင္းလုပ္နားဆင္ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းထဲမွာသိုထား၊နားဆင္ျခင္း..စသျဖင့္
Read more: တရားေဟာခ်က္မ်ား Burmese Sermons

အစ၊အဆံုးသပ္ေသာ ဓမၼသီခ်င္း၃ပုဒ္


 ၁
ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကိုလမ္းျပသည္  All the way my Saviour leads me
 ဘယ္ေတာင့္တရန္ ရွိသနည္း
 ငါ့ကိုလမ္းျပေသာမူရွင္အား
 ယံုမွားျခင္းရွိရမည္လား
 ဤဘ၀ အသက္ရွင္သည္တြင္ စံုစမ္းျခင္းမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ပင္
 ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္စီရင္တိုင္းျဖစ္ပါ
 

 ႏႈတ္ကပတ္အလင္းတြင္ Trust and

Read more: အစ၊အဆံုးသပ္ေသာ ဓမၼသီခ်င္း၃ပုဒ္