က်ိန္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္း - ဆိုး

ဆိုး - ညစဥ္ခြန္အား
ေကာင္းကင္ဘံုကို တိုင္တည္၍ မက်ိန္ၾကႏွင့္၊ ေျမၾကီးကိုတိုင္တည္၍ မက်ိန္ၾကႏွင့္။ ထိုမွတပါး ဘယ္အက်ိန္မွ် မက်ိန္ၾကႏွင့္။ (ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၅း၁၂)

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့မွာ အထင္ကရ ေျပာစရာအရည္အခ်င္းေကာင္း တစ္ခုမွ် မရွိခဲ့ပါဘူး ဟု ေျပာရမွာပါ။ ငယ္စဥ္က စာမေတာ္လို႔ ဆုလည္းမရဘူးပါ။

Read more: က်ိန္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္း - ဆိုး

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း (အီစတာ) စာလႊာေပးပို႔ျခင္း


ေအာင္လြင္ (မဲလဘုန္း)

နိဒါန္း။   ။ တစ္ေန႔သ၌ သခ်ၤာပညာခြ်န္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဘုရားရွိမရွိ၊ ေတြးေတာ၊ဆင္ျခင္ၾကည့္သည္။

လူေျမာက္မ်ားစြာသည္ ဘုရားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျပီး၊ အျခားမ်ားျပားလွေသာလူမ်ားသည္ ဘုရားကိုမယံုပါ။ ဘုရားက လူႏွင့္အလံုးစံုတို႔ကို ဖန္ဆင္းထားသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း မယံုပါ။

Read more: ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း (အီစတာ) စာလႊာေပးပို႔ျခင္း

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ May-2011

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

ေလာကကို ေအာင္ျမင္ျခင္း သည္ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖၚျပအသိေပးပါသည္။ ေလာကကို ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အသိပညာ၊အတက္ပညာ၊ကာယစြမ္းအားဟု မေျပာပါ။ အေၾကာင္းမွာ ပညာ၊ စြမ္းအင္၊ သတၱိတို႔သည္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာစၿမဲျဖစ္သည္။မတူႏိုင္ပါ။ ဤသည္မွာ ေလာကဓမၼတာတရားျဖစ္၍ျပင္မရပါ။ ေလာက၌ ဖြားသန္႔စင္ ဝင္ေရာက္လာစကတည္းက ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးလိင္ျခားမႈကျပင္မရ၊ ေရြးလို႔ရသည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ လယ္သမား သားသမီး၊ သူေဌးသူၾကြယ္သားသမီး ကြာၾကသည္။ သူၾကြယ္သားသမီးမ်ားက ေငြရွိ၍ သားသမီးမ်ားကိုပညာေပးၿပီး ပညာေၾကာင့္ ေလာကကို ေအာင္ပါက အျခားသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ၊ပညာနည္းသူမ်ား၌ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိေပ။

.
Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ May-2011

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ပညတ္တရား၂ခ်က္ေန႔စဥ္ခြန္အား  May 2, 2011

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား တို႔ေၾကာင့္ သင္စိတ္ရႈပ္၊ စိတ္ဖိစီးဖူးပါသလား၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ ပညတ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အျပင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္ေလာင္းျပဌာန္းထားေသာ ပညတ္မ်ားစြာကို ၾကိဳးစားေစာင့္ထိန္းရသူ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍

Read more: ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ပညတ္တရား၂ခ်က္

အေမွာင္က်ျခင္း

တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ - မင္းေအာင္သက္လြင္
အဲဒီေန႕က ကၽြန္ေတာ္ ညဂ်ဴတီ ဆင္းေနရပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမား အက္ဥပေဒအရ ညဘက္မွာ ညဂ်ဴတီဆင္းတဲ့ သူေတြဟာ အနည္းဆံုး အလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ အလုပ္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေအာင္လို႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္တဲ့

Read more: အေမွာင္က်ျခင္း

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ စကားၾကီး၇ခြန္းသင္းအုပ္ဆရာ-ေခါင္ဟီး

Holy Spirit come on glory and praise of Jesus Christ.
အားလံုး က်မ္းစာအုပ္ကိုယ္စီပါၾကမွာပါ။ က်မ္းပိုဒ္ေတြကို ပိတ္ကားေပၚထိုးျပမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ က်မ္းစာအုပ္နဲ႔ ဖတ္ေစလိုပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္မပါလာသူမ်ားလည္း ေဘးကမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ မွွ်ေ၀ဖတ္ရႈၾကပါ။

ေနာက္တစ္ပတ္မွာ

Read more: ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ စကားၾကီး၇ခြန္း

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း

http://murann.com/images/metta.pps (0.5MB download)  ၁ငါသည္ လူဘာသာစကားကို၄င္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ဘာသာစကားကို၄င္း၊ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ေမတၱာမရွိလွ်င္ အသံျမည္ေသာ တံပိုးခရာကဲ့သို႔၄င္း၊ တီးတံကိုသာေပးတတ္ေသာ လင္းကြင္းကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏။ ပေရာဖက္ဥာဏ္ကို ငါရ၍၊ နက္နဲေသာအရာ ရွိသမွ်တုိ႔ႏွင့္

Read more: ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ တရားေဟာခ်က္မ်ား (ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ - ရန္ကုန္)

အမွာစာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ေဟျဗဳန္ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားအသင္းေတာ္၌ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္ေဟာၾကား ေဝငွသည့္တရား ေဒသနာေတာ္မ်ားကို၊ မူလအစက ကက္ဆက္တိတ္ေခြႏွင့္အသံဖမ္းယူထားၿပီး၊ လိုအပ္သူမ်ားအား ျပန္လည္ကူးယူေစျခင္းျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳခဲ့ပါသည္။

ထိုမွတဆင့္

Read more: ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ တရားေဟာခ်က္မ်ား...

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ေဆာင္းပါး - မင္းေအာင္သက္လြင္

မိုက္ကယ္ကို ကြ်န္ေတာ္ သိတာ ၁၃ ႏွစ္ရွိသြားပါႃပီ၊ ကြ်န္ေတာ္ ကသာ သူ႔ကို သိတာပါ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို မသိပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္ကဘဲ သူ႔ကို တဘက္သတ္ သိေနတာပါ၊ ႁမန္မာႁပည္မွာ ေနတံုးက သူ႔နာမည္၊ သူ႔ဓါတ္ပံုကို ရုပ္ရွင္ မဂၢဇင္းေတြထဲမွာ ေတြ႔ဖူးပါတယ္၊ သူ႔အသံနဲ႔ ဆိုဟန္၊ သူ႔ လႈပ္ရွားမႈ ကကြက္

Read more: ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅


မင္းေအာင္သက္လြင္ (မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသာန္ေတာ္)

ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂရိ စကားလံုး အီကြန္ (eikon) (ပံု သ႑ာန္ေတာ္) သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေလာကတြင္ အသံုးမ်ားေသာ

Read more: ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅

ကြ်န္ေတာ္နံပါတ္၀မ္းလွမင္းသူ

သိပ္မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ားကေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ေယာကၡမ နဲ႔ မိခင္ျဖစ္သူတို႔ စကၤာပူကို အလည္လာ ေနထိုင္တာ တႏွစ္လဲ ျပည့္ေရာ မေနႏိုင္တာနဲ႔ ေနရင္းဌာနီ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္သြားၾကတယ္။ စကၤာပူကို လာလည္ၾကတဲ့ မိခင္၊ဖခင္၊ေယာကၡမ စတဲ့ အသက္ၾကီးရင့္သူမ်ားဟာ စကၤာပူမွာ လြန္ေရာကြ်ံေရာ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ပိုလို႔ မေနႏိုင္ၾကပါဘူး။ တႏွစ္ေလာက္ စကၤာပူမွာ ေနလာၾကျပီဆိုရင္ပဲ ဖင္တၾကြၾကြနဲ႔ ျပန္လို႔ရမဲ့ အခြင့္အေရးကိုသာ ေမွ်ာ္ေနၾကတတ္တယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေလး တခုခုရျပီဆိုရင္ျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဆုပ္ကိုင္ျပီး ျပန္ၾကေတာ့တာပါပဲဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ မိခင္က ”သား။ အေမ့သမီးေတြ စီးပြားေရး အဆင္မေျပဘူးၾကားတယ္ ။ ဗမာျပည္မွာ ဘယ္လိုေနၾကသလဲ မသိဘူး။ ျပီးေတာ့ ဗမာျပည္မွာ အေမဧ၀ံဂလိ လုပ္စရာေတြရွိေသးတယ္။အေမျပန္မွ ျဖစ္မယ္သားရဲ့။” လို႔ ဆိုလာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မတတ္သာေတာ့ပဲ အေမ့ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာျပီး ျပန္လႊတ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရတယ္။ အေမက ဒီလိုအေၾကာင္းျပျပန္ဖို႔ ေျပာတာမွ သိပ္မၾကာေသးဘူး၊ ေယာကၡမျဖစ္သူကလည္း တစခန္းထလာပါေတာ့တယ္။ ”ဖိုးခြား။ မင္းအပါး(ေယာကၡထီး) ဗမာျပည္မွာ တစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့ရတာ ေနထိုင္မေကာင္းဘူး ၾကားတယ္။ အန္တီလည္း မျပန္မျဖစ္ ျပန္ရလိမ့္မယ္။” ဆိုလာျပန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း မတတ္သာေတာ့ပဲ မိခင္ျဖစ္သူေကာ ေယာကၡမပါ ဗမာျပည္ကို ျပန္လႊတ္လိုက္ရပါေတာ့တယ္။ စကၤာပူမွာ ၾကာၾကာမေနႏိုင္လို႔ သူတို႔တေတြ ျပန္သြားၾကတာ အဆန္းမဟုတ္ေပမဲ့ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုအတြက္ေတာ့ ဒုကၡပင္လယ္ အေတာ္ေလးေ၀သြားတယ္။

.
Read more: ကြ်န္ေတာ္နံပါတ္၀မ္း

´´စိုးရိမ္စိတ္ကို အစားထိုးရန္နည္းလမ္း´´ေစာစံေအာင္ (Rev)

ယေန႔ကာလ၌ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ေန႔တျခား သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား တေျဖးေျဖး ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ ရွိေပသည္။ မတ္လ(၁၁) magnitude (၉)အင္အားရွိ ျပင္းထန္ေသာ ေျမငလွ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေရလိႈင္းေၾကာင့္ လူ၊ ေနအိမ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ယာဥ္မ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ၊ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ထိခိုက္ကာ ေရဒီယိုသတၱိၾကြေရာင္ျခည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္၎၊ မတ္(၂၄)ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းနယ္စပ္ေဒသ၌ ၆.၈ ေျမငလွ်င္ေၾကာင့္၎ စိမ္မခ်မ္းေျမ့စရာသတင္းမ်ားကိုၾကားသိရပါသည္။ လူအမ်ားေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္ၾကသည္။

.

Read more: ´´စိုးရိမ္စိတ္ကို အစားထိုးရန္နည္းလမ္း´´