ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ခရီးလမ္း


ေန႔စဥ္ခြန္အား
13-Oct-2011

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ဤနည္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ ဘုရားသခင္က ဘ၀သစ္ကို အစျပဳေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ေတာ္လမ္းျမတ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ (တရား ၁၁း၁၂) အခ်ိန္ယူရမည္။ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ မ်ားစြာေလ့က်င့္သံုးရန္လိုသည္။ ျငိမ္ျငိမ္ေလးရပ္လွ်က္ ျပံဳးျပေနပါက ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲျပီဟု

Read more: ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ခရီးလမ္း

ခရစ္ယာန္အိမ္ေတာင္ ၀တ္ျပဳလမ္းညြန္စာေစာင္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁၊ ညစဥ္ခြန္အား - ဆရာဆိုး


ဆရာဆိုး

အခြင့္ကိုရႏိုင္

ေဒါက္တာေရ်ာလူး .. ကို ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဥိးဆံုး ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ (M.D) ရေသာသူျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ သြားသင္ယူျပီး ရလာတာပါ။ ပိုက္ဆံရွိ၍ သြားႏိုင္တာမဟုတ္ပါ။ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာေပၚမွာ စားပြဲထိုးလုပ္ျပိးမွ သြားခဲ့ရပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို

Read more: ခရစ္ယာန္အိမ္ေတာင္ ၀တ္ျပဳလမ္းညြန္စာေစာင္။...

ႏွလံုးသားအိမ္မွ - ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ) Pastor's Corner


သင္းအုပ္ဆရာ Rev. ေစာၾသဂတ္စတပ္ (Jul-Aug-Sep 2011)

မ်ားမ်ားေမြး၊
9/11ေန႔၊ 
ဒို႔စိတ္ၾကိဳက္ေကာင္းကင္ဘံု၊  ေ
သကိုမေသခ်င္ဘူး
ယံုၾကည္ျခင္းမွလြဲ၍
မုန္တိုင္းေနာက္ကြယ္မွသက္တန္႔
မရွိတာနဲ႔လြမ္းမေနနဲ႔၊ရွိတာနဲ႔ခ်ီးမြမ္း
BOND ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈ
ခါးသီးျခင္းထဲမွခ်ိဳျမိန္ျခင္း
ထာ၀ရဘုရားဟာငါရဲ့သိုးထိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္
ခ်က္ျခင္းထြက္ (ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔)
ဆရာၾကီးယုဒသန္.သင္ဟာ

ႏွလံုးသားအိမ္မွ ခြန္အားေပး၊ ၀ိညာဥ္ေရးစာေစာင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈလိုပါက

Read more: ႏွလံုးသားအိမ္မွ - ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္...

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) - မင္းေအာင္သက္လြင္ထိုသားေတာ္ကို အလံုးစံုတို႕၏ အေမြခံ သခင္အရာ၌ ခန္႕ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္လည္း ေလာကဓါတ္တို႕ကို တည္ေတာ္မူ၏။ ေဟၿဗဲ ၁း၂

အတိုင္းမသိ ႀကီးျမတ္ထူးကဲလြန္းေသာ ထိုနာမေတာ္ ရုပ္ပံုလႊာသည္ ေျခာက္ေပတစ္လံ သာသာ ရွိေသာ လူ႕ဇာတိဥာဏ္ျဖင့္ ေတြးေတာႀကံဆ လက္ခံ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုင္းတာႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေသာ စက္ကိရိယာျဖင့္ပင္ မခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာသည္ ̏အေမြခံ သခင္ ̋ ျဖစ္သည္။

Read more: ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) -...

ခ်ီေဆာင္ၿခင္း/Rapture


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)

၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၃ ကိုဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္ ၇မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္. ဒီက်မ္းကို စာေရးသူအရင္ကဖတ္တံုးကဆို ဆိုလိုရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ဖတ္ေနေပမဲ့ဘာေတြေၿပာေနမွန္းကိုမသိဘူး ပြဲေန႔ေတြကိုဟိုဟာလုပ္ဒီဟာလုပ္ နဲ႔ဘဲ႐ွုပ္ေနတာဘဲ

Read more: ခ်ီေဆာင္ၿခင္း/Rapture

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္


မင္းေအာင္သက္လြင္

ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ မရေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေဝေန ယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ဆိုသည့္ ဘြဲ႕နာမ သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း စာေစာင္ တြင္ လူအေပါင္းကို ေတာ္ေတာ္ လႈပ္ခတ္ ဂယက္ရိုက္ သြားေစသည့္ နာမ ျဖစ္သည္။

Read more: ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) -...

သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၁ (ဆယ္ႏွစ္ျပည့္)ေဘာ္ဒါေတြ အားလံုး အတြက္
သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၁ (ဆယ္ႏွစ္ျပည့္)
စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၁ ကို ေပးပို႕လိုက္ပါတယ္။

သခင့္စကား ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ အေစာင္ေရ ၇ဝ နဲ႕ စတင္ ျဖန္႕ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Read more: သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၁ (ဆယ္ႏွစ္ျပည့္)

မလႈပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား


(ဆရာေစာစံေအာင္)

“ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ မလႈပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံကို ရသည္ျဖစ္၍၊ ခန္႔ျငားေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာႏွင့္ဘုရားသခင္ကို ေလ်ာက္ပတ္စြာဝတ္ျပဳႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို စြဲလမ္းၾကကုန္အံ့။”(ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၈)ေလာက၌ ႐ွိသည့္အဘယ္အရာမဆို မတည္ၿမဲေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္တိုင္းသာမကသာမန္လူသားတိုင္းလည္း သိ႐ွိၾကမည္ဟု ထင္မွတ္ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ကလည္းေလာကအရာမွန္သမွ် မတည္ၿမဲေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္ကိုသာ ခိုလံႈကိုးစားတတ္ရန္ သဘာ၀ေဘးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေျမငလွ်င္၊ဆူနာမီေရလိႈင္း၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း၊ ေရႀကီးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ သတိေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ငလွ်င္ဒဏ္ကိုႀကိဳတင္မွန္းဆၿပီးမွ တည္ေဆာက္တတ္ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ေမလက ၉.၀စေကး႐ွိ ငလွ်င္ေၾကာင့္ ဆူနာမီလိႈင္းလံုးမ်ားဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါသည္။

Read more: မလႈပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား

၀ိညာဥ္ခြန္အားနည္းခ်ိန္အတြက္ဆာလံက်မ္းပိုဒ္မ်ား


U Myo San (Bangkok)

အမွတ္တရက်မ္းပိုဒ္ေလးမ်ား ေဝငွပါသည္။

(ဆာလံ ၂၂း၉-၁၁) သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို အမိဝမ္းထဲက ဆဲြယူ၍ ၊ႏုိ႔စို႔သည္ကာလ၌ စိုးရိမ္ျခင္း အေၾကာင္း ကို ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘြားကတည္းကပင္ လက္ေတာ္သို႔ ေရာက္ပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွ စ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ေရာက္လုနီးပါၿပီ၊၊ မစေသာသူမရွိိပါ၊၊

(ဆာလံ ၂၅း၁-၃၊၇၊၈) အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိ အကြ်ႏု္ပ္တသလ်က္ ေနပါ၏။

.
Read more: ၀ိညာဥ္ခြန္အားနည္းခ်ိန္အတြက္ဆာလံက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ - ၾသဂုတ္၂၀၁၁


ေဒါင္းလုပ္ရန္လင့္
http://burmesebible.com/pulpit/08_August%202011.pdf

ပညာ၏အခ်ဳပ္အခ်ာ - ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း
အျပစ္မ်ားလွ်က္ပင္လႊတ္ေစ၍ - ညီအစ္ကို ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းပညာရဖို႔ - ညီအစ္ကို ဦးတင္ေမာင္ညိဳ
သူရဲလက္၌ရွိေသာမွ်ားကဲ့သို႔ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီယယ္

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ - ၾသဂုတ္၂၀၁၁

သား... မငိုနဲ ့ေတာ့

(လွမင္းသူ)

သား...မင္း ငိုေနတာလား။ မင္း ငိုသံကို အေဖၾကားတယ္။ မင္းငိုသံဟာ အေမွာင္ကို ေဖာက္၊ တိမ္တိုက္ေတြကို ျဖတ္သန္းျပီး ၾကယ္ေရာင္ေတြနဲ႔အတူ အေဖ့ ႏွလုံးသားထဲကို ေရာက္ရွိလာတယ္။

ယုန္ကေလးတေကာင္ ေထာင္ေခ်ာက္မိသြားလို႔ ေအာ္လိုက္တဲ့အသံ၊ ငွက္သားေပါက္ေလးတေကာင္ အသိုက္အျမံဳကေန ေျမေပၚလိမ့္က်သြားလို႔ ေအာ္လိုက္တဲ့အသံ၊ ကေလးတေယာက္ ေရကန္ထဲမွာ ေရနစ္ေနလို႔ ေအာ္ဟစ္လိုက္တဲ့အသံ၊ အေဖ့သားၾကီး ေသြးအလူးလူးနဲ႔ ကားတိုင္ထက္က ေအာ္ဟစ္လိုက္တဲ့ အသံကို အေဖၾကားတုန္းကလည္း အေဖ့ ရင္ထဲမွာ မခ်ိေအာင္ ခံစားခဲ့ရတယ္။

မင္းငိုသံကိုလည္း အေဖၾကားပါတယ္။ ဘာမွ မပူနဲ႔ .. သား။ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနပါ... သား။

မင္း၀မ္းနည္းေနတာကို အေဖသိတယ္။ မင္းဘာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေနလဲဆိုတာကိုလည္း အေဖသိပါတယ္။

ကေလးဘ၀အရြယ္တံုးက ထားခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပ်က္စီးသြားလို႔ မင္း.. ငိုေနတာ မဟုတ္လား။

ဆံုးရွဳံးမွဳေတြ ရင္၀ယ္ပိုက္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳ ေပ်ာက္သြားလို႔ မင္း..ငိုေနတာ မဟုတ္လား။

.
Read more: သား... မငိုနဲ ့ေတာ့

အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုး၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းေဒါက္တာသိန္းေဌး (Translated)

ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး
ငါသည္ သင္၏ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ပညတ္သည္ကား ...
၁။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္။
၂။ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကုိယ့္အဘို႔ မလုပ္ႏွင့္၊ ဦးမခ်၊ ၀တ္ မျပဳႏွင့္။
၃။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို မုသာနွင့္ဆိုင္၍ မျမြတ္ဆိုႏွင့္။
၄။ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ ေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။
၅။ သင္၏ မိဘမ်ားကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။
၆။ လူ႔အသက္ကို မသတ္ႏွင့္။
၇။ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။
၈။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။
၉။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။
၁၀။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ၏ ဥစၥာပစၥည္း တစံုတခုမွ လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။
.

Read more: အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုး၏၀မ္းေျမာက္ျခင္း