ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012)...

ဇြန္လအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - မုရန္


မသိျခင္းႏွင့္ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း

လူအခ်ိဳ႕က ဆရာ၀န္ထံ မသြားလို။ သူတုိ႔အထဲ၌ ယိုယြင္းေနေသာအရာကို မသိလိုေသာ ေၾကာင့္ပါ။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔ ဘုရားေက်ာင္း မတတ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ထုိသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ေရာဂါကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျခင္းျဖင့္ က်န္းမာလာမည္ မဟုတ္ပါ။ အျပစ္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမွာလည္း

Read more: ဇြန္လအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမ်ားကို...

၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

(လွမင္းသူ)

တခါက အလုပ္ေခၚတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ လူႏွစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းပါတယ္။ လူတေယာက္ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳ ၂၅ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိျပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ၂ ခန္႔သာ အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးျပီးသြားလို႔ တကယ္အလုပ္ခန္႔တဲ့ အခါ ၂ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိေသးတဲ့ လူကို အလုပ္ရွင္က ခန္႔လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ၂၅ႏွစ္

Read more: ၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား

ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဒုစရုိက္ကိုမျပဳတတ္။

၁ ေယာ ၃း၉

(လွမင္းသူ)

ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏူန္းမ်ိဳးဟာ က်မ္းစာထဲမွာ အျခားေနရာမ်ားမွာလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျခံဳၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီအသံုးအနဴန္းဟာ သာမာန္ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ လူတေယာက္ကို မဆိုလိုပါဘူး။

Read more: ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား

စစ္ေတြျမိဳ႔ေရာက္ေသာ JBCS Singapore မစ္ရွင္အဖြဲ႔


စစ္ေတြျမိဳ႔ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ေရာက္ရွိေသာ JBCS သင္းအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႔ May 2012

မစ္ရွင္ဆုိသည္မွာ .. ခရစ္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္မ်ား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မစ္ရွင္အလုပ္ကို အားေပး၊ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ မစ္ရွင္ရွိပါမွ အသင္းေတာ္ ႏိုးၾကားမႈရွိသည္ဟု ေယဘူယမွတ္ယူထားၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္

Read more: စစ္ေတြျမိဳ႔ေရာက္ေသာ JBCS Singapore မစ္ရွင္အဖြဲ႔

ေရႊလင္းယုန္ေမာင္ႏွံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သို႔ (ထြက္ ၁၉း၄၊ ေယာဘ ၁၂း၇-၉) Dancing together with American friends, playing super bowl, hunting, Hawaii, sky driving, wave surfer ... etc..  I wish to write Eagale story about how Egale couple love. Valentine Month (Feb)...


အေမရိကန္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ အတူကခုန္ျခင္း၊ စူပါဘိုးလ္ ေဘာ္လံုးပြဲၾကည့္ျခင္း၊ အမဲလိုက္၊ ဟာ၀ုိင္ရီသြား၊ ေလဟုန္စီးျခင္း၊ ေရလႊာေလ်ာစီးျခင္း၊ ေရခဲစကိတ္စီးျခင္း စတဲ့ ေပ်ာ္စရာမ်ားစြာ ကစားေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ - ခ်စ္သူမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ေရႊလင္းယုန္ေမာင္ႏွံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေျပာျခင္ပါတယ္။

Read more: ေရႊလင္းယုန္ေမာင္ႏွံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း -...

May 2012, ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္May 2012
အသက္ရွင္ျခင္းလက္ၡဏာ - ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း
ထာ၀ရဘုရားသည္ငါ၏သိုးထိန္း - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၫို
စံုစမ္းျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေအာင္ျမင္၍ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
၀ိညာဥ္အလင္းကိုရ၍ - ညီအစ္ကိုအက္လိုင္းမင္း
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအနာၿငိမ္းျခင္း - ညီအစ္ကိုေဇန

Read more: May 2012, ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္

ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေယာ ၁၅း၅


ဆရာေအာင္ႏိုင္

ေရွးဦးစြာအသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း
ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေယာ၊ ၁၅း၁-၅။
ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။
'ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္သူသည္ငါ၌တည္၍ ငါသည္လည္း သူ၌တည္၏။ ထိုသူသည္မ်ားစြာေသာ အသီးကိုသီးတတ္၏။ ငါႏွင့္ကြာလွ်င္သင္တို႔သည္ အဘယ္အမႈကိုမွ်မတတ္ႏိုင္ၾက။' (ေယာ၊ ၁၅း၅)

ယခင္ သင္ခန္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ခရစ္ေတာ္၌႐ွိျခင္း ဆိုင္ရာ အံ့ဘြယ္သစၥာတရားတခုကို ေလ့လာခဲ့ရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အာဒံထဲ၌ မ႐ွိေတာ့ပါ၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေမွာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရပ္တည္ခ်က္(အဆင့္အတန္း)အသစ္၌ ႐ွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ စံုလင္ လ်က္႐ွိသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္။

Read more: ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။...

မုန္တိုင္းသံုးမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရန္ Freedom & Protection from Cyclone


ေယရမိ အနာဂါတ္တိက်မ္း  25; 31 - 33

မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည္စံုပါေစလို႔  ေရွးဦးစြာ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အတူတကြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ေလးဟာ စင္ကာပူေရာက္ရွိလာျပီးေတာ့ အခုလို ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္အေနနဲ႔ လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုဧည့္ခံတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာနဲ႔ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခ်မ္းသားျခင္းမ်ား အသင္းေတာ္ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး၊ သင္းေထာက္လူၾကီးမ်ားနဲ႔ အတူတကြ အသင္းသူအသင္းသား အေယာက္တိုင္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သ အပ္ပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္တရားကို မေ၀ငွခင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ပါလာတဲ့အဖြဲ႔ေလးနဲ႔ နည္းနည္းေလး ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔ အရင္ခ်ီးမြမ္းပါမယ္။ ခ်ီးမြမ္းျပီးတဲ့အခါ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္တရားကို အတူတကြ ခံယူၾကရေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ (တရုပ္ဘာသာျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါသည္္)

Read more: မုန္တိုင္းသံုးမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရန္...

ကၽြႏု္ပ္ႀကံစည္သကဲ့သို႔မဟုတ္ - ေန႔စဥ္ခြန္အား Our Daily Bread


May 18, 2012
Read: ဆာ ၃၇း၁-၈

ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေရွ႕မွာ ၿငိမ္၀ပ္စြာေန...ေလာ့။ —ဆာ ၃၇း၇
Bible in a year:
ေယာဘ ၁၄-၁၇

ဘ၀က ဤသို႔ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ။ ကၽြန္မ စိတ္ကူးက ၁၉ ႏွစ္အရြယ္၌ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ကေလး ၆ ေယာက္ေမြးကာ ဇနီးသည္အျဖစ္၊ မိခင္အျဖစ္ ဘ၀ကို အေျခခ်ခ်င္ခ့ဲ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္မလာဘဲ

Read more: ကၽြႏု္ပ္ႀကံစည္သကဲ့သို႔မဟုတ္ - ေန႔စဥ္ခြန္အား Our...

ခရစ္ေတာ္ကိုုသာ အဓိကထားလ်င္

(လွမင္းသူ)

ခရစ္ယာန္လို႔ အမည္တပ္ထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ခရစ္ေတာ္ကို အဓိကမထားေတာ့ဘူးဆိုုရင္ ခရစ္ယာန္ေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ရန္ မလြယ္လွပါဘူး။ ခရစ္ယာန္တေယာက္ရဲ့ ဘ၀မွာ ခရစ္ေတာ္မရွိေတာ့ဘူးဆိုုရင္ အဲဒီ ခရစ္ယာန္ဟာ ပဲ့မရွိတဲ့ေလွ၊ စီးသူမရွိတဲ့ ျမင္းလို အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပရပမ္းပတာ ဆင္ကန္းေတာတိုုး

Read more: ခရစ္ေတာ္ကိုုသာ အဓိကထားလ်င္