Give Up, Be Still and Silent လက္ေလ်ာ့၊ တိတ္ဆိတ္၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေန - ေစာပက္ထရစ္


မိမိအစြမ္းအစ၊ မိမိရဲ႕ထက္ျမက္မႈ၊ ၾကိဳးစားမႈ ေတြနဲ႕အဆင္မေျပေတာ့တဲ့အခါမွာ ဘာလုပ္မလဲ? ရီရတဲ့အခ်ိန္ရွိသလို၊ ငိုရတဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ ၀မ္းေျမာက္တဲ့အခ်ိန္ရွိသလို၊ ၀မ္းနည္းရတဲ့အခ်ိန္လဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္အားလံုးကို လက္ေလ်ာ့ျပီး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာေနရမဲ့ အခ်ိန္လဲရွိပါတယ္။

ေဒသနာက်မ္း အခန္းၾကီး ၃၊

Read more: Give Up, Be Still and Silent လက္ေလ်ာ့၊...

18th MCA Evangelistic Crusade 2012, Dec 3- 5 at Alexander Hotel

Dear Co Workers in Christ,

Shalom and may His Joy be upon all of you.

3-5 Dec is our Evangelistic Crusade of our Church held at Alexander Hotel, Bangkapi, Bangkok.

By the grace of God, 241 non-Christians came attended for 3 days during the King's birthday. And after the 6 sessions of

Read more: 18th MCA Evangelistic Crusade 2012, Dec 3- 5 at...

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုၾကီး Dr တင္ေမာင္ထြန္း
မဂၤလာႏွစ္ကာလကို ၾကားေျပာဖို႔ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ႏွလံုးသားကိုျပင္ဆင္လွ်က္ - ညီအစ္ကိုၾကီးDrလွ်င္ခန္႔ဟန္
ေမြးေန႔ရွင္၏သေဘာေတာ္ - ညီအစ္ကိုDrေပါလ္ေခက်ိဳင္း
ေယရႈႏွင့္အတူေလွ်ာက္သြားဖို႔ရန္ -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂

ထာ၀ရဘုရား၏ ဗိုလ္ေျခကို အုပ္စိုးေသာ ဗိုလ္မွဴးေယာရွဳမွတ္စာ (၅း၁၄)
တဖန္ျပန္လည္ေတြ ့ဆံုေ၀ငွရျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါသည္၊ ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မဟာခ်ိဳင္မွအျပန္တြင္ ဆရာတူးဂ်ာေခၚ၍ လာခဲ့ပါသည္။ ဘန္ေကာက္ တရုပ္အသင္းေတာ္တြင္လည္း ေဟာၾကားရန္ရွိပါေသးသည္။
ဆုေတာင္းၾကပါစုိ ့။

လူတိုင္း မိမိ

Read more: ထာ၀ရဘုရား၏ ဗိုလ္ေျခကို အုပ္စိုးေသာ ဗိုလ္မွဴး

အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (Part II)


အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း
(Loneliness) - Part II

ပထမဦးဆံုး လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏ အထီးက်န္ဆန္မႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ျမိ႔ၾကီးလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားကို ေနရာတိုင္း ျမင္ၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃-၄ႏွစ္ ခရစ္စမတ္ကာလခန္႔က လမ္းမေပၚ၌ လက္ျဖန္႔ ပိုက္ဆံေတာင္းေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ပိုက္ဆံ တစ္ေဒၚလာ

Read more: အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) -...

သခင့္စကား the Lord's Word No.135 Nov 2012 (ထြက္ျပီ)


ခ်စ္ေသာ
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္
LW 135 november 2012, သခင့္စကား ၁၃၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၂ ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္။
အေစခံလမ္းမွ-မင္းေအာင္သက္လြင္
Download: 
Read more: သခင့္စကား the Lord's Word No.135 Nov 2012...

ေန႔စဥ္ခြန္အား RBC ၀ိညာဥ္စာေစာင္မွ ရြက္လႈပ္ပင္၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲပါ၊ ၾကီးေလးေသာအဖိုးအခ၊ အရာခပ္သိမ္းအခ်ိန္ကိုက္ပါ၊ ၾသဇာအနည္းဆံုးလူမ်ား..အေၾကာင္းရြက္လႈပ္ပင္

Text Size: Zoom In
01.10.2012
ဖတ္ရန္: ဖိ ၄း၆-၉
ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ သခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သင္တုိ႔၌ အစဥ္မျပတ္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာအားျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ။  ၂သက္ ၃း၁၆
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ:
ၾသဗဒိ -
Read more: ေန႔စဥ္ခြန္အား RBC ၀ိညာဥ္စာေစာင္မွ ရြက္လႈပ္ပင္၊...

Wonderful Name ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress) - ေစာစံေအာင္(Rev)


ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress)

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊ ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊ ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မၾကံဳစဖူးေရးႀကီးမႈႀကံဳရကာ

Read more: Wonderful Name ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress) -...

အဦးသီးေသာအသီးေပးလွဴျခင္း (ဓမၼေဒသနာ) - ဆရာပါနီေမာင္


YouTube - Videos from this email

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္၊ ၀ိညာဥ္ခြန္အားျပည့္၀ေစဖုိ ့၊ ဓမၼေဒသနာတပုဒ္နဲ ့ဓမၼေတးႏွစ္ပုဒ္ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။
အဦးသီးေသာအသီးေပးလွဴျခင္း ဆရာေတာ္ဦးပါနီေမာင္ (ဘန္ေကာက္)

ၾကဳိေနမယ္ (Praise Song) နန္ေသာင္လုစင္း၊
မီးခြက္ (Praise Song) ဇူလွဳိင္ဂ်ာဆုိင္း၊
အစဥ္သျဖင့္၊ - ဆရာလတ္ေယရွဲ  (FBBC San Francisco ျမန္မာအသင္းေတာ္) .. ္း


ဆရာပါနီေမာင္ (Rev. Calvary Church,  Bangkok) ၂၀၀၆ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ စင္ကာပူ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ကို

Read more: အဦးသီးေသာအသီးေပးလွဴျခင္း (ဓမၼေဒသနာ) -...

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012)...

ဇြန္လအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - မုရန္


မသိျခင္းႏွင့္ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း

လူအခ်ိဳ႕က ဆရာ၀န္ထံ မသြားလို။ သူတုိ႔အထဲ၌ ယိုယြင္းေနေသာအရာကို မသိလိုေသာ ေၾကာင့္ပါ။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔ ဘုရားေက်ာင္း မတတ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ထုိသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ေရာဂါကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျခင္းျဖင့္ က်န္းမာလာမည္ မဟုတ္ပါ။ အျပစ္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမွာလည္း

Read more: ဇြန္လအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမ်ားကို...

၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

(လွမင္းသူ)

တခါက အလုပ္ေခၚတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ လူႏွစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းပါတယ္။ လူတေယာက္ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳ ၂၅ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိျပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ၂ ခန္႔သာ အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးျပီးသြားလို႔ တကယ္အလုပ္ခန္႔တဲ့ အခါ ၂ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိေသးတဲ့ လူကို အလုပ္ရွင္က ခန္႔လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ၂၅ႏွစ္

Read more: ၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္