သခင့္စကား the Lord's Word No.135 Nov 2012 (ထြက္ျပီ)


ခ်စ္ေသာ
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္
LW 135 november 2012, သခင့္စကား ၁၃၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၂ ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္။
အေစခံလမ္းမွ-မင္းေအာင္သက္လြင္
Download: 
Read more: သခင့္စကား the Lord's Word No.135 Nov 2012...

ေန႔စဥ္ခြန္အား RBC ၀ိညာဥ္စာေစာင္မွ ရြက္လႈပ္ပင္၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲပါ၊ ၾကီးေလးေသာအဖိုးအခ၊ အရာခပ္သိမ္းအခ်ိန္ကိုက္ပါ၊ ၾသဇာအနည္းဆံုးလူမ်ား..အေၾကာင္းရြက္လႈပ္ပင္

Text Size: Zoom In
01.10.2012
ဖတ္ရန္: ဖိ ၄း၆-၉
ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ သခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သင္တုိ႔၌ အစဥ္မျပတ္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာအားျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ။  ၂သက္ ၃း၁၆
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ:
ၾသဗဒိ -
Read more: ေန႔စဥ္ခြန္အား RBC ၀ိညာဥ္စာေစာင္မွ ရြက္လႈပ္ပင္၊...

Wonderful Name ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress) - ေစာစံေအာင္(Rev)


ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress)

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊ ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊ ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မၾကံဳစဖူးေရးႀကီးမႈႀကံဳရကာ

Read more: Wonderful Name ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး (Fortress) -...

အဦးသီးေသာအသီးေပးလွဴျခင္း (ဓမၼေဒသနာ) - ဆရာပါနီေမာင္


YouTube - Videos from this email

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္၊ ၀ိညာဥ္ခြန္အားျပည့္၀ေစဖုိ ့၊ ဓမၼေဒသနာတပုဒ္နဲ ့ဓမၼေတးႏွစ္ပုဒ္ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။
အဦးသီးေသာအသီးေပးလွဴျခင္း ဆရာေတာ္ဦးပါနီေမာင္ (ဘန္ေကာက္)

ၾကဳိေနမယ္ (Praise Song) နန္ေသာင္လုစင္း၊
မီးခြက္ (Praise Song) ဇူလွဳိင္ဂ်ာဆုိင္း၊
အစဥ္သျဖင့္၊ - ဆရာလတ္ေယရွဲ  (FBBC San Francisco ျမန္မာအသင္းေတာ္) .. ္း


ဆရာပါနီေမာင္ (Rev. Calvary Church,  Bangkok) ၂၀၀၆ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ စင္ကာပူ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ကို

Read more: အဦးသီးေသာအသီးေပးလွဴျခင္း (ဓမၼေဒသနာ) -...

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012)...

ဇြန္လအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - မုရန္


မသိျခင္းႏွင့္ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း

လူအခ်ိဳ႕က ဆရာ၀န္ထံ မသြားလို။ သူတုိ႔အထဲ၌ ယိုယြင္းေနေသာအရာကို မသိလိုေသာ ေၾကာင့္ပါ။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔ ဘုရားေက်ာင္း မတတ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ထုိသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ေရာဂါကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျခင္းျဖင့္ က်န္းမာလာမည္ မဟုတ္ပါ။ အျပစ္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမွာလည္း

Read more: ဇြန္လအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမ်ားကို...

၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

(လွမင္းသူ)

တခါက အလုပ္ေခၚတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ လူႏွစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းပါတယ္။ လူတေယာက္ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳ ၂၅ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိျပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ၂ ခန္႔သာ အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးျပီးသြားလို႔ တကယ္အလုပ္ခန္႔တဲ့ အခါ ၂ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳသာ ရွိေသးတဲ့ လူကို အလုပ္ရွင္က ခန္႔လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ၂၅ႏွစ္

Read more: ၀ိညာဥ္ရင့္က်က္ ေရွ႕သို႔တက္

ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား

ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဒုစရုိက္ကိုမျပဳတတ္။

၁ ေယာ ၃း၉

(လွမင္းသူ)

ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏူန္းမ်ိဳးဟာ က်မ္းစာထဲမွာ အျခားေနရာမ်ားမွာလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျခံဳၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီအသံုးအနဴန္းဟာ သာမာန္ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ လူတေယာက္ကို မဆိုလိုပါဘူး။

Read more: ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား

စစ္ေတြျမိဳ႔ေရာက္ေသာ JBCS Singapore မစ္ရွင္အဖြဲ႔


စစ္ေတြျမိဳ႔ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ေရာက္ရွိေသာ JBCS သင္းအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႔ May 2012

မစ္ရွင္ဆုိသည္မွာ .. ခရစ္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္မ်ား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မစ္ရွင္အလုပ္ကို အားေပး၊ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ မစ္ရွင္ရွိပါမွ အသင္းေတာ္ ႏိုးၾကားမႈရွိသည္ဟု ေယဘူယမွတ္ယူထားၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္

Read more: စစ္ေတြျမိဳ႔ေရာက္ေသာ JBCS Singapore မစ္ရွင္အဖြဲ႔

ေရႊလင္းယုန္ေမာင္ႏွံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သို႔ (ထြက္ ၁၉း၄၊ ေယာဘ ၁၂း၇-၉) Dancing together with American friends, playing super bowl, hunting, Hawaii, sky driving, wave surfer ... etc..  I wish to write Eagale story about how Egale couple love. Valentine Month (Feb)...


အေမရိကန္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ အတူကခုန္ျခင္း၊ စူပါဘိုးလ္ ေဘာ္လံုးပြဲၾကည့္ျခင္း၊ အမဲလိုက္၊ ဟာ၀ုိင္ရီသြား၊ ေလဟုန္စီးျခင္း၊ ေရလႊာေလ်ာစီးျခင္း၊ ေရခဲစကိတ္စီးျခင္း စတဲ့ ေပ်ာ္စရာမ်ားစြာ ကစားေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ - ခ်စ္သူမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ေရႊလင္းယုန္ေမာင္ႏွံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေျပာျခင္ပါတယ္။

Read more: ေရႊလင္းယုန္ေမာင္ႏွံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း -...

May 2012, ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္May 2012
အသက္ရွင္ျခင္းလက္ၡဏာ - ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း
ထာ၀ရဘုရားသည္ငါ၏သိုးထိန္း - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၫို
စံုစမ္းျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေအာင္ျမင္၍ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
၀ိညာဥ္အလင္းကိုရ၍ - ညီအစ္ကိုအက္လိုင္းမင္း
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအနာၿငိမ္းျခင္း - ညီအစ္ကိုေဇန

Read more: May 2012, ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္