ဆရာစိုးသီဟ (Rev. Dr) ေကာင္းကင္လမ္းကို က်ိဳးစားတက္မည္ သီခ်င္း

ဆရာစိုးသီဟ (Rev. Dr)
ေကာင္းကင္လမ္းကို က်ိဳးစားတက္မည္ သီခ်င္းကို မဆိုဘူး။ ေကာင္းကင္လမ္းဆိုတာ ျကိဳးစားလို႕မရဘူး ..ကိုးစားျပီးတက္ရမွာ လို႕ေျပာတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီသီခ်င္းက ကယ္တင္ျခင္းရျပီးသူမ်ား ဆိုတဲ႕သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။

မစ္ရွင္ဆိုတာ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းတာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိ ဆိုတာ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းတာထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိ မပါရင္ အသင္းေတာ္မရွင္သန္ပါဘူး။

အခုေခတ္မွ ျမန္မာျပည္မွာ ပေရာစပါရတီ Prosperity ဆိုတဲ႕ က်န္းမာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းတရားေဟာသူမ်ား ေခတ္စားလာပါတယ္။ အေျပာေကာင္းျပီး ခရစ္ယန္ျဖစ္ရင္ အျမီွးမျဖစ္ေစရဘူး ဘုရားသခင္က ယံုျကည္သူမ်ားကို လူေရွ႕မွာ မသိမ္ငယ္ေစလိုဘူး ဆိုျပီး ေလာကျကီပြားေရးေတြ ေျပာေတာ့ လူေတြကသေဘာက်ျကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဓမၼေဟာင္းမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအေျခခံေတာ့ ေငြေျကးျကြယ္ဝတာေတြ အမ်ားျကီးေရးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အခုေခတ္ သခင္ေယရႈရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေခတ္မွာေတာ့ ေငြေျကးဥစၥာထက္ ယံုျကည္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေတြနဲ႕ ဝိညာဥ္အသီးမ်ား (ခ်စ္ျခင္း အပါဝင္၉လံုး) နဲ႕ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို မ်ားစြာ ေရးျပထားတာပါ။ ေလာကအရာနဲ႕ဝိညာဥ္အရာ ခြဲျခားေျပာျပပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္အသင္းေတာ္ဝင္ျခံထဲ ေစတီလာတည္တဲ႕ ျပသနာ ေနာက္ဆံုး အသင္းေတာ္က တရားဝင္ေျမအပိုင္ ေပးလိုက္တာကို အေမးအေျဖက႑ ဆရာစိုးသီဟ အျမင္ေျပာျပဖို႕ ေမးပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီကိစၥျဖစ္လာကတည္းက ေပးလိုက္ပါ လို႕ေျပာခဲ႕ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေပးလိုက္ျခင္းက မိမိတို႕ အႏိုင္ရျခင္းလို႕ ခံယူပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႕ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးေနသူမ်ားေနာက္ ပါမသြားဖို႕ ေျပာျပပါတယ္။
*
*
*
ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္အေျကာင္း က်မ္းစာသင္ျကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူကာတိုင္ေပၚေသသြားတဲ႕ ယံုျကည္သူ လူဆိုးျကီးက မေသခင္ ႏႈတ္ကဝန္ခံျပီး ကယ္တင္ျခင္းရသြားပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးမွ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း ဆိုတာ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕ ယံုျကည္သူလို႕ ေျကာ္ျငာ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ျခင္းခံတယ္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးသူ ခရစ္ယန္အသက္တာ လိုက္ေရွာက္ဖို အသင္းေတာ္တခုမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ကိုယ္ေတြ႕အရ ေျပာ႐င္ ႏွစ္ျခင္းမခံခင္ သင္တန္းေပးျခင္းက သိပ္မထိေရာက္ပါဘူး။ ႏွစ္ျခင္းခံတာလိုက္တာနဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းရသူမ်ားသာ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံျပီး အသင္းေတာ္တခုမွာ ပါဝင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းေတာ္ဆိုတာ ယံုျကည္သူေတြ ခရစ္ယန္အသက္တာ လိုက္ေလ်ာက္ဖို႕ ေနရာျဖစ္ျပီး ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္တိုင္း ဘုရားဘုန္ေတာ္ ထင္ရွားေစရပါမယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ကရင္ဝန္ျကီးေဒၚမ်ိဳးျမတ္ျမတ္သူ တို႕ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူမ်ား ျဖစ္ျကပါတယ္။
*
*
*
က်မ္းစာေလ့လာသင္ျကားျခင္း

'' ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္ဆိုသည္မွာ

''ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ သံုးမ်ိဳး EKKLESIA / Universal/ Local church

''သမၼာက်မ္းစာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ

''သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား

'' ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း
(အျပစ္ ေသျခင္း ကယ္တင္ျခင္း)

'' ကယ္တင္ျခင္းအဆင့္မ်ား (ေနာင္တ ေျဖင့္မတ္ျခင္း အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း သန္႕ရွင္းျခင္း တည္ျကည္ျခင္း ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ)

''ယံုျကည္သူတိုင္း ဘုရားရွင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရမည္။
End...
.
.
စေနေန႕ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ပိုးကရင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္က်မ္းစာေလ့လာသင္ျကားျခင္းပါ။ With Love