ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးနဲ႕ ဝိညာဥ္အသီး..(ဂလာတိ၊ ရွင္ေပတရု၊ ရွင္ေယာဟန္ ၾသဝါဒမ်ား)


ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးနဲ႕ ဝိညာဥ္အသီး..

မိမိညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားနည္းမႈေျကာင့္ ဖခင္ အသက္၈၀ အရြယ္ ၃လအတြင္း ကိေလသာေမွာင္မိုက္တန္ခိုး (မေကာင္းျမင္ ေဒါသျကီး) ျဖစ္သြားပါတယ္။ မိခင္ ၈၂ႏွစ္ လည္းအတူက်ေရာက္သြားလို႕ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကိုပဲ လံုးဝအပ္ႏွံ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ညီအစ္ကိုမ်ားလည္း ဆြဲခ်ခံေနရပါတယ္။ 

ညီအစ္ကိုတို႕ သေဘာတူလ်က္ ေပါင္းေဖၚျကသည္အရာ (ဆာလံ ၁၃၃) ကို မိဘေနအိမ္ထံ ျပန္လာျပီး က်မ္းစာဖတ္။ ဆုေတာင္း။ သီဆိုခ်ီးမႊမ္းျကပါတယ္။ 

သတိရ ဆုေတာင္းေပးျကပါဦး။
.
.

''ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလြတ္ေျမာက္ေရး''...

အသက္ရြယ္ျကီးလာခ်ိန္ အထူးသျဖင့္ လမ္းမေလ်ာက္ႏိုင္ ဒုကၡိတျဖစ္စအခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာဆံုးခ်ိန္ ကဲ႕သို႕ ကာလေတြမွာ စိတ္ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။

သခင္ေယရႈရဲ႕ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း။ ထာဝရအသက္ (ေကာင္းကင္ဘံု) အားျဖင့္၄င္း။ သခင္ေယရႈ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း ႏွစ္သိမ့္အားေပး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႐ွိေစရပါတယ္။ 

'' သူမ်ားအတြက္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေစဖို႕ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ ဝိညာဥ္ျပည့္ဝဖို႕ ဘုရားနဲ႕အတူရွိဖို႕လိုပါတယ္။'''...

ရွင္ေပတရု ျသဝါဒစာ ၁ ။ ၂ ေတြက တိုရင္းလိရွင္း ေရးထားပါတယ္။ စာရြက္(၇)ရြက္ပဲ ရွိေပမဲ႕ အလြန္အားျကီးပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ျခင္း သန္႕ရွင္းျခင္းနဲ႕ အသက္ရွင္ျခင္း မွာ 
သခင္ေယရႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီး ေကာင္ကင္ဘံုမွာ ေစာင့္ေနျခင္းပါ။ ထာဝရအသက္ ကို႐ွိမဲ႕ ေပ်ာ္စရာ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေကာင္းျမင္စိတ္က သခင္ေယရႈအားျဖင့္သာ ရ႐ွိပါတယ္။ ဒီ ယံုျကည္ျခင္းက ေဝဒနာခံစားသူကို အလြန္သက္သာေစပါတယ္။ 

အလားတူ ရွင္ေယာဟန္ ျသဝါဒစာေစာင္ ၁။ ၂။ ၃ ေတြလည္ စာမ်က္ႏွာ (၉) ရြက္ေလာက္နဲ႕ အလြန္ အားျကီးပါတယ္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္း။ လက္ဝါးကပ္တိုင္တရား။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း။ ထာဝရအသက္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ မ်ားကို တိုရင္းလိုရွင္း ေရးထားပါတယ္။

''' ဘုရားအားကိုး အလုပ္လုပ္ရင္ ဘုရားသခင္က အလုပ္လုပ္လာပါတယ္။ မိမိတို႕ အိပ္ေနခ်ိန္ေတာင္ ေနာက္ကြယ္က ဘုရားသခင္ အံ႕ျသဘြယ္ အလုပ္လုပ္လာပါတယ္။ '''...

ေမွာင္မိုက္ထဲက အံ႕ဘြယ္အလင္းေတာ္ အားျဖင့္ ဂရုနာေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရပါတယ္။ ေဟာက္ေသာျခေသ႔ၤ စာတန္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးကို ေအာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ယံုျကည္ျခင္း အားျဖင့္ အဆံုးသပ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယံုျကည္ျခင္းအားျဖင့္ 
' သီလပညာ 
' ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း
' သည္းခံျခင္း
' ဘုရားဝတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း
' ညီအစ္ကိုျခင္း စံုမက္ျခင္း
' ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ...အဆံုးသပ္ပါတယ္။
(၂ေပ၁း၅)

ရ႐ွိတဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပါရွိမွ တပါးသူ အထူးသျဖင္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးေအာက္ ေရာက္ေနသူနဲ႕ ဆက္ဆံလို႕ ရပါမယ္။ လူကိုႏွစ္သက္ေစသကဲ႕သို႕မဟုတ္ ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ေစသကဲ႕သို႕ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရပါမယ္။ (ေရွာင္ေျပးလို႕မရတဲ႕ ေန႕စဥ္ေတြ႕ေန ရန္လိုေနသူနဲ႕ ႏွစ္ခ်ီ အတူေနရသူမ်ား ရွိမွာပါ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲပစ္တာ အလြယ္ဆံုးပါ)။ ..

သူတို႕အေပၚ ေလးေသာဝန္ တင္ပိုင္ေသာ္လည္း မတင္။ ဝွက္ထားေသာေလာဘမရွိ။ ေျဖးညွင္းစြာျပဳျခင္း။ ခ်စ္ေသာေျကာင့္ ႏို႕ထိန္းသည္ မိမိသူငယ္ကို ေကြ်းေမြးျပဳစုသကဲ႕သို႕၄င္း။ ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းနဲ႕ မိမိအသက္ကိုပင္ ေပးခ်င္တဲ႕ ေစတနာစိတ္ရွိရပါတယ္။ (၁သက္၂း၅)

နိဂံုး

ဝိညာဥ္ပကတိ အက်ိဳး ေျကာင့္ ယံုျကည္သူမ်ားမွာ ဝိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးေတြ ရထာပါတယ္။ ယံုျကည္ျခင္း,အနာေရာဂါကင္းျခင္း..ပေရာဖက္ျပဳျခင္း..စိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းျခား သိႏိုင္ျခင္း..အမ်ိဳးမ်ိဳးဘာသာစကားေျပာျခင္း..အနက္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း .. စတဲ႕ဆုေက်းဇူးေတြပါ။ (၁ေကာ၁၂)

ဒီဆုေက်းဇူးေတြထက္ ယံုျကည္သူ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးျခင္း ပိုျပီးအေရးျကီးဆံုးကေတာ့ ဝိညာဥ္အသီး ၉လံုး (ဝိညာဥ္ပကတိအက်ိဳး) ျဖစ္ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳးမူကား 
' ခ်စ္ျခင္း
' ဝမ္းေျမာက္ျခင္း
' ျငိမ္သက္ျခင္း
' စိတ္ရွည္ျခင္း
' ေက်းဇူးျပဳျခင္း
' ေကာင္းျမတ္ျခင္း
' သစၥာေစာင့္ျခင္း
' ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း
' ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း ..တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ (ဂလာတ ၅း၂၂)

ဇာတိပကတိ (ဂလာတ၅း၁၉) ေတြကို မေရးေတာ့ပါ။ ဝိညာဥ္ပကတိ ၉လံုးကို တခုျခင္းေဆြးေႏြး စျမံဳဳ ျပန္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျကမယ္ဆိုရင္ ယံုျကည္ျခင္း ရျပီးသား ညီအစ္ကိုတို႕ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ အပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္ျကပါမယ္။

အေကာင္းျမင္မယ္။ ေနာက္ေျကာင္းမျပန္ မေျပာေတာ့ပါ။ အတိတ္ကို သင္ခဏ္းစာပဲယူ။ စျမံဳျပန္တာ မလုပ္ေတာ့။ အဆိုးအားျဖင့္အရံႈးမခံႏွင့္ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆိုးကိုႏိုင္ေလာ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ကဲ႕သို႕ positive စကားအေကာင္းေတြ ပဲေျပာျကပါမယ္။ Look Forward ေရွ႕ဆက္မယ္။ တခါတေလ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္တာေတြက ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ အလားျဖစ္ေနတာလဲ ျမန္မာယံုျကည္သူမ်ားအတြက္ စံနမူနာယူစရာ အ့ံျသစရာေတြပါ။ 

ခရစ္ေတာ္က ယံုျကည္သူေတြကို က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္း ခ်ီးမြမ္း တစ္ဦးစီလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္လဲလုပ္ရပါမယ္။ တကိုယ္သန္႕ရွင္းေရးကအစ အိမ္အလုပ္ေတြလဲ ရွာျကံလုပ္ျကရပါမယ္။ တေနကုန္ ထိုင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခ်ည္း မျဖစ္ပါဘူး။ ေလာကအလုပ္မ်ားလဲ အတူ ညီညြတ္စြာ လုပ္ရပါမယ္။ တယ္လီဖုန္းအားျဖင့္လဲ ၂ေယာက္ ၃ေယာက္ ေျပာဆို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႕ အတူဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက ဘုရားသခင္ အလိုအရွိဆံုးပါ။ ညီအစ္ကိုမ်ား သေဘာတူလ်က္ ေပါင္းေဖာ္ျကဖို႕ ေတြ႕ဆံု အတူဝတ္ျပဳျခင္း အပတ္စဥ္ ေန႕စဥ္ လုပ္ျကပါစို႕။

ငါတို႕သခင္ေယရႈ၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႕စိတ္ႏွလံုး၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္