ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။ - ဆရာေဇၚသူလင္း

ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။
ယေန႔မနက္ေတာ့ပုံစံေလးေျပာင္းေရးခ်င္ပါသည္။အၿမဲတန္းမနက္ခင္းအားေပးစကားသာေရးျဖစ္ပါသည္။ မနက္ေစာေစာမွာဘုရားေမတၱာနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳ
ျခင္းကိုသိျမင္ခံစားဖို႔ဗဟိုျပဳေရးပါသည္။


ခုမနက္ေတာ့ online ေပၚမွာတရားေဟာ၊ က်မ္းစာသင္လုပ္ေနတိုင္းစိတ္မခ်ရတာေလးသတိေပးခ်င္ပါသည္။ အမ်ားကလဲဘယ္လိုသတိထားရမလဲေမးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အားလုံးသတိထားဖို႔ေရး
လိုပါသည္။ 


ယေန႔မ်ားစြာေသာသူေတြ online သုံးၾကေသာအခါခရစ္ယာန္မ်ားကလဲ သိထားသမွ်က်မ္းစာေတြေျပာ
ၾကေရးၾကေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကေပါ့။Online ေပၚမွာဘဲေရးရင္းေျပာရင္းဆရာေတြလဲေပၚလာသည္။

( online preacher)
နံပါတ္တစ္

သတိထားရမွာက ထိုသူ၏ေဝဌခ်က္က ကယ္တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ထာဝရလား ဆုံးႏိူင္သလား ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာမွာကယ္တင္ျခင္းဆုံးဆိုေသာစကားမပါပါ
ကယ္တင္ျခင္းဆုံးႏိူင္သည္ဟုေျပာေနလွ်င္ထိုသူကို သင္ေ႐ွာင္ဖို႔သင့္ပါၿပီ။


နံပါတ္ႏွစ္

ထိုonline preacher ၏အေၾကာင္းရင္းဇာစ္ျမစ္ကိုေသခ်ာသိဖို႔သင့္ပါသည္။
ထိုသူ၏မိသားစုအေျခအေန၊မိသားစုႏွင့္အတူေနသလား၊တေယာက္ထဲလား၊ကြဲေနတာလား စသျဖင့္ေသခ်ာသိဖို႔လိုပါသည္။


နံပါတ္သုံး

သူဟာအမႉေတာ္ေဆာင္အသက္တာဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ့ၿပီလဲ။( ထိုသို႔ေျပာေသာေၾကာင့္အမႈေတာ္ေဆာင္လူငယ္မ်ားကိုႏွိမ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။) Onlineမွာဘဲ ေဟာေနတာလား၊ေျမႀကီးေပၚမွာျမင္ရ
ေသာအသင္းေတာ္မွာ သူဘာေတြအေစခံသလဲ။ ထိုသူႏွင့္နီးစပ္ရာခရစ္ယာန္ေတြက ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ေပးသလဲ။ နီးစပ္ရာ ခရစ္ယာန္ေတြေ႐ွ႕မွာပုံသက္ေသေကာင္းျဖစ္သလား
သူ႔ကိုတေလးတစား႐ွိၾကသလား။အနားကလူေတြနဲ႔ အဆင္မေျပဘဲ၊အေဝးကလူေတြနဲ႔ဘဲအဆင္ေျပေနရင္ပုံစံမက်ပါ။ ျမန္မာလိုတရားေဟာပီးျမန္မာျပည္ အတြက္ဝန္တာ႐ွိရင္နီးစပ္ရာျမန္မာအသင္းေတာ္မွာ
အေစခံေနေသာသူျဖစ္ရပါမည္။ 


( မွတ္ခ်က္။ ။တရားခ်ည္းေဟာခ်င္ေနေသာသူမျဖစ္ရပါ၊ဆရာခ်ည္းလုပ္ခ်င္ေနေသာသူမျဖစ္ရပါ)


စာတန္ကသခင္ေယ႐ႈကိုက်မ္းစာႏွင့္စုံစမ္းပါသည္သင္မေမ့ပါႏွင့္ က်မ္းစာေျပာတိုင္းေရးတိုင္း တရားေဟာတိုင္း ဘုရားလူမဟုတ္ပါ။ စာတန္လူႏွင့္လူလိမ္ကနဖူးမွာစာမေရးထားပါ။ သင့္ကိုက်မ္းစာႏွင့္ဘဲလာေရာပါလိမ့္မည္။ သမၼာသတိ႐ွိၾကပါေစ။ ေနာက္ဆုံးေသာကာလျဖစ္ပါသည္။ နားေထာင္ေကာင္းတိုင္းလဲ အဟုတ္မထင္ပါနဲ႔။ သူမ်ားေဟာထားတာ ေရးထားတာဖတ္ပီးနားေထာင္ပီး ေကာ္ပီျပန္ေျပာေနေသာ
သူေတြ႐ွိပါသည္။ သမၼာသတိ႐ွိၾကပါ။


ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။ေဇၚသူလင္း။
( မွတ္ခ်က္။ ။ အသင္းေတာ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊အျခားအသင္းေတာ္မွယုံၾကည္သူခေလးမမ်ား online preacher ဆိုသူမ်ား၏လိမ္လည္လွည့္စား
ခံရျခင္းကိုစာနာမိ၍ေရးပါသည္။)