မတရားေသာေမထုန္၊ ညစ္ညဴးစကား၊ လိမ္လည္ျခင္းမွာက လြတ္ေျမာက္ေနသူအားလံုး - ဆရာဦးေဇာ္မင္း


ဆရာတူးဂ်ာနဲ႕ဆရာမန္းထြန္းျမတို႕ ဂ်ပန္မွာေရာက္ေနပါတယ္။ ၂ပတ္လံုး မရွိပါဘူး။ ဟိုမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝင၊ွ၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ဆက္လက္ျပီး ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သတိရဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆရာခင္ေမာင္တင့္တို႕အဖြဲ႕ေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ကို ေရာက္ေနပါတယ္။ အခု ဖူးခက္ကို သြားေနပါတယ္။ လာမဲ့ သၾကၤန္ ၃ရက္သင္တန္း စေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႕ ဆပ္ကပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္ ပါဝင္ရန္ေလွ်ာက္ၾကပါတယ္။ လက္ခံႏိုင္မႈ ကန္႕သတ္ထားတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ ဘုရားသခင္လမ္းျပႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အားလံုး ေလာကၾကီးရဲ့အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားအတြက္ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို အတူသီဆိုခ်ီးမြမ္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ခံယူၾကဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။
.
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းရဲ့ တန္ခိုးေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ လူအျဖစ္ အကန္႕အသတ္ထဲမွာေနရေသာ္လည္း၊ အကန္႕အသတ္မဲ့ေသာ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ္တို႕အထဲမွာ လာရွိေနေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ လူကိုဖန္ဆင္းတဲ့အခါ ေျမၾကီးကိုယူျပီး ဖန္ဆင္းပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္မရွိပါဘူး။ အာဒံနဲ႕ဧဝတို႕ကို ဖန္ဆင္းျပီး သာယာတဲ့ေလာကၾကီးထဲ ေနထိုင္ေစပါတယ္။ လူသားေတြရဲ့ အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့မႈမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ကုိယ္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သလဲဆိုေတာ့ လူသားအျဖစ္ ေယရႈကိုယ္တိုင္ေရာက္လာျပီး ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ လူသားေတြကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ရဲ့သားေတာ္ကိုမႏွေမ်ာပဲ လူသားေတြကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္တယ္..လို႕ဆိုပါတယ္။ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သားေတာ္ကိုေပးဆပ္ျပီး ခ်စ္ပါတယ္။ ေဇာ္မင္းကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သလဲဆိုေတာ့ သားေတာ္ကို စြန္႕လႊြတ္ျပီးေတာ့ေတာင္ ေပးဆပ္ခ်စ္ခဲ့ပါတယ္။
ရခိုင္၊ချမိဳေတြက သူတို႕လူမ်ိဳးအတြက္၊ ကရင္ေတြလည္း သူတို႕အမ်ိဳး အက်ီ ၤကိုဝတ္ျပီး ဂုဏ္ယူၾကတယ္။ အေမရိကန္ကို သြားစဥ္က ကရင္မိတ္ေဆြတစ္ခု ကရင္အက်ီ ၤအနီဝတ္ျပီး ေလဆိပ္မွာလာၾကိဳပါတယ္။ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ၾကပါတယ္။
.
သို႕ေသာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ခံစားျပီးေတာ့ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္တာထက္ ပိုတဲ့ဘုရားရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားရပါတယ္။
.
ရွင္လုကာ ၉၊ အငယ္၂၃မွာ တပည့္ေတာ္ေတြကို ေျပာတဲ့စကားရွိပါတယ္။ ထိုမွတပါး လူအေပါင္းတို႕အား မိန္႕ေတာ္မူသည္ကား ငါ၌ဆည္းကပ္လိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ေန႕တိုင္းထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႕လိုက္ရမည္။
ဒီကေန႕ ကိုယ့္သားသမီးေတြက အေဖအေမကို သိပ္သိတဲ့အတြက္ စကားနားေထာင္တာရွိသလို၊ နားမေထာင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ခ်စ္ေၾကာက္တဲ့အေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့လည္း နားေထာင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕မွာ ဘုရားကိုခ်စ္ျပီးေတာ့ နားေထာင္ရတဲ့အပိုင္းရွိသလို ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕ျပီးေတာ့ နားေထာင္ရတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕တယ္ ဆိုတာ ခ်စ္ျပီး၊ ေလးစား၊ ေၾကာက္ရြံ႕တာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ငါ၌ဆည္းကပ္လိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျငင္းပယ္ရမည္ ..လို႕ေျပာတာ၊ ငါ့ကို သခင္လို႕ဝန္ခံရင္ လို႕ဆိုပါတယ္။ အလုပ္ခန္႕ရင္ ၾကိဳက္ၾကိဳက္၊ မၾကိဳက္ၾကိဳက္ အလုပ္စည္းကမ္း၊ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ငါ၌ဆည္းကပ္လိုသူျဖစ္ရင္ ကိုယ္ေတာ္အလိုအတိုင္းျဖစ္ရပါမယ္။ ကိုယ့္အလိုကို ျငင္းပယ္ရပါမယ္။ ဒီကေန႕ ဘုရားသခင္ရွာတာက ဘုရားအလိုေတာ္ကို လိုက္ေရွာက္ခ်င္တဲ့လူ ရွာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
.
ဆရာ ျမန္မာျပည္မွာ ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲ မ်ားစြာလုပ္ခဲ့သူနဲ႕ ဆံုေတြ႕ပါတယ္။ ထမင္းစား၊ ေလဆိပ္လိုက္ပို႕ရင္း သူေျပာသြားတဲ့ စကားကို အမွတ္ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ဝိညာဥ္ေရးမွာ အပိုင္း(၃)ပိုင္းရွိေၾကာင္း၊ ေျပာသြားပါတယ္။ နံပါတ္(၁) - ဝိညာဥ္ဆိုးတည္ရွိတဲ့ေနရာေတြကို ဦးစြာ ေယရႈနာမနဲ႕ ရွင္းလင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါလုပ္ျပီးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ နံပါတ္(၂) အခ်က္က အဲဒါေတြမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အသင္းေတာ္ေတြ ႏိုးထလာမဲ့အေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ၾကီးက သာ၍ႏိုးထလာမဲ့အေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ဆိုးမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ႏိုးထမႈ၊ ဆာငတ္မႈေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္လာမဲ့အေၾကာင္း၊ ယခုကာလျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မ်ားမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေကြ်းမယ္ဆိုရင္ ရာ၊ ေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး လာၾကပါတယ္။ နံပါတ္(၃)အခ်က္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ လိုက္ေလ််ာက္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ Character (ကုိယ္က်င့္တရား၊ စာရိတၱ) ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ ဝိညဥ္တန္ခိုးနဲ႕ၾကီးမားစြာ လုပ္မဲ့သူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းသြန္သင္တဲ့ အသက္တာ ကို ေရာက္ဖို႕ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို သင္မဲ့လူေတြ ေျမာက္ျမားစြာ လာလိမ့္မယ္ လို႕ေျပာဆိုပါတယ္။
ဒီအသင္းေတာ္မွာလည္း ႏိုးထမႈေတြ ေရာက္လာပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္ကိုယ္ကို ျငင္းတဲ့အသက္တာ ၊ ဘုရားရွင္ရဲ့အလိုေတာ္က ကြ်န္ေတာ့အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႕ ဝန္ခံတဲ့အသက္တာ သာ၍လိုလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
.
အလုပ္ကို လာရင္၊ ဘယ္လိုဝတ္လာရမယ္၊ တာဝန္ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြျပီးမွာ လကုန္မွ လခထြက္ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သြန္သင္ခ်က္ေတြနဲ႕ သြားလာတဲ့အသက္တာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
.
ေကာေလာသဲ (၃း၁၀) ကို ၾကည့္ရင္ သာ၍ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္တို႕သည္ လူေဟာင္း၏ အက်င့္တို႕ႏွင့္ လူေဟာင္းကို ကိုယ္ကိုခြ်တ္ပယ္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ပုသ႑န္ႏွင့္အညီ မွန္ေသာပညာအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ လူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ၾက၏။
..
ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္ ဝတ္ေဆာင္ေသာ အသက္တာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
.
.
ဗတၱိဇံမဂၤလာခံျပီးသူမ်ား အမွတ္ရဖို႕က၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ့သခင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဝန္ခံထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကိဳက္ၾကိဳက္၊ မၾကိဳက္ၾကိဳက္ သင္ခံထားျပီးသား ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ့သခင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဝန္ခံထားျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဝတ္စံုအသစ္ကို ဝတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ သြားလာ၊ လုပ္ေဆာင္၊ စကားေျပာဆိုျခင္း အရာခပ္သိမ္းဟာ ကိုယ္ေတာ့အလိုသာ ျဖစ္ရပါမယ္။
.
ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံထားတဲ့အတြက္ ငရဲသြားစရာမရွိ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသြားရမွာျဖစ္ျပီး ေရ၊ ဗတၱိဇံခံယူထားတဲ့အတြက္ တန္ခိုးလိုပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ သြားရပါမယ္။
.
ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႕ဦးေဆာင္ျပီး၊ ဆရာမေဒၚခင္ႏွင္းေဝ..အသင္းေတာ္ေတြ အားလံုး ဂုိဏ္ဂနမ်ိဳးစံု ဆုေတာင္းၾကတဲ့အခါ ၁၀ႏွစ္ၾကာခ်ိန္ ဘုရားျမင္ပါတယ္။ ဂုိဏ္ဂန ခံယူခ်က္ေလးေတြ မတူေပမဲ့ တူညီတဲ့ဘုရားကို ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳတဲ့အခါ ဘုရားျမင္ပါတယ္။ ဒီကေန႕အထိလည္း ဆုေတာင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားနဲ႕ ဝိညာဥ္ဆိုးေတြကို ခ်ည္ေႏွာင္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္ၾကီး လြတ္ျခင္းရလာပါျပီ။ သမၼာတရားေအာက္ ျမန္မာျပည္ၾကီးႏိုးထျခင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏိုးထျခင္းေနာက္ပိုင္းမွာ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သိၾကြမ္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားဟာ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးမႈေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။
.
ေကာေလာသဲ ၃း၁ ကို မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္ပါတယ္။ သိပ္အေရးၾကီးတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း သင္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၾကျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ဘုရားသခင္၏ လကၤ်ာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္ေနေတာ္မူလွ်က္ ရွိေသာ အထက္အရာကို ရွာရမည္။ ေအမင္...။
.
.
ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့အသက္တာက ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ သြားလာေနတဲ့ အသက္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ အထက္အရပ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အသက္တာျဖစ္တယ္။
.
ဦးစားေပး ဆိုတဲ့အခ်က္ရွိပါတယ္။ လုပ္ကိုင္စရာ၊ လုပ္ေပးစရာ အမ်ားၾကီးရွိေပမဲ့ ဦးစားေပးမႈကေတာ့ တစ္ဦးတည္းရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္နဲ႕ဆိုင္တဲ့အရာကို အျမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္အရာတို႕အေပၚမွာသာ စြဲလမ္းျခင္းရွိေစဖို႕ရာ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ရွိေနျခင္း၊ သြားလာရျခင္းကို ေတာင့္တတတ္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ အရြယ္ေပၚမူတည္ျပီး ေတာင့္တမႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ ကေလးအရြယ္က အရုပ္၊ လူငယ္အရြယ္က စက္ဘီး၊ ထို႕ေနာက္ ရီးစားလိုခ်င္လာသည္။ ၁၀တန္းေအာင္ျပီး ဘြဲ႕ရသည့္ေနာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႕၊ သားသမီးမ်ားအဖို႕ ဦးစားေပးမႈမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ ယံုၾကည္သူအဖို႕ အျခားလိုအပ္တဲ့အရာမ်ား ေျပာင္းေနေပမဲ့ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ေရွ႕ ေရာက္ေနဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။
စီးပြားေရး ဦးစားေပးလုပ္ေနေပမဲ့ ဘုရားအတြက္ ျဖစ္ေစရပါမယ္။ မိသားစုအတြက္ လုပ္ေနေပမဲ့ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေစရမယ္။ ဒီကေလးကို ဘုရားသံုးႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိထားဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း လကၡဏာကို သိဖို႕ဆိုတာ သင္ဘာကိုစြဲလမ္းသလဲ ဆိုတာနဲ႕ သိႏိုင္ပါတယ္။
.
ေကာေလာသဲ ၃း၂-၄ ကိုဆက္ဖတ္ရင္ အထက္အရာကိုသာ စြဲလမ္းၾကေလာ့။ သင္တို႕သည္ ေသေနေသာသူ ျဖစ္၍ သင္တို၏အသက္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ဝွက္ထားလွ်က္ရွိ၏။ ငါတို႕သည္လည္း ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုန္းၾကီး၍ထင္ရွားၾကလတံ့ .. ဟု ေရးသားထားပါတယ္။
.
.
ေမာေရွက ကၠဳသေရလေတြကို ေခၚထုတ္သြားျပီး၊ ၆သိန္းေယာကၤ်ားမ်ားက ျပန္ခ်င္တယ္လုပ္ေတာ့ ဘုရားသခင္ စိတ္ဆိုးပါတယ္။ လမ္းတဝက္က်မွာ ျပန္လွည့္ခ်င္သူေတြ ရွိလာပါတယ္။ ထာဝရအသက္ရမယ္ဆိုတာကို အေႏွာက္အရွက္၊ အဟန္႕အတားမ်ား ေကာေလာသဲ ၃း၅ မွာေရးထားပါတယ္။ မလုပ္ရမဲ့အရာမ်ားကို တခါတရံ အလိုအေလ်ာက္သိပါတယ္။ မတရားေသာေမထုန္၌ မီွဝဲျခင္း၊ ညစ္ညူးစြာက်င့္ျင္း၊ ကိေလသာပူပန္ျခင္း၊ ဆိုးညစ္ေသာတက္မက္ျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း တည္းဟူေသာ ေျမၾကီးေပၚမွာရွိေသာ သင္တို႕၏ ကိုယ္အဂၤါတို႕ကို ေသေစေလာ့... ဟုမလုပ္သင့္ေသာအရာမ်ားကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဂလာတိ ၅း၂၀ မွာလည္း ေရးထားပါတယ္။
ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္ဝတ္ဆင္သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အရာမ်ား၊ မလုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္တယ္။
.
မတရားေသာေမထုန္ .. ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အိမ္ေထာင္မျပဳပဲ ဆက္ဆံျခင္းကို လံုးဝမလုပ္ရဘူး။ ေလာကၾကီးက ဒီကေန႕ အဲဒါ သဘာဝပဲလို႕ ေျပာၾကသူမ်ားေပမဲ့ ဒါဟာ ဘုရားမၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က ဒီကိစၥကို ခဏခဏ ေျပာေနပါတယ္။ ဇတိကို ဖယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ STOP ဆိုတဲ့ ကားလမ္းမေပၚက ဆိုင္းဘုတ္ကို လိုက္နာဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္ပါနဲ႕ ေျပာထားတဲ့အခါ မိမိက ဝင္ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အ မဂၤလာေတြ ဝင္လာၾကတယ္။ ဓမၼေဟာင္း ေယာရႈမွတ္စာမွာ အျပစ္ရွိသူကို ခဲနဲ႕ေပါက္ျပီး စီရင္ၾကပါတယ္။ အခုေခတ္ ေက်းဇူးေတာ္ေခတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အျပစ္ေတြကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ေဖၚျပေတာင္းပန္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုခံရပါတယ္။ ဒါေက်းဇူးေတာ္ေခတ္ပါ။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဘုရားမၾကိဳက္တာကို လုပ္ခ်င္စိတ္ လံုးဝမရွိေအာင္ ဘုရားကလုပ္ေပးလိုက္တာ ေက်းဇူးေတာ္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မွားတယ္။ ဝန္ခံလိုက္ပါ။
.

ေကာေလာသဲ ၃း၈ မွာေတာ့ ညစ္ညူးစြာေျပာဆိုျခင္းကို ႏႈတ္ကေတာင္မထြက္ေအာင္ ပယ္လိုက္ပါ။ ကို္ယ္ေတာ္ဘုရား ကြ်န္ေတာ့္ႏႈတ္ကို ကယ္မပါ .. ဝန္ခံရင္၊ ဆပ္ကပ္ရင္.. ဆယ္ခြန္းမွာ ၃ခြန္းေလာက္စတင္ ကယ္မပါမယ္။ တေျဖေျဖး ၁ဝခြန္းလံုး ေျပာေနက်ကေန မေျပာေတာ့ဘူး ျဖစ္လာပါတယ္။ ငါက အရက္မေသာက္တတ္ဘူး။ ငါက မလိမ္ဘူး။ ညစ္ညဴးတဲ့စကားေတြ မေျပာဘူး..... ေနရာေဟာင္းက သူငယ္ခ်င္းေတြက ... ဟာ မင္းက အရင္က ေျပာတာပဲ.. ဆိုရင္ ဟုတ္တယ္ အရင္ကငါေျပာတယ္။ အခုမေျပာေတာ့ဘူး။ သူတို႕က သင့္ကို ရံႈခ်ေျပာဆို၊ ခြာက်ဥ္လိမ့္မယ္၊ ကိစၥမရွိပါဘူး။ တေန႕ ေျဖာင့္မတ္စြာေနထိုင္တတ္တဲ့ သင့္ကို သူတို႕ျပန္ျပီး နားလည္၊ေခၚေျပာလာၾကမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေလာကထဲက သင့္ကိုဆြဲထုတ္ျပီး ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဝင္လာလိမ့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။
.
ျမန္မာေတြ ဘန္ေကာက္မွာ အလုပ္ေျပာင္းခ်င္ရင္၊ လစာပိုေကာင္းတဲ့ေနရာ ေျပာင္းခ်င္ရင္၊ အိမ္ျပန္မယ္၊ အေမေနမေကာင္းဘူး..လိမ္ေျပာျပီး အလုပ္ေျပာင္းတယ္။ အားနာလို႕ လိမ္ေျပာရတာေတြ လူတိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ရရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္ေတာ့ပဲ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႕ သစၥာနဲ႕ အလုပ္လုပ္သူျဖစ္လာပါမယ္။
.
မေပးမကမ္း၊ လာဘ္မထိုးရင္ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ္သို႕ေသာ္ ရပ္တည္ၾကည့္ပါ။ ရပ္တည္တဲ့သူကို ဘုရားသခင္ ခ်ီးေျမွာက္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာေလလုယ....။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္နဲ႕အတူ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္..ဆိုတဲ့အသက္တာကို သင္ရရွိတဲ့အခါ .. ေဟ့၊ ငါက ရွင္ျပန္ထေျမာက္တဲ့အသက္တာမွာ လိုက္ေလွ်ာက္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ငါက မညာဘူးကြ.. လို႕ေျပာႏိုင္သူျဖစ္လာပါမယ္။ ေကာေလာသဲ ၃း၉ မွာ အခ်င္းခ်င္း အခ်င္းခ်င္းမုသာစကား မေျပာနဲ႕လို႕ ေရးထားပါတယ္။ သုတၱံ ၁၂း၂၂ မွာလည္း မုသာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ စကားရွိပါတယ္။ မုသာသံုးေသာ ႏႈတ္ခမ္းကို ထာဝရဘုရား စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာသည္ ..ဟု ေရးထားပါတယ္။ သစၥာတရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူမူကား ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ ျဖစ္ၾကသည္။
.
မုသာမပါ၊ လကၤာမေခ်ာ ...ဆိုတဲ့စကားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႕ မကိုက္ဘူးလို႕ ေျပာပါမယ္။ ေလာကသားမ်ားအတြက္ မွန္ေကာင္းမွန္ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတန္ခိုးနဲ႕ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူေတြအတြက္ မမွန္ပါဘူး။ ဟာေလလုယ...။
ေနာက္ဆံုး ေကာေလာသဲ ၃း၁၀မွာ သင္တို႕သည္ လူေဟာင္း၏အက်င့္တို႕ႏွင့္ လူေဟာင္း၏ကိုယ္ကို ခြ်တ္ပယ္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူ၏ ပံုသ႑န္ႏွင့္အညီ ..လူသစ္ကိုယူတင္ဝတ္ဆင္ေစမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾသဝါဒလို႕ေခၚပါတယ္။ မလုပ္ႏိုင္ဘူး ... ထင္ေပမဲ့ ၊ မထင္ပါနဲ႕၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္ လူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျပီး ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရွိမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မတရားေသာေမထုန္ထဲမွာ ကိုးလို႕ကန္႕လန္႕ ျဖစ္ေနသူမ်ား ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕မဟုတ္ရင္ မလြတ္ဘူးေနာ္... ။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံယူျပီးသြားရင္ လြတ္သြားပါတယ္။ အဲဒါက ေက်းဇူးေတာ္ကာလရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္ပါတယ္။
.
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိျပီး၊ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာအသက္တာ အျဖစ္ကို ျပင္ဆင္ၾကရေအာင္။ ေက်းဇူးေတာ္ကာလဆိုတာ ေက်းဇူးေတာ္ကလြဲလို႕ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒီကေန႕ ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္ လြတ္ျခင္း ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
.
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအသက္တာ၊ ေကာင္းကင္ကိုပဲ ေမွ်ာ္ၾကည့္တဲ့အသက္တာ၊ ကိုယ္ရဲ့ျမိဳ႕၊ ရြာ၊ တိုင္းျပည္မွာ ေကာင္းၾကီးခံစားဖို႕ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူတံုျပန္ျခင္းအားျဖင့္သာ ရွိပါတယ္။ တျခားနည္းမရွိပါဘူး။ ေလာကၾကီးက အေပးအယူလုပ္ေပမဲ့ သင္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူျဖစ္ရပါမယ္။ အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...။
.
.
ဆရာဦးေဇာ္မင္း (Rev, MCA Bangkok) 4-May-2014 Sermon.
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ျမန္မာခရစ္ယာန္မိတ္သဟာရ အသင္းေတာ္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ေမလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၄)