ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - ဆရာမ်ိဳးသူ
က်ပ္တည္းစြာမဆံုးမတဲ့အတြက္ ..လို႕ ဧလိက ေျပာပါတယ္။ သူ႕ရဲ့သားႏွစ္ေယာက္ကို ဘုရားရဲ့အလိုေတာ္နဲ႕အညီ ဆံုးမဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါဝိတ္အသက္တာမွာလည္း ညီမတာမာကို ဒါဝိတ္သားၾကီးတစ္ဦးက မတရားအဓၶမ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ဘုရင္ဒါဝိတ္မင္းက ဘာမွဆံုးမျခင္း မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဆံုးမရမဲ့အခ်ိန္ မဆံုးမလို႕ တစ္ေန႕မွာ တာမာရဲ့ အစ္ကိုက ဒါဝတ္သားၾကိးကို သတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ပုန္ကန္၊ နန္းသိမ္းတဲ့အထိေအာင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 

က်မ္းစာမွာေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ကို မႏိုင္တဲ့လူက ဟာလာဟင္းလင္း ျမိဳ႕နဲ႕တူပါတယ္။

ေကာေလာသဲ ၃း၁၉ မွာ ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္း တို႕ၾကားမွာ အခ်င္းေယာကၤ်ားတို႕ ကိုယ့္ဇနီးကို ၾကမ္းတမ္းစြာမဆက္ဆံနဲ႕လို႕ ဆိုထားပါတယ္။ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုျခင္း ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သားသမီးမ်ားကို စိတ္ဆိုးေအာင္မလုပ္နဲ႕လို႕ဆိုပါတယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ေယာကၤ်ားေတြက အေမာင္ေထာင္ျပတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ သတိထားၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဧဖက္အခန္း ၄း၂၆ မွာ ၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။အျမက္ထြက္ရာတြင္ စိတ္ဆိုးတိုင္းအျပစ္မဟုတ္၊ အျမက္ထြက္တိုင္းအျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ဆိုးလာတိုင္း သမၼာတရားနဲ႕ အျမန္ဆံုးဆင္ခ်င္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းငယ္ ၃၁မွာ ..ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ေငၚျခင္း၊ သူ႔အသေရ ပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို၄င္း၊ ခပ္သိမ္း ေသာမနာလိုျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔မွပယ္ ရွားၾကေလာ့..လို႕ဆိုတဲ့အတိုင္း၊ စိတ္ဆိုးရင္ အသံက်ယ္လာပါတယ္။
က်ေနာ္႕ကိုလည္း စိတ္ရွည္တယ္၊ သည္းခံတယ္လို႕ အသင္းသားေတြက ေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ က်ေနာ့္ဇနီးသည္ သိပါတယ္။ သားသမီး (၄)ေယက္နဲ႕ မိသားစုမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း အသင္းေတာ္မွာစိတ္ရွည္ခဲ့တာေတြ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဆာလံ ၃၇း၈ အမ်က္မထြက္ေစႏွင့္။ ေဒါသစိတ္ကို စြန္႔ပယ္ေလာ့၊၊ ျပစ္မွားေစျခင္းငွါ တိုက္တြန္းတတ္ေသာ စိတ္မရွိေစႏွင့္၊ ..ဆိုသလိုပဲ ထြက္လာတဲ့ေဒါသကို ၊ စိတ္ပိုဆိုးေစေအာင္ မျဖစ္ေစဖို႕ ဆင္ခ်င္ရပါတယ္။ သူ႕ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို လုပ္ႏုိင္ရပါမယ္။ 
ဧဖက္အခန္း ၄း၃၂ မွာေတာ့ ...အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း ရွိၾကေလာ့ ..လို႕ေရးထားပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အေၾကာင္းမရွိပဲ စိတ္တိုေနတတ္ပါတယ္။

ညီအစ္ကိုကို ကဲ့ရဲ့ျခင္း ..ငတံုး၊ ဦးေႏွာက္မရွိဘူး.. စတဲ့ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ိဳးေတြ မေျပာဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဒါမ်ိဳး ေျပာမိတဲ့အခါ အထူးသျဖင့္ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း ေျပာတဲ့အခါ အျပစ္ၾကီးပါတယ္။ အေသးမႊား ေျပာဆိုမိျခင္းကို အိမ္ေထာင္တြင္း၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ စီရင္တာနဲ႕ ျပီးသြားေပမဲ့ ညီအစ္ကိုခ်င္း .. ငတံုး၊ ဦးေႏွာက္မရွိဘူး.. ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ..အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ညီအစ္ကို ဇနီးလင္မယားၾကား၊ သားသမီးၾကားမွာ တခါတေလေတာ့ စိတ္တိုတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ရာ့ခါ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ ..ငတံုး၊ ဦးေႏွာက္မရွိဘူး..ဆိုတဲ့စကားမ်ိဳးေတြ အရမ္းအခံရခက္ေစပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးစကားမ်ိဳး ဆင္ခ်င္ၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ကဲ့ရဲ့တဲ့ စကားေလးေတြ ..အိမ္ေထာင္ေတြကြဲတာလဲ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ စကားလံုးေလးေတြနဲ႕ပဲ စတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္မို႕ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မွာ ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားေတြ ပယ္ၾကရေအာင္၊ ေျပာမိရင္လည္း တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ေတာင္းပန္ၾကရေအာင္။ 

ေနာက္တဆင့္တက္သြားတာကေတာ့ က်ိန္ဆဲတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ရုပ္ရွင္ေတြမွာ God Damn.. ဆိုတဲ့စကားလံုးေတြ ၾကားရပါတယ္။ ဆန္ကုန္ေျမေလး.. ဆိုတဲ့စကားကိုလဲ က်ိန္ဆဲတယ္လို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ငတံုး ..ဆိုတဲ့စကားကေတာ့ ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕မိသားစုမွာ ဒါမ်ိဳးေတြနဲ႕ေဝးပါေစ။ အဲဒီစကားေတြ ပယ္လိုက္ရင္ အိမ္ေထာင္သာယာလာပါလိမ့္မယ္။ 
.
ဒါမ်ိဳးစကားေတြ ဘာေၾကာင့္ထြက္သလဲ ဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ေလးစားဖို႕လိုေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္ကို အခြင့္မေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္ယာကုပ္မွာ လွ်ာကို သတိထားဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘၤာၾကီး အၾကီးၾကီးမွာ တက္မွေလး ေသးေသးေလးက သေဘၤာၾကီးကို ထိန္းေနပါတယ္။ တက္မ မပါပဲလဲ မျဖစ္ပါဘူး၊ သေဘၤာၾကီးတစ္ခုလံုးကို ဦးတည္ရာေျပာင္းေစပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စကားတစ္ခြန္းမွားသြားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အသက္တာလဲ ေျပာင္းသြားေစတတ္ပါတယ္။ 
.
.
ဓမၼေဟာင္းက အဘိဂဲလ အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါဝတ္မင္း၊ အဘိဂဲလ နဲ႕ သူ႕ခင္ပြန္း နာဗလ တို႕အေၾကာင္းပါ။ ဒါဝိတ္ ေတာထဲမွာ သူပုန္အျဖစ္ သူ႕ရဲ့လူ ၆၀၀ နဲ႕ ထြက္ေျပးေနခ်ိန္မွာ ရိကၡာျပက္သြားခ်ိန္မွာ၊ နာဗလ ရဲ့သိုးေတြကို တခါက ဒါဝိတ္ ၾကည့္ရႈခဲ့ဘူးပါတယ္။ နာဗလ ပြဲလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ဒါဝိတ္ၾကားေတာ့ သူ႕လူ (၁၀)ေယာက္ ကို လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ နာဗလက မေခ်မခံ ျပန္ေျပာတဲ့အခါ သူ႕လူေတြ ျပန္ျပီး ဒါဝတ္ကို ေျပာျပတယ္။ အဲဒီအခါ ဒါဝိတ္ စိတ္ဆိုးသြားပါတယ္။ အဘိဂဲလ ဒီသတင္းၾကားတဲ့အခါ စားစရာေတြယူလာျပီး ဒါဝိတ္မင္းကို ေတာင္းပန္ျပီး၊ ေခ်ာ့ေမာေျပာဆိုတယ္။ တေန႕ဘုရင္ျဖစ္မဲ့လူ ..ဒီလိုလူတစ္ဦးကို မသတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေျပာဆိုတဲ့အတြက္ ..ေနာက္ဆံုး ဒါဝိတ္မင္း စိတ္ဆိုးေျပသြားျပီး၊ ဆက္မသြားေတာ့ပဲ ျပန္သြားပါတယ္။ 
.
ဒီ (၃)ေယာက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒါဝိတ္မင္းက အျမက္ထြက္ေပမဲ့ အျပစ္မလုပ္ပဲ ျပန္သြားပါတယ္။ တခါတေလေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးသည္က ကြ်န္ေတာ့္ကို စိတ္ဆိုးေအာင္လုပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ဆိုးလာေတာ့ သူက ဘာေၾကာင့္မို႕စိတ္ဆိုးေနသလဲ...လို႕ေမးပါတယ္။ သူစိတ္ဆိုးေအာင္လုပ္ေနတာကို သူမသိေတာ့ ..ေမးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့သား အလတ္လည္း ကြ်န္ေတာ့ကို စိတ္ဆိုးေအာင္ လုပ္တတ္ပါတယ္။ 
.

အဘိဂဲလ ..ရန္ျငိမ္းေစသူ
.
ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္။ Peace Maker အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ရန္ျငိမ္းေစတဲ့လူျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းလိုအပ္ပါတယ္။ Dont add oil to the buyer လို႕ ကြ်န္ေတာ့သားေျပာသလို ...အေမက သားကို ဆူေျပာေနခ်ိန္ ..ကြ်န္ေတာ္က ဝင္ေျပာတဲ့အခါ သားျဖစ္သူက ဒီစကားကို ေျပာပါတယ္။ ဝင္ျပီး ဖိမေျပာပါနဲ႕လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။ 
.
ၾကားဝင္ေျဖေျပာတဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕က ေစ်းကိုင္ပါတယ္။ ဒါမ်ိုးလဲ မလုပ္ၾကပါနဲ႕။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားမ်ားၾကပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ျဖစ္ရင္ တစ္ပါတ္ေလာက္ စကားမေျပာတဲ့အေျခအေနကေန အခုဆို တနာရီေလာက္နဲ႕ စကားျပန္ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕မိသားစုမွာလဲ နာဗလ ရွိပါတယ္။ အဘိဂဲလ နဲ႕ ဒါဝိတ္လည္း ရွိပါတယ္။ လိုအပ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြလဲ မိသားစုကြဲတာမ်ိုး ရွိပါတယ္။ စကားအားျဖင့္ 
ေျဖးညွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖေစပါတယ္။ သုတၱံက်မ္း ၁၅ .. တစ္ေယာက္က အျမက္ထြက္လာရင္ တစ္ေယာက္က စိတ္ေျဖရပါမယ္။ အျမဲတမ္းပဲ ေယာကၤ်ားက စိတ္တိုေနျပီး မိန္းမက စိတ္ေျဖစကားေျပာေနရတာမ်ိဳးလဲ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အျပန္အလွန္စိတ္ေျဖေစဖို႕လိုပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားေတြက စိတ္ကို အရမ္းနာေစတဲ့အခါ ဘယ္လိုမွ စိတ္ေျဖလို႕မရတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေဒါသကို ဘယ္လိုခ်ဳပ္တည္းမလဲ..ဆိုေတာ့ သုတၱံဆရာက သမၼာသတိရွိရမယ္ ..သမၼာသတိရွိရပါမယ္။ 
.
.
ေယရႈခရစ္ေတာ္
.
သည္းခံျခင္းလိုပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္လည္း သူ႕ကို ကဲ့ရဲ့ရံႈခ်တဲ့အခါ ဘာမွျပန္မေျပာေတာ့ပါဘူး။ အတုယူစရာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အရာမ်ားကုိ ေယရႈရဲ့အသက္တာကေန စံနမူနာ ယူႏိုင္ပါတယ္။ သုတၱာ ၁၉း၁၈ မွာ ေမွ်ာလင့္စရာရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သားကို ဆံုးမပါလို႕ ေရးထားပါတယ္။ သနားပါတယ္ ဆိုျပီး လႊတ္မထားသင့္ပါဘူး။ သနားပါတယ္ ..ေက်ာင္းမသြားေစဖူး၊ က်ဴရွင္မသြားေစဖူး ..မျဖစ္ေစပါနဲ။
အဓိကေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးကို စိတ္မဆိုးေစပါနဲ႕၊ ကိုယ့္ဇနီးသည္ကို ၾကမ္းတမ္းစြာမဆက္ဆံပါနဲ႕ ..ဆိုတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ကို ေဆြးေႏြးဖို႕ အခ်ိန္ေပးခ်င္ပါတယ္။ အသင္းသားမ်ား အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးဖို႕ အားလံုးကို အခ်ိန္ေပးပါတယ္။ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။ 
.
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သင္ၾကားျခင္းကို အဆံုးသပ္ပါသည္။ ကမၻာအဆက္ဆက္ ေယရစ္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။ (23Nov2015) JBCS Family Day Sermon & Bible Study., Nov-2015.. မုရန္