အျပစ္ဟုမထင္ေသာအျပစ္မ်ား - အတင္းေျပာျခင္း Gossip . Rev Ivan

အျပစ္ဟုမထင္ေသာအျပစ္မ်ား - အတင္းေျပာျခင္း Gossip . Rev Ivan

က်မ္ပိုဒ္ သုတၱံ ၂၀:၁၉ Proverbs 20:19

ပြဲေတာ္မဂၤလာကို ေျဖးညွင္းစြာ ခရစ္ေတာ္ အသား အေသြး ေပးဆပ္သြားေႀကာင္း ေအာက္ေမ႕သတိရၿခင္း အင္းေတာ္က ဦေဆာင္သြားပါျပီ။

၁။
အတင္းေျပာျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုရင္ ေလာက ဒစ္ရွင္နရီမွာေတာ့ Others' Private life , talk unkind, disapproving, or not true, fault statement words. တဖက္လူကို မစာမနာ မေသခ်ာ မဟုတ္မမွန္ စကားေတြနဲ႕ ေျပာဆိုျခင္း လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေဖ့ဘြတ္ လိုမ်ိဳးနဲ႕ တင္ေရးထားရင္ တဖက္လူ မခုခံႏိုင္ပဲ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

၂။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာေတာ့ Gossip = Slander, Wispering, Backbiting. Backstabing, Telebearing လို႕ေရးထားပါတယ္ (see photo). အတင္းေျပာျခင္းဆိုတာ ေနာက္ကြယ္မွာေျပာတာထက္ ဆိုးတဲ႕ ေနာက္ေက်ာဒါးနဲ႕ထိုးျခင္း အထိ ပါပါတယ္။ 

အတင္းေျပာ အပုပ္ခ်ျခင္းမ်ား မွာ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရာထူး ႀသဇာရွိလာေလ ပိုအေျပာခံရေလပါပဲ။ 

၃။
လူေတြ ေရွာင္ဖို႕ခက္တဲ႕ အေျခေနမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ေပ်ာ္ပါး ေနာက္ေျပာင္ျခင္းမ်ား။ ရင္းႏွီးတဲ႕ မိဘေမာင္ႏွမမ်ားမွာ မႀကာခဏ အေျပာမတတ္လို႕ ဆိုးဝါးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အတြင္းေရးေတြကို ရွယ္ျခင္းကလဲ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား မလုပ္သင့္ပါ။

လည္၍စကားမ်ားစြာ ေျပာတတ္ေသာသူသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ေသာအရာကို ေဖၚျပတတ္သည္။ သစၥာေစာင့္ေသာသူမူကား ဝွက္ထားတတ္သည္ (သုတၱံ ၁၁:၁၃) ေရးထားပါတယ္။

၄။
ကာကြယ္နည္းလမ္းေတြက အတင္းေျပာတဲ႕ အုပ္စု သို႕ဟုတ္ လူတေယာက္ တတ္ႏိုင္ရင္ ေရွာင္ထြက္သြားပါ။ ရင္ႏွီးတဲ႕ မတ္ေဆြမ်ား အုပ္စု ထဲမွာဆိုရင္ ေရွာင္ထြက္မရေတာ့ပါ။ ျငိမ္ေနရင္လဲ ဝန္ခံ သေဘာတူ သတ္မွတ္ခံရပါမယ္။ ေျဖးညွင္းစြာနဲ႕ မိမိလက္အခံႏိုေႀကာင္း ေျပာျပရပါမယ္။

သခင္ေယရႈ ေဟရွာယ ၅၃ မွာေတာ့ မတရားစြတ္စြဲမႈေတြ လက္ဝါကပ္တိုင္တင္သတ္ျခင္းကို ခံရပါတယ္။ သူ႕ တပည့္ေတာ္ ယုဒရွကာရုတ္ သစၥာေဖာက္ျခင္း ခံရျပီ ရိုက္ပုတ္ညွင္းဆဲ အဝတ္စည္ခ်ည္း ကားတိုင္ေပၚ တင္သတ္ျခင္း ခံရပါတယ္။ ဒါက ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ပါ။ ေသျခင္းတဖက္မွာ ေကာင္းကင္ဘံု အဖထံသြားဖို႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျပပါတယ္။

သက္ေသခံခ်င္ပါတယယ္။
၁၅ႏွစ္ႀကာခဲ႕ေပမဲ႕ သူတို႕ကို ခြင့္လႊတ္ေသာ္လည္း အခုထိေအာင္ မေမ့ႏိုင္တဲ႕ ျဖစ္ရပ္ပါ။
က်ေနာ္ ေလာကအလုပ္က အျပီးထြက္ျပီ အခ်ိန္ျပည့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႕ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္မယ့္ အခ်ိန္ မထင္မွတ္တဲ႕ သူငယ္ျခင္း၂ေယက္က အတင္းေျပာ တိုက္ခိုက္ခံခဲ႕ျပီး အလူးအလဲ ခံခဲ႕ရပါတယ္။ 

စကားေျပာရာမွာ အတင္းေျပာတာမ်ိဳး ေရွာင္ဖို႕ ေျပာရာမွာ Strength/ Weakness ဆိုတဲ႕ သူရဲ႕ အားသာခ်က္ နဲ႕ အားနည္းခ်က္ ၂မ်ိဳးစလံုးကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕အညီ ေျပာတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။

သီခ်င္ဆို ခ်ီမြမ္းျပီး ဆုေတာင္း ေကာင္ႀကီးေပး အဆံုးသပ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ ေကာင္ႀကီးေပးပါေစ။ 

1. What gossip is and what it isn't.
2. God hate gossip for good reason.
3. Anger zone for gossiping.
4. Handling gossip around us
Our Response

www.wefc.org.sg
Sermon Series on RespectableSins: GOSSIP 1 Nov 2015