ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို အျမဲခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ျခင္း

ဒီကေန႕ တနဂၤေႏြ တရားေဒသနာအျဖစ္ ေလးစားစရာအျပစ္မ်ား အပတ္စဥ္ေဟာေျပာခ်က္ အမွတ္(၃) ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ႏွစ္ပါတ္က ..လူ႕မာန (ဂုဏ္သိကၡာ) နဲ႕ ေဒါသ (စိတ္တိုျခင္း) အေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါျပီ။ အခုေတာ့ ေက်းဇူးမသိျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာပါမယ္။ 

ေလာကမွာ အလြန္ေက်းဇူးမသိတတ္သူ လူသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေမ့လို႕ျဖစ္ေစ၊ အေရးမၾကီးလို႕ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ကိုကူညီေပးသူကို ေက်းဇူးမတင္တတ္တာ လူတိုင္းလုပ္ေနၾကျဖစ္လို႕ Respectable Sin တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

က်မ္းပိုဒ္ ။ လုကာ ၁၇း ၁၁-၁၉
ေယရႈခရစ္ေတာ္ ..အႏူေရာဂါသည္ ၁၀ဦးကို အနာေရာဂါကင္းေစျပီးေနာက္ တစ္ဦးတည္းသာ ျပန္လွည့္လာျပီး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၉ေယာက္က ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းလဲမသိေတာ့ပါ။

တခါတေလ ေခြးေတြကမွ ေက်းဇူးပိုသိတတ္ပါတယ္။

၁။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သနားဂရုဏာနဲ႕ ထိေတြ႕မိျခင္း (အငယ္ ၁၁-၁၄)
ခႏၱကိုယ္ ႏူနာစြဲတယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ ရွက္ဖြယ္၊ ကုသဖို႕ေဆးမရွီပါဘူး။ (အႏူေရာဂါ ေျခလက္မ်ားကို တစကၠန္႕ ဆလိုက္ထိုးျပပါသည္။ ၾကာၾကာမျပလိုပါ)။ သူတို႕ကလည္း သခင္ေယရႈနဲ႕ ခပ္လွမ္းလွမ္းကေနစဥ္ သူတို႕ဆီသြားျပီး အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ 
ေလာကမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြ အကူညီေတာင္းရင္ မရႏိုင္ပါဘူး။ လူ႕အကူညီမရလို႕ အသင္းေတာ္ဆီ လိုအပ္တာေတြ အကူညီေတာင္းလာရင္လဲ အသင္းေတာ္အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ စည္းကမ္းဥပေဒအရ မကူညီႏိုင္ပါဘူး ဒါေပမဲ့ ..သခင္ေယရႈကေတာ့ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈရဲ့ ထိေတြ႕မႈရရွိရင္ မတတ္ႏိုင္တဲ့အရာမရွိပါဘူး။

၂။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သနားဂရုဏာကို ေက်းဇူးတင္ေနရပါမယ္။ (အငယ္ ၁၅-၁၆)
အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းခံရပါတယ္။ အႏူဆယ္ေယာက္မွာ ရွင္မာရိလူ တစ္ေယာက္ပဲ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းပါတယ္။ ျပန္လွည့္လာျပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း၊ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါတယ္။ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းထက္ ဝိညာဥ္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းဖို႕က ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

၃။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သနားဂရုဏာကို ေက်းဇူးမတင္တတ္ျခင္း (အငယ္ ၁၇-၁၉)
ေလာကမွာ လူ၁၀ေယာက္ကို ကိုယ္က ကူညီခဲ့ရင္ ၉ေယာက္က ေက်းဇူးေတာင္မတင္ပါဘူး။ ဒါေတြကို ေတြးၾကည့္၊ ေျပာျပေနရင္လဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံုပါပဲ။ လူေတြကို ဧဝံေဂလိ တရားေဟာရင္လဲ လူအမ်ားစု ၉၀% ကေတာ့ အသီးသီးမွာ မဟုတ္လို႕ စိတ္ပ်က္စရာမရွိပါ။

ေရာမ ၈ ၊ အခန္းငယ္ ၁-၂၁ မွာလည္း ဝိညာဥ္ေရး ေက်းဇူးမသိတတ္ျခင္းဟာ အလြန္ဆိုးတဲ့ အျပစ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ဝိညာဥ္ေက်းဇူး ကို မသိတတ္ျခင္းဟာ အႏူေရာဂါထက္ဆိုးတဲ့ ဝိညာဥ္ေရးေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်ြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုး ေက်းဇူးသိတတ္ဖို႕၊ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို အျမဲခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး အျဖစ္ပ်က္ေလးတစ္ခု (သၾကားထက္ခ်ိဳေသာအရာ) ကို ေျပာျပျပီး၊ ေဒသနာအဆံုးသတ္ပါတယ္။

/////// Story of Grace ///////

Link...
http://goo.gl/QoulkW

 

က်မ္းပိုဒ္...။ 
၁၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ၾကြေတာ္မူစဥ္၊ ရွမာရိျပည္ႏွင့္ ဂါလိလဲျပည္စပ္ၾကား၌ ေရွာက္သြားေတာ္မူ၏။ ၁၂ရြာတရြာသို႔ ဝင္ေတာ္မူသည္တြင္၊ ႏူနာစြဲေသာသူတက်ိပ္တို႔သည္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊ ၁၃သခင္ေယရႈ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၁၄ေယရႈသည္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔သြား၍ ကို္ယ္ကိုျပၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ သြားစဥ္တြင္ သန္႔ရွင္းျခင္း သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁၅ထိုသူတို႔တြင္ တေယာက္ေသာသူသည္ အနာေရာဂါကင္းလြတ္သည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ျပန္လာ၍ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ ၁၆ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွ ပါသည္ဟု ဝန္ခံေလ၏။ ထိုသူသည္ ရွမာရိလူျဖစ္သတည္း။ ၁၇ေယရႈကလည္း၊ တက်ိပ္ေသာသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကိုးေယာက္ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ၁၈ဤတပါး အမ်ိဳးသားကိုထား၍ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ ျပန္လာေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိသေလာဟု ေမးေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၁၉သင္ထ၍သြားေလာ့။ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္၏အနာကို ၿငိမ္းေစၿပီဟု ထိုသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရွင္လုကာ ၁၇

CONFRONTING THE SIN OF INGRATITUDE
Luke 17;11-19 Rev Kenny Farm, www.WEFC.org.sg , Date 11.Oct.2015 Sunday Sermon.

ဘုရားကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းနဲ႕ ေက်းဇူးသိတတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါေစ။ Amazing Grace သီခ်င္းဆိုျပီး ေကာင္းၾကီးေပးကာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အဆံုးသတ္ပါတယ္။