ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။

 

ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ 
အတင္းၾကိဳးစားလုပ္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္ျပီး 'ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္' ဆိုတဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိလိုက္ပါ။

သာမန္အာျဖင့္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာတစ္ခုကို ကိုယ့္ဖာသာၾကံစည္လုပ္ကိုင္ျပီး အလုပ္ေအာင္ျမင္ျပီးစီးသြားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္အကူညီ ဘုရားသခင္ေျပာဆိုသံ ေတြကို ပယ္ထုတ္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ မၾကာခဏ ဆိုသလို ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႕မရ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဘုရားသခင္က ေျပာလာပါတယ္။ "သင့္ရဲ့ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ရပ္လိုက္ပါ၊ စိတ္ပင္ပမ္းျခင္းမ်ားကို ရပ္လိုက္ပါ။ လုပ္ရမဲ့အရာနဲ႕ တာဝန္မ်ားအားလံုးကို ငါ့ကို ေပးလိုက္ပါ.. အားလံုး ငါတာဝန္ယူမယ္" .. လို႕ ေျပာလာပါတယ္။

အထက္ပါ ဘုရားသခင္တာဝန္ယူမႈကို ရရွိဖို႕ဆိုရင္ ေန႕စဥ္ဆုေတာင္းပါ။ မေသခ်ာ မေရယာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဆုေတာင္းပါ။ အပ္ႏွံပါ။ စိတ္နဲ႕ခႏၱာ အနားေပးလိုက္ျပီး "ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္" လို႕ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ သင္ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ သိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သင့္ေနာက္ကြယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေပးေနမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။

ဆုေတာင္းခ်က္
ဘုရားသခင္ .. က်ႏုပ္ရဲ့ စိုးရိမ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူေနရျခင္းမ်ား အားလံုးကို ဘုရားသခင္ထံ ေပးလိုက္ပါျပီ။ ဘုရားသခင္ဟာ က်ႏုပ္ေနာက္ကြယ္မွာ ကိုယ္စား အလုပ္လုပ္ေပးမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဒီကေန႕ ျပေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္ကို လံုးဝယံုၾကည္ ကိုးစားပါတယ္။ ေယရႈနာမကို အမွီျပဳျပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ အာမင္ ..

Joel Osteen . God is Work 
Sept 2, 2015