ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore

ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘုရားဆီကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနထိုင္သြားလာေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဘုရား တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့အလုပ္ကို ေရွာင္တတ္မယ္၊ ဘုရား ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္မယ္။ ရင္းႏွီးထားဖို႕လိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ျပသနာအနည္းငယ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လွည့္စားျခင္းခံရတဲ့အသက္တာ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ကိုယ္က ဘုရားနဲ႕အတူသြားလာ၊ ရင္းႏွီးတယ္ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံဖို႕လိုပါတယ္။

ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါ .... ဆိုတဲ့အပိုဒ္ပါ။ သီခ်င္းေတြလည္း အရမ္းဆိုလို႕ေကာင္းပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က ဒါကိုတမ်ိဳးျမင္တယ္။ တမန္ေတာ္ေခတ္ ေယရႈအထက္အရပ္ကို ၾကြသြားေတာ္မူျပီးတဲ့ေနာက္ ဝိညာဥ္ေတာ္သက္ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ တမန္ေတာ္ ၂ မွာေရးထားပါတယ္။ ျပည့္ဝျပီး လူေတြ မိန္းေမာျခင္းခံစားရတယ္။ အထူးသျဖင့္ အီဗင္ဂ်ယ္လိကယ္ ေတြက လက္မခံၾကပါဘူး။ သူတို႕က သခင္ေယရႈ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခံတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဂ်ိဳးငွက္သ႑န္နဲ႕ မိုးေကာင္းကင္ေပၚက က်ဆင္းလာျပီး ေယရႈအေပၚနားလိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြလာျပီးသြားျပီ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ တံဆိပ္ခပ္ျပီးသြားျပီ။ တစ္ခါပဲ ဆင္းၾကြမယ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္က က်ေနာ္တို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႕ အတူရွိေနျပီျဖစ္လို႕ ခဏခဏ ၾကြဆင္းလာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ တခါၾကြဆင္းလာတာနဲ႕ လံုေလာက္တယ္ လို႕ခံယူၾကပါတယ္။ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၁-၂၂)

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပည့္စံုေသးဖူးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

ေယရႈကိုယံုၾကည္ျခင္း

ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေယရႈကို ယံုပါသလဲ။ ဟိုး.. ကားေမွာက္တံုးက ငါ့ကို သူမ်ားေတြလိုေသဆံုးမသြားေစပဲ အသက္ကိုကယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့အသက္ကိုကယ္တဲ့ ေယရႈကို ယံုတယ္ လို႕ေျပာရင္ မွားပါတယ္။ ေယရႈဟာ သင့္ကိုယ္ခႏၱာအသက္ကို ကယ္ရံုနဲ႕ ယံုတယ္ဆိုရင္ မကယ္တင္ႏိုင္ပဲ ေသရေတာ့မယ္ဆို မယံုေတာ့သလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေယရႈကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဝိညာဥ္အသက္ ကယ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ခႏၱာအသက္၊ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ တန္ခိုးမ်ားေၾကာင့္ ယံုတယ္ဆိုရင္ မွားေနပါေသးတယ္။ မိမိရဲ့ ဝိညာဥ္ အသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေယရႈကိုယံုရပါမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ ဝိညာဥ္စိတ္ခ်သြားရတယ္။ ဒီေတာ့ အတြင္းသက္ေသ ရွိသြားပါျပီ။ အတြင္းသက္ေသရသြားသူဟာ ေသရမွာမေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ ခႏၱာကိုယ္ ေသဆံုးရမွာကို လံုးဝမေၾကာက္ေတာ့တဲ့ အတြင္းသက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္သူဓမၼဆရာမ်ား အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ၾကတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခိုးပါရပါမယ္။ ဘုရားမွာ တန္ခိုးရွိတယ္။ အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ ဘုရားတန္ခိုးပါမွ ျဖစ္မယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားမွာလဲ တန္ခိုးရွိတယ္။ ဥပမာ ေမာေရွ အဲဂုတၱဳျပည္က ဖာေရာဘုရင္မ်ားဆီ သြားျပီး ဘုရားတန္ခိုးျပတယ္။ ဖာေရာဘုရင္ရဲ့ နတ္ဝိဇၹာ ေမွာ္ပညာရွင္မ်ားလည္း တန္ခိိုးရွိတယ္ေနာ္။ ေမာေရွကို ဘုရားေပးထားတဲ့ တန္ခိုးအတိုင္း ေတာင္ေဝွးက ေမြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပေတာ့ နတ္ဝိဇၹာေမွာ္ေတြလည္း လုပ္ျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ရာမွာ တန္ခိုးပါမွ အမႈေတာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္၊ အမႈျပီးျပီ ျဖစ္ပါမယ္။

 

ဧဝံေဂလိ ျပန္႕ႏွံျခင္း

တမန္ေတာ္ေခတ္က ဘုရားတန္ခိုးမ်ားစြာ ျပသခဲ့တယ္။ ဒါေလာက္ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတာင္ ယံုၾကည္သူမ်ား မယိုင္မလဲၾကပါဘူး။ ေရာမအင္ပါယာလက္ထက္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညွင္းဆဲျခင္း ၾကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္လဲ ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို တံက်င္လ်ိဳသလို တုတ္နဲ႕ထုတ္ျခင္းေပါက္ထိုးတယ္။ ေရနံနဲ႕စိမ္ျပီး မီးရိႈ႕တယ္။ မီးေလာင္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ ညွင္းပမ္းခံမ်ားၾကားမွာ ေရာမအာဏာပိုင္ေတြက စားပြဲကိုခင္းျပီး ညစာစားေသာက္ၾကတယ္။ ဒါေလာက္ထိေအာင္ ရက္စက္စြာ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာမဘုရင္ၾကီး ကြန္စတန္တင္ လက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဘုရင္ၾကီးက အိပ္မက္မက္တယ္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္နဲ႕ စစ္ခ်ီရင္ ေအာင္ႏိုင္မယ္လို႕ နမိတ္ဖတ္ျပီး သူ႕စစ္ပြဲေတြမွာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ေရွ႕မွာထားျပီး ခ်ီတက္ေအာင္ျမင္ေစတယ္။ စစ္တကယ္ ေအာင္ႏိုင္ေတာ့ ေရာမႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ မဝင္မေနရ အတင္းၾကပ္ သြတ္သြင္း၊ ဝင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာၾကီး တစ္ခုလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ျပသနာၾကီးေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ဘုရင္က ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ ရာထူးအာဏာ က်ယ္ျပန္လိုတဲ့အတြက္ အိပ္မက္အရ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာဆိုတာ့ မွားယြင္းေနပါတယ္။

ကြန္စတန္တင္ ဘုရင္လက္ထက္ကစျပီး၊ ဘာသာေရး လုပ္စားတဲ့ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကီးစိုးတဲ့ေခတ္ျဖစ္လာတယ္။ က်မ္းစာကို သူတို႕လိုတဲ့အပိုင္းပဲ ထုတ္ႏုတ္ဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္ေစျပီး ဘာသာျပန္ခြင့္လဲမေပးဘူး။ လူတိုင္းကိုလဲ မဖတ္ခိုင္းဘူး။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သူတို႕အာဏာရွိေရးအတြက္ အသံုးခ်သလို လုပ္ၾကပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္လာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းနဲ႕ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘုရင္က ဦးစားေပးလာတယ္။

ေနာက္ သခင္ေယရႈေဟာၾကား၊ လက္ေတြ႕ျပခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းတရားေတြလည္း တေျဖးေျဖး ေပ်ာက္ဆံုးလာျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွာ ကိုယ္ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဘာသာဘက္ကို ဦးတည္လာျပန္တယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ေနရင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မယ္ အယူဝါဒ ရိုမင္ကာသိုလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕ကို အဓိကထားျပီး သြန္သင္လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ေယရႈေျပာခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္၊ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းလမ္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး အေမွာင္လႊမ္းေသာ ခရစ္ယာန္ေခတ္ကာလ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဟာ တမန္ေတာ္ေခတ္ကလို တန္ခိုးမရၾကပါဘူး။ အာဏာ၊ေငြနဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာေခတ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေခတ္ ရွိေနတဲ့ က်မ္းစာအုပ္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတို႕စိတ္တိုင္းက် က်မ္းေတြကို ထုတ္ႏုတ္ျပီး က်မ္းစာအုပ္အသစ္ ထုတ္တယ္။ တကယ့္အမွန္ကန္ က်မ္းစာကို ဖတ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူမ်ားကို လိုက္လံ သတ္ျဖတ္ပစ္တယ္။ ဘာသာေရး အာဏာရွင္ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရိုးရာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ခရစ္ယာန္

မိမိရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ဓေလ့မ်ားကိုလဲ စြဲကိုင္တဲ့ အက်င့္ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္အသက္ရွင္လာၾကတယ္။ ဥပမာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ဖားစည္ သေကၤတအေၾကာင္း ရာဇဝင္ေကာင္းေကာင္းသိထားသူမ်ား ရွိမွာပါ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမွာ မေနာတိုင္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမွာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ ..စသျဖင့္ ဒါေတြဟာ ရိုးရာ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားက က်န္ရစ္တဲ့ ဓေလ့ထံုးစံ သေကၤတေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရင္ ဒါေတြကို နားလည္ရပါမယ္။ နတ္စားအက်င့္ေတြကို ေရာစပ္လုပ္ရင္း . ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဆို ကေလးေမြးလာရင္ ဂ်င္းနဲ႕အမဲသားေထာင္းျပီ ေကြ်းတဲ့စရိုက္မ်ိဳးေတြ ရွိေနေသးတယ္။ တရုပ္လူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူတစ္ဦး သူတို႕မွာ အဖိုးအဖြား အရိုးအိုးေတြ သိမ္းထား၊ ေအာက္ေမ့သတိရတဲ့ အက်င့္ဓေလ့ေတြ ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျပီးေနာက္ ဒါေတြအားလံုး ၊ အရိုးအိုးေတြ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ အိမ္မွာမထားေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဓမၼဆရာျဖစ္ေနေပမဲ့ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သိတယ္။ မေျပ ာရဲၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အားနာတယ္၊

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါလုပ္မွ ငါရမယ္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားၾကျပန္ပါတယ္။

 

ပရိုတက္စတင့္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမာတင္လူသာ

၁၅ရာစုေလာက္မွာ အရမ္းက်င့္ေလေလ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းမရေလေလ ခံစားရတဲ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ မာတင္လူသာ ဆိုတဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ေပၚထြက္လာတယ္။ သူ႕မွာ ျငိမ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မခံစားရေတာ့ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ရင္း ဧဖက္ ၂း၈ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာသေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရရွိသြားပါတယ္။ သူက ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ားကို ရဲတင္းစြာေဟာေျပာေတာ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ေတြက ျပန္လာဖို႕ေခၚတယ္။ သူက ျပန္မလာေတာ့ စစ္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ေတြ ႏိုးၾကားလာၾကတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းတရားဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွ ရတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေယရႈျပဳခဲ့တဲ့အမႈ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ား ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒီအုပ္စုကို ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားက ပုန္ကန္သူမ်ား ပရိုတက္စ္ လုပ္သူမ်ားလို႕ သတ္မွတ္ရင္း ေနာက္ဆံုး ပရိုတက္စတင့္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါေတာ့မယ္။

မာတင္လူသာေၾကာင့္ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသူမ်ားက လမ္းနည္းနည္းလြဲလာတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးရင္ ဘာမဆိုလုပ္လို႕ရတယ္။ ဘုရားသခင္ခြင့္လြတ္တယ္ တလြဲယူဆသူမ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ဂြ်န္ဝက္စေလ ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးက လမ္းမွန္ကို ျပန္တည့္ေပးပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးဆိုျပီး ဘလိုင္းဖိန္႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေနရံု မရွိသင့္ပဲ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအသက္တာကို လိုက္ေလွ်ာက္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ဂြ်န္ဝက္စေလက သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေလာက ပ ိုျပီးသန္႕ရွင္းလာပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္လာပါတယ္။

 

ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ (ရယ္စရာ)

ဓမၼဆရာတစ္ဦးရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ကာစ အခ်ိန္ သူ႕ေနာက္လိုက္တဲ့အခါ နတ္ဆိုးထုတ္တာေတြ ေတာ္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ သူက အသံအက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေယရႈမာနနဲ႕ ထြက္ လို႕ေအာ္ဟစ္ျပီး နတ္ဆိုးဝင္ေနပါတယ္လို႕ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား ေခါင္းကို လက္တင္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးကို ခင္ဗ်ားမွာ နတ္ဆိုးရွိတယ္။ အဲဒီနတ္ဆိုး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ လို႕ေအာ္ေျပာရင္း တဆင့္တက္တယ္။ နတ္ဆိုး နာမည္ေျပာ လို႕ေမးလိုက္ေတာ့ ... ဆုေတာင္းခံသူက ရုတ္တရက္ ေမာင္ႏိုင္ လို႕ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္။ ဓမၼဆရာရဲ့ နာမည္ကလဲ ဦးေမာင္ႏိုင္ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာ ၾကက္ေသျဖစ္သြားတယ္။ သူ႕နာမည္ကို ေအာ္ျပီး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္လို႕ ဘယ္ေအာ္ရဲေတာ့မလဲ။ ဒါနဲ႕ ဓမၼဆရာလဲ အသံေလ်ာ့သြားတယ္။

အဲဒီဓမၼဆရာေနာက္ လိုက္ေလ့လာေနတဲ့ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးက မ်က္ႏွာေလးဇီးရြက္ေလာက္နဲ႕ ဆရာထံ ခ်ဥ္ကပ္ေျပာလာတယ္။ ဆရာေျပာစရာရွိလို႕ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာဦးေမာင္ႏိုင္က ဘာလဲ ..ေမးတယ္။ ဆရာရယ္.. ဆရာတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရား သခင္ေယရႈကို ေယရႈ ေယရႈ လို႕ အသံက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ေျပာေနတာ ၾကားရတာ စိတ္မခ်မ္းသာလို႕ပါ။ ေလ်ာ့ေျပာလို႕မရဘူးလား ဆရာရယ္...တဲ့ (ရယ္သံမ်ား)

 

ေတာ္မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း

မသဲ ၁၃း၂၄ မွာ ေတာမ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။ ေကာင္းေသာစပါးနဲ႕ လကၡဏာတူတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ႏႈတ္ပစ္လိုက္ရမလား ေမးေတာ့ မႏႈတ္ပစ္ပါနဲ႕။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့က အပင္နဲ႕မွားျပီးႏႈတ္မိမွာစိုးလို႕ မႏႈတ္ပစ္ဖို႕ မွာၾကားပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ အခ်ိန္တန္ အသီးသီးပါမယ္။ အခ်ိန္တန္လို႕ အသီးမသီးတဲ့အခါက်မွ ဒီအပင္ ေတာမ်ိဳးေစ့က လာတာ ေသခ်ာေပါက္သိတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားသခင္က ပယ္ရွင္းေတာ္မူမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမရွိရင္ ခုတ္ပစ္ပါမယ္။

တခါက ဓမၼဆရာတစ္ဦး ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းဆီ ေရာက္လာျပီး၊ သူ႕မိန္းမက သူ႕ရဲ့ သာသနာျပဳခရီးမွာ အျမဲတမ္း ကိုးလိ္ုးကန္႕လန္႕လုပ္တယ္။ မကူညီပဲ ေႏွာက္ယွက္လို႕ အခု ဒီမိန္းမကို စြန္႕ပစ္လိုက္ျပီး ခ်င္းေတာင္တန္းမွာ တစ္ဦးတည္း သာသနာျပဳထြက္ေတာ့မယ္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ခင္ဗ်ား ဒီမိန္းမတေယာက္ေတာင္ မေျပာင္းလဲေစပဲနဲ႕ ၊ မိန္းမကို စြန္႕လႊတ္ျပီး ခ်င္းေတာင္မွာ သာသနာျပဳမယ္ဆိုရင္ ခ်င္းေတာင္မွာလဲ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ့ သာသနာကိုလဲ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ား သာသနာျပဳသြားမဲ့ခရီးအတြက္လည္း က်ေနာ္ ဆပ္ကပ္မေပးႏိုင္ဘူး လို႕ ျငင္းပယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာျပဳ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး မိမိနဲ႕မိသားစုကို အရင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုပါတယ္။ (အတူပါလာေသာ ဂီတမႈး ေနာေနာဦးစြာေျပာင္းလဲျပီး သူ႕ဖခင္လဲ ေျပာင္းလဲလာျခင္းကို ဆက္ေျပာပါသည္)။

 

ဆုေက်းဇူးမွာ အသီးသီးဖို႕ျဖစ္သည္

ေတာမ်ိဳးေစ့ ၾကီးထြားတဲ့အရွိန္က ျမန္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစထက္ေတာင္ ျမန္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအသင္းေတာ္ တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အခုလို တရားပြဲေတြမွာလဲ ေတာမ်ိဳးေစ႕လဲ လာပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ...အန္တီကို ေမးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အန္တီ ဘယ္လမ္းသြားေနတာ အန္တီသိပါတယ္ .. လို႕ အေျဖေပးတယ္။ ေတာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ဟာေလလုယ အက်ယ္ၾကီးလဲ လုပ္တယ္။ တခါတေလ မသိမသာ မ်က္ရည္က်ျပီး သူထာဝရအသက္ကို ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာရေၾကာင္းကို က်ယ္ေလာက္စြာ ေျပ ာတတ္သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေတာ္မ်ိဳးေစ့နဲ႕၊ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရွိေနပါတယ္။

ေပါလုက စိုက္ပ်ိဳးေတယ္။ အာေပါလုက ေရေလာင္းတယ္။ ၾကီးထြားေစတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ အလုပ္က ေတာမ်ိဳးေစ့ကို ၾကည့္ေနစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာ ၾကီးထြားေနဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ၌တည္လ်င္ မ်ားစြာေသာအသီးသီးမည္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေခၚထားျခင္း ခံရသူဆိုတာ ဒီအခန္းထဲ ရွိေနသူအားလံုး ေခၚထားခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူက နည္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံရဖို႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကီးထြားေနဖို႕ လိုပါတယ္။

ခြက္၅၀၊ ခြက္၃၀၊ ခြက္၁၀ ဥပမာအတိုင္း ခြက္၅၀ရသူ ၂ဆတိုးပြားေအာင္ လုပ္ျပီး ျပန္အပ္ပါတယ္။ ခြက္၃၀ ရသူလဲ ဒီလိုပဲ ၂ဆ တိုးပြားေစပါတယ္။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကို တိုးပြားေအာင္လဲ မလုပ္ႏိုင္သူမ်ား အံသြားၾကိတ္ခဲရာအရပ္ကို အပ္ခံရပါတယ္။ ႏႈတ္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေၾကးဇူး ဆိုတာ အသီးသီးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမသီးရင္ အခ်ိန္မတန္မီ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံရပါတယ္။ Untimely Death လို႕အဂၤလိပ္လို ေခၚပါတယ္။

က်ေနာ့္အစ္ကို ရွိပါတယ္။ မႏွစ္က ေသဆံုးသြားပါျပီ။ က်ေနာ္ကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေျပာပါတယ္။ သူ အသက္ရွင္လိုပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေပးပါ လို႕ေျပာေပမဲ့ က်ေနာ္ သူ႕ကို ျမင္ကတည္းက သူေသေတာ့မယ္။ အသီးမသီးတဲ့အတြက္ ေစာစီးစြာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရေတာ့မယ္ ဆိုတာ သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၈ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ို အခ်ိန္ အမ်ားၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက အသီးမသီးဘူး။ အသက္တာ ဆိုးဝါးစြာ အသက္ရွင္တယ္။ မေသခ်င္ေပမဲ့ အခ်ိန္မတန္ခင္ ရုတ္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္။

Perfect Will ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္အေၾကာင္း မနက္ဖန္ သင္ေပးပါမယ္။ တရားစီရင္ျခင္း Judgement အေၾကာင္းပါ။

 

က်ေနာ့္ အသက္တာ ေန႕တိုင္း လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚက ေယရႈကို စဥ္းစားတိုင္း တန္ခိုးရပါတယ္။ ေယရႈလုပ္ခဲ့တဲ့အမႈက က်ေနာ့္ကို တန္ခိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ (က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာပါသည္)။ ဒီတန္ခိုးနဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေယရႈကားတိုင္ေပၚ အေသခံတာကို စဥ္းစားျပီး ဘာခံစားမႈမွ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ Something Wrong တခုခု မွားေနပါျပီ။ ခံစားမႈ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေဖာင္းျပား ခရစ္ယာန္ ဆိုတာလည္းရွိပါတယ္။ (ရယ္စရာ)။ တရားေဟာတာ လာနားေထာင္ျပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ေတြ ရလို႕၊ ေဖာင္းေနတယ္။ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ ျပားသြားတယ္။ ခြန္အားမရွိေတာ့လို႕ ဘုရားေက်ာင္းေျပးျပီး နားေထာင္လိုက္ရ ျပန္ေဖာင္းလာျပန္တယ္။ ဆရာဆိုလဲ ကိုယ့္ဆရာမွ။ တရားေဟာတာၾကားရင္ ကိုယ့္ကို ေစာင္းေျပာေနတယ္ဆိုျပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး .. ေဖာင္းျပားခရစ္ယန္ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျပသနာက သူမ်ားကို လက္ညိဳးမထိုးသင့္ပါ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္က ျပသနာျဖစ္ေနတာကို နားလည္ဖို႕လိုိပါတယ္။

ေတာမ်ိဳးေစ့ေတြ က်ေနာ္ ပ ူတာအိုသြားတုန္းက ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ျပသနာျဖစ္လို႕ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ိတ္ပိတ္ထားရတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေတာ္မ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့နဲ႕ အသြင္သ႑န္တူပါတယ္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႕... ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ဆိုတာ ... အခ်ိန္တန္... အသီးသီးမယ္..။ ျမစ္နားမွာစိုက္တဲ့အပင္လို.. အရြက္မညိဳဳးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ျဖစ္တယ္။ ျပဳေလသမွ်တို႕၌ ေအာင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ကပ္ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။

 

ဆရာၾသဂတ္စတပ္မွာ ေကာင္းၾကီးေပး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း ပထမေန႕ အဆံုးသတ္ပါသည္။ စေန႕၊ တနဂၤေႏြ ၂ညဆက္တိုင္ 45 Thomson Road (Novena MRT) Thomson Rod Baptist Church တြင္ ညစဥ္ ၁၀နာရီအထိ ေဟာၾကားေနပါသည္။ မလာတတ္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ ...98941045 91098795 90068912

the End...