ဆရာ အာသာကိုေလး ၂-ၾသဂုတ္-၂၀၀၉ ဂ်ပ္ဆင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)

ထာ၀ရဘုရားကို သစၥာရွိေသာယံုၾကည္ျခင္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)


ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ အသက္၇၃ႏွစ္ရွိျပီး အမႈေတာ္ကို ၄၂ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၂၀၁၃ ဆရာယုဒသန္ ႏွစ္၂၀၀ အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္တြင္တလတာ၊ ယခု စင္ကာပူတြင္လည္း ေျပာၾကားခငြ ့္ရခဲ့ပါသည္။ ယုဒသန္အႏွစ္ ၂၀၀ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးမႈး ဆရာစံသိန္းထြန္းက ေျပာၾကား သြားျပီးျဖစ္ပါသည္။

တရားေဒသနာေဟာၾကားခ်က္မွာ အေမရိကန္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္လည္း ဒီတရားပဲ ေဟာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားကိုသစၥာရွိရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၏ အလိုေတာ္ကို လက္ခံရန္ျဖစ္ပါသည္။မိမိငယ္စဥ္က ၂၂ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ျပီး လူၾကိဳက္မ်ားေသာ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း ေရွ႔ေနအလုပ္ကိုေရြးခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဆရာ၀န္အလုပ္ထက္ ေရွ႔ေနအလုပ္က ၀င္ေငြပိုေကာင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္တရားေဟာဆရာျဖစ္လာျပီး ဓမၼဆရာမ်ားစြာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဓမၼပညာ သင္ၾကားရန္ သြားေရာက္ၾကျပီးျပန္မလာၾကေသာ အခ်ိန္ျဖစ္လာသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ထိုအခ်ိန္က ျပန္မလာခဲ့ေသာ ဓမၼဆရာမ်ားကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ေနျပီျဖစ္သည္။ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ဆရာလတ္ေယရွဲ။ တကၠဆက္မွ ဆရာခြ်န္ဆိုင္ စသည့္ဓမၼဆရာမ်ားစြာ ဘုရားအမႈေတာ္ကိုထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

မိမိငယ္စဥ္က ေဒါက္တာလွဘူး ေျပာၾကားေသာ Search for Truth ဆိုေသာ မွာၾကားခ်က္ကို အမွတ္ရပါသည္။ မိမိေရာက္ေသာေနရာမွာ ကယ္တင္ရွင္ကို လက္ခံရမည္။ ခ်ီးမႊမ္းရမည္။ ေစာေစာက ဆရာၾသဂတ္စတတ္ ေျပာသာြ းေသာ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လာရွာျပီး ေငြကုန္လူပင္ပမ္းျပီး၊ ဘာမွမက်န္ေတာ့ခ်ိန္မွ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားေသာ သမီးငယ္တဦး ေန႔စဥ္ လက္တဆုပ္စာ စုေဆာင္းထားေသာ ဆန္အိတ္ကေလးကို ဆရာၾသဂတ္စတတ္အား ေပးေပးပါ ဟုမွာသြားျခင္းကို ေလးစားပါသည္။ မိမိတတ္ႏိုင္သမွ် ဘုရားအတြက္ ေပးအပ္၊ သတိရလႈဒါန္းေသာ ထိုမိန္းမငယ္ေလးမွာ ဘုရားေကာင္းၾကီး ခံစားရမည္ ေသခ်ာေၾကာင္း မိမိ
ေျပာလိုပါသည္။ အာျဗာဟံ ကိုလည္း ဘုရားသခင္က ငါျပလတံ့ေသာျပည္သို႔သြားရန္ Faithful God ေျပာစကားကို အာျဗာဟံ ျပန္မေမးပါ။ သြား၏။ ကၠဳသေရလလူမ်ိဴးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏို႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာ ခႏၱာျပည္သို႔ ေခၚထုတ္သြားစဥ္ကလည္း ေမာေရွသည္ နားေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေယာရႈဆက္လက္ ဦးေဆာင္ျပီး ႏွစ္၂၀၀ ၾကာေသာအခါ လည္ပင္းခိုင္ေသာ Stiffness People ကၠဳသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက ဘုရားကို ပုန္ကန္ျပီး တပါးဘုရားမ်ား ဗာလဘုရားကို ကိုးကြယ္လာၾကသည္။ ထာ၀ရဘုရားကို ေက်ာခိုင္းၾကသည္။ ကၠဳသေရလ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္လ်င္ ဗာရွႏြားမ ဟုအေခၚခံရေလာက္ေအာင္ ေခါင္းပံုျဖက္ အျမက္ၾကီးစားၾကသည္။ ေ၀ါစီး၊ ဖိနပ္တြင္ပင္ ေရေမႊးထည့္သည္ အထိျဖစ္လာသည္။ ထိုင္ခ်လွ်င္ ျပန္ထမရသည္အထိ ျဖစ္ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေရာက္စဥ္တြင္ ထိုကဲ့သို ၀ျဖိဳး၊ခ်ိနဲ႔ေသာ ဗာရွႏြားမ မ်ားစာြ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ (ရယ္သံမ်ား)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္က ကၠဳသေရလ မ်ားကို ဘာဗုလံုတြင္ အႏွစ္၇၀ အပယ္ခံဘ၀သို႔ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး သူ႔ကို ဖန္ဆင္းသူမရွိပါ။ အာမခံခ်က္ရွိေသာဘုရား၊ စာငွက္တေကာင္ပင္ အငတ္မထားေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္သို႔ အေျခခ်သြားေသာ သူမ်ားလည္း ယခုအခါ စီးပြားေရးကပ္ႏွင့္ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း Layoff မ်ားစြာျဖစ္ေနပါသည္။ ဂုဏ္သေရရွိမိတ္ေဆြၾကီးတဦး၏ သမီးတဦးႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ေတြ႔ရာ Layoff ျဖစ္သြားေသာ သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါရန္ တိုးတိုး လာေျပာသြားခဲ့သည္။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ ေသလြန္မည္ကို မေၾကာက္၊ မိမိရွိရာအရပ္တြင္ ဘုရားရွိသည္။ ရွင္ေပါလု ေျပာသကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ်ွင္ ကိုယ့္အတြက္အသက္မရွင္ေတာ့ပဲ ဘုရားအတြက္ အသက္ရွင္ေသာသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀ အတိုင္း ဓမၼသရဖူကိုရရွိမည္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားထက္ ဘုရား၏ မေျပာင္းလဲေသာ ေမတၱာ၊ မေျပာင္းလဲေသာ ဂရုနာ၊ မေျပာင္းလဲေသာ ေက်းဇူးေတာ္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း
စသည္တို႔ရွိပါသည္။

ရွင္ေပတရု၊ ယာကုတ္ ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ ၃ဦးတို႔ကို သခင္ေယရႈ ကားတိုင္မတက္ခင္ သူ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈက ကိုယ္တိုင္ဆုေတာင္းရာတြင္ ေခြ်းမ်ားက်လာေသာအခါ အနီေရာင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္အထိ ဆုေတာင္းျပီး အလိုေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္ ၃ဦးကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ေသာအခါ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျပီး အားမရျဖစ္ရသည္။ "သင္တို႔သည္ စိတ္ဆႏၷရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၱာအားနည္းသည္" ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ရာတြင္ ဇနီး၊သားသမီးမ်ားထက္ သာ၍ခ်စ္ရမည္။ ဘုရားအတြက္
အသက္ရွင္ရာတြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တိုင္း ဘုရားမသံုးပါ။ သခင္သခင္ဟုေခၚတိုင္း ငါမထူး ဟုက်မ္းစာတြင္ ေရးထားပါသည္။ မိမိတာ၀န္ယူရေသာ ဂ်ပ္ဆင္ (ရန္ကုန္) အသင္းေတာ္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း
နယ္ကိုေရႊ႔သြားေသာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳသူ မရွိေတာ့မွာ စိုးရိမ္ရသည္။ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းရပါသည္။ ဘုရားသခင္က အျမဲဘုရားေက်ာင္းျပည့္ေနရန္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါသည္။ မိမိအဆင္မေျပ၊ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္
ျပာယာခတ္ျပီး ေရွာက္မလုပ္ပါႏွင့္၊ ျငိမ္သက္စြာျဖင့္ ဒုးေထာက္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အနားမွာရွိေနျခင္းကို ခံစားရသည္။

ဆရာေရာဘတ္ေထာင္းလွ်ံ ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားသိၾကပါမည္။ က်မ္းစာသင္ ေကာင္းသည္။ သူေျပာသြားေသာ စကားမွာ "ေယရႈက ငါ့အတြက္ သက္ေသခံၾက" ဟုဆိုသည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မငတ္ေသးပါ။ ၀၀
စားရပါသည္။ သက္ေသခံေသာအခါ တမန္ေတာ္၀တၱဳတြင္ ရွင္ေပါလုေရးထားသကဲ့သို႔ သက္ေသခံစကားမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးသားကို ထားႏွင့္ ထိုးေဖါက္သလို ခံစားရသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အသင္းသားမ်ား လုိက္ဆိုၾကျခင္း
We are his witnesses
We are fool for Christ
We are begger for Christ

သက္ေသခံျခင္း၊
ခရစ္ေတာ္အတြက္ သူရူးျဖစ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ သူေတာင္းစားျဖစ္ျခင္း (၃) ခ်က္ကိုမွတ္ထားရန္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ မိမိသည္ စက္ဘီးကေလးကို စီးျပီး ေဒၚခင္ၾကည္ မကြယ္လြန္ခင္က သူ႔အိမ္သြားျပီး က်မ္းစာဖတ္၊ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိက ဆုေတာင္းျပီးျပန္မည္လုပ္ေသာအခါ မွတ္မွတ္ရရ ေဒၚခင္ၾကည္ကေျပာပါသည္။ "သူ႔ဖခင္က ဓမၼဆရာမ်ား ျပန္ေသာအခါ လက္ခ်ည္းမျပန္ေစရန္ မွာသြားပါသည္" ဟုဆိုလာသည္။ လက္မခံ ခ်င္ေေသာ္လည္း သူေပးလိုက္ေသာ အုန္းသီး ၃လံုးကို ယူျပီးျပန္ရေၾကာင္။ သူ႔သမီးလည္း ရွိပါသည္။ သိပါသည္။ မိမိသည္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ေျခေထာက္က်ိဳးသည္အထိ ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ငါ့ထံသို႔လာေသာအခါ လက္ခ်ည္းသက္သက္မလာနဲ႔ ဆိုေသာအခ်က္ကို
အမွတ္ရပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အလုပ္ပါရပါသည္။ အလုပ္မပါေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္သည္ ဟု
ရွင္ယာကုပ္က ေရးသားထားပါသည္။

မိမိအသင္းေတာ္တြင္လည္း Each one, Bring one ဟုေသာ စာတန္းကို ေရးခ်ိတ္ထားပါသည္။မယံုၾကည္သူမ်ားကို ေခၚလာေရးအတြက္ အားေပး ထားပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ စိမ္ေခၚခ်က္ျဖစ္ပသည္။
ခရစ္ေတာ္ကိုရထားပါက ဘာမွေၾကာက္စရာမလိုပါ။ HIV, ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားလည္း ရမွာမေၾကာက္ပါ။ မိမိကို ဘုရားက မသံုးေတာ့မွာ တခုပဲ ေၾကာက္ပါသည္။

တကယ့္အျဖစ္တခုႏွင့္ အဆံုးသတ္ပါမည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို သခင္ေယရႈ ရုပ္ပံုအား ေျမတြင္ခ်ျပီး တံေထြးေထြးေစခဲ့သည္။ လူၾကီးမ်ားလည္း ေသမွာေၾကာက္ေသာေၾကာင့္
တေယာက္ျပီးတေယာက္ ခိုင္းသည့္အတိုင္းလုပ္ၾကသည္။ ကေလးမတဦး တက္လာေသာအခါ အားလံုးအံ့ၾသသြားေအာင္ တံေထြးမ်ားျပည့္ေနေသာ ေယရႈရုပ္ပံုကို ေကာက္ယူ၍ သူမ၏ ႏွလံုးသား၊ ရင္ဘတ္တြင္ အပ္ထားျပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေနပါသည္။ ေဒါသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ရုတ္တရက္ သူမကို ဆြဲယူေခၚသြားျပီး ေသနပ္သံကို ၾကားလိုက္ရပါသည္။

အားလံုး ထာ၀ရဘုရားကို သစၥာရွိေသာယံုၾကည္ျခင္း ရွိၾကပါေစ။
Rev. Dr. Auther Ko Lay

၂-ၾသဂုတ္-၂၀၀၉ ဂ်ပ္ဆင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)