ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏။ Year-End Sermon, PRESSING ON


သူ႔အမည္ကေတာ့ ဒိုင္ယာနာညတ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ က်ဴးဘားနဲ႔ဖေလာ္ရီဒါ ၁၆၄ ကီလိုမီတာခရီးကို ၅၄နာရီ ေရကူးျပီးေအာင္ျမင္စြာကမ္းတက္လာတဲ့ ပံုျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ႏြမ္းလွ်ျပီး ဂ်ယ္လီငါးကိုက္မႈ၊ ငါးမန္းတိုက္ခိုက္မႈအႏၱရယ္၊ ပင္လယ္ဆားငံေရမွာ ေန႕၊ ည အဆက္မျပတ္ကူးလာတဲ့ ဒိုင္ယာနာ အသက္၆၄ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ အသက္၂၀ေက်ာ္ အရြယ္ေကာင္းတုန္းက ျဖတ္ကူးခဲ့ေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ အသက္၆၀အရြယ္မွာ သူမဘဝအတြက္ အခက္အခဲျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ပါတယ္။ ေရမကူးတာ ႏွစ္၃၀ေက်ာ္ၾကာျပီျဖစ္ျပီး ၃ႏွစ္မွာ ၂ၾကိမ္ထပ္မံၾကိဳးစားေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ အခု ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ အသက္၆၄ႏွစ္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ဖေလာရီဒါကမ္းေျခကို တက္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၃ မွာ မေအာင္ျမင္က်ဆံုးမႈ၊ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈေတြကို ျပန္စဥ္းစားပါ။

ဖိလပၸိ ၃း၁-၁၅ ရွင္ေပါလုက သူ႕ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖၚျပပါတယ္။ သူဟာ နာမည္ေက်ာ္ ဖာရိရွဲ ဆရာၾကီးရဲ့ တပည့္ေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ေရာမႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္တယ္။ အက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဖာရိရွဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သိကၡာရွိတယ္ ထင္စရာရွိေပမဲ့ အားလံုးေသာ ေအာင္ျမင့္မႈမ်ားဟာ တနည္းအားျဖင့္ မစင္ကဲ့သို႔ငါထင္မွတ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျပီးေနာက္မွ ရရွိတဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဆိုင္ေသာဆုရျခင္းငွါ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏..လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရွင္ေပါလုဟာ ခရစ္ေတာ္ကို သိေသာပညာ အဘယ္မွ်ေလာက္ျမတ္တယ္ဆိုတာ သိျပီး ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ရံႈးေစတဲ့အရာလို႔ ထင္မွတ္ပါတယ္။

ရွင္ေပါလုကို ဒမတ္စကပ္ျမိဳ႕လမ္းမေပၚမွာ အလင္းတန္းနဲ႔ လဲက်၊ မ်က္လံုးကန္း၊ လဲက်သြားခ်ိန္မွာ ေရွာလု၊ ေရွာလု.. အဘယ့္ေၾကာင့္ငါ့ကိုညွင္းဆဲသနည္း ဆိုတဲ့ ေယရႈရဲ့အသံကိုၾကားျပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

၂ရာ ၂၆ မွာ ၾသဇိမင္းနန္တက္ျပီး ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္မွာ တရားေသာအမႈကိုျပဳတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္တယ္။ ထို႕အတြက္ အၾကံေအာင္ရျပီး၊ စစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ဆက္သခံရတယ္။ စစ္အင္အား အလြန္ၾကီးမားျပီး ေယရုရွလင္ျမိဳ႕ မွ သိတင္းေတာ္အႏွံအျပားေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တန္ခိုးၾကီးလာတဲ့အခါ အက်ိဳးနဲေအာင္ ေထာင္လႊားတဲ့စိတ္ထလာျပီး ထာဝရဘုရားဗိမာန္ေတာ္ထဲဝင္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚ၊ နံ႕သာေပါင္းမီးရႈိ႕တဲ့ ဘာမဆိုလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယဇ္ပေယာဟိတ္အလုပ္ကိုပါ ဝင္လုပ္တဲ့အခ်ိန္ ႏူနာေရာဂါ နဖူးမွာေပၚလာျပီး၊ ဘုရင္အရာကဖယ္ရွားခံခဲ့ရပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈေတြအေပၚ ဝါၾကြားစရာမရွိသလို၊ ရံႈးႏိုမ့္မႈ၊ က်ဆံုးမႈမ်ားအေပၚလည္း ရွင္ေပါလုကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၌ အသစ္ျဖစ္ေစရပါမယ္။ေနာက္ထပ္ ေျပာျပခ်င္သူ တစ္ဦးကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ နယ္လဆင္မန္ဒဲလာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈကို ဆန္႔က်င္သူႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၉၀ အထိ ၂၆ႏွစ္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရပါတယ္။ ျပန္လြတ္လာျပီး ေရြေကာက္ပြဲဝင္၊ ၁၉၉၄မွာ ေတာင္အာဖရိကရဲ့ ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူေထာင္က်စဥ္မွာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အက်ဥ္းသားေက်ာက္ထုတဲ့အလုပ္လုပ္ရင္း မ်က္စိပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ အဆုတ္ေရာဂါရခဲ့တယ္။ မိခင္ေသဆံုးတာလဲ သြားခြင့္မရ၊ မိသားစုနဲ႕လည္း မေတြ႕ရပါဘူး။ ေထာင္ထဲမွာ အခက္ခဲမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားဟာ ေနာင္တခ်ိန္သမၼတျဖစ္ဖို႔အတြက္ ရင့္က်က္မႈ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ရွင္ေပါလု ရဲ့ ဖိလိပၸိ ၃း၁၀ အမွာ ဘုရားကိုသိသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္သမွ်၊ အခက္အခဲ၊ ဆံုးရံႈးမႈအားလံုးကို ဘုရားသခင္ဆီ ဝန္ထုပ္ေတြတင္ပစ္လိုက္ပါ။ Faith & Trust ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔အတူ ကိုးစားျခင္းမ်ား တြဲရက္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ငါတို႔က်င့္ေသာ အက်င့္မူကား ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္လွ်က္ရွိတယ္ ဆိုျပီး၊ သခင္ေယရႈရဲ့ ကားတိုင္ေပၚအေသခံတဲ့ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းနဲ႕ အသစ္ျပင္ဆင္ေတာ္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။

က်ဴးဘား-ဖေလာရီဒါကို ေအာင္ျမင္စြာေရကူးျပီး ကမ္းေပၚတက္လာသူ ဒိုင္ယာနာ အသက္၆၄ႏွစ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို လက္၃ေခ်ာင္းေထာင္ျပျပီး၊ ေမာပန္းေပမဲ့ အင္အားရွိတဲ့ စကားကိုေျပာႏိုင္ပါေသးတယ္။ Never Give Up ဘယ္ေတာ့မွလက္မေလွ်ာ့ဖို၊ အိုျပီဆိုတဲ့စိတ္မထားဖို႕နဲ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို သိေသာပညာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျမတ္သည္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို ရံႈးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ငါထင္မွတ္၏။ ထို႔သခင္ေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို အရံႈးခံရျပီး၊ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေသာအခြင့္ကို ငါရႏိုင္ေကာင္းလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ငါသည္လည္း အေသခံ၍ ထိုသခင္ကို၄င္း၊ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းကို ဆက္ဆံ၍ ခံျခင္းကို၄င္း၊ သိကြ်မ္းျခင္းငွါ ပညာတ္တရားအားျဖင့္ ရေသာ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မကိုးစားဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကိုးစားသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို အျမတ္ရ၍ ထိုသခင္၌ တည္ပါမည္အေၾကာင္း ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို မစင္ကဲ့သို႕ ငါထင္မွတ္၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ အက်ိဳးကို ခံရျပီ၊ စံုလင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျပီဟု ငါမဆိုလို၊ အၾကင္အက်ိဳးကို ေပးျခင္းငွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ကို ကိုင္ဘမ္းေတာ္မူ၏။ ထိုအက်ိဳးကို ကိုင္မိျခင္းငွါ ငါေျပး၍ လိုက္ေသး၏။ ညီအစ္ကိုတို႕၊ ငါကိုင္မိျပီဟု ကိုယ္ကို ကုိယ္ မထင္ေသာ္လည္း၊ ငါျပဳေသာ အမႈတခုဟူမူကား၊ ေနာက္က်ေသာအာတို႕ကို မမွတ္ဘဲ၊ ေရွ႕၌ရွိေသာ အရာတို႕ကို လွမ္းကမ္း၍၊ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အထက္အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆုကို ရျခင္းငွါ၊ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏။

ဖိလိပၸိ ၃း၁၂-၁၄ ကို ျပန္လည္ေျပာျပျပီး ကုန္လြန္ခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ 2013 ႏွစ္ေဟာင္းမွ ခြန္အားယူျခင္း၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ား၊ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းမ်ားနဲ႔ တရားေဒသနာကို အဆံုးသတ္ပါတယ္။

Pastor Lim Kee Oon
Woodlands Evangelical Free Church   www.wefc.org.sg
29 Dec 2013 (Sunday)