Christmas - Hope in Jesus Christ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း - ေဝစာျဖစ္သည္။


ခရစ္ယာန္ျပကၡဒိန္တြင္ ခရစ္စမတ္ႏွင့္အီစတာဟူေသာ အေရးၾကီးသည့္ေန႔ရက္ၾကီးႏွစ္ခုရွိသည္။ ခရစ္စမတ္သည္  ဤေလာကလူသားမ်ားအတြက္ ေယရႈ ေမြးဖြားၾကြလာျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အီစတာသည္ ဤေလာကလူသားမ်ားအတြက္ ေယရႈ လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚတြင္ သံမႈျဖင့္ရိုက္ႏွက္ခံ ေသလြန္သြားျပီးေနာက္ (၃)ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသသည့္လူသားတစ္ဦး အသက္ျပန္ရွင္ႏိုင္ပါသလား?
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ၾကည့္ရႈပါက စၾကၤာဝဠာၾကီး၏ ဆန္းၾကယ္တည္ရွိမႈကို မည္သူမွ်အျပည့္အစံုနားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ လူဘဝသည္ ဆန္းၾကယ္လွေပသည္။ အစိမ္းေရာင္ျမက္ကိုစားေသာ အနက္ေရာင္ႏြားမထံမွ အျဖဴေရာင္ႏြားႏို႔ရရွိျခင္း။ အၾကည့္ရဆိုးေသာ ေဘာက္ဖတ္ တေကာင္မွ လွပေသာလိပ္ျပာျဖစ္လာျခင္း စသည့္နားမလည္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားစြာ ရွိသည္။

သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦး၏ ၉ႏွစ္သမီးငယ္ေလးေသဆံုးသြားသည္။ အျပစ္မဲ့ေသာသမီးငယ္၏ အုတ္ဂူကို လိပ္ျပာေလးျဖင့္အလွဆင္ထားသည္။ ေနာင္ဘဝတြင္ လိပ္ျပာေလးကဲ့သို႔ လွပေစလိုသည့္ သိပၸံပညာရွင္က ဆႏၵရွိသည္။  သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေနာင္ဘဝရွိေၾကာင္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ယံုၾကည္ေနသည္။ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာေယရႈသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးသည္။

ေယရႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို သင္ သံသယရွိပါသလား။ သံသယရွိသည္ဟု ေျဖပါက က်ေနာ္မအံ့ၾသပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယရႈ၏တပည့္ေတာ္အခ်ိဳ႕ပင္လွ်င္ သံသယရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ပါရွိသည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုရွိသည္။ ခုႏွစ္ရက္၏ပထမေန႔တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ အိမ္တံခါးပိတ္ျပီးေနစဥ္ သူတို႔ၾကားတြင္ေယရႈ ရုတ္တရက္ေပၚလာျပီး သင္တို႔တြင္ျငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း၊ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူျပီးမွ လက္ေတာ္ႏွင့္နံေဖးေတာ္ကို ျပေတာ္မူသည္ (ေယာဟန္ ၂၀း၁၉-၂၀)။ေယရႈကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ခံရျပီးေနာက္ပိုင္း တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသြားေသာ ေယရႈသည္ ရုတ္တရက္ သူတို႔အားလံုးေရွ႔တြင္ ေပၚလာေသာအခါ သူတို႔၏ေမွာင္မိုက္ေနေသာစိတ္မ်ားကို အလင္းေရာင္က်လာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပထမဆံုး ေယရႈေျပာၾကားေသာစကားမွာ "ျငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း" ဟူသတည္း။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ျငိမ္သက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  ျငိမ္သက္ျခင္းကိုသင္တို႔၌ ငါထားခဲ့သည္။
ငါ၏ျငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔အားငါေပးသည္။ ေလာကီသားကိုေပးသကဲ့သို႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေစႏွင့္။  (ေယဟန္ ၁၄း၂၇) ဟု ေယရႈကေျပာသည္။

သင္တို႔၌ျငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း ဟုေျပာျပီးေနာက္ ေယရႈသည္လက္ႏွစ္ဖက္ကိုဆန္႕တန္းျပီး ကားတိုင္တင္စဥ္ သံမႈိသံရိုက္ႏွက္ခံထားရေသာ သူ၏လက္မွအမာရြတ္မ်ားကိုျပသည္။ သင္တို႔ထံထားရစ္မည့္ ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္အေသခံျပီးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လူသားမ်ား အျပစ္ႏြံတြင္က်ဆင္းေသာအခါ ျငိမ္သက္ျခင္းေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။ ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာျငိမ္သက္ျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိပါသည္။ယံုၾကည္ျခင္းသည္မ်က္စိျဖင့္ျမင္ရံုျဖင့္မရႏိုင္ပါ။
ေယရႈ ေသရာမွတဖန္ျပန္ရွင္လာျခင္းကို ထိုအခ်ိန္က ေသာမဆိုသည့္ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္က မယံုပါ။ ျမင္လိုက္ရေသာ တပည့္ေတာ္မ်ားက သူတို႔မ်က္စိႏွင့္တပ္အပ္ျမင္လိုက္သည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း သူ႔မ်က္စိႏွင့္ျမင္ျပီး အမာရြတ္မ်ားကို သူ႔လက္ႏွင့္ကိုင္တြယ္ၾကည့္ျပီးမွယံုမည္ဟု ဆိုလာသည္။ ေသာမ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈရွိမွ ယံုမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားစုရံုးေနစဥ္တြင္ အိမ္တံခါးကို အေသအခ်ာပိတ္ထားလွ်က္ႏွင့္ ေယရႈသည္ သူတို႔အၾကားေတြင္ တဖတ္ေပၚလာျပန္သည္။ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္။ ေသာမ..သင္၏လက္မ်ားကို ငါ့လက္မွ အမာရြတ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ၾကည့္ပါ။ မယံုၾကည္မႈကို ရပ္လိုက္ပါ..ဟုေယရႈကေျပာသည္။ 

ေသာမကလည္း အကြ်ႏ္ုပ္၏အရွင္၊ အကြ်ႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ပါတကားဟု ျပန္၍ေလ်ာက္သည္။ ေယရႈကလည္း သင္သည္ငါ့ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ယံုျခင္းရွိသည္။ ငါ့ကိုမျမင္ပဲ ယံုေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၄-၂၉) ေသာမ သံသယရွိခဲ့သည္။ သူ႔စိတ္သည္  မယံုၾကည္မႈဟူေသာ ေမွာင္မိုက္မႈထဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေယရႈသည္ မနက္ခင္း အလင္းေရာင္ကဲ့သို႔ ေသာမထံမွ ညအေမွာင္ကို ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအေျခခံသည္ မ်က္စိႏွင့္ျမင္မွမဟုတ္ေၾကာင္းကို ေယရႈသည္ ေသာမအား ေထာက္ျပသခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေပတရုက ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္အသက္ရွင္ရန္၊ မ်က္စိျဖင့္ျမင္မွသာ ယံုဖို႔ မဟုတ္ဟု အသင္းေတာ္အားေျပာၾကားခဲ့သည္။  သင္တို႔သည္မျမင္ဖူးေသာ္လည္း ခ်စ္ၾကသည္။ ယခုမွာလည္း မျမင္ပဲလွ်က္ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ဆက္ဆိုင္ေသာ၊ ေျပာ၍မမွီႏိုင္ေသာ ရႊင္လန္းစိတ္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္ျဖစ္၍ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၏အက်ိဳးကို ခံရၾက၏ (၁ေပ ၁-၈)။ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားႏိုင္သည္။
မတ္လႏွင့္ဧျပီလမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာေန႔ရက္မ်ားရွိသည္။  Qing Ming Festival ႏွင့္ Easter အီစတာတို႔ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အဖို႔ ထိုႏွစ္ရက္ကို ညီအမေန႔ရက္မ်ားဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ Qing Ming Festival  ပြဲေတာ္ေန႔ရက္တြင္ ေမးေသာေမးခြန္းကို Easter ပြဲေတာ္ေန႔ရက္က အေျဖေပးပါသည္။ Qing Ming Festival ပြဲေတာ္တြင္ ေသဆံုးသြားသူ၏ အုတ္ဂူမွ ကြယ္လြန္သူဘယ္ေရာက္၊ ဘယ္ေပါက္သြားသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အသက္ရွင္စဥ္က ရယ္ေမာ၊ငိုေၾကြးေနထိုင္ခဲ့ျပီး ယခုေသလြန္ျပီးသည့္ေနာက္ သူတို႔ဘယ္ေရာက္သြားၾကပါသနည္း ဟု ကြန္ျဖဴးရွပ္ကိုယ္တိုင္ မသိေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ပညာရွိၾကီး ကြန္ျဖဴးရွပ္က အသက္ရွင္ေနစဥ္ပင္ ဘဝဆိုသည္မွာဘာလဲဟု မသိႏိုင္လွ်င္ ေသျပီးသည့္ေနာက္ ဘယ္ေရာက္သြားသည္ကို အဘယ္သို႔သိႏိုင္အံ့နည္း..ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုတရုပ္တို႔၏ Qing Ming Festival တြင္ေရးထားေသာေမးခြန္းကို တရုပ္ပညာရွိၾကီးကြန္ျဖဴးရွပ္ကိုယ္တိုင္ အေျဖမရွိပါ။ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေယရႈတြင္ အေျဖရွိသည္။ ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာလည္းရွင္လိမ့္မည္ (ေယာဟန္ ၁၁း၂၅)။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကိုယ္တိုင္ အေျဖမရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း ေယရႈတြင္အေျဖရွိသည္။ ဤေလာကေမးခြန္းအားလံုးအတြက္ ေယရႈတြင္အေျဖရွိသည္။

သင့္ကို က်ေနာ္ဖိတ္ေခၚလိုသည္မွာ ေယရႈကို ရိုးရိုးေလးယံုၾကည္ရန္ျဖစ္သည္။ ေယရႈတြင္ အလြန္ၾကီးေသာစြမ္းအင္ရွိသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ သင့္ျပႆနာအားလံုးကို ေယရႈေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ သင့္၏ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား အားလံုးဖယ္ရွားရန္ ေယရႈအား အခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ ထိုအခါ သင္သည္ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရျပီး ထာဝရအသက္ကိုပင္ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဆုေတာင္းၾကပါစို႔
အို..ဘုရားသခင္၊ က်ေနာ္အားခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ က်ေနာ္အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသခံျပီးခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ေယရႈ ေသျခင္းမွတဖန္ အသက္ရွင္လာျခင္းအားျဖင့္ သင္၊က်ေနာ္တို႔ႏွင့္သားသမီးမ်ားအားလံုး ခံစားရပါသည္။ ယခု က်ေနာ့္အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခ်လွ်က္ ေယရႈအားယံုၾကည္ပါသည္။ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ ေယရႈဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ဆုေတာင္းပါသည္။ အာမင္။

မူရင္းအဂၤလိပ္တရုပ္ ၂ဘာသာ အခမဲ့ ေဝစာျဖစ္သည္။
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ၂ဘာသာျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ (1 pc - $0.03 cent only)
Singapore Every Home Crusade Co. Ltd  Pastor, +65 98156977  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reference
http://murann.com/stories/hope.in.jesus.resurrection.htm