တံခါးေခါက္လွ်င္ ႏွလံုးသားကိုဇြင့္ေပးစိုးစံေစပါ - ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္


01-Dec-2013
ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္ (ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ တနဂၤေႏြတရားေဒသနာ)
က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊
- မႆဲ ၁း၂၁ (ဖြားျမင္ျခင္း)။
- ေယာဟန္ ၁၀း၁၀ (ငါလာခ်ိန္သည္)။ မ
- ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀-၂၂ (စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္ျခင္း)
ဦးစြာပထမ Sweet December ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာတစ္လလံုး Jesus ကို ႏွလံုးသားျဖင့္လက္ခံလွ်င္ ဘဝအသက္တာေျပာင္းလဲပါမည္။ သခင္ေယရႈကို ဥပကၡာမလုပ္ရန္၊ နာရီတိုင္း၊စကၠန္႔တိုင္း၊ ႏွလံုးသားမွ ေယရႈေမြးဖြားရန္လိုသည္။ ခဏတာ၊ တစ္လေလာက္ ေယရႈကို သင့္ထံ ထိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါရန္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေပျပာပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ မစ္ရွင္ႏွစ္ပတ္ခရီးစဥ္
ရန္ကုန္မွာဖားအံ၊ ကားေျပာင္းစီးျပီး ျမိဳင္ၾကီးငူ၊ ထိုေနာက္ ဖားပြန္ေရာက္သည္။ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ေကအင္ယူ၊ ဒီေကဘီေအ ဂိတ္မ်ားကို ကားရပ္ျပီး စစ္ေဆးခံေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရသူ ဆရာဂ်ဴဝယ္ ယခင္က အျမဲသြားေသာခရီးျဖစ္ျပီး၊ လြမ္းမိသည္။ ယခင္ ဆရာဂ်ဴဝယ္ ဖားပြန္ခရီးသြားစဥ္ နယ္ေျမမျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရမ္းခက္ခဲေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ကားဒရိုင္ဘာကိုသာ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး၊ ခရီးသည္မ်ား ကားေပၚမွဆင္းစရာမလိုပဲ အဆင္ေျပပါသည္။ ဖားပြန္တြင္ ပုသိမ္-ေျမာင္းျမအသင္းေတာ္မွ ေစလႊတ္ေသာ လူငယ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ခရစ္ေတာ္အားယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဖားပြန္ေဒသသို႔ အေီးစခံလာေရာက္သူ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ဆက္ကပ္သူ၊ ၃၊ ၄၊ ၅ႏွစ္ ဆက္ကပ္သူ၊ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ ဆက္ကပ္ေနသူ လူငယ္မ်ားစြာ အစခံခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ေၾကာင့္၊ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္၊ အမ်ားအျပားေသဆံုးသြားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုလူငယ္ ၃၀လည္း ဖားပြန္တြင္ရွိေနျပီး၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ က်မ္းစာေက်ာင္း၊ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားမွျဖစ္သည္။ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္လာခ်ိန္သည္ ၄နာရီမွ တစ္ေန႔လံုး သူတိုေနထိုင္ရာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွ ဆင္းလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၃ရက္တိုင္ အတူဝတ္ျပဳ၊ က်မ္းစာသင္၊ ဆုေတာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေၾကြးေမြး၊ေပးကမ္းျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ ဆရာေဒးဗစ္လားအဖြဲ႔ လာၾကိဳသည္။ ဆရာေဒးဗစ္လားအဖြဲ႕ရန္ကုန္ေရာက္ေနမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ သူတို႔ႏွင့္၃ညတာ ၈မိုင္လမ္းဆံုတြင္၊ ၾကီးမားေသာ တရားေဒသနာ၊ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို Excel Tower တြင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ျမစ္ၾကီးနားသြားရန္ရွိျပီး၊ ဆရာေဒးဗစ္လားတို႔ အဖြဲ႕ႏွင့္ ၃ရက္ခရီးကို ဆက္လက္လိုက္ရန္ ေလယဥ္လက္မွတ္လံုးဝမရေသာေၾကာင့္၊ မလိုက္ျဖစ္ေတာ့ပဲ ပုသိမ္၊ေခ်ာင္းသာမွ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဒီဆရာတရားေဟာတာ မ်က္မွန္မတတ္ဘူး ဟုေျပာခံရသည္။ မေၾကာက္ပဲ ေျပာစရာရွိတာ ရွင္းရွင္းေဟာေျပာခဲ့ျခင္းကို ေဒသခံမ်ားက မ်က္မွန္မတပ္ပဲေဟာသည့္ တရားဟု ဆိုလိုသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေလခ်ိဳေအးတရားမ်ား မဟုတ္ပဲ၊  စာတန္မာနတ္ကို ေခ်မႈန္းရမည့္ တရားမ်ားကိုေဟာရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အသံက်ယ္ေလာင္စြာေဟာရျခင္းမွာလည္း မိတ္ေဆြမ်ားအား စာတန္မာနတ္က ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုေသာေၾကာင့္၊ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝအသက္တာကို ရရွိေစရန္ အသံျမွင့္ျပီး တရားေဒသနာေဟာရျခင္းျဖစ္သည္။

Sprit ဟူေသာ အရက္ျပန္သည္၊ ေအးျမပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသားေပၚမွအနာေပၚ Sprit က်ပါက အလြန္စပ္သြားသည္။ စပ္သြားမွ အနာေပ်ာက္မည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လည္း ထိုအလားသ႑န္တူသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခံရျပီး နာက်င္ခံစားရပါက မိမိအနာကိုေပ်ာက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မနက္ဖန္ ျမန္မာျပည္သို႔ ထပ္မံခရီးထြက္ရန္ရွိေသာေၾကာင့္ သတိရဆုေတာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။


တရားေဒသနာ

(ကမၻာဦး ၁း၂၆-၃၁) 
၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္ ပင္လယ္ငါးကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ သားယဥ္တို႔ကို၄င္း၊ ေျမတျပင္လံုးႏွင့္တကြ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၇ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမ ကို ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္၊ ၂၈အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာေမြးဘြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစ၍ ႏိုင္ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ငါးတို႔ ကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာလႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။

၂၉ဘုရားသခင္ကလည္း၊ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့။ ေျမတျပင္လံုး၌ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို၄င္း၊ မ်ိဳးေစ့ကိုျဖစ္ေစေသာ အသီးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သစ္ပင္အမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း၊ သင္တို႔စားစရာဘို႔ ငါေပး၏။ ၃ဝေျမသား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ စားစရာအဘို႔၊ ျမက္ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၃၁ဘုရားသခင္ သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈလွ်င္၊ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္ သည္ ဆဌမေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏။


ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထိုဖန္ဆင္းထားေသာအရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈလွ်င္ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္။

(ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂၁-၂၂)
၂၁ ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လွ်က္ေန၏။
အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကို ၾကား၍ တံခါးဖြင့္အ့ံ၊ ထိုသူရွိရာငါဝင္၍ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္မည္။ သူလည္း ငါႏွင့္အတူ စားေသာက္ရလိမ့္မည္။
၂၁ ငါသည္ေအာင္ျမင္၍ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသကဲ့သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္။
၂၂ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူ ဧည့္သည္ကား ၾကားပါေစ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။


ကမၻာဦးဖန္ဆင္းျခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္က လူသားကို
၁။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။
၂။ တေလာကလံုးကို အုပ္စိုးခြင့္ကိုေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စာတန္စကားကို နားေထာင္ေသာမိေသာ လူသားအတြက္ ထိုအခြင့္၂ခု ဆံုးရံႈးသြားသည္။ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာၾကီး ျဖစ္လာသည္။ ေလာကၾကီးတြင္ စာတန္၏အုပ္စိုးျခင္းကို ခံေနရသည္။ ေယာကၤ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏က်ိန္ျခင္းကိုခံရျပီးေနာက္ ပင္ပမ္းစာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊သားေမြးျခင္းမ်ား ခံစားရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စင္ကာပူတြင္ အေယာက္၃၀ခန္႔စုေပါင္းေနထိုင္ရာ စားေသာက္စရိတ္သည္ အခက္ခဲၾကီးတစ္ခုျဖစ္ရသည္။ ထိုစဥ္က အင္ဂ်င္နီယာမိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ မနက္ပိုင္မွ ည၁၁နာရီတိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ျပီး၊ ပါစီပန္ဂ်င္းဟင္းသီးရြက္ဆိုင္မွ ျခင္းေတာင္း၂ခုႏွင့္အျပည့္ သူ၏ကားေပၚတင္လာျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လာေပးေလ့ရွိသည္။ စားေသာက္ဖို႔အဆင္ေျပရသည္။ သူက ဆရာ..ဒီေလာကၾကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆင္းရဲ၊ပင္ပမ္းစြာ အလုပ္လုပ္ရတာ အျပစ္ရဲ့ပင္ပမ္းျခင္းေတြပဲ..ဟုေျပာပါသည္။

ယခုအခါ မပင္ပမ္းေတာ့ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။

အမွတ္(၁)
အျပစ္က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ သားေယာကၤ်ားကို ဖြားျမင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားကို တံခါးလာေခါက္သည္။  နဖူးမွေျခဖ်ားထိေအာင္ ေခြ်းေပါက္ေပါက္က်သည့္တိုင္ ပင္ပမ္းစြာလုပ္ရေသာ ဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ေယရႈက အျပစ္တရားမွ ေရြးႏႈတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္ထားရန္သာလိုသည္။ မိတ္ေဆြႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။ ထမင္းပြဲအတြက္ပါ တာဝန္ယူမည္ဟု ဆိုသည္။ ေယရႈအားမိိမိက ေကြ်းစရာမလိုပါ။ ေယရႈက မိမိကိုေကြ်းမည္၊ ေကြ်းလိုသည္ဟု ေကြ်းမည့္သူက တံခါးေခါက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေနမိေဗာရွက္ဆိုသူ ေျခ ဆြံ႕အ၊ မသန္မစြမ္းသူ၊ ဒါဝတ္မင္း၏ လူမ်ားကို အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕စြာျဖင့္ တံခါးပိတ္၊ေနထိုင္ရသည္။ ေခြးေသေကာင္ဘဝျဖစ္သည္။ သူကို သတ္မည္စိုးရိမ္ရခ်ိန္တြင္ တံခါးေခါက္ေခါက္ျပီး၊ ဖြင့္ဝင္လာခ်ိန္ကာ ေရွာလုမင္း၏ တစ္ဦးတည္းက်န္ေနေသာ သားေတာ္ ေနမိေဗာရွက္ကို ဒါဝတ္မင္းက ခ်ီးေျမွာက္လိုသည္ဟု ဆိုလာသည္။ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိတ္ႏွင့္ပင္ အတူထမင္းစားခြင့္ကို ရရွိသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူပင္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ဘုရင့္စားပြဲၾကီးသူထံေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးခဲ့သူ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေတာေတာင္၊ အရပ္ေဒသေရာက္ပါေစ စားေသာက္ပြဲကို ခမ္းနားစြာျပင္ဆင္ျပီး၊ အက်ၤ ီအျဖဴ၊ ေဘာင္ဘီဝတ္ျပီး စားေသာက္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္က အစားအေသာက္အတြက္ ပူစရာမရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပင္ပမ္းမႈအားလံုးေပ်ာက္သြားရန္ တံခါးေခါက္ခ်ိန္ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။

အမွတ္(၂)
ငါ၏ ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္..ဟုဆိုသည္။ ေလာက၏ ကြ်န္မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ သခင္ဘဝေရာက္သြားရျပီ၊ ေလာကတြင္ေနစဥ္ ဟိုဟာေၾကာက္ရ၊ သည္လူေၾကာက္ရ၊ သင္းအုပ္ဆရာကိုပင္ ေၾကာက္ရ၊ ကြ်န္ဘဝသို႔ေရာက္ေနေသာ ေလာကကြ်န္ျဖစ္ေနလွ်င္ တံခါးကိုပဲ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ သခင္အရာမွာ စိုးစံသည့္ အာဏာကိုျပန္ရရွိမည္။ အျပစ္မွ ကယ္ခြ်န္မည့္ ေမရွိယျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္လည္းျဖစ္သည္။

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္၊ အလုပ္လုပ္ေနရေသာအခါ ဘုရားႏွင့္ဝတ္ျပဳခ်ိန္မရေတာ့ပါ။ ယခု တံခါးကိုဖြင့္ေပးလိုက္ေသာအခါ စားဝတ္ေနေရးကို ဘုရားကတာဝန္ယူလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို သေဘာေပါက္သြားေသာအခါ ဘုရားႏွင့္ဝတ္ျပဳခ်ိန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ပိုထြက္လာရသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနျခင္းကို ကယ္တင္ရွင္က တာဝန္ယူလိုပါသည္။ ကယ္တင္ရွင္တာဝန္ယူျပီးသည့္ေနာက္ မိမိအလုပ္အကိုင္ကို မလုပ္ရေတာ့ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိအလုပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေသာလည္း ပင္ပမ္းျခင္းမရွိ၊ ဘုရားကတာဝန္ယူေသာေၾကာင့္ ေပ့ါပါး၊ ျငိမ္သက္ျခင္းရရွိျပီး၊ ရုန္ကန္စရာမလိုေတာ့သည္ အေျခေနသို႔ ေရာက္မည္။ 

အသင္းေတာ္တြင္ အသင္းေတာ္တံခါးကို မဖြင့္ေပးပဲ၊ ပိတ္ထားျခင္းကို ေျပာလိုပါသည္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမိတ္သဟာရျပဳရင္း စိတ္ပ်က္ရသည္။ သို႔ေသာ္ မေၾကာက္ႏွင့္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္ဟူေသာ အားေပးမႈေၾကာ့္ ဆက္လက္လုပ္ရန္ ခြန္အားရပသည္။ လုပ္ရမည္မွာ ဆာငတ္ေနေသာ အသင္းသားမ်ားအတြက္၊ တံခါးလာေခါက္ျခင္းကို ဖြင့္ေပးရန္္ ဆုေတာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ဆိုရာတြင္
- ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွင္မ်ား၊ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေနမႈကို နားလည္သင့္သည္။ ယခုမွာ စစ္သား၃ေသာင္းကို ေခၚျပီး လူမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွင္ျဖစ္သည္။
- ဝိညာဥ္ေရး အာဏာရွင္ဆိုသည္မွာ တံခါးကိုလာေခါက္ျပီး၊ ကယ္တင္ရွင္ကိုလက္ခံရန္ ဖြင့္ေပးရမည့္အစား၊ တံခါးမဖြင့္ေပးပဲ၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တံခါးကို ပိတ္ထားၾကသည္။ ဝိညာဥ္ေရးအာဏာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ အသင္းသားမ်ားမွာ သိပ္သနားစရာေကာင္းပါသည္။

အမ္ဘီစီ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ားစြာလည္း Constitution, Institution မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကသည္။ ဝိညာဥ္တံခါးကိုဖြင့္ရန္ တက္ျပီးေျပာေသာအခါ လက္ခုတ္တီးၾကိဳဆိုၾကသည္။ ယုဒသန္အသင္းေတာ္မွ ဥကၠဌျဖစ္သူႏွင့္ သင္းေထာက္ျဖစ္သူတို႔ ၂ဦးလည္း ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္မ်ား ဝိညာဥ္မ်က္စိပြင့္လာလွ်င္ စာတန္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေက်ာ္လႊားကာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂၁-၂၂ အရ ဝိညာဥ္ေရးလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားသခင္က တံခါးေခါက္ေနျခင္းကို ႏွလံုးသားႏွင့္လက္ခံ၊ ဖြင့္ေပးပါက စားဝတ္ေနေရးကို ဘုရားသခင္ကတာဝန္ယူမည္။ ထို႔အျပင္ ေလာကကိုအုပ္စိုးျခင္းအာဏာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာတိုက္တြန္းသြားပါသည္။

The End...