ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသား - လွမင္းသူ

ဖခင္ျဖစ္သူ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး၊ ေဆးပညာကိုထူးခြ်န္တတ္ေျမာက္ခဲ့သူရဲ့ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္။  ေယရႈဘုရားကိုယံုၾကည္တဲ့မိခင္ျဖစ္သူ သူနာျပဳဆရာမေခ်ာေလးတို႔ရဲ့ ဇတ္လမ္းကေန လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္နယ္တိုင္း ျမိဳ႔ၾကီး၊ ျမိဳ႔ငယ္မ်ားစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားအထိ ဆရာဝန္ဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ မိသားစုအတူသြားလာရင္း သမီးမ်ားနဲ႔ေနာက္ဆံုးသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လွမင္းသူ (စာေရးသူ)ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ပညာထူခြ်န္လွတဲ့ ဖခင္ဆရာဝန္ၾကီးဟာ သူနဲ႔တူတဲ့ ပညာထူးခြ်န္သူ သားျဖစ္သူနဲ႔ ဘုရားမရွိေၾကာင္းအေတြးေခၚမ်ားေဆြးေႏြးကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။ သမီးမ်ားကေတာ့ အေမေနာက္လိုက္ ေယရႈဘုရားကို ယံုၾကည္ၾကေပမဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာသားကေတာ့ အေဖလိုပဲ ဘုရာမရွိတဲ့ သဘာဝတရား၊ သိပၸံပညာကို လက္ခံသူျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မိခင္ျဖစ္သူက ဆုေတာင္းေပးေသာ္လည္း မိခင္ေက်နပ္ေအာင္ျငိမ္ခံေနခဲ့ပါတယ္။ ႏွလံုးသားထဲမပါတဲ့ နားေထာင္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ရဲ့ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္းကို လက္ခံနားေထာင္လာမိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း Science is my GOD လို႔လက္ခံရင္း အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ဘဝေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၂မ်ိဳးကို ဦးေနာက္ကခိုင္မာေအာင္မေပးႏိုင္ပဲ၊ ႏွလံုးသားက ခိုင္ခိုင္မာမာေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိလာပါတယ္။ ယံုၾကည္သူဘဝေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ႏွလံုးသား ခံစားမႈကို ဖခင္၊မိခင္၂ဦး ဘဝအသက္တာနဲ႔ သက္ေသခံေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မုရန္ အမွတ္(၄)မွ ဦးေနာက္ႏွင့္ႏွလံုးသား ေဆာင္းပါးကိုဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္။ 0.4MB 

Continue to read - Click here:
http://murann.com/stories/heart.and.head.murann4.pdf