အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram


အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း
(Loneliness)

ယေန႔ည အေဖာ္မဲ့ အထီးက်န္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ အခန္း(၅)ကို ဖြင့္၍ အငယ္ ၁ မွ ၉ သို႔ ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဖတ္ျပသည္ထက္ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

ေျခလက္ေသေနသူ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ နံနက္ ေရကန္ထဲသို႔ ဦးစြာဆင္းႏိုင္ပါက၊ သူ႔ေရာဂါ ေပ်ာက္မည္ဟု အထင္ရွိျပီး ထိုေရကန္နံေဘး၌ ေစာင့္ေနသည္မွာ (၃၈)ႏွစ္ ၾကာရွိခဲ့ျပီး၊ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ ေရကန္ထဲ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလွ်က္ ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ကူညီမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိေသာေၾကာင့္ ကန္ထဲ မဆင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူသည္ ကူမမည့္သူ မရွိေသာ အထီးက်န္သမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ (၃၈)ႏွစ္လံုးလံုး ေျခလက္ေသေနျပီး၊ မည္သူမွ် သူ႔ကို အေဖာ္မလုပ္ပါ။ မည္သူမွ် သူ႔ကို မကူညီပါ။ယခုႏွစ္ နာမည္အၾကီးဆံုး ရုပ္ရွင္အခ်ိဳ႔သည္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ "Only the Lonely", "Home Alone" စသည္တို႔အျပင္ အျခားရုပ္ရွင္မ်ား ရွိၾကေသးသည္။

ဤေနရာတြင္ ဤညေန၌ လူေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နံေဘး၌ လိုက္ထိုင္ျပီး "အေဖၚမဲ့ေနလားခင္ဗ်ာ" ဟု လိုက္ေမးလွ်င္၊ "ဟုတ္ကဲ့ ဟု ေျဖၾကပါလိမ့္မည္။ ဤမွ်ၾကီးမားသည့္ လူအုပ္ၾကီးထဲ ရွိေနလွ်က္ပင္၊ အေဖာ္မဲ့မႈကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ျပန္သြားသည့္အခါတြင္လည္း အေဖာ္မဲ့ျခင္းက သင့္ႏွင့္ကပ္ပါသြားပါမည္။ လူအမ်ားၾကီးရွိေနလွ်င္ပင္ သင့္မိသားစုရွိေနလွ်င္ပင္၊ အေဖာ္မဲ့မႈကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္မရွိေသာ အေဖာ္မဲ့မႈကို ခံစားေနရ၍ ျဖစ္သည္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသဟာရဖြဲ႔ရန္ ဖန္ဆင္းထားသည္။ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားက အလြန္ၾကီးက်ယ္ အေရးပါေသာ အထီးက်န္ အေဖာ္မဲ့မႈေရာဂါ၊ လူေတြ၌ ရွိသည္ဟု ေျပာျပပါသည္။

ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအေစာပိုင္း၊ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ ဂလတ္စ္ကို Glasgow ျမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ တရားေဟာပြဲတြင္ လူတို႔၏ေ၀ဒနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကမၻာေပၚ၌ လူသိမ်ားေသာ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာ၀န္၏ အဓိကမိန္႔ခြန္း၌ ယေန႔ လူသားတို႔ကို အနာက်င္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အရာမွာ အေဖၚမဲ့ျခင္း ဟု ပါရွိသည္။

စေကာ့တလန္ကဲ့သို႔ေသာ ေသးငယ္ေသာႏိုင္ငံ၌ လူငါးသန္းမွ်သာ ရွိပါသည္။ နာမည္ အၾကီးဆံုး၊ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာ၀န္တစ္ပါးက လူတို႔၏ အထီးက်န္မႈ ေ၀ဒနာကို ေျပေပ်ာက္ေအာင္ ကူညီဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၃၀) ရွိသည္ ဟု ေျပာပါသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ စေကာ့တလန္လို ေသးငယ္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ လူဦးေရသည္ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္တြင္ ေနေသာ လူအေရအတြက္မွ်ပင္ မရွိပဲ၊ အထီးက်န္ဆန္မႈကို ကုစားရန္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း သံုးဆယ္ ရွိေနရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပါတ္ အနည္းငယ္က Elvis Presley ၏ ဘ၀အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ရုပ္ရွင္တစ္ကား ၾကည့္ရပါသည္။ Presley သည္ နံရံကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၀က္၀ံရုပ္ကေလးကို ဖက္ထားပါသည္။ သူသည္ အေဖာ္မဲ့ ေနပါေသးသည္။

ေဟာလီး၀ုကို သြားၾကည့္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ထိုေနရာသို႔ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားဖို႔အခါအခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုေနရာ၌ရွိေသာ နာမည္ေက်ာ္မ်ားစြာတို႔သည္လည္း သိခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ထက္ အထီးက်န္ေသာသူမ်ားကို သင္ေတြ႔ဖူးမည္ မဟုတ္ေပ။

The Associated Press အစီရင္ခံသည္မွာ ဤေႏြရာသီ၌ က်င္းပသည့္ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားညီလာခံမွ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ၊ အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ရသည့္ နံပါတ္တစ္ ျပသနာမွာ အေဖာ္မဲ့၊ အထီးက်န္မႈ ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အၾကီးမားဆံုး ျပႆနာထဲက တစ္ခုမွာ အေဖာ္မဲ့အထီးက်န္မႈ ျဖစ္သည္။ ေခတ္မွီ ျမိဳ႔ၾကီး တစ္ျမိဳ႔သည္ အထီးက်န္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ နယူးေယာက္ျမိဳ႔မွ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က နယူးေယာက္ျမိဳ႔သည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ အထီးက်န္ဆံုး ေနရာျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံပါသည္။

အေမရိကန္လူမ်ိဳး (၁၀) ေယာက္တြင္ (၁)ေယာက္သည္ ဤအားကစားကြင္း၏ မိုင္း (၅၀)အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာပါသည္။ ယခုပင္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး (၁၀)သီးတြင္ (၁)ဦးသည္ အားကစားကြင္း၏ မုိင္(၅၀)အတြင္း ေနထိုင္ထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေနရာကို အေမရိကန္၏ အထီးက်န္ဆံုး ေနရာမ်ားမွ တစ္ခုဟု ဆိုၾကျပန္ပါသည္။ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ အပိုင္းပိုင္း ကြဲေနပါသည္။ အထီးက်န္ျဖစ္ေနသူ လူမ်ားစြာရွိသည္။ လူမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မပတ္သက္ပဲ သီးျခား လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ေနထိုင္ေနၾကသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားကို ေလ့လာသည့္ အစီရင္ခံစာအရ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထီးအက်န္ဆံုးျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ကြာရွင္းထားသူမ်ားက ဒုတိယလိုက္သည္။ သင္သည္လည္း အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲျခင္း၏ အထီးက်န္ဆန္မႈကို ယေန႔ည ခံစားေနရသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။

ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ အရက္အလြန္အက်ဴး ေသာက္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အလြဲသံုးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္၊ အေျခံ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ အေဖာ္မဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးကို အေဖာ္မဲ့ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ သံုးစြဲၾကသည္။ အေဖာ္မဲ့ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေအာင္ အရက္ေသာက္ျပီး အေျဖကို မရွာႏိုင္ပါ။

မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္၌ ၄င္းကို "လ်စ္လ်ဴရႈ ပစ္ပယ္ထားခံရေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သားသမီးမ်ား" ဟု သံုးစြဲထားပါသည္။ ထိုေဆာင္းပါးအရ အကယ္စင္စစ္ ဤကေလးမ်ားသည္ အ၀တ္အစား လံုလံုျခံဳျခံဳရ်ိသည္။ အစာအဟာရ ၀လင္စြာစားရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးမ်ားအျဖစ္ ၄င္းတို႔၏ဘ၀တြင္ လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ဤသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုလ်စ္လ်ဴရႈမႈသည္ ၄င္းတို႔ကို အထီးက်န္ေစျပီး၊ မူယစ္ေဆး အရက္တို႔ကို ခင္တြယ္သြားေစသည္။ ဤသည္မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ၄င္းတို႔၏ သူရဲေကာင္းမ်ား ေရွ႔မွ လမ္းျပသြား၍ ျဖစ္သည္။

အကယ္စင္စစ္ ၄င္းတို႔ လိုအပ္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္ေျပျငိမ္းဖို႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြဲကြာလွ်က္ရွိၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အမိ၀မ္းကတည္းက အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီးက "အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶ ယူစဥ္ကပင္ အျပစ္စြဲပါသည္" (ဆာ ၅၁း၅) ဟု ေျပာပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

"အျပစ္" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေမြးကတည္းက ထိုပညတ္ေတာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုစိတ္မ်ား ပါလာပါသည္။ အျပစ္ျပဳလိုစိတ္ႏွင့္ ေမြးခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္အေသြးေတာ္သြန္း၍ အေသခံေတာ္မူခဲ့ရာ၊ လက္၀ါးကားတိုင္ေတာ္သည္၊ အေျဖျဖစ္ေတာ္မူသည္။ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္ အသက္ေတာ္စြန္႔သည့္အတိုင္း သင့္ကို ခ်စ္ေတာ္မ်ူေသာေၾကာင့္ "ငါသည္ သင့္ကို ခ်စ္ေတာ္မူသည္" ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ မုရန္

To Download a eBook - Click Link (14MB)
http://murann.com/ebooks/Billy.Graham.Preaching.01.pdf


အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (Part II)

ပထမဦးဆံုး လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏ အထီးက်န္ဆန္မႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ျမိ႔ၾကီးလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားကို ေနရာတိုင္း ျမင္ၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃-၄ႏွစ္ ခရစ္စမတ္ကာလခန္႔က လမ္းမေပၚ၌ လက္ျဖန္႔ ပိုက္ဆံေတာင္းေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ပိုက္ဆံ တစ္ေဒၚလာ ေပးလိုက္ပါသည္။ ၄င္း၏ အဓိက ဒုကၡကို ေမးၾကည့္ရာ "ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းအဖၚမဲ့တာပဲ"  ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ သူ႔ကို ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

တစ္ခါေသာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကူညီသူ မဲ့ေနေသာ ေျခလက္ေသေနသူကို ၾကည့္လိုက္ရာ၊ သူက "ဆရာ၊ ေရလႈပ္တဲ့အခါ၊ ကြ်န္ေတာ့ကို ေရကန္ထဲ ခ်ေပးမဲ့သူ မရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနပါတယ္"  ဟု ေျပာပါသည္။ (၃၈)ႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုး ၄င္းတစ္ေယာက္တည္း ကူမမည့္ အေဖၚ မရွိ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈသည္ သူ႔ကို ျငိမ္းေစေတာ္မူသည္။ ယေန႔ည၌လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ သင့္မိတ္ေဆြ ျဖစ္လာႏိုင္ျပီး၊ သင့္အား အေဖာ္မဲ့မႈမွ ကူမႏိုင္ပါသည္။

သမၼတ အိုက္စင္ေဟာင္၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတျဖစ္လာျပီးေနာက္၊ ပရက္စဘက္ေတးနီးယန္း အသင္းေတာ္ (Presbyterian Church) ၌ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူခဲ့ပါသည္။ သူ အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ဓမၼေတးကာ အဘယ္နည္းဟု ေမးရာ "ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားခံရန္ မိတ္ေဆြ ေယရႈရွိ"  (What a friend we have in Jesus) ဟု ေျဖပါသည္။ ဤ ဓမၼေတးကို သူအနွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္က သမၼတၾကီးသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာ္မန္ဒီ (Normandy) ကမ္းေျခကို သူသိမ္းပိုက္သည့္အခ်ိန္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ သတိရပါသည္။ ေခါင္းကို ညြတ္လွ်က္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ကမ္းပါးျပတ္ေပၚ၌ မတ္တပ္ရပ္ေနဖို႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အတန္ၾကာျပီးေနာက္ သူ၏ဓါတ္ပံုကို ကြ်ႏ္ုပ္ထံသို႔ ပို႔ေပးပါသည္။ "ကြ်ႏ္ုပ္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေတြ႔ျပီး၊ အဲဒီမိတ္ေဆြက သခင္ေယရႈပါပဲ"  ဟု စာေရးသားထားပါသည္။

ဧ ၃း၁၇ တြင္ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ခရစ္ေတာ္ ၀င္ေရာက္က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူႏိုင္သည္ ဟု ေျပာထားပါသည္။ လူေနအခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါသည့္ အေဆာက္အဦး၌ ေနရျပီး၊ စာတစ္ေစာင္မွ မရဘူးသူ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ပိုက္ေထြးမႈကို တစ္ခါမွ မခံရဖူးသူတစ္ေယာက္၊ ျမိဳ႔ၾကီးျပၾကီး၌ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ဥစၥာဓန ရွာေဖြကာ မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ မကိုက္၍ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ေနရသူ၊ ေက်းလက္မွ မိန္းကေလး စသည့္တို႔အတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔၏မိတ္ေဆြ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အထီးက်န္ဆန္မႈကို အိမ္ေထာင္မ်ား၌ပင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းႏွင့္ တစ္အိပ္ယာထဲ လဲေလွ်ာင္းေနေသာ္လည္း အထီးက်န္ခံစားမႈ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရပါသနည္း။ ဤသည္ကား တစ္ကမၻာလံုး၌ ျဖစ္ေနသည့္ အလြန္ၾကီးက်ယ္အေရးပါေသာ အထီးက်န္ အေဖၚမဲ့မႈ ေရာဂါျဖစ္သည္။

အထီးက်န္ဆန္မႈဆိုသည္မွာ စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ဆာငတ္ေနေသာ စိတ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ဆာငတ္ေနျခင္းအျဖစ္ သင္အသိအမွတ္ ျပဳခ်င္မွ ျပဳေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသည္ကား အမွန္တရားျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္စိတ္၊ ခႏၱာကိုယ္၊ ၀ိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆာငတ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ရန္ မြတ္သိပ္ေနသည္။ (ဆာ ၄၂း၁-၂)။ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္စီ၏ အထဲ၌ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းတည္း ဟူသည့္ အျပစ္မ်ား ရွိေနပါသည္။

လတ္တေလာေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ မိခင္ သို႔မဟုတ္ ဖခင္ တစ္ဦးဦး ရုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းသည္၊ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကို စိုးရိမ္မႈ၊ အထီးက်န္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးသြားေစသည္ဟု သိရသည္။ ျပိဳပ်က္သြားေသာ အခ်စ္၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ သားသမီးမ်ား အိမ္မွ ခြဲထြက္သြားျခင္း၊ မိသားစု၀င္တစ္ဦး ဆံုးပါးျခင္း စသည္တို႔က ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို အထီးက်န္ေစပါသည္။

ယခုအခါ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေျမးအခ်ိဳ႔ တကၠသိုလ္တက္ေနၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၌ သမီးတစ္ေယာက္ရွိပါသည္။ သူမ၌ သားသမိး သံုးေယာက္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသို္လ္ဖြင့္သည့္အခါ ကေလးႏွစ္ေယာက္ တကၠသိုလ္သြားတက္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူမကို ဖုန္းဆက္ရာ၊ သူမက "ေဖေဖ၊ ကြ်န္မ သူတို႔ကို သိပ္လြမ္းတာပဲ၊ ကြ်န္မအနားမွာ သူတို႔မရွိတာ အေဖာ္မဲ့လိုက္တာ" ဟု ေျပာပါသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ ဤသားသမီးမ်ားကို ေခတၱလက္လႊတ္လိုက္ရျပီ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္ကား ေ၀ဒနာခံစားရစဥ္ အေဖာ္မဲ့မႈ (Loneliness of suffering) ျဖစ္သည္။ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရေသာအခ်ိန္၌ ကိုယ့္အိပ္ယာသည္ ကိုယ့္ကမၻာျဖစ္သြားရေတာ့သည္။ "ငါတို႔အား ေပၚထြန္းအံေသာ ဘုန္းကိုေထာက္ေသာ္၊ ယခု မ်က္ေမွာက္ ကာလ၌ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ပမာဏမျပဳထိုက္ဟု ငါသေဘာရွိ၏"  (ေရာ ၈း၁၈)။ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ား အဆံုးသပ္သြားမည့္ အခ်ိန္ရွိျပီး ေ၀ဒနာမ်ား၏ အဆံုး၌ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္းမည့္အခ်ိန္ ရွိသည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ခရစ္ေတာ္ေပးေတာ္မူပါသည္။

ဗ်ာ ၂၁း၄ ၌ ေဖၚျပထားသည္မွာ "ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တို႔ကို သုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ ေသေဘးမရွိရ၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပမ္းျခင္းလည္း မရွိရ။ အေၾကာင္းမူကား ေရွးျဖစ္ဘူးေသာ အရာတို႔သည္ ေရႊ႔သြားၾကျပီး"  ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္၌ ထာ၀ရေနရမည့္ ထိုေန႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ ၀မ္းနည္းေက်ကြဲစဥ္ အေဖၚမဲ့ျခင္း (Loneliness of sorrow) ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ အသက္ၾကီးလာေလေလ၊ အသုဘ အခမ္းအနား တက္ရေလေလ၊ ထိုခံစားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေလေလ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္မိတ္ေဆြမ်ား ကြယ္လြန္သြားၾကေသာအခါ၌ ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အသုဘ၌ မ်က္ရည္က်ခဲ့ပါသည္။ (ေယာ ၁၀း၃၃-၃၆)။ "ေယရႈကလည္း ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္"  (ေယာ ၁၁း ၂၅-၂၆) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤသည္ကား ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။

သင့္မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ခင္သူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြား၍ သူ႔ေခါင္းတလားေဘး၊ သင္ရပ္ေနေသာ္၊ သခင္ေယရႈသည္ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။ အကယ္၍ ထိုသူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သိေသာ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ႔ကို ထေျမာက္ေစပါမည္။ ဤသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ညတြင္လည္း ေဆးရံု၌ ေ၀ဒနာခံစားေနရေသာ ကြ်န္ဳပ္မိတ္ေဆြမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ သူတို႔ထံသြား၍ ေပြ႔ဖက္၊ ႏွစ္သိမ့္ခ်င္ပါသည္။

စတၱဳထအခ်က္မွာ အျပစ္ေၾကာင့္ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness of Sin) လည္းရွိပါေသးသည္။ စိတ္ပညာ ပါေမာကၡတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါ အေျခံအခ်က္၂ခ်က္အေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို သူမ်ား အလိုမရွိ ဟူသည့္ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သူမွ် နားလည္မႈမရွိ ဟူသည့္ အသိျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို သင့္အၾကိမ္ မည္မွ် ၾကားဖူးပါသနည္း။

အေဖၚမဲ့ျခင္း၏ ပိုနက္ရိႈင္း၍ ပိုအေျခခံက်ေသာ အရင္းအျမစ္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အေဖာ္မဲ့ျခင္းသည္ မည္သည့္အခ်ိန္က စျဖစ္ခဲ့သည္ကို သင္သိပါသလား။ ဓဒင္ဥယ်ာဥ္၌ လူသားသည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္းမွ အဆက္ျဖတ္လိုက္ခ်ိန္မွ စတင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ စကားနားမေထာင္ပါ။ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ အျပစ္သားျဖစ္လာပါသည္။ သူ႔သား၂ေယာက္လည္း အျပစ္သားျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ ျဖက္သန္းလာရာ သင္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အထိ ေရာက္လာျပီး၊ ကြ်ႏိုပ္တို႔အားလံုး အျပစ္သား ျဖစ္လာၾကသည္။

ကြ်န္ဳပ္တို႔သည္ အျပစ္၌ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအရ၊ အျပစ္သားျဖစ္လာၾကသည္။ ဗီဇ၌ အျပစ္ပါလာၾကသည္။ ထိုအျပစ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခြဲခြာျခားထားသည္။ ကားတိုင္ေပၚ အေသခံေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္ေျပျငိမ္းေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္သို႔လာကာ၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကို အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိမွတ္ရမည္။ မိမိအသက္ရွင္ပံုကို ေျပာင္းလဲရန္ အသင့္ရွိရမည္။ ဤသည္ကို ေနာင္တရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ သင္ ေျပာရမည္မွာ "မွန္ပါသည္ သခင္ေယရႈ။  ကိုယ္ေတာ့ကို ကြ်နၤဳပ္၏ ဘခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါသည္" ဟု ျဖစ္သည္။

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္ လူေယာကၤ်ားႏွင့္ လူမိန္းမသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ စိတ္သေဘာထား ညီညြတ္စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္ ထိုအေျခအေနကို ေမႊ႔ေႏွာက္ ဖ်က္စီးမည့္ အရာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကိုယ္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ရွိၾကသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔က "ကိုယ္ေတာ္၊..ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုအပ္ေတာ့ဘူး၊ ကိုယ္ေတာ္မပါပဲ၊ ကိုယ့္ေလာကကိုယ္ ဖန္တီးတတ္ပါတယ္"  ဟု ေျပာသည္။ ကိုယ္ေတာ့လက္မွ လြတ္လပ္သြားျပီ ဟု ေၾကျငာလိုက္သည္။ ဘုရားသခင္ကလည္း "အာဒံ ... မင္းဘယ္မွာလဲေဟ့ ဟု ေခၚရင္း ဥယ်ာဥ္သို႔ ၾကြလာေတာ္မူပါသည္။ လူသားသည္ ဘုရားသခင္ကို ပုန္းရန္ၾကိဳးစားခဲ့ပါေသးသည္။ သင့္ႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ ပုန္းခဲ့သလိုမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ပုန္းစရာေနရာမရွိပါ။ အေဖၚမဲ့ျခင္းဟူေသာ အျဖစ္သည္ လူသား၏စိတ္၌ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဤေလာကရွိ လူတိုင္းက ဤအေမြကို ဆက္ လက္ခံယူထားၾကသည္။ (က ၃း ၄)။

အဖၚမဲ့အထီးက်န္ဆန္မႈသည္ အတန္းအစားမခြဲျခားပါ။ ကမၻာအေက်ာ္ၾကားဆံုး အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာ၊ ေတးေရးဆရာ၊ ဘုရင္၊ ဘုရင္မ၊ လက္သမား၊ ပိုက္ဆက္သမား စသျဖင့္ လူတိုင္း အေဖၚမဲ့ၾကသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားဇတ္လမ္းမွ နာမည္ၾကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားသည့္ ရုပ္ရွင္မ်ားကို သင့္ၾကည့္ဖူးပါမည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေဖာ္မဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထီးက်န္အျဖစ္ဆံုး လူတခ်ိဳ႔သည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကိုယ့္ကမၻာႏွင့္ကိုယ္ သီးသန္႔ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကလစ္(ဖ) Cliff ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂလက္စကိုျမိဳ႔ရွိ ဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ ေခတၱတည္းခိုၾကပါသည္။ ထိုျမိဳ႔၌ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဟူဖေရဇာ Hugh Fraser ဆိုသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိသည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တည္းေသာ အိမ္နံေဘးရွိ သူ၏မိခင္အိမ္သို႔ လာေလ့ရွိသည္။ သူ႔မိခင္သည္ အသက္၉၀ ရွိျပီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္လာတိုင္း ႏွင္းဆီနီတစ္ပြင့္ ယူလာခဲ့ေလ့ရွိသည္။ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု  ကြ်ႏ္ုပ္သေဘာပိုက္ပါသည္။ ထိုမိတ္ေဆြတြင္ The House of Fraser ဟုေခၚေသာ စတိုးဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ ဂလတ္စကိုျမိဳ႔ထဲ၌ ရွိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထိုသို႔ေနရင္း ရင္းႏွီးလာၾကသည္။ ဟူဖေရဇာ  သည္ ျဗိတိန္တြင္ အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္း၀င္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ ျဗိတိန္ရွိ စတိုးဆိုင္ၾကီးအားလံုးကို သူ၀ယ္သည္။ လန္ဒန္ျမိဳ႔ရွိ ဟဲေရာ့(စ္) Harrods ကိုပင္ သူ၀ယ္ခဲ့သည္။ ဘုရင္မၾကီးသည္ ၄င္းကို သခင္ (Lord) ဘြဲ ခ်ီးျမွင့္ထားတယ္ ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားကို စကားေျပာတဲ့အခါ "ဟုတ္ကဲ့ပါသခင္၊ မွန္ပါတယ္၊သခင္" လို႔ေျပာၾကတာ၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုခံစားရမလဲ" ဟု ေမးရာ၊ ၄င္းက "အင္မတန္ဆိုးပါတယ္ဗ်ာ" ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဖာ္မဲ့ျခင္းသည္ လူတန္းစားမခြဲျခားပါ။ လူတိုင္းခံစားရသည္။

ေယ ၁၃း၁၈-၃၀ ၌ ေနာက္ဆံုးေသာညစာ စားပြဲအေၾကာင္း ဖတ္ရပါသည္။ ယုဒသစၥာေဖါက္မည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ယုဒထြက္သြားေသာအခ်ိန္ကို "ထိုအခ်ိန္ကား၊ ညအခ်ိန္ျဖစ္သည္"  ဟု ဆိုသည္။ သူသည္ သခင္ဘုရားကို သစၥာေဖာက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူသည္အထီးက်န္ ျဖစ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ၄င္းသည္ ကုိယ့္သခင္ကို သစၥာေဖာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရ ဖြဲ႔ျခင္းကို သင္ ယခင္က သိခဲ့ေကာင္း၊ သိခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္းလည္း တက္ခဲ့ပါမည္။ က်မ္းစာဖတ္ခဲ့ျပီး၊ သစၥာရွိစြာ အသက္ရွင္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာင့္ သင္ကတေျဖးေျဖး လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားသကဲ့သို႔ အျခားအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ လမ္းလြဲသြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာမေလွ်ာက္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေျပလည္ေသာအခ်ိန္ ရွိခဲ့ပါမည္။ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူခဲ့ေသာအခ်ိန္ ရွိပါသည္။ အသင္းေတာ္၌ စြဲစြဲျမဲျမဲ ေနခဲ့ေသာ အခ်ိန္ရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနမွ ေသြဖယ္ကာ ဘုရားသခင္ထံမွ ထြက္ခြာသြားေသာေၾကာင့္ ညအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္ မရွိျခင္းတည္း ဟူေသာ အေဖာ္မဲ့ညသည္ သင့္ကိုစိုးမိုးသြားျပီျဖစ္သည္။

ဤအရာအားလံုးကို ယခုည သင္ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ျပန္လာႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သင့္ကို လက္ကမ္းၾကိဳလင့္လွ်က္ရွိသည္။ "ျပန္လာပါ၊ ငါသင့္ကိုခ်စ္တယ္၊ သင့္ကို လက္ခံပါတယ္။ သင့္အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ပမည္"  ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္မသိသူေလာက္ ခါးသီးသည့္ အထီးက်န္ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းတက္သည္၊ ဘုရားေက်ာင္း၌ အလုပ္လုပ္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ သိၾကြမ္းျခင္း မရွိပါ။ အျပစ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို အထီးက်န္ေစပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ သီးျခားေ၀းကြာေစ၍ျဖစ္သည္။

သူတို႔ကို အထီးက်န္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံစည္ေတာ္ လံုး၀မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေသာ စစ္မႈထမ္းရာေပါင္းမ်ားစြာက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပို၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ပို၍ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။ တဒဂၤ ကာမဂုဏ္ေက်နပ္မႈ ခံစားျခင္းသည္ ခါးသီးမႈ၊ မည္သည့္စိတ္ေရာဂါဆရာ၀န္မွ မကုသႏိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆံုးရံႈးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

က်မ္းစာေတာ္ျမတ္၌ "မတရားေသာသူတို႔မူကား မျငိမ္ႏိုင္ဘဲ၊ လႈပ္ရွား၍ ရြ႔ံႏွင့္အမိႈက္ကို ပက္ေသာ ပင္လယ္ေရႏွင့္တူၾက၏" (ေဟရွာ ၅၇း၂၀)။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္၌ ရပ္၍ အစဥ္တစိုက္လႈပ္ရွားေနေသာ ပင္လယ္သည္ မည္မွ် ဒုကၡၾကီးသည္ကို ၾကည့္ဖူးပါသလား။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထိုနည္းတူျဖစ္ပါသည္။

ပဥၥမအခ်က္-သခင္ေယရႈအေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း
ေသျခင္းႏွင့္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းအထီးက်န္ဆန္မႈ
တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်ိ္န္ ...

Part III အဆံုးသပ္ကို ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ မုရန္

 

 

အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (Part III)

ပဥၥမအခ်က္-သခင္ေယရႈအေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း (Loneliness of Jesus) ေျပာလိုပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ရွင္၏ အေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေဖာ္မဲ့သူ၊ အစြန္႔ပစ္ခံရသူတို႔ကို အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးခဲ့ပါသည္။ (ေယာ ၄း၅-၃၀)။ "မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံရ၍ လူတို႔တြင္ အယုတ္ခံရဆံုးသူ ျဖစ္၏။ ျငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္းေ၀ဒနာႏွင့္ အၾကြမ္း၀င္ေသာသူ ျဖစ္၏။ သူ႔တပါး မ်က္ႏွာလႊဲျခင္းကို ခံရေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံလွ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရိုေသၾက" (ေဟရွာယ ၅၃း၅) ဟု က်မ္းစာ၌ လာပါသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္ေတာ့္ကို ၀န္းရံထားေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ရသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္မွာပင္ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ "တပည့္ေတာ္အေပါင္းတို႔သည္၌ ကိုယ္ေတာ့္ကို စြန္႔ပစ္၍ ေျပးၾက၏" (မ ၂၆း၅၆)။ မၾကာခင္ေလးက "ေဟာရွ႑ျဖစ္ေစသတည္း" ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ လူအုပ္ၾကီးသည္ (မ ၂၁း ၈-၉) ထို ရက္သတၱပါတ္ထဲမွာပင္ "ထိုသူကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားပါ၊ ရိုက္ထားပါ " ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾကျပန္သည္။ (လု ၂၃း၂၁)၊ ကိုယ္ေတာ္ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုး၌ ကားတိုင္ေပၚမွ ကိုယ္ေတာ္ ဤသို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကားၾကရသည္။ "အကြ်ႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ အကြ်ႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း" မ ၂၇း၄၆  လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းခံရေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ အထီးက်န္အျဖစ္ဆံုးသူ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသနည္း သင္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အျပစ္ကို သယ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကို ၾကည့္မေနႏိုင္ပါ။

သခင္ေယရႈအဖို႔ ထိုအခ်ိန္သည္ ခမည္းေတာ္ စြန္႔ပစ္သည္ဟု ထင္ရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ အိပ္မက္ငရဲကို ခံစားေနေတာ္မူရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ငရဲသြားရမည့္ အတြက္ ဒဏ္ခံသြားေတာ္မူသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္မႈ ခံေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တိုကို ဤမွ် ခ်စ္ေတာ္မူျပီး သင့္ကို ကိုယ္ေတာ့္ထံသို႔ အလွ်င္အျမန္ ျပန္လာေစလိုပါသည္။

သင္ႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ အေသခံသျဖင့္ အဆံုးစြန္ေသာ အထီးက်န္မႈကို ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ အေသခံေတာ္မူျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔၏ အထီးက်န္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူသည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ လက္တစ္ဖက္သည္ ခမည္းေတာ္ကို ဖက္တြယ္ထားျပီး၊ က်န္လက္တစ္ဖက္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ကမ္းလင့္ေနသည္။ ငရဲဆိုသည္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကြဲကြာျခင္းျဖစ္သည္။ ငရဲဆိုသည္မွာ ဤစၾကၤာ၀ဌာတြင္ အထီးက်န္ အျဖစ္ဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

လူမ်ားစြာသည္ ငရဲလို႔ ေျပာပါက ေလွာင္ေျပာင္၍ မထိတထိ ရယ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔က "ေကာင္းျပီေဟ့၊ ငါေတာ့ ငရဲကိုပဲ သြားမလို႔၊ အဲဒီေနရာမွာ ငါေပ်ာ္မွာပါ။ ည ကပြဲရံု ေတြလည္းရွိတယ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနမယ္၊ စာတန္၊ နတ္ဆိုးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ေနလိုက္မယ္ "  ဟု ေျပာေသာ္လည္း လူ႔အထင္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မတူပါ။ က်မ္းစာ၌ေျပာေသာ ငရဲဆိုသည္မွာ သင္သိဘူးသမွ် အရာခပ္သိမ္းႏွင့္ ေကြကြင္းျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ သင္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္မည္။ ဤသည္ကား ငရဲတကာ့ ငရဲ ျဖစ္သည္။ အေဖာ္မဲ့ျခင္း ၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ တကိုယ္တည္း ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ငရဲအေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ အကုန္မသိေသာ္လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ၾကသည့္ သူမ်ား၊ ငရဲသို႔ ဦးတည္လွ်က္ သြားေနၾကသည္ ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ အေသအခ်ာ ယံုၾကည္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းထားေသာ္ သင္လည္း ထိုမွာ လမ္းဆံုးသြားပါမည္။ ထိုေနရာ၌ သင္တစ္ဦးတည္း ေနရမည့္ အရပ္ျဖစ္သည္။ လူအစုအေ၀းႏွင့္ ေနရမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။

သခင္ေယရႈသည္ သင့္အတြက္ ငရဲ၏ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ ခံစားခဲ့ျပီးျဖစ္၍ သင္ ငရဲသြားစရာ မလိုေတာ့ပါ။ တစ္မိနစ္မွ်ပင္ သြားဖို႔၊ ေနဖို႔ မလိုပါ။ ခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္ လုပ္ေပးေတာ္မူခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သင္လုပ္ဖို႔လိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ထံ လာဖို႔ႏွင့္ သင့္ႏွလံုးသားထဲ၌ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံဖို႔ ျဖစ္သည္။


ေသျခင္းႏွင့္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းအထီးက်န္ဆန္မႈ ရွိပါသည္။
(Loneliness of death and judgement) ကြႏု္ပ္အဖြား ေသအံ့ဆဲဆဲ အခ်ိန္ကို သတိရပါသည္။ အဖြားတစ္ဦးတည္း မျဖစ္ခဲ့ပါ။ အဖြားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို သိသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္၌ အိပ္ယာေပၚထိုင္ကာ "အို... သင့္ကို ျမင္တယ္"  ဟု ေျပာသည္။ သင္ ဆိုသူမွ ႏွစ္မၾကာမီက ကြယ္လြန္သြားသူ ခင္ပြန္းျဖစ္သည္။ အဖိုးသည္ Getlysburg တြင္ ေျခတစ္ဖက္၊ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ သူသည္ လယ္သို႔ ျပန္လာကာ ခ်စ္စရာ သမီး(၃)ဦးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည္။ အငယ္ဆံုးသမီးမွာ ကြ်ႏ္ုပ္မိခင္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္အေဖႏွင့္အေမ၊ ကြယ္လြန္သည့္အခ်ိန္ကိုလည္း သတိရပါသည္။ သူတို႔အနား ကြ်ႏ္ုပ္မရွိခဲ့ပါသည။ ဆံုးျပီး အနည္းငယ္ၾကာမွ ေရာက္သြားသည္။ သူတို႔မ်က္ႏွာေပၚမွ ျငိမ္သက္မႈကို ျမင္ရပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို သိသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္။

ဘုရားသခင္ေရွ႔ သင္တစ္ေယာက္တည္း ရပ္ေနရသည့္အခိုက္မွာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းလည္း ေရာက္လာပါမည္။ သင္ကလြဲ၍ မည္သူမွ်ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤေလာက၌ အေရးၾကီးသည္ဟု ဆိုေသာအရာမ်ား တစ္ခုခ်င္း ခြာၾကည့္ခံရပါမည္။ သင္ အသက္ရွင္ခဲ့သမွ် ပံုစံမ်ားအတြက္ သင္ေျဖရွင္းရပါေတာ့မည္။ ခရစ္ေတာ္ေရွ႔ေတာ္တြင္ သင္ျပဳခဲ့သမွ် အတြက္ အေျဖေပးရပါေတာ့မည္။

ဘုရားသခင္၌ မွတ္တမ္းတင္စက္ ရွိပါသည္။ သင့္အျပဳအမူမ်ားကို သာမက သင္စဥ္းစားသမွ်ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ရွိသမွ်အားလံုးကို လူဘံုအလယ္၌ ခ်ျပစ္ခံရပါလိမ့္မည္။ ေပးစရာအေျဖမရွိ၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ရပါမည္။

တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်ိန္ Loneliness of Decision လည္းရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ သင့္မိဘ၊ မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ မမီွခိုႏိုင္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဆံုျဖတ္ရမည္။ အထီးက်န္ဆန္မႈကို ေျဖရွင္းရ၌ ပင္မအေၾကာင္းအရင္းကို မရွာပဲ အေပၚယံ လကၡဏာေလးမ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းတတ္ၾကသည္။ အလုပ္ကို ဖိလုပ္ၾကသည္။ ကာမဂုဏ္ခံစားမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္။ အထီးက်န္ဆန္မႈကို ေရွာင္ကြင္းရန္ လူအခ်င္းခ်င္း အေဖာ္ျပဳ၍ အေျဖရွာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ထိန္းမႏိုင္၊ သိမ္းမရ ျဖစ္ၾကရသည္။

အသစ္ေမြးဖြားျခင္းမရွိပဲ၊ အျပစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနျခင္းသည္ သဲႏြံ quick sand ထဲ၌ ရုန္းကန္ေနျခင္းႏွင့္ တူပါသည္။ မူးရစ္ေဆး၊ အရက္၊ လိင္မႈကိစၥ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပညာအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားႏွင့္ အထီးက်န္မႈအတြက္ ေျဖေဆးရွာျခင္း ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႔ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း မၾကာခဏ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္က မ်ားသည္။ ႏြံ႔ထဲနစ္ျပီးရင္း နစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အဆံုးသည္ အစထက္ သာ၍ ဆိုးပါသည္။

ဤအသက္တာအတြက္ ခရစ္ေတာ္မွလြဲ၍ အျခားကုထံုး မရွိပါ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ အသက္တာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အေျခခံ ဆက္ဆံေရးရႏိုင္သည္။ သင့္ ႏွလံုးသား၌ က်ိဳးေၾကခဲ့ရသည့္ အရာမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၌သာ ျပန္တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္ စိတ္ခ်မႈရွိရမည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚ အေသခံေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ သင့္အတြက္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ့္ထံသို႔ လာရန္ သင့္ကို ေစာင့္စားလွ်က္ရွိပါသည္။

"ငါသည္ တံခါးေရွ႔မွာ ရပ္၍ ေခါက္ေနသည္။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကို ၾကား၍ တံခါးကို ဖြင့္အံုး။ ထိုသူရွိရာသို႔ ငါ၀င္၍ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္မည္၊ သူသည္လည္း ငါႏွင့္အတူ စားေသာက္ရလိမ့္မည္"  (ဗ်ာ ၃း၂၀)။ အလြန္ အေဖာ္မဲ့သည့္ ဆာလံဆရာသည္ ဆာလံက်မ္း (၄၃) ကို ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္။ "အိုး..ငါ့၀ိညာဥ္၊ သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ညိွဳးငယ္သနည္း၊ ငါ့အထဲမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျငိမ္မ၀ပ္ရွိသနည္း။ ဘုရားသခင္ကို ေျမွ်ာ္လင့္လွ်က္ေနေလာ့။ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳအံ့သတည္း "  (ငယ္၅)။ ယခု သင္ျပံဳးႏိုင္ပါျပီ။ သခင္ဘုရား၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲ ခံစားႏိုင္ပါသည္။

တခါတရံ အေဖာ္မဲ့ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ကမ္းရန္ အခ်ိန္တန္ျပီဟု သိေစသည့္ နည္းျဖစ္တတ္သည္။ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ အေဖာ္မဲ့ မျဖစ္ရေလေအာင္ ခရစ္ေတာ္သည္ အၾကီးမားဆံုးေသာ အေဖာ္မဲ့မႈကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စား ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သမယ၌ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အားကစားသမား မ်ားစြာသည္၊ အားကစားအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ အားကစားသမားတစ္ဦးသည္ ဤတရားေဟာပြဲမ်ိဳးသို႔ မၾကာခဏ လာေလ့ရွိသည္။ သူ႔နာမည္ မေျပာပါရေစႏွင့္။ သူသည္ လက္ရွိ အေတာ္ဆံုး အားကစားသမားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ပါတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူေတြ႔ ေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ သူ၏ ေရႊေရာင္ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအားကစားနည္းမွ အနားယူရမည့္ အခ်ိန္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤအားကစားနည္းသည္ သူသိသမွ် သူဘ၀အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘ၀အေဖာ္ျဖစ္သည္။ သူက " ကြ်န္ေတာ္ ကစားရက္ေတြ ကုန္လြန္သြားတဲ့အခါ အဲဒီ ဟာေနတဲ့ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ရမဲ့ အရာအတြက္ ရွာၾကည့္ရတာ အလြန္စိတ္ရႈပ္ေထြးရတယ္ဗ်ာ "  ဟုေျပာသည္။   "ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ေႏြကာလပါပဲဗ်ာ...။ အခုေလာက္ တစ္ခါမွ မပူပန္ခဲ့ရဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀ရဲ့ အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တစ္ခုခု ရသြားျပီးလို႔ ထင္မိတာ၊ ဒါေပမဲ့ ဘာမွ မေတြ႔ရ၊ မရွိေသးပါလား " 
သူ ဘာကိုရွာေနတာလဲ၊ အခု ဘာကို ရွာေနတာလဲ။ ဒီည သူ ဒီမွာ ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူ ဘုရားသခင္ကို ရွာေနတာပါ။ သူ သေဘာေပါက္ခ်င္မွ ေပါက္ပါမယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႔ရွိသည့္ အေတြ႔အၾကံဳသည္သာ အရာခပ္သိမ္းကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ျပီး၊ သူ႔ ဘ၀၏ ကြက္လပ္ လဟာျပင္ကို ျဖည့္ေပးႏိုင္သည္။ အသက္ရွင္ဖို႔ ထိုက္သင့္သည့္ အရာတစ္ခုကို ေပးႏိုင္သည္။ ဘ၀၏ အေဖာ္မဲ့ျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုကြက္လပ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၌ ရွိၾကသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို မေတြ႔မခ်င္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးေနရသည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေ၀ဖန္ေနၾကရသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို သင့္ အမွန္တကယ္ သိပါမလား။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လက ကြ်ႏ္ုပ္ စာတစ္ေစာင္ရပါသည္။ ထိုစာ၌
လြန္ခဲ့ေသာတစ္လက ကြ်ႏ္ုပ္စာတစ္ေစာင္ ရပါသည္။ ထိုစာထဲ၌ "လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္က ကြ်န္ေတာ့ဇနီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ သီးသန္႔ခြဲေနခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့နားမွာ သူမ ဆက္ေနဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ အိမ္က ထြက္သြားျပီ လို႔ ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုမွ ဆက္သြယ္လို႔မရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲၾကတာေတြလည္း အေျခအျမစ္ရွိတာေတြ ပါသလို၊ အေျခအျမစ္မရွိတာေတြလည္း ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အညွိဳးတၾကီး ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္း မရခင္ တျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႔ ခဏ သြားေနမယ္ ေျပာျပီး ထြက္သြားတယ္"
"ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ကေန အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ညစာ စားျပီးေတာ့ TV မဖြင့္ဖြင့္ေအာင္ လံွႈ႔ေဆာ္ေနသလို ခံစားရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာက အေဖာ္မဲ့တာေတြ၊ စိတ္ပ်က္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါလို႔။ တစ္ခါတေလ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ခဏတာေလးအတြက္ မီးေလာင္ေနတဲ့အခါ ထြက္ေပါက္ကေလး ျဖစ္ေပမဲ့ ေလာင္ေနတဲ့မီးကို ျငိမ္းသြားေစႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ခလုတ္ဖြင့္ျပီး၊ ဟိုေျပာင္း ဒီေရႊ႔ လိုက္ၾကည့္ရာက၊ ကြ်န္ေတာ္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္မိတဲ့လိုင္းက ဆရာၾကီး (ဘီလီဂေရဟမ္) ရဲ့ တရားေဟာပြဲတစ္ခုကို စတင္လႊင့္ေတာ့မဲ့ လိုင္းျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားက လႊင့္တဲ့အစီအစဥ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ့ သိပ္အယံုအၾကည္မရွိဘူးခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာၾကီးတရားေဟာအျပီးမွာ .. ေျပာရရင္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္အေျခအေနကို တိုက္ရိုက္ေျပာေနသလိုပါပဲဗ်ာ။ မိမိဘ၀လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲခ်င္သူေတြ၊ ေရွ႔ကိုထြက္လာျပီး ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ ေျပာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တြန္႔ဆုတ္မိတယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ ရုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႔သြားလိုက္ျပီး၊ ဒူးေထာက္ျပီး ကြ်န္ေတာ့ႏွလံုးသားထဲက ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံလိုက္ပါတယ္"  အဲဒီေနာက္ သူ႔အေၾကာင္း ဆက္ေျပာျပေသးတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ သူ႔စာ အဆံုးမွာေတာ့ "အခုအခ်ိန္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ဇနီး နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႔ စတင္လုပ္ေနၾကပါျပီ" .. ခရစ္ေတာ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးသည့္ လူတစ္ေယာက္နွင့္ သူ႔ဇနီးအေၾကာင္း ၀မ္းသာစရာ ဇတ္လမ္းေလးေပပဲ။

လက္ထပ္ထားၾကေသာ္လည္း အေျခအေနမွန္၌ သီးျခားစီ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား၊ ခင္ဗ်ားတို႔အထဲ၌လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ မရွိသူ၊ ေမတၱာစစ္ မရွိသေလာက္ နီးပါး ျဖစ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာအားလံုးိကု ျပန္လည္ဆန္းသစ္၊ အသက္သြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအသစ္၊ ယံုၾကည္မႈအသစ္ စသည့္ အသစ္အဆန္းတစ္ခုခု ေနာက္သို႔ သဲသဲမဲမဲလိုက္ျပီး၊ မိမိဆႏၵ ျပည့္လိုၾကသည့္ လူငယ္မ်ားစြာသည္လည္း ဤေနရာ၌ ဤညတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ သင္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကို လိုအပ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဖိတ္ေခၚ လက္ခံၾကည့္ပါ။ သင္၏တကယ္လိုအပ္ေနေသာ စိတ္၏ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို အမွန္ပင္ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ဘီလီဂေရဟန္ (ဦးေအာင္သက္ညြန္ဘာသာျပန္သည့္စာအုပ္မွ)။


အေဖာ္မဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း ဖတ္ရန္မ်ား..
Part I
Part II
Part III (End)


စာအုပ္ငယ္ မာတိကာ။  အမွာစာေရးတြင္ ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔က လူတိုင္းအတိတ္တြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပင္၍မရႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အနာဂါတ္ကို ျပင္ႏီုင္ေၾကာင္း။ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္သည္ ..ဟူသည့္အတိုင္း ဘ၀သစ္သို႔သြားရန္ ဘီလီဂေရဟမ္၏ တရားေဟာခ်က္၁၀ခုကို ဖတ္ရႈ၊ဆင္ခ်င္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း၊အထီးက်န္ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈအဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ -Jesus: Ultimate solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္လူျဖစ္လာေစမည့္ေသာ့၃ေခ်ာင္း  Three keys to usefullness
၄။ ႏွလံုးသားကိုေႏြးေထြးေစမည့္ဘုရားသခင္၏မီး God's heart warming fire
၅။ အသက္တာကို အစမွတဖန္စတင္ျခင္း  Starting live over
၆။ လိင္၊အာဏာ၊ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ရုပ္၀ါဒ  Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ  Go Tell it on the mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ  Jesus: the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါရေသာတခိုး  Power when you prayer
၁၀။ တခုတည္းေသာလမ္း The Only Way


To Download a eBook - Click Link (14MB)
http://murann.com/ebooks/Billy.Graham.Preaching.01.pdf

မခြဲမခြာအျမဲသာ ဘုရားရွင္ေတာင္းဆိုေသာပူေဇာ္သကၠာ

မခြဲမခြာအျမဲသာ ဘုရားရွင္ေတာင္းဆိုေသာပူေဇာ္သကၠာ

လင္မယားတို႔သည္ ႏွစ္ဦးမဟုတ္၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္၏။

ေမတၱာဆံုးရႈံးသူဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား ဘုရားေမတၱာခံယူရန္ ျဖစ္ရပ္မွန္၊သက္ေသခံခ်က္မ်ား....