ကရင္၊ဗမာ၊ကုလား၊တရုပ္၊အေမရိကန္၊အဂၤလိပ္ေတြ - ဆရာဦးမ်ိဳးခ်စ္၊


ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တဲ့ ၃ခ်က္ရွိပါတယ္။
(၁) ကြ်န္ေတာ္လူျဖစ္ရတာ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ကံေကာင္းလို႔ လူျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိလို႔ လူျဖစ္ေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေလာကၾကီးမွာ လူ၂မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ ဘာပဲယံုၾကည္၊ယံုၾကည္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘာသာတရားရွိတဲ့သူပဲ ေခၚေခၚ၊ ဂုဏ္ခ်ဳပ္ၾကီးပဲ ေခၚေခၚ၊ လူ၂မ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ ဘုရားကိုသိေသာသူ ဆိုတာရွိတယ္။ ဘုရားကို မသိေသာသူ ဆိုတာ ရွိတယ္။ ဘုရားကို သိေသာသူသည္ ဘုရားလူ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားကို မသိေသာသူသည္ စာတန္လူျဖစ္တယ္။

(၂) ဘုရားရွင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားတဲ့ ဆုေက်းဇူးမွာ အၾကီးဆံုး ဆုေၾကးဇူးဟာ ျဖစ္ရင္ ေဟာဒီမွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ လြတ္လပ္စြာ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ ဟိုက အမိန္႔ေတြ ထုတ္လို႔၊ ဒီက အာဏာေတြ ထုတ္လို႔၊ ဘယ္သူက ဘယ္လိုဆြဲေခၚလို႔ အပိုေတြ ေရွာက္ေျပာမေနပါနဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘုရားက ေပးထားတဲ့ ဆုေက်းဇူးဟာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ေရြးခ်ယ္လို႔ ရပါတယ္။ စာတန္ကို ေရြးခ်ယ္လို႔ ရပါတယ္။ စာတန္ကိုေရြးခ်ယ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ စာတန္လူျဖစ္မွာပဲ၊ ဘုရားရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားလူ ျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကရင္ေတြ၊ ဗမာေတြ၊ ကုလားေတြ၊ တရုပ္ေတြ၊ အေမရိကန္ေတြ၊ အဂၤလိပ္ေတြ၊ လုပ္မေနပါနဲ႔။ ဘုရားလူ ျဖစ္ၾကရေအာင္။

ဒါဟာ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့ ဆုေက်းဇူးျဖစ္တယ္။

(၃) ေနာက္ဆံုးတခ်က္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဘုရားရွင္သည္ လူကိုဖန္ဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ထိုလူထဲမွာသာလွ်င္ ၀ိညာဥ္ဆိုတာကို ထည့္သြင္းေပးပါတယ္။ ၀ိ ဆိုတဲ့ အထူး၊ ညာဥ္ဆိုတဲ့ သိျခင္း၊ အဲဒါက လူမွာပဲရွိတယ္။ အဟိတ္ တိရိစာၦန္ေတြကိုလည္း ဘုရား ဖန္ဆင္းတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဟိတ္ တိရိစာၦန္ကို ဘုရားဖန္ဆင္းတံုးက ၀ိညာဥ္ကို မထည့္သြင္းေပးဘူး။ လူေယာကၤ်ားနဲ႔၊ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းတဲ့အခါမွ ၀ိညာဥ္ကို ဖန္ဆင္းေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူဟာ အရမ္းၾကီးမားတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ရွိလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္တတ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ဆင္ခ်င္တံုတရားရွိတယ္။ အမွားနဲ႔အမွန္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ သာမန္လူေလာက္နဲ႔ မေၾကနပ္ေနပါနဲ႔။ တဆင့္တက္ရေအာင္။ တဆင့္တက္တဲ့အခါ ဘာျဖစ္မလဲ .. ဘုရားလူ ျဖစ္မယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားလူျဖစ္တယ္။

ဘုရားရွင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာပြဲ၊
အမ္စီေအ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔
ဒီဇင္ဘာ-၂၀၀၇


http://www.youtube.com/watch?v=4hgCUupBarM