ထာ၀ရအသက္ Eternal Life - ဆရာေစာပက္ထရစ္ ေဒသနာ

ထာ၀ရအသက္ Eternal Life
ဆရာေစာပက္ထရစ္ ေဒသနာ 15.02.2009

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားသခင္၊ ဒါေတြကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ထာ၀ရျဖစ္ျခင္း ဆိုတာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ထာ၀ရဆိုတဲ့အရာ အေရွ႔တိုင္းဘာသာရပ္မ်ားမွာ အေတြးအေခၚ၊အိုင္ဒီယာ မရွိပါဘူး။ သိကၤၡာရနဲ႔အနိစၥ၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း ေတြပဲရွိပါတယ္။ မတူပါဘူး။ ထာ၀ရ ဆိုတဲ့ အရာထဲမွာ ထာ၀ရအသက္ဆိုတဲ့ အရာက အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနျပီး ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ မသိဘူး၊ နားမလည္ဘူး ..ဆိုရင္ေတာ့ က်န္တာဘာပဲရရ၊ ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရွိျဖစ္သြားပါမယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က်၊ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

သခင္ေယရႈလက္ထက္မွာ ဓမၼေဟာင္း နဲ႔ ဓမၼသစ္ စပ္ကူး၊ မတ္ကူးကာလ၊ ဓမၼေဟာင္းျပီးသြားတဲ့ မလခိက်မ္းနဲ႔ ဓမၼသစ္ ရွင္မသဲက်မ္းစာ အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၊ တိတ္ဆိတ္ေသာကာလို႔ေခၚတယ္။ ဘာမွ က်မ္းစာမွတ္တမ္း မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သမိုင္းေၾကာင္းေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ က်မ္းစာမွာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ကြာဟသြားပါတယ္။ ဒီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀အတြင္း ကၠဳသေရလ (ဂ်ဴးလူမ်ိဳး) ေတြ ယုဒဘာသာနဲ႔ သြားတဲ့အခါ ဗိမာန္ေတာ္၊ သြန္သင္ခ်က္၊ ဖာရိရွဲ၊ ဇႏၱဳကဲေတြ ေပၚလာျပီး လႊမ္းမိုးသြားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေနနဲ႔ေတာ့ ေရာမအင္ပါယာ ေအာက္မွာ ကိုလိုနီအျဖစ္ အေနအထားပါ။

အဲဒီအခါ သခင္ေယရႈ ေပၚလာတယ္။ သူစတင္ သြန္သြန္တဲ့အခါ မတူေတာ့ဘူး။ အသစ္ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီမွာ ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ ေပၚလာျပီး၊ ေမးစရာေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္လာတယ္။

(1) အရာရွိငယ္တဦးကေမးတယ္။ ထာရ၀အသက္ကို သူမသိ၊ နားမလည္၊ အဲဒီ အရာရွိတဦးကို Rich, Young & Ruler လို႔ အဂၤလိပ္လို အဓိပၸါယ္ေရးတယ္။ သူ႔အတြက္ ထပ္ျပီးေအာင္ျမင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကိုေမးရမွာ .. ထာ၀ရအသက္ကိုပဲေမးတယ္။ သိပ္ေကာင္းတဲ့၊ သိပ္အေရးၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲ သူမသိဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။

(2) က်မ္းတတ္တေယာက္သည္ အရွင္ဘုရား၊ ထာဝရအသက္ကို အေမြခံအံ့ ေသာငွါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္အမႈကိုျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။.. သူက အရင္လူနဲ႔မတူ၊ က်မ္းတတ္၊ က်မ္းစာေတြအမ်ားၾကီးတတ္တယ္။ ဘာသာေရးသမားျဖစ္ျပီး က်မ္းစာကို အေရက်ိဳေသာက္ထားတယ္။ သူသိထားလို႔ ေမးတာမဟုတ္ .. ဘယ္သူမွမသိဘူး။ ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ ေန႔စဥ္ ယာဇ္ပူေဇာ္တယ္။ ဒီေခတ္ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးေပၚလာတဲ့ ပေရာဖက္ကို ထာ၀ရအသက္အေၾကာင္း ေမးလာတယ္။

ဂ်ဴးတေယာက္ ဘာသာေရးက်င့္၀တ္ထဲမွာေနထိုင္ၾကီးထြားလာသူလည္း၊ ထာ၀ရအသက္ မရထားဘူးဆိုတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ ေနရင္းထိုင္ရင္း အလိုလိုရထားတဲ့ အရာဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ေမြးကတည္းက ခရစ္ယာန္၊ ခရစ္ယာန္ အထူးကုဆရာ၀န္နဲ႔ျပတယ္။ ခရစ္ယန္လက္သယ္နဲ႔ေမြးတယ္။ ခရစ္ယာန္ တကၠစီသမားနဲ႔ပဲ အဲဒီညမွာ ေဆးရံုသြားတယ္။ ဟုတ္တယ္။ ငယ္ကတည္းက ဘုရားေက်ာင္း၀န္းထဲမွာေဆာ့ကစားတယ္။ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ပဲေနထိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ ထာ၀ရအသက္ ရသြားေရာလား၊ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီေတာ့ ခရစ္ယာန္တေယာက္ ဘုရာေက်ာင္းတက္တယ္။ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ထည့္တယ္။ မိရိုးဖလာအရ ေမြးကတည္းက ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ သူတို႔တေတြ ေမးသလို ကုိယ္လဲေမးစရာမလိုဘူးလား။ ငါထာ၀ရအသက္ရျပီးလား၊ ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ဘာလုပ္ထားျပီလဲ။ ဘာလုပ္ရမလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဟာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။


ေမးသူအားစိတ္မဆိုးရန္
ဒိေန႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေမးမထားရင္၊ သူမ်ားကေမးေရာ။ ထာ၀ရအသက္ရျပီလား .. ေမးတဲ့အခါ ..ဘာျဖစ္သလဲ။   စိတ္ဆိုးတယ္ .. အသက္ၾကီးတဲ့လူက ပိုစိတ္ဆိုးတယ္။ မင္းကဘာေမးတာလဲ .. ရႈးရွဲနဲ႔၊ ငါတို႔က ခရစ္ယာန္ျဖစ္တာ အံတိုေနျပီး၊ အသင္းေတာ္မွာလူၾကီး ..ဘာညာ နဲ႔။ ေမးတာက ရျပီလား ..ဆိုေတာ့ မင္းတို႔မေမြးခင္ကတည္းက ငါတို ့ခရစ္ယာန္ျဖစ္တာၾကာျပီး .. ပဲ ေျဖတယ္။ ရျပီးလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို အေျဖမရွိဘူး။ မေျဖတတ္ဘူး။ ဘာေတြလာေမးေနတာလဲ။  ဒါေပမဲ့ အဲဒီေမးခြန္းဟာ စိတ္ဆိုးစရာေကာင္းတဲ့ေမးခြန္းလား။ ဒါအေရးၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းပါ။  ရွင္းလင္းတဲ့လူတေယာက္အဖို႔ ဘာမွ စိတ္ဆိုးစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ တိက်တဲ့အေျဖမရွိလို႔ ေမးသူကို စိတ္ဆိုးရတာပါ။

တခ်ိဳ႔ကလည္း စိတ္မဆိုးပါဘူး။ ဒီလိုကြဲ႔ .. ဆရာေတြကေတာ့ ေျပာတာပဲ။ ဆိုျပီး စကတည္းက မေရမရာ၊ ၀ါးတာတားနဲ႔ ေျဖတယ္။ ခရစ္ယာန္သျခိဳင္းမွာေတာ့ သရဲမေျခာက္ဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ .. စသျဖင့္ စိတ္မဆိုးပဲေျဖသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြက သမၼာတရားမဟုတ္ပါဘူး။ ရပ္တည္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက တိက်ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားမဟုတ္ပါ။

ဒီျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ ၅သန္းစလံုးမွာ တိက်တဲ့အေျဖရွိတယ္ မထင္ပါဘူး။ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ အေျဖသိနားလည္တယ္ဆိုရင္ ေက်းဖူးေတာ္ပါပဲ။ အေရးၾကီးသလား ေမးရင္ .. ဟာ..အဲဒိထက္အေရးၾကီးတာ ဘာမွမရွိဘူးလို့ေျပာရပါမယ္။ အခ်ိဳ႔လည္း ဘာမွမသိပဲ ေသသြားမွ၊ က်န္ရစ္တဲ့မိသားစုက ေသသူအတြက္ ေအာက္ေမ့သတိရစြာနဲ႔ လႈဒါန္းတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ၾကတာမ်ိဳး ရွိလာတယ္။ ထာ၀ရအသက္အတြက္ စိတ္မခ်ၾကပါ။ ျပီးတဲ့လူေတာ့ ထားပါေတာ့။  ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအသက္ရွင္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္စရာေတြ ရွိေသးတယ္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ ကိုယ္မိသားစုေတြအတြက္လည္း သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ေသခ်ာေမး၊ ေသခ်ာေျပာ၊ ဒီထက္အေရးၾကီးတဲ့အရာ မရွိဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းဟာ သူတို႔ေမးၾကသလို၊ ယခုလူေတြလည္း ေမးရမယ္။ စိတ္၀င္စားရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီစကားလံုး ထာ၀ရအသက္ ကိုပဲ ဗဟိုျပဳမယ္ျဖစ္တယ္။

ငရဲ၊မီးအိုင္သို႔
ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးလဲ။ ဘယ္လိုသေဘာသဘာ၀ရွိသလဲ။ (3) အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း... ဆိုတယ္။ ေသျခင္းေျပာတဲ့အခါ ၀ိညာဥ္ေသျခင္း၊ ခႏၱာေသျခင္း၊ ထာ၀ရေသျခင္း ဆိုတဲ့ (၃)မ်ိဳးနဲ႔ သြားတဲ့အခါမွာ ထာ၀ရအသက္မရျခင္းဟာ ေသျခင္းဆိုတဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေသျခင္းကေန လြတ္တယ္။ (4) ထာ၀ရအသက္ မရရင္ ေနာက္ဆံုးဘယ္လိုဘ၀မွာ ၾကံဳေတြ႔ရမလဲဆိုတဲ့အရာ ..ထိုအခါ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရွိေသာသူတို႔အားမင္းႀကီးက၊ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔၊ မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႔အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသုိ႔ ငါ့ထံမွခြါသြားၾကေလာ့။ Eternal Fire ဆိုတဲ့ ထာ၀ရမီးအိုင္၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ ျပင္းထန္စြာခံရမယ္။ ထာ၀ရအသက္မရရင္ ထာ၀ရငရဲမွာ ေရာက္မယ္။ ထာ၀ရအျပစ္ဒဏ္ ..ဆိုတာ လြတ္ရက္မရွိဘူး။ ကမၻာအဆက္ဆက္ခံရမယ္။ မျပီးဆံုးႏိုင္ဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။

ဘာသာတရားေတြကေတာ့ ငရဲက်လဲ၊ ျပန္လည္လြတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးထားတယ္ .. ဒီမွာေတာ့ လံုး၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး။ ငရဲက်ျပီဆိုတာနဲ႔ ျပီးသြားျပီ။  ဒါေၾကာင့္ အဆံုးအျဖတ္က ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။

ထာ၀ရအသက္သို႔
အခု ထာ၀ရအသက္ရဲ့ အျပဳသေဘာဘက္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္။ (5)ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ဒီေနရာမွာ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစခ်င္တယ္။ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔ကို မပ်က္စီးေစခ်င္ဘူး။ ဘုရားသခင္ ခ်စ္တယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။ ဒါဘုရားရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ထာ၀ရပ်က္စိးျခင္းကို မေရာက္ေစလိုတဲ့ သေဘာကိုေတြ႔ရတယ္။ ဒါ ထာ၀ရအသက္ဆိုတာပါ။ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုလြတ္ေျမာက္သြားျပီျဖစ္သည္။ တမလြန္အတြက္ စီရင္ခံရဖို႔ မရွိေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႔လည္း မသိမသာတဲ့ ငရဲမ်ားက်မလား လို႔ သံသယရွိမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငရဲဆိုတဲ့အရာ လံုး၀စဥ္းစားစရာမရွိေတာ့ပါ။

၀ိညာဥ္ေသသူမ်ား အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းရရွိသြားတယ္။ ၀ိညာဥ္အသက္ျပန္လည္ရရွိသြားျခင္းျဖစ္တယ္။

ေယာ ၁၇း၃  ထာ၀ရအသက္ရထားရင္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ ၂ပါးစလံုးနဲ႔ သိၾကြမ္း၊ ရင္းႏွီးျခင္း ရွိပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္ရတာနဲ႔ ဘုရားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။


ေမးစရာတခုရွိတယ္။

သမၼာက်မ္းစာရဲ့ အခ်ဳပ္ကိုသိဖို႔ လိုပါတယ္။ သူမ်ားေမးရင္ က်မ္းစာမွာ အမ်ားၾကီးပါတယ္။ စံုေနတာပဲ .. ေျဖလို႔မျဖစ္ပါ။ ဒိကေန႔ က်မ္းစာတအုပ္လံုးက အဓိက ေယာ ၂၀း၃၁ (6) ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို္လွ်င္ ထာ၀ရအသက္ကို ရမဲ့အေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အဓိကက်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္ဂဏမ်ားရဲ့ ကြဲျပားခ်က္မ်ား၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ားဟာ ဒုတိယအခန္းမွာရွိပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ဟာ ထာ၀ရအသက္အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထာ၀ရအသက္၊ (3) အျပစ္သားရဲ့အဖိုးအခဟာ ေသျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အခမဲ့လက္ေဆာင္က ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒိကို ေက်းဇူးေတာ္လို႔ ေခၚတယ္။ အခမဲ့ဆိုေပမဲ့ တန္ဖိုးၾကီးလွပါတယ္။ ၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ယူျခင္း၊ ၾကိဳးစားေပးဆပ္ျခင္း၊ လႈဒါန္းျခင္းေပးျခင္း မ်ားနဲ႔  ထာ၀ရအသက္ကို မရပါဘူး။

ေက်းဇူးေတာ္
ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ သာသနာျပဳ၊ ေပးလႈ လုပ္စရာ  မလိုျခင္း၊ မလိုျခင္း ကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရအသက္ရျခင္း ဟာ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးလႈျခင္း၊ က်မ္းတတ္ျခင္း  ..စသည္တို႔နဲ႔လံုး၀မဆိုင္ပါ.. Amazing Grace သီခ်င္းအတိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ကို ရျခင္းျဖစ္တယ္။ အေရးၾကီးဆံုး သေဘာ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။

ေယာ ၆း၆၈  (7) သခင္ေယရႈက ေကာင္ကင္မွ မာနမုန္စားေသာ ဘိုးဘြားမ်ားအေၾကာင္းမွာ ငါ့အေသြး၊ငါ့အသားကို စားသံုးရန္ ေျပာတဲ့အခါ လူအမ်ား နားမလည္ပဲ၊ ေရွာင္ဖယ္ ထြက္သြားၾကသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေယရႈကေမးေသာအခါ  ေပတရုက ထာ၀ရအသက္မွာ ကိုယ္ေတာ္ထံတြင္သာရွိတယ္ လို႔ေျဖပါတယ္။ တိက်ျပက္သားတဲ့ ငါ့ဆီမွာ ထာ၀ရအသက္ရွိတယ္ ..လို႔ အျပက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္ကို သခင္ေယရႈကသာ ေပးႏိုင္သူျဖစ္သည္။

ဘာသာမဲ့မ်ား
တခ်ိဳ႔လည္း ဘာသာတရားေကာင္းတယ္။ ဘယ္ဘာသာလိုက္ရမလဲ ေလ့လာၾကတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္မေနပါနဲ႔။ ဖတ္မွတ္ေလ့လာရင္ မကုန္ႏိုင္ပါ။ ဦးေႏွာက္သာရႈပ္ျပီး ဘာသာမဲ့အျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ၊ သခင္ေယရႈဆီမွာ ရွိတယ္။ ဒါပါပဲ။


ခြဲခန္႔မွတ္သားျပီး ေပးျခင္မဟုတ္ပါ
လူတေယာက္ကို ထာ၀ရအသက္ မရေစတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္က သူ႔ကိုမေပးခ်င္လို႔ ၊ ေပးခ်င္လို႔ ဆိုတာမရွိပါဘူး။ တခ်ဳိ႔ကလည္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏ လို႔ predestination သြန္သင္ခ်က္လိုလဲမဟုတ္ပါဘူး။  တခ်ိဳ စပယ္ရွယ္ေရြးေကာက္၊ အသံုးျပဳတဲ့လူေတြ တေယာက္တေလေတာ့ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးအတြက္ေတာ့ ဘုရားသခင္က သတ္မွတ္မထားပါဘူး။ မိမိနဲ႔ပဲဆိုင္ပါတယ္။ လူအားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္က ထာ၀ရအသက္ေပးခ်င္တယ္။ ရေစခ်င္တယ္။ ရွိရွိသမွ် မပ်က္စီးေစခ်င္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ မိမိဆႏၵက ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

ေယာ ၅း၃၉-၄၀ က်မ္းစာအားျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ က်မ္းစာကို ေမႊေႏွာက္ဖတ္ၾကတယ္။ ထာ၀ရအသက္ကို ရွာတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ ေမရွိယ ကိုရွာၾကတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ပါေနေပမဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားေၾကာင့္ မျမင္ႏိုင္ၾက။ သင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရဖို႔ရာ ငါ့ထံသို႔မလာႏိုင္ၾက .. ဘုရားသခင္က အတင္းမေပးပါ။ ရခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိမွ ေပးမယ္ျဖစ္တယ္။

လူေတြက ထာ၀ရအသက္ထက္၊ ပိုက္ဆံ၊ ေယာကၤ်ား၊ မိန္မ၊ ကေလး ရခ်င္သူမ်ားပဲ မ်ားပါတယ္။  ဆုေတာင္းခ်က္အမ်ားၾကီးတင္ၾကျပီး ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ဆုေတာင္းခ်က္မတင္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္က တျခားအရာမ်ားထက္ ထာ၀ရအသက္ကို အရင္ေပးခ်င္ပါတယ္။

လည္ပင္းခိုင္မာ၊ စိတ္ႏွလံုးခိုင္မာျပီး ထာ၀ရအသက္ကို မရႏိုင္ျဖစ္ရပါတယ္။


ယံုၾကည္ျခင္း
စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ ဘာသာေရးသမားမ်ား ကိုျပန္ေျပာရင္၊ သူတို႔ ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ၾကည့္ၾကပ္လုပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ ရွင္းလင္းတိက်စြာ လုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ားရွိသည္။  ရထားသူကလည္း ဘာေတြလုပ္လို႔ ရသလဲ၊ မရေသးသူကလည္း ရေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမည္လဲ ..။

(8) ေယာဟန္ ၆း၄၇  ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏။ ..ရွင္းလင္းေနပါတယ္။ အဲဒီထက္ရွင္းတာ ဘာမွမရွိပါ။ ဘာမွ လုပ္စရာကိုင္စရာမလိုပါ။ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိပါ။ အျပက္ေျပာထားတာကေတာ့ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏ .. ဆိုပါတယ္။ Truely Turely I say .. ဆိုျပီး အမွန္အကန္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

အသင္းေတာ္က သြန္သင္ခ်က္၊ ပညာတ္ခ်က္မ်ား၊ ၾသ၀ါဒမ်ားစြာ ထပ္ေပါင္းလိုက္လွွ်င္ ရႈပ္သြားပါမယ္။ ဒါေတြမလုပ္ရေတာ့ဘူး .. မဆိုလိုပါ။ (9) ဧဖက္ ၂း၈-၉ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာ ထာ၀ရအသက္ပင္ျဖစ္တယ္။

မည္သူမဆို၊ မည္သည့္လူတန္းစားမဆို ထာ၀ရအသက္ကို လိုခ်င္ရင္ ရယူႏိုင္တဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ရင္ ထာ၀ရအသက္ကို ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယံုတယ္ဆိုရာမွာ သူဘယ္သူလဲ၊ မိမိအတြက္ သူဘာလုပ္ေပးသြားသလဲ ..ဆိုတဲ့ (၂)ခ်က္ပဲ သြားပါတယ္။

(၁) ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္ ယံုဲျခင္းျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႔က ေယရႈကို တမန္ေတာ္၊ ပေရာဖက္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ ဘုရားမ်ားစြာထဲက ဘုရားတခု စသျဖင့္ ျမင္ၾကပါတယ္။ အဲသလို ရႈပ္ေထြးမျမင္ပဲ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္တယ္။

(၂) သူဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ ...။ ဒါဧ၀ံေဂလိတရားျဖစ္တယ္။ က်မ္းစာလာသည္ကား ငါတို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္မွာအေသခံတယ္။ ေသျပီး၃ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္။


ဒီ(၂)ခ်က္ပါပဲ။ ဒါကိုယံုရပါမယ္။ ဘာခက္သလဲ..ဘာမွမခက္ပါဘူး။

ခုနေျပာသြားတဲ့ အရာရွိ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ .. စတဲ့သူေတြ ဒီ(၂)ခ်က္ကို နားမလည္ၾကဘူး။ ဒီကေန႔ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရွင္းလင္းတဲ့အေျဖကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပါတယ္။ သခင္ေယရႈကို ရွင္းလင္းစြာယံုတယ္။ ဒါဆို ထာ၀ရအသက္ကို ရတယ္။

သခင္ေယရႈက ရမယ္၊ ရႏိုင္တယ္၊ ရဖို႔အခြင့္အလမ္းပြင့္ေနတယ္လို႔ ေျပာသလား၊ ... ရ၏ .. လို႔ တိက်ျပက္သားတဲ့စကားပဲ။ အခုယံု၊ အခုရမယ္ ဆိုပါတယ္။

(10) ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္မူကား၊ ထာဝရအသက္ကို ဝန္ခံေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ ေပတည္း ..ဆိုတဲ့ ဘုရားႏႈတ္က ေပးတယ္ဆိုတဲ့ ဘုရားကုိယ္တိုင္၀န္ခံ အာမခံထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကလည္း သံသယျပန္၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီကတိက ဘာမွ အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ေဖာက္ျပန္၊ေရႊ႔ေလ်ာ့မႈ၊ အေျခအေန၊အခ်ိိန္ခါေပၚ မူတည္ျပီး ေပးထားတဲ့ ထာ၀ရအသက္မဟုတ္ပါ။ ခ်စ္လို႔ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သက္ေသ၊ အာမခံခ်က္မွာ ထာ၀ရအသက္၏ .. ကို ဘုရားသခင္က
ေရာမ ၈း၁၆ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ ငါတို႔၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္ အတူသက္ေသခံေတာ္မူ၏။ သက္ေသမွ အထဲမွာပဲရွိပါသည္။ အျပင္မွ ေယာ ၅း၁၃ ထိုသူကား အဘယ္သူျဖစ္ သည္ကို ေရာဂါကင္းေသာသူသည္ မသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအရပ္၌ စုေဝးလ်က္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေယရႈသည္ မထင္မရွားထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။  .. ဟု ရွင္ေယာဟန္ကိုယ္တိုင္ လက္ညိဳးထိုးျပီး ေျပာသကဲ့သို႔ ခံစားရန္လိုပါ
တယ္။

ထာ၀ရအသက္သည္ ကိုယ္တိုင္ရထားျခင္းျဖစ္
တယ္။ ကိုယ္တိုင္ရယူျခင္းႏွင့္ဆိုင္ပါသည္။ ထာ၀ရအသက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ရထားျခင္းကို သိရမည္၊ ေျပာႏိုင္ရမွာ..ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထာ၀ရကာလ၊ စိတ္ခ်မႈရွိတယ္။ အသက္တာပိုင္းတြင္ ဘုရားထပ္ေပးဦးမည့္အရာမ်ားရွိတဲ့အေၾကာင္း ခြန္အားေပးလိုပါတယ္။

ဆရာေစာပက္ထရစ္
ေဒသနာ 15.02.2009
Reference Verses
(1) ရွင္လုကာ ၁၈း၁၈
အရာရွိတေယာက္က၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက္ကို အေမြခံရအံ့ေသာငွါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္အမႈကို ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၉ေယရႈက၊ ငါ့ကိုေကာင္းျမတ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေခၚသနည္း။ ဘုရားသခင္တပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝသင္သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို သိသည္မဟုတ္ေလာ။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။ လူအသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။ မမွန္ေသာသက္ေသကိုမခံႏွင့္။ မိဘကိုရိုေသစြာျပဳေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၁အရွင္ဘုရား၊ ထိုပညတ္ရွိသမွ်တို႔ကို ငယ္ေသာအရြယ္မွ စ၍ အကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္ေရွာက္ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ျပန္သည္ကို ေယရႈသည္ၾကားလွ်င္ သင္သည္ တခုလိုေသး၏။ ၂၂ကိုယ္ဥစၥာရွိသမွ်ကိုေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးေဝေလာ့။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကို ရလိမ့္မည္။ သို႔ၿပီးမွလာ၍ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာဥစၥာကို ရတတ္ ေသာသူျဖစ္၍၊ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ အလြန္စိတ္မသာသည္ႏွင့္ သြားေလ၏။


(2) လုကာ ၁၀း၂၈
၂၅တရံေရာအခါ က်မ္းတတ္တေယာက္သည္ ထ၍၊ အရွင္ဘုရား၊ ထာဝရအသက္ကို အေမြခံအံ့ ေသာငွါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္အမႈကိုျပဳရပါမည္နည္းဟု ကိုယ္ေတာ္ကိုစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂၆ကိုယ္ေတာ္က၊ ပညတၱိက်မ္း၌ အဘယ္သို႔လာသနည္း။ သင္သည္အဘယ္သို႔ ဘတ္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၇ထိုသူက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်၊ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၈ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ သင္၏စကားသည္ မွန္ေပ၏။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ အသက္ကိုရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

(3) ေရာမ ၆း၂၃ အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း...

(4) မသဲ၂၀း၄၁
ထိုအခါ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရွိေသာသူတို႔အားမင္းႀကီးက၊ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔၊ မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႔အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသုိ႔ ငါ့ထံမွခြါသြားၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္မေကြၽး၊ ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ေသာက္ဘို႔မေပး။ ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုမျပဳ။ ငါသည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိေသာ အခါ သင္တို႔သည္အဝတ္ႏွင့္မဖံုးမလႊမ္း။ ငါသည္ အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ၌၄င္း၊ ေထာင္ထဲမွာေနရေသာ အခါ၌၄င္း၊ သင္တို႔သည္ မၾကည့္ရႈမျပဳစုၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊

(5) ေယာ၃း၁၆
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။

(6) ေယာ ၂၀း၃၁
ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႔သည္ ယံုမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ယံု၍ နာမေတာ္အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည္ အေၾကာင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ ေရးထားလ်က္ရွိသတည္း။

(7) ေယာ ၆း၆၈ ရွိမုန္ေပတရုက၊ သခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သူထံသို႔သြား ရပါမည္နည္း။ ထာဝရအသက္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စကားသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ တည္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ယံုၾကည္သိမွတ္ ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

(8) ေယာဟန္ ၆း၄၇  ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏။

(9) ဧဖက္ ၂း၈-၉ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာ ထာ၀ရအသက္ပင္ျဖစ္တယ္။

(10) ၁ေယာ၂း၂၅  ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္မူကား၊ ထာဝရအသက္ကို ဝန္ခံေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ ေပတည္း။

အင္တာနက္မွာ အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္လင့္
http://www.sawpatrick.net/eternal-life