ကရာနီထက္က ကားသံုုးတိုုင္ - လွမင္းသူ


လွမင္းသူ

ကရာနီအမည္ရွိေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ထုိလူဆုိးတို႔ကို လက်္ာ ေတာ္ဘက္၌ တေယာက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ တေယာက္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားၾက၏။

လုုကာ ၂၃း၃၃

တခုုေသာ ကားတိုုင္ထက္တြင္ သူခိုုးတေယာက္သည္ အျပစ္၌ ေသဆံုုးခဲ့သည္။

အျခားေသာ ကားတိုုင္ထက္တြင္ သူခိုုးတေယာက္၌ အျပစ္သည္ ေသဆံုုးခဲ့သည္။

အလယ္ရွိ ကားတိုုင္ထက္၌ကား ေပးဆပ္သူတေယာက္သည္ အျပစ္အတြက္ ေသဆံုုးခဲ့သည္။

အမည္မသိစာဆိုု

အမ်ားအားျဖင့္ ကရာနီေတာင္ထက္က လက္၀ါးကပ္တိုုင္ကိုု ျမင္ေယာင္တဲ့အခါမွာ ခရစ္ေတာ္ ရွိေနတဲ့ ကားတိုုင္ကိုုပဲ အာရုုံစိုုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေန႔က ကရာနီေတာင္ကုုန္းေပၚမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ လက္၀ါးကားတိုုင္ တခုုတည္းရွိမေနခဲ့ပါဘူး။ ေဂါလေဂါသ ေတာင္ကုုန္းေပၚမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေဘးတဖက္တခ်က္ အျခားကားတိုုင္ ႏွစ္ခုု ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုု ရွိေနခဲ့တာလဲ ဆိုုတာေကာ စာဖတ္သူ စဥ္းစားမိၾကပါရဲ့လား။ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အျပစ္အတြက္ ေသဒဏ္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ သူခိုုးႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကားထဲ၊ အလယ္ထဲမွာမွ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကားတိုုင္ရွိေနျခင္းရဲ့ အေရးပါမွဳကိုုေရာ သတိထားမိၾကပါရဲ့လား။

ခရစ္ေတာ္ရဲ့ တဖက္တခ်က္မွာ ရွိေနတဲ့ ကားတိုုင္ႏွစ္တိုုင္ဟာ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ လမ္းကိုု ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ကိုုယ္ေရြးခ်ယ္လိုုက္တဲ့လမ္းဟာ ဒီေန႔ ဒီကမာၻမွာ ေနထိုုင္အသက္ရွင္တဲ့လမ္းကိုုသာမက ထာ၀ရကာလမွာ ဘယ္လိုု ေနထိုုင္မဲ့လမ္းကိုု လည္း ေရြးခ်ယ္လိုုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကားတိုုင္တဖက္မွာ ပုန္ကန္ျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္ ရွိေနပါတယ္။ "သင္သည္ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ကိုယ္ကို၎၊ ငါတုိ႔ကို၎၊ ကယ္တင္ေလာ့ " လိုု႔ ပုန္ကန္ျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္ ထက္မွာ ရွိေနတဲ့ သူခိုုးက ဆိုုပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ခမ်ာမွာေတာ့ သူမက်ဴးလြန္ခဲ့ရတဲ့ ျပစ္မွဳအတြက္ ကားတိုုင္တင္ခံရတာတင္ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ မိမိအသက္နဲ႔ လက္မတင္ကေလး လြဲရုုံ၊ မေသရုုံ တမယ္ ရိုုက္ႏွက္ခံရတာလည္း မလံုုေလာက္ေသးပါဘူး။ မိမိရဲ့ ၀တ္ရုုံေတာ္ကိုု ထက္ျခမ္းခြဲလိုု႔ ေ၀မွ်တာကိုု ခံရတာနဲ႔လည္း မလံုုေလာက္ေသးပါဘူး။ သစ္သားကားတိုုင္မွာ သံေခ်ာင္းနဲ႔ ရိုုက္ႏွက္ခံရတာနဲ႔လည္း မလံုုေလာက္ေသးျပန္ပါဘူး။ အနီးအနားလူအမ်ားရဲ့ ကဲ့ရဲ့ျခင္းသာမက မိမိနဲ႔အတူ ကားတိုုင္တင္ခံရတဲ့ သူခိုုးကပါ ကဲ့ရဲ့တာကိုု ခံလိုုက္ရျပန္ပါေသးတယ္။

လူဆိုုတဲ့ လူေတြရဲ့ ကမ္းကုုန္ေအာင္ မိုုက္မဲျပီး စံုုးစံုုးျမဳပ္တတ္ၾကတာကိုု တခါတရံမွာ အံ့ၾသမိၾကပါလိမ့္မယ္။ သတင္းစာဖတ္ရင္၊ တီဗြီၾကည့္ၾကရင္ ဒီေန႔ကမာၻၾကီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြရဲ့ ဆိုုးယုုတ္မွဳေတြကိုု ေတြ႔ၾကပါလိမ့္မယ္။ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ၊ မသမာမွဳေတြ၊ သတ္ျဖတ္မွဳေတြကိုု ၾကားမေကာင္း ျမင္မေကာင္းေအာင္ လူေတြ က်ဴးလြန္ၾကတာကိုု ေတြ႔ရၾကပါလိမ့္မယ္။ လူေတြဟာ တေယာက္ကိုုတေယာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပဳမူဆက္ဆံၾကတာကိုုလည္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကမာၻၾကီးဟာ နာက်င္မွဳေတြ၊ ဆင္းရမွဳေတြ နဲ႔  ျဖစ္ေနပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မွဳ၊ ၀မ္နည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ ျဖစ္မွဳေတြဟာလည္း ဒီကမာၻၾကီးမွာ ျဖစ္ေနၾကတာ သမားရိုုးက် လိုုျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီကေန႔ျဖစ္ေနတာေတြက ဆိုုးလွျပီလိုု႔ ေအာက္ေမ့ရင္ အတိတ္ကိုုလည္း ျပန္ၾကည့္ၾကပါဦး။ ဘယ္ေခတ္အခါမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ၾကမ္းတမ္းမွဳမ်ား၊ ေၾကကြဲရမွဳမ်ားဟာ ရွိခဲ့တယ္ဆိုုတာကိုု ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုုျဖစ္ေနရျခင္းအေၾကာင္းကိုု က်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ကမာၻၾကီးဟာ က်ဆံုုးခဲ့တဲ့ ကမာၻၾကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဒံနဲ႔ ဧ၀ ဧဒင္ဥယာဥ္မွာ ဘုုရားစကား နာမခံခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစလိုု႔ လူသားမ်ားဟာ ဘုုရားရဲ့ အလိုုကိုု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္ျပီး ပုုန္ကန္လိုု႔ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုးဟာ အျပစ္လုုပ္တတ္တဲ့ လူသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဖီေလာ္ဆိုုဖာအေတြးအေခၚ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေနပါေစ လူဆိုုတဲ့ အမ်ိဳးက အေျခခံကိုုက မေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၃ မွာ ရွင္ေပါလုုက "လူအားလံုုး အျပစ္ျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီအျပစ္ဟာ လူေတြရဲ့ အတြင္းထဲတိုုင္ေအာင္ အျမစ္တြယ္ျပီး လူေတြရဲ့ ျပည့္စံုုႏူိင္မွဳကိုု ဖ်က္စီးပစ္ေနပါတယ္" လိုု ဆိုုပါတယ္။ အဲဒီအျပစ္ဆိုုတဲ့ အရာေၾကာင့္ပဲ ဘုုရားသခင္ဟာ အမ်က္ေတာ္ထြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားသခင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ အျပစ္အေပၚ အမ်က္က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ရဲ့ တဖက္မွာ ပုန္ကန္ျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလက္၀ါးကားတိုုင္ထက္က သူခိုုးဟာ ခရစ္ေတာ္ကိုု လက္ခံဖိုု႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီး သူဟာ အျပစ္၌ ေသဆံုုးခဲ့ပါတယ္။

ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

ေယာ ၈း၂၄

ေနာက္သူခိုုး တေယာက္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အျခားတဖက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီသူခိုုးဟာလည္း ခရစ္ေတာ္ရဲ့ တဖက္မွာ ရွိေနတဲ့ ပထမ သူခိုုးထက္ ပိုုျပီး ေကာင္းတဲ့သူတေယာက္လိုု႔ ယူဆစရာ အေၾကာင္း သိပ္မရွိလွပါဘူး။ သူခိုုးႏွစ္ေယာက္စလံုုးက ကားတိုုင္တင္ရာအရပ္ကိုု သြားတဲ့ လမ္းတေလ်ာက္လံုုးမွာ ခရစ္ေတာ္ကိုု ေစာ္ကားကဲ့ရဲ့ ခဲ့ၾကတာကိုု ရွင္မႆဲထဲမွာ ေတြ႔ႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုုတိယသူခိုုးဟာ အျဖစ္အပ်က္ တခုုခုုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ေျပာင္းသြားပါတယ္။ " အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကိုမသိၾက" လိုု႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း စကားကိုု ဒုုတိယ သူခိုုးျဖစ္သူ ၾကားသြားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ေဖာ္မျပထားတဲ့ အျခားအေၾကာင္း တခုုခုုေၾကာင့္လည္း စိတ္ေျပာင္းသြားတာလည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒုုတိယ သူခိုုးကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု ယံုုၾကည္သြားပါတယ္။ ပထမသူခိုုးက ခရစ္ေတာ္ကိုု ကဲ့ရဲ့ ျပစ္တင္စကား ထပ္ဆိုုတဲ့အခါ ဒုုတိယသူခိုုးက

"သင္သည္ ဤသူနည္းတူ အျပစ္ဒဏ္ခံလ်က္ပင္ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္သေလာ။

ငါတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳမိေသာအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ခံရသည္ျဖစ္၍ တရားသျဖင့္ ခံရၾက၏။ ဤသူမူကားအဘယ္အျပစ္ကိုမွ် မျပဳ" လိုု႔

ပထမသူခိုုးကိုု ဆိုုပါတယ္။ ျပီးမွ

"သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ" လိုု႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ေလွ်ာက္ဆိုတာကိုု ေတြ႕ရပါတယ္။

ပုန္ကန္ျခင္းကားတိုင္ထက္မွာ ပထမသူခိုုး ရွိေနေပမယ့္ ဒုုတိယကားတိုုင္ထက္က သူခိုုးကေတာ့ စိတ္ေျပာင္းသြားပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ကားတိုုင္ဟာ ေနာင္တရျခင္းကားတိုင္ လိုု႔ ေျပာလိုု႔ ရပါတယ္။ ပထမသူခိုုးက အျပစ္၌ ေသဆံုုးသြားေပမဲ့ ဒုုတိယသူခိုုးမွာေတာ့ အျပစ္ကေသသြားျပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုု ရသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒုုတိယ သူခိုုးဟာ သူ႔ရဲ့ အတိတ္က ဒုုစရိုုက္အမိုုက္ေမွာင္ကိုု ျပည့္ဖံုုးကားခ် ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုု ခံခဲ့ရတာကိုု ခရစ္ေတာ္ရဲ့ တုုန္႔ျပန္ေျပာဆိုုခဲ့ျခင္းကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္  ေတြ႔ႏိုုင္ပါတယ္။

"ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္" ဟုမိန္႔ေတာ္မူလိုုက္ျခင္းဟာ

ခရစ္ေတာ္ဟာ သူခိုုးကိုု ခြင့္လႊတ္လိုုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ဘုုရားသခင္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဆက္ဆံခြင့္ ရျခင္းအေပၚမွာ ရွုုပ္ေထြးသြားတတ္ပါတယ္။

၁. တခါတရံမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ အေကာင္းေတြကိုုခ်ည္း ဆက္တိုုက္လုုပ္ေနရင္ ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု ခ်စ္လိမ့္မယ္လိုု႔ ထင္တတ္ပါတယ္။

၂. တခါတရံမွာေတာ့ မိသားစုထဲ ေတာ္စပ္မွဳေတြေၾကာင့္ ဘုုရားနဲ႔ ရင္းႏွီးမွဳ ပိုုရၾကမယ္လိုု႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။

ငါ့အဖိုုးကေတာ့ သင္းအုုပ္ၾကီး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါလည္းပဲ ေကာင္းကင္ဘုုံ ေရာက္မွာပဲ ဆိုုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

၃. တခါတရံကေတာ့ ေကာင္းမွဳကုုသိုုလ္မ်ား လုုပ္ေနရင္ ဘုုရားက သတိျပဳမိျပီး ေကာင္းကင္ႏိုုင္ငံထဲကိုု ၀င္ခြင့္ ျပဳမယ္လိုု႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။

ေနာင္တရျခင္းကားတိုင္ထက္က သူခိုုးကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုုေရာက္ဖိုု႔ဆိုုတာ "ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ဘာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဘာေတြလုုပ္ခဲ့ပါတယ္" ဆိုုတာနဲ႔ ဘာမွ မဆိုုင္ဘူးဆိုုတာ သတိထားဖိုုပါပဲ။ ေကာင္းကင္ႏိုုင္ငံသြား ခရီးလမ္းဟာ ဘုုရားရဲ့ သားေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေယရွဳ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပဲ ဆိုုင္ပါတယ္။ တျခားဘာနဲ႔မွ မဆိုုင္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကိုုသာ ယံုုၾကည္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုုကိုု ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ လ်စ္လ်ဴရွဳရင္၊ ျငင္းဆန္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဘုုရားရဲ့ အမ်က္ေတာ္ဟာ ကိုုယ့္အေပၚကိုု က်ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အားလံုုးရဲ့ အခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္၀ဲလက္ယာဖက္မွာ ရွိေနတဲ့ လက္၀ါးကပ္တိုုင္မ်ား အေၾကာင္းကိုုခ်ည္းေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ အလယ္မွာ ရွိတဲ အေရးၾကီးတဲ့ လက္၀ါးကားတိုုင္ အေၾကာင္းကိုုေတာ့ မေမ့ေစလိုုပါဘူး။ လက္၀ါးကားတိုုင္ သံုုးခုုအနက္ တခုုက ပုုန္ကန္ျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္၊ ေနာက္တခုုကေတာ့ ေနာင္တရျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္ မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ လက္၀ါးကားတိုုင္ကေတာ့ ေပးဆပ္ျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူခိုုးတေယာက္ကေတာ့ အျပစ္၌ ေသဆုုံးခဲ့ျပီး၊ ေနာက္သူခိုုးတေယာက္မွာ အျပစ္သည္ ေသဆံုုးခဲ့ကာ ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ အျပစ္အတြက္ ေသဆံုုးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ခင္ဗ်ားတိုု႔ အျပစ္အတြက္ အသက္ကိုု လိုုလိုုလားလားကိုုပဲ ေပးဆပ္္ခဲ့ပါတယ္။

ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔၍ ေနာက္တဖန္ ယူဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။

ငါ့အသက္ကို အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ရေသာ အခြင့္ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ ကိုယ္အသက္ကို ယူျပန္ရ ေသာအခြင့္သည္ ငါ၌ရွိ၏။ ထိုအခြင့္ကို ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယာ ၁၀း၁၇-၁၈

အထက္က က်မ္းပိုုဒ္ကိုု ၾကည့္ရင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ျပီး ကိုုယ္မက်ဳးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မွဳအတြက္ ေသဒဏ္ခံခဲ့ရတယ္လိုု႔ ယူဆခဲ့ရင္ မွားလိမ့္တယ္ ဆိုုတာ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲံ အျပစ္အဖိုုးအခကိုု ခံယူဖိုု႔အတြက္ အသက္ကိုုပင္ လိုုလိုုလားလား ေပးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔အသက္ကိုု တမင္ ေပးခဲ့တာပါ ။ တျခားသူမ်ားက သူ႔အသက္ကိုု သတ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါဘူး။

ခရစ္ေတာ္ဟာ ေပးဆပ္ျခင္းလက္၀ါးကားတိုင္မွာ သူ႔ရဲ့ အသက္ကိုု ေပးအပ္သည့္တိုုင္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု ခ်စ္တယ္ဆိုုတာဟာ သတင္းေကာင္း တရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကားတိုုင္ႏွစ္ခုုရဲ့ အလယ္မွာ ရွိေနတဲ့ ေပးဆပ္ျခင္းလက္၀ါးကပ္တိုင္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔တေတြ သူခိုုးႏွစ္ေယာက္လိုုမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုု ေရာက္ေနျပန္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူခိုုးမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ၾကပါသလဲ။

ျငင္းဆန္ပုုန္ကန္ျခင္းဆိုုတဲ့ ကားတိုုင္ထက္က သူခိုုးမ်ိဳးလား။ ေနာင္တရယံုုၾကည္ျခင္းဆိုုတဲ့ ကားတိုုက္ထက္က သူခိုုးမ်ိဳးလား။ မွန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မွဳကိုု ျပဳၾကပါေစလိုု႔ ဆုုေတာင္းလိုုက္ပါတယ္။

(ၾကားနာခဲ့ရေသာ ေ၀ငွခ်က္တခုုအား ျပန္လည္ေရးသား တင္ျပအပ္ပါသည္။)

နာမေတာ္အားျဖင့္

လွမင္းသူ