ႏွစ္သစ္၂၀၁၂အတြက္ၾကီးျမတ္လွစြာေသာကယ္တင္ျခင္း - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊

ႏွစ္သစ္မဂၤလါမွာမဂၤလါအေပါင္းနဲ ့ျပည့္၀ပါေစ-လုိ ့ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ ခရစၥမတ္သံစုံသီခ်င္းတခ်ဳိ ့နဲ ့၊ ႏွစ္သစ္ေဒသနာတပုဒ္ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။
ႏွစ္သစ္အတြက္ဘုရားရွင္အလုိေတာ္က်ေသာ၊ ဆုံးျဖတ္၊ဆက္ကပ္၊သက္ရွင္ျခင္း၊
(ဖိလိပၸိ၊ ၃း၁၃-၁၄)

ေမတၱာမ်ားျဖင့္
ဆရာလတ္ေယရွဲ (ဆန္ဖရန္စစၥကုိ)


ေဒသနာ(အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
၀ိညာဥ္ခြန္အားၾကီးမားျခင္းဆိုသည္မွာ ခံစားရေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာတန္ခိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အီနၷိယႏိုင္ငံ ဟိႏၵဴတေယာက္ကေမးသည္၊ ခရစ္ယန္မ်ား မ်က္ႏွာေတက္ပ၊၀မ္းေျမာက္ေနျခင္းကို တခုခုမ်က္ႏွာမွာလိမ္းထားသလား..ေမးသည္။ မဟုတ္ပါ.. စိတ္ႏွလံုးထဲမွ ဘုရားတန္ခိုးက ခႏၱာကိုလည္းလွပါေစပါသည္။ ဒံေယလက်မ္းတြင္လည္း ထိုသို႔မ်က္ႏွာမ်ား လွပ၊ေတာက္ပသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေသလွ်င္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္မည္ ..ဒါေလးပဲမဟုတ္ပါ။ ခႏၱာကိုယ္တြင္လည္း ရရွိပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းကိုၾကည့္လွ်င္ သာမန္ေက်ာက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္အတြင္းသား စိမ္းေသာအေရာင္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေနစဥ္ပင္ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာခံစားရပါသည္။ ဤမွ်ေလာက္ၾကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္သည္။

အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

၁။ ပစၥဳပၸန္ကိုလွပေစျခင္း၊
ႏွစ္သစ္ေရာက္ေသာ္ မေကာင္းအရာမ်ားခ်န္ထားမည္ ..ဆိုေသာ္၊ ယခုေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနရျခင္းသည္ အတိတ္ကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတိရရန္ျဖစ္သည္။ ေယရႈကလည္း မေမ့ႏွင့္ဟု မ်ားစြာမွာၾကားခဲ့သည္။ ဘုရား၏တန္ခိုးပါေသာ အတိတ္မွအရာမ်ားကိုသတိရရန္ျဖစ္သည္။  ကြ်န္တေယာက္ ထိုက္တန္သည့္ပိုက္ဆံေပးေရြးပါက ကြ်န္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္က အျပစ္ႏြံထဲမွျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ျခင္း။ အေသြးသြန္း၊ အသားႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ျခင္းသည့္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ထဲမွ မိမိကိုယ္လဲမကယ္ႏိုင္၊ သူမ်ားလည္း မကယ္ႏိုင္၊ ဘုရားရွင္တဦးသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူသစ္ျဖစ္သြားသည္။ နာမည္အသစ္လည္း ျဖစ္သြားသည္။

၂။ လက္ခံျခင္း (သင့္ကိုငါဆိုင္သည္)။
ေယ ၃၂ တြင္လည္း သက္ဆိုင္ျခင္းကိုျပသည္။ ေပ်ာက္ေသာသားကိုၾကည့္ပါ ..ေငြအားလံုး၊ တိုင္းတပါးတြင္ သံုးျဇဳန္းျပီးျပန္လာသည္။ သို႔ေသာ္ဘခင္က ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္။ ဘယ္ေလာက္ဆိုးလဲ ေနာင္တႏွင့္ျပန္လာသူကို၊ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္လက္ခံျပီး အသစ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  ေမဗိေဗာရွက္ အၾကာင္း၊ ေရွာလုမင္းႏွင့္သာေတာ္ေဂ်ာနသန္ စစ္ရံႈးျပီးအားလံုးမရွိေတာ့။ ဒါ၀ိပ္မင္းက ေက်းဇူးျပဳလိုေသာေၾကာင့္ ေရွာလုမင္း၏သား ေမဗိေဗာရွက္ကို ရွာေဖြျပီး၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္အတူထမင္းစားခြင့္၊ အေမြရသင့္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ရရွိခြင့္ ေပးေစသည္။ သက္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားရသည္။

၃။ လိုသမွ်ကိုအျမဲေပးေနေသာအရွင္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္၊ သားသမီးမ်ားကိုေပးသည္။ ဒီေန႔ဒီအခါ သံသယ၀င္ေနသူမ်ားစြာရွိသည္။ ေပးမည္ဆိုျပီး ဆင္းရဲ၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ ခက္ခဲေနရသလဲ ေမးစရာရွိသည္။ ဘုရားသခင္ကယံုၾကည္သူမ်ားကို လိုအပ္သမ်ွေပးေနသည္ကို သိရန္ျဖစ္သည္။ ေရွးမဆြကပင္ေကာင္းၾကီးေပးေနပါသည္။ ေရထဲ၊မီလွ်ံထဲတြင္ျဖက္သြားေသာ္လည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။ ေမာေရွကို ပင္လယ္ေရကိုခြဲေစျပီး သန္းႏွင္ခ်ီေသာ ကၠဳသေရလလူမ်ားကို ျဖတ္ေစခဲ့သည္။ ေယာရႈသည္လည္း ေဂ်ာ္ဒန္ျဖစ္ကို ၂ပိုင္းကြဲေစျပီး ျဖတ္သန္းေစခဲ့သည္။ ဒံေယလ၊ ေရွဒရက္ ..တို႔ကို မီးထဲသို႔ပစ္ခ်ေသာ္လည္း ပစ္ခ်သူမ်ားသာ မီးအရွိန္ေၾကာင့္ေသရသည္။ ဒံေယလတို႔မွာ မီးလွ်ံၾကားတြင္ အသက္ရွင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘ၀မုန္တိုင္း၊ ေသာကမီးမ်ား တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနသူမ်ား မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ ငါ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိမည္ ..ဟု ဆုိသည္။ So Grace Salvation ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္း၍မကုန္ႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ကို သံသယျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သံသယလံုး၀မရွိပဲ ရာႏႈန္းျပည့္ယံုရန္လိုသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္သည္။ မတတ္ႏိုင္တာမရွိ။ ဒံေယလေျပာသလို ရွင္ဘုရင္စိတ္ကိုသိႏိုင္သူ တေယာက္မွမရွိေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ေပၚရွိဘုရားသခင္သာ သိႏိုင္သည္ ..ဆိုသကဲ့သို႔ အရာအားလံုးကို ဘုရားသခင္သာ တတ္ႏိုင္ပါသည္။

တရားေဟာရာက်မ္းတြင္ ေစာင္ႏွင့္ျခံဳထားသလို ..ညအခ်ိန္၊ေန႔အခ်ိန္တြင္ ကြယ္ကာေပးထားပါသည္။ စားေသာက္ရန္ မာနမုန္႔မ်ားကို ေန႔စဥ္အစာမ်ားခ်ေပးပါသည္။ လူမ်ားက မုန္႔ခ်ည္းစားေနျပီး အသားစားလိုေသာအခါ ငံုးမ်ားခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုငံုးမ်ား အလြန္စားျခင္းျဖင့္ လူမ်ားစြာေသၾကရသည္။ လူ၅ေထာင္ကိုလည္း မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ငါး၂ေကာင္း ေကြ်းေမြးသည္။ ဥပမာမ်ားစြာ က်မ္းစာတြင္ရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ေပးခ်င္ဆႏၵမရွိလွ်င္ မည္မွ်ပင္ ရွိေသာ္လည္း မေပးျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားတြင္ ေပးစရာလည္းရွိသည္။ ေပးခ်င္ေသာဆႏၵလည္းရွိပါသည္။ သစၥာလည္းရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ နာမေတာ္၌ အာမင္ ဟုေျပာျခင္းသည္ အားလံုးကိုျပည့္စံုေစျခင္းျဖစ္သည္။ အာမင္ သည္ ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ နာမေတာ္အေၾကာင္းမွာ ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာဘ၀ကို ေရာက္ေစလိုေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဤမွ်ၾကီးမားလွေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသည္ဂတိတည္ျပီးသစၥာရွိသည္။
နံနက္တိုင္းေျပာမကုန္ႏိုင္ပါ။ အေရွ႔၊အေနာက္၊ေတာင္၊ေျမာက္ အရပ္အားလံုးရွိ ကၠဳသေရလမ်ားကို ျပန္ပို႔သည္။ ၁၉၄၈မွ လြတ္လပ္ေရးရျပီး အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။ လူမ်ိဳးေတာ္ကို ဂတိေတာ္အတိုင္း ၾကိဳတင္နမိတ္ဖတ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ျပည္စံုလာမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ျပန္ရေတာ့မည္လား.. ဂတိေတာ္အတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာအႏွစ္တေထာာင္၊ ေကာင္းကင္သစ္၊ေျမၾကီးသစ္တြင္ ျပန္လည္ဆံုဆည္းရမည္ကို ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေကာင္းၾကိးမဂၤလာကိုခံစားရျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီထက္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမည့္ေန ့ရက္ကို ေစာင့္ေနသည္။ အနာဂါတ္ဆိုေသာေနာက္ဆံုးကာလတြင္ ျဖစ္လာမည့္ကာလအတြက္ ယခုပစၵဳပၸန္ကာလတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ မ်က္စိတမွိတ္အတြင္းလာႏိုင္မည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ ယံုမည္ဟု ေျပာလို႔မရေတာ့ပါ။ ယခုကတည္းက ယံုၾကည္သူ၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ေယရႈအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွ ငါ့သီတင္းေကာင္းကို ေျပာရင္းေစာင့္ေမွ်ာ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေၾကျငာ၊ေျပာဆို၊သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ ေစာင့္ရန္ျဖစ္သည္။

ရရိထားေသာကယ္တင္ျခင္းကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရင္း၊ ဘုရာသခင္ဘုန္းထင္ရွားေသာ၊ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အသင္းေတာ္ျဖစ္လာေပမည္။
သင္တို႔အားလံုးအေပၚဘုရားသခင္ေကာင္းၾကိးေပးပါေစ...။

လတ္ေယရွဲ (ဆရာေတာ္၊ Rev, Dr)
FBBC San Francisco

http://blip.tv/saya-latt-yishey/so-great-salvation-saya-latt-5896216

.